Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Triệu Hoán Thần Binh là huyền huyễn kinh điển mà Triệu Hoán Thần Binh sáng tác tiểu thuyết loại tác phẩm, Triệu Hoán Thần Binh nói lại:
召唤神兵是召唤神兵创作的经典玄幻小说类作品,召唤神兵讲述了:

Chương 1 : Giữ thành tiểu binh --> orginal Chương 2 : Bắc đẩu cưỡi vệ --> orginal Chương 3 : Biểu muội --> orginal Chương 4 : Thực xin lỗi, ta đây mất trí nhớ --> orginal Chương 5 : Ngươi là bại loại? --> orginal Chương 6 : Huyền Binh điển tỉnh --> orginal Chương 7 : Cho mượn kiếm một dùng --> orginal Chương 8 : Em gái nhỏ kiếm linh --> orginal Chương 9 : Nuốt trời kiếm --> orginal Chương 10 : Ám thoải mái đến nội thương --> orginal Chương 11 : Phi lễ lão nương liền muốn đi? --> orginal Chương 12 : Dao ánh sáng vu nhà --> orginal Chương 13 : Vu Thiên Tuyết --> orginal Chương 14 : Ngươi tính nào căn hành lá? --> orginal Chương 15 : Bây giờ liền ngược ngươi --> orginal Chương 16 : Mất trí nhớ tốt thật --> orginal Chương 17 : Người tới Độc Cô --> orginal Chương 18 : Ngươi là Độc Cô dốc núi --> orginal Chương 19 : Sự cắn ngược của chấp niệm --> orginal Chương 20 : Tán đi đi, người cặn bã --> orginal Chương 21 : Chưởng binh thầy --> orginal Chương 22 : Muốn cưỡi ngựa trắng --> orginal Chương 23 : Thăng quan --> orginal Chương 24 : Phi thiên cưỡi vệ --> orginal Chương 25 : Làm bán thời gian chăn nuôi viên --> orginal Chương 26 : Dũng sĩ duy nhất --> orginal Chương 27 : Dán thân nam nô --> orginal Chương 28 : Kiếm huynh, có thể không dọa người sao? --> orginal Chương 29 : Thất Tinh Thần Kích --> orginal Chương 30 : Đỏ thỏ --> orginal Chương 31 : Có thể xem không thể ăn? --> orginal Chương 32 : Hắn chính là gian tế --> orginal Chương 33 : Lão tử chính là yếu như vậy --> orginal Chương 34 : Bị dính dơ bẩn Khu Phong Thứu --> orginal Chương 35 : Một khối lệnh bài --> orginal Chương 36 : Sự mô phỏng của Phong Doanh --> orginal Chương 37 : Võ Học Công sẽ --> orginal Chương 38 : Nữ mặt nạ cùng di siết nam --> orginal Chương 39 : Giết ngàn đao tiểu binh --> orginal Chương 40 : Một cái dưa hấu lớn --> orginal Chương 41 : Lại vào đồ thư quán --> orginal Chương 42 : Muốn bánh xe còn là quần ẩu? --> orginal Chương 43 : Chiến sĩ? Liền biểu ca ta? --> orginal Chương 44 : Kia gì, ta giết người! --> orginal Chương 45 : Kỳ Binh Tổ --> orginal Chương 46 : Tiểu tặc, đi chết! --> orginal Chương 47 : Thần binh biệt hiệu --> orginal Chương 48 : Nhìn thấy ngươi mặt nam nhân --> orginal Chương 49 : Ta là tổ trưởng? --> orginal Chương 50 : Trận thứ nhất huấn luyện --> orginal Chương 51 : Đánh đến hắn sợ --> orginal Chương 52 : Thủy tinh nhìn trộm --> orginal Chương 53 : Manh mối của thần binh --> orginal Chương 54 : U linh thú --> orginal Chương 55 : Cái kiếm linh thứ hai --> orginal Chương 56 : Lúc điên lúc điên kiếm linh --> orginal Chương 57 : Cửa lớn doanh --> orginal Chương 58 : Người rừng ở đâu tới --> orginal Chương 59 : Ném rớt Huyền Binh, dùng nắm đấm đập! --> orginal Chương 60 : Bạo mạnh người rừng --> orginal Chương 61 : Tên của người rừng tốt quen tai --> orginal Chương 62 : Tá Kiếm huynh --> orginal Chương 63 : Hang minh tập thành phố --> orginal Chương 64 : Hai cái nát bét binh --> orginal Chương 65 : U Hoang kiếm linh --> orginal Chương 66 : Vòng tay màu trắng --> orginal Chương 67 : Ngươi không biết ta là ai? --> orginal Chương 68 : Thả đuổi lâu, não cũng tàn --> orginal Chương 69 : Thuộc con rùa đen --> orginal Chương 70 : Dám không dám ứng chiến? --> orginal Chương 71 : Thần nữ tham lang --> orginal Chương 72 : Có sát khí --> orginal Chương 73 : Bên ngoài bẩn thỉu, nội tâm bẩn thỉu --> orginal Chương 74 : Ám sát --> orginal Chương 75 : Rơi sao đền bù trên đá --> orginal Chương 76 : Ép khô thằng nhỏ này --> orginal Chương 77 : Đồ vô sỉ --> orginal Chương 78 : Muốn người nằm xuống --> orginal Chương 79 : Đem khí --> orginal Chương 80 : Chưởng ngự tùy tâm --> orginal Chương 81 : Phi lễ a --> orginal Chương 82 : Ngươi lừa người --> orginal Chương 83 : Thật là hắn giết? --> orginal Chương 84 : Không cho phép theo/cùng hắn nói chuyện --> orginal Chương 85 : Phản nghịch chùy --> orginal Chương 86 : Lại xông một lần --> orginal Chương 87 : Ma thú bóng tối --> orginal Chương 88 : Năm giai --> orginal Chương 89 : Liệu sẽ hết hạn? --> orginal Chương 90 : Bóng râm chặn giết thuật --> orginal Chương 91 : Góp đội --> orginal Chương 92 : Đánh rồng quá khổ cực --> orginal Chương 93 : Vị tiền bối kia --> orginal Chương 94 : U Hoang rất thích vận động --> orginal Chương 95 : Rất nam nhân thứ ba càng --> orginal Chương 96 : Cửa lớn doanh thứ bốn càng --> orginal Chương 97 : Tiểu Thiên Lý gia vương thứ năm càng --> orginal Chương 98 : Mặt nạ --> orginal Chương 99 : Xanh góc tê --> orginal Chương 100 : Thợ săn, chết! --> orginal Chương 101 : Bạo lực Loli --> orginal Chương 102 : Ta chính là tổ trưởng --> orginal Chương 103 : Vì cái gì, tóm lại là/luôn là hắn? --> orginal Chương 104 : Lột xác thứ bốn càng --> orginal Chương 105 : Tự nhiên là ta đi --> orginal Chương 106 : Nam nhân mùi --> orginal Chương 107 : Tỷ như nói lấy thân báo đáp --> orginal Chương 108 : Áo đen, kiếm đen, đen mặt nạ --> orginal Chương 109 : Ta gọi U Hoang --> orginal Chương 110 : Lão tử không làm con rùa đen --> orginal Chương 111 : Cướp bóc, trừ bên trong thứ hai càng, cầu vé tháng --> orginal Chương 112 : Pháp sư rộng rãi áo choàng dưới --> orginal Chương 113 : Lờ mờ nguyên tiểu đội thứ 4 càng, cầu vé tháng --> orginal Chương 114 : Làm cỏ đầu tường, vịt lê rất lớn --> orginal Chương 115 : Khó chịu ngươi thối hôn đi --> orginal Chương 116 : Bắt nạt biểu muội ta? --> orginal Chương 117 : Ta để ý --> orginal Chương 118 : Không phải người tốt thứ bốn càng --> orginal Chương 119 : Tiềm nhập quốc khố --> orginal Chương 120 : Người mặt nạ áo đen --> orginal Chương 121 : Ngàn vạn phải kiềm chế --> orginal Chương 122 : Huyền Binh thứ hai bốn càng cầu đặt duyệt --> orginal Chương 123 : Công chúa cũng là nữ nhân --> orginal Chương 124 : Huyền Binh vô địch, chiến không có không thắng --> orginal Chương 125 : Thanh Sơn không sửa đổi, nước biếc dài chảy --> orginal Chương 126 : Ngươi chủ tràng --> orginal Chương 127 : Vào cốc người chết --> orginal Chương 128 : Chết! Chết! Chết! --> orginal Chương 129 : Rèn cao thủ đều là kẻ điên --> orginal Chương 130 : Ta cần thiên phú của ngươi! --> orginal Chương 131 : Làm bán thời gian bếp mẹ --> orginal Chương 132 : Linh binh thầy --> orginal Chương 133 : Mùi vị không tệ --> orginal Chương 134 : Luyện chế biển sâu huyền tinh --> orginal Chương 135 : Tuyết minh lửa --> orginal Chương 136 : Phản nghịch chùy cuối cùng vào tay --> orginal Chương 137 : Xuất cốc --> orginal Chương 138 : Lại không phải lần đầu tiên --> orginal Chương 139 : Chùy VS chùy --> orginal Chương 140 : Diệt tộc? Trước diệt các người miệng --> orginal Chương 141 : Ngược về bắc đẩu --> orginal Chương 142 : Liền bắt nạt/ức hiếp Kỳ Binh Tổ ngươi không có người --> orginal Chương 143 : Bánh xe khó chịu, quần ẩu đi --> orginal Chương 144 : Liền điểm này người sao? --> orginal Chương 145 : Ngươi cũng xứng làm giáo quan --> orginal Chương 146 : Tinh binh cao thủ thứ nhất --> orginal Chương 147 : Lạc gia --> orginal Chương 148 : Nguyệt hắc phong cao giết người đêm --> orginal Chương 149 : Kiếm của Tá Kiếm huynh --> orginal Chương 150 : Anh không phải một người --> orginal Chương 151 : Địa Binh Sư --> orginal Chương 152 : Chúng ta cùng nhau ngồi xổm ngục giam --> orginal Chương 153 : Thằng nhỏ, nạp mạng tới --> orginal Chương 154 : Nổi khùng Vu Tiểu Dạ --> orginal Chương 155 : Viện trưởng --> orginal Chương 156 : So với tử hình nơi đáng sợ hơn --> orginal Chương 157 : Chúng ta đều là vị hôn thê hắn --> orginal Chương 158 : Hành hình --> orginal Chương 159 : Loại cảm giác kia --> orginal Chương 160 : Chúng ta không phải ma thú --> orginal Chương 161 : Nam chính trong chuyện xưa --> orginal Chương 162 : Mưu sát chồng yêu --> orginal Chương 163 : Truyền tống --> orginal Chương 164 : Ta mới là chủ nhân --> orginal Chương 165 : Nuốt trời một thức --> orginal Chương 166 : Thú nhỏ --> orginal Chương 167 : Thì ra | vốn ngươi chính là vu bà --> orginal Chương 168 : Đan Đạo Hùng --> orginal quyển thứ ba Thánh Hội Huyền điện Chương 169 : Về lại thành --> orginal Chương 170 : Kị Sĩ Huyền điện --> orginal Chương 171 : Đừng lại gây chuyện, được sao? --> orginal Chương 172 : Học viện tổ --> orginal Chương 173 : Huyền Thần Điện đại biểu hình tượng đế quốc, kỳ binh người --> orginal Chương 174 : Co/rút hắn mấy roi --> orginal Chương 175 : Cõng lên biểu muội chạy! --> orginal Chương 176 : Dừng không xuống dưới --> orginal Chương 177 : Khối lệnh bài thứ ba --> orginal Chương 178 : Khống mâm quyết --> orginal Chương 179 : Ta có phải nam nhân? --> orginal Chương 180 : Linh ý hai nghìn --> orginal Chương 181 : Ngươi quen biết U Hoang không? --> orginal Chương 182 : Tên tồn thực mất --> orginal Chương 183 : Làm bán thời gian hậu cần --> orginal Chương 184 : Có quỷ a --> orginal Chương 185 : Vu thực lực của tổ trưởng --> orginal Chương 186 : Xanh man thành nhỏ --> orginal Chương 187 : Nhỏ đẹp thích làm chuyện --> orginal Chương 188 : Nam giết, nữ lưu lại --> orginal Chương 189 : Đều là ta --> orginal Chương 190 : Một người đoạt khó chịu, cùng nhau đoạt --> orginal Chương 191 : Ta đây chính là thợ rèn --> orginal Chương 192 : Vu đại sư --> orginal Chương 193 : Dạ Tình dây dưa --> orginal Chương 194 : Quang minh chính đại? Chúng ta? --> orginal Chương 195 : Chúng ta gia nhập --> orginal Chương 196 : Ta là phản đồ? --> orginal Chương 197 : Giao cho ta --> orginal Chương 198 : Mở mắt mù --> orginal Chương 199 : Mỹ nhân kế cầu đặt duyệt --> orginal Chương 200 : Quan môn đánh chó --> orginal Chương 201 : Độc Cô chín nghiêng | liếc xéo --> orginal Chương 202 : Hoàng Binh Sư --> orginal Chương 203 : Nhận thua không phải bại --> orginal Chương 204 : Vu Nhai VS Lý Thân Bá --> orginal Chương 205 : Độc Cô ngưng kiếm quyết --> orginal Chương 206 : Ngươi thật là người tốt a --> orginal Chương 207 : Kiếm Vực mục tiêu --> orginal Chương 208 : Là cái hán tử --> orginal Chương 209 : Đưa thư tình --> orginal Chương 210 : Huyền cực đỉnh phong quyết --> orginal Chương 211 : Phù văn thầy --> orginal Chương 212 : Tín vật của thủy tinh --> orginal Chương 213 : Phó viện trưởng --> orginal Chương 214 : Bái/lạy/vái vi sư ngươi còn không được sao? --> orginal Chương 215 : Đôi mâm khắc vân --> orginal Chương 216 : Hồng hội trưởng hạnh phúc --> orginal Chương 217 : Màu đỏ đậm quân --> orginal Chương 218 : Thanh xuân a,thật đau đầu --> orginal Chương 219 : Vu nhà bởi vì ta mà vinh diệu --> orginal Chương 220 : Kiếm khí hộp --> orginal Chương 221 : Ngày kiếm hùng quan --> orginal Chương 222 : Vạn kiếm xuyên tim mà chết --> orginal Chương 223 : Cửu Tiên Độc Cô --> orginal Chương 224 : Cái gọi là vạn kiếm --> orginal Chương 225 : Áo choàng bạc kiếm chỉ --> orginal Chương 226 : So với ta còn vô sỉ --> orginal Chương 227 : Sự gợi ý của Thí Thần Ma Nhận --> orginal Chương 228 : Linh binh cực hạn, Hoàng Binh Sư --> orginal Chương 229 : Thí thần tà lưỡi dao bảy chém --> orginal Chương 230 : Tạm phân biệt --> orginal quyển thứ bốn Độc Cô Kiếm Vực Chương 231 : Bạn gái cũ? --> orginal Chương 232 : Thần Thành Độc Cô --> orginal Chương 233 : Trước kia “<em><em>Tiểu đệ</em></em>” --> orginal Chương 234 : Bạn bè Vu Nhai ta --> orginal Chương 235 : Nếu không ngươi theo ta --> orginal Chương 236 : Đói không chọn thực --> orginal Chương 237 : Muốn nháo liền nháo lớn --> orginal Chương 238 : Cưỡng ép xông vào --> orginal Chương 239 : Gần nhất lưu hành chạy bộ --> orginal Chương 240 : Hoàng nói vô cực --> orginal Chương 241 : Hàng trận! Hàng trận! --> orginal Chương 242 : Một cửa cuối cùng --> orginal Chương 243 : Ma pháp? Ta cũng có --> orginal Chương 244 : Huyết mạch nghiệm chứng --> orginal Chương 245 : Phản tổ --> orginal Chương 246 : Thiên Tội Uyên --> orginal Chương 247 : Nhẫn màu vàng --> orginal thứ hai 48 Kiếm Ảnh Trận --> orginal Chương 249 : Sát tính --> orginal Chương 250 : Không hổ là ta nhìn trúng --> orginal Chương 251 : Kiếm Tâm --> orginal Chương 252 : Độc Cô chín dốc núi, đó là ai? --> orginal Chương 253 : Kiếm các u linh --> orginal Chương 254 : Thân ảnh của nữ tính --> orginal Chương 255 : Ta vẫn băng thanh ngọc khiết --> orginal Chương 256 : Đánh gãy đôi chân --> orginal Chương 257 : Ngươi là nào chỉ? --> orginal Chương 258 : Tượng trưng của hoàng tộc --> orginal Chương 259 : Dẫn động? Ta cũng sẽ --> orginal Chương 260 : Bá hoàng bảy đánh VS tà lưỡi dao bảy chém --> orginal Chương 261 : Cái nữ nhân kia --> orginal Chương 262 : Các chủ u linh --> orginal Chương 263 : Nhảy dốc núi --> orginal Chương 264 : Giấu một thanh kiếm --> orginal Chương 265 : Rác rưởi đống --> orginal Chương 266 : Tinh linh thần nỏ --> orginal Chương 267 : Quái nhân lưỡi hái --> orginal Chương 268 : Thần minh quả --> orginal Chương 269 : Người trong đồng đạo --> orginal Chương 270 : “<em><em>Béo lùn</em></em>” Dị ma nhân --> orginal Chương 271 : Người thần bí --> orginal Chương 272 : Câm điếc cùng tên ngốc --> orginal Chương 273 : Cắn nuốt nó --> orginal Chương 274 : Danh ngôn trong loài người --> orginal Chương 275 : Ta là của các người vương --> orginal Chương 276 : Mỹ nhân khó qua anh hùng cửa ải --> orginal Chương 277 : Minh huyễn rừng già --> orginal Chương 278 : Đắp nặn lại Binh Linh --> orginal Chương 279 : Kiếm ý u linh --> orginal Chương 280 : Nơi thứ hai kiếm rừng? --> orginal Chương 281 : Cổ Đế Long Linh --> orginal Chương 282 : Mê Thành lão đầu --> orginal Chương 283 : Nên còn ta đi? --> orginal Chương 284 : Hai con hồ li --> orginal Chương 285 : Thiên Tội Uyên cũng có thiên đường --> orginal Chương 286 : Liền còn lại mấy viên --> orginal Chương 287 : Hắn chính là cái ngu ngốc kia? --> orginal Chương 288 : Độc Cô chiến đồng --> orginal Chương 289 : Ta đi đi --> orginal Chương 290 : Đuổi tận giết tuyệt --> orginal Chương 291 : Chúng ta thích sáng tạo kỳ tích --> orginal Chương 292 : U Hoang mũi tên --> orginal Chương 293 : Lai lịch không rõ --> orginal Chương 294 : “<em><em>Anh hùng</em></em>” Phá diệt --> orginal Chương 295 : Ném mặt mũi của tổ tông --> orginal Chương 296 : Đại sát khí --> orginal Chương 297 : Cái kia “<em><em>Nhỡ may</em></em>” --> orginal Chương 298 : Đám tội nhân --> orginal Chương 299 : Ta rất không tham lam --> orginal Chương 300 : Luân chuyển thần ấn --> orginal Chương 301 : Không nghe lão công nói --> orginal Chương 302 : A bạc --> orginal Chương 303 : Không yên tâm --> orginal Chương 304 : Bịt/phong chữ quyết --> orginal Chương 305 : Lại là một kiếm kia --> orginal Chương 306 : Rời khỏi Thiên Tội Uyên --> orginal Chương 307 : Đối với ngươi có mưu đồ? --> orginal Chương 308 : Truyền thuyết --> orginal Chương 309 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 310 : Mạng sống cơ hội --> orginal Chương 311 : “<em><em>U Hoang</em></em>” Tái hiện --> orginal quyển thứ năm ánh sáng đánh úp Chương 312 : Tốt thật quý trọng đi --> orginal Chương 313 : Đuổi giết --> orginal Chương 314 : Mũi tên! Mũi tên! Mũi tên! --> orginal Chương 315 : Rét buốt kiếm thành --> orginal Chương 316 : Ngươi biết ta là cao thủ? --> orginal Chương 317 : Thái giám ở đâu tới? --> orginal Chương 318 : Hoà tan binh thần thuật --> orginal Chương 319 : Tìm không đến --> orginal Chương 320 : Ta cũng là bắc đẩu --> orginal Chương 321 : Chúng ta vẫn rất yếu --> orginal Chương 322 : Mục tiêu --> orginal Chương 323 : Chơi thân thân --> orginal Chương 324 : Kiếm Sơn Hùng cửa ải --> orginal Chương 325 : Vu Nhai gian tế --> orginal Chương 326 : Cắn ngược --> orginal Chương 327 : Đầu lợn này là ai? --> orginal Chương 328 : Đại Tướng Quân thùng cơm --> orginal Chương 329 : Phần thưởng cái gì tốt? --> orginal Chương 330 : Độc Cô anh --> orginal Chương 331 : Tá Kiếm huynh đột thăm --> orginal Chương 332 : Tình báo --> orginal Chương 333 : Vệ gia Thuẫn Lĩnh --> orginal Chương 334 : Quả nhiên rất nho nhỏ --> orginal Chương 335 : Đập nát! Đánh nát! Đạp nát! --> orginal Chương 336 : Nhí nhảnh hoạt bát mũi tên kĩ? --> orginal Chương 337 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 338 : Bán --> orginal Chương 339 : Quên tự mình giới thiệu --> orginal Chương 340 : Thứ cho ngươi không có tội --> orginal Chương 341 : Ta còn có bất công hơn bình --> orginal Chương 342 : Đưa cho ngươi --> orginal Chương 343 : Nhỏ đẹp thân thế --> orginal Chương 344 : Kiếm gió dẫn tiền tiêu doanh --> orginal Chương 345 : Bởi vì hắn là Vu Nhai --> orginal Chương 346 : Ngập tràn hy vọng? --> orginal Chương 347 : Đám tội phạm --> orginal Chương 348 : Thời gian về lâu về dài cơm phiếu --> orginal Chương 349 : Còn là giống nhau yếu --> orginal Chương 350 : Thao luyện hung hăng chúng ta đi --> orginal Chương 351 : Trước làm/khô chết hắn --> orginal Chương 352 : Phản quốc --> orginal Chương 353 : Thánh nữ ánh sáng --> orginal Chương 354 : Mười ngày --> orginal Chương 355 : Ánh sáng thần a, của đại gia ngươi --> orginal Chương 356 : Đối sách --> orginal Chương 357 : Trong sự bừa bộn thánh nữ ánh sáng --> orginal Chương 358 : Quỷ vẽ bùa ra oai --> orginal Chương 359 : Không muốn quay đầu --> orginal (Chương 360 : Ta mắc tiểu) --> orginal Chương 361 : Thần lực lượng giống như vậy --> orginal Chương 362 : Thần, giống nhau có chiến hữu --> orginal Chương 363 : Nhất tầng chót cũng có thể trâu bò --> orginal (Chương 364 : Một cái chớp mắt thiên đường một cái chớp mắt địa ngục) --> orginal Chương 365 : Tán? --> orginal Chương 366 : Gạch đập thánh nữ --> orginal Chương 367 : Đeo vứt ánh sáng --> orginal (Chương 368 : Đi đế quốc ma pháp chơi chơi) --> orginal Chương 369 : Gió lồng giam --> orginal Chương 370 : Quá ngay thẳng --> orginal Chương 371 : Thần chết --> orginal Chương 372 : Đá mài dao --> orginal Chương 373 : Ta hạng điển hình --> orginal Chương 374 : Ám khôi giáp màu máu --> orginal Chương 375 : Đập thành đầu lợn --> orginal Chương 376 : Lớn nói không ngượng --> orginal Chương 377 : Nhỏ đẹp mặt dây chuyền --> orginal Chương 378 : Ngươi là Đế Long tộc? --> orginal Chương 379 : Tiểu thế giới Binh Linh --> orginal Chương 380 : Khuếch trương chữ quyết --> orginal Chương 381 : Khiên lớn siêu cấp bài --> orginal Chương 382 : Thánh nữ trở về? --> orginal Chương 383 : Đi đời --> orginal Chương 384 : Ái tướng của ta --> orginal Chương 385 : Kiếm lớn, ngươi cũng xứng dùng? --> orginal Chương 386 : Vu Nhai nổi tiếng --> orginal Chương 387 : Lớn tiệp --> orginal Chương 388 : Song song thứ ba --> orginal Chương 389 : Nhanh vào đất tình báo --> orginal Chương 390 : So với lão tử quân công? --> orginal Chương 391 : Nơi này là Kiếm Vực --> orginal quyển thứ sáu Đế Đô Huyền Binh Chương 392 : Huyền thần chủ điện --> orginal Chương 393 : Trưởng lão thần bí --> orginal Chương 394 : Thế tử Mông thân vương --> orginal Chương 395 : Không phải đồ vật --> orginal Chương 396 : Gặp được Ma Pháp Sư liền chạy --> orginal Chương 397 : Tháp ma pháp Huyền Binh --> orginal Chương 398 : Xấu ác thêm buồn nôn --> orginal Chương 399 : Ngọn bảng sự băng thanh ngọc khiết của nàng --> orginal Chương 400 : Mặt nạ --> orginal Chương 401 : Muốn hay không muốn đi ra chơi? --> orginal Chương 402 : Cái yếm ngọc trắng --> orginal Chương 403 : Huyễn thuật --> orginal Chương 404 : Lạc đường --> orginal Chương 405 : Bốn đứng đầu đại công tử --> orginal Chương 406 : Liễu Mị Nhi --> orginal Chương 407 : Sư muội --> orginal Chương 408 : Tốt thẹn thùng/xấu hổ người --> orginal Chương 409 : Giàu thân vương giới thiệu tới --> orginal Chương 410 : Ta thật không sợ thua --> orginal Chương 411 : Đoạt tiểu binh Khu Phong Thứu ta --> orginal Chương 412 : Địa Binh Sư --> orginal Chương 413 : Diễn mạng tua --> orginal Chương 414 : Đệ tử của nàng bị ta trói --> orginal Chương 415 : Trà lâu Lâm Trúc --> orginal Chương 416 : Ai nhanh hơn --> orginal Chương 417 : Hai vị lão giả --> orginal Chương 418 : Nàng thích chính là nữ nhân --> orginal Chương 419 : Quá ly kỳ --> orginal Chương 420 : Ma pháp ánh sáng thất truyền --> orginal Chương 421 : Không có vũ lực không phải thật quần là áo lượt --> orginal Chương 422 : Viện binh không ngừng --> orginal Chương 423 : Quyến rũ --> orginal Chương 424 : Tuyệt đối đóng băng --> orginal Chương 425 : Đám tình lang --> orginal Chương 426 : Cái yếm ngọc trắng --> orginal Chương 427 : Cảm giác thành thật tốt thật --> orginal Chương 428 : Bái sư? Ta không làm --> orginal Chương 429 : Tránh để cho? --> orginal Chương 430 : Dược sư cổ quái --> orginal Chương 431 : Lăn lộn đan --> orginal Chương 432 : Tốp mở mê vụ tầng thứ nhất --> orginal Chương 433 : Hắc ám ma mây căn mầm mống --> orginal Chương 434 : Dương gia bồi luyện --> orginal Chương 435 : Nhiều cái đối thủ mạnh mẽ --> orginal Chương 436 : Gặp lại --> orginal Chương 437 : Lên không được đài mặt kỳ binh người --> orginal Chương 438 : Phong cách làm việc nhà Độc Cô --> orginal Chương 439 : Lão tử có chính là biện pháp --> orginal Chương 440 : Thật khéo --> orginal Chương 441 : Xem khách --> orginal Chương 442 : Toàn bộ thông qua --> orginal Chương 443 : Trọng bảo --> orginal Chương 444 : Ngươi muốn làm cái gì? --> orginal Chương 445 : Thanh xuân của Vu Tiểu Dạ kỳ --> orginal Chương 446 : Lợn chết không sợ mở nước bỏng --> orginal Chương 447 : Huyền Bảo lầu --> orginal Chương 448 : Làm thịt một cái lại nói --> orginal Chương 449 : Vu Nhai VS Thiên Binh Sư --> orginal Chương 450 : Tổ hợp siêu cấp --> orginal Chương 451 : Ta được bệnh --> orginal Chương 452 : Vùng đất khiên --> orginal Chương 453 : Về sau thần binh mục tiêu --> orginal Chương 454 : Địa Binh Sư thật yếu --> orginal Chương 455 : Ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 456 : Điện chủ Huyền Binh --> orginal Chương 457 : Ai cũng không muốn đoạt --> orginal Chương 458 : Lại ở làm/giở trò cái quỷ gì? --> orginal Chương 459 : Không sai, chính là ta giết --> orginal Chương 460 : Muốn ta tham gia? Mời xin lỗi --> orginal Chương 461 : Bùng phát, hai mươi phút --> orginal Chương 462 : Đại đế Huyền Binh --> orginal Chương 463 : Quy tắc cuối cùng --> orginal Chương 464 : Có loại/có giỏi chúng ta so với rèn --> orginal Chương 465 : Điều kiện, Liễu Mị Nhi --> orginal Chương 466 : Lại tới lần nữa --> orginal Chương 467 : Cuối cùng để cho ta gặp phải --> orginal Chương 468 : Tua đánh --> orginal Chương 469 : Ta chính là sư phụ bọn họ --> orginal Chương 470 : Mang Huyền Binh của sinh cơ --> orginal Chương 471 : Điên giẫm cửa ải mây liên --> orginal Chương 472 : Liên thủ? Ngươi cũng xứng? --> orginal Chương 473 : Cây bông cùng kích kĩ --> orginal Chương 474 : Huyền khí thành nỏ --> orginal Chương 475 : Huyền Bảo lầu sự phán đoán của lão đại --> orginal Chương 476 : Hắn không được --> orginal Chương 477 : Đối quyết hà khắc --> orginal Chương 478 : Sự quyết định của điện chủ --> orginal Chương 479 : Đầy trời phi tiễn --> orginal Chương 480 : Khói nhẹ hóa hình --> orginal Chương 481 : Trưởng thành đi! --> orginal Chương 482 : Cái gọi là mạng tua --> orginal Chương 483 : Người này thật không có văn hóa --> orginal Chương 484 : Ý chí của ta cùng chấp thuận --> orginal Chương 485 : Phương Cách cuối cùng --> orginal Chương 486 : Ngươi cũng là Binh Linh của ta --> orginal Chương 487 : Đế Long tộc mới có hơi thở --> orginal Chương 488 : EQ của thợ rèn --> orginal Chương 489 : Ta họ vu --> orginal Chương 490 : Phóng thích đi --> orginal Chương 491 : “<em><em>Thần binh</em></em>” Vu Nhai --> orginal Chương 492 : Ta thật bên trong gấp --> orginal Chương 493 : Tư mã theo được --> orginal Chương 494 : Sướng uống đi, bắc đẩu chiến sĩ! --> orginal Chương 495 : Song hệ Huyền Binh người --> orginal quyển thứ bảy Bách tộc loạn Chương 496 : Cút xéo đi, ôn thần --> orginal Chương 497 : Dạ Tình quyết ý --> orginal Chương 398 : Phải có nghịch thiên lòng --> orginal Chương 499 : Xanh kỳ hồ đuôi thú --> orginal Chương 500 : Xông --> orginal Chương 501 : Đoạt --> orginal Chương 502 : Chút thời gian này đủ rồi --> orginal Chương 503 : Phá dỡ --> orginal Chương 504 : Ngươi thật sai rồi --> orginal Chương 505 : Từ đâu bên trong toát ra? --> orginal Chương 506 : Lữ Giả Công sẽ --> orginal Chương 507 : Bầu bạn chôn --> orginal Chương 508 : Kéo đại nghĩa, kéo cờ lớn --> orginal Chương 509 : Xem hắn bái/lạy/vái ai làm thầy --> orginal Chương 510 : Gia chủ mời ngươi giúp một việc --> orginal Chương 511 : Tiến vào Bách tộc loạn --> orginal Chương 512 : Thú Đằng tộc --> orginal Chương 513 : Có loài người --> orginal Chương 514 : Nằm vùng --> orginal Chương 515 : Giẫm chút --> orginal Chương 516 : Đến này một dạo chơi --> orginal Chương 517 : Từ bắt đầu liền phát hiện --> orginal Chương 518 : Tức giận hơi thở --> orginal Chương 519 : Nhí nhảnh hoạt bát thay mặt nữ vương --> orginal Chương 520 : Ta là bạn bè của các người --> orginal Chương 521 : Trực tiếp gánh vác đi --> orginal Chương 522 : Kẻ lừa gạt, uy hiếp, vô sỉ, ngược lại phục không có thường --> orginal Chương 523 : Hơi thở của Thánh Thụ viễn cổ --> orginal Chương 524 : Giết người! Phân xác! --> orginal Chương 525 : Ngốc chết --> orginal Chương 526 : Này gọi người công hít thở --> orginal Chương 265 : Rác rưởi đống --> orginal Chương 527 : Hẳn thiếu soái --> orginal Chương 528 : Ta vì cái gì, phải giúp ngươi? --> orginal Chương 529 : Liền định như vậy --> orginal Chương 530 : Sự chân thành của chúng ta --> orginal Chương 268 : Thần minh quả --> orginal Chương 531 : Đem hắn làm sụp đổ --> orginal Chương 532 : Nguyên hình tất lộ --> orginal Chương 533 : Đem mũi tên của ngươi chuẩn bị tốt --> orginal Chương 534 : Muốn lập uy, muốn diệt sạch --> orginal Chương 535 : Mời gọi đại hiệp ta --> orginal Chương 536 : Tuyên chiến --> orginal Chương 537 : Hỏi lòng không có xấu hổ? --> orginal Chương 538 : Ở trước mặt lão tử chơi tự sát? --> orginal Chương 539 : Cộng độ một đêm --> orginal Chương 540 : Không ngừng lòng dạ đen, còn rất biến thái --> orginal Chương 541 : Ngất đi --> orginal Chương 542 : Loài người này là ngu ngốc? --> orginal Chương 543 : So với kĩ xảo mạnh hơn của trưởng lão --> orginal Chương 544 : Không phải một cái đẳng cấp --> orginal Chương 545 : Ai dám thắc mắc? --> orginal Chương 546 : Bố Ân Đặc “<em><em>Ham mê</em></em>” --> orginal Chương 547 : Hãm hại cảnh giới cao nhất, --> orginal Chương 548 : Thanh thanh bạch bạch --> orginal Chương 549 : Ở các người cây trong tù --> orginal Chương 550 : Ngày xuân của Tư Mã Tường --> orginal Chương 551 : Gọi dậy lão nữ vương --> orginal Chương 552 : Thần binh của tương lai thầy --> orginal Chương 553 : Thánh Thụ nữ thần --> orginal (Chương 554 : Kinh thiên một kiếm, vùng đất khiên) --> orginal Chương 555 : Diệt vùng đất của tộc nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 556 : Vu giáo thụ đại hiệp --> orginal (Chương 557 : Cổ Duệ dân) --> orginal Chương 558 : Trị liệu phương án --> orginal Chương 559 : Di tích? Di không có dấu vết! 5 --> orginal Chương 560 : Lờ mờ vân --> orginal Chương 561 : Thiên phú của Vu Nhai --> orginal Chương 562 : Đế long vương máu --> orginal Chương 563 : Hai cái lựa chọn --> orginal Chương 564 : Nuốt trời huyền thân quyết --> orginal Chương 565 : Nhanh cứu người, không thời gian --> orginal Chương 566 : Đừng, Vu Nhai --> orginal Chương 567 : Ta hại thẹn thùng/xấu hổ --> orginal Chương 568 : Nữ thần, ngài tiếp tục --> orginal Chương 569 : Thương đội --> orginal quyển thứ tám sát thủ u linh Chương 570 : Không tiện --> orginal Chương 571 : Đế Đô ma pháp --> orginal Chương 572 : Màu đen kiếm khiến --> orginal Chương 573 : Chấp sự Ma Kiếm u linh --> orginal Chương 574 : Bọn họ có phải đều đáng chết? --> orginal Chương 575 : Sự khác biệt của Mệnh Hồng --> orginal Chương 576 : “<em><em>Thần chết</em></em>” Trùng hiện --> orginal Chương 577 : Nước đất không phục --> orginal Chương 578 : Trống không có ai? --> orginal Chương 579 : Dùng đao mảnh sát thủ --> orginal Chương 580 : Luân chuyển diệu dụng của thần ấn --> orginal Chương 581 : Còn là đại nhân Ma Kiếm tốt --> orginal Chương 582 : Trí nhớ của công chúa --> orginal Chương 583 : U linh --> orginal Chương 584 : Giết người lục soát bảo, chẳng qua như vậy --> orginal Chương 585 : Đột phá, Thiên Binh Sư! --> orginal Chương 586 : Phá Thiên Nghịch mạng --> orginal Chương 587 : Hóa sao --> orginal Chương 588 : Đêm thăm phủ công chúa --> orginal Chương 589 : Ngươi là ai? --> orginal Chương 590 : Tháng tâm sự của Lâm Toa --> orginal Chương 591 : Thề thốt --> orginal Chương 592 : Rất thích chơi lửa --> orginal Chương 593 : Hành hình --> orginal Chương 594 : Thẩm đại công tử của máu nóng --> orginal Chương 595 : Hoặc loạn chủng tộc nhỏ của đế quốc --> orginal Chương 596 : Điện chủ ánh sáng --> orginal Chương 597 : Ca ca áo xanh thật quen mắt --> orginal Chương 598 : Vả miệng --> orginal Chương 599 : Chuyên thuộc phù văn thầy --> orginal Chương 600 : Ta là công chúa! --> orginal Chương 601 : Sự cơ hội của thiếu gia Tạp Đức --> orginal Chương 602 : Toàn mơ hồ --> orginal Chương 603 : Bị bộc bạch! --> orginal Chương 604 : Lão nương bất chấp tất cả! --> orginal Chương 605 : Bảo vệ bê con con dâu ma ma --> orginal Chương 606 : Lão tử chính là hang không đáy --> orginal Chương 607 : Đỏ thỏ, đến lượt ngươi --> orginal Chương 608 : Thiên tài của hai đại đế quốc --> orginal Chương 609 : Tiến vào di tích --> orginal Chương 610 : Sự bí mật của di tích --> orginal Chương 611 : Ngươi có tư cách nói mổ trận? --> orginal Chương 612 : Sự thăm dò của Liễu Mị Nhi --> orginal Chương 613 : Dưới một người, trên vạn người --> orginal Chương 614 : U linh tái hiện --> orginal Chương 615 : Cái gọi là bích họa --> orginal Chương 616 : Ai vây khốn ai? --> orginal Chương 617 : Trực tiếp giẫm chết --> orginal Chương 618 : Những người này tất cả đều là hắn --> orginal Chương 619 : Đại Phiến Tử siêu cấp --> orginal Chương 620 : Toàn bộ diệt khẩu --> orginal Chương 621 : Đôi sinh con ngọc --> orginal Chương 622 : Một cái lòng --> orginal Chương 623 : Sự quyết định của bảy hoàng tử --> orginal Chương 624 : Dấu trảo cùng nam tử thần bí --> orginal Chương 625 : Rồng thực thú --> orginal Chương 626 : Không hứng thú lúc trò chơi --> orginal Chương 627 : Lúc mấu chốt xem tiểu hắc --> orginal Chương 628 : Long Quật, xương rồng cùng rồng thương --> orginal Chương 629 : Rồng nát hồn --> orginal Chương 630 : Tháng lời nói dối của Lâm Toa --> orginal Chương 631 : Lòng đất Tạp Đức lịch hiểm nhớ --> orginal Chương 632 : Bảy rồng thương vào tay --> orginal Chương 633 : Rồng trứng --> orginal Chương 634 : Giữa thiên đường cùng địa ngục --> orginal Chương 635 : Hai cái đường --> orginal Chương 636 : Đan Diễm Tâm --> orginal Chương 637 : Độc Cô chín ngày --> orginal Chương 638 : Tiểu đệ của Vu Nhai --> orginal Chương 639 : Cao ngạo đáng yêu --> orginal Chương 640 : Đánh ra --> orginal Chương 641 : Thuốc của Đan Diễm Tâm --> orginal Chương 642 : “<em><em>Đỏ thỏ họ hàng thú</em></em>” --> orginal Chương 643 : Đều nói ta ẩn giấu thực lực --> orginal Chương 644 : Lửa dục trùng sinh --> orginal Chương 645 : Lấy đức phục người --> orginal Chương 646 : Xanh kỳ chạy vội ngựa --> orginal Chương 647 : Lam Thương Tử --> orginal Chương 648 : Thật lâu không gặp, gần tới nhưng tốt? --> orginal Chương 649 : Hai phong thư --> orginal Chương 650 : Ba vị chị dâu --> orginal Chương 651 : Chính là cái Vu Nhai kia --> orginal Chương 652 : Chị gái Dạ Tình cũng yêu tìm cớ --> orginal Chương 653 : Giơ tay nhọc --> orginal Chương 654 : Ngươi vẫn là ta cảm động --> orginal Chương 655 : Nữ nhân quả nhiên là nước làm --> orginal Chương 656 : Đường về --> orginal Chương 657 : Nhanh đem đứa bé trong nhà giấu tốt --> orginal Chương 658 : Dì lớn của Tuyết Đế Nhi --> orginal Chương 659 : Quy tâm tựa như mũi tên --> orginal Chương 660 : Hóa rồng --> orginal Chương 661 : Quay lại bắc đẩu --> orginal Chương 662 : Bắc đẩu Cô Nhi viện --> orginal Chương 663 : Lại đang dạy hư hỏng đứa bé --> orginal Chương 664 : Ta cũng không để ý diệt tộc ngươi --> orginal quyển thứ chín Cổ Duệ hàng lâm Chương 665 : Hắn chính là Vu Nhai --> orginal Chương 666 : Mặt hàng này không phải Vu Nhai --> orginal Chương 667 : Dời vì mặt đất --> orginal Chương 668 : Ai các người là lão đại? --> orginal Chương 669 : Rồng lớn nam nhân giống như vậy --> orginal Chương 670 : Chạy chồm đi, nước lũ màu xanh! --> orginal Chương 671 : Vây thành --> orginal Chương 672 : Bảy rồng, dao ánh sáng chấn --> orginal Chương 673 : Tàn sát --> orginal Chương 674 : Ngài chính là đại nhân U Hoang? --> orginal Chương 675 : Để cho bắc đẩu thiếu một sao --> orginal Chương 676 : Hai cái chết lão già --> orginal Chương 677 : Giả, đều là giả! --> orginal Chương 678 : Phù văn trận, ngươi hiểu không? --> orginal Chương 679 : Hắn là vu huyết mạch của nhà --> orginal Chương 680 : Xây lên thành mới tường --> orginal Chương 681 : Chủ ý của lão viện trưởng --> orginal Chương 682 : Trận pháp đều có thể dùng man lực --> orginal Chương 683 : Vực sâu phù văn --> orginal Chương 684 : Đánh vỡ người cân bằng --> orginal Chương 685 : Kiếm của Độc Cô --> orginal Chương 686 : Đông Phương đại nhân --> orginal Chương 687 : Là thưởng? Là phạt? --> orginal Chương 688 : Thẻ cược của Vu Nhai --> orginal Chương 689 : Bái/lạy/vái vu vi sư thằng nhỏ --> orginal Chương 690 : Chứng cứ đến --> orginal Chương 691 : Tuyên chỉ --> orginal Chương 692 : Thánh nguyên đan --> orginal Chương 693 : Theo dõi điên --> orginal Chương 694 : Trị liệu bắt đầu --> orginal Chương 695 : Long văn thủ tịch thầy --> orginal Chương 696 : Cái gọi là căn cơ --> orginal Chương 697 : Có ánh sáng cảm --> orginal Chương 698 : Hai lão rời đi cùng Tá Kiếm huynh tới --> orginal Chương 699 : Coi thành Thánh Binh thầy bồi dưỡng --> orginal Chương 700 : Thu cái cháu gái đi --> orginal Chương 701 : Dao ánh sáng biến hoá --> orginal Chương 702 : Lại thấy trang sức kiếm --> orginal Chương 703 : Cổ Duệ dân lực quỷ dị --> orginal Chương 704 : Tên buôn người chính là ngươi? --> orginal Chương 705 : Lại không phải không có giết qua --> orginal Chương 706 : Đen tháng công chúa --> orginal Chương 707 : Cái thứ hai không gian bị phong toả --> orginal Chương 708 : Chỉ ngươi còn lại biết --> orginal Chương 709 : Ta mới là Đại Phiến Tử --> orginal Chương 710 : Khải dùng thánh nguyên đan --> orginal Chương 711 : Nhập ma --> orginal Chương 712 : Công chúa rất ngây thơ --> orginal Chương 713 : Sát ý thành thánh --> orginal Chương 714 : Vu Nhai VS nam đao dài --> orginal Chương 715 : Đen nguyệt thần lực? Những đồ vật này? --> orginal Chương 716 : Nuốt trời sơ chiến --> orginal Chương 717 : Một đôi chân, một thanh kiếm! --> orginal Chương 718 : Không thèm nhìn (tiểu hắc mà không gian phong toả | tiểu hắc phong toả của không gian) --> orginal Chương 719 : Công chúa các người chính là thích --> orginal Chương 720 : Ánh sáng củ ấu thần bạo --> orginal Chương 721 : Nuốt trời nghịch không thức --> orginal Chương 722 : Hắc Chú chúc phúc cùng “<em><em>Định</em></em>” --> orginal Chương 723 : Lưu tinh đồng bí mật --> orginal Chương 724 : Ai dám nhúc nhích con gái ta --> orginal Chương 725 : Duy nhất biết người bí mật --> orginal Chương 726 : Lại là Mê Vụ sơn mạch --> orginal Chương 727 : Luân chuyển thần ấn thu hắn --> orginal Chương 728 : Đại quản sự phún máu --> orginal Chương 729 : Bay đi, Thí Thần Ma Nhận --> orginal Chương 729 : Bay đi, Thí Thần Ma Nhận --> orginal Chương 730 : Cung điện vỡ nát --> orginal Chương 731 : Thứ hai cái Thí Thần Ma Nhận? --> orginal Chương 732 : Diệt thần ma lưỡi dao --> orginal Chương 733 : Cổ Ma tộc --> orginal Chương 734 : Không đại đế bị thừa nhận --> orginal Chương 735 : Vì Cổ Ma tộc, ngươi hy sinh đi --> orginal Chương 736 : Đồ vô ơn --> orginal Chương 737 : Ma liêm tỉnh giấc --> orginal Chương 738 : Ma liêm điên dại đề nghị --> orginal Chương 739 : Đánh tạo căn cơ mạnh nhất --> orginal Chương 740 : Giết thánh khôi lỗi --> orginal Chương 741 : Đao đạo mục tiêu --> orginal Chương 742 : Vu Thuấn khủng bố --> orginal Chương 743 : Ngươi còn không đủ tư cách --> orginal Chương 744 : Cổ Duệ hàng lâm --> orginal quyển thứ mười kiếm thần bí Chương 745 : Côn vực nguy cơ --> orginal Chương 746 : Cởi bỏ kia góc phù văn --> orginal Chương 747 : “<em><em>Khống</em></em>” Chữ quyết --> orginal Chương 748 : Thật nghĩ xem một cái --> orginal Chương 749 : Lễ vật của Vu Thuấn --> orginal Chương 750 : Cưỡng chế ma thú ấn phù --> orginal Chương 751 : Quay lại thí thần ma điện --> orginal Chương 752 : Ta không ngừng sát ý --> orginal Chương 753 : Hắc Ma Cự Thiên Hống --> orginal Chương 754 : Vu tổ trưởng quay về --> orginal Chương 755 : Giết ngươi, là công việc của ta --> orginal Chương 756 : Tuỳ tiện ngươi phát tiết --> orginal Chương 757 : Đè vào bắc đẩu Cổ Duệ quân --> orginal Chương 758 : Rồng lớn --> orginal Chương 759 : Hô kéo dài cha con --> orginal Chương 760 : Bầu trời bị rạch phá --> orginal Chương 761 : Truyền thuyết quay về --> orginal Chương 762 : Chúng ta giết đi ra --> orginal Chương 763 : Xem qua Thánh Binh thầy bị đồ sát không? --> orginal Chương 764 : Lãnh thành chủ, ngươi sẽ bói toán? --> orginal Chương 765 : Quân lệnh như núi --> orginal Chương 766 : Phản đồ loài người, giết! --> orginal Chương 767 : Lam Sương thánh khoen --> orginal Chương 768 : Rồng lớn, đối với ta có ân đức to lớn --> orginal Chương 769 : Bái/lạy/vái hắn ban tặng --> orginal Chương 770 : Đen ma VS rồng lớn --> orginal Chương 771 : Thiên địch của rồng lớn --> orginal Chương 772 : Đen ma, muốn nó mạng! --> orginal Chương 773 : Thần vệ Lam Sương --> orginal Chương 774 : Hắc ám ma mây căn! Ta có rất nhiều --> orginal Chương 775 : Diệt thần khôi lỗi --> orginal Chương 776 : Lên nghèo xanh rơi xuống suối vàng --> orginal Chương 777 : Phong Đạo Thành thánh --> orginal Chương 778 : Mở mắt nói bừa --> orginal Chương 779 : Lệnh triệu tập Độc Cô --> orginal Chương 780 : Lính mới đoàn thí thần --> orginal Chương 781 : Bánh bao thịt đánh chó? --> orginal Chương 782 : Khế ước chủ tớ --> orginal Chương 783 : Phù văn thầy cầu kiến --> orginal Chương 784 : Ta có lễ vật đưa cho ngươi --> orginal Chương 785 : Các người là tới bái thầy học nghệ --> orginal Chương 786 : Sách? --> orginal Chương 787 : Ngày thứ mười --> orginal Chương 788 : Tư nhân truyền tống trận --> orginal Chương 789 : Trên chiến trường gặp lại --> orginal Chương 790 : Minh bà bà --> orginal Chương 791 : Độc hành --> orginal Chương 792 : Lữ trình khúc dạo đầu của hành giả khúc --> orginal Chương 793 : Tác dụng của ngọc bài --> orginal Chương 794 : Dị Ma tộc bị đồ sát --> orginal Chương 795 : Chúng ta là người của Cửu Dương Độc Cô --> orginal Chương 796 : Ngươi là Vu Nhai? --> orginal Chương 797 : Kiếm thần bí --> orginal Chương 798 : Ân đại tiểu thư --> orginal Chương 799 : Gia chủ, chúng ta đánh cuộc --> orginal Chương 800 : So với Thiên Tội Uyên càng bóng tối --> orginal Chương 801 : Qua cửa ải chém đem --> orginal Chương 802 : Nuôi cho béo lại giết --> orginal Chương 803 : Cánh tay khuỷu tay đi về phía quành --> orginal Chương 804 : “<em><em>Khống</em></em>” Chữ uy --> orginal Chương 805 : Ngàn cơ cắn thần độc --> orginal Chương 806 : Dẫn động, Thánh Binh thầy bốn đoạn --> orginal Chương 807 : Chín chớ nhị ca --> orginal Chương 808 : Lại gặp Chiến Phong Độc Cô --> orginal Chương 809 : Cho ngươi hai cái đường --> orginal Chương 810 : Lại là tiểu thế giới Binh Linh? --> orginal Chương 811 : Kiếm thần bí lối ra --> orginal Chương 812 : Của gia chủ Độc Cô loại thứ mười hai thánh nói --> orginal Chương 813 : Chôn kiếm --> orginal Chương 814 : Kiếm ở nơi nào? --> orginal Chương 815 : Bí oan hồn trong lòng đất --> orginal Chương 816 : Ta vì sao, vẫn còn? --> orginal Chương 817 : Mấu chốt ở với kết nối --> orginal Chương 818 : Siêu thoát? --> orginal Chương 819 : Rơi thiên thần kiếm --> orginal Chương 820 : Rơi ngày sự vô lực của kiếm linh cảm --> orginal Chương 821 : Ám thoải mái --> orginal Chương 822 : Ta là để du ngoạn quan sát ánh sáng --> orginal Chương 823 : Phù văn thật quen thuộc --> orginal Chương 824 : Khảo nghiệm cuối cùng --> orginal Chương 825 : Kiếm đạo của ta --> orginal Chương 826 : Kiếm đạo phần âm dương --> orginal Chương 827 : Ai nói ta không có bổn mạng Huyền Kiếm? --> orginal Chương 828 : Quay lại thần kiếm đài --> orginal Chương 829 : Kiếm linh cùng gia chủ --> orginal Chương 830 : Tạp màu áo choàng vàng thống lĩnh --> orginal Chương 831 : Ngày tội sơn trang --> orginal Chương 832 : Có cái người muốn gặp ngài --> orginal Chương 833 : Con ba ba trong hũ --> orginal quyển thứ mười một lữ trình người thế giới Chương 834 : Dương Tiên Vâng --> orginal Chương 835 : Đánh đến ngươi mặt sưng --> orginal Chương 836 : Như tiêm cô cô --> orginal Chương 837 : Bạch Ly --> orginal Chương 838 : Mặc dù/cứ việc để bắt chẹt --> orginal Chương 839 : Mời lấy ra lữ trình người ngọc bài --> orginal Chương 840 : Ma trận yếu nhất --> orginal Chương 841 : Hội viên cốt lõi --> orginal Chương 842 : Ba nữ tranh phu --> orginal Chương 843 : Không ngừng ba nữ, là bốn nữ --> orginal Chương 844 : Các người còn lại hai cái --> orginal Chương 845 : Ngươi không xứng nàng --> orginal Chương 846 : Đòi nợ? --> orginal Chương 847 : Nơi thật cổ quái --> orginal Chương 848 : Bên trong vòng tròn dải đất --> orginal Chương 849 : Quy tắc nguồn, Mộc Chi Nguyên --> orginal Chương 850 : Sinh cơ nguồn --> orginal Chương 851 : Đoạt hắn --> orginal Chương 852 : Chúng ta có thể “<em><em>Ngộ sát</em></em>” Hắn --> orginal Chương 853 : Đè ngược, đổ, ngã tính kiếm đạo --> orginal Chương 854 : Huyền Binh nguồn --> orginal Chương 855 : Giao dịch --> orginal Chương 856 : Trong vòng tròn dải đất cùng chìa khoá --> orginal Chương 857 : Sẽ chết rất nhiều người --> orginal Chương 858 : Ngơ ngẩn đầu xanh cùng kiếm của hắn --> orginal Chương 859 : Bao nhiêu loại quy tắc nguồn? --> orginal Chương 560 : Nghịch tập đi, thiếu niên --> orginal Chương 861 : Có người nhìn trộm? --> orginal Chương 862 : Sống sờ sờ tự ti đến chết --> orginal Chương 863 : Gồ lên âm mưu --> orginal Chương 864 : Trí nhớ cuối cùng --> orginal Chương 865 : Lựa chọn duy nhất --> orginal Chương 866 : Đuôi mũi tên điêu --> orginal Chương 867 : Có người tới viên --> orginal Chương 868 : Tiễn đạo thành thánh --> orginal Chương 869 : Vu huynh căn bản không có chết --> orginal Chương 870 : Lữ trình người bảo lũy? Có thứ này sao? --> orginal Chương 871 : Che chắn cùng hoàng tước --> orginal Chương 872 : Nằm vùng! Nằm vùng! --> orginal Chương 873 : Có thể hay không loại thứ nhất? --> orginal Chương 874 : An ủi người cũng phải nhúc nhích não --> orginal Chương 875 : Lữ trình người người mà thế giới chọn trúng --> orginal Chương 876 : Ba phần thiên phú nguồn --> orginal Chương 877 : Huyền Binh điển nôn mửa --> orginal Chương 878 : Hô đi! Nắm/bóp/nhéo đi! Ghi chép đi! --> orginal Chương 879 : Ai vây khốn ai? --> orginal Chương 880 : Lữ trình người phù văn của thế giới --> orginal Chương 881 : Đến từ lòng của vòng ngoài sợ --> orginal Chương 882 : Đệ tử trưởng lão thần cấp? Giết! --> orginal Chương 883 : Ầm hắn --> orginal Chương 884 : Cắn nuốt thánh nói --> orginal Chương 885 : Toàn bộ giao cho ta --> orginal Chương 886 : Tự bạo --> orginal Chương 887 : Lực lượng của Hắc Chú tái hiện --> orginal Chương 888 : Có Bạch lão sư liền được --> orginal Chương 889 : Ta là bị người chọn trúng --> orginal Chương 890 : Tiến vào vòng ngoài --> orginal Chương 891 : Ta muốn mang theo ma thú này --> orginal Chương 892 : Gia chủ Độc Cô bá đạo --> orginal Chương 893 : Vòng ngoài cũng có thể vào buồng cướp bóc --> orginal Chương 894 : Khiên tròn nhỏ --> orginal Chương 895 : Đứt ngày cùng mộ phần của kiếm thần --> orginal Chương 896 : Lão yêu quái hơn sáu trăm tuổi --> orginal Chương 897 : Ngọn nguồn Thần Thành Độc Cô --> orginal Chương 898 : Lão yêu quái, ngươi đánh úp --> orginal Chương 899 : Giữa thánh nói, một cái chớp mắt trăm năm --> orginal Chương 900 : Đối với ngươi có ơn --> orginal Chương 901 : Thần nguyên giới --> orginal đại đế Cổ ma Chương 902 : Đứt Thiên Nguyên Giới --> orginal Chương 903 : Huyền Binh điển thành viên mới --> orginal Chương 904 : Cuối cùng thấy nuốt trời kiếm linh --> orginal Chương 905 : Ngươi thế nào lại đi vào? --> orginal Chương 906 : Lại gặp vệ hơi hơi --> orginal Chương 907 : “<em><em>Quan sát</em></em>” Chữ quyết --> orginal Chương 908 : Ta lĩnh ngộ gỗ thánh nói --> orginal Chương 909 : Vương tử thanh mộc --> orginal Chương 910 : Mười ba tộc Cổ Duệ --> orginal Chương 911 : Đen tháng công chúa giá đáo --> orginal Chương 912 : Thần ban cho vật, ta muốn định --> orginal Chương 913 : Nụ cười của Lam Thương Tử --> orginal Chương 914 : Vương tử, ngươi đang đùa giỡn sao? --> orginal Chương 915 : Sự tương tác của đám con lai --> orginal Chương 916 : Chiến, vương tử thanh mộc --> orginal Chương 917 : Đen tháng công chúa hẹn hò --> orginal Chương 918 : Ngươi băm? Ta băm? --> orginal Chương 919 : Thiếu đào mắt gia hỏa --> orginal Chương 920 : Không có ban đêm Dạ Tình --> orginal Chương 921 : Mộc Nguy chết? --> orginal Chương 922 : Thần cấp phán xét quan --> orginal Chương 923 : Người chứng kiến --> orginal Chương 924 : Thẻ ni Thần Long Cổ Tư --> orginal Chương 925 : Sự khí phách của rồng lớn nói --> orginal Chương 926 : Ta không có nghe rõ --> orginal Chương 927 : Chính là huênh hoang --> orginal Chương 928 : Phần thưởng cường giả nhất --> orginal Chương 929 : Tròng mắt trước bia mộ --> orginal Chương 930 : Đi về nhiệm vụ của Thần Huyền đại lục --> orginal Chương 931 : Hoàng đô Thần Duệ --> orginal Chương 932 : Tá Kiếm huynh, tư nguyên đủ không? --> orginal Chương 933 : Thuyền giặc --> orginal Chương 934 : Ám sát “<em><em>Mộc Nguy</em></em>” --> orginal Chương 935 : Lại gặp hẳn thiếu soái --> orginal Chương 936 : Tháng cổ --> orginal Chương 937 : Vương tử người thú --> orginal Chương 938 : Do ta tới giết --> orginal Chương 939 : Ngu ngốc nhất cường giả --> orginal Chương 940 : Một con đường --> orginal Chương 941 : Vương thú thành --> orginal Chương 942 : Ta đại biểu Cổ Ma tộc --> orginal Chương 943 : Liền/ngay cả quành mang lừa --> orginal Chương 944 : Chiết khấu trong phương án --> orginal Chương 945 : Dương mưu của Vu Nhai --> orginal Chương 946 : Carat thiên tài người lùn ngạo --> orginal Chương 947 : Bị cảm giác tín nhiệm --> orginal Chương 948 : Nhân phẩm vương tử thanh mộc --> orginal Chương 949 : Các người nữ vương mới --> orginal Chương 950 : Đừng chọc giận thần --> orginal Chương 951 : Bách tộc tề tụ --> orginal Chương 952 : Tuyết Đế Nhi? Nàng là của ta! --> orginal Chương 953 : Khiêu chiến lão nữ vương --> orginal Chương 954 : Vu Nhai VS lão nữ vương --> orginal Chương 955 : Liều địa thế, liều sinh cơ --> orginal Chương 956 : Lão điều kiện của nữ vương --> orginal Chương 957 : Trước lúc gió bão --> orginal Chương 958 : Sự nghịch tập của Bách tộc --> orginal Chương 959 : Mộc Nguy, là ngươi? --> orginal Chương 960 : Đã từng kẻ thống trị --> orginal Chương 961 : Ngươi muốn khi đại đế Cổ ma? --> orginal Chương 962 : Đế ấn trong đôi mắt --> orginal Chương 963 : Sớm muộn sẽ bị chinh phục --> orginal Chương 964 : Thuộc tính giết chóc của Cổ Ma tộc --> orginal Chương 965 : Kỳ tích cùng thực lực --> orginal Chương 966 : Thánh Binh thầy tám đoạn --> orginal Chương 967 : Khủng bố lực lượng của Hắc Chú --> orginal Chương 968 : Nguyền rủa nguồn --> orginal Chương 969 : Thanh âm trong cơ thể --> orginal Chương 970 : Chiến đen tháng đại quản sự --> orginal Chương 971 : Hắc Chú bí vân --> orginal Chương 972 : Liều, giữa quỹ tích --> orginal Chương 973 : Kiếm trận --> orginal Chương 974 : Ta không phải thần --> orginal Chương 975 : Không có chết --> orginal Chương 976 : Ảnh trong gương của Lam Thương Tử thuật cuốn --> orginal Chương 977 : Ngụy tạo mệnh lệnh sách --> orginal Chương 978 : Bách tộc quy tâm --> orginal quyển thứ mười ba sỉ nhục ngày sát trận Chương 979 : Vu Thuấn tỉnh giấc --> orginal Chương 980 : Đế ấn thế giới bên trong --> orginal Chương 981 : Lục Thiên Thần ấn --> orginal Chương 982 : Trụ sở tị nạn của Cổ Ma tộc --> orginal Chương 983 : Lâm thời Đế Đô --> orginal Chương 984 : Tuyên bố đi, Thú Đằng tộc vương --> orginal Chương 985 : Sát trận của Cổ Ma tộc --> orginal Chương 986 : Công lao của các người rất lớn --> orginal Chương 987 : Rách chuột không --> orginal Chương 988 : Truyền thuyết thời đại Cổ ma --> orginal Chương 989 : Thánh giả vô cực --> orginal Chương 990 : Bé gái trước cửa --> orginal Chương 991 : Còn có ta không biết? --> orginal Chương 992 : Ngươi không phải thích nhất bá đạo? --> orginal Chương 993 : Nền đá thần bí --> orginal Chương 994 : Sáu đại thần nguyên giới bí mật? --> orginal Chương 995 : Bách tộc phòng ngự tuyến --> orginal Chương 996 : Đại chiến khúc dạo đầu, kinh thiên một kiếm --> orginal Chương 997 : Thần đẳng cấp --> orginal Chương 998 : Thần vương giao cho ta --> orginal Chương 999 : Tổ gia gia Huyền Binh --> orginal Chương 1000 : Sứ giả đế quốc cầu kiến --> orginal Chương 1001 : Người ồn ào, giết không tha! --> orginal Chương 1002 : Đen tháng cùng thanh mộc --> orginal Chương 1003 : Lão nữ vương cùng thần nỏ --> orginal Chương 1004 : Trao đổi đối thủ --> orginal Chương 1005 : Vu Thuấn bám thân --> orginal Chương 1006 : Trấn áp đen tháng --> orginal Chương 1007 : Đông Phương Thần Thông cùng tấm trái --> orginal Chương 1008 : Cái gọi là thắng tính --> orginal Chương 1009 : Thủy tinh lưu tinh đồng --> orginal Chương 1010 : Kiếm trận cùng phù văn --> orginal Chương 1011 : Lại bị phụ thể? Nữ? --> orginal Chương 1012 : Hoàng hậu? --> orginal Chương 1013 : Càng lúc càng áp lực khủng bố --> orginal Chương 1014 : Kinh thiên một kiếm --> orginal Chương 1015 : Đại đế băng hà --> orginal Chương 1016 : Kiếm thứ ba --> orginal Chương 1017 : Sỉ nhục ngày cùng kinh thiên --> orginal Chương 1018 : Bảy kiếm --> orginal Chương 1019 : Phong vương --> orginal Chương 1020 : Mời ngươi uống rượu --> orginal thứ 1021 sỉ nhục ngày sát trận --> orginal Chương 1022 : Sự sỉ nhục của chân thần kinh thiên --> orginal Chương 1023 : Ma pháp loạn cục --> orginal Chương 1024 : Nửa năm --> orginal Chương 1025 : Đạt được tiểu hắc của thần cấp --> orginal Chương 1026 : Cái thứ nhất chết --> orginal Chương 1027 : Vu Nhai sát thần --> orginal Chương 1028 : Địa thế tuyệt địa nhỏ --> orginal Chương 1029 : Thời gian đỉnh phong thánh nói --> orginal Chương 1030 : Kiếm đạo thành thần --> orginal Chương 1031 : Nhanh biến mất --> orginal Chương 1032 : Sỉ nhục ngày ấn linh --> orginal Chương 1033 : Từ nhỏ xem trưởng thành --> orginal Chương 1034 : Vu đế vương gia --> orginal Chương 1035 : Điểm yếu trí mệnh của Bách tộc --> orginal Chương 1036 : Thí thần ám quân --> orginal Chương 1037 : Đại đế Vu Nhai trở về! --> orginal Chương 1038 : Thần vương Lam Sương cùng lớn tiệp --> orginal Chương 1039 : Chiến sau --> orginal Chương 1040 : Xuất phát đế quốc ma pháp --> orginal Chương 1041 : Vương pháp đế quốc ma pháp --> orginal quyển thứ mười bốn Băng Tuyết Ma Vương Chương 1042 : Bay tà tà Phong thành --> orginal Chương 1043 : Tô Lôi --> orginal Chương 1044 : Cái yếm? --> orginal Chương 1045 : Ta đến từ đế quốc Huyền Binh --> orginal Chương 1046 : Điên nói điên ngữ --> orginal Chương 1047 : Tháng Ninh Á --> orginal Chương 1048 : Ta đùa giỡn ngươi sao? --> orginal Chương 1049 : Xa xưa “<em><em>Lan vân</em></em>” Gia tộc --> orginal Chương 1050 : Thanh Môn --> orginal Chương 1051 : Ma Kiếm? --> orginal Chương 1052 : Tuyết dẫn xuống, trong Ma Uyên --> orginal Chương 1053 : Lai lịch không rõ --> orginal Chương 1054 : Bọn họ thật sự là người tốt? --> orginal Chương 1055 : Ba Đại Thần Vương --> orginal Chương 1056 : Thổ hệ thần cấp cuốn trục --> orginal Chương 1057 : Quá hoàn mỹ --> orginal Chương 1058 : Ma Uyên hiện --> orginal Chương 1059 : Chuẩn đạo sư thần ma --> orginal Chương 1060 : Sẽ đổi ma pháp trận lớn --> orginal Chương 1061 : Gây xích mích ly gián? --> orginal Chương 1062 : Hoàng hậu hiển linh --> orginal Chương 1063 : Bằng cái gì? --> orginal Chương 1064 : Mang ngươi đi gặp tuyết ma --> orginal Chương 1065 : Chân chính lối vào --> orginal Chương 1066 : Bạch Mã Vương Tử --> orginal Chương 1067 : Ma trận thầy? Huyền Binh người? --> orginal Chương 1068 : Phản đồ vĩ đại --> orginal Chương 1069 : Hắn không hiểu thần binh --> orginal Chương 1070 : Chúng ta cùng nhau ăn trứng --> orginal Chương 1071 : Kỳ quái kim trận --> orginal Chương 1072 : Phải có ánh sáng --> orginal Chương 1073 : Hợp tác --> orginal Chương 1074 : Hắn là loại hình thích của ta --> orginal Chương 1075 : Nghe lời về phía ngươi? --> orginal Chương 1076 : Dữ dằn “<em><em>Trư ca</em></em>” --> orginal Chương 1077 : Lông tóc của tiểu hắc --> orginal Chương 1078 : Thằng nhỏ, ta để cho ngươi ngậm miệng --> orginal Chương 1079 : Chỗ sâu Ma Uyên --> orginal Chương 1080 : Lữ trình người bên trong vòng tròn tiến hoá bản --> orginal Chương 1081 : Tuyết ma liền ở bên trong --> orginal Chương 1082 : Thần đạo! Thần đạo! --> orginal Chương 1083 : Thần đạo thời gian --> orginal Chương 1084 : Ánh sáng thuộc --> orginal Chương 1085 : Giúp ngươi thanh lý môn hộ --> orginal Chương 1086 : Thời gian vs thần vương --> orginal Chương 1087 : Đừng chọc ta --> orginal Chương 1088 : Lại gặp thánh nữ ánh sáng --> orginal Chương 1089 : Quang ảnh ánh sáng --> orginal Chương 1090 : Có cái đồ vật gọi tín niệm! --> orginal Chương 1091 : Thủy tinh thành thần --> orginal Chương 1092 : Ta bố trí một cái trận pháp --> orginal Chương 1093 : Chém thần vương --> orginal Chương 1094 : So với giết nàng còn khó chịu --> orginal Chương 1095 : Hố hắc động của cha --> orginal Chương 1096 : Ngày Lạc Tinh trận --> orginal Chương 1097 : Bông tuyết bảy màu --> orginal Chương 1098 : Vốn chính là tiên nữ --> orginal Chương 1099 : Ma thiên phù số --> orginal Chương 1100 : Khúc dạo đầu phản kích --> orginal Chương 1101 : Người yêu bí mật của công chúa --> orginal Chương 1102 : Thời gian, đóng băng! --> orginal Chương 1103 : Lực lượng của Huyền Nguyên --> orginal Chương 1104 : Tháng Huyền Binh phòng ngự của Lâm Toa --> orginal Chương 1105 : Chân chính ma thiên trận pháp --> orginal Chương 1106 : Ngươi không phải người của đế quốc ma pháp --> orginal Chương 1107 : Trong lòng ta? Ngươi không tư cách --> orginal Chương 1108 : Bừa bộn ma ngày chân thần --> orginal Chương 1109 : Khủng bố trận pháp trung ương --> orginal
Mục lục cập nhật ngày