Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Vạn Giới Độc Tôn giản giới: Thần thông của người khác là tu luyện, thần thông của ta là trên cây dài.
万界独尊简介:别人的神通是修炼的,我的神通是树上长的。


Ừm, lần này cư nhiên/thế nhưng/lại dài chín trăm chín mươi chín viên trái cây, ân, nên chọn cái dạng thần thông gì quả nè?
嗯,这次居然长了九百九十九枚果子,恩,该选什么样的神通果呢?


Ách thần thông này quả rác rưởi, ném ăn cho sủng vật thôi trái cây kia không dễ nhìn, bán cho oan Đại Đầu, kiếm chút tiền
呃这神通果垃圾,扔给宠物吃了算了那果子不好看,卖给冤大头,赚点钱


Cái trái cây này cư nhiên/thế nhưng/lại có thể làm đẹp, nghe nói mỹ nữ thích
这个果子居然可以美容,听说美女喜欢


Những thứ này đều có chỗ dùng, này viên lớn nhất nè?
这些都有用处,这枚最大的呢?


Lý Hàn mò mẫm cằm, lông mày nhăn cùng một chỗ, con ngươi đột nhiên sáng ngời: “Vốn là cái này lớn như vậy, không bằng sáng tạo một loại thần thông mới đi
李寒摸着下巴,眉头皱在一起,突然眼睛一亮:“既然这个这么大,不如创出一种新的神通吧”


Https://

https://

Chương 1 : Chiến linh? Mầm cây? --> orginal Chương 2 : Ta để cho ngươi giả bộ! --> orginal Chương 3 : Mời các người uống nước tiểu --> orginal Chương 4 : Nam nhân --> orginal Chương 5 : Thuộc tính thân thể --> orginal Chương 6 : Ngu ngốc ngươi a! --> orginal Chương 7 : Mầm cây tăng trưởng --> orginal Chương 8 : Hoàn mỹ thuần dương thể --> orginal Chương 9 : Ta không muốn hắn làm sư phụ ta! --> orginal Chương 10 : Hậu Thổ Kình Thiên Quyết --> orginal Chương 11 : Công pháp thuần âm --> orginal Chương 12 : 1 vai đụng bay --> orginal Chương 13 : Phệ Hỏa Viêm Dương Quyết --> orginal Chương 14 : Dung hợp --> orginal Chương 15 : Khí kình cảnh chia cấp --> orginal Chương 16 : Phòng đấu khí --> orginal Chương 17 : Ta là đứng đi ra --> orginal Chương 18 : Đây không phải là nằm mơ đi! --> orginal Chương 19 : Lại đập Lý Triều --> orginal Chương 20 : Cung phụng các --> orginal Chương 21 : Thanh Dương 7 giết quyết --> orginal Chương 22 : Cần về chụp --> orginal Chương 23 : Dược Thần Điện --> orginal Chương 24 : Khí thế chạm trán --> orginal Chương 25 : Làm/giở trò tốt quan hệ --> orginal Chương 26 : Thông Huyền Cảnh khái quát --> orginal Chương 27 : Linh dịch tôi luyện --> orginal Chương 28 : Âm sát tuyệt linh đan --> orginal Chương 29 : Khí kình cảnh đỉnh phong --> orginal Chương 30 : Long Hổ đường --> orginal Chương 31 : Đứt hồn dược --> orginal Chương 32 : Khải hồn linh --> orginal Chương 33 : Thúc giục tình hương --> orginal Chương 34 : Mai rùa kỳ quái --> orginal Chương 35 : Thổi hồn sư --> orginal Chương 36 : Tu luyện vũ kĩ --> orginal Chương 37 : 1 chiêu --> orginal Chương 38 : Âm mưu đáng sợ --> orginal Chương 39 : Không phục ngươi tới đánh ta a! --> orginal Chương 40 : Trở thành điều kiện của thổi hồn sư --> orginal Chương 41 : Ta là vô tội --> orginal Chương 42 : Trí mệnh tử huyệt --> orginal Chương 43 : Thiên trung huyệt --> orginal Chương 45 : 9 xử tử huyệt --> orginal Chương 46 : Tinh Lưu Thạch --> orginal Chương 47 : Cầu cầu ngươi, làm đệ tử ta đi! --> orginal Chương 48 : Đúng chiêu --> orginal Chương 49 : Tự làm nghiệt --> orginal Chương 50 : Lý Thiên Khung đáng thương --> orginal Chương 51 : Lại xong --> orginal Chương 52 : Khí kình so găng --> orginal Chương 53 : Thổi hồn sư đúc rút --> orginal Chương 54 : Khí thông toàn thân --> orginal Chương 55 : Biết được --> orginal Chương 56 : Hù doạ --> orginal Chương 57 : Điên đập Lý Thiên Khung --> orginal Chương 58 : Quy luật --> orginal Chương 59 : Long Hổ đường lại tới --> orginal Chương 60 : Duy ta độc điên --> orginal Chương 61 : Cá huyền --> orginal Chương 62 : Ma tộc --> orginal Chương 63 : Liên hợp --> orginal Chương 64 : Huyết Vân Tẩu --> orginal Chương 65 : Mặt của Duyệt tỷ --> orginal Chương 66 : Ma tướng Sưu Huyết --> orginal Chương 67 : Nghiệt người --> orginal Chương 68 : Con giun phòng ngự --> orginal Chương 69 : Ngươi mò nhầm --> orginal Chương 70 : Cướp đoạt --> orginal Chương 71 : Khí kình bạo huyệt --> orginal Chương 72 : Chui vào khe nứt --> orginal Chương 73 : Giải độc --> orginal Chương 74 : Ta gọi Phạm Duyệt --> orginal Chương 75 : Mạo hợp lòng cách --> orginal Chương 76 : Xảo trá --> orginal Chương 77 : Bạo cúc --> orginal Chương 78 : Xiêu lòng (thượng) --> orginal Chương 79 : Xiêu lòng (hạ) --> orginal Chương 80 : Di tích Mâu Hiên --> orginal Chương 81 : Đánh giết ma tướng --> orginal Chương 82 : Túy Tiên Thạch --> orginal Chương 83 : Phạm Tăng --> orginal Chương 84 : Ai là người bị thương? --> orginal Chương 85 : Ngươi thật là cái tên ngốc --> orginal Chương 86 : Không đủ nghĩa khí --> orginal Chương 87 : Hùng ưng phá giáp --> orginal Chương 88 : Biến cố --> orginal Chương 89 : Ngươi có thể hôn ta 1 cái sao? --> orginal Chương 90 : Dung hợp năng lực của khí kình --> orginal Chương 91 : Huyền Giáp Bàn Long Kình --> orginal Chương 92 : Xuất Thể Cảnh --> orginal Chương 93 : 1 nói vì định --> orginal Chương 94 : Minh chủ --> orginal Chương 95 : 2 loại thái độ --> orginal Chương 96 : Minh chủ dịch vị --> orginal Chương 97 : Cái đồ chơi gì --> orginal Chương 98 : So đấu --> orginal Chương 99 : Tràng thứ 1 --> orginal Chương 100 : Đại bại --> orginal Chương 101 : Ta phải so đấu --> orginal Chương 102 : Man lực như trâu --> orginal Chương 103 : Rớt dốc núi --> orginal Chương 104 : Hổ gấu 13 thức --> orginal Chương 105 : Tham lang linh --> orginal Chương 106 : Đánh giết ma tướng Tán Khuyết --> orginal Chương 107 : Phát tài --> orginal Chương 108 : Bị phát hiện? --> orginal Chương 109 : Phong Hành hồ --> orginal Chương 110 : Khát máu hổ --> orginal Chương 111 : Sự run sợ của Khâu Ngân --> orginal Chương 112 : Ma tướng Quế Tuân --> orginal Chương 113 : Hòn đá khủng bố --> orginal Chương 114 : Luyện khí (thượng) --> orginal Chương 115 : Luyện khí (trung) --> orginal Chương 116 : Luyện khí (hạ) --> orginal Chương 117 : Mỹ nhân ra tắm --> orginal Chương 118 : Đăng đồ tử --> orginal Chương 119 : Anh hùng? Tiểu nhân? --> orginal Chương 120 : Đào binh --> orginal Chương 121 : Hàn Lập tái hiện --> orginal Chương 122 : Hắn đến cùng là ai? --> orginal Chương 123 : Lẽ nào là hắn? --> orginal Chương 124 : Có ngày gặp lại --> orginal Chương 125 : Cường thế quay về --> orginal Chương 126 : Bùi Hư Quỷ Bộ --> orginal Chương 127 : Hội báo --> orginal Chương 128 : Liền lạc nhâm đốc 2 mạch --> orginal Chương 129 : Lý Bân huênh hoang --> orginal Chương 130 : Không chút lưu tình --> orginal Chương 131 : Linh tính thích hợp --> orginal Chương 132 : Lý Triều cao hứng --> orginal Chương 133 : Ta không cam tâm --> orginal Chương 134 : Hắc Vân Đàm --> orginal Chương 135 : Đột phá Thổi Hồn cảnh --> orginal Chương 136 : Gia hỏa này sẽ không liền Lý Hạng đi! --> orginal Chương 137 : Đại quái thú --> orginal Chương 138 : Lăng Vân Thú --> orginal Chương 139 : Tuyết Nê Hồng Trảo --> orginal Chương 140 : Linh viên thiết xỉ --> orginal Chương 141 : Liên thủ --> orginal Chương 142 : Cuồng bạo Linh Viên Vương --> orginal Chương 143 : Đại nghĩa --> orginal Chương 144 : Thổi Hồn cảnh 2 trọng đỉnh phong --> orginal Chương 145 : Xấu hổ hiện mắt Lý Hạng --> orginal Chương 146 : Thái thượng trưởng lão ngọc hành --> orginal Chương 147 : Lý Hàn tới --> orginal Chương 148 : Làm ầm phòng hội nghị (thượng) --> orginal Chương 149 : Làm ầm phòng hội nghị (trung) --> orginal Chương 150 : Huynh đệ còn không cùng ta tương nhận! --> orginal trước bạo ba mươi mốt càng, tiếp cận 10 vạn chữ, nếm thử xem tươi! --> orginal Chương 151 : Thiếu bảo chủ --> orginal Chương 152 : Phát hiện bí mật --> orginal Chương 153 : Gặp lại Phạm Duyệt --> orginal Chương 154 : Vì tông tộc --> orginal Chương 155 : Đánh giết người độc nhãn (thượng) --> orginal Chương 156 : Đánh giết người độc nhãn (hạ) --> orginal Chương 157 : Khiêu chiến --> orginal Chương 158 : Quán đỉnh --> orginal Chương 159 : Cầu hôn --> orginal Chương 160 : Bị bắt (thượng) --> orginal Chương 161 : Bị bắt (hạ) --> orginal Chương 162 : Mò nhầm nơi --> orginal Chương 163 : Chạy trốn --> orginal Chương 164 : Trong nước kích chiến (thượng) --> orginal Chương 165 : Trong nước kích chiến (hạ) --> orginal Chương 166 : Hiểu lầm --> orginal Chương 167 : Hôn mê --> orginal Chương 168 : Sự khóc lóc của Phạm Duyệt --> orginal Chương 169 : 4 giới bi --> orginal Chương 170 : Làm bậy (thượng) --> orginal Chương 171 : Làm bậy (hạ) --> orginal Chương 172 : Cuốn sạch sẽ (thượng) --> orginal Chương 173 : Cuốn sạch sẽ (hạ) --> orginal Chương 174 : Đầm đá --> orginal Chương 175 : 9 thiên thần ưng đến --> orginal Chương 176 : Kiểm kê thu hoạch --> orginal Chương 177 : Đón dâu (thượng) --> orginal Chương 178 : Đón dâu (hạ) --> orginal Chương 179 : Có ta --> orginal Chương 180 : Đây là các người dồn! --> orginal Chương 181 : 5 hàng ngày sóng trận --> orginal Chương 182 : 1 phu khi cửa ải (thượng) --> orginal Chương 183 : 1 phu khi cửa ải (trung) --> orginal Chương 184 : 1 phu khi cửa ải (hạ) --> orginal Chương 185 : Giết! Giết! Giết! --> orginal Chương 186 : Nam tử hán --> orginal Chương 1 : Ngụy Phong Linh thể --> orginal Chương 2 : Luyện đan --> orginal Chương 3 : Lôi Tâm Thảo, Tử Yên Quả --> orginal Chương 4 : Hẻm núi Lạc Phong --> orginal Chương 5 : Tử Yên Quả --> orginal Chương 6 : Linh dịch lôi trì --> orginal Chương 7 : Lôi thuộc tính --> orginal Chương 8 : Đánh giết thôi gấu --> orginal Chương 9 : Thối thể --> orginal Chương 10 : Giang gia --> orginal Chương 11 : Xanh máu giải độc đan --> orginal Chương 12 : Đụng/chạm ngươi làm cái gì? --> orginal Chương 13 : Mua thuốc --> orginal Chương 14 : Ngươi muốn làm cái gì? --> orginal Chương 15 : Thiên nhiên linh --> orginal Chương 16 : Hù gạt --> orginal Chương 17 : 1 vốn vạn lợi --> orginal Chương 18 : Vũ Trảm --> orginal Chương 19 : Nửa đường ngăn chặn --> orginal Chương 20 : Đại chiến (thượng) --> orginal Chương 21 : Đại chiến (hạ) --> orginal Chương 22 : Luyện thuốc (thượng) --> orginal Chương 23 : Luyện thuốc (hạ) --> orginal Chương 24 : Khu độc --> orginal Chương 25 : Đỗ Mặc --> orginal Chương 26 : Thủy Mộc Hàn Đàm --> orginal Chương 27 : Độc chỉ, 1 khí đồ long trảm --> orginal Chương 28 : Cung Lưu --> orginal Chương 29 : Cường giả tiên thiên --> orginal Chương 30 : Hỏa Diễm Kim Lân Thú --> orginal Chương 31 : Tự tương tàn sát --> orginal Chương 32 : Đi ra đi --> orginal Chương 33 : Còn là người sao? --> orginal một trăm bùng phát hơn xong xuôi, cầu các loại ủng hộ! --> orginal Chương 34 : Liền/ngay cả lần thiết kế --> orginal Chương 35 : Đánh giết 7 tiêu --> orginal Chương 36 : Giang Tuyết đột phá --> orginal Chương 37 : Trận pháp thần bí --> orginal Chương 38 : Cường giả kỳ quái --> orginal Chương 39 : Kim Dương Thành --> orginal Chương 40 : Thổi hồn sư sát hạch --> orginal Chương 41 : Thổi hồn sư 3 phẩm --> orginal Chương 42 : La Dao --> orginal Chương 43 : Mời mọc --> orginal Chương 44 : Đến --> orginal Chương 45 : Phân chia --> orginal Chương 46 : Thù lao --> orginal Chương 47 : Dẫn đường --> orginal Chương 48 : Rét buốt phách mãng viên --> orginal Chương 49 : Viên Chân tĩnh vườn --> orginal Chương 50 : Tự tương tàn sát --> orginal Chương 51 : Toàn bộ giết chết --> orginal Chương 52 : Dược Long Giản thổi hồn --> orginal Chương 53 : Gặp lại Chử Hiên --> orginal Chương 54 : Trị liệu Phạm Duyệt --> orginal Chương 55 : Phong Linh thể --> orginal Chương 56 : Để cho người so đấu dây dưa --> orginal Chương 57 : Vận khí không tốt --> orginal Chương 58 : Ta cũng am hiểu tốc độ --> orginal Chương 59 : Nội các đường --> orginal Chương 60 : Thực khí đường --> orginal Chương 61 : Đêm khuya tới thăm --> orginal Chương 62 : Huyết mạch linh thú --> orginal Chương 63 : Đoạt phù chiến --> orginal Chương 64 : So với khí lực? --> orginal Chương 65 : Liên thủ --> orginal Chương 66 : 1 chọn 3 --> orginal Chương 67 : Tìm chết, ngươi cổ họng 1 tiếng --> orginal Chương 68 : 18 thương --> orginal Chương 69 : Trao đổi --> orginal Chương 70 : Liệt dương 0 huyễn tay --> orginal Chương 71 : Lại hố Đinh Hùng --> orginal Chương 72 : Dương Sóc --> orginal Chương 73 : Huyền Tuấn nhận đồ --> orginal Chương 74 : Tấn cấp tiên thiên kết cục lớn --> orginal viết ở xong lời của bổn hậu. --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-06-20 20:32:56