Sủng Hậu Đương Đạo

Kiêm Gia Ny Tử
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


SủngHậuĐươngĐạolàtiểuthuyếtngôntìnhkinhđiểnmàKi ê mGiaNyTửsángtácloạit ác phẩm,SủngHậuĐươngĐạonóilại:VàovănvớivốnChuTứ(trưa 10 chútvàoV,đếnlúcđóbacàngdângl ê n~saumớihơnnhưkhôngcótìnhhuốngđặcthù,mỗingàybacàngvạnchữ,khôngchắclúcrơirụngbốncàng~hyvọngthíchcủachữviếtconbéthân,cóthểtiếptụcủnghộ,cúimìnhcámơn^^tươngThưDaovẫncònb ê ntrongbụngmẹlúc

Sủng Hậu Đương Đạo là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Kiêm Gia Ny Tử sáng tác loại tác phẩm, Sủng Hậu Đương Đạo nói lại: Vào văn với vốn Chu Tứ (trưa 10 chút vào V, đến lúc đó ba càng dâng lên ~ sau mới hơn như không có tình huống đặc thù, mỗi ngày ba càng vạn chữ, không chắc rơi rụng bốn càng ~ hy vọng thích của chữ viết con bé thân, có thể tiếp tục ủng hộ, cúi mình cám ơn ^^ tương Thư Dao vẫn còn bên trong bụng mẹ lúc


宠后当道是蒹葭妮子创作的经典言情小说类作品,宠后当道讲述了:入文于本周四(午 10 点入V,届三更奉上~后更新如无特殊情况,每日三更万字,不定掉落四更~#希望#喜欢妮子文字的亲,能继续支持,拜谢^^蒋舒瑶还在娘胎里的时

Chương 1 :: Thần, sáng sớm lên --> orginal Chương 2 :: Thỉnh an --> orginal Chương 3 :: Trần thị --> orginal Chương 4 :: Hôn sự --> orginal Chương 5 :: Hôn mê --> orginal Chương 6 :: Mơ tỉnh --> orginal Chương 7 :: Chơi xấu --> orginal Chương 8 :: Sai/lầm/nhầm lẫn nhận --> orginal Chương 9 :: Vào cung --> orginal Chương 10 :: Tiêu thái hậu --> orginal Chương 11 :: Trần thị vs Tiêu thái hậu --> orginal Chương 12 :: Gặp mặt --> orginal Chương 13 :: Trở về trình --> orginal Chương 14 :: Gây xích mích --> orginal Chương 15 :: Năm bánh ngọt manh chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 16 :: Ban thưởng --> orginal Chương 17 :: Rắc rối --> orginal Chương 20 :: Ghen tị --> orginal Chương 21 :: Xem bệnh --> orginal Chương 22 :: Khinh rẻ --> orginal Chương 23 :: Đêm xông --> orginal Chương 24 :: Hung triệu --> orginal Chương 25 :: Bảo bối --> orginal Chương 26 :: Cảm tình --> orginal Chương 27 :: Điềm lành --> orginal Chương 28 : --> orginal 29 | 28 --> orginal 30 | 28 --> orginal 31 | 28 --> orginal 32 | 28 --> orginal 33 | 28 --> orginal 34 | 28 --> orginal 35 | 28 --> orginal 36 | 28 --> orginal 37 | 28 --> orginal 38 | 28 --> orginal 39 | 28 --> orginal 40 |Chương 40 :: Nụ hôn đầu --> orginal 41 |Chương 41 :: Dũng cảm --> orginal 42 |Chương 42 :: Béo --> orginal 43 |Chương 43 :: Cũ mơ --> orginal 44 |Chương 44 :: Trước lúc --> orginal 45 |Chương 45 :: Đại hôn (một) --> orginal 46 |Chương 46 :: Đại hôn (hai) --> orginal 47 |Chương 47 :: Động phòng --> orginal 48 |Chương 48 :: Hoa nến --> orginal 49 |Chương 49 :: Hồ nháo --> orginal 50 |Chương 50 :: Ấm cúng --> orginal 51 |Chương 51 :: Thất thái --> orginal 52 |Chương 52 :: Tàn khuyết --> orginal 53 |Chương 53 :: Làm/khô dấm --> orginal 54 |Chương 54 :: Ném mở --> orginal 55 |Chương 55 :: Thê thảm --> orginal 56 |Chương 56 :: Ngược lại xương cốt --> orginal 57 |Chương 57 :: Xúc phạm --> orginal 58 |Chương 58 :: Ôn tồn --> orginal 59 |Chương 59 :: Tính sổ --> orginal 60 |Chương 60 :: Không tuân cùng --> orginal 61 |Chương 61 :: Gặp đâm --> orginal 62 |Chương 62 :: Phản kích --> orginal 63 |Chương 63 :: Máu nóng --> orginal 64 |Chương 64 :: Rung động --> orginal 65 |Chương 65 :: Tưởng niệm --> orginal 66 |Chương 66 :: Thật lòng --> orginal 67 |Chương 67 :: Bại lộ --> orginal 68 |Chương 68 :: Thẹn thùng/xấu hổ cáu --> orginal 69 |Chương 69 :: Phong ma --> orginal 70 |Chương 70 :: Lòng vui --> orginal 71 |Chương 71 :: Sướng run --> orginal 72 |Chương 72 :: Hướng cục --> orginal 73 |Chương 73 :: Trừng trị --> orginal 74 |Chương 74 :: Có vui --> orginal 75 |Chương 75 :: Xấu xa độc địa --> orginal 76 |Chương 76 :: Hộp cơm --> orginal 77 |Chương 77 :: Lạnh chiến --> orginal 78 |Chương 78 :: Trung thu --> orginal 79 |Chương 79 :: Tinh thần --> orginal 80 |Chương 80 :: Thu --> orginal 81 |Chương 81 :: Lại chết --> orginal 82 |Chương 82 :: Cách hẳn --> orginal 83 |Chương 83 :: Thai nhúc nhích --> orginal 84 |Chương 84 :: Trừ tịch --> orginal 85 |Chương 85 :: Tín nhiệm --> orginal 86 |Chương 86 :: Tỉnh táo --> orginal 87 |Chương 87 :: Ma quỷ --> orginal 88 |Chương 88 :: Tiếng hát --> orginal 89 |Chương 89 :: Sinh ra --> orginal 90 |Chương 90 :: Long phượng --> orginal 91 |Chương 91 :: Thẩm vấn --> orginal 92 |Chương 92 :: Điên rồi --> orginal 93 |Chương 93 :: Chiêu binh --> orginal 94 |Chương 94 :: Nghĩ ngươi --> orginal 95 |Chương 95 :: Thuần hoá --> orginal 96 |Chương 96 :: Chết tin --> orginal 97 |Chương 97 :: Thiết huyết --> orginal 98 |Chương 98 :: Đánh mặt --> orginal 99 |Chương 99 :: Quyết chiến --> orginal 100 |Chương 100 :: Thắng lợi --> orginal 101 |Chương 101 :: Làm chết --> orginal 102 |Chương 102 : Cầu chỉ --> orginal 103 |Chương 103 :: Biến cố --> orginal 104 |Chương 104 :: Chấp niệm --> orginal 105 |Chương 105 :: Đá phá --> orginal 106 |Chương 106 :: Ngày rợn --> orginal 107 |Chương 107 :: Quay về --> orginal 108 |Chương 108 :: Trúng chiêu --> orginal 109 |Chương 109 :: Cố cũ --> orginal 110 |Chương 110 :: Xích độ --> orginal 111 |Chương 111 :: Thức tỉnh --> orginal 112 |Chương 112 :: Yêu --> orginal 113 |Chương 113 :: Vinh quang --> orginal 114 |Chương 114 :: Chấp thuận --> orginal 115 |Chương 115 :: Mang lời --> orginal 116 |Chương 116 :: Cạm bẫy --> orginal 117 |Chương 117 :: Giả dối --> orginal 118 |Chương 118 :: Thông thấu --> orginal 119 |Chương 119 :: Xác thực --> orginal 120 |Chương 120 :: Bại lộ --> orginal 121 |Chương 121 :: Kỳ quặc --> orginal 122 |Chương 122 :: Đáp trả --> orginal 123 |Chương 123 :: Xoay ngược --> orginal 124 |Chương 124 :: Nguy hiểm --> orginal 125 |Chương 125 :: Quyết đoán --> orginal 126 |Chương 126 :: Hợp tác --> orginal 127 |Chương 127 :: Tin tức --> orginal 128 |Chương 128 :: Giết người --> orginal 129 |Chương 129 :: Nhận ra --> orginal 130 |Chương 130 :: Đau lòng --> orginal 131 |Chương 131 :: Dựa sát --> orginal 132 |Chương 132 :: Giải thoát --> orginal 133 |Chương 133 :: Vén tốp --> orginal 134 |Chương 134 :: Cầu cứu --> orginal 135 |Chương 135 :: Lục soát núi --> orginal 136 |Chương 136 :: Đứt đuôi --> orginal 137 |Chương 137 :: Cứu trở về --> orginal 138 |Chương 138 :: Ngấp nghé --> orginal 139 |Chương 139 :: Chiến sự --> orginal 140 |Chương 140 :: Mưa máu --> orginal 141 |Chương 141 :: Kinh hiểm --> orginal 142 |Chương 142 :: Quá muộn --> orginal 143 |Chương 143 :: Đoàn viên --> orginal 144 | đế hậu ngọt lần 1 --> orginal 145 | đế hậu ngọt lần 2 --> orginal 146 | đế hậu ngọt lần xong --> orginal 147 | lần bên ngoài Vân Hi --> orginal
Mục lục cập nhật ngày