Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


QuỷKhưgiảngiới:Làai,ởchỗtốingấpnghélinhhồncủachúngta?
QuỷKhưgiảngiới:Làai,ởchỗtốingấpnghélinhhồncủachúngta?


Quỷ Khư giản giới: Là ai, ở chỗ tối ngấp nghé linh hồn của chúng ta?


鬼墟简介:是谁,在暗处觊觎着我们的灵魂?


Làai,ởphíasaumànkhuấyđộngtiếntrìnhvănminh?
Làai,ởphíasaumànkhuấyđộngtiếntrìnhvănminh?


Là ai, ở phía sau màn khuấy động tiến trình văn minh?


是谁,在幕后搅动着文明的进程?


Đangtruytìmnémmấttr ê nconđườngtrínhớ,tatrongvôývachạmphongấncủalịchsử,mởrathôngvềphíacửalớncủađịangục
Đangtruytìmnémmấttrênconđườngtrínhớ,tatrongvôývachạmphongấncủalịchsử,mởrathôngvềphíacửalớncủađịangục


Đang truy tìm ném mất trên con đường trí nhớ, ta trong vô ý va chạm phong ấn của lịch sử, mở ra thông về phía cửa lớn của địa ngục


在追寻丢失记忆的道路上,我无意间碰触了历史的封印,打开了通往地狱的大门


CổThụcVươngđô,m ê hangbícảnh,đếncùngngườinàotựtaylàmra?
CổThụcVươngđô,mêhangbícảnh,đếncùngngườinàotựtaylàmra?


Cổ thục vương đô, mê hang bí cảnh, đến cùng người nào tự tay làm ra?

Https://converttruyen.Com/
古蜀王都,迷窟秘境,##到底##出自谁人之手?


Biểnsâum ê thành,cổquốcCônLôn,xétđếncùnglạilàngườinàovănminh?
Biểnsâumêthành,cổquốcCônLôn,xétđếncùnglạilàngườinàovănminh?


Biển sâu mê thành, cổ quốc Côn Lôn, xét đến cùng lại là người nào văn minh?


深海谜城,昆仑古国,究竟又是何人文明?


Cólẽ,làvậnmệnhkhiếnchonhi ê n,tacùngnhữngthứkiaẩngiấuởtrongđámngười“Sốnghóađá”,nhưnghiệtduy ê nvậysảnsinhvachạm!
Cólẽ,làvậnmệnhkhiếnchonhiên,tacùngnhữngthứkiaẩngiấuởtrongđámngười“Sốnghóađá”,nhưnghiệtduyênvậysảnsinhvachạm!


Có lẽ, là vận mệnh khiến cho nhiên, ta cùng những thứ kia ẩn giấu ở trong đám người “Sống hóa đá”, như nghiệt duyên vậy sản sinh va chạm!


也许#,是命运使然,我与那些隐藏在人群中的“活化石”,孽缘般的产生了碰撞!


Từnày,takhôngthểkhôngởtrùngtrùngdướisựxungkíchcủasóngmáu,ởnhữngthứkiatươilàmngườibiếttrongbícảnhQuỷKhư,bỏmạngchạyđi ê ncuồng
Từnày,takhôngthểkhôngởtrùngtrùngdướisựxungkíchcủasóngmáu,ởnhữngthứkiatươilàmngườibiếttrongbícảnhQuỷKhư,bỏmạngchạyđiêncuồng


Từ này, ta không thể không ở trùng trùng dưới sự xung kích của sóng máu, ở những thứ kia tươi làm người biết trong bí cảnh Quỷ Khư, bỏ mạng chạy điên cuồng


从此,我不得不在重重血浪的冲击下,在那些鲜为人知的鬼墟秘境中,舍命狂奔


Https://

Https://


Https://


https://

thư hữu lạc ấn dài Bình Dấu vết --> orginal sắp giang tiên Bình Quỷ Khư --> orginal Phán Ngữ lớn lớn giữa trưa thật nhỏsách của chức nữ Bình --> orginal thân Chịu nổi Phán Ngữ lớn buổi trưa lớn tốt + buổi tối tốt sách của thị trưởng Bình --> orginal tốt sách xứng dài Bình Sách của Văn Sâm Bình --> orginal Quỷ Khư bình luận thứ 1 mùa nhỏ 诶 sách Bình --> orginal tự chương bóng đen dưới ánh nắng --> orginal Chương 1 : Khác độ không gian --> orginal Chương 2 : Lạc mất đô thị --> orginal Chương 3 : Tìm người nhờ vả --> orginal Chương 4 : Sau lưng có người --> orginal Chương 5 : Chiêu hồn Về Hình --> orginal Chương 6 : Huyết đồng đêm mưa --> orginal Chương 7 : Mạng nhện đan xen --> orginal Chương 8 : Ảnh tượng quỷ dị --> orginal Chương 9 : Mạnh hiệu thôi miên --> orginal Chương 10 : Ăn người cá đen --> orginal Chương 11 : Sơ lộ manh mối --> orginal Chương 12 : Manh mối đoạn tuyệt --> orginal Chương 13 : Lại vào nghi mây --> orginal Chương 14 : Nhà cũ tìm Tung --> orginal Chương 15 : Ám đêm liều mạng --> orginal Chương 16 : Đôi bài Quỷ Chuyện --> orginal Chương 17 : Đông Hán mê đồ --> orginal Chương 18 : Khởi hành tìm cổ --> orginal Chương 19 : Quỷ khóc rách cốc --> orginal Chương 20 : Bỏ mạng chạy điên cuồng --> orginal Chương 21 : Sơn cốc màu máu --> orginal Chương 22 : Mất mạng hành trình gian nan --> orginal Chương 23 : Thân hãm Nhà tù --> orginal Chương 24 : Bí pháp tác đường --> orginal Chương 25 : U hồ kinh hồn --> orginal Chương 26 : Tử vong cầu thang --> orginal Chương 27 : Vong hồn tái hiện --> orginal Chương 28 : Suối vàng Sạn Nói --> orginal Chương 29 : Ba Thục Đồ ngữ --> orginal Chương 30 : Đường hẹp huyết chiến --> orginal Chương 31 : Đoạt đường mà chạy --> orginal Chương 32 : Bí nói quỷ ảnh --> orginal Chương 33 : Mê đi huyền cung --> orginal Chương 34 : 0 Quân 1 phát --> orginal Chương 35 : Bích họa huyết nhãn --> orginal Chương 36 : Thoát ra giam cầm --> orginal Chương 37 : Bí cảnh Quỷ Khư --> orginal Chương 38 : Ly kỳ tổn hại mạng --> orginal Chương 39 : Mật cảnh dò xét --> orginal Chương 40 : Nguy cơ lại sắp --> orginal Chương 41 : 鏖 chiến quần thi --> orginal Chương 42 : Tung con mắt người Mộ --> orginal Chương 43 : Thời không đan xen --> orginal Chương 44 : Sinh tử tương vồ --> orginal Chương 45 : Oán linh chiến --> orginal Chương 46 : Người thứ 10 --> orginal Chương 47 : Mạng treo 1 tuyến --> orginal Chương 48 : Thánh hồ hiển hiện --> orginal Chương 49 : Tuyệt vọng Trạch --> orginal Chương 50 : Vùng đất chết cầu sinh --> orginal Chương 51 : Ra ngoài ý liệu --> orginal Chương 52 : Bám xương cốt Giòi --> orginal Chương 53 : Sương mù lồng đường về --> orginal Chương 54 : Quỷ thai khóc --> orginal Chương 55 : Chạy Đuổi tà Múa --> orginal Chương 56 : Nát oán linh --> orginal Chương 57 : Ức Cổ độc --> orginal Chương 58 : Quỷ Không có dấu vết --> orginal Chương 59 : Loạn đầu mối --> orginal Chương 60 : Đạp giang hồ --> orginal Chương 61 : Khéo biết nhau --> orginal Chương 62 : Sẽ dị nhân --> orginal Chương 63 : Gõ đá núi --> orginal Chương 64 : Chấn đói hổ --> orginal Chương 65 : Được toại nguyện --> orginal Chương 66 : Tuyệt Sát --> orginal Chương 67 : Ngày Kinh hồn --> orginal Chương 68 : Hoạt tử nhân --> orginal Chương 69 : Đêm gặp nguy hiểm --> orginal Chương 70 : Lại tương phùng --> orginal Chương 71 : Lên gợn sóng --> orginal Chương 72 : Hẳn kiếp nạn --> orginal Chương 73 : Phong Lôi nhúc nhích --> orginal Chương 74 : Triển Mê đồ --> orginal Chương 75 : Định chinh trình --> orginal Chương 76 : Vào Kinh Sở --> orginal Chương 77 : Đánh tang trống --> orginal Chương 78 : Máu thịt tế --> orginal Chương 79 : Gặp trắng hung --> orginal Chương 80 : Ma cây lĩnh --> orginal Chương 81 : Rồng mâm gỗ --> orginal Chương 82 : Tán hơi thở rồng --> orginal Chương 83 : Thăm dò mê hang --> orginal Chương 84 : 3 thiếu 1 --> orginal Chương 85 : Long Hổ đấu --> orginal Chương 86 : Lăn lộn Kính Vị --> orginal Chương 87 : Phỉ Những gì suy nghĩ --> orginal Chương 88 : Chinh Quỷ Hang --> orginal Chương 89 : Khóc U Minh --> orginal Chương 90 : Tà ảnh hiện --> orginal Chương 91 : Bất ngờ Mất khống chế --> orginal Chương 92 : Bỉ Ngạn Hoa --> orginal Chương 93 : Sơn quỷ Tin đồn --> orginal Chương 94 : Khoản tàn hồng --> orginal Chương 95 : Thương Mỏng mạng --> orginal Chương 96 : Bỗng Kinh biến --> orginal Chương 97 : Bẫy giết cơ --> orginal Chương 98 : Lịch Nước lửa --> orginal Chương 99 : Thấy địch tung --> orginal Chương 100 : Sai/lầm/nhầm lẫn thời gian --> orginal Chương 101 : Minh hợp hoan --> orginal Chương 102 : Đen ma ấn --> orginal Chương 103 : Không khỏi mình --> orginal Chương 104 : Chuyển âm dương --> orginal Chương 105 : Lại xuất phát --> orginal Chương 106 : Quỷ 3 đài --> orginal Chương 107 : Chạm gỗ tinh --> orginal Chương 108 : Lên quỷ đài --> orginal Chương 109 : U quang thành --> orginal Chương 110 : Chìm cọc anh --> orginal Chương 111 : Vào nguy cảnh --> orginal Chương 112 : Chiến sinh tử --> orginal Chương 113 : Xông Khung Lung --> orginal Chương 114 : Tựa như mà không phải là --> orginal Chương 115 : Mổ bóng đè --> orginal Chương 116 : Cứu 濒 nguy --> orginal Chương 117 : Dưới da xương cốt --> orginal Chương 118 : Lên sói khói --> orginal Chương 119 : Đối chiến trống --> orginal Chương 120 : Giao Kim Qua --> orginal Chương 121 : Nhuộm máu áo choàng --> orginal Chương 122 : Đấu đang 酣 --> orginal Chương 123 : Đòi nợ máu --> orginal Chương 124 : Trừ khối 垒 --> orginal Chương 125 : Thật giả quyết --> orginal thác nước mồ hôi thông báo! --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-07-14 07:21:33