Thế Gia Phu Nhân

Nhất Mai Đồng Tiền
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Vào hố trước nói nam chính xuyên qua, cổ đại nữ chính nghe nói, công tử Tề Tam gặp đâm, bị dọa thành cái tên ngốc đương nhiên, cái này cùng minh ngọc không có quan hệ nhưng là nếu như bị họ hàng hố làm cho tên ngốc phu nhân nè? Tân chưa năm ngày mười tháng hai hoàng lịch: Nên: Gả cưới, kì phúc, cầu tự kị: Che phòng, đào giếng, làm bếp ở tốt lành này cát
入坑前言男主穿越,女主古代听说,齐三公子遇刺,被吓成了个傻子当然,这跟明玉没有#关系可是如果被亲戚坑给傻子做了夫人呢?辛未年二月十日黄历:宜:嫁娶,祈福,求嗣忌:盖屋,掘井,作灶在这良辰吉

Chương 1 : Nhà ai mới phụ --> orginal Chương 2 : Cô nữ minh ngọc --> orginal Chương 3 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 4 : Động phòng hoa nến --> orginal Chương 5 : Mới vào Tề gia --> orginal Chương 6 : Thưởng phạt rõ ràng --> orginal Chương 7 : Lần đầu giao lòng --> orginal Chương 8 : Nhà chồng thân thuộc --> orginal Chương 9 : Biểu ca Lâm gia --> orginal Chương 10 : Sáng quắc hoa --> orginal Chương 11 : Duyên cạn duyên sâu --> orginal Chương 12 : Đi cùng dài giữ lại --> orginal Chương 13 : Xanh xanh con câm --> orginal Chương 14 : Từ tốn tim ta --> orginal Chương 15 : Đào yêu yêu --> orginal Chương 16 : Xuân ý dồi dào --> orginal Chương 17 : Chân tướng ở tức --> orginal Chương 18 : Mây mù tan biến --> orginal Chương 19 : Cùng lòng cùng kết --> orginal Chương 20 : Nghi mây trùng trùng --> orginal Chương 21 : Cơ duyên khéo gặp --> orginal Chương 22 : Cố tri tha hương --> orginal Chương 23 : Nguy cơ tiềm phục --> orginal Chương 24 : Duy quân ở lòng --> orginal Chương 25 : Trong một ý niệm --> orginal Chương 26 : Mưa gió cùng thuyền --> orginal Chương 27 : Lấy mắt còn mắt --> orginal Chương 28 : Cùng giường cộng gối --> orginal Chương 29 : Trà lâu mời ước chừng --> orginal Chương 30 : Mạnh nhị công tử --> orginal Chương 31 : Nhào mồng một mê ly --> orginal Chương 32 : Thật thật giả giả --> orginal Chương 33 : Mạnh hai Tề Tam --> orginal Chương 34 : Đầu độc hành hung --> orginal Chương 35 : Hắc thủ phía sau màn --> orginal Chương 36 : Bọ ngựa bắt ve --> orginal Chương 37 : Nước rơi đá ra --> orginal Chương 38 : Nhân gian mềm mại --> orginal Chương 39 : Bên ngoài mặc Đặng Châu --> orginal Chương 40 : Biết châu thông xử --> orginal Chương 41 : Tiểu biệt gặp lại --> orginal Chương 42 : Tình vẻ sâu xa nhúc nhích --> orginal Chương 43 : Đạo nghĩa giao --> orginal Chương 44 : Cùng quân giao lòng --> orginal Chương 45 : Người quen cũ gặp nhau --> orginal Chương 46 : Vui mừng oan gia --> orginal Chương 47 : Phong Tiêu Tiêu này --> orginal Chương 48 : Hoa nông một chuyện --> orginal Chương 49 : Vái trăng tốt tiết --> orginal Chương 50 : Tri phủ ám thăm --> orginal Chương 51 : Duy nguyện quân an --> orginal Chương 52 : Sinh tử giữa --> orginal Chương 53 : Họ hàng xa bái phỏng --> orginal Chương 54 : Một sóng ba chiết khấu --> orginal Chương 55 : Ngày lạnh chuyển thu --> orginal Chương 56 : Sóng ngầm dâng trào --> orginal Chương 57 : Mạnh đại công tử --> orginal Chương 58 : Âm kém dương sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 59 : Chùa miếu quỷ được --> orginal Chương 60 : Hiểm giống khoen sinh --> orginal Chương 61 : Tốp mở mê vụ --> orginal Chương 62 : Vây khốn thú vẫn đấu --> orginal Chương 63 : Ngàn quân một phát --> orginal Chương 64 : Dẫn rắn ra hang --> orginal Chương 65 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 66 : Vợ chồng đoàn tụ --> orginal Chương 67 : Viện binh ngàn dặm --> orginal Chương 68 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 69 : Bấn loạn nhân duyên --> orginal Chương 70 : Vạch mưu lập kế --> orginal Chương 71 : Tin cùng đeo vứt --> orginal Chương 72 : Phía xa gần thân --> orginal Chương 73 : Cô nương Quý gia --> orginal Chương 74 : Ngày thường từ tốn --> orginal Chương 75 : Một năm giấy cưới --> orginal Chương 76 : Nhân duyên chú định --> orginal Chương 77 : Vui được lân nhi --> orginal Chương 78 : Nhiều nhiều trăng tròn --> orginal Chương 79 : Khởi hành hồi kinh --> orginal Chương 80 : Tiểu biệt gặp lại --> orginal Chương 81 : Tình sâu mấy rất nhiều --> orginal Chương 82 : Vui kết liền/ngay cả lý --> orginal Chương 83 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 84 : Kết cục lớn chương --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-01 21:50:16