Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


TàoTặcgiảngiới:S ác hmớitốnglúcđượcđãtruyềnl ê n,chàođónmọingườicấtchứa
TàoTặcgiảngiới:Sáchmớitốnglúcđượcđãtruyềnlên,chàođónmọingườicấtchứa


Tào Tặc giản giới: Sách mới tống lúc được đã truyền lên, chào đón mọi người cất chứa


曹贼简介:新书宋时行已上传,欢迎大家收藏


2011 năm,CanhTânnghi ê nglựcđánhtạo,mộtgiờđồnghồchuyệnxưacủaTàoTặcHttps://

2011 năm,CanhTânnghiênglựcđánhtạo,mộtgiờđồnghồchuyệnxưacủaTàoTặcHttps://


2011 năm, Canh Tân nghiêng lực đánh tạo, một giờ đồng hồ chuyện xưa của Tào Tặc. Https://


2011 年,庚新倾力打造,一个小曹贼的故事。https://

Nhật Báo ngày hai mươi bốn tháng sáu 1 đem công thành vạn xương cốt khô --> orginal Nhật Báo hai mươi lăm tháng sáu hoàng thúc cùng phúc con nít cơ tình diễn nghĩa --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi sáu tháng sáu kỳ thực không thích trinh thám kịch --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi bảy tháng sáu thần thám tào A Phúc --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi tám tháng sáu lẽ nào, ngày không bảo hộ ta hán buồng giang sơn --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi chín tháng sáu trên vết thương lại vung đem muối! --> orginal nhật kí ngày ba mươi tháng sáu giết không chết Lưu hoàng thúc --> orginal Nhật Báo bảy tháng một ngày ta tiêu nào, thiên hạ định vậy --> orginal nhật kí ngày hai tháng bảy Tào Tặc nho nhỏ, rất nhiều đau đầu --> orginal Nhật Báo ngày ba tháng bảy 1 cái đối thủ hợp cách mới có thể thể hiện bản thân --> orginal Nhật Báo ngày bốn tháng bảy liên quan với mưu sĩ! (1) --> orginal Nhật Báo lần bên ngoài thiên liên quan với mưu sĩ! (2) --> orginal Nhật Báo ngày năm tháng bảy thuận cán bò, trả cho truân ruộng người --> orginal Nhật Báo ngày sáu tháng bảy cùng với trời phấn đấu, vui vô cùng! --> orginal Nhật Báo ngày bảy tháng bảy nổi sinh nổi tình, giống như mơ 1 tràng --> orginal Nhật Báo ngày tám tháng bảy đi ra lăn lộn sớm muộn là muốn còn --> orginal Nhật Báo ngày chín tháng bảy chiến ngựa trắng Quan Độ vì trước --> orginal Nhật Báo bảy tháng một mười ngày giết Nhan Lương chém Văn Sửu --> orginal Nhật Báo bảy tháng một mười một ngày kỳ thực chết trước chính là Văn Sửu --> orginal Nhật Báo bảy tháng một mười hai ngày tiểu thuyết --> orginal Nhật Báo tám tháng một mười lăm ngày tiểu phẩm liên quan với bắc hoạn --> orginal Nhật Báo tám tháng một mười lăm ngày nam nhi sinh thế gian, cùng tráng khi phong hầu --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi tám tháng chín nhiều màu Mã Mạnh Khởi --> orginal Nhật Báo ngày hai mươi chín tháng chín thành kẻ gian sơ dựng dồn --> orginal Nhật Báo ngày ba mươi tháng chín trong thế giới tàn khốc --> orginal Nhật Báo một mười tháng một mười ngày bắt nạt/ức hiếp mềm sợ cứng rắn --> orginal Nhật Báo một mười tháng một mười hai ngày tây tìm tận tây tìm --> orginal Nhật Báo một mười tháng một mười lăm ngày hắn núi đá, có thể công ngọc --> orginal Chương 1 : Kiếp sau đừng làm anh hùng --> orginal Chương 2 : Sinh gặp xây an nguyên năm --> orginal Chương 3 : Ta muốn cương cường (một / hai) --> orginal Chương 4 : Thành nhớ hiệu buôn (hai / hai) cầu đề cử cất chứa! --> orginal Chương 5 : Đại trượng phu khi giết người (1) (một / hai) --> orginal Chương 5 : Đại trượng phu khi giết người (2) hai / hai --> orginal Chương 6 : Đại trượng phu khi giết người (3) một / hai --> orginal Chương 7 : Côn bằng chắc có cưỡi gió ngày (hai / hai) cầu đề cử --> orginal Chương 8 : Tiền đặt cuộc mưu tương lai (một / hai) --> orginal Chương 9 : Gió tuyết đêm người tới (1) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 9 : Gió tuyết đêm người tới (2) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 10 : Sồ chim sơ đề --> orginal Chương 11 : Ta có Lăng Vân chí (một / hai) cầu đề cử! --> orginal Chương 12 : Cức Dương đặng thôn (hai / hai) --> orginal Chương 13 : Chị gái (một / hai) cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 14 : Đệ tử Lộc môn (1) một / hai --> orginal Chương 14 : Đệ tử Lộc môn (2) hai / hai --> orginal Chương 15 : Ai cao quý so với ai (1) cầu đề cử --> orginal Chương 15 : Ai cao quý so với ai (2) hai / hai --> orginal Chương 16 : Ai cao quý so với ai (3) một / hai --> orginal Chương 17 : Ai cao quý so với ai (4) hai / hai --> orginal Chương 17 : Ai cao quý so với ai (5) một / hai --> orginal Chương 18 : Cha con đêm lời (1) hai / hai --> orginal Chương 18 : Cha con đêm lời (2) một / ba --> orginal Chương 19 : Nhà mới (1) hai / ba --> orginal Chương 19 : Nhà mới (2) ba / ba --> orginal Chương 20 : Thác (1) --> orginal Chương 20 : Thác (2) hai / ba cầu đề cử cất chứa --> orginal Chương 21 : Bàng Đức Công (ba / ba) cầu đề cử, cầu thu --> orginal Chương 22 : Hình rồng lục soát xương cốt (1) --> orginal Chương 22 : Hình rồng lục soát xương cốt (2) hai / ba --> orginal Chương 23 : Hỏa thần ca (1) --> orginal Chương 23 : Hỏa thần ca (2) một / hai cầu đẩy, cầu thu --> orginal Chương 24 : Hàng xóm có nữ (1) hai / hai --> orginal Chương 24 : Hàng xóm có nữ (2) một / hai --> orginal Chương 25 : Hồng nương tử mời (hai / hai) --> orginal Chương 26 : Quyền tên thái cực (1) --> orginal Chương 26 : Quyền tên thái cực (2) hai / hai --> orginal Chương 27 : 0 luyện cương đao (1) --> orginal Chương 27 : 0 luyện cương đao (2) --> orginal Chương 28 : Hào môn Kinh Tương --> orginal Chương 29 : 9 nữ thành (hai / ba) hướng bảng, cầu đề cử --> orginal Chương 30 : Tuỳ tùng (ba / ba) đánh lăn cầu đề cử --> orginal Chương 31 : Võ Tốt Nghĩa Dương (1) một / ba cầu đề cử --> orginal Chương 32 : Võ Tốt Nghĩa Dương (2) --> orginal Chương 33 : Võ Tốt Nghĩa Dương (3) ba / ba --> orginal Chương 34 : Võ Tốt Nghĩa Dương (4) cầu đề cử! --> orginal Chương 35 : Võ Tốt Nghĩa Dương (5) hai / hai --> orginal Chương 36 : Võ Tốt Nghĩa Dương (6) một / hai --> orginal Chương 37 : Kiêu ngạo không chết (hai / hai) cầu đề cử --> orginal Chương 38 : Nông phu cùng rắn (một / hai) --> orginal Chương 39 : Cảm giác nguy cơ (hai / hai) --> orginal Chương 40 : Uyển Thành hiến đao --> orginal Chương 41 : Uyển Thành mặt trời chiều tụ họp --> orginal Chương 42 : Uyển Thành thay đổi to lớn (một / năm) --> orginal Chương 43 : Sự kinh diễm của Uyển Thành 1 đao (hai / năm) --> orginal Chương 44 : Uyển Thành đắm chìm (ba / năm) --> orginal Chương 45 : Uyển Thành đi đâu về đâu (bốn / năm) cầu đẩy --> orginal Chương 46 : Uyển Thành lựa chọn (năm / năm) cầu đề cử --> orginal Chương 47 : Uyển Thành Ác Lai (một / ba) --> orginal Chương 48 : Uyển Thành cao khâu đình (hai / ba) --> orginal Chương 49 : Uyển Thành người trâu lớn (1) ba / ba --> orginal Chương 49 : Uyển Thành người trâu lớn (2) một / hai --> orginal Chương 50 : Uyển Thành rơi màn (hai / hai) cầu đề cử --> orginal Chương 51 : Hạ Hầu Lan (một / hai) --> orginal Chương 52 : Hạ Hầu Lan (2) hai / hai --> orginal Chương 53 : Tào công dưới trướng, ai nhưng vì đem? --> orginal Chương 54 : Đồng hành (một / hai) cầu đề cử --> orginal Chương 55 : Về nhà (hai / hai) --> orginal Chương 56 : Vườn đào Trương gia --> orginal Chương 57 : Buồn cùng vui (hai / hai) cầu đề cử --> orginal Chương 58 : Tỉnh táo sao? --> orginal Chương 59 : Cuộc đời thật vui vẻ chuyện (một / hai) cầu phiếu --> orginal Chương 60 : Nhận rõ thân phận của bản thân (1) --> orginal Chương 60 : Nhận rõ thân phận của bản thân (2) --> orginal Chương 61 : Đầm rồng --> orginal Chương 62 : Ác Lai hung mãnh (ba / ba) cầu đề cử phiếu --> orginal Chương 63 : Võ Tốt đã chết --> orginal Chương 64 : Trong quan lão quân lời tiền trình --> orginal Chương 65 : Sự lo âu của Tào Cấp --> orginal Chương 66 : Lịch sử, còn là diễn nghĩa --> orginal Chương 67 : Gặp lại --> orginal Chương 68 : Lang lăng --> orginal Chương 69 : Kẻ thù --> orginal Chương 70 : Bá vương 3 ném --> orginal Chương 71 : Ghen ghét ác như thù Mãn Bá Ninh --> orginal Chương 72 : Nuôi dưỡng thành kế hoạch thứ 1 đạn (1) --> orginal Chương 73 : Nuôi dưỡng thành kế hoạch thứ 1 đạn (2) --> orginal Chương 74 : Nuôi dưỡng thành kế hoạch thứ 1 đạn (3) --> orginal Chương 75 : Đánh cuộc --> orginal Chương 76 : Gia thần (hai / ba) cầu đề cử --> orginal Chương 77 : Không đơn giản 1 người nhà (ba / ba) --> orginal Chương 78 : Sơ sẽ --> orginal Chương 79 : Hổ bí --> orginal Chương 80 : Nghi đậu bộc phát --> orginal Chương 81 : Tây vực kì đen (hai / hai) --> orginal Chương 82 : Tên, hay không thể nói (1) --> orginal Chương 83 : Tên, hay không thể nói (2) --> orginal cuốn 1 cảm ngôn --> orginal Chương 84 : Tên, hay không thể nói --> orginal Chương 85 : Tên, hay không thể nói (4) --> orginal Chương 86 : Tên, hay không thể nói (5) --> orginal Chương 87 : Chuyện nhà chuyện nước thiên hạ chuyện --> orginal Chương 88 : Hoàng thân quốc thích --> orginal Chương 89 : Tào 2 đờivs hoàng 2 đời --> orginal Chương 90 : Ai là ai không phải (hai / hai) cầu đề cử phiếu --> orginal Chương 91 : Làm 1 đời huynh đệ --> orginal Chương 92 : Nhỏ 8 nghĩa (hai / hai) --> orginal Chương 93 : Phong Khởi Vân nhúc nhích --> orginal Chương 94 : Kéo bè kết phái --> orginal Chương 95 : Miên bên trong giấu kim --> orginal Chương 96 : Vinh diệu tức ta mạng --> orginal Chương 97 : Quỷ tài --> orginal Chương 98 : Vạch mưu tiền trình --> orginal Chương 99 : Tử Liêm không liêm --> orginal Chương 100 : Túc Vệ Chi trách --> orginal Chương 101 : Ác Lai đấu Hổ Si (1) --> orginal Chương 102 : Ác Lai đấu Hổ Si (2) gấp cầu vé tháng! --> orginal Chương 103 : Phúc này họa này --> orginal Chương 104 : Sông 1 công phường --> orginal Chương 105 : Hổ báo cưỡi --> orginal Chương 106 : 3 vui lâm môn (1) --> orginal Chương 107 : 3 vui lâm môn (2) 3 càng cầu đề cử phiếu! --> orginal Chương 108 : 3 vui lâm môn (3) --> orginal Chương 109 : Nuôi dưỡng thành kế hoạch thứ hai đạn --> orginal Chương 110 : 1 cái hảo hán 3 cái giúp --> orginal Chương 111 : Nhà Hán chó --> orginal Chương 112 : Khởi hành (một / hai) --> orginal Chương 113 : Nguyện nghe tường tận --> orginal Chương 114 : Hồ Ban Mã tặc (một / hai) --> orginal Chương 115 : Trộm Hồ Ban Mã tặc --> orginal Chương 116 : Trần Đăng? Tiết Châu! --> orginal Chương 117 : Lôi Tự giặc cướp --> orginal Chương 118 : Chuyện phất áo đi, giấu sâu công cùng tên (1) --> orginal Chương 119 : Chuyện phất áo đi, giấu sâu công cùng tên (2) --> orginal Chương 120 : Chuyện phất áo đi, giấu sâu công cùng tên (3) --> orginal Chương 121 : Chuyện phất áo đi, giấu sâu công cùng tên (4) --> orginal Chương 122 : Hải Tây huyện hạ mã uy --> orginal Chương 123 : Làm gì được vì kẻ gian? --> orginal Chương 124 : 3 hại (hai / ba) cầu đề cử phiếu --> orginal Chương 125 : Ngày thứ 1 (ba / ba) lại cầu đề cử phiếu! --> orginal Chương 126 : Giang đơn hổ thần --> orginal Chương 127 : Quả hồng muốn chọn mềm nắm/bóp/nhéo --> orginal Chương 128 : 1 tay che trời --> orginal Chương 129 : Thủ đoạn sấm sét --> orginal Chương 130 : Kính rượu không ăn uống rượu phạt --> orginal Chương 131 : Cá hôn đồng trấn --> orginal Chương 132 : Hạ trùng không thể ngữ băng (thượng) --> orginal Chương 132 : Hạ trùng không thể ngữ băng (hạ) --> orginal Chương 133 : Ai tán thành, ai phản đối (1) --> orginal Chương 134 : Ai tán thành, ai phản đối (2) --> orginal Chương 135 : Ai tán thành, ai phản đối (3) hai / ba --> orginal Chương 136 : Ngộp tóc lớn tài (ba / ba) 3 càng tất, cầu vé tháng! --> orginal Chương 137 : Nghi đậu trùng trùng (thượng) một / ba --> orginal Chương 137 : Nghi đậu trùng trùng (hạ) hai / ba --> orginal Chương 138 : Hạ Bi (ba / ba) cầu đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 139 : Chiếu đêm trắng (1) --> orginal Chương 140 : Chiếu đêm trắng (2) --> orginal Chương 141 : Hao hổ --> orginal Chương 142 : Mật bọc lớn ngày (thượng) --> orginal Chương 142 : Mật bọc lớn ngày (hạ) một / bốn --> orginal Chương 143 : Lão tham (hai / bốn) --> orginal Chương 144 : Tiêu đuôi tỳ bà (ba / bốn) --> orginal Chương 145 : 0 cổ hồng nhan (bốn / bốn) --> orginal Chương 146 : Thù này không báo không phải quân tử (bốn + một) --> orginal Chương 147 : Tổ nước bên sông bàn về anh hùng (bốn + hai) --> orginal Chương 148 : Vùng đất chấn thương truân (1) --> orginal Chương 149 : Vùng đất chấn thương truân (2) --> orginal Chương 150 : Vùng đất chấn thương truân (3) ba / bốn --> orginal Chương 151 : Vùng đất chấn thương truân (4) --> orginal Chương 152 : Vùng đất chấn thương truân (5) --> orginal Chương 153 : Còn không có kết thúc --> orginal Chương 154 : Chân hung --> orginal Chương 155 : Giao dịch (bốn / bốn) --> orginal Chương 156 : Mỗi người lấy những thứ mà mình cần --> orginal Chương 157 : Chinh tích --> orginal Chương 158 : Lựa chọn --> orginal Chương 159 : Đôi xu --> orginal Chương 160 : Đôi xu (tiếp theo) --> orginal Chương 161 : Úc Châu Sơn (một / ba) --> orginal Chương 162 : Ban Xuân (hai / ba) --> orginal Chương 163 : Vân Sơn gạo được (ba / ba) --> orginal Chương 164 : Kẻ thù? --> orginal Chương 165 : Mới nghe Lỗ thị thành Đông --> orginal Chương 166 : Cao chạy xa bay --> orginal Chương 167 : Lậu buồng minh --> orginal Chương 168 : Đông lăng đình --> orginal Chương 169 : Gió mây lại lên --> orginal Chương 170 : Sông 1 chém --> orginal Chương 171 : Giang Đông đi theo --> orginal Chương 172 : Đan Đồ 1 đêm --> orginal Chương 173 : Xà lên quân tử --> orginal Chương 174 : Tình tin --> orginal Chương 175 : Xa nghĩ năm đó, quạt lông chim luân khăn --> orginal Chương 176 : Khúc có lầm, Chu lang lo --> orginal Chương 177 : Tôn gia có nữ --> orginal Chương 178 : Tiểu tặc, ngươi cẩn thận! --> orginal Chương 179 : Chỉ điểm bến mê --> orginal Chương 180 : Oản tơ xanh (1) --> orginal Chương 181 : Oản tơ xanh (2) --> orginal Chương 182 : Oản tơ xanh (3) --> orginal Chương 183 : Oản tơ xanh (4) --> orginal Chương 184 : Gấm buồm kẻ gian --> orginal Chương 185 : Phụng nghĩa giáo úy --> orginal Chương 186 : Thảm án (1) --> orginal Chương 187 : Thảm án (2) --> orginal Chương 188 : Thảm án (3) --> orginal Chương 189 : Thảm án (4) --> orginal Chương 190 : Thổi mơ đến Tây Châu --> orginal Chương 191 : Chớ bắt nạt/ức hiếp thiếu niên nghèo --> orginal Chương 192 : Gấm buồm theo được --> orginal Chương 193 : Trường Giang 3 chồng chất sóng --> orginal Chương 194 : Biển lăng úy --> orginal Chương 195 : Trú Mã Đông lăng đình --> orginal Chương 196 : Ân nghĩa --> orginal Chương 197 : Uy hiếp --> orginal Chương 198 : Xuất binh --> orginal Chương 199 : Kiên định lòng --> orginal Chương 200 : Đặng Chi (một / ba) --> orginal Chương 201 : Nước công (hai / ba) --> orginal Chương 202 : Khúc Dương (ba / ba) --> orginal Chương 203 : Bàn về chiến (một / ba) --> orginal cảm ngôn --> orginal Chương 204 : Sơ chiến (hai / ba) --> orginal Chương 205 : Hạ mã uy (ba / ba) --> orginal Chương 206 : Ta đem mang các người phó chết (một / ba) --> orginal Chương 207 : Trộm doanh (hai / ba) --> orginal Chương 208 : Ngày thứ 1 (ba / ba) cầu vé tháng! --> orginal Chương 209 : Ta chỉ cần Khúc Dương --> orginal Chương 210 : 0 cưỡi đột kích (hai / hai) --> orginal Chương 211 : Đêm không ngủ --> orginal Chương 212 : Dương Đông đánh tây (hai / hai) cầu vé tháng! ! --> orginal Chương 213 : Trần Đăng xuất binh --> orginal thứ hai trăm mười bốn tranh đoạt từng giây từng phút (hai / hai) --> orginal Chương 215 : Kỳ binh --> orginal Chương 216 : Đánh úp Trương Văn Viễn (hai / ba) --> orginal Chương 217 : Ai là ai không phải (ba / ba) --> orginal Chương 218 : Binh vây khốn Hạ Bi (một / ba) --> orginal Chương 219 : Én người (hai / ba) cầu vé tháng --> orginal Chương 220 : Sơ sẽ Lưu Huyền Đức (ba / ba) --> orginal Chương 221 : Kiêu hùng tư --> orginal Chương 222 : Lật tay mây, che tay mưa --> orginal Chương 223 : Chỉ vì kia kiều ngây ngô cười lúm đồng tiền --> orginal Chương 224 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 225 : Xa nghĩ phụng trước năm đó --> orginal Chương 226 : Sinh cùng chết --> orginal Chương 227 : Họ hàng? --> orginal Chương 228 : Liều mạng --> orginal Chương 229 : Cửa ải Vân Trường --> orginal Chương 230 : Hao hổ về trời --> orginal Chương 231 : Hoạ sát thân --> orginal Chương 232 : Chọn lựa --> orginal Chương 233 : Chư Quân, trân trọng! --> orginal cuốn 1 cảm ngôn --> orginal Chương 234 : Hạ Hầu Chân --> orginal Chương 235 : Bà lão --> orginal Chương 236 : Hơi có lai lịch --> orginal Chương 237 : Dự châu nguy --> orginal Chương 238 : Ngày xe --> orginal Chương 239 : Cùng tông --> orginal Chương 240 : Bắt sống --> orginal Chương 241 : Bại người không có nhân quyền --> orginal Chương 242 : Hổ báo cưỡi (một / hai) --> orginal Chương 243 : Về nhà (hai / hai) --> orginal Chương 244 : Tây lạnh Mã Đằng --> orginal Chương 245 : Áo mang chiếu (một / hai) --> orginal Chương 246 : Xanh mai nấu rượu (1) hai / hai --> orginal Chương 247 : Xanh mai nấu rượu (2) một / ba --> orginal Chương 248 : Xanh mai nấu rượu (3) hai / ba --> orginal Chương 249 : Phương Thiên Họa Kích (ba / ba) cầu vé tháng rồi! ! --> orginal Chương 250 : Thiên hạ văn chương 1 lớn sao chép (một / ba) --> orginal Chương 251 : Nhà ta vạn dặm hầu (hai / ba) --> orginal Chương 252 : Tiên sinh Khổng Minh (một / bốn) --> orginal Chương 253 : Cát tiên ông (hai / bốn) --> orginal Chương 254 : Hán Lạc Dương thành (ba / bốn) cầu vé tháng, cầu vé tháng! --> orginal Chương 255 : Liều thầy có nói (bốn / bốn) --> orginal Chương 256 : Môi thương lưỡi kiếm (một / ba) cầu vé tháng --> orginal Chương 257 : Rợn ra 1 thân mồ hôi lạnh (hai / ba) --> orginal Chương 258 : Lục Hồn núi --> orginal Chương 259 : Mộ hổ --> orginal Chương 260 : Học làm người --> orginal Chương 261 : Yêu liên nói --> orginal Chương 262 : Nguy cơ đem sắp --> orginal Chương 263 : Tào Công Xa --> orginal Chương 264 : Lâm nguy chịu mạng --> orginal Chương 265 : Đi lập tức mặc --> orginal Chương 266 : Xuất chiêu --> orginal Chương 267 : Đầu độc mê --> orginal Chương 268 : Địch không nhúc nhích, ta không nhúc nhích ; địch 1 nhúc nhích, ta lộn xộn! --> orginal Chương 269 : Nguyện vì công tử hướng --> orginal Chương 270 : Tuyết liên, tuyết liên (1) --> orginal Chương 271 : Tuyết liên, tuyết liên (2) --> orginal Chương 272 : Đen mạo đến --> orginal Chương 273 : Mạng án điệt ra --> orginal Chương 274 : Án trong án --> orginal Chương 275 : Thứ 3 cọc mạng án --> orginal Chương 276 : Chân tướng, sơ lộ vẻ manh mối --> orginal Chương 277 : Trong núi Tô thị --> orginal Chương 278 : Còn không có kết thúc! --> orginal Chương 279 : Lý trong lang --> orginal cảm ngôn kiêm cầu bảo vệ thấp vé tháng --> orginal Chương 280 : Ai đúng ai sai/lầm/nhầm lẫn (một / hai) --> orginal Chương 281 : Dám không tin ta? (hai / hai) --> orginal Chương 282 : Lý Văn Thành sơ hiến sách (một / hai) --> orginal Chương 283 : Đầu danh trạng (hai / hai) --> orginal Chương 284 : Tào Tặc hung mãnh --> orginal Chương 285 : Lại sẽ nhà Hán chó --> orginal Chương 286 : Giả Hủ quy hàng --> orginal Chương 287 : 1 thiên hịch văn dẫn phát huyết án --> orginal Chương 288 : Sự đáp trả của Giả Hủ --> orginal Chương 289 : Cử chỉ hiền nào cần tránh thân (một / hai) --> orginal Chương 290 : Màn lớn mở ra, ngựa trắng vây --> orginal Chương 291 : Hà Bắc 4 đình cột (một / ba) --> orginal Chương 292 : Lệch cách lịch sử của quỹ đạo (hai / ba) --> orginal Chương 293 : Dồn Giả Hủ hiến kế (ba / ba) cầu vé tháng --> orginal Chương 294 : Huyền Đức nào lấy chứng minh? --> orginal Chương 295 : Giả Hủ làm được sơ 1 --> orginal Chương 296 : Đều đình đợi cũng đủ rồi --> orginal Chương 297 : Phong thủy thay phiên chuyển --> orginal Chương 298 : Liệt Diễm đốt thành --> orginal chu 1, nhưng cầu đề cử phiếu hay không --> orginal Chương 299 : Chém Nhan Lương (một / hai) --> orginal Chương 300 : Ai giết Nhan Lương? (hai / hai) --> orginal Chương 301 : Quan Độ Duyên Tân (một / hai) cầu vé tháng! --> orginal Chương 302 : Tháng đen giết người đêm (hai / hai) --> orginal các loại thê lương, các loại bạo, chen chúc mà tới, lão mới 3 nói đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 303 : Vây Ngụy cứu Triệu (một / hai) --> orginal Chương 304 : Hao hổ trùng sinh (một / hai) --> orginal bảy một mười ba 2 càng sau, cầu đề cử phiếu, cầu vé tháng! --> orginal Chương 305 : Hành quân ở trên đường chính xác (một / hai) --> orginal Chương 306 : Lấy lui làm tiến (hai / hai) --> orginal Chương 307 : Duyên Tân lớn rút lui (1) --> orginal Chương 308 : Duyên Tân quá rút lui (2) --> orginal Chương 309 : Duyên Tân lớn rút lui (3) một / hai --> orginal Chương 310 : Duyên Tân lớn rút lui (4) --> orginal Chương 311 : Duyên Tân lớn rút lui (5) một / hai --> orginal Dung lão mới khôi phục 1 ngày, hơn nữa càng 1 chương! --> orginal Chương 312 : Duyên Tân lớn rút lui (6) một / ba --> orginal Chương 313 : Duyên Tân lớn rút lui (7) hai / ba --> orginal Chương 314 : Duyên Tân lớn rút lui (8) ba / ba --> orginal Chương 315 : Duyên Tân lớn rút lui (9) một / hai --> orginal Chương 316 : Duyên Tân lớn rút lui (10) hai / hai --> orginal Chương 317 : Duyên Tân lớn rút lui (11) --> orginal Chương 318 : Duyên Tân lớn rút lui (12) hai / hai --> orginal Chương 319 : Ninh ta thua người, vô người thua ta? --> orginal Chương 320 : Tuyệt địa lớn phản công (hai / hai) --> orginal Chương 321 : Trương Hợp (một / hai) --> orginal Chương 322 : Cùng 5 con lương tướng đồng hành (hai / hai) --> orginal bảy hai mươi ba 2 càng tất, cầu 10 Trương Nguyệt phiếu có thể hay không? --> orginal Chương 323 : Trong cung bên cạnh cửa tư mã --> orginal chu 1, hướng về phía mọi người cầu dưới đề cử, vé tháng. --> orginal Chương 324 : Trong dương thôn phu --> orginal Chương 325 : Cha con đều 2000 đá (hai / hai) --> orginal Chương 326 : Sinh tử giữa, Tào Bằng trở về Hứa Đô (một / ba) --> orginal Chương 327 : Hướng mũ 1 giận (hai / ba) --> orginal bảy hai mươi sáu 2 càng sau, thẻ ở --> orginal Chương 328 : Mặt mũi nhà Hán --> orginal Chương 329 : Chiến sự Quan Độ lên --> orginal Chương 330 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 331 : Ta chỉ cầu công đạo --> orginal Chương 332 : Bỏ được 1 thân lóc thịt dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa --> orginal bảy hai mươi chín 2 càng 1 vạn 9, cầu 10 Trương Nguyệt phiếu có thể hay không? --> orginal mới hơn trì hoãn tới khoảng 11 giờ. --> orginal Chương 333 : Đặng Tắc trở về Hứa Đô --> orginal 7 tháng 1 ngày cuối cùng, mời mọi người xem xem! --> orginal Chương 334 : Phấn mực lên tràng --> orginal Chương 335 : Sống màu sinh hương --> orginal cảm ơn lấy cùng 8 tháng kế hoạch mới hơn, kiêm cầu bảo vệ thấp vé tháng! ! --> orginal Chương 336 : 2 chọn 1, lựa chọn đề (một / hai) cầu vé tháng --> orginal Chương 337 : Dự định rắn, ám sát! --> orginal tám một ngày 2 càng kết thúc, cầu đề cử phiếu, cầu vé tháng! --> orginal Chương 338 : 5 cầm công (một / hai) --> orginal Chương 339 : 3 chữ kinh (hai / hai) cầu bảo vệ thấp vé tháng! --> orginal Chương 340 : Tào Trùng bái sư (một / hai) cầu vé tháng! --> orginal Chương 341 : 1 thiên văn chương nhúc nhích thiên hạ --> orginal Chương 342 : 1 núi không dung 2 hổ --> orginal Chương 343 : Thái sơn giá lâm --> orginal hơn nữa ở cho ta 1 ngày! --> orginal Chương 344 : Chuyện vui lên cửa --> orginal Chương 345 : 颍 xuyên thăm bạn --> orginal Chương 346 : Lưu Bị vào Kinh Châu --> orginal Chương 347 : Gió tuyết gặp người quen cũ --> orginal Chương 348 : Chu Hạ --> orginal Chương 349 : Chia lâu tất hợp, hợp lâu tất chia --> orginal Chương 350 : Nam nhân, thật khó! --> orginal Chương 351 : 3 năm sau --> orginal Chương 352 : Mạnh Đức tương cho đòi (hai / hai) --> orginal Chương 353 : Bi phẫn thơ (một / hai) --> orginal Chương 354 : Từ xưa hồng nhan nhiều mỏng mạng (hai / hai) --> orginal Chương 355 : Ta có tốt nhi nhưng thành rồng (một / hai) --> orginal Chương 356 : Cuối cùng 1 giờ học (hai / hai) --> orginal Chương 357 : Phó sứ thì ra là hắn (một / hai) --> orginal Chương 358 : Đều không phải là đèn cạn dầu (hai / hai) --> orginal Chương 359 : Niệm sự từ tốn của trời đất --> orginal hôm nay chỉ có 1 càng! --> orginal Chương 360 : Nam nhi sinh thế gian, cùng tráng khi phong hầu! --> orginal Chương 361 : Sát khí lẫm liệt --> orginal Chương 362 : Sắp sông ám sát --> orginal Chương 363 : Cắt cổ lễ --> orginal Chương 364 : Giấu trời vượt biển --> orginal hôm nay chỉ có 1 càng, thay mặt phát. --> orginal Chương 365 : Chu Lương --> orginal hạn điện không có cách mới hơn, xin nghỉ phép --> orginal Chương 366 : Hung nô, hung nô (1) --> orginal Chương 367 : Hung nô, hung nô (2) hai / hai --> orginal Chương 368 : Hung nô, hung nô (3) --> orginal Chương 369 : Hung nô, hung nô (4) --> orginal Chương 370 : Hồ khèn lá 18 vỗ --> orginal Chương 371 : 0 cổ hồng nhan tuyệt hát --> orginal Chương 372 : Không chọn thủ đoạn --> orginal chỉ có 1 càng, thực sự xin lỗi! --> orginal xin nghỉ phép, tới 28 ngày khôi phục mới hơn! ! ! ! --> orginal Chương 373 : Tìm hấn --> orginal Chương 374 : Tấc bước không để cho --> orginal mới hơn trì hoãn 1 cái! --> orginal Chương 375 : Ngậm dê --> orginal Chương 376 : Gầy ngựa lớn vàng --> orginal Chương 377 : Sư tử hổ báo thú --> orginal 8 tháng mới hơn tổng kết cùng 9 tháng kế hoạch mới hơn! ! ! --> orginal Chương 378 : Thích khách cuối cùng --> orginal Chương 379 : Tươi ti --> orginal Chương 380 : Túc mệnh tương phùng --> orginal Chương 381 : Bắc trong lang đem --> orginal Chương 382 : Hà tây tiến công thứ 1 đạn --> orginal Chương 383 : Hà tây tiến công thứ 1 đạn hồng trạch --> orginal Chương 384 : Hà tây tiến công thứ 1 đạn tây lạnh hãn tướng --> orginal Chương 385 : Hà tây tiến công thứ 1 đạn phụng nghĩa quân --> orginal Chương 386 : Hà tây tiến công thứ 1 đạn Hồng Thủy Tập --> orginal Chương 387 : Bệnh hổ cùng sói ác --> orginal trọng yếu thông báo! ! ! --> orginal Chương 388 : Bên ngoài Hồng Thủy Tập --> orginal Chương 389 : Con cháu Mã gia (trung thu tiết vui vẻ! ) --> orginal Chương 390 : Tào làm thụ đao --> orginal Chương 391 : Không có đề --> orginal xin nghỉ phép phát sốt, choáng không được! --> orginal liên quan với 2 ngày này đứt càng nguyên nhân --> orginal Chương 392 : Mạng án --> orginal Chương 393 : 1 thẳng đang chờ ngươi! --> orginal Chương 394 : Dã tâm bừng bừng --> orginal Chương 395 : Thuộc về hán còn là họ Mã? --> orginal Chương 396 : Loạn (1) --> orginal 2 càng tất, 1 chút nói rõ (trọng yếu)! ! --> orginal Chương 397 : Loạn (2) một / hai --> orginal Chương 398 : Loạn (3) hai / hai --> orginal Chương 399 : Nói Tào Bằng, Tào Bằng đến! --> orginal Chương 400 : Hạng trang múa kiếm ý ở phái công (hai / hai) --> orginal Chương 401 : Là địch là bạn? --> orginal Chương 402 : Móng Hoàng Phi điện (hai / hai) --> orginal Chương 403 : Văn cơ mời (1) --> orginal Chương 404 : Văn cơ mời (2) hai / hai --> orginal Chương 403 : Thầy trò (một / hai) --> orginal Chương 406 : Đỏ nước huyện --> orginal Chương 407 : Người, người, người! --> orginal Chương 408 : Sinh ý (hai / hai) --> orginal Chương 409 : Trong núi lớn cổ --> orginal Chương 410 : Xây an nhân khẩu 8 năm buôn bán kế hoạch! --> orginal Chương 411 : Mưu thần mãnh tướng phân xấp mà tới --> orginal Chương 412 : Hà tây thứ hai đạn (1) --> orginal Chương 413 : Hà tây thứ hai đạn (2) --> orginal Chương 414 : Hà tây thứ hai đạn (3) --> orginal Chương 415 : Hà tây thứ hai đạn (4) --> orginal Chương 416 : Hà tây thứ hai đạn (5) --> orginal Chương 417 : Hà tây thứ hai đạn (6) --> orginal Chương 418 : Hà tây thứ hai đạn (7) --> orginal Chương 419 : Đen mạo xuất kích --> orginal Chương 420 : Đắm chìm --> orginal Chương 421 : Không phải cùng cấp nhàn --> orginal Chương 422 : Ngày quân uy vũ (hai / hai) cầu đề cử! --> orginal Chương 423 : Minh mắc thiên uy, đều có thể giết --> orginal hôm nay là minh chủ nhiều thương mưa sinh nhật, giúp sinh nhật hắn vui vẻ! --> orginal Chương 424 : Trước nay chưa từng có cứng rắn --> orginal Chương 425 : Chiến mây loạn lên --> orginal Chương 426 : Phượng Sồ sơ kêu (1) --> orginal thu nhận phó bản, có ý người tường dò --> orginal Chương 427 : Phượng Sồ sơ kêu (2) --> orginal Chương 428 : Phượng Sồ sơ kêu (3) --> orginal Chương 429 : Phượng Sồ sơ kêu (4) --> orginal Chương 430 : Phượng Sồ sơ kêu (5) --> orginal Chương 431 : Phượng Minh Than lớn tiệp --> orginal Chương 432 : Bông tuyết cái kia bay tà tà --> orginal Chương 433 : Là lúc kết thúc! --> orginal Chương 434 : 1 đêm xây thành --> orginal Chương 435 : Hà tây thứ 3 đạn (1) --> orginal Chương 436 : Hà tây thứ 3 đạn (2) --> orginal Chương 437 : Hà tây thứ 3 đạn (3) --> orginal Chương 438 : Hà tây thứ 3 đạn (4) --> orginal Chương 439 : Hà tây thứ 3 đạn (5) --> orginal Chương 440 : Hà tây thứ 3 đạn (xong) --> orginal Chương 441 : Định hồng trạch --> orginal Chương 442 : Cảnh tượng lớn! ! ! --> orginal Chương 443 : Mỹ nhân báng trưng (1) --> orginal Chương 444 : Mỹ nhân báng trưng (2) --> orginal Chương 445 : Mỹ nhân báng trưng (3) --> orginal Chương 446 : Mỹ nhân báng trưng (4) --> orginal đề cử sự cân nhắc quyết định của 72 tên béo --> orginal Chương 447 : Mỹ nhân báng trưng (xong) --> orginal Chương 448 : Lạc thần vì tì --> orginal Chương 449 : Xây an hỏi đúng --> orginal Chương 450 : Đông Hán chót năm tài chính chiến --> orginal Chương 451 : Thực hàng chí --> orginal Chương 452 : Xây an 9 năm --> orginal Chương 453 : Lương Châu loạn (1) --> orginal Chương 454 : Lương Châu loạn (2) --> orginal Chương 455 : Lương Châu loạn (3) --> orginal Chương 456 : Lương Châu loạn (4) cầu đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 457 : Lương Châu loạn (5) --> orginal Chương 458 : Lương Châu loạn (6) --> orginal Chương 459 : Lương Châu loạn (7) --> orginal Chương 460 : Lương Châu loạn (8) cầu đề cử đề cử a! ! ! ! --> orginal Chương 461 : Lương Châu loạn (9) --> orginal Chương 462 : Lương Châu loạn (10) --> orginal Chương 463 : Lương Châu loạn (11) cầu đề cử phiếu! --> orginal Chương 464 : Lương Châu loạn (12) --> orginal Chương 465 : Lương Châu loạn (13) --> orginal 11 tháng bắt đầu, mở cái chương lẻ cầu bảo vệ thấp vé tháng! ! ! --> orginal Chương 466 : Lương Châu loạn (14) vái cầu bảo vệ thấp vé tháng! --> orginal đại tái Thư Bình Khu, mọi người đi vào xem xem. --> orginal Chương 467 : Lương Châu loạn (xong) lại cầu vé tháng! --> orginal Chương 468 : Bàng Đức thuộc về tào --> orginal Chương 469 : Được ta may mắn, mất ta mạng --> orginal Chương 470 : Ngựa văn cò --> orginal Chương 471 : Ai vì Cô Tang khiến? --> orginal Chương 472 : Triệu Vĩ chương --> orginal Chương 473 : Tào chết non --> orginal Chương 474 : Mây nhúc nhích (1) --> orginal Chương 475 : Mây nhúc nhích (2) --> orginal Chương 476 : Mây nhúc nhích (3) --> orginal Chương 477 : Mây nhúc nhích (4) --> orginal Chương 478 : Mây nhúc nhích (5) --> orginal Chương 479 : Mây nhúc nhích (6) --> orginal Chương 480 : Mây nhúc nhích (xong) cầu đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 482 : Thế giới có lớn bao nhiêu? --> orginal Chương 482 : Đại quyết chiến Lương Châu (1) --> orginal Chương 483 : Đại quyết chiến Lương Châu (2) --> orginal Chương 484 : Đại quyết chiến Lương Châu (3) cầu vé tháng, cầu đề cử! --> orginal Chương 485 : Đại quyết chiến Lương Châu (4) --> orginal Chương 486 : Đại quyết chiến Lương Châu (5) cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu! --> orginal Chương 487 : Đại quyết chiến Lương Châu (6) --> orginal Chương 488 : Đại quyết chiến Lương Châu (7) cầu vé tháng! ! --> orginal liên quan với Lăng Thầnmới hơn! --> orginal Chương 489 : Đại quyết chiến Lương Châu (8) --> orginal Chương 490 : Đại quyết chiến Lương Châu (9) hai / hai --> orginal Chương 491 : Đại quyết chiến Lương Châu (10) --> orginal Chương 492 : Đại quyết chiến Lương Châu (11) --> orginal Chương 493 : Đại quyết chiến Lương Châu (12) --> orginal Chương 494 : Đại quyết chiến Lương Châu (13) cầu vé tháng! ! ! --> orginal Chương 495 : Đại quyết chiến Lương Châu (14) --> orginal Chương 496 : Đại quyết chiến Lương Châu (15) cầu vé tháng! ! ! --> orginal Chương 497 : Đại quyết chiến Lương Châu (17) --> orginal Chương 498 : Đại quyết chiến Lương Châu (17) --> orginal Chương 499 : Đại quyết chiến Lương Châu (18) --> orginal Chương 500 : Đại quyết chiến Lương Châu (xong) --> orginal Chương 501 : Sinh con khi nếu Tào Tặc nhỏ --> orginal Chương 502 : Kiêu hùng về trời --> orginal Chương 503 : Kinh nộ --> orginal Chương 504 : Lương Châu thật lớn tuyết --> orginal Chương 505 : Nguyện vì ngựa trước chốt (một / bốn) --> orginal Chương 506 : Đại trượng phu khi khoái ý ân cừu (hai / bốn) --> orginal cuối tháng, cầu vé tháng cùng đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 507 : 1 người đời, 2 huynh đệ (ba / bốn) --> orginal Chương 508 : Tào Công Vấn sách (bốn / bốn) --> orginal Chương 509 : Ổn định mới là đạo lý lớn (một / hai) --> orginal Chương 510 : Lạc thần, lạc thần (hai / hai) --> orginal Chương 511 : Mỹ nhân cuốn rèm châu (một / hai) 5000 chữ nga, cầu … --> orginal Chương 512 : Long phượng oán (hai / hai) --> orginal Chương 513 : Đại trượng phu khi như vậy --> orginal Chương 514 : Thầy trò (hai / hai) --> orginal Chương 515 : Cha bằng con đắt (một / hai) --> orginal Chương 516 : Tri kỷ hồng nhan (hai / hai) --> orginal Chương 517 : Thần đồng Kinh Châu (một / hai) --> orginal Chương 518 : Sơ cách (hai / hai) --> orginal mới sau khi Chương Duyên tuyên bố, thay mặt phát --> orginal Chương 519 : Sơ cách --> orginal Chương 520 : Hơn nữa theo nàng đi! --> orginal Chương 521 : Nữ Lữ thị hổ (một / hai) --> orginal Chương 522 : Phúc giấy (hai / hai) --> orginal vạn chữ đã càng, chu 1, cầu đề cử phiếu! ! ! --> orginal Chương 523 : Văn hóa bạo lợi (một / hai) --> orginal Chương 524 : Tiểu nhân khó đo (hai / hai) cầu vé tháng ủng hộ --> orginal Chương 525 : Tai tiếng (một / hai) --> orginal sách bình đại tái kết thúc. Trước 3 công bố. --> orginal Chương 526 : Không ở vị không mưu chính (hai / hai) --> orginal Chương 527 : Sơ bàn về Giang Đông (một / hai) --> orginal Chương 528 : Ngọa Long ngâm (thượng) đầu tháng cầu bảo vệ thấp vé tháng! ! ! --> orginal Chương 529 : Ngọa Long ngâm (hạ) --> orginal Chương 530 : Góc lực (ba / ba) --> orginal Chương 531 : Tịnh Châu tiến công (một / ba) --> orginal Chương 532 : Hải ngoại tới khách (hai / ba) --> orginal Chương 533 : Có thể biết Hán Quốc Lữ thị hồ? (ba / ba) --> orginal Chương 534 : Nam dương thái thú (một / ba) --> orginal Chương 535 : Nước sông như rồng (hai / ba) --> orginal Chương 536 : Thấy tiền mắt mở Quách Phụng Hiếu (ba / ba) --> orginal Chương 537 : 3 tiến (một / hai) --> orginal Chương 538 : Ngươi 1 nhẹ nổi con (hai / hai) --> orginal Chương 539 : Lạc thần phú (hai / hai) --> orginal Chương 540 : Nhà nhà có vốn khó niệm kinh (hai / hai) --> orginal Chương 541 : Duy mới là cử chỉ thứ 1 đạn (một / hai) --> orginal Chương 542 : Đỗ Bá Hầu --> orginal Chương 543 : Văn Cử tương mời --> orginal Chương 544 : Sử lão đại --> orginal Chương 545 : Không biết trời đất, yên bàn về thiên hạ? --> orginal Chương 546 : Cuối cùng là cái đứa bé (hai / ba) --> orginal Chương 547 : Mộ hổ nay ở nơi nào? (ba / ba) --> orginal Chương 548 : Sinh tử mê --> orginal Chương 549 : Y Nhân, như ngọc --> orginal Chương 550 : Cũng, mạng cũng! (một / hai) --> orginal Chương 551 : Thuộc về bám (hai / hai) cầu phiếu, cầu vé tháng, cầu đề cử phiếu … --> orginal Chương 552 : Tiệc rượu nghi mây (một / hai) --> orginal Chương 553 : Tử sĩ (hai / hai) --> orginal Chương 554 : Hiểm chết còn sinh (một / hai) --> orginal Chương 555 : Người đang làm, ngày đang nhìn! (hai / hai) --> orginal Chương 556 : Biện phu nhân (một / hai) --> orginal Chương 557 : Tương suy nghĩ con (hai / hai) --> orginal Chương 558 : Nam dương thái thú (một / hai) --> orginal Chương 559 : Bái/lạy/vái tương (hai / hai) --> orginal Chương 560 : Trương Xương Bồ (một / hai) --> orginal Chương 561 : Trước sinh địch thủ trong số mệnh, kiếp này nếu nào? (hai / hai) --> orginal Chương 562 : Mã thị 5 thường (một / hai) --> orginal Chương 563 : Lờ mờ buồn (hai / hai) --> orginal Chương 564 : Tương phùng 1 cười tiêu tan ân cừu (một / hai) --> orginal Chương 565 : Hương Đảng (1) hai / hai --> orginal Chương 566 : Hương Đảng (2) --> orginal Chương 567 : Nam dương đại hiền (hai / hai) --> orginal Chương 568 : Nam dương thăm khách (một / hai) --> orginal Chương 569 : Nam dương bạn cũ (hai / hai) --> orginal Chương 570 : Nam dương thiện duyên (một / hai) --> orginal Chương 571 : Nam dương cường hào (hai / hai) --> orginal Chương 572 : Nam dương cố giao (một / hai) --> orginal Chương 573 : Kinh Tương đời tộc (hai / hai) --> orginal Chương 574 : Kinh Châu chuyện, kinh người chữa trị --> orginal Chương 575 : Đặng Ngải dã ngó --> orginal Chương 576 : U Châu chiến --> orginal Chương 577 : Không có cuối cùng --> orginal Chương 578 : Nhà ta vàng râu trưởng thành --> orginal Chương 579 : Đặng thôn --> orginal Chương 580 : Tổ tông pháp độ (một / hai) --> orginal Chương 581 : Dã lửa đốt không tận, gió xuân thổi lại sinh (hai / hai) --> orginal Chương 582 : Sống chữ ấn quẹt (một / hai) --> orginal Chương 583 : Nhổ cỏ tận gốc --> orginal Chương 584 : Nam dương tranh thứ 1 đạn (hai / hai) --> orginal Chương 585 : Dê 衜 (một / ba) --> orginal Chương 586 : Nam liền tụ họp gió mây (hai / ba) --> orginal Chương 587 : Huynh đệ (ba / ba) --> orginal Chương 588 : Tráng, Phó tướng quân (một / hai) --> orginal Chương 589 : Không muốn chiến, tuyệt không sợ chiến (hai / hai) --> orginal một mười hai & một trăm tám mươi ba ; ba mươi mốt 2 càng sau, chúc tết cho mọi người! --> orginal Chương 590 : Vũ Âm nguy (một / hai) chúc tết cho mọi người, nguyên đán vui vẻ … --> orginal Chương 591 : Đặng thị ấu lân (hai / hai) --> orginal Chương 592 : Binh dưới Lâm thành (một / hai) --> orginal sinh nhật của ta hôm nay rồi. --> orginal Chương 593 : Liên hoàn kế (hai / hai) --> orginal Chương 594 : 1 thương 3 kiếm mũi tên (một / hai) --> orginal Chương 595 : Nhà ta ấu lân sơ thành dài (hai / hai) --> orginal Chương 596 : Giữa khe (một / ba) --> orginal Chương 597 : Tiểu tặc Tào gia nay ở nơi nào? (hai / ba) --> orginal Chương 598 : Ngược lại qua 1 đánh (ba / ba) --> orginal bày bát cầu vé tháng, nhìn thấy nhất định muốn cho. --> orginal Chương 599 : Đoạt Uyển Thành (một / ba) --> orginal Chương 600 : Lớn đạp bước rút lui (hai / ba) --> orginal Chương 601 : Nam Sơn cố nói (ba / ba) --> orginal Chương 602 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 603 : Khí ngược, đổ, ngã tấm 3 gia --> orginal Chương 604 : Con nai Tử Phương (ba / ba) --> orginal đôi gấp hai lần 2 ngày cuối cùng, cầu vé tháng! ! ! --> orginal Chương 605 : Ngươi làm sơ 1, ta làm 15 (một / ba) --> orginal Chương 606 : Tráng sĩ đứt cổ tay (hai / ba) --> orginal Chương 607 : Lại ngươi 1 lão chốt? (ba / ba) --> orginal Chương 608 : Lão Hoàng trung --> orginal Chương 609 : Hổ lão hùng phong ở (hai / ba) --> orginal Chương 610 : Thế nào quên người này (ba / ba) --> orginal mới 1 chu bắt đầu, đề cử phiếu có gỗ có? --> orginal Chương 611 : Sinh tử 1 tuyến giữa (một / hai) --> orginal Chương 612 : Tào vàng sơ sẽ (hai / hai) --> orginal Chương 613 : Lão chốt tựa như hổ --> orginal Chương 614 : Không thể lực địch --> orginal Chương 615 : Lão tướng quân giữ gìn sức khoẻ! --> orginal Chương 616 : 20 đeo hoa --> orginal Chương 617 : Cạm bẫy (1) --> orginal xin nghỉ phép 1 ngày, lấy cùng 1 chút liên quan với sự giải thích mới hơn! ! ! --> orginal Chương 618 : Cạm bẫy (2) --> orginal Chương 619 : Hoàng Trung muốn tránh đời (hai / hai) --> orginal Chương 620 : Thân ở trong phúc không biết phúc --> orginal Chương 621 : Dưới ánh trăng Tào Bằng đuổi Hoàng Trung --> orginal Chương 622 : Lão kí phục lịch (một / hai) --> orginal Chương 623 : Thiên tai (hai / hai) --> orginal Chương 624 : Ngắn ca được --> orginal Chương 625 : Kinh Châu binh (1) --> orginal Chương 626 : Kinh Châu đổi (2) --> orginal Chương 627 : Kinh Châu đổi (3) --> orginal trừ tịch, cung chúc mọi người xuân mới vui vẻ, tinh thần Long Mã! ! ! --> orginal Chương 628 : Kinh Châu đổi (4) --> orginal xin nghỉ phép! ! ! --> orginal Chương 629 : Kinh Châu đổi (xong) --> orginal Chương 630 : Sơ chiến tử rồng --> orginal Chương 631 : Cái kia cũng nữ nhân không ngu xuẩn --> orginal Chương 632 : Ước chừng pháp 3 chương --> orginal Chương 633 : Ai vì nước kẻ gian? Ai là tiểu nhân? --> orginal Chương 634 : Chải chuốt (1) --> orginal Chương 635 : Chải chuốt (2) --> orginal Chương 636 : Chải chuốt (3) --> orginal Chương 637 : Hổ báo cưỡi (một / hai) --> orginal Chương 638 : Dài phản dốc (1) hai / hai --> orginal Chương 639 : Dài phản dốc (2) --> orginal Chương 640 : Dài phản dốc (3) --> orginal Chương 641 : Dài phản dốc (4) tiết Nguyên Tiêu vui vẻ! ! ! --> orginal Chương 642 : Hổ báo như gió --> orginal Chương 643 : Tử Long --> orginal Chương 644 : Loạn chiến --> orginal Chương 645 : Vây khốn thú còn đấu --> orginal Chương 646 : Điểm yếu --> orginal Chương 647 : Ép hàng --> orginal Chương 648 : Vì cuối cùng hoàng thúc 1 mưu --> orginal Chương 649 : Chịu đòn nhận tội --> orginal Chương 650 : Ích Châu tới khiến cho --> orginal Chương 651 : Sụp đổ tan rã trước triệu --> orginal Chương 652 : 2 cái lựa chọn --> orginal Chương 653 : Nghiêm vàng sẽ --> orginal Chương 654 : Dã ngó (1) --> orginal Chương 655 : Dã ngó (2) một / hai --> orginal Chương 656 : Thưởng mai nấu rượu, lại bàn về Giang Đông (hai / hai) --> orginal Chương 657 : Đỏ vách không phục (một / hai) --> orginal Chương 658 : Mã Đạt là ai (hai / hai) --> orginal Chương 659 : Giả tiết (một / hai) --> orginal Chương 660 : Kinh Nam (1) --> orginal báo cáo, thật thẻ văn! --> orginal Chương 661 : Kinh Nam (2) --> orginal Chương 662 : Kinh Nam (3) --> orginal Chương 663 : 36 kế đi là hơn --> orginal Chương 664 : Nữ quần là áo lượt --> orginal Chương 665 : Ích Dương chiến (1) --> orginal Chương 666 : Ích Dương chiến (2) --> orginal phát sốt, xin nghỉ phép 1 ngày! --> orginal Chương 667 : Ích Dương chiến (3) --> orginal Chương 668 : Ích Dương chiến (4) --> orginal Chương 669 : Ích Dương chiến (5) --> orginal Chương 670 : Màn mở đầu --> orginal Chương 671 : Áo trắng --> orginal 2 bịt/phong cảm ngôn --> orginal Chương 672 : Quan môn đánh chó (một / hai) --> orginal Chương 673 : Chết non (1) --> orginal Chương 674 : Chết non (2) --> orginal Chương 675 : Chết non (3) hai / hai --> orginal Chương 676 : Chết non (4) --> orginal Chương 677 : Tuyệt cảnh --> orginal Chương 678 : Mở phủ nghi cùng 3 ti --> orginal Chương 679 : Nhờ vợ hiến con --> orginal Chương 680 : Đông không canh --> orginal Chương 681 : Ám độ Trần Thương --> orginal Chương 682 : Mậu con bạo động --> orginal Chương 683 : Tào diêm vương --> orginal Chương 684 : Thím, như vậy không tốt đi! --> orginal Chương 685 : Nhà Tào Bằng chuyện --> orginal Chương 686 : Trộm thịt sống nam nhân không nhân quyền! --> orginal Chương 687 : Phong vương --> orginal Chương 688 : Đưa thân chuyện bên ngoài --> orginal cầu đặt duyệt, VIP đám thu người, đặt duyệt có chiết khấu chụp, còn đưa Bambook… --> orginal Chương 689 : Gió Tây Bắc mây lại lên --> orginal Chương 690 : Đẩy lòng đưa bụng --> orginal Chương 691 : Xuân triều --> orginal Chương 692 : Mới tệp Tây Bắc vương --> orginal Chương 693 : Mã Như Phong --> orginal Chương 694 : Triệu nương tử --> orginal Chương 695 : Phất hiểu ám sát --> orginal hôm nay không có càng, xin nghỉ phép 1 ngày --> orginal Chương 696 : Ân oán tình thù --> orginal Chương 697 : Nguyện vì hồng nhan vứt tiền trình --> orginal Chương 698 : Hán Quân đến! --> orginal Chương 699 : Truyền kỳ tiểu binh --> orginal Chương 700 : Định sóng gió --> orginal Chương 701 : Chém đem đoạt cờ người, Triệu Tử Long Thường Sơn --> orginal Chương 702 : Binh dưới Lâm thành --> orginal Chương 703 : Đều là 1 người nhà --> orginal Chương 704 : Là không phải thiện ác, người nào biết được? --> orginal Chương 705 : Luận đạo --> orginal Chương 706 : Xây an 15 năm --> orginal Chương 707 : Xây an 15 năm (tiếp theo) --> orginal Chương 708 : Nào không sâu khuê khóa Đại Kiều? --> orginal Chương 709 : Giang sơn nhà ai --> orginal Chương 710 : Thầy trò? Cha con? --> orginal Chương 711 : Ngươi có Trương Lương kế, ta từng có thang tường --> orginal Chương 712 : Không có khi bay quân --> orginal Chương 713 : Lên ngụy vương chữa trị Kinh Nam sách --> orginal Chương 714 : Loạn chút uyên ương phổ --> orginal Chương 715 : Liêu đông loạn (thượng) --> orginal Chương 716 : Liêu đông loạn (trung) --> orginal Chương 717 : Liêu đông loạn (hạ) --> orginal Chương 718 : Liêu đông loạn (tiếp theo) --> orginal Chương 719 : Tây xuyên loạn --> orginal Chương 720 : Phong lửa cỏ lau manh cửa ải --> orginal gấp cầu vé tháng! --> orginal Chương 721 : Cỏ lau manh cửa ải dây mây giáp binh (51 tiết vui vẻ! ) --> orginal Chương 722 : Cỏ lau manh cửa ải sơ chiến --> orginal Chương 723 : Cỏ lau manh cửa ải đánh úp --> orginal Chương 724 : Không đối xứng chiến --> orginal Chương 725 : Kiêu hùng đường cùng --> orginal Chương 726 : Tào làm xưng đế --> orginal Chương 727 : Cuối cùng khảo nghiệm --> orginal Chương 728 : Tự hủy trường thành --> orginal Chương 729 : Hỗn loạn điểm bắt đầu --> orginal Chương 730 : Ngày cương kiếm thứ 1, gửi gắm! --> orginal Chương 731 : Vị cực người thần --> orginal Chương 732 : Tin dữ --> orginal Chương 733 : Sau cơn mưa ngày tình --> orginal kết thúc cảm ngôn --> orginal trên Tống Hành sách mới truyền --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-07-27 17:28:10