Liên hệ

Email: converttruyen@gmail.com

- Trong quá trình phát triển công cụ (hệ thống sẽ luôn cập nhật), sẽ xảy ra những lỗi mà khó có thể phát hiện ngay.

- Vì vậy nếu quá trình sử dụng, nếu có lỗi nào xảy ra, các bạn vui lòng chụp ảnh màn hình và gửi vào email converttruyen@gmail.com

- Hệ thống sẽ cố gắng sửa trong thời gian sớm nhất.

- Rất mong sự ủng hộ của các bạn.