Vạn Cổ Thần Đế

Đệ Nhất Thần
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


VạnCổThầnĐếlàhuyềnhuyễnkinhđiểnmàĐệNhấtThầnsángtáctiểuthuyếtloạit ác phẩm,VạnCổThầnĐếnóilại:Thi ê nGiớithứnhấtchiếnthần,lạibởivìcôngCaoChấnchủ,gặpy ê udấuphảnbội,chếtởđộngphòngđ ê mNhiếpThi ê ntrùngsinhtrămnămsau,lạikhônglàmđiệnhạthần! Phávòmtrời,nghịchcànkhôn,lăngvạnngày,đạpvạngiới! Mởramộttrậncùngđươngthếthi ê ntàitranhphonggócđuổi

Vạn Cổ Thần Đế là huyền huyễn kinh điển mà Đệ Nhất Thần sáng tác tiểu thuyết loại tác phẩm, Vạn Cổ Thần Đế nói lại: Thiên Giới thứ nhất chiến thần, lại bởi vì công Cao Chấn chủ, gặp yêu dấu phản bội, chết ở động phòng đêm.
万古神帝是第一神创作的经典玄幻小说类作品,万古神帝讲述了:天界第一战##神,却因功高震主,遭挚爱背叛,死于洞房之夜。

Nhiếp Thiên trùng sinh trăm năm sau, lại không làm điện hạ thần! Phá vòm trời, nghịch càn khôn, lăng vạn ngày, đạp vạn giới! Mở ra một trận cùng đương thế thiên tài tranh phong góc đuổi


聂天重生百年后,再不做殿下之臣!破苍穹,逆乾坤,凌万天,踏万界!开启一场与当世天才争锋角逐的

Chương 1 : Chiến thần trùng sinh --> orginal Chương 2 : Lăn xuống --> orginal Chương 3 : Cứng rắn bức hôn --> orginal Chương 4 : Nhiếp Thiên điên --> orginal Chương 5 : Ngưng tụ lòng người --> orginal Chương 6 : Nguyên thạch ngôi sao --> orginal Chương 7 : Lực lượng của ngôi sao tỉnh giấc --> orginal Chương 8 : Ngươi gọi đồ bỏ đi ta --> orginal Chương 9 : Kiếm tuyệt ngày chém --> orginal Chương 10 : Mặc Như Hi --> orginal Chương 11 : Hẳn bị phế --> orginal Chương 12 : Chín thiên thần hoàng --> orginal Chương 13 : Thần Hoàng ấn --> orginal Chương 14 : Hàn băng rắn --> orginal Chương 15 : Hang rắn --> orginal Chương 16 : Tìm chết --> orginal Chương 17 : Xích Diễm hổ --> orginal Chương 18 : Hẻm núi huyết chiến --> orginal Chương 19 : Chín cực chiến thần quyết --> orginal Chương 20 : Mộc Linh binh linh --> orginal Chương 21 : Tàn nhẫn --> orginal Chương 22 : Giương cung bạt kiếm --> orginal Chương 23 : Không cần bất kỳ người nào chống lưng --> orginal Chương 24 : Rung động chúng nhân --> orginal Chương 25 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 26 : Ngược lại đánh một bàn tay --> orginal Chương 27 : Huyết Bức Môn --> orginal Chương 28 : Thần Hoàng tỉnh giấc --> orginal Chương 29 : Mặc Thái run sợ --> orginal Chương 30 : Bầu bạn ngươi chơi chơi --> orginal Chương 31 : Ngày cũng không cách nào ngăn cản --> orginal Chương 32 : Hỗn Độn Nguyên Quan, Tinh Hồn nguyên điển --> orginal Chương 33 : Tinh Hồn Xích Diễm --> orginal Chương 34 : Quỷ mắt thiếu niên --> orginal Chương 35 : Ta là luyện đan sư --> orginal Chương 36 : Luyện chế bạo Nguyên Đan --> orginal Chương 37 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 38 : Lực lượng khủng bố --> orginal Chương 39 : Thiên lang giết --> orginal Chương 40 : Núi mưa muốn tới --> orginal Chương 41 : Thành chủ phủ bố cục --> orginal Chương 42 : Đêm mưa máu tanh --> orginal Chương 43 : Giết cha thù --> orginal Chương 44 : Huyết chiến tới chết --> orginal Chương 45 : Mặc gia --> orginal Chương 46 : Chấp thuận --> orginal Chương 47 : Mặc gia đại biểu cái gì --> orginal Chương 48 : Bốn đại thế gia --> orginal Chương 49 : Kỳ quái --> orginal Chương 50 : Phu xe cay độc --> orginal Chương 51 : Cổ đại sư --> orginal Chương 52 : Khủng bố nhỏ ngoan --> orginal Chương 53 : Bá Vân học viện --> orginal Chương 54 : Luyện đan sư cấp hai --> orginal Chương 55 : Tiến vào bá Vân Sơn --> orginal Chương 56 : Tên béo hung mãnh --> orginal Chương 57 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 58 : Răng hổ liệt kiếm --> orginal Chương 59 : Khủng bố kiếm linh --> orginal Chương 60 : Tám hoang long ngâm --> orginal Chương 61 : Bá mây phó viện --> orginal Chương 62 : Nhất phẩm cư --> orginal Chương 63 : Đồ Đằng ngôi sao --> orginal Chương 64 : Công hội luyện đan sư --> orginal Chương 65 : Luyện đan sư cấp ba --> orginal Chương 66 : Ngày tàn Chi diễm --> orginal Chương 67 : Đệ tử ký danh --> orginal Chương 68 : Ba ngày luyện trăm đan --> orginal Chương 69 : Người mới vương --> orginal Chương 70 : Đánh cuộc --> orginal Chương 71 : Băng đêm vương tử --> orginal Chương 72 : Bá ngày chùy --> orginal Chương 73 : Nhiếp Thiên rung động chúng nhân --> orginal Chương 74 : Nguyên Linh trắc thí --> orginal Chương 75 : Lam Băng thái tử thần, sáng sớm --> orginal Chương 76 : Thân tình đế vương --> orginal Chương 77 : Thế lực khắp nơi --> orginal Chương 78 : Phong đầu không có hai --> orginal Chương 79 : Võ Hội bắt đầu --> orginal Chương 80 : Khiêu khích --> orginal Chương 81 : Linh xà huyễn kiếm --> orginal Chương 82 : Lau Con mắt chờ --> orginal Chương 83 : Không chịu nổi một kích --> orginal Chương 84 : Bạo Nguyên Đan, ta nhận lấy --> orginal Chương 85 : Nước đen Huyền Băng --> orginal Chương 86 : Liệt hỏa vẽ kích --> orginal Chương 87 : Linh thể trời đất --> orginal Chương 88 : Khác một tầng lo lắng --> orginal Chương 89 : Một chiêu tuyệt sát --> orginal Chương 90 : Thắng thua khó liệu --> orginal Chương 91 : Cấm chế Huyền Băng --> orginal Chương 92 : Máu cánh Thiên Sát --> orginal Chương 93 : Điên dại chiến một trận --> orginal Chương 94 : Cắn ngày hồn --> orginal Chương 95 : Sự bá đạo của Tề Phong --> orginal Chương 96 : Một chạm tức phát --> orginal Chương 97 : Nhược Vũ ngàn lá --> orginal Chương 98 : Một tháng --> orginal Chương 99 : Chó điên --> orginal Chương 100 : Thần ma máu cuốn --> orginal Chương 101 : Mạng hèn mọn người --> orginal Chương 102 : Không ra làm sao --> orginal Chương 103 : Tình vì sao, vật --> orginal Chương 104 : Chợ đen --> orginal Chương 105 : Đan lòng các --> orginal Chương 106 : Tinh Hồn đá --> orginal Chương 107 : Mười chữ nghịch giết --> orginal Chương 108 : Đứt diệt địa ấn --> orginal Chương 109 : Người muốn mạng của các người --> orginal Chương 110 : Nổi giận --> orginal Chương 111 : Cho ngươi một lần cơ hội --> orginal Chương 112 : Trong một ý niệm --> orginal Chương 113 : Nhắc đầu tới gặp --> orginal Chương 114 : Hổ độc thực con --> orginal Chương 115 : Ta muốn hắn chết --> orginal Chương 116 : Lam Băng huyên --> orginal Chương 117 : Trị liệu công chúa --> orginal Chương 118 : Sóng ngầm dâng trào --> orginal Chương 119 : Hai loại kiếm khí --> orginal Chương 120 : Lão đại rắm chó --> orginal Chương 121 : Kiếm khí khủng bố --> orginal Chương 122 : Thế gia kiếm đạo --> orginal Chương 123 : Kiếm khí đối quyết --> orginal Chương 124 : Dọa nước tiểu --> orginal Chương 125 : Vận tốc ánh sáng tu hành --> orginal Chương 126 : Đánh vỡ ghi chép --> orginal Chương 127 : Thương Minh Vũ cường thế --> orginal Chương 128 : Kiếm khí tích luỹ --> orginal Chương 129 : Một kiếm nghiêng đêm --> orginal Chương 130 : Kiếm Giả Kiếm Tâm --> orginal Chương 131 : Dơ bẩn đen máu --> orginal Chương 132 : Ba nghìn phong ấn thần ma --> orginal Chương 133 : Một cái chấp thuận --> orginal Chương 134 : Áp chế phong ấn --> orginal Chương 135 : Nhiếp Vũ Nhu yêu nghiệt --> orginal Chương 136 : Chảy màu Mị Thỏ --> orginal Chương 137 : Ma lửa đồ --> orginal Chương 138 : Cá voi lớn há miệng --> orginal Chương 139 : Chôn mây vực sâu --> orginal Chương 140 : Đồng Phúc người lùn --> orginal Chương 141 : Dẫn rắn ra hang --> orginal Chương 142 : Kim Cương sói --> orginal Chương 143 : Đánh giết sói hoàng --> orginal Chương 144 : Sát khí vạn năm --> orginal Chương 145 : Khôi lỗi khô lâu --> orginal Chương 146 : Lần nữa gặp mặt --> orginal Chương 147 : Lửa cánh khô lâu --> orginal Chương 148 : Bổn thể hay là phân thân --> orginal Chương 149 : Quyển trục phong ấn --> orginal Chương 150 : Phong ấn trắng Hỏa Liệt Tín Tử --> orginal Chương 151 : Nổ tan xác mà chết --> orginal Chương 152 : Rồng đỏ lưới --> orginal Chương 153 : Rồng quạ đêm chém --> orginal Chương 154 : Linh Trận pháp áo --> orginal Chương 155 : Ta nuốt ngươi --> orginal Chương 156 : Hỗn độn nguyên thai --> orginal Chương 157 : Kình Rồng cánh tay --> orginal Chương 158 : Đốt hủy Võ Quyết --> orginal Chương 159 : Huyễn hoa Huyết Liên --> orginal Chương 160 : Sự giận dữ của Tần Nhã --> orginal Chương 161 : Nhiếp Thiên vô sỉ --> orginal Chương 162 : Mười ba điên dại --> orginal Chương 163 : Thiên La Thành --> orginal Chương 164 : Thịnh hội Đan Đạo --> orginal Chương 165 : Hoàng thành rung chuyển --> orginal Chương 166 : Gieo gió gặt bão --> orginal Chương 167 : Thi thể la nguyền rủa cổ --> orginal Chương 168 : Ánh sáng gió Trời tạnh Tháng --> orginal Chương 169 : Xung kích vạn tượng cảnh --> orginal Chương 170 : Cửu Cực Hỗn Độn thú --> orginal Chương 171 : Chí tôn lâm thế, vạn linh thần phục --> orginal Chương 172 : Nhỏ chín --> orginal Chương 173 : Tiên sinh cứu ta --> orginal Chương 174 : Thế cục nghiêm nghị --> orginal Chương 175 : Trong hũ bắt con ba ba --> orginal Chương 176 : Thi thể la khôi lỗi --> orginal Chương 177 : Cá trạch nhỏ lật trời --> orginal Chương 178 : Thi thể La ma thân --> orginal Chương 179 : Phong ấn thần ma --> orginal Chương 180 : Liên thủ lực --> orginal Chương 181 : Tinh Hồn tổ hợp --> orginal Chương 182 : Đao kiếm liên thủ --> orginal Chương 183 : Đường Vưu Vưu --> orginal Chương 184 : Ngươi đắc tội được nổi ta --> orginal Chương 185 : Đối với người chết không cảm hứng thú --> orginal Chương 186 : Một cái không giữ lại --> orginal Chương 187 : Đao tâm đao người --> orginal Chương 188 : Hồng Y Trưởng Lão --> orginal Chương 189 : Hóa Thần Tông --> orginal Chương 190 : Rồng cá voi bảy hơi thở --> orginal Chương 191 : Chặn xuống xe đội --> orginal Chương 192 : Tư nhân của cải --> orginal Chương 193 : Tóc lớn một khoản --> orginal Chương 194 : Lớn nguyên thương hội --> orginal Chương 195 : Ám đánh úp --> orginal Chương 196 : Huyết chiến --> orginal Chương 197 : Thiên tài siêu cấp --> orginal Chương 198 : Địa huyệt nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 199 : Long Huyết Thạch --> orginal Chương 200 : Hồn của hỏa long --> orginal Chương 201 : Năm mươi vạn --> orginal Chương 202 : Đấu giá hội --> orginal Chương 203 : Thành tâm tìm đánh --> orginal Chương 204 : Đừng có chỗ đồ --> orginal Chương 205 : Thanh Mộc Bách hợp --> orginal Chương 206 : Nguyên Linh huyết mạch --> orginal Chương 207 : Đan Đỉnh tử dương --> orginal Chương 208 : Giá trên trời --> orginal Chương 209 : Ngạo đời đao điên --> orginal Chương 210 : Nhẹ nhõm bắt lại --> orginal Chương 211 : Mồi nhử --> orginal Chương 212 : Ngang nhiên ra tay --> orginal Chương 213 : Lẫn nhau không nhường nhau --> orginal Chương 214 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 215 : Sâu không lường được --> orginal Chương 216 : Quan môn đánh chó --> orginal Chương 217 : Xanh lân Cây gai Giáp --> orginal Chương 218 : Tới tay --> orginal Chương 219 : Chủ nhân cao minh --> orginal Chương 220 : Toàn thành sôi trào --> orginal Chương 221 : Sự cường thế của Nhiếp Thiên --> orginal Chương 222 : Long hồn thượng cổ --> orginal Chương 223 : Ba phe hợp tác --> orginal Chương 224 : Võ Hội máu rồng --> orginal Chương 225 : Chịu đả kích nước lung linh --> orginal Chương 226 : Cung Phi Vũ --> orginal Chương 227 : Sinh tử một niệm --> orginal Chương 228 : Huỷ diệt chùy --> orginal Chương 229 : Lão yêu quái Cung gia --> orginal Chương 230 : Sinh mệnh lực mạnh mẽ --> orginal Chương 231 : Long hồn ăn ngon --> orginal Chương 232 : Đan Võ cấm vệ --> orginal Chương 233 : Giết chóc Võ Hội --> orginal Chương 234 : Gỗ cực xanh Thiên cảnh --> orginal Chương 235 : Ngươi gọi Lôi Tam hổ --> orginal Chương 236 : Chỉ số thông minh nghiền ép --> orginal Chương 237 : Cái này không thể nào --> orginal Chương 238 : Phát phát thiện tâm --> orginal Chương 239 : Máu cắn lực --> orginal Chương 240 : Ta chột dạ sao --> orginal Chương 241 : Trứng thối, hối hận không có kỳ --> orginal Chương 242 : Chỉ là trâu bò một chút mà thôi --> orginal Chương 243 : Huyết Đồ khiến --> orginal Chương 244 : Kẻ điên thứ nhất --> orginal Chương 245 : Mục tiêu, vùng đất Huyết Đồ --> orginal Chương 246 : Đếm ba tiếng sao --> orginal Chương 247 : Phía đông độc --> orginal Chương 248 : Cửa lớn mặt quỷ --> orginal Chương 249 : Huyễn ảnh tuyết hồ --> orginal Chương 250 : Thi La ma quân --> orginal Chương 251 : Huyễn mắt --> orginal Chương 252 : Thì ra | vốn ta nổi tiếng như vậy --> orginal Chương 253 : Thật cực thủy tinh --> orginal Chương 254 : Hồn của rồng đỏ --> orginal Chương 255 : Sở Tây Phong --> orginal Chương 256 : Ngày buốt lạnh hương quả --> orginal Chương 257 : Ngày buốt lạnh hương quả tới tay --> orginal Chương 258 : Điên dại tấn thăng --> orginal Chương 259 : Bằng ta không muốn chết --> orginal Chương 260 : Phía đông độc hiện thân --> orginal Chương 261 : Huyền Thạch cấm vệ --> orginal Chương 262 : Tám vạn ngôi sao --> orginal Chương 263 : Nói dối không mặt đỏ --> orginal Chương 264 : Lực lượng tuyệt đối --> orginal Chương 265 : Huyền Thạch lòng --> orginal Chương 266 : Xanh máu ngân châm --> orginal Chương 267 : Ôm cây đợi thỏ --> orginal Chương 268 : Oanh kích bình chướng --> orginal Chương 269 : Ngươi điên rồi đi --> orginal Chương 270 : Cung điện dưới đất --> orginal Chương 271 : Tụ họp hồn huyết ao --> orginal Chương 272 : Yêu nghiệt tuyệt thế --> orginal Chương 273 : Cửu Thải Đồng mở mắt --> orginal Chương 274 : Cắn linh chuột --> orginal Chương 275 : Ấn kí linh hồn --> orginal Chương 276 : Gấp vạn lần trọng lực --> orginal Chương 277 : Ngu xuẩn --> orginal Chương 278 : Linh khí cấp chín --> orginal Chương 279 : Yếu nước giam cầm --> orginal Chương 280 : Xanh máu bạc rắn --> orginal Chương 281 : Ngày hương long ngâm --> orginal Chương 282 : Đôi rồng chiến --> orginal Chương 283 : Song kiếm lòng --> orginal Chương 284 : Thi thể la hiện thân --> orginal Chương 285 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 286 : Hống hách --> orginal Chương 287 : Cùng lúc ra tay --> orginal Chương 288 : Xanh Đồng Đóng băng --> orginal Chương 289 : Linh hồn huyết khế --> orginal Chương 290 : Chiêu đãi hàng xóm mới --> orginal Chương 291 : Khủng bố máu cắn --> orginal Chương 292 : Tạm thời áp chế --> orginal Chương 293 : Thực lực của Lê lão --> orginal Chương 294 : Ngựa ninh nhi --> orginal Chương 295 : Nhóm Long Huyết Thạch thứ nhất --> orginal Chương 296 : Tất cả Long Huyết Thạch --> orginal Chương 297 : Đan phương cấp chín --> orginal Chương 298 : Khôi thủ Võ Hội --> orginal Chương 299 : Chân ý Đan Đạo --> orginal Chương 300 : Đường Vưu Vưu mất mát --> orginal Chương 301 : Chia phát Võ Quyết --> orginal Chương 302 : Áp chế máu cắn --> orginal Chương 303 : Không muốn tay mềm --> orginal Chương 304 : Hai loại phán đoán --> orginal Chương 305 : Tinh Hồn bia --> orginal Chương 306 : Kinh thiên phát hiện --> orginal Chương 307 : Thác ấn Tinh Hồn --> orginal Chương 308 : La Phấn --> orginal Chương 309 : Ngang ngược --> orginal Chương 310 : Say sưa đầm đìa --> orginal Chương 311 : Triệt để nổi giận --> orginal Chương 312 : Một chiêu --> orginal Chương 313 : Quân lâm thiên hạ --> orginal Chương 314 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 315 : Bụi gai đen gỗ --> orginal Chương 316 : Nhúc nhích huynh đệ ta người, giết không tha --> orginal Chương 317 : Sát ý lăng nhiên --> orginal Chương 318 : Đánh đến ngươi đứng không dậy nổi tới --> orginal Chương 319 : Ngược chó --> orginal Chương 320 : Mạnh mẽ --> orginal Chương 321 : Ngươi không nên chọc ta --> orginal Chương 322 : Mặt mũi của ngươi không đủ lớn --> orginal Chương 323 : Ngược sát --> orginal Chương 324 : Hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 325 : Đần đáng yêu --> orginal Chương 326 : Lòng lang dạ sói --> orginal Chương 327 : Nhất là là mặt --> orginal Chương 328 : Tám cực Kiếm Ấn --> orginal Chương 329 : Thu đồ lòng --> orginal Chương 330 : Đánh úp --> orginal Chương 331 : Kiếm Giả kiếm ý --> orginal Chương 332 : Lăng Huyền Thiên Các --> orginal Chương 333 : Theo/cùng đại nhân vật muốn chỗ tốt --> orginal Chương 334 : Đánh cuộc --> orginal Chương 335 : Càn khôn đá --> orginal Chương 336 : Kiếm khí khuấy động, trời đất tương tác --> orginal Chương 337 : Lăng không mà tới --> orginal Chương 338 : Răn đe --> orginal Chương 339 : Đường Thập Tam xuất hiện --> orginal Chương 340 : Thứ nhất chiến --> orginal Chương 341 : Ba tôn sát thần --> orginal Chương 342 : Chiến Vân Tông đệ nhất nhân --> orginal Chương 343 : Chiến mây bá thể --> orginal Chương 344 : Đóng lại quạ đen của ngươi miệng --> orginal Chương 345 : Bay hổ huyền sư --> orginal Chương 346 : Lớn kỳ lạ --> orginal Chương 347 : Mạnh nhất quỷ mắt mắt --> orginal Chương 348 : Đôi lưỡi dao quỷ mắt --> orginal Chương 349 : Huyễn trận cấp ba --> orginal Chương 350 : Tiên thiên huyễn ấn --> orginal Chương 351 : Sẽ không để cho ngươi thất vọng --> orginal Chương 352 : Lòng đau muốn rách --> orginal Chương 353 : Giấu hồn gia tộc --> orginal Chương 354 : Ngươi chết chắc --> orginal Chương 355 : Lẳng lơ một kiếm --> orginal Chương 356 : Ngày chôn sẽ --> orginal Chương 357 : Thiên Sát chém --> orginal Chương 358 : Hình rồng hóa thần --> orginal Chương 359 : Một đao tàn sát rồng --> orginal Chương 360 : Mười sáu mạnh --> orginal Chương 361 : Thần chết khiến, trả cho ngươi --> orginal Chương 362 : Đồ vô ơn --> orginal Chương 363 : Ma mười --> orginal Chương 364 : Đao rồng cánh tay --> orginal Chương 365 : Đao rồng lực --> orginal Chương 366 : Một quyền định thắng thua --> orginal Chương 367 : Ý nghĩ to gan --> orginal Chương 368 : Trăng đỏ nghịch giết --> orginal Chương 369 : Vận khí cùng thực lực --> orginal Chương 370 : Cực gỗ bảo vệ Giáp --> orginal Chương 371 : Ma diễm Phong --> orginal Chương 372 : Ma gió oai nghiêm --> orginal Chương 373 : Mạnh nhất va chạm --> orginal Chương 374 : Cắn nuốt ma lửa --> orginal Chương 375 : Phân thân kiếm khí --> orginal Chương 376 : Mười hai phạt ngày kiếm trận --> orginal Chương 377 : Cơn giận của thương long --> orginal Chương 378 : Nghịch thiên long hồn --> orginal Chương 379 : Thần Tua Không gian --> orginal Chương 380 : Chưa dương con --> orginal Chương 381 : Trời đất run rẩy --> orginal Chương 382 : Rồng lớn vàng ròng --> orginal Chương 383 : Đế Hi --> orginal Chương 384 : Long Tuyền Chi Mạch --> orginal Chương 385 : Một cái điều kiện khác --> orginal Chương 386 : Chuẩn bị chịu đả kích --> orginal Chương 387 : Rồng vảy ngược --> orginal Chương 388 : Nhược Vũ rời khỏi --> orginal Chương 389 : Nghe ngóng nghe ngóng ai là cha --> orginal Chương 390 : Để cho ta tới --> orginal Chương 391 : Trừ ác vụ tận --> orginal Chương 392 : Nữ tướng quân Cố Vô Ưu --> orginal Chương 393 : Cưỡng từ đoạt lý --> orginal Chương 394 : Một ý cầu chết --> orginal Chương 395 : Thiên lao --> orginal Chương 396 : Huyết Tử Tràng --> orginal Chương 397 : Huyết ma vượn --> orginal Chương 398 : Nhân ma --> orginal Chương 399 : Kẻ điên --> orginal Chương 400 : Bịt/phong ma chú ấn --> orginal Chương 401 : Ta gọi Diệp Lăng Thiên --> orginal Chương 402 : Thái tử cầm thú --> orginal Chương 403 : Biến thái --> orginal Chương 404 : Hóa bướm hiên --> orginal Chương 405 : Địa chủ --> orginal Chương 406 : Lão ưng bắt gà con --> orginal Chương 407 : Ngươi đến cùng là ai --> orginal Chương 408 : Hãi nhân thủ đoạn --> orginal Chương 409 : Súc sinh không bằng --> orginal Chương 410 : Thời không truyền tống quyển trục --> orginal Chương 411 : Muốn mặt cũng là lãng phí --> orginal Chương 412 : Lại thấy thần chết khiến --> orginal Chương 413 : Kiếm kinh 纬 --> orginal Chương 414 : Để cho bọn họ đi --> orginal Chương 415 : Máu rồng nhập thể --> orginal Chương 416 : Phủ quốc sư --> orginal Chương 417 : Tịch Vết mắt --> orginal Chương 418 : Thăm dò --> orginal Chương 419 : Đỏ 宵 bay hồng --> orginal Chương 420 : Hơi thở âm mưu --> orginal Chương 421 : Dắt một phát động toàn thân --> orginal Chương 422 : Không cho phép xem mặt --> orginal Chương 423 : Cùng nhau lên đi --> orginal Chương 424 : Lợi dụng lẫn nhau --> orginal Chương 425 : Hổ sói mưu --> orginal Chương 426 : Ta không phải người tốt --> orginal Chương 427 : Cứu người --> orginal Chương 428 : Liền bằng cái này --> orginal Chương 429 : Chính xác lựa chọn --> orginal Chương 430 : Đại sư Linh Trận --> orginal Chương 431 : Hoàng cung gặp nhau --> orginal Chương 432 : Âm mưu lớn --> orginal Chương 433 : Cắn hồn 菌 --> orginal Chương 434 : Đường Hạo hiện thân --> orginal Chương 435 : Hỗn loạn Uyên --> orginal Chương 436 : Kẻ này người phi phàm --> orginal Chương 437 : Chớm đến hỗn loạn thành --> orginal Chương 438 : Ngậm máu phun người --> orginal Chương 439 : Vô sỉ tiểu nhân --> orginal Chương 440 : Thà chết không luồn cúi --> orginal Chương 441 : Thật sâu kiêng kị --> orginal Chương 442 : Ba ấn đủ mở --> orginal Chương 443 : Kinh thế hãi tục --> orginal Chương 444 : Vô sỉ không đáy hạn --> orginal Chương 445 : Ai dám nhúc nhích hắn --> orginal Chương 446 : Đao điên điên --> orginal Chương 447 : Bỏ ra trả giá --> orginal Chương 448 : Cường giả gian khổ --> orginal Chương 449 : Tranh đoạt danh ngạch --> orginal Chương 450 : Tâm thần mất đi sự bảo vệ --> orginal Chương 451 : Lần nữa gặp nhau --> orginal Chương 452 : Biển sáng 蜃 lầu --> orginal Chương 453 : Sát trận quy tắc trời đất --> orginal Chương 454 : Thăng Long đài --> orginal Chương 455 : Cấm chế vị diện --> orginal Chương 456 : Ta bầu bạn ngươi --> orginal Chương 457 : Thăng Long thở dài --> orginal Chương 458 : Vương giả tuyệt thế --> orginal Chương 459 : Cơn giận của Thăng Long --> orginal Chương 460 : Hồng liên xích hồn --> orginal Chương 461 : Đôi mắt đủ mở --> orginal Chương 462 : Không có mặt thân phận người --> orginal Chương 463 : Chín sao long mạch --> orginal Chương 464 : Long mạch thối thể --> orginal Chương 465 : Cát rắn đánh úp --> orginal Chương 466 : Vạn rắn điên múa --> orginal Chương 467 : Một đám Sợ Túi --> orginal Chương 468 : Ba nghìn yếu nước --> orginal Chương 469 : Lòng đất rắn người --> orginal Chương 470 : Cát thuyền tiềm hành --> orginal Chương 471 : Cát kẻ điên --> orginal Chương 472 : Mỹ Đỗ Toa Nữ Hoàng --> orginal Chương 473 : Yêu thánh bí cảnh --> orginal Chương 474 : Linh huyễn ma ấn --> orginal Chương 475 : Tế máu sinh hồn --> orginal Chương 476 : Thi vương trùng sinh --> orginal Chương 477 : Yêu thánh mộ --> orginal Chương 478 : Linh sâm hiện thân --> orginal Chương 479 : Các người đều phải chết --> orginal Chương 480 : Tịch Vết kết giới --> orginal Chương 481 : Năm đó bại --> orginal Chương 482 : Giết người giết mình --> orginal Chương 483 : Thê thảm đại chiến --> orginal Chương 484 : Vòng xoáy tịch diệt --> orginal Chương 485 : Khóc máu chém hồn --> orginal Chương 486 : Thần bí không có mặt người --> orginal Chương 487 : Kết giới xé toạc --> orginal Chương 488 : Ngọn núi thay đổi to lớn --> orginal Chương 489 : Mặt người ma bò cạp --> orginal Chương 490 : Thiếu nữ cổ quái --> orginal Chương 491 : Hắn là thẹn thùng/xấu hổ thẹn thùng/xấu hổ --> orginal Chương 492 : Lại thấy Hồ Tiểu Li --> orginal Chương 493 : Qua này tuyến người, giết không tha --> orginal Chương 494 : Đao linh ý chí --> orginal Chương 495 : Kẻ điên --> orginal Chương 496 : Trăm ngày cắn hồn đan --> orginal Chương 497 : Thời gian năm ngày --> orginal Chương 498 : Tế đàn thượng cổ --> orginal Chương 499 : Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn --> orginal Chương 500 : Che trời Đồ Đằng --> orginal Chương 501 : Sáu giai bạo Nguyên Đan --> orginal Chương 502 : Chỉ cần một kiếm --> orginal Chương 503 : Một kiếm lăng thần --> orginal Chương 504 : Còn là một kiếm --> orginal Chương 505 : Binh bất yếm trá --> orginal Chương 506 : Hồng liên yêu nguyên --> orginal Chương 507 : Lại ăn một quả --> orginal Chương 508 : Già Thiên Tế Nhật --> orginal Chương 509 : Kiếm rồng nuốt đời --> orginal Chương 510 : Lần nữa tỉnh lại --> orginal Chương 511 : Vảy rồng khí --> orginal Chương 512 : Máu màu trắng dịch --> orginal Chương 513 : Thế nào bồi tội --> orginal Chương 514 : 蛾Long ThiênNgọn lửa --> orginal Chương 515 : Chí ít Thiên Diễn Cảnh --> orginal Chương 516 : Trở lại Sở Dương thành --> orginal Chương 517 : Lão giả huênh hoang --> orginal Chương 518 : Ta để cho ngươi đi sao --> orginal Chương 519 : Nói ra lời ngông cuồng --> orginal Chương 520 : Ngươi tính cái thứ gì --> orginal Chương 521 : Vậy liền chiến một trận --> orginal Chương 522 : Linh Trận ngũ hành --> orginal Chương 523 : Thái tử đáng chết --> orginal Chương 524 : Bị dồn cứu đẹp --> orginal Chương 525 : Trận pháp hỏa hệ --> orginal Chương 526 : Đương nhiên muốn cám ơn --> orginal Chương 527 : Nói cái ta gì đều tin --> orginal Chương 528 : Thịnh hội tu di --> orginal Chương 529 : Đan tâm hồn đá --> orginal Chương 530 : Xe ngựa hào hoa nhất --> orginal Chương 531 : Trăm hư thể --> orginal Chương 532 : Vào Tu Di Linh đều --> orginal Chương 533 : Thả hổ về rừng --> orginal Chương 534 : Sáu dương cực --> orginal Chương 535 : Không xứng khi nô tài --> orginal Chương 536 : Giết ngươi lại như nào --> orginal Chương 537 : Ai đều dám giết --> orginal Chương 538 : Chung Minh Đan Võ --> orginal Chương 539 : Toàn thành giới bị --> orginal Chương 540 : Dám làm dám nhận --> orginal Chương 541 : Sát cơ khó hiểu --> orginal Chương 542 : Điện chủ Đan Võ --> orginal Chương 543 : Áo trắng khiến --> orginal Chương 544 : Đến đủ --> orginal Chương 545 : Một phái nói lung tung --> orginal Chương 546 : Mộng Phàm Trần giận dữ --> orginal Chương 547 : Điên đảo là không phải --> orginal Chương 548 : Báo đáp chèo kéo --> orginal Chương 549 : Được tiến thêm một tấc xích --> orginal Chương 550 : Lực lượng của quy tắc --> orginal Chương 551 : Điên dại hấp thu --> orginal Chương 552 : Phượng Minh chín ngày --> orginal Chương 553 : Không có cách chịu đựng --> orginal Chương 554 : Trăm chim hướng phượng --> orginal Chương 555 : Nàng chính là Mặc Như Hi --> orginal Chương 556 : Ai dám nhúc nhích nàng --> orginal Chương 557 : Ta phải dẫn nàng đi --> orginal Chương 558 : Mở ra điều kiện của ngươi --> orginal Chương 559 : Một lời vì định --> orginal Chương 560 : Yêu có cần --> orginal Chương 561 : Thành khẩn cúi đầu --> orginal Chương 562 : Ngược lại phục tiểu nhân --> orginal Chương 563 : Đệ tử chân truyền thứ nhất --> orginal Chương 564 : Cầu chết --> orginal Chương 565 : Một kích buộc giết --> orginal Chương 566 : Thương đội mất tích --> orginal Chương 567 : Hoang ngày cổ Mạc --> orginal Chương 568 : Ngũ Độc Huyết Anh --> orginal Chương 569 : Năm độc khí --> orginal Chương 570 : Lão giả thần bí --> orginal Chương 571 : Chỉ nhận người --> orginal Chương 572 : Việc lớn không tốt --> orginal Chương 573 : Cùng súc sinh nào khác --> orginal Chương 574 : Ta gọi Nhiếp Thiên --> orginal Chương 575 : Liên thủ giết địch --> orginal Chương 576 : Tắm máu phấn chiến --> orginal Chương 577 : Thiên đạo khó Không tuân --> orginal Chương 578 : Rắn chuột một ổ --> orginal Chương 579 : Vương giả khí --> orginal Chương 580 : Lớn linh chiến --> orginal Chương 581 : Thi thể la nguyền rủa ấn --> orginal Chương 582 : Chủ nhân của chủ nhân --> orginal Chương 583 : Lại thấy Tịch Vết --> orginal Chương 584 : Danh mục tấm mật --> orginal Chương 585 : Tàn nhẫn thủ đoạn --> orginal Chương 586 : Thiên lôi đốt dã --> orginal Chương 587 : Lại mở kiếm trận --> orginal Chương 588 : Yêu lang hai đầu --> orginal Chương 589 : Cắn nuốt tấn thăng --> orginal Chương 590 : Một kiếm một uống --> orginal Chương 591 : Yêu thần hoa --> orginal Chương 592 : Người phải chết --> orginal Chương 593 : Nàng là của ta --> orginal Chương 594 : Lại thấy ngày chôn sẽ --> orginal Chương 595 : Ngươi không thể đi --> orginal Chương 596 : Linh Long cai --> orginal Chương 597 : Long Giới chi chủ --> orginal Chương 598 : Phong ấn Linh Long --> orginal Chương 599 : Linh đều chợ đen --> orginal Chương 600 : Tiến vào chợ đen --> orginal Chương 601 : Trường đấu giá Tu La --> orginal Chương 602 : Đao hồn phân thân --> orginal Chương 603 : Trao đổi --> orginal Chương 604 : Lục Kinh Hồng --> orginal Chương 605 : Vàng bảng thứ ba --> orginal Chương 606 : Cơ duyên lớn --> orginal Chương 607 : Lưu lại mạng của ngươi --> orginal Chương 608 : Công tử Long Tam --> orginal Chương 609 : Một bước đóng băng --> orginal Chương 610 : Hoang vu cấm giới --> orginal Chương 611 : Bại, chết --> orginal Chương 612 : Vạn năm băng phách --> orginal Chương 613 : Đen Kì Lân --> orginal Chương 614 : Tạm gửi Tồn --> orginal Chương 615 : Chia phát nhiệm vụ --> orginal Chương 616 : Thu cuồng ma đệ tử --> orginal Chương 617 : Sinh nuốt yêu thần đan --> orginal Chương 618 : Da chết quỵt mặt --> orginal Chương 619 : Cặn bã kiếm đạo --> orginal Chương 620 : Chuyển Linh Trận --> orginal Chương 621 : Dung Hợp Băng phách --> orginal Chương 622 : Nửa tháng cầu hôn --> orginal Chương 623 : Thật là cái mê --> orginal Chương 624 : Đạo thương long thứ ba ấn --> orginal Chương 625 : Trai gái thông ăn --> orginal Chương 626 : Yêu nghiệt thứ nhất --> orginal Chương 627 : Thiên tài cùng ra --> orginal Chương 628 : Hồn của phượng hoàng --> orginal Chương 629 : Địa mạch nguyên khí --> orginal Chương 630 : Gần ngày đình --> orginal Chương 631 : Di Võ Hội thứ nhất chiến --> orginal Chương 632 : Khiêu khích thăm dò --> orginal Chương 633 : Vũ kĩ quỷ dị --> orginal Chương 634 : Chín dương đổi thể --> orginal Chương 635 : Quỷ vương U Minh --> orginal Chương 636 : U Minh bốn quỷ --> orginal Chương 637 : Thần chết gông cùm xiềng xích --> orginal Chương 638 : Kiếm ý sấm sét --> orginal Chương 639 : U di huyền --> orginal Chương 640 : Tuyệt hồn ngày ấn --> orginal Chương 641 : Khủng bố mặt --> orginal Chương 642 : Cắt rách dấu máu --> orginal Chương 643 : Nhắc trước tao ngộ --> orginal Chương 644 : Hồ trộn man quấn --> orginal Chương 645 : Chật vật không chịu nổi --> orginal Chương 646 : Lấy mạng tương vồ --> orginal Chương 647 : Vô sỉ đến cực điểm --> orginal Chương 648 : Phượng hoàng Niết bàn --> orginal Chương 649 : Mũi tên ở trên dây --> orginal Chương 650 : Bây giờ, lăn đi --> orginal Chương 651 : Một đêm tóc trắng --> orginal Chương 652 : Làm kén tự Trói --> orginal Chương 653 : Niết bàn Thánh lòng --> orginal Chương 654 : Bốn đại gia chủ --> orginal Chương 655 : Hung tàn --> orginal Chương 656 : Một quyền lực --> orginal Chương 657 : Chạm trán --> orginal Chương 658 : Tơ mưa cực giết --> orginal Chương 659 : Một kiếm chém giết --> orginal Chương 660 : Hèn hạ đánh úp --> orginal Chương 661 : Ma chảy Giáp --> orginal Chương 662 : Ba nhịn linh xà --> orginal Chương 663 : Ba lưỡi dao quỷ mắt --> orginal Chương 664 : Thần Tua Kiếm --> orginal Chương 665 : Kiếm thế đối quyết --> orginal Chương 666 : Vạn quỷ ma chảy --> orginal Chương 667 : Ngày tàn điên --> orginal Chương 668 : U Quỷ tiềm phục --> orginal Chương 669 : Được rồi sẹo quên đau --> orginal Chương 670 : Chín dương ngày Phong --> orginal Chương 671 : Kiếm ý ngàn dặm --> orginal Chương 672 : Xét đến cùng là ai --> orginal Chương 673 : Thầy trò tương nhận --> orginal Chương 674 : Vạn kiếp quỷ mắt --> orginal Chương 675 : Cuối cùng đối quyết --> orginal Chương 676 : Liều chết một vồ --> orginal Chương 677 : Thê thảm --> orginal Chương 678 : Không phải đối thủ --> orginal Chương 679 : Tàn nhẫn cắn nuốt --> orginal Chương 680 : Lời của hắn chính là lời của ta --> orginal Chương 681 : Ba chưởng --> orginal Chương 682 : Rung động ngang ngược --> orginal Chương 683 : Ma xương cốt trắng liên --> orginal Chương 684 : U Quỷ hàng lâm --> orginal Chương 685 : Dấu máu phù lưới --> orginal Chương 686 : Lần nữa hợp tác --> orginal Chương 687 : Khủng bố quỷ mắt --> orginal Chương 688 : Cường giả uy nghiêm --> orginal Chương 689 : Vùng đất Huyết Đồ --> orginal Chương 690 : Thầy trò gặp gỡ --> orginal Chương 691 : Lần nữa bước vào vùng đất Huyết Đồ --> orginal Chương 692 : Tư Không Vô cực --> orginal Chương 693 : Tế đàn màu máu --> orginal Chương 694 : Tôn giả Huyết Đồ --> orginal Chương 695 : Đại chiến U Quỷ --> orginal Chương 696 : Thi độc U Minh --> orginal Chương 697 : Cấm kị chiêu --> orginal Chương 698 : Phong ấn cấp bảy thầy --> orginal Chương 699 : Ta quá phận --> orginal Chương 700 : Kiếm ý tiên thiên --> orginal Chương 701 : Vạn Ma Long Uyên --> orginal Chương 702 : Lực lượng của rồng xanh lá --> orginal Chương 703 : Không có cách phong ấn --> orginal Chương 704 : Long hồn bị giam cầm --> orginal Chương 705 : Vinh diệu quay về --> orginal Chương 706 : Kết giới thời không --> orginal Chương 707 : Huyễn thuật quỷ dị --> orginal Chương 708 : Ngàn Lung Huyễn ấn --> orginal Chương 709 : Ngàn Lung Gia tộc --> orginal Chương 710 : Có mắt không tròng --> orginal Chương 711 : Gia chủ Long gia --> orginal Chương 712 : Tuyệt đối áp chế --> orginal Chương 713 : Một chưởng tiêu diệt --> orginal Chương 714 : Linh Trận đồ --> orginal Chương 715 : Rồng lớn sấm sét --> orginal Chương 716 : Huyễn ấn tỉnh giấc --> orginal Chương 717 : Lão tổ thánh quang --> orginal Chương 718 : Ngàn Lung Anh Hoằng --> orginal Chương 719 : Lực lượng của huyết mạch --> orginal Chương 720 : Rồng của sấm sét --> orginal Chương 721 : Long hồn kinh thiên --> orginal Chương 722 : Vạn rắn linh thể --> orginal Chương 723 : Chọc họa thân trên --> orginal Chương 724 : Bạo ngược thái tử --> orginal Chương 725 : Sự bí mật của Đồ Đằng --> orginal Chương 726 : Đột phá cấm chế --> orginal Chương 727 : Phân thân linh hồn --> orginal Chương 728 : Khiêu chiến đỉnh phong --> orginal Chương 729 : Tâm ma võ đạo --> orginal Chương 730 : Bắt lấy linh đại trận --> orginal Chương 731 : Ngọn lửa sấm sét --> orginal Chương 732 : Đôi Long Kinh ngày --> orginal Chương 733 : Chớm đến tu di --> orginal Chương 734 : Học viện thương long --> orginal Chương 735 : Một kiếm uy --> orginal Chương 736 : Tu di bốn ngọn núi --> orginal Chương 737 : Độc Giác Thiết GiápTê --> orginal Chương 738 : Ta nói, lăn --> orginal Chương 739 : Đều phải chết --> orginal Chương 740 : Một cái nhìn thấu --> orginal Chương 741 : Luyện Khí Đại Sư --> orginal Chương 742 : Huyền thiết ngoài trời --> orginal Chương 743 : Phong ấn huyết mạch --> orginal Chương 744 : Đệ tử --> orginal Chương 745 : Thích khi chó --> orginal Chương 746 : Quỷ ảnh chém --> orginal Chương 747 : Trưởng lão Chấp Pháp đường --> orginal Chương 748 : Hoàng tử Huyền Khâu --> orginal Chương 749 : Đen Ngọn lửa Rồng đàn --> orginal Chương 750 : Đen Ngọn lửa Độc long --> orginal Chương 751 : Che trời lực --> orginal Chương 752 : Mười chín người --> orginal Chương 753 : Ra tay cay độc --> orginal Chương 754 : Lợi ích thuần tuý --> orginal Chương 755 : Trường đấu giá Ngọc gia --> orginal Chương 756 : Hống hách đến cực điểm --> orginal Chương 757 : Huyền Đỉnh ba chân --> orginal Chương 758 : Làm bạn bè --> orginal Chương 759 : Chiến giáp gió tuyết --> orginal Chương 760 : Đế khí đồ phổ --> orginal Chương 761 : Đưa lên cửa tới --> orginal Chương 762 : Chúa tể tinh không --> orginal Chương 763 : Tinh không mắt --> orginal Chương 764 : Tuyệt đối run Lật --> orginal Chương 765 : Phong ấn tinh thần --> orginal Chương 766 : Tứ đại gia tộc --> orginal Chương 767 : Thái tử Huyền Hiêu --> orginal Chương 768 : Bá đạo Huyền Hiêu --> orginal Chương 769 : Huyết ngọc huyền cát --> orginal Chương 770 : Nói mà không có tin --> orginal Chương 771 : Gió mây quyết --> orginal Chương 772 : Cược lớn một lần --> orginal Chương 773 : Bắt đầu tìm người --> orginal Chương 774 : Sao mới Huyết Tử Tràng --> orginal Chương 775 : Ngày đá thể --> orginal Chương 776 : Ba đuôi yêu mèo --> orginal Chương 777 : Hai mươi lăm tràng --> orginal Chương 778 : Bốn cánh lửa dơi --> orginal Chương 779 : Không thể lãng phí --> orginal Chương 780 : Nam tử yêu dị --> orginal Chương 781 : Máu độc sói ong --> orginal Chương 782 : Sấm sét cắn nuốt --> orginal Chương 783 : Khát máu đao --> orginal Chương 784 : Giết người hại mình --> orginal Chương 785 : Cuối cùng một trận --> orginal Chương 786 : Lực lượng của bóng tối --> orginal Chương 787 : Dụ địch ra tay --> orginal Chương 788 : Huynh đệ gặp lại --> orginal Chương 789 : Bắc minh vương --> orginal Chương 790 : Có chút ánh mắt --> orginal Chương 791 : Dao động tinh thần --> orginal Chương 792 : Huênh hoang đến cực điểm --> orginal Chương 793 : Bắc Minh ma khí --> orginal Chương 794 : Võ giả tóc bạc --> orginal Chương 795 : Vượt quá tưởng tượng --> orginal Chương 796 : Một chiêu thắng thua --> orginal Chương 797 : Chỗ tối người --> orginal Chương 798 : Lão tổ Huyền Nguyệt --> orginal Chương 799 : Thiên ma dạy --> orginal Chương 800 : Chôn đao sẽ --> orginal Chương 801 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 802 : Hợp hai vì một --> orginal Chương 803 : Tuyệt ngày tông --> orginal Chương 804 : Thuần tuý làm chết --> orginal Chương 805 : Một kiếm đánh giết --> orginal Chương 806 : Tái chiến một lần --> orginal Chương 807 : Thai đầu tốt --> orginal Chương 808 : Kiếm ý đối quyết --> orginal Chương 809 : Kiếm Giả tôn nghiêm --> orginal Chương 810 : Lại thấy ngàn lá --> orginal Chương 811 : Thức thứ nhất, khóc máu chém hồn --> orginal Chương 812 : Hắc Đồng huỷ diệt --> orginal Chương 813 : Đi giết người --> orginal Chương 814 : Giết chính là ngươi --> orginal Chương 815 : Nhất định muốn giết --> orginal Chương 816 : Một kiếm tiêu diệt --> orginal Chương 817 : Nửa giờ --> orginal Chương 818 : Băng tuyết cấm đá --> orginal Chương 819 : Hoang vu cấm lực --> orginal Chương 820 : Linh Trận quỷ dị --> orginal Chương 821 : Huyết ngọc yêu liên --> orginal Chương 822 : Mặt quỷ yêu dị --> orginal Chương 823 : Thí hồn kiếm --> orginal Chương 824 : Oan quỷ lưỡi hái --> orginal Chương 825 : Mạnh mẽ chạm trán --> orginal Chương 826 : Đồ Đằng địa ngục --> orginal Chương 827 : Tinh thần chống chọi --> orginal Chương 828 : Đại hạn đem tới --> orginal Chương 829 : Ba phầnHuyền Nguyệt --> orginal Chương 830 : Tâm phục khẩu phục --> orginal Chương 831 : Gió mây quyết bắt đầu --> orginal Chương 832 : Tiến vào cấm địa --> orginal Chương 833 : Thi thể binh sát trận --> orginal Chương 834 : Bia mộ mắt trận --> orginal Chương 835 : Kiếm rồng lại ra --> orginal Chương 836 : Vách núi treo hòm --> orginal Chương 837 : Yêu vương kiếm sắt --> orginal Chương 838 : Sấm sét thay đổi to lớn --> orginal Chương 839 : Long uy mênh mông --> orginal Chương 840 : Túc mệnh người --> orginal Chương 841 : Giao ra Long Giới --> orginal Chương 842 : Lực lượng của Long Giới --> orginal Chương 843 : Lực chiến ba người --> orginal Chương 844 : Khe nứt không gian --> orginal Chương 845 : Phong ấn long mạch --> orginal Chương 846 : Còn sống --> orginal Chương 847 : Chia tay --> orginal Chương 848 : Huyền rồng hang đá --> orginal Chương 849 : Nghịch Long tộc --> orginal Chương 850 : Huyền Long thánh chủ --> orginal Chương 851 : Khí linh thần khí --> orginal Chương 852 : Rách hồn yêu lang --> orginal Chương 853 : Liệt Hồn Lang vương --> orginal Chương 854 : To lớn người sói --> orginal Chương 855 : Rách hồn người --> orginal Chương 856 : Thê thảm chiến một trận --> orginal Chương 857 : Đầm đìa máu tươi --> orginal Chương 858 : Liều chết chiến đấu --> orginal Chương 859 : Sinh tử một khắc --> orginal Chương 860 : Dự ngôn thiên cơ --> orginal Chương 861 : Hắn phải chết --> orginal Chương 862 : Sát ý lẫm liệt --> orginal Chương 863 : Chuyển thế yêu thánh --> orginal Chương 864 : Cấm chế đáng sợ --> orginal Chương 865 : Tiếp nhận mệnh lệnh --> orginal Chương 866 : Thần Mộc máu rồng --> orginal Chương 867 : Kì Lân bảo máu --> orginal Chương 868 : Cây lớn cuồng bạo --> orginal Chương 869 : Lửa cực đỏ ngày --> orginal Chương 870 : Chủng tộc tranh --> orginal Chương 871 : Chân tướng --> orginal Chương 872 : Rách hồn đánh úp --> orginal Chương 873 : Xông sát đi ra --> orginal Chương 874 : Tự làm nghiệt không thể sống --> orginal Chương 875 : Thiên Nhân một kiếm --> orginal Chương 876 : Rách hồn vương hiện thân --> orginal Chương 877 : Một kiếm đánh bay --> orginal Chương 878 : Sinh tử tồn vong --> orginal Chương 879 : Thiên Đế tranh phong --> orginal Chương 880 : Tuyệt không khuất phục --> orginal Chương 881 : Kì Lân nước mắt --> orginal Chương 882 : Máu chết trận canh giữ --> orginal Chương 883 : Nghiền ép hết thảy --> orginal Chương 884 : Đỉnh phong chiến --> orginal Chương 885 : Thú lớn đối quyết --> orginal Chương 886 : Đường hầm màu đen --> orginal Chương 887 : Lò nấu chảy địa ngục --> orginal Chương 888 : Thiên Đế chín trọng thực lực --> orginal Chương 889 : Hồn nô --> orginal Chương 890 : Huyền Đỉnh thần vân --> orginal Chương 891 : Phải rời khỏi --> orginal Chương 892 : Năm người bị giết --> orginal Chương 893 : Vạn ma long đầu --> orginal Chương 894 : Linh Long hoàng cai --> orginal Chương 895 : Huyền Nguyệt thay đổi to lớn --> orginal Chương 896 : Lại gặp oan quỷ --> orginal Chương 897 : Huyền Hiêu thiên ma --> orginal Chương 898 : Tinh Ngân Liệt Diễm --> orginal Chương 899 : Người ở nơi nào --> orginal Chương 900 : Thiên ma phó dạy --> orginal Chương 901 : Tiến vào ngày kiếm núi --> orginal Chương 902 : Ba vương sáu nghiệt --> orginal Chương 903 : Bốn linh huyết mạch --> orginal Chương 904 : Kẻ yếu cường giả --> orginal Chương 905 : Chết muốn mặt --> orginal Chương 906 : Ngọn lửa Kì Lân --> orginal Chương 907 : Túc mệnh người thắc mắc --> orginal Chương 908 : Thương hồn không thể nhục --> orginal Chương 909 : Hắc ám tà có thể --> orginal Chương 910 : Thánh nhân xương cốt --> orginal Chương 911 : Dã tâm rất lớn --> orginal Chương 912 : Long ngâm kiếm si --> orginal Chương 913 : Ngày kiếm các chủ --> orginal Chương 914 : Trưởng lão chấp pháp --> orginal Chương 915 : Kỳ tài kiếm đạo --> orginal Chương 916 : Phong Kiếm đường --> orginal Chương 917 : Mặc Ngọc Long kiếm --> orginal Chương 918 : Phân thân thần kiếm --> orginal Chương 919 : Yến Nam Phi hãm hại --> orginal Chương 920 : Rồng kiếm sát trận --> orginal Chương 921 : Hãm vào huyễn cảnh --> orginal Chương 922 : Thông thiên kiếm thang --> orginal Chương 923 : Ý cảnh kiếm đạo --> orginal Chương 924 : Thần kiếm nhận chủ --> orginal Chương 925 : Thiên Giới chấn động --> orginal Chương 926 : Không tự lượng sức --> orginal Chương 927 : Một kiếm lực --> orginal Chương 928 : Bố cục ngàn năm --> orginal Chương 929 : Ngày kiếm lão tổ --> orginal Chương 930 : Chạy trốn --> orginal Chương 931 : Khách không mời --> orginal Chương 932 : Kiếm trủng ma cung --> orginal Chương 933 : Mặt quỷ tái hiện --> orginal Chương 934 : Huyết yêu thượng cổ --> orginal Chương 935 : Tháng như sương --> orginal Chương 936 : Lực lượng của Huyết yêu --> orginal Chương 937 : Mạnh nhất một chiêu --> orginal Chương 938 : Phản chiến một kích --> orginal Chương 939 : Huyết yêu chạy trốn Dật --> orginal Chương 940 : Nhiếp Thu hồn nô --> orginal Chương 941 : Sát thủ Thiên Giới --> orginal Chương 942 : Che trời kết giới --> orginal Chương 943 : Kết giới xé mở --> orginal Chương 944 : Khủng bố hồn nô --> orginal Chương 945 : Thanh niên yêu dị --> orginal Chương 946 : Bá đạo Nhiếp Thiên --> orginal Chương 947 : Chia cắt Huyền Nguyệt --> orginal Chương 948 : Một kiếm bịt/phong cổ --> orginal Chương 949 : Cường thế đến cùng --> orginal Chương 950 : Thiên triều thánh quang --> orginal Chương 951 : Mang một câu nói --> orginal Chương 952 : Chiến thần Minh --> orginal Chương 953 : Tiếp nhận Huyền Nguyệt --> orginal Chương 954 : Thần vân kiếm vân --> orginal Chương 955 : Đôi rồng chống chọi --> orginal Chương 956 : Thánh Ngọn lửa Tuyệt hồn --> orginal Chương 957 : Tà thuật những gì Dồn --> orginal Chương 958 : Thân thể thánh nhân --> orginal Chương 959 : Phong bên lửa thành --> orginal Chương 960 : Hai đại thống lĩnh --> orginal Chương 961 : Huyết yêu tái hiện --> orginal Chương 962 : Cho mượn trọng lượng sinh --> orginal Chương 963 : Thu Sơn điên dại --> orginal Chương 964 : Đao rồng ở trên trời --> orginal Chương 965 : Kiếm vân huyền diệu --> orginal Chương 966 : Không hai thương đội --> orginal Chương 967 : Phục phục thiếp thiếp --> orginal Chương 968 : Cùng nhau xuất phát --> orginal Chương 969 : Cực địa bạo gấu --> orginal Chương 970 : Huênh hoang thái tử --> orginal Chương 971 : Lực lượng của hàn băng --> orginal Chương 972 : Khí lạnh băng hơi thở --> orginal Chương 973 : Đoạt mệnh một khắc --> orginal Chương 974 : Tiến vào băng tuyết thành --> orginal Chương 975 : Bái phỏng phủ quốc sư --> orginal Chương 976 : Tế đàn Cửu Âm --> orginal Chương 977 : Khó mà tưởng tượng --> orginal Chương 978 : Nổi giận Nhiếp Thiên --> orginal Chương 979 : Diệt trời một kiếm --> orginal Chương 980 : Chặn ta người chết --> orginal Chương 981 : Đốt máu đoạt phách --> orginal Chương 982 : Lắc đuôi nịnh bợ --> orginal Chương 983 : Hẳn gia tổ --> orginal Chương 984 : Truyền thừa hoang vu --> orginal Chương 985 : Yêu long ma tộc --> orginal Chương 986 : Tinh luyện long khí --> orginal Chương 987 : Tế đàn mất khống chế --> orginal Chương 988 : Lực lượng của khế ước --> orginal Chương 989 : Rách hồn sắt Tinh --> orginal Chương 990 : Dung hợp truyền thừa --> orginal Chương 991 : Long mạch giải phong --> orginal Chương 992 : Vạn ma điện chủ --> orginal Chương 993 : Long khí chống chọi --> orginal Chương 994 : Ma diễm xương đen --> orginal Chương 995 : Oai của Long Giới --> orginal Chương 996 : Đóng băng lực --> orginal Chương 997 : Tế đàn mở ra --> orginal Chương 998 : Vạn ma đánh úp --> orginal Chương 999 : Sóng vai tác chiến --> orginal Chương 1000 : Hấp thu lực lượng --> orginal Chương 1001 : Hoang vu đóng băng --> orginal Chương 1002 : Tinh không thánh Ngọn lửa --> orginal Chương 1003 : Một kiếm đánh nát --> orginal Chương 1004 : Gia tộc người bảo vệ --> orginal Chương 1005 : Chiến ý ngập trời --> orginal Chương 1006 : Đột phá cảnh giới --> orginal Chương 1007 : Máu cắn vòm trời --> orginal Chương 1008 : Thánh nhân thở dài --> orginal Chương 1009 : Oai của phượng hoàng --> orginal Chương 1010 : Bảo vệ người sáng lập --> orginal Chương 1011 : Lạc ấn thánh nhân --> orginal Chương 1012 : Tước đoạt sinh mệnh --> orginal Chương 1013 : Trí nhớ tàn khuyết --> orginal Chương 1014 : Mầm mống Huyết Liên --> orginal Chương 1015 : Luyện đan sư cấp tám --> orginal Chương 1016 : Khu nhà nhỏ kỳ hoa --> orginal Chương 1017 : Liền bây giờ --> orginal Chương 1018 : Yêu nghiệt chí tôn --> orginal Chương 1019 : Bá đạo đến cực điểm --> orginal Chương 1020 : Độc sau --> orginal Chương 1021 : Sát thủ tái hiện --> orginal Chương 1022 : Một cái chớp mắt giữa --> orginal Chương 1023 : Một chiêu miểu sát --> orginal Chương 1024 : Tự hành phong ấn --> orginal Chương 1025 : Kỳ hoa cốc --> orginal Chương 1026 : Toàn hơi thở thần vân --> orginal Chương 1027 : Lòng đau tin tức --> orginal Chương 1028 : Trở lại linh đều --> orginal Chương 1029 : Lại sắp vực sâu --> orginal Chương 1030 : Đế quốc lôi vân --> orginal Chương 1031 : Gặp nhau --> orginal Chương 1032 : Cấm chế U Lâm --> orginal Chương 1033 : Không tính quá muộn --> orginal Chương 1034 : Đừng nói dối --> orginal Chương 1035 : Huyết mạch Phong Lôi --> orginal Chương 1036 : Phong Lôi cốc --> orginal Chương 1037 : Lôi vân ba lão --> orginal Chương 1038 : Lực lượng của kết giới --> orginal Chương 1039 : Sát trận áp bách --> orginal Chương 1040 : Phong Lôi ngày Hào thành --> orginal Chương 1041 : Phong Lôi thần vân --> orginal Chương 1042 : Trong hư không --> orginal Chương 1043 : Đánh giết hết thảy --> orginal Chương 1044 : Nhiếp Thiên hống hách --> orginal Chương 1045 : Sấm sét chống chọi --> orginal Chương 1046 : Tân hoàng lôi vân --> orginal Chương 1047 : Cổ võ tinh không quyết --> orginal Chương 1048 : Thần, sáng sớm sao tinh mơ --> orginal Chương 1049 : Liên thủ phá cấm chế --> orginal Chương 1050 : Huyết dịch quỷ dị --> orginal Chương 1051 : Trở lại tu di --> orginal Chương 1052 : Lóng ngóng --> orginal Chương 1053 : Chí tôn đôi rồng --> orginal Chương 1054 : Huyết mạch dung hợp --> orginal Chương 1055 : Cắn hồn kiếm trận --> orginal Chương 1056 : Tám hoang quỷ xương cốt --> orginal Chương 1057 : Chín lạnh Tiêu gia --> orginal Chương 1058 : Lòng dạ ác độc --> orginal Chương 1059 : Huênh hoang hơn --> orginal Chương 1060 : Chín lạnh vực --> orginal Chương 1061 : Tiến vào chín lạnh --> orginal Chương 1062 : Chín lạnh trường đấu giá --> orginal Chương 1063 : Một nghìn gốc huyền âm cỏ --> orginal Chương 1064 : Công khai đấu giá --> orginal Chương 1065 : Huyết yêu chi chủ --> orginal Chương 1066 : Kiêng kị như vậy --> orginal Chương 1067 : Đôi rồng gặp mặt --> orginal Chương 1068 : Tiềm long hoàng mạch --> orginal Chương 1069 : Tuyệt thánh chém giết --> orginal Chương 1070 : Thê thảm đụng độ --> orginal Chương 1071 : Huyết yêu huyền giới --> orginal Chương 1072 : Huyết yêu Đồng --> orginal Chương 1073 : Ám diệt thần vân --> orginal Chương 1074 : Tín niệm sụp đổ --> orginal Chương 1075 : Giết không rớt --> orginal Chương 1076 : Lâm Dịch là Huyết yêu --> orginal Chương 1077 : Sáng tạo Nguyên Mạch --> orginal Chương 1078 : Kỳ hoa á loại --> orginal Chương 1079 : Dựa thế bắt nạt ức hiếp người --> orginal Chương 1080 : Một kiếm miểu sát --> orginal Chương 1081 : Quân tử chấp thuận --> orginal Chương 1082 : Hỗn độn lại ra --> orginal Chương 1083 : Thuận miệng một nói --> orginal Chương 1084 : Có tin tức --> orginal Chương 1085 : Người quen cũ gặp nhau --> orginal Chương 1086 : Ngày hoang không già --> orginal Chương 1087 : Thế lực ngang nhau --> orginal Chương 1088 : Quan hệ quá loạn --> orginal Chương 1089 : Cửa hàng thật lớn lưới --> orginal Chương 1090 : Âm mưu kinh thiên --> orginal Chương 1091 : Trở lại Thiên Giới --> orginal Chương 1092 : Đừng chọc ta --> orginal Chương 1093 : Không tính quá ngu xuẩn --> orginal Chương 1094 : Không có mạch thể --> orginal Chương 1095 : Lại là ba sinh cỏ --> orginal Chương 1096 : Thái độ chuyển đổi --> orginal Chương 1097 : Mắt chó xem người thấp --> orginal Chương 1098 : Cuộc đời này không quên --> orginal Chương 1099 : Toàn bộ phải chết --> orginal Chương 1100 : Ta chỉ giết ngươi --> orginal Chương 1101 : Tấn thăng thời cơ --> orginal Chương 1102 : Cánh đen huyền ưng --> orginal Chương 1103 : Tu La cửa --> orginal Chương 1104 : Tu La hoàng cấp --> orginal Chương 1105 : Trí mệnh một kích --> orginal Chương 1106 : Hơi thở lạc ấn --> orginal Chương 1107 : Nhất người đẹp chọn --> orginal Chương 1108 : Lính đánh thuê thành --> orginal Chương 1109 : Một quyền thắng thua --> orginal Chương 1110 : Lính đánh thuê mạnh nhất --> orginal Chương 1111 : Huynh đệ nặng hơn gặp --> orginal Chương 1112 : Âm thi thể nguyền rủa ấn --> orginal Chương 1113 : Sao băng cánh --> orginal Chương 1114 : Tu La đánh úp --> orginal Chương 1115 : Khóc máu chiến một trận --> orginal Chương 1116 : Đứt diệt tà mây --> orginal Chương 1117 : Ám đêm u mây --> orginal Chương 1118 : Ám đêm đồ sát --> orginal Chương 1119 : Lớn linh đụng độ --> orginal Chương 1120 : Mạnh nhất một kiếm --> orginal Chương 1121 : Ra vỏ đao điên --> orginal Chương 1122 : Tạm thời phân biệt --> orginal Chương 1123 : Linh trì trời đất --> orginal Chương 1124 : Xem ai dám nhúc nhích --> orginal Chương 1125 : Tuyệt nhà cô gia --> orginal Chương 1126 : Thí thần công tử --> orginal Chương 1127 : Một cái chó điên --> orginal Chương 1128 : Kiếm ý linh hồn --> orginal Chương 1129 : Linh thuyền chiến hạm --> orginal Chương 1130 : Công tử Vân Phi --> orginal Chương 1131 : Cửa hư vô --> orginal Chương 1132 : Dị lực thời không --> orginal Chương 1133 : Xà Võ thành chủ --> orginal Chương 1134 : Rồng ưng giằng co --> orginal Chương 1135 : Huênh hoang xấu xa độc địa --> orginal Chương 1136 : Lâm Dịch ra tay --> orginal Chương 1137 : Bạc sói tay --> orginal Chương 1138 : Nguyên Linh quỷ dị --> orginal Chương 1139 : Chí tôn đôi mạch --> orginal Chương 1140 : Công thiệt thòi với Tan vỡ --> orginal Chương 1141 : Khát vọng nóng bỏng --> orginal Chương 1142 : Tuỳ tiện ngươi giết --> orginal Chương 1143 : Tuyệt nhà lão tổ --> orginal Chương 1144 : Tạm thời hợp tác --> orginal Chương 1145 : Đứt biển tông chủ --> orginal Chương 1146 : Tề Tâm chúng nhân --> orginal Chương 1147 : Chín cung đại trận --> orginal Chương 1148 : Thế giới băng hỏa --> orginal Chương 1149 : Mắc xích phản ứng --> orginal Chương 1150 : Đại trận băng hỏa --> orginal Chương 1151 : Băng long lửa hoàng --> orginal Chương 1152 : Thời không thần vân --> orginal Chương 1153 : Treo không núi --> orginal Chương 1154 : Cắn hồn 菌 tơ --> orginal Chương 1155 : Lâm Dịch xuất hiện --> orginal Chương 1156 : Phệ Hồn Yêu Vương --> orginal Chương 1157 : Tái chiến Lâm Dịch --> orginal Chương 1158 : Quá mức đánh giá cao --> orginal Chương 1159 : Cắn hồn nguyền rủa ấn --> orginal Chương 1160 : Phong ấn thứ sáu --> orginal Chương 1161 : Hai ngày giao hẹn --> orginal Chương 1162 : Ảo giác tinh thần --> orginal Chương 1163 : Cắn hồn ma nhân --> orginal Chương 1164 : Trực tiếp tàn phá --> orginal Chương 1165 : Cốt lõi Linh Trận --> orginal Chương 1166 : Phong ấn thời không --> orginal Chương 1167 : Một kiếm sinh tử --> orginal Chương 1168 : Trí nhớ tỉnh giấc --> orginal Chương 1169 : Tiến vào linh trì --> orginal Chương 1170 : Túc mệnh chiến một trận --> orginal Chương 1171 : Đôi mạch dung hợp --> orginal Chương 1172 : Thụ linh bảo vệ --> orginal Chương 1173 : Đỏ vàng rồng lớn --> orginal Chương 1174 : Kiếm lão rời khỏi --> orginal Chương 1175 : Hai đôi cha con --> orginal Chương 1176 : Vạn năm ba sinh cỏ --> orginal Chương 1177 : Thời không Tinh Mảnh --> orginal Chương 1178 : Cử động quỷ dị --> orginal Chương 1179 : Ám sao quỷ giết --> orginal Chương 1180 : Kiếm gió mây bảng --> orginal Chương 1181 : Kiếm trủng thượng cổ --> orginal Chương 1182 : Vết kiếm nhục --> orginal Chương 1183 : Tự rước lấy nhục --> orginal Chương 1184 : Ngày hoang tửu lâu --> orginal Chương 1185 : Quan sát kiếm biển sao --> orginal Chương 1186 : Tần Dương ác độc --> orginal Chương 1187 : Kiếm ý huyết mạch --> orginal Chương 1188 : Một đôi kỳ lạ --> orginal Chương 1189 : Ngay trước mặt mọi người ra tay --> orginal Chương 1190 : Kiếm đạo tranh phong --> orginal Chương 1191 : Bạc hồn kiếm ý --> orginal Chương 1192 : Ngày sao bảo vệ --> orginal Chương 1193 : Ngày chém vết rách --> orginal Chương 1194 : Ai làm/khô --> orginal Chương 1195 : Xích Diễm ma cung --> orginal Chương 1196 : Chủ động tổ đội --> orginal Chương 1197 : Hắn há có thể không tin --> orginal Chương 1198 : Toàn hơi thở giam cầm --> orginal Chương 1199 : Một khoản giao dịch --> orginal Chương 1200 : Ngày hoang cấm vực --> orginal Chương 1201 : Ngày hoang mười ba kiếm --> orginal Chương 1202 : Sinh tử liều mạng --> orginal Chương 1203 : Long hồn chí tôn --> orginal Chương 1204 : Hoang mười ba chết --> orginal Chương 1205 : Cảm ứng la bàn --> orginal Chương 1206 : Cái kẻ điên này --> orginal Chương 1207 : Khủng bố bạc hồn --> orginal Chương 1208 : Buông bỏ sao --> orginal Chương 1209 : Ngũ hành đứt ngục --> orginal Chương 1210 : Cân bằng thuộc tính --> orginal Chương 1211 : Mấu chốt khắc --> orginal Chương 1212 : Nói chung không có hai --> orginal Chương 1213 : Nhiếp Thiên xuất cốc --> orginal Chương 1214 : Long mạch chí tôn --> orginal Chương 1215 : Vì cái gì, sẽ như vậy --> orginal Chương 1216 : Chú tâm tính kế --> orginal Chương 1217 : Rắn bò cạp lòng --> orginal Chương 1218 : Ngoài ý muốn tài --> orginal Chương 1219 : U nguyên nghịch lưỡi dao --> orginal Chương 1220 : Không có hắn khác ý --> orginal Chương 1221 : Kiếm Hoàng tây vực --> orginal Chương 1222 : Đỉnh phong tụ họp đầu --> orginal Chương 1223 : Ba món chuyện --> orginal Chương 1224 : Ba ngày sau --> orginal Chương 1225 : Tiến vào kiếm trủng --> orginal Chương 1226 : Người theo dõi --> orginal Chương 1227 : Cự thạch màu máu --> orginal Chương 1228 : Không tiếc trả giá --> orginal Chương 1229 : Cuồng bạo kiếm ý --> orginal Chương 1230 : Cho cái bậc thềm --> orginal Chương 1231 : Giam cầm kiếm trận --> orginal Chương 1232 : Vạn kiếm hồn Mộ --> orginal Chương 1233 : Trả giá là chết --> orginal Chương 1234 : Cực Ma thai --> orginal Chương 1235 : Thực lực tấn thăng --> orginal Chương 1236 : Ngày hổ huyết mạch --> orginal Chương 1237 : Cường thế miểu sát --> orginal Chương 1238 : Bạc hổ chiến --> orginal Chương 1239 : Long mạch lại ra --> orginal Chương 1240 : Tuyệt đối giam cầm --> orginal Chương 1241 : Người quen cũ gặp lại --> orginal Chương 1242 : Nguyên thai thần ma --> orginal Chương 1243 : Chịu người nhờ --> orginal Chương 1244 : Ác mộng thứ nhất --> orginal Chương 1245 : Kỳ quái cân bằng --> orginal Chương 1246 : Vô sỉ miệng mặt --> orginal Chương 1247 : Sinh tử chiến một trận --> orginal Chương 1248 : Đã chết sạch --> orginal Chương 1249 : Tự phế Nguyên Mạch --> orginal Chương 1250 : Lựa chọn chính xác --> orginal Chương 1251 : Tàn hại đồng môn --> orginal Chương 1252 : Tụ tập cùng nhau biệt ly --> orginal Chương 1253 : Cự tích vùng đất --> orginal Chương 1254 : Chỗ lòng tích lo --> orginal Chương 1255 : Lên cửa cầu hôn --> orginal Chương 1256 : Đi sáng suốt --> orginal Chương 1257 : Vạn độc linh mạch --> orginal Chương 1258 : Thần Hàn điện --> orginal Chương 1259 : Thầy trò gặp mặt --> orginal Chương 1260 : Ba đế tụ họp đầu --> orginal Chương 1261 : Muốn cái gì --> orginal Chương 1262 : Cửu Đế Cộng Nghị --> orginal Chương 1263 : Báo thù đường --> orginal Chương 1264 : Đỉnh phong giao thủ --> orginal Chương 1265 : Thủ đoạn quỷ dị --> orginal Chương 1266 : Hấp thu lạc ấn --> orginal Chương 1267 : Tạm thời bạn bè --> orginal Chương 1268 : Ba sinh mạch --> orginal Chương 1269 : Ba sinh lực --> orginal Chương 1270 : Nhất mạch ba hóa --> orginal Chương 1271 : Vạn đạo truyền thừa --> orginal Chương 1272 : Cửu U khiến --> orginal Chương 1273 : Hoang Cổ Thần Vệ --> orginal Chương 1274 : Hoang cổ thống lĩnh --> orginal Chương 1275 : Tuyết thần cấm vệ --> orginal Chương 1276 : Rừng rậm tập sát --> orginal Chương 1277 : Đại chiến cấm vệ --> orginal Chương 1278 : Ngàn bụi mưa --> orginal Chương 1279 : Một đám đồ bỏ đi --> orginal Chương 1280 : Ma nuốt vực sâu --> orginal Chương 1281 : Cửu U ma hoàng --> orginal Chương 1282 : Chân tướng tàn khốc --> orginal Chương 1283 : Huyết dịch thần ma --> orginal Chương 1284 : Tuyết đế hàng lâm --> orginal Chương 1285 : Liều mạng chiến một trận --> orginal Chương 1286 : Không chọn thủ đoạn --> orginal Chương 1287 : Tế Linh ma huyết --> orginal Chương 1288 : Thần tay phải --> orginal Chương 1289 : Bi tráng ma hoàng --> orginal Chương 1290 : Bên chân trời thành --> orginal Chương 1291 : Giết người kiếm --> orginal Chương 1292 : Tiến vào bên/vừa thành --> orginal Chương 1293 : Cấm kị tinh không --> orginal Chương 1294 : Kiếm làm thịt Quỷ Ngân --> orginal Chương 1295 : Tịch Lưỡi dao lòng viêm --> orginal Chương 1296 : Muốn làm cái gì --> orginal Chương 1297 : Lại gặp dương liệt --> orginal Chương 1298 : Sao chảy vòng xoáy --> orginal Chương 1299 : Không có cách tưởng tượng --> orginal Chương 1300 : Kì Lân giải phong --> orginal Chương 1301 : Luyện ngục núi --> orginal Chương 1302 : Quỷ dị xảo hợp --> orginal Chương 1303 : Ngày tàn thời không --> orginal Chương 1304 : Ma lửa giận hơi thở --> orginal Chương 1305 : Lửa cánh máu dơi --> orginal Chương 1306 : Ma lửa liên thủ --> orginal Chương 1307 : Bóng kiếm mắt trận --> orginal Chương 1308 : Chia đều lòng viêm --> orginal Chương 1309 : Ngày tàn hiện thân --> orginal Chương 1310 : Gió bão thời không --> orginal Chương 1311 : Chí tôn đôi lửa --> orginal Chương 1312 : Hư vô lòng --> orginal Chương 1313 : Khắc tinh thiên nhiên --> orginal Chương 1314 : Quỷ dị biến hoá --> orginal Chương 1315 : Ngang nhiên quyết rách --> orginal Chương 1316 : Giải thích như nào --> orginal Chương 1317 : Kiếm Hoàng Kiếm Thánh --> orginal Chương 1318 : Đỉnh phong đối quyết --> orginal Chương 1319 : Trời đất rung động --> orginal Chương 1320 : Chân long thể --> orginal Chương 1321 : Chín Ấn Chân rồng --> orginal Chương 1322 : Nhiếp Thiên tỉnh lại --> orginal Chương 1323 : Một kiếm một đế --> orginal Chương 1324 : Không chết không thôi --> orginal Chương 1325 : Chẳng qua như vậy --> orginal Chương 1326 : Lá hoàng hiện thân --> orginal Chương 1327 : Người cân nhắc quyết định --> orginal Chương 1328 : Nhất định sẽ đi --> orginal Chương 1329 : Bản nguyên thời không --> orginal Chương 1330 : Trời đất Quỷ Nói --> orginal Chương 1331 : Thầy trò ngược lại con mắt --> orginal Chương 1332 : Hai khó chọn lựa --> orginal Chương 1333 : Đột nhiên nổi giận --> orginal Chương 1334 : Tuyết đế --> orginal Chương 1335 : Cân nhắc quyết định đến --> orginal Chương 1336 : Đối thủ chân chính --> orginal Chương 1337 : Điên dại chiến --> orginal Chương 1338 : Thần cách --> orginal Chương 1339 : Cực lực mời chào --> orginal Chương 1340 : Gió mây Nhiếp gia --> orginal Chương 1341 : Lá hoàng bá đạo --> orginal Chương 1342 : Ngọc bài trăng đỏ --> orginal Chương 1343 : Người cố chấp --> orginal Chương 1344 : Chuyện năm đó --> orginal Chương 1345 : Thần Cảnh --> orginal Chương 1346 : Bóng tối vực --> orginal Chương 1347 : Nhiếp Thu mới --> orginal Chương 1348 : Chỉ định Cửu Đế --> orginal Chương 1349 : Ta là miệt thị ngươi --> orginal Chương 1350 : Cơn giận của tì hưu --> orginal Chương 1351 : Âm tà duy Sâm --> orginal Chương 1352 : Yêu thánh tỉnh giấc --> orginal Chương 1353 : Yêu thánh lực --> orginal Chương 1354 : Suy yếu cấm chế --> orginal Chương 1355 : Rồng suối bản chất --> orginal Chương 1356 : Ngay trước mặt mọi người cái tát --> orginal Chương 1357 : Sinh tử khiêu chiến --> orginal Chương 1358 : Một mực hôn mê --> orginal Chương 1359 : Vạn kiếm huyết mạch --> orginal Chương 1360 : Kiếm linh mất khống chế --> orginal Chương 1361 : Xung thiên kiếm thế --> orginal Chương 1362 : Kinh động Vực Giới --> orginal Chương 1363 : Trăng đỏ lạnh rét buốt --> orginal Chương 1364 : Ngắn ngủi mất trí nhớ --> orginal Chương 1365 : Thấy một mặt --> orginal Chương 1366 : Thân thể của Đế Hi --> orginal Chương 1367 : Hung tàn đến cực điểm --> orginal Chương 1368 : Ma hư khác hóa --> orginal Chương 1369 : Ma Dạ Đồng --> orginal Chương 1370 : Giúp ngược, đổ, ngã vội --> orginal Chương 1371 : Khủng bố Tuyết Nhi --> orginal Chương 1372 : Huyết dịch bẩn thỉu --> orginal Chương 1373 : Quay lại Thiên La Thành --> orginal Chương 1374 : Thánh chủ trở về --> orginal Chương 1375 : Tổ chức túc mệnh --> orginal Chương 1376 : Tổ Long Minh Hoàng --> orginal Chương 1377 : Chớm đến Vực Giới --> orginal Chương 1378 : Tằm tằm Tinh --> orginal Chương 1379 : Kế thừa thần cách --> orginal Chương 1380 : Sát thủ gió rét --> orginal Chương 1381 : Ba cung tụ họp đầu --> orginal Chương 1382 : Một kiếm bại ngươi --> orginal Chương 1383 : Hai cái quái vật --> orginal Chương 1384 : Cầu y bị đánh --> orginal Chương 1385 : Trưởng lão nội môn --> orginal Chương 1386 : Hoang vu thể --> orginal Chương 1387 : Hoang vu ngày tông --> orginal Chương 1388 : Một tòa sơn môn --> orginal Chương 1389 : Ai dám tiến lên --> orginal Chương 1390 : Thương Úc Ra tay --> orginal Chương 1391 : Bản đồ Vực Giới --> orginal Chương 1392 : Chín ngày hoang vu khiến --> orginal Chương 1393 : Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 1394 : Điên bá long uy --> orginal Chương 1395 : Quá ấu trĩ --> orginal Chương 1396 : Xử Nếu hai người --> orginal Chương 1397 : Ngày La Đài --> orginal Chương 1398 : Cường thế ngược sát --> orginal Chương 1399 : Giao dịch quá lớn --> orginal Chương 1400 : Ngưng tụ thần cách --> orginal Chương 1401 : Bóng tối ma nguyên --> orginal Chương 1402 : Thần cách hắc ám --> orginal Chương 1403 : Kiếm trận tinh không --> orginal Chương 1404 : Khiêu khích mà tới --> orginal Chương 1405 : Thử xem thực lực --> orginal Chương 1406 : Giơ tay nhọc --> orginal Chương 1407 : Trưởng lão lưới --> orginal Chương 1408 : Đặt một cái người --> orginal Chương 1409 : Thứ nhất ma lửa đồ --> orginal Chương 1410 : Sát phạt quá nặng --> orginal Chương 1411 : Người theo dõi --> orginal Chương 1412 : Cấp bậc cao vút --> orginal Chương 1413 : Sáng thế lực --> orginal Chương 1414 : Đôi lửa lực --> orginal Chương 1415 : Nghịch long máu đá --> orginal Chương 1416 : Kiếm vân Kiếm Giả --> orginal Chương 1417 : Cảnh giới kiếm đạo --> orginal Chương 1418 : Khó hiểu một mũi tên --> orginal Chương 1419 : Sinh vật kỳ quái --> orginal Chương 1420 : Thừa cơ bắt chẹt --> orginal Chương 1421 : Đế nữ --> orginal Chương 1422 : Nhiếp hồn yêu nữ --> orginal Chương 1423 : Huyết mạch Thần Long --> orginal Chương 1424 : Một kiếm rơi thần --> orginal Chương 1425 : Đứt ruột công tử --> orginal Chương 1426 : Ma long lòng --> orginal Chương 1427 : Ngưng tụ kiếm vân --> orginal Chương 1428 : Mạnh nhất kiếm vân --> orginal Chương 1429 : Quỷ Ngân mặt mũi --> orginal Chương 1430 : Chúng Tên --> orginal Chương 1431 : Kiếm nhà ám vệ --> orginal Chương 1432 : Hạng vô danh --> orginal Chương 1433 : Vòng xoáy trời đất --> orginal Chương 1434 : Hỗn độn Chi diễm --> orginal Chương 1435 : Ra vẻ đạo mạo --> orginal Chương 1436 : Ngàn mây ám thể --> orginal Chương 1437 : Đi mà phục Về --> orginal Chương 1438 : Ma la kim thân --> orginal Chương 1439 : Cuồng bạo gầm lên giận dữ --> orginal Chương 1440 : Hoang vu lực --> orginal Chương 1441 : Lão tổ hoang vu --> orginal Chương 1442 : Ngươi dám đánh cuộc sao --> orginal Chương 1443 : Ngươi dám âm ta --> orginal Chương 1444 : Giọng điệu thật lớn --> orginal Chương 1445 : Khăng khăng tìm đánh --> orginal Chương 1446 : Một kiếm thắng thua --> orginal Chương 1447 : Giảo hoạt thầy trò --> orginal Chương 1448 : Thần Thánh Nghị sẽ --> orginal Chương 1449 : Thật lâu không gặp --> orginal Chương 1450 : Giết không được ta --> orginal Chương 1451 : Cánh tay thánh nhân --> orginal Chương 1452 : Sai lầm lớn đặc biệt sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 1453 : Thần Hoàng chín đổi --> orginal Chương 1454 : Võ Thể thứ nhất --> orginal Chương 1455 : Giúp việc lớn --> orginal Chương 1456 : Thánh nguyên Thần Hoàng --> orginal Chương 1457 : Thần trang Tinh Hồn --> orginal Chương 1458 : Phản lão hoàn đồng --> orginal Chương 1459 : Địa Mẫu Nguyên Thạch --> orginal Chương 1460 : Sẽ là ai nè --> orginal Chương 1461 : Đại bỉ bắt đầu --> orginal Chương 1462 : Không đi vận người là ngươi --> orginal Chương 1463 : Ta xé ngươi --> orginal Chương 1464 : Nặng nề trừng phạt --> orginal Chương 1465 : Đau nhất một đao --> orginal Chương 1466 : Lạnh quá người --> orginal Chương 1467 : Một chiêu đánh bại --> orginal Chương 1468 : Huênh hoang bá đạo --> orginal Chương 1469 : Tiến vào mười hai mạnh --> orginal Chương 1470 : Độc cánh tay đao người --> orginal Chương 1471 : Tinh Hồn Chi diễm --> orginal Chương 1472 : Vô tận ngộp buổi --> orginal Chương 1473 : Điện hạ đế nữ --> orginal Chương 1474 : Ba sinh trí nhớ --> orginal Chương 1475 : Giết ngày ma --> orginal Chương 1476 : Đường hẹp tương phùng --> orginal Chương 1477 : Trên võ đài --> orginal Chương 1478 : Kiếm thật nhanh --> orginal Chương 1479 : Tinh Hồn Giáp --> orginal Chương 1480 : Ra ngoài dự liệu --> orginal Chương 1481 : Máu tanh chiến một trận --> orginal Chương 1482 : Vận khí không tệ --> orginal Chương 1483 : Một bước một ảnh --> orginal Chương 1484 : Ngàn mây kết giới --> orginal Chương 1485 : Đao kiếm chiến --> orginal Chương 1486 : Bốn linh mạnh mẽ --> orginal Chương 1487 : Phá vỡ nhận biết --> orginal Chương 1488 : Cuối cùng chiến một trận --> orginal Chương 1489 : Cùng mở ra --> orginal Chương 1490 : Xé mở kết giới --> orginal Chương 1491 : Cường thế đánh trả --> orginal Chương 1492 : Thê thảm đúng liều --> orginal Chương 1493 : Ngày cũng không quỳ --> orginal Chương 1494 : Ninh chết bất khuất --> orginal Chương 1495 : Nhiệt tình qua đầu --> orginal Chương 1496 : Gió cực thương thiên cảnh --> orginal Chương 1497 : Bản thân tìm ngược --> orginal Chương 1498 : Không cảm hứng thú --> orginal Chương 1499 : Vực Giới thần thuyền --> orginal Chương 1500 : Ba giới một trong --> orginal Chương 1501 : Thần cách tiên thiên --> orginal Chương 1502 : Biến tướng cướp đoạt --> orginal Chương 1503 : To gan phán đoán --> orginal Chương 1504 : Tháp Lưu Li yêu --> orginal Chương 1505 : Lưu ly khí --> orginal Chương 1506 : Ba nghìn phân thân --> orginal Chương 1507 : Ma nguyên bùng phát --> orginal Chương 1508 : Cuồng bạo Nhiếp Thiên --> orginal Chương 1509 : Tiên thiên bảo vệ --> orginal Chương 1510 : Khôi phục bình thường --> orginal Chương 1511 : Thần ma tỉnh giấc --> orginal Chương 1512 : Thần ma xung thiên --> orginal Chương 1513 : Hai thú lớn lớn --> orginal Chương 1514 : Thật là làm chết --> orginal Chương 1515 : Cuồng bạo huênh hoang --> orginal Chương 1516 : Khương gia Hình Thiên --> orginal Chương 1517 : Long mạch tiên thiên --> orginal Chương 1518 : Long mạch Tinh Nguyên --> orginal Chương 1519 : Chủ thần mạnh nhất --> orginal Chương 1520 : Áo giáp Hình Thiên --> orginal Chương 1521 : Cấm thần thai --> orginal Chương 1522 : Cao vút một chưởng --> orginal Chương 1523 : Càng thêm đáng sợ --> orginal Chương 1524 : Cửu Âm Đồng --> orginal Chương 1525 : Quyết không lùi lại --> orginal Chương 1526 : Tuyệt không thể giữ lại --> orginal Chương 1527 : Thê thảm chiến --> orginal Chương 1528 : Ta mệnh lệnh ngươi --> orginal Chương 1529 : Giết ngày Cổ tộc --> orginal Chương 1530 : Tên của cấm kị --> orginal Chương 1531 : Lưu ly thể --> orginal Chương 1532 : Điên dại xung kích --> orginal Chương 1533 : Chín đuôi rồng mèo --> orginal Chương 1534 : Bổn thể khí linh --> orginal Chương 1535 : Nguyên Tinh lưu ly --> orginal Chương 1536 : Thế nào bỏ được thua --> orginal Chương 1537 : Đế nữ nước mắt --> orginal Chương 1538 : Nửa thánh cấp bậc --> orginal Chương 1539 : Thời gian mười năm --> orginal Chương 1540 : Tổ địa Nhiếp gia --> orginal Chương 1541 : Tinh hà cấm không --> orginal Chương 1542 : Một đống phế cặn bã --> orginal Chương 1543 : Nguyên Mạch mẹ --> orginal Chương 1544 : Ngươi không có sao chứ --> orginal Chương 1545 : Địa mạch phân bố đồ --> orginal Chương 1546 : Kích hoạt địa mạch đồ --> orginal Chương 1547 : Một mặt nghi hoặc --> orginal Chương 1548 : Vận khí không kém --> orginal Chương 1549 : Không cho phép lại gần --> orginal Chương 1550 : Mèo béo trách --> orginal Chương 1551 : Chín rồng địa mạch --> orginal Chương 1552 : Giữ lại được ở sao --> orginal Chương 1553 : Sấm sét áp chế --> orginal Chương 1554 : Dãy núi Liệt Vân --> orginal Chương 1555 : Hai kiếm giải quyết --> orginal Chương 1556 : Thiếu niên quỷ dị --> orginal Chương 1557 : Ân oán không phân biệt --> orginal Chương 1558 : Cần gì chọc ta --> orginal Chương 1559 : Cấm địa Thạch Thôn --> orginal Chương 1560 : Vực sâu lối vào --> orginal Chương 1561 : Sơn phỉ đánh úp --> orginal Chương 1562 : Dài ra cánh tay mới --> orginal Chương 1563 : Giết không tha --> orginal Chương 1564 : Thằng nhỏ thật quỷ dị --> orginal Chương 1565 : Cực hạn một kiếm --> orginal Chương 1566 : Long văn cấm phù --> orginal Chương 1567 : Cắn trả đáng sợ lực --> orginal Chương 1568 : Lực lượng của thần ma --> orginal Chương 1569 : Địa mạch bảo vệ gia tộc --> orginal Chương 1570 : Quyển trục cấm thuật --> orginal Chương 1571 : Khủng bố cấm phù --> orginal Chương 1572 : Tiến vào địa mạch --> orginal Chương 1573 : Ám cánh lửa dơi --> orginal Chương 1574 : Chiến mây thần áo --> orginal Chương 1575 : Cường thế đánh úp --> orginal Chương 1576 : Không đủ tư cách --> orginal Chương 1577 : Ta so với ngươi mạnh --> orginal Chương 1578 : Dẫn sói vào buồng --> orginal Chương 1579 : Quỷ dị cấm phù --> orginal Chương 1580 : Lần nữa tấn thăng --> orginal Chương 1581 : Rất lâu không gặp --> orginal Chương 1582 : Huênh hoang như vậy --> orginal Chương 1583 : Khăng khăng làm chết --> orginal Chương 1584 : Ngu xuẩn đến cực điểm --> orginal Chương 1585 : Bốn cung tụ họp đầu --> orginal Chương 1586 : Cấm chế long mạch --> orginal Chương 1587 : Tiến vào lòng đất --> orginal Chương 1588 : Thân thể Thần Long --> orginal Chương 1589 : Long Tâm vảy ngược --> orginal Chương 1590 : Cướp đoạt Long Tâm --> orginal Chương 1591 : Ma long gầm lên giận dữ --> orginal Chương 1592 : Cấm chế thượng cổ --> orginal Chương 1593 : Xé mở vùng đất --> orginal Chương 1594 : Cửa ngọn lửa --> orginal Chương 1595 : Sắp chết cảnh --> orginal Chương 1596 : Chiến Vân Thất màu --> orginal Chương 1597 : Một đám trứng thối --> orginal Chương 1598 : Liệt Diễm Cửu Phong --> orginal Chương 1599 : Đá lửa Kim Diễm --> orginal Chương 1600 : Cấm phù mở ra --> orginal Chương 1601 : Chính diện chiến một trận --> orginal Chương 1602 : Sát cơ chìm chìm --> orginal Chương 1603 : Tuyệt sát rơi xuống --> orginal Chương 1604 : Địa mạch nguồn --> orginal Chương 1605 : Bỉ ổi thủ đoạn --> orginal Chương 1606 : Điên bá đao --> orginal Chương 1607 : Tuyệt ảnh tái hiện --> orginal Chương 1608 : Không có lựa chọn khác --> orginal Chương 1609 : Trí mệnh một kiếm --> orginal Chương 1610 : Một chuôi đao lớn --> orginal Chương 1611 : Bản thân tới cầm --> orginal Chương 1612 : Bốn người liên thủ --> orginal Chương 1613 : Ba trọng kết giới --> orginal Chương 1614 : Long mạch cực hạn --> orginal Chương 1615 : Thê thảm chết --> orginal Chương 1616 : Tổ Long Kim Diễm --> orginal Chương 1617 : Đế nữ bảo vệ --> orginal Chương 1618 : Địa mạch tranh --> orginal Chương 1619 : Rời khỏi lòng đất --> orginal Chương 1620 : Đại trận địa mạch --> orginal Chương 1621 : Giết một 儆 trăm --> orginal Chương 1622 : Tự xấu hổ không bằng --> orginal Chương 1623 : Quá kỳ quái --> orginal Chương 1624 : Ba cấm thuật lớn --> orginal Chương 1625 : Huỷ diệt sáng tạo --> orginal Chương 1626 : Không thể thất bại --> orginal Chương 1627 : Võ Thể đắp nặn lại --> orginal Chương 1628 : Quỷ vực Sâm La --> orginal Chương 1629 : Sâm La khiến --> orginal Chương 1630 : Quỷ vương cưới thân --> orginal Chương 1631 : Ta quản định --> orginal Chương 1632 : Cuối cùng đến --> orginal Chương 1633 : Vũ kĩ cổ quái --> orginal Chương 1634 : Cư nhiên/thế nhưng/lại gặp được hắn --> orginal Chương 1635 : Cường giả chủ thần --> orginal Chương 1636 : Quỷ vương thuốc trang --> orginal Chương 1637 : Bảy Diệp Long lưỡi lan --> orginal Chương 1638 : Có cái lời gì mời nói thẳng --> orginal Chương 1639 : Lôi đài quỷ vương --> orginal Chương 1640 : Một người cuối cùng --> orginal Chương 1641 : Chảy tà Kiếm Ấn --> orginal Chương 1642 : Đến cực điểm chiến một trận --> orginal Chương 1643 : Giơ cao đánh khẽ --> orginal Chương 1644 : Mặt thật lớn --> orginal Chương 1645 : Ba tà thế gia --> orginal Chương 1646 : Ân oán thế gia --> orginal Chương 1647 : Lôi đài chiến --> orginal Chương 1648 : Huênh hoang vốn liếng --> orginal Chương 1649 : Tàn khốc một quyền --> orginal Chương 1650 : Tàn lòng bịt/phong hồn --> orginal Chương 1651 : Không thể ra tay --> orginal Chương 1652 : Lấy độc công độc --> orginal Chương 1653 : Chọn lựa như nào --> orginal Chương 1654 : Một cái cơ hội --> orginal Chương 1655 : Cường thế tiêu diệt --> orginal Chương 1656 : Tịch Vết ấn kí --> orginal Chương 1657 : Cực hạn giận dữ --> orginal Chương 1658 : Ngươi phải nói --> orginal Chương 1659 : Thăm dò một cái --> orginal Chương 1660 : Sâm La bảy đêm --> orginal Chương 1661 : Người không vì mình --> orginal Chương 1662 : Tái chiến lôi đài --> orginal Chương 1663 : Kẻ cản ta chết --> orginal Chương 1664 : Vực sâu Ma Dạ --> orginal Chương 1665 : Không cơ hội --> orginal Chương 1666 : Tiềm phục huyết mạch --> orginal Chương 1667 : Một kiếm kết thúc --> orginal Chương 1668 : Chín tà Kiếm Ấn --> orginal Chương 1669 : Vì sao, hãm hại --> orginal Chương 1670 : Tóm lại | luôn tính hóa giải --> orginal Chương 1671 : Không có hứng thú --> orginal Chương 1672 : Cường thế đến cực điểm --> orginal Chương 1673 : Chín tà khí lạnh --> orginal Chương 1674 : Kiếm Ấn đáng sợ --> orginal Chương 1675 : Làm kẻ gian chột dạ --> orginal Chương 1676 : Nữ tà Kiếm Ấn --> orginal Chương 1677 : Cấm thuật tăng lên --> orginal Chương 1678 : Lệch muốn giết hắn --> orginal Chương 1679 : Trở lại khu nhà nhỏ --> orginal Chương 1680 : Một phần đại lễ --> orginal Chương 1681 : Cứu viện kế hoạch --> orginal Chương 1682 : Một trận lớn đùa --> orginal Chương 1683 : Cứng rắn xông Quỷ Vương Cung --> orginal Chương 1684 : Ám vệ quỷ vương --> orginal Chương 1685 : Buồng kín lòng đất --> orginal Chương 1686 : Lồng giam Kiếm Ấn --> orginal Chương 1687 : Dung hợp Kiếm Ấn --> orginal Chương 1688 : Ba tà kiếm mạch --> orginal Chương 1689 : Đại chiến ám vệ --> orginal Chương 1690 : Đáng sợ kiếm mạch --> orginal Chương 1691 : Ba tà tổ địa --> orginal Chương 1692 : Mở ra Kiếm Ấn --> orginal Chương 1693 : Lại gặp chín Phong --> orginal Chương 1694 : Xúc đầu gối dài nói --> orginal Chương 1695 : Ba cái cái đuôi --> orginal Chương 1696 : Cửu anh cấm Săn --> orginal Chương 1697 : Ưu thế rất lớn --> orginal Chương 1698 : Ai là đồ bỏ đi --> orginal Chương 1699 : Ta là đội trưởng --> orginal Chương 1700 : Thời không biển --> orginal Chương 1701 : Cấm địa mở ra --> orginal Chương 1702 : Võ cấm địa --> orginal Chương 1703 : Ngươi là đội trưởng --> orginal Chương 1704 : Hóa thần huyết mạch --> orginal Chương 1705 : Phong ấn thứ năm --> orginal Chương 1706 : Nháo đủ rồi sao --> orginal Chương 1707 : Cửu Thải Đồng --> orginal Chương 1708 : Ngôi sao ngày chém --> orginal Chương 1709 : Tiến vào dãy núi --> orginal Chương 1710 : Một người một hổ --> orginal Chương 1711 : Ngoài ý muốn gặp lại --> orginal Chương 1712 : Tơ tằm Băng Ma --> orginal Chương 1713 : Sát trận sơn cốc --> orginal Chương 1714 : Lam Y nhu --> orginal Chương 1715 : Cấm địa cửu anh --> orginal Chương 1716 : Lực lượng bóng tối --> orginal Chương 1717 : Ý tốt nhắc nhở --> orginal Chương 1718 : Cấm Săn Bắt đầu --> orginal Chương 1719 : Đáng sợ chiến một trận --> orginal Chương 1720 : Ta rất ngu xuẩn sao --> orginal Chương 1721 : Nam quỷ Võ Bắc nghiêng ao --> orginal Chương 1722 : Không khỏi được đọng lại --> orginal Chương 1723 : Phong lửa liền/ngay cả nỏ --> orginal Chương 1724 : Oai của Cung Nỗ --> orginal Chương 1725 : Các người đáng chết --> orginal Chương 1726 : Đám sói điên dại --> orginal Chương 1727 : Quyết không buông bỏ --> orginal Chương 1728 : Sợ hãi kêu đi ra --> orginal Chương 1729 : Cuối cùng cảnh cáo --> orginal Chương 1730 : Kinh ngạc rung động --> orginal Chương 1731 : Cửu anh tà có thể --> orginal Chương 1732 : Một phu khi cửa ải --> orginal Chương 1733 : Quỷ mắt biến dị --> orginal Chương 1734 : Lực lượng đáng sợ --> orginal Chương 1735 : Rừng rậm chiến --> orginal Chương 1736 : Chính là Nhiếp Thiên --> orginal Chương 1737 : Bằng cái sự huênh hoang gì --> orginal Chương 1738 : Cao Ngữ Hàm xuất hiện --> orginal Chương 1739 : Cô quan hệ cháu --> orginal Chương 1740 : Vòng bảo hộ Đồng Lực --> orginal Chương 1741 : Tiêu diệt băng tuyệt --> orginal Chương 1742 : Phải chết --> orginal Chương 1743 : Thú hung thượng cổ --> orginal Chương 1744 : Khu vực màu đen --> orginal Chương 1745 : Ngọn lửa màu vàng --> orginal Chương 1746 : Băng Ma lòng --> orginal Chương 1747 : Bạc hồn không tiêu tan --> orginal Chương 1748 : Quỷ dị đen gỗ --> orginal Chương 1749 : Phong Lôi ngày cực --> orginal Chương 1750 : Mười ba mất khống chế --> orginal Chương 1751 : Theo mất khống chế --> orginal Chương 1752 : Lưu lại phong ấn --> orginal Chương 1753 : Ba sinh ma ấn --> orginal Chương 1754 : Cửu Thải Đồng đáng sợ --> orginal Chương 1755 : Cửu anh ma kén --> orginal Chương 1756 : Ma âm cửu anh --> orginal Chương 1757 : Vạn trận linh đá --> orginal Chương 1758 : Tằm con nhộng ma nô --> orginal Chương 1759 : Ám hệ bản nguyên --> orginal Chương 1760 : Bóng tối lòng --> orginal Chương 1761 : Vô cùng đáng sợ --> orginal Chương 1762 : Liền xem ngươi --> orginal Chương 1763 : Chín chuyển càn khôn --> orginal Chương 1764 : Tiêu diệt ma kén --> orginal Chương 1765 : Lấy ấn phá ấn --> orginal Chương 1766 : Ta thích hắn --> orginal Chương 1767 : Đứt đầu chết thảm --> orginal Chương 1768 : Thiên tôn cửu anh --> orginal Chương 1769 : Thánh mẫu cửu anh --> orginal Chương 1770 : Hồn của bóng tối --> orginal Chương 1771 : Thích Võ tổ --> orginal Chương 1772 : Nguyên nhân chân chính --> orginal Chương 1773 : Không thể đáp ứng --> orginal Chương 1774 : Ngoài ý muốn phát sinh --> orginal Chương 1775 : Nhân hoạ đắc phúc --> orginal Chương 1776 : Tuỳ tiện cầm đi --> orginal Chương 1777 : Dung hợp địa mạch --> orginal Chương 1778 : Sáng tạo thế giới --> orginal Chương 1779 : Vũ tuyến trụ tuyến --> orginal Chương 1780 : Chín cực thế giới --> orginal Chương 1781 : Nhiếp Thiên cường thế --> orginal Chương 1782 : Chênh lệch treo thù --> orginal Chương 1783 : Rung động không thôi --> orginal Chương 1784 : Thiên Giới Thần Vực --> orginal Chương 1785 : Chủ thần Cửu Vực bảng --> orginal Chương 1786 : Tìm sai/lầm/nhầm lẫn người --> orginal Chương 1787 : Ngươi không cho phép đi --> orginal Chương 1788 : Khá có nguồn gốc sâu xa --> orginal Chương 1789 : Tử vong cửa --> orginal Chương 1790 : Áp lực khủng bố --> orginal Chương 1791 : Một kiếm giết ngươi --> orginal Chương 1792 : Võ Thể biến thái --> orginal Chương 1793 : Huyết sát khí --> orginal Chương 1794 : Giết chóc máy móc --> orginal Chương 1795 : Bóng tối bảy thành --> orginal Chương 1796 : Kéo nhúc nhích một chút --> orginal Chương 1797 : Hết sức mà làm --> orginal Chương 1798 : Khôi phục thần thức --> orginal Chương 1799 : Tâm ý đã quyết --> orginal Chương 1800 : Chẳng khác nào buồn cười --> orginal Chương 1801 : Cao vút chiến --> orginal Chương 1802 : Kiếm Võ Hợp một --> orginal Chương 1803 : Kiếm Giả truyền thuyết --> orginal Chương 1804 : Dãy núi bóng tối --> orginal Chương 1805 : Hắc liên hiện thân --> orginal Chương 1806 : Quy củ duy nhất --> orginal Chương 1807 : Hắc liên hoa --> orginal Chương 1808 : Giết --> orginal Chương 1809 : Còn tính thức thời --> orginal Chương 1810 : Giết chóc khiến --> orginal Chương 1811 : Hai cái lựa chọn --> orginal Chương 1812 : Trăm đạo Huyết Văn --> orginal Chương 1813 : Đều đừng muốn sống --> orginal Chương 1814 : Lại là ngươi --> orginal Chương 1815 : Thời không trận --> orginal Chương 1816 : Thời không trận sao --> orginal Chương 1817 : Giết chóc thành --> orginal Chương 1818 : Bốn mắt bạo vượn --> orginal Chương 1819 : Không thể mở --> orginal Chương 1820 : Biển lão hiện thân --> orginal Chương 1821 : Thái độ cổ quái --> orginal Chương 1822 : Khí hộc máu --> orginal Chương 1823 : Giết chóc tràng --> orginal Chương 1824 : Nam cung tuyệt --> orginal Chương 1825 : Hung lệ hiếu sát --> orginal Chương 1826 : Kiếm ý huyết khí --> orginal Chương 1827 : Quy củ như sắt vụn --> orginal Chương 1828 : Bị dồn biểu diễn --> orginal Chương 1829 : Cái đối thủ thứ hai --> orginal Chương 1830 : Quan hệ huynh đệ --> orginal Chương 1831 : Đường giết chóc --> orginal Chương 1832 : Truyền thừa trí nhớ --> orginal Chương 1833 : Phong ấn Huyết Văn --> orginal Chương 1834 : Vòng xoáy màu máu --> orginal Chương 1835 : Thuận tay một quyền --> orginal Chương 1836 : Quá hung hãn --> orginal Chương 1837 : Lại tới một cái --> orginal Chương 1838 : Đại chiến đám sói --> orginal Chương 1839 : Đến cực hạn --> orginal Chương 1840 : Chết lại nào E ngại --> orginal Chương 1841 : Âm cực hộ pháp --> orginal Chương 1842 : Định lúc sát cơ --> orginal Chương 1843 : Giết chóc cửa --> orginal Chương 1844 : Tiến vào tầng thứ hai --> orginal Chương 1845 : Gió bão cát vàng --> orginal Chương 1846 : Chín nguyên khảo nghiệm --> orginal Chương 1847 : Lực lượng của hỗn độn --> orginal Chương 1848 : Cắn nuốt phong ấn --> orginal Chương 1849 : Xác thực thực lực --> orginal Chương 1850 : Theo | căn cứ vì mình có --> orginal Chương 1851 : Tầng thứ mười --> orginal Chương 1852 : Sỉ nhục Hồn tiễn --> orginal Chương 1853 : Thoáng động một cái --> orginal Chương 1854 : Máu giội giội một màn --> orginal Chương 1855 : Ba Liên Chủ lớn --> orginal Chương 1856 : Kiếm ý đáng sợ --> orginal Chương 1857 : Lấy nhanh phá mạnh --> orginal Chương 1858 : Lưu ly cấm giới --> orginal Chương 1859 : Cấu tạo đồ --> orginal Chương 1860 : Cái bóng cửa --> orginal Chương 1861 : Dương cực hộ pháp --> orginal Chương 1862 : Cấm chế màu đen --> orginal Chương 1863 : Quỷ Võ Cuồng Sa --> orginal Chương 1864 : Không thể không trở nên mạnh mẽ --> orginal Chương 1865 : Bộ Võ Thiên thu --> orginal Chương 1866 : Giết chóc nguyền rủa ấn --> orginal Chương 1867 : Bổn thể hắc liên --> orginal Chương 1868 : Xương trắng vô tận --> orginal Chương 1869 : Giết chóc truyền thừa --> orginal Chương 1870 : Lấy giết ngừng giết --> orginal Chương 1871 : Đổi cái người đi --> orginal Chương 1872 : Miễn cưỡng không được --> orginal Chương 1873 : Một cái rắc rối --> orginal Chương 1874 : Tăng lên cấm thuật --> orginal Chương 1875 : Giết chóc kết giới --> orginal Chương 1876 : Hắc liên tái hiện --> orginal Chương 1877 : Hắc liên đáng sợ --> orginal Chương 1878 : Vậy làm sao có thể --> orginal Chương 1879 : Nghe ngóng một người --> orginal Chương 1880 : Mãi đêm tháp --> orginal Chương 1881 : Thực lực quá yếu --> orginal Chương 1882 : Đây chính là thuyết pháp --> orginal Chương 1883 : Đại sảnh nghị sự --> orginal Chương 1884 : Tà Phong Luận Kiếm --> orginal Chương 1885 : Phải nhắc trước --> orginal Chương 1886 : Tháp Thần Võ Kiếm --> orginal Chương 1887 : Sát cơ đến --> orginal Chương 1888 : Gia chủ Chu gia --> orginal Chương 1889 : Đây là phân thân --> orginal Chương 1890 : Tà Phong Biển --> orginal Chương 1891 : Huênh hoang Kiếm Giả --> orginal Chương 1892 : Quả thật đáng sợ --> orginal Chương 1893 : Thần Võ Kiếm hồn --> orginal Chương 1894 : Võ thành tiểu thần --> orginal Chương 1895 : Ám quạ tái hiện --> orginal Chương 1896 : Tranh đoạt lệnh bài --> orginal Chương 1897 : Sinh tử đối quyết --> orginal Chương 1898 : Ai dám thương hắn --> orginal Chương 1899 : Thành chủ hiện thân --> orginal Chương 1900 : Giả nhân giả nghĩa --> orginal Chương 1901 : Phong Hỏa Thiên Vũ --> orginal Chương 1902 : Tiến vào tà Phong Đảo --> orginal Chương 1903 : Quả thật giảo hoạt --> orginal Chương 1904 : Khí thế như cầu vồng --> orginal Chương 1905 : Lòng thiếu nữ tính --> orginal Chương 1906 : Vô sỉ lão giả --> orginal Chương 1907 : Ta có thể cứu hắn --> orginal Chương 1908 : Bắc Hải ba hung --> orginal Chương 1909 : Thần Võ Kiếm chủ --> orginal Chương 1910 : Quyết không thôi --> orginal Chương 1911 : Sẽ không rời khỏi --> orginal Chương 1912 : Nên ngươi đi ra --> orginal Chương 1913 : Rung động toàn trường --> orginal Chương 1914 : Ngươi có chuyện sao --> orginal Chương 1915 : Khóc huyết kiếm anh --> orginal Chương 1916 : Rất trọng yếu này sao --> orginal Chương 1917 : Thủ đoạn đáng sợ --> orginal Chương 1918 : Chín cực hỗn độn --> orginal Chương 1919 : Cách kiềm chế --> orginal Chương 1920 : Ngoài ý muốn tới khách --> orginal Chương 1921 : Chính giữa dưới lòng --> orginal Chương 1922 : Cắn nuốt Kiếm Anh --> orginal Chương 1923 : Viện binh đến --> orginal Chương 1924 : Quả nhiên là ngươi --> orginal Chương 1925 : Thủ đoạn chính đáng --> orginal Chương 1926 : Tu luyện kiếm ý --> orginal Chương 1927 : Kiếm đạo tăng lên --> orginal Chương 1928 : Công Tôn Thắng mình --> orginal Chương 1929 : Uy áp kiếm thế --> orginal Chương 1930 : Mẹ Công Tôn Tam --> orginal Chương 1931 : Thiếu hắn phải còn hắn --> orginal Chương 1932 : Hai cái điều kiện --> orginal Chương 1933 : Tu La kiếm tràng --> orginal Chương 1934 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 1935 : Nhiếp Thiên là cái lớn uy hiếp --> orginal Chương 1936 : Kế tiếp là ai --> orginal Chương 1937 : Sát thủ vảy ngược --> orginal Chương 1938 : Máu tanh một kiếm --> orginal Chương 1939 : Cường giả cao vút --> orginal Chương 1940 : Xông thẳng cửu tiêu --> orginal Chương 1941 : Hắn là của ta --> orginal Chương 1942 : Hợp mà làm một --> orginal Chương 1943 : Lá bài tẩy cuối cùng --> orginal Chương 1944 : Kiếm ý quỷ dị --> orginal Chương 1945 : Sinh tử một kích --> orginal Chương 1946 : Thực hiện chấp thuận --> orginal Chương 1947 : Nghĩ quỵt nợ sao --> orginal Chương 1948 : Ta thiếu kiếm lão --> orginal Chương 1949 : Đào hôn chân tướng --> orginal Chương 1950 : Vì cứu người --> orginal Chương 1951 : Kiếm ý thần ma --> orginal Chương 1952 : Khổ tu kết thúc --> orginal Chương 1953 : Cường thế khiêu chiến --> orginal Chương 1954 : Kiếm ý sắc bén --> orginal Chương 1955 : Mong đợi chiến một trận --> orginal Chương 1956 : Hiên Viên thế gia --> orginal Chương 1957 : Ngươi quá yếu --> orginal Chương 1958 : Một đôi ngu ngốc --> orginal Chương 1959 : Chỗ tối sát thủ --> orginal Chương 1960 : Quay ngược áp chế --> orginal Chương 1961 : Nguy ở sớm chiều --> orginal Chương 1962 : Thí ngày kiếm ma --> orginal Chương 1963 : Kiếm Anh mất khống chế --> orginal Chương 1964 : Nghĩ xong sao --> orginal Chương 1965 : Kiếm Anh xuất hiện --> orginal Chương 1966 : Mừng rỡ như điên --> orginal Chương 1967 : Cầm ngươi là hỏi --> orginal Chương 1968 : Chúc mừng các người --> orginal Chương 1969 : Cũng không gấp --> orginal Chương 1970 : Thần Võ Kiếm đá --> orginal Chương 1971 : Mười gạo vết kiếm --> orginal Chương 1972 : Ngươi nếu là sợ --> orginal Chương 1973 : Kiếm thế đáng sợ --> orginal Chương 1974 : Ngươi thật hèn hạ --> orginal Chương 1975 : Ân uy cũng Thi --> orginal Chương 1976 : Ngươi kia đáng chết --> orginal Chương 1977 : Đủ mạnh đủ điên --> orginal Chương 1978 : Ngươi muốn như thế nào --> orginal Chương 1979 : Băng Hoằng gió lửa --> orginal Chương 1980 : Từ không buông bỏ --> orginal Chương 1981 : Kiếm Giả mặt quỷ --> orginal Chương 1982 : Minh Hoàng thánh áo --> orginal Chương 1983 : Bỗng nhiên một rụt --> orginal Chương 1984 : Trí nhớ phong ấn --> orginal Chương 1985 : Khủng bố sức chiến đấu --> orginal Chương 1986 : Thương Lan thánh kiếm --> orginal Chương 1987 : Thành khẩn mời mọc --> orginal Chương 1988 : Kiếm ý cấm kị --> orginal Chương 1989 : Dấu máu cấm kị --> orginal Chương 1990 : Bắt đầu dung hợp --> orginal Chương 1991 : Hơi thở giết chóc --> orginal Chương 1992 : Sức chiến đấu đáng sợ --> orginal Chương 1993 : Bại được rất thảm --> orginal Chương 1994 : Ám đêm lưỡi dao sắc bén --> orginal Chương 1995 : Không ngừng bạn bè --> orginal Chương 1996 : Chủ thần thứ nhất chiến --> orginal Chương 1997 : Ngươi còn không xứng --> orginal Chương 1998 : Kiếm Khôi Tranh phong --> orginal Chương 1999 : Có chút đáng tiếc --> orginal Chương 2000 : Võ Thể mạnh mẽ --> orginal Chương 2001 : Tiên sinh Nhiếp Thiên --> orginal Chương 2002 : Cường giả tập trung --> orginal Chương 2003 : Đòi nợ người --> orginal Chương 2004 : Tám mạnh đản sinh --> orginal Chương 2005 : Một cái điều kiện --> orginal Chương 2006 : Tám mạnh hỗn chiến --> orginal Chương 2007 : Thánh kiếm điên --> orginal Chương 2008 : Võ Thể đáng sợ --> orginal Chương 2009 : Tức giận --> orginal Chương 2010 : Ngược lại bại vì thắng --> orginal Chương 2011 : Bóng đè kiếm --> orginal Chương 2012 : Nguyên Mạch bị thương --> orginal Chương 2013 : Tuyệt không nhận thua --> orginal Chương 2014 : Lá bài tẩy cuối cùng --> orginal Chương 2015 : Mãn miệng phun phân --> orginal Chương 2016 : Chó gấp nhảy tường --> orginal Chương 2017 : Khủng bố Khương Lai --> orginal Chương 2018 : Còn có một người --> orginal Chương 2019 : Đều là chợt ngơ ngẩn --> orginal Chương 2020 : Nợ máu trả máu --> orginal Chương 2021 : Hủy thiên diệt địa --> orginal Chương 2022 : Mạng treo một đường --> orginal Chương 2023 : Vô cùng cùng --> orginal Chương 2024 : Huyết mạch Võ Thể --> orginal Chương 2025 : Cuối cùng một kiếm --> orginal Chương 2026 : Nhí nhảnh hoạt bát bảo vệ --> orginal Chương 2027 : Nhúng tay lại như nào --> orginal Chương 2028 : Không để ý hết thảy --> orginal Chương 2029 : Thiên Quân một phát --> orginal Chương 2030 : Nghĩ thông hết thảy --> orginal Chương 2031 : Bất kỳ trả giá --> orginal Chương 2032 : Băng thích trước ngại --> orginal Chương 2033 : Vạn độ Ma Uyên --> orginal Chương 2034 : Kỳ quái dự cảm --> orginal Chương 2035 : Thân thể linh hồn --> orginal Chương 2036 : Kinh thiên bí mật --> orginal Chương 2037 : Không nên tồn tại --> orginal Chương 2038 : Mộng cảnh chín màu --> orginal Chương 2039 : Thái Cổ sơ --> orginal Chương 2040 : Làm đứng đắn chuyện --> orginal Chương 2041 : Tin tức ngoài ý muốn --> orginal Chương 2042 : To lớn bí mật --> orginal Chương 2043 : Ngươi không mệt sao --> orginal Chương 2044 : Phân thân khôi lỗi --> orginal Chương 2045 : Người thú tộc --> orginal Chương 2046 : Viễn cổ nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 2047 : Kì sỉ sỉ nhục to lớn --> orginal Chương 2048 : Nhí nhảnh hoạt bát chín công chúa --> orginal Chương 2049 : Năm lớn nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 2050 : Thiêu đốt Chi diễm --> orginal Chương 2051 : Hết sức huênh hoang --> orginal Chương 2052 : Ta có ý kiến --> orginal Chương 2053 : Ta muốn ngươi mạng --> orginal Chương 2054 : Một cái bàn giao --> orginal Chương 2055 : Thái độ kỳ quái --> orginal Chương 2056 : Biến thái cảm nhận --> orginal Chương 2057 : Kết giới tinh thần --> orginal Chương 2058 : Giết Thiên Ma Tâm --> orginal Chương 2059 : Ma lòng ba hóa --> orginal Chương 2060 : Ngơ ngẩn tại chỗ --> orginal Chương 2061 : Ngơ ngẩn một cái --> orginal Chương 2062 : Yêu tộc huyết sát --> orginal Chương 2063 : Cửu Lê Thạch Bia --> orginal Chương 2064 : Tiến vào Ma Uyên --> orginal Chương 2065 : Giết người diệt khẩu --> orginal Chương 2066 : Hai tên gỗ nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 2067 : Vu cáo giá hoạ --> orginal Chương 2068 : Thân phận loài người --> orginal Chương 2069 : Siêu cấp ma Tinh --> orginal Chương 2070 : Yêu tộc vảy đen --> orginal Chương 2071 : Đáng sợ đen Cá mập --> orginal Chương 2072 : Thái tử vảy đen --> orginal Chương 2073 : Ba đại ác nhân --> orginal Chương 2074 : Gỗ hoa tinh --> orginal Chương 2075 : Vô cùng quỷ dị --> orginal Chương 2076 : Thực lực yêu tộc --> orginal Chương 2077 : Vảy đen đại Tế Ti --> orginal Chương 2078 : Hoàng cai vương cai --> orginal Chương 2079 : Long Giới cảm ứng --> orginal Chương 2080 : Ma Uyên lòng --> orginal Chương 2081 : Lần nữa gặp gỡ --> orginal Chương 2082 : Đi ra kịp thời --> orginal Chương 2083 : Lực lượng của ngũ hành --> orginal Chương 2084 : Lấy mạng đúng đánh cuộc --> orginal Chương 2085 : Liệt Chờ loài người --> orginal Chương 2086 : Dẫn động Cửu Lê --> orginal Chương 2087 : Cửu tộc sướng như điên --> orginal Chương 2088 : Ba sinh huyết ngọc --> orginal Chương 2089 : Ký hiệu thời không --> orginal Chương 2090 : Làm trái giao hẹn --> orginal Chương 2091 : Sức chiến đấu biến thái --> orginal Chương 2092 : Phong ấn kiếm ý --> orginal Chương 2093 : Kiếm Anh cắn trả --> orginal Chương 2094 : Tàn sát lẫn nhau --> orginal Chương 2095 : Thật sự là ngươi --> orginal Chương 2096 : Vạn chúng mong đợi --> orginal Chương 2097 : Nói dối đến cùng --> orginal Chương 2098 : Thế nào sẽ là hắn --> orginal Chương 2099 : Chuẩn bị lửa liều --> orginal Chương 2100 : Thánh Quyết Giả ra tay --> orginal Chương 2101 : Thật là buồn cười --> orginal Chương 2102 : Đắc tội hai tộc --> orginal Chương 2103 : Thánh lòng đo nghiệm --> orginal Chương 2104 : Yêu sâu trách gọt --> orginal Chương 2105 : Giết sạch Thủy Nguyên Hương --> orginal Chương 2106 : Tám tộc Cộng Nghị --> orginal Chương 2107 : Kế tiếp thánh Quyết Giả --> orginal Chương 2108 : Mới thánh Quyết Giả --> orginal Chương 2109 : Thật không thể chết --> orginal Chương 2110 : Thu được thừa nhận --> orginal Chương 2111 : Lập uy dựng tin --> orginal Chương 2112 : Võ Thể bị hủy --> orginal Chương 2113 : Chín yêu hỏa hồ --> orginal Chương 2114 : Bảy tuyệt đại trận --> orginal Chương 2115 : Khó nói lờ mờ --> orginal Chương 2116 : Ám đêm nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 2117 : Còn phải chờ một người --> orginal Chương 2118 : Nguy cơ Cửu Lê --> orginal Chương 2119 : Nơi vứt bỏ --> orginal Chương 2120 : Huyết mạch tật phong --> orginal Chương 2121 : Ngươi để cho ta lăn --> orginal Chương 2122 : Một cái tốt kẻ gian --> orginal Chương 2123 : Từ không nói dối --> orginal Chương 2124 : Gia tộc sỉ nhục --> orginal Chương 2125 : Đôi tầng kết giới --> orginal Chương 2126 : Kinh ngạc không nhỏ --> orginal Chương 2127 : Bất kỳ điều kiện nào --> orginal Chương 2128 : Như ý muốn lấy Thường --> orginal Chương 2129 : Bắt một người --> orginal Chương 2130 : Tà Ấn Âm Nguyệt --> orginal Chương 2131 : Hoàng triều Âm Nguyệt --> orginal Chương 2132 : Ám đêm Tu La tràng --> orginal Chương 2133 : Âm đánh úp tháng võ nô --> orginal Chương 2134 : Tìm chết sao --> orginal Chương 2135 : Tật phong huyền ngọc --> orginal Chương 2136 : Tu La vương --> orginal Chương 2137 : Mặc dù/cứ việc tới đi --> orginal Chương 2138 : Lời thừa quá nhiều --> orginal Chương 2139 : Võ nô cũng là người --> orginal Chương 2140 : Khí diễm huênh hoang --> orginal Chương 2141 : Đi ra hai cái chó --> orginal Chương 2142 : Long mạch đáng sợ --> orginal Chương 2143 : Mạng sống cơ hội --> orginal Chương 2144 : Âm Nguyệt không có giới --> orginal Chương 2145 : Lớn nhất cảnh cáo --> orginal Chương 2146 : Nổi giận âm đánh úp tháng --> orginal Chương 2147 : Chạy trốn Yêu Yêu --> orginal Chương 2148 : Sinh tử cảnh --> orginal Chương 2149 : Cứng mềm kiêm Thi --> orginal Chương 2150 : Nửa thánh uy --> orginal Chương 2151 : Nghịch Kiếm Minh nè --> orginal Chương 2152 : Không thể quen --> orginal Chương 2153 : Thế lực thần bí --> orginal Chương 2154 : Chơi cái trò chơi --> orginal Chương 2155 : Cách lửa cấm luyện --> orginal Chương 2156 : Một vài nhắc nhở --> orginal Chương 2157 : Âm Nguyệt đánh úp --> orginal Chương 2158 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 2159 : Máu liều đến cùng --> orginal Chương 2160 : Kinh hãi đến cực điểm --> orginal Chương 2161 : Tu La ám tôn --> orginal Chương 2162 : Kiếm Thánh Huyền Thiên --> orginal Chương 2163 : Kiếm ý tương tác --> orginal Chương 2164 : Liệt Thiên kiếm thế --> orginal Chương 2165 : Truyền kỳ chiến --> orginal Chương 2166 : Ánh mắt cực kỳ kiên định --> orginal Chương 2167 : Người thần bí tái hiện --> orginal Chương 2168 : Quy tắc duy nhất --> orginal Chương 2169 : Hắn không thể tin --> orginal Chương 2170 : Dựa bản thân ngươi --> orginal Chương 2171 : Một mình rời khỏi --> orginal Chương 2172 : Tốc độ thật nhanh --> orginal Chương 2173 : Hoàng Kim Long khí --> orginal Chương 2174 : Chín nguyên hợp nhất --> orginal Chương 2175 : Cùng lúc tỉnh giấc --> orginal Chương 2176 : Để cho các người đi sao --> orginal Chương 2177 : Sát thủ xuất hiện --> orginal Chương 2178 : Tì hưu nhỏ ngoan --> orginal Chương 2179 : Hai tông liên thủ --> orginal Chương 2180 : Chân chính rồng rống --> orginal Chương 2181 : Ngươi không xứng --> orginal Chương 2182 : Trực tiếp tiêu diệt --> orginal Chương 2183 : Khủng bố huyết dịch --> orginal Chương 2184 : Hai cái ngu ngốc --> orginal Chương 2185 : Ngươi là thiên tài --> orginal Chương 2186 : Thật tốt chơi chơi --> orginal Chương 2187 : Tuyệt không nương tay --> orginal Chương 2188 : Ngàn ma sơn ngàn ma hang --> orginal Chương 2189 : Sẽ không buông bỏ --> orginal Chương 2190 : Thần Phong tông chủ --> orginal Chương 2191 : Nhỏ nhẹ --> orginal Chương 2192 : Cấm chế thánh cấp --> orginal Chương 2193 : Ta còn không có chết --> orginal Chương 2194 : Thật tốt chờ --> orginal Chương 2195 : Chảy viêm cấm chế --> orginal Chương 2196 : Bầu bạn ngươi chiến một trận --> orginal Chương 2197 : Thêu hoa gối đầu --> orginal Chương 2198 : Khủng bố như vậy --> orginal Chương 2199 : Mặt còn đau sao --> orginal Chương 2200 : Không khỏi lông mày nhíu lại --> orginal Chương 2201 : Mười ba Tu La Vương --> orginal Chương 2202 : Chính diện máu liều --> orginal Chương 2203 : Là cái quái vật --> orginal Chương 2204 : Ám đêm cắn nuốt --> orginal Chương 2205 : Hai đại thần thú --> orginal Chương 2206 : Thực sự biến thái --> orginal Chương 2207 : Cửu Tâm Yêu Liên --> orginal Chương 2208 : Thế ở tất được --> orginal Chương 2209 : Thời không Tinh Nguyên --> orginal Chương 2210 : Một cái ngu ngốc --> orginal Chương 2211 : Cấm kị kiếm --> orginal Chương 2212 : Chẳng khác nào ngây thơ --> orginal Chương 2213 : Giết tốt --> orginal Chương 2214 : Đêm chìm gió --> orginal Chương 2215 : Phương thức kỳ lạ --> orginal Chương 2216 : Ám gió đêm bạo --> orginal Chương 2217 : Kín kẽ bao trùm --> orginal Chương 2218 : Thái tử Thệ Dạ --> orginal Chương 2219 : Cách Uyên Xám xịt --> orginal Chương 2220 : Ta tới giết hắn --> orginal Chương 2221 : Thật lâu không thấy --> orginal Chương 2222 : Không phải muốn nhúng tay --> orginal Chương 2223 : Toàn bộ lấy đi --> orginal Chương 2224 : Di chuyển yêu liên --> orginal Chương 2225 : Ẩn giấu đường hầm --> orginal Chương 2226 : Yêu liên chín Ngọn lửa --> orginal Chương 2227 : Hồn của thánh nhân --> orginal Chương 2228 : Sự tăng lên về chất --> orginal Chương 2229 : Biến cố ngoài ý muốn --> orginal Chương 2230 : Lâm Dạ xuất hiện --> orginal Chương 2231 : Lựa chọn tin tưởng --> orginal Chương 2232 : Nghiêm trận chờ --> orginal Chương 2233 : Phá huỷ chín cực --> orginal Chương 2234 : Ngươi sợ rồi sao --> orginal Chương 2235 : Ánh sáng cực dương ngày --> orginal Chương 2236 : Thiên phú mạnh nhất --> orginal Chương 2237 : Ba loại cảnh giới --> orginal Chương 2238 : Ngươi thử nhìn xem --> orginal Chương 2239 : Bóng kiếm quỷ dị --> orginal Chương 2240 : Kiếm Giả thời không --> orginal Chương 2241 : Đường hầm bóng kiếm --> orginal Chương 2242 : Mây Cốc thánh ngày --> orginal Chương 2243 : Vậy liền đừng muốn --> orginal Chương 2244 : Ta rất mạnh --> orginal Chương 2245 : Không biết cất nhắc --> orginal Chương 2246 : Cảm giác áp bách mãnh liệt --> orginal Chương 2247 : Thiên phú quá cặn bã --> orginal Chương 2248 : Thánh ngày minh chủ --> orginal Chương 2249 : Ẩn giấu giao dịch --> orginal Chương 2250 : Che Thiên Nguyên linh --> orginal Chương 2251 : Duy nhất một cái --> orginal Chương 2252 : Thánh ngày Kiếm Ấn --> orginal Chương 2253 : Tông chủ la sát --> orginal Chương 2254 : Thích đánh rắm --> orginal Chương 2255 : Điều kiện đủ ác --> orginal Chương 2256 : Hắn vì ai --> orginal Chương 2257 : Bảy kiếm lớn tông --> orginal Chương 2258 : Thích đơn giản --> orginal Chương 2259 : Lau chó sáng mắt --> orginal Chương 2260 : Tuyệt đối nghiền ép --> orginal Chương 2261 : Có ai không phục --> orginal Chương 2262 : Siêu thần ba cảnh --> orginal Chương 2263 : Vết kiếm kiếm thể --> orginal Chương 2264 : Một mặt không hiểu --> orginal Chương 2265 : Vẻ kinh hãi --> orginal Chương 2266 : Đánh động như vậy --> orginal Chương 2267 : Tính ngươi đi vận --> orginal Chương 2268 : Một mảnh chết chóc --> orginal Chương 2269 : Nổi điên man thú --> orginal Chương 2270 : Nhiếp Thiênmạnh hơn --> orginal Chương 2271 : Cường thế uy hiếp --> orginal Chương 2272 : Tâm thái sụp đổ --> orginal Chương 2273 : Khủng bố kiếm trận --> orginal Chương 2274 : Kinh thiên kiếm ngâm --> orginal Chương 2275 : Trong kiếm hoàng --> orginal Chương 2276 : Là một khắc tiếp theo --> orginal Chương 2277 : Thánh ngày kiếm hồn --> orginal Chương 2278 : Thánh Thiên Nghịch kiếm --> orginal Chương 2279 : Càng thêm ổn ở --> orginal Chương 2280 : Người kiếm chém sao --> orginal Chương 2281 : Kiếm ý bóng tối --> orginal Chương 2282 : Máu tanh cuồng bạo --> orginal Chương 2283 : Cuối cùng xuất hiện --> orginal Chương 2284 : Quỷ Cốc bảy họa --> orginal Chương 2285 : Mục đích chân chính --> orginal Chương 2286 : Sớm liền biết --> orginal Chương 2287 : Huênh hoang vô cùng --> orginal Chương 2288 : Máu tanh tàn bạo --> orginal Chương 2289 : Không có cách chịu đựng --> orginal Chương 2290 : Không cần kích ta --> orginal Chương 2291 : Cực kỳ hoảng sợ --> orginal Chương 2292 : Kinh hãi chúng nhân --> orginal Chương 2293 : Thế gia U Minh --> orginal Chương 2294 : Siêu thần áo nghĩa --> orginal Chương 2295 : Cảm thấy ngoài ý muốn --> orginal Chương 2296 : Chủ động bày tỏ tốt --> orginal Chương 2297 : Diệt kẻ thù tộc --> orginal Chương 2298 : Kiếm Ấn huyết mạch --> orginal Chương 2299 : Kiếm Ấn mất khống chế --> orginal Chương 2300 : Mười mặt mai phục --> orginal Chương 2301 : Chiến ý đậm đặc --> orginal Chương 2302 : Cút xéo cho ta --> orginal Chương 2303 : Quỷ Mạch U Minh --> orginal Chương 2304 : Võ mạch tiên thiên --> orginal Chương 2305 : Phán đoán sai lầm --> orginal Chương 2306 : Huỷ diệt ám ấn --> orginal Chương 2307 : Quỷ Mạch tỉnh giấc --> orginal Chương 2308 : Trạng Nếu điên dại --> orginal Chương 2309 : Chỉ là phán đoán --> orginal Chương 2310 : Lần nữa tịnh hóa --> orginal Chương 2311 : Thệ Dạ ba tổ --> orginal Chương 2312 : Hống hách vô biên --> orginal Chương 2313 : Tới kịp lúc --> orginal Chương 2314 : Rơi vào đống hoang tàn --> orginal Chương 2315 : Phân thân hồn thể --> orginal Chương 2316 : Cái đuôi hồ li --> orginal Chương 2317 : Lực lượng của ngôi sao --> orginal Chương 2318 : Ánh sáng hoàng giả --> orginal Chương 2319 : Tuyệt Ảnh Thần Điện --> orginal Chương 2320 : Cùng ánh sáng cùng bụi --> orginal Chương 2321 : Ảnh tháng tham lang --> orginal Chương 2322 : Chọn nhầm người --> orginal Chương 2323 : Bà bà Thiên Huyễn --> orginal Chương 2324 : Ma âm Thiên Huyễn --> orginal Chương 2325 : Đời đầu mười hoàng --> orginal Chương 2326 : Tuyệt không quỳ xuống --> orginal Chương 2327 : Mạnh nhất một tộc --> orginal Chương 2328 : Hoàng giả tuyệt thế --> orginal Chương 2329 : Tuyệt ảnh điện chủ --> orginal Chương 2330 : Oai của Long Hoàng --> orginal Chương 2331 : Thêm gấp hai lần phụng còn --> orginal Chương 2332 : Rách hồn ám yêu --> orginal Chương 2333 : Kinh thiên chiến một trận --> orginal Chương 2334 : Thời không hủy nát --> orginal Chương 2335 : Ngươi điên rồi sao --> orginal Chương 2336 : Giao hẹn xong --> orginal Chương 2337 : Phân thân áo nghĩa --> orginal Chương 2338 : Thánh giới cơ thạch --> orginal Chương 2339 : Chín bản nguyên lớn --> orginal Chương 2340 : Lạnh nhạt cười một tiếng --> orginal Chương 2341 : Ánh sáng sơ giới --> orginal Chương 2342 : Trong bóng tối theo dõi --> orginal Chương 2343 : Tà hồn tàn mạng --> orginal Chương 2344 : Vòng xoáy màu đen --> orginal Chương 2345 : Ma lòng giết thể --> orginal Chương 2346 : Cuồng bạo tử lôi --> orginal Chương 2347 : Tử lôi chín rít --> orginal Chương 2348 : Ngưng đọng không gian --> orginal Chương 2349 : Tiếp cận Thần Cảnh --> orginal Chương 2350 : Quốc gia rách đổi --> orginal Chương 2351 : Thế nhưng là hắn --> orginal Chương 2352 : Cần gì miễn cưỡng --> orginal Chương 2353 : Cổ quái giao hẹn --> orginal Chương 2354 : Bản nguyên dung hợp --> orginal Chương 2355 : Ngươi tới muộn --> orginal Chương 2356 : Hai cái chó điên --> orginal Chương 2357 : Nàng phải đi --> orginal Chương 2358 : Rung động kinh ngạc --> orginal Chương 2359 : Bản nguyên áp chế --> orginal Chương 2360 : Cách nàng xa chút --> orginal Chương 2361 : Không gian quỷ dị --> orginal Chương 2362 : Huyền cánh Kim Cương --> orginal Chương 2363 : Ngự thú đại sư --> orginal Chương 2364 : Chủ thành thứ bảy --> orginal Chương 2365 : Có chút bá đạo --> orginal Chương 2366 : Lên cửa khiêu khích --> orginal Chương 2367 : Cao vút thần đỉnh phong --> orginal Chương 2368 : Lăng lăng chiến ý --> orginal Chương 2369 : Không dám đánh cuộc sao --> orginal Chương 2370 : Vô cùng khó chịu --> orginal Chương 2371 : Cấm kị hắc ngục --> orginal Chương 2372 : Ám hải săn bắn --> orginal Chương 2373 : Nhất ngu ngốc --> orginal Chương 2374 : Như ngươi toại nguyện --> orginal Chương 2375 : Hống hách vô cùng --> orginal Chương 2376 : Nhận Sợ Ăn mềm --> orginal Chương 2377 : Hoa dạng làm chết --> orginal Chương 2378 : Ma Đồng Hiện thân --> orginal Chương 2379 : Cực giết ma Đồng --> orginal Chương 2380 : Săn bắn bắt đầu --> orginal Chương 2381 : Hải thú đánh úp --> orginal Chương 2382 : Hai cái kẻ điên --> orginal Chương 2383 : Phối hợp ngầm hiểu --> orginal Chương 2384 : Tư nhân ân oán --> orginal Chương 2385 : Bạo tẩu rồng trâu --> orginal Chương 2386 : Một lòng cầu chết --> orginal Chương 2387 : Phản tổ biến dị --> orginal Chương 2388 : Một đám rác rưởi --> orginal Chương 2389 : Ám quạ Kiếm Ấn --> orginal Chương 2390 : Thân ảnh màu máu --> orginal Chương 2391 : Ngươi liền phải chết --> orginal Chương 2392 : Chủ thành thứ nhất --> orginal Chương 2393 : Còn là đến --> orginal Chương 2394 : Bản nguyên năm thái --> orginal Chương 2395 : Ức Nguyên Đan --> orginal Chương 2396 : Vạn quỷ khôi lỗi --> orginal Chương 2397 : Cửa thời không --> orginal Chương 2398 : Dung hợp bóng tối --> orginal Chương 2399 : Cánh yêu Dực Mặc --> orginal Chương 2400 : Rét buốt Sát Yêu cánh --> orginal Chương 2401 : Ma Đồng Mở mắt --> orginal Chương 2402 : Ta không phải chó --> orginal Chương 2403 : Đáng để ta cứu --> orginal Chương 2404 : Ba sinh kết giới --> orginal Chương 2405 : Ma Đồng Cắn trả --> orginal Chương 2406 : Đóng băng chín cực --> orginal Chương 2407 : Sau khi thánh tộc --> orginal Chương 2408 : Ám Hoàng cấm vệ --> orginal Chương 2409 : Máu tanh rửa sạch --> orginal Chương 2410 : Vảy yêu tà thuật --> orginal Chương 2411 : Đại chiến vảy yêu --> orginal Chương 2412 : Nhuộm máu ám hải --> orginal Chương 2413 : Ám Hoàng quỷ dị --> orginal Chương 2414 : Bảy giết hiện thân --> orginal Chương 2415 : Một lòng giết chóc, không để ý hết thảy --> orginal Chương 2416 : Không muốn thương nàng --> orginal Chương 2417 : Đơn giản bạo lực --> orginal Chương 2418 : Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao --> orginal Chương 2419 : Ma Đồng Nhận chủ --> orginal Chương 2420 : Lực lượng quỷ dị --> orginal Chương 2421 : Kiếm ý dồi dào --> orginal Chương 2422 : Thích Võ Vân Tụ --> orginal Chương 2423 : Vạn Mộc Linh lòng --> orginal Chương 2424 : Phong ấn mạnh mẽ --> orginal Chương 2425 : Cấm địa thứ nhất --> orginal Chương 2426 : Không thần lòng --> orginal Chương 2427 : Rất kinh ngạc sao --> orginal Chương 2428 : Cực hạn kiên định --> orginal Chương 2429 : Ai chặn giết ai --> orginal Chương 2430 : Ma mắt --> orginal Chương 2431 : Ám hải lòng --> orginal Chương 2432 : Gỗ yêu sát trận --> orginal Chương 2433 : Khó hiểu âm --> orginal Chương 2434 : Vực sâu không đáy --> orginal Chương 2435 : Mẹ con gặp nhau --> orginal Chương 2436 : Thực Xương cốt luyện hồn --> orginal Chương 2437 : Khí thế ép xuống --> orginal Chương 2438 : Ta không thả/không buông tay --> orginal Chương 2439 : Chú thuật di chuyển --> orginal Chương 2440 : Tiên tổ Ngọc gia --> orginal Chương 2441 : Hai khó tuyệt cảnh --> orginal Chương 2442 : Tám hoang đen gỗ --> orginal Chương 2443 : Phong ấn mất khống chế --> orginal Chương 2444 : Quyết chết chiến --> orginal Chương 2445 : Tử vong dồn gần --> orginal Chương 2446 : Cửa phong ấn --> orginal Chương 2447 : Dung hợp ba thể --> orginal Chương 2448 : Ý không ngờ --> orginal Chương 2449 : Ba món chuyện --> orginal Chương 2450 : Thần ma thay đổi về chất --> orginal Chương 2451 : Dưới đất ám buồng --> orginal Chương 2452 : Chín nguyên sách --> orginal Chương 2453 : Bảy giết tái hiện --> orginal Chương 2454 : Sát khí lăng nhiên --> orginal Chương 2455 : Luyện hồn rồng --> orginal Chương 2456 : Một cái tin tức --> orginal Chương 2457 : Vẻ quan tâm yêu thương --> orginal Chương 2458 : Chín rít nổ lôi --> orginal Chương 2459 : Chín nguyên ánh sáng --> orginal Chương 2460 : Chúc ngươi may mắn --> orginal Chương 2461 : Dễ như trở bàn tay --> orginal Chương 2462 : Nhiếp Thanh Uyển cổ quái --> orginal Chương 2463 : Không phải muốn tìm chết --> orginal Chương 2464 : Hai đạo kiếm vết --> orginal Chương 2465 : Gia chủ Ngọc gia --> orginal Chương 2466 : Đần chín vô song --> orginal Chương 2467 : Quả thật quá yếu --> orginal Chương 2468 : Miễn cưỡng ráng --> orginal Chương 2469 : Bằng thực lực --> orginal Chương 2470 : Chọn cái tên ngốc --> orginal Chương 2471 : Nham thể --> orginal Chương 2472 : Đôi Võ Thể huyết mạch --> orginal Chương 2473 : Không có nói chuyện --> orginal Chương 2474 : Lạnh lẽo chết chóc --> orginal Chương 2475 : Cường thế đúng rung --> orginal Chương 2476 : Hèn hạ vô sỉ --> orginal Chương 2477 : Kiếm nuốt tháng --> orginal Chương 2478 : Thật muốn --> orginal Chương 2479 : Ngươi đang tìm chết --> orginal Chương 2480 : Sói ma huyễn ảnh --> orginal Chương 2481 : Ngươi làm cái gì --> orginal Chương 2482 : Cầu vồng sương sớm --> orginal Chương 2483 : Tự tiện xông vào thánh địa --> orginal Chương 2484 : Ba tôn giá sắp --> orginal Chương 2485 : Thế nhưng là ngươi --> orginal Chương 2486 : Dám giết Hoa thiếu --> orginal Chương 2487 : Tông chủ hiện thân --> orginal Chương 2488 : Tông tiểu thư nữ --> orginal Chương 2489 : Một vai gánh vác --> orginal Chương 2490 : Ta chính là quy củ --> orginal Chương 2491 : Cứu một người --> orginal Chương 2492 : Không có tư cách --> orginal Chương 2493 : Bản thân tìm chết --> orginal Chương 2494 : Lớn nhất sướng run --> orginal Chương 2495 : Tông chủ thứ nhất --> orginal Chương 2496 : Ai là ngu ngốc --> orginal Chương 2497 : Khẳng khái kích Ngang --> orginal Chương 2498 : Lăn xa một chút --> orginal Chương 2499 : Hai thiên tài lớn --> orginal Chương 2500 : Âm hiểm xảo trá --> orginal Chương 2501 : Cho mặt không muốn --> orginal Chương 2502 : Khí phách răn đe --> orginal Chương 2503 : Đem mặt lưu lại --> orginal Chương 2504 : Sông nói chung --> orginal Chương 2505 : Vẻ xấu xa độc địa --> orginal Chương 2506 : Điên đảo đen trắng --> orginal Chương 2507 : Khàn đặc tựa như nước --> orginal Chương 2508 : Cường thế bá đạo --> orginal Chương 2509 : Màu tím trúc cấm lực --> orginal Chương 2510 : Nổ rách ầm kêu --> orginal Chương 2511 : Bảo vệ tốt nàng --> orginal Chương 2512 : Lên trời đường --> orginal Chương 2513 : Chín tầng nói đài --> orginal Chương 2514 : Khuê Mộc Cảnh Thần --> orginal Chương 2515 : Thiên tài tranh phong --> orginal Chương 2516 : Tiếp tục đi về phía lên --> orginal Chương 2517 : Thiên đạo thánh lòng --> orginal Chương 2518 : Vạn diệt chết ấn --> orginal Chương 2519 : Thánh lòng khác thường --> orginal Chương 2520 : Sinh mệnh khô héo --> orginal Chương 2521 : Vạn diệt lực --> orginal Chương 2522 : Ma lòng thánh lòng --> orginal Chương 2523 : Gan thật lớn --> orginal Chương 2524 : Bảo vệ lên --> orginal Chương 2525 : Huyền Băng rồng cột --> orginal Chương 2526 : Hết sức vô sỉ --> orginal Chương 2527 : Vạn kiếm gỗ quyết --> orginal Chương 2528 : Tử kỳ đến --> orginal Chương 2529 : Chưa chiến trước Khiếp --> orginal Chương 2530 : Nhân vật thần bí --> orginal Chương 2531 : Mộ Hồng Lưu --> orginal Chương 2532 : Cấm lực chú thuật --> orginal Chương 2533 : Vạn kiếm gỗ ý --> orginal Chương 2534 : Vạn gỗ về trời --> orginal Chương 2535 : Long châu sương giá --> orginal Chương 2536 : Sự biến hoá của Mộ Hồng Lưu --> orginal Chương 2537 : Kém một chút --> orginal Chương 2538 : Hai đại thần tông --> orginal Chương 2539 : Cuồng Áp mà đi --> orginal Chương 2540 : Đánh cho thành đầu lợn --> orginal Chương 2541 : Ta lệch muốn giết --> orginal Chương 2542 : Nhưng là có lời nói --> orginal Chương 2543 : Một đụng/chạm liền chết --> orginal Chương 2544 : Kêu gào sóng lớn --> orginal Chương 2545 : Rớt nhưng mà rơi --> orginal Chương 2546 : Chấp pháp đại sảnh --> orginal Chương 2547 : Cam tâm tình nguyện --> orginal Chương 2548 : Chắp tay nhường nhau --> orginal Chương 2549 : Ngươi không có tư cách --> orginal Chương 2550 : Gật đầu lắc đầu --> orginal Chương 2551 : Đỏ chảy ngàn lưỡi dao --> orginal Chương 2552 : Có mạng tới không có mạng trở về --> orginal Chương 2553 : Ta không tham lam --> orginal Chương 2554 : Giam canh giữ tự trộm --> orginal Chương 2555 : Đỏ chảy kiếm ý --> orginal Chương 2556 : Linh trong bụng rơi --> orginal Chương 2557 : Thi thể quỷ mười ba hòm --> orginal Chương 2558 : Chó điên loạn Sủa --> orginal Chương 2559 : Thi thể người thi khí --> orginal Chương 2560 : Sơn cốc âm khí --> orginal Chương 2561 : Thiên hạ thứ nhất --> orginal Chương 2562 : Võ Thể siêu cường --> orginal Chương 2563 : Hung hòm hiện thân --> orginal Chương 2564 : Xương người gông cùm xiềng xích --> orginal Chương 2565 : Điên ngang tiêu diệt --> orginal Chương 2566 : Cực âm hòm --> orginal Chương 2567 : Thiên địa huyền hoàng --> orginal Chương 2568 : Quái vật con dơi --> orginal Chương 2569 : Máu đỏ đậm cánh --> orginal Chương 2570 : Huyết Dực dơi hòm --> orginal Chương 2571 : Chết giác ngộ --> orginal Chương 2574 : Hoàn toàn miệt thị --> orginal Chương 2578 : Vạn anh hung hòm --> orginal Chương 2579 : Đánh giá cao ngươi --> orginal Chương 2580 : Ba người liên thủ --> orginal Chương 2581 : Ngày hòm hiện thân --> orginal Chương 2582 : Vạn anh lão tổ --> orginal Chương 2583 : Ta tới báo thù --> orginal Chương 2584 : Băng lầu chủ --> orginal Chương 2585 : Bốn đại lão tổ --> orginal Chương 2586 : Sát thần trong băng --> orginal Chương 2587 : Quỷ vương hiện thân --> orginal Chương 2588 : Kiếm Thánh Lăng Vân --> orginal Chương 2589 : Ta có thể cứu nàng --> orginal Chương 2590 : Quỷ Đế cấm vực --> orginal Chương 2591 : Thánh giới cửa --> orginal Chương 2592 : Không có cái gì dùng --> orginal Chương 2593 : Nhiếp Thiên âm độc --> orginal Chương 2594 : Bảy tuyệt kiếm hòm --> orginal Chương 2595 : Thiên ma tông bí mật --> orginal Chương 2596 : Ta chờ ngươi --> orginal Chương 2597 : Tấc Bộ Bất Ly --> orginal Chương 2598 : Có đại nhân vật --> orginal Chương 2599 : Một kiếm thắng thua --> orginal Chương 2600 : Kiếm Giả thứ nhất --> orginal Chương 2601 : Bảy phần thắng tính --> orginal Chương 2602 : Ngày tàn mắt --> orginal Chương 2603 : Tiên thiên kiếm mạch --> orginal Chương 2604 : Hai cái biến thái --> orginal Chương 2605 : Ai có thể chặn ta --> orginal Chương 2606 : Thật là súc sinh --> orginal Chương 2607 : Cực Băng Ma ấn --> orginal Chương 2608 : Di Mộ Mở ra --> orginal Chương 2609 : Huyết thủ Quỷ Đế --> orginal Chương 2610 : Bôi trừ trí nhớ --> orginal Chương 2611 : Thi Quân hiện thân --> orginal Chương 2613 : Quỷ dị đến cực điểm --> orginal Chương 2616 : Cường thế bùng phát --> orginal Chương 2618 : Bốn cái Doãn Thiên Nghịch --> orginal Chương 2619 : Chín cái gương giống như --> orginal Chương 2620 : Truyền thừa thánh nhân --> orginal Chương 2621 : Tà hoàng trong súng --> orginal Chương 2622 : Trong lòng xầm lại --> orginal Chương 2623 : Hai cái linh hồn --> orginal Chương 2624 : Người kia là ngươi --> orginal Chương 2625 : Cái gì đều có thể sao chép --> orginal Chương 2626 : Không có Kiếm Ấn ta --> orginal Chương 2627 : Lễ gặp mặt --> orginal Chương 2628 : Huyết thủ tái hiện --> orginal Chương 2629 : Kết giới không gian --> orginal Chương 2630 : Sơn cốc màu máu --> orginal Chương 2631 : Sát trận Nguyên Mạch --> orginal Chương 2632 : Ngăn cản bọn họ --> orginal Chương 2633 : Ngã bay ra --> orginal Chương 2634 : Sát trận hủy hủy --> orginal Chương 2635 : Chín cực chống chọi --> orginal Chương 2636 : Vô cùng kinh hãi --> orginal Chương 2637 : Quỷ Mạch máu suối --> orginal Chương 2638 : Quỷ Đế di thể --> orginal Chương 2639 : Thây khô quỷ dị --> orginal Chương 2640 : Dòng sông ám hồng --> orginal Chương 2641 : Hồn của Quỷ Đế --> orginal Chương 2642 : Cường giả đến --> orginal Chương 2643 : Đại sư trận pháp --> orginal Chương 2644 : Bịt/phong nhà thế lực --> orginal Chương 2646 : Bái/lạy/vái vi sư ngươi --> orginal Chương 2647 : Vô cùng khó coi --> orginal Chương 2648 : Cung điện đáy nước --> orginal Chương 2649 : Sát Thi thể đánh úp --> orginal Chương 2650 : Để cho chúng ta tới --> orginal Chương 2651 : Có chút quỷ dị --> orginal Chương 2652 : Mộ phần của Quỷ Đế --> orginal Chương 2653 : Di thư Quỷ Đế --> orginal Chương 2654 : Một bước cuối cùng --> orginal Chương 2655 : Thân thể Quỷ Đế --> orginal Chương 2657 : Chư Thiên thánh giới --> orginal Chương 2658 : Thần ma chiến một trận --> orginal Chương 2660 : Nguyên thuỷ giới --> orginal Chương 2661 : Phong ấn huyết khí --> orginal Chương 2662 : Cuối cùng lựa chọn --> orginal Chương 2663 : Kết cấu trận pháp đồ --> orginal Chương 2664 : Theo/cùng một đường --> orginal Chương 2665 : Ra tay trả giá --> orginal Chương 2666 : Một phần vinh hạnh --> orginal Chương 2667 : Trở lại Cửu Vực --> orginal Chương 2668 : Thánh võ cấm vệ --> orginal Chương 2669 : Kinh thiên tin dữ --> orginal Chương 2670 : Tang lòng bệnh điên --> orginal Chương 2671 : Vậy liền đi chết --> orginal Chương 2672 : Nam cung tiên tổ --> orginal Chương 2673 : Sấm sét vạn Quân --> orginal Chương 2674 : Quá đáng sợ --> orginal Chương 2675 : Tốt không cần mặt --> orginal Chương 2676 : Nghĩ báo thù sao --> orginal Chương 2677 : Đại chiến nam cung độc ta --> orginal Chương 2678 : Điên dại chiến đấu --> orginal Chương 2679 : Năm lôi phân xác --> orginal Chương 2680 : Chính là một cái chó --> orginal Chương 2681 : Sát khí ngưng thực --> orginal Chương 2682 : Thánh Hồn ngọc khiến --> orginal Chương 2683 : Cửu Hạn tinh không --> orginal Chương 2684 : Vực Giới đặc thù --> orginal Chương 2685 : Thánh giới mầm mống --> orginal Chương 2686 : Học viện Thánh Hồn --> orginal Chương 2687 : Phản đồ lớn nhất --> orginal Chương 2688 : Thánh giai Võ Quyết --> orginal Chương 2689 : Người của thánh tộc --> orginal Chương 2690 : Thiên sứ ánh sáng --> orginal Chương 2691 : Võ Thể đặc thù --> orginal Chương 2692 : Phải thấy nàng --> orginal Chương 2693 : Muốn ngươi thề thốt --> orginal Chương 2694 : Sẽ còn gặp lại --> orginal Chương 2695 : Đến Thánh Hồn vực --> orginal Chương 2696 : Bia đá Thánh Hồn --> orginal Chương 2697 : Thực lực học viện --> orginal Chương 2698 : Đánh chó xem chủ nhân --> orginal Chương 2699 : Ngươi chán sống --> orginal Chương 2700 : Liền kêu ruộng chó điên --> orginal Chương 2701 : Gần thánh thần trận --> orginal Chương 2702 : May mắn thiệt thòi không phải hắn --> orginal Chương 2703 : Mệnh cách võ đạo --> orginal Chương 2704 : Gợn sóng bảy màu --> orginal Chương 2705 : Ngày sao ngày tàn --> orginal Chương 2706 : Thần ma không cho phép --> orginal Chương 2707 : Rắm đều không phải là --> orginal Chương 2708 : Thật là ngu ngốc --> orginal Chương 2709 : Quản giáo thật tốt --> orginal Chương 2710 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn không rớt --> orginal Chương 2711 : Hèn hạ viện trưởng --> orginal Chương 2712 : Thánh Hồn nguyền rủa ấn --> orginal Chương 2713 : Lệnh bài cốt lõi --> orginal Chương 2714 : Võ các Thánh Hồn --> orginal Chương 2715 : Vô lý lấy nháo --> orginal Chương 2716 : Đằng sau bản thân --> orginal Chương 2717 : Vốn vị hôn thê --> orginal Chương 2718 : Thiên đạo vết --> orginal Chương 2719 : Tiến vào ngoại viện --> orginal Chương 2720 : Tranh đoạt thu đồ --> orginal Chương 2721 : Quá ngây thơ --> orginal Chương 2722 : Uy hiếp trần trụi --> orginal Chương 2723 : Mạnh như vậy --> orginal Chương 2724 : Lòng như đao cắt --> orginal Chương 2725 : Thật sự là như vậy sao --> orginal Chương 2726 : Hãm vào hiểm cảnh --> orginal Chương 2727 : Là ngươi quá yếu --> orginal Chương 2728 : Điên tràn ra tới --> orginal Chương 2729 : Ngọn lửa chiến --> orginal Chương 2730 : Một cái tuyệt sát --> orginal Chương 2731 : Băng hỏa thối thể --> orginal Chương 2732 : Còn kém một chút --> orginal Chương 2733 : Thánh Khí dịch --> orginal Chương 2734 : Thánh Hồn cốc --> orginal Chương 2735 : Ngoại môn mười hổ --> orginal Chương 2736 : Hưng phấn lên --> orginal Chương 2737 : Sói máu Thánh Hồn --> orginal Chương 2738 : Có mục đích khác --> orginal Chương 2739 : Thô bạo hung hãn --> orginal Chương 2740 : Nguyền rủa ấn mất khống chế --> orginal Chương 2741 : Buộc giết người này --> orginal Chương 2742 : Đao đi hùng hồn --> orginal Chương 2743 : Nghịch nước cực giết --> orginal Chương 2744 : Tuyệt cảnh phản kích --> orginal Chương 2745 : Thánh Hồn cỏ đại quân --> orginal Chương 2746 : Động thủ đột phá vòng vây --> orginal Chương 2747 : Ngoại viện đệ nhất nhân --> orginal Chương 2748 : Ta không phải mồi nhử --> orginal Chương 2749 : Vô sỉ một lần --> orginal Chương 2750 : Sói máu Thánh Hồn vương --> orginal Chương 2751 : Sắc mặt hơi đổi --> orginal Chương 2752 : Tự đầu lưới --> orginal Chương 2753 : Dấu máu Thánh Hồn --> orginal Chương 2754 : Khó hiểu căng thẳng --> orginal Chương 2755 : Nhặt được bảo --> orginal Chương 2756 : Một hạn người giết --> orginal Chương 2757 : Ta không để ý --> orginal Chương 2758 : Vạn xương cốt máu hang --> orginal Chương 2759 : Không có cách kết nối --> orginal Chương 2760 : Thánh Hồn máu nguyên --> orginal Chương 2761 : Huyết lệ thiên đạo --> orginal Chương 2762 : Máu suối cấm lực --> orginal Chương 2763 : Thánh Hồn máu đá --> orginal Chương 2764 : Dị tộc Thái Cổ --> orginal Chương 2765 : Võ Thể mạnh mẽ --> orginal Chương 2766 : Quá vô sỉ --> orginal Chương 2767 : Ta ở này nè --> orginal Chương 2768 : Kẻ điên? Tên ngốc --> orginal Chương 2769 : Các người thua --> orginal Chương 2770 : Tiềm long bảng --> orginal Chương 2771 : Nghe cũng chưa từng nghe --> orginal Chương 2772 : Bỗng nhiên hiển hiện --> orginal Chương 2773 : Còn không ra --> orginal Chương 2774 : Một chưởng rung động --> orginal Chương 2775 : Thánh Hồn tội bia --> orginal Chương 2776 : Kiếm gãy tàn đao --> orginal Chương 2777 : Ngươi quá điên --> orginal Chương 2778 : Lấy một địch ba --> orginal Chương 2779 : Lựa chọn nặng nề --> orginal Chương 2780 : Không vì giết người --> orginal Chương 2781 : Cực kỳ khàn đặc --> orginal Chương 2782 : Thành công đột phá --> orginal Chương 2783 : Gặp nhau một cái --> orginal Chương 2784 : Vĩnh hằng vô tình --> orginal Chương 2785 : Đánh cuộc mạng của hắn --> orginal Chương 2786 : Thông suốt Mạng một vồ --> orginal Chương 2787 : Lò nấu chảy Thánh Hồn --> orginal Chương 2788 : Triệt để hấp thu --> orginal Chương 2789 : Ta sẽ còn --> orginal Chương 2790 : Con phản đồ --> orginal Chương 2791 : Nhiệm vụ học viện --> orginal Chương 2792 : Cứt chó Mủ Túi --> orginal Chương 2793 : Bảo vệ thân sứ người --> orginal Chương 2794 : Thánh tháng hoàng tử --> orginal Chương 2795 : Bảo vệ thân đoàn trưởng --> orginal Chương 2796 : Thăm dò cái gì --> orginal Chương 2797 : Bá đạo thái tử --> orginal Chương 2798 : Ngồi xuống cho ta --> orginal Chương 2799 : Trong xem không trúng dùng --> orginal Chương 2800 : Muốn ngươi quỳ xuống --> orginal Chương 2801 : Thua chính là thua --> orginal Chương 2802 : Cơn giận của trưởng công chúa --> orginal Chương 2803 : Thua lên --> orginal Chương 2804 : Thay đổi tuyến đường --> orginal Chương 2805 : Đêm tối hàng lâm --> orginal Chương 2806 : Lòng ngược, đổ, ngã rất lớn --> orginal Chương 2807 : Kết giới mắt --> orginal Chương 2808 : Sống tạm tàn thở --> orginal Chương 2809 : Dựa bản thân ta --> orginal Chương 2810 : Lớn nhất sỉ nhục --> orginal Chương 2811 : Tàn bạo một màn --> orginal Chương 2812 : Thái tử Huyền Thiên --> orginal Chương 2813 : Ta muốn bảo vệ hắn --> orginal Chương 2814 : Kết giới trọng lực --> orginal Chương 2815 : Làm thịt bọn họ --> orginal Chương 2816 : Ngu xuẩn đồ bỏ đi --> orginal Chương 2817 : Thiên y vô phùng --> orginal Chương 2818 : Nữ hoàng Huyền Thiên --> orginal Chương 2819 : Huyễn đêm huyết đồng --> orginal Chương 2820 : Mảnh vỡ tinh không --> orginal Chương 2821 : Huyễn thuật phát tác --> orginal Chương 2822 : Dồn bất đắc dĩ --> orginal Chương 2823 : Nữ nhân của ta --> orginal Chương 2824 : Ngôi sao tương tác --> orginal Chương 2825 : Càng chiến càng dũng --> orginal Chương 2826 : Nguyên thạch giải phong --> orginal Chương 2827 : Tinh Ngân ám ấn --> orginal Chương 2828 : Đại trận thiên thạch --> orginal Chương 2829 : Đột tới biến cố --> orginal Chương 2830 : Lão tổ Huyền Thiên --> orginal Chương 2831 : Đại hạn đem gần --> orginal Chương 2832 : Chứng minh bản thân --> orginal Chương 2833 : Lửa giận phun trào --> orginal Chương 2834 : Hung ác như vậy --> orginal Chương 2835 : Vinh diệu sỉ nhục --> orginal Chương 2836 : Khát máu kết giới --> orginal Chương 2837 : Chính là xem thường ngươi --> orginal Chương 2838 : Nguyên trận ngôi sao --> orginal Chương 2839 : Tinh Ngân phá bịt/phong --> orginal Chương 2840 : Sức chiến đấu kinh diễm --> orginal Chương 2841 : Ngươi nói cái gì --> orginal Chương 2842 : Lạnh lẽo chết chóc --> orginal Chương 2843 : Sát ý ngập trời --> orginal Chương 2844 : Kịch liệt lập cập --> orginal Chương 2845 : Không ra thanh âm --> orginal Chương 2846 : Ma mắt như giết --> orginal Chương 2847 : Ma mắt cắn nuốt --> orginal Chương 2848 : Ngày Nhưỡng Kém --> orginal Chương 2849 : Thân thể chợt rung --> orginal Chương 2850 : Ngày tàn nói chung --> orginal Chương 2851 : Lực lượng của thiên đạo --> orginal Chương 2852 : Tiêu diệt nam cung --> orginal Chương 2853 : Bốn đạo thân ảnh --> orginal Chương 2854 : Bốn cái điều kiện --> orginal Chương 2855 : Minh Hoàng mắt --> orginal Chương 2856 : Ngươi còn may sao --> orginal Chương 2857 : Giết ngày Minh Hoàng --> orginal Chương 2858 : Minh Hoàng sống trở lại --> orginal Chương 2859 : Giết thiên ma ấn --> orginal Chương 2860 : Càng thêm cuồng bạo --> orginal Chương 2861 : Cuồng bạo vô cùng --> orginal Chương 2862 : Ba sinh ngoái đầu --> orginal Chương 2863 : Ma lòng tội người --> orginal Chương 2864 : Mây phật Thích gia --> orginal Chương 2865 : Bá đạo thiếu niên --> orginal Chương 2866 : Chương Ngư răng lớn --> orginal Chương 2867 : Kiếm ra rợn người --> orginal Chương 2868 : Hắc thủ phía sau màn --> orginal Chương 2869 : Đi về Hải Long đảo --> orginal Chương 2870 : Hống hách Mộc Lôi --> orginal Chương 2871 : Khí phách nghiền ép --> orginal Chương 2872 : Đêm tối trời giết bảng --> orginal Chương 2873 : Chạy trốn được rồi sao --> orginal Chương 2874 : Trăm vực vạn đảo --> orginal Chương 2875 : Chuyện cổ quái --> orginal Chương 2876 : Dồn hắn sao --> orginal Chương 2877 : Tức điên Thiết Long lên --> orginal Chương 2878 : Đảo chủ sấm rền --> orginal Chương 2879 : Hiện lên hàn mang --> orginal Chương 2880 : Ngươi muốn giết ta --> orginal Chương 2881 : Bí mật đường hầm --> orginal Chương 2882 : Bản đồ la bàn --> orginal Chương 2883 : Ngươi đáng chết --> orginal Chương 2884 : Ăn sai/lầm/nhầm lẫn thuốc --> orginal Chương 2885 : Không có lòng nhắc nhở --> orginal Chương 2886 : Mạn Châu Sa Hoa --> orginal Chương 2887 : Xích Huyết đường --> orginal Chương 2888 : Võ giả Thích gia --> orginal Chương 2889 : Cuồng bạo giận lôi --> orginal Chương 2890 : Long tranh hổ đấu --> orginal Chương 2891 : Thần ma cướp đoạt --> orginal Chương 2892 : Tơ mưa kiếm ý --> orginal Chương 2893 : Nghịch thiên một kiếm --> orginal Chương 2894 : Chặn được ở sao --> orginal Chương 2895 : Võ giả phong thuộc tính --> orginal Chương 2896 : Mạn châu hoa mở --> orginal Chương 2897 : Máu chảy như rót --> orginal Chương 2898 : Đừng giết hắn --> orginal Chương 2899 : Tộc trưởng Thích gia --> orginal Chương 2900 : Lực lượng yếu bớt --> orginal Chương 2901 : Kẻ điên trăm dặm --> orginal Chương 2902 : So với ngươi thông minh --> orginal Chương 2903 : Sư huynh mạnh mẽ --> orginal Chương 2904 : Lão tổ Thích gia --> orginal Chương 2905 : Máu tế tự --> orginal Chương 2906 : Bảy dạ ma rồng --> orginal Chương 2907 : Huyết mạch chiến --> orginal Chương 2908 : Đêm mang giải phong --> orginal Chương 2909 : Ma long rên rỉ --> orginal Chương 2910 : Địa mạch khí --> orginal Chương 2911 : Cấm chỉ tường --> orginal Chương 2912 : Ngoái đầu tái hiện --> orginal Chương 2913 : Đột bên ngoài ý đồ --> orginal Chương 2914 : Mắt trận bóng sáng --> orginal Chương 2915 : Phải mở ra --> orginal Chương 2916 : Tàn sát cùng tộc --> orginal Chương 2917 : Lớn nguyện bồ đề --> orginal Chương 2918 : Si người nằm mơ --> orginal Chương 2919 : Kinh thiên cược lớn --> orginal Chương 2920 : Bình chướng vỡ nát --> orginal Chương 2921 : Xích Huyết mở ra --> orginal Chương 2922 : Hắc động thời không --> orginal Chương 2923 : Mây phật ngày tàn --> orginal Chương 2924 : Vỏn vẹn con kiến --> orginal Chương 2925 : Thánh nhân chân chính --> orginal Chương 2926 : Chịu không có xấu hổ --> orginal Chương 2927 : Bí mật lớn --> orginal Chương 2928 : Vạn vực công hội --> orginal Chương 2929 : Người của Mộc gia --> orginal Chương 2930 : Hơi thở tử vong --> orginal Chương 2931 : Ta rất tức giận --> orginal Chương 2932 : Vì ngươi xuất đầu --> orginal Chương 2933 : Càng thêm đồ bỏ đi --> orginal Chương 2934 : Thiện ý nhắc nhở --> orginal Chương 2935 : Tuỳ tiện cầm --> orginal Chương 2936 : Dốc toàn lực --> orginal Chương 2937 : Võ Thể quá mạnh --> orginal Chương 2938 : Ngày băng chảy viêm --> orginal Chương 2939 : Ai đang tìm chết --> orginal Chương 2940 : Thả hắn đi vào --> orginal Chương 2941 : Băng Diễm tuyết lân --> orginal Chương 2942 : Ngàn tơ phong nhận --> orginal Chương 2943 : Cười ngươi vô tri --> orginal Chương 2944 : Lực lượng của hàn băng tỉnh giấc --> orginal Chương 2945 : Nói nuốt liền nuốt --> orginal Chương 2946 : Cuồng bạo như thú --> orginal Chương 2947 : Cực đông lạnh băng liên --> orginal Chương 2948 : Đột phá gần thánh --> orginal Chương 2949 : Thánh Khí Xoáy --> orginal Chương 2950 : Quả nhiên đủ ác --> orginal Chương 2951 : Một cái giết --> orginal Chương 2952 : Thánh lực cấm trận --> orginal Chương 2953 : Cứng rắn động thủ --> orginal Chương 2954 : Cấm trận xé mở --> orginal Chương 2955 : Nói một khoản mua bán --> orginal Chương 2956 : Từ không ăn thiệt thòi --> orginal Chương 2957 : Phân thân kiếm ý --> orginal Chương 2958 : Nếu không lăn nếu không chết --> orginal Chương 2959 : Mười thế lực lớn --> orginal Chương 2960 : Chó điên giống nhau --> orginal Chương 2961 : Sức chiến đấu rợn người --> orginal Chương 2962 : Thi cốt không còn --> orginal Chương 2963 : Đến thế mà thôi --> orginal Chương 2964 : Con mắt không có tôn trưởng --> orginal Chương 2965 : Sống không bằng chết --> orginal Chương 2966 : Đương nhiên phụng bồi --> orginal Chương 2967 : Chiếm thân xác thần hồn --> orginal Chương 2968 : Cắn hồn quỷ tộc --> orginal Chương 2969 : Khắp nơi tụ họp đầu --> orginal Chương 2970 : Sắc mặt xầm lại --> orginal Chương 2971 : Bá đạo Quỷ Cốc --> orginal Chương 2972 : Ba tuyệt quỷ tài --> orginal Chương 2973 : Liên lụy cùng một chỗ --> orginal Chương 2974 : Ngộp lôi nói chung --> orginal Chương 2975 : Sự tồn tại của đại sư --> orginal Chương 2976 : Ma mắt khóc máu --> orginal Chương 2977 : Cực Ma diệt ấn --> orginal Chương 2978 : Trong trận trận --> orginal Chương 2979 : Một sập hồ đồ --> orginal Chương 2980 : Người khổng lồ Huyền Băng --> orginal Chương 2981 : Đại trận vỡ nát --> orginal Chương 2982 : Độc Giác băng rắn --> orginal Chương 2983 : Chẳng khác nào thiên tài --> orginal Chương 2984 : Rét buốt Sát Tế đàn --> orginal Chương 2985 : Ngươi không nên tới --> orginal Chương 2986 : Ma diễm địa ngục --> orginal Chương 2987 : Ma thần Giáp --> orginal Chương 2988 : Rét buốt Sát Máu cuốn --> orginal Chương 2989 : Mầm mống địa ngục --> orginal Chương 2990 : Một sai/lầm/nhầm lẫn lại sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 2991 : Tu La Táng Thế --> orginal Chương 2992 : Cực Ma thí thánh --> orginal Chương 2993 : Cực Ma cắn trả --> orginal Chương 2994 : Bỗng nhiên xầm lại --> orginal Chương 2995 : Ai dám nhúc nhích con ta --> orginal Chương 2996 : Yếu ớt Một hơi thở --> orginal Chương 2997 : Ba mạnh đúng rung --> orginal Chương 2998 : Đao kiếm điên --> orginal Chương 2999 : Kiếm Ấn cắn trả --> orginal Chương 3000 : Nhiếp Thiên là tinh không --> orginal Chương 3001 : Dị đồng biến dị --> orginal Chương 3002 : Thiên phạt thần nghịch --> orginal Chương 3003 : Táng Thế mắt --> orginal Chương 3004 : Chín cực thánh giới --> orginal Chương 3005 : Ngày chọn đường cùng --> orginal Chương 3006 : Tựa hồ rất tức giận --> orginal Chương 3007 : Rung động cùng sướng run --> orginal Chương 3008 : Lại nói một lần --> orginal Chương 3009 : Huyền Hoàng Tam cửa ải --> orginal Chương 3010 : Mười Phương la sát --> orginal Chương 3011 : Phóng thích hàn mang --> orginal Chương 3012 : Lệ khí đáng sợ --> orginal Chương 3013 : Thánh nữ la sát --> orginal Chương 3014 : Khôi phục trấn định --> orginal Chương 3015 : Ngày chọn thánh sứ --> orginal Chương 3016 : Tư chất quá kém --> orginal Chương 3017 : Điên dại ý nghĩ --> orginal Chương 3018 : Kỳ lạ như vậy --> orginal Chương 3019 : Bước lên Huyền Hoàng --> orginal Chương 3020 : Đi được xa hơn --> orginal Chương 3021 : Làm chết tạo nghiệt --> orginal Chương 3022 : Chín vân Huyền Hoàng --> orginal Chương 3023 : Rung động đến cực điểm --> orginal Chương 3024 : Huyền Hoàng đau xót kêu --> orginal Chương 3025 : Sát cơ bốn lên --> orginal Chương 3026 : Lên đỉnh Huyền Hoàng --> orginal Chương 3027 : Đạo pháp mắt --> orginal Chương 3028 : Huyền Hoàng nghiêng che --> orginal Chương 3029 : Nổi giận thánh sứ --> orginal Chương 3030 : Đến cực điểm một khắc --> orginal Chương 3031 : Ngày chọn tôn giả --> orginal Chương 3032 : Không có chút nào hai Dồn --> orginal Chương 3033 : Huyết ngọc thánh nguyên --> orginal Chương 3034 : Con mồi lớn nhất --> orginal Chương 3035 : Ba dương cùng ngày --> orginal Chương 3036 : Thánh Văn trời đất --> orginal Chương 3037 : Ngày tàn cắn nuốt --> orginal Chương 3038 : Một tĩnh vừa động --> orginal Chương 3039 : Người si nói mớ --> orginal Chương 3040 : Sẽ không tay mềm --> orginal Chương 3041 : Bốn kì thần hồn đá --> orginal Chương 3042 : Thiên cấp người cắn nuốt --> orginal Chương 3043 : Cảm nhận không đến --> orginal Chương 3044 : Tay hư vô --> orginal Chương 3045 : Mặc dù/cứ việc tới cầm --> orginal Chương 3046 : Chuyện thế nào --> orginal Chương 3047 : Cắn nuốt đại quân --> orginal Chương 3048 : Đen đè đè một mảnh --> orginal Chương 3049 : Mắt trận người cắn nuốt --> orginal Chương 3050 : Mắt trận hiện thân --> orginal Chương 3051 : Ngồi người nguy --> orginal Chương 3052 : Tuyệt ảnh ấn kí --> orginal Chương 3053 : Tất cả ngày chọn người --> orginal Chương 3054 : Xé thành hai nửa --> orginal Chương 3055 : Thần ma Thân thể --> orginal Chương 3056 : Để cho ta tới đi --> orginal Chương 3057 : Dị đồng căn --> orginal Chương 3058 : Vĩnh viễn khắc ghi --> orginal Chương 3059 : Chín giai gần thánh --> orginal Chương 3060 : Cắn nuốt vực sâu --> orginal Chương 3061 : Nửa người nửa hoa --> orginal Chương 3062 : Cắn trả lực --> orginal Chương 3063 : Ngày tàn cấm lực --> orginal Chương 3064 : Kết giới ngày tàn --> orginal Chương 3065 : Trong nháy mắt phóng to --> orginal Chương 3066 : Táng Thế tà mắt --> orginal Chương 3067 : Tàn hồn Tu La --> orginal Chương 3068 : Trước từng hỏi ta --> orginal Chương 3069 : Hơi thở gông xiềng thiên đạo --> orginal Chương 3070 : Thiên đạo trận --> orginal Chương 3071 : Cầu lửa mắt trận --> orginal Chương 3072 : Trời đất không có tiếng --> orginal Chương 3073 : Thế nào có thể --> orginal Chương 3074 : Một màn trước mắt --> orginal Chương 3075 : Khó mà tiếp nhận --> orginal Chương 3076 : Ta buộc giết ngươi --> orginal Chương 3077 : Ngày chọn tranh phong --> orginal Chương 3078 : Ngươi thật xui xẻo --> orginal Chương 3079 : Khát máu sói --> orginal Chương 3080 : Ngày yêu nghiệt --> orginal Chương 3081 : Trước nhục sau giết --> orginal Chương 3082 : Khác quỷ ma anh --> orginal Chương 3083 : Ta giết định --> orginal Chương 3084 : Cuồng bạo cát huyền --> orginal Chương 3085 : Khác quỷ ký hiệu --> orginal Chương 3086 : Dáng vẻ không khỏi --> orginal Chương 3087 : Tội ác ngập trời --> orginal Chương 3088 : Lấp lánh một cái --> orginal Chương 3089 : Mưa máu suối vàng --> orginal Chương 3090 : Vạn vũ thánh ấn --> orginal Chương 3091 : Người khổng lồ cát đen --> orginal Chương 3092 : Ngày kiếm nghịch dương --> orginal Chương 3093 : Phụng trả cho ngươi --> orginal Chương 3094 : Đao ý đóng băng --> orginal Chương 3095 : Đao ý Hàn Vũ --> orginal Chương 3096 : Vượt qua thần kiếm hồn --> orginal Chương 3097 : Ta nhận thua --> orginal Chương 3098 : Yêu long suối vàng --> orginal Chương 3099 : Máu tanh tru sát --> orginal Chương 3100 : Giống như sát thần --> orginal Chương 3101 : Một hồn song thể --> orginal Chương 3102 : Phá quân ma giáp --> orginal Chương 3103 : Đỉnh phong chiến một trận --> orginal Chương 3104 : Thê thảm đến cực điểm --> orginal Chương 3105 : Rồng của ngôi sao --> orginal Chương 3106 : Phá quân Tinh Hồn --> orginal Chương 3107 : Tinh Hồn trở về vị trí cũ --> orginal Chương 3108 : Ngày chọn sao Khôi --> orginal Chương 3109 : Một cái chó mà thôi --> orginal Chương 3110 : Tinh Hồn nguyên thuỷ --> orginal Chương 3111 : Sát phá lang --> orginal Chương 3112 : Ký hiệu ngôi sao --> orginal Chương 3113 : Ma Tử la sát --> orginal Chương 3114 : Chỉ có chiến một trận --> orginal Chương 3115 : La sát điện ti --> orginal Chương 3116 : Điện chủ mời mọc --> orginal Chương 3117 : Vực Giới mười phe --> orginal Chương 3118 : Âm mưu to lớn --> orginal Chương 3119 : Một cái lễ vật --> orginal Chương 3120 : Tinh Hồn rồng xanh --> orginal Chương 3121 : Ngủ nghỉ sôi nổi --> orginal Chương 3122 : Kim Cương la sát --> orginal Chương 3123 : Máu tanh giết chóc --> orginal Chương 3124 : Ta đánh cuộc --> orginal Chương 3125 : Ba đầu máu Giao --> orginal Chương 3126 : Hoàn toàn không việc gì --> orginal Chương 3127 : Một khắc cuối cùng --> orginal Chương 3128 : Lệch muốn dồn ngươi --> orginal Chương 3129 : Điện chủ la sát --> orginal Chương 3130 : Tổ địa la sát --> orginal Chương 3131 : Không phải ngày máu nguyền rủa --> orginal Chương 3132 : Thánh ma sách --> orginal Chương 3133 : Sơ bộ dung hợp --> orginal Chương 3134 : Huyền Võ Tinh hồn --> orginal Chương 3135 : Thánh ma bí cảnh --> orginal Chương 3136 : Huênh hoang võ giả --> orginal Chương 3137 : Ám cánh Tu La --> orginal Chương 3138 : Không phải ngày thái tử --> orginal Chương 3139 : Thánh ma lão tổ --> orginal Chương 3140 : Người ngoài ý muốn --> orginal Chương 3141 : Thân phận rợn người --> orginal Chương 3142 : Một lần cơ hội --> orginal Chương 3143 : Thánh ma diệt lực --> orginal Chương 3144 : Vạn diệt cảnh --> orginal Chương 3145 : Tuyệt âm quỷ mắt --> orginal Chương 3146 : Thánh ma diệt ấn --> orginal Chương 3147 : Giận dữ sói thần --> orginal Chương 3148 : Thánh ma đáy hồ --> orginal Chương 3149 : Quỷ mắt biến dị --> orginal Chương 3150 : Rất không bình thường --> orginal Chương 3151 : Phong đầu bị đoạt --> orginal Chương 3152 : Thánh ma tuyệt bích --> orginal Chương 3153 : Chân võ huyền quy --> orginal Chương 3154 : Quá xung động rồi --> orginal Chương 3155 : Huyền quy cuồng bạo --> orginal Chương 3156 : Bổn tọa phế rồi ngươi --> orginal Chương 3157 : Thật là kỳ lạ --> orginal Chương 3158 : Trận pháp khởi động --> orginal Chương 3159 : Huyền võ trở về vị trí cũ --> orginal Chương 3160 : Máu tẩy lễ --> orginal Chương 3161 : Khô lâu bóng máu --> orginal Chương 3162 : Thánh ma máu --> orginal Chương 3163 : Triệt để đờ đẫn --> orginal Chương 3164 : Lại một hồn thể --> orginal Chương 3165 : Thánh ma huyết chủ --> orginal Chương 3166 : Không phải Thiên Lang Thần --> orginal Chương 3167 : Vinh nhục cùng Cộng --> orginal Chương 3168 : Phải ta tới --> orginal Chương 3169 : Tu La giết ấn --> orginal Chương 3170 : Huỷ diệt tay --> orginal Chương 3171 : Tử vong cánh --> orginal Chương 3172 : Quyết không thể thua --> orginal Chương 3173 : Mong đợi đã lâu --> orginal Chương 3174 : Tuyệt âm kết giới --> orginal Chương 3175 : Ác độc hèn hạ --> orginal Chương 3176 : Không phải ngày mạng --> orginal Chương 3177 : Ta làm thịt ngươi --> orginal Chương 3178 : Rồng xanh gầm lên giận dữ --> orginal Chương 3179 : Ta muốn cứu hắn --> orginal Chương 3180 : Tinh Hồn phân phối --> orginal Chương 3181 : Tinh Hồn dung hợp --> orginal Chương 3182 : Ấn kí Tinh Hồn --> orginal Chương 3183 : Ngược về Thánh Hồn --> orginal Chương 3184 : Chờ thật đắng --> orginal Chương 3185 : Âm hiểm cay độc --> orginal Chương 3186 : Ngang dọc ngày ấn --> orginal Chương 3187 : Thiên Diễn Thánh hồn --> orginal Chương 3188 : Tiềm long ba giáp --> orginal Chương 3189 : Lại thấy đêm tối --> orginal Chương 3190 : Cửu Vực không --> orginal Chương 3191 : Cuốn sạch hư không --> orginal Chương 3192 : Ngươi là tên béo --> orginal Chương 3193 : Nhớ tên lão sư --> orginal Chương 3194 : Đại trận Thiên Hình --> orginal Chương 3195 : Thế gia Thiên Hình --> orginal Chương 3196 : Ngươi rất huênh hoang --> orginal Chương 3197 : Ánh mắt đọng lại --> orginal Chương 3198 : Giả trang lợn ăn hổ --> orginal Chương 3199 : Một cái đồ bỏ đi --> orginal Chương 3200 : Ba đại lão tổ --> orginal Chương 3201 : Tinh Hồn tương tác --> orginal Chương 3202 : Nguyện đánh cuộc chịu thua --> orginal Chương 3203 : Thiên Hình người --> orginal Chương 3204 : Lực lượng của Thiên Hình --> orginal Chương 3205 : Thiên Hình thối thể --> orginal Chương 3206 : Thánh Mạch trời đất --> orginal Chương 3207 : Hung hãn thô bạo --> orginal Chương 3208 : Bị ghét bỏ --> orginal Chương 3209 : Đêm trắng tà linh --> orginal Chương 3210 : Cô gái áo tím --> orginal Chương 3211 : Người cặn bã không bằng --> orginal Chương 3212 : Xúc tu Thánh Mạch --> orginal Chương 3213 : Sợ hãi kêu một tiếng --> orginal Chương 3214 : Công tử Huyền Hư --> orginal Chương 3215 : Thiên tài chạm trán --> orginal Chương 3216 : Kinh hãi sóng lớn --> orginal Chương 3217 : Tinh với tính kế --> orginal Chương 3218 : Liền phải bại lộ --> orginal Chương 3219 : Một kiếm tuyệt sát --> orginal Chương 3220 : Cấm địa Thiên Hình --> orginal Chương 3221 : Thánh giai vũ kĩ --> orginal Chương 3222 : Ai là con kiến --> orginal Chương 3223 : Sóng vai chiến một trận --> orginal Chương 3224 : Cường thế đạp đạp --> orginal Chương 3225 : Con kiến tôn nghiêm --> orginal Chương 3226 : Sao Vẫn Tháng rơi --> orginal Chương 3227 : Thần chết hàng lâm --> orginal Chương 3228 : Muốn nổi điên --> orginal Chương 3229 : Trăm dặm thắng tuyết --> orginal Chương 3230 : Hơi thở sắc bén --> orginal Chương 3231 : Cấm trận hủy hủy --> orginal Chương 3232 : Chín mạng quỷ mèo --> orginal Chương 3233 : Sáu hồn quỷ nguyền rủa --> orginal Chương 3234 : Thánh Mạch chín trọng --> orginal Chương 3235 : Phong mang sắc bén --> orginal Chương 3236 : Vô cực ngày ấn --> orginal Chương 3237 : Cuồng bạo hung lệ --> orginal Chương 3238 : Hội trưởng thân tới --> orginal Chương 3239 : Đánh cuộc mạng của ngươi --> orginal Chương 3240 : Ngươi tính cái gì --> orginal Chương 3241 : Thiên đạo thánh Vận --> orginal Chương 3242 : Thứ cửu trọng thiên --> orginal Chương 3243 : Kích phát xúc tu --> orginal Chương 3244 : Con kiến không xứng --> orginal Chương 3245 : Thiên sứ thánh ấn --> orginal Chương 3246 : Lấy máu còn máu --> orginal Chương 3247 : Chín cánh chí tôn --> orginal Chương 3248 : Tắm máu chiến một trận --> orginal Chương 3249 : Thiên đạo khiên --> orginal Chương 3250 : Một tên tinh quân --> orginal Chương 3251 : Rồng võ kĩ --> orginal Chương 3252 : Kiếm Vận kiếm đạo --> orginal Chương 3253 : Diệt Tinh Hồn --> orginal Chương 3254 : Đồ diệt hết thảy --> orginal Chương 3255 : Vạn quỷ chủ --> orginal Chương 3256 : Nghịch Thần vô đạo --> orginal Chương 3257 : Tàn phá hết thảy --> orginal Chương 3258 : Diệt rơi rụng --> orginal Chương 3259 : Ngạo cốt trường tồn --> orginal Chương 3260 : Quỷ thai nguyên thuỷ --> orginal Chương 3261 : Trái đầu hiến tế --> orginal Chương 3262 : Đông Hoàng cao chót vót --> orginal Chương 3263 : Thánh cánh hoàng tôn --> orginal Chương 3264 : Bằng cái gì cao quý --> orginal Chương 3265 : Trưởng thành --> orginal Chương 3266 : Có duyên gặp lại --> orginal Chương 3267 : Đối mặt hết thảy --> orginal Chương 3268 : Thiên Hình mới người --> orginal Chương 3269 : Bảy giai nguyền rủa ấn --> orginal Chương 3270 : Đội hình thật lớn --> orginal Chương 3271 : Hai viện ba nhà --> orginal Chương 3272 : Một kiếm răn đe --> orginal Chương 3273 : Ngươi, đáng chết --> orginal Chương 3274 : Rắn bò cạp cha --> orginal Chương 3275 : Đế bia kích hoạt --> orginal Chương 3276 : Lột cách nguyền rủa ấn --> orginal Chương 3277 : Thế nào đau khổ --> orginal Chương 3278 : Cắn nuốt nói chung --> orginal Chương 3279 : Sinh nuốt Thánh Hồn --> orginal Chương 3280 : Cha con liên thủ --> orginal Chương 3281 : Đêm tối tiềm phục --> orginal Chương 3282 : Không có giải tồn tại --> orginal Chương 3283 : Hung tàn như thú --> orginal Chương 3284 : Thiên Diễn Thánh Thân thể --> orginal Chương 3285 : Sự chiến đấu của ta --> orginal Chương 3286 : Ý chí đao kiếm --> orginal Chương 3287 : Nhiếp Phong Hoa thắng --> orginal Chương 3288 : Một cái chuyện cười --> orginal Chương 3289 : Thánh Hồn Thái Cổ --> orginal Chương 3290 : Thánh Hồn chiến --> orginal Chương 3291 : Diệt trời chưởng --> orginal Chương 3292 : Nghịch thiên mạnh mẽ --> orginal Chương 3293 : Chín ngày tà tôn --> orginal Chương 3294 : Ngày tà huyền mạch --> orginal Chương 3295 : Đế bia đại trận --> orginal Chương 3296 : Đừng nuốt lời --> orginal Chương 3297 : Quỷ Cốc đế hòm --> orginal Chương 3298 : Cấm chế huyết mạch --> orginal Chương 3299 : Thánh thi sát khí --> orginal Chương 3300 : Chín Huyền đế tôn --> orginal Chương 3301 : Người hợp nhất --> orginal Chương 3302 : Quỷ dị chết --> orginal Chương 3303 : Không không như cũng --> orginal Chương 3304 : Đế hòm bí mật --> orginal Chương 3305 : Ta muốn báo thù --> orginal Chương 3306 : Hạo Thiên kiếm võ --> orginal Chương 3307 : Tiến vào Hạo Thiên --> orginal Chương 3308 : Vô cực Kiếm Thánh --> orginal Chương 3309 : Hết sức --> orginal Chương 3310 : Ai là tạp ngư --> orginal Chương 3311 : Phong Lôi ngàn kiếm --> orginal Chương 3312 : Hèn hạ tiểu nhân --> orginal Chương 3313 : Mặc dù/cứ việc ra tay --> orginal Chương 3314 : Rung động chiến --> orginal Chương 3315 : Hạo Thiên ước chiến --> orginal Chương 3316 : Chín nghìn thịnh --> orginal Chương 3317 : Đốt quỷ thần nguyền rủa --> orginal Chương 3318 : Vạn trọng kiếm núi --> orginal Chương 3319 : Một ngày làm nô --> orginal Chương 3320 : Kiếm đạo Thánh Cảnh --> orginal Chương 3321 : Kiếm đạo đột phá --> orginal Chương 3322 : Ba nghìn thiên đạo --> orginal Chương 3323 : Sống hay là chết --> orginal Chương 3324 : Hung tàn thô bạo --> orginal Chương 3325 : Ai là Dương Tuần --> orginal Chương 3326 : Hoang vu kiếm --> orginal Chương 3327 : Lực lượng của Kiếm Vận --> orginal Chương 3328 : Cuồng bạo chiến một trận --> orginal Chương 3329 : Liền phải giẫm ngươi --> orginal Chương 3330 : Ta phải giết --> orginal Chương 3331 : Không nên giết sao --> orginal Chương 3332 : Chiến sáu Hạo Thiên --> orginal Chương 3333 : Hạo Thiên ra tay --> orginal Chương 3334 : Đá đen thần bí --> orginal Chương 3335 : Tim run rẩy --> orginal Chương 3336 : Mãi đêm đốt thần --> orginal Chương 3337 : Tinh thần cực hạn --> orginal Chương 3338 : Nhỏ máu nhận chủ --> orginal Chương 3339 : Mãi đêm yêu hồ --> orginal Chương 3340 : Kiếm trận thí luyện --> orginal Chương 3341 : Hạo Thiên mở ra --> orginal Chương 3342 : Ầm ầm xầm lại --> orginal Chương 3343 : Kiếm bảng thứ chín --> orginal Chương 3344 : Một kiếm liều --> orginal Chương 3345 : Vô cùng ngột ngạt --> orginal Chương 3346 : Thay hắn chết đi --> orginal Chương 3347 : Đốt đốt Bức người --> orginal Chương 3348 : Hạo Thiên thứ nhất --> orginal Chương 3349 : Sát cơ bốn Phục --> orginal Chương 3350 : Đại sát tứ phương --> orginal Chương 3351 : Ngàn tìm khí lạnh --> orginal Chương 3352 : Ngưng Tuyết thành lưỡi dao --> orginal Chương 3353 : Thật là hung hãn --> orginal Chương 3354 : Băng hỏa đôi sao --> orginal Chương 3355 : Hạo Thiên bảo vệ --> orginal Chương 3356 : Áp bách dưới --> orginal Chương 3357 : Bảo vệ thứ nhất --> orginal Chương 3358 : Ai dám chiến một trận --> orginal Chương 3359 : Yêu hồ bại lộ --> orginal Chương 3360 : Ghê rợn vô cùng --> orginal Chương 3361 : Thánh ngày lão tổ --> orginal Chương 3362 : Hạo Thiên kiếm đài --> orginal Chương 3363 : Ma cung quỷ ngục --> orginal Chương 3364 : Ai giết --> orginal Chương 3365 : Hạo Thiên kiếm Khôi --> orginal Chương 3366 : Lạnh vào cốt tủy --> orginal Chương 3367 : Một kiếm quyết --> orginal Chương 3368 : Sừng sững sừng sững --> orginal Chương 3369 : Quỳ xuống cho ta --> orginal Chương 3370 : Quỳ sinh đứng chết --> orginal Chương 3371 : Ba mạnh tranh phong --> orginal Chương 3372 : Đỡ lắc cửu tiêu --> orginal Chương 3373 : Thế không thể chắn --> orginal Chương 3374 : Nhiếp Thiên bùng phát --> orginal Chương 3375 : Lên đỉnh vòm trời --> orginal Chương 3376 : Huênh hoang bá đạo --> orginal Chương 3377 : Trọng thiên thứ mười --> orginal Chương 3378 : Hạo Thiên lòng --> orginal Chương 3379 : Hạo Thiên chi chủ --> orginal Chương 3380 : Tiểu sư đệ --> orginal Chương 3381 : Quá rắc rối --> orginal Chương 3382 : Lên đây dẫn chết --> orginal Chương 3383 : Liền bằng ta --> orginal Chương 3384 : Bảy tuyệt ma kiếm --> orginal Chương 3385 : Hư không chung quanh --> orginal Chương 3386 : Ma long mắt --> orginal Chương 3387 : Ngày Võ thánh khiến --> orginal Chương 3388 : Ngày Võ Hội --> orginal Chương 3389 : Xoay ngược quá nhanh --> orginal Chương 3390 : Thích ứng bảy tuyệt --> orginal Chương 3391 : Tám hoang quỷ ngục --> orginal Chương 3392 : Đối thủ chân chính --> orginal Chương 3393 : Mấy phần ngạo cốt --> orginal Chương 3394 : Ngày khóc giết lòng --> orginal Chương 3395 : Trời đất hợp nhất --> orginal Chương 3396 : Thiếu ngươi một mạng --> orginal Chương 3397 : Sát ý chìm chìm --> orginal Chương 3398 : Khôi phục Võ Thể --> orginal Chương 3399 : Sư huynh --> orginal Chương 3400 : Năm thế lực lớn --> orginal Chương 3401 : Quay lại Cửu Vực --> orginal Chương 3402 : Nhiếp gia thay đổi to lớn --> orginal Chương 3403 : Diệt hắn cả nhà --> orginal Chương 3404 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 3405 : Liên hợp khí thế --> orginal Chương 3406 : Giết ngươi như tàn sát chó --> orginal Chương 3407 : Trong nháy mắt bị phá --> orginal Chương 3408 : Chín lớn hộ giáo --> orginal Chương 3409 : Kinh hãi không nhỏ --> orginal Chương 3410 : Đen Sát Gió bão --> orginal Chương 3411 : Mừng rỡ không thôi --> orginal Chương 3412 : Bất tử chi thân --> orginal Chương 3413 : Rất có lòng tin --> orginal Chương 3414 : Chín huyền máu suối --> orginal Chương 3415 : Chín Huyền giáo chủ --> orginal Chương 3416 : Thần ma nghịch vân --> orginal Chương 3417 : Chín huyền nghiệp lực --> orginal Chương 3418 : Chín giai Ngụy Thánh --> orginal Chương 3419 : Đường Thập Tam --> orginal Chương 3420 : Răn đe tâm thần --> orginal Chương 3421 : Thánh nhân sáu cảnh --> orginal Chương 3422 : Trực tiếp diệt môn --> orginal Chương 3423 : Hắn là Nhiếp Thiên --> orginal Chương 3424 : Sao ti đại nhân --> orginal Chương 3425 : Lực lượng của Thiên Vận --> orginal Chương 3426 : Tuyệt ảnh cấm vân --> orginal Chương 3427 : Không muốn giết hắn --> orginal Chương 3428 : Nói giết liền giết --> orginal Chương 3429 : Một chiêu chế địch --> orginal Chương 3430 : Sao cấm không gian --> orginal Chương 3431 : Mẹ tế đại trận --> orginal Chương 3432 : Nhiếp Thiên bóng tối --> orginal Chương 3433 : Chân thân thần ma --> orginal Chương 3434 : Không thể tưởng tượng nổi --> orginal Chương 3435 : Lực chiến một trận --> orginal Chương 3436 : Đen tháng tà quân --> orginal Chương 3437 : Ngọn lửa màu đen --> orginal Chương 3438 : Thứ nhất tiếng khóc ré --> orginal Chương 3439 : Vực Giới thành thánh --> orginal Chương 3440 : Hướng về phía ngày mượn lực --> orginal Chương 3441 : Không có cách lựa chọn --> orginal Chương 3442 : Vạn sao chủ --> orginal Chương 3443 : Xích Mệnh Đan Tâm --> orginal Chương 3444 : Này mạng, chính là hắn --> orginal Chương 3445 : Thiên sát cô tinh --> orginal Chương 3446 : Tôn giả thiên đạo --> orginal Chương 3447 : Thánh Lệnh thiên đạo --> orginal Chương 3448 : Săn Ngày Đi săn Người --> orginal Chương 3449 : Nghịch nguyên lực --> orginal Chương 3450 : Cường thế liên thủ --> orginal Chương 3451 : Có ngày gặp lại --> orginal Chương 3452 : Ta đi theo ngươi --> orginal Chương 3453 : Liền/ngay cả lòng đại trận --> orginal Chương 3454 : Sinh mà làm thánh --> orginal Chương 3455 : Tội nhân la sát --> orginal Chương 3456 : Minh Hoàng xảy ra chuyện --> orginal Chương 3457 : Ba ngày thời gian --> orginal Chương 3458 : Mệnh mạch tỉnh giấc --> orginal Chương 3459 : Mệnh cách tu luyện --> orginal Chương 3460 : Chín đạo mệnh mạch --> orginal Chương 3461 : Cắn lòng đá đen --> orginal Chương 3462 : Bảy sửa thánh giới --> orginal Chương 3463 : Vạn bảo thương thành --> orginal Chương 3464 : Vô lý thiếu nữ --> orginal Chương 3465 : Khó hiểu hộ vệ --> orginal Chương 3466 : Nam tử áo đen --> orginal Chương 3467 : Những thứ này đủ không --> orginal Chương 3468 : Thật là có tiền --> orginal Chương 3469 : Kỳ lạ đấu giá --> orginal Chương 3470 : Thánh giai mạng quyết --> orginal Chương 3471 : Ta kia nè? --> orginal Chương 3472 : Điều kiện khác --> orginal Chương 3473 : Phong Thiên Mệnh Tông --> orginal Chương 3474 : Mới phong hoàng --> orginal Chương 3475 : Phong hoàng ấn kí --> orginal Chương 3476 : Đừng chọc ta --> orginal Chương 3477 : Không lớn không nhỏ --> orginal Chương 3478 : Phong hồn thánh đan --> orginal Chương 3479 : Sát cơ đến --> orginal Chương 3480 : Trước giết ngươi --> orginal Chương 3481 : Hai cái đồ bỏ đi --> orginal Chương 3482 : Chạy trốn được rồi sao --> orginal Chương 3483 : Sói đêm núi --> orginal Chương 3484 : Sâm Lang thành --> orginal Chương 3485 : Giết người quy củ --> orginal Chương 3486 : Toàn thành chấn động --> orginal Chương 3487 : Kết giới Sâm Lang --> orginal Chương 3488 : Sâm Lang nguyền rủa ấn --> orginal Chương 3489 : Máu thịt liều --> orginal Chương 3490 : Chín Diệp Phù bèo --> orginal Chương 3491 : Một khoản thủ tiêu --> orginal Chương 3492 : Hắn không tư cách --> orginal Chương 3493 : Thật là đủ ác --> orginal Chương 3494 : Tuyệt không thất hẹn --> orginal Chương 3495 : Sói ti đại nhân --> orginal Chương 3496 : Thứ nhất chiến --> orginal Chương 3497 : Lăng lệ cực hạn --> orginal Chương 3498 : Thông suốt Mạng một vồ --> orginal Chương 3499 : Cực Ma lại ra --> orginal Chương 3500 : Sói đêm Cuồng Ca --> orginal Chương 3501 : Cuồng Ca đế vương --> orginal Chương 3502 : Đối thủ mạnh nhất --> orginal Chương 3503 : Giết nghịch rồng vàng --> orginal Chương 3504 : Hạo Thiên tỉnh giấc --> orginal Chương 3505 : Ẩn giấu sát cơ --> orginal Chương 3506 : Người bọn họ nè --> orginal Chương 3507 : Tà tháng thiên lang --> orginal Chương 3508 : Sói đêm sói nô --> orginal Chương 3509 : Hẻm núi quỷ dị --> orginal Chương 3510 : Chuyện thế nào --> orginal Chương 3511 : Ma hóa Nhiếp Thiên --> orginal Chương 3512 : Đừng lại gần --> orginal Chương 3513 : Đại trận ma khí --> orginal Chương 3514 : Sói đêm thiên tài --> orginal Chương 3515 : Âm Lục Kiếp! --> orginal Chương 3516 : Tô Thành Lang Vương --> orginal Chương 3517 : Giết thiên lang vệ --> orginal Chương 3518 : Sói nô tràng! --> orginal Chương 3519 : Tự mình kết quả --> orginal Chương 3520 : Tám cực côn ta --> orginal Chương 3521 : Cuối cùng một kiếm --> orginal Chương 3522 : Chung quanh khiến! --> orginal Chương 3523 : Ai dám nhúc nhích hắn --> orginal Chương 3524 : Chọn thiên lang! --> orginal Chương 3525 : Thiên lang rót! --> orginal Chương 3526 : Trí mệnh cám dỗ --> orginal Chương 3527 : Rét buốt sắt thân --> orginal Chương 3528 : Bảy sửa chấn động --> orginal Chương 3529 : Tuyệt Hồn Môn chủ --> orginal Chương 3530 : Chín mươi lăm thắng --> orginal Chương 3531 : Chiến Âm Lục Kiếp --> orginal Chương 3532 : Ta không bằng ngươi --> orginal Chương 3533 : Đến cái này là ngừng --> orginal Chương 3534 : Tám hoang địa ngục --> orginal Chương 3535 : Lăn xuống đi --> orginal Chương 3536 : Không có người nhưng chắn --> orginal Chương 3537 : Kiếm linh thể --> orginal Chương 3538 : Âm dương đôi Sát --> orginal Chương 3539 : Các người đáng chết --> orginal Chương 3540 : Âm dương Sát Nguyên --> orginal Chương 3541 : Hào khí xung thiên --> orginal Chương 3542 : Đêm sói thánh viêm --> orginal Chương 3543 : Lần nữa tương tác --> orginal Chương 3544 : Đám sói điên dại --> orginal Chương 3545 : Hạo Thiên biến dị --> orginal Chương 3546 : Hạo Thiên kiếm! --> orginal Chương 3547 : Bồ đề phật lòng --> orginal Chương 3548 : Đôi lòng chiến --> orginal Chương 3549 : Hai không tương thiếu --> orginal Chương 3550 : Bọn họ không xứng --> orginal Chương 3551 : Liệt Diễm Cửu Phong --> orginal Chương 3552 : Điện hạ con sói --> orginal Chương 3553 : Lão nhân âm dương --> orginal Chương 3554 : Sói hoàng hiện thân --> orginal Chương 3555 : Thánh quân chiến --> orginal Chương 3556 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 3557 : Túc mệnh địch --> orginal Chương 3558 : Sơ chọn chiến --> orginal Chương 3559 : Nhóm đầu Lôi Chủ --> orginal Chương 3560 : Càn Võ ThẩmUyên --> orginal Chương 3561 : Đại đạo tới giản --> orginal Chương 3562 : Huênh hoang minh phong --> orginal Chương 3563 : Cùng nhau lên đi --> orginal Chương 3564 : Không gian thần hồn --> orginal Chương 3565 : Không chịu nổi một kích --> orginal Chương 3566 : Đột nhiên mất khống chế --> orginal Chương 3567 : Bốn sói cùng ra --> orginal Chương 3568 : Kiếm chiêu kiếm ý --> orginal Chương 3569 : Bảy đạo kiếm Vận --> orginal Chương 3570 : Ngươi chết chắc --> orginal Chương 3571 : Cực giết lực --> orginal Chương 3572 : Tái chiến bồ đề --> orginal Chương 3573 : Một chưởng đánh giết --> orginal Chương 3574 : Một trận ngược sát --> orginal Chương 3575 : Sát ý ngập trời --> orginal Chương 3576 : Minh Hoàng hiện thân --> orginal Chương 3577 : Thiên lang đường --> orginal Chương 3578 : Thiên lang chín thần --> orginal Chương 3579 : Hơi thở âm mưu --> orginal Chương 3580 : Ngày thần chiếm thân xác --> orginal Chương 3581 : Ba thần đủ hiện --> orginal Chương 3582 : Đến lượt ngươi --> orginal Chương 3583 : Giết ngày chín tế --> orginal Chương 3584 : Chín tế máu nguyền rủa --> orginal Chương 3585 : Sói thần chuyện cũ --> orginal Chương 3586 : Dung hợp đế thần --> orginal Chương 3587 : Bị chiếm thân xác --> orginal Chương 3588 : Lấy một địch chín --> orginal Chương 3589 : Kiếm ý ngập trời --> orginal Chương 3590 : Sơ lòng không sửa đổi --> orginal Chương 3591 : Huyết tế mở trận --> orginal Chương 3592 : Không đội trời chung --> orginal Chương 3593 : So với ngươi ác hơn --> orginal Chương 3594 : Cười đến cuối cùng --> orginal Chương 3595 : Sẽ còn gặp lại --> orginal Chương 3596 : Lòng dạ ác độc --> orginal Chương 3597 : Trời đất lòng! --> orginal Chương 3598 : Kiếm trận Hạo Thiên --> orginal Chương 3599 : Trở về muộn rồi --> orginal Chương 3600 : Đùa giỡn sao --> orginal Chương 3601 : Lợn chó không bằng --> orginal Chương 3602 : Làm một cái chó --> orginal Chương 3603 : Mở mắt vu hãm --> orginal Chương 3604 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 3605 : Tám khác huyết mạch --> orginal Chương 3606 : Đệ nhất thiên tài --> orginal Chương 3607 : Thánh giới lưới --> orginal Chương 3608 : Thời không vết --> orginal Chương 3609 : Đoạt lại như nào --> orginal Chương 3610 : Lấy trận uy hiếp --> orginal Chương 3611 : Không phải xung động --> orginal Chương 3612 : Vùng đất rách đổi --> orginal Chương 3613 : Kiếm trận càn khôn --> orginal Chương 3614 : Hống hách khôn rồng --> orginal Chương 3615 : Kiếm ra rợn người --> orginal Chương 3616 : Môn chủ càn khôn --> orginal Chương 3617 : Giết ẩn ở lòng --> orginal Chương 3618 : Ngắn ngủi bình tĩnh --> orginal Chương 3619 : Càn răng xuất quan --> orginal Chương 3620 : Kiếm bên trong càn khôn --> orginal Chương 3621 : Hiểm ác dụng tâm --> orginal Chương 3622 : Kịch hay bắt đầu --> orginal Chương 3623 : Trời đất tranh --> orginal Chương 3624 : Vô sỉ đến cực điểm --> orginal Chương 3625 : Càn khôn tương tác --> orginal Chương 3626 : Cưỡng ép hấp thu --> orginal Chương 3627 : Oai của kiếm trận --> orginal Chương 3628 : Hạo Thiên mất khống chế --> orginal Chương 3629 : Kiếm thiên kiếp --> orginal Chương 3630 : Lực lượng của thiên kiếp --> orginal Chương 3631 : Khách không mời --> orginal Chương 3632 : Thí chủ mưu nghịch --> orginal Chương 3633 : Hạo Thiên năm ý --> orginal Chương 3634 : Kiếm ý càn khôn --> orginal Chương 3635 : Càn khôn đổi --> orginal Chương 3636 : Hồn của Hạo Thiên --> orginal Chương 3637 : Kiếm hồn bảo vệ --> orginal Chương 3638 : Hạo Thiên quật khởi --> orginal Chương 3639 : Ngươi thử nhìn xem --> orginal Chương 3640 : Chín đạo kiếm Vận --> orginal Chương 3641 : Nên lăn! --> orginal Chương 3642 : Hai cái phạm nhân chạy trốn --> orginal Chương 3643 : Cực hạn ngoan cường --> orginal Chương 3644 : Bốn ngày bốn đêm --> orginal Chương 3645 : Túc mệnh dây dưa --> orginal Chương 3646 : Sướng run lạc ấn --> orginal Chương 3647 : Cuối cùng xuất hiện --> orginal Chương 3648 : Không tiếc trả giá --> orginal Chương 3649 : Ba âm quỷ binh --> orginal Chương 3650 : Cường giả quỷ vương --> orginal Chương 3651 : Không có minh công tử --> orginal Chương 3652 : Mạnh mẽ đúng liều --> orginal Chương 3653 : Không chịu nổi một kích --> orginal Chương 3654 : Ba âm sát trận --> orginal Chương 3655 : Cường giả hàng lâm --> orginal Chương 3656 : Ra tay tàn bạo --> orginal Chương 3657 : Không tiếc hết thảy --> orginal Chương 3658 : Lực lượng của thiên kiếp --> orginal Chương 3659 : Đôi đế hiện thân --> orginal Chương 3660 : Một chưởng liều --> orginal Chương 3661 : Hai bại Câu Thương --> orginal Chương 3662 : Phong ngày Tế Ti --> orginal Chương 3663 : Mệnh mạch tu luyện --> orginal Chương 3664 : Mạng vân sơ hiện --> orginal Chương 3665 : Lên cửa khiêu chiến --> orginal Chương 3666 : Huyết tổ khiến! --> orginal Chương 3667 : Một kiếm dương diệt --> orginal Chương 3668 : Ra ngoài ý muốn --> orginal Chương 3669 : Lão tổ huyết hồn --> orginal Chương 3670 : Trời đất chín lòng --> orginal Chương 3671 : Nguyền rủa ấn mất khống chế --> orginal Chương 3672 : Huênh hoang khiêu khích --> orginal Chương 3673 : Ai tới làm/giở trò cười --> orginal Chương 3674 : Ngươi tính cái gì --> orginal Chương 3675 : Ngu ngốc giống nhau --> orginal Chương 3676 : Quả nhiên đồ bỏ đi --> orginal Chương 3677 : Dãy núi huyết hồn --> orginal Chương 3678 : Phía đông dâm đình --> orginal Chương 3679 : Ngươi chết chắc --> orginal Chương 3680 : Không phải muốn tìm chết --> orginal Chương 3681 : Quá kỳ quái --> orginal Chương 3682 : Môn chủ tranh --> orginal Chương 3683 : Không đến phiên ngươi --> orginal Chương 3684 : Lão tổ hiện thân --> orginal Chương 3685 : Huyết hồn tranh đoạt --> orginal Chương 3686 : Một khắc cuối cùng --> orginal Chương 3687 : Không không có một vật --> orginal Chương 3688 : Tiếng đàn đứt biển --> orginal Chương 3689 : Thần hồn mất đi sự bảo vệ --> orginal Chương 3690 : Bảy tuyệt ngày buổi --> orginal Chương 3691 : Như giấc mơ như huyễn --> orginal Chương 3692 : Ba hồn Huyền Tâm --> orginal Chương 3693 : Huyết mạch thần hồn --> orginal Chương 3694 : Không xứng sống --> orginal Chương 3695 : Con kiến kẻ yếu --> orginal Chương 3696 : Thần ma tương tác --> orginal Chương 3697 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 3698 : Trong lòng ma --> orginal Chương 3699 : Đến cực điểm bóng tối --> orginal Chương 3700 : Chính tà đôi sinh --> orginal Chương 3701 : Uy áp thần hồn --> orginal Chương 3702 : Thần ma biến dị --> orginal Chương 3703 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 3704 : Không cho phép thương hắn --> orginal Chương 3705 : Các người đáng chết --> orginal Chương 3706 : Nguy ở sớm chiều --> orginal Chương 3707 : Đám thú cuồng bạo --> orginal Chương 3708 : Huyết hồn quỷ dị --> orginal Chương 3709 : Mê cung huyết hồn --> orginal Chương 3710 : Lệch muốn giết người --> orginal Chương 3711 : Thích làm chó --> orginal Chương 3712 : Càng thêm thích hợp --> orginal Chương 3713 : Đường hầm rẽ nhánh --> orginal Chương 3714 : Mê cung quỷ dị --> orginal Chương 3715 : Ký hiệu màu máu --> orginal Chương 3716 : Huyết hồn cắn nuốt --> orginal Chương 3717 : Lão tổ hiện thân --> orginal Chương 3718 : Thú vương huyết hồn --> orginal Chương 3719 : Ngươi không thể chết --> orginal Chương 3720 : Sóng vai chiến một trận --> orginal Chương 3721 : Khôi lỗi huyết hồn --> orginal Chương 3722 : Cưỡng ép cắn nuốt --> orginal Chương 3723 : Khó hiểu giận dữ --> orginal Chương 3724 : Thủ đoạn thế nào --> orginal Chương 3725 : Điên dại chiến một trận --> orginal Chương 3726 : Nghịch vân cắn trả --> orginal Chương 3727 : Bóng tối cắn trả --> orginal Chương 3728 : Ta tên Ma Dạ --> orginal Chương 3729 : Sắp chết một kích --> orginal Chương 3730 : Thánh Văn chín màu --> orginal Chương 3731 : Mạng treo một đường --> orginal Chương 3732 : Trở về Âm thành phố --> orginal Chương 3733 : Phong thiên hồn tông --> orginal Chương 3734 : Không oán trách không hối hận --> orginal Chương 3735 : Ba cái điều kiện --> orginal Chương 3736 : Nhiếp Thiên tỉnh lại --> orginal Chương 3737 : Phải chịu đựng --> orginal Chương 3738 : Thiếu một không thể --> orginal Chương 3739 : Hoàng giết mạch --> orginal Chương 3740 : Cắt phát lập thệ --> orginal Chương 3741 : Hạo Thiên năm kiếp --> orginal Chương 3742 : Tháp lớn cổ quái --> orginal Chương 3743 : Bá đao điên --> orginal Chương 3744 : Càng thêm hung tàn --> orginal Chương 3745 : Năm kiếp lực hiện --> orginal Chương 3746 : Hạo Kiếp kiếm ý --> orginal Chương 3747 : Kiếp lực mạnh --> orginal Chương 3748 : Đao kiếm quyết --> orginal Chương 3749 : Làm cái giao dịch --> orginal Chương 3750 : Lão giả cổ quái --> orginal Chương 3751 : Thú võ đấu --> orginal Chương 3752 : Huyễn ảnh huyền mèo --> orginal Chương 3753 : Ma Phong Hiện thân --> orginal Chương 3754 : Xét đến cùng là ai --> orginal Chương 3755 : Hợp tác một lần --> orginal Chương 3756 : Chủ tớ tuyệt đối --> orginal Chương 3757 : Gió mây tụ họp đầu --> orginal Chương 3758 : Giết kẻ thù cha --> orginal Chương 3759 : Liệt Diễm Cửu Phong --> orginal Chương 3760 : Đôi ám liên thủ --> orginal Chương 3761 : Kim Cương la sát --> orginal Chương 3762 : Kim thân Pháp Tướng --> orginal Chương 3763 : Máu tanh một màn --> orginal Chương 3764 : Ngoan tấm thô bạo --> orginal Chương 3765 : Không tự lượng sức --> orginal Chương 3766 : Vạn ác tà lòng --> orginal Chương 3767 : Chỗ tối trợ thủ --> orginal Chương 3768 : Vạn Ác Thánh Tử --> orginal Chương 3769 : Lưỡi hái thần chết --> orginal Chương 3770 : Kết giới thần chết