Nông Môn Kiều Tiếu Tiểu Trù Nương

Tử Y 281
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Nông Môn Kiều Tiếu Tiểu Trù Nương là màu tím y 281 sáng tác tiểu thuyết ngôn tình kinh điển loại tác phẩm, Nông Môn Kiều Tiếu Tiểu Trù Nương nói lại: Nam chính là đóa kiều hoa, ngàn vạn không phải thương tiếc hắn! Trùng sinh Nông môn cổ đại, trong nhà nghèo buổi đinh đang, họ hàng cực phẩm một cái sọt, mẹ cha nhu thiện ít gánh vác, chịu đánh chịu mắng là bình thường, thế nào một cái thảm chữ được làm thế nào? An Mạt Nhi lột lên
农门娇俏小厨娘是紫伊 281 创作的经典言情小说类作品,农门娇俏小厨娘讲述了:男主是朵娇花,千万不要怜惜他!重生古代农门,家里穷的响叮当,极品亲戚一箩筐,爹娘柔善少担当,挨打受骂是寻常,怎一个惨字了得怎么办?安茉儿撸起

Chương 1 : Trùng sinh --> orginal Chương 2 : Cười nhạo --> orginal Chương 3 : Rắn độc --> orginal Chương 4 : Ác nhân --> orginal Chương 5 : Diệt khẩu --> orginal Chương 6 : An gia --> orginal Chương 7 : Thu giữ --> orginal Chương 8 : Chột dạ --> orginal Chương 9 : Phát buồn --> orginal Chương 10 : Tua đáng --> orginal Chương 11 : Tủi thân/uất ức --> orginal Chương 12 : Nhà kẻ gian --> orginal Chương 13 : Lực tranh --> orginal Chương 14 : Hỗn loạn --> orginal Chương 15 : Lòng rét buốt --> orginal Chương 16 : So sánh/khá --> orginal Chương 17 : Hy vọng --> orginal Chương 18 : Bán củ cải --> orginal Chương 19 : Điêu hoa --> orginal Chương 20 : Tẩy não --> orginal Chương 21 : Mắc lừa --> orginal Chương 22 : Ngươi sẽ cái gì --> orginal Chương 23 : Khen cửa biển --> orginal Chương 24 : Mời mọc --> orginal Chương 25 : Hiểu lầm --> orginal Chương 26 : Mua vật điên --> orginal Chương 27 : Dời làm là không phải --> orginal Chương 28 : Phản kháng --> orginal Chương 29 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 30 : Lô trạch --> orginal Chương 31 : Bảy bà nội --> orginal Chương 32 : Lau con mắt chờ --> orginal Chương 33 : Sơ lộ phong mang --> orginal Chương 34 : An lão gia xa thấy --> orginal Chương 35 : Bằng cái gì --> orginal Chương 36 : Bị vứt bỏ --> orginal Chương 37 : Khuất phục --> orginal Chương 38 : Không cho phép khóc --> orginal Chương 39 : Lạc đường --> orginal Chương 40 : Chạy đủ xa --> orginal Chương 41 : Ai đùa bỡn ai --> orginal Chương 42 : Ôm bất bình --> orginal Chương 43 : Muộn rồi --> orginal Chương 44 : Rừng đầu bếp lớn có mời --> orginal Chương 45 : Mồi nhử --> orginal Chương 46 : Thùng cơm --> orginal Chương 47 : Tự tin --> orginal Chương 48 : Nhận thua --> orginal Chương 49 : Nghe ngóng --> orginal Chương 50 : Trở mặt --> orginal Chương 51 : Có bụng dạ người --> orginal Chương 52 : Đòi nợ --> orginal Chương 53 : Góp tiền --> orginal Chương 54 : Cầu chứng --> orginal Chương 55 : Một khoản hồ đồ sổ sách --> orginal Chương 56 : Ở trên ta --> orginal Chương 57 : Vừa lòng sao --> orginal Chương 58 : Đá lót chân --> orginal Chương 59 : Ban thưởng phong phú --> orginal Chương 60 : Người giống vậy --> orginal Chương 61 : Dập đầu --> orginal Chương 62 : Trong nhà không có tiền --> orginal Chương 63 : Sao liền làm sao có thể --> orginal Chương 64 : Bốn phòng đương gia ta --> orginal Chương 65 : Đương gia thứ nhất chuyện --> orginal Chương 66 : Lên cửa tìm mắng --> orginal Chương 67 : Đối chất --> orginal Chương 68 : Cùng nhau lăn --> orginal Chương 69 : Thay tội dê --> orginal Chương 70 : Minh tính sổ --> orginal Chương 71 : Xung kích --> orginal Chương 72 : Chia đồng bằng --> orginal Chương 73 : Không phải nói chung kém sức --> orginal Chương 74 : Ta giày rất quý --> orginal Chương 75 : Quý công tử đến thăm --> orginal Chương 76 : Khó dây Sử Lượng --> orginal Chương 77 : Ta thích ám thoải mái --> orginal Chương 78 : Đem người mời qua đây --> orginal Chương 79 : Không muốn đi liền không đi --> orginal Chương 80 : Bên cạnh gõ bên đánh --> orginal Chương 81 : Rau dưa --> orginal Chương 82 : Quá không dè dặt --> orginal Chương 83 : Cho ta viết tin --> orginal Chương 84 : Ta đi --> orginal Chương 85 : Tên của nàng --> orginal Chương 86 : Xảo hợp --> orginal Chương 87 : Bán con gái --> orginal Chương 88 : Điều kiện --> orginal Chương 89 : Lão đại muốn đi Dương Châu --> orginal Chương 90 : Trước phát chế người --> orginal Chương 91 : Góp cái gì góp --> orginal Chương 92 : Làm khéo thành vụng về --> orginal Chương 93 : Để cho bọn họ hối hận đi --> orginal Chương 94 : Thấy gió chính là mưa --> orginal Chương 95 : Ý bất bình --> orginal Chương 96 : Không gặm nhấm --> orginal Chương 97 : Không nghe nói --> orginal Chương 98 : Ta muốn thanh tràng --> orginal Chương 99 : Nguyện đánh cuộc chịu thua --> orginal Chương 100 : Thắng không phải mục đích --> orginal Chương 101 : Độc cây nấm --> orginal Chương 102 : Đánh cái thương lượng --> orginal Chương 103 : Đức Nhân bị đánh --> orginal Chương 104 : Cứng rắn vừa mới --> orginal Chương 105 : Quỷ bám thân --> orginal Chương 106 : Nắm chắc chút --> orginal Chương 107 : Thấy tốt liền thu --> orginal Chương 108 : Nhận quyên --> orginal Chương 109 : Thép thẳng nam --> orginal Chương 110 : Điêu cái lớn món --> orginal Chương 111 : Lân chỉ dâng tường --> orginal Chương 112 : Mắc mạng án --> orginal Chương 113 : Vô lý --> orginal Chương 114 : Đêm thẩm --> orginal Chương 115 : Muốn người --> orginal Chương 116 : Bảy sao vệ --> orginal Chương 117 : Mời thần dễ dàng đưa thần khó --> orginal Chương 118 : Cảm ơn --> orginal Chương 119 : Sự lựa chọn của Đức Nhân --> orginal Chương 120 : Không đi --> orginal Chương 121 : Lời lao --> orginal Chương 122 : Tức giận --> orginal Chương 123 : Lầm đạo --> orginal Chương 124 : Ngươi còn thật dám tới --> orginal Chương 125 : Một đám người vô sỉ --> orginal Chương 126 : Tới chút thực sự --> orginal Chương 127 : Nhận thua đi --> orginal Chương 128 : Chứng kiến kỳ tích --> orginal Chương 129 : Khúc mắc khó tiêu --> orginal Chương 130 : Bán ngựa đưa phu xe --> orginal Chương 131 : Kẻ thù chung --> orginal Chương 132 : Người một nhà --> orginal Chương 133 : Không có điểm mấu chốt --> orginal Chương 134 : Nước rơi đá ra --> orginal Chương 135 : Ngược lại xương cốt --> orginal Chương 136 : Hiếu cùng bất hiếu --> orginal Chương 137 : Kỳ lạ hai trong huynh --> orginal Chương 138 : Chạy --> orginal Chương 139 : Cái quan hệ gì --> orginal Chương 140 : Sinh ý lên cửa --> orginal Chương 141 : Giả bộ bệnh --> orginal Chương 142 : Xem bệnh --> orginal Chương 143 : Nghĩ mở chút --> orginal Chương 144 : Kẻ lừa gạt --> orginal Chương 145 : Mới thương cử chỉ --> orginal Chương 146 : Ta mời khách ngươi bỏ tiền --> orginal Chương 147 : Thế nào chứng minh --> orginal Chương 148 : Thần thâu --> orginal Chương 149 : Lại muốn đeo nồi đen --> orginal Chương 150 : Sẽ không lại nhịn --> orginal Chương 151 : Lục soát liền lục soát --> orginal Chương 152 : Đoạt gối đầu --> orginal Chương 153 : Béo bở rất chân --> orginal Chương 154 : Nghịch tử --> orginal Chương 155 : Phận gia (1) --> orginal Chương 156 : Phận gia (2) --> orginal Chương 157 : Đáng không đáng --> orginal Chương 158 : Mặc cả --> orginal Chương 159 : Đi --> orginal Chương 160 : Mây đình tới tin --> orginal Chương 161 : Ba năm sau --> orginal Chương 162 : Sấm chớp bầu trời trong xanh --> orginal Chương 163 : Hoạn khó thấy chân tình --> orginal Chương 164 : Cùng đi --> orginal Chương 165 : Không biện pháp --> orginal Chương 166 : Thế thái viêm lạnh --> orginal Chương 167 : Trong mưa ám sát --> orginal Chương 168 : An Mạt Nhi đến --> orginal Chương 169 : Cửu biệt gặp lại --> orginal Chương 170 : Bệnh --> orginal Chương 171 : Theo dõi --> orginal Chương 172 : Đủ Vương điện hạ --> orginal Chương 173 : Vua tôi đối thoại --> orginal Chương 174 : Có phải ăn nhiều --> orginal Chương 175 : Lương khô của An Mạt Nhi --> orginal Chương 176 : Tiễn biệt --> orginal Chương 177 : Tây Sơn ngẫu ngộ (1) --> orginal Chương 178 : Tây Sơn ngẫu ngộ (2) --> orginal Chương 179 : Rắn nước hoa cúc canh (1) --> orginal Chương 180 : Rắn nước hoa cúc canh (2) --> orginal Chương 181 : Ngựa qua loa hổ --> orginal Chương 182 : Đắc tội người --> orginal Chương 183 : Sinh đổi --> orginal Chương 184 : Chắn mũi tên bài --> orginal Chương 185 : Rất khéo --> orginal Chương 186 : Một ngày cũng không được --> orginal Chương 187 : Đi hay không --> orginal Chương 188 : Hương thơm hoa nhài --> orginal Chương 189 : Vương quá phi --> orginal Chương 190 : Nghĩ không muốn kiến thức --> orginal Chương 191 : Đi nước --> orginal Chương 192 : Mạc tiên sinh --> orginal Chương 193 : May mà nào --> orginal Chương 194 : Người xấu người tốt --> orginal Chương 195 : Lão đại trở về --> orginal Chương 196 : Mắc khó --> orginal Chương 197 : Tuyệt tình --> orginal Chương 198 : Bắt chẹt --> orginal Chương 199 : Tới tin --> orginal Chương 200 : Cáo biệt --> orginal Chương 201 : Đường thấy bất bình --> orginal Chương 202 : Các lui một bước --> orginal Chương 203 : Kì Lân các --> orginal Chương 204 : Vô lại chiêu số --> orginal Chương 205 : Chờ --> orginal Chương 206 : Kỉ công tử đến --> orginal Chương 207 : Sự chân thành của tam hoàng tử --> orginal Chương 208 : Tức giận --> orginal Chương 209 : Hợp tác --> orginal Chương 210 : Ngươi cũng rất không tệ --> orginal Chương 211 : Tự bạo --> orginal Chương 212 : Trác Hoàng chó tạp --> orginal Chương 213 : Ta tự có biện pháp --> orginal Chương 214 : Gõ ngộp côn --> orginal Chương 215 : Chịu thẩm --> orginal Chương 216 : Ngẫu ngộ tào Trác Hoàng --> orginal Chương 217 : Không giống tay cảm --> orginal Chương 218 : Xin lỗi --> orginal Chương 219 : Cầm ra chân thành --> orginal Chương 220 : Khiêu khích --> orginal Chương 221 : Giao hẹn --> orginal Chương 222 : Làm khó --> orginal Chương 223 : Người chết --> orginal Chương 224 : Tự sát --> orginal Chương 225 : Chu Mậu Tài --> orginal Chương 226 : Mê em một quả --> orginal Chương 227 : Phải đi --> orginal Chương 228 : Cùng tông --> orginal Chương 229 : An gia Kim Lăng --> orginal Chương 230 : Đầu bếp hèn mọn --> orginal Chương 231 : Rét buốt 碜 --> orginal Chương 232 : Ma men --> orginal Chương 233 : Rất tốt --> orginal Chương 234 : Lại rợn --> orginal Chương 235 : Thịnh yến --> orginal Chương 236 : Kính rượu --> orginal Chương 237 : Hôn nhân đại sự --> orginal Chương 238 : Ngại ngươi không ra hơi thở --> orginal Chương 239 : Khảo nghiệm --> orginal Chương 240 : Làm người phải thành tín --> orginal Chương 241 : Ôn dịch --> orginal Chương 242 : Xem ngươi làm thế nào --> orginal Chương 243 : Bịt/phong thôn (1) --> orginal Chương 244 : Bịt/phong thôn (2) --> orginal Chương 245 : Ngạc nhiên --> orginal Chương 246 : Nổi tiếng --> orginal Chương 247 : Sói đến --> orginal Chương 248 : Cộng tồn vong --> orginal Chương 249 : Không thể thả --> orginal Chương 250 : Xông huyện nha --> orginal Chương 251 : Mười đạo khiến --> orginal Chương 252 : Thị sát --> orginal Chương 253 : Khóc --> orginal Chương 254 : Quá hắn tiện nghi --> orginal Chương 255 : Gõ động đất hổ --> orginal Chương 256 : Vàng mãn --> orginal Chương 257 : Tính hắn một cái --> orginal Chương 258 : Phương thuốc --> orginal Chương 259 : Cám ơn ngươi --> orginal Chương 260 : Ta là An Mạt Nhi --> orginal Chương 261 : Ta cũng đi --> orginal Chương 262 : Hữu hiệu --> orginal Chương 263 : Đều phải giữ gìn sức khoẻ --> orginal Chương 264 : Bệnh --> orginal Chương 265 : Xác chẩn --> orginal Chương 266 : Bệnh phát --> orginal Chương 267 : Giúp một việc --> orginal Chương 268 : Bàn giao --> orginal Chương 269 : Không phải mơ --> orginal Chương 270 : Đúng sai --> orginal Chương 271 : Ngoài ý muốn thu hoạch --> orginal Chương 272 : Ăn mùi --> orginal Chương 273 : Mạt Nhi trở về --> orginal Chương 274 : Dã tâm của An Mạt Nhi --> orginal Chương 275 : Cảm động --> orginal Chương 276 : Qua đường --> orginal Chương 277 : Không bằng về nhà bán khoai lang --> orginal Chương 278 : Sớm một chút tới --> orginal Chương 279 : Ngoài ý muốn sướng run --> orginal Chương 280 : Đến Kim Lăng --> orginal Chương 281 : Sự tra hỏi của Lữ thị --> orginal Chương 282 : Thật rất thiện lương --> orginal Chương 283 : Hạch đào nhũn mẹ bên trong yêu --> orginal Chương 284 : Tập hiền cư --> orginal Chương 285 : Khó ăn chết --> orginal Chương 286 : Tú mai ra chạy trốn --> orginal Chương 287 : Túi không ở --> orginal Chương 288 : Lời không đầu cơ --> orginal Chương 289 : Chém giá --> orginal Chương 290 : Ngang cắm một giang --> orginal Chương 291 : Du Hà --> orginal Chương 292 : Đưa lễ --> orginal Chương 293 : Chuyện tốt to bằng trời nhi --> orginal Chương 294 : Cho mượn tiền --> orginal Chương 295 : Tri kỷ --> orginal Chương 296 : Người người có phần --> orginal Chương 297 : Mời công --> orginal Chương 298 : Sữa dầu bánh gatô --> orginal Chương 299 : Tam điện hạ vênh váo --> orginal Chương 300 : Hoa sen tiệc (1) --> orginal Chương 301 : Hoa sen tiệc (2) --> orginal Chương 302 : Hoa sen tiệc (3) --> orginal Chương 303 : Hoa sen tiệc (4) --> orginal Chương 304 : Hoa sen tiệc (5) --> orginal Chương 305 : Hoa sen tiệc (6) --> orginal Chương 306 : Hoa sen tiệc (7) --> orginal Chương 307 : Hoa sen tiệc (8) --> orginal Chương 308 : Hoa sen tiệc (9) --> orginal Chương 309 : Hoa sen tiệc (10) --> orginal Chương 310 : Hoa sen tiệc (11) --> orginal Chương 311 : Hoa sen tiệc (12) --> orginal Chương 312 : Hoa sen tiệc (13) --> orginal Chương 313 : Hoa sen tiệc (14) --> orginal Chương 314 : Cáo trắng --> orginal Chương 315 : Ngươi xem sai rồi --> orginal Chương 316 : Hầu phu nhân uy vũ --> orginal Chương 317 : Phần thưởng của trưởng công chúa --> orginal Chương 318 : Nói cái chuyện xưa --> orginal Chương 319 : Bảo vệ cuồng ma em gái --> orginal Chương 320 : Rượu vào buồn ruột --> orginal Chương 321 : Đêm nói --> orginal Chương 322 : Ai không có tiếc nuối --> orginal Chương 323 : Xin lỗi --> orginal Chương 324 : Có thể hay không làm hai phần --> orginal Chương 325 : Hiểu lầm --> orginal Chương 326 : Nghĩ thông --> orginal Chương 327 : Giấy không bọc được lửa --> orginal Chương 328 : Lực lượng của tình yêu --> orginal Chương 329 : Không được --> orginal Chương 330 : Cẩn thận chút --> orginal Chương 331 : Dạ tập --> orginal Chương 332 : Đi Tây Sơn --> orginal Chương 333 : Khi hắn là người chết --> orginal Chương 334 : Đút thuốc --> orginal Chương 335 : Muốn người (1) --> orginal Chương 336 : Muốn người (2) --> orginal Chương 337 : Là vị đại gia --> orginal Chương 338 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 339 : Gia môn không may --> orginal Chương 340 : Nghe ngày do mạng --> orginal Chương 341 : Hôn --> orginal Chương 342 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn --> orginal Chương 343 : Đáng chết ngầm hiểu --> orginal Chương 344 : Được sẽ --> orginal Chương 345 : Không có tiếng chạm trán --> orginal Chương 346 : An Tư Tề ra oai --> orginal Chương 347 : Mời hắn tới uống cốc trà --> orginal Chương 348 : Bồ Đào kệ ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 349 : Ngươi tới giam nước --> orginal Chương 350 : Có cái gì không giống --> orginal Chương 351 : Thượng triều --> orginal Chương 352 : Ý chỉ đến --> orginal Chương 353 : Cho mượn tiền --> orginal Chương 354 : Có chút vô sỉ --> orginal Chương 355 : Yết kiến --> orginal Chương 356 : Nhiễu ta lòng người --> orginal Chương 357 : Tốt tức giận --> orginal Chương 358 : Suy nghĩ nhiều --> orginal Chương 359 : Ngươi được giả bộ --> orginal Chương 360 : Dùng sức qua mạnh mẽ --> orginal Chương 361 : Ngươi nhưng sẵn lòng --> orginal Chương 362 : Cho lúc này một cái cơ hội --> orginal Chương 363 : Vấn đề xúc phạm --> orginal Chương 364 : Chuyện cũ --> orginal Chương 365 : Ta yêu các người --> orginal Chương 366 : Tin đồn --> orginal Chương 367 : Để cho hắn trở về --> orginal Chương 368 : Đồ ăn ngon mà không phải là sắc đẹp --> orginal Chương 369 : Lại chờ chờ --> orginal Chương 370 : Ngươi không cần lại tới --> orginal Chương 371 : Ta chính là An Mạt Nhi --> orginal Chương 372 : An Dung Nhi xui xẻo --> orginal Chương 373 : Gia môn không may --> orginal Chương 374 : Xoay ngược --> orginal Chương 375 : Cùng năm cùng tháng --> orginal Chương 376 : Theo dõi --> orginal Chương 377 : Báo ứng --> orginal Chương 378 : Bắc Tề sứ đoàn --> orginal Chương 379 : Ngày sinh tháng đẻ của Tần Chiêu --> orginal Chương 380 : Sinh nghi --> orginal Chương 381 : Thải vi quận chúa --> orginal Chương 382 : Một lần cuối cùng dời vận --> orginal Chương 383 : Ngươi là huynh đệ ta --> orginal Chương 384 : Kia luật hướng --> orginal Chương 385 : Có cái gì muốn nói --> orginal Chương 386 : Muốn phần thưởng --> orginal Chương 387 : Thải vi là trong hai --> orginal Chương 388 : Quyết rách --> orginal Chương 389 : Thứ nhất --> orginal Chương 390 : Ếch ở đáy giếng --> orginal Chương 391 : Từ có hư danh --> orginal Chương 392 : Có vấn đề --> orginal Chương 393 : Gian lận --> orginal Chương 394 : Vấn đề nhân phẩm --> orginal Chương 395 : Mù mắt lấy xương cốt --> orginal Chương 396 : Tương đương trắng liên --> orginal Chương 397 : Ta phản đối --> orginal Chương 398 : Ngầm hiểu --> orginal Chương 399 : Mạng không tốt --> orginal Chương 400 : Không thể trắng giúp --> orginal Chương 401 : Đầu đút hiệu quả --> orginal Chương 402 : Quy tắc có biến --> orginal Chương 403 : Buông bỏ đi --> orginal Chương 404 : Khiêu chiến --> orginal Chương 405 : So găng gian khổ --> orginal Chương 406 : Bởi vì không thể thua --> orginal Chương 407 : Ta tới đút --> orginal Chương 408 : Lâu bệnh thành y --> orginal Chương 409 : Một bát trứng xào cơm --> orginal thứ bốn trăm mười chương cái thân phận gì --> orginal thứ bốn trăm mười một chương một trăm bát --> orginal thứ bốn trăm mười hai chương vạn chuyện câu chuẩn bị --> orginal thứ bốn trăm mười ba chương nàng đang làm cái gì --> orginal thứ bốn trăm mười bốn chương đồ ăn ngon chân chính --> orginal thứ bốn trăm mười lăm chương đầu bếp lớn bài vàng --> orginal thứ bốn trăm mười sáu chương từng chút một --> orginal thứ bốn trăm mười bảy chương như thực đáp lại --> orginal thứ bốn trăm mười tám chương cảm ơn rắn độc --> orginal thứ bốn trăm mười chín chương khổ nhục kế --> orginal Chương 420 : Hiểu lầm --> orginal Chương 421 : Nương nhờ --> orginal Chương 422 : Chọn thế nào --> orginal Chương 423 : Thăng gạo đấu gạo đều là thù --> orginal Chương 424 : Có ngươi cũng đủ rồi --> orginal Chương 425 : Lời nói việc làm phải thận trọng --> orginal Chương 426 : Khách không mời --> orginal Chương 427 : Ba nước sẽ --> orginal Chương 428 : Năm cô cô --> orginal Chương 429 : Mới tiệm khai trương --> orginal Chương 430 : Rất cho mặt --> orginal Chương 431 : Kiếm lật --> orginal Chương 432 : Vào cung --> orginal Chương 433 : Bị chặn --> orginal Chương 434 : Kỉ Vân Đình không gặp --> orginal Chương 435 : Hỏi lòng không có xấu hổ --> orginal Chương 436 : Sai rồi --> orginal Chương 437 : Tri thức chính là lực lượng --> orginal Chương 438 : Tấc đất không để cho --> orginal Chương 439 : Trung thu thưởng nguyệt --> orginal Chương 440 : Đi đâu nhi --> orginal Chương 441 : Định tình tín vật --> orginal Chương 442 : Trong số mệnh chú định --> orginal Chương 443 : Không có thắc mắc --> orginal Chương 444 : Bạn bè vĩnh viễn --> orginal Chương 445 : Tần Ấu Vi --> orginal Chương 446 : Đẹp nghĩa huyện chủ --> orginal Chương 447 : Cộng vinh --> orginal Chương 448 : Trạng nguyên tiệc --> orginal Chương 449 : Vương phi chuẩn bị chọn danh sách --> orginal Chương 450 : An Mạt Nhi không được --> orginal Chương 451 : Vàng ròng giáp --> orginal Chương 452 : Có thưởng --> orginal Chương 453 : Ta nghĩ gả cho hắn --> orginal Chương 454 : Tập hiền cư nặng mở --> orginal Chương 455 : Người chết --> orginal Chương 456 : Náo nhiệt hẳn thiên phủ --> orginal Chương 457 : Một phái nói lung tung --> orginal Chương 458 : Oan uổng to bằng trời --> orginal Chương 459 : Hố mẹ --> orginal Chương 460 : Nội quỷ --> orginal Chương 461 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 462 : Đeo nồi hiệp --> orginal Chương 463 : Chỉ có thể thắng không thể thua --> orginal Chương 464 : Đặt cọc đề --> orginal Chương 465 : So găng bắt đầu --> orginal Chương 466 : Bình phán công chính --> orginal Chương 467 : Bình --> orginal Chương 468 : Ngược, đổ, ngã thấp là ai nướng --> orginal Chương 469 : Chúc mừng --> orginal Chương 470 : Thưởng cái gì --> orginal Chương 471 : An Mạt Nhi như thế nào --> orginal Chương 472 : Người một nhà --> orginal Chương 473 : Chị gái nghiêm khắc --> orginal Chương 474 : Chuyện thành --> orginal Chương 475 : Trù bị trù nghệ huấn luyện ban --> orginal Chương 476 : Đoạt công lao --> orginal Chương 477 : Ngươi nghĩ xong sao --> orginal Chương 478 : Dưới thánh chỉ --> orginal Chương 479 : Xui xẻo trứng --> orginal Chương 480 : Thử một lần --> orginal Chương 481 : Hả hê --> orginal Chương 482 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn chẳng qua --> orginal Chương 483 : Ai an ủi ai --> orginal Chương 484 : Bất cam --> orginal Chương 485 : Ý kiến có chút lớn --> orginal Chương 486 : Khó hiểu kỳ diệu --> orginal Chương 487 : Đức Nhân đến --> orginal Chương 488 : Tỷ đệ --> orginal Chương 489 : Một cái điều kiện --> orginal Chương 490 : Quen con như giết con --> orginal Chương 491 : Tới đưa tiền --> orginal Chương 492 : Tần Chiêu quẫn bách --> orginal Chương 493 : Bái phỏng An gia --> orginal Chương 494 : Anh rể tương lai --> orginal Chương 495 : Vương quá phi khảo nghiệm --> orginal Chương 496 : Lời thật còn là lời giả --> orginal Chương 497 : Hai toàn đẹp --> orginal Chương 498 : Ai bi ai hơn --> orginal Chương 499 : Bãi công --> orginal Chương 500 : Đàm phán --> orginal Chương 501 : Không cần nghĩ --> orginal Chương 502 : Không phải muốn kết quả --> orginal Chương 503 : Tào gia --> orginal Chương 504 : Cãi lộn --> orginal Chương 505 : Sự kiến nghị của Vân Dao --> orginal Chương 506 : Thật khéo --> orginal Chương 507 : Cô cháu --> orginal Chương 508 : Đồ ăn chay --> orginal Chương 509 : Ấu trĩ --> orginal thứ năm trăm mười chương quen tai --> orginal thứ năm trăm mười một chương ý tứ của ai --> orginal thứ năm trăm mười hai chương quá hỏng --> orginal thứ năm trăm mười ba chương ngươi quên món chuyện --> orginal thứ năm trăm mười bốn chương chiêu đễ tâm tư --> orginal thứ năm trăm mười lăm chương sâu rượu --> orginal thứ năm trăm mười sáu chương có chút chỉ yêu --> orginal thứ năm trăm mười bảy chương đấu giá hội --> orginal thứ năm trăm mười tám chương đấu giá hội 2 --> orginal thứ năm trăm mười chín chương đấu giá hội 3 --> orginal Chương 520 : Đấu giá hội 4 --> orginal Chương 521 : Đấu giá hội 5 --> orginal Chương 522 : Đấu giá hội 6 --> orginal Chương 523 : Đấu giá hội 7 --> orginal Chương 524 : Tú ân ái --> orginal Chương 525 : Chân chính mua vật điên --> orginal Chương 526 : Thu hoạch không nhỏ --> orginal Chương 527 : Thấy bà bà --> orginal Chương 528 : Chuyện nghĩ không ra --> orginal Chương 529 : Kỳ độc trùng hiện --> orginal Chương 530 : Tin còn là không tin --> orginal Chương 531 : Hỏa hoạn nghi --> orginal Chương 532 : Hối hận --> orginal Chương 533 : Không trở về --> orginal Chương 534 : Nếu như --> orginal Chương 535 : Tam điện hạ bệnh --> orginal Chương 536 : Là độc không phải bệnh --> orginal Chương 537 : Đùa muốn diễn chân --> orginal Chương 538 : Tức giận --> orginal Chương 539 : Chọn đâm --> orginal Chương 540 : Niềm vui ngoài ý muốn --> orginal Chương 541 : Phong phú đánh thưởng --> orginal Chương 542 : Thấy đỏ --> orginal Chương 543 : Ai nói không cho phép --> orginal Chương 544 : Chia bên trong chuyện --> orginal Chương 545 : Đòi công đạo --> orginal Chương 546 : Họa này phúc những gì ỷ --> orginal Chương 547 : Lớn kêu phóng lớn --> orginal Chương 548 : Điểm đến là ngừng --> orginal Chương 549 : Thích trước ngại --> orginal Chương 550 : Người thành thật --> orginal Chương 551 : Hiểu ra --> orginal Chương 552 : Nói xa --> orginal Chương 553 : Đáng thương ngửi người --> orginal Chương 554 : Ta cũng phải --> orginal Chương 555 : Mẹ con --> orginal Chương 556 : Thỉnh cầu --> orginal Chương 557 : Cao thư --> orginal Chương 558 : --> orginal Chương 559 : Vào cung trước --> orginal Chương 560 : --> orginal Chương 561 : Đến xem ngươi --> orginal Chương 562 : Rêu rao --> orginal Chương 563 : Ngọc ban chỉ --> orginal Chương 564 : Có vấn đề --> orginal Chương 565 : Thêm gia vị --> orginal Chương 566 : Lòng an --> orginal Chương 567 : Kịch hay mở tràng --> orginal Chương 568 : Cắn ngược một cái --> orginal Chương 569 : Vẫn chưa xong --> orginal Chương 570 : Chuyện cũ --> orginal Chương 571 : Cung loạn --> orginal Chương 572 : Đều là con cờ --> orginal Chương 573 : Dễ nghe --> orginal Chương 574 : Giả vờ ngủ --> orginal Chương 575 : --> orginal Chương 576 : Không phải oan gia không tụ họp đầu --> orginal Chương 577 : Khét khét --> orginal Chương 578 : Kỉ Vân Đình hồng nhân --> orginal Chương 579 : Đức Tín trở về --> orginal Chương 580 : Ngao vương --> orginal Chương 581 : Cảnh cáo --> orginal Chương 582 : Đánh lên đến --> orginal Chương 583 : Tiễn đưa --> orginal Chương 584 : Xin rút lui --> orginal Chương 585 : Từ một nửa --> orginal Chương 586 : Lượm cái đứa bé --> orginal Chương 587 : Sáu điện hạ --> orginal Chương 588 : Nồi túi thịt --> orginal Chương 589 : Rút ra tơ quả táo --> orginal Chương 590 : Cũ áo --> orginal Chương 591 : --> orginal Chương 592 : Nàng là cái đầu bếp --> orginal Chương 593 : Lẩu --> orginal Chương 594 : Thể xét kỹ dân tình --> orginal Chương 595 : Một nhà ba miệng --> orginal Chương 596 : Hóa phồn vì giản --> orginal Chương 597 : Lão hổ mẹ --> orginal Chương 598 : Nhanh qua năm --> orginal Chương 599 : Có chút giống như --> orginal Chương 600 : Chuyện vui nhi liên tục --> orginal Chương 601 : Phòng một tay --> orginal Chương 602 : Đỏ phiếu con cám dỗ --> orginal Chương 603 : Ảo giác --> orginal Chương 604 : Được quy --> orginal Chương 605 : Thành thân --> orginal Chương 606 : Kết cục lớn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày