Nghịch Tập Điếu Nhân Đích Ngư

Miễn Phí Duyệt Độc Toàn Văn
<<Đô Thị>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Đại đa số đơn vị đấu tranh, lên với nhân sự điều động, ngừng với bối cảnh đối quyết
大多数的单位斗争,起于人事调动,止于背景对决

Chương 1 : Đỉnh --> orginal Chương 2 : Cố Tiểu Hy --> orginal Chương 3 : Trần tái sinh --> orginal Chương 4 : Thương vong không tường --> orginal Chương 5 : Xong xong --> orginal Chương 6 : Khương Huy --> orginal Chương 7 : Chỉ bảo --> orginal Chương 8 : Vì ngươi tốt --> orginal Chương 9 : Hùng Lệ Lệ --> orginal Chương 10 : Muộn rồi --> orginal Chương 11 : Gả cho ta --> orginal Chương 12 : Ngươi cố ý chính là đi --> orginal Chương 13 : Bắc Đô báo --> orginal Chương 14 : Chức nghiệp làm nuôi dưỡng --> orginal Chương 15 : Chân giẫm hai chỉ thuyền --> orginal Chương 16 : Hiểu lầm --> orginal Chương 17 : Chị họ --> orginal Chương 18 : Lặn đài từ --> orginal Chương 19 : Vô cùng ổ lửa --> orginal Chương 20 : Cười mà không nói --> orginal Chương 21 : Điều mặc --> orginal Chương 22 : Hố phân --> orginal Chương 23 : Đủ âm hiểm --> orginal Chương 24 : Đuổi con vịt --> orginal Chương 25 : Không phải tốt tập quán --> orginal Chương 26 : Vương Hồng Ngọc --> orginal Chương 27 : Phá cục --> orginal Chương 28 : Rời khỏi quần chúng --> orginal Chương 29 : Hương đất chính trị --> orginal Chương 30 : Bén rễ --> orginal Chương 31 : Làm yêu --> orginal Chương 32 : Ngửi tĩnh --> orginal Chương 33 : Bắt kẻ gian trước bắt vương --> orginal Chương 34 : Lên cửa --> orginal Chương 35 : Hai năm ước chừng --> orginal Chương 36 : Xe của lão tử nè --> orginal Chương 37 : Một tấm lưới --> orginal Chương 38 : Một vai chọn --> orginal Chương 39 : Một lông gà --> orginal Chương 40 : Bội phục --> orginal Chương 41 : Không chiết khấu không chụp --> orginal Chương 42 : Hiện thực --> orginal Chương 43 : Đền tiền bán --> orginal Chương 44 : Không sạch sẽ --> orginal Chương 45 : Mở ta đi --> orginal Chương 46 : Lời thật nói thật --> orginal Chương 47 : Dương mưu --> orginal Chương 48 : Làm người phải khiêm tốn --> orginal Chương 49 : Rời khỏi quần chúng --> orginal Chương 50 : Ta xin lỗi --> orginal Chương 51 : Dê sẽ yêu sói --> orginal Chương 52 : Giải khát --> orginal Chương 53 : Gấu bổn Sơn --> orginal Chương 54 : Lông an mây --> orginal Chương 55 : Vô lực phản bác --> orginal Chương 56 : Uyển chuyển --> orginal Chương 57 : Đừng làm phiền ta --> orginal Chương 58 : Hạ nhiệt độ --> orginal Chương 59 : Uống không nhiều --> orginal Chương 60 : Chó cùng mèo --> orginal Chương 61 : Không giữ lại đường lui --> orginal Chương 62 : Bản thân cầm chủ ý --> orginal Chương 63 : Nhà mẹ --> orginal Chương 64 : Lên xe mua phiếu --> orginal Chương 65 : Nát bét --> orginal Chương 66 : Tâm ý dẫn --> orginal Chương 67 : Em họ --> orginal Chương 68 : Dấu vết --> orginal Chương 69 : Vào lòng --> orginal công cáo --> orginal Chương 70 : Cần tiền không có --> orginal Chương 71 : Dám đánh ta --> orginal Chương 72 : Lăn cho ta --> orginal Chương 73 : Lễ gặp mặt --> orginal Chương 74 : Vượt qua dự toán --> orginal Chương 75 : Có lý có căn cứ --> orginal Chương 76 : Dài kiến thức --> orginal Chương 77 : Dài đuôi hiệu ứng --> orginal Chương 78 : Nuôi dưỡng thực cơ địa --> orginal Chương 79 : Nghiên cứu chim --> orginal Chương 80 : Sống là làm/khô không xong --> orginal Chương 81 : Ta càng sợ --> orginal Chương 82 : Không về được --> orginal Chương 83 : Đứng đắn chút --> orginal Chương 84 : Chạy không rớt a --> orginal Chương 85 : Lăn ra --> orginal Chương 86 : Ta đi nói --> orginal Chương 87 : Trước cửa ải --> orginal Chương 88 : Quỷ khóc sói hú --> orginal Chương 89 : Tự thú --> orginal Chương 90 : Hổ thẹn --> orginal Chương 91 : Thấy kẽ hở cắm kim --> orginal Chương 92 : Người của ngươi chân ái --> orginal Chương 93 : Rượu văn hóa --> orginal Chương 94 : Mười cái tin tức --> orginal Chương 95 : Từ lòng --> orginal Chương 96 : Á lịch núi lớn --> orginal Chương 97 : Nắm hợp --> orginal Chương 98 : Đồng nghiệp mới --> orginal Chương 99 : Tìm lên cửa --> orginal Chương 100 : La Thiên Vũ cùng dương dương --> orginal Chương 101 : Ta sai rồi --> orginal Chương 102 : Ngươi hiểu nam nhân sao --> orginal Chương 103 : Tiền của ta nè --> orginal Chương 104 : Kết hôn chín cái --> orginal Chương 105 : Đám khách xem --> orginal Chương 106 : Tốt chồi non --> orginal Chương 107 : Tâm lý mất hành --> orginal Chương 108 : Nhắc nhở --> orginal Chương 109 : Không thể vì báo --> orginal Chương 110 : Thù đường đi cùng thuộc về --> orginal Chương 111 : Linh cảm --> orginal Chương 112 : Không buồn bán --> orginal Chương 113 : Oán hận --> orginal Chương 114 : Không giống lời --> orginal Chương 115 : Không có lần sau --> orginal Chương 116 : Tiêu dừng chút --> orginal Chương 117 : Ta ra hai vạn --> orginal Chương 118 : Bấu víu --> orginal Chương 119 : Giúp ta cái việc --> orginal Chương 120 : Bốn góc bầu trời --> orginal Chương 121 : Gặp mặt --> orginal Chương 122 : Thích lòng --> orginal Chương 123 : Ta đau lòng ngươi --> orginal Chương 124 : Sắt án --> orginal Chương 125 : Lựa chọn chênh lệch --> orginal Chương 126 : Trong chịu --> orginal Chương 127 : Tuyên thệ chủ quyền --> orginal Chương 128 : Đi nơi nào tính nơi nào --> orginal Chương 129 : Nháo --> orginal Chương 130 : Vì ai --> orginal Chương 131 : Tận thiện tận đẹp --> orginal Chương 132 : Lại hỏi --> orginal Chương 133 : Tốt có thai = may mắn? --> orginal Chương 134 : Thái độ --> orginal Chương 135 : Ta phụ trách --> orginal Chương 136 : Bất chấp tất cả --> orginal Chương 137 : Ta sai rồi --> orginal Chương 138 : Linh hồn phát hỏi --> orginal Chương 139 : Chờ đợi lẳng lặng --> orginal Chương 140 : Lựa chọn ngậm miệng --> orginal Chương 141 : Hai loại cảm xúc --> orginal Chương 142 : Sao đều được --> orginal Chương 143 : Một mà lại lại mà ba --> orginal Chương 144 : Năm mùi tạp trần --> orginal Chương 145 : Không muốn nói lung tung --> orginal Chương 146 : Tuyệt không có --> orginal Chương 147 : Không uống --> orginal Chương 148 : Một mặt lờ mờ --> orginal Chương 149 : Đàm Vũ bướm --> orginal Chương 150 : Mất chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 151 : Lời không nhiều --> orginal Chương 152 : Muốn mạng --> orginal Chương 153 : Chuyển hình --> orginal Chương 154 : Một phen tâm huyết --> orginal Chương 155 : Vấn đề lập trường --> orginal Chương 156 : Đảm bảo chất lượng --> orginal Chương 157 : Không đơn giản --> orginal Chương 158 : Dỗ dỗ mà thôi --> orginal Chương 159 : Học hội lùi lại --> orginal Chương 160 : Đồng hồ này --> orginal Chương 161 : Cẩn thận ta tước ngươi --> orginal Chương 162 : Ngươi nghĩ tới sao? --> orginal Chương 163 : Không đơn giản --> orginal Chương 164 : Không ngờ --> orginal Chương 165 : Ngậm miệng cho ta --> orginal Chương 166 : Giữ gìn khoảng cách --> orginal Chương 167 : Bắt lấy cơ hội --> orginal Chương 168 : Trật tự --> orginal Chương 169 : Vết thương --> orginal Chương 170 : Ngô lão nhị --> orginal Chương 171 : Hà Lão Lục --> orginal Chương 172 : Điểm mấu chốt ở đâu --> orginal Chương 173 : Lười phải giả bộ --> orginal Chương 173 : Lười phải giả bộ --> orginal Chương 175 : Bị ghét bỏ --> orginal Chương 176 : Thúc thúc tốt --> orginal Chương 177 : Làm/giở trò không hiểu ngươi --> orginal Chương 178 : Đeo nồi --> orginal Chương 179 : Lại quỵt ta --> orginal Chương 180 : Đầu choáng --> orginal Chương 181 : Nhắc trước lượng --> orginal Chương 182 : Gì ý tứ --> orginal Chương 183 : Không vui mừng mà tán --> orginal Chương 184 : Hào ngang --> orginal Chương 185 : Bản thân ngươi xem --> orginal Chương 186 : Cho mượn điều --> orginal Chương 187 : Đầu lớn --> orginal Chương 188 : Ta chôn ngươi --> orginal Chương 189 : Nói sai --> orginal Chương 190 : Uống cao --> orginal Chương 191 : Tin tức khoa --> orginal Chương 192 : Thật cao cấp --> orginal Chương 193 : Vào thu --> orginal Chương 194 : Hồ giả hổ uy --> orginal Chương 195 : Cử chỉ cái ví dụ --> orginal Chương 196 : Nhận gió còn là mời khách --> orginal Chương 197 : Ngươi cười gì --> orginal Chương 198 : Mắng quá nghiện --> orginal Chương 199 : Ta coi trọng --> orginal Chương 200 : Cảnh giác --> orginal Chương 201 : Cảnh Thành an --> orginal Chương 202 : Ngoan ngoãn --> orginal Chương 203 : Ngẫu ngộ --> orginal Chương 204 : Tiểu nhân vật --> orginal Chương 205 : Cổ Tư Viễn --> orginal Chương 206 : Lăn --> orginal Chương 207 : Tin không tin --> orginal Chương 208 : Một thức hai phần --> orginal Chương 209 : Hắn muốn làm khỉ gì --> orginal Chương 210 : Gọt cắt --> orginal Chương 211 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 212 : Dư âm lượn quanh xà --> orginal Chương 213 : Lửa giận rất lớn --> orginal Chương 214 : Khó quên mùi vị --> orginal Chương 215 : Sừng lân lông phượng --> orginal Chương 216 : Chuyện này chưa xong --> orginal Chương 217 : Nhiều thêm cẩn thận --> orginal Chương 218 : Nghẹn chết --> orginal Chương 219 : Ba nói hai ngữ --> orginal Chương 220 : Đảm thức --> orginal Chương 221 : Khư khư thích ngươi --> orginal Chương 222 : Báo thù công cụ --> orginal Chương 223 : Tần Văn Tuyền --> orginal Chương 224 : Lão Hầu --> orginal Chương 225 : Ngã rồi --> orginal Chương 226 : Một nồi cháo --> orginal Chương 227 : Có chút nhẫn nại có được hay không --> orginal Chương 228 : Đao vẫn còn --> orginal Chương 229 : Ta ca hát --> orginal Chương 230 : Hắn sợ gì --> orginal Chương 231 : Cân bằng --> orginal Chương 232 : Không thể nào --> orginal Chương 233 : Tạp nham --> orginal Chương 234 : Không bình thường --> orginal Chương 235 : Chữ không tệ --> orginal Chương 236 : Nổi lên tác dụng --> orginal Chương 237 : Bỏ sót rớt --> orginal Chương 238 : Mời công --> orginal Chương 239 : Kĩ xảo --> orginal Chương 240 : Hoàn mỹ --> orginal Chương 241 : Đủ rõ ràng --> orginal Chương 242 : Tuỳ tiện vỗ --> orginal Chương 243 : Tiềm lực cỗ --> orginal Chương 244 : Nói nói --> orginal Chương 245 : Lửa mạo ba trượng --> orginal Chương 246 : Không phải xung động --> orginal Chương 247 : Nôn nóng bất an --> orginal Chương 248 : Trước vào làm chủ --> orginal Chương 249 : Hết sức đi --> orginal Chương 250 : Một vật hàng một vật --> orginal Chương 251 : Lên men --> orginal Chương 252 : Tạo tài liệu --> orginal Chương 253 : Xương sống lưng phát lạnh --> orginal Chương 254 : Không nhiều không ít --> orginal Chương 255 : Nổi nóng --> orginal Chương 256 : Đã tới a --> orginal Chương 257 : Dài xa tính toán --> orginal Chương 258 : Phách lực --> orginal Chương 259 : Cửa cũng không có --> orginal Chương 260 : Sẽ lên nghiện --> orginal Chương 261 : Người đáng thương --> orginal Chương 262 : Đừng gấp ở nhất thời --> orginal Chương 263 : Cặn bã --> orginal Chương 264 : Cứng rắn đạo lý --> orginal Chương 265 : Kịp thời phanh xe --> orginal Chương 266 : Ước lượng --> orginal Chương 267 : Bành trướng --> orginal Chương 268 : Vô hạn chế --> orginal Chương 269 : Lộ răng --> orginal Chương 270 : Tống khải nước --> orginal Chương 271 : Doanh thương hoàn cảnh --> orginal Chương 272 : Bàn thẻ sao --> orginal Chương 273 : Ai viết --> orginal Chương 274 : Tư lực cứu tế --> orginal Chương 275 : Duỗi tay không đánh người mặt cười --> orginal Chương 276 : Hầu Văn Quang --> orginal Chương 277 : Chọn lý --> orginal Chương 278 : Miệng to lớn chậu máu --> orginal Chương 279 : Giọng điệu lăng lệ --> orginal Chương 280 : Là cái cơ hội --> orginal Chương 281 : Truyền tai nghe --> orginal Chương 282 : Rất nghiêm trọng --> orginal Chương 283 : Tin tức đường nhỏ --> orginal Chương 284 : Lòng người kinh hoàng --> orginal Chương 285 : Không sai được --> orginal Chương 286 : Bằng bản lĩnh --> orginal Chương 287 : Lời thật nói thật --> orginal Chương 288 : Thời kỳ khảo sát --> orginal Chương 289 : Nam lệ --> orginal Chương 290 : Chết --> orginal Chương 291 : Tra hỏi --> orginal Chương 292 : Tán đi --> orginal Chương 293 : Trưởng khoa --> orginal Chương 294 : Áo lông viện --> orginal Chương 295 : Bắt buộc phải đi sao --> orginal Chương 296 : Tìm tìm cảm giác --> orginal Chương 297 : Thật lòng thực ý --> orginal Chương 298 : Nấu một nấu --> orginal Chương 299 : Một bàn tay --> orginal Chương 300 : Nhảy sông --> orginal Chương 301 : Tò mò --> orginal Chương 302 : Không ngốc --> orginal Chương 303 : Uống nhiều --> orginal Chương 304 : Không mặt lớn kia --> orginal Chương 305 : Một mực run cầm cập --> orginal Chương 306 : Có chút lờ mờ --> orginal Chương 307 : Kém xa --> orginal Chương 308 : Đừng lắm mồm --> orginal Chương 309 : Mang đi điều tra --> orginal Chương 310 : Xem chặc chút --> orginal Chương 311 : Dưới đáy nắp --> orginal Chương 312 : Đậu thư kí --> orginal Chương 313 : Phật hệ --> orginal Chương 314 : Hết sức mà làm --> orginal Chương 315 : Chế định kế hoạch --> orginal Chương 316 : Cần tiền không có --> orginal Chương 317 : Phân tích một cái --> orginal Chương 318 : Cố ý đi --> orginal Chương 319 : Thích hợp --> orginal Chương 320 : Ý tốt suy nghĩ sao? --> orginal Chương 321 : Làm/giở trò chút chuyện làm --> orginal Chương 322 : Chị họ --> orginal Chương 323 : Nhân tình --> orginal Chương 324 : Ngươi lại muốn nghĩ --> orginal Chương 325 : Rất đến vị a --> orginal Chương 326 : Tốt tự lâm vào --> orginal Chương 327 : Cỏ đầu tường --> orginal Chương 328 : Một bước --> orginal Chương 329 : Nhúc nhích tâm tư --> orginal Chương 330 : Bất thiện --> orginal Chương 331 : Nhất định hết sức --> orginal Chương 332 : Giáo dục --> orginal Chương 333 : Sao bàn --> orginal Chương 334 : Thực không quỵt --> orginal Chương 335 : Chuyện không có lớn nhỏ --> orginal Chương 336 : Không nhỏ --> orginal Chương 337 : Trở về --> orginal Chương 338 : Bao cỏ --> orginal Chương 339 : Tụ họp cùng nhau --> orginal Chương 340 : Cho ta giữ lại --> orginal Chương 341 : Uống chút --> orginal Chương 342 : Điều kiện --> orginal Chương 343 : Tự tin biết tính --> orginal Chương 344 : Năm mươi vạn --> orginal Chương 345 : Tự giới truyền thông --> orginal Chương 346 : Trẻ tuổi có triển vọng --> orginal Chương 347 : Sao thu tràng --> orginal Chương 348 : Quy củ --> orginal Chương 349 : Phong tình vạn loại --> orginal Chương 350 : Không cùng nhau sao --> orginal Chương 351 : Anh ruột --> orginal Chương 352 : Để ý --> orginal Chương 353 : Giao dịch --> orginal Chương 354 : Dương Hạc Minh --> orginal Chương 355 : Đập chết --> orginal Chương 356 : Không cân bằng --> orginal Chương 357 : Đã thành sự thật --> orginal Chương 358 : Dọa cái nửa chết --> orginal Chương 359 : Kết rắn rỏi thực --> orginal Chương 360 : Cô độc tịch mịch lạnh --> orginal Chương 361 : Cùng nhau chơi chơi --> orginal Chương 362 : Bặt vô âm tín --> orginal Chương 363 : Trên lửa tưới dầu --> orginal Chương 364 : Một hát một cùng --> orginal Chương 365 : Trong sự ý liệu --> orginal Chương 366 : Tìm lên cửa --> orginal Chương 367 : Hương bánh bột ngô --> orginal Chương 368 : Muốn làm gì --> orginal Chương 369 : Thăm dò thăm dò thấp --> orginal Chương 370 : Công bằng cạnh tranh --> orginal Chương 371 : Dê mũ vũ --> orginal Chương 372 : Từ từ tích luỹ --> orginal Chương 373 : Nghe ngươi --> orginal Chương 374 : Hiện thực rất --> orginal Chương 375 : Chuyên nghiệp --> orginal Chương 376 : Thiết Du cây --> orginal Chương 377 : Hoắc khải chương --> orginal Chương 378 : Cố hóa --> orginal Chương 379 : Chu Âm hoa --> orginal Chương 380 : Kiểm tra --> orginal Chương 381 : Nhìn chòng chọc chết --> orginal Chương 382 : Biến thiên --> orginal Chương 383 : Kha Chính Thanh --> orginal Chương 384 : Liễu ám Hoa Minh --> orginal Chương 385 : Ta không phải cái ý tứ kia --> orginal Chương 386 : Gọi ta làm khỉ gì --> orginal Chương 387 : Không có cái gọi là --> orginal Chương 388 : Rất thích hợp --> orginal Chương 389 : Mật mập --> orginal Chương 390 : Tú nước loan --> orginal Chương 391 : Muốn hướng về phía lên xem --> orginal Chương 392 : Đuổi tận giết tuyệt --> orginal Chương 393 : Đầu lớn --> orginal Chương 394 : Đứng đài --> orginal Chương 395 : Có ý tứ --> orginal Chương 396 : Gì ấn tượng --> orginal Chương 397 : Dũng đi về phía thẳng trước --> orginal Chương 398 : Quỵt ta? --> orginal Chương 399 : Cho ta thành thật đợi --> orginal Chương 400 : Bi quan --> orginal Chương 401 : Một đứng nhận một đứng --> orginal Chương 402 : Bừa bãi không có kiêng kị --> orginal Chương 403 : Ai đần --> orginal Chương 404 : Thủ pháp thầy thuốc Đông Y --> orginal Chương 405 : Bị người xem thường --> orginal Chương 406 : Lòng run sợ có thừa --> orginal Chương 407 : Muốn không phải những thứ này --> orginal Chương 408 : Cái nào không phải diễn viên --> orginal Chương 409 : Uy hiếp ta --> orginal Chương 410 : --> orginal Chương 411 : Chỉ chữ không nhắc tới --> orginal Chương 412 : Đừng quá là thật --> orginal Chương 413 : Như thực báo lên --> orginal Chương 414 : Chấp thuận --> orginal Chương 415 : Đừng hiểu lầm --> orginal Chương 416 : Giây hiểu --> orginal Chương 417 : Bỏng tay --> orginal Chương 418 : Không gặp khối xương --> orginal Chương 419 : Một ngụm phủ định --> orginal Chương 420 : Không nói áp sát --> orginal Chương 421 : Sao sắp xếp --> orginal Chương 422 : Đại đạo vô tình --> orginal Chương 423 : Tóm lại | luôn nếu có người chịu đựng --> orginal Chương 424 : Vay khoản --> orginal Chương 425 : Trở về --> orginal Chương 426 : Mặt nóng kia gì --> orginal Chương 427 : Bằng gì nè --> orginal Chương 428 : Trăm phần trăm thắng --> orginal Chương 429 : Không có lời có thể nói --> orginal Chương 430 : Một cái số điện thoại khác --> orginal Chương 431 : Nháo một nháo --> orginal Chương 432 : Cho ngươi hạ hạ --> orginal Chương 433 : Nhiều cái góc độ --> orginal Chương 434 : Không ngã ông --> orginal Chương 435 : Làm theo không lầm --> orginal Chương 436 : Nghe chính là --> orginal Chương 437 : Còn có tâm tư này --> orginal Chương 438 : Toàn quyền người đại diện --> orginal Chương 439 : Không thể bồi vốn --> orginal Chương 440 : Có chút tốn sức --> orginal Chương 441 : Tự phạt ba cốc --> orginal Chương 442 : Cửa ải bản thân rắm chuyện --> orginal Chương 443 : Hôm nay có cơ hội --> orginal Chương 444 : Bẻ chẳng qua --> orginal Chương 445 : Vân Sơn tới --> orginal Chương 446 : Ý nghĩ rất tốt --> orginal Chương 447 : Không vui mừng mà tán --> orginal Chương 448 : Một bụng lửa --> orginal Chương 449 : Lại nhận lại lệ --> orginal Chương 450 : Gặp mặt --> orginal Chương 451 : Không cái gọi là --> orginal Chương 452 : Khí sắc còn được --> orginal Chương 453 : Nghẹn họng không có nói --> orginal Chương 454 : Không gì ý nghĩ --> orginal Chương 455 : Lớn sụt giảm kính mắt --> orginal Chương 456 : Quá phận --> orginal Chương 457 : Cho người xem --> orginal Chương 458 : Tâm bệnh khó chữa trị --> orginal Chương 459 : Đồ Đằng tinh thần --> orginal Chương 460 : Chịu dạy dỗ --> orginal Chương 461 : Nhánh nhánh ta ta --> orginal Chương 462 : Thật thà phúc hậu thành thật --> orginal Chương 463 : Nói trắng ra không luyện --> orginal Chương 464 : Đừng coi ra gì --> orginal Chương 465 : Diễn kĩ --> orginal Chương 466 : Đổi người --> orginal Chương 467 : Tệp căn --> orginal Chương 468 : Quẹt chính tích --> orginal Chương 469 : Lệnh đuổi khách --> orginal Chương 470 : Ghế không ít --> orginal Chương 471 : Tâm bình khí hoà --> orginal Chương 472 : Ta nhận --> orginal Chương 473 : Ngầm hiểu --> orginal Chương 474 : Xe thư kí --> orginal Chương 475 : Không tốt giữ lại --> orginal Chương 476 : Thu sau tính sổ --> orginal Chương 477 : Một trăm --> orginal Chương 478 : Vượt quá chức phận --> orginal Chương 479 : Càng lúc càng kém --> orginal Chương 480 : Lúng túng --> orginal Chương 481 : No chết mật lớn --> orginal Chương 482 : Nhân gian tới nhu --> orginal Chương 483 : Tốt phúc khí --> orginal Chương 484 : Mơ --> orginal Chương 485 : Có một tay --> orginal Chương 486 : Gì chủ ý --> orginal Chương 487 : Chuyên nghiệp nhân viên --> orginal Chương 488 : Không thấp --> orginal Chương 489 : Nhúc nhích không được --> orginal Chương 490 : Nhất thanh nhàn --> orginal Chương 491 : Đủ Văn Đào --> orginal Chương 492 : Tự thú còn là cáo trạng --> orginal Chương 493 : Lợi hại ngươi --> orginal Chương 494 : Đầm đìa tận dồn --> orginal Chương 495 : Sống Diêm Vương --> orginal Chương 496 : Quét --> orginal Chương 497 : Không thành thật --> orginal Chương 498 : Để ý --> orginal Chương 499 : Người trong tính tình --> orginal Chương 500 : Sinh gặp --> orginal Chương 501 : Lồng ngực chật hẹp --> orginal Chương 502 : Hành gia vừa duỗi tay --> orginal Chương 503 : Nhân tình là nhân tình --> orginal Chương 504 : Một khắc không nghỉ ngơi --> orginal Chương 505 : Nhỏ nhen --> orginal Chương 506 : Hiệu ứng đồ cúng --> orginal Chương 507 : Chu Âm hoa --> orginal Chương 508 : Quá lý trí --> orginal Chương 509 : Mang cái tốt --> orginal Chương 510 : Mở cái sẽ --> orginal Chương 511 : Lập uy --> orginal Chương 512 : Không đơn giản như thế --> orginal Chương 513 : Luyện tay --> orginal Chương 514 : Ngươi ít tới --> orginal Chương 515 : Cảm ơn --> orginal Chương 516 : Gì --> orginal Chương 517 : Giết gà cho khỉ xem --> orginal Chương 518 : Không ác lòng --> orginal Chương 519 : Không dễ lừa --> orginal Chương 519 : Không dễ lừa --> orginal Chương 520 : Tìm lên cửa tới --> orginal Chương 521 : Trong sự khôi phục --> orginal Chương 522 : Một bước một bước --> orginal Chương 523 : Đánh cái chủ ý gì --> orginal Chương 524 : Tẩy não --> orginal Chương 525 : Hội báo --> orginal Chương 526 : Chuyện trọng yếu --> orginal Chương 527 : Gạt quyên --> orginal Chương 528 : Phải rắc rối --> orginal Chương 529 : Ta phải kết hôn --> orginal Chương 530 : Đầu bản top --> orginal Chương 531 : Quét sạch sẽ --> orginal Chương 532 : Sụp đài --> orginal Chương 533 : Ủ rũ hư hỏng --> orginal Chương 534 : Ngươi sao tính toán --> orginal Chương 535 : Báo thù --> orginal Chương 536 : Nhất là khó khăn mới được --> orginal Chương 536 : Nhất là khó khăn mới được --> orginal Chương 537 : Mỗi tháng tóm lại | luôn có như thế mấy ngày --> orginal Chương 539 : Từ trước đến nay không nói --> orginal Chương 540 : Bỏng tay củ khoai môn --> orginal Chương 540 : Bỏng tay củ khoai môn --> orginal Chương 542 : Chọn lựa --> orginal Chương 543 : Sau lo buồn --> orginal Chương 544 : Lão thư kí --> orginal Chương 545 : Lâm Văn Hổ --> orginal Chương 546 : Tự vệ --> orginal Chương 547 : Đánh giá như nào --> orginal Chương 548 : Đạo đức giả --> orginal Chương 549 : Làm kiểm tra --> orginal Chương 550 : Hù ở --> orginal Chương 551 : Rực rỡ --> orginal Chương 552 : Thúc giục càng không ngừng --> orginal Chương 553 : Tìm không ra cái thứ hai --> orginal Chương 553 : Tìm không ra cái thứ hai --> orginal Chương 555 : Bái/lạy/vái đem con --> orginal Chương 556 : Dừng chức kiểm tra --> orginal Chương 557 : Ta khinh --> orginal Chương 558 : Vừa văn sinh --> orginal Chương 559 : Trên mặt có ánh sáng --> orginal Chương 560 : Mờ mịt --> orginal Chương 561 : Ôm cỏ đánh con thỏ --> orginal Chương 562 : Có chuyện hội báo --> orginal Chương 563 : Hố --> orginal Chương 564 : Thâm nhập quần chúng --> orginal Chương 565 : Một viên chuột cứt đái --> orginal Chương 566 : Sấm người --> orginal Chương 567 : Như có điều suy nghĩ --> orginal Chương 568 : Há miệng liền tới --> orginal Chương 569 : Trước giàu sau giàu --> orginal Chương 570 : Rắm thù --> orginal Chương 571 : Đổi người thôi --> orginal Chương 572 : Mời khách không vấn đề --> orginal Chương 573 : Thiếu sót tiên thiên --> orginal Chương 574 : Ngươi sao chuyện --> orginal Chương 575 : Bên trong hàm rõ ràng --> orginal Chương 576 : Khắp nơi không giữ lại gia --> orginal Chương 577 : Ngó thăm/thăm/thăm hỏi --> orginal Chương 578 : Hổ thẹn --> orginal Chương 579 : Dương Tĩnh hà --> orginal Chương 580 : Ngày cầu vồng tập đoàn --> orginal Chương 581 : Bà mối --> orginal Chương 582 : Diệt đỉnh tai họa --> orginal Chương 583 : Hối không ban đầu --> orginal Chương 583 : Hối không ban đầu --> orginal Chương 585 : Cao lớn lên --> orginal Chương 586 : Đại nhân vật --> orginal Chương 587 : Đậu nói hà --> orginal Chương 588 : Đáp trả --> orginal Chương 589 : Ngầm hiểu --> orginal Chương 590 : Hai bút sinh ý --> orginal Chương 591 : Nơi này không có bạc --> orginal Chương 592 : Bát Diện Linh Lung --> orginal Chương 593 : Lão đường --> orginal Chương 594 : Bên nhan giết --> orginal Chương 595 : Không phải già đời --> orginal Chương 596 : Trà --> orginal Chương 597 : Tăng nhiều cháo ít --> orginal Chương 598 : Làm/giở trò không chắc --> orginal Chương 599 : Đều là người trưởng thành --> orginal Chương 600 : Mấy cái đẳng cấp --> orginal Chương 601 : Bên trong hố --> orginal Chương 602 : Nhân tình --> orginal Chương 603 : Ngải Dương bình --> orginal Chương 604 : Nhan chó --> orginal Chương 605 : Làm nũng --> orginal Chương 606 : Liền chuyện này? --> orginal Chương 607 : Tính ở trên đầu ai --> orginal Chương 608 : Chuyện lớn hơn --> orginal Chương 609 : Hố lửa --> orginal Chương 610 : Xem hiểu --> orginal Chương 611 : Kéo đen --> orginal Chương 612 : Tiếp tục phục vụ --> orginal Chương 613 : Vẽ bánh --> orginal Chương 614 : Có chỗ e ngại --> orginal Chương 615 : Không thể như vậy làm/giở trò --> orginal Chương 616 : Tốt thép dùng ở trên lưỡi đao --> orginal Chương 617 : Biểu lộ lòng trung thành --> orginal Chương 618 : Lẫn nhau thoả mãn --> orginal Chương 619 : Nhiều tác dụng lớn --> orginal Chương 620 : Khó mà che giấu --> orginal Chương 621 : Giấu được rất sâu --> orginal Chương 622 : Có chuyện liền nói --> orginal Chương 623 : Đem đùi cởi --> orginal Chương 624 : Ép --> orginal Chương 625 : Môn đăng hộ đối --> orginal Chương 626 : Thẻ cược --> orginal Chương 627 : Cô nam quả nữ --> orginal Chương 628 : Nay không phải tích so với --> orginal Chương 629 : Thỏa thỏa --> orginal Chương 630 : Nhất cử nhất động --> orginal Chương 631 : Sáu thần không có chủ --> orginal Chương 632 : Hư cùng ủy rắn --> orginal Chương 633 : Không có cách thoát thân --> orginal Chương 634 : Mọi người để cho một bước --> orginal Chương 635 : Tức điên --> orginal Chương 636 : Đem khuê mẹ gả cho ngươi --> orginal Chương 637 : Đừng nói những thứ kia không dùng --> orginal Chương 638 : Biểu muội --> orginal Chương 639 : Như thực đáp lại --> orginal Chương 640 : Liền này đi đời --> orginal Chương 641 : Không trẻ tuổi --> orginal Chương 642 : Một cái chiến tuyến --> orginal Chương 643 : Rời khỏi khống chế --> orginal Chương 644 : Nước đến cừ thành --> orginal Chương 645 : Một nhắc liền làm phiền --> orginal Chương 646 : Tịnh gây chuyện cho ta --> orginal Chương 647 : Cho mặt không cần mặt --> orginal Chương 648 : Đắc chí liền càn rỡ --> orginal Chương 649 : Lòng run sợ có thừa --> orginal Chương 650 : Kết quả --> orginal Chương 651 : Tìm lên cửa --> orginal Chương 652 : Hối hận --> orginal Chương 653 : Mị lực --> orginal Chương 654 : Lập tức tỏ thái độ --> orginal Chương 655 : Đắc ý --> orginal Chương 656 : Không vào lòng --> orginal Chương 657 : Cơm cục --> orginal Chương 658 : Bỏ được --> orginal Chương 659 : Rách khe --> orginal Chương 660 : Lật xe --> orginal Chương 661 : Đến cùng nhận không nhận --> orginal Chương 662 : Không cảnh khí --> orginal Chương 663 : Tang lương tâm --> orginal Chương 664 : Đèn đen mù lửa --> orginal Chương 665 : Dưới không vì lệ --> orginal Chương 666 : Nói nhiều sẽ lỡ miệng --> orginal Chương 667 : Quy tắc --> orginal Chương 668 : Hiến ân cần --> orginal Chương 669 : Làm khó --> orginal Chương 670 : Gai góc --> orginal Chương 671 : Đi --> orginal Chương 672 : Ngươi vẫn còn hận ta --> orginal Chương 673 : Lớn vô cùng mật --> orginal Chương 674 : Chạy --> orginal Chương 675 : Tiểu nhân đắc chí --> orginal Chương 676 : Cho cái thuyết pháp --> orginal Chương 677 : Ngươi chờ đi --> orginal Chương 678 : Khiết mà không buông --> orginal Chương 679 : Đều phải tra --> orginal Chương 680 : Tên hề --> orginal Chương 681 : Bên ngoài phồn vinh --> orginal Chương 682 : Muốn cái gì mặt --> orginal Chương 683 : Tâm tư không thuần --> orginal Chương 684 : Nằm máng --> orginal Chương 685 : Nhảy không nhảy --> orginal Chương 686 : Giúp một việc a --> orginal Chương 687 : Tức giận --> orginal Chương 688 : Cắn răng nhịn --> orginal Chương 689 : Nào theo/cùng nào --> orginal Chương 690 : Chặn được hoảng --> orginal Chương 691 : Ba quan sát --> orginal Chương 692 : Lời không đầu cơ nửa câu nhiều --> orginal Chương 693 : Trí mệnh --> orginal Chương 694 : Quen hỏng --> orginal Chương 695 : Tố cáo --> orginal Chương 696 : Lối ra thành đao --> orginal Chương 697 : Mỗi người có kế hoạch --> orginal Chương 698 : Dễ như bỡn có thể được --> orginal Chương 699 : Cây đinh --> orginal Chương 700 : Quán bài --> orginal Chương 701 : Mặt lớn bao nhiêu --> orginal Chương 702 : Quán bài --> orginal Chương 703 : Lên cửa --> orginal Chương 704 : Rất quen thuộc --> orginal Chương 705 : Thuyền giặc --> orginal Chương 706 : Bóc bí --> orginal Chương 707 : Lớn bao nhiêu chút chuyện --> orginal Chương 708 : Nhận được lợi ích người --> orginal Chương 709 : Tới đường --> orginal Chương 710 : Tranh giọng điệu --> orginal Chương 711 : Hết sức mà làm --> orginal Chương 712 : Niên kỉ lớn --> orginal Chương 713 : Tần Phó chủ nhiệm --> orginal Chương 714 : Đầy mặt đống cười --> orginal Chương 715 : Một câu so với một câu ác --> orginal Chương 716 : Chính là cái khỉ --> orginal Chương 717 : Tần phấn --> orginal Chương 718 : Mau chóng --> orginal Chương 719 : Lưu lượng --> orginal Chương 720 : Chứa cát bắn ảnh --> orginal Chương 721 : Rất có đạo lý --> orginal Chương 722 : Yêu chiều mà sợ --> orginal Chương 723 : Giơ tay nhọc --> orginal Chương 724 : Trần quan sát biển --> orginal Chương 725 : Kéo đen --> orginal Chương 726 : Tà tính --> orginal Chương 727 : Nhẫn nại càng nhiều --> orginal Chương 728 : Linh đan diệu dược --> orginal Chương 729 : Đủ --> orginal Chương 730 : Danh sách đen --> orginal Chương 731 : Người không vì mình --> orginal Chương 732 : Đóng băng ba xích --> orginal Chương 733 : Trả lời vừa lòng --> orginal Chương 734 : Cao nhân --> orginal Chương 735 : Người mật báo --> orginal Chương 736 : Sư tử lớn mở miệng --> orginal Chương 737 : Hết sức mà làm --> orginal Chương 738 : Tìm chết --> orginal Chương 739 : Vẽ bánh --> orginal Chương 740 : Tiền vương trấn --> orginal Chương 741 : Bàn giao không dậy nổi --> orginal Chương 742 : Đừng kéo --> orginal Chương 743 : Nhân duyên ký --> orginal Chương 744 : Không mùi vị giống như vậy --> orginal Chương 745 : Nóng đồ ăn --> orginal Chương 746 : Đao ẩn giấu --> orginal Chương 747 : Lập tức đi làm --> orginal Chương 748 : Khi thương khiến cho --> orginal Chương 749 : Cửa ải ngươi rắm chuyện --> orginal Chương 750 : Xung đột --> orginal Chương 752 : Hết sức kéo ở --> orginal Chương 752 : Hết sức kéo ở --> orginal Chương 753 : Kỳ Liên trấn --> orginal Chương 754 : Nghe ngóng tin tức --> orginal Chương 755 : Tao nhã lịch sự --> orginal Chương 756 : Treo chức thư kí --> orginal Chương 757 : Mau chút bái bai --> orginal Chương 758 : Phản kích --> orginal Chương 759 : Xé rách mặt --> orginal Chương 760 : Cùng ngươi chưa xong --> orginal Chương 761 : Rất bị động --> orginal Chương 762 : Chạy --> orginal Chương 763 : Say nét mặt hớn hở --> orginal Chương 764 : Ngày trở mình --> orginal Chương 765 : Hắn là ai --> orginal Chương 766 : Ngươi ngu ta gạt --> orginal Chương 767 : Ký thác --> orginal Chương 768 : Đủ luật sư cùng Khương viện trưởng --> orginal Chương 769 : Vây khốn thú còn đấu --> orginal Chương 770 : Tính cách phân tích --> orginal Chương 771 : Nhất hư hỏng tính toán --> orginal Chương 772 : Trong ổ đấu --> orginal Chương 773 : Hồ nói chuyện tào lao --> orginal Chương 774 : Không nói mà biết --> orginal Chương 775 : Lẫn nhau câu kết --> orginal Chương 776 : Ngươi nghe qua sao --> orginal Chương 777 : Nhắc điều kiện --> orginal Chương 778 : Lại vẽ bánh --> orginal Chương 779 : Bán chân đá --> orginal Chương 780 : Chạy trối chết muốn chặc --> orginal Chương 781 : Tò mò --> orginal Chương 782 : Bộ mặt thật --> orginal Chương 783 : Chấp thuận --> orginal Chương 784 : Cha ruột --> orginal Chương 785 : Ngữ trọng tâm dài --> orginal Chương 786 : Có lòng tin sao --> orginal Chương 787 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 788 : Oán khí --> orginal Chương 789 : Do dự không quyết --> orginal Chương 790 : Lỡ lời --> orginal Chương 791 : Bất ngờ không kịp phòng --> orginal Chương 792 : Khen dưới cửa biển --> orginal Chương 793 : Có chút khát --> orginal Chương 794 : Lòng run sợ có thừa --> orginal Chương 795 : Tàn nhẫn --> orginal Chương 796 : Không có rồi hít thở --> orginal Chương 797 : Răng căn ngưa ngứa --> orginal Chương 798 : Không có cái gọi là --> orginal Chương 799 : Không có cách bàn giao --> orginal Chương 800 : Man vô lý --> orginal Chương 801 : Tiền thiếu --> orginal Chương 802 : Không được --> orginal Chương 803 : Tiền đồ vô lượng --> orginal Chương 804 : Cơ hội khó khăn mới được --> orginal Chương 805 : Vô cùng không cao hứng --> orginal Chương 806 : Xảo trá --> orginal Chương 807 : Từng bước xâm chiếm --> orginal Chương 808 : Vở cũ soạn lại đùa con ngựa --> orginal Chương 809 : Quan hệ đối quyết --> orginal Chương 810 : Lẫn nhau thông cảm --> orginal Chương 811 : Nha môn --> orginal Chương 812 : Tiệc không có tốt tiệc --> orginal Chương 813 : Chói tai rất --> orginal Chương 814 : Không biết thật giả --> orginal Chương 815 : Kẹp mang tư hàng --> orginal Chương 816 : Tận lòng hết sức --> orginal Chương 817 : Cao xem một cái --> orginal Chương 818 : Không rét mà run --> orginal Chương 819 : Khẩu vị không nhỏ --> orginal Chương 820 : Chuyện không có ngươi --> orginal Chương 821 : Vĩnh viễn ngậm miệng --> orginal Chương 822 : Ít xen vào --> orginal Chương 823 : Đặt cạn --> orginal Chương 824 : Lý trí --> orginal Chương 825 : Đơn giản đã rõ --> orginal Chương 826 : Lo lắng lo lắng --> orginal Chương 827 : Lớn sụt giảm kính mắt --> orginal Chương 828 : Trước bởi vì hậu quả --> orginal Chương 829 : Câu Liên --> orginal Chương 830 : Tề thư ký --> orginal Chương 831 : Phải có toan tính --> orginal Chương 832 : Tấn thăng cơ hội --> orginal Chương 833 : Là không phải quan sát --> orginal Chương 834 : Mùi cùng nhai đèn cầy --> orginal Chương 835 : Khi thư ký --> orginal Chương 836 : Một ngụm từ chối --> orginal Chương 837 : Thấy chiêu phá dỡ chiêu --> orginal Chương 838 : Đòn sát thủ --> orginal Chương 839 : Kệ ở trên bếp lò --> orginal Chương 840 : Bia miệng --> orginal Chương 841 : Cư nhiên/thế nhưng/lại thành --> orginal Chương 842 : Không muốn quản --> orginal Chương 843 : Phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 844 : Hội báo tư tưởng --> orginal Chương 845 : Việc sắp thành lại hỏng --> orginal Chương 846 : Hiểu lầm --> orginal Chương 847 : Một mặt mờ mịt --> orginal Chương 848 : Cảm xúc --> orginal Chương 849 : Lý Đào --> orginal Chương 850 : Thanh chưng còn là đỏ đốt --> orginal Chương 851 : Không có chân thành --> orginal Chương 852 : Vô cùng vừa lòng --> orginal Chương 853 : Không cảm hứng thú --> orginal Chương 854 : Bán --> orginal Chương 855 : Vô tình không có nghĩa --> orginal Chương 856 : Treo lên --> orginal Chương 857 : Không phải tư vị --> orginal Chương 858 : Theo sóng đuổi chảy --> orginal Chương 859 : Qua giới --> orginal Chương 860 : Vấn đề yếu hại --> orginal Chương 861 : Sắc mặt kịch biến --> orginal Chương 862 : Nấc rắm --> orginal Chương 863 : Làm theo sắp xếp --> orginal Chương 864 : Sinh tử thời điểm --> orginal Chương 865 : Chuyện này không lớn --> orginal Chương 866 : Chọn chọn lấy lấy --> orginal Chương 867 : Tự mình gánh vác một phía --> orginal Chương 868 : Đau nhói --> orginal Chương 869 : Miệng ngọt --> orginal Chương 870 : Ta tin ngươi --> orginal Chương 871 : Tấc có chỗ ngắn --> orginal Chương 872 : Ra việc lớn --> orginal Chương 873 : Bỗng nhiên bừng tỉnh --> orginal Chương 874 : Một phần không ít --> orginal Chương 875 : Bừa bãi không có kiêng kị --> orginal Chương 876 : Lúng túng --> orginal Chương 877 : Tùy cơ chợt ngơ ngẩn --> orginal Chương 878 : Trong lòng có toan tính --> orginal Chương 879 : Dẫn chảy --> orginal Chương 880 : Đứng đài --> orginal Chương 881 : Cuối năm khó qua --> orginal Chương 882 : Bất hòa ngươi đoạt --> orginal Chương 883 : Thăng cấp điệt thay mặt --> orginal Chương 884 : Một lần hành động được nhiều --> orginal Chương 885 : Mũ mũ miện đường hoàng --> orginal Chương 886 : Bị chơi xỏ --> orginal Chương 887 : Đối với ngươi có lợi --> orginal Chương 888 : Không cần khách khí --> orginal Chương 889 : Không biết cất nhắc --> orginal Chương 890 : Đào cái hố --> orginal Chương 891 : Tính sổ lúc đến --> orginal Chương 892 : Ba quan sát --> orginal Chương 893 : Trả giá không lớn --> orginal Chương 894 : Đáp trả --> orginal Chương 895 : Mặn làm điều phối --> orginal Chương 896 : Kiểm soát cục diện --> orginal Chương 897 : Xe nhẹ đường quen --> orginal Chương 898 : Cha ta viết --> orginal Chương 899 : Thị sát --> orginal Chương 900 : Chuyển giận vì vui --> orginal Chương 901 : Đờ người --> orginal Chương 902 : Miễn cưỡng cũng không dùng --> orginal Chương 903 : Ngoan chống đến cùng --> orginal Chương 904 : Vô cùng tệp lòng --> orginal Chương 905 : Không miễn cưỡng --> orginal Chương 906 : Qua năm tốt --> orginal Chương 907 : Ngàn dặm xa xăm --> orginal Chương 908 : Sạch sẽ --> orginal Chương 909 : Thiết cục --> orginal Chương 910 : Không thể không cúi đầu --> orginal Chương 911 : Chỉ thẳng lòng người --> orginal Chương 912 : Tin thề sáng sáng --> orginal Chương 913 : Do dự --> orginal Chương 914 : Cho ta nghĩ xem --> orginal Chương 915 : Nhấn đồ tác kí --> orginal Chương 916 : Ác lòng --> orginal Chương 917 : Mới hoa dạng --> orginal Chương 918 : Quán bài --> orginal Chương 919 : Thất tình lục dục --> orginal Chương 920 : Bảy tấc --> orginal Chương 921 : Lo lắng trở mặt --> orginal Chương 922 : Không bảo vệ được --> orginal Chương 923 : Có thua có thắng --> orginal Chương 924 : Thì thào lẩm bẩm --> orginal Chương 925 : Một mặt mờ mịt --> orginal Chương 926 : Còn phải qua --> orginal Chương 927 : Mạng sống --> orginal Chương 928 : Ăn không tiêu đi --> orginal Chương 929 : Rất không cao hứng --> orginal Chương 930 : Đáng không đáng --> orginal Chương 931 : Phức tạp rất nhiều --> orginal Chương 932 : Cá chết lưới rách --> orginal Chương 933 : Không nhẹ không nặng --> orginal Chương 934 : Không phải mẹ cha ngươi --> orginal Chương 935 : Chậm rãi thưởng thức --> orginal Chương 936 : Đức hạnh --> orginal Chương 937 : Cảm khái --> orginal Chương 938 : Có cái tốt cha --> orginal Chương 939 : Chu rừng phó trưởng trấn --> orginal Chương 940 : Trần lôi --> orginal Chương 941 : Ba hình --> orginal Chương 942 : Một dưỡng khí hóa thán --> orginal Chương 943 : Xử lý không đến vị --> orginal Chương 944 : Chân thành --> orginal Chương 945 : Chờ khách nhân tới --> orginal Chương 946 : Một cái đều không chạy nổi --> orginal Chương 947 : Mạnh Nhan Hoan cười --> orginal Chương 948 : Không cần mặt --> orginal Chương 949 : Mồ hôi lạnh thẳng mạo --> orginal Chương 950 : Đen trắng mặt --> orginal Chương 951 : Đi đời --> orginal Chương 952 : Thăm dò --> orginal Chương 953 : Làm không công --> orginal Chương 954 : Tiềm ẩn lôi --> orginal Chương 955 : Một con tôm tép --> orginal Chương 956 : Giận dữ --> orginal Chương 957 : Định --> orginal Chương 958 : Dời lên tảng đá --> orginal Chương 959 : Nói lung tung --> orginal Chương 960 : Đánh gãy --> orginal Chương 961 : Hoa Siêu --> orginal Chương 962 : Uy hiếp --> orginal Chương 963 : Đánh chết không thừa nhận --> orginal Chương 964 : Huênh hoang --> orginal Chương 965 : Thành thật chút --> orginal Chương 966 : Đem chuyện làm/giở trò lớn --> orginal Chương 967 : Đều tóm lên tới --> orginal Chương 968 : Tang thất gần như hết --> orginal Chương 969 : Định tâm hoàn --> orginal Chương 970 : Vô cùng không hài lòng --> orginal Chương 971 : Lựa chọn không tệ --> orginal Chương 972 : Vô cùng chân thành --> orginal Chương 973 : Ngủ thực khó yên --> orginal Chương 974 : Như thực hội báo --> orginal Chương 975 : Không nghĩ đến đi --> orginal Chương 976 : Yêu tới không đến --> orginal Chương 977 : Không tiền thiếu --> orginal Chương 978 : Run sợ --> orginal Chương 979 : Kết xà con --> orginal Chương 980 : Không đơn giản --> orginal Chương 981 : Liền dưới sườn núi lừa --> orginal Chương 982 : Điện tử bản --> orginal Chương 983 : Sống không bằng chết --> orginal Chương 984 : Qua loa --> orginal Chương 985 : Lần nữa lên cửa --> orginal Chương 986 : Mang dựng/gác/cài/gài không để ý --> orginal Chương 987 : Thế nào lăn lộn --> orginal Chương 988 : Tiền ở nơi nào --> orginal Chương 989 : Không có phản bác --> orginal Chương 990 : Trong lòng có toan tính --> orginal Chương 991 : Khiêu khích --> orginal Chương 992 : Đợi không xuống đi --> orginal Chương 993 : Ba ba đánh mặt --> orginal Chương 994 : Chu gia sông --> orginal Chương 995 : Thật hay là giả? --> orginal Chương 996 : Lòng run sợ có thừa --> orginal Chương 997 : Trên lầu dưới lầu --> orginal Chương 998 : Nguồn gốc sâu xa --> orginal Chương 999 : Không hiểu --> orginal Chương 1000 : Một mặt bất lực --> orginal Chương 1001 : Biểu lộ lòng trung thành --> orginal Chương 1002 : Đã động thủ --> orginal Chương 1003 : Lên lớp --> orginal Chương 1004 : Thuận nước đẩy thuyền --> orginal Chương 1005 : Xà trác sinh --> orginal Chương 1006 : Lúng túng --> orginal Chương 1007 : Không ý tứ --> orginal Chương 1008 : Thả ngươi một ngựa --> orginal Chương 1009 : Tra ta? --> orginal Chương 1010 : Tìm ngươi tính sổ --> orginal Chương 1011 : Mũ cao con --> orginal Chương 1012 : Chịu cái điều tra --> orginal Chương 1013 : Chưa hẳn nghe --> orginal Chương 1014 : Lớn lớn liệt liệt --> orginal Chương 1015 : Sự lo lắng của Lý Nam --> orginal Chương 1016 : Trở mặt --> orginal Chương 1017 : Quan mê --> orginal Chương 1018 : Mắt thấy vì thực --> orginal Chương 1019 : Cung cung kính kính --> orginal Chương 1020 : Tốn xuông tâm cơ --> orginal Chương 1021 : Đáng tiếc --> orginal Chương 1022 : Mạn phép hỏi một câu --> orginal Chương 1023 : Một phần tử --> orginal Chương 1024 : Không có cái gọi là --> orginal Chương 1025 : Sớm muộn tính sổ --> orginal Chương 1026 : Mông ngựa --> orginal Chương 1027 : Cái trứng thối này --> orginal Chương 1028 : Bác sĩ nữ --> orginal Chương 1029 : Chuyện cùng nguyện không tuân --> orginal Chương 1030 : Nanh vuốt --> orginal Chương 1031 : Chia bên ngoài tệp lòng --> orginal Chương 1032 : Tùy thời hội báo --> orginal Chương 1033 : Rất có thể làm/khô --> orginal Chương 1034 : Nghĩ cứu ngươi --> orginal Chương 1035 : Không nỡ --> orginal Chương 1036 : Người đều biết --> orginal Chương 1037 : Vui ở trong đó --> orginal Chương 1038 : Hỏi lòng không có xấu hổ --> orginal Chương 1039 : Cứng rắn sờ sờ --> orginal Chương 1040 : Xa gần đều biết --> orginal Chương 1041 : Không thể nào thực hiện --> orginal Chương 1042 : Không giả suy xét --> orginal Chương 1043 : Chỉ có thể như vậy --> orginal Chương 1044 : Bạn bè nhiều tốt --> orginal Chương 1045 : Đầu lớn --> orginal Chương 1046 : Theo/cùng ngươi lăn lộn --> orginal Chương 1047 : Con mắt không có cách kỉ --> orginal Chương 1048 : Thấp thỏm bất an --> orginal Chương 1049 : Giữ lại đường lui --> orginal Chương 1050 : Chứng cứ xích --> orginal Chương 1051 : Cầu mà không được --> orginal Chương 1052 : Lại mà ba --> orginal Chương 1053 : Ý nghĩa phi phàm --> orginal Chương 1054 : Thấy chiêu phá dỡ chiêu --> orginal Chương 1055 : Dưới móc câu --> orginal Chương 1056 : Việc gấp bây giờ --> orginal Chương 1057 : Sáng suốt --> orginal Chương 1058 : Sống không bằng chết --> orginal Chương 1059 : Vấn đề không lớn --> orginal Chương 1060 : Không cần mạng --> orginal Chương 1061 : Thân bất do kỷ --> orginal Chương 1062 : Đi về phía trở về đuổi --> orginal Chương 1063 : Thực thực sự ở --> orginal Chương 1064 : Không vui --> orginal Chương 1065 : Khó khăn nhất bàn --> orginal Chương 1066 : Trong lòng không quỷ --> orginal Chương 1067 : Oán thầm --> orginal Chương 1068 : Tâm linh tương thông --> orginal Chương 1069 : Cái này không thể nào --> orginal Chương 1070 : Tôn ti trên dưới --> orginal Chương 1071 : Chào hỏi --> orginal Chương 1072 : Đối chứng bỏ thuốc --> orginal Chương 1073 : Không thể dựa --> orginal Chương 1074 : Không không có đạo lý --> orginal Chương 1075 : Tâm nhưng giết --> orginal Chương 1076 : Không thể hạn lượng --> orginal Chương 1077 : Không bình thường --> orginal Chương 1078 : Tuần hoàn chạy --> orginal Chương 1079 : Khác một con đường --> orginal Chương 1080 : Biện pháp tốt nhất --> orginal Chương 1081 : Đầu lớn --> orginal Chương 1082 : Không bằng không chọn --> orginal Chương 1083 : Dọa nhảy một cái --> orginal Chương 1084 : Vội bất tỉnh đầu --> orginal Chương 1085 : Cũng không gấp --> orginal Chương 1086 : Không có chuyện gì không lên điện Tam Bảo --> orginal Chương 1087 : Lời thật nói thật --> orginal Chương 1088 : Ăn không tiêu đi --> orginal Chương 1089 : Trần lôi --> orginal Chương 1090 : Ghi hận --> orginal Chương 1091 : Dắt tuyến dựng/gác/cài/gài cầu --> orginal Chương 1092 : Lĩnh ngộ lực --> orginal Chương 1093 : Gõ động đất hổ --> orginal Chương 1094 : Triệt để phá sản --> orginal Chương 1095 : Nghĩa đang ngôn từ --> orginal Chương 1096 : Không khí vui mừng dương dương --> orginal Chương 1097 : Thật là một người qua đường --> orginal Chương 1098 : Thế nào chia --> orginal Chương 1099 : Chó cắn Lữ Động Tân --> orginal Chương 1100 : Hình cùng hư thiết --> orginal Chương 1101 : Nhưng lớn nhưng nhỏ --> orginal Chương 1102 : Sặc sụa --> orginal Chương 1103 : Điều tra phạm vi --> orginal Chương 1104 : Không làm/giở trò loạn tới --> orginal Chương 1105 : Cẩn thận vì hay --> orginal Chương 1106 : Trời của ta nào --> orginal Chương 1107 : Không giúp đỡ được --> orginal Chương 1108 : Một cái một cái tới --> orginal Chương 1109 : Xinh xắn có thừa --> orginal Chương 1110 : Quá dễ bắt nạt --> orginal Chương 1111 : Nghi thần nghi quỷ --> orginal Chương 1112 : Trong lòng ngươi rõ ràng --> orginal Chương 1113 : Chính thức tỏ thái độ --> orginal Chương 1114 : Không vội không nóng --> orginal Chương 1115 : Vạch trần này chuyện --> orginal Chương 1116 : Thật không cam tâm --> orginal Chương 1117 : Ngươi muốn bao nhiêu --> orginal Chương 1118 : Quỷ mới tin --> orginal Chương 1119 : Không hỏi sự đời --> orginal Chương 1120 : Khó hiểu kỳ diệu --> orginal Chương 1121 : Ta nhưng để ý --> orginal Chương 1122 : Tiền đồ vô lượng --> orginal Chương 1124 : Người không vì mình --> orginal Chương 1124 : Người không vì mình --> orginal Chương 1125 : Cơ duyên --> orginal Chương 1126 : Âm dương quái khí --> orginal Chương 1127 : Chua --> orginal Chương 1128 : Vô cùng bất lực --> orginal Chương 1129 : Không xứng --> orginal Chương 1130 : Lăn đi --> orginal Chương 1131 : Thăng thiên --> orginal Chương 1132 : Rắc rối không ít --> orginal Chương 1133 : Lợi ích bản thân --> orginal Chương 1134 : Không úp úp mở mở --> orginal Chương 1135 : Không tiếng không buổi --> orginal Chương 1136 : Chướng khí Ô Yên --> orginal Chương 1137 : Không lượn quanh vòng tròn --> orginal Chương 1138 : Lồng ngực con --> orginal Chương 1139 : Đem rượu nói vui mừng --> orginal Chương 1140 : Tốt tự lâm vào --> orginal Chương 1141 : Một không cẩn thận --> orginal Chương 1142 : Ba cái nữ nhân một đài đùa --> orginal Chương 1143 : Chắc chắn --> orginal Chương 1144 : Gấp không đến --> orginal Chương 1146 : Mò mẫm thấu --> orginal Chương 1146 : Mò mẫm thấu --> orginal Chương 1147 : Tán ngẫu tán ngẫu --> orginal Chương 1148 : Kia được đi --> orginal Chương 1149 : Tập quán --> orginal Chương 1150 : Tức giận --> orginal Chương 1151 : Hồng Môn Yến --> orginal Chương 1152 : Môn sinh cố lại --> orginal Chương 1153 : Một không có biết được --> orginal Chương 1154 : Treo lên đến --> orginal Chương 1155 : Không có lợi không dậy nổi sớm --> orginal Chương 1156 : Trách nhiệm không lớn --> orginal Chương 1157 : Quy củ --> orginal Chương 1158 : Thật có vấn đề --> orginal Chương 1159 : Không làm khó ngươi --> orginal Chương 1160 : Bị nhìn chằm chằm --> orginal Chương 1161 : Biết rõ --> orginal Chương 1162 : Bội phục --> orginal Chương 1163 : Hậu thủ --> orginal Chương 1164 : Phá cửa mà vào --> orginal Chương 1165 : Ngã rồi --> orginal Chương 1166 : Không có chỗ phát tiết --> orginal Chương 1167 : Không nói mà biết --> orginal Chương 1168 : Ánh sáng ngày hóa ngày --> orginal Chương 1169 : Gia thế --> orginal Chương 1170 : Chính trị thế gia --> orginal Chương 1171 : Sặc sặc --> orginal Chương 1172 : Danh chính ngôn thuận --> orginal Chương 1173 : Người thành thật --> orginal Chương 1174 : Đeo nồi --> orginal Chương 1176 : Cảm giác thất vọng --> orginal Chương 1176 : Cảm giác thất vọng --> orginal Chương 1178 : Chắc chắn --> orginal Chương 1179 : Mũ mũ miện đường hoàng --> orginal Chương 1179 : Mũ mũ miện đường hoàng --> orginal Chương 1181 : Làm/khô chút thực chuyện --> orginal Chương 1181 : Làm/khô chút thực chuyện --> orginal Chương 1182 : Hướng đạo --> orginal Chương 1183 : Một hát một cùng --> orginal Chương 1184 : Khó vì tình --> orginal Chương 1185 : Người thông minh --> orginal Chương 1186 : Ngươi tiếp tục --> orginal Chương 1187 : Tai to thổi con --> orginal Chương 1188 : Không an tâm --> orginal Chương 1189 : Anh thật lớn --> orginal Chương 1190 : Lòng tồn cảm kích --> orginal Chương 1191 : Vô cùng tức giận --> orginal Chương 1192 : Căng thẳng quá độ --> orginal Chương 1193 : Cây ngược, đổ, ngã khỉ lông dày tán --> orginal Chương 1194 : Vuốt một vuốt --> orginal Chương 1195 : Mặt không có biểu tình --> orginal Chương 1196 : Lệnh đuổi khách --> orginal Chương 1197 : Không ra lực --> orginal Chương 1198 : Cảm giác an toàn --> orginal Chương 1199 : Gặp lại mặt --> orginal Chương 1200 : Lão hồ li --> orginal Chương 1201 : Chuyện cười --> orginal Chương 1202 : Mặt mũi --> orginal Chương 1203 : Rất có đầu --> orginal Chương 1204 : Là người không phải thần --> orginal Chương 1205 : Phong hiểm không lớn --> orginal Chương 1207 : Lực lượng to lớn chỉnh đốn --> orginal Chương 1207 : Lực lượng to lớn chỉnh đốn --> orginal Chương 1208 : Quét sạch --> orginal Chương 1209 : Thở dài một tiếng --> orginal Chương 1210 : Vô cùng ngoài ý muốn --> orginal Chương 1211 : Bắt bớ --> orginal Chương 1212 : Cá chết lưới rách --> orginal Chương 1213 : Không giống cảm giác --> orginal Chương 1214 : Ghét bỏ --> orginal Chương 1215 : Lòng có bất cam --> orginal Chương 1217 : Lạnh --> orginal Chương 1217 : Lạnh --> orginal Chương 1218 : Lòng có bất cam --> orginal Chương 1219 : Nát bét quán --> orginal Chương 1220 : Khiếp sợ một chợt --> orginal Chương 1221 : Cố ý phạm tội --> orginal Chương 1222 : Không có ly đầu --> orginal Chương 1223 : Uống quá nhiều --> orginal Chương 1224 : Lột da --> orginal Chương 1225 : Mò mẫm bò lăn đánh --> orginal Chương 1226 : Thông tình đạt lý --> orginal Chương 1227 : Rất có thực lực --> orginal Chương 1228 : Đổi cái nơi --> orginal Chương 1229 : Nói lung tung --> orginal Chương 1230 : Vạch trần --> orginal Chương 1231 : Công tư kiêm lo --> orginal Chương 1232 : Phơi sáng tỷ số --> orginal Chương 1233 : Chơi chơi có thể --> orginal Chương 1234 : Càng khó hơn --> orginal Chương 1235 : Nhắm mắt tĩnh dưỡng --> orginal Chương 1236 : Lưới đỏ --> orginal Chương 1237 : Thật hứng trí --> orginal Chương 1238 : Trợ lực --> orginal Chương 1239 : Dẫn lửa đốt thân --> orginal Chương 1241 : Lợi hại quan hệ --> orginal Chương 1241 : Lợi hại quan hệ --> orginal Chương 1243 : Có cần thử xem --> orginal Chương 1244 : Lý do tốt hơn --> orginal Chương 1245 : Nếu đổi người sao --> orginal Chương 1246 : Quẫn cảnh --> orginal Chương 1247 : Chờ không kịp/không bằng --> orginal Chương 1248 : Chạy --> orginal Chương 1249 : Hai bộ phương án --> orginal Chương 1250 : Giỏ trúc múc nước --> orginal Chương 1251 : Giận dữ --> orginal Chương 1252 : Phúc đem --> orginal Chương 1253 : Uy hiếp --> orginal Chương 1254 : Nhà nghiệp lớn lớn --> orginal Chương 1255 : Có ỷ lại không có chỉ --> orginal Chương 1255 : Có ỷ lại không có chỉ --> orginal Chương 1256 : Có tiền ra tiền --> orginal Chương 1257 : Mặc cả --> orginal Chương 1258 : Ngàn khó vạn khó --> orginal Chương 1259 : Đấu trí đấu dũng --> orginal Chương 1260 : Vỗ một cái tức hợp --> orginal Chương 1261 : Cảnh cáo --> orginal
Mục lục cập nhật ngày