Tình Nùng Bất Ngữ Phụ Hải Đường

Bạch Vũ Thần
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tình Nùng Bất Ngữ Phụ Hải Đường là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Bạch Vũ Thần sáng tác loại tác phẩm, Tình Nùng Bất Ngữ Phụ Hải Đường nói lại: Kết hôn một năm, lão công từ trước đến nay không ở Nhiễm Anh trên giường yêu Bạch Vũ Thần yêu khắc xương cốt, Bạch Vũ Thần hận Nhiễm Anh hận vào cốt tủy, nàng chảy đứa bé thương gân động cốt, hắn khoác lấy Bạch Nguyệt Quang hạnh phúc mỹ mãn. Nhiễm Anh trải qua khoét xương cốt đau, cuối cùng tiêu sái xoay người
情浓不语负海棠是白宇辰创作的经典言情小说类作品,情浓不语负海棠讲述了:结婚一年,老公从来不在床上冉璎爱白宇辰爱的刻骨,白宇辰恨冉璎恨入骨髓,她流了孩子伤筋动骨,他挽着白月光幸福美满。冉璎经历了剜骨之痛,终于潇洒转身

Chương 1 : Trên đầu là xanh cỏ xanh nguyên --> orginal Chương 2 : Bọn họ kết thúc --> orginal Chương 3 : Sớm làm cái gì đi --> orginal Chương 4 : Ta mang thai, Vũ Thần --> orginal Chương 5 : Đi sạch sạch sẽ sẽ --> orginal Chương 6 : Phong khinh vân đạm --> orginal Chương 7 : Ta làm kim chủ của ngươi --> orginal Chương 8 : Bạch Vũ Thần, ác liệt đến để cho nàng phát lạnh --> orginal Chương 9 : Ta trở về lại theo/cùng ngươi tính sổ --> orginal Chương 10 : Hắn lấy đạp đạp nàng vì vui --> orginal Chương 11 : Bạch Vũ Thần, ta không đi --> orginal Chương 12 : Ta sẽ trở về cứu ngươi --> orginal Chương 13 : Ngươi Bạch Vũ Thần chính là một rác rưởi --> orginal Chương 14 : Ta tới cầm bài vị của Tiểu Anh --> orginal Chương 15 : Hắn kỳ thực từ bên trong xương liền xem không được Nhiễm Anh --> orginal Chương 16 : Ta cuối cùng chưa từng hối hận yêu ngươi một trận --> orginal Chương 17 : Ban đầu ta thật là ép bất đắc dĩ --> orginal Chương 18 : Bạch tiên sinh, ngươi còn may sao --> orginal Chương 19 : Nhiễm Anh không để ý người khác nói cái gì --> orginal Chương 20 : Bà bà ác độc nhất trong lịch sử --> orginal Chương 21 : Người khác hôn nhân trong vô sỉ người thứ ba --> orginal Chương 22 : Bạch Vũ Thần là đang trừng phạt bản thân --> orginal Chương 23 : Hắn nhất định sẽ tìm được nàng --> orginal Chương 24 : Bạch Vũ Thần căn bản mặc kệ --> orginal Chương 25 : Chúng ta không tìm --> orginal Chương 26 : Nhiễm Anh trở về --> orginal Chương 27 : Bạch tiên sinh có phải đem ta coi thành gà --> orginal Chương 28 : Bạch tiên sinh, thật là không thân sĩ --> orginal Chương 29 : Ta là có tự tôn --> orginal Chương 30 : Hoa Hải Đường loan cái Quý Tiết này hoa đều mở --> orginal Chương 31 : Kia dịu dàng không để ý --> orginal Chương 32 : Thì ra là ngươi không được --> orginal Chương 33 : Lão công ta nhìn thấy khẳng định muốn suy nghĩ lung tung --> orginal Chương 34 : Lúc mà hắn ngủ thật là dễ coi --> orginal Chương 35 : Ngủ ở cùng bên trong một cái phòng --> orginal Chương 36 : Vũ Thần, mẹ tìm ngươi có chuyện --> orginal Chương 37 : Bầu bạn ta một cái được không --> orginal Chương 38 : Nhiễm Anh, đây chính là mạng của ngươi --> orginal Chương 39 : Đứa bé này thế nào theo/cùng Vũ Thần như thế giống như --> orginal Chương 40 : Hắn đối với ngươi được không --> orginal Chương 41 : Từ đầu tới cuối, đều là ta thực xin lỗi nàng --> orginal Chương 42 : Ta sẵn lòng chết ở trên tay ngươi --> orginal Chương 43 : Bạch tiên sinh, đồ vật mà ngài muốn --> orginal Chương 44 : Ta, mang thai --> orginal Chương 45 : Ta cầu ngươi, giữ lại cuối cùng một đêm --> orginal Chương 46 : Nhiễm Anh đã mang thai đến tháng thứ bảy --> orginal Chương 47 : Đi chết đi, Nhiễm Anh --> orginal Chương 48 : Ta sẽ không cho ngươi cơ hội --> orginal Chương 49 : Chúng ta đều sẽ bình an --> orginal Chương 50 : Xanh ra với Lam Thắng với xanh --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-21 23:39:30