Mộc Diệp Chi Phàm Nhân Đích Trí Tuệ

Giao Tập Vị Hoàn
<<Huyền Huyễn Kỳ Ảo>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Mộc Diệp Chi Phàm Nhân Đích Trí Tuệ giản giới: Người nghèo dựa biến dị, người giàu dựa khoa học kỹ thuật.
木叶之凡人的智慧简介:穷人靠变异,富人靠科技。


Lầm vào gỗ lá thôn trở thành không có bối cảnh, không có bí thuật, không có vết máu ba không có thôn dân, trạch cương đêm một hoàn toàn không đang sợ.
误入木叶村#成为#无背景,无秘术,无血迹的三无村民,泽纲夜一完全没在怕的。


Ở đêm một trong mắt, mặc kệ là trắng bên trong chướng, đỏ mắt bệnh còn là muỗi hương mắt, đều chẳng qua là một đám quỷ nghèo biến dị mà thôi.
在夜一眼里,不管#是白内障,红眼病还是#蚊香眼,都不过是一群变异的穷鬼而已。


Chỉ có có được đủ trí tuệ, mới có thể trở thành Cao Phú Soái chân chính!
只有拥有足够的智慧,才能#成为#真正的高富帅!


Thế là hắn mau chóng trước khi đi đến gương tử tế đánh giá, “Hắc, còn may ta đủ đẹp trai! ” Https://

于是他赶紧走到镜子前细细打量,“嘿,还好我足够帅!”https://

Chương 1 : Chính xác xuyên qua mở ra phương thức --> orginal Chương 2 : Trí tuệ? Giấy vẽ! --> orginal Chương 3 : Knight of Owner --> orginal Chương 4 : Gỗ lá thôn nhất trang điểm tử --> orginal Chương 5 : Ngài bên ngoài treo đã đăng nhập --> orginal Chương 6 :</em></em>” Lão sư, ngươi đang nhìn nơi nào nè? “<em><em> --> orginal Chương 7 : Đêm 1, ngươi muốn trở thành gỗ lá trụ cột --> orginal Chương 8 : Sinh tồn diễn tập part one --> orginal Chương 9 : Sinh tồn diễn tập part two --> orginal Chương 10 : Sinh tồn diễn tập END & đánh cái tổng kết --> orginal Chương 11 : Tính chất sáu thuộc tính biến hoá --> orginal Chương 12 : Ta muốn đánh một mười cái --> orginal Chương 13 : Giả bộ 1 cái lớn B --> orginal Chương 14 : Giai đoạn 2 huấn luyện hoàn thành --> orginal Chương 15 : Học thần vinh quang --> orginal Chương 16 : Lừa người ta là nghiêm túc --> orginal Chương 17 : “<em><em>Gian khổ</em></em>” Kiểm tra --> orginal Chương 18 : Giấy vẽ múa thân --> orginal Chương 19 : Thân sĩ & quái lực --> orginal Chương 20 : Ta thật giống như có 1 chút ngủ dậy khí --> orginal Chương 21 : Muốn đỏ, muốn dám cởi --> orginal Chương 22 : Mới nghe chồn sóc thần --> orginal Chương 23 : Trói buộc mới &promotion --> orginal Chương 24 : 2 cái thiên tài --> orginal Chương 25 : Thiên tài “<em><em>Chết</em></em>” --> orginal Chương 26 : Giao lòng --> orginal Chương 27 : Mặt trời màu đen --> orginal Chương 28 : Kiếm thuật đối quyết --> orginal Chương 29 : Nhẫn giả huyễn thuật mạnh nhất~ trạng thái bình thường --> orginal Chương 30 : Trở thành lên nhịn điều kiện --> orginal Chương 31 : “<em><em>Đơn giản nhất</em></em>” S cấp nhiệm vụ --> orginal Chương 32 : Tiền thưởng một ức nam nhân --> orginal Chương 33 : Duyên, hay không thể nói --> orginal Chương 34 : 1 tràng vui kịch --> orginal Chương 35 : This is a game --> orginal Chương 36 : Lỗ mãng, vô tri, tình cảm dùng chuyện --> orginal Chương 37 : Tử vong múa --> orginal Chương 38 : Nhiệm vụ bắt đầu --> orginal Chương 39 : Tất trúng đâm xuyên · chết kinh thương --> orginal Chương 40 : Từ xưa Lancer may mắn E --> orginal Chương 41 : Lấy thẳng báo oán --> orginal Chương 42 : Vì vui vẻ --> orginal Chương 43 : Hoàn thành cái thứ 1 S cấp nhiệm vụ --> orginal Chương 44 : Kỳ nghỉ 1 ngày kết thúc --> orginal Chương 45 : Trong bầu trời đêm sáng nhất sao --> orginal Chương 46 : Giống như sao băng xẹt qua, 1 siếp khói lửa kia --> orginal Chương 47 : Có thể động thủ cũng phải dồn dồn --> orginal Chương 48 : 1 đao đứt núi --> orginal Chương 49 : Muốn học từ trước đến nay cũng? Không tồn tại --> orginal Chương 50 : Ngươi cũng nghĩ tới múa sao --> orginal Chương 51 : Núi sập! --> orginal Chương 52 : Ta đổi trọc, cũng trở nên mạnh mẽ! --> orginal Chương 53 : 0 chùy 0 luyện lĩnh ngộ cực hạn --> orginal Chương 54 : Linh hoạt nhất đao --> orginal Chương 55 : A&B end --> orginal Chương 56 : Đường về nhà tóm lại là/luôn là nhọc nhằn --> orginal Chương 57 : Lên nhịn sát hạch part one --> orginal Chương 58 : Một mười sáu giây --> orginal Chương 59 : Lấy mạnh nhất tên --> orginal Chương 60 : Chỉ thuỷ “<em><em>Thần lực</em></em>” Lên --> orginal Chương 61 : Chỉ thuỷ “<em><em>Thần lực</em></em>” Trong --> orginal Chương 62 : Chỉ thuỷ “<em><em>Thần lực</em></em>” Dưới --> orginal Chương 63 : Lão phu chưa hề đã thấy như vậy có thể nói sẽ nói đồ --> orginal Chương 64 : Phương pháp giải quyết mâu thuẫn --> orginal Chương 65 : Ta nên sẽ không gặp phải cái tên ngốc đi? --> orginal Chương 66 : Vung 1 cái nói dối · lên --> orginal Chương 67 : Vung 1 cái nói dối · dưới --> orginal Chương 68 : Lại trở nên mạnh mẽ --> orginal Chương 69 : Lấy tên của thiên tài --> orginal Chương 70 : Có người của thân phận --> orginal Chương 71 : Từ này không ở đem liền --> orginal Chương 72 : The First Failure --> orginal Chương 73 : Lâu bảo vệ lão sư --> orginal Chương 74 : Sự chênh lệch của thiên tài cùng phàm nhân --> orginal Chương 75 : Đứa bé của thần đều đang nhảy múa --> orginal Chương 76 : Hết thảy đều giống như từ trước 1 dạng --> orginal Chương 77 : Bị làm trái “<em><em>Thiết luật</em></em>” --> orginal Chương 78 : Hắn là ai? --> orginal Chương 79 : Gỗ lá truyền thuyết bóng râm --> orginal Chương 80 : Bạn cũ gặp mặt --> orginal Chương 81 : Trong nhịn trước khi kiểm tra thiên --> orginal Chương 82 : Ra ngoài ý liệu không có thay đổi --> orginal Chương 83 : Tràng thứ 3 kiểm tra dự tuyển cuộc so tài --> orginal Chương 84 : Gỗ lá mạnh nhất dưới nhịn --> orginal Chương 85 : Gỗ lá mạnh nhất dưới nhịn · hai --> orginal Chương 86 : Gỗ lá mạnh nhất dưới nhịn · xong --> orginal Chương 87 : Muốn đột phá bóng đen --> orginal Chương 88 : Sự đặc huấn của 2 người --> orginal Chương 89 : Đặc huấn bắt đầu --> orginal Chương 90 : Đặc huấn giai đoạn thứ hai, bắt đầu --> orginal Chương 91 : Gặp lại 9 còi thôi --> orginal Chương 92 : Lộng lẫy nhất màu vàng --> orginal Chương 93 : Thiên tài đều là nông nổi --> orginal Chương 94 : Đặc huấn giai đoạn thứ hai --> orginal Chương 95 : Bùng phát tính trưởng thành & tiếp nhận sự tẩy lễ của xã hội đi --> orginal Chương 96 : Gặp nhau chú định trong số mệnh --> orginal Chương 97 : ( ̄ε( ̄) ba ba nổ vang --> orginal Chương 98 : Không có cách kháng cự DHLS --> orginal Chương 99 : Không tập quán buông bỏ --> orginal Chương 100 : Người thắng lợi, vòng xoáy kêu người --> orginal Chương 101 : 1 dạng lý do --> orginal Chương 102 : Không muốn xem thường trí tuệ của ta --> orginal Chương 103 : Tiểu sủng vật, gặp lại! --> orginal Chương 104 : Một vs bốn --> orginal Chương 105 : Sự chiến đấu của mỗi người --> orginal Chương 106 : Bây giờ dưới nhịn mạnh nhất --> orginal Chương 107 : Ngủ ngươi MB lên hải --> orginal Chương 108 : Phản kích, phản kích! --> orginal Chương 109 : Trận phá --> orginal Chương 110 : Really Love The Worl… --> orginal Chương 111 : “<em><em>Bạn cũ</em></em>” --> orginal Chương 112 : Lưu lưu --> orginal Chương 113 : Lần chân tướng thứ 3 --> orginal Chương 114 : Xa cách đã lâu thực lực trắc thí --> orginal Chương 115 : Sự rơi rụng của thiên tài --> orginal Chương 116 : Sát hạch bắt đầu --> orginal Chương 117 : Test Two --> orginal Chương 118 : Phong ấn thuật giải trừ? --> orginal Chương 119 : Giáo sư gia đình thiên --> orginal Chương 120 : Sự tu hành của 4 người --> orginal Chương 121 : Đúng tuyến sau đánh đoàn --> orginal Chương 122 : Bắt lại, sa lờ mờ thôn? --> orginal Chương 123 : Đây chính là yêu --> orginal Chương 124 : Vì từ này không mất ngủ --> orginal Chương 125 : Sa lờ mờ gỗ lá cơ địa thứ hai --> orginal Chương 126 : Thể thuật tổ đường tấn cấp --> orginal Chương 127 : Thể thuật ban đường tấn cấp xong --> orginal Chương 128 : Đặc huấn cuối cùng --> orginal Chương 129 : Đặc huấn cuối cùng · thu quan --> orginal Chương 130 : Ra trước thôn 1 cái yêu cầu cuối cùng --> orginal Chương 131 : Chúng ta đều 1 dạng --> orginal Chương 132 : Thăng cấp! --> orginal Chương 133 : Lần nữa nhổ neo --> orginal Chương 134 : Ai, ngải! --> orginal Chương 135 : Nói được làm được --> orginal Chương 136 : Có duyên gặp lại --> orginal Chương 137 : Tiếp cận nhấtsự tồn tại của chân lý --> orginal Chương 138 : Truyền thừa bổ toàn kế hoạch --> orginal Chương 139 : Mổ tích độ một trăm % --> orginal Chương 140 : Thầy pháp tự nhiên --> orginal Chương 141 : Bên trong này ta để giải quyết --> orginal Chương 142 : Đinh lần nhịn pháp thiếp --> orginal Chương 143 : Vì bảo vệ gỗ lá sự trói buộc của nhẫn giả --> orginal Chương 144 : Đứng cọc thua ra --> orginal Chương 145 : 1 chút đỏ --> orginal Chương 146 : Âm nhịn 5 người chúng --> orginal Chương 147 : Trí đem chiến đấu --> orginal Chương 148 : Trong số mệnh chú định “<em><em>Vợ cũ</em></em>” --> orginal Chương 149 : Dã tính lực lượng --> orginal Chương 150 : Biến thái mạnh! Quân tê dại xương sống! --> orginal Chương 151 : Thể thuật vs thể thuật --> orginal Chương 152 : Mạnh nhấtvsmạnh nhất· lên --> orginal Chương 153 : Mạnh nhấtvsmạnh nhất· dưới --> orginal Chương 154 : Kết thúc cốc, sẽ không kết thúc tình bạn --> orginal Chương 155 : Kết thúc cốc, đuổi không trở về bạn bè --> orginal Chương 155 : Trong sương sớm thuộc về hương --> orginal Chương 156 : Ba năm trước, ba năm sau --> orginal Chương 157 : Sự cứu viện của phi lữ trình --> orginal Chương 158 : Phi cứu viện tiểu đội xuất phát --> orginal Chương 159 : Thú dại vs hải thú --> orginal Chương 160 : Sơn trà 10 giấu --> orginal Chương 161 : 0 đời quyết ý --> orginal Chương 162 : Ta, trở về! --> orginal Chương 163 : Nghệ thuật tổ mất lợi --> orginal Chương 164 : Chuyện cũ không chịu nổi quay đầu --> orginal Chương 165 : Nghệ thuật tổ lui đám --> orginal Chương 166 : Nhẫn giả hoàn mỹ --> orginal Chương 167 : Bị giả bộ chết --> orginal Chương 168 : Tự ngược thức đăng ký --> orginal Chương 169 : Kêu người sẽ không thua, ta nói --> orginal Chương 170 : 1 thì thông báo --> orginal Chương 171 : Âm hiểm --> orginal Chương 172 : Bộ rễ tới viên --> orginal Chương 173 : Đêm 1 vs bộ rễ --> orginal Chương 174 : Để lại YZB --> orginal Chương 175 : Đoàn giấu cuối cùng khúc --> orginal Chương 176 : Sự mong đợi của phụ thân --> orginal Chương 177 : Đập rắn lớn hoàn kế hoạch --> orginal Chương 178 : Thôi không đánh --> orginal Chương 179 : 3 năm sau hôm nay --> orginal Chương 180 : Tá giúp vs rắn lớn hoàn --> orginal Chương 181 : Như lộ cũng như điện --> orginal Chương 182 : Thế giới trong mơ --> orginal Chương 183 : Hải ngoại kỉ thực --> orginal Chương 184 : Thần tích --> orginal Chương 185 : Tấn thăng ánh rạng đông --> orginal Chương 186 : Cuối cùng ngày đánh nhạn, gọi nhạn mổ mắt --> orginal Chương 187 : Hẳn tận trách nhiệm --> orginal Chương 188 : Gỗ lá xảy ra chuyện --> orginal Chương 189 : Nháo kịch --> orginal Chương 190 : Ta quá khó khăn --> orginal Chương 191 : Xem ra/nhìn tới lúc này thật muốn chết --> orginal Chương 192 : Bay đoạn bó tay --> orginal Chương 193 : Vào tay tài vụ 1 viên --> orginal Chương 194 : “<em><em>Địch đánh úp</em></em>”! --> orginal Chương 195 : Xoa hoàn con lớn tú --> orginal Chương 196 : Gặp lại 9 còi thôi --> orginal Chương 197 : Kêu người đường --> orginal Chương 198 : 3 đuôi, phong ấn? --> orginal Chương 199 : Trở về gỗ lá --> orginal Chương 200 : Cờ gặp đối thủ --> orginal Chương 201 : Thần bí, gần gũi, nguy hiểm --> orginal Chương 202 : SS cấp chiến đấu --> orginal Chương 203 : Đêm 1 vs bội ân 6 đạo (2 hợp 1) --> orginal Chương 204 : Chiến đấu rơi màn --> orginal Chương 205 : Cái gọi là chân tướng --> orginal Chương 206 : Biên viết kịch bản --> orginal Chương 207 : Nói dối, cũng là rất phế đầu ~ --> orginal Chương 208 : Ngươi là ma quỷ sao --> orginal Chương 209 : Tốt, thật tốt tốt! --> orginal Chương 210 : Trừ ngày xuân... --> orginal Chương 211 : Chuyên thuộc lễ vật --> orginal Chương 212 : Rất nhanh trở về --> orginal Chương 213 : Đón mặt đụng lên... --> orginal Chương 214 : Bẩn đất điểm yếu? --> orginal Chương 215 : Yêu đương để cho người Thạch Nhạc Chí --> orginal Chương 216 : Địa long trở mình --> orginal Chương 217 : Lấy vạch trần mặt --> orginal Chương 218 : Chiến đấu nhạy bén độ hồi sinh --> orginal Chương 219 : Bình ngực hạn chế lực tưởng tượng của ngươi --> orginal Chương 220 : Phơi trần thần bí --> orginal Chương 221 : Lửa khắc gió, đột phá mạnh nhất --> orginal Chương 222 : Cử chỉ 1 ngược lại 3 --> orginal Chương 223 : Nặng đạo che biện pháp? --> orginal Chương 224 : Phun! --> orginal Chương 225 : 2 bại câu thương --> orginal Chương 226 : Ngươi thân thể của mộng tưởng đừng treo --> orginal Chương 227 : Chuyện cũ tiền trình --> orginal Chương 228 : Thất bại mở lưu kế hoạch --> orginal Chương 229 : Kẻ lỗ mãng --> orginal Chương 230 : Lưu lại --> orginal Chương 231 : Ta kia không thể 1 đời ngạo mạn a --> orginal Chương 232 : 2 khó vấn đề --> orginal Chương 233 : Đây chính là thẳng nam đi --> orginal Chương 234 : Vì ngươi mà mạnh --> orginal xin nghỉ phép --> orginal Chương 235 : Của máy móc chiến tranh dự nóng --> orginal Chương 236 : Sinh vì học bá --> orginal Chương 237 : Học thần học tập phương thức --> orginal Chương 238 : Điều giáo bắt đầu --> orginal liên quan với đứt càng nói rõ --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-06-24 17:50:07