Tuyệt Thế Chiến Hồn

Cực Phẩm Yêu Nghiệt
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


TuyệtThếChiếnHồnlàhuyềnhuyễnkinhđiểnmàCựcPhẩmY ê uNghiệtsángtáctiểuthuyếtloạit ác phẩm,TuyệtThếChiếnHồnnóilại:Thiếuchủgiatộc,trờisinhphếhồn,ởdướicơduy ê nxảohợp,tỉnhgiấcchiếnthầnchihồnTháiCổthầnbí,từsaunày,mộtđườngnghịchtập,GặpgỡbấtngờMỹnữti ê ntư,nghiềnépchíngiớithi ê ntài,khôngcónhữnggìkhôngchiến,khôngcónhữnggìkhôngthắng!

Tuyệt Thế Chiến Hồn là huyền huyễn kinh điển mà Cực Phẩm Yêu Nghiệt sáng tác tiểu thuyết loại tác phẩm, Tuyệt Thế Chiến Hồn nói lại: Thiếu chủ gia tộc, trời sinh phế hồn, ở dưới cơ duyên xảo hợp, tỉnh giấc chiến thần chi hồn Thái Cổ thần bí, từ sau này, một đường nghịch tập, gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ tiên tư, nghiền ép chín giới thiên tài, không có những gì không chiến, không có những gì không thắng!


绝世战魂是极品妖孽创作的经典玄幻小说类作品,绝世战魂讲述了:家族少主,#天生#废魂,在机缘巧合下,觉醒了太古神秘的战神之魂,从此后,一路逆袭,邂逅仙姿美女,碾压九界天才,无所不战,无所不胜!

Chương 1 : Võ hồn tỉnh giấc --> orginal Chương 2 : Chiến thần chi hồn --> orginal Chương 3 : Khiêu khích lên cửa --> orginal Chương 4 : Võ Kĩ các --> orginal Chương 5 : Đao pháp sấm rền --> orginal Chương 6 : Long Hổ sơn mạch --> orginal Chương 7 : Đao pháp sơ thành --> orginal Chương 8 : Chém giết --> orginal Chương 9 : Ngẫu ngộ --> orginal Chương 10 : Huênh hoang ngang ngược --> orginal Chương 11 : Đao pháp tiến giai --> orginal Chương 12 : Hội nghị gia tộc --> orginal Chương 13 : Huyền Linh Tông --> orginal Chương 14 : Run sợ gia tộc --> orginal Chương 15 : Nhân đao hợp nhất --> orginal Chương 16 : Chiến bại thiên tài --> orginal Chương 17 : Bạch Hoành --> orginal Chương 18 : Hoàng cấp võ hồn tám phẩm --> orginal Chương 19 : Trong mưa lên đao ý --> orginal Chương 20 : Sát hạch bắt đầu --> orginal Chương 21 : Sơ chiến Tần Hải --> orginal Chương 22 : Huênh hoang bá đạo --> orginal Chương 23 : Cường thế thiên vị --> orginal Chương 24 : Giết không tha --> orginal Chương 25 : Nhưng dám chiến một trận? --> orginal Chương 26 : Không có người ngăn cản --> orginal Chương 27 : Võ hồn của Phương Như Long --> orginal Chương 28 : Tần gia tan tác --> orginal Chương 29 : Chậm --> orginal Chương 30 : Bày ra võ hồn --> orginal Chương 31 : Ánh vàng dâng trào --> orginal Chương 32 : Xoay chuyển đại cục --> orginal Chương 33 : Đi về tông môn --> orginal Chương 34 : Trăm huyền tám bước --> orginal Chương 35 : Trời sinh võ si --> orginal Chương 36 : Đại bỉ vạn tượng --> orginal Chương 37 : Thiên tài hội tụ --> orginal Chương 38 : Sinh tử điện --> orginal Chương 39 : Cường thế lên tràng --> orginal Chương 40 : Trưởng lão hàng lâm --> orginal Chương 41 : Công pháp điện --> orginal Chương 42 : Đấu võ --> orginal Chương 43 : Đần, si, ngây ngốc --> orginal Chương 44 : Tảng đá vỡ vụn --> orginal Chương 45 : Răng đỏ Tử Long khiến --> orginal Chương 46 : Bay đao không pháp --> orginal Chương 47 : Đao ý viên mãn --> orginal Chương 48 : Quỷ kế của Mạc Lệ --> orginal Chương 49 : Chiến thần Đồng --> orginal Chương 50 : Tiêu Lãnh --> orginal Chương 51 : Phần thưởng phong phú --> orginal Chương 52 : Toàn trường là địch --> orginal Chương 53 : Tùy thời phụng bồi --> orginal Chương 54 : Ngọn lửa màu tím hoa --> orginal Chương 55 : Vượt cấp chém giết --> orginal Chương 56 : Lại gặp Tiêu Lãnh --> orginal Chương 57 : Mười thiên tài lớn --> orginal Chương 58 : Một mình đấu Vương Mãnh --> orginal Chương 59 : Toàn bộ chém giết --> orginal Chương 60 : Ba Cánh Kim liên --> orginal Chương 61 : Linh khí hóa rồng --> orginal Chương 62 : Sở Vận --> orginal Chương 63 : Lục tục người tới --> orginal Chương 64 : Âm Sát công tử --> orginal Chương 65 : Dồn lui âm giết --> orginal Chương 66 : Âm lôi võ hồn cự quỷ --> orginal Chương 67 : Bóng người rừng rậm --> orginal Chương 68 : Sương máu lui tán --> orginal Chương 69 : Cảnh giới Nhập Vi --> orginal Chương 70 : Lão giả thần bí --> orginal Chương 71 : Màu tím biển trăng tròn đá --> orginal Chương 72 : Tụ họp ngày một kích --> orginal Chương 73 : Một niệm Nhập Vi --> orginal Chương 74 : Rộng mời đệ tử --> orginal Chương 75 : Quần hùng hội tụ --> orginal Chương 76 : Tiêu điểm toàn trường --> orginal Chương 77 : Mở ra --> orginal Chương 78 : Loạn lòng Cổ Trúc Lâm --> orginal Chương 79 : Đôi hùng tranh phong --> orginal Chương 80 : Tần Nam lên tràng --> orginal Chương 81 : Người đời chửi rủa --> orginal Chương 82 : Liên tiếp đánh mặt --> orginal Chương 83 : Khí phách quân lâm --> orginal Chương 84 : Sát cơ tới --> orginal Chương 85 : Khiêu chiến Lâm Tử Tiêu --> orginal Chương 86 : Đại chiến bắt đầu --> orginal Chương 87 : Đao ý hiển lộ uy thế --> orginal Chương 88 : Đánh bại Lâm Tử Tiêu --> orginal Chương 89 : Tiếu ngạo toàn trường --> orginal Chương 90 : Chế nhạo --> orginal Chương 91 : Tông môn cược lớn --> orginal Chương 92 : Run sợ trưởng lão --> orginal Chương 93 : Trưởng lão đần --> orginal Chương 94 : Ánh sáng vạn trượng --> orginal Chương 95 : Lớn ngạch của cải --> orginal Chương 96 : Khó hiểu kỳ diệu --> orginal Chương 97 : Mộng cảnh Thái Cổ --> orginal Chương 98 : Đấu giá hội ngoại viện --> orginal Chương 99 : Thần bí cổ sâm --> orginal Chương 100 : Lệnh bài hiển lộ uy thế --> orginal Chương 101 : Nam Cung Thành --> orginal Chương 102 : Đấu giá bắt đầu --> orginal Chương 103 : Long tiên hương --> orginal Chương 104 : Bảy tông tội --> orginal Chương 105 : Ngoại viện ngọn núi --> orginal Chương 106 : Tần Nam nổi giận --> orginal Chương 107 : Sư tỷ giảng bài --> orginal Chương 108 : Ác bá năm hổ --> orginal Chương 109 : Đánh hổ --> orginal Chương 110 : Treo đánh năm hổ --> orginal Chương 111 : Ngoại viện sát hạch --> orginal Chương 112 : Linh dịch Thái Cổ --> orginal Chương 113 : --> orginal Chương 114 : Ngửi cỏ xem đan --> orginal Chương 115 : Đánh cược tăng thêm --> orginal Chương 116 : Song song thứ nhất --> orginal Chương 117 : Thực xin lỗi, chỉ có ta mới là thứ nhất --> orginal Chương 118 : Một khoản khoản to lớn --> orginal Chương 119 : Chân khí Thái Cổ --> orginal Chương 120 : Thủ đoạn của đại trưởng lão --> orginal Chương 121 : Tới tấp nhường đường --> orginal Chương 122 : Treo đánh Nam Cung Thành --> orginal Chương 123 : Một đao trấn áp --> orginal Chương 124 : Xua đuổi ra cửa --> orginal Chương 125 : Cưỡng ép chấp pháp --> orginal Chương 126 : Điện chủ hàng lâm --> orginal Chương 127 : Điện chủ phẫn nộ --> orginal Chương 128 : Tần Nam nghịch tập --> orginal Chương 129 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 130 : Diệu Diệu công chúa --> orginal Chương 131 : Từ công chúa này đồng hành --> orginal Chương 132 : Võ Tu Thái Cổ --> orginal Chương 133 : Trưởng lão Mạc Kình --> orginal Chương 134 : Bao che khuyết điểm công chúa --> orginal Chương 135 : Chỉ xem đan dược --> orginal Chương 136 : Ngày Tinh Hoa --> orginal Chương 137 : Một câu thành thật --> orginal Chương 138 : Lần nữa ngẫu ngộ --> orginal Chương 139 : Lời thừa ít nói --> orginal Chương 140 : Lầu các mở ra --> orginal Chương 141 : Phi kiếm cửa --> orginal Chương 142 : Loạn Ngọn lửa Cửa thiếu chủ --> orginal Chương 143 : Thương Đạo Minh --> orginal Chương 144 : Còn phải ra tay sao? --> orginal Chương 145 : Thánh lệnh vàng ròng --> orginal Chương 146 : Vào các --> orginal Chương 147 : Tư chất đá --> orginal Chương 148 : Tư chất của Ngụy Hào --> orginal Chương 149 : Lại đo một lần --> orginal Chương 150 : Một lần cuối cùng --> orginal Chương 151 : Khi ánh sáng diệu xung thiên lên --> orginal Chương 152 : Thành tựu cỡ nào --> orginal Chương 153 : Lay chuyển toàn trường --> orginal Chương 154 : Phần thưởng đặc thù --> orginal Chương 155 : Một quả chìa khoá --> orginal Chương 156 : Công chúa yêu đánh cuộc --> orginal Chương 157 : Tàn kiếm võ hồn --> orginal Chương 158 : Lần nữa thứ nhất --> orginal Chương 159 : Tu luyện sát hạch --> orginal Chương 160 : Đôi hồn tranh phong --> orginal Chương 161 : Ta một mực đang chờ đợi một khắc này --> orginal Chương 162 : Chiến thần vừa xuất hiện, ai cùng tranh phong? --> orginal Chương 163 : Trước không có cổ nhân cửa ải thứ bốn --> orginal Chương 164 : Giống như kinh thiên nổ lôi một câu nói --> orginal Chương 165 : Chúng nhân vòng vây --> orginal Chương 166 : Có rợn không có hiểm --> orginal Chương 167 : Đánh động bốn tông --> orginal Chương 168 : Đại lãn đến --> orginal Chương 169 : Danh lợi đều hư xằng bậy --> orginal Chương 170 : Sơ gặp Âu Dương Quân --> orginal Chương 171 : Thân thế của Tiêu Khinh Tuyết --> orginal Chương 172 : Lãnh Phong tới --> orginal Chương 174 : Sóng gió dâng trào --> orginal Chương 175 : Chủ ý của công chúa --> orginal Chương 176 : Đánh động tông môn cho mượn cái --> orginal Chương 177 : Bắt đầu tấn thăng --> orginal Chương 178 : Một phong thư --> orginal Chương 179 : Huyền cấp võ hồn --> orginal Chương 180 : Ba ngày tấn cấp --> orginal Chương 181 : Lại thiếu mười vạn --> orginal Chương 182 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 183 : Chủ động nhận thua --> orginal Chương 184 : Thất vọng --> orginal Chương 185 : Thu nhận nhiệm vụ --> orginal Chương 186 : Ngược về Lâm Thủy thành --> orginal Chương 187 : Lần nữa hợp tác --> orginal Chương 188 : Dị tượng Long Hổ --> orginal Chương 189 : Tứ đại gia tộc --> orginal Chương 190 : Đi về dãy núi --> orginal Chương 191 : Băng giáp cổ sâu --> orginal Chương 192 : Kịch liệt chiến đấu --> orginal Chương 193 : Sảng khoái đầm đìa --> orginal Chương 194 : Ngẫu ngộ đông gia --> orginal Chương 195 : Đông Nhạc Hào --> orginal Chương 196 : Hỏi tên --> orginal Chương 197 : Thiên tài tới --> orginal Chương 198 : Được không sửa đổi tên, ngồi không sửa đổi họ --> orginal Chương 199 : Tham Yêu Đem lên --> orginal Chương 200 : Chiến quần hùng này --> orginal Chương 201 : Mắt thần đoạt bảo --> orginal Chương 202 : Quét ngang hết thảy --> orginal Chương 203 : Mười chữ bí tàng --> orginal Chương 204 : Thái Cổ kêu gọi --> orginal Chương 205 : Huyền Giao Gương --> orginal Chương 206 : Đôi mắt diệt Giao --> orginal Chương 207 : Chín phủ trọng địa --> orginal Chương 208 : Tiên thiên khí --> orginal Chương 209 : Chín điện hợp nhất --> orginal Chương 210 : Thu hoạch phong phú --> orginal Chương 211 : Long Hổ Yêu Tông --> orginal Chương 212 : Ngàn năm ánh sáng tìm kiếm --> orginal Chương 213 : Sát hạch bắt đầu --> orginal Chương 215 : Cắn nuốt --> orginal Chương 214 : Nó! --> orginal Chương 216 : Chín linh chuyển tiên sâm --> orginal Chương 217 : Ta là ta --> orginal Chương 218 : Thiên kiêu tuyệt thế đản sinh --> orginal Chương 219 : Uy áp chiến thần --> orginal Chương 220 : Mạch nước ngầm dâng trào --> orginal Chương 221 : Trao đổi đan dược --> orginal Chương 222 : Chạm trán --> orginal Chương 223 : Toàn bộ quỳ xuống --> orginal Chương 224 : Bàn về của cải --> orginal Chương 225 : Đại loạn đem lên --> orginal Chương 226 : Gió mây dâng tràn --> orginal Chương 227 : Đan lão tới tin --> orginal Chương 228 : Thiên tài đủ hiện --> orginal Chương 229 : Quyền thế bắt nạt/ức hiếp người --> orginal Chương 230 : Ta lấy tên của chiến thần lên thề --> orginal Chương 231 : Đối chiến sinh tử điện --> orginal Chương 232 : Ước chiến đôi Kiêu --> orginal Chương 233 : Nói giết liền giết --> orginal Chương 234 : Điện chủ tới --> orginal Chương 235 : Các người dựa dẫm nhiều người? --> orginal Chương 236 : Nhưng dám chiến một trận --> orginal Chương 237 : Lãnh Phong, Đàm Kiếm --> orginal Chương 238 : Oai của mắt thần --> orginal Chương 239 : Vấn đỉnh thứ nhất --> orginal Chương 240 : Tấn cấp thất bại --> orginal Chương 241 : Giết hoàng kinh --> orginal Chương 242 : Long mạch trong núi --> orginal Chương 243 : Diệu dụng mắt thần --> orginal Chương 244 : Trời đất biến sắc --> orginal Chương 245 : Ngưng tụ nửa đan --> orginal Chương 246 : Thọ yến --> orginal Chương 247 : Sứ giả thánh địa --> orginal Chương 248 : Hoạch So đấu --> orginal Chương 249 : Công bằng chiến một trận --> orginal Chương 250 : Áp chế thiên kiêu --> orginal Chương 251 : Đột phá ở tức --> orginal Chương 252 : Thiên kiêu giúp đột phá --> orginal Chương 253 : Nội đan đổi chấn quần hùng --> orginal Chương 254 : Gian nhân ra tay dẫn thiên biến --> orginal Chương 255 : Đắc thủ sơ lộ vẻ âm mưu --> orginal Chương 256 : Thế cục quỷ dị trăm đổi --> orginal Chương 257 : Vô sỉ khiêu chiến định sinh tử --> orginal Chương 258 : Tông chủ sứ giả lộ răng nanh --> orginal Chương 259 : Đem xấu xa độc địa diễn 绎 cực hạn --> orginal Chương 260 : Một kích ầm võ vương --> orginal Chương 261 : Trong mười chiêu, Viên Siêu tất thắng! --> orginal Chương 262 : Còn là một chiêu! --> orginal Chương 263 : Khủng bố thẩm nhạn băng --> orginal Chương 264 : Chín âm chín Sát Luyện hồn trận --> orginal Chương 265 : Thân ngoại hóa thân Xử Tần Nam --> orginal Chương 266 : Ngày trước kẻ thù phân ra tay --> orginal Chương 267 : Một chuôi đao đen Xoải bước Hư không --> orginal Chương 268 : Một trận bạo lực giết thuật --> orginal Chương 269 : Giết hoàng uy --> orginal Chương 270 : Xuất thế dẫn ngập trời kia thay đổi to lớn --> orginal Chương 271 : Thất vọng --> orginal Chương 272 : Chiến thần dựng ngày mà lên --> orginal Chương 273 : Hắn vì ai đôi đầu gối quỳ xuống đất --> orginal Chương 274 : Sự đản sinh của thái tử Hạ Vực --> orginal Chương 275 : Huyền cấp võ hồn mười phẩm --> orginal Chương 276 : Hài nhi bất hiếu --> orginal Chương 277 : Gừng hoàng thành lên biến dị --> orginal Chương 278 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 279 : Mị Tâm linh thuật --> orginal Chương 280 : Năm cái đen ấn nam nhân --> orginal Chương 281 : Lượm vàng đánh bỏ sót --> orginal Chương 282 : Cổ Vận phường --> orginal Chương 283 : Ánh sáng vương đạo lấp lánh --> orginal Chương 284 : Thái tử Hồng Phong --> orginal Chương 285 : Ngàn tay bịt/phong Áo Ấn --> orginal Chương 286 : Mặc ngươi gian trá tựa như trượt --> orginal Chương 287 : Gọi bản tôn giả --> orginal Chương 288 : Ý đồ bất thiện --> orginal Chương 289 : Ngoài ý muốn sướng run --> orginal Chương 290 : Hỗn độn khí huyền diệu --> orginal Chương 291 : Đào bảo gừng hoàng thành --> orginal Chương 292 : Kinh thiên kế lớn --> orginal Chương 293 : Bước thứ nhất thành công! --> orginal Chương 294 : Đấu giá hội bắt đầu --> orginal Chương 296 : Dứt khoát huênh hoang đến cùng --> orginal Chương 297 : Ra tay Tần công tử hào phóng --> orginal Chương 298 : Huýt sáo Quỷ Kiếm Hoàng --> orginal Chương 299 : Đè Trục Đi ra dẫn mạch nước ngầm --> orginal Chương 300 : Toàn bộ đều đắc tội! --> orginal Chương 301 : Kế hoạch kinh thiên hoàn thành --> orginal Chương 302 : Sự bắt đầu của ác mộng --> orginal Chương 303 : Toàn thành sôi trào --> orginal Chương 304 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 305 : Một câu thiếu gia Tần Nam --> orginal Chương 306 : Toàn bộ đều xin lỗi cho ta --> orginal Chương 307 : Võ hồn ra kinh biến --> orginal Chương 308 : Gương đồng lên biến dị --> orginal Chương 309 : Ba sinh kiếp --> orginal Chương 310 : Đệ tử tuyển bạt gọi mở --> orginal Chương 311 : Đến nào đều là tiêu điểm toàn trường --> orginal Chương 312 : Trọng kiếm có Phong --> orginal Chương 313 : Võ hồn cánh tay đứt --> orginal Chương 314 : Nó có linh không có râu tuốt kiếm --> orginal Chương 315 : Trọng kiếm có Phong Là vì đao --> orginal Chương 316 : Thiên kiêu vương --> orginal Chương 317 : Đạo tràng tiên liên Bồng Lai --> orginal Chương 318 : Giang Bích Lan thánh nữ --> orginal Chương 319 : Chủ động khiêu khích --> orginal Chương 320 : Cam tâm tình nguyện bị nàng sử dụng --> orginal Chương 321 : Đại bỉ bắt đầu --> orginal Chương 322 : Nội đan lại độ biến dị --> orginal Chương 323 : Chiến thần trái Đồng Thiêu đốt nóng ý --> orginal Chương 324 : Hỏi cá --> orginal Chương 325 : Trùm đánh cờ --> orginal Chương 326 : Tiêu Thập Nhất ra tay --> orginal Chương 327 : Tu vi bão táp --> orginal Chương 328 : Sự tính kế của Giang Bích Lan --> orginal Chương 329 : Ước chừng đánh cuộc --> orginal Chương 330 : Thực lực của thánh nữ --> orginal Chương 331 : Tranh đoạt đại chiến --> orginal Chương 332 : La Phong chủ tới! --> orginal Chương 333 : Một lớp khác ánh sáng nứt thánh địa --> orginal Chương 334 : Hai đại thánh khai chiến! --> orginal Chương 335 : Tới từ lửa giận Tần Nam --> orginal Chương 336 : Liên thủ chiến hỏi cá --> orginal Chương 337 : Sáu trăm sáu mươi sáu trượng --> orginal Chương 338 : Sinh tử tranh đoạt --> orginal Chương 339 : Thánh chủ kinh động --> orginal Chương 340 : Thánh chủ tranh đoạt --> orginal Chương 341 : Là ai thắng? --> orginal Chương 342 : Chọn lựa hướng đi --> orginal Chương 343 : Làm/khô tốt --> orginal Chương 344 : Thanh Long Thánh Chủ thần bí --> orginal Chương 345 : Sau khi thành danh đau đầu --> orginal Chương 346 : Long Dương tốt --> orginal Chương 347 : Hắc thủ thành --> orginal Chương 348 : Ăn cướp vương --> orginal Chương 349 : Tâm tư của Triệu Phương --> orginal Chương 350 : Quét ngang ngàn quân --> orginal Chương 351 : Một mảnh hô gào --> orginal Chương 352 : Lại độ áp chế --> orginal Chương 353 : Một căn gậy lớn --> orginal Chương 354 : Một hồi bạo đánh --> orginal Chương 355 : Còn tình yêu ta --> orginal Chương 356 : Bí cảnh võ tông --> orginal Chương 357 : Trấn áp --> orginal Chương 358 : Đế quốc Hồng Phong --> orginal Chương 359 : Chỉ nghe một tiếng Nam ca --> orginal Chương 360 : Tiêu PhiOành --> orginal Chương 361 : Ngày trước quần hùng hội tụ --> orginal Chương 362 : Tựa như có người quen cũ tới --> orginal Chương 363 : Bí cảnh mở ra --> orginal Chương 364 : Cảnh trong cảnh --> orginal Chương 365 : Tôn giả Ma Đan --> orginal Chương 366 : Bốn ma phá diệt trận --> orginal Chương 367 : Cả đời một đời si điên đan --> orginal Chương 368 : Ấp ủ sát chiêu xấu xa độc địa --> orginal Chương 369 : Cắn lòng võ hồn --> orginal Chương 370 : Tần Nam nổi giận --> orginal Chương 371 : Mật bọc lớn ngày --> orginal Chương 372 : Tôn giả Ma Đan Xấu Niệm --> orginal Chương 373 : Uy hiếp tôn giả --> orginal Chương 374 : Giết hoàng hàng lâm --> orginal Chương 375 : Chạm mắc cấm kị --> orginal Chương 376 : Quỷ Đan đại điển --> orginal Chương 377 : Sáu vân nguyên anh --> orginal Chương 378 : Tất sinh kinh nghiệm --> orginal Chương 379 : Đan Đạo vạn ngàn --> orginal Chương 380 : Đan sư sát hạch --> orginal Chương 381 : Chấp pháp đội --> orginal Chương 382 : Sát hạch đấu đan! --> orginal Chương 383 : Trần Oánh tới --> orginal Chương 384 : Tranh đấu thăng cấp --> orginal Chương 385 : Cửa ải thứ nhất sát hạch --> orginal Chương 386 : Phá lệ cộng điểm --> orginal Chương 387 : Nước lửa đôi chảy --> orginal Chương 388 : Phân biệt ra lò --> orginal Chương 389 : Liên tục nổ bếp lò --> orginal Chương 390 : Cực hạn khống hỏa --> orginal Chương 391 : Ánh trăng khi không đan trong đan --> orginal Chương 392 : Nụ cười sứ giả ngưng đọng --> orginal Chương 393 : Có người tiếng cười dễ nghe --> orginal Chương 394 : Ba tiết kiệm ta thân --> orginal Chương 395 : Ba trọng cửa --> orginal Chương 396 : Tranh đoạt ngọc thuyền --> orginal Chương 397 : Cường thế ngăn chặn --> orginal Chương 398 : Thể lửa đúng hư băng --> orginal Chương 399 : Ba trăm bước --> orginal Chương 400 : Cỏ cây ngọn núi người tới --> orginal Chương 401 : Liệt nhật khi không --> orginal Chương 402 : Sụt giảm Sụt giảm Đụng đụng --> orginal Chương 403 : Tần Nam người điên --> orginal Chương 404 : Thân thể sụp đổ --> orginal Chương 405 : Phấn thân xương vỡ --> orginal Chương 406 : Xin lỗi --> orginal Chương 407 : Lực lượng của lôi kiếp --> orginal Chương 408 : Tuyết vô cực --> orginal Chương 409 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 410 : Cùng nhau lên cho ta --> orginal Chương 411 : Một chiêu trấn áp --> orginal Chương 412 : Gừng quá ngày --> orginal Chương 413 : Âm mưu sơ lộ vẻ --> orginal Chương 414 : Chúng nhân địch --> orginal Chương 415 : Ngày không nhiều --> orginal Chương 416 : Sáu con mắt yêu viên --> orginal Chương 417 : Lần đầu chạm trán --> orginal Chương 418 : Máu Giao Động huyệt --> orginal Chương 419 : Ý tốt nhắc nhở --> orginal Chương 420 : Chợt chỉ mổ trận --> orginal Chương 421 : Yêu thú đoạt bảo --> orginal Chương 422 : Yêu thú điên triều --> orginal Chương 423 : Gương đồng hiển lộ uy thế --> orginal Chương 424 : Lôi Tủy , lửa lòng --> orginal Chương 425 : Tu hành, chờ đợi --> orginal Chương 426 : Tin tức rợn người --> orginal Chương 427 : Người nối dõi Đổ Thành --> orginal Chương 428 : Tranh đoạt bắt đầu --> orginal Chương 429 : Võ hồn bàn cờ --> orginal Chương 430 : Hố thánh chủ của cha --> orginal Chương 431 : Lá bài tẩy tận ra --> orginal Chương 432 : Tử Vong Chi Hải biến dị --> orginal Chương 433 : Rung mạnh đãng --> orginal Chương 434 : Không thể nào! --> orginal Chương 435 : Thánh chủ phẫn nộ --> orginal Chương 436 : Đại thọ đem tới --> orginal Chương 437 : Âm mưu trăm năm --> orginal Chương 438 : Sáu cái tháng --> orginal Chương 439 : Tích Ánh mặt trời huy không Tồn --> orginal Chương 440 : Thần huyết gột rửa --> orginal Chương 441 : Ma Vương cốc --> orginal Chương 442 : Sát cơ ám lên --> orginal Chương 443 : Lôi kiếp tử vân --> orginal Chương 444 : Nguyền rủa giết công chúa --> orginal Chương 445 : Ngày trước cũ bạn --> orginal Chương 446 : Vô sỉ đến cực điểm --> orginal Chương 447 : Sát cơ ngập trời --> orginal Chương 448 : Một người tiếc thánh địa --> orginal Chương 449 : Một thánh một tôn một vương --> orginal Chương 450 : Liền/ngay cả chém ba người --> orginal Chương 451 : Quét ngang hết thảy --> orginal Chương 452 : Cường thế nghiền ép --> orginal Chương 453 : Dám không dám --> orginal Chương 454 : Đánh động Hạ Vực --> orginal Chương 455 : Tử Vong Chi Hải mở ra --> orginal Chương 456 : Bốn thế lực lớn --> orginal Chương 457 : Khí phách lên tràng --> orginal Chương 458 : Môn hộ mở ra --> orginal Chương 459 : Trận dung to lớn --> orginal Chương 460 : Vạn máu mộ --> orginal Chương 461 : Mắt thần hiển lộ uy thế --> orginal Chương 462 : Không --> orginal Chương 463 : Vô sỉ tử sĩ quan --> orginal Chương 464 : Nại Hà Kiều --> orginal Chương 465 : Đại chiến chạm phát --> orginal Chương 466 : Chín chữ người nối dõi --> orginal Chương 467 : Tao ngộ đánh úp --> orginal Chương 468 : Dẫn linh lôi phạt --> orginal Chương 469 : Thần chết đài --> orginal Chương 470 : Hơi thở quen thuộc --> orginal Chương 471 : Võ hồn của Cung Dương --> orginal Chương 472 : Địa cấp sáu phẩm --> orginal Chương 473 : Đỉnh phong đối quyết --> orginal Chương 474 : Điên dại tử sĩ quan --> orginal Chương 475 : Đỉnh phong đại chiến --> orginal Chương 476 : Tham gia trắc thí --> orginal Chương 477 : Chiến thần hiện, gió mây đổi --> orginal Chương 478 : Bảy chí bảo lớn --> orginal Chương 479 : Đại đế hiện --> orginal Chương 480 : Lôi kiếp hàng --> orginal Chương 481 : Ầm đại đế --> orginal Chương 482 : Nguyên anh Vẫn --> orginal Chương 483 : Hỏi ba lão --> orginal Chương 484 : Năm tháng như ca --> orginal Chương 485 : Tử vong nguyền rủa --> orginal Chương 486 : Ta chỉ cần một ngày! --> orginal Chương 487 : Quét ngang hết thảy --> orginal Chương 488 : Ngô Chủ --> orginal Chương 489 : Kẻ gian lòng không chết --> orginal Chương 490 : Đắp nặn lại thân thể --> orginal Chương 491 : Ra tay tương trợ --> orginal Chương 492 : Linh khỉ quả --> orginal Chương 493 : Lôi kiếp đem tới --> orginal Chương 494 : Thành thứ chín --> orginal Chương 495 : Vinh dự thái thượng trưởng lão --> orginal Chương 496 : Gây khó khăn --> orginal Chương 497 : Cường thế ra tay --> orginal Chương 498 : Thành chủ tới --> orginal Chương 499 : Xanh nguồn động thiên --> orginal Chương 500 : Hai đại thiên kiêu --> orginal Chương 501 : Phóng thích võ hồn --> orginal Chương 502 : Khí linh kêu gào --> orginal Chương 503 : Không có hoa quả, thí hồn hỏa --> orginal Chương 504 : Lão tổ hàng lâm --> orginal Chương 505 : Lại lên kinh biến --> orginal Chương 506 : Lôi kiếp trấn nhị tổ --> orginal Chương 506 : Kẻ thù gặp mặt --> orginal Chương 508 : Cảnh cáo không có hiệu quả --> orginal Chương 509 : Toàn thành là địch --> orginal Chương 510 : Lôi kiếp phóng thích --> orginal Chương 511 : Hủy thành thứ chín --> orginal Chương 512 : Hậu thủ thánh chủ --> orginal Chương 513 : Nghịch thiên tư chất --> orginal Chương 514 : Công chúa giá đáo --> orginal Chương 515 : Đoạn Thanh tới cũng --> orginal Chương 516 : Nhàn lòng tửu lâu --> orginal Chương 517 : Một nghìn danh ngạch --> orginal Chương 518 : Sáng ra thân phận --> orginal Chương 519 : Ba doanh tuyển bạt cuộc so tài --> orginal Chương 520 : Huyễn cảnh Tu La --> orginal Chương 521 : Năm trọng huyễn cảnh --> orginal Chương 522 : Thắc mắc --> orginal Chương 523 : Tư thái nghịch thiên --> orginal Chương 524 : Đối với Tần Nam có cái cách nhìn gì? --> orginal Chương 525 : Phượng Hoàng Doanh --> orginal Chương 526 : Ta không phục --> orginal Chương 527 : Nguy cơ hàng lâm --> orginal Chương 528 : Tuần tra tổ --> orginal Chương 529 : Áp lực chợt tới --> orginal Chương 530 : Thương Lam hồn hạn --> orginal Chương 531 : Đồng thuật tranh phong --> orginal Chương 532 : Phượng hoàng đánh ngày --> orginal Chương 533 : Trọng tu đao pháp --> orginal Chương 534 : Vượt qua cực hạn --> orginal Chương 535 : Đôi tổ đối quyết --> orginal Chương 536 : Oai của thân thể --> orginal Chương 537 : Giận từ sinh lòng --> orginal Chương 538 : Khủng bố một đao --> orginal Chương 539 : Máu của phượng hoàng --> orginal Chương 540 : Thu đồ --> orginal Chương 541 : Danh chấn Đông Châu --> orginal Chương 542 : Lớn ngạch nguyên thạch --> orginal Chương 543 : Tam hoàng tử tới --> orginal Chương 544 : Bí cảnh Long Uyên --> orginal Chương 545 : Tung tích chúng nhân --> orginal Chương 546 : Hoàng phủ --> orginal Chương 547 : Trần năm chuyện cũ --> orginal Chương 548 : Tụ họp mới điện --> orginal Chương 549 : Long Hổ bị thương --> orginal Chương 550 : Một ly đánh thiên kiêu --> orginal Chương 551 : Cùng đại đế Hoạch Rượu --> orginal Chương 552 : Cánh tay trái hiển lộ uy thế --> orginal Chương 553 : Đại đế ngột ngạt --> orginal Chương 554 : Chủ bên trong chủ bên ngoài --> orginal Chương 555 : Vận mệnh tương giao ngôi sao các --> orginal Chương 556 : Một trái một phải ngôi sao đá --> orginal Chương 557 : Uy hiếp toàn trường --> orginal Chương 558 : Công chúa tới rồi --> orginal Chương 559 : Ngủ phật thức --> orginal Chương 560 : Tử sĩ ám sát --> orginal Chương 561 : Điên đảo đen trắng --> orginal Chương 562 : Man vô lý --> orginal Chương 563 : Cường thế bá đạo --> orginal Chương 564 : Năm trăm tám mươi vạn --> orginal Chương 565 : Giang Bích Lan rợn hiện --> orginal Chương 566 : Tống Lập hai hoàng tử --> orginal Chương 567 : Bụng thật đau --> orginal Chương 568 : Bản đồ liên lụy giết hoàng --> orginal Chương 569 : Chờ đợi cái kỳ tích thứ hai! --> orginal Chương 570 : Bên hồ tương phùng --> orginal Chương 571 : Hai đại hoàng tử mắt dại ra --> orginal Chương 572 : Di mất sách cổ --> orginal Chương 573 : Trong bóng tối chạm trán --> orginal Chương 574 : Tam đệ, ngươi cuối cùng đến a --> orginal Chương 575 : Đế trống buổi, quần thần tụ họp --> orginal Chương 576 : Bảy màu hoa mở, trăm thú triều bái --> orginal Chương 577 : Gió mây nhúc nhích, nuốt tiên sâu --> orginal Chương 578 : Oai của hỗn độn --> orginal Chương 579 : Một liền/ngay cả lủi bùng nổ --> orginal Chương 580 : Chuyện ra kinh biến --> orginal Chương 581 : Võ hồn Cộng hưởng , hổ trắng đích thân tới --> orginal Chương 582 : Long Uyên chiến hổ, nguy cơ to lớn --> orginal Chương 583 : Một tiếng sợ thét --> orginal Chương 584 : Ta nhưng không có chết! --> orginal Chương 585 : Tay cử chỉ đồ đao --> orginal Chương 586 : Chém hai hoàng tử --> orginal Chương 587 : Tại hạ, Tần Nam! --> orginal Chương 588 : Đông Châu sôi trào --> orginal Chương 589 : Trước bởi vì hậu quả, vung kiếm đứt phát --> orginal Chương 590 : Địa cấp tám phẩm, một tiếng kêu gọi --> orginal Chương 591 : Trấn Quốc Huyền Võ --> orginal Chương 592 : Mấy trăm năm, cam tâm sao? --> orginal Chương 593 : Huyền Võ Phục sống --> orginal Chương 594 : Tiên đế di giống như --> orginal Chương 595 : Duyên phận kỳ diệu --> orginal Chương 596 : Dám hỏi danh húy tiền bối --> orginal Chương 597 : Thái tử tương mời --> orginal Chương 598 : Nhà đế vương, vàng ròng phòng --> orginal Chương 599 : Bảy tầng lầu, người trong rồng --> orginal Chương 600 : Đỡ lắc thẳng lên, ánh sáng diệu ngày --> orginal Chương 601 : Tiên đế nói, ma thần áo choàng! --> orginal Chương 602 : Xé rách hư không, đại điển gọi mở --> orginal Chương 603 : Thái tử đăng cơ --> orginal Chương 604 : Thiên tử ấn --> orginal Chương 605 : Ma áo choàng uy, ám sát lên --> orginal Chương 606 : Dòng nước lạnh khuấy động --> orginal Chương 607 : Tế tự tiên đế --> orginal Chương 608 : Các loại/chờ chờ! --> orginal Chương 609 : Chí bảo xuất thế --> orginal Chương 610 : Linh hồn tiên đế, Địa cấp mười phẩm! --> orginal Chương 611 : Ngữ không rợn người chết không nghỉ --> orginal Chương 612 : Chiến thần phẫn nộ --> orginal Chương 613 : Đến từ sự rung động của tiên đế --> orginal Chương 614 : Hổ trắng động thủ --> orginal Chương 615 : Đôi thú hàng lâm --> orginal Chương 616 : Rít vòm trời, Tổng Minh lui --> orginal Chương 617 : Lúc trẻ tuổi, đều mắc lỗi lầm --> orginal Chương 618 : Tiên đế ra tay, hổ trắng giải thể --> orginal Chương 619 : Linh hồn thuộc về chủ, tiềm long bảng hiện --> orginal Chương 620 : Nghịch Thiên Cải Mệnh, tâm phục khẩu phục --> orginal Chương 621 : Nghịch thiên khí --> orginal Chương 622 : Tu vi bay vọt, việc lớn kinh thiên --> orginal Chương 623 : Ngẫu ngộ hai vị người quen --> orginal Chương 624 : Thiên tài chạm trán --> orginal Chương 625 : Minh chủ ra tay --> orginal Chương 626 : Trộm đế Tư Mã Không người nối dõi --> orginal Chương 627 : Thủ đoạn phi phàm --> orginal Chương 628 : Lúc mà âm mưu tiến hành --> orginal Chương 629 : Vỡ tung điên Ngọn lửa Phù --> orginal Chương 630 : Kinh động Thương Đạo Minh --> orginal Chương 631 : Khí xanh mét --> orginal Chương 632 : Đến từ sự đồng ý của bốn trùm lớn! --> orginal Chương 633 : Huyền võ theo cùng, gió mây sơ động --> orginal Chương 634 : Rung động huyền võ --> orginal Chương 635 : Quần long sẽ --> orginal Chương 636 : Ba chấm nhỏ --> orginal Chương 637 : Ta tới cùng hắn uống --> orginal Chương 638 : Lấy rượu chạm trán --> orginal Chương 639 : Long tranh hổ đấu --> orginal Chương 640 : Vẫn còn uống --> orginal Chương 641 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 642 : Loạn biển thuật uy --> orginal Chương 643 : Chiến trường Thái Cổ --> orginal Chương 644 : Thần uy tinh thạch, nữ tử thần bí --> orginal Chương 645 : Loạn biển bản đồ, ngập trời biến dị --> orginal Chương 646 : Đông Châu gió mây, tạo hóa cửa hiện! --> orginal Chương 647 : Trùm tề tụ, tán tu cô ưng --> orginal Chương 648 : Huynh đệ lại gặp, Triệu Phương sửa đổi mạng --> orginal Chương 649 : Ba truyền thừa lớn, thiên cơ phù cho đòi --> orginal Chương 650 : Hắn Chúc Hàng, ngươi không chọc nổi! --> orginal Chương 651 : Nuốt cuốn điên triều, đao ý thánh giả --> orginal Chương 652 : Tôn giả bảy trọng, mộ phần của thánh giả --> orginal Chương 653 : Nghe tin mà tới, kẻ thù gặp nhau --> orginal Chương 654 : Loạn biển uy, kiếm lấy nguyên thạch --> orginal Chương 655 : Rút ra đao tương hướng về phía, chiến ba chấm nhỏ --> orginal Chương 656 : Bại ba chấm nhỏ, thu hoạch phong thịnh --> orginal Chương 657 : Mắt thần phá trận, lớn ngạch nguyên thạch --> orginal Chương 658 : Gặt hái bảo vật, răn đe quần hùng --> orginal Chương 659 : Địa cấp chín phẩm, luyện hóa thánh Thân thể --> orginal Chương 660 : Đại chiến y Bắt đầu , lôi đài cuộc so tài mở --> orginal Chương 661 : Cửa sáng biến dị, hỗn chiến bắt đầu --> orginal Chương 662 : Giang Bích Lan hiện, chạm trán Chúc Hàng --> orginal Chương 663 : Mắt thần hiển lộ uy thế, toàn trường kinh diễm --> orginal Chương 664 : Tái sinh biến dị! --> orginal Chương 665 : Cửa sáng vỡ nát! --> orginal Chương 666 : Khủng bố lôi kiếp --> orginal Chương 667 : Thân ảnh thần bí, lồng sáng vỡ nát --> orginal Chương 668 : Run sợ trùm, rồng xanh tái hiện --> orginal Chương 669 : Lên trời thang --> orginal Chương 670 : Đỡ lắc thẳng lên --> orginal Chương 671 : Treo đánh Chúc Hàng --> orginal Chương 672 : Thương Đạo Minh giận dữ --> orginal Chương 673 : Ra người ý liệu, thu được ngọc giản --> orginal Chương 674 : Hấp dẫn hai bảo vật lớn --> orginal Chương 675 : Một cột hương thời gian! --> orginal Chương 676 : Liên thủ Giang Bích Lan --> orginal Chương 677 : Canh giữ ở bảo vật --> orginal Chương 678 : Thanh Sơn độ kiếp --> orginal Chương 679 : Ngọn núi chủ chọn lựa --> orginal Chương 670 : Gương đồng ra tay --> orginal Chương 671 : Thành công độ kiếp --> orginal Chương 682 : Trùm tham chiến --> orginal Chương 683 : Tiên đế hàng lâm, ngày khác lại sẽ --> orginal Chương 684 : Tiềm long bảng lại đổi --> orginal Chương 685 : Hỏi Bảo Quật --> orginal Chương 686 : Liên hợp Võ Tổ --> orginal Chương 687 : Động thân xuất phát --> orginal Chương 688 : Hỏi núi! --> orginal Chương 689 : Lệnh bài danh ngạch --> orginal Chương 690 : Cung Dương tới --> orginal Chương 691 : Tiến vào phương pháp của Bảo Quật --> orginal Chương 692 : Mù mắt kiếm khách --> orginal Chương 693 : Xem vết kiếm, ngộ kiếm ý --> orginal Chương 694 : Kiếm cùng đao --> orginal Chương 695 : Vào Bảo Quật, thấy chiến thần --> orginal Chương 696 : Chúng dị bảo, đứt thiên đao! --> orginal Chương 697 : Bởi vì ngươi yêu đao --> orginal Chương 698 : Cho ngươi ba cái tháng kỳ hạn --> orginal Chương 699 : Thắng lợi ngó! --> orginal Chương 700 : Động thiên thánh vương! --> orginal Chương 701 : Loạn nhà tương trợ, kế hoạch thực thi --> orginal Chương 702 : Địa cấp mười phẩm --> orginal Chương 703 : Gió chợt lên, quần hùng ra --> orginal Chương 704 : Ba tháng kỳ --> orginal Chương 705 : Chờ một người tới --> orginal Chương 706 : Các vị, đợi lâu! --> orginal Chương 707 : Đại chiến bùng phát --> orginal Chương 708 : Oai của Đoạn Thanh --> orginal Chương 709 : Đối chiến Võ thánh --> orginal Chương 710 : Chọn lật toàn trường --> orginal Chương 711 : Tông môn đại chiến --> orginal Chương 712 : Bảo Quật biến dị --> orginal Chương 713 : Thần nến hiện, chí bảo ra! --> orginal Chương 714 : Phong toả nến nói --> orginal Chương 715 : Đoạt bảo điên triều --> orginal Chương 716 : Rút ra! --> orginal Chương 717 : Thương Đạo Minh, bùng nổ! --> orginal Chương 718 : Tên của ta, Tần Nam là cũng! --> orginal Chương 719 : Lôi kiếp phóng thích --> orginal Chương 720 : Kiếm khách ra tay, lôi kiếp dị tượng --> orginal Chương 721 : Tiếng sấm vô tận buổi đại chiến --> orginal Chương 722 : Hai bại Câu Thương --> orginal Chương 723 : Mục phủ hàng lâm --> orginal Chương 724 : Công chúa giá đáo --> orginal Chương 725 : Hỏi núi tan tác --> orginal Chương 726 : Châu vàng âm dương --> orginal Chương 727 : Nàng ba trăm năm trước --> orginal Chương 728 : Rượu này, say người --> orginal Chương 729 : Luyện hóa đứt thiên đao --> orginal Chương 730 : Vượt qua nghịch thiên --> orginal Chương 731 : Trời đất ác quả, võ tôn chiến thần --> orginal Chương 732 : Thiên cơ phù cho đòi hoá thành linh --> orginal Chương 733 : Gió mây lại nhúc nhích! --> orginal Chương 734 : Giang Phi Phàm --> orginal Chương 735 : Thanh niên tóc tím --> orginal Chương 736 : Nước hồ xé toạc, Cổ Đạo hiển hiện --> orginal Chương 737 : Thiên cơ chuột hiển lộ uy thế --> orginal Chương 738 : Thiên cơ mở ra, pháp chỉ Mục phủ! --> orginal Chương 739 : Vãng sinh trở về mơ hoa --> orginal Chương 740 : Chôn hồn --> orginal Chương 741 : Qua quỷ cửa ải, hỏi Diêm Vương! --> orginal Chương 742 : Lúc trước, ta gọi Diêm tổ! --> orginal Chương 743 : Võ Tổ diêu quang --> orginal Chương 744 : Hỏi hồn đường --> orginal Chương 745 : Ma sát đỏ độc quả --> orginal Chương 746 : Để cho ta tới --> orginal Chương 747 : Long Dương咏 thở dài --> orginal Chương 748 : Đuổi theo một cái truyền kỳ --> orginal Chương 749 : Truyền thừa thiên cơ --> orginal Chương 750 : Đế thi --> orginal Chương 751 : Đại chiến bùng phát --> orginal Chương 752 : Võ Tổ phản bội --> orginal Chương 753 : Chiến! --> orginal Chương 754 : Lôi kiếp phóng thích! --> orginal Chương 755 : Chiến đôi kiếp --> orginal Chương 756 : Rút ra đao chém vòm trời --> orginal Chương 757 : Phá lôi kiếp, nát huyết tế --> orginal Chương 758 : Đại chiến rơi màn --> orginal Chương 759 : Ta chính là ngươi sao? --> orginal Chương 760 : Ta thật một mực đem ngươi khi huynh đệ a --> orginal Chương 761 : Võ đế Lăng Vân --> orginal Chương 762 : Đi về Mục phủ --> orginal Chương 763 : Không duyên đảo! --> orginal Chương 764 : Mục Mộc --> orginal Chương 765 : Ngàn u vạn tuyệt thể --> orginal Chương 766 : Ta có ý kiến! --> orginal Chương 767 : Đế uy mênh mông cuồn cuộn --> orginal Chương 768 : Quyết đoán cay độc --> orginal Chương 769 : Chạy trốn! --> orginal Chương 770 : Kia La gông xiềng --> orginal Chương 771 : Kim Ấn thần bí --> orginal Chương 773 : Bay cá sấu Võ Tổ --> orginal Chương 774 : Ngàn dặm đuổi giết --> orginal Chương 775 : Chúng nhân liên thủ --> orginal Chương 766 : Một tháng kỳ --> orginal Chương 777 : Đi về Trung châu --> orginal Chương 778 : Lập địa thành thánh, chiến thần bảy thức --> orginal Chương 779 : Hồng Mông khí --> orginal Chương 780 : Đỏ ma thành --> orginal Chương 781 : Tiêu Diêu môn --> orginal Chương 782 : Đỏ ma sơn mạch --> orginal Chương 783 : Võ Tổ chạm trán --> orginal Chương 784 : Cưỡng ép uy hiếp --> orginal Chương 785 : Thái Cổ Chiến Long vàng tím --> orginal Chương 786 : Đến từ sự rung động của rồng lớn! --> orginal Chương 787 : Thần của các người, mới miễn cưỡng --> orginal Chương 788 : Đại điển gọi mở --> orginal Chương 789 : Mục Mộc đổi --> orginal Chương 790 : Một đạo rung trời buổi --> orginal Chương 791 : Giết không tha! --> orginal Chương 792 : Xương rồng đạt được uy --> orginal Chương 793 : Mở lớn sát giới, Mục Mộc biến dị --> orginal Chương 794 : Đứt thiên thần uy, cưỡng ép trấn áp --> orginal Chương 795 : Ngược về Đông Châu --> orginal Chương 796 : Áo gấm về quê --> orginal Chương 797 : Hạ Vực đổi --> orginal Chương 798 : Cường giả Đông Châu đều đến --> orginal Chương 799 : Cái thế, vô song! --> orginal Chương 800 : Gặp lại Võ Duyên Các --> orginal Chương 801 : Sự bí mật của Thương Lam đại lục --> orginal Chương 802 : Đế Bảng, Thần Bảng --> orginal Chương 803 : Trong nói thành --> orginal Chương 804 : Long uy mênh mông cuồn cuộn --> orginal Chương 805 : Long Đế Viện! --> orginal Chương 806 : Rồng đỏ một tộc, rít ngày thiên lang --> orginal Chương 807 : Vảy ngược bắt lấy toàn trường --> orginal Chương 808 : Đệ tử nội môn, một cái tuỳ tùng --> orginal Chương 809 : Danh tiếng ở bên ngoài, trùm sẽ 晤 --> orginal Chương 810 : Đứt ngày Võ đế --> orginal Chương 811 : Nơi ở của chiến thần --> orginal Chương 812 : Nam thiên môn! --> orginal Chương 813 : Sáu linh long mạch --> orginal Chương 814 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 815 : Dạo chơi đình đạo tràng --> orginal Chương 816 : Bơi đi hư không, thiên tài tập trung --> orginal Chương 817 : Chư Cường vào tràng --> orginal Chương 818 : Thân phận phơi sáng --> orginal Chương 819 : Trước ba Đế Bảng --> orginal Chương 820 : Sát hạch bắt đầu --> orginal Chương 821 : Đến từ sự rung động của Đế Bảng --> orginal Chương 822 : Trước khi đối quyết Đế Bảng ba --> orginal Chương 823 : Run sợ ba thiên tài lớn --> orginal Chương 824 : Xếp hạng hiển hiện --> orginal Chương 825 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 826 : Tên thứ năm trăm --> orginal Chương 827 : Một trận nhốn nháo --> orginal Chương 828 : Đánh động toàn trường --> orginal Chương 829 : Phần thưởng biện pháp --> orginal Chương 830 : Năm nghìn Đế Tinh --> orginal Chương 831 : Một mảnh xôn xao --> orginal Chương 832 : Ngọc giản vạn tượng Trung châu --> orginal Chương 833 : Tu luyện suy đoán --> orginal Chương 834 : Thiên tài điên dại --> orginal Chương 835 : Bán ra Đế Thuật --> orginal Chương 836 : Hoa Địa Trần --> orginal Chương 837 : Truyền công trưởng lão --> orginal Chương 838 : Thiên cấp nhị phẩm --> orginal Chương 839 : Võ Tổ đường --> orginal Chương 840 : Động thiên Đạo Nguyên --> orginal Chương 841 : Thượng đẳng chiến --> orginal Chương 842 : Nghiền ép toàn trường --> orginal Chương 843 : Hoa trưởng lão cường thế --> orginal Chương 844 : Đạo Nguyên khí --> orginal Chương 845 : Khống chế tinh thạch màu tím --> orginal Chương 846 : Quan sát tấn cấp --> orginal Chương 847 : Kinh động trùm --> orginal Chương 848 : Trưởng lão đủ tới --> orginal Chương 849 : Yêu đế hàng lâm --> orginal Chương 850 : Tần Nam dời núi --> orginal Chương 851 : Chấn động Long Đế Viện --> orginal Chương 852 : Đưa lên cửa tới! --> orginal Chương 853 : Bi kịch Hoa thị --> orginal Chương 854 : Nhân Tộc Phong ngọn núi chủ --> orginal Chương 855 : Tọa kị thực tập --> orginal Chương 856 : Võ Tổ của Tần Nam nhất trọng --> orginal Chương 857 : Nàng năm đó --> orginal Chương 858 : Viện trưởng đích thân tới --> orginal Chương 859 : Sự rung động của Long đế --> orginal Chương 860 : Không gian Thần Long --> orginal Chương 861 : Uy năng Kim Ấn --> orginal Chương 862 : Tam hoàng tử tới tin --> orginal Chương 863 : Đệ tử Thiên Đao Tông --> orginal Chương 864 : Tần Nam tới --> orginal Chương 865 : Dãy núi tầng mây --> orginal Chương 866 : Ba cường giả lớn --> orginal Chương 867 : Xương trắng chôn --> orginal Chương 868 : Kền kền màu máu --> orginal Chương 869 : Song phương nhập môn --> orginal Chương 870 : Công lực ma đạo châu --> orginal Chương 871 : Võ Tổ cây phóng thích! --> orginal Chương 872 : Nhúc nhích như lôi, chiến như lửa --> orginal Chương 873 : Uy thế răn đe --> orginal Chương 874 : Di tích Thái Cổ --> orginal Chương 875 : Thần bí Tinh Hộp --> orginal Chương 876 : Cổ tà vực sâu --> orginal Chương 877 : Hai thành thắng tính --> orginal Chương 878 : Đạn chỉ đứt ngày --> orginal Chương 879 : Điên dại đuổi giết --> orginal Chương 880 : Chạy ra đường sống --> orginal Chương 881 : Đứt to bằng trời đế --> orginal Chương 882 : Tiên nhân chỉ đường --> orginal Chương 883 : Cổ tà nói --> orginal Chương 884 : Quỷ dị đen vẽ --> orginal Chương 885 : Lòng của Tần Nam --> orginal Chương 886 : Quay lại vô lượng núi --> orginal Chương 887 : Lần nữa sửa đổi mạng --> orginal Chương 888 : Mười ngày bế quan --> orginal Chương 889 : Sự đuổi giết của Thiên Đao Tông --> orginal Chương 890 : Trấn sơn thần châu --> orginal Chương 891 : Cải thiên hoán địa --> orginal Chương 892 : Tu vi tăng lên --> orginal Chương 893 : Một mảnh xôn xao --> orginal Chương 894 : Sự tính kế của Hoa Địa Trần --> orginal Chương 895 : Ngày trước người quen cũ đều xuất hiện --> orginal Chương 896 : U ảnh thành --> orginal Chương 897 : Tứ phương sâu thẳm trụ trời lớn --> orginal Chương 898 : Mở miệng uy hiếp --> orginal Chương 899 : Ba màu ao sen --> orginal Chương 900 : Thứ mười lăm cột hương --> orginal Chương 901 : Nhắc trước xuất quan --> orginal Chương 902 : Đứt lưỡi dao rung động --> orginal Chương 903 : Âm Dương Đạo dịch --> orginal Chương 904 : Mở miệng uy hiếp --> orginal Chương 905 : Một tấm tàn --> orginal Chương 906 : Lôi Linh thành --> orginal Chương 907 : Dị bảo thần bí --> orginal Chương 908 : Kỳ hạn mười ngày --> orginal Chương 909 : Hoàng xà cổ sâu --> orginal Chương 910 : Biến dị phát sinh --> orginal Chương 911 : Nhắc trước đối quyết --> orginal Chương 912 : Oan gia gặp nhau! --> orginal Chương 913 : Đúng đánh cuộc bắt đầu --> orginal Chương 914 : Lại đánh cuộc mười vạn --> orginal Chương 915 : Đùa giỡn toàn trường --> orginal Chương 916 : Triệt để nháo lớn --> orginal Chương 917 : Đuổi giết tới --> orginal Chương 918 : Đường hẹp tương phùng --> orginal Chương 919 : Dãy núi hỏa đạo --> orginal Chương 920 : Đánh yêu Ca tụng ! --> orginal Chương 921 : Gọi ra lôi kiếp --> orginal Chương 922 : Chín viên Võ Thụ --> orginal Chương 923 : Thanh niên thần bí --> orginal Chương 924 : 诏lệnh Truyền tới --> orginal Chương 925 : Khô lâu mũ xanh lá --> orginal Chương 926 : Các tộc đại yêu --> orginal Chương 927 : Chín đuôi giới --> orginal Chương 928 : Đánh yêu Ca tụng Uy --> orginal Chương 929 : Kẻ thù gặp nhau --> orginal Chương 930 : Linh hồ tiên quả --> orginal Chương 931 : Gọi bản toàn trường --> orginal Chương 932 : Nhắc trước kết thúc --> orginal Chương 933 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 934 : Đế ánh sáng đã hiện --> orginal Chương 935 : Thiên cấp bốn phẩm --> orginal Chương 936 : Đế Bảng xếp hạng chiến --> orginal Chương 937 : Khắp nơi tới --> orginal Chương 938 : Người quen gặp nhau --> orginal Chương 939 : Sức chiến đấu rợn người --> orginal Chương 940 : Tần Nam đối chiến Hạng Lương --> orginal Chương 941 : Mâm hồn trận khí --> orginal Chương 942 : Oai của chiến thần, đỉnh tiêm đại chiến --> orginal Chương 943 : Tin tức rợn người --> orginal Chương 944 : Thay mặt mở ra, Long đế truyền âm --> orginal Chương 945 : Một ngày thầy --> orginal Chương 946 : Vạn yêu vườn --> orginal Chương 947 : Huấn luyện ba thiên tài lớn --> orginal Chương 948 : Nhân ngoại hữu nhân, ngoài trời có ngày! --> orginal Chương 949 : Đỏ chữ nhiệm vụ --> orginal Chương 950 : Vạn pháp --> orginal Chương 951 : Cơ Dạ --> orginal Chương 952 : Cổ Đạo bên trong núi --> orginal Chương 953 : Lật lọng --> orginal Chương 954 : Tranh đoạt bí Chìa khóa --> orginal Chương 955 : Nấu trà luận đạo --> orginal Chương 956 : Ba hai kim tiên, nhanh ngữ luận đạo --> orginal Chương 957 : Tu vi đột phá --> orginal Chương 958 : Một lần hành động chấn tứ phương --> orginal Chương 959 : Cơ Dạ ra tay --> orginal Chương 960 : Trăm dặm theo dõi, đối chiến lý quan sát --> orginal thứ chín sáu mươi mốt chương một đao ngang trời --> orginal Chương 962 : Đánh thủng địa ngục --> orginal Chương 963 : Sinh cùng chết --> orginal Chương 964 : Thương nặng ma nữ --> orginal Chương 965 : Bảy cấm địa lớn --> orginal Chương 966 : Xếp hạng đổi --> orginal Chương 967 : Rung động toàn trường --> orginal Chương 968 : Đệ tử chân truyền --> orginal Chương 969 : Sơ lộ cao chót vót --> orginal Chương 970 : Chín đao Cổ Phong --> orginal Chương 971 : Bảo vệ tông thần đao --> orginal Chương 972 : Phá bia mà vào --> orginal Chương 973 : Sư đệ sư huynh --> orginal Chương 974 : Đao Đế phi phàm --> orginal Chương 975 : Hư Côn Thuyền --> orginal Chương 976 : Chúng đao tranh kêu --> orginal Chương 977 : Không nhúc nhích như núi --> orginal Chương 978 : Ba nghìn thiết kị đạp Thiên Sơn --> orginal Chương 979 : Cổ Phong mở ra --> orginal Chương 980 : Ngàn đao sáng đế --> orginal Chương 981 : Đến từ sự phản kháng của Cổ Đao --> orginal Chương 982 : Không gian thần bí --> orginal Chương 983 : Ngươi để cho ta rất thất vọng --> orginal Chương 984 : Đến từ sự rung động của Đao Đế --> orginal Chương 985 : Minh đang Cổ Thành --> orginal Chương 986 : Tiệm nhỏ suối vàng --> orginal Chương 987 : Ba đại đế con --> orginal Chương 988 : Vô tình tơ --> orginal Chương 989 : Ba sinh đỏ dây thừng --> orginal Chương 990 : Ngược về Thương Lam --> orginal Chương 991 : Lớn ngàn châu --> orginal Chương 992 : Không có mặt người giống như --> orginal Chương 993 : Hai Đại Võ hồn --> orginal Chương 994 : Thời đại rung chuyển kịch liệt --> orginal Chương 995 : Gió lớn lên Này --> orginal Chương 996 : Mộ phần của bán thần --> orginal Chương 1001 : Tiên ma hang --> orginal Chương 1002 : Cánh hóa ngày Tinh --> orginal Chương 1003 : Tự sát đạo tràng --> orginal Chương 1004 : Trước tiên phá cục --> orginal Chương 1005 : Người thứ mười ba --> orginal Chương 1006 : Đỏ máu cổ mộ --> orginal Chương 1007 : Câu hồn trì --> orginal Chương 1008 : Vong hồn giếng khô --> orginal Chương 1009 : Một cửa cuối cùng --> orginal Chương 1010 : Mãi đêm ám chiến --> orginal Chương 1011 : Thiên tài chạm trán --> orginal Chương 1012 : Thế như chẻ tre --> orginal Chương 1013 : Một người đè toàn trường --> orginal Chương 1014 : Kết quả run sợ --> orginal Chương 1015 : Sát cơ chợt lên --> orginal Chương 1015 : Đứt to bằng trời đế vạch mưu --> orginal Chương 1016 : Hoắc lăng đại đế --> orginal Chương 1017 : Cường giả tập trung --> orginal Chương 1018 : Lấy thế đè người --> orginal Chương 1019 : Thái độ chúng nhân --> orginal Chương 1020 : Oai của Long đế --> orginal Chương 1021 : Câu bảo 竿 --> orginal Chương 1022 : Ác quỷ tám thi thể phong ấn --> orginal Chương 1023 : Hủy diệt lĩnh vực --> orginal Chương 1024 : Đế Bảng trăm tên, Trung châu gió mây --> orginal Chương 1025 : Một cái nữ nhân --> orginal Chương 1026 : Tàn dương thành tranh --> orginal Chương 1028 : Tung tích của Cung Dương --> orginal Chương 1029 : Đỏ quỷ khiến --> orginal Chương 1030 : Cầu cứu ánh vàng --> orginal Chương 1031 : Không có đầu Tu La --> orginal Chương 1032 : Đao nát núi lớn --> orginal Chương 1033 : Sắp huỷ diệt --> orginal Chương 1034 : Trong sông đồng điện --> orginal Chương 1035 : Đông đảo bảo vật --> orginal Chương 1036 : Chém đế tử --> orginal Chương 1037 : Ngược về đốt trời --> orginal Chương 1038 : Động thiên Long Hổ --> orginal Chương 1039 : Lại một lần nữa --> orginal Chương 1040 : Chiến hoang cổ rừng --> orginal Chương 1041 : Ánh trăng hang --> orginal Chương 1042 : Diệu dụng câu bảo 竿 --> orginal Chương 1043 : Rộng rét buốt hoa --> orginal Chương 1044 : Trấn áp rồng lớn --> orginal Chương 1045 : Thuần nguyên thượng tiên rượu --> orginal Chương 1046 : Ăn rồng, uống rượu --> orginal Chương 1047 : Chúc rượu từ --> orginal Chương 1048 : Động phòng hoa nến --> orginal Chương 1049 : Đây chính là tình yêu? --> orginal Chương 1050 : Liền/ngay cả hoang linh --> orginal Chương 1051 : Hoàng Bố cổ thi thể --> orginal Chương 1052 : Tiên chữ --> orginal Chương 1053 : Lồng giam thế giới --> orginal Chương 1054 : Nam Thiên Thần màn --> orginal Chương 1055 : Đế cá --> orginal phục vụ khí sai lầm --> orginal Chương 1057 : Bốn khu vực lớn --> orginal Chương 1058 : Giẫm vảy vàng, xung thiên lên --> orginal Chương 1059 : Bóng đen thần bí --> orginal Chương 1060 : Nơi lộng lẫy, rợn người biến dị --> orginal Chương 1061 : Đế Bảng tính kế, sát cơ chợt lên --> orginal Chương 1062 : Xa xưa thần cung, ngày trước người quen --> orginal Chương 1063 : Hai hơn phân nửa đế, bảo tàng cung điện --> orginal Chương 1064 : Chấn lui nửa đế, miếng sắt kỳ dị --> orginal Chương 1065 : Trộm gà không thành Thực Nắm gạo --> orginal Chương 1066 : Ngày hoang đao thuật --> orginal Chương 1067 : Nam châu hoàng thành --> orginal Chương 1068 : Hương lầu --> orginal Chương 1069 : Trần Vinh lại tới --> orginal Chương 1070 : Trực tiếp động thủ --> orginal Chương 1071 : Trần Bất Hối run sợ --> orginal Chương 1072 : Thân phận của Tần Nam --> orginal Chương 1073 : Ba đạo đao khí --> orginal Chương 1074 : Bạch Tuyên các --> orginal Chương 1075 : Đổ thạch --> orginal Chương 1076 : Đao Phôi --> orginal Chương 1077 : Ác quỷ tù --> orginal Chương 1078 : Sát cơ đầu phố --> orginal Chương 1079 : Chém giết Bạch Kỳ --> orginal Chương 1080 : Hình bộ thượng thư --> orginal Chương 1081 : Đông đảo trùm --> orginal Chương 1082 : Gió mây sơ lên --> orginal Chương 1083 : Hoàng đế hàng lâm --> orginal Chương 1084 : Rồng đen đến nơi --> orginal Chương 1085 : Tự phế tu vi --> orginal Chương 1086 : Đại quân đè cảnh --> orginal Chương 1087 : Tượng phật lộ vẻ thánh --> orginal Chương 1088 : Kết thúc cùng nhân quả --> orginal Chương 1089 : Hoàng thành hoang chữ --> orginal Chương 1090 : Tin tức cùng bế quan --> orginal Chương 1091 : Đế chiến bắt đầu --> orginal Chương 1092 : Chúng Cường xuất động --> orginal Chương 1093 : Tu vi đổi --> orginal Chương 1094 : Cảnh tượng to lớn --> orginal Chương 1095 : Xếp hạng kinh biến --> orginal Chương 1096 : Trên đầu rồng --> orginal Chương 1097 : Vương giả quân lâm --> orginal Chương 1098 : Đế chiến trước lúc --> orginal Chương 1099 : Bảo vệ khóa vàng --> orginal Chương 1100 : Kịch liệt đối chiến --> orginal Chương 1101 : Chỗ sâu dãy núi --> orginal Chương 1102 : Một mình đấu quần hùng --> orginal Chương 1103 : Bọ ngựa Bắt Ve, hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 1104 : Thiên tài tranh phong --> orginal Chương 1105 : Cửa ải thứ hai --> orginal Chương 1106 : Nhiệm vụ quỷ dị --> orginal Chương 1107 : Ám sát đánh tới --> orginal Chương 1108 : Cường địch rợn người --> orginal Chương 1109 : Đau lòng một đao --> orginal Chương 1010 : Ngươi còn dám sao? --> orginal Chương 1111 : Giang Bích Lan cùng phật đà --> orginal Chương 1112 : Không có nói lòng --> orginal Chương 1113 : Ngưng luyện đế lòng --> orginal Chương 1114 : Đế âm chấn buổi, đại chiến chằm chằm --> orginal Chương 1115 : Mười đại đế mạng --> orginal Chương 1116 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (một) --> orginal Chương 1117 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (hai) --> orginal Chương 1118 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (ba) --> orginal Chương 1119 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (bốn) --> orginal Chương 1120 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (năm) --> orginal Chương 1121 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (sáu) --> orginal Chương 1122 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (bảy) --> orginal Chương 1123 : Trận tranh cướp Đế Mệnh (tám) --> orginal Chương 1124 : Nam Thiên linh khiến cho --> orginal Chương 1125 : Cưỡng ép chiếm thân xác --> orginal Chương 1126 : Người đẹp Cố --> orginal Chương 1127 : Thương thiên lui, phật đà bại --> orginal Chương 1129 : Cưỡi Chiến Long, đối với quần hùng --> orginal Chương 1130 : Đao dài thẳng vào --> orginal Chương 1131 : Vì chiến mà sinh --> orginal Chương 1132 : Hàng phục Đế Mệnh --> orginal Chương 1133 : Chứng Đế đổi --> orginal Chương 1134 : Tần Nam đế nói --> orginal Chương 1135 : Nam Thiên điên sóng --> orginal Chương 1136 : Điên dại linh khiến cho --> orginal Chương 1137 : Cái chết của Giang Bích Lan --> orginal Chương 1138 : Cỏ cỏ kết thúc --> orginal Chương 1139 : Trong lịch sử nhất --> orginal Chương 1140 : Một ngày đổi --> orginal Chương 1141 : Phi phàm nói --> orginal Chương 1142 : Tìm kiếm đại đế --> orginal Chương 1143 : Vô cực dãy núi --> orginal Chương 1144 : Uy hiếp chúng nhân --> orginal Chương 1145 : Thương Lam cây --> orginal Chương 1146 : Kinh Hồng một liếc --> orginal Chương 1147 : Xương rồng Bờ bến --> orginal Chương 1148 : Lên đế nghi thức --> orginal Chương 1149 : Người tới Thần Quốc --> orginal Chương 1150 : Ba truyền kỳ lớn --> orginal Chương 1151 : Thời đại điên sóng --> orginal Chương 1152 : Mười Đại Võ đế --> orginal Chương 1153 : Từng bước ép sát --> orginal Chương 1154 : Huênh hoang đến cực điểm --> orginal Chương 1155 : Hung hăng đạp đạp --> orginal Chương 1156 : Âm mưu đánh úp --> orginal Chương 1157 : Tàn nhẫn huyết thủ --> orginal chính văn _Chương 1158 : Gọi bản toàn trường --> orginal chính văn _Chương 1159 : Làm nhục Long Đế Viện --> orginal chính văn _Chương 1160 : Tần Nam phẫn nộ --> orginal chính văn _Chương 1161 : Ánh đao xung thiên --> orginal chính văn _Chương 1162 : Khí diễm ngập trời --> orginal chính văn _Chương 1163 : Kế tiếp --> orginal chính văn _Chương 1164 : Đánh bạo toàn trường --> orginal chính văn _Chương 1165 : Bảy viên Võ Thụ --> orginal chính văn _Chương 1166 : Một đao chiến thiên rợn --> orginal chính văn _Chương 1167 : Trùm hàng lâm --> orginal chính văn _Chương 1168 : Mời chào, từ chối! --> orginal chính văn _Chương 1169 : Sát cơ phát ra --> orginal chính văn _Chương 1170 : Yêu thần mệnh lệnh --> orginal chính văn _Chương 1171 : Khủng bố hơi thở --> orginal chính văn _Chương 1172 : Vạn yêu tiễn đưa --> orginal chính văn _Chương 1173 : Chấn động đại lục --> orginal chính văn _Chương 1174 : Thế lực rung chuyển --> orginal chính văn _Chương 1175 : Phản Thiên Minh --> orginal chính văn _Chương 1176 : Nhẫn phản ứng --> orginal chính văn _Chương 1177 : Thần bí chiến tộc --> orginal chính văn _Chương 1178 : Chiến Tiểu Tiên --> orginal chính văn _Chương 1179 : Chủy thủ lưu ly --> orginal chính văn _Chương 1180 : Lão giả thần bí --> orginal chính văn _Chương 1181 : Lại ba bắt nạt/ức hiếp đè --> orginal chính văn _Chương 1182 : Mười quỷ kêu gào --> orginal chính văn _Chương 1183 : Thân phận rợn người --> orginal chính văn _Chương 1184 : Thương Lam cây lửa giận --> orginal chính văn _Chương 1185 : Rợn người đổi --> orginal chính văn _Chương 1186 : Lẫm liệt Long Nguyệt tư sẽ --> orginal chính văn _Chương 1187 : Thần Bảng --> orginal chính văn _Chương 1188 : Trăm đổi bạc hoa cỏ --> orginal chính văn _Chương 1189 : Sát cơ hàng lâm --> orginal chính văn _Chương 1190 : Nói giết liền giết --> orginal chính văn _Chương 1191 : Gió bão mới tới --> orginal chính văn _Chương 1192 : Dãy núi Kì Lân --> orginal chính văn _Chương 1193 : Lân huyết đạo tràng --> orginal chính văn _Chương 1194 : Tiêu diệt toàn bộ --> orginal chính văn _Chương 1195 : Tấm quá Vĩ Rung động --> orginal chính văn _Chương 1196 : Thất Diệu phi tiên --> orginal chính văn _Chương 1197 : Một đời truyền kỳ --> orginal chính văn _Chương 1198 : Tần Nam tại hạ --> orginal chính văn _Chương 1199 : Dũng khí cột --> orginal chính văn _Chương 1200 : Khủng bố chiến ý --> orginal chính văn _Chương 1201 : Hư xằng bậy đại đế --> orginal chính văn _Chương 1202 : Ánh sáng diệu ngày --> orginal chính văn _Chương 1203 : Năm đại trưởng lão --> orginal chính văn _Chương 1204 : Vào Minh Tiệc tùng --> orginal chính văn _Chương 1205 : Ngọc lên sướng run --> orginal chính văn _Chương 1206 : Sự ngột ngạt của đại đế --> orginal chính văn _Chương 1207 : Linh bảo điện --> orginal chính văn _Chương 1208 : Uy hiếp chúng Bảo --> orginal chính văn _Chương 1209 : Chiến trường tuyên cổ --> orginal chính văn _Chương 1210 : --> orginal chính văn _Chương 1211 : Xấu quạ đạo nhân --> orginal chính văn _Chương 1212 : Tranh đồ chiến --> orginal chính văn _Chương 1213 : Thương Lam cây --> orginal chính văn _Chương 1214 : Dưới huyền bí cảnh --> orginal chính văn _Chương 1215 : Tất cả tu sĩ đều ngây ngốc --> orginal chính văn _Chương 1216 : Trong bản vẽ đồ, bảo trong bảo --> orginal chính văn _Chương 1217 : Nhắc trước vào tràng --> orginal chính văn _Chương 1218 : Như Lấy được Đại xá --> orginal chính văn _Chương 1219 : Lần nữa gặp lại --> orginal chính văn _Chương 1220 : Thế lực tề tụ --> orginal chính văn _Chương 1222 : Lòng đất thần cung --> orginal chính văn _Chương 1222 : Miệng hổ đoạt thực --> orginal chính văn _Chương 1223 : Chạy ra đường sống --> orginal chính văn _Chương 1224 : Vương Triệu --> orginal chính văn _Chương 1225 : Ao máu thượng cổ --> orginal chính văn _Chương 1226 : Cha con đánh cược --> orginal chính văn _Chương 1227 : Ngươi bại --> orginal chính văn _Chương 1228 : Chín cây dung hợp --> orginal chính văn _Chương 1229 : Lên Huyền thánh núi --> orginal chính văn _Chương 1230 : Trùm tương hối --> orginal chính văn _Chương 1231 : Người vô sỉ, sát cơ tới --> orginal chính văn _Chương 1232 : Chiến một trận kinh thiên lên --> orginal chính văn _Chương 1233 : Dòm ngó --> orginal chính văn _Chương 1234 : Yêu đế Lôi Bằng --> orginal chính văn _Chương 1235 : Đôi đế chiến --> orginal chính văn _Chương 1236 : Trộm ngày đổi ngày --> orginal chính văn _Chương 1237 : Khôi lỗi --> orginal chính văn _Chương 1238 : Nơi huyền diệu --> orginal chính văn _Chương 1239 : Tất có hậu phúc --> orginal chính văn _Chương 1240 : Tiền bối, nương tay --> orginal chính văn _Chương 1241 : Sôi trào một mảnh --> orginal chính văn _Chương 1242 : Bí cảnh Thiên Huyền --> orginal chính văn _Chương 1243 : Thiên cơ một tộc --> orginal chính văn _Chương 1244 : Diệt tai họa của tộc --> orginal chính văn _Chương 1245 : Tượng đá đại đế --> orginal chính văn _Chương 1246 : Ta không che chở, ai che chở? --> orginal chính văn _Chương 1247 : Thôi thúc tranh cổ --> orginal chính văn _Chương 1248 : Bà bà hiện thân --> orginal chính văn _Chương 1249 : Trao đổi điểm cống hiến --> orginal chính văn _Chương 1250 : Trong hồ bế quan --> orginal chính văn _Chương 1251 : Kiếm linh, nhật nguyệt --> orginal chính văn _Chương 1252 : Mười ngày sau --> orginal chính văn _Chương 1253 : Ngày chuông buổi, sáu đế Xử --> orginal chính văn _Chương 1254 : Khiêu chiến ba đế --> orginal chính văn _Chương 1255 : Võ Thụ hiển lộ uy thế --> orginal chính văn _Chương 1256 : Bạo đánh hư xằng bậy --> orginal chính văn _Chương 1257 : Uy chấn ngược lại ngày --> orginal chính văn _Chương 1258 : Kiếm thần theo cùng --> orginal chính văn _Chương 1259 : Đưa lên cửa tới --> orginal chính văn _Chương 1260 : Yêu đế đánh úp --> orginal chính văn _Chương 1261 : Thiên La Địa Võng --> orginal chính văn _Chương 1262 : Mở lớn sát giới --> orginal chính văn _Chương 1263 : Ách khó rừng rậm --> orginal chính văn _Chương 1264 : Cắn giữa tinh không --> orginal chính văn _Chương 1265 : Tao ngộ bắt chẹt --> orginal chính văn _Chương 1266 : Tha hương lại gặp --> orginal chính văn _Chương 1267 : Không có lòng cắm liễu Liễu Thành荫 --> orginal chính văn _Chương 1268 : Ứng Long đá --> orginal chính văn _Chương 1269 : Mộ phần của chúng đế --> orginal chính văn _Chương 1270 : Ngày đá cổ bia --> orginal chính văn _Chương 1271 : Mảnh vỡ tới tay --> orginal chính văn _Chương 1272 : Lần nữa dung hợp --> orginal chính văn _Chương 1273 : Khủng bố Võ Thụ --> orginal chính văn _Chương 1274 : Chịu tải Đế Mệnh --> orginal chính văn _Chương 1275 : Thạch Phá Thiên Kinh --> orginal chính văn _Chương 1276 : Sát cơ ngập trời --> orginal chính văn _Chương 1277 : Trùm đủ tới --> orginal chính văn _Chương 1278 : Bóp méo trời đất --> orginal chính văn _Chương 1279 : Lôi kiếp chưa tới --> orginal chính văn _Chương 1280 : Ma phát đích thân tới --> orginal chính văn _Chương 1281 : Nguồn nói Thiên Sơn --> orginal chính văn _Chương 1282 : Liệu Nguyên lửa --> orginal chính văn _Chương 1283 : Đòi nợ --> orginal chính văn _Chương 1284 : Một người một cốc rượu --> orginal chính văn _Chương 1285 : Thế giới của đại đế --> orginal chính văn _Chương 1286 : Không gian Huyền Thần --> orginal chính văn _Chương 1287 : Quá a thành --> orginal chính văn _Chương 1288 : Lần đầu chạm trán --> orginal chính văn _Chương 1289 : Tuyết duyên hồ --> orginal chính văn _Chương 1290 : Bay cầu vồng, sử Ngang --> orginal chính văn _Chương 1291 : Lớn đánh ra tay --> orginal chính văn _Chương 1292 : Quét ngang tất cả --> orginal chính văn _Chương 1293 : Mưa gió mới tới --> orginal chính văn _Chương 1294 : Tin tức kinh thiên --> orginal chính văn _Chương 1295 : Ba Cổ tộc lớn --> orginal chính văn _Chương 1296 : Nhiều phương sẽ nói --> orginal chính văn _Chương 1297 : Tiêu điểm chúng nhân --> orginal chính văn _Chương 1298 : Đảm nhiệm Phó điện chủ --> orginal chính văn _Chương 1299 : Trực tiếp trở mặt --> orginal chính văn _Chương 1300 : Thần ra quỷ không --> orginal chính văn _Chương 1301 : Động thiên Huyết Liên --> orginal chính văn _Chương 1302 : Oan gia đường hẹp --> orginal chính văn _Chương 1303 : Khí thế như cầu vồng --> orginal chính văn _Chương 1304 : Nghiền ép tộc trưởng ba đại thiếu --> orginal chính văn _Chương 1305 : Tử vong lĩnh vực --> orginal chính văn _Chương 1306 : Huyết thần hai đổi --> orginal chính văn _Chương 1307 : Bạch Linh Nhi --> orginal chính văn _Chương 1308 : Đuổi giết bắt đầu --> orginal chính văn _Chương 1309 : Ôm cây đợi thỏ --> orginal chính văn _Chương 1311 : Lại độ xuất kích --> orginal chính văn _Chương 1312 : Ác mộng (thượng) --> orginal chính văn _Chương 1312 : Ác mộng (hạ) --> orginal chính văn _Chương 1313 : Lần đuổi giết thứ ba --> orginal chính văn _Chương 1314 : Sử không có trước Lệ --> orginal chính văn _Chương 1315 : Long hồn cổ cung --> orginal chính văn _Chương 1316 : Chư đế đủ tới --> orginal chính văn _Chương 1317 : Duy ta độc tôn --> orginal chính văn _Chương 1318 : Uống máu ăn thề --> orginal chính văn _Chương 1319 : Bá vương tại thế --> orginal chính văn _Chương 1320 : Ngàn năm rồng nói --> orginal chính văn _Chương 1321 : Rợn người phát hiện --> orginal chính văn _Chương 1322 : Bình nguyên rồng vàng --> orginal chính văn _Chương 1323 : Rồng vàng kêu gào --> orginal chính văn _Chương 1324 : Khí phách mà lên --> orginal chính văn _Chương 1325 : Rung động toàn trường --> orginal chính văn _Chương 1326 : Ngột ngạt thịnh ngày rợn --> orginal chính văn _Chương 1327 : Chỗ sâu nhất --> orginal chính văn _Chương 1328 : Rồng thần tẩm cung --> orginal chính văn _Chương 1329 : Vạn tà cây --> orginal chính văn _Chương 1330 : Một sợi tàn hồn --> orginal chính văn _Chương 1331 : Tọa kị --> orginal chính văn _Chương 1332 : Mắt ảnh --> orginal chính văn _Chương 1333 : Đẩy sóng giúp sóng lớn --> orginal chính văn _Chương 1334 : Mạch nước ngầm khuấy động --> orginal chính văn _Chương 1335 : Chuẩn bị đợi phát --> orginal chính văn _Chương 1336 : Bảy ma không nguyền rủa --> orginal chính văn _Chương 1337 : Tới tấp lên tràng --> orginal chính văn _Chương 1338 : Chúng Tên --> orginal chính văn _Chương 1339 : Một tên cô gái --> orginal Chương 1340 : Núi băng hóa giải --> orginal Chương 1341 : Võ thần hàng lâm --> orginal Chương 1342 : Khủng bố chạm trán --> orginal Chương 1343 : Chí tôn Thương Lam --> orginal Chương 1344 : Vạn máu tịch diệt --> orginal chính văn _Chương 1345 : Nhật nguyệt cùng ở --> orginal chính văn _Chương 1346 : Súc thế đợi phát --> orginal Chương 1347 : Quần hùng vào núi --> orginal Chương 1348 : Không có thiên đạo đài --> orginal Chương 1349 : Ngày tuyệt thú trảo --> orginal Chương 1350 : Bấm ngón tay có thể đếm được --> orginal Chương 1351 : Linh điệp Phượng Minh --> orginal Chương 1352 : Nhất cử nhất động --> orginal Chương 1353 : Miệng hổ đoạt thực --> orginal Chương 1354 : Giết tin truyền khắp --> orginal Chương 1355 : Trăm phật hang đá --> orginal Chương 1356 : Mười vạn giết núi --> orginal Chương 1357 : Xương trắng hãi --> orginal Chương 1358 : Tình nghĩa huynh đệ --> orginal Chương 1359 : Sinh mà không chết --> orginal Chương 1360 : Mười cấm thuật --> orginal Chương 1361 : Thần binh trên trời hạ xuống --> orginal Chương 1362 : Công chúa những gì gặp --> orginal Chương 1363 : Pho tượng truyền thừa --> orginal Chương 1365 : Mạch nước ngầm sơ lộ vẻ --> orginal Chương 1365 : Tranh cổ thần bí --> orginal Chương 1366 : Một chạm tức phát --> orginal Chương 1367 : Tàn người Minh lão --> orginal Chương 1368 : Thiếu niên áo choàng xanh --> orginal Chương 1369 : Chưa từng một người --> orginal Chương 1369 : Chưa từng một người --> orginal Chương 1370 : Nói đài mở ra --> orginal Chương 1371 : Lòng có Linh Tê --> orginal Chương 1372 : Thế cục thay đổi đột ngột --> orginal Chương 1373 : Thiên kiêu đều tới --> orginal Chương 1374 : Vạn cổ không có đứt --> orginal Chương 1375 : Thần đế võ đạo --> orginal Chương 1376 : Đuổi một trấn áp --> orginal Chương 1377 : Đánh cuộc lên hết thảy --> orginal Chương 1378 : Tự Chứng Đế ta --> orginal Chương 1379 : Một kêu kinh thiên (thượng) --> orginal Chương 1380 : Một tên kinh thiên (hạ) --> orginal Chương 1381 : Trời đất tru sát --> orginal Chương 1382 : Cùng đời là địch --> orginal Chương 1383 : Khoáng thế chiến một trận (thượng) --> orginal Chương 1384 : Khoáng thế chiến một trận (trung) --> orginal Chương 1386 : Quyết nhiên thân ảnh --> orginal Chương 1387 : Nghịch thiên mà lên --> orginal Chương 1388 : Ai cũng không thể --> orginal Chương 1389 : Vạn cổ thứ nhất --> orginal Chương 1385 : Khoáng thế chiến (hạ) --> orginal Chương 1390 : Trời đất khen ca --> orginal Chương 1391 : Vô địch tư (thượng) --> orginal Chương 1392 : Vô địch tư (hạ) --> orginal Chương 1393 : Tiếng chuông tầng mây --> orginal Chương 1394 : Vô pháp vô thiên --> orginal Chương 1395 : Một người một kiếm --> orginal Chương 1396 : Ma Ý như cầu vồng --> orginal Chương 1398 : Một kiếm Cửu Châu --> orginal Chương 1399 : Chân đế võ đạo --> orginal Chương 1200 : Khủng bố cửa --> orginal Chương 1401 : Hạ lễ Chứng Đế --> orginal Chương 1402 : Ba đại tiên ý --> orginal Chương 1303 : Oai của Thất Diệu --> orginal Chương 1404 : Thời đại triều --> orginal Chương 1405 : Khủng bố Sát Cục --> orginal Chương 1406 : Vị trí minh chủ --> orginal Chương 1407 : Vỡ nát khí --> orginal Chương 1408 : Thân phận đáng sợ --> orginal Chương 1409 : Viễn cổ rồng Mộ --> orginal Chương 1410 : Hồn vào chín ngày --> orginal Chương 1411 : Phá không thân ảnh --> orginal Chương 1412 : Càng đao người chết --> orginal Chương 1413 : Cố thổ cũ người --> orginal Chương 1414 : Phản kích bắt đầu --> orginal Chương 1415 : Đế máu vẩy không --> orginal Chương 1416 : Cũng nát Trạng --> orginal Chương 1417 : Cùng thần chiến --> orginal Chương 1418 : Tiên hồn vào Uyên --> orginal Chương 1419 : Trùng nhập Cổ Đạo --> orginal Chương 1420 : Chiếm thân xác trùng sinh --> orginal Chương 1421 : Võ đạo cực cảnh --> orginal Chương 1422 : Cực cảnh lên --> orginal Chương 1423 : Hãn Nhiên ra tay --> orginal Chương 1424 : Công hướng về phía võ thần --> orginal Chương 1425 : Người thần tới --> orginal Chương 1426 : Bàn tay khô gầy --> orginal Chương 1427 : Thiền minh ý xấu --> orginal Chương 1428 : Thần hồn mê --> orginal Chương 1429 : Tên của cấm kị --> orginal Chương 1430 : 旱 ma tiên mộ --> orginal Chương 1431 : Kỳ diệu đổi --> orginal Chương 1432 : Tựa như thần không phải thần --> orginal Chương 1433 : Bá đạo uy hiếp --> orginal Chương 1434 : Cốt khí vẫn ở --> orginal Chương 1435 : Tám nến thần ao --> orginal Chương 1436 : Tiên thuật binh qua --> orginal Chương 1437 : Kinh động tứ phương --> orginal Chương 1438 : Phá cột mà tới --> orginal Chương 1439 : Đế thần đều Vẫn --> orginal Chương 1440 : Chưởng giáo đủ tới --> orginal Chương 1441 : Xét đến cùng người nào --> orginal Chương 1442 : Trắng bóng mây giới --> orginal Chương 1443 : Cánh hoàng giận --> orginal Chương 1444 : Quay lại Thất Diệu --> orginal Chương 1445 : Bảy năm sau --> orginal Chương 1446 : Đạo văn hay --> orginal Chương 1447 : Yêu tộc bí mật --> orginal Chương 1448 : Thật lâu không gặp --> orginal Chương 1449 : Chúng rồng cửa --> orginal Chương 1450 : Rồng Mộ Linh --> orginal Chương 1451 : Kiếp ảnh chợt hiện --> orginal Chương 1452 : Cấm rồng khiến --> orginal Chương 1453 : Phản bội tên của tộc --> orginal Chương 1454 : Đủ không đủ tư cách --> orginal Chương 1455 : Khủng bố băng ảnh --> orginal Chương 1456 : Thuận lợi trốn thoát --> orginal Chương 1457 : Phi Việt Nữ Đế --> orginal Chương 1458 : Luyện chế bắt đầu --> orginal Chương 1459 : Chiến tộc bí mật --> orginal Chương 1460 : Một đao rợn người --> orginal Chương 1461 : Xa xưa thánh Hài --> orginal Chương 1462 : Đỏ vàng chiến giáp --> orginal Chương 1463 : Bế quan tiềm tu --> orginal Chương 1464 : Bố cục Chư Cường --> orginal Chương 1465 : Chín ngày Lục gia --> orginal Chương 1466 : Phong thần chiến --> orginal Chương 1467 : Chúng Cường tập trung --> orginal Chương 1468 : Bóng người chưa tới --> orginal Chương 1469 : Cường thế vào tràng --> orginal Chương 1470 : Không có cách ngăn cản --> orginal Chương 1471 : Phù cùng quy tắc --> orginal Chương 1472 : Vùng đất thần cách --> orginal Chương 1473 : Đại đạo ánh sáng --> orginal Chương 1474 : Lực bản nguyên --> orginal Chương 1475 : Vạn chúng chằm chằm --> orginal Chương 1476 : Bình núi trấn bảo --> orginal Chương 1477 : Tu vi đáng sợ --> orginal Chương 1478 : Coi rẻ toàn trường --> orginal Chương 1479 : Lạ lùng ánh mắt --> orginal Chương 1480 : Đế vương hạ lệnh --> orginal Chương 1481 : Cường thế ra tay --> orginal Chương 1482 : Đại sát tứ phương --> orginal Chương 1483 : Máu chảy thành sông --> orginal Chương 1484 : Lật tung hết thảy --> orginal Chương 1485 : Thương Lam rung chuyển --> orginal Chương 1486 : Sát Cục ngập trời --> orginal Chương 1487 : Đại quân đè cảnh --> orginal Chương 1488 : Vừa mới bắt đầu --> orginal Chương 1489 : Vạn ánh sáng Tề Phát --> orginal Chương 1490 : Chằm chằm chiến --> orginal Chương 1491 : Quy tắc nguyên thuỷ --> orginal Chương 1492 : Nữ đế nặng sắp --> orginal Chương 1493 : Trùm đủ Vẫn --> orginal Chương 1494 : Cải thiên hoán địa --> orginal Chương 1495 : Thiên hạ đều nhúc nhích --> orginal Chương 1496 : Đại lục thứ hai --> orginal Chương 1497 : Kiếp sau ảnh --> orginal Chương 1498 : Trong giới giới --> orginal Chương 1499 : Cướp ngôi Ngày sửa đổi --> orginal Chương 1500 : Đánh động đại lục --> orginal Chương 1501 : Đều vì phàm nhân --> orginal Chương 1502 : Chen chúc mà tới --> orginal Chương 1503 : Nguy cơ trùng trùng --> orginal Chương 1504 : Công pháp cấm kị --> orginal Chương 1505 : Quỷ dị một màn --> orginal Chương 1506 : Chút cây thành linh --> orginal Chương 1507 : Thân chịu trọng thương --> orginal Chương 1508 : Tay nghề siêu phàm --> orginal Chương 1509 : Công chúa, nữ đế --> orginal Chương 1510 : Bảy linh tiên thể --> orginal Chương 1511 : Gió bão đánh úp --> orginal Chương 1512 : Phúc họa tương y theo --> orginal Chương 1513 : Đôi triều điên trào --> orginal Chương 1514 : Đại quân Đông Châu --> orginal Chương 1515 : Đế Bảng kín ngữ --> orginal Chương 1516 : Lên đài phong thần --> orginal Chương 1517 : Lôi kiếp Triệt Đến --> orginal Chương 1518 : Phù đồ tiên ảnh --> orginal Chương 1519 : Sắp thành chủ --> orginal Chương 1520 : Buồn đau khúc --> orginal Chương 1521 : Lửa giận ngập trời --> orginal Chương 1522 : Trời đất biến sắc --> orginal Chương 1523 : Điểm sáng ngập trời --> orginal Chương 1524 : Tay vận mệnh --> orginal Chương 1525 : Vang dội đại lục --> orginal Chương 1526 : Khí phách tiếng chuông --> orginal Chương 1527 : Tiếc ngày chuông nát --> orginal Chương 1528 : Các đường hào kiệt --> orginal Chương 1529 : Chỉ giết không hàng --> orginal Chương 1530 : Đế Bảng Rút lui Tay --> orginal Chương 1531 : Tuyệt thế một kích --> orginal Chương 1532 : Thế cục thay đổi đột ngột --> orginal Chương 1533 : Dung hợp chiến Thân thể --> orginal Chương 1534 : Không có chủ Khung Đồ --> orginal Chương 1535 : Đạo cảnh đại thành --> orginal Chương 1536 : Đạp đạp quần hùng --> orginal Chương 1537 : Ngang đẩy vô địch --> orginal Chương 1538 : Thời đại Thương Lam --> orginal Chương 1539 : Tần hay nguyên năm --> orginal Chương 1540 : Chinh chiến chín ngày --> orginal Chương 1541 : Xoải bước Thiên đạo thang --> orginal Chương 1542 : Phi thăng đạo tràng --> orginal Chương 1543 : Nói nói chính sự --> orginal Chương 1544 : Chín Thiên Tiên Vực --> orginal Chương 1545 : Thăng tiên chiến --> orginal Chương 1546 : Không Tua Giới --> orginal Chương 1547 : Một câu Tần thiếu --> orginal Chương 1548 : Đạo thống vô thượng --> orginal Chương 1549 : Thiên tài chạm trán --> orginal Chương 1450 : Trời đất Bằng Vương --> orginal Chương 1551 : Khoáng U tiên thể --> orginal Chương 1552 : Vạn đạo tiên khiến --> orginal Chương 1553 : Chém giết thiên thần --> orginal Chương 1554 : Hóa hiểm vì Di --> orginal Chương 1555 : Tiến vào chiến trường --> orginal Chương 1556 : Kỳ dị đổi --> orginal Chương 1557 : Tiên vương Nam Thế --> orginal Chương 1558 : Dược thần hoa --> orginal Chương 1559 : Ngàn uy Cổ Hải --> orginal Chương 1560 : Đoạt chiến --> orginal Chương 1561 : Chiến Huyết tung bay --> orginal Chương 1562 : Tiên quang xung thiên --> orginal Chương 1563 : Thăng tiên cơ duyên --> orginal Chương 1564 : Minh Âm thái tử --> orginal Chương 1565 : Thú mây ngọc --> orginal Chương 1566 : Nhận Chủng Mà tới --> orginal Chương 1567 : Hai vị Tứ Cực --> orginal Chương 1568 : Tứ Cực chiến --> orginal Chương 1569 : Run sợ chúng nhân --> orginal Chương 1570 : Lớn đánh ra tay --> orginal Chương 1571 : Nghịch Kị Môn đồ --> orginal Chương 1572 : Cấm kị Thái Cổ --> orginal Chương 1573 : Một tháng sau --> orginal Chương 1574 : Nổi sinh Thiên cảnh --> orginal Chương 1575 : Một tới mười phẩm --> orginal Chương 1576 : Thanh thánh không gian --> orginal Chương 1577 : Đừng ra lòng Tài --> orginal Chương 1578 : Khung Đồ lại lộ vẻ --> orginal Chương 1579 : Dương Long trưởng lão --> orginal Chương 1580 : Đe doạ dụ dỗ --> orginal Chương 1581 : Ác mộng đánh úp --> orginal Chương 1582 : Tiên vương mắt --> orginal Chương 1583 : Thiếu niên áo trắng --> orginal Chương 1584 : Ngoài ý muốn mời ước chừng --> orginal Chương 1585 : Biến dị Lặng lẽ Sinh --> orginal 1579 : Mục đích chân chính --> orginal Chương 1587 : Ngang đánh thiên thần --> orginal Chương 1588 : Thân phận rợn người --> orginal Chương 1589 : Nghiền ép Tứ Cực --> orginal Chương 1590 : Xương cốt ma tiên vương --> orginal Chương 1591 : Tiên Vực Huyền Bình --> orginal Chương 1592 : Bản thân thứ hai --> orginal Chương 1593 : Cổ Thành yên tĩnh --> orginal Chương 1594 : Phá lệ nội môn --> orginal Chương 1595 : Không có đỉnh chân nhân --> orginal Chương 1596 : Thái Hoang Khung Vũ --> orginal Chương 1597 : Thân thể mê --> orginal Chương 1598 : Tửu hội thiên tài --> orginal Chương 1599 : Kĩ rợn bốn ngồi --> orginal Chương 1600 : Thọ yến gọi mở --> orginal Chương 1601 : Tân khách phân tới --> orginal Chương 1602 : Vạn đêm thần hoa --> orginal Chương 1603 : Quen thuộc đao --> orginal Chương 1604 : Chằm chằm chiến --> orginal Chương 1605 : Run sợ sức chiến đấu --> orginal Chương 1606 : Người thắng là vua --> orginal Chương 1607 : Nguy cơ chợt tới --> orginal Chương 1608 : Cơn giận của cường giả --> orginal Chương 1609 : Trắng một kiếm quân --> orginal Chương 1610 : Ba đại tiên vương --> orginal Chương 1611 : Vận rủi thể --> orginal Chương 1612 : Động phủ chí tôn --> orginal Chương 1613 : Tường vân màu vàng --> orginal Chương 1614 : Cảnh giới thiên thần --> orginal Chương 1615 : Ngoài vòng pháp luật thảm --> orginal Chương 1616 : Khô lâu Tứ Cực --> orginal Chương 1617 : Thăng tiên triều --> orginal Chương 1618 : Mười đại tiên cổ --> orginal Chương 1619 : Giết tiên --> orginal Chương 1620 : Bồ đề cổ Sát --> orginal Chương 1621 : Đao đen phản ứng --> orginal Chương 1622 : Sát ý điên sóng --> orginal Chương 1623 : Hung cơ đánh úp --> orginal Chương 1624 : Phúc họa khó liệu --> orginal Chương 1625 : Ma ảnh quỷ dị --> orginal Chương 1626 : Tám Diệu Ma Vương --> orginal Chương 1627 : Hóa tiên cây --> orginal Chương 1628 : Tiên Cổ lại mở --> orginal Chương 1629 : Tu sĩ đủ tới --> orginal Chương 1630 : Long Thiền áo choàng trắng --> orginal Chương 1631 : Tao ngộ vòng vây --> orginal Chương 1632 : Ngàn cổ pháp vân --> orginal Chương 1633 : Lập địa thăng tiên --> orginal Chương 1634 : Chiến vân đạo tâm --> orginal Chương 1635 : Buông tay đánh một trận --> orginal Chương 1636 : Trời đất phá gương --> orginal Chương 1637 : Nghèo đuổi không buông --> orginal Chương 1638 : Chết trộn man quấn --> orginal Chương 1639 : Tu vi bán tiên --> orginal Chương 1640 : Bảy rồng Cộng Múa --> orginal Chương 1641 : Chư Yêu cột đá --> orginal Chương 1642 : Đồ uy sơ lộ vẻ --> orginal Chương 1643 : Hàng phục vàng cánh --> orginal Chương 1644 : Bóng tối hàng lâm --> orginal Chương 1645 : Vương giả chút đèn --> orginal Chương 1646 : Ngàn yêu đều --> orginal Chương 1647 : Hỗn nguyên thánh báo --> orginal Chương 1648 : Quái dị đồng chữ --> orginal Chương 1649 : Kết giới rách miệng --> orginal Chương 1650 : Lại gặp màu tím hồ --> orginal Chương 1651 : Rồng loại chiến --> orginal Chương 1652 : Ngộ tiên Hoa Thụ --> orginal Chương 1653 : Tám ngày sau --> orginal Chương 1654 : Giết đạo môn đồ --> orginal Chương 1655 : Phách lực phi phàm --> orginal Chương 1656 : Tiên hồn --> orginal Chương 1657 : Vương giả chiến --> orginal Chương 1658 : Quân tử ước chừng --> orginal Chương 1659 : Chí tôn thứ nhất --> orginal Chương 1660 : Chảy tháng nói thành --> orginal Chương 1661 : Huyễn tiên đạo cửa --> orginal Chương 1662 : Đen trắng hai con --> orginal Chương 1663 : Tiệc đêm thịnh soạn --> orginal Chương 1664 : Huynh đệ Mạnh gia --> orginal Chương 1665 : Hồng vận thể --> orginal Chương 1666 : Thiên tiên trăng tàn --> orginal Chương 1667 : Âm dương chọn lựa --> orginal Chương 1688 : Vị trí tông chủ --> orginal Chương 1689 : Sáu muốn bổn tướng --> orginal Chương 1690 : Cơn giận của sơn linh --> orginal Chương 1671 : Đại đạo Cực Sinh --> orginal Chương 1672 : 喋 máu thánh địa --> orginal Chương 1673 : Trăm tông đại chiến --> orginal Chương 1674 : Vạn Tiêu buồn --> orginal Chương 1675 : Mãnh thú vào tràng --> orginal Chương 1676 : Bổ ngày đỉnh --> orginal Chương 1677 : Rồng vây khốn cục --> orginal Chương 1678 : Mười hai tiên đồ --> orginal Chương 1679 : Hồng hoang cự thú --> orginal Chương 1680 : Tu vi chân chính --> orginal Chương 1681 : Nói rồng thêm thân --> orginal Chương 1682 : Một mảnh rung động --> orginal Chương 1683 : Chiến nói tiên điển --> orginal Chương 1684 : Người quay về --> orginal Chương 1685 : Đánh động nói thành --> orginal Chương 1686 : Ác mộng bá chủ --> orginal Chương 1687 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 1688 : Uy hiếp đạo thống --> orginal Chương 1689 : Quỷ ảnh trùng trùng --> orginal Chương 1690 : Rợn người phô trương --> orginal Chương 1691 : Đủ luyện mười đạo --> orginal Chương 1692 : Đại chiến tướng lên --> orginal Chương 1693 : Ba bàn tay khiến cho --> orginal Chương 1694 : Một chạm tức phát --> orginal Chương 1695 : Bảy thức đổi --> orginal Chương 1696 : Dữ dằn sức chiến đấu --> orginal Chương 1697 : Khó thiện thân thể --> orginal Chương 1698 : Tu vi phơi sáng --> orginal Chương 1699 : Thiên tài tuyệt thế --> orginal Chương 1700 : Cường thế thiên vị --> orginal Chương 1701 : Lại thêm thiên tài --> orginal Chương 1702 : Thân thể thay đổi to lớn --> orginal Chương 1703 : Ý của kiếp trước --> orginal Chương 1704 : Chí tôn hoa mở --> orginal Chương 1705 : Khủng bố đại chiến --> orginal Chương 1706 : Hoang lôi chí tôn --> orginal Chương 1707 : Phạt nói kiếm --> orginal Chương 1708 : Đáy cốc tầng mây --> orginal Chương 1709 : Tiên chiến rơi màn --> orginal Chương 1710 : Tiên Vực chấn động --> orginal Chương 1711 : Cự phách mật đàm --> orginal Chương 1712 : Động phủ đại biến --> orginal Chương 1713 : Ác ma giao dịch --> orginal Chương 1714 : Nặn Linh pháp --> orginal Chương 1715 : Nào vì Chư Tiên --> orginal Chương 1716 : Truyền thừa chí tôn --> orginal thứ một nghìn bảy trăm một bảy chương biển lửa núi đao --> orginal Chương 1718 : Vào đao tiên phù --> orginal Chương 1719 : Lợi tới lợi đi về phía --> orginal Chương 1720 : Ngọc tôn lung linh --> orginal Chương 1721 : Vạn đêm tiên liễu --> orginal Chương 1722 : Trong hồ hồ --> orginal Chương 1723 : Hóa nói tiên Ngọn lửa --> orginal Chương 1724 : Đắp nặn lại đạo cơ --> orginal Chương 1725 : Tận cùng Cổ Đạo --> orginal Chương 1726 : Một tiếng Ngô Chủ --> orginal Chương 1727 : Chín màu sơ lộ vẻ --> orginal Chương 1728 : Hồn phi phách tán --> orginal Chương 1729 : Chấn nói kích pháp --> orginal Chương 1730 : Chí tôn truyền đạo --> orginal Chương 1731 : Hoàn vũ đao quyết --> orginal Chương 1732 : Độc khiến tiên vương --> orginal Chương 1733 : Lên tiếng không khiêm tốn --> orginal Chương 1734 : Cơn giận của Tần Nam --> orginal Chương 1735 : Võ hội thiên tài --> orginal Chương 1736 : Lấy một đôi ba --> orginal Chương 1737 : Bá chủ đi ra --> orginal Chương 1738 : Chí tôn đủ tới --> orginal Chương 1739 : Càn quyết lão đạo --> orginal Chương 1740 : Lại độ quật khởi --> orginal Chương 1741 : Tiên Vực thứ bốn --> orginal Chương 1742 : Vạn trọng tiên lâu --> orginal Chương 1743 : Làm Ngọn lửa Một tộc --> orginal Chương 1744 : Đứt thiên đao uy --> orginal Chương 1745 : Bỗng tới sát cơ --> orginal Chương 1746 : Không có cầu chí tôn --> orginal Chương 1747 : Thần bí cấm phù --> orginal Chương 1748 : Đông cảnh thánh nước --> orginal Chương 1749 : Thân ảnh Cổ tộc --> orginal Chương 1750 : Lại gặp người quen cũ --> orginal Chương 1751 : Không có chủ nói --> orginal Chương 1752 : Vì sao lửa --> orginal Chương 1753 : Một sóng chưa bình --> orginal Chương 1754 : Một sóng lại lên --> orginal Chương 1755 : Lưu ly cổ cung --> orginal Chương 1756 : So đấu ước đấu --> orginal Chương 1757 : Sánh kịp Mỹ nữ đế --> orginal Chương 1758 : Lấy một đôi năm --> orginal Chương 1759 : Đao pháp duy nhất --> orginal Chương 1760 : Gió chặc kéo hô --> orginal Chương 1761 : Viên tịch đại sư --> orginal Chương 1762 : Một tiếng ma rống --> orginal Chương 1763 : Băng tuyết thi thể nguyên --> orginal Chương 1764 : Chân chính hợp tác --> orginal Chương 1765 : Ma đêm huyễn cảnh --> orginal Chương 1766 : Cuối cùng tìm được --> orginal Chương 1767 : Mười vu máu cấm --> orginal Chương 1768 : Xoải bước Nói tiên thang --> orginal Chương 1769 : Thượng cổ mười ác --> orginal Chương 1770 : Đào cái hố --> orginal Chương 1771 : Lại hố chư vương --> orginal Chương 1772 : Liên thủ Minh Vong --> orginal Chương 1773 : Tám Lung Cổ miếu --> orginal Chương 1774 : Nơi quỷ dị --> orginal Chương 1775 : Tranh đoạt ma huyết --> orginal Chương 1776 : Một người ở chỗ này --> orginal Chương 1778 : Dị tượng Chư Bảo --> orginal Chương 1779 : Quỷ dị chọn lựa --> orginal Chương 1780 : Thân ảnh Chư Tiên --> orginal Chương 1781 : Thu phục Đạo Linh --> orginal Chương 1782 : Lam lam uy --> orginal Chương 1783 : Ba trận liền/ngay cả ầm --> orginal Chương 1784 : Viên tịch ý đồ --> orginal Chương 1785 : Vô danh tiểu tốt --> orginal Chương 1786 : Yếm cổ chết --> orginal Chương 1787 : Cấm địa Lục Hợp --> orginal Chương 1788 : Bỉ Ngạn Hoa rừng --> orginal Chương 1789 : Phi Việt tiên cầu --> orginal Chương 1790 : Cô Rét lạnh/run sợ Tiên vương --> orginal Chương 1791 : Sáu cấm tiên ngọc --> orginal Chương 1792 : Họa vô đơn chí --> orginal Chương 1793 : Một trận bi kịch --> orginal Chương 1794 : Thánh linh thể --> orginal Chương 1795 : Toàn bộ đi chết --> orginal Chương 1796 : Chủ Linh Ấn uy --> orginal Chương 1997 : Tiên ngọc quáng mạch --> orginal Chương 1798 : Bốn pháp tám giống như --> orginal Chương 1799 : Tiên linh có nữ --> orginal Chương 1800 : Chung quanh than sợ --> orginal Chương 1801 : Phụng bồi đến cùng --> orginal Chương 1802 : Lớn biến dị tới --> orginal Chương 1803 : Biến mất hoa --> orginal Chương 1804 : Lục Khinh Âm --> orginal Chương 1805 : Lớn đánh ra tay --> orginal Chương 1806 : Nuốt tháng chín đầu chó --> orginal Chương 1807 : Liên thủ --> orginal Chương 1808 : Ẩn chứa nước Tiểu Thiên --> orginal Chương 1809 : Tiểu nhân trong bóng tối --> orginal Chương 1810 : Xung kích Thiên Tiên Cảnh --> orginal Chương 1811 : Nguy cơ khi đầu --> orginal Chương 1812 : Lục Khinh Âm ra tay --> orginal Chương 1813 : Thật tốt tính sổ --> orginal Chương 1814 : Vương giận --> orginal Chương 1815 : Không ngừng người tới --> orginal Chương 1816 : Máu thành --> orginal Chương 1817 : Khủng bố hóa nói tiên Ngọn lửa --> orginal Chương 1818 : Dựng ở trên tiên linh --> orginal Chương 1819 : Sự rung động của đám tiên vương --> orginal Chương 1820 : Thân lâm hiểm cảnh --> orginal Chương 1821 : Người sống trong mộ lớn --> orginal Chương 1822 : Lên mạng tiên thụ --> orginal Chương 1823 : Quen thuộc lại thân ảnh xa lạ --> orginal Chương 1824 : Nở hoa kết quả --> orginal Chương 1825 : Tuyệt thế giữa tranh phong --> orginal Chương 1826 : Chiến tướng thượng cổ --> orginal Chương 1827 : Thiên môn --> orginal Chương 1828 : Sự quyết đoán của đám thiên tài --> orginal Chương 1829 : Tiên đạo vỡ nát --> orginal Chương 1830 : Không có tiên --> orginal Chương 1831 : Nương tử nhỏ đến --> orginal Chương 1832 : Nào vì vận khí --> orginal Chương 1833 : Huyết mâu --> orginal Chương 1834 : Chín cái chí tôn --> orginal Chương 1835 : Chấn động chung quanh chín chữ --> orginal Chương 1836 : Trùm khắp nơi đều tới --> orginal Chương 1837 : Chém --> orginal Chương 1838 : Cái thứ mười bốn đạo thống vô thượng --> orginal Chương 1839 : Thiên tiên trong gió bão --> orginal Chương 1840 : --> orginal Chương 1841 : Cấm kị tái hiện --> orginal Chương 1842 : Không có tương cửa --> orginal Chương 1843 : Da thú những gì cầu vật --> orginal Chương 1844 : Người chết nhưng vào, người sống xông nhầm --> orginal Chương 1845 : Ba cái quái nhân --> orginal Chương 1846 : Giết? Bảo địa? --> orginal Chương 1847 : Vào đao khác một mặt --> orginal Chương 1848 : Khắp nơi sát cơ --> orginal Chương 1849 : Quan tài --> orginal Chương 1850 : Đao pháp khoảnh khắc --> orginal Chương 1851 : Gặp mặt Chư Tiên thứ bảy --> orginal Chương 1852 : Chân tướng --> orginal Chương 1853 : Sát cơ trong bóng tối --> orginal Chương 1854 : Sự run sợ của ba vị trùm --> orginal Chương 1855 : Của bi kịch chí tôn bắt đầu --> orginal Chương 1856 : Càng nháo càng lớn --> orginal Chương 1859 : Trùng sinh --> orginal Chương 1860 : Huyết thống Xoải bước Tổ --> orginal Chương 1861 : Thành tựu bá chủ ngày --> orginal Chương 1862 : Người tới Khung Vũ Thái Hoang Tông --> orginal Chương 1863 : Đạo pháp cấu tạo cây --> orginal Chương 1864 : Tấn thăng phương pháp của Cái Thế Bá Chủ --> orginal Chương 1865 : Năm tộc pháp thành --> orginal Chương 1865 : Gây rối --> orginal Chương 1866 : Trước người lộ vẻ thánh --> orginal Chương 1867 : --> orginal Chương 1868 : Chạm trán --> orginal Chương 1869 : Đạo pháp cây uy --> orginal Chương 1870 : Cổ loại --> orginal Chương 1871 : Tuyệt thế ba đạo --> orginal Chương 1872 : Ý quyết --> orginal Chương 1873 : Tiên nguyệt 阙 miệng --> orginal Chương 1874 : Cầu không --> orginal Chương 1875 : Kiếm rách diệt cờ --> orginal Chương 1876 : Tháng trong tiên --> orginal Chương 1877 : Không có hơi thở Huyền Thiên đất --> orginal Chương 1878 : Thái thượng hóa thanh --> orginal Chương 1879 : Thua thương --> orginal Chương 1880 : Nở hoa kết quả --> orginal Chương 1881 : Thánh sơn --> orginal Chương 1882 : Gió bão --> orginal Chương 1883 : Đều có chỗ nhúc nhích --> orginal Chương 1884 : Trong bóng tối tiên Đồng --> orginal Chương 1885 : Kim tiên --> orginal Chương 1886 : Một kiếm vạn cổ không --> orginal Chương 1887 : Các lộ vẻ thần thông --> orginal Chương 1888 : Đỉnh núi lớn, dưới cây lớn --> orginal Chương 1889 : Lớn hỗn chiến --> orginal Chương 1890 : Mười hoa đủ mở bá chủ tới --> orginal Chương 1891 : Vạn đời chủ sắp --> orginal Chương 1892 : Đến từ sự dao động của thần hồn --> orginal Chương 1893 : Chống địch --> orginal Chương 1894 : Phơi sáng --> orginal Chương 1895 : Liên tiếp tấn thăng --> orginal Chương 1896 : Đưa thân hiểm địa --> orginal Chương 1897 : Ba đạo ánh mắt trong bóng tối --> orginal Chương 1898 : Vô địch --> orginal Chương 1899 : Đại Thanh tính --> orginal Chương 1900 : Thế không thể chắn --> orginal Chương 1901 : Đại chiến lại lên --> orginal Chương 1902 : Trong biển luân hồi thần hoa mở (thượng) --> orginal Chương 1903 : Trong biển luân hồi thần hoa mở (hạ) --> orginal Chương 1904 : Chấn động --> orginal Chương 1905 : Mười cây sáu cỏ ba hoa --> orginal Chương 1906 : Vương giả chân chính --> orginal Chương 1907 : Dựng Ngọn lửa Thật quyết --> orginal Chương 1908 : Quá Tiểu Tiên Vực ngày mai --> orginal Chương 1909 : Tắm/giặt/rửa lòng thiền chùa --> orginal Chương 1910 : Xanh liễu --> orginal Chương 1911 : Lâm Nam thư sinh --> orginal Chương 1912 : Phật chiến quyết --> orginal Chương 1913 : Tranh bưng lại lên --> orginal Chương 1914 : Lớn đánh ra tay --> orginal Chương 1915 : Nam đài lão phật --> orginal Chương 1916 : Lớn Bồ Tát ánh sáng --> orginal Chương 1917 : U hồn cây --> orginal Chương 1918 : Là vì Đông đảo Chúng sinh --> orginal Chương 1919 : Không tin cậy lão phật --> orginal Chương 1920 : Ngoài ý muốn tới tin --> orginal Chương 1921 : Mười muốn tông --> orginal Chương 1922 : Tám dương các --> orginal Chương 1923 : Thái thượng trưởng lão cùng môn chủ --> orginal Chương 1924 : Người tới ngoài ý muốn --> orginal Chương 1925 : Trăng bạc ngày cầu --> orginal Chương 1926 : Hạ Hoan vui mừng --> orginal Chương 1927 : Mật bọc lớn ngày công pháp --> orginal Chương 1928 : Cổ ảnh --> orginal Chương 1929 : Chín thần Xoải bước Giới tế đàn --> orginal Chương 1930 : Lấy hai đúng bốn --> orginal Chương 1931 : Gặp lại trước dân di giống như --> orginal Chương 1932 : Rợn người --> orginal Chương 1933 : Trí nhớ tái hiện (thượng) --> orginal Chương 1934 : Trí nhớ tái hiện (hạ) --> orginal Chương 1935 : Trạng Nếu khải hoàn --> orginal Chương 1936 : Các sự gây khó khăn của thế lực lớn (thượng) --> orginal Chương 1937 : Các sự gây khó khăn của thế lực lớn (hạ) --> orginal Chương 1938 : Để người run sợ một màn --> orginal Chương 1939 : Lớn Bóng đè Nguyền rủa --> orginal Chương 1940 : Lai lịch chiến thần phơi sáng --> orginal Chương 1941 : Ngươi có thể biết tên --> orginal Chương 1942 : Tiên Vực bí mật (thượng) --> orginal Chương 1943 : Tiên Vực bí mật (hạ) --> orginal Chương 1944 : Hải vực thánh tôn --> orginal Chương 1945 : Mạnh độ --> orginal Chương 1946 : Trong gió bão sừng sững --> orginal Chương 1947 : Linh 墟 --> orginal Chương 1948 : Cháy mạnh Hoàng nói --> orginal Chương 1949 : Thí nói một tộc sơ hiện --> orginal Chương 1950 : Hóa tôn --> orginal Chương 1951 : Hư không Thiên Giới --> orginal Chương 1952 : Núi Mãng Chiến hỏa --> orginal Chương 1953 : Long phượng lửa hồ --> orginal Chương 1954 : Nào vì cơ duyên --> orginal Chương 1955 : Bảy mươi hai trời đất thánh khu --> orginal Chương 1956 : Sát Cục --> orginal Chương 1957 : Triệt để phơi sáng --> orginal Chương 1958 : Vạn cổ tội nhân thứ nhất --> orginal Chương 1959 : Đồ linh thanh âm truyền tới --> orginal Chương 1960 : Hình tượng hủy hư hỏng thần sứ --> orginal Chương 1961 : Vương giả quay về --> orginal Chương 1962 : Tà thần điện --> orginal Chương 1963 : Rồng thần --> orginal Chương 1964 : Cúc cung hành lễ --> orginal Chương 1965 : Đưa phần đại lễ --> orginal Chương 1966 : Với trong vạn người luồn lách mà qua --> orginal Chương 1967 : Hạo kiếp sao? --> orginal Chương 1668 : Rất nhanh liền trở về --> orginal Chương 1969 : Một cái búng tay tro bay khói diệt --> orginal Chương 1970 : Yến hội --> orginal Chương 1971 : Thánh đế đại lục --> orginal Chương 1972 : Nhắc nhở một cái con trai ngươi --> orginal Chương 1973 : Hai cái chọc họa tinh --> orginal Chương 1974 : Đôi tông đại hôn cùng mật mưu --> orginal Chương 1975 : Đoạt thân --> orginal Chương 1976 : Hoạch Vì giới (thượng) --> orginal Chương 1977 : Hoạch Vì giới (hạ) --> orginal Chương 1978 : Một người khi cửa ải --> orginal Chương 1979 : Giết vào quá a Thiên Cung --> orginal Chương 1980 : Cường thế tàn phá --> orginal Chương 1981 : Thẳng đến tận cùng thế giới --> orginal Chương 1982 : Thuộc về kỳ --> orginal Chương 1983 : Tuyệt sắc đôi trộm --> orginal Chương 1984 : Huyết đài chí tôn --> orginal Chương 1985 : Sơ chiến --> orginal Chương 1986 : Chín vân sóng mây --> orginal Chương 1987 : Khóa không --> orginal Chương 1988 : Mười sáu máu vương ngồi --> orginal Chương 1989 : Cổ Thành trong ẩn giấu --> orginal Chương 1990 : Đánh úp --> orginal Chương 1991 : Kiếp sau đều hiện thế --> orginal Chương 1992 : Trăm tôn yêu tiên Vách --> orginal Chương 1993 : Lại thử một lần --> orginal Chương 1994 : Một người cùng chư vương (thượng) --> orginal Chương 1995 : Một người cùng chư vương (hạ) --> orginal Chương 1996 : Sự bí mật của ấn kí chiến thần --> orginal Chương 1997 : Một giọt máu, trời đất nhúc nhích --> orginal Chương 1998 : Quát Cổ --> orginal Chương 1999 : Hai đại thánh con --> orginal thứ hai không không chương trời đất thứ nhất thánh khu --> orginal Chương 2001 : Đuổi hươu --> orginal Chương 2002 : Tán tiên đường, Lý Bạch Dạ --> orginal Chương 2003 : Chuyện phất áo đi --> orginal Chương 2004 : Tiên hươu giáng thế --> orginal Chương 2005 : Kinh thiên động địa lớn đuổi giết --> orginal Chương 2006 : Nghịch nói mà đi --> orginal Chương 2007 : Phát hiện ngoài ý muốn --> orginal Chương 2008 : Chém tiên hà mở --> orginal Chương 2009 : Bảo vệ thiên thần cửa --> orginal Chương 2010 : Bỉ Ngạn --> orginal Chương 2011 : Trang thần --> orginal Chương 2012 : Vua tôi mộ chôn --> orginal Chương 2013 : Bảo địa tuyệt thế --> orginal Chương 2014 : Ma khí tái hiện --> orginal Chương 2015 : Các người qua đường kiệt --> orginal Chương 2016 : Thủ bút cấm kị Thái Cổ --> orginal Chương 2017 : Một niệm thành chí tôn --> orginal Chương 2018 : Bắt lại đá ấn --> orginal Chương 2019 : Túc mệnh --> orginal Chương 2020 : Không chỉ một cái người --> orginal Chương 2021 : Nói kiếp (thượng) --> orginal Chương 2022 : Nói kiếp (hạ) --> orginal Chương 2023 : Chín ngày rung chuyển --> orginal Chương 2024 : Kiếp dưới chiến (thượng) --> orginal Chương 2025 : Kiếp dưới chiến (hạ) --> orginal Chương 2026 : Vô thượng cơn giận của đạo thống --> orginal Chương 2027 : Đánh giết thánh tử --> orginal Chương 2028 : Chóp núi chiến --> orginal Chương 2029 : Kiếp trước tỉnh giấc (thượng) --> orginal Chương 2030 : Kiếp trước tỉnh giấc (trung) --> orginal Chương 2031 : Kiếp trước tỉnh giấc (hạ) --> orginal Chương 2032 : Đại thành --> orginal Chương 2033 : Một tiếng xuyên qua thời không hướng về phía hồn --> orginal Chương 2034 : Xử --> orginal Chương 2035 : Là người của ta --> orginal Chương 2036 : Sự khủng bố của Phi Việt Nữ Đế --> orginal Chương 2037 : Biến cố --> orginal Chương 2038 : Kiếp trước mê (thượng) --> orginal Chương 2039 : Kiếp trước mê (trung) --> orginal Chương 2040 : Kiếp trước mê (hạ) --> orginal Chương 2041 : Trước nay chưa từng có --> orginal Chương 2042 : Không do hắn --> orginal Chương 2043 : Mầm mống --> orginal Chương 2044 : Chỉ thừa một năm --> orginal Chương 2045 : Đạo cảnh viên mãn --> orginal Chương 2046 : Nhúc nhích đằng trước đi về phía --> orginal Chương 2047 : Hoàng Đình --> orginal Chương 2048 : Khiêm tốn tham dự --> orginal Chương 2049 : Từ chối --> orginal Chương 2050 : Nào cũng không vào --> orginal Chương 2051 : Ngươi kia liền thử xem --> orginal Chương 2052 : Nói đồ uy --> orginal Chương 2053 : Nói giết liền giết --> orginal Chương 2054 : Thu hoạch ngoài ý muốn --> orginal Chương 2055 : Thành công tiến vào --> orginal Chương 2056 : Năm huyền cây --> orginal Chương 2057 : Nói cây quan sát nghĩ đồ --> orginal Chương 2058 : Rợn lên --> orginal Chương 2059 : Chìm hoang biển --> orginal Chương 2060 : Đều đến --> orginal Chương 2061 : Thương cánh hướng chủ --> orginal Chương 2062 : Hỗn chiến --> orginal Chương 2063 : Quá để cho ta thất vọng --> orginal Chương 2064 : Không độ nước lũ --> orginal Chương 2065 : Tính kế --> orginal Chương 2066 : Pháp đồ đúng đôi thánh --> orginal Chương 2067 : Thiên tôn quyền --> orginal Chương 2068 : Biến hoá --> orginal Chương 2069 : Hoa nến --> orginal Chương 2070 : Giao lòng --> orginal Chương 2071 : Giận phát hướng mũ --> orginal Chương 2072 : Cường thế miết chết --> orginal Chương 2073 : Toàn thành đánh động --> orginal Chương 2074 : Thời cơ --> orginal Chương 2075 : Lý dài thánh --> orginal Chương 2076 : Hãm vào nguy cục --> orginal Chương 2077 : Chấp Phạt tượng đá --> orginal Chương 2078 : Ngộ tiên thảo --> orginal Chương 2079 : Thần bí đảo --> orginal Chương 2080 : Bố cục lão giả thần bí --> orginal Chương 2081 : Lớn bừa bãi thu thổi --> orginal Chương 2082 : Mở ra! --> orginal Chương 2083 : Chín ngàysự ngột ngạt của đám chí tôn --> orginal Chương 2084 : Hai mươi bốn rít hồn tiên ngọc --> orginal Chương 2085 : Tin phật --> orginal Chương 2086 : Chiến xằng bậy nay thánh tăng --> orginal Chương 2087 : Không yếu thế yếu --> orginal Chương 2088 : Chủ cảnh thi hài --> orginal Chương 2089 : Bên trong diễn trời đất --> orginal Chương 2090 : Hai căn hài cốt --> orginal Chương 2091 : Đạo thuật tổ hợp --> orginal Chương 2092 : Thí nói một sự phản ứng của tộc --> orginal Chương 2093 : Thịnh thế trong ẩn giấu nước lũ --> orginal Chương 2094 : Phát giác --> orginal Chương 2095 : Máu núi chiến một trận --> orginal Chương 2096 : Khác thường --> orginal Chương 2097 : Ẩn giấu ở máu bí mật dưới núi --> orginal Chương 2098 : Ba lòng một hồn --> orginal Chương 2099 : Trộm lấy nói --> orginal Chương 2100 : Đá ấn sơ động --> orginal Chương 2101 : Lại thấy chiếm thân xác --> orginal Chương 2102 : Bí thuật linh hồn --> orginal Chương 2103 : Bàn tay xé rách hết thảy --> orginal Chương 2104 : Không có cung trăng --> orginal Chương 2105 : Vào --> orginal Chương 2106 : Trăm đạo khó --> orginal Chương 2107 : Thời không đá --> orginal Chương 2108 : Run sợ vật --> orginal Chương 2109 : Trở mặt --> orginal Chương 2110 : Trời, --> orginal Chương 2111 : Trí nhớ ma tôn sơ hiện --> orginal Chương 2112 : Đại chiến --> orginal Chương 1113 : Lý dài thánh chết --> orginal Chương 2114 : Một đao chém vạn phật (thượng) --> orginal Chương 2115 : Một đao chém vạn phật (hạ) --> orginal Chương 2116 : Kéo xuống Màn Màn --> orginal Chương 2117 : Trắng Huyền lão tổ tới tin --> orginal Chương 2118 : Cực tây --> orginal Chương 2119 : Đá ấn lại một cái tác dụng --> orginal Chương 2120 : Che to bằng trời nguyền rủa --> orginal Chương 2121 : Đường thấy bất bình một tiếng rống --> orginal Chương 2122 : Thánh tử Hứa gia --> orginal Chương 2123 : To lớn thu hoạch (thượng) --> orginal Chương 2124 : To lớn thu hoạch (hạ) --> orginal Chương 2125 : Chín ngày máu tiên trì --> orginal Chương 2126 : Dựa dẫm nhiều người? --> orginal Chương 2127 : Phù hiệu màu máu --> orginal Chương 2128 : Khủng bố cô nói --> orginal Chương 2129 : Lý Dương Buồm --> orginal Chương 2130 : Lên thuyền --> orginal Chương 2131 : Chí tôn cứu chủ --> orginal Chương 2132 : Vô thượng Hạo Ngày khiến --> orginal Chương 2133 : Tin tức --> orginal Chương 2134 : Bóng tối tuyệt thành --> orginal Chương 2135 : Khách quý --> orginal Chương 2136 : Vô ý hồn ngọc --> orginal Chương 2137 : Đen chủ --> orginal Chương 2138 : Chiêu binh mãi mã --> orginal Chương 2139 : Thái độ của Mặc Tà --> orginal Chương 2140 : Nữ đế chiến (một) --> orginal Chương 2141 : Nữ đế chiến (hai) --> orginal Chương 2143 : Nữ đế chiến (ba) --> orginal Chương 2144 : Nữ đế chiến (bốn) --> orginal Chương 2145 : Nữ đế chiến (năm) --> orginal Chương 2146 : Nữ đế chiến (sáu) --> orginal Chương 2147 : Nữ đế chiến (bảy) --> orginal Chương 2148 : Nữ đế chiến (tám) --> orginal Chương 2149 : Nữ đế chiến (chín) --> orginal Chương 2150 : Nữ đế chiến (mười một) --> orginal Chương 2151 : Nữ đế chiến (mười hai) --> orginal Chương 2152 : Nữ đế chiến (mười ba) --> orginal Chương 2153 : Nữ đế chiến (mười bốn) --> orginal Chương 2154 : Nữ đế chiến (mười lăm) --> orginal Chương 2155 : Phật sửa trắng tung sinh (thượng) --> orginal Chương 2156 : Phật sửa trắng tung sinh (hạ) --> orginal Chương 2157 : Không địch lực một người (thượng) --> orginal Chương 2158 : Không địch lực một người (hạ) --> orginal Chương 2159 : Hổ Coi Nhìn chăm chú (thượng) --> orginal Chương 2160 : Hổ Coi Nhìn chăm chú (hạ) --> orginal Chương 2161 : Đến --> orginal Chương 2162 : Mãi đêm đánh úp (thượng) --> orginal Chương 2163 : Mãi đêm đánh úp (hạ) --> orginal Chương 2164 : Mười máu dài tháng --> orginal Chương 2165 : Vĩnh hằng quân (thượng) --> orginal Chương 2166 : Vĩnh hằng quân (hạ) --> orginal Chương 2167 : Hóa nguồn rồng, hiện thế gian --> orginal Chương 2168 : Thực Ngày trầm luân --> orginal Chương 2169 : Không oán trách không hối hận --> orginal Chương 2170 : Nói chuyện --> orginal Chương 2171 : Nào vì chóp núi --> orginal Chương 2172 : Tràn đầy dài dòng đường tu hành không ngừng --> orginal Chương 2173 : Phản đồ lửa (thượng) --> orginal Chương 2174 : Phản đồ lửa (hạ) --> orginal Chương 2175 : Rợn lên --> orginal Chương 2176 : Linh hồn khế hợp --> orginal Chương 2177 : Chinh chiến (thượng) --> orginal Chương 2178 : Chinh chiến (trung) --> orginal Chương 2179 : Chinh chiến (hạ) --> orginal Chương 2180 : Liền/ngay cả chém ba trùm (thượng) --> orginal Chương 2181 : Liền/ngay cả chém ba trùm (hạ) --> orginal Chương 2182 : Long Sơn --> orginal Chương 2183 : Đan thành --> orginal Chương 2184 : Đủ thần Cộng Ý --> orginal Chương 2185 : Hướng về phía hồn vạch mưu --> orginal Chương 2186 : Không mục nát lên Ma Chân Quyết (thượng) --> orginal Chương 2187 : Không mục nát lên Ma Chân Quyết (hạ) --> orginal Chương 2188 : Nở hoa kết quả (thượng) --> orginal Chương 2189 : Nở hoa kết quả (hạ) --> orginal Chương 2190 : Hóa rồng Quát Thiên trận --> orginal Chương 2191 : Thần cung hiện (thượng) --> orginal Chương 2192 : Thần cung hiện (hạ) --> orginal Chương 2193 : Ý không ngờ (thượng) --> orginal Chương 2194 : Ý không ngờ (trung) --> orginal Chương 2195 : Ý không ngờ (hạ) --> orginal Chương 2196 : Vĩnh hằng khủng bố (thượng) --> orginal Chương 2197 : Vĩnh hằng khủng bố (trung) --> orginal Chương 2198 : Vĩnh hằng khủng bố (hạ) --> orginal Chương 2199 : Tân sinh dưới tuyệt cảnh (thượng) --> orginal Chương 2200 : Tân sinh dưới tuyệt cảnh (hạ) --> orginal Chương 2201 : Điên dại cử chỉ (thượng) --> orginal Chương 2202 : Điên dại cử chỉ (hạ) --> orginal Chương 2203 : Kinh thiên một kích! --> orginal Chương 2204 : Sơ sinh cùng lột xác (thượng) --> orginal Chương 2205 : Sơ sinh cùng lột xác (trung) --> orginal Chương 2206 : Sơ sinh cùng lột xác (hạ) --> orginal Chương 2207 : Chân thân --> orginal Chương 2208 : Tu sĩ Thiên Tiên Cảnh --> orginal Chương 2209 : Một mũi tên Kinh Hồng --> orginal Chương 2210 : Bái đường thành thân (thượng) --> orginal Chương 2211 : Bái đường thành thân (trung) --> orginal Chương 2212 : Bái đường thành thân (hạ) --> orginal Chương 2213 : Sinh mệnh mới --> orginal Chương 2214 : Nhiều phương sẽ nói --> orginal Chương 2215 : Vết rách --> orginal Chương 2216 : Cái này là nào, thuật? --> orginal Chương 2217 : Tiểu Tiên Vực thứ ba mươi hai --> orginal Chương 2218 : Bàn tay của cấm kị (thượng) --> orginal Chương 2219 : Bàn tay của cấm kị (hạ) --> orginal Chương 2220 : Thiên Đế châu (thượng) --> orginal Chương 2221 : Thiên Đế châu (hạ) --> orginal Chương 2222 : Thương năng lực --> orginal Chương 2223 : Châu trong sinh càn khôn --> orginal Chương 2224 : Tràng giao dịch này --> orginal Chương 2225 : Dẫn rắn ra hang (thượng) --> orginal Chương 2226 : Dẫn rắn ra hang (hạ) --> orginal Chương 2227 : Yên ả rời đi --> orginal Chương 2228 : Đến từ đá ấn chỉ điểm --> orginal Chương 2229 : Ba chôn đem (thượng) --> orginal Chương 2230 : Ba chôn đem (hạ) --> orginal Chương 2231 : Châu linh chỗ ở --> orginal Chương 2232 : Đánh cuộc --> orginal Chương 2233 : Phách lực lớn --> orginal Chương 2234 : Phá núi cùng kinh biến (thượng) --> orginal Chương 2235 : Phá núi cùng kinh biến (trung) --> orginal Chương 2236 : Phá núi cùng kinh biến (hạ) --> orginal Chương 2237 : Chư Bảo đủ hiện --> orginal Chương 2238 : Không có ánh sáng chuyển thế --> orginal Chương 2239 : Tới tấp chuyển thế --> orginal Chương 2240 : Nội tình cùng sát cơ --> orginal Chương 2241 : Sợ Nhiên --> orginal Chương 2242 : Thương chuyển thế (thượng) --> orginal Chương 2243 : Thương chuyển thế (trên trung bình) --> orginal Chương 2244 : Thương chuyển thế (trung) --> orginal Chương 2245 : Thương chuyển thế (trong dưới) --> orginal Chương 2246 : Thương chuyển thế (hạ) --> orginal Chương 2247 : Vị thứ bốn thiên tôn vô thượng (thượng) --> orginal Chương 2248 : Vị thứ bốn thiên tôn vô thượng (hạ) --> orginal Chương 2250 : Dương mưu --> orginal Chương 2251 : Rung động tin tức (thượng) --> orginal Chương 2251 : Rung động tin tức (hạ) --> orginal Chương 2252 : Thanh Khung --> orginal Chương 2253 : Lời của Diệp Chiêu Tiên --> orginal Chương 2254 : Rung chuyển cùng Cộng Mưu (thượng) --> orginal Chương 2255 : Rung chuyển cùng Cộng Mưu (trên trung bình) --> orginal Chương 2256 : Rung chuyển cùng Cộng Mưu (trung) --> orginal Chương 2257 : Rung chuyển cùng Cộng Mưu (trong dưới) --> orginal Chương 2258 : Rung chuyển cùng Cộng Mưu (hạ) --> orginal Chương 2259 : Tiểu Tiên Vực thứ mười --> orginal Chương 2260 : Mắc sai/lầm/nhầm lẫn liền phải chịu phạt --> orginal Chương 2261 : Thiên Đế quyết --> orginal Chương 2262 : Không có chủ Khung Đồ thức tỉnh --> orginal Chương 2263 : Nói vượn một tộc --> orginal Chương 2264 : Trong bóng tối Hứa gia mưu --> orginal Chương 2265 : Lòng vượn ba thánh ấn --> orginal Chương 2266 : Cử động kỳ quái --> orginal Chương 2267 : Chém lòng một kiếm --> orginal Chương 2268 : Tiền đặt cuộc Mưu (thượng) --> orginal Chương 2269 : Tiền đặt cuộc Mưu (hạ) --> orginal Chương 2270 : Đích thân tới --> orginal Chương 2271 : Chuẩn bị chiến --> orginal Chương 2272 : Dưới tháng một số --> orginal Chương 2273 : Lại nổi gió mây --> orginal Chương 2274 : Giết --> orginal Chương 2275 : Giết (hai) --> orginal Chương 2276 : Giết (ba) --> orginal Chương 2277 : Giết (bốn) --> orginal Chương 2278 : Rợn lên (thượng) --> orginal Chương 2279 : Rợn lên (hạ) --> orginal Chương 2280 : Cao tăng Phật Đạo --> orginal Chương 2281 : Lửa giận ngập trời --> orginal Chương 2282 : Nghịch hồn đăng (thượng) --> orginal Chương 2283 : Nghịch hồn đăng (hạ) --> orginal Chương 2284 : Chuyển đổi --> orginal Chương 2285 : Tấn thăng chúa tể (một) --> orginal Chương 2286 : Tấn thăng chúa tể (hai) --> orginal Chương 2287 : Tấn thăng chúa tể (ba) --> orginal Chương 2288 : Tấn thăng chúa tể (bốn) --> orginal Chương 2289 : Tấn thăng chúa tể (năm) --> orginal Chương 2290 : Tấn thăng chúa tể (sáu) --> orginal Chương 2291 : Đá ấn vô địch --> orginal Chương 2292 : Nữ đế đen hóa --> orginal Chương 2293 : Quý Cẩn tư --> orginal Chương 2294 : Đi về --> orginal Chương 2295 : Khởi nguồn núi --> orginal Chương 2296 : Vô thượng sự ảo diệu của thiên tôn --> orginal Chương 2297 : Cổ quái hai lão --> orginal Chương 2298 : Thở dài ách --> orginal Chương 2299 : Cách hồn tiên bia --> orginal Chương 2300 : Đông Hoàng Thái hư xích --> orginal Chương 2301 : Mạnh mạnh liên hợp --> orginal Chương 2302 : Thần hơi thở chiến trường --> orginal Chương 2303 : Thực xin lỗi --> orginal Chương 2304 : Thế cục cải tổ lại (thượng) --> orginal Chương 2305 : Thế cục cải tổ lại (hạ) --> orginal Chương 2306 : Khắp nơi những gì nhúc nhích --> orginal Chương 2307 : Kiên quyết --> orginal Chương 2308 : Một trận đối thoại (thượng) --> orginal Chương 2309 : Một trận đối thoại (hạ) --> orginal Chương 2310 : Trở lại cái thời đại kia --> orginal Chương 2311 : Ba tiếng xin lỗi --> orginal Chương 2312 : Đại cục đã định? --> orginal Chương 2313 : Thánh ngày Lịch (thượng) --> orginal Chương 2314 : Thánh ngày Lịch (hạ) --> orginal Chương 2315 : Ngoài ý muốn sướng run (thượng) --> orginal Chương 2316 : Ngoài ý muốn sướng run (hạ) --> orginal Chương 2317 : Bắt đầu --> orginal Chương 2318 : Giết ngược --> orginal Chương 2319 : Lớn kiếm quyết càn khôn --> orginal Chương 2320 : Rồng đỏ thành --> orginal Chương 2321 : Long tượng đảo (thượng) --> orginal Chương 2322 : Long tượng đảo (hạ) --> orginal Chương 2323 : Diệp chấp sự --> orginal Chương 2324 : Thiên tôn hàng lâm --> orginal Chương 2325 : Chiếu giết không lầm --> orginal Chương 2326 : Chìm rồng --> orginal Chương 2327 : Tuyệt rồng hồn (thượng) --> orginal Chương 2328 : Tuyệt rồng hồn (hạ) --> orginal Chương 2329 : Thôi diễn thời cơ --> orginal Chương 2330 : Thiên tôn đại chiến tràng --> orginal Chương 2331 : Rời đi --> orginal Chương 2332 : Hạo nguyệt lên trời thành (thượng) --> orginal Chương 2333 : Hạo nguyệt lên trời thành (trung) --> orginal Chương 2334 : Hạo nguyệt lên trời thành (hạ) --> orginal Chương 2335 : Lật lọng (thượng) --> orginal Chương 2336 : Lật lọng (hạ) --> orginal Chương 2337 : Một liền/ngay cả ba viên --> orginal Chương 2338 : Một chưởng --> orginal Chương 2339 : Công tử Lăng Tầm --> orginal Chương 2340 : Run sợ toàn thành --> orginal Chương 2341 : Hỏi cổ đồ --> orginal Chương 2342 : Trách nghiện hồi sinh --> orginal Chương 2343 : Lại gặp Lý Thất đường --> orginal Chương 2344 : Tởm lợm --> orginal Chương 2345 : Hang hư Đồng --> orginal Chương 2346 : Tạo hóa trời đất đá --> orginal Chương 2347 : Chủ chiến --> orginal Chương 2348 : Chiến quỷ mặt thư sinh --> orginal Chương 2349 : Lại sắp chúa tể (thượng) --> orginal Chương 2350 : Lại sắp chúa tể (hạ) --> orginal Chương 2351 : Thiên Cực Bảng --> orginal Chương 2352 : Bại? --> orginal Chương 2353 : Như núi vậy chênh lệch --> orginal Chương 2354 : Bàn tính (thượng) --> orginal Chương 2355 : Bàn tính (hạ) --> orginal Chương 2356 : Thần huyền Võ môn --> orginal Chương 2357 : Quý Huyền --> orginal Chương 2358 : Tính quẻ --> orginal Chương 2359 : Vận mệnh giao hối (một) --> orginal Chương 2360 : Vận mệnh giao hối (hai) --> orginal Chương 2361 : Vận mệnh giao hối (ba) --> orginal Chương 2362 : Vận mệnh giao hối (bốn) --> orginal Chương 2363 : Vận mệnh giao hối (năm) --> orginal Chương 2364 : Chỉ điểm hoàng Vừa Tuyệt (một) --> orginal Chương 2365 : Chỉ điểm hoàng Vừa Tuyệt (hai) --> orginal Chương 2366 : Chỉ điểm hoàng Vừa Tuyệt (ba) --> orginal Chương 2367 : Chỉ điểm hoàng Vừa Tuyệt (bốn) --> orginal Chương 2368 : Đi về (thượng) --> orginal Chương 2370 : Đi về (hạ) --> orginal Chương 2371 : Không chết Sơn Chi đêm --> orginal Chương 2372 : Ngang đứt cấm địa --> orginal Chương 2373 : Hoàng tử kim ô --> orginal Chương 2374 : So với người nào nhiều (thượng) --> orginal Chương 2375 : So với người nào nhiều (hạ) --> orginal Chương 2376 : Xếp hạng chiến (thượng) --> orginal Chương 2377 : Xếp hạng chiến (hạ) --> orginal Chương 2378 : Lệ Người sẽ (thượng) --> orginal Chương 2379 : Lệ Người sẽ (hạ) --> orginal Chương 2380 : Ngoài ý muốn sướng run (một) --> orginal Chương 2381 : Ngoài ý muốn sướng run (hai) --> orginal Chương 2382 : Ngoài ý muốn sướng run (ba) --> orginal Chương 2383 : Ngoài ý muốn sướng run (bốn) --> orginal Chương 2384 : Chiến thương ý chí (một) --> orginal Chương 2385 : Chiến thương ý chí (hai) --> orginal Chương 2386 : Không có tương quyết (một) --> orginal Chương 2387 : Không có tương quyết (hai) --> orginal Chương 2388 : Sức chiến đấu bạo trướng (một) --> orginal Chương 2389 : Sức chiến đấu bạo trướng (hai) --> orginal Chương 2390 : Tuyệt thiên bảo thú (một) --> orginal Chương 2391 : Tuyệt thiên bảo thú (hai) --> orginal Chương 2392 : Chiến Vu thí ngày (một) --> orginal Chương 2393 : Thánh ngày võ dạy (một) --> orginal Chương 2394 : Thánh ngày võ dạy (hai) --> orginal Chương 2395 : Tụ họp nói lớn ngày võ đều (một) --> orginal Chương 2396 : Tụ họp nói lớn ngày võ đều --> orginal Chương 2397 : Vạn đời võ hội (một) --> orginal Chương 2398 : Phá hư nhập đạo thấy chúng sinh (một) --> orginal Chương 2399 : Lần đầu tiên cơ duyên (một) --> orginal Chương 2400 : Cửa ải thứ ba sát hạch (một) --> orginal Chương 2401 : Tri kỷ nát không vào lên huyền (một) --> orginal Chương 2402 : Không kêu thì thôi, một kêu rợn người (một) --> orginal Chương 2403 : Thứ hai nhỏ cửa ải (một) --> orginal Chương 2404 : Trời đất võ cung (một) --> orginal Chương 2405 : Cửa ải thứ năm sát hạch (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2406 : Ba người tranh phong (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2407 : Trời đất lớn rung chuyển (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2408 : Mấu chốt tế (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2409 : Không có cách thay đổi --> orginal Chương 2410 : Ánh sáng vạn trượng --> orginal Chương 2411 : Duyên do --> orginal Chương 2412 : Một tháng đổi --> orginal Chương 2413 : Trước bởi vì hậu quả --> orginal Chương 2414 : Nguy cơ hàng lâm --> orginal Chương 2415 : Có duyên người? --> orginal thứ bốn trăm bốn trăm mười sáu chương ngươi mặt của ta cũng không cho? (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2417 : Vào trong sách --> orginal Chương 2418 : Ngâm tháng, Tần Nam, Trần Phong Hỏa (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2419 : Truyền thừa của vận mệnh --> orginal Chương 2420 : Lớn cùng thiên quyết --> orginal Chương 2421 : Tu luyện bắt đầu --> orginal Chương 2422 : Thịnh sự hàng lâm --> orginal Chương 2423 : Trùm, thiên tài --> orginal Chương 2424 : Bổn Nguyên Chi thể --> orginal Chương 2425 : Bạn cũ lại tụ họp --> orginal Chương 2426 : Thánh đổi --> orginal Chương 2427 : Nở hoa kết quả (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2428 : Đệ nhất thiên tài Đại Thượng Giới --> orginal Chương 2429 : Lấy chiến một trận bốn --> orginal Chương 2430 : Ma tổ hiển lộ uy thế --> orginal Chương 2431 : Thân hóa trời đất --> orginal Chương 2432 : Thông thiên phát hiện --> orginal Chương 2433 : Xung kích thiên tôn --> orginal Chương 2434 : Xung kích thất bại --> orginal Chương 2435 : Việc lớn bị lãng quên --> orginal Chương 2436 : Không có diệu pháp --> orginal Chương 2437 : Thông thần nói --> orginal Chương 2438 : Liên thủ tiến vào (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2439 : Xương thú thiên tôn (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2440 : Chiến mười vị thiên tôn (ba hợp nhất) --> orginal Chương 2441 : Luyện hóa thiên tôn cây (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2442 : Bảo địa tuyệt thế (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2443 : Tấn thăng thiên tôn (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2444 : Nghi ngờ (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2445 : Rời đi (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2446 : Ngẫu ngộ chiến thần (hai hợp nhất) --> orginal Chương 2447 : Quay lại thánh ngày --> orginal Chương 2448 : Quyết rách --> orginal Chương 2449 : Thương quật khởi (thượng) --> orginal Chương 2450 : Thương quật khởi (hạ) --> orginal Chương 2451 : Chọn lựa --> orginal Chương 2452 : Lực lượng của Chư Thiên (thượng) --> orginal Chương 2453 : Lực lượng của Chư Thiên (hạ) --> orginal Chương 2454 : Tình yêu trong vận mệnh --> orginal Chương 2455 : Vàng Đồng Lai lịch (thượng) --> orginal Chương 2456 : Vàng Đồng Lai lịch (hạ) --> orginal Chương 2457 : Duyên phận kỳ diệu --> orginal Chương 2458 : Đi về Thanh Khung --> orginal Chương 2459 : Khủng bố bàn tay (thượng) --> orginal Chương 2460 : Khủng bố bàn tay (hạ) --> orginal Chương 2461 : Quẻ giống như --> orginal Chương 2462 : Nghi hoặc --> orginal Chương 2463 : Manh mối --> orginal thứ hai nghìn bốn trăm sáu mươi bốn chưởng cáo già xảo quyệt (thượng) --> orginal Chương 2465 : Cáo già xảo quyệt (hạ) --> orginal Chương 2466 : Một người chiến mười tôn --> orginal Chương 2467 : Nghiền ép --> orginal Chương 2468 : Ngươi lại nói một lần --> orginal Chương 2469 : Bí văn (thượng) --> orginal Chương 2470 : Bí văn (hạ) --> orginal Chương 2471 : Chân long chín đạo --> orginal Chương 2472 : Chân long trời đất --> orginal Chương 2473 : Thánh điện luân hồi --> orginal Chương 2474 : Chuyển thế mê --> orginal Chương 2475 : Ngày cực uy --> orginal Chương 2476 : Không chiến mà thắng --> orginal Chương 2477 : Thông u thần đạo --> orginal Chương 2478 : Vùng đất thần thánh --> orginal Chương 2479 : Cách giải cứu --> orginal Chương 2480 : Hoành hành không có Kị Người --> orginal Chương 2481 : Hạo Rồng chứng ngày ấn --> orginal Chương 2482 : Giả thần giả quỷ --> orginal Chương 2483 : Chém hoàng đài --> orginal Chương 2484 : Thanh Khung chi chủ --> orginal Chương 2485 : Sự vận chuyển của túc mệnh --> orginal Chương 2486 : Họa tượng --> orginal Chương 2487 : Đại diễn thế giới núi --> orginal Chương 2488 : Thánh địa thượng cổ --> orginal Chương 2489 : Binh chia bốn đường --> orginal Chương 2490 : Kiếm huyền đều --> orginal Chương 2491 : Cái thiếu niên kia --> orginal Chương 2492 : Đôi mắt --> orginal Chương 2493 : Thật cách công tử --> orginal Chương 2494 : Vô sỉ thiếu niên --> orginal Chương 2495 : Đổi kiếm đại hội --> orginal Chương 2496 : Hố trời --> orginal Chương 2497 : Người tới thần bí --> orginal Chương 2498 : Tin dữ --> orginal Chương 2499 : Thời không thánh điển --> orginal Chương 2500 : Tiên đế giảng pháp --> orginal Chương 2501 : Huyền cơ mở ra --> orginal Chương 2502 : Mộ phần của cổ thần --> orginal Chương 2503 : Cửu U minh Ngọn lửa --> orginal Chương 2504 : Tiên chữ mê --> orginal Chương 2505 : Một cũng đồng hành --> orginal Chương 2506 : Bảy phẩm tiên khí --> orginal Chương 2507 : Tần Nam ra tay --> orginal Chương 2508 : Người vô tình --> orginal Chương 2509 : Đại diễn thánh điện --> orginal Chương 2510 : Hố thân ảnh người --> orginal Chương 2511 : Cùng tay mà đi --> orginal Chương 2512 : Tạo hóa vô thượng (một) --> orginal Chương 2513 : Tạo hóa vô thượng (hai) --> orginal Chương 2514 : Tạo hóa vô thượng (ba) --> orginal Chương 2515 : Tạo hóa vô thượng (bốn) --> orginal Chương 2516 : Trăm kiếp tiên quang --> orginal Chương 2517 : Vĩnh hằng nước --> orginal Chương 2518 : Thiếu niên truyền pháp --> orginal Chương 2519 : Ngàn cơ điện --> orginal Chương 2520 : Di vật tiên đế --> orginal Chương 2521 : Thái thượng huyền hoàng đá --> orginal Chương 2522 : Thánh thủ trời đất --> orginal Chương 2523 : Đến từ đông dương khiêu chiến --> orginal Chương 2524 : Lấy võ định bảo --> orginal Chương 2525 : Sự đền bù của tiên đế --> orginal Chương 2526 : Thăng ban công --> orginal Chương 2527 : Đời sau tiên đế --> orginal Chương 2528 : Thay đổi đột ngột --> orginal Chương 2529 : Thân ảnh hình người --> orginal Chương 2530 : Thần tú các --> orginal Chương 2531 : Võ đạo tiên thiên đá --> orginal Chương 2532 : Kinh biến --> orginal Chương 2533 : Mười chuyển tiên đan --> orginal Chương 2534 : Nến rồng bí cảnh --> orginal Chương 2535 : Bên/vừa Dập đầu Vừa đi --> orginal Chương 2536 : Tuyết lên thêm sương --> orginal Chương 2537 : Bạo tẩu --> orginal Chương 2538 : Hiểu lầm --> orginal Chương 2539 : Chôn thần đạo --> orginal Chương 2540 : Quỷ dị --> orginal Chương 2541 : Vào ngày thang --> orginal Chương 2542 : Trên chúng điện (thượng) --> orginal Chương 2543 : Trên chúng điện (hạ) --> orginal Chương 2544 : Quá đen thần thể --> orginal Chương 2545 : Che đè đương thế --> orginal Chương 2546 : Tiên thiên nói thể --> orginal Chương 2547 : Hằng thiên tiên đế --> orginal Chương 2548 : Tương trợ --> orginal Chương 2549 : Tranh đoạt từng giây từng phút --> orginal Chương 2550 : Đối quyết tiên đế --> orginal Chương 2551 : Cuối cùng rơi màn --> orginal Chương 2552 : Thiên tôn vô thượng --> orginal Chương 2553 : Một phòng kinh thư --> orginal Chương 2554 : Gió nổi --> orginal Chương 2555 : Thánh thể bí mật (thượng) --> orginal Chương 2556 : Thánh thể bí mật (hạ) --> orginal Chương 2557 : Lão nhân kỳ quái --> orginal Chương 2558 : Bác to bằng trời thuật --> orginal Chương 2559 : Hai cái cuối cùng tháng --> orginal Chương 2560 : Thánh lòng --> orginal Chương 2561 : Xung kích thiên tôn vô thượng --> orginal Chương 2562 : Cực chiến lĩnh ngộ --> orginal Chương 2563 : Dưới thiên đường --> orginal Chương 2564 : Ba lớn chín chuyển --> orginal Chương 2565 : Tâm kết Quý Huyền --> orginal Chương 2567 : Cuối cùng một ngày --> orginal Chương 2568 : Sự chọn lựa thần bí của Thiên Cực Bảng --> orginal Chương 2569 : Quay lại Thanh Khung --> orginal Chương 2570 : Thân này không phải ta thân --> orginal Chương 2571 : Nghĩa ở trời cao --> orginal Chương 2572 : Đường sống trở lại --> orginal Chương 2573 : Ngưng thân --> orginal Chương 2574 : Sau khi trở lại đời --> orginal Chương 2575 : Đương kim sự đời --> orginal Chương 2576 : Thống trị vạn pháp --> orginal Chương 2577 : Ma Ý muốn động --> orginal Chương 2578 : Ma đạo đổi --> orginal Chương 2579 : Động phủ trong biển --> orginal Chương 2580 : Chỗ pháp thân --> orginal Chương 2581 : Dung hợp bắt đầu --> orginal Chương 2582 : Hoàng Vừa Hiện thế --> orginal Chương 2583 : Mở lớn sát giới (thượng) --> orginal Chương 2584 : Mở ra sát giới (hạ) --> orginal Chương 2585 : Đánh gục thiên tôn --> orginal Chương 2586 : Biển lửa động tĩnh khác thường --> orginal Chương 2587 : Nào vì không mục nát? --> orginal Chương 2588 : Vua tôi nói --> orginal Chương 2589 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 2590 : Tần Nam mở núi cửa ải --> orginal Chương 2591 : Núi thứ chín cửa ải --> orginal Chương 2592 : Hết thảy quá mức tốt, chớ nên nghĩ ngợi --> orginal Chương 2593 : Có Mộng Dao nữ --> orginal Chương 2594 : Bế quan xuất quan --> orginal Chương 2595 : Tần Nam đánh úp --> orginal Chương 2596 : Công chúa tiên linh --> orginal Chương 2597 : Lớn hỗn chiến --> orginal Chương 2598 : Mở mang cứ điểm --> orginal Chương 2599 : Biển vu cung --> orginal Chương 2600 : Thiên La Địa Võng (thượng) --> orginal Chương 2601 : Thiên La Địa Võng (hạ) --> orginal Chương 2602 : Như nào phá cục? --> orginal Chương 2603 : Cổ ngọc kỳ diệu --> orginal Chương 2604 : Cổ ngọc nhận chủ --> orginal Chương 2605 : Khiêm tốn cũng không thành --> orginal Chương 2606 : Cổ sau tường --> orginal Chương 2607 : Dấu hiệu --> orginal Chương 2608 : Nơi tịch diệt (thượng) --> orginal Chương 2609 : Nơi tịch diệt (hạ) --> orginal Chương 2610 : Hư ảnh luân bàn --> orginal Chương 2611 : Lão giả thần bí --> orginal Chương 2612 : Mở mang Cổ Đạo --> orginal Chương 2613 : Màn mở đầu kéo ra --> orginal Chương 2614 : Thiên tôn chiến --> orginal Chương 2615 : Khai chiến --> orginal Chương 2616 : Mọi mặt khai chiến --> orginal Chương 2617 : Ngang đẩy hướng về phía trước --> orginal Chương 2618 : Cổ Đạo Chi chiến --> orginal Chương 2619 : Toàn bộ tề tụ --> orginal Chương 2620 : Mùa thương không ra không có người địch --> orginal Chương 2621 : Kế hoạch tiến hành --> orginal Chương 2622 : Máu chảy thành sông --> orginal Chương 2623 : Hậu thủ! --> orginal Chương 2624 : Thẳng Phó Nam 赡 --> orginal Chương 2625 : Ta tới giết ngươi --> orginal Chương 2626 : Tính kế --> orginal Chương 2627 : Lực chống năm tôn (thượng) --> orginal Chương 2628 : Lực chống năm tôn (hạ) --> orginal Chương 2629 : Mùa thương xưng tôn --> orginal Chương 2630 : Khoá chặt Chu Thiên Bất Tử Sơn (thượng) --> orginal Chương 2631 : Khoá chặt Chu Thiên Bất Tử Sơn (hạ) --> orginal Chương 2632 : Bảy bước chứng thiên tôn --> orginal Chương 2633 : Đại cục xoay chuyển --> orginal Chương 2634 : Mạnh nhất chiến mở ra --> orginal Chương 2635 : Lấy một địch sáu --> orginal Chương 2636 : Khủng bố đại chiến (thượng) --> orginal Chương 2637 : Khủng bố đại chiến (trung) --> orginal Chương 2638 : Khủng bố đại chiến (hạ) --> orginal Chương 2639 : Người nối dõi Lâm Hiểu Chi? --> orginal Chương 2640 : Chuyện cũ như khói diệt --> orginal Chương 2641 : Sức chiến đấu toàn mở --> orginal Chương 2642 : Thông thiên tham chiến --> orginal Chương 2643 : Song song đột phá (thượng) --> orginal Chương 2644 : Song song đột phá (trung) --> orginal Chương 2645 : Song song đột phá (hạ) --> orginal Chương 2646 : Quay lại tới nói --> orginal Chương 2647 : Kết hết thảy --> orginal Chương 2648 : Thanh Khung nhúng tay --> orginal Chương 2649 : Mê đoàn trùng trùng --> orginal Chương 2650 : Con đường của nữ đế --> orginal Chương 2651 : Mở cái nho nhỏ đùa giỡn --> orginal Chương 2652 : Nhiều phương sẽ 晤 --> orginal Chương 2653 : Thanh Khung kín (thượng) --> orginal Chương 2654 : Thanh Khung kín (hạ) --> orginal Chương 2655 : Chí bảo những gì đồ --> orginal Chương 2656 : Bí mật đại chiến (thượng) --> orginal Chương 2657 : Bí mật đại chiến (trung) --> orginal Chương 2658 : Bí mật đại chiến (hạ) --> orginal Chương 2659 : Tới tin (thượng) --> orginal Chương 2660 : Tới tin (hạ) --> orginal Chương 2661 : Cổ Phi thức tỉnh --> orginal Chương 2662 : Một sợi thần bí truyền âm --> orginal Chương 2663 : Lịch sử tính sẽ 晤 --> orginal Chương 2664 : Cộng Mở khởi nguồn núi (thượng) --> orginal Chương 2665 : Cộng Mở khởi nguồn núi (trung) --> orginal Chương 2666 : Cộng Mở khởi nguồn núi (hạ) --> orginal Chương 2667 : Hai mươi mốt cấm địa --> orginal Chương 2668 : Phương Thiên cổ đèn --> orginal Chương 2669 : Chí bảo đối thoại --> orginal Chương 2670 : Đèn 芯 thế giới --> orginal Chương 2671 : Nam Sát Cổ miếu --> orginal Chương 2672 : Chiến một trận kinh thiên --> orginal Chương 2673 : Thánh tăng xuống núi (thượng) --> orginal Chương 2674 : Thánh tăng xuống núi (hạ) --> orginal Chương 2675 : Ngày cực phật tổ (thượng) --> orginal Chương 2676 : Ngày cực phật tổ (hạ) --> orginal Chương 2677 : Gió lớn lên Này (thượng) --> orginal Chương 2678 : Gió lớn lên Này (hạ) --> orginal Chương 2679 : Tiên đế thiếu niên (thượng) --> orginal Chương 2680 : Tiên đế thiếu niên (hạ) --> orginal Chương 2681 : Sót lại ý chí thượng cổ (thượng) --> orginal Chương 2682 : Sót lại ý chí thượng cổ (trung) --> orginal Chương 2683 : Sót lại ý chí thượng cổ (hạ) --> orginal Chương 2684 : Ba tháng kỳ --> orginal Chương 2685 : Ba mươi ba thiên thánh vương phù --> orginal Chương 2686 : Tế luyện --> orginal Chương 2687 : Giải phong! --> orginal Chương 2688 : Nửa năm kỳ (thượng) --> orginal Chương 2689 : Nửa năm kỳ (hạ) --> orginal Chương 2690 : Mở núi --> orginal Chương 2691 : Lên núi --> orginal Chương 2692 : Sáu đế thần nguyên (thượng) --> orginal Chương 2693 : Sáu đế thần nguyên (hạ) --> orginal Chương 2694 : Thiên tôn vô thượng chiến (một) --> orginal Chương 2695 : Thiên tôn vô thượng chiến (hai) --> orginal Chương 2696 : Thiên tôn vô thượng chiến (ba) --> orginal Chương 2697 : Thiên tôn vô thượng chiến (bốn) --> orginal Chương 2698 : Thiên tôn vô thượng chiến (năm) --> orginal Chương 2699 : Thiên tôn vô thượng chiến (sáu) --> orginal Chương 2700 : Thiên tôn vô thượng chiến (bảy) --> orginal Chương 2701 : Thiên tôn vô thượng chiến (tám) --> orginal Chương 2702 : Thiên tôn vô thượng chiến (chín) --> orginal Chương 2703 : Thiên tôn vô thượng chiến (mười) --> orginal Chương 2704 : Mười năm bác ngày --> orginal Chương 2705 : Đạp núi mà tới (một) --> orginal Chương 2706 : Đạp núi mà tới (hai) --> orginal Chương 2707 : Đạp núi mà tới (ba) --> orginal Chương 2708 : Đạp núi mà tới (bốn) --> orginal Chương 2709 : Đạp núi mà tới (năm) --> orginal Chương 2710 : Đạp núi mà tới (sáu) --> orginal Chương 2711 : Thần thể thiên bảo --> orginal Chương 2712 : Dư Huy trung thần --> orginal Chương 2713 : Huynh đệ đủ tay --> orginal Chương 2714 : Phó Chết tranh --> orginal Chương 2715 : Vô thượng cảnh (một) --> orginal Chương 2716 : Vô thượng cảnh (hai) --> orginal Chương 2717 : Vô thượng cảnh (ba) --> orginal Chương 2718 : Vô thượng cảnh (bốn) --> orginal Chương 2719 : Hạo Rồng giải phong! --> orginal Chương 2720 : Cộng Chứng vô thượng --> orginal Chương 2721 : Kín Tân (một) --> orginal Chương 2722 : Kín Tân (hai) --> orginal Chương 2723 : Kín Tân (ba) --> orginal Chương 2724 : Kín Tân (bốn) --> orginal Chương 2725 : Kín Tân (năm) --> orginal Chương 2726 : Hỗn độn cung --> orginal Chương 2727 : Kế hoạch (một) --> orginal Chương 2728 : Kế hoạch (hai) --> orginal Chương 2729 : Trọng thứ mười núi cửa ải (thượng) --> orginal Chương 2730 : Trọng thứ mười núi cửa ải (trung) --> orginal Chương 2731 : Trọng thứ mười núi cửa ải (hạ) --> orginal Chương 2732 : Phán đoán --> orginal Chương 2733 : Võ Thể tiên thiên! --> orginal Chương 2734 : Tỉnh giấc bắt đầu --> orginal Chương 2735 : Tuyệt Tiên Giới --> orginal Chương 2736 : Tuyệt pháp tiên đế --> orginal Chương 2737 : Khương Hồng Tụ --> orginal Chương 2738 : Pháp tiên đại hội --> orginal Chương 2739 : Gừng Hoài Minh --> orginal Chương 2740 : Tranh đoạt --> orginal Chương 2741 : Thánh khí hình người --> orginal Chương 2742 : Tiên cung Vân Tuyệt --> orginal Chương 2743 : Giới Khí tranh --> orginal Chương 2744 : Khương gia người thứ bốn --> orginal Chương 2745 : Chinh ngày khiến --> orginal Chương 2746 : Chinh ngày khiến --> orginal Chương 2747 : Đế Thân cùng Đế Khí --> orginal Chương 2748 : Đàm phán --> orginal Chương 2749 : Gõ Đế ấn --> orginal Chương 2750 : Trợ lực --> orginal Chương 2751 : Năm giới tề tụ (một) --> orginal Chương 2752 : Năm giới tề tụ (hai) --> orginal Chương 2753 : Năm giới tề tụ (ba) --> orginal Chương 2754 : Năm giới tề tụ (bốn) --> orginal Chương 2755 : Lại gặp Thanh Khung chi chủ --> orginal Chương 2756 : Phán đoán cùng thất vọng --> orginal Chương 2757 : Hỗn độn tiên thiên thể --> orginal Chương 2758 : Hỗn độn mê (thượng) --> orginal Chương 2759 : Hỗn độn mê (hạ) --> orginal Chương 2760 : Thịnh hội mở ra --> orginal Chương 2761 : Thiên kiêu vây đánh --> orginal Chương 2762 : Hãn Nhiên ra tay --> orginal Chương 2763 : Pháp nhãn Cổ đế --> orginal Chương 2764 : Đế Ấn Truyền nói (thượng) --> orginal Chương 2765 : Đế Ấn Truyền nói (trung) --> orginal Chương 2766 : Đế Ấn Truyền nói (hạ) --> orginal Chương 2767 : Ánh vàng của tuyên cổ --> orginal Chương 2768 : Tịch thu rồng cục --> orginal Chương 2769 : Oành Bột dã tâm --> orginal Chương 2770 : Huyết thống tiên đế (thượng) --> orginal Chương 2771 : Huyết thống tiên đế (hạ) --> orginal Chương 2772 : Bốn vị nhưng cần phải giúp đỡ? --> orginal Chương 2773 : Đám thiên tài Lê gia run sợ --> orginal Chương 2774 : Ngột ngạt --> orginal Chương 2775 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (một) --> orginal Chương 2776 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (hai) --> orginal Chương 2777 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (ba) --> orginal Chương 2778 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (bốn) --> orginal Chương 2779 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (năm) --> orginal Chương 2780 : Thu phục Thiên Bi nhật nguyệt (sáu) --> orginal Chương 2781 : Tiên đế vung chùy --> orginal Chương 2782 : Tỉnh giấc thần thể --> orginal Chương 2783 : Diễn luyện rung động --> orginal Chương 2784 : Hiểu ra thời cơ (thượng) --> orginal Chương 2785 : Hiểu ra thời cơ --> orginal Chương 2786 : Không có đề --> orginal Chương 2787 : Tiến quân --> orginal Chương 2788 : Không có tự biển --> orginal Chương 2789 : Cửa ải thứ nhất sát hạch --> orginal Chương 2790 : Vu máu Thiên Sơn --> orginal Chương 2791 : Diệt thần hoàng (một) --> orginal Chương 2792 : Diệt thần hoàng (hai) --> orginal Chương 2793 : Diệt thần hoàng (ba) --> orginal Chương 2794 : Diệt thần hoàng (bốn) --> orginal Chương 2795 : Diệt thần hoàng (năm) --> orginal Chương 2796 : Không tới khí --> orginal Chương 2797 : Người nối dõi thánh điện (thượng) --> orginal Chương 2798 : Người nối dõi thánh điện --> orginal Chương 2799 : Cửa ải thứ hai sát hạch --> orginal Chương 2800 : Nửa mây tiên vương hoa --> orginal Chương 2801 : Ngày con rùa 驮 được --> orginal Chương 2802 : Duyên phận --> orginal Chương 2803 : Oan gia --> orginal Chương 2804 : Thu phục kiếm nhỏ vương (một) --> orginal Chương 2805 : Thu phục kiếm nhỏ vương (hai) --> orginal Chương 2806 : Thu phục kiếm nhỏ vương (ba) --> orginal Chương 2807 : Thu phục kiếm nhỏ vương (bốn) --> orginal Chương 2808 : Thiên kiêu tranh phong (một) --> orginal Chương 2809 : Thiên kiêu tranh phong (hai) --> orginal Chương 2810 : Có Khương Hồng Tụ nữ --> orginal Chương 2811 : Không có người có thể chắn --> orginal Chương 2812 : Theo dõi --> orginal Chương 2813 : Kinh ngạc --> orginal Chương 2814 : Đàm phán (một) --> orginal Chương 2815 : Đàm phán (hai) --> orginal Chương 2816 : Đàm phán (ba) --> orginal Chương 2817 : Dị tượng thánh nhân --> orginal Chương 2818 : Ba thánh không gian (một) --> orginal Chương 2819 : Ba thánh không gian (hai) --> orginal Chương 2820 : Ba thánh không gian (ba) --> orginal Chương 2821 : Ba thánh không gian (bốn) --> orginal Chương 2823 : Ba thánh không gian (năm) --> orginal Chương 2824 : Ba thánh không gian (sáu) --> orginal Chương 2825 : Ngày thi thể treo không --> orginal Chương 2826 : Ao Đàm Thông thần --> orginal Chương 2827 : Chúng thần nguồn --> orginal Chương 2828 : Thiên cơ lung linh trận (một) --> orginal Chương 2829 : Thiên cơ lung linh trận (hai) --> orginal Chương 2830 : Thiên cơ lung linh trận (ba) --> orginal Chương 2831 : Thiên cơ lung linh trận (bốn) --> orginal Chương 2832 : Nghiệp lửa võ đạo xương cốt --> orginal Chương 2833 : Thời không lửa --> orginal Chương 2834 : Gác lưng thánh địa --> orginal Chương 2835 : Thần thụ thanh mộc --> orginal Chương 2836 : Trong họa giới --> orginal Chương 2837 : Long phượng lung linh ngọc --> orginal Chương 2838 : Hồi mã thương (thượng) --> orginal Chương 2839 : Hồi mã thương (hạ) --> orginal Chương 2840 : Sự tính kế của Đông Hoàng Thanh (một) --> orginal Chương 2841 : Sự tính kế của Đông Hoàng Thanh (hai) --> orginal Chương 2842 : Sự tính kế của Đông Hoàng Thanh (ba) --> orginal Chương 2843 : Thí thần vu độc --> orginal Chương 2844 : Tần Nam ra tay --> orginal Chương 2845 : Tiên vương hoa tới tay --> orginal Chương 2846 : Phát giác --> orginal Chương 2847 : Liên thủ --> orginal Chương 2848 : Thế giới Long Khiếu --> orginal Chương 2849 : Thiên Huyền giới giới con --> orginal Chương 2850 : Tịch Đạo nhân --> orginal Chương 2851 : Ba Quan Tam khiến --> orginal Chương 2852 : Chế định chiến thuật --> orginal Chương 2853 : Nghiệp lửa cửa ải --> orginal Chương 2854 : Đốt trời giết tiên đại thế --> orginal Chương 2855 : Tan tác như núi ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 2856 : Thạch Thiên chiêu (thượng) --> orginal Chương 2857 : Thạch Thiên chiêu (trung) --> orginal Chương 2858 : Thạch Thiên chiêu (hạ) --> orginal Chương 2859 : Thái hư cấm nguyền rủa --> orginal Chương 2860 : Nghiệp lửa khiến tới tay --> orginal Chương 2861 : Tuyên chiến --> orginal Chương 2862 : Thần vũ cửa ải --> orginal Chương 2863 : Ba nghìn đại đạo --> orginal Chương 2864 : Đấu Võ Kỳ (một) --> orginal Chương 2865 : Đấu Võ Kỳ (hai) --> orginal Chương 2866 : Đấu Võ Kỳ (ba) --> orginal Chương 2867 : Đấu Võ Kỳ (bốn) --> orginal Chương 2868 : Đấu Võ Kỳ (năm) --> orginal Chương 2869 : Rơi con thành pháp (một) --> orginal Chương 2870 : Rơi con thành pháp (hai) --> orginal Chương 2871 : Rơi con thành pháp (ba) --> orginal Chương 2872 : Rơi con thành pháp (bốn) --> orginal Chương 2873 : Đốt lấy người giới (thượng) --> orginal Chương 2874 : Đốt lấy người giới (hạ) --> orginal Chương 2875 : Một đạo kia ánh sáng (thượng) --> orginal Chương 2876 : Một đạo kia ánh sáng (hạ) --> orginal Chương 2877 : Võ ý xông vào trời mây (thượng) --> orginal Chương 2878 : Võ ý xông vào trời mây (trung) --> orginal Chương 2879 : Võ ý xông vào trời mây (hạ) --> orginal Chương 2880 : Tỉnh giấc --> orginal Chương 2881 : Cờ pháp thông thần (thượng) --> orginal Chương 2882 : Cờ pháp thông thần (hạ) --> orginal Chương 2883 : Sấm rền --> orginal Chương 2884 : Chấn động --> orginal Chương 2885 : Đại kiếp lung linh --> orginal Chương 2886 : Thần thể cùng tồn tại --> orginal Chương 2887 : Giới Khí tới --> orginal Chương 2888 : Hai ánh Đạo Quang --> orginal Chương 2889 : Giới Khí đổi (thượng) --> orginal Chương 2890 : Giới Khí đổi (hạ) --> orginal Chương 2891 : Khủng bố thủ đoạn --> orginal Chương 2892 : Hai tà thần lớn --> orginal Chương 2893 : Máu nguyên chặn giết (thượng) --> orginal Chương 2894 : Máu nguyên chặn giết (trung) --> orginal Chương 2895 : Máu nguyên chặn giết (hạ) --> orginal Chương 2896 : Huyết chiến (thượng) --> orginal Chương 2897 : Huyết chiến (hạ) --> orginal Chương 2898 : Vu đao chém hồn (thượng) --> orginal Chương 2899 : Trọng thương --> orginal Chương 2900 : Đỏ tay áo xuất quan (lên) --> orginal Chương 2901 : Đỏ tay áo xuất quan (hạ) --> orginal Chương 2902 : Giới linh (một) --> orginal Chương 2903 : Giới linh (hai) --> orginal Chương 2904 : Giới linh (ba) --> orginal Chương 2905 : Giới linh (bốn) --> orginal Chương 2906 : Giới linh (bốn) --> orginal Chương 2907 : Giới linh (năm) --> orginal Chương 2908 : Giới linh (sáu) --> orginal Chương 2909 : Giới linh (bảy) --> orginal Chương 2910 : Đế Thân thuộc về thuộc --> orginal Chương 2911 : Hồi vốn 溯 nguồn --> orginal Chương 2912 : Giới Khí ánh sáng --> orginal Chương 2913 : Luyện hóa --> orginal Chương 2914 : Sát cơ lại sắp --> orginal Chương 2915 : Tần Nam hóa giới chủ (một) --> orginal Chương 2916 : Tần Nam hóa giới chủ (hai) --> orginal Chương 2917 : Tần Nam hóa giới chủ (ba) --> orginal Chương 2918 : Tần Nam hóa giới chủ (bốn) --> orginal Chương 2919 : Tần Nam hóa giới chủ (năm) --> orginal Chương 2920 : Tần Nam hóa giới chủ (sáu) --> orginal Chương 2921 : Tần Nam hóa giới chủ (bảy) --> orginal Chương 2922 : Tần Nam hóa giới chủ (tám) --> orginal Chương 2923 : Tần Nam hóa giới chủ (chín) --> orginal Chương 2924 : Tần Nam hóa giới chủ (mười) --> orginal Chương 2925 : Tần Nam hóa giới chủ (mười một) --> orginal Chương 2926 : Tần Nam hóa giới chủ (mười hai) --> orginal Chương 2927 : Tần Nam hóa giới chủ (cuối cùng) --> orginal Chương 2928 : Nghịch thiên chiến --> orginal Chương 2929 : Nghịch thiên chiến (hai) --> orginal Chương 2930 : Nghịch thiên chiến (ba) --> orginal Chương 2931 : Nghịch thiên chiến (bốn) --> orginal Chương 2932 : Nghịch thiên chiến (năm) --> orginal Chương 2933 : Tru sát thời không --> orginal Chương 2934 : Thánh anh (thượng) --> orginal Chương 2935 : Thánh anh (trung) --> orginal Chương 2936 : Thánh anh (hạ) --> orginal Chương 2937 : Gặp mặt đổi thiên đạo tôn (một) --> orginal Chương 2938 : Gặp mặt đổi thiên đạo tôn (hai) --> orginal Chương 2939 : Gặp mặt đổi thiên đạo tôn (ba) --> orginal Chương 2940 : Gặp mặt đổi thiên đạo tôn (bốn) --> orginal Chương 2941 : Hỗn độn nhỏ thuật --> orginal Chương 2942 : Cấm pháp hiện thế (thượng) --> orginal Chương 2943 : Cấm pháp hiện thế (trung) --> orginal Chương 2944 : Cấm pháp hiện thế (hạ) --> orginal Chương 2945 : Lớn cùng ngày quyết hoàn thành --> orginal Chương 2946 : Thịnh hội rơi màn --> orginal Chương 2947 : Cơn giận của trùm --> orginal Chương 2948 : Diêu quang hàng lâm --> orginal Chương 2949 : Trùm chiến (một) --> orginal Chương 2950 : Trùm chiến (hai) --> orginal Chương 2951 : Trùm chiến (ba) --> orginal Chương 2952 : Trùm chiến (bốn) --> orginal Chương 2953 : Chân thân giới chủ --> orginal Chương 2954 : Thần ma sẽ (thượng) --> orginal Chương 2955 : Thần ma sẽ (hạ) --> orginal Chương 2956 : Bóng đen của Chư Thiên --> orginal Chương 2957 : Thần bí màu tím phù --> orginal Chương 2958 : Chém tôn đao quyết --> orginal Chương 2959 : Tiên đế lung linh --> orginal Chương 2960 : Quay về --> orginal Chương 2961 : Hấp nạp bản nguyên --> orginal Chương 2962 : Thời đại điên dại --> orginal Chương 2963 : Thiên Đế cửa --> orginal Chương 2964 : Nặng mở khởi nguồn núi --> orginal Chương 2965 : Tu vi không đủ? --> orginal Chương 2966 : Truyền thừa thú hoàng --> orginal Chương 2967 : Tuyệt ngày tuyệt địa --> orginal Chương 2968 : Phân thân bản nguyên --> orginal Chương 2969 : Thương sinh lầu --> orginal Chương 2970 : Dân sôi đã lên --> orginal Chương 2971 : Cùng mở khởi nguồn núi (một) --> orginal Chương 2972 : Cùng mở khởi nguồn núi (hai) --> orginal Chương 2973 : Cùng mở khởi nguồn núi (ba) --> orginal Chương 2974 : Cùng mở khởi nguồn núi (bốn) --> orginal Chương 2975 : Hư không âm dương cờ (một) --> orginal Chương 2976 : Hư không âm dương cờ (hai) --> orginal Chương 2977 : Hư không âm dương cờ (ba) --> orginal Chương 2978 : Chiến Thiên Đế bảy con (một) --> orginal Chương 2979 : Chiến Thiên Đế bảy con (hai) --> orginal Chương 2980 : Chân chính đế pháp --> orginal Chương 2981 : Ánh đao hoàng Thanh Khung --> orginal Chương 2982 : Tần Nam chết? --> orginal Chương 2983 : Thiêu đốt hồn đế nguyền rủa --> orginal Chương 2984 : Mùa thương hiện thân --> orginal Chương 2985 : Chờ đợi --> orginal Chương 2986 : Tả Huyền thức tỉnh --> orginal Chương 2987 : Mở ra hỗn độn cung (một) --> orginal Chương 2988 : Mở ra hỗn độn cung (hai) --> orginal Chương 2989 : Mở ra hỗn độn cung (ba) --> orginal Chương 2990 : Mở ra hỗn độn cung (bốn) --> orginal Chương 2991 : Mở ra hỗn độn cung (năm) --> orginal Chương 2992 : Mở ra hỗn độn cung (sáu) --> orginal Chương 2993 : Mở ra hỗn độn cung (bảy) --> orginal Chương 2994 : Mở ra hỗn độn cung (tám) --> orginal Chương 2995 : Mở ra hỗn độn cung (chín) --> orginal Chương 2996 : Mở ra hỗn độn cung (mười) --> orginal Chương 2997 : Vào cung --> orginal Chương 2998 : Người định thắng ngày --> orginal Chương 2999 : Vạn năm duy ta cục --> orginal Chương 3000 : Biển lớn ngôi sao --> orginal Chương 3001 : Linh Ấn tiên đế --> orginal Chương 3002 : Tìm Tìm --> orginal Chương 3003 : Chân trời Thanh Hà trường sinh cốc --> orginal Chương 3004 : Chọn lựa --> orginal Chương 3005 : Ấn chiếu bản ngã --> orginal Chương 3006 : Thần hoàng Tần Nam --> orginal Chương 3007 : Thứ ba phó bích họa --> orginal Chương 3008 : Trường sinh vườn (một) --> orginal Chương 3009 : Trường sinh vườn (hai) --> orginal Chương 3010 : Trường sinh vườn (ba) --> orginal Chương 3011 : Trường sinh vườn (bốn) --> orginal Chương 3012 : Bổn mạng thần phù --> orginal Chương 3013 : Đột phá thần vương --> orginal Chương 3014 : Không có cuối cùng Hương (một) --> orginal Chương 3015 : Không có cuối cùng Hương (hai) --> orginal Chương 3016 : Không có cuối cùng Hương (ba) --> orginal Chương 3017 : Không có cuối cùng Hương (bốn) --> orginal Chương 3018 : Nữ đế áo đỏ (một) --> orginal Chương 3019 : Nữ đế áo đỏ (hai) --> orginal Chương 3020 : Nữ đế áo đỏ (ba) --> orginal Chương 3021 : Nữ đế áo đỏ (bốn) --> orginal Chương 3022 : Hỗn độn di bảo (một) --> orginal Chương 3033 : Hỗn độn di bảo (hai) --> orginal Chương 3024 : Hỗn độn di bảo (ba) --> orginal Chương 3025 : Hỗn độn di bảo (bốn) --> orginal Chương 3026 : Trường sinh cốc chuyện xưa --> orginal Chương 3027 : Trường Sinh điện --> orginal Chương 3028 : Một chiêu trấn áp --> orginal Chương 3029 : Trường sinh Ngọn lửa (một) --> orginal Chương 3030 : Trường sinh Ngọn lửa (hai) --> orginal Chương 3031 : Trường sinh Ngọn lửa (ba) --> orginal Chương 3032 : Trường sinh Ngọn lửa (bốn) --> orginal Chương 3033 : Chôn linh vu độc (một) --> orginal Chương 3034 : Chôn linh vu độc (hai) --> orginal Chương 3035 : Chôn linh vu độc (ba) --> orginal Chương 3036 : Chôn linh vu độc (bốn) --> orginal Chương 3037 : Ánh vàng Thanh Khung lấp lánh --> orginal Chương 3038 : Một niệm vào tiên vương --> orginal Chương 3039 : Khai chiến --> orginal Chương 3040 : Nói thể hiển lộ uy thế --> orginal Chương 3041 : Thương tỉnh giấc --> orginal Chương 3042 : Tổ Long giáng thế --> orginal Chương 3043 : Hạo Rồng uy --> orginal Chương 3044 : Dưới biển lớn --> orginal Chương 3045 : Đại chiến (một) --> orginal Chương 3046 : Đại chiến (hai) --> orginal Chương 3047 : Đại chiến (ba) --> orginal Chương 3048 : Đại chiến (bốn) --> orginal Chương 3049 : Phi Việt hiện thế (một) --> orginal Chương 3050 : Phi Việt hiện thế (hai) --> orginal Chương 3051 : Phi Việt hiện thế (ba) --> orginal Chương 3052 : Phi Việt hiện thế (bốn) --> orginal Chương 3053 : Vạn năm lớn Hoành Nguyện --> orginal Chương 3054 : Huyền hoàng khí tiên thiên --> orginal Chương 3055 : Rung động biến hoá --> orginal Chương 3056 : Hai lần tỉnh giấc --> orginal Chương 3057 : Thương hiện thân --> orginal Chương 3058 : Hỗn độn tiên thiên thể --> orginal Chương 3059 : Đạo liên mười hai phẩm --> orginal Chương 3060 : Đại Thượng Giới khủng bố --> orginal Chương 3061 : Sự tỉnh giấc trước nay chưa từng có --> orginal Chương 3062 : Chư Tiên một kích --> orginal Chương 3063 : Oai của Thiên Đế --> orginal Chương 3064 : Đông Hoàng Rơi rụng --> orginal Chương 3065 : Ba khí hợp nhất --> orginal Chương 3066 : Hồn quay về Này (kết cục lớn) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày