Tam Quốc Đệ Nhất Cường Binh

Lư Châu Ngư
<<Quân Sự Lịch Sử>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Tam Quốc Đệ Nhất Cường Binh giản giới: Loạn thế làm binh qua, nam nhi khi xưng hùng! Https://converttruyen.Com/
三国第一强兵简介:乱世操兵戈,男儿当称雄!


    hán chót ba nước, là chủ đề vĩnh hằng của nam nhi máu nóng, bởi vì đây là một cái anh hùng xuất hiện hàng loạt thay mặt, đúc thành truyền kỳ vô số.
   汉末三国,是热血男儿永恒的主题,因为这是一个英雄辈出的代,铸就了传奇无数。


    cưỡi bắn vô song Bạch Mã Nghĩa từ ; bén không thể khi lên trước tử sĩ ; công không có không khắc vùi lấp trận doanh ; danh chấn hổ báo của thiên hạ cưỡi
   骑射无双的白马义从;锐不可当的先登死士;攻无不克的陷阵营;名震天下的虎豹骑


    danh tướng như mưa, mạnh binh như rừng!
   名将如雨,强兵如林!


    ở trên trời hủy sụp đất loạn thế trong, bọn họ ngang dọc rong ruổi ở trên vùng đất Trung Nguyên, vén nổi lên vô biên phong khói.
   在天崩地陷的乱世中,他们纵横驰骋在中原大地上,掀起了无边烽烟。


    nhất ai cường giả?
   最#强者#谁?


    sơ bình nguyên năm, quần hùng Quan Đông cũng lên, gõ cửa ải đòi đổng!
   初平元年,关东群雄并起,叩关讨董!


    vừa đúng gặp, Vương Vũ lính đặc chủng xuyên qua thời không, hàng lâm ở cái này loạn thế, thành cái tên không gặp kinh truyền Chư Hầu Chi con.
   恰逢其,特种兵王羽穿越时空,降临在这个乱世,成了个名不见经传的诸侯之子。


    đại chiến trước nhất men theo, hoàng hà cổ độ miệng mạnh tân độ.
   大战最前沿,黄河古渡口孟津渡。


    thứ nhất mạnh binh truyền kỳ, với tư triển khai
   第一强兵的传奇,于斯展开


   https://
-------------------------------------

   https://
-------------------------------------

Chương 1 : Anh hùng không có tìm chỗ --> orginal Chương 2 : Vểnh mặt kiếm ra vỏ --> orginal Chương 3 : Lệch hướng về phía hổ núi được --> orginal Chương 4 : Tháng đen giết người đêm --> orginal Chương 5 : Sự đời tóm lại | luôn không có thường --> orginal Chương 6 : Chuyện phất áo đi --> orginal Chương 7 : 1 Vâng 0 vàng nặng --> orginal Chương 8 : Hán doanh trước run sợ --> orginal Chương 9 : Loạn thế kiêu hùng --> orginal Chương 10 : Hán hồn mãi không chết --> orginal Chương 11 : 1 ngữ nói thiên cơ --> orginal Chương 12 : Thời cơ duyên ở nơi nào --> orginal Chương 13 : Con gái Mạc Vấn lòng --> orginal Chương 14 : Thương ra mãnh hổ rít --> orginal Chương 15 : Quyền hành cuối cùng ở nắm --> orginal Chương 16 : Báo thù ai khi trước --> orginal Chương 17 : Phu chiến, dũng khí cũng --> orginal Chương 18 : Tiểu bá vương thái sơn --> orginal Chương 19 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 20 : 1 quát lui 0 quân --> orginal Chương 21 : Bên sông đuổi cổ hủ --> orginal Chương 22 : Cổ hủ vào vương doanh --> orginal Chương 23 : Chuyện gì không được thuộc về --> orginal Chương 24 : Biết nhau chớ hận muộn --> orginal Chương 25 : Thế thái ở lòng người --> orginal Chương 26 : Địch bạn khó rõ ràng --> orginal Chương 27 : Lại sẽ xương sống ôn hầu --> orginal Chương 28 : Muốn cầu giết người tay --> orginal Chương 29 : Ninh uổng phí cũng chớ tung --> orginal Chương 30 : Xưng hùng trước nổi danh --> orginal Chương 31 : Người nào không biết quân --> orginal Chương 32 : Lấy tên của đại nghĩa --> orginal Chương 33 : Tiền đặt cuộc mưu râu ở trước --> orginal Chương 34 : Mỹ nhân tình sâu nặng --> orginal Chương 35 : Thành bại quay đầu bàn về --> orginal Chương 36 : Lưu Huyền Đức kiêu hùng --> orginal Chương 37 : BMW tặng anh hùng --> orginal Chương 38 : Phóng ngựa Nhậm Tây hướng về phía --> orginal Chương 39 : Hùng quan tên hổ tù --> orginal Chương 40 : Trọng thưởng đáng vạn vàng --> orginal Chương 41 : Nơi nào giấu huyền cơ --> orginal Chương 42 : Sự đời đều hang minh --> orginal Chương 43 : Người đều có sở trưởng --> orginal Chương 44 : Liên hoàn kế trúng kế --> orginal Chương 45 : Ôn rượu chém Hoa Hùng --> orginal Chương 46 : Không phụ bá vương tên --> orginal Chương 47 : 0 quân cộng 1 hô --> orginal Chương 48 : Vùi lấp trận cũng không hối hận --> orginal Chương 49 : Phá quân có ngựa trắng --> orginal Chương 50 : 1 quăng định càn khôn --> orginal Chương 51 : Không ngượng trên đời anh --> orginal Chương 52 : Lừng lẫy Lạc Dương thành --> orginal Chương 53 : Gợn sóng còn chưa hơi thở --> orginal Chương 54 : Mưu chuyện quý Thâm Viễn --> orginal Chương 55 : Họa bưng lên tiêu tường --> orginal Chương 56 : Liên doanh kiếm nỏ tấm --> orginal Chương 57 : Tuốt kiếm tức sinh tử --> orginal Chương 58 : Ai kiếm sáng tranh phong --> orginal Chương 59 : Uy thế lăng quần hùng --> orginal Chương 60 : Người nào lời trung nghĩa --> orginal Chương 61 : Minh thương cùng ám tiễn --> orginal Chương 62 : Giàu có trong nguy hiểm cầu --> orginal Chương 63 : Bên sông huyết chiến muộn --> orginal Chương 64 : Công bằng 1 chiến --> orginal Chương 65 : Muốn chiến liền chiến --> orginal Chương 66 : Kích chiến sông lớn bên --> orginal Chương 67 : 3 anh chiến Lữ Bố --> orginal Chương 68 : Lần tới tiến bộ chút --> orginal Chương 69 : Rộng mở cởi mở --> orginal Chương 70 : Ai anh hùng thuộc --> orginal Chương 71 : Binh chia 3 đường --> orginal Chương 72 : Đêm thăm dò hoàng thành --> orginal Chương 73 : 1 kế không thành --> orginal Chương 74 : Rêu rao tiềm nhập --> orginal Chương 75 : Thuận gió thuận nước --> orginal Chương 76 : Kinh biến dốc sinh --> orginal Chương 77 : 1 đá 0 tầng sóng --> orginal Chương 78 : Thật giả khó phân biệt --> orginal Chương 79 : Truy hồn dây mạng --> orginal Chương 80 : Ngoài ý muốn liên tục --> orginal Chương 81 : Đêm trăng tư sẽ --> orginal Chương 82 : Bí bảo linh đế --> orginal Chương 83 : Dấu bùa thần bí --> orginal Chương 84 : Lại liền/ngay cả 1 vòng --> orginal Chương 86 : Hà đông sẽ Bạch Ba --> orginal Chương 87 : 1 vào Bạch Ba cốc --> orginal Chương 88 : 1 ngữ rợn 4 ngồi --> orginal Chương 89 : Mời mạng công vệ --> orginal Chương 90 : Chạy sói vồ hổ --> orginal Chương 91 : Binh dưới Lâm thành --> orginal Chương 92 : Gió lửa 7 sao vò --> orginal Chương 93 : Kiếm chỉ nơi nào --> orginal Chương 94 : Tro bay khói diệt --> orginal Chương 95 : Lực sĩ khăn vàng --> orginal Chương 96 : 1 chiến định hà đông --> orginal Chương 97 : Tiên pháp bí --> orginal Chương 98 : Vạn chúng đều vui mừng đằng --> orginal Chương 99 : Hà đông kịch biến --> orginal Chương 100 : Phong khói khắp nơi --> orginal 101 Chương Hán đế lưu hiệp --> orginal 102 chương danh tướng thứ 1 --> orginal 103 chương sắp đừng tặng lễ --> orginal Từ Công Minh 104 Chương Trung Nghĩa --> orginal 105 chương lấy nhu khắc cương --> orginal 106 chương cứu nước cứu dân --> orginal 107 chương gió nổi mây vần --> orginal 108 Chương Mãnh hổ lại thêm cánh --> orginal 109 Chương Tâm chiếu không tuyên --> orginal 110 chương làm ầm 1 tràng --> orginal 111 Chương Uy dồn lợi dụ --> orginal 112 chương huyết chiến mở ra --> orginal 113 chương dài phố hỗn chiến --> orginal 114 Chương Lực chiến Lữ Bố --> orginal 115 chương 1 phát động toàn thân --> orginal 116 chương động loạn đem lên --> orginal 117 chương tan vỡ vây mà ra --> orginal 118 Chương Tiềm vào vàng tường thành thành --> orginal 119 chương Lạc Dương đại loạn --> orginal 120 chương nghèo đường đi đường cùng --> orginal 121 chương địa hình thay đổi đột ngột --> orginal thần tướng 122 Chương Vô Danh --> orginal 123 chương đối thủ mạnh nhất --> orginal 124 Chương Vô Tâm cắm liễu --> orginal 125 chương trong bóng tối khá kĩ --> orginal 126 chương nhân dũng song toàn --> orginal 127 Chương Phục tạp địa hình --> orginal 128 chương quần hùng lui tránh --> orginal 129 chương há không đạn gian nan nguy hiểm --> orginal 130 chương ai là đại anh hùng --> orginal 131 chương kinh tương chấn động --> orginal 132 Chương Kỳ gặp đối thủ --> orginal 133 chương độc sĩ độc mưu --> orginal 134 Chương Việt cảnh ngược bắc --> orginal 135 dưới Chương Thiên chằm chằm --> orginal 136 Chương Siêu mạnh trinh sát chiến --> orginal 137 chương thiện chiến người nào như --> orginal 138 người Chương Dương chiến --> orginal 139 chương mũi tên gió mưa máu --> orginal 140 chương kích chiến vừa hàm --> orginal 141 chương phiếu cưỡi di trận --> orginal 142 chương cái điểm yếu thứ 3 --> orginal 143 chương làm lại trò cũ --> orginal 144 Chương Thao ngày sóng lớn --> orginal 145 Chương Phượng hoàng niết bàn --> orginal 146 chương trí mệnh sát cơ --> orginal 147 chương 1 tuyến giữa --> orginal 148 chương cuối cùng 1 --> orginal 149 chương thế không thể chắn --> orginal 150 chương ngừng qua cùng thắng thua --> orginal 151 chương chữa trị đời nói --> orginal 152 chương cầu nhân được nhân --> orginal 153 chương nấu rượu bàn về anh hùng --> orginal 154 chương tốt tự lâm vào --> orginal 155 Chương Quân lòng thu hết --> orginal 156 chương Lạc Dương khiếp sợ --> orginal 157 chương sinh con như bằng cử chỉ --> orginal 158 Chương Nam dương gió mây đổi --> orginal 159 Chương Binh người, quỷ nói cũng --> orginal 160 chương chọn bén cùng tiền đặt cuộc mưu --> orginal 161 chương nguyện người cắn câu --> orginal 162 chương vung đao chém 8 phe --> orginal 163 chương từng bước vào dồn --> orginal 164 Chương Truyền hịch thiên hạ --> orginal 165 chương 2 lần sẽ minh --> orginal 166 chương ngọc nát đá vỡ --> orginal 167 chương sử không có trước lệ --> orginal 168 Chương Trần ai rơi định --> orginal 169 chương chuyện cũ bí mật --> orginal 170 Chương Phong Vân biến ảo --> orginal 171 chương áo gấm về quê --> orginal 172 chương ước pháp 3 chương --> orginal 173 Chương Thanh châu tiến công --> orginal 174 chương chỉnh quân chuẩn bị chiến --> orginal 175 Chương Bắc biển tới khiến cho --> orginal 176 Chương Đông lai quá sử từ --> orginal 177 Chương Quân uy lừng lẫy --> orginal 178 chương lắc thân 1 đổi --> orginal 179 chương chạy vội đánh úp đều phát đạt --> orginal 180 chương đều phát đạt dưới thành --> orginal 181 chương ngựa đạp liền/ngay cả doanh --> orginal 182 Chương Dũng không thể khi --> orginal 183 chương nào gọi là nói suông --> orginal 184 chương danh tiếng kịch chấn --> orginal 185 chương vận khí chọc họa --> orginal 186 Chương Tuấn Kiệt nào nhiều --> orginal 187 chương vừa chiến hơn nữa mưu --> orginal 188 chương ám hợp kinh điển --> orginal 189 chương khăn vàng đại Liên Minh --> orginal sau 190 Chương Mạc đẩy tay --> orginal 191 chương mỗi người có kì mưu --> orginal 192 chương sự quyết đoán của Tào Tháo --> orginal 193 chương mãn giấy hoang đường chuyện --> orginal 194 chương chung quanh không yên --> orginal 195 chương kế từ nào ra --> orginal 196 chương gió lớn lên này --> orginal 197 chương lai vu công phòng chiến --> orginal 198 chương xác lập quyền uy --> orginal 199 chương người định thắng ngày --> orginal Chương 200 : Lấy đang đúng kì --> orginal 201 chương sát chiêu của Vương Vũ --> orginal 202 chương chiến lược sắp xếp --> orginal 203 chương nhẹ cưỡi quấy nhiễu chiến --> orginal 204 chương tang mật địch --> orginal 205 chương nghiêm phòng tử thủ --> orginal thế giới 206 Chương Thanh Bình --> orginal 207 chương chiến ca liệu sáng --> orginal 208 chương khúc cuối cùng sát cơ hiện --> orginal 209 chương thần binh tự trên trời hạ xuống --> orginal 210 chương mưa lửa sao băng --> orginal 211 chương minh lửa ám tiễn --> orginal Trương Ninh 212 Chương tiểu thiên sư --> orginal 213 Chương Dạ chiến 8 phe --> orginal 214 chương 1 bại đồ --> orginal 215 chương bọ ngựa cùng hoàng tước --> orginal 216 chương thái thế cùng lo âu --> orginal 217 chương hiến thân vệ nói --> orginal 218 chương đổi canh cũng đổi thuốc --> orginal 219 chương ngoài ý muốn liên tục --> orginal 220 chương Điền Phong tới thăm --> orginal 221 Chương Thanh châu vừa hơi --> orginal 222 Chương Phàn rồng bám phượng --> orginal 223 chương khốn cảnh của Tào Tháo --> orginal 224 chương kí châu binh phong --> orginal 225 chương Điền Phong chữa trị chính --> orginal 226 chương tựa lạc đổi --> orginal 227 chương khuấy động thế cục --> orginal 228 chương khu nhà phía sau mất lửa --> orginal 229 Chương Liêu đông Công Tôn độ --> orginal 230 chương đại hôn kỳ --> orginal 231 chương chuyện xưa nhắc lại --> orginal 232 chương thuận nước đẩy thuyền --> orginal 233 chương ý muốn nào vì --> orginal 234 chương lòng người cùng điều tra --> orginal 235 Chương Chính mặt mạnh công --> orginal 236 chương rồng chiến với dương --> orginal 237 trên Chương Hải đám sói --> orginal 238 chương đuổi gió đuổi lửa --> orginal 239 trên Lăng Bích Ba Chương Uy --> orginal 140 chương có thể chiến mới có thể cùng --> orginal 141 chương kết minh liêu đông --> orginal 142 Chương Quốc khí mới --> orginal 243 chương kỳ nữ tử nhà ai --> orginal 244 chương phu xướng phụ tuỳ --> orginal 245 chương sinh cơ bừng bừng --> orginal 246 chương đối chọi gay gắt --> orginal 247 chương thật lớn 1 bàn cờ --> orginal 248 chương nào như phụ anh chủ --> orginal 249 chương hợp tung liền/ngay cả ngang --> orginal 250 chương thực lực làm gốc --> orginal 251 Chương Hư hoàng 1 thương --> orginal 252 Chương Bắc đi đường lên --> orginal 253 chương tinh chuẩn dự đoán --> orginal 254 chương đường hẹp tương phùng --> orginal 255 chương đoạt cầu tiên phong chiến --> orginal 256 chương 1 chiến mà tan vỡ --> orginal 257 chương chiến kia, lui kia --> orginal 258 chương Vương Vũ binh khuyên can --> orginal 259 Chương Hà bắc có danh tướng --> orginal hắn 260 Chương Tầm 0 độ --> orginal 261 chương Bạch Mã Nghĩa sĩ --> orginal 262 chương giới cầu chiến --> orginal 263 chương phụng chỉ đòi không thần --> orginal 264 chương trận viết huyền tương --> orginal 265 chương ngựa trắng chết non --> orginal 266 chương lên trước đối với ngựa trắng --> orginal 267 chương xanh nhuộm máu cát vàng --> orginal 268 Chương Anh kiệt hội tụ --> orginal 269 chương kim nhọn đúng mạch mang --> orginal 270 chương hơn nữa xem Mã Như Long --> orginal 271 Chương Vô Song hổ bí --> orginal 272 chương đánh phá lớn kích sĩ --> orginal 273 chương điểm yếu đánh phá --> orginal 274 chương 10 đãng 10 quyết --> orginal 275 chương quyết thắng 1 --> orginal 276 chương tái chiến lên trước --> orginal 277 chương mưu kế cùng ao chiến --> orginal 278 chương ai thắng ai bại --> orginal 279 Chương Nghĩa từ dịch chủ --> orginal 280 chương lại lên gió mây --> orginal 281 chương vây Ngụy cứu Triệu --> orginal 282 chương Tào Tháo đông vào --> orginal 283 chương chiến trường mới --> orginal 284 chương thể hệ dư luận --> orginal 285 chương từ thứ định Từ Châu --> orginal 286 Chương Giáp kiên binh lợi --> orginal 287 chương tập suy nghĩ rộng ích --> orginal 288 chương cơ không thể mất --> orginal binh qua 289 Chương Tái Hưng --> orginal 290 chương rồng góp chiến --> orginal 291 chương tận mang vàng ròng giáp --> orginal 292 Chương Vô Song cưỡi bắn --> orginal 293 chương từ hoàng chiến 麹 nghĩa --> orginal 294 chương thúc giục phong phá trận --> orginal 295 Chương Lang khói 4 lên --> orginal 296 Chương Toàn mặt chiến tranh --> orginal 297 chương tương giao đắt tương biết --> orginal 298 chương lấy công làm thủ --> orginal 299 chương 1 phát động toàn cục --> orginal 300 chương chiến hỏa cuốn Trung Nguyên --> orginal 301 chương không vây thành kế --> orginal 302 chương chính là bắt nạt ngươi --> orginal 303 chương chiến không ước chừng kỳ --> orginal 304 chương càng có 1 núi cao --> orginal 305 chương chiến canh giữ 2 khó --> orginal 306 chương nước rơi đá ra --> orginal 307 chương tình báo chiến tinh yếu --> orginal 308 chương đại chiến ở tức --> orginal 309 chương kỷ góc thế --> orginal 310 chương ra kì vừa dồn thắng --> orginal 311 chương không mưu mà hợp --> orginal 312 chương Vương Vũ đến --> orginal 313 chương nghênh đón mà chiến --> orginal 314 chương long tranh hổ đấu --> orginal 315 chương trình dục mưu --> orginal 316 chương trận trước gặp nhau --> orginal 317 chương mãi không lui tránh --> orginal 318 chương cục bên ngoài cục bên trong --> orginal 319 Chương Ba bình sóng lên --> orginal 320 chương trước rút ra thứ nhất --> orginal 321 chương vừa chiến vừa lui --> orginal 322 Chương Bại chiến quân --> orginal 323 chương hóa cả vì 0 --> orginal 324 Chương Trung nói cùng âm mưu --> orginal 325 chương cỏ mãng anh hùng --> orginal 326 chương dẫn sói vào buồng --> orginal lòng dạ 327 Chương đế vương --> orginal 328 chương đánh nhanh thắng nhanh --> orginal 329 Chương Dạ đánh úp trì bình --> orginal 330 chương trong tối tăm nghe tiếng --> orginal 331 chương lâm nguy ai không loạn --> orginal 332 chương lớn cử chỉ phản công --> orginal 333 chương chiến pháp có chuyên tinh --> orginal 334 Chương Dạ chiến 8 phe --> orginal 335 Chương Thanh châu cánh Lâm Quân --> orginal 336 chương lưu đại tan vỡ diệt --> orginal 337 Chương Phù hoa 1 mơ --> orginal 338 chương 1 mũi tên đôi điêu --> orginal 339 chương không chiến khuất Tào Tháo --> orginal 340 chương tật phong tiêu tiêu kêu --> orginal 341 chương chảy ngược cũng có thể trước --> orginal 342 chương sóng dữ nào dâng trào --> orginal 343 Chương Kiêu hùng là bản sắc --> orginal 344 chương 2 toàn kế sách --> orginal 345 chương hối tiếc không kịp --> orginal 346 chương quyết chết đột phá vòng vây chiến --> orginal 347 chương khoen khoen tương chụp --> orginal 348 chương Lưu Bị lại làm khéo --> orginal 349 chương nghèo đuổi không buông --> orginal 350 Chương Kinh hồn rơi nhạn cốc --> orginal 351 chương trong cốc kích chiến --> orginal 352 chương 3 mũi tên định sóng dữ --> orginal 353 chương cung đao đều xưng tuyệt --> orginal 354 chương nên ở tốc quyết --> orginal 355 chương tiền đặt cuộc mưu quý Thâm Viễn --> orginal 356 chương lầm đạo cùng lợi dụng --> orginal 357 chương 3 cái điều kiện --> orginal 358 chương đánh vỡ cứng nhắc cục --> orginal 359 Chương Liên khoen ngược lại giữa kế --> orginal 360 chương dụ địch thâm nhập --> orginal kiếp nạn 361 Chương Thanh Hà --> orginal 362 chương cứu tinh trên trời hạ xuống --> orginal 363 Chương Dân lòng tựa như nước --> orginal 364 chương bạo chính bắt đầu cùng chót --> orginal 365 chương quá sử từ mưu --> orginal 366 chương ngược lại kẻ gian râu chuyên tinh --> orginal 367 chương lý luận liền/ngay cả thực tế --> orginal 368 chương quét đãng người dương xấu --> orginal 369 Chương Toàn dân chiến tranh --> orginal 370 Chương Toàn mặt phát động --> orginal 371 chương sát cơ trấn nhỏ --> orginal 372 chương thiết kị đột xuất --> orginal 373 chương gió tua nước chuyển --> orginal 374 Chương Hoành quét 0 quân --> orginal 375 chương cầu ổn cũng không được --> orginal 376 chương nhắc trước quyết chiến --> orginal 377 chương con hệ trong núi sói --> orginal 378 chương thê thảm công phòng chiến --> orginal 379 chương cách sông tương giằng co --> orginal 380 Chương Thiên hào thành không vì hiểm --> orginal 381 Chương Phi độ sông lớn --> orginal 382 Chương Dạ đánh úp cùng tan tác --> orginal trong 383 Chương Bại cầu thắng --> orginal 384 chương vào đánh cùng kháng cự --> orginal 385 chương người chết như gió --> orginal 386 chương tự thụ di sách --> orginal 387 chương phong lửa thiêu đốt không dập tắt --> orginal 388 Chương Anh Hùng không hối hận --> orginal 389 Chương Phi ngựa đạp trận --> orginal 390 chương 8 cửa khóa vàng --> orginal 391 chương Triệu Vân ra oai --> orginal sau 392 Chương Mạc anh hùng --> orginal 393 chương thiện lặn người chìm --> orginal 394 chương lại mất cơ hội --> orginal 395 chương áo dài thiệu hậu chiêu --> orginal 396 chương thái sơn nguy --> orginal 397 chương trước mờ sáng --> orginal 398 Chương Quyền mưu cùng trung tin --> orginal 399 chương đan cưỡi thúc giục phong --> orginal 400 Chương Hà bắc cuối cùng chiến --> orginal 401 chương chiến trường thái thế --> orginal 402 Chương Khắc Địch mưu --> orginal 403 chương đã từng chiến pháp --> orginal 404 chương 4 trọng sát trận --> orginal 405 chương 1 miệng nuốt xuống --> orginal 406 Chương Toàn mặt nhận chiến --> orginal 407 chương kế từ nào ra --> orginal 408 chương khẩu vị cực tốt --> orginal 409 nhà Chương Hán nhiều anh kiệt --> orginal 410 chương lực lượng cùng kĩ xảo --> orginal 411 chương vì nước vây cánh --> orginal 412 chương khỏi diễn khỏi liệt --> orginal 413 chương sự nghịch tập của ai --> orginal 414 chương đoạt mệnh cái kéo --> orginal 415 chương sát cơ tất thấy --> orginal 416 chương Đại Hạ đem nghiêng --> orginal 417 chương sụp đổ tan tành --> orginal 418 Chương Thụ ngược, đổ, ngã khỉ lông dày tán --> orginal 419 chương đuổi mất đuổi bắc --> orginal 420 chương vây mà tận giết --> orginal 421 Chương Diệt quân giết đem --> orginal 422 chương chiến sau quan hệ --> orginal 423 chương mắng chết áo dài thiệu --> orginal 424 chương U Châu mục lưu ngu --> orginal 425 chương đằng trước đằng sau tên --> orginal 426 chương chiêu hàng nạp phản bội --> orginal 427 chương 1 nhàn cờ --> orginal 428 Chương Quyền thuật cùng Công Tâm --> orginal 429 Chương Cường yếu thế --> orginal 430 chương từ thứ làm hiểm --> orginal 431 chương biện mới vô song --> orginal 432 chương đối chọi gay gắt --> orginal 433 Chương Nguyên núi chiến --> orginal 434 Chương Dân binh chiến pháp --> orginal 435 chương từ thứ trảm tướng --> orginal 436 chương 1 dính tức đi --> orginal 437 chương bắt đầu đoán chưa cùng --> orginal 438 chương xem người nào nhiều hơn --> orginal 439 chương họa vô đơn chí --> orginal 440 chương rớt ngựa tiến quách đẹp --> orginal 441 chương khó nhịn đau --> orginal 442 chương quỷ tài quách phụng hiếu --> orginal 443 chương 1 ngữ phá thiên cơ --> orginal 444 chương 4 quân sư --> orginal 445 chương cổ hủ bàn về thế --> orginal 446 Chương Quân thầy đấu pháp --> orginal 447 chương phiếu cưỡi tên lục --> orginal 448 Chương Thanh châu bùa âm --> orginal 449 chương mua 1 đưa 1 --> orginal 450 chương nhân tài cất chứa chuẩn bị --> orginal 451 chương duyện châu đâm sử --> orginal 452 chương bên ngoài chiến trường --> orginal 453 chương muốn tĩnh gió không ngừng --> orginal 454 Chương Thiên mạng những gì thuộc về --> orginal 455 Chương Chấn nhúc nhích cùng đổi cục --> orginal 456 chương 1 ngữ phá bến mê --> orginal 457 chương bận rộn trừ tịch đêm --> orginal 458 chương đều sẽ mặt đất lên --> orginal 459 chương hối tiếc cũng khó cùng --> orginal 460 chương xã hội lớn phân công --> orginal 461 người Chương Tầm cuối cùng có tích --> orginal 462 chương doanh xây cũng vì mới --> orginal 463 chương danh tướng nuôi dưỡng thành --> orginal 464 chương cái gọi là vương bá đạo --> orginal 465 chương cao đường sẽ minh --> orginal 466 chương gặp lại 麹 nghĩa --> orginal 467 chương lấy vừa mới khắc nhu --> orginal 468 chương dứt khoát --> orginal 469 chương phòng khu tranh --> orginal 470 Chương Kinh ngày cược lớn --> orginal 471 Chương Viên cửa bắn kích --> orginal 472 chương lừng lẫy quân uy --> orginal 473 chương được thế không tha người --> orginal 474 Chương Toàn mặt áp chế --> orginal 475 chương hiến tiệp Dương Uy tên --> orginal 476 chương dưới 1 cái mục tiêu --> orginal 477 chương cao Đường Đắc Thắng núi --> orginal 478 chương Từ Châu loạn --> orginal 479 chương nhiều chuyện thu --> orginal 480 chương cá tính lỗ con kính --> orginal 481 chương 0 đầu vạn tự --> orginal 482 chương việc chính trị phức tạp --> orginal 483 chương thiết lập thương nghiệp ti --> orginal 484 Chương Đông chinh nghị --> orginal 485 chương phái hệ cùng quyền thuật --> orginal 486 chương cao ngất hồ quá được --> orginal 487 chương Bạch Ba nguy --> orginal 488 chương ai nguyện chịu chết --> orginal 489 chương bắt đầu hành động --> orginal 490 Chương Tiềm vào an ấp --> orginal 491 chương hôm qua trùng hiện --> orginal 492 chương người đi truyền thuyết ở --> orginal 493 chương sức lực 10 chân --> orginal 494 chương lý thay mặt đào cứng nhắc --> orginal 495 chương lật tay vì mây --> orginal 496 Chương Liên khóa phản ứng --> orginal 497 chương có chỗ không vì --> orginal 498 chương vũ trang đại Du Hành --> orginal 499 chương tri kỷ địch --> orginal 500 chương hố Vương Chi Vương --> orginal 501 chương từ rừng vương giả --> orginal 502 chương khiêu khích cùng nổi giận --> orginal 503 chương chiến cục quỷ dị --> orginal 504 chương an ấp chiến --> orginal 505 chương đổi trận cùng thắng tính --> orginal 506 chương từng bước chiếm trước --> orginal 507 Chương Kỳ kế trách chiêu --> orginal 508 chương quay ngược lại quay ngược --> orginal 509 Chương Kỳ tích tái hiện --> orginal 510 chương quay về đang mồng một --> orginal anh hùng 511 Chương Vô Danh --> orginal 512 chương Dương Đông đánh tây --> orginal 513 Chương Kỳ khác thiếu niên --> orginal 514 chương mạnh tân đổi --> orginal 515 chương nguy nan tế --> orginal 516 chương thần lực phấn 0 quân --> orginal 517 chương bởi vì duyên tế sẽ --> orginal 518 Chương Thâm Viễn ảnh hưởng --> orginal 519 chương liên hôn nghị --> orginal 520 chương cộng hiệu với bay --> orginal 521 chương người đầu cơ Ngụy Duyên --> orginal 522 chương 1 giấy thắng vạn nói --> orginal 523 chương môi thương lưỡi kiếm --> orginal 524 chương tin dữ điệt truyền --> orginal 525 chương ngày xu phức tạp --> orginal trong 526 Chương Tĩnh có nhúc nhích --> orginal 527 chương tái sinh biến số --> orginal 528 Chương Anh Tài tề tụ --> orginal 529 chương hàng chốt quy tâm --> orginal 530 chương khó mà ước lượng độ --> orginal 531 chương so đấu chiêu thân --> orginal 532 chương long phượng đều tới --> orginal 533 chương mỗi người có đặc dị --> orginal 534 chương Khổng Minh nghị chính --> orginal 535 chương bới móc cùng ngược lại chế --> orginal 536 Chương Quảng mở nói đường --> orginal 537 Chương Kỳ hoa tiểu la lị --> orginal 538 chương 1 cũng giải quyết --> orginal 539 Chương Dạ tiệc nghị việc chính trị --> orginal 540 chương xưng đế nghị --> orginal 541 chương chỉ nặng thực tế --> orginal 542 Chương Thanh châu ấn tượng --> orginal 543 chương thư viện 1 dạo chơi --> orginal 544 chương người người như rồng --> orginal 545 chương vận khí đến --> orginal 546 chương chính thông người cùng --> orginal 547 chương Vương Vũ rất vội --> orginal 548 Chương Tiềm Long ở uyên --> orginal 549 chương tướng môn hổ nữ --> orginal 550 Chương Hán chót ngang dọc nhà --> orginal 551 chương tái sinh biến số --> orginal 552 chương mới hán mở nguyên --> orginal 553 chương dương buồm đông độ --> orginal 554 Chương Hào tình thác cương thổ --> orginal 555 Chương Thanh châu anh tài sẽ --> orginal 556 chương duyện châu tiến công --> orginal 557 chương vui được lân nhi --> orginal 558 chương rêu rao nam hạ --> orginal 559 chương khi mặt đánh mặt --> orginal 561 chương khủng bố tổ hợp --> orginal 562 Chương Vô Úy người vô địch --> orginal 563 chương người vô tri không có sợ --> orginal 564 Chương Phong đường về chuyển --> orginal 565 Chương Thành công dụ địch --> orginal 566 Chương Kỳ chiêu điệt ra --> orginal 567 chương hung tàn sát trận --> orginal 568 trước Chương Mạc phía sau màn --> orginal 569 chương Từ Châu mạch nước ngầm --> orginal 570 Chương môn phiệt hại --> orginal 571 chương Đàm thành đổi --> orginal 572 chương hắn là gốm sứ cung tổ --> orginal 573 chương giả trang lợn ăn hổ --> orginal 574 chương không mưu mà hợp --> orginal 575 Chương Phong dầy di sản --> orginal 576 chương rắc rối lên cửa --> orginal 577 chương tào báo nghịch tập --> orginal 578 chương 2 đường kẹp đánh --> orginal 579 chương trần lên đối sách --> orginal 580 Chương phụ con cùng lòng --> orginal 581 chương vứt canh giữ nghị --> orginal 582 chương đại loạn đem lên --> orginal 583 dưới Chương Thiên 1 bàn cờ --> orginal 584 chương mỗi người có đau đầu --> orginal 585 chương ngựa lăng chiến --> orginal 586 chương tồn hồ 1 lòng --> orginal 587 chương ai là bao cỏ lớn --> orginal 588 chương lấy hán tên --> orginal 589 chương 1 nhánh xuyên mây mũi tên --> orginal 590 chương mỗi người kiêu ngạo --> orginal 591 chương vì chiến mà sinh --> orginal 592 chương liệt hỏa tật phong --> orginal 593 chương trảm tướng phá địch --> orginal 594 chương 4 mặt ngô ca --> orginal 595 chương đưa dê vào miệng hổ --> orginal 596 chương trang bị đổi mạng --> orginal 597 chương cầu hòa cùng thời cơ --> orginal 598 chương mò mẫm đá qua sông --> orginal 599 chương khéo thu Gia Cát --> orginal 600 chương ai chơi xỏ ai --> orginal 601 chương nguyện người cắn câu --> orginal 602 chương công nghệ cùng hải ngoại --> orginal 603 chương đột tập cùng lặn càng --> orginal 604 chương năng giả nhiều nhọc --> orginal 605 chương rét mây thảm sương mù --> orginal 606 chương giang hoài đổi cục --> orginal 607 chương cũ ngày ước chừng --> orginal 608 chương rối rắm phức tạp --> orginal 609 chương long phượng đủ hiến kế --> orginal 610 chương áo dài thuật thẻ cược --> orginal dưới 1 chương... --> orginal 612 chương hắn mạnh hơn ngươi --> orginal 613 chương 1 ngữ phục đám nho --> orginal 614 Chương Binh không yếm gạt --> orginal 615 chương khủng bố lực hiệu triệu --> orginal 616 chương đều ở được hiểm --> orginal 617 chương tứ nước phục kích chiến --> orginal 618 Chương Mãnh đem đối với mãnh tướng --> orginal 619 chương tuyệt chiêu của Quan Vũ --> orginal 620 Chương Vô Úy lòng --> orginal 621 chương té cái mặt --> orginal 622 chương phất hiểu mồng một gió buồn --> orginal 623 chương nhẹ lấy xuống bi thành --> orginal 624 chương 1 ngày định Từ Châu --> orginal 625 chương thuận ngày người phát đạt --> orginal 626 chương sự khiêu chiến của Tôn Sách --> orginal 627 chương đơn đấu hoặc quần ẩu --> orginal 628 chương 1 lên đánh lộn đi --> orginal 629 chương Giang Đông 13 cưỡi --> orginal 630 chương Giang Đông 2 kiều --> orginal 631 chương 0 năm truyền thừa --> orginal 632 chương trên tràng phía dưới --> orginal 633 chương tấm 颌 bàn về võ --> orginal 634 Chương bá phù? Không phục! --> orginal 635 chương khinh địch cùng khổ chiến --> orginal 636 chương trở về ngựa 1 thương --> orginal 637 chương lấy nhanh phá khéo --> orginal 639 chương đùa bỡn qua --> orginal 640 chương Vương Vũ xa thấy --> orginal 641 Chương Anh kiệt xuất hiện hàng loạt --> orginal 642 chương này giữa chuyện --> orginal bố cục 643 Chương Thâm Viễn --> orginal 644 chương chờ ngươi trở về --> orginal 645 chương không quan hệ chính đáng --> orginal 646 chương kéo liền 1 con chữ --> orginal 647 chương thẳng lấy trong cung --> orginal 648 Chương Vô Song vùi lấp trận doanh --> orginal nữ 649 Chương Hổ cũng có mưu --> orginal 650 chương khắp nơi kim đúng --> orginal 651 chương âm mưu hiển hiện --> orginal 652 chương kích đấu cùng thắng thua --> orginal 653 chương ai mổ con gái lòng --> orginal 654 chương sự quyết định của Lữ Bố --> orginal 655 Chương Liên khóa phản ứng --> orginal 656 chương biến dị dốc sinh --> orginal 657 chương bộc dương loạn --> orginal 658 chương dứt khoát --> orginal 659 chương đột thành mà vào --> orginal 660 chương 1 đường nghiền ép --> orginal 661 chương loạn lên loạn bình --> orginal 662 chương đánh hồ pháp --> orginal 663 chương điều chỉnh sắp xếp --> orginal 664 Chương Y Y lưu luyến bịn rịn --> orginal 665 chương 2 mạnh tranh --> orginal 666 chương thượng cao đường --> orginal 667 Chương Hải rộng bầu trời --> orginal 668 chương quá sử từ quay về --> orginal 669 chương 0 vạn đại quân --> orginal 670 chương được mất giữa --> orginal 671 chương thái sơn áp đính --> orginal 672 dưới Chương Thiên chấn động --> orginal 673 chương 4 Phương Vân nhúc nhích --> orginal 674 chương nghèo chỉ có lương --> orginal Chân thị 675 Chương Vô Cực --> orginal 676 chương chuyện tốt nhiều nghiền --> orginal 677 chương muốn xây kì công --> orginal 678 chương chia binh cùng lờ mờ buồn --> orginal 679 chương phát huy ưu thế --> orginal 680 chương vô cực dưới thành --> orginal 681 chương thiện ác cuối cùng có báo --> orginal 682 chương nước đến cừ thành --> orginal 683 chương nhanh như gió --> orginal 684 chương vận tiền đặt cuộc bên ngoài 0 dặm --> orginal 685 Chương Giai lời lương duyên --> orginal 686 Chương Tiềm dời mặc hóa --> orginal 687 chương thích nghi cởi bỏ nghi hoặc --> orginal 688 chương ngoài ý muốn lớn tiệp --> orginal 689 chương chuyện có khác thường --> orginal 690 chương Công Tôn nguy --> orginal 691 chương Vương Vũ ngược bắc --> orginal 692 chương nghèo đường đi đường cùng --> orginal 693 chương Hồ Trần che trời --> orginal 694 chương khi nhân không để cho --> orginal 695 Chương Toàn tuyến bị địch --> orginal 696 chương 3 dặm chọn 1 --> orginal 697 Chương Mãnh hổ vồ sói --> orginal 698 chương loạn trong có trật tự --> orginal 699 Chương Binh không ở nhiều --> orginal 700 chương thiết kị nghiền ép --> orginal 701 Chương Chấn khiếp sợ 4 phe --> orginal 702 chương lớn ngựa nước chiến --> orginal 703 chương lợi mâu cùng kiên khiên --> orginal 704 chương đòn sát thủ đối quyết --> orginal 705 chương xe treo tái hiện --> orginal 706 chương cái gọi là khí phách --> orginal 707 chương chết cũng nhắm con mắt --> orginal 708 chương chiến sau dư ba --> orginal 709 dưới Chương Thiên rộn ràng, đều vì nghĩa tới --> orginal Hoa Đà 710 Chương thần y --> orginal 711 chương sự tính toán của Vương Vũ --> orginal 712 Chương Langthuật quần chiến --> orginal 713 Chương Dạ đánh úp cùng phá đánh úp --> orginal 714 Chương Chính tên chiến --> orginal 715 chương quỷ dị đánh úp --> orginal 716 chương nghịch tập rơi vào khoảng không --> orginal 717 trên Chương Băng kích chiến --> orginal 718 chương tật phong ra nhét --> orginal 719 chương tắm/giặt/rửa đãng Hồ Trần --> orginal 720 chương ngựa đạp hồ doanh --> orginal 721 Chương Cường đột mạnh mẽ vào --> orginal 722 chương 3 phe cạnh tốc --> orginal 723 chương quách đẹp sách mưu --> orginal Tề Tâm 724 Chương huynh đệ --> orginal 725 chương 3 nhà chia kinh --> orginal 726 Chương tổng là lòng quá mềm --> orginal 727 Chương Tinh đêm cầu viện --> orginal 728 chương cứu viện nghị --> orginal 729 chương Khổng Minh mưu --> orginal 730 chương độc kế Hứa Du --> orginal 731 chương U Châu chết non --> orginal 732 Chương Hán quân uy vũ --> orginal 733 chương nhiệm vụ cùng tình báo --> orginal 734 chương móng ngựa xà thảm án --> orginal 735 Chương Thiên lòng yếm hồ --> orginal 736 chương sự giãy giụa của hồ nhân --> orginal 737 chương uổng công phục kích --> orginal 738 chương Triệu Vân dùng mưu --> orginal 739 chương dẫn rắn ra hang --> orginal 740 chương nợ máu trả máu --> orginal 741 chương không diệt truyền thuyết --> orginal 742 chương sự suy xét của Triệu Vân --> orginal 743 Chương Hán nói là phát đạt --> orginal 744 chương gấm túi diệu kế --> orginal 745 Chương Trường Cửu kế sách --> orginal mới hơn cũng dồn cám ơn --> orginal 746 chương mây đen đè thành --> orginal 747 chương biết ta người công minh --> orginal 748 chương tinh cờ sở hướng --> orginal 749 Chương Dũng đi về phía thẳng trước --> orginal 750 chương tử chiến không lui --> orginal 751 chương nhận chủng mà tới --> orginal 752 chương trống làm phá trận kêu --> orginal 753 chương ngang ngược đột kích --> orginal 754 chương công phòng 2 mạnh --> orginal 755 chương như tường mà vào --> orginal 756 chương vây khốn thú còn đấu --> orginal 757 Chương Toàn tuyến huyết chiến --> orginal 758 chương 1 quyết thắng thua --> orginal 759 Chương Lực sĩ tái hiện --> orginal 760 chương sinh tử nếu tuỳ tiện --> orginal 761 chương sụp đổ tan tành --> orginal 762 chương mượn đao giết người --> orginal 763 chương lớn cử chỉ đuổi đánh --> orginal 674 chương muốn tận toàn công --> orginal 765 chương sau khi đại chiến --> orginal 766 Chương Tâm bệnh khó chữa trị --> orginal 767 Chương Dạ lời bình bắc sách --> orginal 768 chương cái gọi là giáo hóa --> orginal 769 chương khác nghĩ ngày mở --> orginal 770 chương sự run sợ của Khổng Minh --> orginal 771 chương chiến sau cấu nghĩ --> orginal 772 chương loạn tê dại râu đao nhanh --> orginal 773 chương kiếp trước kiếp này --> orginal 774 chương hơi nghe tin đã sợ đến vỡ mật --> orginal 775 chương 2 cái tin tức --> orginal 776 chương đi đâu về đâu --> orginal 777 chương thừa thắng đuổi đánh --> orginal 778 chương mặc hắn 0 vậy kế --> orginal 779 chương bọc lớn lớn ôm --> orginal 780 chương nghị bình liêu đông --> orginal 781 chương dụng tâm lương khổ --> orginal 782 Chương Liêu đông chuyện xưa --> orginal 783 chương vỗ án ngạc nhiên --> orginal 784 chương kế hoãn binh --> orginal 785 sách của Chương gia cùng bí mật --> orginal 786 Chương Tầm căn cứu thấp --> orginal 787 chương áp bách thức chiến pháp --> orginal 788 Chương Binh chưa nhúc nhích, thuyền tới trước --> orginal 789 Chương Thắng khoán ở nắm --> orginal 790 chương bất cam tịch mịch --> orginal 791 chương nhẹ cưỡi đánh úp nhiễu --> orginal 792 chương không thay đổi ứng biến --> orginal 793 Chương Cường nỏ gió bão --> orginal 794 chương thái sơn hủy, màu không thay đổi --> orginal 795 chương họa phúc khó liệu --> orginal 796 chương vào đánh kị binh --> orginal 797 chương chính là bắt nạt ngươi --> orginal 798 chương ý khí phong phát --> orginal 799 chương hướng hành động mới nhất --> orginal 800 chương đấu trí đấu lực --> orginal 801 chương Hứa Du đánh úp doanh --> orginal 802 chương dự cảm bất tường --> orginal 803 Chương Liên khoen trúng kế --> orginal 804 Chương Trí Dũng song toàn --> orginal 805 chương đuổi tận giết tuyệt --> orginal 806 Chương Liêu đông thủy sư --> orginal 807 chương khác nhau cùng giằng co --> orginal 808 chương đều mắt dại ra --> orginal 809 Chương Binh không yếm gạt --> orginal trong nguy hiểm 810 Chương Phú Quý cầu --> orginal 811 chương nguyện đánh cuộc chịu thua --> orginal 812 chương cường giả là vua --> orginal 813 chương Công Tôn độ nhận thua --> orginal 814 chương chênh lệch có lớn bao nhiêu --> orginal 815 chương chiến tranh mậu dịch --> orginal 816 chương cửa ải trong kịch biến --> orginal 817 chương trước bởi vì hậu quả --> orginal 818 chương sự chênh lệch của phách lực --> orginal 819 chương sự chuyển đổi của thái độ --> orginal 820 chương trong lò có bảo --> orginal 821 chương nguyện người cắn câu --> orginal 822 Chương Chấn rợn không thôi --> orginal 823 chương hội tuyên bố hàng mới --> orginal thế cục 824 Chương Hoành Vĩ --> orginal 825 Chương Định Bắc mọi chuyện --> orginal 826 chương thay mặt chảy xiết chảy --> orginal 827 chương hay bút Trần Lâm --> orginal 828 chương Trần Lâm hiến sách --> orginal 829 chương chuyện khó kiêm lo --> orginal 830 Chương Anh Hùng thấy --> orginal 831 chương hoa mở 2 đóa --> orginal 832 chương khi đầu 1 ca tụng --> orginal 833 chương cũng bước cũng xu --> orginal 834 chương không thể không chậm --> orginal 835 chương người tốt không dài mạng --> orginal 836 chương loạn thế đường bất bình --> orginal 837 chương Lạc Dương giấy đắt --> orginal 838 Chương Thanh châu sơ ấn tượng --> orginal 839 chương bước Bộ Kinh lòng --> orginal 840 chương tiềm lực chiến tranh --> orginal 841 chương chiến tranh tiền tệ --> orginal 842 chương quyết chiến kỳ --> orginal 843 chương Ban sư sẽ đôi hùng --> orginal 844 chương 2 toàn đẹp --> orginal 845 chương địa hình cùng đổi cục --> orginal 846 chương phiếu cưỡi diệu võ --> orginal 847 chương hệ thống tình báo --> orginal 848 chương khả năng đàm phán --> orginal 849 Chương Hán hồ phòng lớn --> orginal 850 Chương Ba sóng lớn dần lên --> orginal 851 Chương Nhạc ở trong đó --> orginal 852 thiên hạ nước Chương gia chuyện --> orginal 853 chương cổ hủ bàn về thế --> orginal 854 chương tiệc gia đình Hầu phủ --> orginal 855 Chương Mãnh hổ lại thêm cánh --> orginal 856 chương kinh tương đổi --> orginal 857 chương gấm buồm Cam Hưng Bá --> orginal 858 chương sát cơ lăng lệ --> orginal 859 chương kích chảy dũng vào --> orginal 860 chương 1 mũi tên định 0 quân --> orginal 861 Chương Song Hỉ lâm môn --> orginal 862 chương 4 chủ chiến trường lớn --> orginal 862 chương 4 chủ chiến trường lớn --> orginal 864 chương gió nổi kinh tương --> orginal 865 chương trên sông đầu chiến --> orginal 866 chương sơ chiến cáo tiệp --> orginal 867 chương gõ động đất hổ --> orginal 868 chương duyện châu trước tiếu chiến --> orginal 869 chương gặp mạnh mạnh hơn --> orginal 870 chương quyết chết đúng hướng --> orginal 871 chương gió hình thế nước --> orginal 872 chương sự buồn rầu của Tào Tháo --> orginal 873 Chương Cường công bịt/phong khâu --> orginal 874 chương nghiền ép thức trận dung --> orginal 875 chương nửa ngày phá thành --> orginal 876 Chương Thẩm nặng đả kích --> orginal 877 chương bản thân làm chết --> orginal 878 chương các vén lá bài tẩy --> orginal 879 chương thiệp nước công cửa ải --> orginal 880 chương lẫn nhau làm thăm dò --> orginal 881 chương bỗng ngửi người quen cũ tới --> orginal 882 chương Mặc môn tái hiện --> orginal 883 chương mưa gió muốn tới --> orginal 884 chương Nhậm thành chiến --> orginal 885 chương lui tránh 3 bỏ --> orginal 886 chương liệt hỏa đốt thành --> orginal 887 chương Tôn Sách ngược bắc --> orginal 888 chương trước thấy minh --> orginal 889 chương Hoài Nam quân tan vỡ diệt --> orginal 890 chương phòng bỏ sót lệch gặp mưa --> orginal 891 chương quyết sách ngoài ý muốn --> orginal 892 chương dụng tâm lương khổ --> orginal 893 chương đại loạn cuối cùng lên --> orginal 894 Chương Liên doanh đêm chiến --> orginal 895 chương lâm trận sắp xếp --> orginal 896 chương cũng mạng cũng --> orginal 897 chương như thích trọng trách --> orginal 898 chương tiền đặt cuộc mưu phá địch sách --> orginal 899 chương ngạnh dương công phòng chiến --> orginal 900 chương đối sách Mã Siêu --> orginal 901 chương 5 thành thắng tính --> orginal 902 chương giang hoài chiến hỏa thiêu đốt --> orginal 903 chương trước khi đại chiến --> orginal 904 chương định kế phá địch --> orginal 905 chương lúc quyết chiến khắc --> orginal 906 chương Long Sơn sẽ chiến --> orginal 907 Chương Cường nỏ đạt được uy --> orginal 908 chương bước trận hoành hành --> orginal 909 chương lôi Lệ Vũ nhanh --> orginal 910 Chương Vũ chiến kín --> orginal 911 chương giấy giáp diệt, liền/ngay cả nỏ hiện --> orginal 912 chương dự cảm bất tường --> orginal 913 chương kiếm bén ra vỏ --> orginal 914 chương thế như chẻ tre --> orginal 915 chương phá mũi tên trận --> orginal 916 chương bão táp mạnh mẽ vào --> orginal 917 chương chiến mã Triệu Vân vượt qua --> orginal 918 chương đại phá Mã Siêu --> orginal 919 chương đuổi mất đuổi bắc --> orginal 920 Chương Trần ai rơi định --> orginal ba một mười bảy cảm ngôn --> orginal 921 chương nhào mồng một mê ly --> orginal 922 chương tiền đánh bạc nguy hiểm --> orginal 923 chương Giang Đông phân liệt --> orginal 924 chương mảnh nói định càn khôn --> orginal 925 chương cuối cùng chọn lựa --> orginal 926 chương ánh rạng đông chợt hiện lúc --> orginal 927 chương minh thề dưới Cổ thành --> orginal 928 chương khắp nơi đều vận tiền đặt cuộc --> orginal 929 chương gió Lãnh Tâm cũng rét buốt --> orginal 930 chương kế ra càng có hoặc --> orginal 931 chương cuối cùng chiến lược --> orginal 932 chương trần đến thỉnh cầu --> orginal 933 chương gấm túi giấu diệu kế --> orginal 934 chương mở đường có tiền đồng --> orginal 936 chương trắng 陉 đoạt miệng chiến --> orginal 937 Chương Thắng cũng khó hân nhiên --> orginal 938 Chương Khả vào há nói lui --> orginal 939 chương phá địch có lương sách --> orginal 940 Chương Yên công như trời giúp --> orginal 941 chương 0 quân như cuốn sạch --> orginal 942 chương tiến lui mất theo | căn cứ --> orginal 943 chương ngủ thực khó yên --> orginal 944 chương sinh tử ao chiến --> orginal 945 chương thề chết không hàng --> orginal 946 chương hao hổ phấn nhanh chóng --> orginal 947 chương máu Lãnh Tâm tự rét buốt --> orginal 948 chương họa lên tiêu bên trong tường --> orginal 949 chương tàn binh huyết chiến --> orginal 950 chương 8 Phương Vân nhúc nhích --> orginal 951 chương rồng chiến với dã --> orginal 952 chương Triệu Vân làm khéo --> orginal 953 chương nhẹ cưỡi mở đường --> orginal 954 chương hối tiếc không kịp --> orginal 955 chương mũi tên lam phá giáp --> orginal 956 chương thiết kị đạp trận --> orginal 957 chương phong khói đang nồng --> orginal 958 chương trí mệnh 1 đánh --> orginal 959 chương ngựa trắng vì tên --> orginal 960 Chương Toàn mặt sụp đổ --> orginal 961 chương người chết như gió --> orginal 962 chương không chiến khuất ác tới --> orginal 963 dưới Chương Thiên 1 cục cờ --> orginal 964 chương nghèo đuổi mạnh mẽ đánh --> orginal 965 Chương Cường độ hoàng hà --> orginal 966 chương đoạt vũng lên bờ chiến --> orginal 967 Chương Kỳ binh đột xuất --> orginal 968 chương chém dây hủy cầu --> orginal 969 chương Tôn Sách binh bại --> orginal 970 chương tuổi không ta cùng --> orginal 971 dưới Chương Nguyệt nấu rượu --> orginal 972 chương cuốn sạch thế thành --> orginal 973 Chương Thiên lòng khó đo --> orginal 974 chương công xuyên sắp xếp --> orginal 975 chương ta chí xa xôi --> orginal sự phục hưng của 976 Chương Văn Minh --> orginal 977 chương Giang Đông đổi --> orginal 978 dưới Chương Thiên 1 thống --> orginal 979 chương sự viễn chinh của đế quốc --> orginal hoàn thành cảm ngôn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-08-04 00:37:39