Sơn Thôn Dã Tẩu

Tịch Mịch Thời Tài Ái
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Sơn Thôn Dã Tẩu là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Tịch Mịch Thời Tài Ái sáng tác loại tác phẩm, Sơn Thôn Dã Tẩu nói lại: Từ trên núi xuống dưới hơn một năm Tôn Hạo, cả ngày trà trộn ở trong thôn không có những gì mọi chuyện, không việc gì lúc liền dùng một vài đạo thuật của bản thân giúp trong thôn một vài nữ nhân tịnh lệ chữa trị một chữa trị khó nói lờ mờ, ngày qua thật không vui vẻ. Sau này vì có thể
山村野嫂是寂寞时才爱创作的经典言情小说类作品,山村野嫂讲述了:从山上下来一年多的孙浩,整日里混迹在村里无所事事,没事时就用自己的一些道术帮着村里的一些靓丽的女人治一治难言之隐,日子过的好不快活。后来#为了能够

Chương 1 : Nhìn trộm --> orginal Chương 2 : Đem bắt mạch --> orginal Chương 3 : Chuyện thành --> orginal Chương 4 : Rồng bắt tay --> orginal Chương 5 : Vô lại vô sỉ --> orginal Chương 6 : Gần gũi lúc tiến hành --> orginal Chương 7 : Chị dâu khó nói lờ mờ --> orginal Chương 8 : Xem bệnh --> orginal Chương 9 : Cấm kị nghiệt duyên --> orginal Chương 10 : Cám ơn a --> orginal Chương 11 : Ngó thăm/thăm/thăm hỏi --> orginal Chương 12 : Sự mời mọc của muội tử --> orginal Chương 13 : Tâm kế của Lý Tuệ --> orginal Chương 14 : Tiểu thư --> orginal Chương 15 : Lại bị bắt nạt một lần --> orginal Chương 16 : Tà chuyện --> orginal Chương 17 : Con ngươi mạo ánh xanh --> orginal Chương 18 : Thì ra là như vậy --> orginal Chương 19 : Ngươi cái hồ li lẳng lơ --> orginal Chương 20 : Ngươi muội tử dọa nước tiểu --> orginal Chương 21 : Giết người --> orginal Chương 22 : Dì bé xinh đẹp --> orginal Chương 23 : Dọn nhà --> orginal Chương 24 : Dã sự điên dại của chị dâu --> orginal Chương 25 : Đáp trả hữu dụng sao --> orginal Chương 26 : Là hắn hạ độc --> orginal Chương 27 : Đập được chính là ngươi --> orginal Chương 28 : Bản thân chơi bản thân --> orginal Chương 29 : Hắn chạy --> orginal Chương 30 : Thỏ khôn ba hang --> orginal Chương 31 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 32 : Cảm động --> orginal Chương 33 : Lời nói dối vạch trần --> orginal Chương 34 : Ngươi thật đẹp --> orginal Chương 35 : Hoàng đại tiên --> orginal Chương 36 : Lão thái bà xem đao --> orginal Chương 37 : Muốn khe suối khó điền --> orginal Chương 38 : Ngươi mắng ai nè --> orginal Chương 39 : Bao Ngư bờ ao --> orginal Chương 40 : Nguyện vọng --> orginal Chương 41 : Từ chối ý tốt của mỹ nữ --> orginal Chương 42 : Kiếm lớn --> orginal Chương 43 : Ta thím nóng --> orginal Chương 44 : Không cái đứng đắn --> orginal Chương 45 : Mua điện thoại di động --> orginal Chương 46 : Giả bộ gặp lôi bổ --> orginal Chương 47 : Cảnh cáo nặng nề --> orginal Chương 48 : Lị lị quật cường --> orginal Chương 49 : Ngươi phải đánh lộn sao --> orginal Chương 50 : Sinh tài nói --> orginal Chương 51 : Dã chủ ý của chị dâu --> orginal Chương 52 : Mua được tay --> orginal Chương 53 : Lần nữa từ chối ý tốt của mỹ nữ --> orginal Chương 54 : Ta muốn cùng ngươi bái/lạy/vái trời đất --> orginal Chương 55 : Ngươi ở mắng ta sao --> orginal Chương 56 : Ta thím yêu ngươi --> orginal Chương 57 : Ba cái cương thi nữ xinh đẹp --> orginal Chương 58 : Cho mỹ nữ cương thi rút ra răng --> orginal Chương 59 : Lửa đốt không chết --> orginal Chương 60 : Khống chế thành công --> orginal Chương 61 : Đánh mặt --> orginal Chương 62 : Triệu Đại Bảo trưởng thôn --> orginal Chương 63 : Đừng cầm trưởng thôn không làm cán bộ --> orginal Chương 64 : Nắm đằng chuôi --> orginal Chương 65 : Bàn giao --> orginal Chương 66 : Là cẩu nam nữ còn là hai miệng --> orginal Chương 67 : Thi khí cổ quái --> orginal Chương 68 : Choàng súc sinh của da người --> orginal Chương 69 : Ngẫu ngộ đại mỹ nữ --> orginal Chương 70 : Thù hận lớn bao nhiêu a --> orginal Chương 71 : Đây là mua cho ngươi --> orginal Chương 72 : Tôn thúc thúc báo thù cho ngươi --> orginal Chương 73 : Đồ Tể tràng máu tanh --> orginal Chương 74 : Loạn chôn đồi --> orginal Chương 75 : Lấy thế đè người --> orginal Chương 76 : Trăm quỷ đi đêm --> orginal Chương 77 : Rất lúng túng a --> orginal Chương 78 : Chị dâu cho ta sinh đứa bé --> orginal Chương 79 : Vốn riêng lời --> orginal Chương 80 : Đánh ngươi đầy mặt hoa đào mở --> orginal Chương 81 : Ngài Tôn tiên sinh yên tâm --> orginal Chương 82 : Nhỏ sự điên dại của quả ớt --> orginal Chương 83 : Lại một lần nữa từ chối ý tốt của mỹ nữ --> orginal Chương 84 : Mẹ này hai đều thích ăn dấm --> orginal Chương 85 : Toàn bộ bắt sống --> orginal Chương 86 : Nên tới vẫn là phải tới --> orginal Chương 87 : Đây là cái gì --> orginal Chương 88 : Cái gì mới gọi lợi hại --> orginal Chương 89 : Ngươi thân ta một ngụm --> orginal Chương 90 : Cầm thú không bằng --> orginal Chương 91 : Ly hôn hiệp nghị --> orginal Chương 92 : Này chết trứng thối --> orginal Chương 93 : Trúng tà --> orginal Chương 94 : Cổ vương --> orginal Chương 95 : Lửa giận vô biên --> orginal Chương 96 : Tân nhậm thôn nhánh sách --> orginal Chương 97 : Hai ngươi uy hiếp ta --> orginal Chương 98 : Bạn học mời mọc tụ hội --> orginal Chương 99 : Ngồi chờ Tôn Hạo --> orginal Chương 100 : Đặc chủng tập kết --> orginal Chương 101 : Lão tử không đùa giỡn --> orginal Chương 102 : Tính kế chết ngươi --> orginal Chương 103 : Xui xẻo thôn nhánh sách --> orginal Chương 104 : Nói được làm được --> orginal Chương 105 : Khủng bố thần đánh --> orginal Chương 106 : Tiểu gia hỏa thông minh --> orginal Chương 107 : Ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn --> orginal Chương 108 : Thái độ của Phương gia --> orginal Chương 109 : Ném thứ bị vứt bỏ vợ --> orginal Chương 110 : Tốt một đôi tiện nhân --> orginal Chương 111 : Quan tài bạc thuần --> orginal Chương 112 : Trần Viên Viên mỹ diễm --> orginal Chương 113 : Tụ hội bắt đầu --> orginal Chương 114 : Bay ít cùng Lý thiếu --> orginal Chương 115 : Thái tử giận dữ Đảng --> orginal Chương 116 : Mỗ gia của Lý Tuệ nhà --> orginal Chương 117 : Sẽ có ngươi một ngày hối hận --> orginal Chương 118 : Thao luyện --> orginal Chương 119 : Lớn bị cùng ngủ --> orginal Chương 120 : Tính kế đáp trả ai --> orginal Chương 121 : Sa trường --> orginal Chương 122 : Săn lấy --> orginal Chương 123 : Có chỗ tốt --> orginal Chương 124 : Hưng phấn --> orginal Chương 125 : Suýt chút nữa thành cầm thú --> orginal Chương 126 : Tâm ái nam nhân nhỏ --> orginal Chương 127 : Thoải mái lật trời --> orginal Chương 128 : Cá chép cổ quái --> orginal Chương 129 : Thật lợi hại --> orginal Chương 130 : Có sát khí --> orginal Chương 131 : Bị mắng --> orginal Chương 132 : Lệch cách lịch sử --> orginal Chương 133 : Cực đẹp --> orginal Chương 134 : Bị nữ thần nghịch tập --> orginal Chương 135 : Chúng ta là bạn bè --> orginal Chương 136 : Mắt chó xem người thấp --> orginal Chương 137 : Ngươi nhũn ngực --> orginal Chương 138 : Tốt một đôi cẩu nam nữ --> orginal Chương 139 : Vận mệnh bi thảm --> orginal Chương 140 : Trứng thối này --> orginal Chương 141 : Quân khu --> orginal Chương 142 : Hướng dẫn --> orginal Chương 143 : Run sợ tiểu quái --> orginal Chương 144 : Tốt thúc thúc --> orginal Chương 145 : Lớn vô cùng trả giá --> orginal Chương 146 : Xuyến thịt dê --> orginal Chương 147 : Bao nhiêu đau lĩnh ngộ --> orginal Chương 148 : Phản lão hoàn nhan lớn lớn --> orginal Chương 149 : Kỳ tích thần kỳ --> orginal Chương 150 : Người nếu mắc ta trời tru đất diệt --> orginal Chương 151 : Kỳ lạ giao cốc rượu --> orginal Chương 152 : Hạnh phúc tới thật đột nhiên --> orginal Chương 153 : Dã tâm của Tôn Hạo --> orginal Chương 154 : Sự ngạo mạn của Lữ Bố --> orginal Chương 155 : Ngược, đổ, ngã máu xui xẻo --> orginal Chương 156 : Đi vận may lớn --> orginal Chương 157 : Bảo vệ màu --> orginal Chương 158 : Vẻ mặt ái muội --> orginal Chương 159 : Dã chủng --> orginal Chương 160 : Đánh đập đánh đập --> orginal Chương 161 : Hang ổ hồ li --> orginal Chương 162 : Đại chiến --> orginal Chương 163 : Không sợ chết vừa nghĩ --> orginal Chương 164 : Gõ cửa tốt cơ --> orginal Chương 165 : Huynh đệ chiến đi --> orginal Chương 166 : Hummer là có thể cưỡi sao --> orginal Chương 167 : Dài chí khí người khác --> orginal Chương 168 : Đáng chết dê cao điên --> orginal Chương 169 : Vạn quỷ dạo chơi phố --> orginal Chương 170 : Sự ngượng ngùng của thiếu nữ --> orginal Chương 171 : Ô tô dữ dằn --> orginal Chương 172 : Trường Bạch sơn tô Đát Kỷ --> orginal Chương 173 : Điều kiện của Phùng Hy Phạm --> orginal Chương 174 : So với so với ai càng trâu --> orginal Chương 175 : Người không nên trêu chọc --> orginal Chương 176 : Tốt tà tính nữ nhân --> orginal Chương 177 : Một đôi lão tiểu hồ li --> orginal Chương 178 : Sự phục vụ của cô gái nhỏ --> orginal Chương 179 : Nhuệ khí vô song --> orginal Chương 180 : Đột tập mà tới --> orginal Chương 181 : Tiết ngươi sẽ sợ --> orginal Chương 182 : Phân thân lần đầu tiên --> orginal Chương 183 : Ngầm hiểu nữ nhân --> orginal Chương 184 : Thân Công Báo có tin tức --> orginal Chương 185 : Cam tâm tình nguyện bị lợi dụng --> orginal Chương 186 : Đây thật sự là ngoài ý muốn a --> orginal Chương 187 : Hummer thoáng động --> orginal Chương 188 : Tiểu la lị đáng yêu --> orginal Chương 189 : Nhịp tim tăng tốc --> orginal Chương 190 : Áo dài hồng đánh úp --> orginal Chương 191 : Hù chính là ngươi --> orginal Chương 192 : Ai tối ai --> orginal Chương 193 : Đùa bỡn chết ngươi --> orginal Chương 194 : Đã từng chuyện cũ --> orginal Chương 195 : Hiệu trưởng cổ quái --> orginal Chương 196 : Ao cá bên trong tranh Thuỷ Mặc --> orginal Chương 197 : Lớn biến hoá --> orginal Chương 198 : Sạch thân tự tốt --> orginal Chương 199 : Một đám lão không nghỉ --> orginal Chương 200 : Hiếm bên trong hồ đồ --> orginal Chương 201 : Oan Đại Đầu --> orginal Chương 202 : Thôi học sóng gió --> orginal Chương 203 : Chỗ tốt của quyền thế --> orginal Chương 204 : Họa chuyện đánh úp --> orginal Chương 205 : Thanh lý hậu hoạn --> orginal Chương 206 : Bản thân lựa chọn --> orginal Chương 207 : Sự cảnh cáo của Tôn Hạo --> orginal Chương 208 : Tính toán --> orginal Chương 209 : Không điên không thành ma --> orginal Chương 210 : Chớm đến Thượng Hải --> orginal Chương 211 : Nữ cảnh sát diêm dúa quan --> orginal Chương 212 : Thanh Thủy ra phù dung --> orginal Chương 213 : Truyền kỳ tê liệt nhẫn --> orginal Chương 214 : Ai cầu ai làm việc --> orginal Chương 215 : Thiên nhiên ngây ngốc muội tử --> orginal Chương 216 : Đây không phải là nhìn trộm --> orginal Chương 217 : Đặc thù luận điệu --> orginal Chương 218 : Đến tìm tra --> orginal Chương 219 : Ánh mắt mê ly --> orginal Chương 220 : Châu báu triển lãm --> orginal Chương 221 : Thần tiên khó đứt tấc ngọc --> orginal Chương 222 : Vận khí khiến cho nhiên --> orginal Chương 223 : Mỹ nhân có hẹn --> orginal Chương 224 : Say mỹ nhân --> orginal Chương 225 : Tình nhúc nhích Ngọc mỹ nhân --> orginal Chương 226 : Dám nhúc nhích nữ nhân của ta --> orginal Chương 227 : Chán sống không phải --> orginal Chương 228 : Lại đến tìm chết --> orginal Chương 229 : Nữ quỷ --> orginal Chương 230 : Cái gì gọi ác độc --> orginal Chương 231 : Ngươi không tin phải không --> orginal Chương 232 : Cái gì mới là tiêu diêu --> orginal Chương 233 : Ý liệu bên ngoài nữ nhân --> orginal Chương 234 : Đưa các người đi kì núi --> orginal Chương 235 : Những ngày tốt đẹp của ta --> orginal Chương 236 : Phiên Thiên Ấn đồ giả --> orginal Chương 237 : Ta là sánh ngang trời --> orginal Chương 238 : Không cho là đúng --> orginal Chương 239 : Quỷ tài phụng hiếu --> orginal Chương 240 : Xui xẻo thúc giục --> orginal Chương 241 : Đừng động tình cảm --> orginal Chương 242 : Khắp nơi là bảo --> orginal Chương 243 : Đại ca --> orginal Chương 244 : Văn nghệ phạm --> orginal Chương 245 : Duyên tới là ngươi --> orginal Chương 246 : Nữ nhân quật cường --> orginal Chương 247 : Ừm ngươi tỉnh rồi --> orginal Chương 248 : Mỹ kiều nương đánh thức --> orginal Chương 249 : Người có tiền luận điệu --> orginal Chương 250 : Khí chính là ngươi --> orginal Chương 251 : Giao lòng --> orginal Chương 252 : Vì vợ trả ơn --> orginal Chương 253 : Thì ra | vốn như vậy --> orginal Chương 254 : Kích tình đấu giá hội --> orginal Chương 255 : Xem xem ngươi xấu không xấu xí --> orginal Chương 256 : Hướng mũ một giận vì hồng nhan --> orginal Chương 257 : Trung Quốc mấy cái thái giám cuối cùng --> orginal Chương 258 : Túc mệnh người --> orginal Chương 259 : Ta Bắc Kinh đến --> orginal Chương 260 : Anh em đông bắc --> orginal Chương 261 : Vợ bạn bè không khách khí --> orginal Chương 262 : Thiếu phụ cùng dã chiến --> orginal Chương 263 : Nam nhân thần kỳ --> orginal Chương 264 : Lúc này mới đủ hiệu suất --> orginal Chương 265 : Chuẩn bị xông ải --> orginal Chương 266 : Giữa con khỉ thù hận --> orginal Chương 267 : Năm nay đặc biệt nhiều --> orginal Chương 268 : Nhận nhún yêu nhân --> orginal Chương 269 : Dương oai của nam nhân --> orginal Chương 270 : Mèo nữ lang --> orginal Chương 271 : Ngươi em gái nhỏ quá non nớt --> orginal Chương 272 : Ngươi thật miệng cứng rắn --> orginal Chương 273 : So với ta còn không cần mặt --> orginal Chương 274 : Trọc hỗn độn của cái đuôi thú --> orginal Chương 275 : Bảo vệ nữ nhân của hắn --> orginal Chương 276 : Nộ diễm ngập trời --> orginal Chương 277 : Sáu tai tính kế --> orginal Chương 278 : Da cái khách --> orginal Chương 279 : Chủ ý tốt --> orginal Chương 280 : Tu La xui xẻo nữ --> orginal Chương 281 : Này cái tát vang dội a --> orginal Chương 282 : Giết chóc --> orginal Chương 283 : Trộm bảo --> orginal Chương 284 : Cái gì mới gọi kích thích người --> orginal Chương 285 : Hắn chết chắc --> orginal Chương 286 : Ngươi là nữ nhân của ta --> orginal Chương 287 : Nghi hoặc thật sâu --> orginal Chương 288 : Ngươi nên sẽ không phải là cái kia đi --> orginal Chương 289 : Cát bụi siêu cấp bạo --> orginal Chương 290 : Diệt ngươi nương bì này --> orginal Chương 291 : Chớ chọc Tôn Hạo --> orginal Chương 292 : Buồn rầu lan hinh nhi --> orginal Chương 293 : Một nhà Ngưu Ma Vương con --> orginal Chương 294 : Thiện ác nói --> orginal Chương 295 : Ốc đảo bụng nước đại thánh --> orginal Chương 296 : Phức tạp xanh thanh --> orginal Chương 297 : Âm hoàng vẻ lạnh lẽo --> orginal Chương 298 : Cắn nuốt pháp tắc --> orginal Chương 299 : Như vậy chiếm tiện nghi --> orginal Chương 300 : Một câu đánh thức người trong mơ --> orginal Chương 301 : Lôi vân --> orginal Chương 302 : Nhân hoạ đắc phúc --> orginal Chương 303 : Đến cái lừa trọc --> orginal Chương 304 : Cười phật đà --> orginal Chương 305 : Sứt đầu mẻ trán --> orginal Chương 306 : Thổ dân --> orginal Chương 307 : Lý lòng tú tâm tư --> orginal Chương 308 : Luyện ngục băng hỏa --> orginal Chương 309 : Tính không có di sách --> orginal Chương 310 : Lão tổ áo choàng xanh lá --> orginal Chương 311 : Tây Bắc quỷ --> orginal Chương 312 : Bảo tàng --> orginal Chương 313 : Ba đầu chó tát mặc ngươi --> orginal Chương 314 : Đào hố tìm chết --> orginal Chương 315 : Thanh xuân vĩnh trú --> orginal Chương 316 : Sáu đạo --> orginal Chương 317 : Hộc máu --> orginal Chương 318 : Sự gấp gáp của thánh nhân --> orginal Chương 319 : Đại đế an tường --> orginal Chương 320 : Nộ sát Lôi Chấn con --> orginal Chương 321 : Thế công lôi kiếp --> orginal Chương 322 : Lão nhi Thái Bạch --> orginal Chương 323 : Hoang dâm vô đạo --> orginal Chương 324 : Thu búa của ta --> orginal Chương 325 : Lẫn nhau tính kế --> orginal Chương 326 : Nuốt ngươi cái lão đạo này --> orginal Chương 327 : Con khỉ đấu Ngọc đế --> orginal Chương 328 : Bức bách mắt --> orginal Chương 329 : Ham muốn ma --> orginal Chương 330 : Ao hồ thần kỳ --> orginal Chương 331 : Thực lực bay vọt --> orginal Chương 332 : Nữ nhân huênh hoang --> orginal Chương 333 : Chị gái thần tiên --> orginal Chương 334 : Phỏng vấn --> orginal Chương 335 : Người ngoài cục --> orginal Chương 336 : Cân nhắc quyết định --> orginal Chương 337 : Vạn trưởng lão --> orginal Chương 338 : Một cái tay --> orginal Chương 339 : Truyền thuyết của chúa tể --> orginal Chương 340 : Hơn kém rõ rệt --> orginal Chương 341 : Đại đế đại đế --> orginal Chương 342 : Ai giết ai --> orginal Chương 343 : Ngoan ngoãn chịu hàng --> orginal Chương 344 : Dãy núi vô tận --> orginal Chương 345 : Đội ngũ --> orginal Chương 346 : 9527 --> orginal Chương 347 : Tiểu ác ma --> orginal Chương 348 : Nữ đế --> orginal Chương 349 : Cổ quái cát thành --> orginal Chương 350 : Điên dại chém giết --> orginal Chương 351 : Hợp tác --> orginal Chương 352 : Huynh đệ tốt --> orginal Chương 353 : Ngọn lửa báo thù --> orginal Chương 354 : Gang tấc xa --> orginal Chương 355 : Gà đất chó sành --> orginal Chương 356 : Cái này không thể nào --> orginal Chương 357 : Áo cưới váy --> orginal Chương 358 : Cuối cùng chiến --> orginal Chương 359 : Kết cục lớn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày