Ngộ Trường Sinh

Lâm Gia Thành
<<Nữ Sinh Đồng Nhân>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Ngộ Trường Sinh giản giới: https://
-------------------------------------

误长生简介:https://
-------------------------------------

Chương 1 : Ta tên Ngụy Chi --> orginal Chương 2 : Mỹ nhân tuyệt sắc trong gương --> orginal Chương 3 : Ngày pho tượng của đô thành --> orginal Chương 4 : Rời nhà --> orginal Chương 5 : Đổi đẹp --> orginal Chương 6 : Đều đến --> orginal Chương 7 : Người quen cũ --> orginal Chương 8 : Lời thề --> orginal Chương 9 : Man cảnh --> orginal Chương 10 : Tiên thú cùng hôn --> orginal Chương 11 : Đại vu giữ lại nói --> orginal Chương 12 : Ngày man thành --> orginal Chương 13 : Luyện chế nghiêng nước nghiêng thành --> orginal Chương 14 : Tách rời --> orginal Chương 15 : Minh 3 tới --> orginal Chương 16 : Bắt lấy --> orginal Chương 17 : Hắn đến --> orginal Chương 18 : Biến hoá --> orginal Chương 19 : Trở nên già ngụy 4 tiểu thư --> orginal Chương 20 : Man cảnh Ngụy Chi --> orginal Chương 21 : Hắn --> orginal Chương 22 : Viêm Việt cùng đại tôn --> orginal Chương 23 : Người trong lòng --> orginal Chương 24 : Ăn dấm --> orginal Chương 25 : Nàng ** ta --> orginal Chương 26 : Thì ra | vốn như vậy --> orginal Chương 27 : Thật giả --> orginal Chương 28 : Lời nói dối quý tộc tóc đen --> orginal Chương 29 : Ban hôn? --> orginal Chương 30 : Kết làm vợ chồng? --> orginal Chương 31 : Lâm Viêm Việt đến --> orginal Chương 32 : Không phải thật có thai --> orginal Chương 33 : Tiếp theo --> orginal Chương 34 : 沃 á --> orginal Chương 35 : Toàn nhớ lên đến --> orginal Chương 36 : Huyết mạch kích phát --> orginal Chương 37 : Kích phát lực lượng của huyết mạch (xong) --> orginal Chương 38 : Đổi dạng --> orginal Chương 39 : Đường gặp --> orginal Chương 40 : Sự dịu dàng của Lâm Viêm Việt --> orginal Chương 41 : Gần gũi yến hội --> orginal Chương 42 : Thanh công chúa chọn bạn tình tiệc --> orginal Chương 43 : Chúng ta muốn xem Ngụy Chi --> orginal Chương 44 : Bị quý tộc bao vây --> orginal Chương 45 : Đáp trả trở về --> orginal Chương 46 : Nửa đêm --> orginal Chương 47 : Cùng ngủ --> orginal Chương 48 : Đột phá --> orginal Chương 49 : Toàn cảnh truy nã --> orginal Chương 50 : Đại tôn khiến --> orginal Chương 51 : Phàm nhân sinh hoạt --> orginal Chương 52 : Sự sinh hoạt của phàm nhân hai --> orginal Chương 53 : Hỏi --> orginal Chương 54 : Có thể trúng ám toán --> orginal Chương 1 : Ta tên Ngụy Chi --> orginal Chương 2 : Phượng hoàng cùng thiên quân --> orginal Chương 3 : Tiên sứ --> orginal Chương 4 : Người nhà --> orginal Chương 5 : Đổi đẹp --> orginal Chương 6 : Đều đến --> orginal Chương 7 : Người quen cũ --> orginal Chương 8 : Lời thề --> orginal Chương 9 : Yêu Cảnh --> orginal Chương 10 : Hứng thú --> orginal Chương 11 : Vu --> orginal Chương 12 : Không hiểu --> orginal Chương 13 : Tách rời --> orginal Chương 14 : Nguy cơ --> orginal Chương 15 : Hắn đến --> orginal Chương 16 : Trở nên già ngụy 4 tiểu thư --> orginal Chương 17 : Ngụy Chi của Yêu Cảnh --> orginal Chương 18 : Lâm Viêm Việt --> orginal Chương 19 : Vu Tộc Đại Tôn --> orginal Chương 20 : Người của hắn --> orginal Chương 21 : Chót cưới vợ --> orginal Chương 22 : Nàng cám dỗ ta --> orginal Chương 23 : Lời nói dối quý tộc tóc đen --> orginal Chương 24 : Nàng là vị hôn thê của ta --> orginal Chương 25 : Ban hôn --> orginal Chương 26 : Lâm Viêm Việt đến --> orginal Chương 27 : Không phải thật có thai --> orginal Chương 28 : Âu Á --> orginal Chương 29 : Toàn nhớ lên đến --> orginal Chương 30 : Huyết mạch kích phát --> orginal Chương 31 : Đổi dạng --> orginal Chương 32 : Đường gặp --> orginal Chương 33 : Yến hội --> orginal Chương 34 : Thanh công chúa chọn bạn tình tiệc --> orginal Chương 35 : Chúng ta muốn xem Ngụy Chi --> orginal Chương 36 : Đáp trả trở về --> orginal Chương 37 : ** 1 buồng --> orginal Chương 38 : Đột phá --> orginal Chương 39 : Toàn cảnh truy nã --> orginal Chương 40 : Sự sinh hoạt của phàm nhân 1 --> orginal Chương 42 : Sự sinh hoạt của phàm nhân 2 --> orginal Chương 42 : Có thể trúng ám toán --> orginal Chương 43 : Đi ngủ tư thế --> orginal Chương 44 : Ngụy 3 tiểu thư tới Yêu Cảnh --> orginal Chương 45 : Ngụy 3 tiểu thư tới Yêu Cảnh hai --> orginal Chương 46 : Xiêu lòng khó Cố --> orginal Chương 47 : Gặp phải --> orginal Chương 48 : Ngươi nhưng sẵn lòng? --> orginal Chương 49 : Đo tra --> orginal Chương 50 : Chặn cái đang --> orginal Chương 51 : Kết quả đi ra --> orginal Chương 43 : Ngụy 3 tiểu thư tới Yêu Cảnh --> orginal Chương 44 : Ngụy 3 tiểu thư tới Yêu Cảnh hai --> orginal Chương 45 : Xiêu lòng khó Cố --> orginal Chương 46 : Ngươi nhưng sẵn lòng --> orginal Chương 47 : Chặn cái đang --> orginal Chương 48 : Kết quả đi ra --> orginal Chương 49 : Chỉ là đồ bỏ đi --> orginal Chương 50 : Dắt cơ cốc --> orginal Chương 51 : Động phòng --> orginal Chương 52 : Thiên yêu thành phản ứng --> orginal Chương 53 : Lên phố --> orginal Chương 54 : Lại gặp Vu Tộc Đại Tôn --> orginal Chương 55 : Lại trở về ngụy tướng phủ --> orginal Chương 56 : Người quen cũ người quen cũ --> orginal Chương 57 : Chuyện cũ của đại tôn --> orginal Chương 58 : Cầu xin tha thứ --> orginal Chương 59 : 3 sinh đá trong chiếu trước sinh --> orginal Chương 60 : Tách rời --> orginal Chương 61 : 1 hoàng 8 năm --> orginal Chương 62 : Thiên quân thành --> orginal Chương 63 : Từ quyết này đừng --> orginal Chương 64 : Công pháp mà kiếp trước lưu lại --> orginal Chương 65 : Truyền thừa mạnh mẽ cùng xếp hạng bảng --> orginal Chương 66 : Tư sắc --> orginal Chương 67 : Gặp lại thiên quân --> orginal Chương 68 : Thắng --> orginal Chương 69 : Vây bưng --> orginal Chương 70 : Sư đệ xuất hiện đột nhiên --> orginal Chương 71 : Tác dụng của phượng hoàng --> orginal Chương 72 : Được bí giản cùng đối thoại --> orginal Chương 73 : Sự bộc bạch của Mộ Nam --> orginal Chương 74 : Ta rất giàu có? --> orginal Chương 75 : Cùng người quen cũ tương phùng --> orginal Chương 76 : Tương đối không gì để nói --> orginal Chương 77 : Quyết đoán --> orginal Chương 78 : 溯 tra kiếp trước --> orginal Chương 79 : Trí nhớ của kiếp trước --> orginal Chương 80 : Triệu kiến --> orginal Chương 81 : Thấy thiên quân --> orginal Chương 82 : Tình cửa ải qua Hay không ? --> orginal Chương 83 : Cùng Mộ Nam say rượu --> orginal Chương 84 : Nàng không phải nàng --> orginal Chương 85 : Giữ lại Ngụy Chi ở bên cạnh đi --> orginal Chương 86 : Đuổi khỏi thiên quân thành --> orginal Chương 87 : Sồ Phượng thứ 1 sóng phong quang --> orginal Chương 88 : Lại thấy thiên quân --> orginal Chương 89 : Thăng quan --> orginal Chương 90 : Phàm nhân mùi --> orginal Chương 91 : Chiêu người cùng nghỉ phép --> orginal Chương 92 : Thấy thân nhân --> orginal Chương 93 : Có cái vị hôn phu --> orginal Chương 94 : Mộ Nam cùng thiên quân --> orginal Chương 95 : Cùng tốt --> orginal Chương 96 : Từ chối --> orginal Chương 97 : Nói chuyện --> orginal Chương 98 : Hắn tình --> orginal Chương 99 : Không thể --> orginal Chương 100 : Say rượu --> orginal Chương 101 : Hắn đã sớm chung tình --> orginal Chương 102 : Chúng ta ** đi --> orginal Chương 103 : Biến thành --> orginal Chương 104 : Ở chung --> orginal Chương 105 : Chuyện của phượng hoàng tiết lộ --> orginal Chương 106 : Vu Tộc Đại Tôn đến --> orginal Chương 107 : Chằm chằm --> orginal Chương 108 : Oai của phượng hoàng --> orginal Chương 109 : Oai của phượng hoàng xong --> orginal Chương 110 : Mộ Nam khóc cầu --> orginal Chương 111 : Thuộc hạ của ta --> orginal Chương 112 : Chống chọi Thiên Đế --> orginal Chương 113 : Đưa thuộc về --> orginal Chương 114 : Nửa đường đi mà Về --> orginal Chương 115 : Cay độc --> orginal Chương 116 : Cha con trò chuyện --> orginal Chương 117 : Đại biến đã tới --> orginal Chương 118 : Chia tay --> orginal Chương 119 : Lý do --> orginal Chương 120 : Lại trở về Yêu Cảnh --> orginal Chương 121 : Đều đang tìm kiếm --> orginal Chương 122 : 1 đêm dài lớn --> orginal Chương 123 : Ban thưởng --> orginal Chương 124 : Hiện thân răn đe --> orginal Chương 125 : Sự mạnh mẽ của phượng hoàng --> orginal Chương 126 : Rọi tháng kết giới --> orginal Chương 127 : Chế ngừng --> orginal Chương 128 : Ta muốn ngươi --> orginal Chương 129 : Chủ động dịu dàng --> orginal Chương 130 : Bỏ thuốc --> orginal Chương 131 : Giết cách phi --> orginal Chương 132 : Xử phạt --> orginal Chương 133 : Hắn không nhịn được --> orginal Chương 134 : Vui mừng chuyện --> orginal Chương 135 : Dắt cơ cốc phát tác --> orginal Chương 136 : Lâm phu nhân --> orginal Chương 137 : Tốt mưu tính --> orginal Chương 138 : Khi cái người thứ 3 --> orginal Chương 139 : Mất trong sạch --> orginal Chương 140 : Báo ứng --> orginal Chương 141 : Tiếp theo --> orginal Chương 142 : Rời khỏi --> orginal Chương 143 : Quay lại Ngụy Quốc --> orginal Chương 144 : Lần kích phát thứ 3 huyết mạch --> orginal Chương 145 : Chuẩn bị niết bàn --> orginal Chương 146 : Niết bàn --> orginal Chương 147 : Viêm Việt thành ma --> orginal Chương 148 : Tìm trở về trí nhớ --> orginal Chương 149 : Đi về ma giới --> orginal Chương 150 : Thái tử ma giới --> orginal Chương 151 : Viêm Việt 1 hiện --> orginal Chương 152 : Tiệc mời --> orginal Chương 153 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 154 : Bị mạnh --> orginal Chương 155 : Bị lên --> orginal Chương 156 : Bàn về võ ao --> orginal Chương 157 : Điều kiện của ma đế --> orginal Chương 158 : Mang thai --> orginal Chương 159 : Vì chất --> orginal Chương 160 : Hắn đến cùng là ai? --> orginal Chương 161 : Bình tâm tĩnh khí nói chuyện --> orginal Chương 162 : Lòng nhạt --> orginal Chương 163 : Luyện chế --> orginal Chương 164 : Đồng hành --> orginal Chương 165 : Rời khỏi --> orginal Chương 166 : Bị bắt --> orginal Chương 167 : U cấm --> orginal Chương 168 : Bên ngoài buồng --> orginal Chương 169 : Vui mừng --> orginal Chương 170 : Bức hôn --> orginal Chương 171 : Đặt xuống hôn ước --> orginal Chương 172 : Viêm Việt biết được --> orginal Chương 173 : Đại hôn --> orginal Chương 174 : Sơ chiến --> orginal Chương 175 : Ma sau giống như ai? --> orginal Chương 176 : Ở chung --> orginal Chương 177 : Yêu Cảnh gặp nhau --> orginal Chương 178 : Ma đế ra vấn đề khó khăn --> orginal Chương 179 : Trí nhớ kiếp trước --> orginal Chương 180 : Ma sau quê nhà --> orginal Chương 181 : Cùng ma sau trò chuyện --> orginal Chương 182 : Tiểu Viêm càng --> orginal Chương 183 : Lại độ đi sứ ma giới --> orginal Chương 184 : Ở ma giới --> orginal Chương 185 : Giết Ngụy Chi? --> orginal Chương 186 : Ta không rời khỏi --> orginal Chương 187 : Nội tình --> orginal Chương 188 : Thuốc ngọc khôi lỗi --> orginal Chương 189 : 10 năm --> orginal Chương 190 : Ma sau chết --> orginal Chương 191 : Cởi bỏ tâm kết --> orginal Chương 192 : 2 tình tương Vui --> orginal Chương 193 : Ngọt ngào --> orginal Chương 194 : Cha con đối thoại --> orginal Chương 195 : Ta thật là hạnh phúc --> orginal Chương 196 : Lớn thần đỉnh --> orginal Chương 197 : Giằng co --> orginal Chương 198 : Thay đổi to lớn --> orginal Chương 199 : Kiếp trước kiếp này --> orginal Chương 200 : Kết cục --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-08-02 11:19:50