Ngự Tâm Hương Suất

Phong Lưu Hương Suất
<<Tiên Hiệp>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Ngự Tâm Hương Soái là kinh điển mà Phong Lưu Hương Soái sáng tác tiên hiệp tu chân loại tác phẩm, Ngự Tâm Hương Soái nói lại: Ngồi ôm vạn đỏ, Tiêu Diêu Nhất Sinh! Thần công ở trên người, vạn quyền ở tay, thiên hạ nơi nào đi không được! Một cái người hiện đại sự phong lưu mà linh hồn xuyên qua võ lâm vận chuyện! Hắn là một cái trộm vặt trong bóng tối, hắn càng là trong bóng tối hương đẹp trai! Ở phía trước sau hai đời võ
御心香帅是风流香帅创作的经典仙侠修真类作品,御心香帅讲述了:坐拥万红,逍遥一生!神功在身,万权在手,天下何处去不得!一个现代人的灵魂穿越武林的风流韵事!他是一个黑暗中的小偷,他更是黑暗中的香帅!在前后二代武

Chương 1 : Mỹ nhân thứ nhất --> orginal Chương 2 : Phong Lưu Hương Soái --> orginal Chương 3 : Lần đầu chạm trán --> orginal Chương 4 : Một đùa phu nhân --> orginal Chương 5 : Không có giúp mỹ nhân --> orginal Chương 6 : Cưỡng ép một hôn --> orginal Chương 7 : Thương chết tiếu phụ --> orginal Chương 8 : Thân phận chân chính --> orginal Chương 9 : Sau khi âm hiểm mẹ --> orginal Chương 10 : Chị gái ra gả --> orginal Chương 11 : Thân tình ấm cúng --> orginal Chương 12 : Chút chút nhu tình --> orginal Chương 13 : Sau thân phận mẹ --> orginal Chương 14 : Nữ nhân thần bí --> orginal Chương 15 : Đông Phương phu nhân (thượng) --> orginal Chương 16 : Đông Phương phu nhân (hạ) --> orginal Chương 17 : Bé gái nho nhỏ --> orginal Chương 18 : Nhà gặp vợ người --> orginal Chương 19 : Đại tẩu đại ca --> orginal Chương 20 : Núi lớn đôi xu --> orginal Chương 21 : Ba nữ đồng hành --> orginal Chương 22 : Phong vận mỹ nhân --> orginal Chương 23 : Hai nữ thẹn thùng --> orginal Chương 24 : Trúng xuân dược --> orginal Chương 25 : Hương diễm giải độc --> orginal Chương 26 : Trái tim thầm hứa hẹn --> orginal Chương 27 : Hoàng hậu cao quý --> orginal Chương 28 : Mẹ con gặp nhau --> orginal Chương 29 : Mẹ con kiều diễm --> orginal Chương 30 : Mẹ con quy tâm --> orginal Chương 31 : Ung dung hoàng hậu --> orginal Chương 32 : Khinh nhờn hoàng hậu --> orginal Chương 33 : Nhu tình thời khắc --> orginal Chương 34 : Kề đỏ ỷ thúy --> orginal Chương 35 : Kiều diễm một đêm --> orginal Chương 36 : Nữ vợ địch nhân --> orginal Chương 37 : Song Tử kiều mị --> orginal Chương 38 : Bắt được địch vợ --> orginal Chương 39 : Song Tử hoa mở --> orginal Chương 40 : Xuân mãn sông nhỏ (thượng) --> orginal Chương 41 : Xuân mãn sông nhỏ (hạ) --> orginal Chương 42 : Hoàng hậu diêm dúa --> orginal Chương 43 : Hương Lan phu nhân (thượng) --> orginal Chương 44 : Hương Lan phu nhân (hạ) --> orginal Chương 45 : Thẹn thùng phu nhân --> orginal Chương 46 : Trộm vợ người ta --> orginal Chương 47 : Vì mẹ giải độc --> orginal Chương 48 : Trộm ngọc trộm hương --> orginal Chương 49 : Mẹ con tranh phong --> orginal Chương 50 : Nhu tình một đêm --> orginal Chương 51 : Thí cha nạp mẹ --> orginal Chương 52 : Chinh phục hoàng hậu (thượng) --> orginal Chương 53 : Chinh phục hoàng hậu (hạ) --> orginal Chương 54 : Khóc lóc vợ người --> orginal Chương 55 : Mẹ hiền quở trách --> orginal Chương 56 : Lại vào hoàng hậu (thượng) --> orginal Chương 57 : Lại vào hoàng hậu (hạ) --> orginal Chương 58 : Diêm dúa đôi diễm --> orginal Chương 59 : Nữ hoàng kiều mị --> orginal Chương 60 : Phong vận mỹ nhân --> orginal Chương 61 : Vợ người lệch lạc --> orginal Chương 62 : Nữ hoàng cao quý --> orginal Chương 63 : Dạo chơi rồng đùa phượng --> orginal Chương 64 : Phu nhân mềm mại --> orginal Chương 65 : Trộm yêu đỏ hạnh --> orginal Chương 66 : Đoạt nữ vợ người --> orginal Chương 67 : Mẹ con thổi tiêu --> orginal Chương 68 : Hương diễm song tu --> orginal Chương 69 : Cùng mẹ thuộc về nhà --> orginal Chương 70 : Gặp lại tiếu phụ --> orginal Chương 71 : Tiếu phụ lòng --> orginal Chương 72 : Mang thai sư nương --> orginal Chương 73 : Tình chọn sư nương --> orginal Chương 74 : Ăn vụng sư nương --> orginal Chương 75 : Mỹ nhân phong vận --> orginal Chương 76 : Mỹ nữ thần bí --> orginal Chương 77 : Sâu khuê mỹ nhân --> orginal Chương 78 : Đỏ hạnh kiều mị --> orginal Chương 79 : Người đẹp nhu tình --> orginal Chương 80 : Cuối cùng đoạt tiếu mị --> orginal Chương 81 : Phong tình chín chắn --> orginal Chương 82 : Kinh hiểm thịt chiến --> orginal Chương 83 : U sẽ sư nương --> orginal Chương 84 : Tình chàng ý thiếp --> orginal Chương 85 : Mẹ con tuyệt sắc --> orginal Chương 86 : Trong nước xuân sắc --> orginal Chương 87 : Kiều mị đôi đẹp --> orginal Chương 88 : Dã mẹ chiến sư --> orginal Chương 89 : Nữ vợ sư phụ --> orginal Chương 90 : Cướp đoạt sư nương --> orginal Chương 91 : Sư tỷ sư nương --> orginal Chương 92 : Kiều mị nữ --> orginal Chương 93 : Bà ngoại mỹ diễm --> orginal Chương 94 : Khóc lóc mẫu thân --> orginal Chương 95 : Nhu tình ái muội --> orginal Chương 96 : Địch đem nữ vợ --> orginal Chương 97 : Khinh nhờn nhu tình --> orginal Chương 98 : Diễm cơ quấn tình --> orginal Chương 99 : Vợ người mỹ diễm --> orginal Chương 100 : Mẹ con cám dỗ --> orginal Chương 101 : Đoạt vợ người ta --> orginal Chương 102 : Diễm mị nứt thả --> orginal Chương 103 : Tuyệt đại phong hoa --> orginal Chương 104 : Mẹ con hoa mở --> orginal Chương 105 : Khóc lóc tiếu phụ --> orginal Chương 106 : Nữ nô diêm dúa --> orginal Chương 107 : Mẹ con đôi thu --> orginal Chương 108 : Mẹ con hoa mở --> orginal Chương 109 : Mê hoặc kiều tình --> orginal Chương 110 : Chị em chín chắn --> orginal Chương 111 : Cấm kị yêu --> orginal Chương 112 : Đẹp mẹ lo lắng --> orginal Chương 113 : Tuyệt mỹ diễm cơ --> orginal Chương 114 : Kiều mị tà tình --> orginal Chương 115 : Đẹp nhu tình mẹ --> orginal Chương 116 : Hoa đào diễm kiếp --> orginal Chương 117 : Nữ hoàng kiều mị --> orginal Chương 118 : Đẹp nhu tình mẹ --> orginal Chương 119 : Nhạc mẫu mỹ diễm --> orginal Chương 120 : Sau khi khóc lóc mẹ --> orginal Chương 121 : Diễm tâm tư mẹ --> orginal Chương 122 : Sau kiều mị mẹ --> orginal Chương 123 : Nhu mị Nhạc mẫu --> orginal Chương 124 : Phong tình kiều diễm --> orginal Chương 125 : Ái muội nóng hôn --> orginal Chương 126 : Đêm khuya kiều diễm --> orginal Chương 127 : Cấm kị mẹ con 1 --> orginal Chương 128 : Cấm kị mẹ con 2 --> orginal Chương 129 : Cấm kị mẹ con 3 --> orginal Chương 130 : Cấm kị mẹ con 4 --> orginal Chương 131 : Vợ chồng mẹ con --> orginal Chương 132 : Ham muốn xác thịt cấm kị --> orginal Chương 133 : Hương diễm yêu lữ trình --> orginal Chương 134 : Thẹn thùng mẫu thân --> orginal Chương 135 : Mẹ con tiêu hồn --> orginal Chương 136 : Loạn tình lại lên --> orginal Chương 137 : Cấm tình loạn ý --> orginal Chương 138 : Tiếu mị hai mẹ --> orginal Chương 139 : Nghĩa chị dâu rướn người --> orginal Chương 140 : Đẩy ngược, đổ, ngã hai mẹ --> orginal Chương 141 : Tiếu mị kiều nương --> orginal Chương 142 : Bạn bè vợ --> orginal Chương 143 : Kích thích bạn vợ --> orginal Chương 144 : Mang thai kiều nương --> orginal Chương 145 : Phong vận kiều thê --> orginal Chương 146 : Đẹp tâm tư mẹ --> orginal Chương 147 : Đoạt vợ người ta --> orginal Chương 148 : Cám dỗ vợ người --> orginal Chương 149 : Đẹp bụng mẹ nhúc nhích --> orginal Chương 150 : Kiều mị đôi tình --> orginal Chương 151 : Phong tình chín chắn --> orginal Chương 152 : Sư nương phong vận --> orginal Chương 153 : Tiếu đẹp phu nhân --> orginal Chương 154 : Tà niệm vợ người --> orginal Chương 155 : Đoạt phách thần nữ --> orginal Chương 156 : Mẹ con mâu thuẫn --> orginal Chương 157 : Phong vận tình --> orginal Chương 158 : Vương phu nhân --> orginal Chương 159 : Phong tình --> orginal Chương 160 : Sư nương lâm bồn --> orginal Chương 161 : Phong tình sư nương --> orginal Chương 162 : Yêu mến như biển --> orginal Chương 163 : Nhu tình dưới ánh trăng --> orginal Chương 164 : Mẹ Tiếu sư --> orginal Chương 165 : Chín chắn nước mật đào vậy kiều nữ --> orginal Chương 166 : Kiều mị tình --> orginal Chương 167 : Phong vận mê --> orginal Chương 168 : Mất khống chế sư nương --> orginal Chương 169 : Sư nương phong vận --> orginal Chương 170 : Sư nương mê người --> orginal Chương 171 : Sư nương khóc lóc --> orginal Chương 172 : Vợ người tuyệt sắc --> orginal Chương 173 : Sở phu nhân thai nhúc nhích --> orginal Chương 174 : Dã mẹ chiến sư --> orginal Chương 175 : Sư nương khóc lóc --> orginal Chương 176 : Sự quyết định của sư nương --> orginal Chương 177 : Mẹ chồng nàng dâu tuyệt mỹ --> orginal Chương 178 : Nghịch tử, sư nương múa --> orginal Chương 179 : Quên tình tiên tử --> orginal Chương 180 : Đêm trăng, nhu tình kia --> orginal Chương 181 : Kiều hoa đủ đẹp --> orginal Chương 182 : Khóc lóc tình --> orginal Chương 183 : Lặn chạy trốn phong vận --> orginal Chương 184 : Mềm mại phong quang --> orginal Chương 185 : Trái tim của Ninh Sở Hàm --> orginal Chương 186 : Sở phu nhân --> orginal Chương 187 : Sự quyết định của sư nương --> orginal Chương 188 : Vưu vật chín chắn --> orginal Chương 189 : Diễm phụ phong tình --> orginal Chương 190 : Hậu cung đẹp phu nhân --> orginal Chương 191 : Sở phu nhân thai nhúc nhích --> orginal Chương 192 : Mỹ phụ vợ người --> orginal Chương 193 : Thân thể của Sở phu nhân --> orginal Chương 194 : Đẹp sự tưởng niệm của mẹ --> orginal Chương 195 : Mỹ phụ vợ người buông thả --> orginal Chương 196 : Trộm tình vợ người --> orginal Chương 197 : Phụ nữ mang thai hậu cung --> orginal Chương 198 : Tà niệm của Sở phu nhân --> orginal Chương 199 : Sự cao trào trước mặt trượng phu --> orginal Chương 200 : Giữa mẹ con --> orginal Chương 201 : Diễm phong tình mẹ --> orginal Chương 202 : Mẫu thân rên rỉ --> orginal Chương 203 : Sự chín chắn của hậu cung hương --> orginal Chương 204 : Mình của mẫu thân --> orginal Chương 205 : Nhu tình của hậu cung --> orginal Chương 206 : Tiếu phu nhân Đường môn --> orginal Chương 207 : Đoạt phách mỹ kiều nương --> orginal Chương 208 : Thần nữ khiêu khích --> orginal Chương 209 : Ngọc thể tiên tử --> orginal Chương 210 : Nữ hoàng chín chắn --> orginal Chương 211 : Phong tình say --> orginal Chương 212 : Phu nhân Đường môn --> orginal Chương 213 : Ngọc người kiều nữ --> orginal Chương 214 : Độc phụ --> orginal Chương 215 : Thiếu phụ vũ mị --> orginal Chương 216 : Mẹ con lòng --> orginal Chương 217 : Phu nhân thai nhúc nhích --> orginal Chương 218 : Yêu mẹ lâm bồn --> orginal Chương 219 : Mẫu thân muốn sinh --> orginal Chương 220 : Mẹ con tình --> orginal Chương 221 : Cấm kị yêu --> orginal Chương 222 : Con gái của mẫu thân --> orginal Chương 223 : Lập dị --> orginal Chương 224 : Mẹ con mỹ phụ --> orginal Chương 225 : Diễm mơ --> orginal Chương 226 : Vũ mị hương --> orginal Chương 227 : Đôi kiều nữ --> orginal Chương 228 : Hiếu sắc phu nhân (thượng) --> orginal Chương 229 : Hiếu sắc phu nhân (hạ) --> orginal Chương 230 : Chín chắn mị --> orginal Chương 231 : Nhã phu nhân --> orginal Chương 232 : Giả mẹ con --> orginal Chương 233 : Phấn ngán phu nhân kiều muốn giọt --> orginal Chương 234 : Xuân kiều hoa đào --> orginal Chương 235 : Vợ người mỹ diệu --> orginal Chương 236 : Đoạt vợ hận --> orginal Chương 237 : Tư sắc mẹ con --> orginal Chương 238 : Tung tình --> orginal Chương 239 : Nữ kiều mẹ mị --> orginal Chương 240 : Ôn tình --> orginal Chương 241 : Nương tử quân --> orginal Chương 242 : Hậu cung --> orginal Chương 243 : Sở phu nhân --> orginal Chương 244 : Tươi đẹp diêm dúa --> orginal Chương 245 : Hoàng hậu chín chắn --> orginal Chương 246 : Trộm mò mẫm hoàng hậu --> orginal Chương 247 : Hương diễm cám dỗ --> orginal Chương 248 : Bất lực vợ --> orginal Chương 249 : Diễm hương --> orginal Chương 250 : Phong thải hoàng hậu --> orginal Chương 251 : Vợ người dụ --> orginal Chương 252 : Phong thái ẻo lả --> orginal Chương 253 : Mê người --> orginal Chương 254 : Mê hoặc --> orginal Chương 255 : Kiều tình --> orginal Chương 256 : Dẫn dụ --> orginal Chương 257 : Côn Lôn cảnh vợ kiều mỹ --> orginal Chương 258 : Mẫu tính --> orginal Chương 259 : Vợ mỹ nhân --> orginal Chương 260 : Xuân quang --> orginal Chương 261 : Đẹp mẹ --> orginal Chương 262 : Đào vong kiều thê --> orginal Chương 263 : Xúc cảm mỹ diệu --> orginal Chương 264 : Mỹ nhân tuyệt sắc --> orginal Chương 265 : Vợ đẹp --> orginal Chương 266 : Triền miên --> orginal Chương 267 : Mê tình --> orginal Chương 268 : Mỹ diễm lữ trình --> orginal Chương 269 : Diễm tình --> orginal Chương 270 : Cám dỗ --> orginal Chương 271 : U oán kiều thê --> orginal Chương 272 : Đẹp nương tử --> orginal Chương 273 : Phong vận vợ --> orginal Chương 274 : Sở phu nhân xuân --> orginal Chương 275 : Càng quỹ vợ --> orginal Chương 276 : Tung tình vui mừng --> orginal Chương 277 : Tình nhúc nhích lúc --> orginal Chương 278 : Thân thể của Sở phu nhân --> orginal Chương 279 : Càng lễ phu nhân --> orginal Chương 280 : Tung tích phu nhân --> orginal Chương 281 : Ngàn dặm cứu mẹ --> orginal Chương 282 : Mẹ con gặp nhau --> orginal Chương 283 : Đẹp mẹ --> orginal Chương 284 : Mẹ con tình sâu --> orginal Chương 285 : Tuyệt sắc tư --> orginal Chương 286 : Địch kiều thê --> orginal Chương 287 : Đoạt vợ --> orginal Chương 288 : Khóc lóc vợ đẹp --> orginal Chương 289 : Diễm phụ tâm tư --> orginal Chương 290 : Triền miên tình lửa --> orginal Chương 291 : Đẹp phu nhân --> orginal Chương 292 : Cách giang còn hát sau đình hoa --> orginal Chương 293 : Địch vợ khuất phục --> orginal Chương 294 : Mình của Tần phu nhân --> orginal Chương 295 : Phong tình dưới cái bàn --> orginal Chương 296 : Quyến rũ vợ người --> orginal Chương 297 : Phong vận cám dỗ --> orginal Chương 298 : Vợ mỹ nhân tuyệt sắc --> orginal Chương 299 : Phong tình vạn loại --> orginal Chương 300 : Địch vợ quyến rũ --> orginal Chương 301 : Phản bội phu, phong tình của Lục phu nhân --> orginal Chương 302 : Dưới ánh trăng diễm phụ --> orginal Chương 303 : Lục phu nhân tình nhúc nhích --> orginal Chương 304 : Sự tưởng niệm của mẫu thân --> orginal Chương 305 : Mẹ con hoa --> orginal Chương 306 : Lớn nhỏ cám dỗ, cứng rắn --> orginal Chương 307 : Nữ kiều mẹ mị --> orginal Chương 308 : Xuân tình Nhạc mẫu --> orginal Chương 309 : Thần nữ chín chắn, đoạt phách câu hồn --> orginal Chương 310 : Đoạt phách thần nữ --> orginal Chương 311 : Đoạt phách mê tình, thần nữ rơi lưới --> orginal Chương 312 : Xuân tình Sở phu nhân --> orginal Chương 313 : Cùng mẹ vui mừng yêu --> orginal Chương 314 : Chín chắn đám phu nhân --> orginal Chương 315 : Thần Vô Tình --> orginal Chương 316 : Tiên tử động tình --> orginal Chương 317 : Đoạt vợ --> orginal Chương 318 : Kiều mị đôi hoa --> orginal Chương 319 : Quyến rũ --> orginal Chương 320 : Mẹ con kiều mị --> orginal Chương 321 : Một lớn một tiểu nhân kiều diễm --> orginal Chương 322 : Một lớp thẹn thùng/xấu hổ hách ráng mây đỏ --> orginal Chương 323 : Mẫu thân mang thai --> orginal Chương 324 : Sở phu nhân mang thai --> orginal Chương 325 : Ôm nàng của đứa bé --> orginal Chương 326 : Tình chàng ý thiếp --> orginal Chương 327 : Phu nhân thần bí --> orginal Chương 328 : Phu nhân thần bí 2 --> orginal Chương 329 : Phu nhân thần bí 3 --> orginal Chương 330 : Phu nhân thần bí 4 --> orginal Chương 331 : Phu nhân thần bí 5 --> orginal Chương 332 : Sự tham lam của nam nhân --> orginal Chương 333 : Hiến hôn --> orginal Chương 334 : Bảo vệ phu nhân --> orginal Chương 335 : --> orginal Chương 336 : Khuất phục --> orginal Chương 337 : Tiếu phụ la thiến --> orginal Chương 338 : Đương gia nữ --> orginal Chương 339 : Áp trại phu nhân? --> orginal Chương 340 : Kiều diễm như hoa --> orginal Chương 341 : Phong tình --> orginal Chương 342 : Trên mặt mặt đỏ gay đỏ --> orginal Chương 343 : Mê loạn --> orginal Chương 344 : --> orginal Chương 345 : Động lòng người --> orginal Chương 346 : Kích chiến --> orginal Chương 347 : Nhu tình --> orginal Chương 348 : Hơi thở chín chắn --> orginal Chương 349 : Đủ người phúc --> orginal Chương 350 : Tranh phong ăn dấm --> orginal Chương 351 : Mỹ nhân quy tâm --> orginal Chương 352 : Đùa đôi phượng --> orginal Chương 353 : Dã ngoại tình --> orginal Chương 354 : Đúng hầu --> orginal Chương 355 : Mộng Dao chiến --> orginal Chương 356 : Cùng đẹp đồng hành --> orginal Chương 357 : Ôn tình --> orginal Chương 358 : Thể thái uyển chuyển --> orginal Chương 359 : Đốt nóng, cùng đẹp một nhìn --> orginal Chương 360 : Mỹ nhân tình --> orginal Chương 361 : Mỹ nhân kiều hờn --> orginal Chương 362 : Chủ mẫu nhà cửa tây --> orginal Chương 363 : Đẹp sự suy đoán của phu nhân --> orginal Chương 364 : Đầu lòng đưa ôm --> orginal Chương 365 : Đủ người phúc --> orginal Chương 366 : Hương mồ hôi đầm đìa --> orginal Chương 367 : Độc thấy phu nhân cửa tây --> orginal Chương 368 : Phu nhân đẹp --> orginal Chương 369 : Ôm được phu nhân --> orginal Chương 370 : Phu nhân lòng khôi --> orginal Chương 371 : Tâm tư chủ mẫu cửa tây --> orginal Chương 372 : Phu nhân cửa tây dẫn --> orginal Chương 373 : Phu nhân trong rừng --> orginal Chương 374 : Tình cảm chủ mẫu --> orginal Chương 375 : Trước trượng phu --> orginal Chương 376 : Âm mưu của phu nhân --> orginal Chương 377 : Chế phục chủ mẫu cửa tây --> orginal Chương 378 : Phu nhân lòng --> orginal Chương 379 : Cướp đoạt phu nhân --> orginal Chương 380 : Liên hợp chủ mẫu cửa tây --> orginal Chương 381 : Thân mật --> orginal Chương 382 : Tình cảm Mộng Dao --> orginal Chương 383 : Lén lút mò mẫm mò mẫm --> orginal Chương 384 : Thân thể của phu nhân --> orginal Chương 385 : Trong màn triền miên --> orginal Chương 386 : Trướng trống trống --> orginal Chương 387 : Phu nhân xinh đẹp --> orginal Chương 388 : Phu nhân tình sâu --> orginal Chương 389 : Gặp lại, đứng tới yêu --> orginal Chương 390 : Phu nhân dưới ánh trăng tình --> orginal Chương 391 : Chín chắn, nhu tình dưới ánh trăng --> orginal Chương 392 : Ôm ấp, kia một loại tình --> orginal Chương 393 : Trượt ngán cảm giác --> orginal Chương 394 : Khi nữ nhân của ngươi --> orginal Chương 395 : Bốn cái sự chiến đấu của nữ nhân --> orginal Chương 396 : Hai phần phong vận tình --> orginal Chương 397 : Thở hơi thở --> orginal Chương 398 : Sở phu nhân, chiến trước ấm cúng --> orginal Chương 399 : Thần nữ mẹ --> orginal Chương 400 : Thần nữ mẹ 2 --> orginal Chương 401 : Thần nữ mẹ 3 --> orginal Chương 402 : Phong vận tuyết dao --> orginal Chương 403 : U hương, nguy cơ --> orginal Chương 404 : Sở phu nhân --> orginal Chương 405 : Ngọc đỏ kiều --> orginal Chương 406 : Tù binh nữ --> orginal Chương 407 : Song tu trị thương --> orginal Chương 408 : Hai đúng hoa --> orginal Chương 409 : Ngươi đến tìm ta! --> orginal Chương 410 : Phong vận của nàng --> orginal Chương 411 : Thân tâm của Mộng Dao --> orginal Chương 412 : Sự ứng biến của Sở phu nhân --> orginal Chương 413 : Chiến trước, sự hây hây của nàng --> orginal Chương 414 : Ngọc đỏ tù binh kiều --> orginal Chương 415 : Ngọc đỏ kiều run sợ --> orginal Chương 416 : Chủ động xuất kích, phu nhân lòng --> orginal Chương 417 : Đầu chiến, trên dưới nhảy nhót --> orginal Chương 418 : Cái nữ nhân này --> orginal Chương 419 : Va chạm, nữ nhân lo lắng --> orginal Chương 420 : Thần vui, song tu --> orginal Chương 421 : Thật chuẩn bị tốt sao? --> orginal Chương 422 : Vì nàng --> orginal Chương 423 : Nhiều ôm một cái --> orginal Chương 424 : Long lanh --> orginal Chương 425 : Vì hạnh phúc --> orginal Chương 426 : Chạm điện tựa như --> orginal Chương 427 : Thần vui phong vận --> orginal Chương 428 : Song Tử óng ánh --> orginal Chương 429 : Hơi hơi run rẩy nhúc nhích --> orginal Chương 430 : Hai --> orginal Chương 431 : Không kiểu --> orginal Chương 432 : Tiểu yêu --> orginal Chương 433 : Chạy trốn --> orginal Chương 434 : Con ngươi bên ngoài trướng bồng --> orginal Chương 435 : Trước mặt Nhậm Tư Tư --> orginal Chương 436 : Cừu Hân cùng Nhậm Tư Tư --> orginal Chương 437 : Càng mê người --> orginal Chương 438 : Đám phu nhân --> orginal Chương 439 : Càn rỡ như vậy --> orginal Chương 440 : Đắm say hương khuê --> orginal Chương 441 : Đêm một trong chiến --> orginal Chương 442 : Một nhà đoàn tụ 0 1 --> orginal Chương 443 : Một nhà đoàn tụ 0 2 --> orginal Chương 444 : Một nhà đoàn tụ 0 3 --> orginal Chương 445 : Một nhà đoàn tụ 0 4 --> orginal Chương 446 : Một nhà đoàn tụ 0 5 --> orginal Chương 447 : Một nhà đoàn tụ 0 6 --> orginal Chương 448 : Một nhà đoàn tụ 0 7 --> orginal Chương 449 : Một nhà đoàn tụ 0 8 --> orginal Chương 450 : Một nhà đoàn tụ 0 9 --> orginal Chương 451 : Một nhà đoàn tụ 10 --> orginal Chương 452 : Một nhà đoàn tụ 11 --> orginal Chương 453 : Một nhà đoàn tụ 12 --> orginal Chương 454 : Tình cảm phu nhân --> orginal Chương 455 : Thê tử của thánh vương --> orginal Chương 456 : Mũ xanh lá của thánh vương --> orginal Chương 457 : Trai gái điều phối --> orginal Chương 458 : Môi son khẽ mở --> orginal Chương 459 : Có cần? --> orginal Chương 460 : Sáng lệ đường cong --> orginal Chương 461 : Là nam nhân của ngươi --> orginal Chương 462 : Thần vui cùng Thần Vô Tình --> orginal Chương 463 : Thướt tha nhiều tư --> orginal Chương 464 : Đáp ứng của mẹ ngươi --> orginal Chương 465 : Mỹ nhân kế --> orginal Chương 466 : Doanh doanh một nắm --> orginal Chương 468 : Ngoan ngoãn nữ nhân --> orginal Chương 468 : Một đêm kia, chiến --> orginal Chương 469 : Phu nhân môn chủ --> orginal Chương 470 : Một nhà đoàn tụ 13 --> orginal Chương 471 : Một nhà đoàn tụ 14 --> orginal Chương 472 : Một nhà đoàn tụ 15 --> orginal Chương 473 : Một nhà đoàn tụ 16 --> orginal Chương 474 : Một nhà đoàn tụ 17 --> orginal Chương 475 : Một nhà đoàn tụ 18 --> orginal Chương 476 : Một nhà đoàn tụ 19 --> orginal Chương 477 : Cứu nữ lòng gọt --> orginal Chương 478 : Đôi gò má bay hà tiên tử ngâm --> orginal Chương 479 : Tình cảm vĩ đại nhất --> orginal Chương 480 : Dã tâm cùng ham muốn --> orginal Chương 481 : Giết kẻ gian đoạt vợ (thượng) --> orginal Chương 482 : Giết kẻ gian đoạt vợ (trung) --> orginal Chương 484 : Giết kẻ gian đoạt vợ (hạ) --> orginal Chương 484 : Một nhà đoàn tụ 20 --> orginal Chương 485 : Một nhà đoàn tụ 21 --> orginal Chương 486 : Một nhà đoàn tụ 22 --> orginal Chương 487 : Một nhà đoàn tụ 23 --> orginal Chương 488 : Một nhà đoàn tụ · kết (thượng) --> orginal Chương 489 : Một nhà đoàn tụ · kết (hạ) --> orginal Chương 490 : Bảy ma nữ --> orginal Chương 491 : Hai nữ trị thương --> orginal Chương 492 : Còn không nhanh chút --> orginal Chương 493 : Giống như lửa đốt nói chung --> orginal Chương 494 : Phong tình vạn loại bộ dạng --> orginal Chương 495 : Ba nữ chiến --> orginal Chương 496 : Mỹ nữ vờn quanh --> orginal Chương 497 : Sở phu nhân mặt đỏ --> orginal Chương 498 : Thê tử của Vương Dương --> orginal Chương 499 : Hoàng hậu nương nương của phe địch --> orginal Chương 500 : Phong thải nương nương --> orginal Chương 501 : So với nam nhân ngươi như nào? --> orginal Chương 502 : Trượng phu ta sẽ giết ngươi --> orginal Chương 503 : Hoàng hậu nương nương cô độc --> orginal Chương 504 : Nhà sinh nhật mẹ --> orginal Chương 505 : Phu nhân Tiết gia (thượng) --> orginal Chương 506 : Phu nhân Tiết gia (trung) --> orginal Chương 507 : Phu nhân Tiết gia (hạ) --> orginal Chương 508 : Phu nhân so găng --> orginal Chương 509 : Áo tơ nhẹ mổ tiêm cơ hiện --> orginal Chương 510 : Cùng Tiết phu nhân ở nóc phòng --> orginal Chương 511 : Nữ nhân phu nhân mùi --> orginal Chương 512 : Tiết phu nhân kiều hờn --> orginal Chương 513 : Ta muốn ngươi! --> orginal Chương 514 : Kịch liệt nhảy nhót lòng --> orginal Chương 515 : Duỗi về phía ma trảo của Tiết phu nhân --> orginal Chương 516 : Phần thưởng của phu nhân --> orginal Chương 517 : Sở Kinh Vân! --> orginal Chương 518 : Hoàng hậu nương nương --> orginal Chương 519 : Càng lễ bị nhi nhìn trộm --> orginal Chương 520 : Dáng người thon cao thướt tha --> orginal Chương 521 : Nữ nhân nhỏ nhắn --> orginal Chương 522 : Phu nhân xiêu lòng --> orginal Chương 523 : Mị lực khó ngăn cản --> orginal Chương 524 : Tiết phu nhân kiều hờn --> orginal Chương 525 : Vô tình thần nữ --> orginal Chương 526 : Chó nhỏ nằm bò --> orginal Chương 527 : Sự phản ứng của Tiết phu nhân --> orginal Chương 528 : Phụ thân đáng thương --> orginal Chương 529 : Khí chất bất phàm nữ --> orginal Chương 530 : Thích như vậy sao --> orginal Chương 531 : Môi hồng đào thơm ngọt --> orginal Chương 532 : Thích khách tỉ em gái --> orginal Chương 533 : Một đường giữa phong tình --> orginal Chương 534 : Ngươi buông ra nàng! --> orginal Chương 535 : (hai cái tù binh nữ / tù binh của hai cái nữ) --> orginal Chương 536 : Xiêu lòng một khắc --> orginal Chương 537 : Kiều choáng như lửa --> orginal Chương 538 : Ngươi là nữ nhân của ta --> orginal Chương 539 : Sự chinh phục của nam nhân --> orginal Chương 540 : Mẫn mẫn khuất phục --> orginal Chương 541 : Dòm ngó tắm tắm --> orginal Chương 542 : Sắp đột phá tình --> orginal Chương 543 : Trái phải một cái nữ nhân --> orginal Chương 544 : Chưa trưởng thành tiếu phụ --> orginal Chương 545 : Phu nhân của hắn --> orginal Chương 546 : Âm mưu cùng tính kế --> orginal Chương 547 : Phu nhân quy tâm --> orginal Chương 548 : Lớn hỗn chiến --> orginal Chương 549 : Kiều hờn phong tình --> orginal Chương 550 : Ba đẹp ở lòng --> orginal Chương 551 : Tình sâu Tiếu phu nhân --> orginal Chương 552 : Hai tỉ em gái --> orginal Chương 553 : Cảm giác kỳ diệu --> orginal Chương 554 : Dã ngoại ánh lửa --> orginal Chương 555 : Kinh diễm đôi kiều --> orginal Chương 556 : Vén thanh âm người --> orginal Chương 557 : Nữ nhân của ta --> orginal Chương 558 : Ngươi buông ra nàng! --> orginal Chương 559 : Bị tù vây khốn chị dâu --> orginal Chương 560 : Nương thân thật lo lắng --> orginal Chương 561 : Kiều thở thở phì phò --> orginal Chương 562 : Sự xâm phạm của Sở Kinh Vân --> orginal Chương 563 : Nóc phòng diễm màu --> orginal Chương 564 : Tìm kiếm mẹ nàng --> orginal Chương 565 : Quách phu nhân bị giam giữ chỗ --> orginal Chương 566 : Sự ảo tưởng của mẹ nàng --> orginal Chương 567 : Đẹp sự xuất hiện của sư nương --> orginal Chương 568 : Đừng hành hạ sư nương --> orginal Chương 569 : Sư nương rời đi, kinh biến --> orginal Chương 570 : Đoạt vợ hận --> orginal Chương 571 : Sư nương --> orginal Chương 572 : Sư nương rời đi --> orginal Chương 573 : Quách phu nhân --> orginal Chương 574 : Sự khuất nhục của phu nhân --> orginal Chương 575 : Quách phu nhân khuất phục --> orginal Chương 576 : Tiếu phu nhân chạy ra (kết cục lớn) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày