Tuyệt Thế Long Môn Dương Tiêu

Dương Tiêu Đường Mộc Tuyết
<<Đô Thị>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tuyệt Thế Long Môn Dương Tiêu
绝世龙门杨潇

Chương 1 : Sát hạch kết thúc --> orginal Chương 2 : Nữ nhân của ta không thể nhục --> orginal Chương 3 : Dương Tiêu rời núi --> orginal Chương 4 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 5 : Nhắc trước thu hồi? Các người xác định? --> orginal Chương 6 : Tần Quảng tới --> orginal Chương 7 : Chỉ cần ngươi sẵn lòng --> orginal Chương 8 : Đánh động Trung Nguyên --> orginal Chương 9 : Ta là nghèo treo tơ? --> orginal Chương 10 : Mua lại cả cái tiệm --> orginal Chương 11 : Ngươi có thể lăn --> orginal Chương 12 : Cả một đời đều tới không dậy nổi? --> orginal Chương 13 : Ngươi đang đùa giỡn sao --> orginal Chương 14 : Là, chủ quán --> orginal Chương 15 : Đường Mộc Tuyết chịu nhục --> orginal Chương 16 : Bái kiến Dương tiên sinh --> orginal Chương 17 : Lên giường ngủ chung đi --> orginal Chương 18 : Sự khiêu khích của Đường Dĩnh --> orginal Chương 19 : Ta là chí tôn VIP --> orginal Chương 20 : Số mười lăm đến --> orginal Chương 21 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 22 : Thần hào hiện thân, kinh động Trung Nguyên --> orginal Chương 23 : Yếu nước ba nghìn, duy yêu Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 24 : Sự đồng ý của Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 25 : Sinh tử du cửa ải --> orginal Chương 26 : Sự giận dữ của Triệu Cầm --> orginal Chương 27 : Dương Tiêu bị kim đúng --> orginal Chương 28 : Cung 洺 tới --> orginal Chương 29 : Đường Mộc Tuyết bị vu cáo --> orginal Chương 30 : Luật sư hàm cảnh cáo --> orginal Chương 31 : Trên mặt đất lạnh sao --> orginal Chương 32 : Xấu hổ hiện mắt? --> orginal Chương 33 : Đồng thau đổi vương giả --> orginal Chương 34 : Mua vật sóng gió --> orginal Chương 35 : Run sợ đường đường --> orginal Chương 36 : Gạo luộc chín cơm --> orginal Chương 37 : Đường Mộc Tuyết bị cáo trắng --> orginal Chương 38 : Đánh mặt ba ba ba --> orginal Chương 39 : Cản đường chặn đoạn --> orginal Chương 40 : Dược hiệu phát tác --> orginal Chương 41 : Cái này hôn, có chút ngọt --> orginal Chương 42 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 43 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 44 : Lớn bay bái kiến Dương tiên sinh --> orginal Chương 45 : Đường lão thái thái gây khó dễ --> orginal Chương 46 : Lâm vào đang tên --> orginal Chương 47 : Khỏi diễn khỏi liệt --> orginal Chương 48 : Dời lên tảng đá đập chân của bản thân --> orginal Chương 49 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 50 : Ngươi tính cái thứ gì --> orginal Chương 51 : Không cầu giết người, chỉ vì chứng cứ --> orginal Chương 52 : Dương Tiêu chạy đường? --> orginal Chương 53 : Dương Tiêu tới --> orginal Chương 54 : Nước rơi đá ra --> orginal Chương 55 : Vênh váo --> orginal Chương 56 : Tâm tư của Đường lão thái thái --> orginal Chương 57 : Giúp ta cầm khối --> orginal Chương 58 : Mắt chó xem người thấp --> orginal Chương 59 : Thương thiên có mắt --> orginal Chương 60 : Dương Tiêu lửa --> orginal Chương 61 : Không bằng --> orginal Chương 62 : Không muốn cầm vô tri tới (khiêu khích danh sách đen của ta / danh sách đen khiêu khích ta) --> orginal Chương 63 : Một mặt mờ mịt --> orginal Chương 64 : Ta chính là --> orginal Chương 65 : Tròng mắt vỡ vụn một --> orginal Chương 66 : Không công tự phá --> orginal Chương 67 : Liền/ngay cả lần gây khó dễ --> orginal Chương 68 : Chết, ta đương nhiên sợ --> orginal Chương 69 : Hỏi thế gian tình vì sao, vật --> orginal Chương 70 : Cố làm ra vẻ? --> orginal Chương 71 : Cao thấp dựng xử --> orginal Chương 72 : Vô lý lấy nháo? --> orginal Chương 73 : Đánh động Trung Nguyên --> orginal Chương 74 : Sự không thèm để ý tới của Hoa Triển Bác --> orginal Chương 75 : Chân tướng phía sau màn --> orginal Chương 76 : Không biết sống chết? --> orginal Chương 77 : Một kĩ ra, rợn bốn ngồi --> orginal Chương 78 : Theo tín hiệu đánh chết ngươi --> orginal thứ Chương 79 : Anh rể là nam thần --> orginal Chương 80 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 81 : Thấp hèn huynh muội Đường gia --> orginal Chương 82 : Đường Mộc Tuyết rung động --> orginal Chương 83 : Danh chấn Trung Nguyên --> orginal Chương 84 : Lại thấy luật sư hàm --> orginal Chương 85 : Phần thứ hai sướng run --> orginal Chương 86 : Ngược lại đem một quân --> orginal Chương 87 : Sự cảm động của Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 88 : Thủ đoạn của Đường lão thái thái --> orginal Chương 89 : Tiểu nhân đắc chí --> orginal Chương 90 : Ta nói chung không chọc chuyện --> orginal Chương 91 : Giằng co Đường lão thái thái --> orginal Chương 92 : Ý nghĩ to gan --> orginal Chương 93 : Rất thuầnrất ái muội --> orginal Chương 94 : Sự không thèm để ý tới của Đường Kiến Quốc --> orginal Chương 95 : Ta đi thử xem --> orginal Chương 96 : Trong khoảnh khắc mờ mịt --> orginal Chương 97 : Sự lựa chọn của Dương Tiêu --> orginal Chương 98 : Cho mượn một bước nói chuyện --> orginal Chương 99 : Ta hạng không thể cùng cũng --> orginal Chương 100 : Ta có hai trăm ức --> orginal Chương 101 : Tiểu nhân ám toán --> orginal Chương 102 : Gã hề? --> orginal Chương 103 : Lưu Vĩ tới --> orginal Chương 104 : Toàn bộ mắt dại ra --> orginal Chương 105 : Mặt dầy vô sỉ --> orginal Chương 106 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 107 : Cho nàng một cái bàn giao --> orginal Chương 108 : Bị dọa nước tiểu --> orginal Chương 109 : Cường thế lên cửa --> orginal Chương 110 : Bạo đánh Đường Hạo --> orginal Chương 111 : Chúng nhân Đường gia run sợ --> orginal Chương 112 : Thân phận bại lộ? --> orginal Chương 113 : Ta muốn theo/cùng ngươi thổi tiêu --> orginal Chương 114 : Sấm chớp bầu trời trong xanh --> orginal Chương 115 : Lên cửa đá quán --> orginal Chương 116 : Hắn là cái cái thứ gì --> orginal Chương 117 : Xấu hổ, ta thắng --> orginal Chương 118 : Ta không muốn nhìn thấy ngươi --> orginal Chương 119 : Ra việc lớn --> orginal Chương 120 : Tung ngươi ngược ta ngàn trăm lần, ta vẫn đợi ngươi như mối tình đầu --> orginal Chương 121 : Ta phải muốn đi --> orginal Chương 122 : Sẽ sinh tồn xuống dưới sao --> orginal Chương 123 : Bên trong nhà vệ sinh --> orginal Chương 124 : Đường Hạo vô sỉ --> orginal Chương 125 : Lại độ mờ mịt --> orginal Chương 126 : Ta tới thử xem --> orginal Chương 127 : Dương tiên sinh, ngài cuối cùng đến --> orginal Chương 128 : Đêm nay phải ngủ chung --> orginal Chương 129 : Vì áo rộng nàng mổ mang --> orginal Chương 130 : Ăn còn là không ăn --> orginal Chương 131 : Không thèm để ý tới một lo --> orginal Chương 132 : Anh rể cứu ta --> orginal Chương 133 : Đường đường xảy ra chuyện --> orginal Chương 134 : Ngươi muốn lên sao --> orginal Chương 135 : Ta vốn thuần lương, nại hiện thực nào dồn lương vì xướng --> orginal Chương 136 : Dương Tiêu gây khó dễ --> orginal Chương 137 : Vàng chuông lớn tới --> orginal Chương 138 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 139 : Thích ngươi làm thế nào --> orginal Chương 140 : Cái gì muốn đến --> orginal Chương 141 : Nghi ngờ các người lái xe, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực --> orginal Chương 142 : Ông nội ủng hộ ngươi --> orginal Chương 143 : Lên không được đài mặt --> orginal Chương 144 : Nam nhi có nước mắt không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới đau lòng chỗ --> orginal Chương 145 : Ngươi được trên ngươi a --> orginal Chương 146 : Một kĩ ra, rợn bốn ngồi --> orginal Chương 147 : Chăn dê khúc ra, ai cùng tranh phong --> orginal Chương 148 : Ta muốn bái/lạy/vái vi sư ngài --> orginal Chương 149 : Mặc một lần Bạch Quần Tử cho ngươi xem --> orginal Chương 150 : Ngươi bồi được nổi sao --> orginal Chương 151 : Dương Tiêu tức giận --> orginal Chương 152 : Mua lại cả cái tiệm --> orginal Chương 153 : Là cái hàng giả? --> orginal Chương 154 : Hắn, là bạn trai ta --> orginal Chương 155 : Không thổi có thể chết --> orginal Chương 156 : Lên không được đài mặt thô phôi? --> orginal Chương 157 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 158 : Giữa chúng ta bí mật --> orginal Chương 159 : Bảo vệ tình yêu --> orginal Chương 160 : Đường lão thái thái xấu xa độc địa --> orginal Chương 161 : Lĩnh hội mị lực đệ nhất mỹ nhân --> orginal Chương 162 : Âm mưu to lớn --> orginal Chương 163 : Bóng đè đánh úp --> orginal Chương 164 : Mười vạn lửa gấp --> orginal Chương 165 : Giải cứu Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 166 : Thi triển trừng phạt --> orginal Chương 167 : Sự sướng run của Dương Tiêu --> orginal Chương 168 : Bởi vì ngươi là lão bà ta a --> orginal Chương 169 : Ngươi nếu rút ra đao, ta tất kiếm sáng --> orginal Chương 170 : Kịch hay chính thức lên diễn --> orginal Chương 171 : Đường Hạo, ta muốn giết ngươi --> orginal Chương 172 : Chuyện bại lộ --> orginal Chương 173 : Đường lão thái thái mờ mịt --> orginal Chương 174 : Đường Hạo bi thống --> orginal Chương 175 : Tâm tư xấu xa độc địa --> orginal Chương 176 : Đụng/chạm một lỗ mũi tro --> orginal Chương 177 : Ngươi coi như là cái thứ gì --> orginal Chương 178 : Rêu rao đụng lừa? --> orginal Chương 179 : Ngạo mạn vương trạch --> orginal Chương 180 : Tóm lên tới ném ra --> orginal Chương 181 : Kinh biến đản sinh --> orginal Chương 182 : Có cần đánh mặt như vậy --> orginal Chương 183 : Quốc sĩ chân chính vô song --> orginal Chương 184 : Con hư đen có? --> orginal Chương 185 : Một trận tuyệt sát --> orginal Chương 186 : Buổi trưa tốt, Dương tiên sinh --> orginal Chương 187 : Toàn trường rung động --> orginal Chương 188 : Xấu ác miệng mặt --> orginal Chương 189 : Tụt xuống thần đàn --> orginal Chương 190 : Mặt trơ trán bóng --> orginal Chương 191 : Không cho phép khiêm tốn --> orginal Chương 192 : Cưỡng ép xua đuổi --> orginal Chương 193 : Quá phận Triệu Cầm --> orginal Chương 194 : Sự sỉ nhục của Đường Dĩnh --> orginal Chương 195 : Dương Tiêu nổi giận --> orginal Chương 196 : Ta có một cái siêu năng lực --> orginal Chương 197 : Xuống dưới nhanh chóng dẫn chết --> orginal Chương 198 : Chiết khấu nhục Dương Tiêu --> orginal Chương 199 : Bái kiến điện hạ --> orginal Chương 200 : Nhiều được không nghĩa tất tự chết --> orginal Chương 201 : Thân phận bại lộ? --> orginal Chương 202 : Lưu khiêu khích chiến thắng --> orginal Chương 203 : Cực kỳ không thèm để ý tới --> orginal Chương 204 : Đường đường chính chính chiến một trận --> orginal Chương 205 : Dương Tiêu muốn hỏa lực toàn mở --> orginal Chương 206 : Hỏa lực toàn mở --> orginal Chương 207 : Kỳ tích đản sinh --> orginal Chương 208 : Kiệt ngạo lưu chiến thắng --> orginal Chương 209 : Người nhà của ta không thể nhục --> orginal Chương 210 : Lên cho hắn một giờ học --> orginal Chương 211 : Không thổi sẽ chết? --> orginal Chương 212 : Kỳ tích người kiến tạo --> orginal Chương 213 : Trôi dời thần kĩ: Tử vong xoay tròn --> orginal Chương 214 : Lưu hậu thủ chiến thắng --> orginal Chương 215 : Bái kiến điện hạ --> orginal Chương 216 : Cảm giác hơn người hoàn toàn không có --> orginal Chương 217 : Bị truyền kỳ nữ kim đúng --> orginal Chương 218 : Chinh phục ta --> orginal Chương 219 : Đánh cờ cờ thánh --> orginal Chương 220 : Trắng ý trung nhân của Du Tĩnh --> orginal Chương 221 : Mã đại sư run sợ --> orginal Chương 222 : Thần thoại người sáng tạo --> orginal Chương 223 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 224 : Đường Mộc Tuyết bêu xấu? --> orginal Chương 225 : Sự phản kích của Dương Tiêu --> orginal Chương 226 : Lên cho các người một giờ học --> orginal Chương 227 : Chân tướng chỉ có một cái --> orginal Chương 228 : Đường Dĩnh hèn hạ --> orginal Chương 229 : Hình Kiến tới --> orginal Chương 230 : Dương tiên sinh, ngài không chịu rợn đi --> orginal Chương 231 : Hình Kiến phẫn nộ --> orginal Chương 232 : Kim lân há là vật trong ao, một gặp gió mây liền hóa rồng --> orginal Chương 233 : Rồng năm xảy ra chuyện --> orginal Chương 234 : Ta đã không làm đại ca thật là nhiều năm --> orginal Chương 235 : Sinh tử nguy cục --> orginal Chương 236 : Rồng chiến với dã --> orginal Chương 237 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 238 : Làm chết Vương Thiên rồng --> orginal Chương 239 : Một khúc lá gan ruột đứt, chân trời nơi nào tìm tri âm --> orginal Chương 240 : Nước biếc bổn Vô Ưu, bởi vì gió nhăn mặt --> orginal Chương 241 : Phong cảnh khác thường bên trong phòng --> orginal Chương 242 : Ta muốn cho ngươi sinh cái bảo bảo --> orginal Chương 243 : Ta thật khó a --> orginal Chương 244 : Tôn Bằng cuồng ngạo --> orginal Chương 245 : Người một nhà vô sỉ --> orginal Chương 246 : Triệu Cầm hư vinh --> orginal Chương 247 : Hết thảy vì mặt --> orginal Chương 248 : Tìm lên cửa tới --> orginal Chương 249 : Chết không thừa nhận --> orginal Chương 250 : Bị dọa nước tiểu --> orginal Chương 251 : Triệu liên bị dọa choáng váng --> orginal Chương 252 : Người không cần mặt, thiên hạ vô địch --> orginal Chương 253 : Đều là thổi đi --> orginal Chương 254 : Vải thô cùng gấm thêu song song, cao thấp dựng xử --> orginal Chương 255 : Trước đánh một hồi --> orginal Chương 256 : Người cặn bã, khi giết --> orginal Chương 257 : Không phải anh rể đánh --> orginal Chương 258 : Đổi vốn thêm lệ --> orginal Chương 259 : Kịch bản cùng ngược lại kịch bản --> orginal Chương 260 : Phần thưởng của Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 261 : Kế hoạch đáp trả của Đường Hạo --> orginal Chương 262 : Ăn còn là không ăn --> orginal Chương 263 : Như gặp phải sét đánh --> orginal Chương 264 : Hiểu lầm lớn đi --> orginal Chương 265 : Nhưng sỉ Đường Dĩnh --> orginal Chương 266 : Triệu Cầm nổi giận --> orginal Chương 267 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 268 : Triệu Cầm bị đánh, sinh tử cảnh cáo --> orginal Chương 269 : Chứng minh trong sạch --> orginal Chương 270 : Mâu thuẫn kích hóa --> orginal Chương 271 : Phương tung khó tìm --> orginal Chương 272 : Chúa Giê-xu đến cũng cứu không được các người, ta nói --> orginal Chương 273 : Hắn là vị hôn phu ta --> orginal Chương 274 : Cứng rắn xông phòng thử đồ --> orginal Chương 275 : Cắn ngược một cái --> orginal Chương 276 : Đao anh tới --> orginal Chương 277 : Anh rể là thép thẳng nam --> orginal Chương 278 : Thế gian hết thảy, đều là gặp gỡ --> orginal Chương 279 : Vì tình những gì vây khốn --> orginal Chương 280 : Đầu tư mười cái ức --> orginal Chương 281 : Chủ động xuất kích --> orginal Chương 282 : Hắn là chí tôn VIP --> orginal Chương 283 : Bắt lại biển hoa lớn nhất --> orginal Chương 284 : Đây là giả --> orginal Chương 285 : Ym ắng không có tiếng --> orginal Chương 286 : Hắn ngươi sao có phải đần --> orginal Chương 287 : Trong họa tiên --> orginal Chương 288 : Thằng nhỏ này điên rồi đi --> orginal Chương 289 : Không bán đồ bỏ đi --> orginal Chương 290 : Một vật đổi một vật --> orginal Chương 291 : Trắng thức nguy cơ --> orginal Chương 292 : Rợn người xoay ngược --> orginal Chương 293 : Không có thường thay mặt nói --> orginal Chương 294 : Không muốn nhìn thấy ngươi --> orginal Chương 295 : Dương Tiêu xuất đầu --> orginal Chương 296 : Thổi? --> orginal Chương 297 : Trần Khải tới --> orginal Chương 298 : Toàn bộ mắt dại ra --> orginal Chương 299 : Độc giết Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 300 : Lên tin nóng --> orginal Chương 301 : Ác độc huynh muội --> orginal Chương 302 : Táng thân phổ nhĩ núi? --> orginal Chương 303 : Có phu như vậy, cuộc đời này nào cầu --> orginal Chương 304 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 305 : Toàn bộ sợ đứng hình --> orginal Chương 306 : Toàn thể rung động --> orginal Chương 307 : Chỉ vì tình cố, tuy chết không hối hận --> orginal Chương 308 : Đưa tây thiên trên các người --> orginal Chương 309 : Ta bị ngược lại đẩy --> orginal Chương 310 : Trừ phi, không nhịn được --> orginal Chương 311 : Dĩ kỳ nhân chi đạo còn chữa trị người thân --> orginal Chương 312 : Ngươi ngươi nhưng phải dịu dàng chút --> orginal Chương 313 : Triệu Cầm nổi giận --> orginal Chương 314 : Kiệt ngạo Triệu Vô Cực --> orginal Chương 315 : Một không có là chỗ? --> orginal Chương 316 : Sự khiêu khích của Triệu Vô Cực --> orginal Chương 317 : Phải thua không thể nghi ngờ? --> orginal Chương 318 : Các người yên biết ta mạnh mẽ --> orginal Chương 319 : Rolex? Ném tay ném rớt --> orginal Chương 320 : Ai nói đây là giả? --> orginal Chương 321 : Triệu Vô Cực mờ mịt --> orginal Chương 322 : Chẳng lẽ nào ngươi thận hư --> orginal Chương 323 : Trách ta lâu --> orginal Chương 324 : Không xứng cùng ngồi --> orginal Chương 325 : Vô lý? Buồn cười? --> orginal Chương 326 : Hắn là ý trung nhân của ta --> orginal Chương 327 : Một phái nói lung tung? --> orginal Chương 328 : Ngươi thế nào mặc phẩm như quần áo --> orginal Chương 329 : Rắm đều không phải là --> orginal Chương 330 : Dương Tiêu thua? --> orginal Chương 331 : Lớn nhỏ đều là đồ bỏ đi? --> orginal Chương 332 : Lão bối truyền kỳ, bại! --> orginal Chương 333 : Cuộc đời này không hối hận vào Hoa Hạ, kiếp sau vẫn còn Hoa gia này --> orginal Chương 334 : Đường lão thái thái bạo tẩu --> orginal Chương 335 : Rồng có vảy ngược, một chạm tức giận --> orginal Chương 336 : Trước đều là giả bộ? --> orginal Chương 337 : Triệu gia vô sỉ người --> orginal Chương 338 : Ngạo mạn triệu Văn Triết --> orginal Chương 339 : Dương Tiêu mời được nhúc nhích Liễu thần y? --> orginal Chương 340 : Đều là công lao của Văn Triết --> orginal Chương 341 : Nghĩ phải khiêm tốn thực lực không cho phép --> orginal Chương 342 : Cô gái áo trắng ngang ngược --> orginal Chương 343 : Xe bị đụng --> orginal Chương 344 : Mờ mịt vạn đẹp --> orginal Chương 345 : Nước lớn hướng miếu Long Vương --> orginal Chương 346 : Chênh lệch thế nào liền lớn như thế --> orginal Chương 347 : Sự run sợ của Liễu Giang Hà --> orginal Chương 348 : Đồng loạt người Triệu gia mờ mịt --> orginal Chương 349 : Cho ngươi mặt? --> orginal Chương 350 : Toàn là mặt của Dương Tiêu --> orginal Chương 351 : Nhờ? Ngươi xác định? --> orginal Chương 352 : Bạo rút triệu Văn Triết --> orginal Chương 353 : Vạn bốn biển tới --> orginal Chương 354 : Ám sát Dương Tiêu --> orginal Chương 355 : Đường Mộc Tuyết gặp nạn --> orginal Chương 356 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 357 : Trương Quân, ngươi gan thật lớn --> orginal Chương 358 : Dương Tiêu gây khó dễ --> orginal Chương 359 : Sống bổ Trương Quân --> orginal Chương 360 : Dương Tiêu biến sắc --> orginal Chương 361 : Chẳng khác nào buồn cười --> orginal Chương 362 : Đây là đế vương cực phẩm xanh lá --> orginal Chương 363 : Việc lớn trên quán Dương Tiêu? --> orginal Chương 364 : Mở cái Quốc Tế gì đùa giỡn --> orginal Chương 365 : Dương Tiêu Đường gia tuyên chiến chính thức --> orginal Chương 366 : Đường đường chịu nhục --> orginal Chương 367 : Để cho Lý Minh Hiên đi ra thấy ta --> orginal Chương 368 : Ngươi bị khai trừ --> orginal Chương 369 : Rồng năm xảy ra chuyện --> orginal Chương 370 : Cuồng ngạo mặt sẹo --> orginal Chương 371 : Đương trường dọa nước tiểu --> orginal Chương 372 : Nổi giận lưu chiến thắng --> orginal Chương 373 : Long tranh hổ đấu --> orginal Chương 374 : Không phải mãnh long không vượt sông --> orginal Chương 375 : Ngươi liền có thể sức thổi đi --> orginal Chương 376 : Một mảnh xôn xao --> orginal Chương 377 : Thầy thuốc nói ta ruột dạ dày không tốt --> orginal Chương 378 : Triệu Cầm bị độc đánh --> orginal Chương 379 : Ruột hối xanh --> orginal Chương 380 : Tìm trở về sân bãi --> orginal Chương 381 : Định cái mục tiêu nhỏ, thắng nó một cái ức --> orginal Chương 382 : Gia hỏa này điên rồi đi --> orginal Chương 383 : Tất bại không thể nghi ngờ? --> orginal Chương 384 : Một chút? Ngươi xác định? --> orginal Chương 385 : Tụt xuống thần đàn --> orginal Chương 386 : Lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt --> orginal Chương 387 : Chó cắn Lữ Động Tân --> orginal Chương 388 : Triệu Cầm mắt dại ra --> orginal Chương 389 : Dương Tiêu lờ mờ --> orginal Chương 390 : Lam Vi Vi bạo tẩu --> orginal Chương 391 : Hiểu lầm xinh đẹp --> orginal Chương 392 : Sự không thèm để ý tới của Triệu Tín --> orginal Chương 393 : Chết không thể lại chết? --> orginal Chương 394 : Kịch hay lên tràng --> orginal Chương 395 : Kĩ rợn bốn ngồi --> orginal Chương 396 : Đại sư Quốc Tế phẫn nộ --> orginal Chương 397 : Kiệt tác hoàn mỹ nhất trên đời --> orginal Chương 398 : Vị đại nhân kia đánh điện thoại tới --> orginal Chương 399 : Mời ngài tha thứ sự vô tri của ta --> orginal Chương 400 : Nói yêu đương sao? Sẽ ngồi tù loại kia --> orginal Chương 401 : Bạch Quỳnh bi thống --> orginal Chương 402 : Xem tốt cháu gái ta --> orginal Chương 403 : Là lúc biểu diễn kĩ thuật chân chính --> orginal Chương 404 : Đan xe nhét BMW --> orginal Chương 405 : Có cần hố như vậy cha? --> orginal Chương 406 : Trắng Du Tĩnh rơi khó --> orginal Chương 407 : Để cho hắn thân bại danh liệt --> orginal Chương 408 : Đỉnh phong giằng co --> orginal Chương 409 : Trương Tử Hào mờ mịt --> orginal Chương 410 : Hóa mục nát vì thần kỳ --> orginal Chương 411 : Dương Tiêu động thủ --> orginal Chương 412 : Thân phận anh hùng bại lộ, trắng Du Tĩnh lờ mờ --> orginal Chương 413 : Đường Mộc Tuyết bị người bắt nạt --> orginal Chương 414 : Để cho bão táp tới mãnh liệt hơn một chút đi --> orginal Chương 415 : Dương Tiêu nổi giận, Đường lão thái thái bị đánh --> orginal Chương 416 : Gà bay chó nhảy --> orginal Chương 417 : Tuyết tiêu tập đoàn chính thức thành lập --> orginal Chương 418 : Đường Hạo Đường gia cầu kiến --> orginal Chương 419 : Năm đó đối với ta yêu đáp không để ý, bây giờ để cho ngươi trèo cao không dậy nổi --> orginal Chương 420 : Gặp người không thèm để ý tới --> orginal Chương 421 : Tiểu Thiên Châu Á bạo tẩu sau --> orginal Chương 422 : Cằm tận nát --> orginal Chương 423 : Một sóng chưa bình một sóng lại lên --> orginal Chương 424 : Dương Tiêu tạo nghiệt? --> orginal Chương 425 : Khách không mời --> orginal Chương 426 : Cuồng ngạo Park Tu Hiền --> orginal Chương 427 : Dương Tiêu xuất động --> orginal Chương 428 : Ba nghìn năm luyện võ kỳ tài? Quỳ --> orginal Chương 429 : Võ học Trung Hoa không thể nhục --> orginal Chương 430 : Bái kiến điện hạ Dương Tiêu --> orginal Chương 431 : Gây khó dễ Triệu Vô Cực --> orginal Chương 432 : Không có kê nói? --> orginal Chương 433 : Mạnh kim mạnh đúng --> orginal Chương 434 : Xấu hổ, ta ra mười cái ức --> orginal Chương 435 : Toàn thể biến sắc --> orginal Chương 436 : Mặt bị đánh sưng --> orginal Chương 437 : Chiết khấu nhục Dương Tiêu --> orginal Chương 438 : Kịch bản cùng ngược lại kịch bản --> orginal Chương 439 : Đêm nay đừng đi --> orginal Chương 440 : Vương trạch không thèm để ý tới --> orginal Chương 441 : Cái trứng thối nào gọi Dương Tiêu --> orginal Chương 442 : Đại phát sấm sét --> orginal Chương 443 : Liễu Giang Hà tới --> orginal Chương 444 : Hắn chính là Dương thánh thủ --> orginal Chương 445 : Không kêu thì thôi, một kêu rợn người --> orginal Chương 446 : Cái vốn liếng này đủ rồi sao --> orginal Chương 447 : Cho mượn lão công ngươi một dùng --> orginal Chương 448 : Kinh nguyệt ta ta đi --> orginal Chương 449 : Ngộp lôi ầm đỉnh --> orginal Chương 450 : Huênh hoang đồ? --> orginal Chương 451 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 452 : Toàn bộ đần --> orginal Chương 453 : Đại sư phẫn nộ --> orginal Chương 454 : Gan thật lớn --> orginal Chương 455 : Ta vì Dương đại sư --> orginal Chương 456 : Ta nói chung không chọc chuyện --> orginal Chương 457 : Rút nàng --> orginal Chương 458 : Càng thêm kịch liệt --> orginal Chương 459 : Dưới gối nam nhi có vàng ròng, chỉ quỳ thương thiên cùng song thân --> orginal Chương 460 : Muốn ngươi vạn kiếp không phục --> orginal Chương 461 : Ra việc lớn --> orginal Chương 462 : Khu nhà phía sau lên lửa --> orginal Chương 463 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 464 : Vương trạch biến sắc --> orginal Chương 465 : Cổ soái tới --> orginal Chương 466 : Chuyện đến hiện nay, ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 467 : Giết vào Điền gia --> orginal Chương 468 : Ma cao một thước, đạo cao một trượng --> orginal Chương 469 : Thủ đoạn của Dương Tiêu --> orginal Chương 470 : Trọng quyền xuất kích --> orginal Chương 471 : Ngộp lôi ầm đỉnh --> orginal Chương 472 : Dương gia Đế Đô, hiện --> orginal Chương 473 : Thế nào chênh lệch liền lớn như vậy --> orginal Chương 474 : Bù đắp sao? Không! Là chuộc tội --> orginal Chương 475 : Thiên hạ gió mây ra ta hạng, một vào năm tháng giang hồ thúc giục --> orginal Chương 476 : Phá huỷ Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 477 : Đường Dĩnh trộm --> orginal Chương 478 : Một bàn tay rơi xuống --> orginal Chương 479 : Nhỡ may là ngươi trộm nè --> orginal Chương 480 : Triệu Vô Cực mờ mịt --> orginal Chương 481 : Nhục người người, người hằng nhục --> orginal Chương 482 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 483 : Tin dữ đánh úp --> orginal Chương 484 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 485 : Hung thủ không phải Dương Tiêu? --> orginal Chương 486 : Triệu sự chế nhạo của Văn Triết --> orginal Chương 487 : Ta là nghèo treo tơ? --> orginal Chương 488 : Đầy mặt thất thái --> orginal Chương 489 : Để cho các người thất vọng --> orginal Chương 490 : Đây là giả? --> orginal Chương 491 : Kiếm đi lệch phong --> orginal Chương 492 : Lương Mãnh ác bá --> orginal Chương 493 : Vẻ tức giận của Dương Tiêu --> orginal Chương 494 : Ta còn không có ra sức, ngươi liền ngã xuống --> orginal Chương 495 : Tới một cái diệt một cái --> orginal Chương 496 : Táo bạo --> orginal Chương 497 : Lương Mãnh run sợ --> orginal Chương 498 : Xin lỗi? Muộn rồi! --> orginal Chương 499 : Cá con cắn câu --> orginal Chương 500 : Chân hung hiện thân --> orginal Chương 501 : Gây khó dễ triệu Văn Triết --> orginal Chương 502 : Nhanh chóng bó tay liền bắt --> orginal Chương 503 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 504 : Đường Mộc Tuyết bị xua đuổi --> orginal Chương 505 : Đường gia kiếm sáng --> orginal Chương 506 : Kết toán? Cái sự kết toán gì? --> orginal Chương 507 : Ác mộng đánh úp --> orginal Chương 508 : Biến sắc Đường lão thái thái --> orginal Chương 509 : Đường gia trời sập --> orginal Chương 510 : Gặp lại luật sư hàm --> orginal Chương 511 : Tuyên cáo phá sản --> orginal Chương 512 : Kế thừa đại thống --> orginal Chương 513 : Người Đường gia biến sắc --> orginal Chương 514 : Chung quanh mây nhúc nhích, quần hùng tới hạ --> orginal Chương 515 : Ta lại cũng không phải đồ bỏ đi --> orginal Chương 516 : Ai tán thành? Ai phản đối? --> orginal Chương 517 : Đợi không còn sớm, ngài thuộc về lão đi --> orginal Chương 518 : Đợi Dương Tiêu ta quay về ngày, tất chung quanh tới bái lúc --> orginal Chương 519 : Đêm nay vì áo rộng ta mổ mang --> orginal Chương 520 : Bão táp đánh úp --> orginal Chương 521 : Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế --> orginal Chương 522 : Ám sát Dương Tiêu --> orginal Chương 523 : Đưa cuối cùng mà tới --> orginal Chương 524 : Ta phải dẫn nàng đi, thử hỏi, người nào dám chặn --> orginal Chương 525 : Sự khiêu khích của hội trưởng Vũ Hiệp --> orginal Chương 526 : Võ học Trung Hoa đệ nhất nhân, bại --> orginal Chương 527 : Bái kiến rồng dưới chủ điện --> orginal Chương 528 : Ta vì rồng chủ --> orginal Chương 529 : Trung Nguyên kinh biến --> orginal Chương 530 : Dương Bân hàn đánh úp --> orginal Chương 531 : Nếu lại nhúc nhích nàng một căn sợi tóc, ngươi liền chết --> orginal Chương 532 : Nhục người nhà ta người, khi chém không có xá --> orginal Chương 533 : Các người, khát vọng lực lượng sao --> orginal Chương 534 : Ngăn đánh Dương Bân hàn --> orginal Chương 535 : Dương Tiêu bạo tẩu --> orginal Chương 536 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 537 : Kinh động Đế Đô --> orginal Chương 538 : Hắn chính là thần chết --> orginal Chương 539 : Đường Kiến Quốc nổi giận --> orginal Chương 540 : Ngây ngốc nếu gà gỗ --> orginal Chương 541 : Lăn ra thấy ta --> orginal Chương 542 : Lâm vào mờ mịt --> orginal Chương 543 : Tuyết tiêu tập đoàn bị công kích --> orginal Chương 544 : Gió bão mới --> orginal Chương 545 : Dương Tiêu, run sợ đi --> orginal Chương 546 : Phấn mực lên tràng --> orginal Chương 547 : Mắc ta tuyết tiêu tập đoàn người, giết không tha --> orginal Chương 548 : Đơn Đường Mộc Tuyết mạnh nhất --> orginal Chương 549 : Tiểu nha đầu bị ức hiếp --> orginal Chương 550 : Ai các ngươi dám nhúc nhích nàng một căn sợi tóc --> orginal Chương 551 : Đòi đánh? Thoả mãn ngươi --> orginal Chương 552 : Phải chết không thể nghi ngờ? --> orginal Chương 553 : Chán nản hối hận vạn phần --> orginal Chương 554 : Ngươi có phải nhận sai người --> orginal Chương 555 : Cả một đời không ngẩng được đầu? --> orginal Chương 556 : Khi đầu một gậy --> orginal Chương 557 : Cứu cứu ta --> orginal Chương 558 : Quỳ hát chinh phục? --> orginal Chương 559 : Ảnh đế cấp biểu diễn --> orginal Chương 560 : Thần cùng phàm nhân --> orginal Chương 561 : Tự lấy diệt vong? --> orginal Chương 562 : Rất trâu tách sao --> orginal Chương 563 : Đờ người --> orginal Chương 564 : Lực rút ra núi này khí cái thế --> orginal Chương 565 : Lâm vào thán phục --> orginal Chương 566 : Ta vi tôn, ngươi vì ti --> orginal Chương 567 : Lộn tùng phèo Mộc Thiên Hoa --> orginal Chương 568 : Mây khói tan biến --> orginal Chương 569 : Dương Tiêu, ta ta nghĩ ngươi --> orginal Chương 570 : Sự khiêu khích của Trương Tử Hào --> orginal Chương 571 : Tròng mắt trong nháy mắt vỡ vụn một --> orginal Chương 572 : Ta, Dương Tiêu, trở về --> orginal Chương 573 : Tiêu diệt? Giọng điệu thật lớn! --> orginal Chương 574 : Rồng thần khiến ra, ai dám không theo? --> orginal Chương 575 : Tổng giám đốc cao lãnh nhào vào lòng --> orginal Chương 576 : Muốn nếu không theo/cùng ta về nhà đi --> orginal Chương 577 : Ta ở khuê phòng chờ ngươi --> orginal Chương 578 : Trắng sự cám dỗ của Du Tĩnh --> orginal Chương 579 : Không có cách bình tĩnh --> orginal Chương 580 : Đông Doanh huênh hoang người --> orginal Chương 581 : Dương Tiêu nổi giận --> orginal Chương 582 : Bá đạo như vậy --> orginal Chương 583 : Phương Văn Châu tới --> orginal Chương 584 : Ta chính là thần chết --> orginal Chương 585 : Bụng đen Dương Tiêu --> orginal Chương 586 : Mặt đều xanh lá --> orginal Chương 587 : Cả người chết không đền mạng --> orginal Chương 588 : Nguy cơ tới --> orginal Chương 589 : Đường Mộc Tuyết gặp khó --> orginal Chương 590 : Có người muốn xui xẻo lớn --> orginal Chương 591 : Bóng đè đánh úp --> orginal Chương 592 : Phòng tròn chúng ta ta đi --> orginal Chương 593 : Kịch hay, chính thức lên tràng --> orginal Chương 594 : Dương huynh đệ, ngươi là cái người tốt --> orginal Chương 595 : Triệu Vô Cực sụp đổ --> orginal Chương 596 : Gây khó dễ Triệu Tín --> orginal Chương 597 : Dương Tiêu, ta ta có --> orginal Chương 598 : Cản đường chặn đoạn --> orginal Chương 599 : Ta là sao chổi? --> orginal Chương 600 : Triệu Cầm mờ mịt --> orginal Chương 601 : Ta vì cỗ thần --> orginal Chương 602 : Gây khó dễ Trình Hâm --> orginal Chương 603 : Tuyết tiêu tập đoàn ngăn đánh chiến --> orginal Chương 604 : Đường Mộc Tuyết xuất kích --> orginal Chương 605 : Bão táp, triệt để hàng lâm --> orginal Chương 606 : Chính là rác rưởi? --> orginal Chương 607 : Sự kinh diễm của Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 608 : Chờ chút khoảnh khắc, cơm phẩm có độc --> orginal Chương 609 : Lên cho các người một giờ học --> orginal Chương 610 : Cắm ngọn bán đầu? --> orginal Chương 611 : Đập bãi con chuyên nghiệp hộ --> orginal Chương 612 : Ngữ ra rợn người chết không nghỉ --> orginal Chương 613 : Thắng chắc? Xin lỗi, ta quán bài --> orginal Chương 614 : Run sợ duy khắc nhiều --> orginal Chương 615 : Giống như chín thiên thần minh, các ngươi chỉ có thể ngó hạng đeo --> orginal Chương 616 : Trước giết Dương Tiêu, sau bắt Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 617 : Ta là tổ tông ngươi --> orginal Chương 618 : Hết sức là lớn nói không ngượng? --> orginal Chương 619 : Vương Tinh vô sỉ --> orginal Chương 620 : Tạo không ra? Phải không --> orginal Chương 621 : Chết không thể lại chết? --> orginal Chương 622 : Ngược, đổ, ngã đeo như chảy --> orginal Chương 623 : Làm/khô hắn --> orginal Chương 624 : Kĩ rợn toàn trường --> orginal Chương 625 : Tham kiến rồng dưới chủ điện --> orginal Chương 626 : Nguy cơ bao trùm --> orginal Chương 627 : Thần chết quay về --> orginal Chương 628 : Liêm khá lão vậy, thượng có thể cơm hay không --> orginal Chương 629 : Long môn tuyệt thế, màn đêm hàng lâm --> orginal Chương 630 : Dương Tiêu gây khó dễ --> orginal Chương 631 : Hàn mang cướp bắn --> orginal Chương 632 : Dương Bân nổi giận hàn --> orginal Chương 633 : Cung Linh Nhi ngượng ngùng --> orginal Chương 634 : Vai diễn nhỏ bất nhập lưu? --> orginal Chương 635 : Sự không thèm để ý tới của Hoàng Dật --> orginal Chương 636 : Sạch trơn không còn --> orginal Chương 637 : Hắn chính là thổi tiêu tiểu vương tử --> orginal Chương 638 : Để cho ta thẹn thùng/xấu hổ xấu hổ khó khi? --> orginal Chương 639 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 640 : Siêu cấp điên dại, siêu cấp phá vỡ --> orginal Chương 641 : Lâm vào bừa bộn --> orginal Chương 642 : Có cái chỗ tốt gì --> orginal Chương 643 : Dương Tiêu, ta nghĩ nói yêu đương --> orginal Chương 644 : Lý Thần chiến gặp khó --> orginal Chương 645 : Kinh biến liên tục --> orginal Chương 646 : Huênh hoang ngựa rồng --> orginal Chương 647 : Chứa giận đi tới --> orginal Chương 648 : Triệt để xong --> orginal Chương 649 : Cây độc một xí --> orginal Chương 650 : Không có một chút độ tin cậy có thể nói? --> orginal Chương 651 : Hắn là ai? Hắn là nam nhân sau lưng Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 652 : Anh rể, ta không muốn lượm xà phòng --> orginal Chương 653 : Gió bão, sắp hàng lâm --> orginal Chương 654 : Không thuần khiết hơn nữa --> orginal Chương 655 : Ta, Phùng Tứ, tới dẫn chết --> orginal Chương 656 : Làm hư làm giả? --> orginal Chương 657 : Không bắt mắt cặn bã nhỏ? --> orginal Chương 658 : Lão ước chừng, là ta --> orginal Chương 659 : Phùng Tứ, hậu sự bàn giao xong sao --> orginal Chương 660 : Cao thủ tập trung --> orginal Chương 661 : Đỉnh phong giằng co --> orginal Chương 662 : Thần chết, chính thức hàng lâm --> orginal Chương 663 : Tất đem nhạt nhoà điêu linh? --> orginal Chương 664 : Thế không thể chắn --> orginal Chương 665 : Ngươi là ép không kịp đợi muốn chết sao --> orginal Chương 666 : Toàn quân đắm chìm --> orginal Chương 667 : Gió bão mới --> orginal Chương 668 : Dương Tiêu, ngươi muốn hay không muốn muốn cái nhiều bào thai --> orginal Chương 669 : Đỉnh phong giằng co, mưa gió muốn tới --> orginal Chương 670 : Không có nơi dung thân --> orginal Chương 671 : Dương Tiêu ta, đem không lại khiêm tốn --> orginal Chương 672 : Xem chuyện cười? Đánh mặt ba ba ba --> orginal Chương 673 : Chiến thần tới --> orginal Chương 674 : Thiên kiêu giằng co --> orginal Chương 675 : Vạn vạn không thể? --> orginal Chương 676 : Kinh biến đản sinh --> orginal Chương 677 : Hắn là ai? Hắn chính là quát tháo gió mây Dương thánh thủ --> orginal Chương 678 : Vinh diệu, cùng Chư Quân cộng hưởng --> orginal Chương 679 : Ta là cho ngươi mặt sao --> orginal Chương 680 : Cười a! Ngươi thế nào không cười? --> orginal Chương 681 : Hết thảy cút xéo cho ta --> orginal Chương 682 : Phùng Tứ xuất kích --> orginal Chương 683 : Muốn chết? Thành toàn ngươi --> orginal Chương 684 : Để cho ngọn lửa nứt thả --> orginal Chương 685 : Toàn cầu chấn động --> orginal Chương 686 : Ai dám giết ta? Ta dám giết ngươi --> orginal Chương 687 : Rắc rối đánh úp --> orginal Chương 688 : Mây âm bao trùm --> orginal Chương 689 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 690 : Dương Tiêu, hôm nay phải chết --> orginal Chương 691 : Dương Tiêu điên dại --> orginal Chương 692 : Xà khỉ đánh úp --> orginal Chương 693 : Xà khỉ, ngươi gan thật lớn --> orginal Chương 694 : Ác hạ sát thủ --> orginal Chương 695 : Lăng Ảnh huyên tái hiện --> orginal Chương 696 : Thần chết, tới thu người --> orginal Chương 697 : Ý nếu điên cuồng --> orginal Chương 698 : Hết thảy bắt lại --> orginal Chương 699 : Đế Đô kinh biến --> orginal Chương 700 : Muốn biến thiên --> orginal Chương 701 : Đầy mặt lờ mờ vòng tròn --> orginal Chương 702 : Trước cầm các người mở đao --> orginal Chương 703 : Ta là anh hùng --> orginal Chương 704 : Gió mây quay về --> orginal Chương 705 : Giận phát hướng mũ --> orginal Chương 706 : Ăn chắc Dương Tiêu? --> orginal Chương 707 : Chúc mừng ngươi, đáp đúng --> orginal Chương 708 : Liễu Như Yên tới --> orginal Chương 709 : Gia chủ Liễu gia Đế Đô, hiện --> orginal Chương 710 : Liễu gấm văn khinh miệt --> orginal Chương 711 : Đêm nay đi chỗ ta ngủ đi --> orginal Chương 712 : Gió bão đánh úp --> orginal Chương 713 : Đại ca, cầu cầu ngươi làm cái người đi --> orginal Chương 714 : Dương Tiêu ta, trở về --> orginal Chương 715 : Đại chiến, một chạm tức phát --> orginal Chương 716 : Tiêu diệt Dương Bân hàn --> orginal Chương 717 : Định chung quanh mây nhúc nhích --> orginal Chương 718 : Làm ầm một trận --> orginal Chương 719 : Này chỉ là một cái bắt đầu --> orginal Chương 720 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 721 : Long môn tuyệt thế, chính thức hàng lâm --> orginal Chương 722 : Chung quanh mây nhúc nhích, chấn cổ nhấp nháy nay --> orginal Chương 723 : Ta mạng nghỉ vậy --> orginal Chương 724 : Vạn hướng tới bái --> orginal Chương 725 : Dương Tiêu gây khó dễ --> orginal Chương 726 : Danh chấn Đế Đô --> orginal Chương 727 : Rục rịch --> orginal Chương 728 : Vẩy máu nóng ta, một đi về phía không có trước --> orginal Chương 729 : Kiêu hùng cúi đầu --> orginal Chương 730 : Thực xin lỗi, hài nhi tới muộn --> orginal Chương 731 : Tốt! Rất tốt! Nại tư --> orginal Chương 732 : Nguy cơ, âm lãnh hàng lâm --> orginal Chương 733 : Đỉnh phong giằng co --> orginal Chương 734 : Chuẩn bị quan tài, đêm nay chúc thọ --> orginal Chương 735 : Dịch ướt phẫn nộ --> orginal Chương 736 : Mười bước giết một người, ngàn dặm không giữ lại được --> orginal Chương 737 : Ta muốn vấn đỉnh thiên hạ, thử hỏi ai cùng tranh phong --> orginal Chương 738 : Lão thái quân, ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 739 : Dịch ca ngươi xã hội, người ác ngôn không nhiều --> orginal Chương 740 : Dương Tiêu thứ bị vứt bỏ, đưa hòm mà tới --> orginal Chương 741 : Lẽ nào hắn chính là thần chết --> orginal Chương 742 : Ngươi tính cái cái thứ gì --> orginal Chương 743 : Sát cục vô thượng --> orginal Chương 744 : Phá vỡ toàn trường --> orginal Chương 745 : Sợ đứng hình chúng nhân --> orginal Chương 746 : Vậy liền chiến đi --> orginal Chương 747 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 748 : Ta là nhãi ranh? --> orginal Chương 749 : Phải không? Ngươi xác định? --> orginal Chương 750 : Ý nghĩ to gan --> orginal Chương 751 : Bừa bộn vô hạn --> orginal Chương 752 : Dùng phúc ngươi ngựa rừng --> orginal Chương 753 : Ban ngày nằm mơ --> orginal Chương 754 : Ngươi là không muốn sống sao --> orginal Chương 755 : Đưa Dương Tiêu quy tây --> orginal Chương 756 : Nhục vợ yêu ta người, giết không tha --> orginal Chương 757 : Chứng minh bản thân --> orginal Chương 758 : Để cho Dương gia điên dại --> orginal Chương 759 : Điện thoại Dương Tiêu vang --> orginal Chương 760 : Dương Bân hàn bị chọc tức choáng váng --> orginal Chương 761 : Lão thái quân phún máu --> orginal Chương 762 : Chịu nhục chịu định? --> orginal Chương 763 : Một cái tay cũng đủ rồi --> orginal Chương 764 : Liền đơn giản như vậy, liền như vậy so-easy --> orginal Chương 765 : Nhanh chóng lăn xuống dẫn chết --> orginal Chương 766 : Mâm hắn --> orginal Chương 767 : Thủ đoạn rợn người --> orginal Chương 768 : Thảm ngộ độc thủ? --> orginal Chương 769 : Đánh mẹ cha ngươi đều không nhận --> orginal Chương 770 : Trên hoàng tuyền lộ tiêu sái --> orginal Chương 771 : Không nhấn lẽ thường ra bài --> orginal Chương 772 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 773 : Đùa giỡn dồn chết --> orginal Chương 774 : Vô danh Dương Tiêu tiểu tốt --> orginal Chương 775 : Ma ngày tua lên cáo trắng --> orginal Chương 776 : Ngươi liệu có vì một người liều mạng đi cố gắng qua? --> orginal Chương 777 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 778 : Dẫn thiêu đốt máu nóng --> orginal Chương 779 : Dương Tiêu lên tây thiên rồi? --> orginal Chương 780 : Là là đầu người thiếu gia --> orginal Chương 781 : Buộc giết Dương Tiêu tặc tử --> orginal Chương 782 : Còn có ai? Còn có ta --> orginal Chương 783 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 784 : Kinh biến bỗng nhiên đản sinh --> orginal Chương 785 : Sắc mặt một xanh lá --> orginal Chương 786 : Bệnh phu, nhắm con mắt đi --> orginal Chương 787 : Hắn liền là Dương Tiêu thần chết --> orginal Chương 788 : Ba ngày đã qua, đại chiến tướng khải --> orginal Chương 789 : Là lúc nên nổ tràng --> orginal Chương 790 : Thực lực chân chính --> orginal Chương 791 : Dương Tiêu có khó, chung quanh chi viện --> orginal Chương 792 : Dương Tiêu bị dọa điên rồi? --> orginal Chương 793 : Thần Long vệ, triệt để hàng lâm --> orginal Chương 794 : Thử hỏi, các ngươi phục hay không? --> orginal Chương 795 : Mở ra vương nổ --> orginal Chương 796 : Đỉnh phong đánh cờ --> orginal Chương 797 : Cuối cùng khải --> orginal Chương 798 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 799 : Thuận ta người phát đạt, nghịch ta người mất --> orginal Chương 800 : Liền để cho vi sư để làm ác nhân đi --> orginal Chương 801 : Mộc Tuyết đến --> orginal Chương 802 : Chẳng lẽ nào đây là ở tranh chiều chuộng/cưng chiều? --> orginal Chương 803 : Đường Mộc Tuyết cáo trắng --> orginal Chương 804 : Ra việc lớn, mười vạn lửa gấp --> orginal Chương 805 : Dương Tiêu tới --> orginal Chương 806 : Xách giày đều không xứng? --> orginal Chương 807 : Xuy lấy mũi --> orginal Chương 808 : Thắng? Ngươi xác định? --> orginal Chương 809 : Ta là vô danh tiểu bối? --> orginal Chương 810 : Vạn năm khó gặp thiên tài --> orginal Chương 811 : Hạnh phúc đều lôi cùng, bi thương ngàn vạn loại, chỉ có tình đứt ruột --> orginal Chương 812 : Làm/khô hắn --> orginal Chương 813 : Dương gia xuất kích --> orginal Chương 814 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 815 : Cây muốn tĩnh mà gió không ngừng --> orginal Chương 816 : Đường Long tái hiện --> orginal Chương 817 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 818 : Tất nhiên nợ máu trả máu? --> orginal Chương 819 : Nợ máu tất trả máu --> orginal Chương 820 : Như gặp phải sấm chớp bầu trời trong xanh --> orginal Chương 821 : Tặng cho hy vọng, sau đó tuyệt vọng --> orginal Chương 822 : Vương, cuối cùng hiện --> orginal Chương 823 : Nặng bàng: Vẫn rồng các --> orginal Chương 824 : Vai diễn nhỏ không bắt mắt? --> orginal Chương 825 : Trong sự giãy giụa tuyệt vọng? --> orginal Chương 826 : Không có bất kỳ cơ hội? --> orginal Chương 827 : Không có cần lại so với? Ngươi xác định? --> orginal Chương 828 : Kỳ tích khắc --> orginal Chương 829 : Liền hỏi ngươi khí không giận --> orginal Chương 830 : Tội không thể xá? --> orginal Chương 831 : Ta đến từ tập đoàn Đế Hào --> orginal Chương 832 : Nhạt nhoà mất đi màu sắc --> orginal Chương 833 : Vương Tuấn bạo tẩu --> orginal Chương 834 : Như chuột chạy qua đường vậy người người hô đánh? --> orginal Chương 835 : Thực tới tên thuộc về --> orginal Chương 836 : Tô Thiên lang gặp nạn --> orginal Chương 837 : Khí lạnh lẫm liệt --> orginal Chương 838 : Lá gan mật muốn rách --> orginal Chương 839 : Vương Sách tới --> orginal Chương 840 : Hãn nhiên khai hỏa --> orginal Chương 841 : Ngươi lạnh --> orginal Chương 842 : Vì sao, muốn dồn lương vì xướng --> orginal Chương 843 : Ngươi biết hắn là ai sao --> orginal Chương 844 : Tin dữ đánh úp --> orginal Chương 845 : Lý Minh Hiên gặp nạn --> orginal Chương 846 : Thật coi Dương Tiêu hắn tốt bắt nạt/ức hiếp? --> orginal Chương 847 : Chân chân không tốt? Vậy liền phế rồi đi --> orginal Chương 848 : Sát ý lẫm liệt --> orginal Chương 849 : Thần chết, phụng mệnh giết kẻ gian --> orginal Chương 850 : Giết Lý Minh Hiên --> orginal Chương 851 : Thù tất báo, máu tất tắm/giặt/rửa --> orginal Chương 852 : Mộ địa, ngươi, chọn xong sao --> orginal Chương 853 : Chí ở tất được? --> orginal Chương 854 : Đưa điện hạ thần chết lên đường --> orginal Chương 855 : Rợn bạo con ngươi --> orginal Chương 856 : Quay ngược chiến cục --> orginal Chương 857 : Điệp máu đương trường? --> orginal Chương 858 : Thử hỏi, ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 859 : Ym ắng không có tiếng --> orginal Chương 860 : Ngày tàn hàng lâm --> orginal Chương 861 : Đường tây pháp sát ý --> orginal Chương 862 : Khoáng thế đại chiến, một chạm tức phát --> orginal Chương 863 : Đỉnh phong chiến --> orginal Chương 864 : Chính thức lộ diện/ló mặt --> orginal Chương 865 : Ngươi đại gia hay là ngươi đại gia --> orginal Chương 866 : Nguy cơ, âm lãnh đánh úp --> orginal Chương 867 : Rơi vào vong hồn? --> orginal Chương 868 : Bốn phía, sở ca --> orginal Chương 869 : Thê thảm chém giết --> orginal Chương 870 : Ta mạng do ta không khỏi ngày --> orginal Chương 871 : Phong sát đường tây pháp --> orginal Chương 872 : Bóng đè, âm lãnh hàng lâm --> orginal Chương 873 : Lý Thần chiến nguy --> orginal Chương 874 : Sát ý, lẫm liệt --> orginal Chương 875 : Cầm kiếm mà tới --> orginal Chương 876 : Thử hỏi, tư cách, đủ rồi sao --> orginal Chương 877 : Dương gia, dựng chém không có xá --> orginal Chương 878 : Chú định không có cách sống rời khỏi --> orginal Chương 879 : Muốn đi không dễ dàng như thế --> orginal Chương 880 : Mở cho ta pháo! ! ! --> orginal Chương 881 : Khí huyết công tâm --> orginal Chương 882 : Chưng cầu chân tướng --> orginal Chương 883 : Sinh cũng làm người kiệt, chết cũng vì quỷ hùng --> orginal Chương 884 : Đột nhiên biến sắc --> orginal Chương 885 : Cởi bỏ nghi hoặc --> orginal Chương 886 : Lại ra việc lớn --> orginal Chương 887 : Tránh ra, hoặc là, chết --> orginal Chương 888 : Cái gọi là tư cách --> orginal Chương 889 : Kiêu ngạo, đầy đất tận nát --> orginal Chương 890 : Đi ra lăn lộn sớm muộn cần còn --> orginal Chương 891 : Ba mươi năm quá lâu, chỉ tranh hướng tịch --> orginal Chương 892 : Thiên kiêu, đánh cờ --> orginal Chương 893 : Ta đem ngươi khi em gái --> orginal Chương 894 : Cho ngươi sinh động lên một giờ học --> orginal Chương 895 : Dương tổng, bên trong ngài mời --> orginal Chương 896 : Đồng loạt lâm vào sợ đứng hình --> orginal Chương 897 : Tuyệt đối táng mạng suối vàng? --> orginal Chương 898 : Đã thấy đội trưởng, chúng ta đã thấy đội trưởng --> orginal Chương 899 : Ngươi không xứng --> orginal Chương 900 : Gặp lại? Ngươi xác định? --> orginal Chương 901 : Ngươi bị cách chức --> orginal Chương 902 : Linh hồn lâm vào phát run --> orginal Chương 903 : Động thủ --> orginal Chương 904 : Người này đến cùng là ai --> orginal Chương 905 : Màn đêm ngày sau --> orginal Chương 906 : Ngày sau tới --> orginal Chương 907 : Hèn nhát? Để cho ta tới --> orginal Chương 908 : Dương Tiêu chết chắc? --> orginal Chương 909 : Dương Tiêu nhận sợ? --> orginal Chương 910 : Khiêu chiến thành công --> orginal Chương 911 : Ta bị đẩy ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 912 : Mãi đêm quân vương --> orginal Chương 913 : Mê đoàn dần mổ --> orginal Chương 914 : Xét đến cùng vì sao, --> orginal Chương 915 : Lâm vào vẻ mặt hơi đổi --> orginal Chương 916 : Rào rào chúng lấy chiều chuộng/cưng chiều? --> orginal Chương 917 : Lại cũng không cách nào bình tĩnh --> orginal Chương 918 : Một lớp hung ác nham hiểm --> orginal Chương 919 : Lão tộc trưởng thức tỉnh --> orginal Chương 920 : Thương long bảy túc --> orginal Chương 921 : Bão táp, hãn nhiên đánh úp --> orginal Chương 922 : Gió bão, triệt để hàng lâm --> orginal Chương 923 : Trăm vạn tập kết --> orginal Chương 924 : Gió nổi mây vần, ám đêm đem tới --> orginal Chương 925 : Dịch ướt bị bắt bớ --> orginal Chương 926 : Chính thức hàng lâm --> orginal Chương 927 : Đường Hạo bạo tẩu --> orginal Chương 928 : Càng thêm kịch liệt --> orginal Chương 929 : Liền/ngay cả lần rơi khó --> orginal Chương 930 : Thần chết quay về --> orginal Chương 931 : Đưa ta xuống địa ngục? Liền này? --> orginal Chương 932 : Đám tình phấn chấn --> orginal Chương 933 : Hắn vì anh hùng cái thế --> orginal Chương 934 : Vẻ mặt đại biến --> orginal Chương 935 : Não hoa bốn bắn toé? --> orginal Chương 936 : Gió lớn lên này Vân Phi dương --> orginal Chương 937 : Đường Hạo, sống không tốt sao --> orginal Chương 938 : Rồng chủ quay về --> orginal Chương 939 : Vậy liền là chết --> orginal Chương 940 : Thân phận mọi mặt phơi sáng --> orginal Chương 941 : Lên cửa ở rể không có người hỏi, rồng chủ xuất thế thiên hạ biết --> orginal Chương 942 : Thử hỏi, ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 943 : Cũng muốn khom lưng uốn gối --> orginal Chương 944 : Tham kiến Dương Tiêu dương đội --> orginal Chương 945 : Da đầu lâm vào tê ngứa --> orginal Chương 946 : Liền hỏi ngươi khí không giận --> orginal Chương 947 : Ngày làm nghiệt còn nhưng thứ cho, tự làm nghiệt không thể sống --> orginal Chương 948 : Phong toả toàn thành --> orginal Chương 949 : Bốn phía, sở ca --> orginal Chương 950 : Đường Mộc Tuyết gặp khó --> orginal Chương 951 : Cao thủ xâm nhập --> orginal Chương 952 : Tất nhiên quỳ xuống đất cầu xin? --> orginal Chương 953 : Linh hồn lâm vào phát run --> orginal Chương 954 : Đại nạn lâm đầu mỗi người bay --> orginal Chương 955 : Đạn chỉ định đoạt sinh tử? --> orginal Chương 956 : Đại Thanh tính, hãn nhiên xuất kích --> orginal Chương 957 : Cái thứ nhất --> orginal Chương 958 : Tự tin sạch trơn không còn --> orginal Chương 959 : Miyamoto cúi đầu --> orginal Chương 960 : Nước sông đêm nay có chút lạnh --> orginal Chương 961 : Còn nhớ năm đó --> orginal Chương 962 : Quật cường cuối cùng --> orginal Chương 963 : Sắp chết cắn ngược --> orginal Chương 964 : Phong thủy thay phiên chuyển --> orginal Chương 965 : Mọi mặt phản kích --> orginal Chương 966 : Động thủ! ! ! --> orginal Chương 967 : Cái chết của Đường Hạo --> orginal Chương 968 : Khải hoàn mà về --> orginal Chương 969 : Ngươi thật là rồng chủ? --> orginal Chương 970 : Ngươi hay là ta lão công nha --> orginal Chương 971 : Cường thế vẫn rồng các --> orginal Chương 972 : Đế Đô kinh biến --> orginal Chương 973 : Sự khủng bố của Đế Sư --> orginal Chương 974 : Tôn Bằng xảy ra chuyện --> orginal Chương 975 : Tuy ngàn vạn người, ta đi về phía vậy --> orginal Chương 976 : Vì xiêu lòng? --> orginal Chương 977 : Dương Tiêu tới --> orginal Chương 978 : Nguy cơ, hãn nhiên đánh úp --> orginal Chương 979 : Dương Tiêu tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ? --> orginal Chương 980 : Hàn Phỉ run sợ --> orginal Chương 981 : Phụng mệnh lấy đầu người ngươi --> orginal Chương 982 : Mất mạng ở nơi này? --> orginal Chương 983 : Cao thủ thường ra --> orginal Chương 984 : Vẫn rồng các các chủ, cuối cùng hiện --> orginal Chương 985 : Cao thủ cùng ra --> orginal Chương 986 : Ghê rợn khánh đế --> orginal Chương 987 : Thế giới bốn cấm khu lớn --> orginal Chương 988 : Quán tuyệt đương thế --> orginal Chương 989 : Nửa đường kinh biến --> orginal Chương 990 : Cuồng ngạo kéo vú em vương tử --> orginal Chương 991 : Tất nhiên não hoa bốn bắn toé? --> orginal Chương 992 : Tà khí lẫm liệt --> orginal Chương 993 : Ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 994 : Vẻ mặt lâm vào kịch biến --> orginal Chương 995 : Mâm hắn! ! ! --> orginal Chương 996 : Mê ý cười --> orginal Chương 997 : Khéo gặp người quen --> orginal Chương 998 : Xin lỗi, ta không đồng ý --> orginal Chương 999 : Dương Tiêu đem không lại khiêm tốn --> orginal Chương 1000 : Lâm vào cứng nhắc hóa --> orginal Chương 1001 : Ngược Dương Tiêu thể không có xong da? --> orginal Chương 1002 : Để cho hổ cá một số bay --> orginal Chương 1003 : Tiếp tục cho ta bay --> orginal Chương 1004 : Khai hỏa! ! ! --> orginal Chương 1005 : Chuẩn bị chịu chết? --> orginal Chương 1006 : Lôi tiêu bên trong non nớt --> orginal Chương 1007 : Mạnh mẽ nhiên khiếp sợ --> orginal Chương 1008 : Nếu công tử không muốn --> orginal Chương 1009 : Ước chừng ngươi có thể sao --> orginal Chương 1010 : Tàn sát ngươi giữ vững --> orginal Chương 1011 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 1012 : Cưỡng ép làm nhục --> orginal Chương 1013 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 1014 : Một mảnh mong mỏi --> orginal Chương 1015 : Sử thi cấp diễn tấu --> orginal Chương 1016 : Lâm vào thán phục --> orginal Chương 1017 : Phải chết không thể nghi ngờ? --> orginal Chương 1018 : Lại cũng không có một tia màu máu --> orginal Chương 1019 : Thế nào sẽ là giả? --> orginal Chương 1020 : Có gì không dám? --> orginal Chương 1021 : Đom đóm sâu ánh sáng --> orginal Chương 1022 : Ym ắng không có tiếng --> orginal Chương 1023 : Ngươi không có tư cách --> orginal Chương 1024 : Miêu Cương cổ tộc, chính thức đánh úp --> orginal Chương 1025 : Hắn (có túc mệnh hắn | túc mệnh có hắn) --> orginal Chương 1026 : Thế nào sẽ là hắn --> orginal Chương 1027 : Tiến lui hai khó --> orginal Chương 1028 : Đao kiếm có thể vô tình, người râu hữu tình --> orginal Chương 1029 : Lâm vào thay mặt nhọc --> orginal Chương 1030 : Bạch lão cầu cứu --> orginal Chương 1031 : Thiên phủ nước không thể nhục --> orginal Chương 1032 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 1033 : Tàn sát rồng lớn --> orginal Chương 1034 : Là ở đặc biệt tìm chết sao --> orginal Chương 1035 : Ta đi về phía vậy --> orginal Chương 1036 : Dương Tiêu ta, đến --> orginal Chương 1037 : Cao thủ siêu cấp, cuốn sạch mà tới --> orginal Chương 1038 : Ta còn không có ra sức, người của ngươi liền ngã xuống --> orginal Chương 1039 : Giết người vương tới --> orginal Chương 1040 : Rớt vào chảo dầu? --> orginal Chương 1041 : Lại độ liên thủ --> orginal Chương 1042 : Lâm nguy đột phá --> orginal Chương 1043 : Gây khó dễ Park Tuấn hiền --> orginal Chương 1044 : Giống như nhìn chằm chằm người chết --> orginal Chương 1045 : Ta không có tới muộn đi? --> orginal Chương 1046 : Các ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 1047 : Trùng trùng quỳ xuống đất --> orginal Chương 1048 : Cảm thấy ngột ngạt --> orginal Chương 1049 : Vâng! Chủ nhân --> orginal Chương 1050 : Biến cố đột phát --> orginal Chương 1051 : Là hắn! Hắn đến --> orginal Chương 1052 : Ngươi, lại tính cái thứ gì? --> orginal Chương 1053 : Thực lực quét ngang --> orginal Chương 1054 : Đương trường mờ mịt --> orginal Chương 1055 : Tuyết liên nở rộ --> orginal Chương 1056 : Buông ra nàng --> orginal Chương 1057 : Đi ra chịu chết --> orginal Chương 1058 : Tự mình ra tay --> orginal Chương 1059 : Lược dưới ác ngôn --> orginal Chương 1060 : Mời tha thứ chúng ta vô tri --> orginal Chương 1061 : Lên một giờ học --> orginal Chương 1062 : Toàn thật sự là? --> orginal Chương 1063 : Bóp chết Dương Tiêu? --> orginal Chương 1064 : Ngạo mạn dây mây nguyên thuần một --> orginal Chương 1065 : Táng mạng Đông Doanh? --> orginal Chương 1066 : Ta có thể --> orginal Chương 1067 : Hãn nhiên kiếm sáng --> orginal Chương 1068 : Đồng loạt lâm vào đờ đẫn --> orginal Chương 1069 : Chết chóc, không có tiếng --> orginal Chương 1070 : Cái này cũng gọi thiên tài? --> orginal Chương 1071 : Toàn trường khiếp hãi --> orginal Chương 1072 : Mạnh vào đấu giá hội --> orginal Chương 1073 : Hắn, đến cùng là ai --> orginal Chương 1074 : Cuối cùng chờ đến ngươi --> orginal Chương 1075 : Hào ngang cá sấu lão --> orginal Chương 1076 : Vung tay một nghìn ức --> orginal Chương 1077 : Bừa bãi không có kiêng kị --> orginal Chương 1078 : Cao thủ tập trung --> orginal Chương 1079 : Thiên vương thứ nhất, cuối cùng hiện --> orginal Chương 1080 : Lại độ liên thủ --> orginal Chương 1081 : Kiếm chém thiên vương thứ nhất --> orginal Chương 1082 : Thương nặng hôn mê --> orginal Chương 1083 : Dương Tiêu phẫn nộ --> orginal Chương 1084 : Lăng Ảnh huyên rơi khó --> orginal Chương 1085 : Mạnh mẽ nhiên rơi xuống --> orginal Chương 1086 : Đồng loạt động thủ --> orginal Chương 1087 : Không có không mật rét buốt --> orginal Chương 1088 : Gây khó dễ gia tộc Miyamoto --> orginal Chương 1089 : Chấp kiếm mà tới --> orginal Chương 1090 : Sợ hãi, bất an --> orginal Chương 1091 : Bái kiến gia chủ --> orginal Chương 1092 : Đẹp cùng con cáo trắng --> orginal Chương 1093 : Ym lặng thay đổi --> orginal Chương 1094 : Trung Nguyên biến dị --> orginal Chương 1095 : Một trong chủ mưu, hiện thân --> orginal Chương 1096 : Cường thế quay về --> orginal Chương 1097 : Dương Tiêu tới --> orginal Chương 1098 : Huênh hoang ưng vương --> orginal Chương 1099 : Đồng loạt động thủ --> orginal Chương 1100 : Hãn nhiên xuất kích --> orginal Chương 1101 : Cường thế truy nã --> orginal Chương 1102 : Ngươi ngươi hố ta --> orginal Chương 1103 : Chạm vảy ngược ta người, chết --> orginal Chương 1104 : Không phải oan gia không đụng/chạm đầu --> orginal Chương 1105 : Thêm một mồi lửa --> orginal Chương 1106 : Mặt đều xanh lá --> orginal Chương 1107 : Bi thống kéo vú em vương tử --> orginal Chương 1108 : Lại độ thăng hoa --> orginal Chương 1109 : Huênh hoang phỉ ngươi vương tử --> orginal Chương 1110 : Giằng co vương tử --> orginal Chương 1111 : Cát Mễ tới --> orginal Chương 1112 : Trong nháy mắt ngưng đọng --> orginal Chương 1113 : Lập tức biến sắc --> orginal Chương 1114 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 1115 : Không lại lặng yên --> orginal Chương 1116 : Lô Kiệt tới --> orginal Chương 1117 : Bái kiến minh vương --> orginal Chương 1118 : Canh vú em sĩ không thèm để ý tới --> orginal Chương 1119 : Quỳ xuống đất cầu xin --> orginal Chương 1120 : Nghênh ngang mà đi --> orginal Chương 1121 : Kim đối với Dương Tiêu --> orginal Chương 1122 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 1123 : Một mảnh không thèm để ý tới --> orginal Chương 1124 : Tuyệt đối rung động --> orginal Chương 1125 : Đâu chỉ huênh hoang? --> orginal Chương 1126 : Lòng hướng về --> orginal Chương 1127 : Khí phún máu --> orginal Chương 1128 : Hung thủ cuối cùng hiện --> orginal Chương 1129 : Rướn người mà ra --> orginal Chương 1130 : Cường thế ra tay --> orginal Chương 1131 : Sinh tử đấu --> orginal Chương 1132 : Thượng không có cần dùng kiếm --> orginal Chương 1133 : Đồng loạt nhào tới --> orginal Chương 1134 : Một trận ngược chiến --> orginal Chương 1135 : Nguy cơ hàng lâm --> orginal Chương 1136 : Tất nhiên chết định? --> orginal Chương 1137 : Chú định rơi rụng? --> orginal Chương 1138 : Có loại/có giỏi các người qua đây a --> orginal Chương 1139 : Hãn nhiên kiếm sáng --> orginal Chương 1140 : Cho ta nhắm con mắt --> orginal Chương 1141 : Nếu không phục, liền tới chiến --> orginal Chương 1142 : Giết! ! ! --> orginal Chương 1143 : Ngươi, chuẩn bị tốt sao --> orginal Chương 1144 : Là địch không phải bạn --> orginal Chương 1145 : Ánh mắt âm lãnh --> orginal Chương 1146 : Có bản lĩnh giết ta --> orginal Chương 1147 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 1148 : Lại độ ép hỏi --> orginal Chương 1149 : Hắc thủ phía sau màn cuối cùng hiện --> orginal Chương 1150 : Mây đen bao trùm --> orginal Chương 1151 : Thần bí sự oán độc của nam tử áo đen --> orginal Chương 1152 : Trên trời hạ xuống trách nhiệm lớn --> orginal Chương 1153 : Bỗng nhiên sắc bén --> orginal Chương 1154 : Cung gia bí mật --> orginal Chương 1155 : Chuẩn bị lên đường đi --> orginal Chương 1156 : Trụ tư sát cơ --> orginal Chương 1157 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 1158 : Đến nơi chiến trường --> orginal Chương 1159 : Nguy cơ, chính diện đánh úp --> orginal Chương 1160 : Lâm vào vô tình làm thịt cắt? --> orginal Chương 1161 : Nguy cơ, càng thêm dâng trào --> orginal Chương 1162 : Sự chọn lựa của Cung Linh Nhi --> orginal Chương 1163 : Thế nào có thể --> orginal Chương 1164 : Đản sinh kinh biến --> orginal Chương 1165 : Tiến vào đếm ngược? --> orginal Chương 1166 : Một chiêu đánh vỡ --> orginal Chương 1167 : Ta vì minh vương --> orginal Chương 1168 : Run sợ mất đi màu sắc --> orginal Chương 1169 : Trắng Du Tĩnh tới điện --> orginal Chương 1170 : Nhanh chóng dừng tay cho ta --> orginal Chương 1171 : Lão tử ngươi tính cái rắm --> orginal Chương 1172 : Bịch nhiên tụt xuống --> orginal Chương 1173 : Cung thiếu hiện thân --> orginal Chương 1174 : Cây ngược, đổ, ngã khỉ lông dày tán --> orginal Chương 1175 : Không cho phép nhìn lén --> orginal Chương 1176 : Dương Tiêu nghĩ thông? --> orginal Chương 1177 : Ra quân Ngải Bố chiến thần đặc biệt --> orginal Chương 1178 : Đã thấy dương đội --> orginal Chương 1179 : Rung động đương trường --> orginal Chương 1180 : Thân thể chợt rung --> orginal Chương 1181 : Tình cổ độc --> orginal Chương 1182 : Viêm Hoàng tộc phẫn nộ --> orginal Chương 1183 : Ngộp lôi ầm đỉnh --> orginal Chương 1184 : Cầu cầu ngươi chớ đi --> orginal Chương 1185 : Đường Mộc Tuyết cầu cứu --> orginal Chương 1186 : Lý diễm khiêu khích --> orginal Chương 1187 : Tao ngộ phục kích --> orginal Chương 1188 : Cùng tới --> orginal Chương 1189 : Toàn xong? --> orginal Chương 1190 : Bước chậm mà tới --> orginal Chương 1191 : Khánh đế tới --> orginal Chương 1192 : Phấn mực lên tràng --> orginal Chương 1193 : Ngã ra đất chết? --> orginal Chương 1194 : Một chiêu miểu sát --> orginal Chương 1195 : Đạp bước mà tới --> orginal Chương 1196 : Đương trường mờ mịt --> orginal Chương 1197 : Lý diễm cúi đầu --> orginal Chương 1198 : Hoa Mộ Chanh xảy ra chuyện --> orginal Chương 1199 : Ta là Dương Tiêu Trung Nguyên --> orginal Chương 1200 : Ngang thi thể đương trường? --> orginal Chương 1201 : Vừa mới bắt đầu --> orginal Chương 1202 : Ánh máu chiếu toàn trường --> orginal Chương 1203 : Run sợ dịch ướt --> orginal Chương 1204 : Như tang chết cha chết mẹ --> orginal Chương 1205 : Trọng thương cổ đế --> orginal Chương 1206 : Lại thương độc đế --> orginal Chương 1207 : Lão tổ rời núi --> orginal Chương 1208 : Ông nội không muốn --> orginal Chương 1209 : Hắn là người trong lòng ta --> orginal Chương 1210 : Đuổi ra cổ tộc --> orginal Chương 1211 : Lòng dạ ác độc --> orginal Chương 1212 : Tình cổ --> orginal Chương 1213 : Chặn giết Dương Tiêu --> orginal Chương 1214 : Vừa mới ra miệng hổ, lại vào ổ sói --> orginal Chương 1215 : Buộc giết Dương Tiêu --> orginal Chương 1216 : Kiếm chém toàn trường --> orginal Chương 1217 : Ba Võ đế lớn tới --> orginal Chương 1218 : Rất nhiều minh uyên tới --> orginal Chương 1219 : Mất đi tri giác --> orginal Chương 1220 : Triệt để giận --> orginal Chương 1221 : Dương Tiêu, ngươi chết chắc --> orginal Chương 1222 : Thậm chí có vài rác rưởi --> orginal Chương 1223 : Nghệ thuật chân chính --> orginal Chương 1224 : Sự cực hạn của thư họa --> orginal Chương 1225 : Đấu vẽ! --> orginal Chương 1226 : Cái này cũng gọi vẽ? --> orginal Chương 1227 : Nghiền ép gặt hái thắng lợi --> orginal Chương 1228 : Hết thảy nghiền ép --> orginal Chương 1229 : Ta dám --> orginal Chương 1230 : Ngươi nếu thất bại, ta muốn mạng của ngươi --> orginal Chương 1231 : Mời bắt đầu sự biểu diễn của ngươi --> orginal Chương 1232 : Như tang chết cha chết mẹ --> orginal Chương 1233 : Sự khiêu khích của Hứa Trường Sinh --> orginal Chương 1234 : Lão đến --> orginal Chương 1235 : Đương trường chết mạng? --> orginal Chương 1236 : Nụ cười, đột ngột dừng lại --> orginal Chương 1237 : Ra kì chế thắng --> orginal Chương 1238 : Đại trưởng lão ra tay --> orginal Chương 1239 : Kẻ này đứt không thể giữ lại --> orginal Chương 1240 : Mẹ con cuối cùng gặp nhau --> orginal Chương 1241 : Ngọt ngào ánh sáng --> orginal Chương 1242 : Đi về Đế Đô --> orginal Chương 1243 : Chuyện cười thôi --> orginal Chương 1244 : Trà sự nghiền ép của văn hóa --> orginal Chương 1245 : Tên trà đều tới --> orginal Chương 1246 : Tự tay phá huỷ tương lai vũ đạo giới --> orginal Chương 1247 : Nến rồng mắt nứt thả --> orginal Chương 1248 : Để cho ngươi bốn chiêu --> orginal Chương 1249 : Ngộ si tuyệt chiêu --> orginal Chương 1250 : Dụ địch sâu vào --> orginal Chương 1251 : Người nói còn chữa trị người thân --> orginal Chương 1252 : Võ học chân chính --> orginal Chương 1253 : Có loại/có giỏi tới võ đạo hội Châu Á --> orginal Chương 1254 : Ước chiến tình tháp không --> orginal Chương 1255 : Thế kỉ chiến --> orginal Chương 1256 : Dương Tiêu ứng chiến --> orginal Chương 1257 : Thêm một mồi lửa --> orginal Chương 1258 : Loan nói vượt qua xe --> orginal Chương 1259 : Ta có biện pháp --> orginal Chương 1260 : Kim nhọn đúng mạch mang --> orginal Chương 1261 : Ta cho các người một cái mặt --> orginal Chương 1262 : Dương Tiêu bị lớn cởi tám khối? --> orginal Chương 1263 : Đương trường dọa nước tiểu --> orginal Chương 1264 : Táo bạo --> orginal Chương 1265 : Khó mà tin tưởng --> orginal Chương 1266 : Lăn qua đây thấy ta --> orginal Chương 1267 : Giống như gặp quỷ --> orginal Chương 1268 : Thiếu chút bất tỉnh quyết --> orginal Chương 1269 : Rắc rối lớn trên quán --> orginal Chương 1270 : Tìm chết không thành --> orginal Chương 1271 : Muốn chết? Rất tốt --> orginal Chương 1272 : Hãn nhiên ra tay --> orginal Chương 1273 : Đừng nghĩ sống rời khỏi này phố? --> orginal Chương 1274 : Ngươi rác rưởi nàyđang tìm chết --> orginal Chương 1275 : Mời ngài giáng tội --> orginal Chương 1276 : Dương Tiêu ra tay --> orginal Chương 1277 : Thế giới thanh tửu thứ nhất --> orginal Chương 1278 : Các người không xứng --> orginal Chương 1279 : Đầu người rơi xuống đất? --> orginal Chương 1280 : Chỉ dùng một chiêu --> orginal Chương 1281 : Ngươi là Dương Tiêu? --> orginal Chương 1282 : Hội tuyên bố bắt đầu --> orginal Chương 1283 : Ngoan ngoãn đi chết đi --> orginal Chương 1284 : Không thèm để ý tới một lo --> orginal Chương 1285 : Lần này, ngươi thua --> orginal Chương 1286 : Nghèo thì độc thiện thân thể, đạt thì kiêm tể thiên hạ --> orginal Chương 1287 : Mãn mâm đều thua --> orginal Chương 1288 : Chúng ta đi coi --> orginal Chương 1289 : Hồng bao khẩu lệnh --> orginal Chương 1290 : Chịu đựng tang con đau --> orginal Chương 1291 : Vũ khí bí mật --> orginal Chương 1292 : Suối thánh Đông Doanh --> orginal Chương 1293 : Đệ nhất thiên tài, phản ruộng vinh --> orginal Chương 1294 : Miệng mạnh vương giả? --> orginal Chương 1295 : Hắn là nhà thắng lớn nhất? Chuyện cười --> orginal Chương 1296 : Toàn trường giật mình --> orginal Chương 1297 : Ngươi, xác định có cái tư cách này? --> orginal Chương 1298 : Thánh sách ra tay --> orginal Chương 1299 : Thế giới mạnh nhất điên cỏ? --> orginal Chương 1300 : Dị tượng trời đất --> orginal Chương 1301 : Ta thua! --> orginal Chương 1302 : Bước vào suối thánh --> orginal Chương 1303 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 1304 : Khủng bố vảy ngược kiếm --> orginal Chương 1305 : Tiềm long Thái Cổ quyết --> orginal Chương 1306 : Ba tuyệt chiêu lớn --> orginal Chương 1307 : Tới đấu chó tràng cứu người --> orginal Chương 1308 : Đương trường phún máu --> orginal Chương 1309 : Tay đừng duỗi quá dài, dễ dàng ngang thi thể đương trường --> orginal Chương 1310 : Dương Tiêu thua? --> orginal Chương 1311 : So tài bắt đầu --> orginal Chương 1312 : Toàn trường đều rợn --> orginal Chương 1313 : Cứng rắn đụng/chạm cứng rắn --> orginal Chương 1314 : Sang năm hôm nay, ngày giỗ Dương Tiêu --> orginal Chương 1315 : Làm tốt chết giác ngộ sao? --> orginal Chương 1316 : Tương kế tựu kế --> orginal Chương 1317 : Kinh thiên giết ngược --> orginal Chương 1318 : Hung ác thêm dây mây anh --> orginal Chương 1319 : Giết năm hoa --> orginal Chương 1320 : Chém thủ cấp Dương Tiêu --> orginal Chương 1321 : Thêm dây mây hậu thủ của gia tộc --> orginal Chương 1322 : Kiếm chém nửa bước Võ đế --> orginal Chương 1323 : Vảy ngược kiếm chân chính bí mật --> orginal Chương 1324 : Nhanh qua kiếm của viên đạn --> orginal Chương 1325 : Dương Tiêu bị doạ dẫm --> orginal Chương 1326 : Toàn cầu chằm chằm --> orginal Chương 1327 : Dương Tiêu, ta chờ ngươi nhiều --> orginal Chương 1328 : Năm xanh một đời mạnh nhất chiến --> orginal Chương 1329 : Cờ trống tương đương --> orginal Chương 1330 : Cử thế đều rợn --> orginal Chương 1331 : Tiềm long nói --> orginal Chương 1332 : Dương Tiêu, ta lần ta này xem ngươi thế nào sống! --> orginal Chương 1333 : Bất bại ba đao chảy --> orginal Chương 1334 : Gặp địch tất kiếm sáng --> orginal Chương 1335 : Đánh bạo tình tháp không --> orginal Chương 1336 : Nhà thắng cuối cùng --> orginal Chương 1337 : Còn có ai --> orginal Chương 1338 : Kiếm Thánh ra tay --> orginal Chương 1339 : Dương Tiêu nguy hiểm --> orginal Chương 1340 : Là ngươi lên đường, còn là ta đưa ngươi quy tây? --> orginal Chương 1341 : Sinh tử tuyệt cảnh --> orginal Chương 1342 : Gấp mười lần“<em><em>Tiềm long nói</em></em>” --> orginal Chương 1343 : Lá bài tẩy tận ra Kiếm Thánh Đông Doanh --> orginal Chương 1344 : Hết thảy đều không kịp --> orginal Chương 1345 : Thức thứ hai, hủy ngày --> orginal Chương 1346 : Quỳ xuống xin lỗi --> orginal Chương 1347 : Hậu thủ mạnh nhất --> orginal Chương 1348 : Dương Tiêu, ngươi chết chắc --> orginal Chương 1349 : Hôm nay liền là đường cùng? --> orginal Chương 1350 : Kiếm chém Võ đế tuyệt thế --> orginal Chương 1351 : Lên tràng, Thần Long mười vạn vàng ròng vệ --> orginal Chương 1352 : Thế cục quay ngược --> orginal Chương 1353 : Nhuộm máu tình tháp không --> orginal Chương 1354 : Võ đế tuyệt thế tuyệt không phải điểm cuối --> orginal Chương 1355 : Thiên Bảng cùng đế bảng --> orginal Chương 1356 : Đường tràn đầy tràn đầy sửa xa này --> orginal Chương 1357 : Nếu như một nam một nữ, liền vì thông gia nhi nữ --> orginal Chương 1358 : Nhân tài kiệt xuất tập trung --> orginal Chương 1359 : Thiên kiêu tề tụ --> orginal Chương 1360 : Đại hội vũ đạo giới Châu Á, kéo ra màn mở đầu --> orginal Chương 1361 : Lại thấy ngộ si --> orginal Chương 1362 : A khôn khủng bố --> orginal Chương 1363 : Để cho ngươi bảy chiêu, lại để cho ngươi một đôi tay --> orginal Chương 1364 : Mười Phương Vô Địch --> orginal Chương 1365 : Tiếp theo, nên ta --> orginal Chương 1366 : Ba chân giẫm chết a khôn --> orginal Chương 1367 : Chọn ngày tái chiến --> orginal Chương 1368 : Công chúa vương thất tư đẹp lệ --> orginal Chương 1369 : Buông bỏ vũ khí đầu hàng, rộng rãi xử lý --> orginal Chương 1370 : Thật muốn đi đời sao? --> orginal Chương 1371 : Đã là một cỗ xác chết --> orginal Chương 1372 : Một chiếc mô tơ năm bảy mươi hai người --> orginal Chương 1373 : Tự tìm đường chết? --> orginal Chương 1374 : Ta vội --> orginal Chương 1375 : Gấp hai lần giết xe vương? --> orginal Chương 1376 : Chính thức bắt đầu --> orginal Chương 1377 : Để cho ngươi sáu vòng --> orginal Chương 1378 : Nô tài đã thấy rồng chủ đại nhân --> orginal Chương 1379 : Thu Hồng gia --> orginal Chương 1380 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 1381 : Để cho đôi tay ngươi, giống nhau một chiêu miểu sát ngươi --> orginal Chương 1382 : Bại phác mãi chấn --> orginal Chương 1383 : Để cho ngươi một cái tay --> orginal Chương 1384 : Giây Park Tâm nguồn --> orginal Chương 1385 : Đoàn thể cuộc so tài thấy --> orginal Chương 1386 : Ta phải để cho danh tiếng ngươi quét dọn --> orginal Chương 1387 : Kính nếu thần minh --> orginal Chương 1388 : Một quyền miểu sát --> orginal Chương 1389 : Dời cứu binh --> orginal Chương 1390 : Cho mười giây các người --> orginal Chương 1391 : Cắm cánh khó chạy --> orginal Chương 1392 : Cứu binh là Hồng gia? --> orginal Chương 1393 : Nô tài tới muộn --> orginal Chương 1394 : Thế cục xoay ngược --> orginal Chương 1395 : Các người chạy mau --> orginal Chương 1396 : Diệt lên ngàn võ hoàng --> orginal Chương 1397 : Vẫn rồng các đệ tử thân truyền đại trưởng lão --> orginal Chương 1398 : Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử --> orginal Chương 1399 : Táng mạng suối vàng --> orginal Chương 1400 : Một chiêu miểu sát --> orginal Chương 1401 : Thử hỏi ai là đối thủ --> orginal Chương 1402 : Sau mười giây, đầu người rơi xuống đất --> orginal Chương 1403 : Quyền trấn núi sông --> orginal Chương 1404 : Lão quyền hoàng bí mật --> orginal Chương 1405 : Cái người Tái Chính thức bắt đầu --> orginal Chương 1406 : Báo thù chiến --> orginal Chương 1407 : Trăm mộ lớn mở ra ở tức --> orginal Chương 1408 : Hoa bên trong hồ tiếu --> orginal Chương 1409 : Ngươi xứng sao? --> orginal Chương 1410 : Thiên Trúc cổ sát bí mật --> orginal Chương 1411 :: Thể hồ quán đỉnh là giả --> orginal Chương 1412 : Kim thân la hán --> orginal Chương 1413 : Ta nhận thua --> orginal Chương 1414 : Gạo địch siết hiện thân --> orginal Chương 1415 : Lá bài tẩy tận ra --> orginal Chương 1416 : Nếu như thắng tính có một trăm thành, ngươi đích xác có mười thành --> orginal Chương 1417 : Hỏa lực toàn mở --> orginal Chương 1418 : Gạo địch siết lặn chạy trốn? --> orginal Chương 1419 : Lần này liền đem sổ sách, một cũng tính thanh đi --> orginal Chương 1420 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 1421 : Giết chết ta, các người xác định? --> orginal Chương 1422 : Vô hạn mờ mịt --> orginal Chương 1423 : Sát cục kinh thiên --> orginal Chương 1424 : Sao hồn đạp sông tới --> orginal Chương 1425 : Nên quỳ xuống người dập đầu là ngươi --> orginal Chương 1426 : Khi đầu ca tụng uống --> orginal Chương 1427 : Miyamoto đẹp cùng điện thoại --> orginal Chương 1428 : Hắn chết mười mấy năm? --> orginal Chương 1429 : Người chết làm sao có thể sống lại? --> orginal Chương 1430 : Người của cấm địa? --> orginal Chương 1431 : Có thể cứu mạng dạ minh châu --> orginal Chương 1432 : Tốc độ cùng kích tình --> orginal Chương 1433 : Ai có thể ban cho ta vừa chết? --> orginal Chương 1434 : Xa thần ra tay --> orginal Chương 1435 : Trong bóng tối quan sát --> orginal Chương 1436 : Hắn không thể nào sống rời khỏi Thiên Trúc --> orginal Chương 1437 : Ngộ có thể ra tay --> orginal Chương 1438 : Muộn rồi --> orginal Chương 1439 : Tăng hoàng muốn kết quả --> orginal Chương 1440 : Thí chủ! Chịu chết đi! --> orginal Chương 1441 : Sinh tử tuyệt cảnh --> orginal Chương 1442 : Đại nhân cái bóng ra tay --> orginal Chương 1443 : Nào có cái gì vạn đời một thể, võ đạo không có đường tắt --> orginal Chương 1444 : Có chuyện tìm ngươi --> orginal Chương 1445 : Địch nhân trọng yếu --> orginal Chương 1446 : Biến cố đường sắt cao tốc --> orginal Chương 1447 : Thần Long ba nghìn vàng ròng vệ --> orginal Chương 1448 : Phế ngươi ba cái chân --> orginal Chương 1449 : Sắt nô đại nhân --> orginal Chương 1450 : Liền bằng các người, cũng muốn giết ta? --> orginal Chương 1451 : Người bắt nạt/ức hiếp ta một túc, ta đoạt người tám đấu --> orginal Chương 1452 : Ngang nhiên ước chiến --> orginal Chương 1453 : Thông về phía nửa bước con đường của Võ đế --> orginal Chương 1454 : Đêm xông thánh mẫu Paris viện --> orginal Chương 1455 : Làm kén tự trói --> orginal Chương 1456 : Đầu người Dương Tiêu chỉ đáng mười ức? --> orginal Chương 1457 : Sao hồn ra tay --> orginal Chương 1458 : Thuật hợp kích --> orginal Chương 1459 : Đều phải thần phục --> orginal Chương 1460 : Từng đánh bại sao hồn la tân kém --> orginal Chương 1461 : Võ đế tuyệt thế ở chỗ này --> orginal Chương 1462 : Xông vào nước sôi lửa bóng, ở không chối đẩy --> orginal Chương 1463 : Gà đất chó sành, đốt đốt nghiền diệt --> orginal Chương 1464 : Đại chiến trước lúc --> orginal Chương 1465 : Đến --> orginal Chương 1466 : Đại chiến tướng lên --> orginal Chương 1467 : Kích chiến --> orginal Chương 1468 : Nửa bước Võ đế, kiếm thương la tân kém --> orginal Chương 1469 : Thánh mẫu viện phẫn nộ --> orginal Chương 1470 : Đây mới là đòn sát thủ của ta --> orginal Chương 1471 : Đại chiến rơi màn --> orginal Chương 1472 : Vẫn rồng các hộ giáo pháp vương --> orginal Chương 1473 : Tám lớn hộ giáo pháp vương toàn ra --> orginal Chương 1474 : Vảy dì ra tay --> orginal Chương 1475 : Vẫn rồng các đại trưởng lão đến --> orginal Chương 1476 : Khánh đế hiện thân --> orginal Chương 1477 : Khánh đế, chúng ta trăm mộ lớn thấy --> orginal Chương 1478 : Ba cái tháng sau, lấy đầu người ngươi --> orginal Chương 1479 : Có một người muốn gặp ngươi --> orginal Chương 1480 : Người đời trước trí tuệ lớn --> orginal Chương 1481 : Một phần lễ vật --> orginal Chương 1482 : Một cái khảo nghiệm --> orginal Chương 1483 : Trăm mộ lớn bên trong dạ minh châu lấy được --> orginal Chương 1484 : Võ đế tuyệt thế, ta đến --> orginal Chương 1485 : Một mình ta nhưng đè vạn quân --> orginal Chương 1486 : Yamamoto cao vút --> orginal Chương 1487 : Chiến thêm dây mây anh --> orginal Chương 1488 : Bại thêm dây mây anh --> orginal Chương 1489 : Đại bại đặc biệt bại --> orginal Chương 1490 : Dương Tiêu, ngươi đáng chết --> orginal Chương 1491 : Thả nàng ra? --> orginal Chương 1492 : Trăm mộ lớn sắp mở ra --> orginal Chương 1493 : Mời cùng ta kết hôn đi --> orginal Chương 1494 : Mẫu thân xảy ra chuyện? --> orginal Chương 1495 : Ba cái khảo nghiệm --> orginal Chương 1496 : Thứ nhất trọng khảo nghiệm --> orginal Chương 1497 : Trọng thứ hai khảo nghiệm --> orginal Chương 1498 : Cuối cùng khảo nghiệm --> orginal Chương 1499 : Ngươi không xứng tới đây --> orginal Chương 1500 : Ta một vai gánh vác --> orginal Chương 1501 : Một cái nhiệm vụ --> orginal Chương 1502 : Giấu kiếm sự khiêu khích của sơn trang --> orginal Chương 1503 : Tìm được phá giải phương pháp --> orginal Chương 1504 : Bại bốn Đại Kim vừa mới --> orginal Chương 1505 : Viêm Hoàng tộc trộn cục --> orginal Chương 1506 : Một cái đỉnh vàng, ba người thế nào chia? --> orginal Chương 1507 : Một người chiến tất cả mọi người --> orginal Chương 1508 : Ám khí --> orginal Chương 1509 : Ít đại thánh các chủ --> orginal Chương 1510 : Trí lấy đại thánh --> orginal Chương 1511 : Đưa ngươi đi địa ngục --> orginal Chương 1512 : Đừng hòng muốn lấy đi mật tàng --> orginal Chương 1513 : Thánh kị thứ mười một sĩ cứu tràng --> orginal Chương 1514 : Kiếm đè Kị Sĩ hai đại thánh --> orginal Chương 1515 : Dương Tiêu, ta muốn ngươi chết --> orginal Chương 1516 : Đông xưởng người --> orginal Chương 1517 : Khắp nơi bị áp chế --> orginal Chương 1518 : Tìm được Dương Bân hàn --> orginal Chương 1519 : Nhiệm vụ thất bại --> orginal Chương 1520 : Đi về sâu nhất chỗ --> orginal Chương 1521 : Viêm Võ đế tuyệt thế Hoàng tộc --> orginal Chương 1522 : Thời gian ba phút, quá ngắn --> orginal Chương 1523 : Miệng mạnh vương giả --> orginal Chương 1524 : Hai trăm cân lực sĩ lớn --> orginal Chương 1525 : Nó không phải bổn thể? --> orginal Chương 1526 : Bế quan tìm hiểu --> orginal Chương 1527 : Tin tức lượng quá lớn, tiếp nhận không thể --> orginal Chương 1528 : Cửu trọng thiên Võ đế --> orginal Chương 1529 : Đông hoàng thực lực --> orginal Chương 1530 : Dịch ướt điện thoại --> orginal Chương 1531 : Thời cơ chín chắn --> orginal Chương 1532 : Đại chiến một chạm tức phát --> orginal Chương 1533 : Giết hắn --> orginal Chương 1534 : Phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 1535 : Đối thủ của các người là ta --> orginal Chương 1536 : Lại sinh biến cố --> orginal Chương 1537 : Làm/giở trò rõ ràng chân tướng --> orginal Chương 1538 : Viện quân chạy? --> orginal Chương 1539 : Tìm được điểm yếu --> orginal Chương 1540 : Bao tay trả cho ta --> orginal Chương 1541 : Mau chóng lăn --> orginal Chương 1542 : Toàn cầu vàng ròng ba mươi phần trăm --> orginal Chương 1543 : Kéo dài ba phút --> orginal Chương 1544 : Quẹt thẻ còn là tiền mặt? --> orginal Chương 1545 : Thần bảo vệ của đế quốc --> orginal Chương 1546 : Chúng ta phát tài --> orginal Chương 1547 : Run sợ dịch ướt cùng đông hoàng --> orginal Chương 1548 : Giết ta dịch ướt người kế tục, ngươi cũng xứng? --> orginal Chương 1549 : Giữa nhân thế cao thủ thứ nhất xuất kích --> orginal Chương 1550 : Trấn áp --> orginal Chương 1551 : Bọn họ thế nào cũng đến? --> orginal Chương 1552 : Đưa xưa nay cao thủ thứ nhất lên đường --> orginal Chương 1553 : Đông hoàng ra tay --> orginal Chương 1554 : BUG vảy dì --> orginal Chương 1555 : Ba giết chín hung ra tay --> orginal Chương 1556 : Thiên Trúc tăng hoàng đến --> orginal Chương 1557 : Liên Minh sụp đổ --> orginal Chương 1558 : Ngày không rơi đế quốc, rút lui --> orginal Chương 1559 : Ba chiêu vì ước chừng --> orginal Chương 1560 : Thiên Trúc tăng hoàng, liền này? --> orginal Chương 1561 : Nạp mạng tới --> orginal Chương 1562 : Ra việc lớn --> orginal Chương 1563 : Mười chín cái Dương Tiêu --> orginal Chương 1564 : Mãi đời không được trở mình? --> orginal Chương 1565 : Chơi xỏ hai trăm ức --> orginal Chương 1566 : Một khối tiền --> orginal Chương 1567 : Ai hố ai --> orginal Chương 1568 : Văn vật bị đoạt? Tìm chết! --> orginal Chương 1569 : Bốn trăm ức múc nước trôi? --> orginal Chương 1570 : Thiên Trúc tăng hoàng? Làm/khô hắn! --> orginal Chương 1571 : Bằng cái gì tin ngươi? --> orginal Chương 1572 : Ba tháng ước chừng, khải hoàn cửa --> orginal Chương 1573 : Tăng hoàng đuổi giết --> orginal Chương 1574 : Ai so với ai thảm hơn --> orginal Chương 1575 : Sự khủng bố của cờ thánh Thiên Trúc truyền thừa --> orginal Chương 1576 : Người mới giới cờ vây vương --> orginal Chương 1577 : Bày một đạo --> orginal Chương 1578 : Ngược lại nói mà đi --> orginal Chương 1579 : Tăng hoàng đánh lên cửa --> orginal Chương 1580 : Có loại/có giỏi làm/khô một kệ --> orginal Chương 1581 : Trước đập một hồi lại nói --> orginal Chương 1582 : Không nhấn đại lãn mà lẽ thường ra bài --> orginal Chương 1583 : Bày một đạo --> orginal Chương 1584 : Ngược lại nói mà đi --> orginal Chương 1585 : Tăng hoàng đánh lên cửa --> orginal Chương 1586 : Có loại/có giỏi làm/khô một kệ --> orginal Chương 1587 : Trước đập một hồi lại nói --> orginal Chương 1588 : Không nhấn đại lãn mà lẽ thường ra bài --> orginal Chương 1589 : Mỗi người có tâm tư --> orginal Chương 1590 : Nửa bước Võ đế, xa xa không đủ --> orginal Chương 1591 : Về nước --> orginal Chương 1592 : Bảo bối chân chính --> orginal Chương 1593 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 1594 : Trong thương không chết --> orginal Chương 1595 : Cung lão cũng xảy ra chuyện --> orginal Chương 1596 : Hàn Phương thần y? --> orginal Chương 1597 : Dương Tiêu là sư phụ ta --> orginal Chương 1598 : Sự mời mọc của Cung Linh Nhi --> orginal Chương 1599 : Bão táp muốn đến --> orginal Chương 1600 : Đập bãi con đi --> orginal Chương 1601 : Ếch ở đáy giếng --> orginal Chương 1602 : Nội tình âm nhạc --> orginal Chương 1603 : Nước lớn âm --> orginal Chương 1604 : Giả trang bạn trai của ta --> orginal Chương 1605 : Ta có thể để cho hắn cho ngươi ký tên --> orginal Chương 1606 : Mời tham gia hội hoà nhạc của ta --> orginal Chương 1607 : Lão phu so với ngươi --> orginal Chương 1608 : Mời nhất định muốn đánh bại bọn họ --> orginal Chương 1609 : Mười đàn cổ lớn khúc --> orginal Chương 1610 : Nói không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai --> orginal Chương 1611 : Lạc thần phú --> orginal Chương 1612 : Một chọn ba --> orginal Chương 1613 : Không xin lỗi hậu quả rất nghiêm trọng --> orginal Chương 1614 : Anh rể nhưng là rất lợi hại --> orginal Chương 1615 : Xin lỗi --> orginal Chương 1616 : Nửa đường chặn giết --> orginal Chương 1617 : Chuyển cơ --> orginal Chương 1618 : Xoay chuyển càn khôn --> orginal Chương 1619 : Sự khiêu chiến của thần bảo vệ --> orginal Chương 1620 : Trong bóng tối bảo vệ --> orginal Chương 1621 : Đường Dĩnh thành Võ đế tuyệt thế --> orginal Chương 1622 : Thí hổ --> orginal Chương 1623 : Cường giả chạm trán --> orginal Chương 1624 : Adam --> orginal Chương 1625 : Nơi này là Trung Nguyên --> orginal Chương 1626 : Đền tiền! --> orginal Chương 1627 : Muốn đi? Quá muộn rồi --> orginal Chương 1628 : Đại đệ tử lại như nào --> orginal Chương 1629 : Không giết ngươi, làm cái mồi nhử --> orginal Chương 1630 : Adam hành kính không cần mặt --> orginal Chương 1631 : Lễ vật của Dịch sư --> orginal Chương 1632 : Nến rồng mắt --> orginal Chương 1633 : Đến cùng ai không cần mặt --> orginal Chương 1634 : Ta anh rể ủng hộ ngươi --> orginal Chương 1635 : Trắng sự thỉnh cầu của Du Tĩnh --> orginal Chương 1636 : Tranh chấp --> orginal Chương 1637 : Thần y chẳng qua như vậy --> orginal Chương 1638 : Điện hạ minh vương --> orginal Chương 1639 : Đêm vào khuê phòng --> orginal Chương 1640 : Lại hư hỏng chuyện tốt của ta --> orginal Chương 1641 : Trắng Du Tĩnh không buông bỏ --> orginal Chương 1642 : Người bên cạnh mỹ nữ nên là ta --> orginal Chương 1643 : Mời thu ta làm đồ đệ --> orginal Chương 1644 : Lưu lại cũng là họa hại --> orginal Chương 1645 : Liền chút khả năng này? --> orginal Chương 1646 : Ai muốn chết, tới --> orginal Chương 1647 : Hướng về phía tiểu thư xinh đẹp xin lỗi --> orginal Chương 1648 : Tiên sinh Dương Tiêu. Ngươi thật lợi hại --> orginal Chương 1649 : Dương Tiêu tới không được trên ta --> orginal Chương 1650 : Dịch sư thế nào dọn dẹp ngươi? --> orginal Chương 1651 : Khương thái công câu cá --> orginal Chương 1652 : Tất cả đều là rác rưởi --> orginal Chương 1653 : So găng --> orginal Chương 1654 : Đánh miệng trận chúng ta không thua qua --> orginal Chương 1655 : Thiên phủ nước tiễn thuật --> orginal Chương 1656 : Lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 1657 : Ngày không rơi công chúa đế quốc --> orginal Chương 1658 : Một ngày bạn trai --> orginal Chương 1659 : Quả nhiên không thể làm/khô chuyện xấu a --> orginal Chương 1660 : Người thần bí xuất hiện --> orginal Chương 1661 : Cờ phật khác có người --> orginal Chương 1662 : Vĩnh viễn đều là rác rưởi --> orginal Chương 1663 : Bàn về đánh lộn còn không có sợ qua ai --> orginal Chương 1664 : Mắng người, ai sẽ không? --> orginal Chương 1665 : Sấm chớp quyền --> orginal Chương 1666 : Phá ngày --> orginal Chương 1667 : Ngươi nghĩ giết ta --> orginal Chương 1668 : May mắn thắng --> orginal Chương 1669 : Phong tư của sóng sau --> orginal Chương 1670 : Điên dại đuổi sao Dương Tiêu --> orginal Chương 1671 : Ta phải chiến thắng Dương Tiêu --> orginal Chương 1672 : Bị người theo dõi --> orginal Chương 1673 : Nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch --> orginal Chương 1674 : Phòng thẻ khi chứng minh thư? --> orginal Chương 1675 : Người quen cũ gặp mặt --> orginal Chương 1676 : Biện pháp vẫn là có --> orginal Chương 1677 : Chí bảo cấm địa --> orginal Chương 1678 : Long môn có nội gián --> orginal Chương 1679 : Bí mật hàng trình --> orginal Chương 1680 : Ngươi lại cứu ta --> orginal Chương 1681 : Thánh kị sĩ bảo vệ --> orginal Chương 1682 : Yêu lệ tơ sự tính toán của công chúa --> orginal Chương 1683 : Cặn bã kỹ thuật lái xe --> orginal Chương 1684 : Cực nhanh đua xe --> orginal Chương 1685 : Giống như cái cốc giống nhau chia năm xẻ bảy --> orginal Chương 1686 : Năm mũi tên Tề Phát --> orginal Chương 1687 : Là ngươi quá yếu --> orginal Chương 1688 : Liên tay áo ra tay --> orginal Chương 1689 : Định vị hệ thống --> orginal Chương 1690 : Kẻ thù gặp mặt --> orginal Chương 1691 : Đỉnh phong đại chiến --> orginal Chương 1692 : Một mạng thường một mạng --> orginal Chương 1693 : Đông hoàng --> orginal Chương 1694 : Trở về gia tộc Robert --> orginal Chương 1695 : Đêm nửa gõ cửa --> orginal Chương 1696 : Trúng độc --> orginal Chương 1697 : Sát thủ lên cửa --> orginal Chương 1698 : Đông hoàng uy dọa --> orginal Chương 1699 : Ta chờ ngươi --> orginal Chương 1700 : Ta muốn bọn họ chết --> orginal Chương 1701 : Cái điều kiện gì --> orginal Chương 1702 : Lại đi về phía trước một bước, chết --> orginal Chương 1703 : Đại nhân, ngài đây là thế nào rồi --> orginal Chương 1704 : Dẫn rắn ra hang? --> orginal Chương 1705 : Đông hoàng không được? --> orginal Chương 1706 : Dương Tiêu chết không có nơi chôn thân --> orginal Chương 1707 : Các Phương Vân nhúc nhích --> orginal Chương 1708 : Cực hạn thuốc --> orginal Chương 1709 : Lại gặp ngải luân hoàng tử --> orginal Chương 1710 : Bỡn cợt ngải luân --> orginal Chương 1711 : Hoang cổ vẫn sắt --> orginal Chương 1712 : Sát thủ cản đường --> orginal Chương 1713 : Cho mượn trên cổ sư phụ ngươi đầu người một dùng --> orginal Chương 1714 : Ta chém ngươi, một kiếm đủ để --> orginal Chương 1715 : Toàn trường lờ mờ vòng tròn --> orginal Chương 1716 : Các người cùng nhau lên, ta vội --> orginal Chương 1717 : Ô Lạp Vâng tư quỳ xuống --> orginal Chương 1718 : Toàn trường run sợ --> orginal Chương 1719 : Ước chiến ai phỉ ngươi đỉnh thiết tháp --> orginal Chương 1720 : Hắn lấy thân thể không lành lặn hóa liệt hỏa --> orginal Chương 1721 : Á đặc biệt lan đế tư chìa khoá văn minh --> orginal Chương 1722 : Đại chiến bắt đầu --> orginal Chương 1723 : Răn dạy thật tốt ngươi --> orginal Chương 1724 : Chó ngoan không cản đường --> orginal Chương 1725 : Màu đầu --> orginal Chương 1726 : Sau hôm nay, lại không có Đường Dĩnh --> orginal Chương 1727 : Ngươi chơi xấu --> orginal Chương 1728 : Gấp mười lần đao khí --> orginal Chương 1729 : Thứ ba đao --> orginal Chương 1730 : Dương Tiêu thua? --> orginal Chương 1731 : Thức thứ ba, mở ngày --> orginal Chương 1732 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 1733 : Nói gặp lại đi --> orginal Chương 1734 : Khánh đế ra tay --> orginal Chương 1735 : Huyền minh hai lão --> orginal Chương 1736 : Toàn trường run sợ --> orginal Chương 1737 : Quần địch tất tới --> orginal Chương 1738 : Tới từ võ học cấm khu? --> orginal Chương 1739 : Đến từ người của cấm địa hoang cổ --> orginal Chương 1740 : Không đúng, ngươi không phải Dịch sư --> orginal Chương 1741 : Bắc đẩu Thất Tinh Kiếm trận --> orginal Chương 1742 : Dịch sư bị áp chế? --> orginal Chương 1743 : Không tin, ngươi đi về phía sau xem --> orginal Chương 1744 : Ra việc lớn --> orginal Chương 1745 : Đường Mộc Tuyết không gặp --> orginal Chương 1746 : Dương Tiêu chết? --> orginal Chương 1747 : Mộc Tuyết, ta đến --> orginal Chương 1748 : Ngươi tính cái thứ gì --> orginal Chương 1749 : Môi thương lưỡi chiến --> orginal Chương 1750 : Cơ đại nhân --> orginal Chương 1751 : Đại chiến --> orginal Chương 1752 : Cung thiếu --> orginal Chương 1753 : Người quen cũ --> orginal Chương 1754 : Cung Linh Nhi --> orginal Chương 1755 : Toàn trường mật rét buốt --> orginal Chương 1756 : Nhân gian bỗng muộn, núi sông đã thu --> orginal Chương 1757 : Bảy ngày sau, trên đời lại không có Dương Tiêu --> orginal Chương 1758 : Run sợ giang hồ --> orginal Chương 1759 : Ta tới đưa các người lên đường --> orginal Chương 1760 : Bắt sống sao hồn, sống lóc thịt Dương Tiêu --> orginal Chương 1761 : Tiềm long Thái Cổ quyết khủng bố uy năng --> orginal Chương 1762 : Làm ầm đại điển thánh tử --> orginal Chương 1763 : Đoạt ngươi lại thế nào? --> orginal Chương 1764 : Lại đoạt vảy ngược kiếm --> orginal Chương 1765 : Mua quan tài đưa lễ --> orginal Chương 1766 : Giám thị bọn họ --> orginal Chương 1767 : Ta mua được nổi --> orginal Chương 1768 : Đem hắn cho lão tử chìm hồ --> orginal Chương 1769 : Đây là một chút khó khăn? --> orginal Chương 1770 : Trợ thủ mà thánh tử tìm --> orginal Chương 1771 : Đại chiến một chạm tức phát --> orginal Chương 1772 : Đẹp chim hạc ra tay --> orginal Chương 1773 : Không đúng, ngươi không phải người --> orginal Chương 1774 : Dũng khí mà ông ngoại ngươi cho ngươi sao? --> orginal Chương 1775 : Gây xích mích ly gián --> orginal Chương 1776 : Khách không mời --> orginal Chương 1777 : Đại chiến bắt đầu --> orginal Chương 1778 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 1779 : Tiềm long Thái Cổ quyết --> orginal Chương 1780 : Hủy ngày --> orginal Chương 1781 : Luyện hồn đại điển --> orginal Chương 1782 : Thắng thua đã chia --> orginal Chương 1783 : Cầm đến đồ cúng --> orginal Chương 1784 : Thức thứ bốn chém nhật nguyệt --> orginal Chương 1785 : Thức thứ năm diệt ngôi sao --> orginal Chương 1786 : Thức thứ sáu nát ngàn cổ --> orginal Chương 1787 : Trù bị --> orginal Chương 1788 : Run sợ --> orginal Chương 1789 : Thật lớn uy phong --> orginal Chương 1790 : Đại chiến chính thức bắt đầu --> orginal Chương 1791 : Đây là làm/giở trò cười tiết mục? --> orginal Chương 1792 : Điên ý ngập trời --> orginal Chương 1793 : Cái tình huống gì đây? --> orginal Chương 1794 : Thép chiến áo --> orginal Chương 1795 : Diễm nhà lão tổ --> orginal Chương 1796 : Bại Kiếm Chủ thứ bốn --> orginal Chương 1797 : Thế cục xoay ngược --> orginal Chương 1798 : Có chút đồ vật muốn cho ngươi --> orginal Chương 1799 : Chìa khoá văn minh --> orginal Chương 1800 : Ngươi chạy trốn không ra lòng bàn tay ta --> orginal Chương 1801 : Mãi ngủ Châu Âu --> orginal Chương 1802 : Viện quân đến nơi --> orginal Chương 1803 : Khủng bố chiến hạm --> orginal Chương 1804 : Thế cục quay ngược --> orginal Chương 1805 : Chuyện lớn cái --> orginal Chương 1806 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 1807 : Vảy ngược kiếm không được, ta kia nè? --> orginal Chương 1808 : Viện quân tới --> orginal Chương 1809 : Địch nhân đến từ Long môn tuyệt thế? --> orginal Chương 1810 : Từ nay đi về phía sau, trên đời lại không có Dương Tiêu --> orginal Chương 1811 : Ba cửa đại pháo --> orginal Chương 1812 : Thì ra | vốn như vậy --> orginal Chương 1813 : Cái thế giới này điên rồi sao? --> orginal Chương 1814 : Run sợ --> orginal Chương 1815 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 1816 : Một rồng ngự đôi hoàng --> orginal Chương 1817 : Gặp lại rất nhiều minh uyên --> orginal Chương 1818 : Huynh đệ đúng lũy --> orginal Chương 1819 : Lão thái giám tái hiện --> orginal Chương 1820 : Biên thuỳ nặng trấn bịt/phong thành --> orginal Chương 1821 : Không đáy tuyệt cảnh --> orginal Chương 1822 : Đắp nặn lại ngày trước vinh quang --> orginal Chương 1823 : Cắm cánh khó chạy --> orginal Chương 1824 : Lại gặp chiến thần Tác Nhĩ --> orginal Chương 1825 : Tình huống không đúng --> orginal Chương 1826 : Thần Long vàng ròng vệ đến nơi --> orginal Chương 1827 : Vừa có địch nhân tới --> orginal Chương 1828 : Hoàn cảnh nhọc nhằn --> orginal Chương 1829 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 1830 : Mười đại chiến thần cùng cái bóng chín hung --> orginal Chương 1831 : Bây giờ mới đi? Muộn rồi! --> orginal Chương 1832 : Mau mau bó tay liền bắt --> orginal Chương 1833 : Thương nặng cái bóng? --> orginal Chương 1834 : Cái bóng chân chính --> orginal Chương 1835 : Vừa có cường viện? --> orginal Chương 1836 : Quyết đấu --> orginal Chương 1837 : Tích tà kiếm cùng tích tà kiếm pháp --> orginal Chương 1838 : Lần này, để cho ta để bảo vệ ngươi --> orginal Chương 1839 : Chiến xa vào tràng --> orginal Chương 1840 : Lẽ nào, thật muốn táng mạng ở nơi này? --> orginal Chương 1841 : Vệ tổng giáo đầu Thần Long --> orginal Chương 1842 : Kinh thiên lớn xoay ngược --> orginal Chương 1843 : Có ta ở, ai dám giết ngải luân điện hạ? --> orginal Chương 1844 : Giết, một cái không giữ lại --> orginal Chương 1845 : Đi, vào Đế Đô --> orginal Chương 1846 : Ngải luân sự bôi nhọ của hoàng tử --> orginal Chương 1847 : Chờ một chút --> orginal Chương 1848 : Hắn với ngươi mà nói, không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào --> orginal Chương 1849 : Một nhà nói --> orginal Chương 1850 : Thất phu không có tội, ôm ngọc tội --> orginal Chương 1851 : Lăn ra ngày không rơi --> orginal Chương 1852 : Yêu lệ tơ nữ hoàng --> orginal Chương 1853 : Thí thần vực bản đồ? --> orginal Chương 1854 : Toàn bộ diện mạo của Long môn? --> orginal Chương 1855 : Thế giới đem loạn --> orginal Chương 1856 : Hứa Trường Sinh --> orginal Chương 1857 : Cấm khu thần bảng ba mươi mốt --> orginal Chương 1858 : Một chiêu bại địch --> orginal Chương 1859 : Thí thần vực thầy phong thuỷ --> orginal Chương 1860 : Đông hoàng cái bóng quay về --> orginal Chương 1861 : Thí thần vực bảo vệ đạo nhân --> orginal Chương 1862 : Rộng đừng mấy năm, cuối cùng trở về tổng bộ --> orginal Chương 1863 : Tích nặng khó về --> orginal Chương 1864 : Văn minh chìa khóa --> orginal Chương 1865 : Dịch sư không dám quay đầu chuyện cũ --> orginal Chương 1866 : Gửi gắm Long môn tuyệt thế --> orginal Chương 1867 : Ngày của ta không nhiều lắm --> orginal Chương 1868 : Tham quan tổng bộ Long môn --> orginal Chương 1869 : Sự tôn nghiêm của nam nhân --> orginal Chương 1870 : Tin tức của Trung Nguyên --> orginal Chương 1871 : Mắc lừa --> orginal Chương 1872 : Sinh tử ba mươi giây --> orginal Chương 1873 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 1874 : Tung tích của Nhạc mẫu --> orginal Chương 1875 : Lừa trọc rụt đầu --> orginal Chương 1876 : Tăng hoàng sức lực --> orginal Chương 1877 : Điên dại ra tay --> orginal Chương 1878 : Địch viên lại tới --> orginal Chương 1879 : Thắng thua khó liệu --> orginal Chương 1880 : Sao hồn tương trợ --> orginal Chương 1881 : Giết hắn, một mình ta đủ rồi --> orginal Chương 1882 : Lấy mạng đổi mạng --> orginal Chương 1883 : Phong thủy trận vây khốn tăng hoàng --> orginal Chương 1884 : Tăng hoàng bại --> orginal Chương 1885 : Nhưng là có di ngôn --> orginal Chương 1886 : Sự tính toán của Đường Dĩnh --> orginal Chương 1887 : Thế cục xoay ngược --> orginal Chương 1888 : Điên dại uy hiếp --> orginal Chương 1889 : Đi trước một bước --> orginal Chương 1890 : Căn dặn --> orginal Chương 1891 : Cơm đoàn viên --> orginal Chương 1892 : Tình huống không ổn --> orginal Chương 1893 : Sự trợ giúp của cấm khu --> orginal Chương 1894 : Hắt nước bẩn --> orginal Chương 1895 : Sự lo lắng của Đường Mộc Tuyết --> orginal Chương 1896 : Người đi lầu không --> orginal Chương 1897 : Liễu thần y --> orginal Chương 1898 : Dư luận xoay lật --> orginal Chương 1899 : Đối sách --> orginal Chương 1900 : Kẻ gian hô bắt kẻ gian --> orginal Chương 1901 : Hạ chiến thư --> orginal Chương 1902 : Khắp nơi phản ứng --> orginal Chương 1903 : Viện quân --> orginal Chương 1904 : Tin tức của Lâm Trùng --> orginal Chương 1905 : So tài bắt đầu --> orginal Chương 1906 : Phải nhận thua sao --> orginal Chương 1907 : Ba cục hai thắng --> orginal Chương 1908 : Thao túng so tài --> orginal Chương 1909 : Tràng thứ ba --> orginal Chương 1910 : Cái thứ nhất --> orginal Chương 1911 : Y thuật rợn người --> orginal Chương 1912 : Để cho ta tới --> orginal Chương 1913 : Cứu người còn là giết người --> orginal Chương 1914 : Liệu có làm/giở trò sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 1915 : Nhỏ xấu lại là bản thân ta --> orginal Chương 1916 : Mỹ nữ đêm thăm --> orginal Chương 1917 : Qua đây dưới --> orginal Chương 1918 : Lúng túng một màn --> orginal Chương 1919 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 1920 : Thánh thầy rời núi --> orginal Chương 1921 : Ta tới giúp ngươi --> orginal Chương 1922 : Chiến đội --> orginal Chương 1923 : Ám sát chỉ lệnh --> orginal Chương 1924 : Nhà quê --> orginal Chương 1925 : Lợn cho ăn đoán --> orginal Chương 1926 : Mười đại danh đồ ăn --> orginal Chương 1927 : Một mặt khác của Lâm Trùng --> orginal Chương 1928 : Nhúc nhích võ --> orginal Chương 1929 : Cáu thẹn thùng/xấu hổ thành giận --> orginal Chương 1930 : Một người lui địch --> orginal Chương 1931 : Thiên sứ rơi rụng chiến --> orginal Chương 1932 : Tập kết xong xuôi --> orginal Chương 1933 : Đông Nam Á vương --> orginal Chương 1934 : Không bình thường --> orginal Chương 1935 : Thần chết tới thu ngươi --> orginal Chương 1936 : Thiếp mời --> orginal Chương 1937 : Đáng sợ thánh thầy --> orginal Chương 1938 : Rợn --> orginal Chương 1939 : Niềm vui ngoài ý muốn --> orginal Chương 1940 : Tự mình lên cửa --> orginal Chương 1941 : Việc lớn không tốt --> orginal Chương 1942 : Phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 1943 : Cá cắn câu --> orginal Chương 1944 : Thua ở nơi nào? --> orginal Chương 1945 : Thánh thầy tính kế --> orginal Chương 1946 : Lưu lại --> orginal Chương 1947 : Thánh thầy chiến đội vào Trung Nguyên --> orginal Chương 1948 : Ngươi lầm việc lớn ta --> orginal Chương 1949 : Nhào không --> orginal Chương 1950 : Hảo thủ đoạn --> orginal Chương 1951 : Giết tới trước cửa --> orginal Chương 1952 : Hắn trở về --> orginal Chương 1953 : Kinh thiên va chạm --> orginal Chương 1954 : Chạm trán --> orginal Chương 1955 : Tử trung --> orginal Chương 1956 : Phải chết cục diện --> orginal Chương 1957 : Xoay ngược --> orginal Chương 1958 : Tuyệt xử phùng sinh --> orginal Chương 1959 : Cạm bẫy --> orginal Chương 1960 : Một tốt một hư hỏng --> orginal Chương 1961 : Đêm không ngủ --> orginal Chương 1962 : Ai nói ta không dám tới? --> orginal Chương 1963 : Tranh phong tương đối --> orginal Chương 1964 : Văn đấu --> orginal Chương 1965 : Nước Mặc Trúc đồ --> orginal Chương 1966 : Mười lớn truyền đời danh họa --> orginal Chương 1967 : Bên trong trứng gà chọn khối xương --> orginal Chương 1968 : Chín rồng đồ --> orginal Chương 1969 : Thương tiếc một con --> orginal Chương 1970 : Một khúc núi cao nước chảy --> orginal Chương 1971 : Mười đại danh khúc --> orginal Chương 1972 : Ba cục hai thắng --> orginal Chương 1973 : Rơi xuống màn màn --> orginal Chương 1974 : Tự mình đi về --> orginal Chương 1975 : Ba cỗ thế lực --> orginal Chương 1976 : Thành chết --> orginal Chương 1977 : Ta hạng nghĩa bất dung từ --> orginal Chương 1978 : Chẳng qua như vậy --> orginal Chương 1979 : Từng bước ép sát --> orginal Chương 1980 : Lá bài tẩy --> orginal Chương 1981 : Miểu sát --> orginal Chương 1982 : Trọng đại phát hiện --> orginal Chương 1983 : Sau khi chân tướng bí mật --> orginal Chương 1984 : Giết người diệt khẩu --> orginal Chương 1985 : Thuốc trường sinh? --> orginal Chương 1986 : Huy chương --> orginal Chương 1987 : Bản đồ --> orginal Chương 1988 : Đánh úp --> orginal Chương 1989 : Nhảy dốc núi --> orginal Chương 1990 : Qua đêm --> orginal Chương 1991 : Cốc --> orginal Chương 1992 : Niết bàn lòng --> orginal Chương 1993 : Liên tiếp đột phá --> orginal Chương 1994 : Miểu sát --> orginal Chương 1995 : Mang câu nói --> orginal Chương 1996 : Cứu tinh hồn --> orginal Chương 1997 : Chém giết Ô Lạp Vâng tư --> orginal Chương 1998 : Niết bàn lòng tệ nạn --> orginal Chương 1999 : Kiếm bụi đại bản doanh --> orginal Chương 2000 : Đến trong tay ta cầm --> orginal Chương 2001 : Không thiệt thòi --> orginal Chương 2002 : Còn có lá bài tẩy --> orginal Chương 2003 : Sao hồn ra tay --> orginal Chương 2004 : Toàn cầu chấn động --> orginal Chương 2005 : Phương thuốc --> orginal Chương 2006 : Bệnh của Dịch sư, cũng không bí mật? --> orginal Chương 2007 : Một cái phát hiện --> orginal Chương 2008 : Cường địch --> orginal Chương 2009 : Ô Lạp Vâng tư sư huynh --> orginal Chương 2010 : Phượng hoàng máu cùng Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 2011 : Trấn nhỏ biên thuỳ --> orginal Chương 2012 : Tà vật --> orginal Chương 2013 : Ba nước hội hợp --> orginal Chương 2014 : So đấu quyết thắng thua --> orginal Chương 2015 : Trong bóng tối điều khiển --> orginal Chương 2016 : Võ công cấm địa --> orginal Chương 2017 : Chém giết --> orginal Chương 2018 : Giết người --> orginal Chương 2019 : Kết một đoạn ân oán --> orginal Chương 2020 : Sợ --> orginal Chương 2021 : Dung hợp --> orginal Chương 2022 : Lại làm đột phá --> orginal Chương 2023 : Ngươi cái bại tướng dưới tay này có ý kiến? --> orginal Chương 2024 : Cùng nhau lên --> orginal Chương 2025 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 2026 : Bản đồ ném --> orginal Chương 2027 : Ngăn cản --> orginal Chương 2028 : Viện quân --> orginal Chương 2029 : Cái thứ nhất địa điểm trọng yếu --> orginal Chương 2030 : Chuẩn thánh tử --> orginal Chương 2031 : Thuấn sát ba người --> orginal Chương 2032 : Nước suối cổ quái --> orginal Chương 2033 : Nơi thần bí --> orginal Chương 2034 : Cục sắt --> orginal Chương 2035 : Vảy ngược kiếm thăng cấp --> orginal Chương 2036 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 2037 : Là ngươi dẫn tới chuẩn thánh tử đi? --> orginal Chương 2038 : Chúa Giê-xu đều không giữ được hắn --> orginal Chương 2039 : Ngươi biết ai trộm bản đồ của ta? --> orginal Chương 2040 : Cơ đại nhân --> orginal Chương 2041 : Thánh thầy đến --> orginal Chương 2042 : Đã lộ nhân bánh --> orginal Chương 2043 : Đại chiến bắt đầu --> orginal Chương 2044 : Căng thẳng đến cực hạn --> orginal Chương 2045 : Nhảy miệng núi lửa --> orginal Chương 2046 : Sinh hy vọng --> orginal Chương 2047 : Pháo đánh hai cửa cửa ải --> orginal Chương 2048 : Phá cục --> orginal Chương 2049 : Ép hại đến tận đây --> orginal Chương 2050 : Phong thủy trận --> orginal Chương 2051 : Tuyệt cảnh --> orginal Chương 2052 : Đột phá miệng --> orginal Chương 2053 : Chắn kiếm --> orginal Chương 2054 : Liều --> orginal Chương 2055 : Chạy trốn không thể chạy trốn --> orginal Chương 2056 : Được cứu --> orginal Chương 2057 : Sứ mệnh đặc thù --> orginal Chương 2058 : Ngoài cửa có người --> orginal Chương 2059 : Hoàng thử lang cho gà chúc tết --> orginal Chương 2060 : Thí thần vực hiện trạng --> orginal Chương 2061 : Ngươi đang nằm mơ --> orginal Chương 2062 : Tề tụ --> orginal Chương 2063 : Ngươi nếu không đánh cuộc, liền chết ở nơi này đi! --> orginal Chương 2064 : Liên tục thành công --> orginal Chương 2065 : Giành được chiến thắng --> orginal Chương 2066 : Muỗi sâu --> orginal Chương 2067 : Đánh quyền hoàng --> orginal Chương 2068 : Một thắng một thua --> orginal Chương 2069 : Tơ máu giết ngược --> orginal Chương 2070 : Điều kiện --> orginal Chương 2071 : Người của bốn cấm khu lớn, cũng không phải người trái đất? --> orginal Chương 2072 : Đi về tháp chín tầng --> orginal Chương 2073 : Không có người cứu ngươi --> orginal Chương 2074 : Cùng nhau bước vào --> orginal Chương 2075 : Hai tầng chênh lệch --> orginal Chương 2076 : Phía trước không đường --> orginal Chương 2077 : Tạm biệt --> orginal Chương 2078 : Cũng không phải võ đạo --> orginal Chương 2079 : Tha ngươi một mạng --> orginal Chương 2080 : Sân bay ngăn chặn --> orginal Chương 2081 : Hư hỏng tin tức --> orginal Chương 2082 : Biến cố --> orginal Chương 2083 : Đuổi đánh --> orginal Chương 2084 : Ngẫu ngộ Thiên Trúc tăng hoàng --> orginal Chương 2085 : Bảo vệ đại nhân --> orginal Chương 2086 : Chữa trị tốt --> orginal Chương 2087 : Lại phế Dương Bân hàn --> orginal Chương 2088 : Ngươi là anh hùng của ta --> orginal Chương 2089 : Cứu Dịch sư --> orginal Chương 2090 : Người đi lầu không --> orginal Chương 2091 : Tín chỉ --> orginal Chương 2092 : Nhìn thấy một cái người quen --> orginal Chương 2093 : Đánh bại Thiên Trúc tăng hoàng ngộ liệt --> orginal Chương 2094 : Ta không việc gì, nhưng là có người phải có chuyện! --> orginal Chương 2095 : Chém ngộ liệt --> orginal Chương 2096 : Hai cái đường lựa chọn --> orginal Chương 2097 : Sát chiêu chân chính --> orginal Chương 2098 : Bộ đội lớn tới --> orginal Chương 2099 : Mẫu thân xảy ra chuyện? --> orginal Chương 2100 : Biến dị --> orginal Chương 2101 : Quyết đấu --> orginal Chương 2102 : Đi về tộc trường sinh --> orginal Chương 2103 : Đuổi thi thể dấu vết tộc --> orginal Chương 2104 : Tin --> orginal Chương 2105 : Kiếm bụi xuất hiện --> orginal Chương 2106 : Lợi dụng --> orginal Chương 2107 : Gây xích mích ly gián --> orginal Chương 2108 : Tin tức --> orginal Chương 2109 : Đại bỉ Cổ tộc vàng ròng võ --> orginal Chương 2110 : Tộc trường sinh chẳng qua như vậy --> orginal Chương 2111 : Con rùa đen rụt đầu --> orginal Chương 2112 : Một chiêu miểu sát --> orginal Chương 2113 : Vô địch, vô địch --> orginal Chương 2114 : Nhận ngươi ba chiêu --> orginal Chương 2115 : Tới mãnh liệt hơn chút đi --> orginal Chương 2116 : Chuyện kia ta đáp ứng --> orginal Chương 2117 : Đường Dĩnh, là ngươi sao? --> orginal Chương 2118 : Tin tức --> orginal Chương 2119 : Thánh đình thiếu chủ --> orginal Chương 2120 : Phế chính là hắn --> orginal Chương 2121 : Gặp lại thêm dây mây huệ --> orginal Chương 2122 : Tuyệt xử phùng sinh --> orginal
Mục lục cập nhật ngày