Sở Thị Xuân Thu

Ninh Trí Viễn
<<Quân Sự Lịch Sử>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Sở Thị Xuân Thu giản giới: Rồng cắn thiên hạ, gió nổi mây vần. Vùng đất Trung Nguyên đã bình thản trăm năm, nhiên bắc triệu Sở thị quật khởi, tây tần ấu chủ đỡ đang, nam Ngô LiênTề Đông ngang, bắc người Hồ Man nhốn nháo loạn thế anh hào, ai cùng tranh phong? Https://

楚氏春秋简介:龙噬天下,风起云涌。中原大地已平和百年,然北赵楚氏崛起,西秦幼主扶正,南齐东吴连横,北胡蛮人骚动乱世英豪,谁与争锋?https://

truyền ra ngoài --> orginal Chương 1 : Bắc triệu Sở thị --> orginal Chương 2 : Chuyển thế trùng sinh --> orginal Chương 3 : Điên đảo càn khôn --> orginal Chương 4 : Lên kinh gió mây --> orginal Chương 5 : Nhận tổ quy tông --> orginal Chương 6 : Rời nhà ra đi --> orginal Chương 7 : Lấy oán báo ân --> orginal Chương 8 : Đen cưỡi hùng phong --> orginal Chương 9 : Phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 10 : Ngựa đến thành công --> orginal Chương 11 : Lớn ra phong đầu --> orginal Chương 12 : Ỷ lại Mạnh lăng yếu --> orginal Chương 13 : Công thành danh toại --> orginal Chương 14 : Triển gia thái bình --> orginal Chương 15 : Ngược về lên kinh --> orginal Chương 1 : Tông chủ Sở thị --> orginal Chương 2 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 3 : Sinh lòng nghi 窦 --> orginal Chương 4 : Trấn bắc Hầu phủ --> orginal Chương 5 : Mây lửa thần Ngựa --> orginal Chương 6 : Lớn triệu người kế vị --> orginal Chương 7 : Cắt áo choàng đứt nghĩa --> orginal Chương 8 : Ưng Đường Sở gia --> orginal Chương 9 : Chưa vợ trước thiếp --> orginal Chương 10 : Miên bên trong giấu kim --> orginal Chương 11 : Chỗ lòng tích lo --> orginal Chương 12 : Phế dài dựng ấu --> orginal Chương 13 : Hà đông sư rống --> orginal Chương 14 : Ma ngày Mị --> orginal Chương 15 : Lại độ vào cung --> orginal Chương 16 : Lớn triệu 1 lá --> orginal Chương 17 : Đời sau danh nhân --> orginal Chương 18 : Quyền lực cải tổ lại --> orginal Chương 19 : 3 nhà Liên Minh --> orginal Chương 20 : Hiểm giống Khoen Sinh --> orginal Chương 21 : Sóng gió chợt lên --> orginal Chương 22 : Cơ hội trời ban --> orginal Chương 23 : Dấu vết --> orginal Chương 24 : Gạt bỏ đối lập --> orginal Chương 25 : Nổi lên mặt nước --> orginal Chương 26 : Lại độ gặp nhau --> orginal Chương 27 : 1 lưới đánh tận --> orginal Chương 28 : Ra tay tương cứu --> orginal Chương 29 : Cứu điều khiển công --> orginal Chương 30 : Thưởng phạt rõ ràng --> orginal Chương 31 : Đi lập tức mặc --> orginal Chương 32 : Sơ lên lầu xanh --> orginal Chương 33 : 3 độ vào cung --> orginal thứ 34 huynh đệ Tranh cãi Tường --> orginal Chương 35 : Thầm hạ Phục Con --> orginal Chương 36 : Sở phủ đại hôn --> orginal Chương 1 : Tây tần Hàm Dương --> orginal Chương 2 : Tương phùng không có thường --> orginal Chương 3 : 吏 bộ thị lang --> orginal Chương 4 : Không thể làm gì được --> orginal Chương 5 : Tửu lâu tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 6 : Sướng run đan xen --> orginal Chương 7 : Các Hoài Tâm cơ --> orginal Chương 8 : Lên cửa bái phỏng --> orginal Chương 9 : Phật ma 2 cửa --> orginal Chương 10 : Đau lòng muốn tuyệt --> orginal Chương 11 : 2 quyền chọn lợi --> orginal Chương 12 : Uy dồn dụ hàng --> orginal Chương 13 : Hẻm Tả gia --> orginal Chương 14 : Liên thủ phục kích --> orginal Chương 15 : Lại là người quen cũ --> orginal Chương 16 : Ma môn huyết tế --> orginal Chương 17 : Đủ người không phải phúc --> orginal Chương 18 : Hối hận không kịp --> orginal Chương 19 : 1 cử chỉ 2 được --> orginal Chương 20 : Kịp thời được vui --> orginal Chương 21 : Mỗi người lấy những thứ mà mình cần --> orginal Chương 22 : Oanh oanh yến yến --> orginal Chương 23 : Khổ thịt kế --> orginal Chương 24 : Làm khéo thành Vụng về --> orginal Chương 25 : Lớn đức cao tăng --> orginal Chương 26 : Trước bụi chuyện cũ --> orginal Chương 27 : Gấu tai sơn tặc --> orginal Chương 28 : Công lớn cáo thành --> orginal Chương 29 : Vu cáo giá hoạ --> orginal Chương 30 : Dư ba chưa bình --> orginal Chương 31 : Là ngươi làm --> orginal Chương 32 : Chuyện khắc phục hậu quả --> orginal Chương 1 : Xuân ý nồng đậm --> orginal Chương 2 : Tự đầu lưới --> orginal Chương 3 : Chuyện xấu gia môn --> orginal Chương 4 : Chuyển nói thái bình --> orginal Chương 5 : Vạn chuyện cỗ chuẩn bị --> orginal Chương 6 : Chém trừ vây cánh --> orginal Chương 7 : Kinh thành thay đổi đột ngột --> orginal Chương 8 : Thừa nhận Thông báo --> orginal Chương 9 : Ngược về đại doanh --> orginal Chương 10 : Huynh đệ nặng tụ họp --> orginal Chương 11 : Tay chân tình --> orginal Chương 12 : Khi đứt thì đứt --> orginal Chương 13 : Lửa đốt sơn trang --> orginal Chương 14 : Người đẹp đã đi --> orginal Chương 15 : Muốn chiến thì chiến --> orginal Chương 16 : Hoàng cất chứa vị --> orginal Chương 17 : 羿 thần cung --> orginal Chương 18 : Nặng hồi kinh thành --> orginal Chương 19 : Nói nhiều sẽ lỡ miệng --> orginal Chương 20 : Mất dê bổ tù --> orginal Chương 21 : 1 thân vừa Trạch --> orginal Chương 22 : 1 quốc dân lòng --> orginal Chương 23 : Lê vườn tổ sư --> orginal Chương 24 : Sách sử mê --> orginal Chương 25 : Cắn văn nhai chữ --> orginal Chương 26 : Xuất chinh thề thầy --> orginal Chương 1 : Bắc Cương đầu chiến (lên) --> orginal Chương 2 : Bắc Cương đầu chiến (dưới) --> orginal Chương 3 : 3 mũi tên Nhiếp Địch (lên) --> orginal Chương 4 : 3 mũi tên Nhiếp Địch (dưới) --> orginal Chương 5 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 6 : 1 bại đồ --> orginal Chương 7 : Đi vu Tồn Tinh --> orginal Chương 8 : Thị nữ trong quân --> orginal Chương 9 : Hoàng thượng băng hà --> orginal Chương 10 : Tin vỉa hè Phỉ Ngữ --> orginal tú áo nhuốm máu là vì ma (Ngô An Nhiên truyền ra ngoài) --> orginal Chương 11 : Mê Ngơ ngẩn --> orginal Chương 12 :  tính kế --> orginal Chương 13 : Hối  ý --> orginal Chương 14 : Lửa hồ --> orginal Chương 15 :  quân  thầy --> orginal Chương 16 :  nhu  tình --> orginal Chương 17 : Ám chảy --> orginal Chương 18 :  hợp  nghị --> orginal Chương 19 : Nội loạn (lên) --> orginal Chương 20 : Nội loạn (dưới) --> orginal Chương 21 :  đêm thăm dò --> orginal Chương 22 : Lòng cảnh giác --> orginal Chương 23 : Dài nói --> orginal Chương 24 : Văn án --> orginal Chương 25 : Thực giết --> orginal Chương 26 : Chỉ điểm --> orginal Chương 27 :  mộ  binh --> orginal Chương 28 : 谍 ảnh --> orginal Chương 29 : Thử thăm dò --> orginal Chương 30 : Cả Túc --> orginal Chương 31 : Khiến cho Gạt --> orginal Chương 32 : Đêm đánh úp --> orginal Chương 33 : Xuân 宵 --> orginal Chương 34 : Lòng suy nghĩ --> orginal Chương 35 : 1 thấy chung tình --> orginal Chương 36 : Ngoài ý muốn cử chỉ --> orginal Chương 37 : Mất mạng uyên ương --> orginal Chương 38 : 4 chân đỉnh dựng --> orginal Chương 39 : 1 tộc Trình thị --> orginal Chương 40 :  rời nhà ra đi --> orginal Chương 41 : Do ngươi làm chủ --> orginal Chương 42 :  2 tương chọn lợi --> orginal Chương 43 : Đại soái Bắc Cương --> orginal Chương 44 :  ra mưu Bày mưu --> orginal Chương 45 : Có dụng tâm khác --> orginal Chương 46 : Ám độ Trần Thương --> orginal Chương 47 : Từng bước vì doanh --> orginal Chương 48 : Có gian khổ nói --> orginal Chương 49 : Cờ gặp đối thủ --> orginal Chương 50 : Thề máu vì Minh --> orginal Chương 51 : 3 phe sẽ Minh (lên) --> orginal Chương 52 : 3 phe sẽ Minh (trung) --> orginal Chương 53 : 3 phe sẽ Minh (dưới) --> orginal Chương 54 : Đại Tần 寇 nhà --> orginal Chương 55 : Vây 3 阕 1 --> orginal Chương 56 : Không có lựa chọn khác --> orginal Chương 57 : Sắp đừng gửi gắm --> orginal Chương 58 : 4 Phương Vân trào (lên) --> orginal Chương 59 :  4 Phương Vân trào (trung) --> orginal Chương 60 : 4 Phương Vân trào (hạ) --> orginal Chương 61 : Trộm xà đổi cột --> orginal Chương 62 : Lâm trận truyền lệnh --> orginal Chương 63 : Binh biến đoạt quyền --> orginal Chương 64 : Súc thế đợi phát --> orginal Chương 65 : Lòng người ý trời --> orginal Chương 66 : Đem sao rơi rụng --> orginal Chương 67 : Thừa dịp thắng đuổi đánh --> orginal Chương 68 :  thừa dịp thắng đuổi đánh (hạ) --> orginal Chương 69 :  kinh thành mạch nước ngầm --> orginal Chương 70 : Bắc Cương Tuyên Phủ --> orginal Chương 71 :  phu xướng phụ tuỳ --> orginal Chương 72 :  1 ngữ thành 谶 --> orginal Chương 73 : Chạy ra đường sống --> orginal Chương 74 : Trưởng công chúa Mẫn --> orginal Chương 75 : Phong phạm hoàng thất --> orginal Chương 76 : Sở Tranh quay về --> orginal Chương 77 : Bổ cứu thố Thi --> orginal Chương 78 :  đông chạy vội tây lo --> orginal Chương 79 : Đi đâu về đâu --> orginal Chương 80 :  dĩ hoà vi quý --> orginal Chương 81 :  trong văn khéo Dụ --> orginal Chương 82 : Vạn phu chớ khi --> orginal Chương 83 : Ngồi thế mà tới --> orginal Chương 84 : 1 hát 1 cùng --> orginal Chương 85 : Gặp người không Thục --> orginal Chương 86 : Diệp môn mê --> orginal Chương 87 : Chỗ cấm kị --> orginal Chương 88 :  băng thích trước ngại --> orginal Chương 89 : Người đẹp trùng hiện --> orginal Chương 90 : Lý thay mặt đào cứng nhắc --> orginal Chương 91 : Không chết không thôi --> orginal Chương 92 : Sự đời không có thường --> orginal Chương 93 : Công thiệt thòi 1 Quỹ --> orginal Chương 94 : Ở chỗ này 1 cử chỉ --> orginal Chương 95 : Lên trình Về Kinh --> orginal Chương 96 : Khéo 彤 bái sư --> orginal Chương 97 :  trưởng công chúa lớn --> orginal Chương 98 : 1 tuyến sinh cơ --> orginal Chương 99 : Buồng kín tiền triều (thượng) --> orginal Chương 100 : Chương buồng kín tiền triều (hạ) --> orginal Chương 101 : Ý trời khó Không tuân --> orginal Chương 102 : Trong cung khéo gặp --> orginal Chương 103 : Sở Lâm Thái Hậu --> orginal Chương 104 :  quay lại Sở phủ --> orginal Chương 105 : Ở kiếp nạn chạy trốn --> orginal Chương 106 : Cháu Sở gia trưởng --> orginal Chương 107 : Mị Nương thánh nữ --> orginal Chương 108 : Dùng người không nghi ngờ --> orginal Chương 109 : Bên trong thành Hàm Dương --> orginal Chương 110 : Thăm dò cử chỉ --> orginal Chương 111 : Triều đường tranh chấp --> orginal Chương 112 : Bàn về công được thưởng --> orginal Chương 113 : Tiếp theo Kế sách --> orginal Chương 114 : Được tiến thêm một tấc xích --> orginal Chương 115 : Mẹ con gặp nhau --> orginal Chương 116 : Làm ầm hình bộ --> orginal Chương 117 : Đem tội chiết khấu công (9000 chữ) --> orginal Chương 118 : Dương phụng âm Không tuân --> orginal Chương 119 : Sơ lên triều đường (thượng) --> orginal Chương 120 : Sơ lên triều đường (hạ) --> orginal Chương 121 : Không rõ sở dĩ/cho nên --> orginal Chương 122 : Lớn trở về xuân tay --> orginal Chương 123 : Có lòng lỡ lời --> orginal Chương 124 : Cùng lòng né tránh --> orginal Chương 125 : Vấn đề thể chế --> orginal Chương 126 : Đời không có xảo hợp --> orginal Chương 127 : Thế ở tất được --> orginal Chương 128 : Lực có khả năng cùng --> orginal Chương 129 : Thế gia Kị --> orginal Chương 130 : --> orginal Chương 131 : Không cho là đúng --> orginal Chương 132 : Ma môn đôi bích --> orginal Chương 133 : Ma môn Phục Con --> orginal Chương 134 : Có lòng vô lực --> orginal Chương 135 : --> orginal Chương 136 : Ban sư hồi triều --> orginal Chương 137 : Ban sư hồi triều (hạ) --> orginal Chương 138 : Từ đường Sở gia --> orginal Chương 139 : Lãng tử quay đầu --> orginal Chương 140 : Thiên đạo Kính --> orginal Chương 141 : 1 đời yêu nghiệt --> orginal Chương 142 : Suốt đời việc lớn --> orginal Chương 143 : Không gì để nói tương đối --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 1 : 1 đá 2 chim --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 2 : Mưa gió đung đưa --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 3 : Đông sơn lại lên --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 4 : Thái bình bất bình --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 5 : Thuận nước đẩy thuyền --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 6 : Có lòng vô lực --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 7 : 5 tuyệt điên sinh --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 8 : Có lòng nghe lời --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 9 : Lợi những gì xu --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 10 : Lừa trên dối dưới --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 11 : --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 12 : --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 13 : Giơ tay nhọc --> orginal thứ 6 bộ đuổi Lộc Trung Nguyên Chương 14 : Huynh đệ nặng sẽ --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-31 08:30:00