Rất tiếc. Hiện website chỉ sử dụng cho sở thích đọc và convert truyện của riêng bản thân!