Truyện không tồn tại hoặc đã được gỡ khỏi hệ thống!

Từ ngày 06/08/2021. Hệ thống đã cập nhật lại tên Hán Việt của các truyện. VD: vũ=>võ, trọng sinh=>trùng sinh, lĩnh chủ=>lãnh chúa, công chủ=>công chúa, chủ tể=>chúa tể...Nên sẽ ảnh hưởng đến link truyện.!

Từ ngày 11/08/2021. Hệ thống đã gỡ khoảng hơn 60.000 truyện trùng lặp với tiêu chí trùng tên và trùng tác giả trên các nguồn khác nhau (để tránh bị đầy bộ nhớ).

Vui lòng thử tìm truyện từ các nguồn khác bằng ô tìm kiếm!. Hoặc click vào link bên dưới để thử tìm kiếm những truyện có tiêu đề tương tự