Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Vạn Cổ Chi Vương giản giới: La Thiên thiếu niên bình dân, người mang tuyệt thế tư, lại bị lầm cho rằng phế mạch người. Thỉnh thoảng được thiên thư vô thượng, mở ra thần mạch chí cường, tu tạo hóa thần quyết, nhất phi trùng thiên, chấn nhấp nháy vạn cổ.
万古之王简介:平民少年罗天,身怀#绝世之资,却被误认为废脉者。偶得无上天书,开启至强神脉,修造化神诀,一飞冲天,震烁万古。


Từ tầng chót thế tục, đến vạn giới Chư Thiên, ngang đè đương thế thiên kiêu, ngang dọc vạn ngàn tông môn, liếc nhìn vạn tộc thần thoại, thành tựu không mục nát không diệt vĩnh hằng siêu thoát vạn cổ chí tôn vương!
从世俗底层,到万界诸天,横压当世天骄,纵横万千宗门,睥睨神话万族,成就不朽不灭永恒超脱的万古至尊之王!


Https://
-------------------------------------

https://
-------------------------------------

Chương 1 : Thiên thư tạo hóa --> orginal Chương 2 : Tuyết Dao --> orginal Chương 3 : Thần mạch --> orginal Chương 4 : Liễu Nguyên Bá --> orginal Chương 5 : Mở mạch thành --> orginal Chương 6 : Tiến giai võ giả --> orginal Chương 7 : Ngươi có thể không cởi quần áo --> orginal Chương 8 : Mới vào Võ thị --> orginal Chương 9 : Đấu thú --> orginal Chương 10 : Ngưng Tinh Kiếm Chỉ --> orginal Chương 11 : Nhanh chóng trưởng thành --> orginal Chương 12 : Đột phá 2 trọng --> orginal Chương 13 : Võ Đấu trường --> orginal Chương 14 : Sinh tử đấu (thượng) --> orginal Chương 15 : Sinh tử đấu (hạ) --> orginal Chương 16 : Sát cục --> orginal Chương 17 : Thụy thú --> orginal Chương 18 : Tầng 1 tạo hóa, côn già mê --> orginal Chương 19 : Mọi mặt tăng lên --> orginal Chương 20 : Lấy 1 địch 2 --> orginal Chương 21 : Diệt sạch --> orginal Chương 22 : Tâm kết của Liễu Tử Yên --> orginal Chương 23 : Tin tức của Võ phủ cao cấp --> orginal Chương 24 : Gặp nhau --> orginal Chương 25 : Vong ân phụ nghĩa --> orginal Chương 26 : 1 chỉ kiếm gãy --> orginal Chương 27 : Cảm linh thạch --> orginal Chương 28 : Chiểu Nê Thú --> orginal Chương 29 : Thần thú thứ 1 của Thái Cổ --> orginal Chương 30 : Đau đánh chó rơi xuống nước --> orginal Chương 31 : Xông quan thứ 1 --> orginal Chương 32 : Sự bộc bạch của La Thiên --> orginal Chương 33 : Hung cát giữa --> orginal Chương 34 : Đột phá 4 trọng, Phương Ảnh không có dấu vết --> orginal Chương 35 : Bóng côn già, ta đến --> orginal Chương 36 : Tiểu hầu gia --> orginal Chương 37 : Quan sát khí pháp, 3 thiên tài lớn --> orginal Chương 38 : Khảo nghiệm ẩn giấu --> orginal Chương 39 : Võ giả vụ ảnh --> orginal Chương 40 : La thị vòng tròn nuôi dưỡng pháp --> orginal Chương 41 : Sơ chiến tiểu hầu gia --> orginal Chương 42 : Cuối cùng thời khắc --> orginal Chương 43 : Làm/khô không tệ --> orginal Chương 44 : 1 chỉ công thành --> orginal Chương 45 : Ai thứ 1 --> orginal Chương 46 : Phần thưởng đặc thù --> orginal Chương 47 : Bạc trắng khu --> orginal Chương 48 : Linh trì --> orginal Chương 49 : Vũ kĩ dung hợp --> orginal Chương 50 : Đồng loạt đột phá --> orginal Chương 51 : Sự uy nghiêm của bạc trắng --> orginal Chương 52 : Ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ --> orginal Chương 53 : Nghiền ép tiểu hầu gia --> orginal Chương 54 : Phá không kiếm khí --> orginal Chương 55 : Sự mời mọc của quận chúa --> orginal Chương 56 : Ai là lão đại các người --> orginal Chương 57 : Linh nguyên tệ --> orginal Chương 58 : Hẹn hò quận chúa --> orginal Chương 59 : Kì bệnh --> orginal Chương 60 : Kiếm lớn --> orginal Chương 61 : Thiên Cương Cực Nguyên Công --> orginal Chương 62 : Cổ vật --> orginal Chương 63 : 1 câu khóa hồn --> orginal Chương 64 : Thiên Tinh kiếm pháp --> orginal Chương 65 : Đưa lên cửa tới --> orginal Chương 66 : Ám sát nguy cơ --> orginal Chương 67 : Hội giao lưu tân sinh --> orginal Chương 68 : Nhanh để cho La Thiên tới --> orginal Chương 69 : Thật là huyên náo --> orginal Chương 70 : Đây chính là gà yếu trong miệng các người? --> orginal Chương 71 : 3 chiêu bại địch --> orginal Chương 72 : Học sinh của ta như thế nào --> orginal Chương 73 : Chọn đạo sư --> orginal Chương 74 : Học viên Diệu Nhật --> orginal Chương 75 : Đột phá 6 trọng --> orginal Chương 76 : Chú Tạo phường --> orginal Chương 77 : Đoán chuyện như thần --> orginal Chương 78 : Ngươi còn có mặt muốn yêu hạch --> orginal Chương 79 : Thiếu niên da vàng --> orginal Chương 80 : Sát cơ đều tới --> orginal Chương 81 : 1 cái cũng đừng muốn chạy --> orginal Chương 82 : 1 chiêu 3 giết --> orginal Chương 83 : Lực lượng của quạ đen --> orginal Chương 84 : Ngây ngất --> orginal Chương 85 : Lớn lên đẹp trai --> orginal Chương 86 : La đại sư --> orginal Chương 87 : Nón xanh khủng bố --> orginal Chương 88 : Yêu đế cốt --> orginal Chương 89 : Thiên chi kiêu nữ --> orginal Chương 90 : Ôm lòng quỷ thai --> orginal Chương 91 : 1 kiếm lang quân --> orginal Chương 92 : To gan! --> orginal Chương 93 : Đơn giản bao nhiêu a --> orginal Chương 94 : Bích Linh Mãng --> orginal Chương 95 : Chỉ ra 1 kiếm --> orginal Chương 96 : Lá bài tẩy tận ra --> orginal Chương 97 : Nước tắm uống thật là ngon sao --> orginal Chương 98 : To lớn quả quay về --> orginal Chương 99 : Lại dám thương La đại sư --> orginal Chương 100 : Bia chiến công --> orginal Chương 101 : Đấu Linh tháp --> orginal Chương 102 : Bị động tấn cấp --> orginal Chương 103 : Tranh phong học viên vàng ròng --> orginal Chương 104 : Sự tăng lên của cấp bậc --> orginal Chương 105 : Danh chấn nhân bảng --> orginal Chương 106 : 3 lớn trấn phủ công pháp --> orginal Chương 107 : Công pháp Địa cấp --> orginal Chương 108 : Ta là cố ý --> orginal Chương 109 : Tu luyện bí thuật --> orginal Chương 110 : Lực chiến đại lãn vàng ròng --> orginal mời nửa ngày giả --> orginal Chương 111 : Toàn thắng --> orginal Chương 112 : Chấp Pháp đường --> orginal Chương 113 : Vô lý liền đánh ngươi --> orginal Chương 114 : Bài thuốc cổ thần diệu --> orginal Chương 115 : Vàng ròng khu đại lãn thứ 1 --> orginal Chương 116 : Chọn đan --> orginal Chương 117 : Ta là La Thiên Mướn Sát thủ --> orginal Chương 118 : Bụi lửa Liệu Nguyên chém linh hải --> orginal Chương 119 : Sự ghê rợn của Tề gia --> orginal Chương 120 : Bính 11 bàn --> orginal Chương 121 : Dược phường Đông Xuyên --> orginal xin nghỉ phép --> orginal Chương 122 : Hơi có lai lịch --> orginal Chương 123 : Hắn là gọi La Thiên a --> orginal Chương 124 : Đỡ không đỡ --> orginal Chương 125 : Xuân Thu trùng --> orginal Chương 126 : Ma niệm thuật --> orginal Chương 127 : Họa tác võ giả Thiên cấp --> orginal Chương 128 : Đè Trục --> orginal Chương 129 : Quay về --> orginal Chương 130 : Thịnh hội Võ phủ --> orginal Chương 131 : Tổ tử vong --> orginal Chương 132 : Bán Chân đá --> orginal Chương 133 : Nghĩ ngang tay? Muộn rồi! --> orginal Chương 134 : Sự dụng tâm của Liễu Tử Yên --> orginal Chương 135 : Lạt thủ tồi hoa --> orginal Chương 136 : Đột phá 9 trọng --> orginal Chương 137 : Sao diệu 9 ngày --> orginal Chương 138 : Sự chấp thuận của Hạ Băng Nguyệt --> orginal Chương 139 : Xếp hạng khiêu chiến cuộc so tài --> orginal Chương 140 : Trước 5 nhân bảng --> orginal Chương 141 : Sự thu hoạch của La Thiên --> orginal Chương 142 : Lĩnh ngộ tăng lên --> orginal Chương 143 : Bí viên hoàng thất --> orginal Chương 144 : Khác quân gồ lên --> orginal Chương 145 : Sát kiếp --> orginal Chương 146 : Cỏ vảy rồng thần diệu --> orginal Chương 147 : Hội hợp người đẹp --> orginal Chương 148 : Còn có thể bán tiền --> orginal Chương 149 : Đừng lại gần --> orginal Chương 150 : Quạ đen trong truyền thuyết miệng --> orginal Chương 151 : Lui địch --> orginal mới hơn nói rõ --> orginal Chương 152 : Huyền Linh Sơn, 5 bia khảo nghiệm --> orginal Chương 153 : Vạn cổ thứ 1 thành tựu --> orginal Chương 154 : Thiên Thần Chân Thủy --> orginal Chương 155 : Lấy danh nghĩa của Huyền Linh Sơn --> orginal Chương 156 : Kiếm pháp viên mãn, chạm chân ý --> orginal Chương 157 : Huyền linh điện, từng bước ép sát --> orginal Chương 158 : Cậy mạnh --> orginal Chương 159 : Nhân bảng thứ 1 chiến đấu --> orginal Chương 160 : Đánh bại nhân bảng thứ 1 --> orginal Chương 161 : La Thiên cái dị số này --> orginal Chương 162 : Thiên Lô bảo thể --> orginal Chương 163 : 1 kiếm miểu sát --> orginal Chương 164 : Động phủ võ tôn, cái chết của Liễu Tử Yên --> orginal Chương 165 : Hồng Liên quả --> orginal Chương 166 : Động phủ như vậy --> orginal mới hơn nói rõ --> orginal Chương 152 : Huyền Linh Sơn, 5 bia khảo nghiệm --> orginal Chương 153 : Vạn cổ thứ 1 thành tựu --> orginal Chương 154 : Thiên Thần Chân Thủy --> orginal Chương 155 : Lấy danh nghĩa của Huyền Linh Sơn --> orginal Chương 156 : Kiếm pháp viên mãn, chạm chân ý --> orginal Chương 157 : Huyền linh điện, từng bước ép sát --> orginal Chương 158 : Cậy mạnh --> orginal Chương 159 : Nhân bảng thứ 1 chiến đấu --> orginal Chương 160 : Đánh bại nhân bảng thứ 1 --> orginal Chương 161 : La Thiên cái dị số này --> orginal Chương 162 : Thiên Lô bảo thể, nửa bước linh hải --> orginal Chương 163 : 1 kiếm miểu sát --> orginal Chương 164 : Động phủ võ tôn, cái chết của Liễu Tử Yên --> orginal Chương 165 : Hồng Liên quả --> orginal Chương 166 : Động phủ như vậy --> orginal mới hơn nói rõ (bổ) --> orginal Chương 167 : Toàn bộ không có duyên? --> orginal Chương 168 : Hồng Liên kiếm của thời đại viễn cổ ánh sáng --> orginal Chương 169 : Cường thế áp bách --> orginal Chương 170 : Hồng Liên kiếm khủng bố --> orginal Chương 171 : Băng hỏa song trọng --> orginal Chương 172 : Chất đầy mà về --> orginal Chương 173 : Bảo thể sơ thành, sư môn mạnh mẽ --> orginal Chương 174 : Hạ sư cô --> orginal Chương 175 : Tiềm Long cư sĩ --> orginal Chương 176 : Nào cần 3 chiêu --> orginal Chương 177 : Phẩm hạnh kẻ này thanh cao --> orginal Chương 178 : Miểu sát lễ vật mừng thọ của toàn trường --> orginal Chương 179 : Lại sẽ thụy thú --> orginal Chương 180 : Đấu linh trong truyền thuyết 9 tầng --> orginal Chương 181 : La phủ chủ? (2 hợp 1) --> orginal mới hơn nói rõ --> orginal Chương 182 : Đột phá linh hải! Thấu xương lòng rét buốt --> orginal Chương 183 : 1 bước giết 1 người --> orginal Chương 184 : Các người, đều đứng ở 1 lên --> orginal Chương 185 : 1 kiếm huỷ diệt, tông môn siêu nhiên --> orginal Chương 186 : Tầng 2 tạo hóa, thăm dò mệnh lý --> orginal Chương 187 : Dị thú Địa cấp --> orginal Chương 188 : Địa Nguyên Cảnh ra tay --> orginal Chương 189 : 1 vào tầng mây đãng 9 ngày --> orginal dưỡng bệnh xin nghỉ phép --> orginal Chương 190 : Kiếm màu bạc áo trắng --> orginal Chương 191 : 1 bàn tay quạt bay --> orginal Chương 192 : Tin tức tung tích --> orginal Chương 193 : La Thiên bị thành công ngăn chặn --> orginal Chương 194 : Vân Tiêu Tông --> orginal Chương 195 : Thiên tài hội tụ --> orginal Chương 196 : Lớn lên không xấu xí, không ước chừng --> orginal Chương 197 : Làm thịt La Thiên chính là kiếm --> orginal Chương 198 : Bị La Thiên dọa tập thể tự sát --> orginal Chương 199 : Lên đỉnh --> orginal Chương 200 : Đạo sát hạch thứ hai --> orginal Chương 201 : Sát hạch không đơn giản --> orginal Chương 202 : Theo dõi sai rồi người? --> orginal Chương 203 : Cái chết của Viêm Thanh --> orginal Chương 204 : Lửa giận 8 hoàng tử --> orginal Chương 205 : Điên dại săn bắn --> orginal Chương 206 : Chiến 8 hoàng tử --> orginal Chương 207 : Mỹ nữ, muốn thần sủng sao? --> orginal Chương 208 : Dụ yêu hương --> orginal Chương 209 : 1 kiếm miểu sát --> orginal Chương 210 : Chẳng khác nào không tự lượng sức --> orginal Chương 211 : Lớn ngạch điểm cống hiến --> orginal Chương 212 : Đột phá 2 trọng --> orginal Chương 213 : Kiếm pháp Địa cấp --> orginal Chương 214 : 1 quyền đánh bay --> orginal Chương 215 : Ngại hố không đủ sâu --> orginal Chương 216 : Lần nữa 1 quyền đánh bay --> orginal Chương 217 : Thắng liên tục --> orginal Chương 218 : Tề Nam --> orginal Chương 219 : Tề Nam, ngươi chiếm tiện nghi lớn --> orginal Chương 220 : Mọi mặt tăng lên --> orginal Chương 221 : Ta luyện khí rất có thiên phú --> orginal Chương 222 : Băng Ngân kiếm --> orginal Chương 223 : Sai bảo nhiệm vụ --> orginal Chương 224 : Vây tiễu --> orginal Chương 225 : Ngươi có phải người? --> orginal Chương 226 : Tề Nam mờ mịt --> orginal Chương 227 : Huyết Thủ Độc Sư --> orginal Chương 228 : Ngươi có không ít bảo vật đi --> orginal Chương 229 : Đừng ồn ào, ta phải đột phá --> orginal Chương 230 : Vạn linh cắn huyết đan --> orginal Chương 231 : Quỷ a --> orginal Chương 232 : Phòng tu luyện hàn băng --> orginal Chương 233 : Gác lưng đánh cuộc nợ thiên tài --> orginal Chương 234 : 4 động thiên --> orginal Chương 235 : Có xấu 8 trách muốn giết ta --> orginal Chương 236 : 1 đám đồ ăn gà --> orginal Chương 237 : Đầu nổ! --> orginal Chương 238 : U linh cá sấu --> orginal Chương 239 : Đắc thủ --> orginal Chương 240 : Sát thủ ẩn giấu --> orginal Chương 241 : Chân ý chưởng pháp --> orginal Chương 242 : 3 trưởng lão --> orginal Chương 243 : Khủng bố đan lực, tu vi trướng lớn --> orginal Chương 244 : 4 giống trận pháp --> orginal Chương 245 : Điểm cuối ngăn chặn --> orginal Chương 246 : Danh ngạch tới tay --> orginal Chương 247 : Ngự Phong Quyết --> orginal Chương 248 : Tin tức 4 động thiên --> orginal Chương 249 : Tu vi lại vào, động thiên mở ra --> orginal Chương 250 : Giết chóc động thiên --> orginal Chương 251 : Liên thủ mưu sát --> orginal Chương 252 : Giết chóc tích phân bảng --> orginal Chương 253 : Áp lực vô hình, phần thưởng rợn người --> orginal Chương 254 : Sinh tồn động thiên mở ra --> orginal Chương 255 : Sự khảo nghiệm tai nạn trời đất --> orginal Chương 256 : Bảo thể đột phá --> orginal Chương 257 : La Thiên làm sao trả/thế nào còn không đi ra? --> orginal Chương 258 : Danh tiếng sơ Dương --> orginal Chương 259 : Như vậy liền không có ý tứ --> orginal Chương 260 : Thì ra là ngươi đang giờ trò --> orginal Chương 261 : Lại điên rồi 1 cái --> orginal Chương 262 : Thứ 1 --> orginal Chương 263 : Ngươi La Thiên đi đời --> orginal Chương 264 : Cao nhân tương trợ --> orginal Chương 265 : Khó khăn nhất động thiên mở ra --> orginal Chương 266 : Toàn trường cười ồ --> orginal Chương 267 : Ta thật phải gian lận --> orginal Chương 268 : Tích phân của La Thiên --> orginal Chương 269 : Kinh thế hãi tục chấn động tầng mây --> orginal Chương 270 : Rung động toàn trường, sự lo lắng của 3 trưởng lão --> orginal Chương 271 : Sư tôn không tin cậy --> orginal Chương 272 : Thầy trò kỳ lạ, đột phá 6 trọng --> orginal Chương 273 : 4 động thiên lớn, 10 vạn tích phân --> orginal Chương 274 : Phát thả phần thưởng --> orginal Chương 275 : Huyền Không sơn --> orginal Chương 276 : Cổ điện chân ý --> orginal Chương 277 : Lên cửa tìm chuyện --> orginal Chương 278 : Kiếm Lệ Phong Hành --> orginal Chương 279 : Còn có ai muốn danh ngạch của ta? --> orginal Chương 280 : Huyền Không sơn thần bí --> orginal Chương 281 : Linh đàm --> orginal Chương 282 : Hỏa Tương Quả --> orginal Chương 283 : Trúng kế --> orginal Chương 284 : Để lại bảo vật --> orginal Chương 285 : Có người khen ta đẹp trai --> orginal Chương 286 : Trợ thủ của La Thiên --> orginal Chương 287 : Hàn Nguyên giết tới --> orginal Chương 288 : Lại 1 ngồi linh đàm --> orginal Chương 289 : Đột phá 7 trọng --> orginal Chương 290 : Ta diễn cho các người bày tỏ 1 lần --> orginal Chương 291 : Ác hóa --> orginal Chương 292 : Quỷ kế của Kiều Hải --> orginal Chương 293 : Khôi lỗi Địa cấp --> orginal Chương 294 : Thiên cấp --> orginal Chương 295 : Thí luyện đoạn cuối --> orginal Chương 296 : 3 người góc đuổi --> orginal Chương 297 : Giao thủ Diệp Phong --> orginal Chương 298 : Ai là thứ 1? --> orginal Chương 299 : Rơi màn --> orginal Chương 300 : Lớn bừa bãi vung hoắc, hoàn thiện tăng lên --> orginal Chương 301 : Kiếm Quyển Tàn Vân --> orginal Chương 302 : Chiến đệ tử cốt lõi --> orginal Chương 303 : Danh chấn tầng mây --> orginal Chương 304 : Cưỡi gió rời đi --> orginal Chương 305 : Trở về Thương Vân quốc --> orginal Chương 306 : Huỷ diệt Thanh Long bang --> orginal Chương 307 : 1 câu lão lời đưa cho các vị --> orginal Chương 308 : Tới ngày, lên cửa bái phỏng --> orginal Chương 309 : Linh bảng --> orginal Chương 310 : Đuổi tháng bầy sói --> orginal Chương 311 : Ngươi kia còn có chút yếu --> orginal Chương 312 : Lâm thời đột phá --> orginal Chương 313 : Phong lôi khuyển --> orginal Chương 314 : Địa linh quả --> orginal Chương 315 : Dọa đần Giang Đạo Vân --> orginal Chương 316 : 2 viên địa linh quả --> orginal Chương 317 : Sát kiếp của Giang Đạo Vân --> orginal Chương 318 : Quỷ tướng --> orginal Chương 319 : Mở ra vỏ ốc thần bí --> orginal Chương 320 : Thiên Hoàn Liên Minh --> orginal Chương 321 : Ngọa Hổ Tàng Long --> orginal Chương 322 : Trước đại hội thiên kiêu chuẩn bị --> orginal Chương 323 : 5 đại thiên kiêu, mỹ nhân thần bí --> orginal Chương 324 : Thiên kiêu tề tụ, đại hội bắt đầu --> orginal Chương 325 : Phá kén mà ra --> orginal Chương 326 : Thiên tài của gia tộc lánh đời --> orginal Chương 327 : Hắc mã chói mắt nhất --> orginal Chương 328 : Cuối cùng thời khắc --> orginal Chương 329 : Một mình đấu quần hùng --> orginal Chương 330 : Giống như 1 gốc rong biển rong biển --> orginal Chương 331 : Toàn thắng --> orginal Chương 332 : Xếp hạng cuộc so tài --> orginal Chương 333 : Chiến Giang Đạo Vân --> orginal Chương 334 : Tu vi bay vào --> orginal Chương 335 : Kiếm Phong Tử --> orginal Chương 336 : Phản kích! 1 chiêu bại địch! --> orginal Chương 337 : Sự để ý của 5 đại thiên kiêu --> orginal Chương 338 : Hắc mã lớn nhấtVS thiên kiêu bắc vực --> orginal Chương 339 : Dán lòng Cực Băng tiên tử --> orginal Chương 340 : Vòng thứ hai kết thúc --> orginal Chương 341 : Vòng chung kết cuối cùng --> orginal Chương 342 : Vụ U Đồng --> orginal Chương 343 : Tái chiến thiên kiêu --> orginal Chương 344 : Thắng! --> orginal Chương 345 : Sự tranh phong của 5 đại thiên kiêu --> orginal Chương 346 : Kiếm ý hình thức ban đầu --> orginal Chương 347 : La Thiên VS thiên tà kiếm --> orginal Chương 348 : Ngươi thua --> orginal Chương 349 : Thiên kiêu chi vương (thượng) --> orginal Chương 350 : Thiên kiêu chi vương (trung) --> orginal Chương 351 : Thiên kiêu chi vương (hạ) --> orginal Chương 352 : Đỉnh phong đối quyết --> orginal Chương 353 : Đại hội rơi màn --> orginal Chương 354 : Thu nhận phần thưởng --> orginal thứ ba trăm năm mươi lăm truyền thừa thần bí --> orginal Chương 356 : Hải Ma cung --> orginal Chương 357 : Hải Liệp Tộc --> orginal Chương 358 : Đồ Giai --> orginal Chương 359 : Xanh mũi tên rắn --> orginal Chương 360 : 1 lưới đánh tận --> orginal Chương 361 : Tuyệt cảnh gặp sinh --> orginal Chương 362 : Một mình đấu Đồ Giai --> orginal Chương 363 : Ăn vào thiên châu quả --> orginal Chương 364 : Đánh loạn bố cục --> orginal Chương 365 : Cường thế phản công --> orginal Chương 366 : Lớn Lấy được Toàn thắng --> orginal Chương 367 : Hải Ma cung phẫn nộ --> orginal Chương 368 : 9 trọng đỉnh phong --> orginal Chương 369 : To lớn tăng lên --> orginal Chương 370 : 1 kiếm miểu sát --> orginal Chương 371 : Tiến vào bảo điện --> orginal Chương 372 : Truyền thừa khảo nghiệm --> orginal Chương 373 : Cho phép chém giết --> orginal Chương 374 : Giao thủ Ô Dạ --> orginal Chương 375 : Thiên kiêu liên thủ --> orginal Chương 376 : Truyền thừa võ tôn --> orginal Chương 377 : Kinh biến --> orginal Chương 378 : Chết mà sống lại hồng liên ra vỏ --> orginal Chương 379 : Ký kết khế ước --> orginal Chương 380 : Truyền thừa cùng trọng bảo --> orginal Chương 381 : 3 món trọng bảo --> orginal Chương 382 : Quay về Đông Thần --> orginal Chương 383 : Hắn trở về --> orginal Chương 384 : Kinh động 4 phe --> orginal Chương 385 : Lấy đầu chó ngươi --> orginal Chương 386 : Huyết tẩy Chính Thiên Cung --> orginal Chương 387 : Đầu người rơi xuống đất --> orginal Chương 388 : Quốc quân mới --> orginal Chương 389 : Phủ Trịnh Thân Vương --> orginal Chương 390 : Ai cũng cứu không được ngươi --> orginal Chương 391 : Phản bội --> orginal Chương 392 : Nửa oai của huyền khí --> orginal Chương 393 : Vân Tiêu Tông chấn động --> orginal Chương 394 : Không giữ lấy chữ tín --> orginal Chương 395 : Đột phá Địa Nguyên --> orginal Chương 396 : Tề tụ 1 đường --> orginal Chương 397 : Tái chiến thiên tà kiếm --> orginal Chương 398 : Thiên kiêu mạnh nhất chiến --> orginal Chương 399 : Coi bói hung thủ --> orginal Chương 400 : Thể chất tỉnh giấc --> orginal Chương 401 : Tầng 3 tạo hóa --> orginal Chương 402 : Thanh Giáp Tộc --> orginal Chương 403 : Rời khỏi Đông Thần --> orginal Chương 404 : Địch nhân đáng sợ --> orginal Chương 405 : Bắt đi --> orginal Chương 406 : Cứu vớt --> orginal Chương 407 : Quỷ kế của Tử Sơn --> orginal Chương 408 : Thần mạch biến hoá 1 trọng đỉnh phong --> orginal Chương 409 : Vương bài ra cục --> orginal Chương 410 : 1 lên giải quyết thôi --> orginal Chương 411 : Kiếm bại răng đen --> orginal Chương 412 : Bỡn cợt Tử Sơn --> orginal Chương 413 : Hỗn Loạn Phong Lưu --> orginal Chương 414 : Tử Linh Đạo Phỉ Đoàn --> orginal đề cử 1 bộ sách --> orginal Chương 415 : Hài cốt hư không --> orginal Chương 416 : Nhặt mót --> orginal Chương 417 : Cướp đoạt mảnh vỡ hài cốt --> orginal Chương 418 : Chia tang vật --> orginal Chương 419 : Đột phá 2 trọng --> orginal Chương 420 : Ai nghiền ép ai? --> orginal Chương 421 : Đường gặp cao nhân --> orginal Chương 422 : Võ Thị Linh Điện --> orginal Chương 423 : Đánh cuộc --> orginal Chương 424 : Võ các 9 tầng --> orginal Chương 425 : Triển lộ phong mang --> orginal Chương 426 : Hết thảy Cút xéo --> orginal Chương 427 : Ngươi tính cái thứ gì? --> orginal Chương 428 : Sự biểu diễn của 1 người --> orginal Chương 429 : Lệnh bài khách quý cấp 1 --> orginal Chương 430 : Vượt qua xa truyền tống --> orginal Chương 431 : Sinh tử tù đấu tràng --> orginal Chương 432 : Không chịu nổi 1 đánh --> orginal Chương 433 : Đóng băng toàn trường --> orginal Chương 434 : Phơi sáng --> orginal Chương 435 : Bây giờ lui đi, còn có thể giữ mạng --> orginal Chương 436 : Tới vừa vặn, 1 lưới đánh tận --> orginal Chương 437 : Mộ Hải Thiên núi --> orginal Chương 438 : Kẻ lừa gạt thật giảo hoạt --> orginal Chương 439 : 5 năm ước chừng --> orginal Chương 440 : Bắt nạt/ức hiếp đè --> orginal Chương 441 : Cái gì gọi sỉ nhục? --> orginal Chương 442 : Vân trì --> orginal Chương 443 : Linh khí tranh --> orginal Chương 444 : Tu vi bay vào --> orginal Chương 445 : Sao chép đánh úp? --> orginal Chương 446 : 1 sập hồ đồ, ngu xuẩn đến cực điểm --> orginal Chương 447 : Mộ Trạch khiêu chiến --> orginal Chương 448 : Không thể làm gì được --> orginal Chương 449 : Thái Nguyên Tông --> orginal Chương 450 : Bên cạnh nghe đệ tử cùng đệ tử chính thức --> orginal Chương 451 : 3 trọng đỉnh phong --> orginal Chương 452 : Thắc mắc trưởng lão --> orginal Chương 453 : Có người của ý tứ --> orginal Chương 454 : Hầm ngầm linh hỏa --> orginal Chương 455 : Tẩu hỏa nhập ma --> orginal Chương 456 : Nguyệt Lâm Phỉ tới thăm --> orginal Chương 457 : Phản bội chạy trốn đệ tử --> orginal Chương 458 : Giảo hoạt đa đoan --> orginal Chương 459 : Người sau màn --> orginal Chương 460 : Công Tôn Long --> orginal Chương 461 : Tĩnh Linh Tán --> orginal Chương 462 : Gây rối --> orginal Chương 463 : Đều lăn ra --> orginal Chương 464 : Chờ ta đem nói xong --> orginal Chương 465 : Cũ người lại tụ họp --> orginal Chương 466 : Chân Võ bích --> orginal Chương 467 : Phong chi kiếm ý --> orginal Chương 468 : Khác biệt đối đãi --> orginal Chương 469 : Ngư Dược Phong --> orginal Chương 470 : Ngọc tinh hoa --> orginal Chương 471 : 1 từng cái nổi điên --> orginal Chương 472 : Sát hạch rơi màn --> orginal Chương 473 : Nước hồ nước trái tim tụ hội --> orginal Chương 474 : Rất nhanh kết thúc --> orginal Chương 475 : Địch ý của Hà Vũ Không --> orginal Chương 476 : Thần kiếm thiên phong --> orginal Chương 477 : Sư tôn thần bí --> orginal Chương 478 : Ta khuyên ngươi suy xét 1 cái --> orginal Chương 479 : Ta kia liền chỉ điểm 1 cái ngươi --> orginal Chương 480 : Tư cách của sư tôn --> orginal Chương 481 : 6 thành --> orginal Chương 482 : La Thiên hung thủ --> orginal Chương 483 : Nằm vùng phơi sáng --> orginal Chương 484 : Địa Nguyên 5 trọng --> orginal Chương 485 : Bảo tàng vua trộm hư không --> orginal Chương 486 : Ta vui vẻ nhận lấy --> orginal Chương 487 : Khóc quỷ thác nước --> orginal Chương 488 : Thông qua khảo nghiệm --> orginal Chương 489 : Ngày bạc cánh áo --> orginal Chương 490 : 5 truyền kỳ lớn đoàn giặc cướp --> orginal Chương 491 : Không cho phép ăn mảnh --> orginal Chương 492 : Phương Chính phẩm hạnh --> orginal Chương 493 : Ngươi còn ý tốt suy nghĩ nói chuyện --> orginal Chương 494 : Đoạt người --> orginal Chương 495 : Nhanh để cho chim của ngươi dừng lại --> orginal Chương 496 : Đảo vua trộm --> orginal Chương 497 : Bảo địa --> orginal Chương 498 : Ta muốn ngủ nó --> orginal Chương 499 : Ái phi đừng chạy --> orginal Chương 500 : Huynh lông vàng, liền ngươi --> orginal Chương 501 : Ăn vào 0 Diệp Du Long cỏ --> orginal Chương 502 : Từ trên trời giáng xuống --> orginal Chương 503 : Tàng bảo chi địa --> orginal Chương 504 : Cung điện vua trộm --> orginal Chương 505 : Ngươi La Thiên hại ta --> orginal Chương 506 : Hư ảnh vua trộm --> orginal Chương 507 : Ta mới là người hữu duyên của nó --> orginal Chương 508 : Mây tán --> orginal Chương 509 : Băng giao long --> orginal Chương 510 : Ngươi muốn bảo tàng vua trộm sao? --> orginal Chương 511 : Tới diễn 1 tràng lớn đùa --> orginal Chương 512 : La Thiên tấm gương mẫu mực --> orginal Chương 513 : Nguyệt Ảnh Độn Thiên --> orginal Chương 514 : Chia tang vật xong xuôi, tu vi lại vào --> orginal Chương 515 : Lại gặp nhau --> orginal Chương 516 : Bây giờ muốn đi, muộn rồi! --> orginal Chương 517 : Thế nào liền khó chết như vậy? --> orginal Chương 518 : Trở về tông --> orginal Chương 519 : Người trẻ tuổi muốn rèn luyện thật tốt --> orginal Chương 520 : 9 dương rượu mạnh --> orginal Chương 521 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 522 : Thứ cho ta nói toạc --> orginal Chương 523 : Bành trướng --> orginal Chương 524 : Có cái gì thật hoảng sợ? --> orginal Chương 525 : Như ngươi toại nguyện --> orginal Chương 526 : Nhắc quyết chiến lúc trước --> orginal Chương 527 : Liệu có hối hận? --> orginal Chương 528 : Cường thế quay ngược --> orginal Chương 529 : Nhan trưởng lão, ngươi thua --> orginal Chương 530 : Nửa năm tăng lên --> orginal Chương 531 : Thương Bạch Chi Hoàn --> orginal Chương 532 : Thủ hạ ngu xuẩn --> orginal Chương 533 : Mặn tay lợn --> orginal Chương 534 : Ta tóm được hung thủ --> orginal Chương 535 : 1 tràng nháo kịch --> orginal Chương 536 : Bổn thần phải tham gia --> orginal Chương 537 : Liền trình độ này? --> orginal Chương 538 : Cứu cứu vành tai ta --> orginal Chương 539 : Cho mượn ta 1 tấm cung --> orginal Chương 540 : Đã nói/nói xong kiệt lực tiêu hao nè? --> orginal Chương 541 : Còn được --> orginal Chương 542 : Truy nã mắc --> orginal Chương 543 : Lại sắp Tử Lân Tộc --> orginal Chương 544 : Ai chắn giết ai --> orginal Chương 545 : Chớ thương khách quý của Thiên Ưng Môn --> orginal Chương 546 : Tìm được --> orginal Chương 547 : Ngược về Đông Thần --> orginal Chương 548 : 1 luật giết sạch --> orginal Chương 549 : Khúc nhạc đệm --> orginal Chương 550 : 1 người sắp Khâu Càng --> orginal Chương 551 : Vị thần chí quốc quân này không rõ --> orginal Chương 552 : 1 kiếm cúi đầu --> orginal Chương 553 : 5 nước đầu hàng --> orginal Chương 554 : Trịnh Kình Thiên --> orginal Chương 555 : 10 hơi thở --> orginal Chương 556 : Phản bội nhân tộc người chết --> orginal Chương 557 : Thế cục Đông Thần --> orginal Chương 558 : Hết sức vô sỉ --> orginal Chương 559 : Cục diện xoay ngược --> orginal Chương 560 : Rơi hoang mà chạy --> orginal Chương 561 : Ác mộng của Thanh Giáp Tộc --> orginal Chương 562 : Trân Yêu sinh mệnh rời xa La Thiên --> orginal Chương 563 : Âm thầm chết --> orginal Chương 564 : Vây tiễu La Thiên --> orginal Chương 565 : Đoán đoán ta ở đâu --> orginal Chương 566 : Thanh Giáp Tộc là kẻ thù của ngươi --> orginal Chương 567 : Nặng 挫 Thanh Giáp Tộc --> orginal Chương 568 : Tộc trưởng --> orginal Chương 569 : Nguy cơ hàng lâm --> orginal Chương 570 : Ngươi lập tức liền sẽ chết --> orginal Chương 571 : Đại cục đã định --> orginal Chương 572 : Đột phá thiên trì --> orginal Chương 573 : Ngươi cho ta 1 cái bàn giao --> orginal Chương 574 : Hàng lâm Thanh Giáp Tộc --> orginal Chương 575 : Có thể tiếp tục gọi người đến --> orginal Chương 576 : Bầu bạn ta luyện luyện tay --> orginal Chương 577 : Kiếm chém 4 phe --> orginal Chương 578 : Võ vương Ma Lan --> orginal Chương 579 : Tinh vực vỡ nát chấn động --> orginal Chương 580 : 1 lá thuyền dẹt --> orginal Chương 581 : Thiên Lô Kiếm Thể --> orginal Chương 582 : Vô cực --> orginal Chương 583 : Thú lớn hư không --> orginal Chương 584 : Nghe nói quạ đen chiêu hư hỏng vận --> orginal Chương 585 : Thân phận chênh lệch --> orginal Chương 586 : Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn --> orginal Chương 587 : Thiên tài hiện thân --> orginal Chương 588 : Triển lộ phong mang --> orginal Chương 589 : Vô Cực Giới --> orginal Chương 590 : Tư cách kim lệnh --> orginal Chương 591 : Đạo sư sát hạch --> orginal Chương 592 : Tôn kính sư môn trưởng bối --> orginal Chương 593 : Nhiệm vụ đạo sư --> orginal Chương 594 : Học viên thiên tài --> orginal Chương 595 : Ta không dễ dàng thu đồ --> orginal Chương 596 : Vô Danh Kiếm Điển --> orginal Chương 597 : Cường thế --> orginal Chương 598 : 2 tên học viên --> orginal Chương 599 : Thể chất truyền thuyết Lạc tộc --> orginal Chương 600 : Nhiệm vụ đạo sư hoàn thành --> orginal Chương 601 : Bản thân bỏ thuốc cho bản thân --> orginal Chương 602 : Thiên Vân tửu lầu --> orginal Chương 603 : Bắt cái đang --> orginal Chương 604 : Lần đầu giảng bài --> orginal Chương 605 : Yến Phi Tiêu --> orginal Chương 606 : Điên rồi, điên rồi --> orginal Chương 607 : Ngày ước chiến --> orginal Chương 608 : 1 kêu rợn người --> orginal Chương 609 : Tu vi cũng không đại biểu hết thảy --> orginal Chương 610 : Nhiệm vụ đoàn đội --> orginal Chương 611 : Khắp nơi kim đúng --> orginal Chương 612 : Còn phải dựa ta cứu tràng --> orginal Chương 613 : La Thiên cuối cùng chết --> orginal Chương 614 : Nghiêm khắc trách phạt --> orginal Chương 615 : La Thiên Khán bệnh --> orginal Chương 616 : Đào người --> orginal Chương 617 : Sơ Dương đại bỉ, Thương Cổ bí cảnh --> orginal Chương 618 : Hồn phách tinh hoa --> orginal Chương 619 : Ma niệm viên mãn --> orginal Chương 620 : Thiên Linh cốc đáp đề --> orginal Chương 621 : 1 vọt thứ 1 --> orginal Chương 622 : 99 --> orginal Chương 623 : Sơ Dương đại bỉ --> orginal xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 624 : Không có đi về phía bất lợi --> orginal Chương 625 : Cuối cùng 1 vòng --> orginal Chương 626 : Khí thế như cầu vồng xung phong --> orginal Chương 627 : Đi lên, đập hắn --> orginal Chương 628 : Cảm ngôn của La Thiên --> orginal Chương 629 : Ám hồn trùng --> orginal Chương 630 : Thủy Lam giới --> orginal Chương 631 : Kiếm khí vạn 0 --> orginal Chương 632 : Chém Lưu Lục --> orginal Chương 633 : Giải cứu tù binh --> orginal Chương 634 : Người của Hải Ma cung --> orginal Chương 635 : Công bằng chấp pháp --> orginal Chương 636 : Trận bàn Thái Cổ --> orginal Chương 637 : Toàn bộ giải mã --> orginal Chương 638 : Thương Cổ bí cảnh mở ra --> orginal Chương 639 : Nhanh chân lên trước --> orginal Chương 640 : Con non dị thú --> orginal Chương 641 : 1 đám theo/cùng sâu rắm --> orginal Chương 642 : Phủ đệ võ vương --> orginal Chương 643 : Phá cục mấu chốt --> orginal Chương 644 : Thí luyện rơi màn --> orginal Chương 645 : Vân Tuyền lệnh --> orginal Chương 646 : Người tốt thật --> orginal Chương 647 : Lười phải để ý sẽ --> orginal Chương 648 : Thật giả không phân biệt --> orginal Chương 649 : Cấm khu Vân Tuyền --> orginal Chương 650 : Không ý tứ --> orginal Chương 651 : Vân Tuyền động tĩnh khác thường --> orginal Chương 652 : 1 chân giẫm mở --> orginal Chương 653 : La đạo sư, ngươi đang làm cái gì --> orginal Chương 654 : Chiết phục --> orginal Chương 655 : Khí linh điên rồi --> orginal Chương 656 : Linh bảo điện --> orginal Chương 657 : 67 thành --> orginal Chương 658 : Lam Ngân Tinh --> orginal Chương 659 : Chiêu con rể --> orginal Chương 660 : Đạo sư trung cấp sát hạch --> orginal Chương 661 : Văn đo kết thúc --> orginal Chương 662 : Quân đoàn khôi lỗi --> orginal Chương 663 : Xấu xa độc địa --> orginal Chương 664 : Võ đo khâu cuối cùng --> orginal Chương 665 : 1 chân đá bay --> orginal Chương 666 : Thứ 1 --> orginal Chương 667 : Kiếm ý tật phong --> orginal Chương 668 : Sóng mây tụ hội --> orginal Chương 669 : Kỳ Thải Linh Anh --> orginal Chương 670 : Học lợn gọi --> orginal Chương 671 : Không đủ xem --> orginal Chương 672 : Sự khiêu khích của Yến Minh Hiên --> orginal Chương 673 : Phóng lớn quang thải --> orginal Chương 674 : 1 sập hồ đồ --> orginal Chương 675 : Truyền kỳ của La Tiêu --> orginal Chương 676 : Phản đối với môn thân sự này --> orginal Chương 677 : Tổ chức Thiên Chu --> orginal Chương 678 : Có Không tuân Đạo đức luân lý --> orginal Chương 679 : Ta để cho các người đi sao? --> orginal Chương 680 : Níu ra nằm vùng --> orginal xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 681 : Diệu kế --> orginal Chương 682 : Nhiệm vụ hoàn thành --> orginal Chương 683 : Tìm lên cửa tới --> orginal Chương 684 : Sự tính kế thật sâu --> orginal Chương 685 : Đánh giá thấp thực lực của ta --> orginal Chương 686 : 1 chưởng vỗ bay --> orginal Chương 687 : Hàn Tiêu học viện --> orginal Chương 688 : Bái phỏng La Tiêu --> orginal Chương 689 : Mời lăn xa chút --> orginal Chương 690 : Chơi 1 chơi --> orginal Chương 691 : Độc dẫn lẳng lơ --> orginal Chương 692 : Chấm điểm 100 --> orginal Chương 693 : Kế sách của La Thiên --> orginal Chương 694 : Thánh khí nổi điên --> orginal Chương 695 : Thế giới gương băng --> orginal Chương 696 : Sát hạch kết thúc --> orginal Chương 697 : Đối với đạo sư La Tiêu vô lễ --> orginal Chương 698 : 2 năm ước chừng --> orginal Chương 699 : Đuổi ra sư môn --> orginal Chương 700 : Phẩm đức bại hoại --> orginal Chương 701 : Hồng liên động tĩnh khác thường --> orginal Chương 702 : Khe rãnh --> orginal Chương 703 : Cổ tộc Viên thị, ma vân 5 Sát --> orginal Chương 704 : Xích nguyên trùng --> orginal Chương 705 : Không dung tà --> orginal Chương 706 : Tận cùng --> orginal Chương 707 : Chẳng khác nào là quái vật --> orginal Chương 708 : U Minh rắn múa --> orginal Chương 709 : Viên Thông bi thống --> orginal Chương 710 : Hồng Liên cư --> orginal Chương 711 : Khôi lỗi tuyến nhện --> orginal Chương 712 : Phòng luyện khí --> orginal Chương 713 : Võ vương nổi giận --> orginal Chương 714 : Võ vương điều tra --> orginal Chương 715 : Thánh khí --> orginal Chương 716 : 0 bịt/phong phá băng kiếm --> orginal Chương 717 : Dò xét --> orginal Chương 718 : Chấn động chuyện của Thương Bạch Chi Hoàn --> orginal Chương 719 : Xuất quan --> orginal Chương 720 : Chặn giết --> orginal Chương 721 : Mang ngươi phồng phồng kiến thức --> orginal Chương 722 : Các hạ là vị cao nhân nào? --> orginal Chương 723 : 1 cốc rượu --> orginal Chương 724 : Ngang nhiên động thủ --> orginal Chương 725 : Không có cách đáp ứng --> orginal Chương 726 : Khiêu chiến họ Yến --> orginal thứ bảy trăm hai mươi bảy 2 căn ngón tay --> orginal Chương 728 : Có người đưa danh ngạch ta --> orginal Chương 729 : Chuẩn bị cuối cùng --> orginal Chương 730 : Ngọc phù băng long --> orginal Chương 731 : Đều bị chơi xỏ? --> orginal Chương 732 : Khủng bố băng cung --> orginal Chương 733 : Tổ đội xông băng cung --> orginal Chương 734 : Thật có quỷ --> orginal Chương 735 : Tổ kiến --> orginal Chương 736 : Phệ kim nghĩ --> orginal Chương 737 : Yến Lăng Nguyệt --> orginal Chương 738 : Mật lớn làm xằng làm bậy --> orginal Chương 739 : Thiệt thòi lớn --> orginal Chương 740 : Bia đá thần bí --> orginal Chương 741 : Ngươi không thể đụng/chạm --> orginal Chương 742 : Đem La Thiên mời trở về --> orginal Chương 743 : Tiên cung mở ra --> orginal Chương 744 : Chém yêu --> orginal Chương 745 : Xuất kích --> orginal Chương 746 : Sự giao dịch của Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên --> orginal Chương 747 : Dụ huyết đan --> orginal Chương 748 : Yêu thú vương cấp --> orginal Chương 749 : Thánh khí ra vỏ --> orginal Chương 750 : Hát đôi 簧 dọa người --> orginal Chương 751 : Lựa chọn cơ duyên --> orginal Chương 752 : 0 cơ tiên cung --> orginal Chương 753 : Khó khăn khảo nghiệm --> orginal Chương 754 : Xông quan gợi ý --> orginal Chương 755 : Xông qua đầu --> orginal Chương 756 : Hiểu lầm to lớn --> orginal Chương 757 : Cơ hội có hạn, trước đến trước được --> orginal Chương 758 : Tiên tộc đáng sợ --> orginal Chương 759 : 0 cơ thí luyện kết thúc --> orginal Chương 760 : Tiên cung cuối cùng thí luyện --> orginal Chương 761 : Tiên lôi trì --> orginal Chương 762 : 1 lên giải quyết --> orginal Chương 763 : Giao thủ Yến Lăng Nguyệt --> orginal Chương 764 : Tiên lôi thạch --> orginal Chương 765 : Kẻ thù chung toàn trường --> orginal Chương 766 : Thiên trì 7 trọng! --> orginal Chương 767 : Nhận ta 1 kiếm --> orginal Chương 768 : 1 địch 5 --> orginal Chương 769 : Tin đồn buồn cười --> orginal Chương 770 : Thanh danh Chim khách Lên --> orginal Chương 771 : Kẻ cản ta, liền là địch --> orginal Chương 772 : Lá bài tẩy bùng phát --> orginal Chương 773 : Đóng băng hết thảy --> orginal Chương 774 : Dẫn Lôi Thuật --> orginal Chương 775 : Trí nhớ của quạ đen --> orginal Chương 776 : Quay về --> orginal Chương 777 : La Thiên làm/khô --> orginal Chương 778 : Không có ác không làm --> orginal Chương 779 : Ta là thứ 1! --> orginal Chương 780 : Dùng lôi bổ tảng đá --> orginal Chương 781 : 3 cái, đủ không? --> orginal Chương 782 : Nghỉ hắn --> orginal Chương 783 : Ước chiến 1 cái tháng sau --> orginal Chương 784 : Nửa bước Chân Võ cảnh! --> orginal Chương 785 : Thiên Nhạc Đao --> orginal Chương 786 : Ngày quyết chiến --> orginal Chương 787 : Phát triển hoàn mỹ --> orginal Chương 788 : Lôi Đình Vạn Kiếm --> orginal Chương 789 : Thắng làm vua thua làm giặc --> orginal Chương 790 : Thần Vực đại lục --> orginal Chương 791 : Bản thân quyết định --> orginal Chương 792 : Ym lặng rời đi --> orginal Chương 793 : Mang ta đi gặp nàng --> orginal Chương 794 : Thiên Bảng thứ 1 liền như vậy? --> orginal Chương 795 : Giết hắn --> orginal Chương 796 : Sát thủ vương cấp --> orginal Chương 797 : Quý trọng lễ vật --> orginal Chương 798 : Sự lột xác của Ninh Tuyết Dao --> orginal Chương 799 : 2 lần dị tượng --> orginal Chương 800 : Kinh động 8 phe --> orginal Chương 801 : Quay về thánh viện --> orginal Chương 802 : 2 cái tin tức --> orginal Chương 803 : Lạc Viễn Lương --> orginal Chương 804 : Kiêu Dương luận võ --> orginal Chương 805 : Sơ chiến chân võ --> orginal Chương 806 : Liên tục thảm bại --> orginal Chương 807 : 2 thắng liên tục --> orginal Chương 808 : Tốt nhất biểu hiện --> orginal Chương 809 : Lớn nghịch tập --> orginal Chương 810 : Giúp đại nhân Viễn Lương ra giọng điệu --> orginal Chương 811 : Có bản lĩnh, ngươi liền đánh ta --> orginal Chương 812 : Không có bỏ tiền --> orginal Chương 813 : Cúi đầu xin lỗi --> orginal Chương 814 : Linh quang võ đạo --> orginal Chương 815 : Ông nội của Mộ Thanh Thanh --> orginal Chương 816 : Hồi Xuân thánh y --> orginal Chương 817 : Ngươi có mấy thành nắm chắc? --> orginal Chương 818 : Võ tôn hàng lâm --> orginal Chương 819 : Lui đi --> orginal Chương 820 : Lật gấp hai lần --> orginal Chương 821 : 9 cái tháng --> orginal Chương 822 : Các người thật là ngu xuẩn a --> orginal Chương 823 : Phong thư --> orginal Chương 824 : Khiêu khích ta? --> orginal Chương 825 : Cỗ chuẩn bị tư cách --> orginal Chương 826 : Đám Phong Linh Ngư --> orginal Chương 827 : Đến nơi Cổ tộc Ninh thị --> orginal Chương 828 : Ninh Phỉ Vũ --> orginal Chương 829 : Anh tài hội tụ --> orginal Chương 830 : Sự biểu diễn của La Thiên --> orginal Chương 831 : Chúng giận --> orginal Chương 832 : Chấn lật toàn trường --> orginal Chương 833 : Thông qua --> orginal Chương 834 : Ta mới cầm ra mấy thành bản lĩnh mà thôi --> orginal Chương 835 : Dạo kĩ viện, chém Giao Long --> orginal Chương 836 : Hoa tươi cùng bảo thạch --> orginal Chương 837 : Kỳ thải hoa 7 màu --> orginal Chương 838 : Chiến đôi vương --> orginal Chương 839 : Cực Tinh Ngọc Châu --> orginal Chương 840 : Thiên Hà Phỉ Ngọc --> orginal Chương 841 : Cái thứ 1 ra cục --> orginal Chương 842 : Thứ 1 tranh --> orginal Chương 843 : 9 màu --> orginal Chương 844 : Lại đoạt thứ 1 --> orginal Chương 845 : Tội lớn ác cực --> orginal Chương 846 : Thiên trì 9 trọng --> orginal Chương 847 : Cuối cùng khảo nghiệm --> orginal Chương 848 : 3 căn ngón tay --> orginal Chương 849 : Ngươi cư nhiên/thế nhưng/lại ghét bỏ? --> orginal Chương 850 : Thứ 3 --> orginal Chương 851 : Toàn trường hỗn loạn --> orginal Chương 852 : Trời cao --> orginal Chương 853 : Kết quả --> orginal Chương 854 : Khổng Tuyên thắc mắc --> orginal Chương 855 : Người hầu thắng liên tục --> orginal Chương 856 : Lão tổ lửa đỏ --> orginal Chương 857 : Bây giờ, ta có tư cách sao? --> orginal Chương 858 : Sính lễ --> orginal Chương 859 : Thiên Hà ngọc kinh --> orginal Chương 860 : Đánh động Thương Bạch Chi Hoàn --> orginal Chương 861 : Hôn lễ ngày đó --> orginal Chương 862 : Thiên Hoa Hải --> orginal Chương 863 : Nửa bước Chân Võ cảnh --> orginal Chương 864 : Chạm trán La Thiên chuẩn không chuyện tốt --> orginal Chương 865 : Uy hiếp thế gia siêu cấp --> orginal Chương 866 : Nhiệt tình chiêu đãi --> orginal Chương 867 : Trò chuyện thật tốt --> orginal Chương 868 : Lại lau kiếm --> orginal Chương 869 : Mộc gia quật khởi --> orginal Chương 870 : Cường địch thần vực --> orginal Chương 871 : Đến nơi Phá Toái Chi Hoàn --> orginal Chương 872 : Đột phá chân võ --> orginal Chương 873 : Điện chủ Quỷ Hiết --> orginal Chương 874 : Chết đuối --> orginal Chương 875 : Tên thứ hai kẻ thù --> orginal Chương 876 : Giết tới --> orginal Chương 877 : Kêu thảm liên tục --> orginal Chương 878 : Tàn tật phái đúng --> orginal Chương 879 : Sát Lão Đại giương danh 4 biển --> orginal Chương 880 : Chí Âm Băng Lôi Thể --> orginal xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 881 : Trở về Thái Nguyên Tông --> orginal Chương 882 : Ngươi xét đến cùng có cái sự mưu đồ gì? --> orginal Chương 883 : Nhanh bị dọa nước tiểu --> orginal Chương 884 : Địch nhân lên cửa --> orginal Chương 885 : Gan các người không nhỏ a! --> orginal Chương 886 : Lật xe --> orginal Chương 887 : Ai bồi tội xin lỗi? --> orginal Chương 888 : Không công bằng --> orginal Chương 889 : 1 người cũng đủ rồi --> orginal Chương 890 : Không xa vạn dặm đưa đầu người --> orginal Chương 891 : Hàng lâm Hải Ma cung --> orginal Chương 892 : Giặc cướp thần bí thuyền hiện thân --> orginal Chương 893 : Trò chơi quá không hứng thú --> orginal Chương 894 : Trấn áp 2 võ vương lớn --> orginal Chương 895 : Chém võ vương Ma Lan --> orginal Chương 896 : Nghiền ép hết thảy --> orginal Chương 897 : Truyền kỳ kinh thế --> orginal Chương 898 : Đến nơi Bạo Phong Chi Hoàn --> orginal Chương 899 : Nhọc nhằn lữ trình đường đi --> orginal Chương 900 : Tới từ nguy cơ Võ đế --> orginal Chương 901 : Thần lộ --> orginal Chương 902 : Tiến vào Thần Vực đại lục --> orginal Chương 903 : Bãi quặng Thiên Hàn --> orginal Chương 904 : Ta không có chứng cứ --> orginal Chương 905 : 10 đại đế tộc --> orginal Chương 906 : Ấn kí băng long --> orginal Chương 907 : Trốn khỏi bãi quặng Thiên Hàn --> orginal Chương 908 : Tử Dương Tông --> orginal Chương 909 : Vào thành --> orginal Chương 910 : Sát hạch hỗn chiến --> orginal Chương 911 : Âm Băng Lôi Tráo --> orginal Chương 912 : Rất khó chống qua 10 chiêu --> orginal Chương 913 : Nhận ra thân phận --> orginal Chương 914 : Thánh khí đụng chạm --> orginal Chương 915 : Hết sức buồn cười --> orginal Chương 916 : U Minh Động --> orginal Chương 917 : Gió đêm --> orginal Chương 918 : Thần La --> orginal Chương 919 : Khách sạn U Minh --> orginal Chương 920 : Bạc cấp sự giao hẹn của sát thủ --> orginal Chương 921 : Mai Long Kiều --> orginal Chương 922 : Lần ám sát thứ 1 --> orginal Chương 923 : Gặp đánh cuộc phải thua --> orginal Chương 924 : Ra tay trước vì mạnh --> orginal Chương 925 : Chiến lợi phẩm phong phú --> orginal Chương 926 : Trao đổi bí thuật --> orginal Chương 927 : Luyện Binh các --> orginal Chương 928 : 10 vạn linh tinh --> orginal Chương 929 : Dẫn dụ ra khỏi thành --> orginal Chương 930 : Quét ngang nghiền ép --> orginal Chương 931 : La Thiên bạc cấp nhiệm vụ --> orginal Chương 932 : Tiến vào Tử Dương Tông --> orginal Chương 933 : Tiến vào phương pháp của ngoại tông --> orginal Chương 934 : Ta giúp các người bắt La Thiên --> orginal Chương 935 : Dọa đần mai 0 Triết --> orginal Chương 936 : Lẫn vào ngoại tông --> orginal Chương 937 : Điên kiếm linh tinh --> orginal Chương 938 : Linh kiều tụ hội, Liệt Càn đến đây --> orginal Chương 939 : 8 cái sát thủ --> orginal Chương 940 : Đại bỉ ngoại tông --> orginal Chương 941 : Thắc mắc thân phận --> orginal Chương 942 : Rợn người biểu hiện --> orginal Chương 943 : Ta nhận thua --> orginal Chương 944 : Liệt Hùng Vân đại trưởng lão --> orginal Chương 945 : Đệ tử ký danh --> orginal Chương 946 : Kiếm pháp Đế cấp --> orginal Chương 947 : Ám sát! --> orginal Chương 948 : Sát thủ thất bại --> orginal Chương 949 : Chém giết mục tiêu --> orginal Chương 950 : Ta sai rồi, tha ta --> orginal Chương 951 : To bằng trời nồi --> orginal Chương 952 : Mai 0 Triết Ngươi trả tiền --> orginal Chương 953 : Đánh cuộc thua? --> orginal Chương 954 : Bạc cấp sát thủ --> orginal Chương 955 : Báo thù Điểm bắt đầu --> orginal Chương 956 : Lạc Hải thành --> orginal Chương 957 : Khéo gặp thiên tài Mai tộc --> orginal Chương 958 : Vật kịch độc --> orginal Chương 959 : Khâm phục không thôi --> orginal Chương 960 : Phủ đệ bán thần --> orginal Chương 961 : Phản bội --> orginal Chương 962 : Thiên tài Thần Môn hung hãn --> orginal Chương 963 : Nhà thắng lớn nhất --> orginal Chương 964 : Gió đêm gặp nguy hiểm --> orginal Chương 965 : Huyết Ma trại --> orginal Chương 966 : Ám sát Vô Cực cảnh --> orginal Chương 967 : Hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 968 : Tử kiếp --> orginal Chương 969 : Thiên tài của 2 đại Thần Môn --> orginal Chương 970 : Danh sách kẻ thù --> orginal Chương 971 : Chim xấu xí rời đi, tu vi tinh tiến --> orginal Chương 972 : Khiêu chiến nửa bước vô cực --> orginal Chương 973 : Vòng vây --> orginal Chương 974 : Ngươi lại tới --> orginal Chương 975 : Trên miệng không muốn, thân thể thành thật --> orginal Chương 976 : Cầm đến danh ngạch --> orginal Chương 977 : Phủ đệ bán thần mở ra --> orginal Chương 978 : Kỳ ngộ cùng nguy hiểm --> orginal Chương 979 : Khi 1 cái thư đồng --> orginal Chương 980 : Trí mệnh khắc tinh! Cắn nuốt! --> orginal Chương 981 : Mạnh mạnh liên thủ --> orginal Chương 982 : Thần binh! Quỷ đế! --> orginal Chương 983 : Không đáng sợ --> orginal Chương 984 : Huyết tinh đế nguyên tới tay --> orginal Chương 985 : Không đồng ý ngươi vào đội --> orginal Chương 986 : Long cốc --> orginal Chương 987 : Hậu kỳ chân võ --> orginal Chương 988 : Nước đục mò cá --> orginal Chương 989 : Thân thiện tương trợ --> orginal Chương 990 : Lôi long thạch --> orginal Chương 991 : Phát hiện phủ đệ bán thần --> orginal Chương 992 : Chí Âm Băng Lôi Thể đột phá --> orginal Chương 993 : Phủ đệ bán thần nguy hiểm --> orginal Chương 994 : Cái thứ 1 tiến vào --> orginal Chương 995 : Huyền Kim Cổ Quy --> orginal Chương 996 : Vương 8 lên bờ --> orginal Chương 997 : Tranh đoạt chém giết --> orginal Chương 998 : Cường thế không có thớt --> orginal Chương 999 : To lớn cung điện --> orginal Chương 1000 : Chim xấu xí xảo trá --> orginal Chương 1001 : Các người không làm được --> orginal Chương 1002 : Thiên Diệp Thanh --> orginal Chương 1003 : 1000 cái La Thiên --> orginal Chương 1004 : Lại sắp cổ con rùa bờ ao --> orginal Chương 1005 : Thu hoạch phong phú --> orginal Chương 1006 : Sự dự mưu của La Thiên --> orginal Chương 1007 : Toàn đội tăng lên --> orginal Chương 1008 : Cắn nuốt quỷ đế --> orginal Chương 1009 : Cái Hư Côn --> orginal Chương 1010 : U Long Thần Biến --> orginal Chương 1011 : Bán thần rơi rụng --> orginal Chương 1012 : Thần Huyết Cấu Thạch --> orginal Chương 1013 : Kế Hồng Ngọc giết tới --> orginal Chương 1014 : Đại quân --> orginal Chương 1015 : Nhìn thấy ngươi buồn nôn --> orginal Chương 1016 : Thần tinh --> orginal Chương 1017 : Không tốn thổi tro lực --> orginal Chương 1018 : Để đuổi giết ta a --> orginal Chương 1019 : Hố sát thần cửa thiên tài --> orginal Chương 1020 : Ngươi là La Thiên! --> orginal Chương 1021 : Tụ họp chúng đấu chim --> orginal Chương 1022 : Người khổng lồ thần tinh --> orginal Chương 1023 : Hài cốt bán thần --> orginal Chương 1024 : 1 căn ngón tay --> orginal Chương 1025 : Mảnh vụn thần khí --> orginal Chương 1026 : Chim xấu xí khoan khoái --> orginal thứ một nghìn không trăm hai mươi bảy hàng giả --> orginal Chương 1028 : Đoạn cuối --> orginal Chương 1029 : Bổn thần có không tin cậy qua sao? --> orginal Chương 1030 : Bán thần cứu viện --> orginal Chương 1031 : 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1032 : Phúc tinh cùng tai tinh --> orginal Chương 1033 : 9 thiên tà linh treo mê --> orginal Chương 1034 : Bế quan 5 năm --> orginal Chương 1035 : Đột phá vô cực --> orginal Chương 1036 : Chém trung kỳ Vô Cực cảnh --> orginal Chương 1037 : Gai góc --> orginal Chương 1038 : Trở mặt như lật sách --> orginal Chương 1039 : Nhiệm vụ đặc thù --> orginal Chương 1040 : Công kích U Minh Động --> orginal Chương 1041 : Tiếp nhận nhiệm vụ tổng đà --> orginal xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 1042 : Lớn ngạch tiêu hao --> orginal Chương 1043 : Tổng đà --> orginal Chương 1044 : Sát thủ bảng Huyết cấp --> orginal Chương 1045 : Tìm người nhiệm vụ --> orginal Chương 1046 : Hươu 9 linh --> orginal Chương 1047 : Tịch Linh tông --> orginal Chương 1048 : Đồ đệ ra tay --> orginal Chương 1049 : Tìm được mục tiêu nhiệm vụ --> orginal một nghìn không trăm năm mươi chương làm thực nghiệm --> orginal Chương 1051 : Quái vật lông dài 7 màu --> orginal Chương 1052 : Dung khí mới dung hợp --> orginal Chương 1053 : Vì lão tổ của các người mặc niệm đi --> orginal Chương 1054 : Hoà tan lão tổ các người --> orginal Chương 1055 : Vũ Tộc bí mật --> orginal Chương 1056 : Bán thần 10 năm --> orginal Chương 1057 : Phân biệt --> orginal Chương 1058 : Thần cấp! Thiên Hồng Quyết --> orginal Chương 1059 : Kết toán nhiệm vụ --> orginal Chương 1060 : 14 vạn linh tinh --> orginal Chương 1061 : Lên bảng --> orginal Chương 1062 : Bỡn cợt sát thủ Huyết cấp --> orginal Chương 1063 : Băng máu --> orginal Chương 1064 : Dán thân vệ sĩ --> orginal Chương 1065 : Thúi không cần mặt --> orginal Chương 1066 : Liên tiếp 2 3 --> orginal Chương 1067 : Tử thương thảm trọng --> orginal Chương 1068 : Lĩnh ngộ thần thông --> orginal Chương 1069 : Địa Dung Thành --> orginal Chương 1070 : 8 liền/ngay cả bại --> orginal Chương 1071 : Đến cùng xảy ra cái gì? --> orginal Chương 1072 : Kinh diễm 4 phe --> orginal Chương 1073 : Bây giờ yên tĩnh --> orginal Chương 1074 : Cái ác nhân này gọi cái gì? --> orginal Chương 1075 : Bại Sử Ngạo Long --> orginal Chương 1076 : Cùng Thần La đoạn tuyệt thầy trò --> orginal mới hơn trì hoãn --> orginal Chương 1077 : Băng lôi thể 5 tầng --> orginal Chương 1078 : Các người có thể 1 lên --> orginal Chương 1079 : 3 thiếu 1 --> orginal Chương 1080 : Trở về đợi --> orginal Chương 1081 : Quét ngang hết thảy --> orginal Chương 1082 : Bái sư? --> orginal Chương 1083 : Trở về nhân tộc --> orginal Chương 1084 : Ngươi làm/giở trò sai rồi, liền hắn 1 cái --> orginal Chương 1085 : 0 tháng kiếm --> orginal Chương 1086 : Khó chắn 3 chiêu --> orginal Chương 1087 : Uy danh của Thần La --> orginal Chương 1088 : 4 cửa công pháp Đế cấp --> orginal Chương 1089 : 1 mắt thấy mặc --> orginal Chương 1090 : Cạm bẫy của Huyết Ma Đế --> orginal Chương 1091 : Vận mệnh đẩy tay --> orginal Chương 1092 : Giấu sâu sau màn, giết người vô hình --> orginal Chương 1093 : Chết! Chết! Chết! --> orginal Chương 1094 : Gió bão mãnh liệt hơn --> orginal Chương 1095 : Sự quyết tâm của địch nhân! Tránh khó --> orginal Chương 1096 : Tìm được ngươi --> orginal Chương 1097 : Sinh tử giữa --> orginal Chương 1098 : Hàn Nguyên cực âm công --> orginal Chương 1099 : Đều dừng tay --> orginal Chương 1100 : 1 giọt chuyện xưa khủng bố của chân nguyên --> orginal Chương 1101 : Huyên náo --> orginal Chương 1102 : Đặng Viêm --> orginal Chương 1103 : Nặng Lấy được Tân sinh --> orginal Chương 1104 : Cừu gia cùng đến --> orginal Chương 1105 : Trời đất băng tuyết --> orginal Chương 1106 : Dưới 1 cái --> orginal Chương 1107 : Bạo Phong Chi Hoàn tên sơ Dương --> orginal Chương 1108 : 1 người chiến 1 tông --> orginal Chương 1109 : Ta là dọa lớn --> orginal Chương 1110 : Điểm tụ tập --> orginal Chương 1111 : Ngươi cũng dẫn chết đi --> orginal Chương 1112 : Võ tôn hắc ưng --> orginal Chương 1113 : Lần nữa miểu sát --> orginal Chương 1114 : Di tích đế quốc --> orginal Chương 1115 : Lão đại chính là mẹ cha ta --> orginal Chương 1116 : Việc này ta giúp --> orginal Chương 1117 : Nhanh, đi qua giúp đỡ --> orginal Chương 1118 : La Thiên quá ngây thơ --> orginal Chương 1119 : Khó chịu, ngạt --> orginal Chương 1120 : Không dám đi vào --> orginal Chương 1121 : Một mình dò xét --> orginal Chương 1122 : Các người không chậm --> orginal Chương 1123 : La Thiên rất vừa lòng --> orginal Chương 1124 : Của cải quỷ đế U Hải --> orginal Chương 1125 : Sự sợ hãi của quỷ đế --> orginal Chương 1126 : La Thiên bùng phát --> orginal Chương 1127 : Chia cắt bảo vật --> orginal Chương 1128 : Kịch hay bắt đầu --> orginal Chương 1129 : Thế lực 7 đại đạo phỉ thần phục --> orginal Chương 1130 : Địch nhân tới --> orginal Chương 1131 : Đại nhân không chấp tiểu nhân qua --> orginal Chương 1132 : Đề nghị điên dại --> orginal Chương 1133 : Bế quan tiềm tu --> orginal Chương 1134 : Băng Sơn Tông Đông Nguyệt giới --> orginal Chương 1135 : Ngươi có thể lui xuống --> orginal Chương 1136 : Khiêu chiến Thông Thiên cảnh! --> orginal Chương 1137 : Đây còn là người? --> orginal Chương 1138 : Chém đầu Thông Thiên cảnh --> orginal Chương 1139 : Băng Sơn Tông đại loạn --> orginal Chương 1140 : Giết hắn --> orginal Chương 1141 : Manh mối của phụ thân --> orginal Chương 1142 : La Thiên chạy trốn --> orginal Chương 1143 : Chân tướng công bố --> orginal Chương 1144 : Năng lực của vong linh kiếm --> orginal Chương 1145 : Hết thảy tận ở trong nắm giữ --> orginal Chương 1146 : Cha con tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 1147 : Đoan Mộc gia --> orginal Chương 1148 : Quý gia không sợ bất kỳ địch nhân nào --> orginal Chương 1149 : Ngược về Thương Bạch Chi Hoàn --> orginal Chương 1150 : 1 chiếc hư không thuyền đáng sợ --> orginal Chương 1151 : Doạ chạy địch quân --> orginal Chương 1152 : Hoa Yêu tộc --> orginal Chương 1153 : Chúng ta bị diệt sạch --> orginal Chương 1154 : Bên trong này thật náo nhiệt a --> orginal Chương 1155 : 1 phần vì 2 --> orginal Chương 1156 : Thiên La Kiếm Quân --> orginal Chương 1157 : Đã từng học sinh --> orginal Chương 1158 : Yến Phi Tiêu, Diệp Thủy Vân --> orginal Chương 1159 : Tới, uống 1 cốc --> orginal Chương 1160 : Rút ra lông --> orginal Chương 1161 : Ma chủng hoa máu --> orginal Chương 1162 : Chuyện nhỏ 1 cọc --> orginal Chương 1163 : Đầu hàng hoặc là chết --> orginal Chương 1164 : 0 vạn không thể đi Lương Mộc giới --> orginal Chương 1165 : Lần nữa lặp lại --> orginal Chương 1166 : Liền/ngay cả phá 3 giới --> orginal Chương 1167 : Thiên La Địa Võng? --> orginal Chương 1168 : Chấn động 4 phe --> orginal Chương 1169 : Trước bão táp yên tĩnh --> orginal Chương 1170 : 8 võ tôn lớn, mỹ nam thứ 1 --> orginal Chương 1171 : Thân phận phơi sáng, vây tiễu La Thiên --> orginal Chương 1172 : Nhất ném võ tôn người --> orginal Chương 1173 : Rơi hoang mà chạy --> orginal Chương 1174 : Lăn đi --> orginal Chương 1175 : Đại chiến ở tức --> orginal Chương 1176 : Còn chưa bắt đầu, liền đã rơi màn --> orginal Chương 1177 : Tái nhợt tuyệt Chóp núi --> orginal Chương 1178 : Truyền kỳ của Thiên La Kiếm Quân --> orginal Chương 1179 : Ra bán --> orginal Chương 1180 : Tiểu nữu của tiên tộc --> orginal Chương 1181 : Đánh giết ma tộc --> orginal Chương 1182 : Thanh Lân tộc --> orginal Chương 1183 : Sự đặc sắc của lãnh địa tiên tộc --> orginal Chương 1184 : Bôi nhọ --> orginal Chương 1185 : Kém chút hỏa hầu --> orginal Chương 1186 : Thu được tư cách --> orginal Chương 1187 : Đến nơi tiên tộc --> orginal Chương 1188 : Núi sách --> orginal Chương 1189 : Ngươi phải gian lận? --> orginal Chương 1190 : Thư sơn chi linh --> orginal Chương 1191 : Ta thế nào thứ 1? --> orginal Chương 1192 : Giương danh 4 phe --> orginal Chương 1193 : Sự nghi ngờ của thần linh --> orginal Chương 1194 : Hướng đạo --> orginal Chương 1195 : Trướng lớn kiến thức --> orginal Chương 1196 : Thần thoại, treo mê --> orginal Chương 1197 : Tu luyện Linh Tháp --> orginal Chương 1198 : Thương linh cung --> orginal Chương 1199 : Ngươi đừng gấp --> orginal Chương 1200 : Xung kích Thông Thiên cảnh --> orginal Chương 1201 : Cuối cùng khắc --> orginal Chương 1202 : Thông thiên Võ đế --> orginal Chương 1203 : Biến hoá --> orginal Chương 1204 : Diễn Võ điện --> orginal Chương 1205 : Lạm dụng chức quyền --> orginal Chương 1206 : Làm nhục --> orginal Chương 1207 : Dồn thật khôi lỗi --> orginal Chương 1208 : Kiếm pháp lôi đạo cùng bí thuật --> orginal Chương 1209 : Sấm nổ phù --> orginal Chương 1210 : Trong nháy mắt kế hoạch bại lộ --> orginal Chương 1211 : Cái kiếm pháp rác rưởi gì --> orginal Chương 1212 : Tưởng tượng cùng hiện thực --> orginal Chương 1213 : Giả ma tộc cùng thật ma tộc --> orginal Chương 1214 : Bạo! --> orginal Chương 1215 : Doạ dẫm --> orginal Chương 1216 : Câu thịnh hội tiên hà --> orginal Chương 1217 : La huynh, có lời thật tốt nói --> orginal Chương 1218 : Tiên hà buông câu --> orginal Chương 1219 : Đem mồi cá của ta cầm tới --> orginal Chương 1220 : Năng lực mới, ấn kí thiên nhãn --> orginal Chương 1221 : Đùa giỡn trống lòng bàn tay --> orginal Chương 1222 : Còn không lăn xa chút? --> orginal Chương 1223 : Hiếm có chủng loại --> orginal Chương 1224 : Bên trong này cá không ít --> orginal Chương 1125 : Truyền thuyết phẩm loại --> orginal Chương 1126 : Còn có 1 cái? --> orginal Chương 1127 : Bắt bớ linh ương ngư --> orginal Chương 1228 : Trí Lấy truyền thuyết cá --> orginal Chương 1229 : Buông câu cung --> orginal Chương 1230 : Tích phân của La Thiên --> orginal Chương 1231 : Sáng tạo lịch sử --> orginal Chương 1232 : Điên dại trao đổi, thần linh triệu kiến --> orginal Chương 1233 : Chỉ cần giao tiền liền có tư cách --> orginal Chương 1234 : Ước chiến 8 tiên tộc --> orginal Chương 1235 : Toàn thua --> orginal Chương 1236 : Luyện chế bán thần khí --> orginal Chương 1237 : Ngư Tiên Ông thần bí --> orginal Chương 1238 : Rời khỏi tiên tộc --> orginal Chương 1239 : Chặn giết --> orginal Chương 1240 : Bán thần khí hiển lộ uy thế --> orginal Chương 1241 : Thần La tái hiện --> orginal Chương 1242 : Tà Nguyệt Tông --> orginal Chương 1243 : Ma công đáng sợ --> orginal Chương 1244 : Tiền bối tha mạng --> orginal Chương 1245 : Tìm linh sủng --> orginal Chương 1246 : Ma Lâm Uyên --> orginal Chương 1247 : Liền/ngay cả chém yêu đế --> orginal Chương 1248 : Hơi thở của thần linh --> orginal Chương 1249 : Cầu cầu ngươi chớ nói nữa --> orginal Chương 1250 : Quáng mạch thần thạch --> orginal Chương 1251 : Thần linh đại chiến --> orginal Chương 1252 : Lại tới báo thù? --> orginal Chương 1253 : Ta đã mệt mỏi --> orginal Chương 1254 : Đến nơi nhân tộc --> orginal Chương 1255 : Ngươi dám sao? --> orginal Chương 1256 : Hội hợp phụ thân --> orginal Chương 1257 : 1 đám ô hợp chúng --> orginal Chương 1258 : Đồ sát bắt đầu --> orginal Chương 1259 : Những thứ này không cần ngươi bận tâm --> orginal Chương 1260 : La tộc --> orginal Chương 1261 : Bừa bãi không có kiêng kị --> orginal Chương 1262 : Thái thượng trưởng lão La tộc --> orginal Chương 1263 : 900 năm --> orginal Chương 1264 : Nhận Sợ Hợp tác --> orginal Chương 1265 : Chết không nhắm con mắt --> orginal Chương 1266 : Kinh động nhân tộc --> orginal Chương 1267 : Nửa đường mai phục --> orginal Chương 1268 : Tống đại sư qua đi về phía --> orginal Chương 1269 : Tiểu đội Mai tộc mất tích --> orginal Chương 1270 : Trung kỳ Thông Thiên cảnh --> orginal Chương 1271 : Chuyện nhỏ 1 cọc --> orginal Chương 1272 : Mai Hữu Thiên --> orginal Chương 1273 : Vong linh kiếm bán thần khí --> orginal Chương 1274 : Yên tâm đùa giỡn --> orginal Chương 1275 : Mai tộc xuất binh, La tộc đại loạn --> orginal Chương 1276 : 2 tộc đối lập --> orginal Chương 1277 : Chiến Mai Long Kiều --> orginal Chương 1278 : 0 mai bán thần --> orginal Chương 1279 : Cùng ngươi nào làm/khô? --> orginal Chương 1280 : Đại quân tan tác --> orginal Chương 1281 : Cuối cùng 1 bước --> orginal Chương 1282 : Mai tộc đường cùng --> orginal Chương 1283 : Trước Vạn Pháp môn --> orginal Chương 1284 : Cái chết của Mai Long Kiều --> orginal Chương 1285 : Dưới 1 bút sổ sách --> orginal Chương 1286 : Binh sắp Tử Dương Tông --> orginal Chương 1287 : 3 dương bí cảnh --> orginal Chương 1288 : Tử dương huyễn đảo --> orginal Chương 1289 : Thật khéo --> orginal Chương 1290 : Chém giết Liệt Hùng Vân --> orginal Chương 1291 : Để cho Liệt Hùng Vân lăn ra thấy ta --> orginal Chương 1292 : Kim Khôn tộc --> orginal Chương 1293 : Đại quân 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1294 : Gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1295 : Rời khỏi quân đội --> orginal Chương 1296 : 0 đổi quỷ sư --> orginal Chương 1297 : Có nhọc đại nhân quỷ sư --> orginal Chương 1298 : Ngân Nguyệt Tông Kim Khôn tộc --> orginal Chương 1299 : Thị trường trăng bạc --> orginal Chương 1300 : Ngươi gọi ta đánh --> orginal Chương 1301 : Đều doạ chạy --> orginal Chương 1302 : Khảo nghiệm nhỏ --> orginal Chương 1303 : Kính rượu không ăn uống rượu phạt --> orginal Chương 1304 : Hèn hạ vô sỉ hạ lưu --> orginal Chương 1305 : Trần Khải Hùng --> orginal Chương 1306 : Không được ở lại Ngân Nguyệt Tông --> orginal Chương 1307 : Say sưa Nhạc đạo --> orginal Chương 1308 : Hậu duệ Thần Vũ tộc --> orginal Chương 1309 : Này đến cùng là cái quái thai gì? --> orginal Chương 1310 : Xung kích Thần Cảnh --> orginal Chương 1311 : Họa vô đơn chí --> orginal Chương 1312 : Sự cám dỗ của thần khí --> orginal Chương 1313 : Tấn cấp Thần Cảnh --> orginal Chương 1314 : Sự thu hoạch của La Thiên --> orginal Chương 1315 : Thần linh Viêm Trảm Thương Viêm tông --> orginal Chương 1316 : Thần linh chạy trốn --> orginal Chương 1317 : 0 mũ tông sư --> orginal Chương 1318 : Chữ khắc thần cấp --> orginal Chương 1319 : Ngồi chờ kịch hay --> orginal Chương 1320 : Thành công tu bổ --> orginal Chương 1321 : Thực lực trướng lớn --> orginal Chương 1322 : Trần Khải Hùng uất ức --> orginal Chương 1323 : 5 tông đấu giá hội --> orginal Chương 1324 : Tài đại khí thô --> orginal Chương 1325 : Thần quang quả --> orginal Chương 1326 : Thần phù tiên lôi nguyền rủa --> orginal Chương 1327 : Thân phận phơi sáng --> orginal Chương 1328 : Đấu giá hội rơi màn --> orginal Chương 1329 : Nghiệm chứng thật giả --> orginal Chương 1330 : Phát xứng chiến trường --> orginal Chương 1331 : Hiệu quả rợn người thánh đường trăng bạc --> orginal Chương 1332 : Phòng ngự bán thần khí --> orginal Chương 1333 : Thật giả 0 đổi quỷ sư --> orginal Chương 1334 : Nghiền ép bán thần --> orginal Chương 1335 : Lại tới 1 cái chịu chết --> orginal Chương 1336 : 1 kiếp bán thần --> orginal Chương 1337 : Lại gặp Đào Ninh --> orginal Chương 1338 : Thánh điện Võ thị --> orginal Chương 1339 : Người quen thương hội Lam Sơn --> orginal Chương 1340 : Bắt lại người này --> orginal Chương 1341 : Ngụy Dương Phong --> orginal Chương 1342 : Mai Yên Vũ thỏa hiệp --> orginal Chương 1343 : Thiên Tinh bảo tháp --> orginal Chương 1344 : Thịnh hội Võ Điện --> orginal Chương 1345 : Cột sáng võ mạch --> orginal Chương 1346 : Xem ra/nhìn tới chỉ là cái ngoài ý muốn --> orginal Chương 1347 : Phi ngư âm dương đồ --> orginal Chương 1348 : 6 tầng viên mãn --> orginal Chương 1349 : Xếp hạng chiến --> orginal Chương 1350 : Triển lộ thực lực --> orginal Chương 1351 : Lần nữa miểu sát --> orginal Chương 1352 : 1 đường quét ngang --> orginal Chương 1353 : Chiến Ngụy Dương Phong --> orginal Chương 1354 : Rung động nhà thi đấu Võ Điện --> orginal Chương 1355 : Đoạn cuối --> orginal Chương 1356 : Phần thưởng thịnh hội --> orginal Chương 1357 : Thân phận tiết lộ --> orginal Chương 1358 : Bí cảnh thần quân --> orginal Chương 1359 : Hố xác --> orginal Chương 1360 : Oán Thi thần cấp --> orginal Chương 1361 : Linh tài thần cấp tới tay --> orginal Chương 1362 : 9 thành 9 --> orginal Chương 1363 : Tu vi đột phá, thực lực trướng lớn --> orginal Chương 1364 : Giọng điệu thật lớn --> orginal Chương 1365 : Hắn không cần mạng? --> orginal Chương 1366 : Động phủ thần quân --> orginal Chương 1367 : Khắp nơi là bảo --> orginal Chương 1368 : Linh quả cùng rượu --> orginal Chương 1369 : Hỗn loạn --> orginal Chương 1370 : Đại nhân thần quân! --> orginal Chương 1371 : Còn rất biết giả bộ --> orginal Chương 1372 : Ngoài ý muốn thần khí tới tay --> orginal Chương 1373 : Linh Lung Thiên Hồ --> orginal Chương 1374 : Vệ sĩ của La Thiên --> orginal Chương 1375 : Lại đưa đại lễ La Thiên --> orginal Chương 1376 : Thiên thần khí --> orginal Chương 1377 : Lực chiến 3 kiếp bán thần --> orginal Chương 1378 : Trâu đen thủ tín --> orginal Chương 1379 : Khí linh --> orginal Chương 1380 : Hỗn loạn cuối cùng tranh đoạt --> orginal Chương 1381 : Ngụy Dương Phong bị ăn gọn --> orginal Chương 1382 : Rời khỏi bí cảnh thần quân --> orginal Chương 1383 : 3 mắt lai lịch của bán thần --> orginal Chương 1384 : Hướng về phía La Thiên báo thù --> orginal Chương 1385 : Thiên Hồng Quyết tăng lên --> orginal Chương 1386 : Cuối cùng 1 dạng linh tài --> orginal Chương 1387 : Thần linh giết tới --> orginal Chương 1388 : Cùng thần 1 chiến --> orginal Chương 1389 : Sát chiêu của La Thiên --> orginal Chương 1390 : Thắng --> orginal Chương 1391 : Nhất ném thần linh người --> orginal Chương 1392 : Chủ ý của khí linh --> orginal Chương 1393 : Thần mạch hoàn chỉnh --> orginal Chương 1394 : Thần lực, pháp tắc --> orginal Chương 1395 : Ta để cho các người đi sao? --> orginal Chương 1396 : Lật trời che đất --> orginal Chương 1397 : Thần linh rơi rụng --> orginal Chương 1398 : Kẻ đến không đơn giản --> orginal Chương 1399 : Oai của Thần Hư --> orginal Chương 1400 : Răn đe --> orginal Chương 1401 : Thiên dược các Vũ Tộc --> orginal Chương 1402 : Cách hỏa thần đan --> orginal Chương 1403 : Thu thập sự giao hẹn của tiểu đội --> orginal Chương 1404 : Khách nhân tông sư Khô Mộc --> orginal Chương 1405 : Đóng chặt trừng phạt --> orginal Chương 1406 : Vị đại sư kia làm người khiêm tốn --> orginal Chương 1407 : Thiên dược các không nuôi dưỡng người nhàn rỗi --> orginal Chương 1408 : Lại dám thương con ta --> orginal Chương 1409 : Thần thành chi chủ --> orginal Chương 1410 : Cải tạo thể chất --> orginal Chương 1411 : Chúng ta qua mấy chiêu --> orginal Chương 1412 : Nóng làm nóng người --> orginal Chương 1413 : Thần Vũ tộc --> orginal Chương 1414 : Không gian cánh chim thần --> orginal Chương 1415 : 12 năm --> orginal Chương 1416 : 1 lòng 2 dùng, ổn như thái sơn --> orginal Chương 1417 : Thiên Vũ thần cung --> orginal Chương 1418 : Phủ đệ Vương tộc --> orginal Chương 1419 : Thiên La Kiếm Quân đã chết --> orginal Chương 1420 : Tố cáo --> orginal Chương 1421 : Cánh hóa thần --> orginal Chương 1422 : Thiên nguyên quả --> orginal Chương 1423 : Toàn bộ thất bại --> orginal Chương 1424 : Sự phát hiện của La Thiên --> orginal Chương 1425 : Tổ địa Thần Vũ tộc --> orginal Chương 1426 : Vận mệnh hồi tưởng --> orginal Chương 1427 : Vong Ưu tiên tửu --> orginal Chương 1428 : Rời khỏi tổ địa --> orginal Chương 1429 : Trong thần kiếp --> orginal Chương 1430 : Khúc Trác điên cuồng --> orginal Chương 1431 : 4 người quay về --> orginal Chương 1432 : Hiềm nghi --> orginal Chương 1433 : Yên ả rời đi --> orginal Chương 1434 : Sơn Vân thành chủ lạ lùng --> orginal Chương 1435 : Run sợ 2 đại tông sư --> orginal Chương 1436 : Diệu Tinh thần sư --> orginal Chương 1437 : Đây là đang khinh nhờn thần vương! --> orginal Chương 1438 : Thần quân tới thăm --> orginal Chương 1439 : Thần Sư thiên cơ --> orginal Chương 1440 : Tầng 8 tạo hóa --> orginal Chương 1441 : La Thiên lại đến --> orginal Chương 1442 : Có bản lĩnh chém bia mộ ta --> orginal Chương 1443 : 2 tên thần quân --> orginal Chương 1444 : Tai họa ách dấu hiệu --> orginal Chương 1445 : Đại hắc ngưu, nhanh đi ra --> orginal Chương 1446 : Đại thần kiếp! --> orginal Chương 1447 : Để cho La Thiên sớm một chút đi chết --> orginal Chương 1448 : Muốn đi? Muộn rồi! --> orginal Chương 1449 : Đây là chiến lợi phẩm của ta --> orginal Chương 1450 : 3 mắt vàng con mắt tộc --> orginal Chương 1451 : Thiên Tổ thần bí --> orginal Chương 1452 : Tin tức rơi lại phía sau --> orginal Chương 1453 : 2 tông vây bắt --> orginal Chương 1454 : Các người cũng muốn chết sao --> orginal Chương 1455 : Trở lại La tộc --> orginal Chương 1456 : Truy cứu trách nhiệm --> orginal Chương 1457 : Nhất định là giả mạo --> orginal Chương 1458 : Từ nhân tộc trừ tên --> orginal Chương 1459 : Nguyệt Hoa Thần, Kim Huyền Thần --> orginal Chương 1460 : Kho báu nhân hoàng --> orginal Chương 1461 : To lớn ngôi sao --> orginal Chương 1462 : Thần nguyên nhân hoàng --> orginal Chương 1463 : Võ đạo chi lộ của bản thân --> orginal Chương 1464 : Thành thần --> orginal Chương 1465 : Chuẩn thần quân --> orginal Chương 1466 : Thần quân giết tới --> orginal Chương 1467 : Bổn Quân muốn bắt sống --> orginal Chương 1468 : Xấu 8 trách, trốn tránh | núp | lẩn trốn không rớt --> orginal Chương 1469 : Thần quân ghê rợn --> orginal Chương 1470 : Cảnh giác đầu --> orginal Chương 1471 : Toàn tộc mờ mịt --> orginal Chương 1472 : Tặng cho thần khí --> orginal Chương 1473 : Sự điều tra của La Thiên --> orginal Chương 1474 : 30 năm --> orginal Chương 1475 : Tổ chức trừng phạt --> orginal Chương 1476 : Minh Hà --> orginal Chương 1477 : Tiến vào Minh Hà --> orginal Chương 1478 : Lại là đám đàn bà này --> orginal Chương 1479 : Các người quá ồn ào --> orginal Chương 1480 : Thật sự là hắn cứu chúng ta? --> orginal Chương 1481 : U Minh Kiếm sông --> orginal Chương 1482 : Xung kích 2 trọng thiên --> orginal Chương 1483 : Thành công đột phá --> orginal Chương 1484 : Là các người đang coi thường ta --> orginal Chương 1485 : Nghiền ép hết thảy --> orginal Chương 1486 : Thần quân Thái Kim --> orginal Chương 1487 : Mạnh mạnh đối quyết --> orginal Chương 1488 : Chém thần quân --> orginal Chương 1489 : Lại sắp tiên tộc --> orginal Chương 1490 : Trang Chính Bác --> orginal Chương 1491 : Gặp lại thần quân Tuyết Quang --> orginal Chương 1492 : Nửa cái thành viên tiên tộc --> orginal Chương 1493 : Tu Thần Điện --> orginal Chương 1494 : Ngang nhiên động thủ --> orginal Chương 1495 : Trở thành trò cười --> orginal Chương 1496 : Xa xôi 3 trọng thiên Thần Cảnh --> orginal Chương 1497 : Dung hợp pháp tắc --> orginal Chương 1498 : Chiến trường 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1499 : Đồ sát 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1500 : Chiến cục thăng cấp --> orginal Chương 1501 : Ai đánh úp ta? --> orginal Chương 1502 : 2 thức thần thông mới --> orginal Chương 1503 : Thấy 1 cái giết 1 cái --> orginal Chương 1504 : Phân thân thần vương --> orginal Chương 1505 : Hấp thu đạo chủng --> orginal Chương 1506 : 4 loại đại thành pháp tắc --> orginal Chương 1507 : Ngươi vì tiên tộc lập xuống công lớn --> orginal Chương 1508 : Kế hoạch thần vương --> orginal Chương 1509 : Làm 1 cái lừa --> orginal Chương 1510 : Nhất không thuận mắt --> orginal Chương 1511 : Hoàng Lôi Chi Hải --> orginal Chương 1512 : Thắng ra --> orginal Chương 1513 : Thần khí chí tôn! --> orginal Chương 1514 : Hỗn Lôi Thần Giáp --> orginal Chương 1515 : Tiễn đưa --> orginal Chương 1516 : Thành viên lưới trời --> orginal Chương 1517 : Sự đánh úp thần quân Tử Tiêu --> orginal Chương 1518 : 6 sao chấp sự --> orginal Chương 1519 : 8 sao --> orginal Chương 1520 : Lại gặp thần quân ma hải --> orginal Chương 1521 : Chỉ là con cờ --> orginal Chương 1522 : Các người muốn diệt sạch --> orginal Chương 1523 : Đồ sát thần linh --> orginal Chương 1524 : Chiến ma hải --> orginal Chương 1525 : Sợi vận mệnh --> orginal Chương 1526 : 2 vị tiên thiên thần linh --> orginal Chương 1526 : Có 1 tơ hy vọng --> orginal Chương 1527 : 2 vị tiên thiên thần linh --> orginal Chương 1528 : 2 trọng thiên đỉnh phong --> orginal Chương 1529 : Nhọc nhằn chọn lựa --> orginal Chương 1530 : Nguyệt Khung thần vương --> orginal Chương 1531 : Đánh động Vũ Tộc --> orginal Chương 1532 : Bị đùa giỡn --> orginal Chương 1533 : Không cần khuyên phục --> orginal Chương 1534 : Ta, Thần La, ăn cướp --> orginal Chương 1535 : Hoành hành không có Kị --> orginal Chương 1536 : Vũ Tộc 3 lớn mạnh nhất 1 --> orginal Chương 1537 : Kho báu Vũ Tộc --> orginal Chương 1538 : Cướp sạch 1 không --> orginal Chương 1539 : Uy hiếp thần vương --> orginal Chương 1540 : Còn có 1 chiêu đưa ngươi --> orginal Chương 1541 : Ngươi thế nào này phó sa sút dạng --> orginal Chương 1542 : Tiêu diêu thần vương --> orginal Chương 1543 : Tới âm minh lôi quyết --> orginal Chương 1544 : Cải tạo trận pháp --> orginal Chương 1545 : Vây tiễu mà tới --> orginal Chương 1546 : Để cho La mỗ lại sẽ sẽ ngươi --> orginal Chương 1547 : Cưỡi hổ khó dưới --> orginal Chương 1548 : Toàn trường xôn xao --> orginal Chương 1549 : Vũ Tộc diệt đỉnh tai họa --> orginal Chương 1550 : Lui binh --> orginal Chương 1551 : 9 thiên tà linh tổng tấn công --> orginal Chương 1552 : Hạo kiếp thần vực --> orginal Chương 1553 : 3 mắt lão tổ --> orginal Chương 1554 : Thân phận Thiên Tổ, pháp tắc viên mãn --> orginal Chương 1555 : Lực rung thần vương --> orginal Chương 1556 : Đồ sát 0 vạn --> orginal Chương 1557 : Chém tận 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1558 : Nguyện đi theo hầu hạ --> orginal Chương 1559 : Thần thông cấp bậc thần vương --> orginal Chương 1560 : 6 tiên thiên thần linh lớn --> orginal Chương 1561 : Cuối cùng thành thần vương --> orginal Chương 1562 : Bái kiến thần vương Thần La --> orginal Chương 1563 : Dẫn chết đi --> orginal Chương 1564 : Đây là quan tài của ngươi --> orginal Chương 1565 : Ánh rạng đông --> orginal Chương 1566 : Thiên Tổ hồi sinh --> orginal Chương 1567 : Con đường trên thần vương --> orginal Chương 1568 : Sưu tập thần tài --> orginal Chương 1569 : Tiên thiên thần linh thần vực rơi rụng --> orginal Chương 1570 : Thiên tư ngu dốt --> orginal Chương 1571 : Thủy tổ vũ trụ --> orginal Chương 1572 : Thần mạch trở về --> orginal Chương 1573 : Long tộc huỷ diệt --> orginal Chương 1574 : Ngươi không xứng --> orginal Chương 1575 : Tiên thiên thần linh chấn hãi --> orginal Chương 1576 : Sự lựa chọn của Ngư Tiên Ông --> orginal Chương 1577 : Tầng 9 tạo hóa, thiên thư dung hợp --> orginal Chương 1578 : Chuyện xưa của Thiên Tổ --> orginal Chương 1579 : Tạo hóa trời đất, thực lực bay vọt! --> orginal Chương 1580 : Quyết chiến Thiên Tổ --> orginal Chương 1581 : Sinh tử ma ấn --> orginal Chương 1582 : Vĩnh hằng cảnh, chân tướng 9 thiên tà linh --> orginal Chương 1583 : Kế thừa 9 thiên thần lực --> orginal Chương 1584 : Mộng huyễn đã là hiện thực --> orginal Chương 1585 : Chôn diệt Thiên Tổ --> orginal Chương 1586 : Đại chiến kết thúc --> orginal Chương 1587 : Chí tôn Thần La (kết cục lớn) --> orginal hoàn thành cảm ngôn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-10-14 23:25:49