Trùng Sinh Thành Vi Trúc Tử

Hắc Đồng Quyển Quyển
<<Khoa Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Lâm Minh trùng sinh, biến thành một gốc cây trúc.
林铭重生了,变成了一株竹子。

Chương 1 : Ta biến thành cây trúc --> orginal Chương 2 : Nhỏ Manh Rắn --> orginal Chương 3 : Di chuyển --> orginal Chương 4 : Xa núi tiếng súng --> orginal Chương 5 : Sói nhỏ tể --> orginal Chương 6 : Âm bạo --> orginal Chương 7 : Không phải tộc ta loại --> orginal Chương 8 : Linh hồ --> orginal Chương 9 : Man rợ tiến hoá --> orginal Chương 10 : Bá chủ của sơn cốc --> orginal Chương 11 : Cảnh giới --> orginal Chương 12 : Sâu triều thú triều đánh úp --> orginal Chương 13 : Hình dạng kỳ quái (sách mới cầu phiếu) --> orginal Chương 14 : Linh trí (sách mới cầu phiếu) --> orginal Chương 15 : Linh khí bùng phát (cầu phiếu!) --> orginal Chương 16 : Tử vong cấm khu (cầu cất chứa cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 17 : Sơn cốc cải tạo kế hoạch --> orginal Chương 18 : Mục đích của mỗi người (cầu đề cử, cầu cất chứa) --> orginal Chương 19 : Hơi thở cảm nhận (cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa) --> orginal Chương 20 : Độ dày đặc linh khí (cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa) --> orginal Chương 21 : Người sống chớ gần (cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa!) --> orginal Chương 22 : Giết chóc trong sương mù dầy đặc (cầu đề cử phiếu, cầu cất chứa!) --> orginal Chương 23 : Chọn lựa (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 24 : Một cái cách dùng khác của linh dịch (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 25 : Nhiệm vụ tới lên (cầu cất chứa cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 26 : Chiến thuật (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 27 : Hai loại có thể (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 28 : Ân uy cũng Thi (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 29 : Tuyệt vọng (cầu cất chứa cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 30 : Yêu linh nguyên tố (cầu cất chứa cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 31 : Kiếp sau quãng đời còn lại (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 32 : Yêu trúc bá chủ (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 33 : Cấp bậc nguy hiểm phán định (thêm càng! Cầu cất chứa, đề cử phiếu) --> orginal Chương 34 : Tiến hoá chút (cầu cất chứa cầu đề cử phiếu) --> orginal Chương 35 : Bạo lực giải quyết hết thảy --> orginal Chương 36 : Linh khí thêm kịch liệt --> orginal Chương 37 : Màu đỏ cực nguy Bình Cấp --> orginal Chương 38 : Cảnh giới tăng lên --> orginal Chương 39 : Ác mộng lại sắp --> orginal Chương 40 : Đêm mưa kích chiến --> orginal Chương 41 : Diệt đỉnh tai họa --> orginal Chương 42 : Tai nạn cấp --> orginal Chương 43 : Trọng thương --> orginal Chương 44 : Nguyên tố bùng phát --> orginal Chương 45 : Năng lực bùng phát (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 46 : Yêu linh bên ngoài lĩnh vực (cầu cất chứa, cầu đề cử!) --> orginal Chương 47 : Linh Cảnh Lăng Tiêu Phong (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 48 : Hẻm núi huyết chiến (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 49 : B cấp yêu linh (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 50 : Miết chết tính khả năng (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 51 : Lui không thể lui (cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu!) --> orginal Chương 52 : Giữa yêu linh va chạm --> orginal Chương 53 : Sự chênh lệch của cảnh giới --> orginal Chương 54 : Phách Đan yêu linh --> orginal Chương 55 : Chia 歧 --> orginal Chương 56 : Linh ngữ --> orginal Chương 57 : Tuyển thủ địa hình đặc chủng --> orginal Chương 58 : Dự cảm bất tường --> orginal Chương 59 : Lực lượng của linh thạch --> orginal Chương 60 : Trong sự ý liệu --> orginal Chương 61 : Linh hà dưới đất --> orginal Chương 62 : Chảy ngược mà lên --> orginal Chương 63 : Đại sát khí --> orginal Chương 64 : Vận mệnh xương cốt bài --> orginal Chương 65 : Vặn vẹo tin cái --> orginal Chương 66 : Bên trong lồng giam --> orginal Chương 67 : Tắm huyết tu la --> orginal Chương 68 : Mặt trời chiều màu máu --> orginal Chương 69 : Vật Cạnh Ngày chọn --> orginal Chương 70 : Dứt khoát --> orginal Chương 71 : Quỹ tích --> orginal Chương 72 : Ẩn giấu trị số --> orginal Chương 73 : Trăng tròn --> orginal Chương 74 : Tiến hoá --> orginal Chương 75 : Mạnh yếu tranh phong, người thích nghi sinh tồn --> orginal Chương 76 : Nghỉ dưỡng hơi thở --> orginal Chương 77 : Bạch Kỳ --> orginal Chương 78 : Linh thú --> orginal Chương 79 : Bí mật --> orginal Chương 79 : Nước lục không --> orginal Chương 81 : Gánh nặng đường xa --> orginal Chương 82 : Trước bóng tối đêm --> orginal Chương 83 : Ba giai! --> orginal lên kệ cảm ngôn --> orginal Chương 84 : Phá diệt yêu trúc (canh thứ nhất cầu đầu Đặt ! ) --> orginal Chương 85 : Máu đêm (thứ hai càng!) --> orginal Chương 86 : Cộng đồng tai nạn (thứ ba càng!) --> orginal Chương 87 : Chính xác đả kích (thứ bốn càng!) --> orginal Chương 88 : Cỗ hiện hóa năng lực (thứ năm càng!) --> orginal Chương 89 : Ra ngoài ý liệu (thêm càng!) --> orginal Chương 90 : Nguy cơ đêm tối (thêm càng!) --> orginal Chương 91 : Binh bất yếm trá --> orginal Chương 91 : Hủy nát --> orginal Chương 93 : Biết được hết thảy người (thêm càng!) --> orginal Chương 94 : Không chọn thủ đoạn --> orginal Chương 94 : Sắp giới chút --> orginal Chương 96 : Cửu Trọng Thiên Tháp --> orginal Chương 97 : Nhiều loại tư thế --> orginal Chương 98 : Thuộc hạ mới --> orginal Chương 99 : Luân hồi lên Bắt đầu --> orginal Chương 100 : Giao dịch --> orginal Chương 101 : Sinh cơ --> orginal Chương 102 : Hóa rồng --> orginal Chương 103 : Nó đang làm cái gì --> orginal Chương 104 : Lên tên phế (thêm càng!) --> orginal Chương 105 : Cái thứ ba B chờ yêu linh --> orginal Chương 106 : Ý nguyện --> orginal Chương 107 : Chiến lược ngược lại chế (thêm càng!) --> orginal Chương 108 : Muốn đáp án (vì chấp sự “<em><em>Phong sương Diệp Tuyết</em></em>” Thêm càng!) --> orginal Chương 109 : Ý không ngờ điểm đột phá --> orginal Chương 110 : Dưới đêm sao --> orginal Chương 111 : Bọn họ cuối cùng đến (thêm càng) --> orginal Chương 111 : Khoá chặt (vì trưởng lão “<em><em>Áo trắng lvl</em></em>” Thêm càng!) --> orginal Chương 112 : Năng lực thăng giai --> orginal Chương 113 : A chờ yêu vương --> orginal Chương 114 : Vùi lấp Rơi --> orginal Chương 115 : Chế nhạo (vì đà chủ “<em><em>Sao rơi Vẫn Thần, sáng sớm</em></em>” Thêm càng!) --> orginal Chương 116 : Điên cuồng --> orginal Chương 117 : Tới gần sự uy hiếp của khoảng cách --> orginal Chương 118 : Ý nghĩa tồn tại (thêm càng) --> orginal Chương 119 : Quỷ dị --> orginal Chương 120 : Dị thú --> orginal Chương 121 : Mới uy hiếp (thêm càng) --> orginal Chương 122 : Nó thay đổi (vì minh chủ “<em><em>Áo trắng lvl</em></em>” Thêm càng!) --> orginal Chương 133 : Lực lượng của sinh mệnh mới (vì chấp sự “<em><em>Mệt mỏi 丶 muốn chị gái ôm</em></em>” Thêm càng!) --> orginal Chương 124 : Đại não --> orginal Chương 125 : Phòng ngự cơ chế --> orginal Chương 125 : Bọn nó tới từ nơi nào --> orginal Chương 126 : Tầng ra không nghèo điểm đáng ngờ --> orginal Chương 127 : Siêu phàm người săn bắn kế hoạch --> orginal Chương 128 : Người ám sát (thêm càng!) --> orginal Chương 129 : Kéo dài trở nên mạnh mẽ --> orginal Chương 130 : Giải thích gượng gạo --> orginal Chương 131 : Phương án tốt nhất (thêm càng!) --> orginal Chương 132 : Nguy cơ lại sắp --> orginal Chương 133 : Trong biển B cấp yêu linh --> orginal Chương 134 : Đây là xảo hợp sao (thêm càng!) --> orginal Chương 135 : Kiểm soát --> orginal Chương 136 : Chỉ có hắn biết được chân tướng --> orginal Chương 137 : Tuyến đường quỷ dị (thêm càng!) --> orginal Chương 138 : Đỏ củ ấu lòng --> orginal Chương 139 : Cảnh giới bí mật tăng lên --> orginal Chương 140 : Mưa bão huỷ diệt hết thảy --> orginal Chương 141 : (ý nghĩa mà chúng ta tồn tại | ý nghĩa tồn tại của chúng ta) --> orginal Chương 142 : Khí tràng vạn vật xây dựng lại --> orginal Chương 143 : Quá sẽ chọn thời điểm --> orginal Chương 144 : Kẽ hở hợp thể quái vật --> orginal Chương 145 : Vận khí thật rất trọng yếu --> orginal Chương 146 : Bọn nó thật tốt làm phiền a (thêm càng!) --> orginal Chương 147 : Đến lúc đó ngươi liền biết --> orginal Chương 148 : Thiên phú của vận khí đã chút mãn --> orginal Chương 149 : Bọn họ nghĩ thật đẹp (thêm càng!) --> orginal Chương 150 : Đạo đức giả cái thứ nhất B chờ yêu linh --> orginal Chương 150 : Kéo dài trở nên mạnh mẽ là cái sự thể nghiệm gì --> orginal Chương 151 : Viễn chinh B chờ ý nghĩa của yêu linh (4400 chữ lớn chương!) --> orginal Chương 152 : Góc độ quỷ dị --> orginal Chương 153 : Sự lựa chọn của đám yêu linh --> orginal Chương 154 : Mọi người đáng buồn --> orginal Chương 155 : Bọn họ chỉ là làm nền --> orginal Chương 156 : Chỗ mạnh mẽ của năng lực mới --> orginal Chương 157 : Khó dây đối thủ --> orginal Chương 158 : Không vì biết được sau chuẩn bị lực lượng --> orginal Chương 159 : Gạt bỏ hết thảy không thể nào --> orginal Chương 160 : Quy tránh phương pháp của điểm yếu --> orginal Chương 161 : Vô địch cũng không đại biểu vô địch --> orginal Chương 147 : Nhỏ yếu nhất người quyết tâm --> orginal Chương 163 : Chân tướng tiếp cận vô hạn (lớn chương thêm càng!) --> orginal Chương 164 : Chọc giận A chờ hậu quả của yêu vương --> orginal Chương 165 : Mất đi liên lạc --> orginal Chương 166 : Đối chiến đấu khát vọng --> orginal Chương 167 : Diệt vong vận mệnh ngược, đổ, ngã kế lúc --> orginal Chương 168 : Số lượng nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa --> orginal Chương 169 : Giấu sâu ở trong bóng tối --> orginal Chương 170 : Sinh mệnh mấy ức người --> orginal Chương 171 : Ý không ngờ thu hoạch --> orginal Chương 172 : Đúng sự sợ hãi chưa biết --> orginal Chương 173 : Hoàn toàn không có bất kỳ giá trị nào --> orginal Chương 174 : Điều kiện rất thanh thản --> orginal Chương 175 : Không có cách chế ước chừng vật --> orginal Chương 176 : Dựng ở thế bất bại --> orginal Chương 177 : Đến từ trong vực sâu --> orginal Chương 178 : Liên quan toàn sự lựa chọn tương lai loài người --> orginal Chương 179 : Quen thuộc nhất cũng là nơi xa lạ nhất --> orginal Chương 180 : Chỉ có một không có hai --> orginal Chương 181 : Màu tím viêm thiêu đốt chỗ --> orginal Chương 182 : Tiến hoá ổn định chút nguồn gốc --> orginal Chương 183 : Chặt chẽ trông nom cực kỳ trọng yếu vật --> orginal Chương 184 : Trong bóng tối ầm kêu --> orginal Chương 185 : Cái lý do thứ hai --> orginal Chương 186 : Khí diễm cuồng bạo (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 187 : Hết thảy toàn xong --> orginal Chương 188 : Tương lai nhưng kỳ thuộc hạ mới --> orginal Chương 189 : Lại gặp mặt a --> orginal Chương 190 : Điểm đáng ngờ trùng trùng địch nhân --> orginal Chương 191 : Trung tâm nhất chỗ ở (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 192 : Ý không ngờ chướng bích --> orginal Chương 193 : Đem hết thảy đẩy hướng về phía vực sâu --> orginal Chương 194 : Vặn vẹo trưởng thành trái cây tởm lợm (vì áo trắng minh chủ lvl đại lãn thêm càng!) --> orginal Chương 195 : Đem hết thảy ẩn giấu ở trong bóng tối --> orginal Chương 196 : Ở A chờ sự tồn tại trên yêu vương --> orginal Chương 197 : Nguy hiểm Manh Mầm --> orginal Chương 198 : Bị ẩn giấu sự bí mật của nó --> orginal Chương 199 : Tác dụng phụ mãnh liệt --> orginal Chương 200 : Khủng bố cắn thân lực --> orginal Chương 201 : Không thể tên Trạng Vật --> orginal Chương 202 : Ý liệu bên ngoài chân tướng --> orginal Chương 203 : Hai loại có thể --> orginal Chương 204 : Chân tướng vô lý --> orginal Chương 205 : Cố ý thả ở mồi nhử nơi kia (thượng) --> orginal Chương 206 : Cố ý thả ở mồi nhử nơi kia (hạ) --> orginal Chương 207 : Đến từ sự giận dữ của đáy biển --> orginal Chương 208 : Xiêu lòng không bằng hành động --> orginal Chương 209 : Hữu hiệu nhất Tỷ số Lựa chọn --> orginal Chương 210 : Bị sáng tạo đi ra --> orginal Chương 211 : Nhắc tuyến sau khi con rối người điều khiển --> orginal Chương 212 : Đem ý nghĩa huỷ diệt --> orginal Chương 213 : Sự thực nghiệm thích hợp nhất phẩm --> orginal Chương 214 : Tương đương có ý tứ a --> orginal Chương 215 : Trước khi bão táp đến --> orginal Chương 216 : Dần dần đối thủ sụp đổ --> orginal Chương 217 : Đây chỉ là làm cho nó xem --> orginal Chương 218 : Điểm yếu cùng cục hạn tính --> orginal Chương 219 : Khai chiến tuyên ngôn (thượng) --> orginal Chương 220 : Khai chiến tuyên ngôn (trung) --> orginal Chương 221 : Khai chiến tuyên ngôn (hạ) --> orginal Chương 222 : Tiếp xúc chiến (thượng) --> orginal Chương 223 : Tiếp xúc chiến (trung) --> orginal Chương 224 : Tiếp xúc chiến (hạ) --> orginal Chương 225 : Ngắn binh tương nhận! (thượng) --> orginal Chương 226 : Ngắn binh tương nhận (hạ) --> orginal Chương 227 : Máu tanh đêm (thượng) --> orginal Chương 228 : Máu tanh đêm (trung) --> orginal Chương 229 : Máu tanh đêm (hạ) --> orginal Chương 230 : Trước khi kích chiến đêm (thượng) --> orginal Chương 231 : Trước khi kích chiến đêm (hạ) --> orginal Chương 232 : Vì tràng chiến tranh này hiến lên chúc phúc --> orginal Chương 233 : Dự cảm bất tường --> orginal Chương 234 : Khói thuốc súng tràn ngập --> orginal Chương 235 : Ám khúc dạo đầu máu tanh trong đêm --> orginal Chương 236 : Quỷ dị tấu kêu khúc --> orginal Chương 237 : Huỷ diệt hiệp tấu khúc --> orginal Chương 238 : Chiến luân hồi --> orginal Chương 239 : Bên trong sương trắng --> orginal Chương 240 : Linh Vũ cùng sương trắng tròn múa khúc --> orginal Chương 241 : Chung Mạt bắt đầu --> orginal Chương 242 : Ý liệu bên ngoài tuyệt cảnh --> orginal Chương 243 : Loài người một phe hậu thủ --> orginal Chương 244 : Lớn quay ngược --> orginal Chương 245 : Máu thời khắc --> orginal Chương 246 : Một bóng không dung hai chủ --> orginal Chương 247 : Vượt quá lực lượng tưởng tượng --> orginal Chương 248 : Hướng về phía bốn giai sải bước tiến vào! --> orginal Chương 249 : Ngự trị với A chờ trên yêu vương --> orginal Chương 250 : S chờ Yêu Hoàng --> orginal Chương 251 : Liếc nhìn Chúng sinh --> orginal Chương 252 : Dự liệu bên ngoài hắc thủ phía sau màn --> orginal Chương 253 : Lãnh địa ngày tàn --> orginal Chương 254 : Muốn cái gì tới cái gì --> orginal mời cái giả --> orginal Chương 255 : Lần Linh Vũ thứ ba bùng phát --> orginal Chương 256 : Diệt sạch nguy cơ --> orginal Chương 257 : Mới bí mật nhiệm vụ --> orginal Chương 258 : --> orginal Chương 259 : Thực vật biến dị --> orginal Chương 260 : Kết luận khủng bố --> orginal Chương 261 : Đánh úp trong Linh Vũ chiến --> orginal Chương 262 : Sân khấu tốt nhất --> orginal Chương 263 : Phá cục lực! --> orginal Chương 264 : Hưng nguyên thành phố đột phá! --> orginal Chương 265 : Bốn phía xuất kích! --> orginal Chương 266 : Hãm vào tuyệt đối hỗn loạn --> orginal Chương 267 : Tử vong thổi sáo người --> orginal Chương 268 : Không chịu nổi một kích văn minh --> orginal Chương 269 : Bảo lưu xa vời hy vọng --> orginal Chương 270 : Một Tan vỡ Ngàn dặm --> orginal Chương 271 : S chờ chiến lược của Yêu Hoàng --> orginal Chương 272 : Sinh vật biến dị hải dương xâm công --> orginal Chương 273 : Vượt qua hết thảy tồn tại --> orginal Chương 274 : Bồi dưỡng lực lượng mới --> orginal Chương 275 : Mở cái gì đùa giỡn --> orginal Chương 276 : Chuyện không có lớn nhỏ --> orginal Chương 277 : Hoảng không chọn đường địch nhân --> orginal Chương 278 : Không có cái thứ hai lựa chọn --> orginal Chương 279 : Quỷ Sương mù biến ảo --> orginal Chương 280 : Huyết dịch tươi mới --> orginal Chương 281 : Bí ẩn vật --> orginal Chương 282 : Phân thân linh trúc! --> orginal Chương 283 : Đổi một loại lối suy nghĩ --> orginal Chương 284 : Ai cũng cứu không được --> orginal Chương 285 : Trợ lực mạnh mẽ --> orginal Chương 286 : Bên ngoài hai nghìn cây số biến dị --> orginal Chương 287 : Nguy cơ trùng trùng --> orginal Chương 288 : Cảnh giới cao hơn --> orginal Chương 289 : Kéo chân sau --> orginal Chương 290 : Ướt nguyên lao nhanh --> orginal Chương 291 : Cảnh giới đẳng cấp đột phá --> orginal Chương 292 : Vận Mệnh Hội huỷ diệt --> orginal Chương 293 : Không thể nào đột tập --> orginal Chương 294 : Chết nhưng không có hoàn toàn chết --> orginal Chương 295 : Tù đồ cảnh --> orginal Chương 296 : Lão hồ li --> orginal Chương 297 : Bại người thực bụi --> orginal Chương 298 : Tàn sát rồng người cuối cùng thành rồng ác --> orginal Chương 299 : Ngươi quá non nớt a --> orginal Chương 300 : Tin tức không đối xứng --> orginal Chương 301 : Dãy núi biến mất --> orginal Chương 302 : So với cái gì đều trọng yếu --> orginal Chương 303 : Á Mỹ Lợi Quốc mục tiêu --> orginal Chương 304 : Độc long cùng Cua Triều --> orginal Chương 305 : Biển lục không ba Tê --> orginal Chương 306 : Năng lực vĩ đại (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 307 : Vết rách sâu hơn (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 308 : Tựa như từng biết nhau đối thủ --> orginal Chương 309 : Vô địch thật là tịch mịch (vì áo trắng minh chủ lvl đại lãn thêm càng!) --> orginal Chương 310 : Nghi đoàn cởi bỏ --> orginal Chương 311 : Phương diện chủ thứ mâu thuẫn --> orginal Chương 312 : Vượt qua xa khoảng cách di động --> orginal Chương 313 : Trời ban vật --> orginal Chương 314 : Được đến toàn không tốn công phu --> orginal Chương 315 : Bản nguyên sợ hãi --> orginal Chương 316 : Mặc nặng mà nói xa --> orginal Chương 317 : Quỷ dị vật --> orginal Chương 318 : Cái chết của Điểm Vệ --> orginal Chương 319 : Bọn nó có thể lấy được phần thưởng hào hoa nhất --> orginal Chương 320 : Đen thiên thạch --> orginal Chương 321 : Tâm cảnh biến hoá --> orginal Chương 322 : Lợi ích chung --> orginal Chương 323 : Không thể tên Trạng Địch nhân --> orginal Chương 324 : Cảm giác vô lực --> orginal Chương 325 : Nhất có thể chân tướng --> orginal Chương 326 : Băng ma đế --> orginal Chương 327 : S chờ cái chết của Yêu Hoàng --> orginal Chương 328 : Hắc thủ phía sau màn --> orginal Chương 329 : Nhỏ suy nghĩ cực Chỉ --> orginal Chương 330 : Lý tưởng vặn vẹo --> orginal Chương 331 : Anh hùng không có thuộc về --> orginal Chương 332 : Tiếp tục ý nghĩa xuống đi --> orginal Chương 333 : Sự phát triển rắc rối nhất --> orginal Chương 334 : Giải thích duy nhất --> orginal Chương 335 : Hết thảy đều vì hư xằng bậy --> orginal Chương 336 : Chiếu sáng ánh sáng của thời đại --> orginal Chương 337 : Chỉ số kinh nghiệm đến --> orginal Chương 338 : Ngươi tính kế ta --> orginal Chương 339 : Thực nghiệm nguy hiểm --> orginal Chương 340 : Chính chủ đến --> orginal Chương 341 : Hóa thành địa ngục --> orginal Chương 342 : Vì sao, mà sống --> orginal Chương 343 : Linh hồn chung --> orginal Chương 344 : Đến cùng là ai (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 345 : Khó khăn nhất tồn tại lý giải --> orginal Chương 346 : Năm giai, danh phù kỳ thực mạnh nhất! --> orginal Chương 347 : Yêu Hoàng đản sinh! --> orginal Chương 348 : Huyết sát lại sắp! --> orginal Chương 349 : Đoàn diệt?! --> orginal Chương 350 : Quang hoa lộng lẫy --> orginal Chương 351 : Tín niệm tiến hoá! --> orginal Chương 352 : Thế giới điên dại --> orginal Chương 353 : Sự tuyên cáo của người thắng lợi! --> orginal Chương 354 : Lực lượng cắn trả (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 355 : Gấp chuyển thẳng dưới --> orginal Chương 356 : Chiến tranh phức tạp nhất --> orginal Chương 357 : Tuyệt sẽ không đơn giản như vậy! --> orginal Chương 358 : Chiến đấu tiền tuyến! (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 359 : Điên dại thu cắt! (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 360 : Không có người --> orginal Chương 361 : Ngày tàn hàng lâm (vì áo trắng minh chủ lvl thêm càng!) --> orginal Chương 362 : Lạc mất thế giới --> orginal Chương 363 : Tuyệt vọng khắc --> orginal Chương 364 : Không có người biết được --> orginal Chương 365 : Tiến hoá bùng phát! --> orginal Chương 366 : Rồng Đằng ! --> orginal Chương 367 : Vùng đất tuyệt cảnh --> orginal Chương 368 : Lưới bao vây vùng đất chết --> orginal Chương 369 : Xung đột bùng phát! --> orginal Chương 370 : Trí mệnh thiếu sót --> orginal Chương 371 : Vô địch là bao nhiêu tịch mịch --> orginal Chương 372 : Loạn tê dại --> orginal Chương 373 : Đáy hỗn độn (vì đà chủ mệt mỏi 丶 muốn chị gái ôm thêm càng!) --> orginal Chương 374 : Trước khi huỷ diệt đêm (vì đà chủ mệt mỏi 丶 muốn chị gái ôm thêm càng!) --> orginal Chương 375 : Mị ảnh màu bạc --> orginal Chương 376 : Theo dõi --> orginal Chương 377 : Bất tử bất diệt! --> orginal Chương 378 : Huỷ diệt thời đại --> orginal Chương 379 : Đêm dài đem tới (vì đà chủ mệt mỏi 丶 muốn chị gái ôm thêm càng!) --> orginal Chương 380 : Biển lục không thứ nhất thang đội --> orginal Chương 381 : Xác thịt biết đi --> orginal Chương 382 : Sâu biển --> orginal Chương 383 : Năng lực ẩn giấu --> orginal Chương 384 : Độc tố trí mệnh --> orginal Chương 385 : Bụi gai đường (vì chấp sự: Khắc Ngươi Tô thêm đức ba đời thêm càng!) --> orginal Chương 386 : Hồn! --> orginal Chương 387 : Tăng tốc diệt vong --> orginal Chương 388 : Không có chút nào sự tồn tại của ý nghĩa --> orginal Chương 389 : Huỷ diệt --> orginal Chương 390 : Đặc thù nhất một cái kia --> orginal Chương 391 : Quỷ dị cục --> orginal Chương 392 : Các người có cái gì nhưng hào ngang --> orginal Chương 393 : Cuối cùng vấn đề --> orginal Chương 394 : Đáp án vô tận --> orginal Chương 395 : Không có ý nghĩa --> orginal Chương 396 : Không có giá trị --> orginal Chương 397 : Kế trúng kế --> orginal Chương 398 : Bắt nạt/ức hiếp lừa --> orginal Chương 399 : Ngàn Quân Một phát --> orginal Chương 400 : S chờ đám Yêu Hoàng! --> orginal Chương 401 : Bái lạy --> orginal Chương 402 : Bá vương --> orginal Chương 403 : Phổ Thiên Hạ, đều vì con kiến --> orginal Chương 404 : Kết thúc --> orginal Chương 405 : Cảnh giới quỷ thần --> orginal Chương 406 : Cộng đồng huỷ diệt! --> orginal Chương 407 : Thời đại bóng tối --> orginal Chương 408 : Lại cũng không gặp --> orginal Chương 409 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 410 : Phẫn nộ --> orginal Chương 411 : Không tồn tại --> orginal Chương 412 : Nhỏ suy nghĩ cực Chỉ --> orginal Chương 413 : Chiến dịch cuối cùng --> orginal Chương 414 : Tử cục! --> orginal Chương 415 : Kết cục lớn, biển lớn ngôi sao --> orginal xong kết cảm ngôn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-28 16:56:11