Tiên Đạo Cửu Tuyệt

Kiếm Khiếu Long Tường
<<Tiên Hiệp>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tiên Đạo Cửu Tuyệt là kinh điển mà Kiếm Khiếu Long Tường sáng tác tiên hiệp tu chân loại tác phẩm, Tiên Đạo Cửu Tuyệt nói lại: Một cái người lười nhác, ngoài ý muốn trùng sinh ở tu đạo thế giới, vốn muốn qua đi yên ổn quãng đời còn lại, bất lực từng loại dồn ép không được sống yên. Bức bách, triệt để bùng phát, ngày che không ở mắt, hoặc không được lòng, chúng sinh vạn vật đều nằm rạp đến dưới chân! Không giống tu tiên,
仙道九绝是剑啸龙翔创作的经典仙侠修真类作品,仙道九绝讲述了:一个慵懒的人,意外重生在修道世界,本想安度余生,无奈种种逼迫不得安生。逼急了,彻底爆发,天遮不住眼,地惑不了心,万物众生都匍匐到脚下!不一样的修仙,

Chương 1 : Bất lực trùng sinh --> orginal Chương 2 : Thề thốt thật hữu dụng? --> orginal Chương 3 : Lão già kỳ quái --> orginal Chương 4 : Không có lòng cắm liễu --> orginal Chương 5 : Ăn không khí ăn no? --> orginal Chương 6 : Qua con mắt không quên --> orginal Chương 7 : Bị bắt nạt! --> orginal Chương 8 : Nhất định muốn hùng lên! --> orginal Chương 9 : Kim Hiệt thần bí --> orginal Chương 10 : Nặng thiêu đốt ý chí chiến đấu --> orginal Chương 11 : Ngủ đông --> orginal Chương 12 : Người mới so đấu --> orginal Chương 13 : Lấy tên nghệ thuật --> orginal Chương 14 : Trước thu chút lợi tức --> orginal Chương 15 : Người mới vương! --> orginal Chương 16 : Chiến đấu quỷ dị --> orginal Chương 17 : Đuổi sao đạp tháng --> orginal Chương 18 : Trúc cơ --> orginal Chương 19 : Ma luyện kiếm thuật --> orginal Chương 20 : Khi tiểu đệ ngươi nhưng tốt? --> orginal Chương 21 : Khéo đoạt lá xanh liên --> orginal Chương 22 : Chọc họa! --> orginal Chương 23 : Gió cuốn tàn mây --> orginal Chương 24 : Dung hợp kiếm chiêu --> orginal Chương 25 : Yêu thú điên dại! --> orginal Chương 26 : Kiếm thuật liền/ngay cả chiêu --> orginal Chương 27 : Đuổi chết đội? --> orginal Chương 28 : Ta là đánh vào bên trong các người --> orginal Chương 29 : Có cần giải độc? --> orginal Chương 30 : Ta là cầm thú không bằng --> orginal Chương 31 : Giấu sâu công cùng tên --> orginal Chương 32 : Liên hôn --> orginal Chương 33 : Về nhà --> orginal Chương 34 : So đấu --> orginal Chương 35 : Kĩ rợn --> orginal Chương 36 : Phế --> orginal Chương 37 : Ngang nhiên quyết rách --> orginal Chương 38 : Dạ tập --> orginal Chương 39 : Thương mất --> orginal Chương 40 : Thương Lãng biển --> orginal Chương 41 : Liễu thị đan cửa hàng --> orginal Chương 42 : Độ kiếp --> orginal Chương 43 : Kim đan --> orginal Chương 44 : Hóa hình --> orginal Chương 45 : Bạch Tố Trinh --> orginal Chương 46 : Tiền a! Ngươi là giết người không gặp máu đao a! --> orginal Chương 47 : Đấu giá hội --> orginal Chương 48 : Anh không có cách bình tĩnh! --> orginal Chương 49 : Đoạt! --> orginal Chương 50 : Phá trận --> orginal Chương 51 : Sơn hải kinh? --> orginal Chương 52 : Tình nhúc nhích --> orginal Chương 53 : Cường địch động huyệt --> orginal Chương 54 : Lưu Tinh Hỏa --> orginal Chương 55 : Thuật luyện đan --> orginal Chương 56 : Hải công công --> orginal Chương 57 : Bí cảnh quần đảo --> orginal Chương 58 : Vây khốn --> orginal Chương 59 : Trốn khỏi --> orginal Chương 60 : Quay về --> orginal Chương 61 : Định kế --> orginal Chương 62 : Trong ổ đấu --> orginal Chương 63 : Đại loạn đấu --> orginal Chương 64 : Ngư ông lợi --> orginal Chương 65 : Lưu gia --> orginal Chương 66 : Thỏa hiệp --> orginal Chương 67 : Động phòng --> orginal Chương 68 : Cứu! --> orginal Chương 69 : Chân tướng --> orginal Chương 70 : Tịch Nhan --> orginal Chương 71 : Dựng mộ --> orginal Chương 72 : Chuyện cũ --> orginal Chương 73 : Vạch mưu --> orginal Chương 74 : Thương đội hải ngoại --> orginal Chương 75 : Trần Thanh Dương --> orginal Chương 76 : Dược nghiệp Thần Nông --> orginal Chương 77 : Thương chiến --> orginal Chương 78 : Mở nghiệp đại cát --> orginal Chương 79 : Phong hoa tuyệt đại --> orginal Chương 80 : Đánh động --> orginal Chương 81 : Thẻ khách quý, tượng trưng của thân phận! --> orginal Chương 82 : Đưa linh thạch đến! --> orginal Chương 83 : Rút củi dưới đáy nồi --> orginal Chương 84 : Băng bó không ở --> orginal Chương 85 : Hai nữ gặp nhau --> orginal Chương 86 : Chó gấp nhảy tường --> orginal Chương 87 : Phủ đệ ăn người --> orginal Chương 88 : Có mời lão tổ --> orginal Chương 89 : Cha con đối quyết --> orginal Chương 90 : Rơi màn! --> orginal Chương 91 : Nhân tuyển --> orginal Chương 92 : Tới lại là Lưu Minh --> orginal Chương 93 : Kế nhiệm đại bỉ --> orginal Chương 94 : Cược lớn --> orginal Chương 95 : Con thiên đạo --> orginal Chương 96 : Hàm chiến --> orginal Chương 97 : Lấp lánh lên tràng --> orginal Chương 98 : Đỉnh phong đối quyết --> orginal Chương 99 : Tông chủ --> orginal Chương 100 : Manh mối --> orginal Chương 101 : Kinh biến --> orginal Chương 102 : Đấu --> orginal Chương 103 : Bức hiếp --> orginal Chương 104 : Phụ thân? --> orginal Chương 105 : Liễu Khinh Yên quay về --> orginal Chương 106 : Thái độ --> orginal Chương 107 : Thứ bốn tấm Kim Hiệt --> orginal Chương 108 : Thân thế --> orginal Chương 109 : Ngày cuối cùng tông môn --> orginal Chương 110 : Chạm kiếm ý --> orginal Chương 111 : Phi điểu khó độ --> orginal Chương 112 : Cá vọt Long môn --> orginal Chương 113 : Đệ tử sát hạch --> orginal Chương 114 : Đệ tử ngoại môn --> orginal Chương 115 : Ngộ đạo tháp --> orginal Chương 116 : Đánh động --> orginal Chương 117 : Trăm mạnh bảng --> orginal Chương 118 : Lôi đài đối quyết --> orginal Chương 119 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 120 : Tháp kiếm đạo --> orginal Chương 121 : Lĩnh ngộ kiếm ý --> orginal Chương 122 : Khủng bố tầng thứ chín --> orginal Chương 123 : Thủ đoạn tận ra --> orginal Chương 124 : Mọi mặt tăng lên --> orginal Chương 125 : Cuối cùng sát hạch --> orginal Chương 126 : Qua cửa --> orginal Chương 127 : Kinh diễm một kiếm --> orginal Chương 128 : Quét ngang kiếm sắt sẽ (một) --> orginal Chương 129 : Quét ngang kiếm sắt sẽ (hai) --> orginal Chương 130 : Quét ngang kiếm sắt sẽ (ba) --> orginal Chương 131 : Ngang cắm một tay --> orginal Chương 132 : Xung kích trăm mạnh bảng --> orginal Chương 133 : Ngoại viện viện chủ --> orginal Chương 134 : Thứ nhất tranh --> orginal Chương 135 : Tâm ma --> orginal Chương 136 : Nguyên anh --> orginal Chương 137 : Tiến vào nội môn --> orginal Chương 138 : Trúc Âm các --> orginal Chương 139 : Giao dịch đại điện --> orginal Chương 140 : Kiếm kĩ --> orginal Chương 141 : Phong Lôi đổi --> orginal Chương 142 : Thập Vạn Đại Sơn --> orginal Chương 143 : Sói ma tật phong --> orginal Chương 144 : Chết đấu --> orginal Chương 145 : Kiếm Anh Hào --> orginal Chương 146 : Ngự kiếm cưỡi gió --> orginal Chương 147 : Bạch Y Y --> orginal Chương 148 : Thực lực đệ tử cốt lõi --> orginal Chương 149 : Thành tựu chút --> orginal Chương 150 : Lửa ý cảnh --> orginal Chương 151 : Tru sát nhiệm vụ --> orginal Chương 152 : Cốc U Lan --> orginal Chương 153 : Năm học viện lớn --> orginal Chương 154 : Có thời gian khách sạn --> orginal Chương 155 : Âm mưu --> orginal Chương 156 : Phân tích --> orginal Chương 157 : Cát vàng vạn dặm --> orginal Chương 158 : Ôm cây đợi thỏ --> orginal Chương 160 : Lửa đỏ kiếm --> orginal một trăm sáu mươi mốt chương Lưu Tinh Hỏa cấp ba --> orginal một trăm sáu mươi hai chương người tới thư viện --> orginal một trăm sáu mươi ba chương tiểu thành kiếm ý --> orginal một trăm sáu mươi bốn chương hỏa long đường --> orginal một trăm sáu mươi lăm chương hội tụ --> orginal một trăm sáu mươi sáu chương cảnh tượng lớn --> orginal một trăm sáu mươi bảy chương nguy cục --> orginal một trăm sáu mươi tám chương đôi bay --> orginal một trăm sáu mươi chín chương trị thương --> orginal một trăm bảy mươi chương Nguyên Anh Hậu Kỳ --> orginal một trăm bảy mươi mốt chương liệt hỏa dạy --> orginal một trăm bảy mươi hai chương kiếm trận --> orginal một trăm bảy mươi ba chương tôi luyện kiếm ý --> orginal một trăm bảy mươi bốn chương nước ý cảnh --> orginal một trăm bảy mươi lăm chương bổn Nguyên Chi nước --> orginal một trăm bảy mươi sáu chương bốn đại hộ pháp --> orginal một trăm bảy mươi bảy chương hộ pháp thiên lang --> orginal một trăm bảy mươi tám chương ma ngục dung nham --> orginal một trăm bảy mươi chín chương tinh tiến --> orginal một trăm tám mươi chương muốn phụ trách hay không --> orginal một trăm tám mươi mốt chương hỏa linh --> orginal một trăm tám mươi hai chương xem trở về --> orginal một trăm tám mươi ba chương tin tức phương bắc --> orginal một trăm tám mươi bốn chương thanh lưu đan cửa hàng --> orginal một trăm tám mươi lăm chương lạc Phong Sơn --> orginal một trăm tám mươi sáu chương mồi --> orginal một trăm tám mươi bảy chương cắn câu --> orginal một trăm tám mươi tám chương câu --> orginal một trăm tám mươi chín chương ta là dao thớt --> orginal một trăm chín mươi chương tịch ngày đan --> orginal một trăm chín mươi mốt chương gặp lại --> orginal một trăm chín mươi hai chương kết --> orginal một trăm chín mươi ba chương rút củi dưới đáy nồi --> orginal một trăm chín mươi bốn chương đàm phán --> orginal một trăm chín mươi lăm chương cho ngươi cái trưởng lão khi khi --> orginal một trăm chín mươi sáu chương nổi danh --> orginal một trăm chín mươi bảy chương trở về tông --> orginal một trăm chín mươi tám chương Đàm Tâm --> orginal một trăm chín mươi chín chương tàn đồ --> orginal Chương 200 : Kiếm phượng sương --> orginal Chương 201 : Vô tình công pháp --> orginal Chương 202 : Đại bỉ nội môn --> orginal Chương 203 : Tiến vào vòng thứ hai --> orginal Chương 204 : Lôi đài cuộc so tài bắt đầu --> orginal Chương 205 : Kinh diễm đầu chiến --> orginal Chương 206 : Thắng liên tục --> orginal Chương 207 : Thế --> orginal Chương 208 : Đối quyết Tôn Cương --> orginal Chương 209 : Để cho (pháp thuật mà ngươi kiến thức ta | ngươi kiến thức pháp thuật của ta) --> orginal Chương 210 : Bạch Y Y dữ dằn --> orginal Chương 211 : Trình Mậu pháp --> orginal Chương 212 : Lôi đài cuộc so tài kết thúc --> orginal Chương 213 : Liên thủ --> orginal Chương 214 : Khiêu chiến --> orginal Chương 215 : Một kiếm --> orginal Chương 216 : Bảy thành kiếm ý --> orginal Chương 217 : Ta đã rất khiêm tốn --> orginal Chương 218 : Lấy lúc này nói --> orginal Chương 219 : Còn thi lúc này thân --> orginal Chương 220 : Luyện tâm --> orginal Chương 221 : Kiếm khách đối quyết --> orginal Chương 222 : Thực lực chân chính --> orginal Chương 223 : Kết ân oán --> orginal Chương 224 : Đại bỉ rơi màn --> orginal Chương 225 : Vàng tinh hoa --> orginal Chương 226 : Tìm hiểu ý cảnh --> orginal Chương 227 : Hóa Thần --> orginal Chương 228 : Ngự kiếm --> orginal Chương 229 : Xuất phát --> orginal Chương 230 : Thám hiểm đội --> orginal Chương 231 : Kiếm khí thạch lâm --> orginal Chương 232 : Kiếm giận --> orginal Chương 233 : Đi lại duy khó khăn --> orginal Chương 234 : Đột phá --> orginal Chương 235 : Sinh vật hình kiếm --> orginal Chương 236 : Lượng lớn tấn cấp --> orginal Chương 237 : Chân nguyên quả --> orginal Chương 238 : Chia cắt --> orginal Chương 239 : Chia tổ --> orginal Chương 240 : Kiếm đạo quả --> orginal Chương 241 : Luyện tâm --> orginal Chương 242 : Mài giũa --> orginal Chương 243 : Vạn loại kiếm pháp --> orginal Chương 244 : Mộ huyệt --> orginal Chương 245 : Truyền thừa --> orginal Chương 246 : Lòng chiến --> orginal Chương 247 : Lòng chiến (hai) --> orginal Chương 248 : Lòng chiến (ba) --> orginal Chương 249 : Thượng cổ bí --> orginal Chương 250 : Kiếm con --> orginal Chương 251 : Cung điện --> orginal Chương 252 : Thí luyện --> orginal Chương 252 : Kiếm cực --> orginal Chương 254 : Điển giấu --> orginal Chương 255 : Địa đạo cửa ải --> orginal Chương 256 : Nhân kiếm hợp nhất --> orginal Chương 257 : Kiếm thế --> orginal Chương 258 : Một phần năm trăm --> orginal Chương 259 : Một phần ngàn --> orginal Chương 260 : Cực hạn! Thiên đạo cửa ải --> orginal Chương 261 : Tâm kiếm --> orginal Chương 262 : Kiếm thăng đan --> orginal Chương 263 : Đản sinh --> orginal Chương 264 : Phân tâm --> orginal Chương 265 : Mọi mặt tăng lên --> orginal Chương 266 : Tĩnh dưỡng hương --> orginal Chương 267 : Hậu thủ --> orginal Chương 268 : Ý cảnh không gian --> orginal Chương 269 : Thế lực khắp nơi --> orginal Chương 270 : Rời khỏi --> orginal Chương 271 : Biến cố --> orginal Chương 272 : Huyết Hải Tông --> orginal Chương 273 : Bên/vừa Đông Hải --> orginal Chương 274 : Biển máu thần chưởng --> orginal Chương 275 : Nổi giận --> orginal Chương 277 : Thương hải rồng cung --> orginal Chương 278 : Bí pháp --> orginal Chương 279 : Thiên ma bỏ thân quyết --> orginal Chương 280 : Vây --> orginal Chương 281 : Chiến độ kiếp --> orginal Chương 282 : Mời quân vào vò --> orginal Chương 283 : Dạo chơi đánh chiến --> orginal Chương 284 : Chim hạc tiếng gió lệ --> orginal Chương 286 : Ao chiến (hai) --> orginal Chương 287 : Ao chiến (ba) --> orginal Chương 288 : Ao chiến (bốn) --> orginal Chương 289 : Ao chiến (năm) --> orginal Chương 290 : Ao chiến (sáu) --> orginal Chương 291 : Ao chiến (bảy) --> orginal Chương 292 : Ao chiến (tám) --> orginal Chương 293 : Tái chiến Biên Huyết sát --> orginal Chương 294 : Tự bạo --> orginal Chương 295 : To lớn thu hoạch --> orginal Chương 296 : Gỗ tương Linh Quyết --> orginal Chương 297 : Lại sắp đám quần đảo --> orginal Chương 298 : Tiến vào quần đảo --> orginal Chương 299 : Thai nghén linh căn --> orginal Chương 300 : Liên tâm lửa --> orginal Chương 301 : Vùng đất ngũ hành --> orginal Chương 302 : Kết giới không gian --> orginal Chương 303 : Tình --> orginal Chương 304 : Năm linh căn --> orginal Chương 305 : Tiến vào! Quần đảo chân chính --> orginal Chương 306 : Lão tổ chớp tím --> orginal Chương 307 : Đại lục ma huyết --> orginal Chương 308 : Thanh Hoàng --> orginal Chương 309 : Nghi đoàn --> orginal Chương 310 : Ma vực bóng râm --> orginal Chương 311 : Nửa yêu tà gió --> orginal Chương 312 : Trong thành kích chiến --> orginal Chương 313 : Ám độ Trần Thương --> orginal Chương 314 : Bố trận --> orginal Chương 315 : Tà ác thí nghiệm --> orginal Chương 316 : Phá trận --> orginal Chương 317 : Hợp thể --> orginal Chương 318 : Đường núi --> orginal Chương 276 : Lại vào Thương Lãng đảo --> orginal Chương 319 : Trạm kiểm soát --> orginal Chương 320 : Thủ đoạn tầng ra --> orginal Chương 321 : Đường núi mười tám loan --> orginal Chương 322 : Tiến vào! Cấm địa ma huyết --> orginal Chương 323 : Nghiệt duyên --> orginal Chương 324 : Gặp nhau --> orginal Chương 325 : Răn đe --> orginal Chương 326 : Duyên do --> orginal Chương 327 : Ăn mòn --> orginal Chương 328 : Phong ấn --> orginal Chương 329 : Huyết ma --> orginal Chương 330 : Bốc hơi --> orginal Chương 331 : Huyết ma hoa --> orginal Chương 332 : Chạm phát --> orginal Chương 333 : Chia kỳ --> orginal Chương 334 : Rút thăm --> orginal Chương 335 : Cấm chế --> orginal Chương 336 : Ma chướng --> orginal Chương 337 : Âm mưu --> orginal Chương 338 : Khỉ mơ --> orginal Chương 339 : Thức tỉnh --> orginal Chương 340 : Định tình --> orginal Chương 341 : Thế công rực rỡ --> orginal Chương 342 : Chùy luyện ý chí --> orginal Chương 343 : Có thai --> orginal Chương 344 : Chung Trường Sinh mưu --> orginal Chương 345 : Đại thành kiếm thế --> orginal Chương 346 : Giang nói kỳ --> orginal Chương 347 : Lối ra --> orginal Chương 348 : Kích chiến --> orginal Chương 349 : Tông sư Linh Trận --> orginal Chương 350 : Vòng tròn nuôi dưỡng --> orginal Chương 351 : Phương pháp --> orginal Chương 352 : Vòng xoáy ma khí --> orginal Chương 353 : Bổn mạng tinh hoa --> orginal Chương 354 : Gió đen chui --> orginal Chương 355 : Thứ năm tấm Kim Hiệt --> orginal Chương 356 : Hiện thân --> orginal Chương 357 : Hơi thở hỗn độn --> orginal Chương 358 : Bố cục --> orginal Chương 359 : Công pháp luyện thể --> orginal Chương 360 : Luyện chế Kiếm Chủng --> orginal Chương 361 : Tà phong mê --> orginal Chương 362 : Chia tay --> orginal Chương 363 : Kinh doanh --> orginal Chương 364 : Kinh doanh (hai) --> orginal Chương 365 : Kinh doanh (ba) --> orginal Chương 366 : Ngọc Kinh Thành --> orginal Chương 367 : Lập chí --> orginal Chương 368 : Manh mối --> orginal Chương 369 : Dẫn con --> orginal Chương 370 : Liệt dương đan --> orginal Chương 371 : Vạn bảo các --> orginal Chương 372 : Huyền không bước --> orginal Chương 373 : Kết oán --> orginal Chương 374 : Luyện đan --> orginal Chương 375 : Đan quyết --> orginal Chương 376 : Đan Vương Cốc --> orginal Chương 377 : Tông sư bảy phẩm --> orginal Chương 378 : Đấu giá hội --> orginal Chương 379 : Sóng gió --> orginal Chương 380 : Ngộ đạo trà --> orginal Chương 381 : Trường sinh đan --> orginal Chương 382 : Tám lá liên --> orginal Chương 383 : Lôi đài chiến --> orginal Chương 384 : Lôi đài chiến (hai) --> orginal Chương 385 : Thông Thiên Tháp --> orginal Chương 386 : Tiềm tu --> orginal Chương 387 : Bảy phẩm đỉnh phong --> orginal Chương 388 : Thư viện nguy cục --> orginal Chương 389 : Luận đạo đại hội --> orginal Chương 390 : Ngộ đạo --> orginal Chương 391 : Tư cách --> orginal Chương 392 : Sáu tháng tiến công --> orginal Chương 393 : Gõ trúc cán --> orginal Chương 394 : Lôi đài dưới đất --> orginal Chương 395 : Thắng liên tục --> orginal Chương 396 : Thắng liên tục (hai) --> orginal Chương 397 : Thắng liên tục (ba) --> orginal Chương 398 : Thắng liên tục (bốn) --> orginal Chương 399 : Thắng liên tục (năm) --> orginal Chương 400 : Thắng liên tục (sáu) --> orginal Chương 401 : Mời chào --> orginal Chương 402 : Chín mươi thắng liên tục --> orginal Chương 403 : Vân Tĩnh Văn --> orginal Chương 404 : Thương cùng kiếm --> orginal Chương 405 : Kiếm khách đối quyết --> orginal Chương 406 : Một đi về phía không có trước --> orginal Chương 407 : Phượng xinh tươi --> orginal Chương 408 : Thế như chẻ tre --> orginal Chương 409 : Trăm thắng liên tục? --> orginal Chương 410 : Ngô dài nguồn --> orginal Chương 411 : So đấu bắt đầu --> orginal Chương 412 : Trước rút ra thứ nhất --> orginal Chương 413 : Xếp hạng --> orginal Chương 414 : Nghiền ép --> orginal Chương 415 : Kiếm đạo chiến --> orginal Chương 416 : Lại đoạt thứ nhất --> orginal Chương 417 : Pháp thuật vô song --> orginal Chương 418 : Tà phong đi ra --> orginal Chương 419 : Võ đạo thông huyền --> orginal Chương 420 : Đoàn thể cuộc so tài --> orginal Chương 421 : Chuyển đổi --> orginal Chương 422 : Thương --> orginal Chương 423 : Rơi màn --> orginal Chương 424 : Đại tái Đan Đạo --> orginal Chương 425 : Đại tái Đan Đạo (trung) --> orginal Chương 426 : Đại tái Đan Đạo (hạ) --> orginal Chương 427 : Tông sư tám phẩm --> orginal Chương 428 : Môn đình nếu thành phố --> orginal Chương 429 : Đại phát ngang tài --> orginal Chương 430 : Bí văn --> orginal Chương 431 : Đan Vương Cốc mở ra --> orginal Chương 432 : Tiến vào --> orginal Chương 433 : Định hướng về phía mâm --> orginal Chương 434 : Âu Dương Minh --> orginal Chương 435 : Thánh quang quả --> orginal Chương 436 : Hãn nhiên chiến một trận --> orginal Chương 437 : Hẻm núi --> orginal Chương 438 : Ngộ đạo nhỏ quả --> orginal Chương 439 : Tiên quyển hoa --> orginal Chương 440 : Đầm lầy --> orginal Chương 441 : Tấm nói xa --> orginal Chương 442 : Không để cho mày râu --> orginal Chương 443 : Pháp thuật ngũ hành --> orginal Chương 444 : Đắc thủ --> orginal Chương 445 : Dược vương lư --> orginal Chương 446 : Trí nhớ truyền thừa --> orginal Chương 447 : Quỷ đan vương --> orginal Chương 448 : Viên mãn đỉnh phong --> orginal Chương 449 : Có đẹp cùng được --> orginal Chương 450 : Bí văn --> orginal Chương 451 : Gặp nhau --> orginal Chương 452 : Tranh chấp --> orginal Chương 453 : Phá trận --> orginal Chương 454 : Vàng tương --> orginal Chương 455 : Lấy đức báo oán --> orginal Chương 456 : Nước quỳ lửa --> orginal Chương 457 : Đáy hồ kích chiến --> orginal Chương 458 : Chín lá liên --> orginal Chương 459 : Trùng sinh --> orginal Chương 460 : Chết non --> orginal Chương 461 : Giận --> orginal Chương 462 : Chết --> orginal Chương 463 : Tìm --> orginal Chương 464 : Dẫn --> orginal Chương 465 : Rắn âm Cửu U --> orginal Chương 466 : Phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 467 : Pho tượng --> orginal Chương 468 : Ý cảnh viên mãn --> orginal Chương 469 : Loạn chiến (thượng) --> orginal Chương 470 : Loạn chiến (trung) --> orginal Chương 471 : Loạn chiến (hạ) --> orginal Chương 472 : Vạn kiếm hướng tông --> orginal Chương 473 : Chạy trốn --> orginal Chương 474 : Chấp thuận --> orginal Chương 475 : Bốn phía sở ca --> orginal Chương 476 : Vô tận giết chóc --> orginal Chương 477 : Vây khốn cục --> orginal Chương 478 : Hướng về phía bắc --> orginal Chương 469 : Tông sư chín phẩm --> orginal Chương 480 : Độ kiếp --> orginal Chương 481 : Băng cực cấm địa --> orginal Chương 482 : Người thảm tuyệt hoàn --> orginal Chương 483 : Liền/ngay cả xông ba cửa ải --> orginal Chương 484 : Súc địa thành thốn --> orginal Chương 485 : Chín trọng tiên giới --> orginal Chương 486 : Cứng rắn rung Đại Thừa Kỳ --> orginal Chương 487 : Bịt/phong núi --> orginal Chương 488 : Chín cung kiếm trận --> orginal Chương 489 : Di chuyển --> orginal Chương 490 : Ngự kiếm hiển lộ uy thế --> orginal Chương 491 : Tên dưới Dương Thiên --> orginal Chương 492 : Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị --> orginal Chương 493 : Ba vân phục linh đan --> orginal Chương 494 : Phân thân --> orginal Chương 495 : Đồng hành --> orginal Chương 496 : Nam Sơn thành --> orginal Chương 497 : Giang gia --> orginal Chương 498 : Chín khúc hành lang --> orginal Chương 499 : Cấm chế phong ấn --> orginal Chương 500 : Âm khí --> orginal Chương 501 : Đồ án --> orginal Chương 502 : Tiên tinh mảnh vỡ --> orginal Chương 503 : Kêu gọi --> orginal Chương 504 : Mười thành kiếm ý --> orginal Chương 505 : Thứ sáu tấm Kim Hiệt --> orginal Chương 506 : Bảo quang --> orginal Chương 507 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 508 : Phục kích --> orginal Chương 509 : Răng nanh --> orginal Chương 510 : Cưu Chiếm Thước Sào --> orginal Chương 511 : Kết duyên --> orginal Chương 512 : Phi thăng --> orginal Chương 513 : Tương thành --> orginal Chương 514 : Trị thương --> orginal Chương 515 : Phù lục --> orginal Chương 516 : Ủng hộ --> orginal Chương 517 : Năm mang sao --> orginal Chương 518 : Truyền tống trận --> orginal Chương 519 : Ngăn đoạn --> orginal Chương 520 : Phát triển --> orginal Chương 521 : Khuếch trương xây --> orginal Chương 522 : Sự chọn lựa của Chu Trường Thiên --> orginal Chương 523 : Răng sói --> orginal Chương 524 : Lưu gia diệt (thượng) --> orginal Chương 525 : Lưu gia diệt (hạ) --> orginal Chương 526 : Gặp lại Kiếm Anh Hào --> orginal Chương 527 : Quét ngang --> orginal Chương 528 : Âu Dương thế gia ra tay --> orginal Chương 529 : Cạm bẫy --> orginal Chương 530 : Bát quái diệt sạch --> orginal Chương 531 : Phượng diễn tông --> orginal Chương 532 : Bóng đè cổ địa --> orginal Chương 533 : Đạo lữ --> orginal Chương 534 : Yêu ma --> orginal Chương 535 : Cổ Sơn cửa --> orginal Chương 536 : Độ kiếp --> orginal Chương 537 : Kì Lân --> orginal Chương 538 : Cửu trọng thiên kiếp --> orginal Chương 539 : Đại Thừa Kỳ --> orginal Chương 540 : Hợp tác --> orginal Chương 541 : Trở về --> orginal Chương 542 : Lợi khí (thượng) --> orginal Chương 543 : Lợi khí (trung) --> orginal Chương 544 : Lợi khí (hạ) --> orginal Chương 545 : Phạt giao (một) --> orginal Chương 546 : Phạt giao (hai) --> orginal Chương 547 : Phạt giao (ba) --> orginal Chương 548 : Phạt giao (bốn) --> orginal Chương 549 : Phạt giao (năm) --> orginal Chương 550 : Phạt giao (sáu) --> orginal Chương 551 : Phạt giao (bảy) --> orginal Chương 552 : Phạt giao (tám) --> orginal Chương 553 : Phạt giao (chín) --> orginal Chương 554 : Phạt giao (mười) --> orginal Chương 555 : Đi về phía bắc --> orginal Chương 556 : Nam Cung thế gia nhúng tay --> orginal Chương 557 : Đục xuyên --> orginal Chương 558 : Hàm chiến --> orginal Chương 559 : Huyễn kiếm kiếm pháp ngôi sao --> orginal Chương 560 : Ba vệ --> orginal Chương 561 : Khuyên khuyên can --> orginal Chương 562 : Sát nhập --> orginal Chương 563 : Gió mây nhúc nhích --> orginal Chương 564 : Xây thành --> orginal Chương 565 : Thương lạc --> orginal Chương 566 : Diệt môn (thượng) --> orginal Chương 567 : Diệt môn (trung) --> orginal Chương 568 : Diệt môn (hạ) --> orginal Chương 569 : Phát hiện --> orginal Chương 570 : Tiếng lên --> orginal Chương 571 : Kiếm sáng --> orginal Chương 572 : Phi thăng mê --> orginal Chương 573 : Nội tình --> orginal Chương 574 : Đấu giá hội bắt đầu --> orginal Chương 575 : Bạo phú --> orginal Chương 576 : Bạo phú (hai) --> orginal Chương 577 : Mở núi thu đồ --> orginal Chương 578 : Một chạm tức phát --> orginal Chương 579 : Mai phục --> orginal Chương 580 : Sát cục --> orginal Chương 581 : Sát cục (hai) --> orginal Chương 582 : Sát cục (ba) --> orginal Chương 583 : Sát cục (bốn) --> orginal Chương 584 : Mười năm ước chừng --> orginal Chương 585 : Mười năm ước chừng (trung) --> orginal Chương 585 : Mười năm ước chừng (hạ) --> orginal Chương 587 : Không có sinh di cung (một) --> orginal Chương 588 : Không có sinh di cung (hai) --> orginal Chương 589 : Không có sinh di cung (ba) --> orginal Chương 590 : Không có sinh di cung (bốn) --> orginal Chương 591 : Không có sinh di cung (năm) --> orginal Chương 592 : Không có sinh di cung (sáu) --> orginal Chương 593 : Không có sinh di cung (bảy) --> orginal Chương 594 : Không có sinh di cung (tám) --> orginal Chương 595 : Không có sinh di cung (chín) --> orginal Chương 596 : Không có sinh di cung (mười) --> orginal Chương 597 : Không có sinh di cung (mười một) --> orginal Chương 598 : Không có sinh di cung (mười hai) --> orginal Chương 599 : Không có sinh di cung (mười ba) --> orginal Chương 600 : Không có sinh di cung (mười bốn) --> orginal Chương 601 : Không có sinh di cung (mười lăm) --> orginal Chương 602 : Không có sinh di cung (mười sáu) --> orginal Chương 603 : Không có sinh di cung (mười bảy) --> orginal Chương 604 : Không có sinh di cung (mười tám) --> orginal Chương 605 : Không có sinh di cung (mười chín) --> orginal Chương 606 : Không có sinh di cung (hai mươi) --> orginal Chương 607 : Năm mang sao hiện --> orginal Chương 608 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 609 : Đồng minh thế lực --> orginal Chương 610 : Ngươi sống ta chết --> orginal Chương 611 : Mê hoặc --> orginal Chương 612 : Ngôi sao giới --> orginal Chương 613 : Gió lớn thôn --> orginal Chương 614 : Linh đan --> orginal Chương 615 : Bước lên hành trình gian nan --> orginal Chương 616 : Sát hạch (thượng) --> orginal Chương 617 : Sát hạch (hạ) --> orginal Chương 618 : Năm linh tông --> orginal Chương 619 : Dương Hồng Thu --> orginal Chương 620 : Lôi Linh ngọn núi --> orginal Chương 621 : Sư phụ không tin cậy --> orginal Chương 622 : Sư phụ không tin cậy (trung) --> orginal Chương 623 : Sư phụ không tin cậy (hạ) --> orginal Chương 624 : Đêm trăng tròn --> orginal Chương 625 : Chín chuyển hoàn hồn đan --> orginal Chương 626 : Ước chừng pháp ba chương --> orginal Chương 627 : Phát tài kế lớn (thượng) --> orginal Chương 628 : Phát tài kế lớn (trung) --> orginal Chương 629 : Phát tài kế lớn (hạ) --> orginal Chương 630 : Pháp thuật tu luyện --> orginal Chương 631 : Yêu lôi quyết --> orginal Chương 632 : Lôi pháp tổng cương --> orginal Chương 633 : Dần vào tốt cảnh --> orginal Chương 634 : Áo nghĩa --> orginal Chương 635 : Nghi hoặc --> orginal Chương 636 : Chớp tím huyền dịch --> orginal Chương 637 : Không thấy bóng dáng lôi không --> orginal Chương 638 : Âm dương cảnh --> orginal sáu trăm ba mươi chín chương lôi áo nghĩa --> orginal Chương 640 : Cổ bình --> orginal Chương 641 : Xung đột --> orginal Chương 642 : Niệm lôi --> orginal Chương 643 : Chân giải âm dương --> orginal Chương 644 : Lôi kiếp --> orginal Chương 645 : Chín sao đỉnh phong --> orginal Chương 646 : Một phe trời đất --> orginal Chương 647 : Khá kĩ bắt đầu --> orginal Chương 648 : Giao lưu --> orginal Chương 649 : So đấu --> orginal Chương 650 : Pháp thuật --> orginal Chương 651 : Tái chiến --> orginal Chương 652 : Cứng rắn rung --> orginal Chương 653 : Lịch luyện --> orginal Chương 654 : Trăm vòng nhiệm vụ --> orginal Chương 655 : Hư tiên cảnh --> orginal Chương 656 : Nhiệm vụ bắt đầu --> orginal Chương 657 : Ra ngoài ý liệu (thượng) --> orginal Chương 658 : Ra ngoài ý liệu (trung) --> orginal Chương 659 : Ra ngoài ý liệu (hạ) --> orginal Chương 660 : Con số trò chơi --> orginal Chương 661 : Rất nhiều còn núi --> orginal Chương 662 : Thoát thân --> orginal Chương 663 : Trẻ con mất tích (thượng) --> orginal Chương 664 : Trẻ con mất tích (trung) --> orginal Chương 665 : Trẻ con mất tích (hạ) --> orginal Chương 666 : Manh mối --> orginal Chương 667 : Tiên trộm --> orginal Chương 668 : Tương nhận --> orginal Chương 669 : Báo thù --> orginal Chương 670 : Nổi danh (thượng) --> orginal Chương 671 : Nổi danh (hạ) --> orginal Chương 672 : Tiêu diệt --> orginal Chương 673 : Tiên trộm bảo tàng --> orginal Chương 674 : Vân Lam Tông --> orginal Chương 675 : Bí ẩn tông môn --> orginal Chương 676 : Lá chỉ ngưng --> orginal Chương 676 : Tình duyên (một) --> orginal Chương 678 : Tình duyên (hai) --> orginal Chương 679 : Tình duyên (ba) --> orginal Chương 680 : Tình duyên (bốn) --> orginal Chương 681 : Tình duyên (năm) --> orginal Chương 682 : Tình duyên (sáu) --> orginal Chương 683 : Tình duyên (bảy) --> orginal Chương 684 : Tình duyên (tám) --> orginal Chương 685 : Tình duyên (chín) --> orginal Chương 686 : Tình duyên (mười) --> orginal Chương 687 : Tình duyên (mười một) --> orginal Chương 688 : Tình duyên (mười hai) --> orginal Chương 689 : Tình duyên (mười ba) --> orginal Chương 690 : Tình duyên (mười bốn) --> orginal Chương 691 : Tình duyên (mười lăm) --> orginal Chương 692 : Tình duyên (mười sáu) --> orginal Chương 693 : Khóa hồn cấm --> orginal Chương 694 : Gả linh --> orginal Chương 695 : Kế hoạch mười năm --> orginal Chương 696 : Thượng cổ mộ mộ --> orginal Chương 697 : Ngàn cơ tông --> orginal Chương 698 : Đường hầm --> orginal Chương 699 : Truyền thừa chi địa --> orginal Chương 700 : Phù nói khí nói --> orginal Chương 701 : Phù nói khí nói (trung) --> orginal Chương 702 : Phù nói khí nói (hạ) --> orginal Chương 703 : Tu vi bay vọt --> orginal Chương 704 : Khảm nước (thượng) --> orginal Chương 705 : Khảm nước (trung) --> orginal Chương 706 : Khảm nước (trung) --> orginal Chương 707 : Khảm nước (hạ) --> orginal Chương 708 : Rời khỏi --> orginal Chương 709 : Phù bút --> orginal Chương 710 : Quần thể tính nhiệm vụ --> orginal Chương 711 : Súc thế đợi phát --> orginal Chương 712 : Chiến trường Tinh Vực --> orginal Chương 713 : Phi thiên số --> orginal Chương 714 : Mới tới chiến trường --> orginal Chương 715 : Tân binh --> orginal Chương 716 : Chiến trận --> orginal Chương 717 : Đầu chiến (thượng) --> orginal Chương 718 : Đầu chiến (trung) --> orginal Chương 719 : Đầu chiến (hạ) --> orginal Chương 720 : Chiến sau tổng kết --> orginal Chương 721 : Trăm vạn quân công --> orginal Chương 722 : Đô thống --> orginal Chương 723 : Thành lập nòng cốt --> orginal Chương 724 : Chỉnh quân --> orginal Chương 725 : Huyền tiên cảnh --> orginal Chương 726 : Phải giữ gìn khiêm tốn --> orginal Chương 727 : Lại sắp chiến trường --> orginal Chương 728 : Hiến kế --> orginal Chương 729 : Dụ địch --> orginal Chương 730 : Chiến thuật --> orginal Chương 731 : Toàn thắng --> orginal Chương 732 : Chi viện (thượng) --> orginal Chương 733 : Chi viện (trung) --> orginal Chương 734 : Chi viện (hạ) --> orginal Chương 735 : Lật tay vì mây --> orginal Chương 736 : Lực vãn sóng dữ --> orginal Chương 737 : Đuổi đánh --> orginal Chương 738 : Tinh Vực loạn lưu --> orginal Chương 739 : Đống hoang tàn --> orginal Chương 740 : Di tích --> orginal Chương 741 : Ánh sáng cát bỏ sót (thượng) --> orginal Chương 742 : Thời quang cát bỏ sót (trung) --> orginal Chương 743 : Thời quang cát bỏ sót (hạ) --> orginal Chương 744 : Thối luyện tinh thần lực --> orginal Chương 745 : Bảy mươi năm (thượng) --> orginal Chương 746 : Bảy mươi năm (hạ) --> orginal Chương 747 : Ba đạo môn hộ --> orginal Chương 748 : Rượu kiếm tiên --> orginal Chương 749 : Âm, cương, con mắt --> orginal Chương 750 : Loan Phượng Minh --> orginal Chương 751 : Trở về --> orginal Chương 752 : Chín sao tiên cảnh --> orginal Chương 753 : Gia chính là khí phách --> orginal Chương 754 : Năm sao đô thống --> orginal Chương 755 : Phi kiếm số --> orginal Chương 756 : Nguy cơ --> orginal Chương 757 : Chiến thánh chủ --> orginal Chương 758 : Con gái --> orginal Chương 759 : Nước mắt của sư phụ --> orginal Chương 760 : Lưu lạc tinh không --> orginal Chương 761 : Tô nhàn --> orginal Chương 762 : Rắc rối --> orginal Chương 763 : Cực âm chi địa --> orginal Chương 764 : Loạn chôn đồi --> orginal Chương 765 : U linh? --> orginal Chương 766 : Yêu ma quỷ quái --> orginal Chương 767 : Quỷ thành --> orginal Chương 768 : Xương cốt thuyền --> orginal Chương 769 : Minh Hà --> orginal Chương 770 : Tiến vào U Minh giới --> orginal Chương 771 : Quỷ môn quan --> orginal Chương 772 : Bắt quỷ --> orginal Chương 773 : Âm hồn --> orginal Chương 774 : Hoàn hồn cỏ --> orginal Chương 775 : Trời đất trong cơ thể --> orginal Chương 776 : Ta nói không cô --> orginal Chương 777 : Hồ li --> orginal Chương 778 : Minh thú --> orginal Chương 779 : Địa ngục giới --> orginal Chương 780 : Tám nóng địa ngục (thượng) --> orginal Chương 781 : Tám nóng địa ngục (trung) --> orginal Chương 782 : Tám nóng địa ngục (hạ) --> orginal thứ bảy trăm tám mươi ba địa hỏa U Minh --> orginal Chương 784 : Quạt xếp --> orginal Chương 785 : U Minh thánh mắt --> orginal Chương 786 : Chiến trường --> orginal Chương 787 : Chu Tước Tinh vực --> orginal Chương 788 : Biếng nhác --> orginal Chương 789 : Nửa yêu sao --> orginal Chương 790 : Gặp lại tà phong --> orginal Chương 791 : Cấm địa --> orginal Chương 792 : Chuyển cơ (thượng) --> orginal Chương 793 : Chuyển cơ (hạ) --> orginal Chương 794 : Đại quân xuất động --> orginal Chương 795 : Mười thành ý cảnh không gian --> orginal Chương 796 : Mục tiêu --> orginal Chương 797 : Màn sáng --> orginal Chương 798 : Quay về --> orginal Chương 799 : Vui mừng --> orginal Chương 800 : Dương buồm nhổ neo (thượng) --> orginal Chương 801 : Dương buồm nhổ neo (trung) --> orginal Chương 802 : Dương buồm nhổ neo (hạ) --> orginal Chương 803 : Bạch Hổ Tinh vực --> orginal Chương 804 : Ngày chiếm giữ sao --> orginal Chương 805 : Khuê Mộc Lang --> orginal Chương 806 : Kết trận --> orginal Chương 807 : Dựng trại --> orginal Chương 807 : Trâu đao nhỏ thử --> orginal Chương 808 : Tầng tầng đánh úp --> orginal Chương 809 : Thắng lớn --> orginal Chương 810 : Vây cánh dần phong --> orginal Chương 811 : Mười Phương Chuyển Luân --> orginal Chương 812 : Nội chính ngoại giao (một) --> orginal Chương 813 : Nội chính ngoại giao (hai) --> orginal Chương 814 : Nội chính ngoại giao (ba) --> orginal Chương 815 : Nội chính ngoại giao (bốn) --> orginal Chương 816 : Bí cảnh hổ trắng (một) --> orginal Chương 817 : Bí cảnh hổ trắng (hai) --> orginal Chương 818 : Bí cảnh hổ trắng (ba) --> orginal thứ tám bí trăm một mười chín chương bí cảnh hổ trắng (bốn) --> orginal Chương 820 : Bí cảnh hổ trắng (năm) --> orginal Chương 821 : Bí cảnh hổ trắng (sáu) --> orginal Chương 822 : Bí cảnh hổ trắng (bảy) --> orginal Chương 823 : Bí cảnh hổ trắng (tám) --> orginal Chương 824 : Xuất quan --> orginal Chương 825 : Giữa các vì sao truyền tống trận --> orginal Chương 286 : Lờ mờ buồn --> orginal Chương 827 : Âm mưu lên --> orginal Chương 828 : Đại chiến sơ lên --> orginal Chương 829 : Ba đạo phòng tuyến (thượng) --> orginal Chương 830 : Ba đạo phòng tuyến (trung) --> orginal Chương 831 : Ba đạo phòng tuyến (hạ) --> orginal Chương 832 : Mọi mặt bùng phát --> orginal Chương 833 : Viện quân đến --> orginal Chương 834 : Mỗi người có tính kế --> orginal Chương 835 : Đau triệt lòng phi --> orginal Chương 836 : Điên dại giết chóc (thượng) --> orginal Chương 837 : Điên dại giết chóc (trung) --> orginal Chương 838 : Điên dại giết chóc (hạ) --> orginal Chương 839 : Lôi kiếp hàng lâm --> orginal Chương 840 : Phi thăng tiên giới --> orginal Chương 841 : Hóa tiên trì --> orginal Chương 842 : Phi thăng điện --> orginal Chương 843 : Ngấp nghé --> orginal Chương 844 : Kiếm áo nghĩa --> orginal Chương 845 : Đường gặp tiên phỉ --> orginal Chương 846 : Uy hiếp --> orginal Chương 847 : Mê đoàn quần đảo --> orginal Chương 848 : Tháp tiên thuật --> orginal Chương 849 : Sổ ghi chép --> orginal Chương 850 : Tiên đan --> orginal Chương 851 : Sinh tài kế lớn --> orginal Chương 852 : Năm mang sao tái hiện --> orginal Chương 853 : Kiểm soát --> orginal Chương 854 : Dương Hồng Thu mất tích --> orginal Chương 855 : Quy tắc trò chơi --> orginal Chương 856 : Đóng cửa khổ tu --> orginal Chương 857 : Lôi đài chiến bắt đầu (thượng) --> orginal Chương 858 : Lôi đài chiến bắt đầu (trung) --> orginal Chương 859 : Lôi đài chiến bắt đầu (hạ) --> orginal Chương 860 : Cầu viện --> orginal Chương 861 : Tám năm --> orginal Chương 862 : Hãn nhiên chiến một trận --> orginal Chương 863 : Ma hóa --> orginal Chương 864 : Phá giải phong ấn --> orginal Chương 865 : Cạm bẫy --> orginal Chương 866 : Rà xoát quần đảo --> orginal Chương 867 : Ám ý cảnh --> orginal Chương 868 : Thiếu nữ --> orginal Chương 869 : Nói tịch --> orginal Chương 870 : Chạy trốn --> orginal Chương 871 : Thế giới đáy biển --> orginal Chương 872 : Tai hoạ ngầm --> orginal Chương 873 : Hoang đảo --> orginal Chương 874 : Tiên linh thể --> orginal Chương 875 : Đại La Kim Tiên --> orginal Chương 876 : Tiềm long quyết --> orginal Chương 877 : Một đường giết lại! --> orginal Chương 878 : Huyết chiến hải tộc (thượng) --> orginal Chương 879 : Huyết chiến hải tộc (trung) --> orginal Chương 880 : Huyết chiến hải tộc (hạ) --> orginal Chương 881 : Đen ma uyên --> orginal Chương 882 : Ba đầu sói ma --> orginal Chương 883 : Tiềm tu --> orginal Chương 884 : Ma linh --> orginal Chương 885 : Áp chế --> orginal Chương 886 : Quỷ ảnh bộ pháp --> orginal Chương 887 : Thức tỉnh --> orginal Chương 888 : Ba giai linh thân thể --> orginal Chương 889 : Thượng phẩm tiên khí --> orginal Chương 890 : Khủng bố tầng thứ năm --> orginal Chương 891 : Rời khỏi --> orginal Chương 892 : Tin tức --> orginal Chương 893 : Rơi bụi dược nghiệp --> orginal Chương 894 : Thành lập nòng cốt --> orginal Chương 895 : Rút củi dưới đáy nồi --> orginal Chương 896 : Sơ cỗ quy mô --> orginal Chương 897 : Trong nguyên đại lục (thượng) --> orginal Chương 898 : Trong nguyên đại lục (hạ) --> orginal Chương 899 : Năm sao sát thủ --> orginal Chương 900 : Màu tím linh quả --> orginal Chương 901 : Vô cực tông --> orginal Chương 902 : Vô cực bí cảnh (thượng) --> orginal Chương 903 : Vô cực bí cảnh (trung) --> orginal Chương 904 : Vô cực bí cảnh (hạ) --> orginal Chương 905 : Bái sư --> orginal Chương 906 : Quân tử ngọn núi --> orginal Chương 907 : Ảnh ý cảnh --> orginal Chương 908 : Chỉ điểm --> orginal Chương 909 : Chín ngày huyền tiên --> orginal Chương 910 : Cởi bỏ nghi hoặc đường --> orginal Chương 911 : Xung đột --> orginal Chương 912 : Sư tỷ sư huynh dữ dằn nhóm --> orginal Chương 913 : Trừng phạt --> orginal Chương 914 : Giữ lại ảnh chiếu vách --> orginal Chương 915 : Ảnh tượng --> orginal Chương 916 : Ly kỳ tử vong --> orginal Chương 917 : Truyền đạo --> orginal Chương 918 : Trốn tránh --> orginal Chương 919 : Ánh sáng áo nghĩa --> orginal Chương 920 : Treo thưởng --> orginal Chương 921 : Mời anh --> orginal Chương 922 : Tin tức của giới ngôi sao --> orginal Chương 923 : Độc --> orginal Chương 924 : Yêu Linh Chi Địa --> orginal Chương 925 : Sấm sét sa mạc --> orginal Chương 926 : Ba thanh thần lôi --> orginal Chương 927 : Điểm sáng --> orginal Chương 928 : Truyền kiếm --> orginal Chương 929 : Đi ra sa mạc --> orginal Chương 930 : Quái vật --> orginal Chương 931 : Cổ bảo --> orginal Chương 932 : Bộ lạc --> orginal Chương 933 : Mạnh binh pháp --> orginal Chương 934 : Lam Phong dã ngó --> orginal Chương 935 : Nô hóa --> orginal Chương 936 : Bốn đường --> orginal Chương 937 : Khuếch trương (đền bù chương) --> orginal Chương 938 : Khuếch trương (hai) --> orginal Chương 939 : Khuếch trương (ba) --> orginal Chương 940 : Khuếch trương (đền bù chương) --> orginal Chương 941 : Khuếch trương (năm) --> orginal Chương 942 : Khuếch trương (sáu) --> orginal Chương 943 : Khuếch trương (bảy) --> orginal Chương 944 : Khuếch trương (tám) --> orginal Chương 945 : Ngàn Cổ Kỳ mưu --> orginal Chương 946 : Mỹ nhân kế --> orginal Chương 947 : Sàng lọc --> orginal Chương 948 : Mỹ nhân dưới ánh trăng --> orginal Chương 949 : Thân ảnh quen thuộc --> orginal Chương 950 : Chia mà hóa --> orginal Chương 951 : Tật phong liệt ngựa --> orginal Chương 952 : Loại đâm --> orginal Chương 953 : Vách dựng ngàn nhận --> orginal Chương 954 : Nửa núi đao --> orginal Chương 955 : Duyên do --> orginal Chương 956 : Dồn cung --> orginal Chương 957 : Cuối cùng so đấu --> orginal Chương 958 : Hỗn chiến --> orginal Chương 959 : Vạn dặm theo dõi (thượng) --> orginal Chương 960 : Vạn dặm theo dõi (trung) --> orginal Chương 961 : Vạn dặm theo dõi (hạ) --> orginal Chương 962 : Thông thiên kiều --> orginal Chương 963 : Tiên phủ --> orginal Chương 964 : Tiên phủ bảo vật --> orginal Chương 965 : Cung tên Kinh Hồng --> orginal Chương 966 : Liễu ám Hoa Minh --> orginal Chương 967 : Lực lượng khống chế --> orginal Chương 968 : Trở về gió múa liễu --> orginal Chương 969 : Truyền thụ --> orginal Chương 970 : Phù núi --> orginal Chương 971 : Cấm pháp --> orginal Chương 972 : Hợp tác --> orginal Chương 973 : Giải cứu --> orginal Chương 974 : Nước đục mò cá --> orginal Chương 975 : Kiếm hổ bộ lạc --> orginal Chương 976 : Phải hiền vương --> orginal Chương 977 : Người thần bí --> orginal Chương 978 : Chiến trận nói --> orginal Chương 979 : Kích biện --> orginal Chương 980 : Theo dõi --> orginal Chương 981 : Ám buồng xuân triều --> orginal Chương 982 : Hơi thở sinh mệnh --> orginal Chương 893 : Đường núi --> orginal Chương 984 : Phù núi --> orginal Chương 985 : Phù vàng --> orginal Chương 986 : Tiên nguyên giải phong --> orginal Chương 987 : Bình nguyên yêu linh --> orginal Chương 988 : Cổ yêu --> orginal Chương 989 : Chín tầng yêu tháp --> orginal Chương 990 : Khiêu chiến --> orginal Chương 991 : Lá bài tẩy tận ra (thượng) --> orginal Chương 992 : Lá bài tẩy tận ra (hạ) --> orginal Chương 993 : Dẫn cung --> orginal Chương 994 : Sự biếu tặng của cổ yêu --> orginal Chương 995 : Ba đạo mệnh hồn --> orginal Chương 996 : Trở về tiên giới --> orginal Chương 997 : Tiên Quân --> orginal Chương 998 : Trở về tông --> orginal Chương 999 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 1000 : Mượn thế --> orginal Chương 1001 : Trọng trách --> orginal Chương 1002 : Chia tổ --> orginal thứ 1003 thế lực --> orginal Chương 1004 : Khiêu khích --> orginal Chương 1005 : So đấu --> orginal Chương 1006 : Tiếng lên --> orginal Chương 1007 : Diệu dụng ý cảnh thời gian --> orginal Chương 1008 : Vô cực thịnh hội --> orginal Chương 1009 : Tiếp đãi --> orginal Chương 1010 : Kích chiến --> orginal Chương 1011 : Bảo vệ --> orginal Chương 1012 : Tiên thuật --> orginal Chương 1013 : Đại hội bắt đầu --> orginal Chương 1014 : Tìm kiếm lệnh bài --> orginal Chương 1015 : Rớt dốc núi --> orginal Chương 1016 : Giằng co --> orginal Chương 1017 : Qua cửa ải --> orginal Chương 1018 : Cửu long lệnh (một) --> orginal Chương 1019 : Cửu long lệnh (hai) --> orginal Chương 1020 : Cửu long lệnh (ba) --> orginal Chương 1021 : Cửu long lệnh (bốn) --> orginal Chương 1022 : Cửu long lệnh (năm) --> orginal Chương 1023 : Cửu long lệnh (sáu) --> orginal Chương 1024 : Cửu long lệnh (bảy) --> orginal Chương 1025 : Cửu long lệnh (tám) --> orginal Chương 1026 : Cửu long lệnh (chín) --> orginal Chương 1027 : Cửu long lệnh (mười) --> orginal Chương 1028 : Cửu long lệnh (mười một) --> orginal Chương 1029 : Cửu long lệnh (mười hai) --> orginal Chương 1030 : Cửu long lệnh (mười ba) --> orginal Chương 1031 : Cửu long lệnh (mười bốn) --> orginal Chương 1032 : Cửu long lệnh (mười lăm) --> orginal Chương 1033 : Cửu long lệnh (mười sáu) --> orginal Chương 1034 : Cửu long lệnh (mười bảy) --> orginal Chương 1035 : Cửu long lệnh (mười tám) --> orginal Chương 1036 : Cửu long lệnh (mười chín) --> orginal Chương 1035 : Cửu long lệnh (hai mươi) --> orginal Chương 1038 : Vực --> orginal Chương 1039 : Chín rồng tề tụ --> orginal Chương 1040 : Chân long chín đổi --> orginal Chương 1041 : Cửa ải thứ ba --> orginal Chương 1042 : Ngân hà hư cảnh --> orginal Chương 1043 : Cảm ngộ thiên đạo --> orginal Chương 1044 : Chín rồng lực --> orginal Chương 1045 : Đối chiến (thượng) --> orginal Chương 1046 : Đối chiến (trung) --> orginal Chương 1047 : Đối chiến (hạ) --> orginal Chương 1048 : Đối chiến (tiếp theo) --> orginal Chương 1049 : Cuối cùng đối quyết --> orginal Chương 1050 : Không bị xem Trình Linh tốt --> orginal Chương 1051 : Thứ nhất tranh --> orginal Chương 1052 : Tiên thuật trung phẩm --> orginal Chương 1053 : Bế quan --> orginal Chương 1054 : Bảy thành --> orginal Chương 1055 : Tin tức --> orginal Chương 1056 : Tinh vân vạn tượng --> orginal Chương 1057 : Chu Nguyên Bách --> orginal Chương 1058 : Hoang nguyên màu máu --> orginal Chương 1059 : Tiên đan bảy phẩm thầy --> orginal Chương 1060 : Ni cô nhỏ --> orginal Chương 1061 : Tiên Thành Ngọc Minh --> orginal Chương 1062 : Chém tình nói --> orginal Chương 1063 : Phật Đạo tranh --> orginal Chương 1064 : Cởi bỏ nghi hoặc --> orginal Chương 1065 : Thế lực nhỏ lớn --> orginal Chương 1066 : Cổ bình --> orginal Chương 1067 : Di tích --> orginal Chương 1068 : Sụp đổ --> orginal Chương 1070 : Không gian loạn lưu --> orginal Chương 1071 : Bọt khí --> orginal Chương 1072 : Thanh nghi --> orginal Chương 1073 : Cùng thuyền cộng tể --> orginal Chương 1074 : Hoang Thú cấp bậc thánh tôn --> orginal Chương 1075 : Đồng hành --> orginal Chương 1076 : Ngày hoang căn --> orginal Chương 1077 : Bắt lấy --> orginal Chương 1078 : Năm vạn năm --> orginal Chương 1079 : Tranh đoạt --> orginal Chương 1080 : Trong lửa lấy lật --> orginal Chương 1081 : Chiến tiên vương --> orginal Chương 1082 : Liều! --> orginal Chương 1083 : Sấm sét lấp lánh --> orginal Chương 1084 : Chém giết --> orginal Chương 1085 : Hoang nguyên thay đổi to lớn --> orginal Chương 1086 : Hoang Thú triều --> orginal Chương 1087 : Lại tụ họp --> orginal Chương 1088 : Cửu U tiên phủ --> orginal Chương 1089 : Lớn tranh đời --> orginal Chương 1090 : Nặng tụ họp --> orginal Chương 1091 : Binh doanh --> orginal Chương 1092 : Giành trước một bước --> orginal Chương 1093 : Lôi Sơn --> orginal Chương 1094 : Lôi Trúc --> orginal Chương 1095 : Màu tím tiêu thần lôi --> orginal Chương 1096 : Cờ gặp đối thủ --> orginal Chương 1097 : Khổ chiến --> orginal Chương 1098 : Thị giác --> orginal Chương 1099 : Cắn nuốt --> orginal Chương 1100 : Tính kế --> orginal Chương 1101 : Dã tâm --> orginal Chương 1102 : Tượng đá --> orginal Chương 1103 : Họa thủy đông dẫn --> orginal Chương 1104 : Khắp nơi tề tụ --> orginal Chương 1105 : Bộc lộ được giấu --> orginal Chương 1106 : Tiên tôn tới --> orginal Chương 1107 : Dương khí --> orginal Chương 1108 : Đá thuần dương --> orginal Chương 1109 : Kiếm pháp Huyền Dương --> orginal Chương 1110 : Đường chết --> orginal Chương 1111 : Nửa mặt bia đá --> orginal Chương 1112 : Tái chiến triệu Cửu U --> orginal Chương 1113 : Âm --> orginal Chương 1114 : Phù trận --> orginal Chương 1115 : Vạn hoa kiếm pháp --> orginal Chương 1116 : Huyền Âm điện --> orginal Chương 1117 : Khôi lỗi --> orginal Chương 1118 : Mê cung --> orginal Chương 1119 : Châm sáng --> orginal Chương 1120 : Tử môn sinh môn --> orginal Chương 1121 : Đan hà --> orginal Chương 1122 : Thu hoạch --> orginal Chương 1123 : Phá giải pháp trận --> orginal Chương 1124 : Đại điện cuối cùng --> orginal Chương 1125 : Khác nửa mặt bia đá --> orginal Chương 1126 : Khống chế --> orginal Chương 1127 : Chạy trốn --> orginal Chương 1128 : Máu tanh giết chóc --> orginal Chương 1129 : Mười mặt bao vây --> orginal Chương 1130 : Gió mây nhúc nhích --> orginal Chương 1131 : Kiếm điển --> orginal Chương 1132 : Khác nửa bộ kiếm điển --> orginal Chương 1133 : Tái chiến tiên vương --> orginal Chương 1134 : Hóa đá --> orginal Chương 1135 : Ngủ say --> orginal Chương 1136 : Lá rách phật nước --> orginal Chương 1137 : Lá rách thành --> orginal Chương 1138 : Hương khói --> orginal Chương 1139 : U Minh yêu giới --> orginal Chương 1140 : Ba đầu trăn âm --> orginal Chương 1141 : Hoàn hồn quả --> orginal Chương 1142 : Lôi trì --> orginal Chương 1143 : Cửa lớn lại mở --> orginal Chương 1144 : Xông quan --> orginal Chương 1145 : Thời gian không gian --> orginal Chương 1146 : Thuộc tính nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 1147 : Lai lịch của Kim Hiệt (thượng) --> orginal Chương 1148 : Lai lịch của Kim Hiệt (hạ) --> orginal Chương 1149 : Hư không vẽ bùa --> orginal Chương 1150 : Đại tạo hóa --> orginal Chương 1151 : Kết tinh --> orginal Chương 1152 : Núi sông hư cảnh --> orginal Chương 1153 : Tân Thủ thôn --> orginal Chương 1154 : Đùa bỡn --> orginal Chương 1155 : Nắm lại kiếm ý --> orginal Chương 1156 : Tiềm lực bảng --> orginal Chương 1157 : Chiến lang hoang dã --> orginal Chương 1158 : Khiêu khích --> orginal Chương 1159 : Khoái ý ân cừu --> orginal Chương 1160 : Tinh anh cấp --> orginal Chương 1161 : Lang Vương --> orginal Chương 1162 : Lang Vương mạnh mẽ --> orginal Chương 1163 : Cưỡng ép đột phá --> orginal Chương 1164 : Lớn bạo --> orginal Chương 1165 : Ý nghĩa của danh sách --> orginal Chương 1166 : Bên trong cốc --> orginal Chương 1167 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1168 : Loạn chiến --> orginal Chương 1169 : Tử chiến --> orginal Chương 1170 : Sói ảnh kiếm biến dị --> orginal Chương 1171 : Khí thế --> orginal Chương 1172 : Kiếm kĩ nhị phẩm --> orginal Chương 1173 : Hổ khe suối --> orginal Chương 1174 : Tăng lên kiếm ý --> orginal Chương 1175 : Hổ vương --> orginal Chương 1176 : Kiếm kĩ tam phẩm --> orginal Chương 1177 : Tái chiến --> orginal Chương 1178 : Đánh phá bình chướng --> orginal Chương 1179 : Thu hoạch phong phú --> orginal Chương 1180 : Núi sông vực --> orginal Chương 1181 : Ý cảnh ngũ hành --> orginal Chương 1182 : Ngoài thành chiến --> orginal Chương 1183 : Lớn bùng phát --> orginal Chương 1184 : Mạnh giết --> orginal Chương 1185 : Đầu bảng tranh (thượng) --> orginal Chương 1186 : Đầu bảng tranh (hạ) --> orginal Chương 1187 : Sự để ý của Tần Tử Câm --> orginal Chương 1188 : Ưng đánh trời cao --> orginal Chương 1189 : Chuyển sang tu công pháp --> orginal Chương 1190 : Tự sáng tạo kiếm pháp --> orginal Chương 1191 : Ngũ hành tuyệt sát --> orginal Chương 1192 : Long mãng hai đầu --> orginal Chương 1193 : Hết sức chém giết --> orginal Chương 1194 : Đánh vỡ trọng thứ hai bình chướng --> orginal Chương 1195 : Dị tộc --> orginal Chương 1196 : Nguyên tinh --> orginal Chương 1197 : Màu vàng ma mắt --> orginal Chương 1198 : Luyện ý chân kinh --> orginal Chương 1199 : Tinh thần sao --> orginal Chương 1200 : Tiềm phục --> orginal Chương 1201 : Kinh động --> orginal Chương 1202 : Vây khốn --> orginal Chương 1203 : Nhập ma hương --> orginal Chương 1204 : Nguyên dịch --> orginal Chương 1205 : Chạy ra thăng thiên --> orginal Chương 1206 : Lực lượng khống chế --> orginal Chương 1207 : Động huyệt giấu bảo --> orginal Chương 1208 : Tô Niệm li --> orginal Chương 1209 : Bí cảnh ngôi sao --> orginal Chương 1210 : Kinh hồn đâm --> orginal Chương 1211 : Tộc nguyên thần --> orginal Chương 1212 : Thiên tài hội tụ --> orginal Chương 1213 : Phong vương khiến --> orginal Chương 1214 : Củng cầu --> orginal Chương 1215 : Khu vực cốt lõi --> orginal Chương 1216 : Đỉnh giai nhí nhảnh hoạt bát --> orginal Chương 1217 : Tiên vương kỳ --> orginal Chương 1218 : Di tích --> orginal Chương 1219 : Chín chuyển lòng ấn quyết --> orginal Chương 2020 : Phong vương tháp --> orginal Chương 1221 : Hướng tháp --> orginal Chương 1222 : Đôi xu --> orginal Chương 1223 : Lên đỉnh --> orginal Chương 1224 : Một trăm tầng --> orginal Chương 1225 : Kiếm Hoàng thượng cổ --> orginal Chương 1226 : Phong hào vĩnh hằng --> orginal Chương 1227 : Rơi màn --> orginal Chương 1228 : Tông môn vẫy gọi --> orginal Chương 1229 : Tin tức --> orginal Chương 1230 : Được tất chân tướng --> orginal Chương 1231 : Người chắn giết người --> orginal Chương 1232 : Phật chắn giết phật --> orginal Chương 1233 : Chín chuông thế giới --> orginal Chương 1234 : Lôi long --> orginal Chương 1235 : Manh mối --> orginal Chương 1236 : Gặp lại thanh nghi --> orginal Chương 1237 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 1238 : Trăn hang --> orginal Chương 1239 : Chín đuôi bò cạp --> orginal Chương 1240 : Vực sâu U Minh --> orginal Chương 1241 : Bỉ Ngạn --> orginal Chương 1242 : Tâm ma kiếp --> orginal Chương 1243 : Lại vào U Minh --> orginal Chương 1244 : Bí lục U Minh --> orginal Chương 1245 : Thôi 婳祎 --> orginal Chương 1246 : Thích khách --> orginal Chương 1247 : Thần y quỷ thủ --> orginal Chương 1248 : Quỷ vương --> orginal Chương 1249 : Giết ngược --> orginal Chương 1250 : Thê tử --> orginal Chương 1251 : Màn đen thành --> orginal Chương 1252 : Lớn minh thần quyết --> orginal Chương 1253 : Đụng/chạm cây đinh --> orginal Chương 1254 : Thân phận của Bạch Dư --> orginal Chương 1255 : Ba đại đạo ý --> orginal Chương 1256 : Khó trở về tiên giới --> orginal Chương 1257 : Hình luật ti --> orginal Chương 1258 : Ngăn chặn --> orginal Chương 1259 : Bỉ Ngạn Hoa --> orginal Chương 1260 : Sự quyết tâm của Bạch Dư --> orginal Chương 1261 : Nhặt cấp mà lên --> orginal Chương 1262 : Đen ăn đen --> orginal Chương 1263 : Nộ sát --> orginal Chương 1264 : Bí cảnh U Minh --> orginal Chương 1265 : Nói ý thành --> orginal Chương 1266 : Phong Đô thành --> orginal Chương 1267 : Manh mối thanh nhã --> orginal Chương 1268 : Đại đế suối vàng --> orginal Chương 1269 : Bí mật cứ điểm --> orginal Chương 1270 : Phong nhã thành --> orginal Chương 1271 : Trăm hiểu lầu --> orginal Chương 1272 : Cường viện --> orginal Chương 1273 : Giết vào trong thành --> orginal Chương 1274 : Tế tổ đại điển (thượng) --> orginal Chương 1275 : Tế tổ đại điển (trung) --> orginal Chương 1276 : Tế tổ đại điển (hạ) --> orginal Chương 1277 : Mài dao --> orginal Chương 1278 : Thôi phán quan --> orginal Chương 1279 : Rời khỏi --> orginal Chương 1280 : Bể khổ, sông máu --> orginal Chương 1281 : Sông máu thành --> orginal Chương 1282 : Máu triều tịch --> orginal Chương 1283 : Chày quan vương --> orginal Chương 1284 : Rợn lui --> orginal Chương 1285 : Mậu đất minh lôi --> orginal Chương 1286 : Luân hồi nói ý --> orginal Chương 1287 : Quỷ đế năm phe --> orginal Chương 1288 : Tình sâu không thọ --> orginal Chương 1289 : Cứng rắn xông --> orginal Chương 1290 : Dạ xoa quỷ --> orginal Chương 1291 : Một kiếm phong hoa --> orginal Chương 1292 : Trầm luân biển --> orginal Chương 1293 : Cửa ải thứ hai --> orginal Chương 1294 : Trầm luân cấm chế --> orginal Chương 1295 : Hiến tế --> orginal Chương 1296 : Về linh mâm --> orginal Chương 1297 : Ngược về tiên giới --> orginal Chương 1298 : Thu hồi phân hồn --> orginal Chương 1299 : Mây sâu không chỗ --> orginal Chương 1300 : Bàn về phật --> orginal Chương 1301 : Sinh tử khí --> orginal Chương 1302 : Kiếm điển linh --> orginal Chương 1303 : Áo trắng --> orginal Chương 1304 : Ngược về Nam Cương --> orginal Chương 1305 : Phía sau màn --> orginal Chương 1306 : Giết lên cửa đi --> orginal Chương 1307 : Diệt môn --> orginal Chương 1308 : Xây tông --> orginal Chương 1309 : Nguy cơ mới --> orginal Chương 1310 : Hải tộc --> orginal Chương 1311 : So đấu lên --> orginal Chương 1312 : Trong sự so đấu --> orginal Chương 1313 : So đấu dưới --> orginal Chương 1314 : So đấu tiếp theo --> orginal Chương 1315 : So đấu tiếp theo hai --> orginal Chương 1316 : So đấu tiếp theo ba --> orginal Chương 1317 : Đàm phán cuối cùng --> orginal Chương 1318 : Lần đầu xung đột --> orginal Chương 1319 : Chiến cá mập --> orginal Chương 1320 : Tiền đặt cuộc mưu --> orginal Chương 1321 : Di tích --> orginal Chương 1322 : Kiếm Tông --> orginal Chương 1323 : Dung hợp --> orginal Chương 1324 : Chân giải kiếm pháp --> orginal Chương 1325 : Thần khúc kiếm đạo --> orginal Chương 1326 : Nghịch thiên bí pháp --> orginal Chương 1327 : Bao vây --> orginal Chương 1328 : Vây khốn đấu --> orginal Chương 1329 : Chạy ra thăng thiên --> orginal Chương 1330 : Chiến hải tộc (một) --> orginal Chương 1331 : Chiến hải tộc (hai) --> orginal Chương 1332 : Chiến hải tộc (ba) --> orginal Chương 1333 : Chiến hải tộc (bốn) --> orginal Chương 1334 : Chiến hải tộc (năm) --> orginal Chương 1335 : Chiến hải tộc (sáu) --> orginal Chương 1336 : Chiến hải tộc (bảy) --> orginal Chương 1337 : Chiến hải tộc (tám) --> orginal Chương 1338 : Chiến hải tộc (chín) --> orginal Chương 1339 : Chiến hải tộc (mười) --> orginal Chương 1340 : Chiến hải tộc (mười một) --> orginal Chương 1341 : Chiến hải tộc (mười hai) --> orginal Chương 1342 : Chiến hải tộc (mười ba) --> orginal Chương 1343 : Chiến hải tộc (mười bốn) --> orginal Chương 1344 : Chiến hải tộc (mười lăm) --> orginal Chương 1345 : Chiến hải tộc (mười sáu) --> orginal Chương 1346 : Chiến hải tộc (mười bảy) --> orginal Chương 1347 : Chiến hải tộc (mười tám) --> orginal Chương 1348 : Chiến hải tộc (mười chín) --> orginal Chương 1349 : Chiến hải tộc (hai mươi) --> orginal Chương 1350 : Phong cách kiếm pháp --> orginal Chương 1351 : Sâu không thấy đáy --> orginal Chương 1352 : Bóng tối bia --> orginal Chương 1353 : Tu luyện ao --> orginal Chương 1354 : Cười một tiếng --> orginal Chương 1355 : Tiềm tu --> orginal Chương 1356 : Dị tượng --> orginal Chương 1357 : Tiên tôn --> orginal Chương 1358 : Đổ sập --> orginal Chương 1359 : Biển máu --> orginal Chương 1360 : Chém giết --> orginal Chương 1361 : Đâm kiếm --> orginal Chương 1362 : Lão tổ --> orginal Chương 1363 : Máu lưỡi dao --> orginal Chương 1364 : Chém kiếm --> orginal Chương 1365 : Cách tông --> orginal Chương 1366 : Con trai --> orginal Chương 1367 : Ngày luân --> orginal Chương 1368 : Dạo chơi nói --> orginal Chương 1369 : Hư vô --> orginal Chương 1370 : Hư giới --> orginal Chương 1371 : Ngộ kiếm --> orginal Chương 1372 : Gửi gắm --> orginal Chương 1373 : Thần mộ --> orginal Chương 1374 : Ngược bắc --> orginal Chương 1375 : Cạm bẫy --> orginal Chương 1376 : Nghịch chiến --> orginal Chương 1377 : Tru sát --> orginal Chương 1378 : Phản kích --> orginal Chương 1379 : Ám sát --> orginal Chương 1380 : Kinh động --> orginal Chương 1381 : Vu trở về --> orginal Chương 1382 : Vơ vét --> orginal Chương 1383 : Huyết Liên --> orginal Chương 1384 : Ngưng tụ --> orginal Chương 1385 : Lên lầu --> orginal Chương 1386 : Tính kế --> orginal Chương 1387 : Vây khốn --> orginal Chương 1388 : Mê hoặc --> orginal Chương 3189 : Đoạt đường --> orginal Chương 3190 : Truyền kỳ --> orginal Chương 3191 : Thương nặng --> orginal Chương 3192 : Băng rừng --> orginal Chương 3193 : Song Tử --> orginal Chương 3194 : Tin tức --> orginal Chương 3195 : An nhàn --> orginal Chương 3196 : Tâm hỏa --> orginal Chương 3197 : Chém tình --> orginal Chương 1398 : Chân tướng --> orginal Chương 1399 : Đọa phàm --> orginal Chương 1400 : Họa sư --> orginal Chương 1401 : Khai thông --> orginal Chương 1402 : Hóa phàm --> orginal Chương 1403 : Du lịch --> orginal Chương 1404 : Mộ danh --> orginal Chương 1405 : Người giống như --> orginal Chương 1406 : Rét buốt tuyết --> orginal Chương 1407 : Thu đồ --> orginal Chương 1408 : Nghe tiếng --> orginal Chương 1409 : Rời khỏi --> orginal Chương 1410 : Khe nứt --> orginal Chương 1411 : Sinh tử --> orginal Chương 1412 : Trời đất --> orginal Chương 1413 : Mị ảnh --> orginal Chương 1414 : Giải phong --> orginal Chương 1415 : Thánh đế --> orginal Chương 1416 : Kẻ thù --> orginal Chương 1417 : Buồn sảng --> orginal Chương 1418 : Báo thù --> orginal Chương 1419 : Thuyết khách --> orginal Chương 1420 : Bại chạy trốn --> orginal 1421 chương dẫn cung --> orginal Chương 1422 : Lại đoạt --> orginal Chương 1423 : Quy tắc --> orginal Chương 1424 : Tính kế --> orginal Chương 1425 : Liền/ngay cả chiêu --> orginal Chương 1426 : Tương cứu --> orginal Chương 1427 : Thế cục --> orginal Chương 1428 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 1429 : Thánh điện --> orginal Chương 1430 : Bên ngoài điện --> orginal Chương 1431 : Xông tháp --> orginal Chương 1432 : Nội điện --> orginal Chương 1433 : Người quen cũ --> orginal Chương 1435 : Gặp nhau --> orginal Chương 1436 : Kiếm Thánh --> orginal Chương 1437 : Bàn về kiếm --> orginal Chương 1438 : Tiềm tu --> orginal Chương 1439 : Qua cửa --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-25 21:24:21