Tiên Đế Quy Lai

Dật Danh
<<Kỳ Tha>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Ba năm trước, Vân Thanh Nham từ ngoài ý muốn Phàm Nhân Giới rớt vào tiên giới. Ba nghìn năm sau, hắn trở thành quát tháo Vân Đế của tiên giới. Xé mở hư không, trở lại Vân Thanh Nham của Phàm Nhân Giới phát hiện thời gian nơi này chỉ qua ba năm. Đã từng, ta không có thực lực bảo vệ tâm ái người, hiện nay, ta muốn cả cái thế giới nằm rạp ở dưới chân ta.
三年前,云青岩从凡人界意外坠入仙界。三千年后,他#成为#叱咤仙界的云帝。破开虚空,回到凡人界的云青岩发现这里的时间只过了三年。曾经,我没有实力守护心爱的人,如今,我要整个世界匍匐在我脚下。

0 0 0 1 chương tiên giới quay về --> orginal 0 0 0 2 chương chuyện cũ thần bí --> orginal 0 0 0 3 vương giả quay về --> orginal 0 0 0 4 rắc rối lên cửa --> orginal 0 0 0 5 vô tình chém giết --> orginal 0 0 0 6 chương công pháp Thiên cấp --> orginal 0 0 0 7 chương cùng đã từng nàng gặp lại --> orginal 0 0 0 8 chương bởi vì phản bội sẹo lưu lại --> orginal 0 0 0 9 chương ngàn tay Huyết Đồ --> orginal 0 0 10 chương lưu lừa gạt run sợ --> orginal 0 0 11 chương lần nữa đột phá --> orginal 0 0 12 chương ngày quyết đấu --> orginal 0 0 13 chương tuyệt đối nghiền ép --> orginal 0 0 14 chương sự ước chiến của gia tộc Lâm thị --> orginal 0 0 15 chương chuyện cũ của Lưu Hiên --> orginal 0 0 16 chương đơn đấu bốn đại trưởng lão --> orginal 0 0 17 chương nhuộm máu gia tộc --> orginal 0 0 18 chương tung tích linh thú --> orginal 0 0 19 chương xé rách da mặt --> orginal 0 0 20 chương cổ thú hỗn độn --> orginal 0 0 21 chương một quyền! --> orginal 0 0 22 chương liên tiếp hai ba biến cố --> orginal 0 0 23 chương chết không có đau khổ --> orginal 0 0 24 chương tốn tiền mua rách nát --> orginal 0 0 25 chương cho ta một cái giải thích --> orginal 0 0 26 chương tiên giới tu tiên --> orginal 0 0 27 chương ngươi xứng với lên ta sao? --> orginal 0 0 28 chương đạn chỉ ba nghìn năm --> orginal 0 0 29 chương hỗn độn lửa --> orginal 0 0 30 chương không dài mắt đồ vật --> orginal 0 0 31 chương địa tâm hỏa Thanh Liên --> orginal 0 0 32 chương Phong Vô Cực kiếm thần ánh sáng --> orginal 0 0 33 chương tao ngộ học viện Thiên Nguyên --> orginal 0 0 34 chương hắn là mây xanh nham --> orginal 0 0 35 chương bị người ra bán --> orginal 0 0 36 chương bảy thần quả khí tím --> orginal 0 0 37 chương Thiết Lang giúp cầu hôn --> orginal 0 0 38 chương chém ngày ra vỏ --> orginal 0 0 39 chương chém ngày chém tháng cảnh --> orginal 0 0 40 chương nguy cơ Vân gia --> orginal 0 0 41 chương tử thương thảm trọng --> orginal 0 0 42 chương nguy cơ Vân gia --> orginal 0 0 43 chương mây xanh nham trực giác --> orginal 0 0 44 chương hoàng thành chủ nhà --> orginal 0 0 45 chương đẹp được cô gái phong hoa tuyệt đại --> orginal 0 0 46 chương tuyệt thế chiến --> orginal 0 0 47 chương huynh thay mặt em chịu nhục --> orginal Chương 48 : Lúc trưa, quyết đấu bắt đầu! --> orginal 0 0 49 chương thái thượng trưởng lão, bại! --> orginal 0 0 50 chương giết người trò chơi --> orginal 0 0 51 chương mây xanh nham trở về? --> orginal 0 0 52 chương mây xanh nham! --> orginal Chương 53 : Một bước giết một người! --> orginal 0 0 54 chương toàn bộ đánh giết --> orginal 0 0 55 chương muốn biến thiên --> orginal 0 0 56 chương ngày cánh đỉnh --> orginal 0 0 57 chương ngày cánh thành đỉnh phong chiến --> orginal 0 0 58 chương nhận ta ba chiêu, tha ngươi không chết --> orginal 0 0 59 chương ba chiêu --> orginal 0 0 60 chương mây xanh nham, nguy cơ! --> orginal 0 0 61 chương cư công tới vĩ kì linh --> orginal 0 0 62 chương một con chó giác ngộ --> orginal 0 0 63 chương ma chủng --> orginal 0 0 64 chương liền ngươi cũng xứng? --> orginal 0 0 65 chương võ hầu! ! --> orginal 0 0 66 chương bị triệt để chọc giận mây xanh nham --> orginal 0 0 67 chương bị triệt để chọc giận mây xanh nham (2)) --> orginal 0 0 68 chương nàng, ra tay! --> orginal 0 0 69 chương ngươi biết cái gì gọi hình thần câu diệt sao? --> orginal 0 0 70 chương luyện đan hiệp hội, đặc xá khiến --> orginal 0 0 71 chương ông nội, mây chết non --> orginal 0 0 72 chương ba cái tháng sau nguy cơ --> orginal 0 0 73 chương Cực Quang Thành, học viện tinh không --> orginal 0 0 74 chương quái thai kiểm tra --> orginal 0 0 75 chương thiên tài tuyệt đỉnh --> orginal 0 0 76 chương đó là truyền thuyết, đó là thần thoại --> orginal 0 0 77 chương thay phiên để chỉ điểm --> orginal 0 0 78 chương bắt đầu đánh mặt! --> orginal 0 0 79 chương đại đạo tới giản --> orginal 0 0 80 chương để cho mây xanh nham ngược, đổ, ngã bô --> orginal 0 0 81 chương lập uy! Giết gà doạ khỉ! --> orginal 0 0 82 chương sát cơ chân chính --> orginal 0 0 83 chương lại lên gợn sóng --> orginal 0 0 84 chương các người cùng nhau lên --> orginal 0 0 85 chương giết hắn cái máu chảy thành sông --> orginal 0 0 86 chương miệng bọt bay ngang tô đồ đồ --> orginal 0 0 87 chương cao tầng học viện tinh không hàng lâm --> orginal 0 0 88 chương thiên tài ban ý nghĩa tồn tại --> orginal 0 0 89 chương kình địch chân chính --> orginal 0 0 90 chương lang gia núi tiêu diệt cường đạo --> orginal 0 0 91 chương chốn cũ nặng dạo chơi --> orginal 0 0 92 chương Táng Thần uyên --> orginal 0 0 93 chương tiêu diệt cường đạo gió mát trại --> orginal 0 0 94 chương lại gặp ma chủng --> orginal 0 0 95 chương Vân huynh đệ, bọn họ sẽ không bị ngươi làm thịt đi? --> orginal 0 0 96 chương cực cảnh! --> orginal 0 0 97 chương Cổ Khuê chính chủ --> orginal 0 0 98 chương viện trưởng cấp đối chiến --> orginal 0 0 99 chương to lớn thu hoạch --> orginal 0 100 chương mây xanh nham bị loại ma chủng --> orginal 0 101 chương mây xanh nham lửa giận --> orginal 0 102 chương một cái không giữ lại! --> orginal 0 103 chương hậu duệ chân tiên --> orginal 0 104 chương toàn bộ bị mây xanh nham làm thịt --> orginal 0 105 chương cái gì là thiên tài chân chính --> orginal 0 106 chương sự chấp thuận của viện trưởng thần bí --> orginal 0 107 chương Vân gia hoàng thành, Vân Phi --> orginal 0 108 chương Vân Phi chiến mây xanh nham --> orginal 0 109 chương một chưởng vỗ chết --> orginal 0 110 chương sự run sợ của Khổng Huy --> orginal 0 111 chương ngươi có thể lăn --> orginal 0 112 chương hết sức đừng làm/giở trò ra mạng người --> orginal 0 113 chương bị người nhìn chằm chằm --> orginal 0 114 chương cháu ngoại của Phó viện trưởng --> orginal 0 115 chương Phong Vô Cực ánh sáng chí --> orginal 0 116 chương oanh tạc độc lập lầu các --> orginal 0 117 chương nội viện tuổi tác cuộc so tài bắt đầu --> orginal 0 0 18 chương qua cửa ải chém đem --> orginal 0 119 chương tư thái hắc mã --> orginal 0 120 chương có người mời ta răn dạy ngươi --> orginal 0 121 chương xa luân chiến mây xanh nham --> orginal 0 122 chương Trần Mị Nhi --> orginal 0 123 chương tháng cảnh sáu giai? Một chiêu! --> orginal 0 124 chương để cho tô đồ đồ kiêng kị tô lá --> orginal 0 125 chương trấn áp tô đồ đồ --> orginal 0 126 chương tước đoạt mây xanh nham dự thi tư cách --> orginal 0 127 chương mây xanh nham ra tay --> orginal 0 128 chương sự sợ hãi của Trần Mị Nhi --> orginal 0 129 chương chém thiên thần kiếm tung tích --> orginal 0 130 chương địa tâm hỏa Thanh Liên, bổn thể --> orginal 0 131 chương kiểm nghiệm mây xanh nham tu vi --> orginal 0 132 chương mục tiêu, liên lửa hang! --> orginal 0 133 chương tộc nhân tử vong --> orginal 0 134 chương mây vực dịch chủ --> orginal 0 135 chương vênh váo tô đồ đồ --> orginal 0 136 chương linh dương côn --> orginal 0 137 chương mây xanh nham cảm động --> orginal 0 138 chương liên tiếp đột phá! --> orginal 0 139 chương viện trưởng thần bí ra tay --> orginal 0 140 chương chỉ điểm viện trưởng thần bí --> orginal 0 141 chương tháng cảnh cực cảnh --> orginal 0 142 chương nửa bước sự công kích tiên thiên thủ đoạn --> orginal 0 143 chương trở về ngày cánh thành --> orginal 0 144 chương giết tô đồ đồ --> orginal 0 145 chương thiên kiêu chiến --> orginal 0 146 chương người số khổ --> orginal 0 147 chương người cặn bã người số khổ --> orginal 0 148 chương tô đồ đồ bại --> orginal 0 149 chương mây xanh nham ra tay --> orginal 0 150 chương chấn động hoàng thành --> orginal 0 151 chương tô đồ đồ bối cảnh --> orginal 0 152 chương từ trước đến nay đều không ai dám ngỗ ngược bổn đế --> orginal 0 153 chương nghiền ép hết thảy --> orginal 0 154 chương một cấp ma chủng hiện thân --> orginal 0 155 chương kì linh tin tức --> orginal 0 156 chương thủ đoạn của sinh linh tiên thiên --> orginal 0 157 chương chém giết Lục Trần --> orginal 0 158 chương anh đổi lão quái --> orginal 0 159 chương Thiên Nguyên chi chủ --> orginal 0 160 chương núi mưa muốn tới gió mãn lầu --> orginal 0 161 chương trở về ngày cánh thành --> orginal 0 162 chương đạn chỉ đánh giết --> orginal 0 163 chương một tuyết trước sỉ --> orginal 0 164 chương ba mũi tên không chết, nhiều sống một giờ đồng hồ --> orginal 0 165 chương mây xanh nham! --> orginal 0 166 chương nửa ngày Bộ Thường tiên thiên ngọn núi --> orginal 0 167 chương hoàng đế Thiên Nguyên đến tới tiên thiên --> orginal 0 168 chương kinh thiên chiến --> orginal 0 169 chương tứ tượng huyết tế đại trận --> orginal 0 170 chương lão tổ huyết văn trần quan sát biển --> orginal 0 171 chương tiếc tài lòng --> orginal 0 172 chương ba quan sát phá vỡ --> orginal 0 173 chương thải nhi tin tức --> orginal 0 174 chương hình thần câu diệt --> orginal 0 175 chương mây xanh nham chấp thuận --> orginal 0 176 chương rời khỏi --> orginal 0 177 chương anh đan thú lớn --> orginal 0 178 chương chiến anh đan --> orginal 0 179 chương tô đồ đồ dì bé --> orginal 0 180 chương tranh phong tương đối --> orginal 0 181 chương ngươi có phải nên báo đáp chúng ta? --> orginal 0 182 chương chết như thế nào đều không biết --> orginal 0 183 chương giặc cướp ra không --> orginal 0 184 chương nhà lão Tô xảy ra chuyện --> orginal 0 185 chương tìm lên cửa tới --> orginal 0 186 chương biến cố gia tộc --> orginal 0 187 chương bắt đầu, thanh lý môn hộ --> orginal 0 188 chương hội nghị Tô gia --> orginal 0 189 chương một lời không hợp liền giết --> orginal 0 190 chương tô đồ đồ không địch --> orginal 0 191 chương bịt/phong nghiệp lão tổ --> orginal 0 192 chương chém gió da, chứng vọng tưởng, đêm lang tự đại --> orginal 0 193 chương thần bí trữ vật cai --> orginal 0 194 chương thế giới trọng bảo gỗ --> orginal 0 195 chương tiên hơi thở nhưỡng tinh --> orginal 0 196 chương mây xanh nham quen biết nó --> orginal 0 197 chương linh la cai --> orginal 0 198 chương linh dịch tiên thiên --> orginal 0 199 chương kiếp nói cuồng ma (1) --> orginal 0 200 chương kiếp nói cuồng ma (2) --> orginal 0 201 chương tông chủ Thiên Kiếm tông hàng lâm --> orginal 0 202 chương tô đồ đồ bị loại ma chủng --> orginal 0 203 chương mây xanh nham khuất nhục --> orginal 0 204 chương nhà lão Tô gặp kiếp --> orginal 0 205 chương mây xanh nham xuất hiện! --> orginal 0 206 chương thông thông diệt --> orginal 0 207 chương huyết văn điện --> orginal 0 208 chương trần quan sát biển liệt đồ này --> orginal 0 209 chương đến tìm trở về sân bãi --> orginal 0 210 chương tái chiến anh đan thú hung --> orginal 0 211 chương bước vào nửa bước tiên thiên --> orginal 0 212 chương sửa phương pháp của quốc vận --> orginal 0 213 chương hút máu dơi tộc --> orginal 0 214 chương nhân tạo tiên thạch --> orginal 0 215 chương ngươi chính là mây xanh nham? --> orginal 0 216 chương vàng thái nghiên --> orginal 0 217 chương thông về phía một cái thế giới khác --> orginal 0 218 chương trần quan sát biển nhận gió tiệc --> orginal 0 219 chương thánh nữ thải nhi --> orginal 0 220 chương thải nhi nước mắt --> orginal 0 221 chương đệ tử Thiên Kiếm tông --> orginal 0 222 chương người một nhà thân hãm miệng hổ --> orginal 0 223 chương đến từ hơi thở của một cái thế giới khác --> orginal 0 224 chương cát hải vương hướng --> orginal 0 225 chương lần đầu tiên chạy giang hồ --> orginal 0 226 chương ma huyết thích nguyên trận --> orginal 0 227 chương anh đan cảnh băng phách rắn --> orginal 0 228 chương mây xanh nham ra tay --> orginal 0 229 chương anh đan cảnh thần sứ --> orginal 0 230 chương mây xanh nham lực lượng của ngũ hành --> orginal 0 231 chương loại ngũ hành thứ bốn lực --> orginal 0 232 chương mười hệ --> orginal 0 233 chương yếu ớt --> orginal 0 234 chương quỳ lạy thần minh, Thiên Kinh địa nghĩa --> orginal 0 235 chương người tới Thiên Kiếm tông --> orginal 0 236 chương mây xanh nham, gan thật lớn của ngươi --> orginal 0 237 chương ngươi dám nhìn thẳng ta? --> orginal 0 238 chương chỉ có một người có thể sống sót --> orginal 0 239 chương gặp lại Tạ Hiểu yên --> orginal 0 240 chương quả nhiên là mây xanh nham --> orginal 0 241 chương cắn hồn thú --> orginal 0 242 chương anh thân quả --> orginal 0 243 chương ngày hình đài --> orginal 0 244 chương hàng lâm --> orginal 0 245 chương hắn còn là như thế --> orginal 0 246 chương ngược sát mây xanh nham, đủ để --> orginal 0 247 chương lại chọc phải một tôn đại địch --> orginal 0 248 chương run sợ toàn trường --> orginal 0 249 chương mây xanh nham giận --> orginal 0 250 chương treo nổ ngày tô đồ đồ --> orginal 0 251 chương anh đan cảnh chín giai ma chủng --> orginal 0 252 chương ta trở về, hết thảy có ta --> orginal 0 253 chương ta chỉ là em gái trên danh nghĩa hắn --> orginal 0 254 chương ngoài ý muốn phát sinh --> orginal 0 255 chương miểu sát sinh linh tiên thiên --> orginal 0 256 chương mây vực Vân gia xuất động --> orginal 0 257 chương mây xanh nham ra oai --> orginal 0 258 chương miểu sát một đám sinh linh tiên thiên --> orginal 0 259 chương miểu sát, thông thông miểu sát --> orginal 0 260 chương tử địch cổ thú hỗn độn --> orginal 0 261 chương đệ tử chân truyền mây thư --> orginal 0 262 chương các người toàn bộ cũng muốn chết! --> orginal 0 263 chương chơi băng ta so với ngươi càng ở được --> orginal 0 264 chương sự bí mật của thú lớn tinh không --> orginal 0 265 chương xé rách da mặt, Can Tinh không thú lớn --> orginal 0 266 chương mây xanh nham bị cắn nuốt --> orginal 0 267 chương thiêu đốt toàn bộ tinh huyết tiên đế --> orginal 0 268 chương chiếm thân xác --> orginal 0 269 chương ta là tiên đế --> orginal 0 270 chương Cung Vũ thần, sáng sớm nhiệm vụ --> orginal 0 271 chương hút máu dơi biến cố của tộc --> orginal 0 272 chương tiên giới tâm ma --> orginal 0 273 chương lý nhuộm trúc --> orginal 0 274 chương Táng Thần uyên. Chôn thần --> orginal 0 275 chương núi sông ngược, đổ, ngã chuyển. Thời quang chảy ngược --> orginal 0 276 chương kia một hôn thiên tài lâu --> orginal 0 277 chương cuối cùng ra tay --> orginal 0 278 chương mười tám hệ lực lượng của ngũ hành --> orginal 0 279 chương mây xanh nham đuổi tới --> orginal 0 280 chương đánh giết, toàn bộ đánh giết! --> orginal 0 281 chương đinh sự sợ hãi của chim hạc --> orginal 0 282 chương ngũ suy Thiên Nhân --> orginal 0 283 chương đạo đức, trật tự, nhân ái --> orginal 0 284 chương trần quan sát biển bổn thể --> orginal 0 285 chương hiến tế --> orginal 0 286 chương thanh âm quen thuộc --> orginal 0 287 chương thanh âm mẹ cha --> orginal 0 288 chương Phong thiếu cánh mời mọc --> orginal 0 289 chương công pháp cấp bậc Tiểu Thiên --> orginal 0 290 chương gặp mặt thải nhi --> orginal 0 291 chương thải nhi lực lượng của ngũ hành --> orginal 0 292 chương yến hội xảy ra chuyện --> orginal 0 293 chương gió tù lao --> orginal 0 294 chương liên tiếp miểu sát --> orginal 0 295 chương toàn bộ miểu sát --> orginal 0 296 chương Cung Vũ thần, sáng sớm ra tay --> orginal 0 297 chương mây xanh nham tự bạo --> orginal 0 298 chương cứu ra mẹ cha --> orginal 0 299 chương truy nã mây xanh nham --> orginal 0 300 chương cuối cùng xuất quan --> orginal 0 301 chương một kiếm bốc hơi vạn người --> orginal 0 302 chương chân giải tiên đế --> orginal 0 303 chương Cung Vũ thần, sáng sớm hậu lễ --> orginal 0 304 chương ông cậu của Lục Trần --> orginal 0 305 chương hợp thể --> orginal 0 306 chương đạp diệt Thiên Kiếm tông --> orginal 0 307 chương trần quan sát biển bổn thể --> orginal 0 308 chương hàng lâm --> orginal 0 309 chương bạo đánh Cung Vũ thần, sáng sớm --> orginal 0 310 chương động phòng --> orginal 0 311 chương bảy phách chờ với linh hồn --> orginal 0 312 chương vui, giận, đau xót, e ngại, yêu, hận, muốn --> orginal 0 313 chương sửa ma tư cách --> orginal 0 314 chương chọn lựa nhọc nhằn --> orginal 0 315 chương phụ lòng --> orginal 0 316 chương Khởi Điểm mới, doanh châu --> orginal 0 317 chương nửa đường chặn giết --> orginal 0 318 chương vương giả --> orginal 0 319 chương chân giải tiên đế, thức thứ hai --> orginal 0 320 chương mấy vạn con linh thú --> orginal 0 321 chương lợi dụng mây xanh nham --> orginal 0 322 chương sứ giả quay về --> orginal 0 323 chương giả thần giả quỷ --> orginal 0 324 chương ma đeo lĩnh --> orginal 0 325 chương giết người diệt khẩu --> orginal 0 326 chương không phải Hoàng Đông Lai trộm được --> orginal 0 327 chương Khổng Tước Vương người --> orginal 0 328 chương có thể thu lưới --> orginal 0 329 chương cây đao này một mực ở bên cạnh ta --> orginal 0 330 chương nhưng ta không muốn lại xưng vương --> orginal Chương 331 : 0 331 không phải niên thiếu quá khinh cuồng --> orginal 0 332 chương chỉ là không muốn lại bay lượn --> orginal 0 333 chương toàn là thành trì của yêu tộc --> orginal 0 334 chương trốn ngày thoi --> orginal 0 335 chương tám đại thế gia --> orginal 0 336 chương liên hôn tộc Khổng Tước --> orginal 0 337 chương mây xanh nham nông sâu --> orginal 0 338 chương Hồng Môn Yến --> orginal 0 339 chương dồn mây xanh nham nghe lời --> orginal 0 340 chương một nồi bưng --> orginal 0 341 chương người không có ngang tài không giàu --> orginal 0 342 chương bước vào Tiên Thiên Cảnh mười giai --> orginal 0 343 chương tộc Khổng Tước Vương --> orginal 0 344 chương sự biến hoá của Khổng Nhu --> orginal 0 345 chương bị giam lỏng --> orginal 0 346 chương lộ ra mặt mũi --> orginal 0 347 chương anh tài tập trung --> orginal 0 348 chương yêu tộc phân tranh --> orginal 0 349 chương mây xanh nham ra tay --> orginal 0 350 chương liên tiếp oanh bại! --> orginal 0 351 chương một đường chém giết --> orginal 0 352 chương từng cái tới! --> orginal 0 353 chương đối quyết bằng bay --> orginal 0 354 chương lại thắng --> orginal 0 355 chương không công bằng! --> orginal 0 356 chương người quen cũ lên tràng --> orginal 0 357 chương làm/khô phiếu lớn? --> orginal 0 358 chương làm/khô! --> orginal 0 359 chương mây xanh nham thương nặng! --> orginal 0 360 chương mị cơ thoát khốn --> orginal 0 361 chương công chúa Khổng Tước --> orginal 0 362 chương Nhất Khí Hóa Tam Thanh --> orginal 0 363 chương dời lỗ không tước bảo --> orginal 0 364 chương nhân vương cảnh đuổi giết --> orginal 0 365 chương đến từ thần của thời đại thần thoại --> orginal 0 366 chương hoàng hôn của chư thần --> orginal 0 367 chương lý nhuộm trúc nhập ma --> orginal 0 368 chương quyết tử chiến --> orginal 0 369 chương ngưng luyện thần pháp tắc --> orginal 0 370 chương chia ra thắng thua --> orginal 0 371 chương phong hồi lộ chuyển? --> orginal 0 372 chương cuối cùng sơ thông --> orginal 0 373 chương nhớ lấy mùi vị của ngươi --> orginal 0 374 chương tu vi bay phồng --> orginal 0 375 chương thần mâm quỷ tính cướp ngôi mạng thầy --> orginal 0 376 chương to lớn thu hoạch --> orginal Chương 377 : Anh đan cảnh cực cảnh --> orginal Chương 378 : Mời quân vào vò --> orginal Chương 379 : Giải cứu cổ thú hỗn độn kì linh --> orginal 0 380 chương phong ma bia --> orginal 0 381 chương cùng cướp ngôi mạng thầy đánh cuộc --> orginal 0 382 chương tiếp tục dỗ lừa --> orginal 0 383 chương phá trận, thu phục! --> orginal 0 384 chương dáng vẻ hình người của cổ thú hỗn độn --> orginal 0 385 chương bắt đầu nghiền ép! --> orginal 0 386 chương gió, nổi lên! --> orginal 0 387 chương mây xanh nham nhập ma? --> orginal 0 388 chương biến thiên --> orginal 0 389 chương Đông Doanh tá dây mây tộc --> orginal 0 390 chương phân thân nhân vương --> orginal 0 391 chương đối quyết nhân vương --> orginal 0 392 chương mạng treo một khắc --> orginal 0 393 chương thông thông xoắn giết --> orginal 0 394 chương chiến trường thượng cổ --> orginal 0 395 chương hai cái đao --> orginal 0 396 chương sự bí mật của di tích thượng cổ --> orginal 0 397 chương đường gặp Phong gia --> orginal 0 398 chương sinh nuốt --> orginal 0 399 chương chín cung hắc ngục trận --> orginal 0 400 chương hội tụ tất cả thế lực --> orginal 0 401 chương đầu nhập tộc người lùn Đông Doanh --> orginal 0 402 chương hiến tế nào hút --> orginal 0 403 chương tiểu thần phản lão hoàn --> orginal 0 404 chương hắn là mây xanh nham --> orginal 0 405 chương lớn lộ vẻ thần uy kì linh --> orginal 0 406 chương gian trá kì linh --> orginal 0 407 chương thêm dây mây vương phân thân --> orginal 0 408 chương thêm dây mây vương sợ hãi --> orginal 0 409 chương uy danh hiển hách --> orginal 0 410 chương Đồng soái bổn thần sao? --> orginal 0 411 chương một lưới đánh tận --> orginal 0 412 chương chế phục thêm dây mây vương phân thân --> orginal 0 413 chương tiêu nhân vương --> orginal 0 414 chương nhân vương cảnh? --> orginal 0 415 chương khối thứ hai phong ma bia --> orginal 0 416 chương rút ra phong ma bia --> orginal 0 417 chương tiên kiếp, ngũ suy Thiên Nhân --> orginal 0 418 chương mây xanh nham bị bắt sống --> orginal 0 419 chương nô dịch mây xanh nham --> orginal 0 420 chương hết sức tức giận mây xanh nham --> orginal 0 421 chương lại bắt kì linh --> orginal 0 422 chương tự chém đôi chân đôi tay --> orginal 0 423 chương thiên hỏa thứ nhất --> orginal 0 424 chương linh hồn chân tiên --> orginal 0 425 chương ao dao cùng Vân đế --> orginal 0 426 chương kì linh trọng thương --> orginal 0 427 chương ngự trị với ngày? --> orginal 0 428 chương trớ chú chi lực hóa giải triệt để! --> orginal 0 429 chương mây xanh nham ra tay --> orginal 0 430 chương tinh huyết tiên đế --> orginal 0 431 chương tiêu nhân vương tự chém một cánh tay --> orginal 0 432 chương Thái Ất quỳ vàng quyết --> orginal 0 433 chương cái ban đầu kia ngụy tiên --> orginal 0 434 chương sự mạnh mẽ của nhân vương --> orginal 0 435 chương trước bởi vì hậu quả --> orginal 0 436 chương miếu vũ cổ quái --> orginal 0 437 chương ta ý định ban đầu tuyệt không phải uy hiếp --> orginal 0 438 chương nhịn không thể nhịn, không có râu lại nhịn --> orginal 0 439 chương cắn linh chuột tái hiện --> orginal 0 440 chương cắn linh chuột chấp niệm --> orginal 0 441 chương liên thủ nhân vương --> orginal 0 442 chủ động lên cửa --> orginal 0 443 chương nhìn chằm chằm con mồi --> orginal 0 444 chương đuổi giết tiêu nhân vương --> orginal 0 445 chương Lăng Thiên Chân tiên uy áp --> orginal 0 446 chương dời ra vị kia tồn tại --> orginal 0 447 chương bái kiến Vân đế! --> orginal 0 448 chương chém giết tiêu nhân vương --> orginal 0 449 chương cắn nuốt nhân vương? --> orginal 0 450 chương bình hạng bàn về giao --> orginal 0 451 chương Phong Vô Cực ánh sáng? --> orginal 0 452 chương chém giết suối vàng trận --> orginal 0 453 chương dẹt lông súc sinh --> orginal 0 454 chương hố giết vương giả! --> orginal 0 455 chương tiểu thế giới sụp đổ? --> orginal 0 456 chương thêm kịch liệt sụp đổ! --> orginal 0 457 chương bàn tay vô hình --> orginal 0 458 chương mười vương đuổi giết mây xanh nham! --> orginal 0 459 chương chém thiên thần kiếm xung thiên một kích --> orginal 0 460 chương miểu sát nhân vương! --> orginal 0 461 chương nhân vương cảnh ma chủng --> orginal 0 462 chương chém thiên thần kiếm thoát khốn --> orginal 0 463 chương mây xanh nham đồ đệ --> orginal 0 464 chương kim đúng mây xanh nham dương mưu --> orginal 0 465 chương doanh châu sôi trào --> orginal 0 466 chương phá tâm ma tiên kiếp --> orginal 0 467 chương bảy ngày đến! --> orginal 0 468 chương mây xanh nham xuất quan! --> orginal 0 469 chương giết chóc khúc dạo đầu --> orginal 0 470 chương Đồ thành, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu --> orginal 0 471 chương hàng lâm tộc Khổng Tước --> orginal 0 472 chương huỷ diệt Khổng Tước thành --> orginal 0 473 chương vương giả quay về --> orginal 0 474 chương hủy thiên diệt địa một chưởng! --> orginal 0 475 chương mây xanh nham, mây nhân vương? --> orginal 0 476 chương nhân vương khom lưng uốn gối! --> orginal 0 477 chương phong thủy thay phiên chuyển --> orginal 0 478 chương săn giết nhân vương --> orginal 0 479 chương giây bại thêm dây mây vương --> orginal 0 480 chương hoàng giả cái ước chừng --> orginal 0 481 chương lại luyện hóa ma chủng nhân vương --> orginal 0 482 chương lại một tôn nhân vương --> orginal 0 483 chương người ngựa đế quốc vĩnh hằng xuất hiện! --> orginal 0 484 chương mây xanh nham đơn đấu chư vương! --> orginal 0 485 chương quỷ dị --> orginal 0 486 chương thiên hỏa tái hiện! --> orginal 0 487 chương đỡ Tô công tử! --> orginal 0 488 chương toàn bộ bình an! --> orginal 0 489 chương mây xanh nham lửa giận chân chính! --> orginal 0 490 chương bại chư vương! ! ! --> orginal 0 491 chương lại giết hai vương! --> orginal 0 492 chương trần lên lên thân thế! --> orginal 0 493 chương một người đè một châu --> orginal 0 493 chương thương nặng! --> orginal 0 494 chương thế gia lánh đời --> orginal 0 495 chương bay vọt mạnh mẽ vào, liên tục đột phá! --> orginal 0 497 chương doanh nhà xuất thế! --> orginal 0 498 chương tra hỏi nhân vương --> orginal 0 499 chương chỉ tay giết người vương! --> orginal 0 500 chương mây xanh nham nguyên tắc --> orginal 0 501 chương đột gặp phục kích! --> orginal 0 502 chương phân thân nhân hoàng --> orginal 0 503 chương cá lớn cắn câu! --> orginal 0 504 chương tuyệt thế tập sát! --> orginal 0 505 chương doanh châu, cuối cùng! --> orginal 0 506 chương trở lại Thiên Kiếm tông! --> orginal 0 507 chương mây xanh nham nói là bảo vệ nói! --> orginal 0 508 chương đi về minh giới! ! --> orginal 0 509 chương minh giới thần minh trong mắt sinh linh! --> orginal 0 510 chương ngang luyện minh tu! --> orginal 0 511 chương thu liễm của cải! --> orginal 0 512 chương minh Thạch mẫu! --> orginal 0 513 chương một quả hai vạn minh đá! --> orginal 0 514 chương sư tử lớn mở miệng? --> orginal 0 515 chương thi thể sâu minh hồn hương --> orginal 0 516 chương giết hướng về phía ngày đan các --> orginal 0 517 chương gà đất chó sành, thông thông một chưởng! --> orginal 0 518 chương một nghìn vạn minh đá bồi thường --> orginal 0 519 chương lửa đỏ dưa --> orginal 0 520 chương đỉnh cấp trốn ngày thoi! --> orginal 0 521 chương mây xanh nham luyện đan tạo nghệ! --> orginal 0 522 chương Già Thiên Tế Nhật trốn ngày thoi! --> orginal 0 523 chương đã có thể chống đối nhân vương! --> orginal 0 524 chương từ chối thánh nữ hoa Hải Đường --> orginal 0 525 chương quỳ xuống cho ta! --> orginal 0 526 chương con kiến vậy, cũng chết cho ta! --> orginal 0 527 chương đôi tay dâng lên! --> orginal 0 528 chương cho mượn chút minh Thạch Hoa Hoa! --> orginal 0 529 chương biến thiên khúc dạo đầu! --> orginal 0 530 chương khôi phục hai thành, nhưng tàn sát nhân vương! --> orginal 0 531 chương động phủ tiên đế! --> orginal 0 532 chương người tới khắp nơi, gió nổi mây vần --> orginal 0 533 chương một bàn tay! --> orginal 0 534 chương tiến vào tiên phủ --> orginal 0 535 chương não gân rẽ gấp --> orginal 0 536 chương Vân đế treo đánh hư nguyên! --> orginal 0 537 chương thân phận bại lộ --> orginal 0 538 chương hư nguyên chân giải! --> orginal 0 539 chương minh vương hàng lâm! --> orginal 0 540 chương mở lớn sát giới! --> orginal 0 541 chương chế phục minh vương --> orginal 0 542 chương trở về ngọc Hàn thành! --> orginal 0 543 chương đan các Can Thiên --> orginal 0 544 chương thải nhi hận phách! --> orginal 0 545 chương bị người chọn trúng! --> orginal 0 546 chương trở lại Thiên Kiếm tông! --> orginal 0 547 chương ngày cướp ngôi học viện! --> orginal 0 548 chương đế quốc vĩnh hằng, chớ châu thành --> orginal 0 549 chương gặp được người quen cũ! --> orginal 0 550 chương thông thông làm thịt! --> orginal 0 551 chương mây xanh nham mưu tính --> orginal 0 552 chương cho ta một cái giải thích! --> orginal 0 553 chương Nê Bồ Tát? --> orginal 0 554 chương Nê Bồ Tát là tiên đế? --> orginal 0 555 chương cùng sự giao dịch của Nê Bồ Tát --> orginal 0 556 chương đạt được giao dịch! --> orginal 0 557 chương mây xanh nham mơ --> orginal 0 558 chương gặp được gây khó khăn --> orginal 0 559 chương ta để cho mười chiêu! --> orginal 0 560 chương một bàn tay vỗ bay! --> orginal 0 561 chương xảo hợp còn là vô ý? --> orginal 0 562 chương khó thành khí lớn mây xanh nham! --> orginal 0 563 chương lại lên xung đột --> orginal 0 564 chương phép khích tướng --> orginal 0 565 chương đệ tử ký danh! --> orginal 0 566 chương tức giận trắng trạch --> orginal 0 567 chương thiên hỏa, Huyền Băng rét buốt ngọn lửa --> orginal 0 568 chương mây xanh nham chơi lửa! --> orginal 0 569 chương vượt qua tưởng tượng lực! --> orginal 0 570 chương luyện đan sư thủ tịch --> orginal 0 571 chương chín liên hư linh hoa --> orginal 0 571 chương mây xanh nham nhẫn nại! --> orginal 0 573 chương kéo nói kèm thêm điều kiện! --> orginal 0 574 chương nửa bước sự tập sát của nhân hoàng! --> orginal 0 575 chương to lớn thu hàng! --> orginal 0 576 chương xé rách da mặt? --> orginal 0 577 chương đánh giết! --> orginal 0 578 chương thần pháp tắc! ! --> orginal 0 579 chương đau đớn buồn bã muốn tuyệt mây xanh nham --> orginal 0 580 chương đội ngũ thánh viện vĩnh hằng! --> orginal 0 581 chương thủ đoạn của Nê Bồ Tát! --> orginal 0 582 chương tranh đoạt bắt đầu --> orginal 0 583 chương kim đúng mây xanh nham âm mưu --> orginal 0 584 chương trắng trạch tính toán! --> orginal 0 585 chương thứ năm chiến, mây xanh nham! --> orginal 0 586 chương mây xanh nham cùng duyên phận hoàng thất vĩnh hằng! --> orginal 0 587 chương Khô Mộc chậm chạp trận! --> orginal 0 588 chương mây xanh nham thủ đoạn! ! ! --> orginal 0 589 chương mây xanh nham tính toán! --> orginal 0 590 chương nửa bước nhân hoàng? Một bàn tay mà thôi! --> orginal 0 591 chương mộ địa chúng thần! --> orginal 0 592 chương ngày sao đại lục cùng minh giới khoảng cách gần nhất --> orginal 0 593 chương trắng trạch bái sư! --> orginal 0 594 chương chỉ sinh biến cố! --> orginal 0 595 chương quả thật biến cố! --> orginal 0 596 chương ngang sợ không cần mạng! --> orginal 0 597 chương kết cục buồn cười! --> orginal 0 598 chương từ địa ngục đến thiên đường, lại trở về địa ngục! --> orginal 0 599 chương thu hoạch to lớn --> orginal 0 600 chương kiểm kê thu hoạch! ! --> orginal 0 601 chương chuyện cũ phủ bụi! --> orginal 0 602 chương người lùn hai hoàng tử tộc! --> orginal 0 603 chương rồng nước mắt rớt! --> orginal 0 604 chương ngày cướp ngôi chấp pháp đội của học viện! --> orginal 0 605 chương cường giả liền có thể đạp đạp quy tắc! --> orginal 0 606 chương mây xanh nham chính là cường giả! --> orginal 0 607 chương một nồi bưng? --> orginal 0 608 chương lần tới mời ngươi đừng nhiều hơn nữa chuyện! --> orginal 0 609 chương ta vị hôn thê của huynh đệ huynh đệ! --> orginal 0 610 chương ba nói hai ngữ xoay chuyển thế cục tá dây mây kiện! --> orginal 0 611 chương tá dây mây kiện dời cứu binh! --> orginal 0 612 chương cá béo, cá béo lớn a! --> orginal 0 613 chương mây xanh nham có đặc thù đam mê? --> orginal 0 614 chương chín ngày thiêu đốt máu hỗn nguyên diệt thế chưởng --> orginal 0 615 chương mèo bệnh phải bắt đầu ra oai! --> orginal 0 616 chương uy năng của mèo bệnh! --> orginal 0 617 chương nhân hoàng hiện thân! --> orginal 0 618 chương nhân hoàng lại thế nào? Chiếu dạng diệt! --> orginal 0 619 chương hoà giải theo/cùng nói tình khác biệt! --> orginal 0 620 chương Nê Bồ Tát ra tay! --> orginal 0 621 chương nhân hoàng cảnh tầng thứ ba! --> orginal 0 622 chương đưa mắt Chư Thiên Vạn Giới đều là thứ nhất! --> orginal 0 623 chương là dự ngôn còn là nói chuyện doạ dẫm? --> orginal 0 624 chương bát quái sáu hào huyền quyết! --> orginal 0 625 chương mây xanh nham cướp ngôi mạng thuật! --> orginal 0 626 chương không Bạch Lang bao tay! --> orginal 0 627 chương Quỳ Ngưu biến dị trận quyết! --> orginal 0 628 chương mây xanh nham bố trí mấy cái trận pháp? --> orginal 0 629 chương vũ lực giải quyết! --> orginal 0 630 chương đồ nghèo cái muỗng thấy! --> orginal 0 631 chương không có lực kháng cự --> orginal 0 632 chương vì cái gì, không nè? --> orginal 0 633 chương sống chết không bàn cãi! --> orginal 0 634 chương đánh chó trận pháp --> orginal Chương 635 : 0 635 mây xanh nham đây là phải nghịch thiên a! --> orginal 0 636 chương kẻ điên mây xanh nham! --> orginal 0 637 chương càn rỡ lại như nào! --> orginal 0 638 chương một cái bàn tay! --> orginal 0 639 chương trận võ đôi khôi! --> orginal 0 640 chương mai phục! --> orginal 0 641 chương lại đến nơi! --> orginal 0 642 chương hoàng giả hội tụ! --> orginal 0 643 chương nguy cơ trước nay chưa từng có! --> orginal 0 644 chương này một phiếu lợi tức! --> orginal 0 645 chương sự điên dại của Quỷ Cốc tử! --> orginal 0 646 chương một lưới đánh tận! --> orginal 0 647 chương mây xanh nham vạch mưu! --> orginal 0 648 chương con mồi cuối cùng lên cửa! --> orginal 0 649 chương mặt trời cổ phật thần chưởng! --> orginal 0 650 chương Liễu Yên nữ ma sát rét buốt --> orginal 0 651 chương ba nghìn thế giới lớn, vô số tiểu thế giới! --> orginal 0 652 chương Nê Bồ Tát những gì mắc sai/lầm/nhầm lẫn! --> orginal 0 653 chương trăm viện đại tái! --> orginal 0 654 chương uy năng của giáo chủ! --> orginal 0 655 chương trăm viện đại tái mở ra! --> orginal 0 656 chương người thần bí là thần thánh phương nào? --> orginal 0 657 chương đem ngươi đương trường trấn áp! --> orginal 0 658 chương phát hiện manh mối! --> orginal 0 659 chương người si nói mớ! --> orginal 0 660 chương ngươi biết không biết ngươi đang chơi lửa! --> orginal 0 661 chương một bàn tay vỗ chết! --> orginal 0 662 chương được tiến thêm một tấc xích, không chơi không có rồi! --> orginal 0 663 chương chỉ tay phá kiếm trận! --> orginal 0 664 chương còn dám uy hiếp? Vỗ chết! --> orginal 0 665 chương nhắc trước cho mây xanh nham phong ma bia! --> orginal 0 666 chương điều không đúng của nữ ma sát sức! --> orginal 0 667 chương khí nói tóm lại | luôn vòng chung kết! --> orginal 0 668 chương đổi phế vì bảo? --> orginal 0 669 chương một cái so với một cái mạnh! --> orginal 0 670 chương phá vỡ luyện khí sư ba quan sát! --> orginal 0 671 chương mây xanh nham pháp bảo luyện chế! --> orginal 0 672 chương ba đạo xưng tôn! --> orginal 0 673 chương gặp lại phá thần mũi tên! --> orginal 0 674 chương lý nhuộm trúc dưới gả người khác? --> orginal 0 675 chương thánh chủ gió nhẹ dương! --> orginal 0 676 chương kế hoạch điên dại! --> orginal 0 677 chương đối thủ nhân hoàng cảnh! --> orginal 0 678 chương đối quyết tô cung dài! --> orginal 0 679 chương treo đánh tô cung dài! --> orginal 0 680 chương giáo chủ hàng lâm! --> orginal 0 681 chương Ngự Lâm Quân! --> orginal 0 682 chương lần nữa thứ nhất! --> orginal 0 683 chương sự thỉnh cầu của Nê Bồ Tát! --> orginal 0 684 chương tháng rơi tiên phủ! --> orginal 0 685 chương điên uống sấm sét! --> orginal 0 686 chương bước vào nhân vương! --> orginal 0 687 chương thánh tử thứ hai! --> orginal 0 688 chương đại quân nhân hoàng! --> orginal 0 689 chương đúng lên giáo chủ! --> orginal 0 690 chương mây xanh nham thương nặng hộc máu! --> orginal 0 691 chương thông thông trấn áp! --> orginal 0 692 chương mấy lấy trăm kế ma chủng nhân hoàng! --> orginal 0 693 chương khủng bố tiêu hao! --> orginal 0 694 chương tao ngộ làm phản! --> orginal 0 695 chương lửa giận! --> orginal 0 696 chương tất cả mọi người ngấp nghé! --> orginal 0 697 chương bầu trời biến dị! --> orginal 0 698 chương gần như trăm phần trăm! --> orginal 0 699 chương quang ảnh thần bí! --> orginal 0 700 chương bất kỳ hậu quả nào, ta vì ngươi gánh! --> orginal 0 701 chương đó là tiên! --> orginal 0 702 chương bầu trời màu máu! --> orginal 0 703 chương khí vận toàn bộ hồi sinh! --> orginal 0 704 chương quỳ bò ra đi! --> orginal 0 705 chương nhân vương cảnh cực cảnh! --> orginal 0 706 chương sự dựa dẫm của Mạc An Nhiên! --> orginal 0 707 chương thịnh thế hàng lâm! --> orginal 0 708 chương đại chiêu thánh viện vĩnh hằng! --> orginal 0 709 chương nhân hoàng xuất hiện hàng loạt! --> orginal 0 710 chương đế quốc vĩnh hằng bảo vệ nước đại trận! --> orginal 0 711 chương kinh diễm! --> orginal 0 712 chương ao máu, máu nô! --> orginal 0 713 chương mây xanh nham lửa giận! --> orginal 0 714 chương mây xanh nham sát cơ! --> orginal 0 715 chương nàng là ai? --> orginal 0 716 chương mây xanh nham phản kích --> orginal 0 717 chương nhân hoàng cảnh bốn tầng? Một bàn tay mà thôi! --> orginal 0 718 chương các người nào tới tự tin? --> orginal 0 719 chương dẫn bạo! --> orginal 0 720 chương bảo vệ nước đại trận giới linh! --> orginal 0 721 chương vĩnh hằng minh châu lộng lẫy nhất của đế quốc! --> orginal 0 722 chương Hoa Nhược quốc sư mây --> orginal 0 723 chương nàng là Lăng Tuyết! --> orginal Chương 724 : 0 724 đại chiến mở ra! --> orginal 0 725 chương cáu thẹn thùng/xấu hổ thành giận hai hoàng tử! --> orginal 0 726 chương mây xanh nham phách lực! --> orginal 0 727 chương đánh chó còn phải xem chủ nhân! --> orginal 0 728 chương trấn áp cách giết! --> orginal 0 729 chương thiên biến lại như nào?! --> orginal 0 730 chương liền/ngay cả bại ba hoàng! --> orginal 0 731 chương toàn bộ kết thúc! --> orginal 0 732 chương trước không có cổ nhân, toàn bộ kết thúc! --> orginal 0 733 chương tiên nhân hàng lâm! --> orginal 0 734 chương Lăng Tuyết chân thành cáo trắng! --> orginal 0 735 chương minh hoàng u ảnh! --> orginal 0 736 chương minh tiên --> orginal 0 737 chương tiên chiến đấu! --> orginal 0 738 chương loại ma chủng tiên nhân! --> orginal 0 739 chương phái hệ thánh địa! --> orginal 0 740 chương thăng tiên đài! --> orginal 0 741 chương tiên đế tôn nghiêm so với to bằng trời! --> orginal 0 742 chương không có tôn nghiêm, vô ninh chết --> orginal 0 743 chương mây xanh nham thề --> orginal 0 744 chương bốn cái tháng sau san bằng thánh địa! --> orginal 0 745 chương lực lượng của thiên đạo! --> orginal 0 746 chương Lăng Thiên Chân tiên đến! --> orginal 0 747 chương sắp xếp hậu sự --> orginal 0 748 chương thành đan dược của thần, xây thần đan! --> orginal 0 749 chương Hoa Nhược mây đưa thân chuyện bên ngoài thái độ! --> orginal 0 750 chương hoa nhỏ hoa! --> orginal 0 751 chương ám đêm lên cửa! --> orginal 0 752 chương vì chính nghĩa, vì thương sinh! --> orginal 0 753 chương mây xanh nham vẻ lạnh lẽo! --> orginal 0 754 chương ôn chuyện, tán ngẫu! --> orginal 0 755 chương xếp hạng thiên hỏa thứ năm! --> orginal 0 756 chương đến từ doanh châu người quen cũ --> orginal 0 757 chương đan đao dự tiệc! --> orginal 0 758 chương trấn áp! --> orginal 0 759 chương cung nghênh lão tổ sát thần! --> orginal 0 760 chương hắn gọi trắng! --> orginal 0 761 chương nhân tình to bằng trời! --> orginal 0 762 chương mở đao, lập uy --> orginal 0 763 chương gió bão mở ra! --> orginal 0 764 chương bắt đầu thanh toán! --> orginal 0 765 chương một sóng lại lên! --> orginal 0 766 chương qua đây quỳ an! --> orginal 0 767 chương ta khiêm tốn a --> orginal 0 768 chương Ngụy Kinh Luânphải nghịch thiên! --> orginal 0 769 chương phá rồi lại lập! --> orginal 0 770 chương hai vị tiền bối xuất đầu! --> orginal 0 771 chương cuối cùng đến lượt mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 772 chương thanh niên thần bí --> orginal 0 773 chương lên tôn! --> orginal 0 774 chương xây thần đan xuất hiện sơ xuất! --> orginal 0 775 chương mộng huyễn luyện đan! --> orginal 0 776 chương không dài mắt đồ vật! --> orginal 0 777 chương thuộc về ẩn tông? --> orginal 0 778 chương các một bàn tay! --> orginal 0 779 chương lần này muốn hai bàn tay! --> orginal 0 780 chương lại là bọn họ! --> orginal 0 781 chương vạn chuyện câu chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông! --> orginal 0 782 chương cuối cùng ba mùi dược tài tới tay! --> orginal 0 783 chương lần nữa đối mặt tiên nhân! --> orginal 0 784 chương cửu tử nhất sinh! --> orginal 0 785 chương bóng tối hàng lâm! --> orginal 0 786 chương cường thế bùng phát! --> orginal 0 787 chương dưới tiên vu rừng, bái kiến Vân đế! --> orginal 0 788 chương thế lực tiên giới xảy ra chuyện! --> orginal 0 789 chương Bạch gia gặp kiếp! --> orginal 0 790 chương mây xanh nham đuổi tới! --> orginal 0 791 chương cường thế nghiền ép! --> orginal 0 792 chương bão táp khúc dạo đầu đến! --> orginal 0 793 chương bão táp hàng lâm! --> orginal 0 794 chương khéo lưỡi như hoàng vạch trần ngày! --> orginal 0 795 chương trắng trạch thủ đoạn! --> orginal 0 796 chương hết thảy hậu quả do ta mây xanh nham gánh! --> orginal 0 797 chương mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 798 chương cảnh giới động thiên! --> orginal 0 799 chương mây xanh nham mờ mịt! --> orginal 0 800 chương càng thêm mờ mịt! --> orginal 0 801 chương người kế thừa! --> orginal 0 802 chương trạm tiếp theo, hoàng thành! --> orginal 0 803 chương thiên kiêu chí tôn! --> orginal 0 804 chương vàng sắt rừng ghi hận! --> orginal 0 805 chương toàn bộ trấn áp! --> orginal 0 806 chương thỏ chết hồ buồn! --> orginal 0 807 chương mây xanh nham đi qua! --> orginal 0 808 chương nhỏ yếu liền phải chịu đánh! --> orginal 0 809 chương thu phục thiên hỏa! --> orginal 0 810 chương khôi phục tu vi (1) --> orginal 0 811 chương khôi phục tu vi (2) --> orginal 0 812 chương khôi phục tu vi (3) --> orginal 0 813 chương trực tiếp vỗ chết! --> orginal 0 814 chương tiếp tục vỗ! ! --> orginal 0 815 chương nghiền ép động thiên! --> orginal 0 816 chương thái tử hàng lâm! --> orginal 0 817 chương ngày Minh Đại Lục? --> orginal 0 818 chương thiện đợi thiên hỏa! --> orginal 0 819 chương lão tổ Minh Hà! --> orginal 0 820 chương một người độc chọn quần hùng thiên hạ! --> orginal 0 821 chương mây xanh nham, ta giết ngươi! --> orginal 0 822 chương nhưng đây không phải là chuyện tốt! --> orginal 0 823 chương lòng vượn ý ngựa --> orginal 0 824 chương mây xanh nham, ngươi lại dám tới hoàng thành! --> orginal 0 825 chương vỗ chết! --> orginal 0 826 chương hắn là ta người mà Lăng Tuyết thích! --> orginal 0 827 chương lăn, nếu không chết --> orginal 0 828 chương vậy thì lại như nào? --> orginal 0 829 chương thân thể chọi cứng động thiên! --> orginal 0 830 chương tiên cấp vũ kĩ, loạn sao chỉ! --> orginal 0 831 chương cái gì gọi bắt nạt người? --> orginal 0 832 chương mười ngày chiến mở ra! --> orginal 0 833 chương bất bại ngàn tuyết! --> orginal 0 834 chương mây xanh nham bị xa luân chiến! --> orginal 0 835 chương tử sĩ! --> orginal 0 836 chương tự bạo! --> orginal 0 837 chương nhân hoàng cảnh tự bạo đỉnh phong! --> orginal 0 838 chương toàn bộ cùng nhau lên đi! --> orginal 0 839 chương đại nhân vật chân chính xuất hiện! --> orginal 0 840 chương một chưởng nát động thiên! --> orginal 0 841 chương mây xanh nham không chịu nổi một kích! --> orginal 0 842 chương thân thể lột xác! --> orginal 0 843 chương đồng quy vu tận --> orginal 0 844 chương ra ngoài kết quả ý liệu! --> orginal 0 845 chương mây xanh nham chiến Du tổ! --> orginal 0 846 chương thánh dụ thái tử! --> orginal 0 847 chương cầm lông gà khi khiến mũi tên! --> orginal 0 848 chương Phong Vô Cực ánh sáng chuyển thế thân! --> orginal 0 849 chương một bàn tay vỗ chết sao Minh tộc! --> orginal 0 850 chương tiên nhân truyền chỉ! --> orginal 0 851 chương mây xanh nham một lời tàn sát tiên! --> orginal 0 852 chương Tiêu Vô Cụ thái tử! --> orginal 0 853 chương Tiêu Vô Cụ chẳng qua như vậy! --> orginal 0 854 chương rút lấy rồng gân! --> orginal 0 855 chương chém giết thái tử! --> orginal 0 856 chương chém thiên thần kiếm khôi phục! --> orginal 0 857 chương sự khủng bố của lão tổ Minh Hà! --> orginal 0 858 chương kì linh hiện trạng! --> orginal 0 859 chương đi về chôn tiên cốc! --> orginal 0 860 chương thượng cổ ba phương hướng của chiến trường! --> orginal 0 861 chương Liễu Yên nữ ma sát rét buốt tin tức! --> orginal 0 862 chương nữ ma sát gặp phải đánh úp! --> orginal 0 863 chương mấy điển quên tổ sao Minh tộc! --> orginal 0 864 chương đột phá! --> orginal 0 865 chương nhân hoàng cảnh đỉnh phong? --> orginal 0 866 chương một chữ, giết! --> orginal 0 867 chương thần thông động thiên! --> orginal 0 868 chương tiếp tục thâm nhập! --> orginal 0 869 chương toàn bộ chém trừ! --> orginal 0 870 chương Chư Thiên tịch diệt --> orginal 0 871 chương vực sâu vẫn kiếm --> orginal 0 872 chương linh tuyền mắt --> orginal 0 873 chương tiên huyết linh chi --> orginal 0 874 chương cam nhũ kiếm dịch --> orginal 0 875 chương gặp được xanh lộ châu xanh nhà --> orginal 0 876 chương bảo địa tiên khí --> orginal 0 877 chương triều tịch tiên khí --> orginal 0 878 chương sao đặc trưng của Minh tộc --> orginal 0 879 chương một bàn tay kén chết! --> orginal 0 880 chương lại là một bàn tay --> orginal 0 881 chương mây xanh nham kết quả! --> orginal 0 882 chương kinh thiên bí mật! --> orginal 0 883 chương tiên huyết linh chi hiện thân! --> orginal 0 884 chương đôi hùng tranh phong! --> orginal 0 885 chương diệt khẩu! --> orginal 0 886 chương thành công thu phục! --> orginal 0 887 chương động thiên đỉnh phong rất mạnh? --> orginal 0 888 chương một bàn tay mà thôi! --> orginal 0 889 chương Cao Thịnh nguyên chết! --> orginal 0 890 chương thần minh hàng lâm! --> orginal 0 891 chương thánh tử thứ nhất! --> orginal 0 892 chương chiến liền một chữ! --> orginal 0 893 chương chưởng pháp của ánh mắt, tiên dương chưởng! --> orginal 0 894 chương mây xanh nham lá bài tẩy! --> orginal 0 895 chương mây xanh nham khuất phục! --> orginal 0 896 chương tiêu hoàng nghi hoặc! --> orginal 0 897 chương tái hiện triều tịch tiên khí! --> orginal 0 898 chương loài người, ta muốn giết cửu tộc ngươi! --> orginal 0 899 chương tên không gặp kinh truyền loài người? --> orginal 0 900 chương không biết Phong Vô Cực ánh sáng? Vô tri! --> orginal 0 901 chương mây xanh nham uất ức! --> orginal 0 902 chương buông ra tay chân mây xanh nham! --> orginal 0 903 chương dưới thiên kiêu chí tôn đệ nhất nhân! --> orginal 0 904 chương bảo địa chân chính! --> orginal 0 905 chương đúng cầm tiêu hoàng! --> orginal 0 906 chương Tiêu Vô Cụ ra tay? --> orginal 0 907 chương một quyền đánh bạo động thiên! --> orginal 0 908 chương tiên đan xuất thế? --> orginal 0 909 chương sáu cái lối vào --> orginal 0 910 chương là ngươi, mây xanh nham --> orginal 0 911 chương một chưởng chém ba hùng --> orginal 0 912 chương cung điện của tiên đế --> orginal 0 913 chương chính diện gọi bản tiên nhân --> orginal 0 914 chương chính diện giao thủ tiên nhân --> orginal 0 915 chương Hoa Thiên đều chẳng qua như vậy --> orginal 0 916 chương ngũ suy Thiên Nhân? --> orginal 0 917 chương tiến vào phục Thiên Cung! --> orginal 0 918 chương hai lần chuyển thế --> orginal 0 919 chương Tử Khí Đông Lai, tiên đan xuất thế! --> orginal 0 920 chương quần hùng góc đuổi! --> orginal 0 921 chương trước Can thái tử? Còn là thánh tử thứ nhất? --> orginal 0 922 chương Can thái tử! --> orginal 0 923 chương trọng thương thái tử! --> orginal 0 924 chương biến hoá thân rồng! --> orginal 0 925 chương cuối cùng chiến một trận --> orginal 0 926 chương Tiêu Vô Cụ điên dại --> orginal 0 927 chương ngừng chiến chết non --> orginal 0 928 chương a --> orginal 0 929 chương chém giết thánh tử thứ nhất --> orginal 0 930 chương rồng gân tới tay --> orginal 0 931 chương đen hóa --> orginal 0 932 chương nhân quả --> orginal 0 933 chương ngươi hận, vẫn còn sao? --> orginal 0 934 chương lão tử là Vân đế --> orginal 0 935 chương tin tưởng kỳ tích --> orginal 0 936 chương phục hoàng tiên đan --> orginal 0 937 chương ngày muốn thay đổi --> orginal 0 938 chương mây xanh nham lửa giận --> orginal 0 939 chương bôi nhọ! --> orginal 0 940 chương bụng đeo chịu địch --> orginal 0 941 chương một bàn tay đoàn diệt --> orginal 0 942 chương ngày sao vô địch --> orginal 0 943 chương mây xanh nham nổi khùng --> orginal 0 944 chương lấy giết ngừng giết --> orginal 0 945 chương rồng vảy ngược --> orginal 0 946 chương chạm phải chết --> orginal 0 947 chương chân chính tiên khí --> orginal 0 928 chương hai đổi! --> orginal 0 929 chương phật môn tái hiện --> orginal 0 950 chương tới thiện tâm kinh --> orginal 0 951 chương mời mọc --> orginal 0 952 chương ma quân bảy đêm thánh quân --> orginal 0 953 chương thức tỉnh --> orginal 0 954 chương gặp lại kì linh --> orginal 0 955 chương ngươi là mây xanh nham --> orginal 0 956 chương ngươi đến cùng là ai --> orginal 0 957 chương loại thân thuật --> orginal 0 958 chương nào vì tiên, nào vì phàm --> orginal 0 959 chương hôm nay tàn sát tiên --> orginal 0 960 chương sự sợ hãi của Tiêu Khiếu Thiên --> orginal 0 961 chương kì linh lấy được cứu --> orginal 0 962 chương đạp diệt hoàng thất --> orginal Chương 963 : Lại rút rồng gân! --> orginal Chương 964 : Tiêu hoàng sợ hãi! --> orginal Chương 965 : Vì xây thần đan làm chuẩn bị --> orginal 0 966 chương mây xanh nham bất an --> orginal 0 967 chương mây xanh nham phát hiện? --> orginal 0 968 chương nàng, đến! --> orginal 0 969 chương còn thiếu cái gì? --> orginal 0 970 chương ngươi còn không xuất hiện sao? --> orginal 0 971 chương là vì cái gì? --> orginal 0 972 chương những thứ này còn không đủ! --> orginal 0 973 chương mây xanh nham còn có dựa dẫm? --> orginal 0 974 chương không, ta còn không có thua! --> orginal 0 975 chương mãi vĩnh viễn xa --> orginal 0 976 chương ta thích kết cục như vậy! --> orginal 0 977 chương tương quên với giang hồ! --> orginal 0 978 chương chốn cũ nặng dạo chơi! --> orginal 0 979 chương địa sát điện tiên nhân! --> orginal 0 980 chương trưởng lão địa sát! --> orginal 0 981 chương đi về doanh nhà! --> orginal 0 982 chương khách quý đến thăm! --> orginal 0 983 chương bái kiến mây xanh nham! --> orginal 0 984 chương hai cái nguyên nhân! --> orginal 0 985 chương thần bí doanh nhà! --> orginal 0 986 chương đuổi đánh âm sát! --> orginal 0 987 chương hai chiêu! --> orginal 0 988 chương hình chiếu địa sát! --> orginal 0 989 chương không gian loạn lưu! --> orginal 0 990 chương trắng ngần tuyết trắng! --> orginal 0 991 chương biến hoá quỷ dị! --> orginal 0 992 chương kinh thiên đổi! --> orginal 0 993 chương phân tích nguyên nhân! --> orginal 0 994 chương đã mạnh lại yếu đối thủ! --> orginal 0 995 chương lần đầu tiên gặp mặt! --> orginal 0 996 chương gia tăng tu vi! --> orginal 0 997 chương đến ngày sao thánh địa! --> orginal 0 998 chương cùng nhau lên đi! --> orginal 0 999 chương bóp chết vs vỗ chết --> orginal 0 1000 chương một đám ruồi nhặng --> orginal 0 1001 chương mấy phần cân hai --> orginal 0 1002 chương không phải lựa chọn đề! --> orginal 0 1003 chương chiến gió nhẹ dương! --> orginal 0 1004 chương không thể thớt địch gió nhẹ dương! --> orginal 0 1005 chương một đem bóp chết mây xanh nham! --> orginal 0 1006 chương không địch gió nhẹ dương! --> orginal 0 1007 chương mây xanh nham hậu thủ! --> orginal 0 1008 chương một cái thân thể khác! --> orginal 0 1009 chương quyết chiến cuối cùng! --> orginal 0 1010 chương hợp thể! --> orginal 0 1011 chương ngày mang kiếm pháp! --> orginal 0 1012 chương xoa bóp gió nhẹ dương! --> orginal 0 1013 chương thăng tiên đài tái hiện --> orginal 0 1014 chương xanh sông lão tổ --> orginal 0 1015 chương xé rách da mặt --> orginal 0 1016 chương thăng tiên đài phi thăng --> orginal 0 1017 chương hai cái đại lục dung hợp! --> orginal 0 1018 chương trộm lấy khí vận! --> orginal 0 1019 chương trở về kế hoạch của tiên giới! --> orginal 0 1020 chương trước một ngày! --> orginal 0 1021 chương đáng để tín nhiệm! --> orginal 0 1022 chương bắc núi sư huynh! --> orginal 0 1023 chương ngàn núi vạn nhận trận --> orginal 0 1024 chương yêu tộc đoạn hồ! --> orginal 0 1025 chương có ẩn tình khác --> orginal 0 1026 chương bắc Mặc lão tổ --> orginal 0 1027 chương ta không phải! --> orginal 0 1028 chương bới móc! --> orginal 0 1029 chương bắt đầu bế quan! --> orginal 0 1030 chương bắc sự lo lắng của Mặc lão tổ --> orginal 0 1031 chương kim thân tiên thể! --> orginal 0 1032 chương mây xanh nham cảm bia đá hứng thú! --> orginal 0 1033 chương chuyện bởi vì Nê Bồ Tát? --> orginal 0 1034 chương dược tài tới tay! --> orginal 0 1035 chương kì linh ra tay! --> orginal 0 1036 chương trộm trộm! --> orginal 0 1037 chương gà đất chó sành! --> orginal 0 1038 chương quy ẩn mật tàng --> orginal 0 1039 chương khúc dạo đầu! --> orginal 0 1040 chương tinh huyết chân tiên! --> orginal 0 1041 chương sự run sợ của nữ thần! --> orginal 0 1042 chương mẫu kiếm vùng đất! --> orginal 0 1043 chương ngoài ý muốn sao? Mây xanh nham! --> orginal 0 1044 chương chín trọng thần Huyền Đan! --> orginal 0 1045 chương thông thông diệt! --> orginal 0 1046 chương chém thiên thần kiếm lột xác! --> orginal 0 1047 chương phong ma bia tới tay --> orginal 0 1048 chương giữa lữ trình người --> orginal 0 1049 chương đáp ứng mây xanh nham theo đuổi --> orginal 0 1050 chương mai phục --> orginal 0 1051 chương kịch liệt chém giết --> orginal 0 1052 chương thảm chiến --> orginal 0 1053 chương ngoài ý muốn phát hiện --> orginal 0 1054 chương chín thần chết công! --> orginal 0 1055 chương ngự trị với Long tộc --> orginal 0 1056 chương hủy, trời, diệt, --> orginal 0 1057 chương bắc mực cũng có tính khí! --> orginal 0 1058 chương ngày giống biến dị! --> orginal 0 1059 chương nơi bế quan bại lộ! --> orginal 0 1060 chương kì linh bạo tẩu (thượng) --> orginal 0 1061 chương kì linh bạo tẩu (hạ) --> orginal 0 1062 chương nhắc trước đột phá! --> orginal 0 1063 chương mây xanh nham mất khống chế! --> orginal 0 1064 chương tiên đế huyết tế! --> orginal 0 1065 chương đạp đạp mệnh trời! --> orginal 0 1066 chương bắt đầu đạp đạp! --> orginal 0 1067 chương thông thông đi chết! --> orginal 0 1068 chương cộng đồng bạn cũ! --> orginal 0 1069 chương khách không mời! --> orginal 0 1070 chương triệt tiêu ân tình! --> orginal 0 1071 chương Vân đế vợ! --> orginal 0 1072 chương ta sẽ khuất phục sao? --> orginal 0 1073 chương ngày Minh Đại Lục! --> orginal 0 1074 chương bắt bắt ý trời cục! --> orginal 0 1075 chương nuốt trời minh quyết! --> orginal 0 1076 chương thế giới màu máu! --> orginal 0 1077 chương thi thể của Đại La Kim Tiên! --> orginal 0 1078 chương gặp được người quen! --> orginal 0 1079 chương trộm lấy chém ngày! --> orginal 0 1080 chương mây xanh nham giận! --> orginal 0 1081 chương rắc rối lên cửa! --> orginal 0 1082 chương giết chóc! --> orginal 0 1083 chương dồn thật! --> orginal 0 1084 chương bắt đầu đếm ngược! --> orginal 0 1085 chương giận không thể kiềm chế! --> orginal 0 1086 chương chết chóc một mảnh! --> orginal Chương 1087 : Làm/khô lá vào ngọn núi (thượng) --> orginal Chương 1088 : Làm/khô lá vào ngọn núi (hạ) --> orginal 0 1089 chương một sóng lại lên --> orginal 0 1090 chương khủng bố đối thủ! --> orginal 0 1091 chương mây xanh nham sát cơ! --> orginal 0 1092 chương Văn Tín hầu run sợ! --> orginal 0 1093 chương cuối cùng đối quyết (thượng) --> orginal 0 1094 chương cuối cùng đối quyết (trung) --> orginal 0 1095 chương cuối cùng đối quyết (hạ) --> orginal 0 1096 chương toàn bộ hàng lâm! --> orginal 0 1097 chương thần thức chân tiên! --> orginal 0 1098 chương chân tiên đỉnh phong! --> orginal 0 1099 chương nước đục mò cá! --> orginal 0 1100 chương thanh niên áo choàng đỏ! --> orginal 0 1101 chương cắn nuốt người khác! --> orginal 0 1102 chương liên tiếp đột phá! --> orginal 0 1103 chương huynh đệ lặp lại! --> orginal 0 1104 chương Hiểm Yếu! --> orginal 0 1105 chương mây xanh nham điên cuồng! --> orginal 0 1106 chương kẻ điên mây xanh nham! --> orginal 0 1107 chương Văn Tín hầu vào trận! --> orginal 0 1108 chương bắt đầu rồng hiện thân! --> orginal 0 1109 chương cắn nuốt Văn Tín hầu! --> orginal 0 1110 chương giây bại xanh sông lão tổ! --> orginal 0 1111 chương thay tử khôi con rối! --> orginal 0 1112 chương thi ân --> orginal 0 1113 chương nơi này là tiên giới! --> orginal 0 1114 chương lao lẩm bẩm! --> orginal 0 1115 chương cố hương của ta! --> orginal 0 1116 chương thải nhi xin lỗi! --> orginal 0 1116 chương thải nhi tiếng lòng! --> orginal 0 1117 chương ý trời xuất hiện! --> orginal 0 1118 chương chiến ý trời! --> orginal 0 1119 chương tàn sát rồng chết non! --> orginal 0 1120 chương chiến đấu tàn khốc! --> orginal 0 1121 chương mây xanh nham biến sắc! --> orginal 0 1122 chương nạp ngày cai! --> orginal 0 1123 chương cuồng loạn chiến đấu! --> orginal 0 1124 chương cuối cùng! --> orginal 0 1125 chương đối quyết! --> orginal 0 1126 chương phi thăng tiên giới (1) --> orginal 0 1127 chương phi thăng tiên giới (2) --> orginal 0 1128 chương phi thăng tiên giới (3) --> orginal 0 1129 chương phi thăng tiên giới (4) --> orginal 0 1130 chương phi thăng tiên giới (5) --> orginal 0 1131 chương rất nhiều các người một phen cơ duyên! --> orginal 0 1132 chương đấu mật giao dịch! --> orginal 0 1133 chương mây xanh nham nổi khùng! --> orginal 0 1134 chương quy hoạch! --> orginal 0 1135 chương khắc không dung chậm! --> orginal 0 1136 chương lập uy (thượng) --> orginal 0 1137 chương lập uy (hạ) --> orginal 0 1138 chương tự làm đa tình! --> orginal 0 1139 chương nham thực lực công tử thông thiên! --> orginal 0 1140 chương đặc biệt để hiến bảo! --> orginal 0 1141 chương không muốn nhuốm nhân quả! --> orginal 0 1142 chương cố chấp (thượng) --> orginal 0 1143 chương cố chấp (hạ) --> orginal 0 1144 chương mạo phạm! --> orginal 0 1145 chương soán vị! --> orginal 0 1146 chương ngu xuẩn chết! --> orginal 0 1147 chương cắn nuốt! --> orginal 0 1148 chương phường thị lôi vân! --> orginal 0 1149 chương tạp ngư! --> orginal 0 1150 chương chém! --> orginal 0 1151 chương mây xanh nham cảm đồ vật hứng thú! --> orginal 0 1152 chương so đấu --> orginal 0 1153 chương Lam Hải viêm mắt dại ra --> orginal 0 1154 chương điên đảo đen trắng --> orginal 0 1155 chương Lam Hải viêm sợ hãi --> orginal 0 1156 chương thu thổi --> orginal 0 1157 chương bị ngăn lại! --> orginal 0 1158 chương nội đấu! --> orginal 0 1159 chương mời chào! --> orginal 0 1160 chương mây xanh nham khuất phục? --> orginal 0 1161 chương nín nhịn --> orginal 0 1162 chương mây xanh nham có ngược lại xương cốt! --> orginal 0 1164 chương ngụy tiên cảnh cực cảnh --> orginal 0 1165 chương mây xanh nham sát cơ --> orginal 0 1166 chương máu chảy trôi chày, thi thể ngang lần dã! --> orginal 0 1167 chương thông thông một chiêu! --> orginal 0 1168 chương một cái đều không thả/không buông qua! --> orginal 0 1167 chương khó hiểu một quỳ! --> orginal 0 1168 chương đào cứng nhắc lý thay mặt! --> orginal 0 1169 chương Liêu Thành mây! --> orginal 0 1172 chương chặn giết! --> orginal 0 1173 chương tiếp dẫn chân chính người! --> orginal 0 1174 chương lôi vân tông chủ! --> orginal 0 1175 chương ngàn năm một lần! --> orginal 0 1176 chương tân tấn linh dược ngọn núi ngọn núi chủ! --> orginal 0 1177 chương thiết huyết, lập uy! --> orginal 0 1178 chương thuần phục! --> orginal 0 1179 chương hai cái đường! --> orginal 0 1180 chương hư hỏng máu yêu tộc! --> orginal 0 1181 chương chó săn cứt đái vận! --> orginal 0 1182 chương tìm chết (thượng) --> orginal 0 1183 chương tìm chết (hạ) --> orginal 0 1184 chương tới từ hình ảnh tương lai! --> orginal 0 1185 chương siêu thoát! --> orginal 0 1186 chương biến cố lớn! --> orginal 0 1187 chương là tế tự còn là vẫy gọi? --> orginal 0 1188 chương luyện ngục đen trắng! --> orginal 0 1189 chương làm/khô phiếu lớn! --> orginal 0 1190 chương quả nhiên rất lớn! --> orginal 0 1191 chương thu hoạch phong thịnh! --> orginal 0 1192 chương quay về! --> orginal 0 1193 chương linh dược ngọn núi biến cố! --> orginal 0 1194 chương giết chóc khúc dạo đầu! --> orginal 0 1195 chương từng cái tìm đi qua! --> orginal 0 1196 chương lấy cảnh hiệu nhất là! --> orginal 0 1197 chương sát cơ dồi dào! --> orginal 0 1198 chương đánh giết! --> orginal 0 1199 chương tiếp theo! --> orginal 0 1200 chương linh hồn run lật! --> orginal 0 1201 chương tâm ma của Chân Tiên cảnh tiên kiếp! --> orginal 0 1202 chương luyện chế thân thể! --> orginal Chương 1203 : 0 1203 quán buôn Công Tôn Phỉ! --> orginal 0 1204 chương chỉ điểm chân tiên! --> orginal 0 1205 chương vì nguyên bắt đầu chọn đồ --> orginal 0 1206 chương Hoa Phi lên cửa --> orginal 0 1207 chương lôi Hình Đài --> orginal 0 1208 chương chuyện cũ bại lộ! --> orginal 0 1209 chương chuyện bại lộ --> orginal 0 1210 chương một sóng lại lên --> orginal 0 1211 chương lăn lên mò --> orginal 0 1212 chương sưu hồn! --> orginal 0 1213 chương làm nhục! --> orginal 0 1214 chương tiếp tục làm nhục! --> orginal 0 1215 chương nhân tình ba trưởng lão! --> orginal 0 1216 chương trước lúc! --> orginal 0 1217 chương hết sức vô sỉ --> orginal 0 1218 chương lửa giận ngập trời --> orginal 0 1219 chương mây xanh nham chỉ bảo --> orginal 0 1220 chương tồn tại khủng bố --> orginal 0 1221 chương huyễn cảnh lôi vân mở ra! --> orginal 0 1222 chương hai bại câu thương! --> orginal 0 1223 chương địch ý của tất cả mọi người! --> orginal 0 1224 chương pháp bảo thời gian! --> orginal 0 1225 chương sai khiến! --> orginal 0 1226 chương tra hỏi mây xanh nham! --> orginal 0 1227 chương mây xanh nham đột phá (thượng) --> orginal 0 1228 chương mây xanh nham đột phá (hạ) --> orginal 0 1229 chương hàng phục! --> orginal 0 1230 chương cuối cùng một ngày! --> orginal 0 1231 chương thành công độ kiếp! --> orginal 0 1232 chương không biết sống chết --> orginal 0 1233 chương dẫn độ linh hồn! --> orginal 0 1234 chương vàng ròng ngao! --> orginal 0 1235 chương hàng phục vàng ròng ngao! --> orginal 0 1236 chương thánh tháp! ! --> orginal 0 1237 chương xé rách mặt --> orginal 0 1238 chương sưu hồn --> orginal 0 1239 chương một lưới đánh tận --> orginal 0 1240 chương hỗn nguyên tháp --> orginal 0 1241 chương trình bày ngàn năm một mơ --> orginal 0 1242 chương quả nhiên đều mất trí nhớ --> orginal 0 1243 chương thay phiên thất vọng! --> orginal 0 1244 chương hướng về phía lên mời bày tỏ! --> orginal 0 1245 chương triệt để xé rách mặt! --> orginal 0 1246 chương thời gian đã đến! --> orginal 0 1247 chương cùng nham nhà là địch! --> orginal 0 1248 chương tồn tại trí nhớ! --> orginal 0 1249 chương ai ngược ai? --> orginal 0 1250 chương người tới phía trên --> orginal 0 1251 chương lại bại! --> orginal 0 1252 chương Trương Nguyên Phong! ! --> orginal 0 1253 chương kiếp trước của Trương Nguyên Phong! --> orginal 0 1254 chương trí nhớ kiếp trước! --> orginal 0 1255 chương của chân giải tiên đế hình thức ban đầu --> orginal 0 1256 chương nói cho thân phận --> orginal 0 1257 chương dũng khí --> orginal 0 1258 chương giới biển Tiên Vực hoàng --> orginal 0 1259 chương chiến quản lý giám sát khiến cho --> orginal 0 1260 chương cuồng loạn quản lý giám sát khiến cho --> orginal 0 1261 chương giới biển Tiên Vực thuộc về thuộc --> orginal 0 1262 chương ao dao dưới trướng nữ đế --> orginal 0 1263 chương năm cái tháng sau thấy ao dao --> orginal 0 1264 chương nghe đồn! --> orginal 0 1265 chương hai cái đường! --> orginal 0 1266 chương đi về lớn chu tiên nước! --> orginal 0 1267 chương rời khỏi! --> orginal 0 1268 chương ngày Huyền học viện! --> orginal 0 1269 chương ngổ ngáo đại tiểu thư --> orginal 0 1270 chương diệt người cả nhà tần vô đạo --> orginal 0 1271 chương mạo phạm Vân đế dẫn phát hậu quả --> orginal 0 1272 chương kim đúng --> orginal 0 1273 chương mây xanh nham sát cơ --> orginal 0 1274 chương toàn! Bộ! Giết! ! --> orginal 0 1275 chương vệ đội máu đen --> orginal 0 1276 chương đều lớn vui mừng! --> orginal 0 1277 chương đại nhân vật thu đồ! --> orginal 0 1278 chương mây xanh nham thiên phú! --> orginal 0 1279 chương Lâm Hải dọa khóc --> orginal 0 1280 chương viện trưởng thu đồ --> orginal 0 1281 chương trời đất một số phòng --> orginal 0 1282 chương đến --> orginal 0 1283 chương bị bày một đạo --> orginal 0 1284 chương rắc rối bắt đầu --> orginal 0 1285 chương liên tiếp giây bại! --> orginal 0 1286 chương còn là giây bại! --> orginal 0 1287 chương kẻ thù cũ? Lại bại! --> orginal 0 1288 chương vì lý sáng tìm thù! --> orginal 0 1289 chương khủng bố một quyền! --> orginal 0 1290 chương miệt thị! Nhẹ hèn mọn! Đạp đạp! --> orginal 0 1291 chương rất mạnh sao? Chiếu dạng một chiêu --> orginal 0 1292 chương sự phản ứng của viện trưởng --> orginal 0 1293 chương viện trưởng run sợ --> orginal 0 1294 chương mây xanh nham có bao nhiêu mạnh mẽ? --> orginal 0 1295 chương thánh dược --> orginal 0 1296 chương xương trắng rừng --> orginal 0 1297 chương cuối cùng tấn thăng --> orginal 0 1298 chương lần nữa tấn thăng --> orginal 0 1299 chương răn dạy mây xanh nham --> orginal 0 1300 chương hạ trùng ngữ băng --> orginal 0 1301 chương mây xanh nham giận --> orginal 0 1302 chương giết --> orginal 0 1303 chương thiên hỏa tái hiện --> orginal 0 1304 chương tiên huyết mạch --> orginal 0 1305 chương ngươi tính cái thứ gì --> orginal 0 1306 chương con kiến nói chung --> orginal 0 1307 chương đáng chết --> orginal 0 1308 chương kích chiến đường con rết --> orginal 0 1309 chương tao ngộ trọng thương --> orginal 0 1310 chương mũ mũ miện đường hoàng --> orginal 0 1311 chương mạnh nhất bốn người xuất hiện --> orginal 0 1312 chương mây xanh nham đây là phải nghịch thiên! --> orginal 0 1313 chương huênh hoang mây xanh nham! --> orginal 0 1314 chương thông thông diệt --> orginal 0 1315 chương thông cảm mây xanh nham --> orginal 0 1316 chương mây xanh nham giận --> orginal 0 1317 chương vậy liền giết đi --> orginal 0 1318 chương tần vô đạo tìm thù! --> orginal 0 1319 chương mây xanh nham giết tới! --> orginal 0 1320 chương nghiền ép bảy hoàng tử! --> orginal 0 1321 chương bái kiến Vân đế! --> orginal 0 1322 chương bị ao dao xua đuổi! --> orginal 0 1323 chương tiên nghe lời --> orginal 0 1324 chương Vân đế mũ miện dưới! --> orginal 0 1325 chương tâm ma tiên kiếp hàng lâm! --> orginal 0 1326 chương cuối cùng đối quyết! --> orginal 0 1327 chương đại chiêu khủng bố! --> orginal 0 1328 chương mây xanh nham ma hóa! --> orginal 0 1329 chương thành công xuất quan! --> orginal 0 1330 chương ngày huyền chiến trước lúc! --> orginal 0 1331 chương Lý Vân Tiêu quay về! --> orginal 0 1332 chương tiên giai hoàng phẩm! --> orginal 0 1333 chương ma khí! --> orginal 0 1334 chương ngươi đại ca hay là ngươi đại ca! --> orginal 0 1335 chương huyên náo! --> orginal 0 1336 chương theo/cùng ngươi giống nhau vô năng! --> orginal 0 1337 chương lăn xuống! --> orginal 0 1338 chương chiến, Lý Vân Tiêu! --> orginal 0 1339 chương Lý Vân Tiêu hộc máu! --> orginal 0 1340 chương ngụy ma truyền thừa! --> orginal 0 1341 chương bại lộ! --> orginal 0 1342 chương đôi hùng chiến --> orginal 0 1343 chương Công Tôn Phỉ đi ngang! --> orginal 0 1344 chương thu cắt con mồi! --> orginal 0 1345 chương ngươi để quyết định vận mệnh của bọn họ! --> orginal 0 1346 chương thành vũ hạo gây khó dễ! --> orginal 0 1347 chương thay đổi chủ ý! --> orginal 0 1348 chương khiến kết quả bên ngoài ý người! --> orginal 0 1349 chương mây xanh nham biểu diễn! --> orginal 0 1350 chương mây xanh nham giận! --> orginal 0 1351 chương cắn nuốt cắn nuốt cắn nuốt! --> orginal 0 1352 chương nhiều lần sáng tạo kỳ tích! --> orginal 0 1353 chương ba ngày! --> orginal 0 1354 chương ta đã bước vào nửa bước tiên! --> orginal 0 1355 chương ngươi ngược lại là phản kích a! --> orginal 0 1356 chương nên kết thúc. --> orginal 0 1357 chương sợ hãi vương Lam Càn! --> orginal 0 1358 chương long uy! --> orginal 0 1359 chương Mạnh Thần Thông mắt dại ra! --> orginal 0 1360 chương đi về rộng rét buốt Tiên Vực! --> orginal 0 1361 chương mây xanh nham xuất đầu! --> orginal 0 1362 chương mây xanh nham miểu sát! --> orginal 0 1363 chương toàn bộ bị giết! --> orginal 0 1364 chương đánh tiểu nhân, lập tức tới lão! --> orginal 0 1365 chương tìm thù! --> orginal 0 1366 chương lửa giận ngập trời! --> orginal 0 1367 chương cỏ giới, con kiến! --> orginal 0 1368 chương Khương Nhược tiên! --> orginal 0 1369 chương thần bảo vệ Khương gia --> orginal 0 1370 chương hắn cuối cùng trở về --> orginal 0 1371 chương người thần bí chặn giết --> orginal 0 1372 chương cường địch phân tới xấp tới --> orginal 0 1373 chương tu vi bạo trướng! --> orginal 0 1374 chương lần nữa bạo trướng --> orginal 0 1375 chương giết tà dương con --> orginal 0 1376 chương ngươi là Vân đế sao? --> orginal 0 1377 chương Khương Nhược tiên sợ hãi --> orginal 0 1378 chương gặp mặt? --> orginal 0 1379 chương Giao Long vực! --> orginal 0 1380 chương tao ngộ đại địch! --> orginal 0 1381 chương ngắn ngủi trốn khỏi! --> orginal 0 1382 chương mây xanh nham chiến thiên tiên! --> orginal 0 1383 chương đánh cuộc vận khí! --> orginal 0 1384 chương Khương Nhược tiên đuổi tới! --> orginal 0 1385 chương uổng phí vì nhân tộc! --> orginal 0 1386 chương cho Khương Nhược tiên một cái bàn giao --> orginal 0 1387 chương sát cơ của hoàng thử lang --> orginal 0 1388 chương thánh dược! --> orginal 0 1389 chương nhỏ ngoài ý muốn! --> orginal 0 1390 chương ngày chôn hoa xuất thế! --> orginal 0 1391 chương bại lộ! --> orginal 0 1392 chương cường địch! ! --> orginal 0 1393 chương mở lớn sát giới (thượng) --> orginal 0 1394 chương mở lớn sát giới (trung) --> orginal 0 1395 chương mở lớn sát giới (thượng) --> orginal 0 1396 chương toàn quân đắm chìm! --> orginal 0 1397 chương vận khí không tốt lắm thánh tiên! --> orginal 0 1398 chương đi về Ninh thành! --> orginal 0 1399 chương người yêu chưa đầy! --> orginal 0 1400 chương thiên tài khủng bố nhất! --> orginal 0 1401 chương tiếng đàn! --> orginal 0 1402 chương vì nàng mà làm ca! --> orginal 0 1403 chương mây xanh nham đáp án! --> orginal 0 1404 chương yêu không đủ, yêu không đủ sâu! --> orginal 0 1405 chương gặp nhau! ! ! --> orginal 0 1406 chương vị kia tồn tại! --> orginal 0 1407 chương ta rất tốt, ngươi nè? --> orginal 0 1408 chương chém không ngừng lý còn loạn! --> orginal 0 1409 chương kỳ hạn! --> orginal 0 1410 chương liền a --> orginal 0 1411 chương tóm lại | luôn cuộc so tài bắt đầu --> orginal 0 1412 chương quy tắc --> orginal 0 1413 chương quỷ dị --> orginal 0 1414 chương mây xanh nham xuất chiến --> orginal 0 1415 chương không hiểu quyết định --> orginal 0 1416 chương huyết giới --> orginal 0 1417 chương dọa ngất! --> orginal 0 1418 chương huyết giới gặp kiếp! --> orginal 0 1419 chương tổ chức hỗn độn! --> orginal 0 1420 chương cuối cùng xếp hạng! --> orginal 0 1421 chương trước khi khiêu chiến mười --> orginal 0 1422 chương đến lượt mây xanh nham --> orginal 0 1423 chương một chiêu, thắng --> orginal 0 1424 chương kiêu người chiến tích --> orginal 0 1425 chương liên tiếp từ chối! --> orginal 0 1426 chương mây xanh nham chiến trước mười --> orginal 0 1427 chương bác mặt ngươi --> orginal 0 1428 chương trực tiếp trấn áp --> orginal 0 1429 chương thứ nhất sẽ là ta! --> orginal 0 1430 chương ngày làm/khô nhánh! --> orginal 0 1431 chương biến cố! --> orginal 0 1432 chương mây xanh nham một giận! --> orginal 0 1433 chương mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 1434 chương mây xanh nham pháp môn! --> orginal 0 1435 chương phục hay không! --> orginal 0 1436 chương cởi bỏ phong ấn tầng thứ nhất! --> orginal 0 1437 chương người cột lực! --> orginal 0 1438 chương gió tuyết cánh không ổn! --> orginal 0 1439 chương chiến mây xanh nham! --> orginal 0 1440 chương đôi hùng chiến! --> orginal 0 1441 chương cuối cùng đối quyết! --> orginal 0 1442 chương tên thứ nhất --> orginal 0 1443 chương thu được tiến vào tư cách của thành đế nữ! --> orginal 0 1444 chương bắt đầu độ kiếp --> orginal 0 1445 chương hồn kiếp --> orginal 0 1446 chương Khương Nhược tiên thương nặng --> orginal 0 1447 chương thánh tiên hàng lâm --> orginal 0 1448 chương hàng lâm! --> orginal 0 1449 chương cuối cùng viên mãn! --> orginal 0 1450 chương lửa giận! --> orginal 0 1451 chương mây xanh nham quay về! --> orginal 0 1452 chương mây xanh nham sát cơ! --> orginal 0 1453 chương tiếp tục phát tiết! --> orginal 0 1454 chương uy hiếp! --> orginal 0 1455 chương từng cái tới! --> orginal 0 1456 chương chiến đến ngoài trời! --> orginal 0 1457 chương liên thủ trấn áp! --> orginal 0 1458 chương cuối cùng sẽ trấn áp --> orginal 0 1459 chương thân phận bại lộ! --> orginal 0 1460 chương tương kế tiếp chỉ điểm! --> orginal 0 1461 chương ma nguyên xá lợi tử! --> orginal 0 1462 chương đi về đế nữ thành! --> orginal 0 1463 chương ngày sóng lớn hải vực! --> orginal 0 1464 chương ngoài ý muốn! --> orginal 0 1465 chương con nguyện hồ lô! --> orginal 0 1466 chương cuối cùng sẽ gặp nhau! --> orginal 0 1467 chương đế nữ thành! ! ! --> orginal 0 1468 chương đến đế nữ thành! --> orginal 0 1469 chương ngày thánh địa tộc! --> orginal 0 1470 chương cuồng loạn mây xanh nham! --> orginal 0 1471 chương nhắc trước liên hệ ao dao! --> orginal 0 1472 chương xảy ra chuyện? --> orginal 0 1473 chương đạo tổ đuổi tới! --> orginal 0 1474 chương anh Nguyên Đan! --> orginal 0 1475 chương cầu kiến ao dao! --> orginal 0 1476 chương nhật nguyệt lăng không --> orginal 0 1477 chương bất an dự cảm! --> orginal 0 1478 chương may mắn! --> orginal 0 1479 chương mây xanh nham bất an! --> orginal 0 1480 chương ao dao, ta đến! --> orginal 0 1481 chương mạo hiểm đi Thiên Cung! --> orginal 0 1482 chương --> orginal 0 1483 chương hay cảm giác đạo tổ! --> orginal 0 1484 chương vật chất thần bí! --> orginal 0 1485 chương dẫn lên nhốn nháo! --> orginal 0 1486 chương kiếm đi lệch phong --> orginal 0 1487 chương đội lốt Vân đế! --> orginal 0 1488 chương ao dao đi ra! ! ! --> orginal 0 1489 chương lật tìm! --> orginal 0 1490 chương suy đoán --> orginal 0 1491 chương ao dao tự mình ra ngựa! --> orginal 0 1492 chương gặp nhau! --> orginal 0 1493 chương ngàn năm sau ôn tồn! --> orginal 0 1494 chương Chư Thiên Vạn Giới, duy hắn độc tôn! --> orginal 0 1495 chương mây xanh nham uy hiếp! --> orginal 0 1496 chương không lo rượu! --> orginal 0 1497 chương vật chất màu xám --> orginal 0 1498 chương thiên tử trên ý nghĩa chân chính! --> orginal 0 1499 chương vì Khương Nhược tiên dò hỏi! --> orginal 0 1500 chương hỗn độn ma kiếp! --> orginal 0 1501 chương cái nơi kia! --> orginal 0 1502 chương Vân đế phòng bị ao dao! --> orginal 0 1503 chương ao dao không phải ao dao! --> orginal 0 1504 chương Cưu Chiếm Thước Sào! --> orginal 0 1505 chương mây xanh nham nói dối! --> orginal 0 1506 chương bao che khuyết điểm mây xanh nham! --> orginal 0 1507 chương phán đoán! --> orginal 0 1508 chương tiến vào tiểu thế giới! --> orginal 0 1509 chương nơi này là luyện ngục! --> orginal 0 1510 chương vì sao, muốn phá? --> orginal 0 1511 chương thánh dược cực phẩm! --> orginal 0 1512 chương rắc rối lên cửa! --> orginal 0 1513 chương mây xanh nham ăn cướp! --> orginal 0 1514 chương vàng trạch viện binh! --> orginal 0 1515 chương lần nữa quét ngang! --> orginal 0 1516 chương chế tạo nguyên lý của vật chất màu xám! --> orginal 0 1517 chương thịnh nộ! --> orginal 0 1518 chương truy tìm! --> orginal 0 1519 chương run sợ! --> orginal 0 1520 chương Thanh Thiên lớn ban ngày! --> orginal 0 1521 chương bọ cạp độc con! --> orginal 0 1522 chương một vết cắt tích! --> orginal 0 1523 chương ao dao ra tay! --> orginal 0 1524 chương bại lộ! ! --> orginal 0 1525 chương triệt để xé rách da mặt! --> orginal 0 1526 chương chuyện phất áo đi! --> orginal 0 1527 chương chạy ra đường sống! --> orginal 0 1528 chương đến ma loạn biển! --> orginal 0 1529 chương đạo tổ tranh phong! --> orginal 0 1530 chương khắp nơi là nguy cơ! --> orginal 0 1531 chương mây xanh nham tàn sát đạo tổ! --> orginal 0 1532 chương nửa bước thú hung cấp bậc tiên đế! --> orginal 0 1533 chương đại đế côn bằng! --> orginal 0 1534 chương mây xanh nham làm/khô tiên đế! --> orginal 0 1535 chương trời đất vì căn cơ! --> orginal 0 1536 chương cơ duyên to bằng trời! --> orginal 0 1537 chương tới thu lợi tức! --> orginal 0 1538 chương ba đế hàng lâm! --> orginal 0 1539 chương suy tính tung tích! --> orginal 0 1540 chương các Hoài Tâm cơ! --> orginal 0 1541 chương bỡn cợt tiên đế! --> orginal 0 1542 chương đổi đối tượng! --> orginal 0 1543 chương gặp được người quen cũ --> orginal 0 1544 chương thu lợi tức. --> orginal 0 1545 chương liền/ngay cả vốn mang lợi --> orginal 0 1546 chương đều giận! --> orginal 0 1547 chương tang thất lý trí! --> orginal 0 1548 chương ôm cây đợi thỏ! --> orginal 0 1549 chương một cái đạo tổ cuối cùng! --> orginal 0 1550 chương tìm được lối ra! --> orginal 0 1551 chương huyền xanh quần đảo! --> orginal 0 1552 chương mây châu! --> orginal 0 1553 chương mây châu bị chớ hoàng rửa sạch! --> orginal 0 1554 chương Phàm Nhân Giới! --> orginal 0 1555 chương hồn của bóng tối! --> orginal 0 1556 chương một cái người khác! --> orginal 0 1557 chương rời khỏi thanh toán lúc trước (thượng)) --> orginal 0 1558 chương thu cắt! --> orginal 0 1559 chương không biện pháp trong biện pháp! --> orginal 0 1560 chương vạch mưu mới! --> orginal 0 1561 chương toàn bộ huỷ diệt! --> orginal 0 1562 chương sáng tạo cơ hội rời khỏi! --> orginal 0 1563 chương rời khỏi! --> orginal 0 1564 chương phù lục thầy! --> orginal 0 1565 chương ly thành phố núi! --> orginal 0 1566 chương ly biến cố thành phố núi! --> orginal 0 1567 chương tới rồng, đi mạch! --> orginal 0 1568 chương mạng bài --> orginal 0 1569 chương vào thành --> orginal 0 1570 chương phù bút --> orginal 0 1571 chương chớ bắt nạt/ức hiếp thiếu niên nghèo! --> orginal 0 1572 chương một đường nghiền ép đi (thượng) --> orginal 0 1573 chương một đường nghiền ép đi (trung) --> orginal 0 1574 chương một đường nghiền ép đi (hạ) --> orginal 0 1575 chương tự hạ thấp thân phận --> orginal 0 1576 chương nợ máu trả máu --> orginal 0 1577 chương giết chóc --> orginal 0 1578 chương mơ lúm đồng tiền nguyền rủa --> orginal 0 1579 chương tinh hạch --> orginal 0 1580 chương tổ sư khai sơn phục hy --> orginal 0 1581 chương Lâm Thanh diễn đi qua --> orginal 0 1582 chương sự hành động của Kỳ gia --> orginal 0 1583 chương phục hy bút --> orginal 0 1584 chương tất cả mọi người đều đi sai đường --> orginal 0 1585 chương Kỳ gia đánh tình cảm bài --> orginal 0 1586 chương mây xanh nham không vui --> orginal 0 1587 chương nhanh như vậy? --> orginal 0 1588 chương mất đi nhẫn nại mây xanh nham --> orginal 0 1589 chương hôm nay sau khi qua, gà chó không giữ lại --> orginal 0 1590 chương mây xanh nham triệt để giận --> orginal 0 1591 chương không có ai chắn được rồi một chiêu --> orginal 0 1592 chương chờ thường gặp thành quay về --> orginal 0 1593 chương cố ý giấu giếm --> orginal 0 1594 chương nội tình để người tức giận --> orginal 0 1595 chương trước lúc bão táp --> orginal 0 1596 chương bởi vì ngươi là Lâm Thanh diễn! --> orginal 0 1597 chương truyền tống trận khởi động! --> orginal 0 1598 chương di chuyển chiến trường! --> orginal 0 1599 chương phù ma uy hiếp! --> orginal 0 1600 chương đại chiến lên --> orginal 0 1601 chương mạnh mẽ liêu mục --> orginal 0 1602 chương là thời điểm thu cắt --> orginal 0 1603 chương Long đế? --> orginal 0 1604 chương biến dị rồng cùng mây nhỏ con --> orginal 0 1605 chương Long đế lúng túng! --> orginal 0 1606 chương lễ vật của Long đế! --> orginal 0 1607 chương lệch kích phương thức! --> orginal 0 1608 chương muốn khiến cho huỷ diệt, trước phải để cho điên dại! --> orginal 0 1609 chương mây xanh nham quay về! --> orginal 0 1610 chương sau sẽ không có kỳ! --> orginal 0 1611 chương loạn sao nham! --> orginal 0 1612 chương khủng bố loạn sao nham! --> orginal 0 1613 chương lửa nham ngày kiến --> orginal 0 161 & 183 ; 4 chương xá lợi tử! --> orginal 0 1615 chương thu mua lòng người! --> orginal 0 1616 chương đường đời tiên gia! --> orginal 0 1617 chương áo tơi --> orginal 0 1618 chương đường đời lão tổ tông của tiên gia! --> orginal 0 1619 chương --> orginal 0 1620 chương đến nay suy nghĩ Vân đế! --> orginal 0 1621 chương truyền thừa chi địa! --> orginal 0 1622 chương chào đón ghé đến! --> orginal 0 1623 chương --> orginal 0 1624 chương hồn kì! --> orginal 0 1625 chương bắt đầu chủ nhân của ma quật! --> orginal 0 1626 chương thời đại Đại Tần! --> orginal 0 1627 chương hỗn độn giới! --> orginal 0 1628 chương hai giới ân oán! --> orginal 0 1629 chương lớn yêu cùng nhỏ yêu! --> orginal 0 1630 chương nói không áp sát --> orginal 0 1631 chương hỗn độn bắt đầu ma quyết! --> orginal 0 1632 chương chắn thiên thần khiên! --> orginal 0 1633 chương hai cái lựa chọn! --> orginal 0 1634 chương --> orginal 0 1635 chương cao ca mạnh mẽ vào đột phá! --> orginal 0 1636 chương ngô biển sương mù --> orginal 0 1637 chương vực sâu Cửu U --> orginal 0 1638 chương --> orginal 0 1639 chương đến từ một cái thế giới khác lối vào! --> orginal 0 1640 chương bí cảnh vô thượng! --> orginal 0 1641 chương phủ Cửu U xuất thế? --> orginal 0 1642 chương đánh nhau! --> orginal 0 1643 chương oan Đại Đầu! --> orginal 0 1644 chương kiêu hùng nữ! --> orginal 0 1645 chương vào phủ! --> orginal 0 1646 chương tranh đoạt quyền điều khiển! --> orginal 0 1647 chương thân phận đại đế Cửu U! --> orginal 0 1648 chương truyền thừa nói điển! --> orginal 0 1649 chương lại là Táng Thần uyên! --> orginal 0 1650 chương vội vàng hai nghìn năm? --> orginal 0 1651 chương trở về! --> orginal 0 1652 chương --> orginal 0 1653 chương vận dụng lực lượng của phủ Cửu U --> orginal 0 1654 chương ngươi là tiên đế? --> orginal 0 1655 chương rời khỏi chuẩn bị lúc trước --> orginal 0 1656 chương đi về vàng đời tiên gia! --> orginal 0 1657 chương cực lạnh cực nóng --> orginal 0 1658 chương cái chết của đại gia tộc bản quy củ! --> orginal 0 1659 chương nhân tình của người chết không cần trả! --> orginal 0 1660 chương vàng đời lá bài tẩy tiên gia chân chính! --> orginal 0 1661 chương --> orginal 0 1662 chương khảo nghiệm! --> orginal 0 1663 chương đều quá non nớt. --> orginal 0 1664 chương cao vút đánh giá! --> orginal 0 1665 chương không thể phụ lòng! --> orginal 0 1666 chương đồ ăn ngon! --> orginal 0 1667 chương --> orginal 0 1668 chương cách phách thần cỏ! --> orginal 0 1669 chương các người sẽ hối hận! --> orginal 0 1670 chương mây xanh nham ra tay thanh toán! --> orginal 0 1671 chương đều giết! --> orginal 0 1672 chương điên rớt lão tổ --> orginal 0 1673 chương thần thức tiên đế bắt nạt người --> orginal 0 1674 chương tu vi tăng mạnh! --> orginal 0 1675 chương đội lốt! --> orginal 0 1676 chương để cho Vân đế chủ động hiện thân! --> orginal 0 1677 chương bí mật lúc còn sống! --> orginal 0 1678 chương hậu thủ mà lão tổ lưu lại! --> orginal 0 1679 chương --> orginal 0 1680 chương mây xanh nham run sợ (thượng) --> orginal 0 1681 chương mây xanh nham run sợ (hạ) --> orginal 0 1682 chương tình huống như nào? --> orginal 0 1683 chương rồng bia! --> orginal 0 1684 chương mây xanh nham lửa giận (thượng) --> orginal 0 1687 chương mây xanh nham lửa giận (trung) --> orginal 0 1688 chương trong lửa giận đốt mây xanh nham (hạ) --> orginal 0 1689 chương mây xanh nham thề! --> orginal 0 1690 chương mưa máu gió tanh! --> orginal 0 1691 chương vì huynh đệ báo thù! --> orginal 1692 chương mâu thuẫn kích hóa! --> orginal 0 1693 chương thân phận bại lộ! --> orginal 0 1694 chương thay chết phù! --> orginal 0 1695 chương thê thảm chém giết! --> orginal 0 1696 chương mây xanh nham tự bạo! --> orginal 0 1697 chương ba tôn tiên đế hàng lâm! --> orginal 0 1698 chương làm/khô phiếu lớn (thượng) --> orginal 0 1699 chương làm/khô phiếu lớn (hạ) --> orginal 0 1700 chương diệt vàng đời tiên gia (thượng) --> orginal 0 1701 chương diệt vàng đời tiên gia (hạ) --> orginal 0 1702 chương tin tức trọng đại! --> orginal 0 1703 chương Vân phủ mười kiệt! --> orginal 0 1704 chương lại sắp đế nữ thành! --> orginal 0 1705 chương lập uy! --> orginal 0 1706 chương sớm liền đến --> orginal 0 1707 chương hỗn độn giới đỡ lắc! --> orginal 0 1708 chương cửu tử nhất sinh! --> orginal 0 1709 chương thi thể ngữ tộc! --> orginal 0 1710 chương Vân phủ mười kiệt tới thăm! --> orginal 0 1711 chương --> orginal 0 1712 chương cùng nhau gian lận --> orginal 0 1711 chương một chiêu giải quyết được rồi --> orginal 0 1712 chương phục đế đồ vật --> orginal 0 1713 chương Khương Nhược tiên hiện thân --> orginal 0 1714 chương bước ra một bước kia Khương Nhược tiên (thượng) --> orginal 0 1715 chương bước ra một bước kia Khương Nhược tiên (hạ) --> orginal 0 1716 chương đi về một cái thế giới khác --> orginal 0 1717 chương đến ngày sao đại lục! --> orginal 0 1718 chương mây xanh nham hoàn cảnh --> orginal 0 1719 chương nào đàn bà chua ngoa tới --> orginal 0 1720 chương kì linh bị béo đập! --> orginal 0 1721 chương ta mây xanh nham nguyện dùng tất cả tới yêu ngươi --> orginal 0 1722 chương ba ngày sau khi qua! --> orginal 0 1723 chương xuất quan ở tức! --> orginal 0 1724 chương kịch liệt đại chiến! --> orginal 0 1725 chương Khương Nhược tiên bị thương! --> orginal 0 1726 chương tình thế nguy cấp! --> orginal 0 1727 chương thù chết một vồ --> orginal 0 1728 chương mây xanh nham! ! ! --> orginal 0 1729 chương tất cả mọi người các người cũng muốn chết --> orginal 0 1730 chương từng cái giết lại --> orginal 0 1731 chương chân chính đâm đầu! --> orginal 0 1732 chương mây xanh nham thương nặng! --> orginal 0 1733 chương mây xanh nham phán đoán! --> orginal 0 1734 chương bắt đầu câu cá --> orginal 0 1735 chương bắt đầu bố cục! --> orginal 0 1736 chương thân phận bại lộ! --> orginal 0 1737 chương thai nghén huyết giới! --> orginal 0 1738 chương vương thấy vương (thượng) --> orginal 0 1739 chương vương thấy vương (hạ) --> orginal 0 1740 chương nước lửa không dung nguyên nhân --> orginal 0 1741 chương thắng VS mây xanh nham --> orginal 0 1742 chương vương ngầm hiểu! --> orginal 0 1743 chương hai bại câu thương! --> orginal 0 1744 chương thắng theo/cùng mây xanh nham diễn kĩ! --> orginal 0 1745 chương gà đất chó sành! --> orginal 0 1746 chương không có biên giới ngày nước! --> orginal 0 1747 chương bới móc lá bài tẩy! --> orginal 0 1748 chương trọng thương bắt đầu rồng! --> orginal 0 1749 chương diệt thế hơi thở rồng! --> orginal 0 1750 chương mây xanh nham lá bài tẩy! --> orginal 0 1751 chương ý trời ra tay! --> orginal 0 1752 chương trên ma đế! --> orginal 0 1753 chương thần mộ địa! --> orginal 0 1754 chương đều đón lấy tới? --> orginal 0 1755 chương vòm trời bảng cự phách (thượng) --> orginal 0 1756 chương vòm trời bảng cự phách (trung) --> orginal 0 1757 chương vòm trời bảng cự phách (hạ) --> orginal 0 1758 chương ứng kiếp người! --> orginal 0 1759 chương chân chính buồn ngày mẫn người! --> orginal 0 1760 chương trưởng lão ngoại môn? --> orginal 0 1761 chương thánh liên dạy mẹ! --> orginal 0 1762 chương Minh đế là tiên đế sao? --> orginal 0 1763 chương tìm thắng! --> orginal 0 1764 chương ngàn năm chưa thấy! --> orginal 0 1765 chương thánh liên khủng bố dạy mẹ! --> orginal 0 1766 chương điều kiện thắng! --> orginal 0 1767 chương mây tiên dẫn dắt máu trận! --> orginal 0 1768 chương có vài người không thể thua! --> orginal 0 1769 chương xử quyết Khương Nhược tiên --> orginal 0 1770 chương điểm mấu chốt bị chạm --> orginal 0 1771 chương xảy ra chuyện! --> orginal 0 1772 chương năm đế! --> orginal 0 1773 chương quá Võ thành! --> orginal 0 1774 chương như lông uống máu người, giết! --> orginal 0 1775 chương giá hoạ chớ hoàng! --> orginal 0 1776 chương chớ hoàng thực lực! --> orginal 0 1777 chương rợn cung chim! --> orginal 0 1778 chương đều ma giật mình! --> orginal 0 1779 chương lá bài tẩy mới! --> orginal 0 1780 chương bắt đầu quán bài! --> orginal 0 1781 chương sớm có chuẩn bị! --> orginal 0 1782 chương đào ba xích! --> orginal 0 1783 chương giữa trưa đã đến! --> orginal 0 1784 chương đế máu tái hiện! --> orginal 0 1785 chương ngọc nát đá vỡ lại như nào! --> orginal 0 1786 chương gió thần chết non! --> orginal 0 1787 chương tiên đế không chết nguyên nhân! --> orginal 0 1788 chương hợp thể! ! --> orginal 0 1789 chương chỉ là đạo tổ sao? --> orginal 0 1790 chương lòng có thiện niệm, kim liên từ trước đến nay! --> orginal 0 1791 chương nguyện vọng của ta là thế giới hoà bình! --> orginal 0 1792 chương linh đế theo/cùng tiên đế luân hồi! --> orginal 0 1793 chương sáu đế liên thủ! --> orginal 0 1794 chương đó là thăng tiên đài! --> orginal 0 1795 chương cắn linh chuột người nhà --> orginal 0 1796 chương cha cùng con --> orginal 0 1797 chương ngươi có mẫu thân, nàng gọi lầu nghe mưa --> orginal 0 1798 chương một người độc đoán! --> orginal 0 1799 chương chiến cùng đứng! --> orginal 0 1800 chương phong ma mây xanh nham! --> orginal 0 1801 chương chớ hoàng lá bài tẩy! --> orginal 0 1802 chương kết cục! --> orginal 0 1803 chương sắp xếp hậu sự! --> orginal 0 1804 chương dồn chết Vân đế! --> orginal 0 1805 chương muộn rồi một bước --> orginal 0 1806 chương không có cách bồi thường nợ! --> orginal 0 1807 chương trong tuyệt vọng tuyệt vọng! --> orginal 0 1808 chương còn là muộn rồi! --> orginal 0 1809 chương Vân đế chết non! --> orginal 0 1810 chương nợ máu trả máu! --> orginal 0 1811 chương sự phù hộ của trích tiên! --> orginal 0 1812 chương chờ đến hy vọng xuất hiện! --> orginal 0 1813 chương mười năm đi qua! --> orginal 0 1814 chương trích tiên đứt nói! --> orginal 0 1815 chương năm mươi năm sau! --> orginal 0 1816 chương hy vọng đến! --> orginal 0 1817 chương vạn hồn ma trận! --> orginal 0 1818 chương toàn bộ diệt! --> orginal 0 1819 chương dung hợp! --> orginal 0 1820 chương hồn ánh sáng thức tỉnh! --> orginal 0 1821 chương thì ra | vốn hắn không chỉ là hổ thẹn! --> orginal 0 0 1822 chương Khương Nhược tiên phụng hiến! --> orginal 0 1823 chương sự tuyệt vọng của nàng! --> orginal 0 1824 chương thiên kiếp tiên đế! --> orginal 0 1825 chương ta không thể chết! --> orginal 0 1826 chương sống trở lại! --> orginal 0 1827 chương chết sinh khiết rộng, cùng con thành nói! --> orginal 0 1828 chương ý trời thanh toán! --> orginal 0 1829 chương lăn cho ta! --> orginal 0 1830 chương bịt/phong ma ấn! --> orginal 0 1831 chương lăn ra! --> orginal 0 1832 chương rời khỏi! --> orginal 0 1833 chương đều xảy ra nào chút chuyện! --> orginal 0 1834 chương không có cách sống yên! --> orginal 0 1835 chương nhưng còn khoẻ mạnh! --> orginal 0 1836 chương đã chết qua một lần người --> orginal 0 1837 chương vào thành! --> orginal 0 1838 chương vàng cánh đại bằng thịt! --> orginal 0 1839 chương khiêu khích! --> orginal 0 1840 chương diệt côn bằng (1) --> orginal 0 1841 chương diệt côn bằng (2) --> orginal 0 1842 chương diệt côn bằng (4) --> orginal 0 1843 chương diệt côn bằng (bốn) --> orginal 0 1844 chương diệt côn bằng (5) --> orginal 0 1845 chương diệt côn bằng (6) --> orginal 0 1846 chương diệt côn bằng (7) --> orginal 0 1847 chương diệt côn bằng (8) --> orginal 0 1848 chương diệt côn bằng (cuối cùng) --> orginal 0 1849 chương hồn của tiên đế! --> orginal 0 1850 chương chữa trị tốt lòng của ngươi! --> orginal 0 1851 chương Khương Nhược tiên thức tỉnh! ! ! --> orginal 0 1852 chương phản tổ! --> orginal 0 1853 chương cảnh giới của trích tiên! --> orginal 0 1854 chương cái thứ nhất ứng kiếp người! --> orginal 0 1855 chương Phong Vô Cực ánh sáng! --> orginal 0 1856 chương sắp được trước! --> orginal 0 1857 chương đời sau? --> orginal 0 1858 chương Vân Niệm lỗi! --> orginal 0 1859 chương mây xanh nham không có chết! --> orginal 0 1860 chương tới! --> orginal 0 1861 chương quỳ thấy! --> orginal 0 1862 chương Vân đế trở về! --> orginal 0 1863 chương Vân Niệm lỗi lại quỳ! --> orginal 0 1864 chương mây xanh nham từ chối! --> orginal 0 1865 chương đoạn cuối! --> orginal 0 1866 chương không thể nhuốm khói lửa! --> orginal 0 1867 chương --> orginal 0 1868 chương tiên đế luân hồi trở về! --> orginal 0 1869 chương đi qua! --> orginal 0 1870 chương chớ hoàng tính toán! --> orginal 0 1871 chương đi giới biển Tiên Vực! --> orginal 0 1872 chương huynh đệ gặp nhau! --> orginal 0 1873 chương chớ hoàng thu hỗn nguyên tháp! --> orginal 0 1874 chương Khương Nhược tiên trí nhớ hồi sinh --> orginal 0 1875 chương gả cho ta! --> orginal 0 1876 chương thê tử của Vân đế! --> orginal 0 1877 chương chân trời biển các! --> orginal 0 1878 chương cấm linh quần đảo! --> orginal 0 1879 chương kiến càng còn muốn rung cây? --> orginal 0 1880 chương mây xanh nham vảy ngược! --> orginal 0 1881 chương mây xanh nham vạch mưu! --> orginal 0 1882 chương Vân đế chưa chết, thân phận phơi sáng! --> orginal 0 1883 chương cấm linh quần đảo! --> orginal 0 1884 chương nhỏ đức uy thiên ma! --> orginal 0 1885 chương đường gặp vương đời tiên gia! --> orginal 0 1886 chương trả ơn? --> orginal 0 1887 chương tiên thời cổ kỳ! --> orginal 0 1888 chương nhận ra mây xanh nham! --> orginal 0 1889 chương mặt trơ trán bóng! --> orginal 0 1890 chương đều đi chết đi! --> orginal 0 1891 chương --> orginal 0 1892 chương mục nát! --> orginal 0 1893 chương mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 1894 chương cường thế ra tay! --> orginal 0 1895 chương giết phục đế! --> orginal 0 1896 chương lại tới cường địch! --> orginal 0 1897 chương quét ngang, nghiền ép! --> orginal 0 1898 chương có thể co có thể duỗi! --> orginal 0 1899 chương hư không, lửa nham hiện thân! --> orginal 0 1900 chương một cái đều đừng muốn sống! --> orginal 0 1901 chương lại giết tiên đế! --> orginal 0 1902 chương cảnh giới trên tiên đế! --> orginal 0 1903 chương hỗn độn giới tới viên! --> orginal 0 1904 chương tề tụ hồn của tiên đế! --> orginal 0 1905 chương trò chơi kết thúc! --> orginal 0 1906 chương vật chất màu xám --> orginal 0 1907 chương mạnh mẽ chớ hoàng! --> orginal 0 1908 chương bước vượt sự chiến đấu của tiên đế! --> orginal 0 1909 chương Khương Nhược tiên khôi phục! --> orginal 0 1910 chương bí mật phủ bụi! --> orginal Chương 1911 : 0 1911 --> orginal 0 1912 chương cùng ao dao cái kia ngoài ý muốn! --> orginal 0 1913 chương giết chớ hoàng! --> orginal 0 1914 chương rơi màn! --> orginal 0 1915 chương kia không phải ngoài ý muốn! --> orginal 0 1916 chương bới móc cái kia ngoài ý muốn! --> orginal 0 1917 chương bá chủ chân chính! --> orginal 0 1918 chương trước lúc! --> orginal 0 1919 chương sự điều tra tiên đế luân hồi! --> orginal 0 1920 chương chúng đế tới hạ! --> orginal 0 1921 chương lấy Tạ Thiên ân! --> orginal 0 1922 chương phượng hoàng một tộc! --> orginal 0 1923 chương ti hèn mọn người ti hèn mọn! --> orginal 0 1924 chương thiên hỏa của giới hỗn độn! --> orginal 0 1925 chương đáng để cùng không đáng để! --> orginal 0 1926 chương một khắc này, vĩnh hằng! --> orginal 0 1927 chương cười lúm đồng tiền như hoa! --> orginal 0 1928 chương hỗn độn giới trước lúc! --> orginal 0 1929 chương hỗn độn mười chín giới! --> orginal 0 1930 chương không phải phương pháp thường quy! --> orginal 0 1931 chương đến! --> orginal 0 1932 chương sát cơ bốn phục! --> orginal 0 1933 chương chia tay! --> orginal 0 1934 chương cương vực Mãng Hoang! --> orginal 0 1935 chương ta muốn các người chết! --> orginal 0 1936 chương ngàn quân một phát! --> orginal 0 1937 chương thức tỉnh kiếp trước! --> orginal 0 1938 chương khốn cảnh đột phá! --> orginal 0 1939 chương mây xanh nham cường thế ra tay! --> orginal 0 1940 chương Can đế cấp! --> orginal 0 1941 chương lịch thiên ma đế! --> orginal 0 1942 chương chia cắt tư nguyên! --> orginal 0 1943 chương bí cảnh vô thượng, lấy cùng vượt qua bí cảnh vô thượng! --> orginal 0 1944 chương cảm ứng lực lượng của quy tắc! --> orginal 0 1945 chương lớn mãn xâu! ! --> orginal 0 1946 chương nếu như có, chỉ có thể là Phong Vô Cực ánh sáng! --> orginal 0 1947 chương ngoài ý muốn phát sinh! --> orginal 0 1948 chương tiếp kiến! --> orginal 0 1949 chương nổi giận! --> orginal 0 1950 chương luân hồi người! --> orginal 0 1951 chương nguyên Võ giới --> orginal 0 1952 chương dãy núi Mãng Hoang bị luyện hóa! --> orginal 0 1953 chương tái hiện thiên đạo người chấp hành! --> orginal 0 1954 chương chín Thiên Đế cấp hàng lâm! --> orginal 0 1955 chương cá lọt lưới! --> orginal 0 1956 chương nuốt trời minh quyết lai lịch! --> orginal 0 1957 chương chém dựng quyết! --> orginal 0 1958 chương vàng không có vui mừng hàng lâm! --> orginal 0 1959 chương đả thương bí cảnh vô thượng! --> orginal 0 1960 chương đến nguyên Võ giới! --> orginal 0 1961 chương gặp được phục đế tộc nhân! --> orginal 0 1962 chương đại phá diệt nhân vật của thời đại! --> orginal 0 1963 chương thủy tổ tộc bàn thạch! --> orginal 0 1964 chương như nữ tử thần bí vậy nếu! --> orginal 0 1965 chương vậy nếu uy hiếp! --> orginal 0 1966 chương để cho mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 1967 chương mây xanh nham giả bộ! --> orginal 0 1968 chương sợ đứng hình vậy nếu! --> orginal 0 1969 chương đồ vật thần bí! --> orginal 0 1970 chương gầy chết lạc đà so với ngựa lớn! --> orginal 0 1971 chương lịch thiên ma đế sợ hãi! --> orginal 0 1972 chương khủng bố vậy nếu! --> orginal 0 1973 chương ứng kiếp người tân kín! --> orginal 0 1974 chương Thượng Quan gia! --> orginal 0 1975 chương rời khỏi khống chế! --> orginal 0 1976 chương bắt đầu làm đi thôi! --> orginal 0 1977 chương mây xanh nham cường thế ra tay! --> orginal 0 1978 chương liên tiếp trấn áp! --> orginal 0 1979 chương cúi nhìn đỉnh vũ trụ! --> orginal 0 1980 chương Thượng Quan Huân hàng lâm! --> orginal 0 1981 chương giấu trời vượt biển! --> orginal 0 1982 chương khống chế toàn cục! --> orginal 0 1983 chương Thượng Quan Huân khóc! --> orginal 0 1984 chương Thượng Quan Huân liên thủ vàng không có vui mừng! --> orginal 0 1985 chương chuẩn bị hậu thủ! --> orginal 0 1986 chương làm/khô phiếu lớn! --> orginal 0 1987 chương phong ma bia tái hiện! --> orginal 0 1988 chương mây xanh nham lờ mờ! --> orginal 0 1989 chương giây ngày giây giây hết thảy đại trận! --> orginal 0 1990 chương toàn bộ hàng lâm! --> orginal 0 1991 chương doạ lui thường hồn! --> orginal 0 1992 chương ăn trước cá nhỏ! --> orginal 0 1993 chương cắn nuốt vàng không có vui mừng! --> orginal 0 1994 chương thiên kiếp bí cảnh vô thượng! --> orginal 0 1995 chương thường hồn trở về! --> orginal 0 1996 chương Diêu Nguyên ra tay! --> orginal 0 1997 chương gọi cha! --> orginal 0 1998 chương che phủ hai giới mưa máu! --> orginal 0 1999 chương giới vực tranh bá cuộc so tài! --> orginal 0 2000 chương chín nhà thiên đạo! --> orginal 0 2001 chương đi yết kiến! --> orginal 0 2002 chương khạp ngủ đến có người đưa gối đầu! --> orginal 0 2003 chương sau lưng tương trợ mây xanh nham người! --> orginal 0 2004 chương cao vút ma điển! --> orginal 0 2005 chương không làm đại lãn thật là nhiều năm! --> orginal 0 2006 chương dám đến từ nhiên có hậu thủ! --> orginal 0 2007 chương có nhiều một cái con trai! --> orginal 0 2008 chương ngoài ý muốn sướng run! --> orginal 0 2009 chương trốn giáp kiếm trận! --> orginal 0 2010 chương Phật Giới tới khách (thượng) --> orginal 0 2011 chương Phật Giới tới khách (hạ) --> orginal 0 2012 chương này ni mã là hòa thượng? --> orginal 0 2013 chương chỉ ăn thuần máu dị thú! --> orginal 0 2014 chương đời đầu là con mồi! --> orginal 0 2015 chương pháp hoa không phải hòa thượng! --> orginal 0 2016 chương nói nhà khủng bố! --> orginal 0 2017 chương mây xanh nham trấn áp toàn trường! --> orginal 0 2018 chương bước vào chín Thiên Đế cấp! --> orginal 0 2019 chương thông thông thu cắt! --> orginal 0 2020 chương thế giới hoang sơ lạnh lẽo! --> orginal 0 2021 chương hắn lại xuất hiện! --> orginal 0 2022 chương nếu như có một ngày cái thế giới này chỉ thừa một mình ngươi! --> orginal 0 2023 chương ngăn cản ao dao tử vong! --> orginal 0 2024 chương luyện hóa mây xanh nham! --> orginal 0 2025 chương trở mặt không nhận người! --> orginal 0 2026 chương không biết sống chết! --> orginal 0 2027 chương ám đêm ăn mòn! --> orginal 0 2028 chương chiến vượt qua tồn tại vô thượng! --> orginal 0 2029 chương tạo hóa thần quyền! --> orginal 0 2030 chương một bàn tay vỗ chết mây xanh nham! --> orginal 0 2031 chương đời đầu chuyển thế? --> orginal 0 2032 chương ngươi chính là đời đầu?! --> orginal 0 2033 chương lớn mãn xâu mây xanh nham! --> orginal 0 2034 chương càng tiến một bước! --> orginal 0 2035 chương phục đế khủng bố đi qua! --> orginal 0 2036 chương nói nhà thu sau tính sổ! --> orginal 0 2037 chương đại tạo hóa! ! --> orginal 0 2038 chương sứ giả phái tới đời đầu! --> orginal 0 2039 chương hoàng tộc! --> orginal 0 2040 chương diệt mặt thú tộc! --> orginal 0 2041 chương đại viên mãn! --> orginal 0 2042 chương tư lệnh cán sáng! --> orginal 0 2043 chương mây xanh nham cho người lựa chọn! --> orginal 0 2044 chương một đống hèn mọn khối xương! --> orginal 0 2045 chương hối xanh ruột! --> orginal 0 2046 chương bại lộ nuốt trời minh quyết! --> orginal 0 2047 chương săn bắn mây xanh nham! --> orginal 0 2048 chương không có không thể nào! --> orginal 0 2049 chương này một phiếu kiếm lớn! --> orginal 0 2050 chương ta còn sống, ngươi nè? --> orginal 0 2051 chương bước vào bí cảnh vô thượng! --> orginal 0 2052 chương chính chủ đến! --> orginal 0 2053 chương biết càng nhiều, chết càng nhanh! --> orginal 0 2054 chương bí cảnh hỗn độn! --> orginal 0 2055 chương lý nhuộm trúc dưới cờ? --> orginal 0 2056 chương này không quá hiền hậu đi? --> orginal 0 2057 chương Diêu Nguyên theo/cùng ban! --> orginal 0 2058 chương dọa tê liệt áo dài hãi! --> orginal 0 2059 chương sâu không lường được nói nhà lão tổ! --> orginal 0 2058 chương bị ngươi đuổi tới liền để cho ngươi hắc hắc hắc! --> orginal 0 2061 chương làm lớn! --> orginal 0 2062 chương trọng thương! --> orginal 0 2063 chương thu cắt! --> orginal 0 2064 chương rơi màn! --> orginal 0 2065 chương hỗn nguyên sự bí mật của tháp! --> orginal 0 2066 chương bắc sông biến số của thế giới! --> orginal 0 2067 chương --> orginal 0 2068 chương thế giới khủng bố hơn! --> orginal 0 2069 chương --> orginal 0 2070 chương đen nguyên giới chiếu sách! --> orginal 0 2071 chương giới chủ tạo hóa! --> orginal 0 2072 chương bốn giới chiếu sách! --> orginal 0 2073 chương mây xanh nham giận! --> orginal 0 2074 chương phát hiện to lớn! --> orginal 0 2075 chương dương tông! --> orginal 0 2076 chương --> orginal 0 2077 chương mây xanh nham ngập trời giận (thượng) --> orginal 0 2078 chương mây xanh nham ngập trời giận (trung) --> orginal 0 2079 chương mây xanh nham ngập trời giận (hạ) --> orginal 0 2080 chương xoay chuyển càn khôn! --> orginal 0 2081 chương lại chém tạo hóa! --> orginal 0 2082 chương bốn giới giới chủ hàng lâm! --> orginal 0 2083 chương đau đánh chó rơi xuống nước! --> orginal 0 2084 chương cáo an ủi bọn họ! --> orginal 0 2085 chương phát động nuốt trời minh quyết! --> orginal 0 2086 chương tý cơ mà nhúc nhích đen nguyên giới chủ! --> orginal 0 2087 chương mây xanh nham gấp ép! --> orginal 0 2088 chương đã đến! --> orginal 0 2089 chương mây xanh nham run sợ! --> orginal 0 2090 chương chín chín ngày công! --> orginal 0 2091 chương cấm kị vật! --> orginal 0 2092 chương thái cực mâm tròn! --> orginal 0 2093 chương chín đầu bổn thể sâu! --> orginal 0 2094 chương liễu tần tự tự bạo! --> orginal 0 2095 chương mây xanh nham giận dữ! --> orginal 0 2096 chương năm cái liễu tần tự! --> orginal 0 2097 chương mây xanh nham đột phá tạo hóa! --> orginal 0 2098 chương bí cảnh hỗn độn! --> orginal 0 2099 chương tuyến đường sai lầm! --> orginal 0 2100 chương chín đầu mạng quan hệ của sâu! --> orginal 0 2101 chương cuối cùng một thanh chìa khoá! --> orginal 0 2102 chương lý do từ chối đáng sợ của Diêu Nguyên! --> orginal 0 2103 chương lệch kích Phong Vô Cực ánh sáng! --> orginal 0 2104 chương dương tông sát hạch! --> orginal 0 2105 chương thông qua sát hạch --> orginal 0 2106 chương cho mây xanh nham cơ hội! --> orginal 0 2107 chương mây xanh nham thỏa hiệp? --> orginal 0 2108 chương đánh mặt liễu thướt tha! --> orginal 0 2109 chương mây xanh nham muốn nổi khùng? --> orginal 0 2110 chương sát cơ! --> orginal 0 2111 chương vảy ngược bị chạm, mây xanh nham giận! --> orginal 0 2112 chương --> orginal 0 2113 chương nguy cơ vô tận! --> orginal 0 2114 chương liễu tần tự ghê rợn! --> orginal 0 2115 chương than sợ mây xanh nham thiên phú! --> orginal 0 2116 chương kịp thời đuổi tới! --> orginal 0 2117 chương một cái đều không thả/không buông qua! --> orginal 0 2118 chương không thả ở trong mắt --> orginal 0 2119 chương khống chế toàn cục! --> orginal 0 2120 chương một lưới đánh tận! --> orginal 0 2121 chương cha con! --> orginal 0 2122 chương xuất phát bắc sông thế giới! --> orginal 0 2123 chương bị thiên đạo truy nã! --> orginal 0 2124 chương --> orginal 0 2125 chương hảo cảm! --> orginal Chương 2126 : 0 2126 --> orginal 0 2127 chương nguyên rồng khuất nhục! --> orginal 0 2128 chương đứng đội vấn đề! --> orginal 0 2129 chương hoàng thất phức tạp đấu tranh! --> orginal 0 2130 chương mở cửa thấy núi! --> orginal 0 2131 chương lòng người phức tạp! --> orginal 0 2132 chương đổi cái đối tượng! --> orginal 0 2133 chương lâm thời đổi người --> orginal 0 2134 chương nước hồn, gió nổi! --> orginal 0 2135 chương hoàn mỹ cờ! --> orginal 0 2136 chương cờ kém một chiêu! --> orginal 0 2137 chương trọng thương nguyên rồng! --> orginal 0 2138 chương trấn quốc nặng khí! --> orginal 0 2139 chương thí quân thí cha! --> orginal 0 2140 chương phức tạp! --> orginal 0 2141 chương Thủy Nguyệt gương năng lực đặc thù! --> orginal 0 2142 chương hậu quả nghiêm trọng! --> orginal 0 2143 chương sự sợ hãi của mười bảy hoàng tử! --> orginal 0 2144 chương quốc chủ cần nhất! --> orginal 0 2145 chương trích tiên, ta là phượng hoàng! --> orginal 0 2146 chương sự run sợ của phượng hoàng! --> orginal 0 2147 chương mây xanh nham bạn nhỏ! --> orginal 0 2148 chương trông nom săn sóc --> orginal 0 2149 chương bắc sông nhà chó! --> orginal 0 2150 chương ao dao thúc thúc! --> orginal 0 2151 chương nhận ra mây xanh nham! --> orginal 0 2152 chương độc chọn! --> orginal 0 2153 chương các người điếc sao? --> orginal 0 2154 chương cầu giúp phượng hoàng đời đầu! --> orginal 0 2155 chương giao dịch cùng với phượng hoàng! --> orginal 0 2156 chương lý nhuộm trúc kế hoạch? --> orginal 0 2157 chương (có thú hung linh trí | thú hung có linh trí)! --> orginal 0 2158 chương ngươi quen biết mây xanh nham sao? --> orginal 0 2159 chương nó là kì linh tiểu đệ --> orginal 0 2160 chương hỗn nguyên truyền thừa của đạo nhân! --> orginal 0 2161 chương vạn độc tộc! --> orginal 0 2162 chương toàn bộ trấn áp! --> orginal 0 2163 chương trước cửa truyền thừa! --> orginal 0 2164 chương sổ ghi chép thời không! --> orginal 0 2165 chương ghi chép sách của quá khứ vị lai! --> orginal 0 2166 chương chứng kiến mỗi một cái thời đại! --> orginal 0 2167 chương biến số thời đại! --> orginal 0 2168 chương Thủy Nguyệt nghịch thiên gương! --> orginal 0 2169 chương chịu tải không ở! --> orginal 0 2170 chương tất cả đời đầu thức tỉnh! --> orginal 0 2171 chương sống trở lại phù chữ! --> orginal 0 2172 chương thế gian thứ nhất bút! --> orginal 0 2173 chương quân đoàn thần thú --> orginal 0 2174 chương toàn bộ đột phá bí cảnh hỗn độn! --> orginal 0 2175 chương bắc sông nhà đùa giỡn ngang? --> orginal 0 2176 chương phá hoại quy củ! --> orginal 0 2177 chương đạn chỉ trấn áp! --> orginal 0 2178 chương cá lọt lưới! --> orginal 0 2179 chương không có lòng kính nể! --> orginal 0 2180 chương sự chiến đấu bí cảnh hỗn độn! --> orginal 0 2181 chương con ba ba trong hũ! --> orginal 0 2182 chương toàn bộ ra tay! --> orginal 0 2183 chương mây xanh nham điên dại! --> orginal 0 2184 chương toàn bộ diệt! --> orginal 0 2185 chương lần nguyên truyền tống phù! --> orginal 0 2186 chương uy tộc tái hiện! --> orginal 0 2187 chương bí cảnh hỗn độn tầng thứ hai uy tộc! --> orginal 0 2188 chương làm/khô bí cảnh hỗn độn tầng thứ hai! --> orginal 0 2189 chương tạo vật cảnh va chạm! --> orginal 0 2190 chương mây xanh nham thủ đoạn khủng bố! --> orginal 0 2191 chương nói muộn tình than sợ! --> orginal 0 2192 chương vừa có tạo vật cảnh hàng lâm! --> orginal 0 2193 chương mây xanh nham vạch mưu! --> orginal 0 2194 chương cùng đời đầu mưu da! --> orginal 0 2195 chương tâm ma tiên kiếp bên trong khủng bố tương lai --> orginal 0 2196 chương xung kích tạo hóa thất bại! --> orginal 0 2197 chương lợi chữ trên đầu một thanh đao! --> orginal 0 2198 chương chỉ có một chữ, giết! --> orginal 0 2199 chương không chịu nổi một kích! --> orginal 0 2200 chương đưa vùng đất chết mà hậu sinh! --> orginal 0 2201 chương phàm nhân ức đo! --> orginal 0 2202 chương mây xanh nham chế nhạo! --> orginal 0 2203 chương ma cùng sự khác biệt của ma đầu --> orginal 0 2204 chương một cái thân thể khác xuất hiện! --> orginal 0 2205 chương sự sợ hãi của tôn giả huyết ma! --> orginal 0 2206 chương hợp thể ở tức! --> orginal 0 2207 chương ngọc nát đá vỡ! --> orginal 0 2208 chương lý nhuộm trúc hiện thân! --> orginal 0 2209 chương lý nhuộm trúc phù hộ! --> orginal 0 2210 chương lý nhuộm trúc nhẫn nại! --> orginal 0 2211 chương hắn là ai? --> orginal 0 2212 chương thân phận tên béo thiếu niên! --> orginal 0 2213 chương bắc sông sang nón xanh! --> orginal 0 2214 chương vì mây xanh nham mà chiến! --> orginal 0 2215 chương huynh đệ gặp nhau! --> orginal 0 2216 chương gian trá hai huynh đệ! --> orginal 0 2217 chương kết quả đều là hư hỏng! --> orginal 0 2218 chương đại hôn bắt đầu! --> orginal 0 2219 chương bắc sông sang! ! ! --> orginal 0 2220 chương ao dao! ! ! --> orginal 0 2221 chương muộn muộn không gặp! --> orginal 0 2222 chương ao dao chân dung! ! ! --> orginal 0 2223 chương cao vút đánh giá! --> orginal 0 2224 chương làm ầm hôn lễ! --> orginal 0 2225 chương cuối cùng gặp nhau! --> orginal 0 2226 chương chiến bắc sông sang! --> orginal 0 2227 chương ta đã từng là tạo hóa! --> orginal 0 2228 chương ao dao sẽ rơi rụng! --> orginal 0 2229 chương mây xanh nham cuối cùng ra tay! --> orginal 0 2230 chương màn đức nhân kiêng kị! --> orginal 0 2231 chương nghiền ép bắc sông lưỡi dao! --> orginal 0 2232 chương vạn độc khuếch tán! --> orginal 0 2233 chương giây ngày giây giây hết thảy đại trận tái hiện! --> orginal 0 2234 chương phải lý do! --> orginal 0 2235 chương khủng bố đám đối thủ ra! --> orginal 0 2236 chương mây xanh nham tính khí! --> orginal 0 2237 chương một kiếm bình thiên hạ! --> orginal 0 2238 chương Tần Thủy Hoàng! ! --> orginal 0 2239 chương đời đầu đột nhiên hàng lâm! --> orginal 0 2240 chương chúng thần điên dại chủ! --> orginal 0 2241 chương đời đầu như sau cơn mưa xuân măng hiện! --> orginal 0 2242 chương vậy liền chiến đi! ! --> orginal 0 2243 chương tranh phong ăn dấm! --> orginal 0 2244 chương chiến đấu đời đầu! --> orginal 0 2245 chương có thể giết đời đầu giới trận! --> orginal 0 2246 chương để cho lệnh bài sợ hãi đời đầu! --> orginal 0 2247 chương đời đầu người săn bắn --> orginal 0 2248 chương Chư Thiên Vạn Giới cũng không phải tưởng tượng nhỏ yếu! --> orginal 0 2249 chương quan hệ phức tạp --> orginal 0 2250 chương quỷ nhỏ khó dây! --> orginal 0 2251 chương chém không ngừng! --> orginal 0 2252 chương ao dao lửa giận! --> orginal 0 2253 chương ao dao kiếp trước! --> orginal 0 2254 chương thức tỉnh trí nhớ kiếp trước! --> orginal 0 2255 chương hai người đánh cờ! --> orginal 0 2256 chương mây xanh nham độ tâm ma tiên kiếp! --> orginal 0 2257 chương tâm ma tuyệt vọng tiên kiếp! --> orginal 0 2258 chương tự (Vân đế mà ta huỷ diệt | Vân đế huỷ diệt của ta)! --> orginal 0 2259 chương ngươi có thể trốn tránh, nhưng không phải bây giờ! --> orginal 0 2260 chương ao dao, đại đạo cảnh tu vi! --> orginal 0 2261 chương kiếm ma, trắng tự tại --> orginal 0 2262 chương dã kiếm sự xung đột của dãy núi! --> orginal 0 2263 chương ngươi nên sẽ không phải là kiếm ma trắng tự tại đi? --> orginal 0 2264 chương ai không biết ta nói chuyện không tính lời? --> orginal 0 2265 chương làm/khô kiếm ma! --> orginal 0 2266 chương diệt kiếm ma! --> orginal 0 2267 chương không chịu nổi một kích! --> orginal 0 2268 chương đều đang kéo dài thời gian! --> orginal 0 2269 chương mây xanh nham đánh vỡ ghi chép! --> orginal 0 2270 chương phần thưởng lên cửa! --> orginal 0 2271 chương trở thành đệ tử thân truyền của kiếm ma! --> orginal 0 2272 chương trở thành chúng tên! --> orginal 0 2273 chương cắn nuốt lực lượng của linh hồn! --> orginal 0 2274 chương cuốn sạch bên trong ba giới hãi sóng! --> orginal 0 2275 chương làm/giở trò chuyện! --> orginal 0 2276 chương mây xanh nham bàn tính! --> orginal 0 2277 chương mây xanh nham thủ bút siêu cấp! --> orginal 0 2278 chương run sợ ba giới! --> orginal 0 2279 chương mật bọc lớn ngày mây xanh nham! --> orginal 0 2280 chương lại làm/khô một phiếu! --> orginal 0 2281 chương huỷ diệt vạn ma đảo! --> orginal 0 2282 chương mây xanh nham đến cùng chơi cái gì đem đùa? --> orginal 0 2283 chương kế trên kế! --> orginal 0 2284 chương ao dao mạnh mẽ! --> orginal 0 2285 chương hàng lâm vạn ma đảo! --> orginal 0 2286 chương mây xanh nham nguy cơ! --> orginal 0 2287 chương vì tranh mây xanh nham mà đấu --> orginal 0 2288 chương mây xanh nham huênh hoang ngang ngược! --> orginal 0 2289 chương ngày sỉ nhục thành, chiến quần hùng! --> orginal 0 2290 chương quyết chiến ngày sỉ nhục đỉnh! --> orginal 0 2291 chương đơn đấu còn là quần ẩu! --> orginal 0 2292 chương phong phạm cao thủ! --> orginal 0 2293 chương kì linh giả bộ, tứ phương thần phục! --> orginal 0 2294 chương huênh hoang chân chính ngang ngược! --> orginal 0 2295 chương mạnh đến không phải bình thường trắng phượng xanh! --> orginal 0 2296 chương mây xanh nham thề độc! --> orginal 0 2297 chương bản thân mạnh mẽ mới là thật mạnh mẽ! --> orginal 0 2298 chương mây xanh nham chưa hề để cho người thất vọng! --> orginal 0 2299 chương mây xanh nham nhất định muốn đồ vật lấy được! --> orginal 0 2300 chương mây xanh nham lần nữa mượn thế! --> orginal 0 2301 chương hàng lâm vạn ma đảo! --> orginal 0 2302 chương đời đầu thần phượng mượn đao giết người! --> orginal 0 2303 chương phát tài, phát lớn tài! --> orginal 0 2304 chương ai cho mượn gan chó của ngươi? --> orginal 0 2305 chương thời gian lữ trình người tái hiện! --> orginal 0 2306 chương đã định lịch sử thay đổi! --> orginal 0 2307 chương nghịch thiên tà công! --> orginal 0 2308 chương thần phục, hoặc là chết! --> orginal 0 2309 chương Đông Phương Thiên đình! --> orginal 0 2310 chương ta mây xanh nham xứng! --> orginal 0 2311 chương mắc Đông Phương Thiên ta đình người, tuy xa tất giết! --> orginal 0 2312 chương Đông Phương Thiên đình, sắc phong đại điển! --> orginal 0 2313 chương mây xanh nham trở về tiên giới! --> orginal 0 2314 chương trở lại tiên giới! --> orginal 0 2315 chương tuyệt mạng đại trận! --> orginal 0 2316 chương mệnh cách vô song! --> orginal 0 2317 chương gặp lại Tiên Nhi! --> orginal 0 2318 chương hóa giải nguy cơ! --> orginal 0 2319 chương đôi hoàng huyết mạch! --> orginal 0 2320 chương nằm mơ đều nghĩ! --> orginal 0 2321 chương mây xanh nham vảy ngược! --> orginal 0 2322 chương mạng mắc thiên sát! --> orginal 0 2323 chương điên ngược tiểu nhân! --> orginal 0 2324 chương mơ lúm đồng tiền cửa! --> orginal 0 2325 chương mơ lúm đồng tiền cửa xuất thế! --> orginal 0 2326 chương đều là mây xanh nham lão tiền bối! --> orginal 0 2327 chương lực lượng treo thù, cuối cùng là bại đi! --> orginal 0 2328 chương rời khỏi trước lúc! --> orginal 0 2329 chương nguyên bắt đầu ma đế! --> orginal 0 2330 chương vạch mưu ngàn năm nguyên bắt đầu! --> orginal 0 2331 chương bầu bạn chúng ta làm/khô phiếu lớn! --> orginal 0 2332 chương mạng giới đời đầu! --> orginal 0 2333 chương có cái quan hệ gì? --> orginal 0 2334 chương đời đầu người săn bắn tái hiện! --> orginal 0 2335 chương pháp hoa quen biết nguyên bắt đầu? --> orginal 0 2336 chương đời đầu rơi rụng! --> orginal 0 2337 chương Khương Nhược tiên gia nhập mạng giới! --> orginal 0 2338 chương mạng tổ thần phục! --> orginal 0 2339 chương quyết khác một khắc! --> orginal 0 2340 chương ma giới trộm độ khách! --> orginal 0 2341 chương trả về nhân tình! --> orginal 0 2342 chương mây xanh nham chính thức đăng cơ! --> orginal 0 2343 chương sự run sợ của phượng hoàng đời đầu! --> orginal 0 2344 chương phong thần sách của trời đất! --> orginal 0 2345 chương phức tạp thắng! --> orginal 0 2346 chương quá sơ cùng với trời sỉ nhục --> orginal 0 2347 chương ý trời tới thăm! --> orginal 0 2348 chương chín năm tôn! --> orginal 0 2349 chương xé rách da mặt! --> orginal 0 2350 chương giết người! --> orginal 0 2351 chương đại chiến tướng lên! --> orginal 0 2352 chương hai mươi mấy cái đời đầu hàng lâm! --> orginal 0 2353 chương pháp hoa bị giết! --> orginal 0 2354 chương khủng bố sát cục --> orginal 0 2355 chương hắn là trích tiên! --> orginal 0 2356 chương khủng bố như vậy trích tiên! --> orginal 0 2357 chương trích tiên cũng giả bộ! --> orginal 0 2358 chương tri kỷ từng có của trích tiên! --> orginal 0 2359 chương trích tiên một lời xích lui ý trời! --> orginal 0 2360 chương thứ hai tay lá bài tẩy! --> orginal 0 2361 chương thắng cùng thông thiên giáo chủ! --> orginal 0 2362 chương kinh thiên bí mật! --> orginal 0 2363 chương sư phụ của phượng hoàng đời đầu! & 183 ; --> orginal 0 2364 chương mây xanh nham thứ ba tay lá bài tẩy? --> orginal 0 2365 chương thì ra | vốn thứ ba tấm lá bài tẩy là nàng! --> orginal 0 2366 chương bát quái kinh thiên! --> orginal 0 2367 chương sư phụ thắng thì ra là --> orginal 0 2368 chương bi kịch thắng! --> orginal 0 2369 chương thân phận chân chính Nê Bồ Tát! --> orginal 0 2370 chương lý nhuộm trúc dặn bảo! --> orginal 0 2371 chương lý nhuộm trúc hiện thân! --> orginal 0 2372 chương mây xanh nham cùng vũ trụ phía tây! --> orginal 0 2373 chương lý nhuộm trúc có vị hôn phu? --> orginal 0 2374 chương rời khỏi trước lúc! --> orginal 0 2375 chương đào ngày dơi mộ tổ tộc! --> orginal 0 2376 chương liền/ngay cả chiếm hai cái tiện nghi! --> orginal 0 2377 chương Vi Thất xảo trá lang! --> orginal 0 2378 chương dần dần quen thuộc! --> orginal 0 2379 chương hai cái thân thể sắp hội hợp --> orginal 0 2380 chương hợp thể! ! --> orginal 0 2381 chương ngày dơi tộc dọa nước tiểu --> orginal 0 2382 chương không chịu nổi một kích ngày dơi tộc! --> orginal 0 2383 chương thu phục Thiên cảnh! --> orginal 0 2384 chương thánh giới cửu trọng thiên! --> orginal 0 2385 chương đe doạ dụ dỗ! --> orginal 0 2386 chương rời khỏi khống chế! --> orginal 0 2387 chương danh chính ngôn thuận! --> orginal 0 2388 chương ngược lại khách làm chủ kì linh! --> orginal 0 2389 chương mây xanh nham quay về! --> orginal 0 2390 chương tiết tiết bại lui! --> orginal 0 2391 chương sự chênh lệch giữa thiên tôn! --> orginal 0 2392 chương tu vi bạo trướng! --> orginal 0 2393 chương thần phục còn là chết! --> orginal 0 2394 chương máu nóng của thiếu niên! --> orginal 0 2395 chương thê thảm chiến một trận! --> orginal 0 2396 chương xin lỗi, ta tới muộn! --> orginal 0 2397 chương mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 2398 chương lấy oán báo oán! --> orginal 0 2399 chương phục thi thể trăm vạn vì ai điên! --> orginal 0 2399 chương mượn giúp tay ý trời! --> orginal 0 2401 chương mây xanh nham vấn đỉnh Thiên cảnh! --> orginal 0 2402 chương dưới trướng thần! --> orginal 0 2403 chương nói chuyện viển vông! --> orginal 0 2404 chương trong sự chiến đấu đột phá! --> orginal 0 2405 chương ta nói không cô! --> orginal 0 2406 chương nghe lời với ta! --> orginal 0 2407 chương vô cùng hống hách! --> orginal 0 2408 chương không thể thớt địch! --> orginal 0 2409 chương không có chút nào thắng tính! --> orginal 0 2410 chương tự đầu lưới! --> orginal 0 2411 chương không đầu hứa hẹn! --> orginal 0 2412 chương toàn bộ đột phá! --> orginal 0 2413 chương Thiên cảnh! ! --> orginal 0 2414 chương ếch ở đáy giếng! --> orginal 0 2415 chương mây xanh nham sợ hãi! --> orginal 0 2416 chương không có tiếng cáo biệt! --> orginal 0 2417 chương thần giới, rất mạnh sao? --> orginal 0 2418 chương mây xanh nham cũng giả bộ! --> orginal 0 2419 chương đoàn viên thiên hạ, thiên hạ không có thù! --> orginal 0 2420 chương trời đất bất nhân lấy vạn vật làm chó rơm! --> orginal 0 2421 chương đến dương tông! --> orginal 0 2422 chương bắt đầu! --> orginal 0 2423 chương nhàn được không hứng thú! --> orginal 0 2424 chương trắng mục dã giận dữ! --> orginal 0 2425 chương chôn vùi khóa! --> orginal 0 2426 chương trắng mục dã thất vọng! --> orginal 0 2427 chương mây xanh nham run sợ! --> orginal 0 2428 chương tin tức của Diêu Nguyên! --> orginal 0 2429 chương làm nhục mây xanh nham? --> orginal 0 2430 chương lãnh khốc vô tình mây xanh nham! --> orginal 0 2431 chương mây xanh nham thật giận! --> orginal 0 2432 chương được tiến thêm một tấc xích mây xanh nham! --> orginal 0 2433 chương hai bại câu thương! --> orginal 0 2434 chương phải thứ nhất! --> orginal 0 2435 chương ai cầu tình đều không dùng! --> orginal 0 2436 chương mây xanh nham ngập trời giận! --> orginal 0 2437 chương cho mặt không cần mặt! --> orginal 0 2438 chương đời đầu cuối cùng ra tay! --> orginal 0 2439 chương béo đập đời đầu! --> orginal 0 2440 chương đời đầu cũng ăn mềm! --> orginal 0 2441 chương mây xanh nham dựa dẫm! --> orginal 0 2442 chương đời đầu dọa nước tiểu! --> orginal 0 2443 chương rung động toàn trường! --> orginal 0 2444 chương thấy Diêu Nguyên! --> orginal 0 2445 chương tra hỏi linh hồn! --> orginal 0 2446 chương chân tướng chuyện, mây xanh nham sát cơ! --> orginal 0 2447 chương cả cái dương tông đều sẽ máu chảy trôi chày! --> orginal 0 2448 chương ta mây xanh nham muốn một cái công đạo! --> orginal 0 2449 chương đến Chấp Pháp đường! --> orginal 0 2450 chương tra hỏi Chấp Pháp đường đường chủ! --> orginal 0 2451 chương dồn ép trắng con nhạc! --> orginal 0 2452 chương mây xanh nham chiến Phó chưởng môn! --> orginal 0 2453 chương nháo lớn, nháo lớn, lại nháo lớn! --> orginal 0 2454 chương bắt đầu mở lớn sát giới! --> orginal 0 2455 chương kim ô đời đầu! ! --> orginal 0 2456 chương ở đời đầu trước mặt đánh quan ti! --> orginal 0 2459 chương đời đầu rất mạnh sao? --> orginal 0 2460 chương kim ô đời đầu dọa nước tiểu! --> orginal 0 2461 chương khí phách kim ô đời đầu! --> orginal 0 2462 chương đánh động dương tông! --> orginal 0 2463 chương cưỡng ép xông đảo! --> orginal 0 2464 chương không giảng quy tắc, không giảng đạo nghĩa! --> orginal 0 2463 chương thắng! ! ! --> orginal 0 2464 chương nguy cơ lớn hơn! --> orginal 0 2465 chương biên hoang nhỏ, thành Hoang! --> orginal 0 2464 chương ngươi, ngươi gọi mây xanh nham? --> orginal 0 2465 chương kinh thiên hơi đổi! --> orginal 0 2466 chương huynh đệ gặp nhau! --> orginal 0 2467 chương không cầu nhẫn nhục vác nặng, chỉ tranh hướng tịch! --> orginal 0 2468 chương ngươi đang uy hiếp ta sao? --> orginal 0 2469 chương mây xanh nham giận! --> orginal 0 2470 chương cấm kị tồn tại! --> orginal 0 2471 chương núi tựa tề tụ! --> orginal 0 2472 chương độc cánh tay đời đầu! --> orginal 0 2473 chương không cần chết! --> orginal 0 2474 chương quỳ xuống! --> orginal 0 2475 chương còn không có thanh toán xong! --> orginal 0 2476 chương yêu ra phong đầu! --> orginal 0 2477 chương bí cảnh U Minh! --> orginal 0 2478 chương đối thủ khủng bố! --> orginal 0 2481 chương cùng trích tiên có liên quan! --> orginal 0 2482 chương hai huynh muội chịu nhục! --> orginal 0 2483 chương thông suốt miễn quyền! --> orginal 0 2484 chương bất cam lại có thể như nào? --> orginal 0 2485 chương mây xanh nham bi ai! --> orginal 0 2486 chương đào hố cho bản thân! --> orginal Chương 2487 : 0 2487 giết lạc không có sách! --> orginal 0 2488 chương mây xanh nham thắng! --> orginal 0 2489 chương Ban môn làm búa! --> orginal 0 2490 chương mây xanh nham trước cửa đùa giỡn đao lớn! --> orginal 0 2491 chương dịch! ! --> orginal 0 2492 chương Vân đế, thật lâu không gặp! --> orginal 0 2493 chương sinh tử! ! --> orginal 0 2494 chương chôn vùi xuất xứ của Thiên Kinh! --> orginal 0 2495 chương không có sau mấy thời đại nặng gặp! --> orginal 0 2496 chương tới gần ngày quyết đấu! --> orginal 0 2497 chương nguy cơ trước nay chưa từng có! --> orginal 0 2498 chương sát cơ của thánh chủ! --> orginal 0 2499 chương là ai thay đổi tương lai! --> orginal 0 2500 chương cùng hổ mưu da! --> orginal 0 2501 chương vũ trụ đỉnh phong (cực hạn) --> orginal 0 2502 chương ta nghĩ làm, đã là mệnh trời! --> orginal 0 2503 chương sự tức giận của thánh chủ tinh không --> orginal 0 2504 chương thánh chủ tinh không lại run sợ! --> orginal 0 2505 chương giận dữ giận dữ! --> orginal 0 2506 chương hao tổn chết trắng tự tại! --> orginal 0 2507 chương run sợ không thôi thánh chủ tinh không! --> orginal 0 2508 chương bày ra tất cả pháp bảo Hồng Mông! --> orginal 0 2509 chương tuỳ tiện truyền thụ trăm tám mươi loại công pháp Hồng Mông! --> orginal 0 2510 chương chín thiên ma hang chủ chính là mây --> orginal 0 2511 chương thông thiên giáo chủ! --> orginal 0 2512 chương pháp bảo bổn mạng cấp bậc Hồng Mông! --> orginal 0 2513 chương để cho cấm kị tồn tại lăn! --> orginal 0 2514 chương một cái ý niệm diệt ngươi một vạn lần! --> orginal 0 2515 chương một lần cắn nuốt (ngàn cái cường giả đồng cấp / cường giả của ngàn cái đồng cấp)! --> orginal 0 2516 chương ta nghĩ đến tới đời đầu! --> orginal 0 2517 chương mây xanh nham đột phá đời đầu! --> orginal 0 2518 chương hỗn độn sơ khai đệ nhất nhân! --> orginal 0 2519 chương ngươi chú định phải chết! --> orginal 0 2520 chương thông thiên giáo chủ tương trợ! --> orginal 0 2521 chương thần điện tinh không! --> orginal 0 2522 chương huỷ diệt tính công kích! --> orginal 0 2523 chương trắng tự đang hiến tế linh hồn! --> orginal 0 2524 chương bản thân ta giải quyết! --> orginal 0 2525 chương phục! --> orginal 0 2526 chương săn thắng hành động! --> orginal 0 2527 chương kim đúng sát cục thắng! --> orginal 0 2528 chương đem thắng thả đuổi! --> orginal 0 2529 chương đạp nát pháp bảo Hồng Mông! --> orginal 0 2530 chương mây xanh nham nguy vậy! --> orginal 0 2531 chương nghiệt chướng, buông ra lão đại ta! --> orginal 0 2532 chương tinh bàn Thiên Nguyên khủng bố! --> orginal 0 2533 chương tộc lão bàn thạch tổ cùng thắng! --> orginal 0 2534 chương minh chủ Chư Thiên! --> orginal 0 2535 chương đại ma cú! --> orginal 0 2536 chương thánh chủ tinh không trở mặt không nhận người! --> orginal 0 2537 chương viện binh chưa biết! --> orginal 0 2538 chương hắn đến cùng là ai? --> orginal 0 2539 chương thế giới thay đổi, triệt để thay đổi! --> orginal 0 2540 chương trên trời rớt bánh nóng! --> orginal 0 2541 chương oa hoàng là vì mây xanh nham mà tới! --> orginal 0 2542 chương oa hoàng thân phận! --> orginal 0 2543 chương hắn họ chôn, đến từ chôn nhà! --> orginal 0 2544 chương đi về huyền hoàng tiên môn --> orginal 0 2545 chương kia một sợi ma khí --> orginal 0 2546 chương có thú vị đi qua! --> orginal 0 2547 chương lại là một cái lão Âm dồn! --> orginal 0 2548 chương huyền Hoàng lão tổ thế nhưng là --> orginal 0 2549 chương cư nhiên/thế nhưng/lại là người một nhà --> orginal 0 2550 chương tan biến đi qua! --> orginal 0 2551 chương mây xanh nham VS chôn nhà lão tổ --> orginal 0 2552 chương gia nô nho nhỏ, cũng dám mạo phạm trẫm? --> orginal 0 2553 chương mây xanh nham khủng bố sức chiến đấu! --> orginal 0 2554 chương thông thông hút! --> orginal 0 2555 chương phát hiện sướng run! --> orginal 0 2556 chương mây xanh nham tặng cho! --> orginal 0 2557 chương lầu nghe mưa thân phận! --> orginal 0 2558 chương trí nhớ dung hợp! --> orginal 0 2559 chương Vân Niệm lỗi cũng đến! --> orginal 0 2560 chương khuyên hàng người! --> orginal 0 2561 chương trực diện cấm kị tồn tại! --> orginal 0 2562 chương mây xanh nham tự bạo! ! --> orginal 0 2563 chương nàng cuối cùng xuất hiện! --> orginal 0 2564 chương ta thải nhi trở về! --> orginal 0 2565 chương mây xanh nham lâm vào chọn lựa! --> orginal 2566 chương Phong Thải Nhi hôn! --> orginal 0 2567 chương nơi thế nhưng là thần giới! --> orginal 0 2568 chương thần giới thứ nhất chiến! --> orginal 0 2569 chương đắp nặn thân thể! --> orginal 0 2570 chương hai nghìn năm trước cũ oán! --> orginal 0 2571 chương nguy cơ hàng lâm! --> orginal 0 2572 chương ai mới là con mồi? --> orginal 0 2573 chương tổng hợp xếp hạng thứ hai chỉ là một cái thiên tôn? --> orginal 0 2574 chương ai không có tính khí? --> orginal 0 2575 chương ta có một kiếm, một bước một người! --> orginal 0 2576 chương quả nhiên quen biết! ! --> orginal 0 2577 chương thắng đơn giản như vậy! --> orginal 0 2578 chương thu làm người hầu! --> orginal 0 2579 chương trăm phần trăm nắm chắc! --> orginal 0 2580 chương thần giới hành trình gian nan mở ra! --> orginal 0 2581 chương pháp ngày giống --> orginal 0 2582 chương ngược lại đem một quân! --> orginal 0 2583 chương tên thứ nhất, đến từ chôn nhà! --> orginal 0 2584 chương nhiệm vụ cuối cùng! --> orginal 0 2585 chương Vân Niệm lỗi tin! --> orginal 0 2586 chương bọn họ vĩnh viễn lưu lại nơi này! --> orginal 0 2587 chương đánh giá thấp bọn họ! --> orginal 0 2588 chương mê hoặc đại đạo mê hoặc lòng người! --> orginal 0 2589 chương thông thông hàng phục! --> orginal 0 2590 chương quân lâm thần giới! --> orginal 0 2591 chương thí luyện giả chen chúc mà tới! --> orginal 0 2592 chương mây xanh nham đoạt được cơ duyên! --> orginal 0 2593 chương đến từ dịch sao gia tộc! --> orginal 0 2594 chương cảnh giới vượt qua thần nhân! --> orginal 0 2595 chương quần long hội tụ! --> orginal 0 2596 chương nước đục mò cá! --> orginal 0 2597 chương hố giết vượt qua thần nhân! --> orginal 0 2598 chương thành công hố giết! --> orginal 0 2599 chương ngoài ý muốn xuất hiện! --> orginal 0 2600 chương thần mộ sắp mở ra! --> orginal 0 2601 chương quần hùng tranh đoạt! --> orginal 0 2602 chương chớ hoàng, Long đế ra tay! --> orginal 0 2603 chương chìa khoá tự động chọn chủ! --> orginal 0 2604 chương tuyên thệ nghe lời! --> orginal 0 2605 chương lại giết huyền thần! --> orginal 0 2606 chương nguy cơ to bằng trời đến! --> orginal 0 2607 chương khí linh cầu giúp, đại chiến bùng phát! --> orginal 0 2608 chương thất phu không có tội! --> orginal 0 2609 chương ôm ngọc có tội! --> orginal 0 2610 chương đồ vật tới tay! --> orginal 0 2611 chương mây xanh nham chết không có toàn thây! --> orginal 0 2612 chương chúng giận, đám lên công! --> orginal 0 2613 chương mây mơ núi bị phong! --> orginal 0 2614 chương chỉ số thông minh không ở tuyến? --> orginal 0 2615 chương miễn dịch lực lượng của đại đạo! --> orginal 0 2616 chương đưa vùng đất chết mà hậu sinh! (thứ hai càng) --> orginal 0 2617 chương thắng ngày trước kẻ thù (thứ ba càng) --> orginal 0 2618 chương tử cục tuyệt đối! --> orginal 0 2619 chương lời thề của kẻ yếu! --> orginal 0 2620 chương chớ hoàng tặng lễ, mây xanh nham xoay chuyển tình thế! --> orginal 0 2621 chương cảnh giới giống nhau chiến một trận! (canh thứ nhất) --> orginal 0 2622 chương điên ngược thần tướng (thứ hai càng) --> orginal 0 2623 chương trở về Đông Phương Vũ trụ (thứ ba càng) --> orginal 0 2624 chương (tiên tổ mà Đạo Giới phi thăng | tiên tổ phi thăng của Đạo Giới)! --> orginal 0 2625 chương trời sinh thần cốt! --> orginal 0 2626 chương thần kiếp hỗn độn hàng lâm! --> orginal 0 2627 chương ra việc lớn, việc lớn kinh thiên! --> orginal 0 2628 chương tới cường giả hội tụ hỗn độn giới! --> orginal 0 2629 chương tạo hóa cầu! --> orginal 0 2630 chương trở về tiên giới, gió mây mênh mông cuồn cuộn! --> orginal 0 2631 chương cách đánh ngọc nát đá vỡ! --> orginal 0 2632 chương bắt đầu tiếp thu trí nhớ! --> orginal 0 2633 chương mây xanh nham nguyên nhân của phong ma! --> orginal 0 2634 chương nàng chết! --> orginal 0 2635 chương trước lúc gió bão! --> orginal 0 2636 chương mạng của kẻ đầu xỏ giới! --> orginal 0 2637 chương thủ đoạn ôn hoà! --> orginal 0 2638 chương cầm chín nhà thiên đạo tế trời! --> orginal 0 2639 chương răn đe toàn vũ trụ! --> orginal 0 2640 chương chân chính mạng giới! --> orginal 0 2641 chương huyết tẩy bắt đầu! --> orginal 0 2642 chương công lao to bằng trời! --> orginal 0 2643 chương tế cờ! --> orginal 0 2644 chương mạng giới lại không có mạng linh thành! --> orginal 0 2645 chương mạng giới tung tích! --> orginal 0 2646 chương địa linh thành chết non! --> orginal 0 2647 chương một đám nhị thế tổ! --> orginal 0 2648 chương gọi bản ý trời! --> orginal 0 2649 chương một quyền đánh bạo ý trời! --> orginal 0 2650 chương bổn thể ý trời hàng lâm! --> orginal 0 2651 chương kỳ cục kinh thiên! --> orginal 0 2652 chương chính diện chiến ý trời! --> orginal 0 2653 chương không phải đối thủ! --> orginal 0 2654 chương mây xanh nham phong ma triệt để! --> orginal 0 2655 chương hợp thể, thành thần! --> orginal 0 2656 chương một kiếm phân xác ý trời! --> orginal 0 2657 chương thần khí nơi yên tĩnh! --> orginal 0 2658 chương thiên đạo bút! --> orginal 0 2659 chương thần khí cao vút! --> orginal 0 2660 chương thiên đạo bút giết thần! --> orginal 0 2661 chương huỷ diệt thế giới! --> orginal 0 2662 chương thắng tu vi nghịch thiên đến cực điểm! --> orginal 0 2663 chương vòm trời bảng tái hiện! --> orginal 0 2664 chương sống trở lại Khương Nhược tiên! --> orginal 0 2665 chương mở cương trước lúc thời đại! --> orginal 0 2666 chương mở cương thời đại tới! --> orginal 0 2667 chương cử thế đều địch! --> orginal 0 2668 chương bắt đầu sống trở lại! --> orginal 0 2669 chương bốn cấm kị lớn --> orginal 0 2670 chương tuyệt mạng uyên ương! --> orginal 0 2671 chương lịch sử cuối cùng thay đổi! --> orginal 0 2672 chương ranh giới bạo tẩu! --> orginal 0 2673 chương mây xanh nham còn nợ! --> orginal 0 2674 chương trộm ngày trộm mây một mặt khác! --> orginal 0 2675 chương Thiên Đế chết non! --> orginal trong lòng chặn, nhắc trước đem các người muốn giải thích viết ra --> orginal 0 2677 chương đạn chỉ năm mươi năm! --> orginal 0 2678 chương Bỉ Ngạn tinh không (thượng) --> orginal Chương 2680 : 0 2679 Bỉ Ngạn tinh không (hạ) --> orginal 0 2680 chương lịch sử khủng bố! --> orginal 0 2681 chương thánh chủ tinh không sống trở lại! --> orginal 0 2682 chương sống trở lại đạp bản! --> orginal 0 2683 chương ngày tàn đầu nguồn! --> orginal 0 2684 chương cầu hôn Khương Nhược tiên! --> orginal 0 2685 chương Thiên Đình chiến! --> orginal 0 2686 chương sống trở lại trước lúc! --> orginal 0 2687 chương vận mệnh tái hiện! --> orginal 0 2688 chương phong ma bia mệnh lệnh! --> orginal 0 1372 chương cường địch phân tới xấp tới (thứ bốn càng) --> orginal 0 2690 chương mây xanh nham lo lắng! --> orginal 0 2691 chương Khương Nhược tiên nguy vậy! --> orginal 0 2692 chương trẫm, trở về! --> orginal 0 2693 chương sự thanh toán của Vân đế! --> orginal 0 2694 chương vậy hãy để cho nó huỷ diệt đi! --> orginal 0 2695 chương năm người diệt sạch! --> orginal 0 2696 chương cấm giới sứ giả --> orginal 0 2697 chương Đông Phương Vũ trụ cuối cùng chiến một trận! --> orginal 0 2698 chương đạo thể so găng! --> orginal 0 2699 chương từ mây này đế độc tôn! --> orginal 0 2700 chương mời cho tiên giới một cái đường sống! --> orginal 0 2701 chương diệt thế đầu nguồn? --> orginal 0 2702 chương quần thần chết khuyên can! --> orginal 0 2703 chương lãnh khốc vô tình mây xanh nham --> orginal 0 2704 chương đi về cấm giới! --> orginal 0 2705 chương ít thần chủ! --> orginal 0 2706 chương hạ mã uy! --> orginal 0 2707 chương quỳ xuống cho trẫm! --> orginal 0 2708 chương thần vương hàng lâm! --> orginal 0 2709 chương màu tím vi thần đế! --> orginal 0 2710 chương thần phục tộc thiên thần! --> orginal 0 2711 chương cấm giới toàn bộ thực lực! --> orginal 0 2712 chương mây xanh nham lá bài tẩy lớn nhất! --> orginal 0 2713 chương lá bài tẩy thứ nhất! --> orginal 0 2714 chương Khương Nhược tiên một người! --> orginal 0 2715 chương ma cùng ma đọ sức! --> orginal 0 2716 chương ma chiến! --> orginal 0 2717 chương lý nhuộm trúc bối cảnh! --> orginal 0 2718 chương hóa thân vận mệnh! --> orginal 0 2719 chương vận mệnh thuật trừng phạt! --> orginal 0 2720 chương quyết đấu chân chính! --> orginal 0 2721 chương vận mệnh không thể địch! --> orginal 0 2722 chương đắc đạo vận mệnh khi trước! --> orginal 0 2773 chương con giun hậu thủ của lão tổ! --> orginal 0 2774 chương bởi vì mây xanh nham! --> orginal 0 2775 chương rất đơn giản liền trấn áp vận mệnh! --> orginal 0 2726 chương một trăm linh chín năm đi qua! --> orginal 0 2727 chương hy vọng xa vời, gần như với không --> orginal 0 2728 chương thần đế rời khỏi! --> orginal 0 2729 chương chúng ta đều đang chờ kỳ tích! --> orginal 0 2730 chương lý nhuộm trúc?? --> orginal 0 2731 chương thời không đường bị phong ấn! --> orginal 0 2732 chương hy vọng lại phá diệt! --> orginal 0 2733 chương thần đế đã không có không có --> orginal 0 2734 chương mây xanh nham sợ hãi! --> orginal 0 2735 chương màu tím vi trò chơi của thần đế! --> orginal 0 2736 chương đen triều! --> orginal 0 2737 chương mây xanh nham đều tương lai không biết! --> orginal 0 2738 chương lại cũng không về được! --> orginal 0 2739 chương nhuệ khí của ta bị nghiền ánh sáng --> orginal 0 2740 chương ai cũng phân biệt thật giả không tệ --> orginal 0 2741 chương không buông cáo biệt! --> orginal 0 2742 chương mây xanh nham bắt nạt/ức hiếp lừa! --> orginal 0 2743 chương chỉ có một mình ta đau! --> orginal 0 2744 chương từ một khắc này lên vô tình --> orginal 0 2745 chương rời khỏi! --> orginal 0 2746 chương gặp lại ta yêu --> orginal 0 2747 chương mãi hưởng thái bình! --> orginal 0 2748 chương ba nghìn năm đi qua! --> orginal 0 2749 chương mới thiên chương! --> orginal 0 2750 chương bắt đầu mới! --> orginal 0 2751 chương bắt đầu mới! --> orginal 0 2752 chương hồn giống thú tung tích --> orginal 0 2753 chương đạo tràng Côn Lôn --> orginal 0 2754 chương Vân Niệm lỗi! ! --> orginal 0 2755 chương thần vương nghe lời! --> orginal 0 2756 chương thề độc! --> orginal 0 2757 chương người tới đạo tràng Côn Lôn! --> orginal 0 2758 chương lớn nhất dơ bẩn chút! --> orginal 0 2759 chương thỏa hiệp! --> orginal 0 2760 chương mây xanh nham giận! --> orginal 0 2761 chương bọn họ, không cần tồn tại! --> orginal 0 2762 chương cụ thể trải qua! --> orginal 0 2763 chương liên tiếp đột phá! --> orginal Chương 2765 : 0 2764 đột phá! Đột phá! Đột phá! --> orginal 0 2765 chương Thiên Thần cảnh! --> orginal 0 2766 chương lại gặp dịch nhà! --> orginal 0 2767 chương Dư Lương thầy! --> orginal 0 2768 chương thắng! --> orginal 0 2769 chương trấn áp Dư Lương thầy! --> orginal 0 2770 chương đàm phán --> orginal 0 2771 chương đan thành, đột phá! --> orginal 0 2772 chương không lại nín nhịn! --> orginal 0 2773 chương bùng phát, trấn áp! --> orginal 0 2774 chương bắt buộc phải làm một trong chuyện --> orginal 0 2775 chương đi gặp quá hoàng thần đế! --> orginal 0 2776 chương hải đảo ba đều úc! --> orginal 0 2777 chương kinh thiên lừa cục! --> orginal 0 2778 chương huyễn trong huyễn, trong cuộc cục! --> orginal 0 2779 chương Vân Niệm lỗi đến! --> orginal 0 2780 chương ra ngoài ý liệu! --> orginal 0 2781 chương biến cố lớn! --> orginal 0 2782 chương nuôi dưỡng cổ, hồn chủ! --> orginal 0 2783 chương còn có hậu thủ? --> orginal 0 2784 chương sớm có hậu thủ, hết thảy là cục! --> orginal 0 2785 chương mây xanh nham ra tay! --> orginal 0 2786 chương mây xanh nham cường thế trấn áp! --> orginal 0 2787 chương bản thân khó giữ! --> orginal 0 2788 chương Vân Niệm lỗi cục! --> orginal 0 2789 chương truy hồn nguyền rủa! --> orginal 0 2790 chương chuyển gả rồng côn! --> orginal 0 2791 chương Vân Niệm lỗi mẫu thân --> orginal 0 2792 chương Vân Niệm lỗi khuất nhục! --> orginal 0 2793 chương bắt đầu chót! --> orginal 0 2794 chương quá hoàng thần vực! --> orginal 0 2795 chương thấy quá hoàng thần đế! --> orginal 0 2796 chương sát trận tuyệt địa! --> orginal 0 2797 chương thở hơi thở thời gian! --> orginal 0 2798 chương sát trận tuyệt địa! --> orginal 0 2799 chương ma chủ hiện thân! --> orginal 0 2800 chương mây xanh nham xoay chuyển tình thế! --> orginal 0 2801 chương kinh thiên xoay ngược! --> orginal 0 2802 chương thực xin lỗi, ta yêu ngươi! --> orginal 0 2803 chương đế chết non! --> orginal 0 2804 chương tương lai người! --> orginal 0 2805 chương tới từ nàng tương lai --> orginal 0 2806 chương đen liêm tung tích! --> orginal 0 2807 chương một sợi thần bí, tùy thời tàn lụi! --> orginal 0 2808 chương một thanh lưỡi hái màu đen! --> orginal 0 2809 chương noãn ngọc thần bí! --> orginal 0 2810 chương quá hoàng bi thương! --> orginal 0 2811 chương lý nhuộm trúc huyết mạch! --> orginal 0 2812 chương lau đi Vân Niệm lỗi trí nhớ! --> orginal 0 2813 chương đi vực ngoại ma! --> orginal Chương 2815 : 0 2814 đến giới biển! --> orginal 0 2815 chương giới biển đáng sợ! --> orginal 0 2816 chương giới biển gặp chớ hoàng! --> orginal 0 2817 chương tâm ma chớ hoàng! --> orginal Chương 2819 : 0 2818 chớ hoàng cũng không phải tâm ma --> orginal 0 2819 chương mây xanh nham, ngươi đi vẹo! --> orginal 0 2820 chương màu tím vi rơi màn! --> orginal 0 2821 chương đến vực ngoại ma! --> orginal 0 2822 chương tung tích thắng! --> orginal 0 2823 chương được đen liêm người được thiên hạ! --> orginal 0 2824 chương cảm xúc, lực lượng bản nguyên nhất! --> orginal 0 2825 chương bệ hạ chúng ta có mời! --> orginal 0 2826 chương ta đi qua tương lai! --> orginal 0 2827 chương tương lai tuyệt vọng! --> orginal 0 2828 chương không niệm cùng thân tình! --> orginal 0 2829 chương ta biết một trận chiến này không có cách ngăn ngừa! --> orginal 0 2830 chương cô liệt đồ bất thành khí kia! --> orginal 0 2831 chương đến từ sự biếu tặng của vĩ nhân! --> orginal 0 2832 chương màu đen mây xanh nham! --> orginal 0 2833 chương ta bồi dưỡng rất nhiều người --> orginal 0 2834 chương từ góc độ nào đó mà nói, ta sáng tạo ngươi! --> orginal 0 2835 chương thân phận của nàng! --> orginal 0 2836 chương chặt đứt đi qua! --> orginal 0 2837 chương nàng có phải luân hồi chuyển thế? --> orginal 0 2838 chương rét buốt Giang Cô Ảnh! --> orginal 0 2839 chương nàng là thần giới đệ nhất nhân? --> orginal 0 2840 chương nàng cho rằng! --> orginal 0 2841 chương ngày tuyệt thần vực! --> orginal 0 2842 chương bái sư ngày tuyệt nữ đế! --> orginal 0 2843 chương nữ đế khủng bố! --> orginal 0 2844 chương đến thánh địa! --> orginal 0 2845 chương lẽ trời đường --> orginal 0 2846 chương hầu ngọc oan khuất! --> orginal 0 2847 chương lẽ trời đường! --> orginal 0 2848 chương lý chưa?? --> orginal 0 2849 chương thôn trang kỳ quái! --> orginal 0 2850 chương trong mây trong sương mù! --> orginal 0 2851 chương mây xanh nham phân thân bị ăn! --> orginal 0 2852 chương sát thi thể! --> orginal 0 2853 chương nhào mồng một mê ly! --> orginal 0 2854 chương trọng bảo khắp nơi! --> orginal 0 2855 chương phong ấn? --> orginal 0 2856 chương tiếp cận chân tướng! --> orginal 0 2857 chương cuối cùng chờ đến! --> orginal 0 2858 chương nàng thế nào có thể làm như vậy! ! --> orginal 0 2859 chương dần dần bới móc mê vụ! --> orginal 0 2860 chương trước bởi vì hậu quả! --> orginal 0 2861 chương mê vụ lại lên! --> orginal 0 2862 chương nơi chôn xương! --> orginal 0 2863 chương sắp bắt đầu giết chóc! --> orginal 0 2864 chương thần! --> orginal 0 2865 chương Tà Túy! --> orginal 0 2866 chương lấy răng còn răng! --> orginal 0 2867 chương ai đều không có cái tư cách này! --> orginal 0 2868 chương ta có thể cho các người công đạo! --> orginal 0 2869 chương tất cả hết thảy đều là giả! --> orginal 0 2870 chương tất cả hết thảy đều đã không nói mà biết --> orginal 0 2871 chương nàng chính là Tà Túy? --> orginal 0 2872 chương không phải nàng, khác có người! --> orginal 0 2873 chương nàng mới là đối tượng bị luyện chế? --> orginal 0 2874 chương hết thảy đều sẽ đẩy tới nặng tới! --> orginal 0 2875 chương một mực xem kịch ngày tuyệt nữ đế! --> orginal 0 2876 chương bởi vì hắn là mây xanh nham! --> orginal 0 2877 chương người bị phớt lờ cùng chuyện! --> orginal 0 2878 chương ngày tuyệt nữ đế cũng không xác định! --> orginal 0 2879 chương tỷ như phản kháng hắn! --> orginal 0 2880 chương nữ đế, chúng ta làm cái giao dịch đi! --> orginal 0 2881 chương ngày tuyệt nữ đế làm sai một chuyện! --> orginal 0 2882 chương bọn họ càng đáng chết! --> orginal 0 2883 chương sẽ không lại có cơ hội! --> orginal 0 2884 chương nhận biết không đủ! --> orginal 0 2885 chương ta không có nghĩa vụ vì ngươi thu tàn cục! --> orginal 0 2885 chương ta không có nghĩa vụ vì ngươi thu tàn cục! --> orginal 0 2887 chương khảo nghiệm thành tích! --> orginal 0 2888 chương ta muốn trở thành thánh tử! --> orginal 0 2889 chương thái thượng quên tình! --> orginal 0 2890 chương đạt được nhất trí! --> orginal 0 2891 chương quay về! --> orginal 0 2892 chương xoải bước truyền tống trận Tinh Vực! --> orginal 0 2893 chương lý chưa! --> orginal 0 2894 chương mây xanh nham hàng lâm! --> orginal 0 2895 chương làm nhục lý chưa! --> orginal 0 2896 chương sinh tử đài! --> orginal 0 2897 chương nàng không ở! --> orginal 0 2898 chương tu vi đã bịt/phong! --> orginal 0 2899 chương liền chìm nghỉm như vậy có treo niệm sao? --> orginal 0 2900 chương ngươi quá yếu --> orginal 0 2901 chương mây xanh nham thua! --> orginal 0 2902 chương cưỡng ép can thiệp! --> orginal 0 2903 chương ngươi muốn xử trí ta như nào? --> orginal 0 2904 chương các người cùng nhau lên! --> orginal 0 2905 chương sắp tràng giao dịch! --> orginal 0 2906 chương đen miếu lửa! --> orginal 0 2907 chương chịu người phỉ nhổ! --> orginal 0 2908 chương sinh tử không biết! --> orginal 0 2909 chương thái thượng trưởng lão thứ nhất! --> orginal 0 2910 chương quá hoàng cờ? --> orginal 0 2911 chương vô địch! --> orginal 0 2912 chương kẻ đến bất thiện! --> orginal 0 2913 chương ngày tuyệt ý chí của nữ đế! --> orginal 0 2914 chương uy hiếp! --> orginal 0 2915 chương lợn đội hữu! --> orginal 0 2916 chương không cho mặt! --> orginal 0 2917 chương mây xanh nham phản kích! --> orginal 0 2918 chương dựng bài vị? --> orginal 0 2919 chương kết quả nữ đế! --> orginal 0 2920 chương ngươi liền/ngay cả cơ hội đều không có rồi! --> orginal 0 2921 chương không ở quá hoàng dưới cờ! --> orginal 0 2922 chương sức chiến đấu khủng bố! --> orginal 0 2923 chương lại là một món trọng bảo! --> orginal 0 2924 chương bây giờ tiếp nhận phân phối đi! --> orginal 0 2925 chương tiếp nhận phân phối đi! --> orginal 0 2926 chương kiếm này tên là nước đen! --> orginal 0 2927 chương ngày tuyệt quá khứ của nữ đế! --> orginal 0 2928 chương tình chết non --> orginal 0 2929 chương hắn tuyệt hậu! --> orginal 0 2930 chương nữ đế ra tay! --> orginal 0 2931 chương rét buốt Giang Cô Ảnh! --> orginal 0 2932 chương sự khác thường của ngươi! --> orginal 0 2933 chương ta yêu hắn --> orginal 0 2934 chương chân tướng huỷ diệt! --> orginal 0 2935 chương giãy thoát đi, bây giờ, tương lai! --> orginal 0 2936 chương ngày tuyệt sự điên dại của nữ đế! --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-08-19 23:49:47