Phượng Nguyệt Vô Biên

Lâm Gia Thành
<<Nữ sinh đồng nhân>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Phượng Nguyệt Vô Biên giản giới: https://

凤月无边简介:https://

Chương 1 : Lư Oanh --> orginal Chương 2 : Thối hôn đi --> orginal Chương 3 : Biến hoá --> orginal Chương 4 : Hiện thế báo? --> orginal Chương 5 : Lý do --> orginal Chương 6 : Bình phủ --> orginal Chương 7 : Nháo lật --> orginal Chương 8 : Sinh kế --> orginal Chương 9 : Thu hoạch --> orginal Chương 10 : 3 người --> orginal Chương 11 : 3 người (hạ) --> orginal Chương 12 : Đạp xuân --> orginal Chương 13 : Gấp Trí --> orginal Chương 14 : Quyền quý --> orginal Chương 15 : Ngọc rách --> orginal Chương 16 : Muốn trở nên mạnh mẽ --> orginal Chương 17 : Nói thẳng --> orginal Chương 18 : Cảm ơn --> orginal Chương 19 : Lễ vật --> orginal Chương 20 : Mua phòng mới --> orginal Chương 21 : Kế hoạch --> orginal Chương 22 : Đáng bao nhiêu tiền --> orginal Chương 23 : Còn là rất đáng tiền --> orginal Chương 24 : Ta phải thối hôn 1 --> orginal Chương 25 : Ta phải thối hôn 2 --> orginal Chương 26 : Vung hủy cưới sách --> orginal Chương 27 : Sự kiến nghị của Ổn thúc --> orginal Chương 28 : Chúc ngươi cùng hắn yêu nhau tương giết --> orginal Chương 29 : Mạng người --> orginal Chương 30 : Táo bạo --> orginal Chương 31 : Qua chiêu --> orginal Chương 32 : Kinh ngạc --> orginal Chương 33 : Thanh xuân --> orginal Chương 34 : Âm Triệt --> orginal Chương 35 : Dần đổi lòng người --> orginal Chương 36 : Chúng ta lại không có dính líu --> orginal Chương 37 : Mắng phố cùng bùn --> orginal Chương 38 : Dọn dẹp --> orginal Chương 39 : Xin lỗi --> orginal Chương 40 : Thì ra là hắn lên tiếng --> orginal Chương 41 : 1 mắt --> orginal Chương 42 : Không gặp --> orginal Chương 43 : Ngươi là người nào --> orginal Chương 44 : Hiệp thứ 1 --> orginal Chương 45 : Bây giờ là thiếu niên --> orginal Chương 46 : Ta cái người này --> orginal Chương 47 : Cái hiệp thứ hai --> orginal Chương 48 : Bộc bạch --> orginal Chương 49 : Quần ẩu --> orginal Chương 50 : Thường phủ --> orginal Chương 51 : Chuyện, sự cảm khái của Tằng phụ --> orginal Chương 52 : Phản ứng --> orginal Chương 53 : Tiếng ống tiêu --> orginal Chương 54 : Hoàng tẩu tử --> orginal Chương 55 : Lư Oanh thông minh --> orginal Chương 56 : Tiếng ống tiêu (2) --> orginal Chương 57 : Đường gặp --> orginal Chương 58 : Thiếu niên --> orginal Chương 59 : Khéo gặp --> orginal Chương 60 : Váy --> orginal Chương 61 : Biết rõ --> orginal Chương 62 : Phân tích --> orginal Chương 63 : Gặp lại quý nhân --> orginal Chương 64 : Chọc giận --> orginal Chương 65 : Lửa giận của Bình lão phu nhân --> orginal Chương 66 : Ngươi là người nào --> orginal Chương 67 : Ra tay --> orginal Chương 68 : Châm lửa --> orginal Chương 69 : Thành --> orginal Chương 70 : Cùng cái hiệp thứ 3 của quý nhân --> orginal Chương 71 : Bình Nhân khóc --> orginal Chương 72 : Ly biệt --> orginal Chương 73 : Mạnh dời --> orginal Chương 74 : Đi ra lăn lộn sớm muộn là muốn còn --> orginal Chương 75 : Hồi phục --> orginal Chương 76 : Giảo --> orginal Chương 77 : Dò hỏi --> orginal Chương 178 : Thủ đoạn --> orginal Chương 79 : Gặp mặt --> orginal Chương 80 : Đường gặp --> orginal Chương 81 : Vòng tròn --> orginal Chương 82 : Khí thế --> orginal Chương 83 : Đồng hành --> orginal Chương 84 : Đoán trong --> orginal Chương 85 : Thái độ thay đổi --> orginal Chương 86 : Trần thị --> orginal Chương 87 : Nhúc nhích không được --> orginal Chương 88 : Vào đêm --> orginal Chương 89 : Tướng quân thiếu niên --> orginal Chương 90 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 91 : Xử trí --> orginal Chương 92 : Đi --> orginal Chương 93 : Lại sửa đổi tên? --> orginal Chương 94 : Thái độ --> orginal Chương 95 : Đường gặp --> orginal Chương 96 : Đừng chọc ta --> orginal Chương 97 : Diễn tấu --> orginal Chương 98 : Chống đối đạt được đều --> orginal Chương 99 : Chọc lửa --> orginal Chương 100 : Cầu học --> orginal Chương 101 : Ban chuyển danh tiếng --> orginal Chương 102 : Nghênh đón thiếp lễ? --> orginal Chương 103 : Người ước chừng sau khi hoàng hôn --> orginal Chương 104 : Danh tiết đồ chơi này --> orginal Chương 105 : Trắng chịu rợn --> orginal Chương 106 : Mạnh lấy? --> orginal Chương 107 : Âm kém dương sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 108 : Thoát thân --> orginal Chương 109 : Bạn bè tới --> orginal Chương 110 : Chủ công cho rằng như nào? --> orginal Chương 111 : Vừa có vào trướng --> orginal Chương 112 : Đạo đãi khách --> orginal Chương 113 : Diệt ngươi còn không đơn giản? --> orginal Chương 114 : Xử lý --> orginal Chương 115 : Ngọc bội ngọc bội --> orginal Chương 116 : Ta thắng --> orginal Chương 117 : Tiếng rít --> orginal Chương 118 : Trống vui --> orginal Chương 119 : Cái này đêm qua đi thế nào? --> orginal Chương 120 : 1 chân --> orginal Chương 121 : Lửa --> orginal Chương 122 : Thu lưới --> orginal Chương 123 : Tương giúp --> orginal Chương 124 : Xử lý --> orginal Chương 125 : Náo nhiệt bái sư lễ --> orginal Chương 126 : Thực lực --> orginal Chương 127 : Tin tức của người quen cũ --> orginal Chương 128 : Hâm mộ --> orginal Chương 129 : Lư Oanh dựa thế bắt nạt ức hiếp người --> orginal Chương 130 : Đuổi người --> orginal Chương 131 : Sự vui mừng của hắn --> orginal Chương 132 : Đánh trở về nguyên hình --> orginal Chương 133 : Ngồi trên thuyền đường --> orginal Chương 134 : Khác 1 loại tên ngửi thiên hạ --> orginal Chương 135 : Tự Tiến Phương pháp --> orginal Chương 136 : Được vàng --> orginal Chương 137 : Lại tương phùng --> orginal Chương 138 : Lễ vật --> orginal Chương 139 : Ở chung --> orginal Chương 140 : Trên thuyền ngẫu ngộ --> orginal Chương 141 : Quản nhiều chuyện không đâu hơn nữa Lư Oanh thủ đoạn cay độc --> orginal Chương 142 : Tình cảm --> orginal Chương 143 : 1 hôn 1 cắn --> orginal Chương 144 : Dựa dẫm --> orginal Chương 145 : Để ý không để ý --> orginal Chương 146 : Kế hoạch cùng cách --> orginal Chương 147 : Thế nào mới có thể khác nhau sập Cộng Ngủ? --> orginal Chương 148 : Để cho nguyên khí Dương thị đại thương mấy phong thư --> orginal Chương 149 : “<em><em>Sướng run</em></em>” --> orginal Chương 150 : Thành nháo kịch --> orginal Chương 151 : Đạo quán gặp nhau --> orginal Chương 152 : Lấy quan tâm tên --> orginal Chương 153 : Vạch trần --> orginal Chương 154 : Hắn nói, những thứ này đều cho ngươi --> orginal Chương 155 : Thoát thai hoán cốt --> orginal Chương 156 : Dương lang Hối --> orginal 1 cái cuối cùng lúc nhỏ, nước mắt cầu phấn đỏ phiếu! ! --> orginal Chương 157 : Quán bài --> orginal Chương 158 : Như vậy giao nhờ suốt đời --> orginal Chương 159 : Tương y theo --> orginal Chương 160 : Lần nữa trượng thế --> orginal Chương 161 : Người áo choàng trắng --> orginal Chương 162 : Chớm đến Lạc Dương --> orginal Chương 163 : Thân phận --> orginal Chương 164 : Hậu quả --> orginal Chương 165 : Tuyên ngôn dưới bóng đêm --> orginal Chương 166 : Ướt thân đáp trả --> orginal Chương 167 : Trò chơi của vòng tròn kia --> orginal Chương 168 : Thắng --> orginal Chương 169 : Ảnh hưởng --> orginal Chương 170 : Đủ tú núi --> orginal Chương 171 : Người thành đôi --> orginal Chương 172 : Cảnh phủ tiệc --> orginal Chương 173 : Mất khống chế --> orginal Chương 174 : Nửa thân trần thẩm vấn --> orginal Chương 175 : Quý trọng --> orginal Chương 176 : Lại là “<em><em>Chân tình</em></em>”? --> orginal Chương 177 : Nghênh đón người cùng lại đánh cuộc --> orginal Chương 178 : Tương Kề --> orginal Chương 179 : Đông đúc 1 tận thiếu niên --> orginal Chương 180 : Này 1 tràng náo nhiệt --> orginal Chương 181 : Sự biểu diễn của sự vật mới lạ --> orginal Chương 182 : Thái tử dấm ý --> orginal Chương 183 : Mềm hóa cùng thân mật --> orginal Chương 184 : Mời mọc --> orginal Chương 185 : Lầu xanh cứu tràng --> orginal Chương 186 : Này 1 ôm --> orginal Chương 187 : Bộc bạch --> orginal Chương 188 : Chủ động Thừa nhận --> orginal Chương 189 : “<em><em>Nho nhỏ</em></em>” Răn dạy --> orginal Chương 190 : Nạp thiếp lễ lên --> orginal Chương 191 : Thích nhiên cùng kế hoạch --> orginal Chương 192 : Đó là thái tử --> orginal Chương 193 : Gặp mặt --> orginal Chương 194 : Có so sánh/khá mới tốt quyến rũ --> orginal Chương 195 : Mang nàng đi đâu? --> orginal Chương 196 : Dẫn kiến cùng mệnh lệnh --> orginal Chương 197 : Trong thùng xe --> orginal Chương 198 : Ngẫu ngộ như vậy --> orginal Chương 199 : Đối diện 3 người --> orginal Chương 200 : Trong xe ngựa --> orginal Chương 201 : Hỏi vui mừng Sách --> orginal Chương 202 : Vui mừng tốt --> orginal Chương 203 : Vui mừng được rồi --> orginal Chương 204 : Giận lây cùng đùa giỡn --> orginal Chương 205 : Đau khổ cùng cáo trạng --> orginal Chương 206 : Lưới Trói Lưu Cương --> orginal Chương 207 : Đáp trả là có hậu quả --> orginal Chương 208 : Mỹ nhân thứ 1 của Trường An --> orginal Chương 209 : Nàng ở tranh mỹ nhân kia? --> orginal Chương 201 : Nửa đêm đánh cuộc người qua đường --> orginal Chương 211 : Lư Văn dùng xong rồi vứt --> orginal Chương 212 : Thích khách cùng đau lòng --> orginal Chương 213 : Người quen cũ người quen cũ --> orginal Chương 214 : Hắn đến --> orginal Chương 215 : Đêm nói --> orginal Chương 216 : Kia 1 khúc --> orginal Chương 217 : Hạ mã uy cùng trở lại Lạc Dương --> orginal Chương 218 : Sự cảnh cáo đối với Lư Oanh --> orginal Chương 219 : Hán dương chuyện cũ cùng chủ công quay về --> orginal Chương 220 : Thái tử giá đáo --> orginal Chương 221 : Lưu Cương yêu cầu kia --> orginal Chương 212 : Lư Văn cùng thái tử --> orginal đêm nay đừng chờ càng, ta thẻ văn. --> orginal Chương 223 : Giải thích cùng Diễm Chuyện --> orginal Chương 224 : Giải quyết --> orginal Chương 225 : Xưng bệnh cùng hồi phục --> orginal Chương 226 : Khí cười cùng nhân quả chuyện --> orginal Chương 227 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 228 : Nghe Vách Góc --> orginal Chương 229 : Lần nữa lưới Trói --> orginal máy vi tính ở đưa khẩn cấp duy tu, hôm nay không nhất định có càng --> orginal Chương 230 : 2 cái người này ở chung --> orginal Chương 231 : Thả --> orginal Chương 232 : Nhìn thấu mặt mũi --> orginal Chương 233 : Lư Vân buồn nôn --> orginal Chương 234 : (Lư Vân cùng thân sự của Nguyên Nương / thân sự của Lư Vân cùng Nguyên Nương) --> orginal Chương 235 : Lư Văn trong phủ thái tử --> orginal Chương 236 : Vui mừng --> orginal Chương 237 : Bố trí Lư Văn --> orginal Chương 238 : Đánh cuộc? --> orginal Chương 239 : Tin đồn --> orginal Chương 240 : Mục đích tiếp cận cùng Lưu Cương phẫn nộ --> orginal Chương 241 : Chí hướng của Lư Oanh --> orginal Chương 242 : Hắn đuổi đến --> orginal Chương 243 : Lưu Cương khác thường --> orginal Chương 244 : Dưới đất ám Ngọn Cùng Lưu Cương hỏi --> orginal Chương 245 : Lưu Cương, mời cho phép ta kiêu ngạo --> orginal Chương 246 : Ngày thứ hai --> orginal Chương 247 : Đánh chủ ý --> orginal Chương 248 : Danh tiết chuyện, danh tiết --> orginal Chương 249 : Đan hôn sự của ánh trăng --> orginal Chương 250 : Trở về trình trên đường gặp người quen cũ --> orginal Chương 251 : Lư Oanh thành quan to --> orginal Chương 252 : Gió xuân đắc ý 1 Lư Văn --> orginal Chương 253 : Đắc ý quên hình hậu quả --> orginal Chương 254 : Áo gấm muốn còn Hương --> orginal Chương 255 : Lúc này mới gọi phong quang --> orginal Chương 256 : Áo gấm đến thành đô --> orginal Chương 257 : Người quen cũ gặp nhau không quen nhau --> orginal Chương 258 : Các người tiếp tục, ta nơi này đang vẽ nè --> orginal Chương 259 : Bạn cũ tề tụ --> orginal Chương 260 : Nhìn thấu không nhìn thấu --> orginal Chương 261 : Xảy ra việc gì? --> orginal Chương 262 : Kết cục --> orginal Chương 263 : Cái chết của Trần Yên cùng chuyện tốt Lạc Dương --> orginal Chương 264 : Tính kế hoàng đế --> orginal Chương 265 : Biến hoá --> orginal Chương 266 : Âm Triệt đến --> orginal Chương 267 : Trói buộc --> orginal Chương 268 : Thoát thân --> orginal Chương 269 : Biện pháp của Lư Oanh --> orginal Chương 270 : Doạ lui cùng gặp lại --> orginal Chương 271 : Gặp mặt trước tính sổ --> orginal Chương 272 : Lên đường --> orginal Chương 273 : Nhưng vẫn là thái tử --> orginal Chương 274 : Đường hẹp nghênh đón --> orginal 275 chương được mất giữa --> orginal Chương 276 : Say --> orginal Chương 277 : Lui xuống triều đường vào phong nguyệt --> orginal Chương 278 : Có Lô lang áo trắng --> orginal Chương 279 : Lư Văn áo choàng đỏ --> orginal Chương 280 : Hắn lẳng lơ của nàng bất lực --> orginal Chương 281 : Lưu Cương tới “<em><em>Hỏi tội</em></em>” --> orginal Chương 282 : Lưu Cương hết sức tức giận --> orginal Chương 283 : Lư Văn mang thai? --> orginal Chương 284 : Khác hôn lễ của 1 loại hình thức --> orginal Chương 285 : Khác hôn lễ của 1 loại hình thức (hạ) --> orginal Chương 286 : Trị vì Lư thị --> orginal Chương 287 : Lư Văn đầu gỗ --> orginal Chương 288 : Nhục --> orginal Chương 289 : Còn chữa trị --> orginal Chương 290 : Cho ngươi mặt --> orginal Chương 291 : Liên hoàn --> orginal Chương 292 : Kết --> orginal Chương 293 : Lư Văn tương Hạ --> orginal thực thể Phượng Nguyệt Vô Biên bản sắp đưa ra thị trường Dự Cáo --> orginal Chương 294 : Lẳng lơ Lư Văn --> orginal Chương 295 : Đông cung --> orginal Chương 296 : Đàn hỏi --> orginal Chương 297 : Sắp xếp sắp xếp --> orginal Chương 298 : Mệnh lệnh cổ quái --> orginal Chương 299 : Tư Quấn --> orginal sách mới Phượng Nguyệt Vô Biên đưa ra thị trường Dự Cáo dán --> orginal Chương 300 : Ra tay công thành --> orginal Chương 301 : Lưu Lô trên đường Thị --> orginal Chương 302 : Lưu LôThị Cùng phu tế của nàng --> orginal Chương 303 : Lưu LôThị Cùng phu tế của nàng 2 --> orginal Chương 304 : Lưu LôThị Cùng phu tế của nàng 3 --> orginal Chương 305 : Lưu LôThị Cùng phu tế của nàng 4 --> orginal Chương 306 : Lưu LôThị Cùng phu tế của nàng 5 --> orginal Chương 307 : Sự ngột ngạt của Lưu Cương --> orginal Chương 308 : Chặn giang --> orginal Chương 309 : Phong nguyệt được đầu Lư Văn --> orginal Chương 310 : 1 chữa trị chính là 2 cái --> orginal Chương 311 : Thân nhân gặp mặt --> orginal Chương 312 : Thái tử --> orginal Chương 313 : Võ Hán náo nhiệt thành --> orginal Chương 314 : Gặp lại Âm Triệt --> orginal Chương 315 : Vì Bắt Ngươi mà tới --> orginal Chương 316 : Trò chuyện --> orginal Chương 317 : Kẻ đến người nào? --> orginal Chương 318 : Thì ra là hắn --> orginal Chương 319 : Lưu Cương đến --> orginal Chương 320 : Gặp lại --> orginal Chương 321 : Thuần phục --> orginal Chương 322 : Lưu Cương thất vọng --> orginal Chương 323 : Đổi mặt --> orginal Chương 324 : Trở lại Lạc Dương --> orginal Chương 325 : Ngươi là ít quân --> orginal Chương 326 : Thân phận bại lộ --> orginal Chương 327 : Cô gái thân bại lộ! --> orginal Chương 328 : Lư Văn là đại mỹ nữ --> orginal Chương 329 : U cấm --> orginal Chương 330 : Lưu Cương muốn cưới phi? --> orginal Chương 331 : Lưu Cương đến cùng sinh con --> orginal Chương 332 : Khanh khi thiên hạ ngửi --> orginal Chương 333 : Phong quang vào Lạc Dương --> orginal Chương 334 : Náo nhiệt này --> orginal Chương 235 : Lưu Cương từ thái tử vị --> orginal Chương 236 : Kết cục --> orginal lần bên ngoài Chương 1 : 13 năm sau --> orginal lần bên ngoài Chương 2 : Náo nhiệt này 1 nhà 5 miệng --> orginal lần bên ngoài Chương 3 : 1 nhà con tính sổ --> orginal lần bên ngoài Chương 4 : Xử phạt --> orginal Chương 5 : Trở về Lạc Dương --> orginal Chương 6 : 13 năm sau lại vào Lạc Dương --> orginal Chương 7 : Góp náo nhiệt 2 lang --> orginal Chương 8 : Bị sắc đẹp quấy nhiễu lớn lang --> orginal Chương 9 : Bên Lạc Hà --> orginal Chương 10 : Gặp mặt --> orginal Chương 11 : Nói chuyện --> orginal Chương 12 : Lạc Dương muốn náo nhiệt --> orginal Chương 13 : Lại gặp --> orginal Chương 14 : 2 lang thấy Lưu Tú --> orginal Chương 15 : Quá tuấn mỹ cũng đau đầu --> orginal Chương 16 : Quách sau cùng âm sau khác biệt --> orginal Chương 17 : Ngày trước 3 người --> orginal Chương 18 : Mẹ con gặp nhau --> orginal Chương 19 : Lưu Nguyên dự tiệc --> orginal Chương 20 : Lộ 1 mặt --> orginal Chương 21 : Có 1 loại người tự tin --> orginal Chương 22 : Dọa đứng hình --> orginal Chương 23 : 2 lang --> orginal Chương 24 : Lưu Nguyên dự tiệc --> orginal Chương 25 : Giết gà cho khỉ xem --> orginal Chương 26 : Giao đợi? --> orginal Chương 27 : Núi tựa --> orginal Chương 28 : Cha con gặp mặt --> orginal Chương 29 : Ngươi đi thôi --> orginal Chương 30 : 2 lang giận --> orginal Chương 31 : Sợ hãi --> orginal Chương 32 : Trộn loạn Lạc Dương --> orginal Chương 33 : Tiêu Yến khổ --> orginal Chương 34 : Theo dõi --> orginal Chương 35 : Để cho khu nhà phía sau nàng lên lửa --> orginal Chương 36 : Ngày trước ân ái --> orginal Chương 37 : Hào Xa xỉ Lưu Nguyên --> orginal Chương 38 : Lầu xanh --> orginal Chương 39 : Lư Văn hiện thân --> orginal Chương 40 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 41 : Tiêu Yến qua đi về phía đứt --> orginal Chương 42 : Chập tối --> orginal Chương 43 : 1 cái nhận 1 cái --> orginal Chương 44 : Vợ chồng Cảnh Bỉnh cùng Lư Oanh --> orginal Chương 45 : Hiện thái tử bất tỉnh 愦 a --> orginal Chương 46 : Lần bên ngoài kết thúc --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-08-01 11:09:06