Mao Sơn Quỷ Thuật Sư

Bỉ Ngạn Phù Đồ
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


MaoSơnQuỷThuậtSưlàtiểuthuyếtngôntìnhkinhđiểnmàBỉNgạnPhùĐồsángtácloạit ác phẩm,MaoSơnQuỷThuậtSưnóilại:Tavừamớisinhraliềnbịphápsưchotrộmđi,ngườikiađemtađựngởtrongquantàinhỏ,chônvàosớmliềnđàohầmmộtốttrongNàymiệngquantàiđặcchế,làquỷquandùngđ ê ̉dưỡngquỷ,tabịchônsốngđếndướiđấtĐạoHoachânnhânsưphụcứu

Mao Sơn Quỷ Thuật Sư là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Bỉ Ngạn Phù Đồ sáng tác loại tác phẩm, Mao Sơn Quỷ Thuật Sư nói lại: Ta vừa mới sinh ra liền bị pháp sư cho trộm đi, người kia đem ta đựng ở trong quan tài nhỏ, chôn vào sớm liền đào hầm mộ tốt trong.
茅山鬼术师是彼岸浮屠创作的经典言情小说类作品,茅山鬼术师讲述了:我刚一出生就被降头师给偷走了,那人将我装在小棺材中,埋入早就挖好的坟坑中。

Này miệng quan tài đặc chế, là quỷ quan dùng để dưỡng quỷ, ta bị chôn sống đến dưới đất.
这口特制的棺材,是养鬼所用的鬼棺,我被活着埋到了地下。

Đạo Hoa chân nhân sư phụ cứu


师傅稻花真人救

Chương 1 : Hòm di anh --> orginal Chương 2 : Gặp quỷ --> orginal Chương 3 : Bám xương cốt 疽 --> orginal Chương 4 : Đổi vốn thêm lệ tà hồn --> orginal Chương 5 : Cùng quỷ đêm nói cùng mò lệch cửa --> orginal Chương 6 : Mổ Thi thể bởi vì --> orginal Chương 7 : Kinh hồn quái tượng --> orginal Chương 8 : Mao Sơn Quỷ Môn --> orginal Chương 9 : Tất Đóa thủy trấn --> orginal Chương 10 : Lệch hướng về phía hổ núi được --> orginal Chương 11 : Âm dương đường được --> orginal Chương 12 : Người sống âm trấn --> orginal Chương 13 : Cực độ khủng bố --> orginal Chương 14 : Vượt qua Mộ --> orginal Chương 15 : Chiêu hồn nhớ --> orginal Chương 16 : Mộ chôn cấm kị --> orginal Chương 17 : Trăm thi thể vây thành cùng đào mộ --> orginal Chương 18 : Người chết đầu --> orginal Chương 19 : Hồn thuộc về bụi đất --> orginal Chương 20 : Nuôi dưỡng quỷ Điểm bắt đầu --> orginal Chương 21 : Trăm vạn thù lao --> orginal Chương 22 : Chuyện ra khác thường tất có yêu --> orginal Chương 23 : Rợn ngửi Mạc Văn Hành --> orginal Chương 24 : Tiểu tiên thăm dò bí --> orginal Chương 25 : Mất chiếu Hiên Tường --> orginal Chương 26 : Cuối cùng vảy ngược --> orginal Chương 27 : Sư muội chớ đi --> orginal Chương 28 : Toàn phó vũ trang --> orginal Chương 29 : Khai đàn đấu pháp --> orginal Chương 30 : Trắng nóng hóa chạm trán --> orginal Chương 31 : Phát nhuộm sương --> orginal Chương 32 : Chuyện cũ quỷ quan --> orginal Chương 33 : Một trăm linh tám cái phòng --> orginal Chương 34 : Giữ lại cấp đầu bạc ông --> orginal Chương 35 : Nữ Ngủ Ba lầu quỷ đè giường --> orginal Chương 36 : Thanh danh Chim khách Lên quỷ sư tóc trắng --> orginal Chương 37 : Khác Ngủ Có hẹn --> orginal Chương 38 : Vẫy gọi tới năm quỷ --> orginal Chương 39 : Hung danh hiển hách --> orginal Chương 40 : Cô Dương đêm mưa thăm dò linh --> orginal Chương 41 : Lòng dạ rắn rết mời đĩa tiên --> orginal Chương 42 : Trực diện hung linh --> orginal Chương 43 : Cho mượn âm binh --> orginal Chương 44 : Đám quỷ đi đêm --> orginal Chương 45 : Áo đỏ âm sâm --> orginal Chương 46 : Hoảng Như cách đời --> orginal Chương 47 : Núi 瞰 hoang thôn --> orginal Chương 48 : Nguyên hung nổi lên mặt nước --> orginal Chương 49 : Rớt vật --> orginal Chương 50 : Ba không bốn thi thể --> orginal Chương 51 : Xác chết vùng dậy --> orginal Chương 52 : Ba bình --> orginal Chương 53 : Vỗ đương --> orginal Chương 54 : Ngày chín --> orginal Chương 55 : Cây liễu già --> orginal Chương 56 : Bà lão áo choàng xanh lá --> orginal Chương 57 : Mãnh quỷ núi mộ --> orginal Chương 58 : Kinh tâm động phách --> orginal Chương 59 : Hàm Đuôi thi thể đuổi --> orginal Chương 60 : Yêu nói đời đầu --> orginal Chương 61 : Quỷ ngữ vãng sinh --> orginal Chương 62 : Nhạc viên âm hồn --> orginal Chương 63 : Minh Thiên trở về đường đi --> orginal Chương 64 : Truy nã mắc cùng cùng đầu rượu --> orginal Chương 65 : Đưa ma qua đi về phía --> orginal Chương 66 : Thế giới phong ma --> orginal Chương 67 : Mộng đẹp Đại Đầu --> orginal Chương 68 : Trí nhớ liều --> orginal Chương 69 : Quỷ Tiếng trách nói --> orginal Chương 70 : Hồn cách khiếu --> orginal Chương 71 : Khác giữa Độ Không --> orginal Chương 72 : Yếm thắng thuật --> orginal Chương 73 : Tang lòng sâu tội con mắt không nhắm --> orginal Chương 74 : Âm nữ độc Sách Liên hoàn --> orginal Chương 75 : Da người vì dẫn --> orginal Chương 76 : Quỷ khóc đồ gia dụng thành --> orginal Chương 77 : Không có đầu không có đuôi tròn --> orginal Chương 78 : Lệ quỷ là thế nào luyện thành --> orginal Chương 79 : Tụ họp âm nuôi dưỡng quỷ --> orginal Chương 80 : Mạnh hồn u dạo chơi --> orginal Chương 81 : Dừng thi thể giữa tệp đống --> orginal Chương 82 : Lớn thoải mái báo thù 〔 lên 〕 --> orginal Chương 83 : Lớn thoải mái báo thù 〔 trong 〕 --> orginal Chương 84 : Lớn thoải mái báo thù 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 85 : Cùng ăn âm gian cơm --> orginal Chương 86 : Sợ hãi sôi trào --> orginal Chương 87 : Doạ chết Âm Lôi của quỷ nguyền rủa --> orginal Chương 88 : Tự tổn hại tám trăm tế thân --> orginal thứ 8 ----- 9 chương sơ nông phố quỷ trạch số 88 --> orginal Chương 90 : Quỷ Trạch Ác linh --> orginal Chương 91 : Võng lượng 妆 bước Bộ Kinh --> orginal Chương 92 : Hung giếng --> orginal Chương 93 : Hai con áo tím --> orginal Chương 94 : Đôi 簧 có cục --> orginal Chương 95 : Nửa đêm linh lồng --> orginal Chương 96 : Mất người quay về 〔 lên 〕 --> orginal Chương 97 : Mất người quay về 〔 trong 〕 --> orginal Chương 98 : Mất người quay về 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 99 : Trở về hồn Này --> orginal Chương 100 : Đêm khử tà --> orginal Chương 101 : Trạng Nếu tẩu hỏa nhập ma --> orginal Chương 102 : Toàn dân kẻ thù chung --> orginal Chương 103 : Trai 醮 giết quỷ --> orginal Chương 104 : Trộm được nổi sinh đêm đông nhàn --> orginal Chương 105 : Có yêu khí --> orginal Chương 106 : Trắng chuyện khách --> orginal Chương 107 : Điềm báo --> orginal Chương 108 : Linh đường --> orginal Chương 109 : Đại sư âm dương --> orginal Chương 110 : Người chết nhìn kỹ --> orginal Chương 111 : Tà càng tà --> orginal Chương 112 : Run Lật Sơn trang --> orginal Chương 113 : Trách lầu huyễn Coi --> orginal Chương 114 : Sân thượng oan linh --> orginal Chương 115 : Nguyền rủa oán --> orginal Chương 116 : Đen Trớ Bảy đêm --> orginal Chương 117 : Lòng người không cổ --> orginal Chương 118 : Nghi thần nghi quỷ --> orginal Chương 119 : Ánh rạng đông vô hạn --> orginal Chương 120 : Nửa đêm chải tóc --> orginal Chương 121 : Tuyệt địa Sách --> orginal Chương 122 : Đoạt mệnh chạy điên cuồng --> orginal Chương 123 : Người quỷ cùng đường đi --> orginal Chương 124 : Ngột ngạt 濒 --> orginal Chương 125 : Bất ngờ Sứ --> orginal Chương 126 : Xác thịt biết đi --> orginal Chương 127 : Đông lửa --> orginal Chương 128 : Không có da --> orginal Chương 129 : Môn đồ --> orginal Chương 130 : Cực độ sâu rét buốt 〔 lên 〕 --> orginal Chương 131 : Cực độ sâu rét buốt 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 132 : Mỏng như tờ giấy --> orginal Chương 133 : Sống chết nhà ăn --> orginal Chương 134 : Trong lòng có quỷ --> orginal Chương 135 : Nguyền rủa dẫn --> orginal Chương 136 : Đao ở tay --> orginal Chương 137 : Thi thể quỷ vây --> orginal Chương 138 : Ách liên hoàn --> orginal Chương 139 : Âm hồ --> orginal Chương 140 : Ngày thứ bảy --> orginal Chương 141 : Chuyện cũ kiếp --> orginal Chương 142 : Đáng thương người tất có đáng hận chỗ --> orginal Chương 143 : Nghi 窦 bộc phát --> orginal Chương 144 : Độc ngồi quỷ ảnh --> orginal Chương 145 : Mờ sáng bóng tối --> orginal Chương 146 : Trí mệnh hai phút --> orginal Chương 147 : Ta nên hô đại sư ngươi --> orginal Chương 148 : Cú ma --> orginal Chương 149 : Nuôi dưỡng quỷ chính tà --> orginal Chương 150 : Tâm niệm tuyến cùng đứt quỷ quyết --> orginal Chương 151 : Oan quỷ tác hồn --> orginal Chương 152 : Thiện ác tang thương --> orginal Chương 153 : Ngửa mặt lên trời tiếu ngạo --> orginal Chương 154 : Trăm luyện thành thép --> orginal Chương 155 : Bên gối có tấm mặt quỷ --> orginal Chương 156 : Đỡ lắc con tin --> orginal Chương 157 : Mất tích nghi mây --> orginal Chương 158 : Quỷ Người đụng đến đang --> orginal Chương 159 : Giấy xe đưa minh hôn --> orginal Chương 160 : Thăm dò linh âm nhi phòng --> orginal Chương 161 : Khác Quỷ Đường --> orginal Chương 162 : Hồn xe nâng hòm --> orginal Chương 163 : Áo xanh mắt quỷ --> orginal Chương 164 : Âm trạch ánh xanh --> orginal Chương 165 : Chạy Ma sấm rền --> orginal Chương 166 : Mưa bão táp --> orginal Chương 167 : Quỷ Họa tượng --> orginal Chương 168 : Cục mê phách --> orginal Chương 169 : Chân ngã thuộc về nhớ --> orginal Chương 170 : Giúp quyền lão hồ li --> orginal Chương 171 : Cá rồng sẽ --> orginal Chương 172 : Tróc quỷ Minh --> orginal Chương 173 : Đại hung chi địa --> orginal Chương 174 : Mò mẫm vàng đơn lớn --> orginal Chương 175 : Xuống đất mộ --> orginal Chương 176 : Máu Tất Hòm --> orginal Chương 177 : Mộ quỷ hung mãnh --> orginal Chương 178 : Chỉ quyết ánh vàng khử tà --> orginal Chương 179 : Chín chén sứ chín viên gạo --> orginal Chương 180 : Trách âm Quỷ Ảnh --> orginal Chương 181 : Đường cùng bịt/phong cửa --> orginal Chương 182 : Đen mộ nhịp tim --> orginal Chương 183 : Mở hòm Lục --> orginal Chương 184 : Yêu thi thể tai họa --> orginal Chương 185 : Trốn Chạy trốn hung giữa --> orginal Chương 186 : Di Siết Mặt dây chuyền --> orginal Chương 187 : Cô Bóng đè --> orginal Chương 188 : Dưỡng khí Ách --> orginal Chương 189 : Đôi ảnh --> orginal Chương 190 : Khủng bố đem đường --> orginal Chương 191 : Minh vợ Rét Nói --> orginal Chương 192 : Âm sương mù đụng khách --> orginal Chương 193 : Khiếp sợ Xanh --> orginal Chương 194 : Sinh tử Chỉ Cực --> orginal Chương 195 : Thi thể hòm trọng địa --> orginal Chương 196 : Xương trắng --> orginal Chương 197 : Tồn vong trò chơi --> orginal Chương 198 : Lão yêu có độc --> orginal Chương 199 : Đổi mặt lòng hoảng hoảng --> orginal Chương 200 : Ra phòng --> orginal Chương 201 : Sau mànTranh --> orginal Chương 202 : Không có những gì Trốn Hình --> orginal Chương 203 : Đuổi căn 溯 nguồn --> orginal Chương 204 : Cười rất nghiêng thành --> orginal Chương 205 : Tuyệt mỹ yêu 妆 --> orginal Chương 206 : Đổi hung --> orginal Chương 207 : Không phải người đường --> orginal Chương 208 : Mài thành khí lớn --> orginal Chương 209 : Khó hiểu nhiều ra đại sư --> orginal Chương 210 : Phó Quỷ ước chừng --> orginal Chương 211 : Tà ác lực lượng --> orginal Chương 212 : Quỷ xe tà đường đi --> orginal Chương 213 : Đánh quỷ lúc tiến hành --> orginal Chương 214 : Trong núi Ngạc Thủ --> orginal Chương 216 : Đầm hương --> orginal Chương 217 : Quỷ Đèn đỏ lồng thật cao treo --> orginal Chương 218 : Một khóc hai nháo ba lên treo --> orginal Chương 219 : Ô cửa sổ linh dị --> orginal Chương 220 : Người nào kéo da hổ làm cờ lớn --> orginal Chương 221 : Màu đỏ tía quay ngược âm dương --> orginal Chương 222 : Điên hồn hạo kiếp --> orginal Chương 223 : Minh Lộ thông âm --> orginal Chương 224 : Yên tĩnh lĩnh --> orginal Chương 225 : Giết thi thể Sỉ nhục Quỷ lớn chạy trốn giết --> orginal Chương 226 : Kim Toa --> orginal Chương 227 : Thi thể quỷ kêu gào --> orginal Chương 228 : Cấm vực phá vây --> orginal Chương 229 : Vùi lấp Nguy cục Chấp Trâu tai --> orginal Chương 230 : Người sống hơn mấy hai mươi ba --> orginal Chương 231 : Khô lâu ma quỷ sau mặt nạ --> orginal Chương 232 : Chia tay --> orginal Chương 233 : Đi đêm Âm Sơn --> orginal Chương 234 : Chạm con mắt khiếp sợ --> orginal Chương 235 : Lau 蘼 kì mơ --> orginal Chương 236 : Lòng nghi ngờ đường chỉ đen --> orginal Chương 237 : Vách núi --> orginal Chương 238 : Đại địch Lam Thanh --> orginal Chương 239 : Tiến hoá --> orginal Chương 240 : Khôi lỗi --> orginal Chương 241 : Người tàn sát --> orginal Chương 242 : Mài dao hoắc hoắc thần chết --> orginal Chương 243 : Ma Vương săn giết --> orginal Chương 244 : 喋 máu điên công --> orginal Chương 245 : Váy đen treo mê --> orginal Chương 246 : Tử Yêu --> orginal Chương 247 : Sát cơ rừng rậm --> orginal Chương 248 : Phá đất --> orginal Chương 249 : Tân nương --> orginal Chương 250 : Hồng trần vạn trượngTìm Sinh cơ --> orginal Chương 251 : Hoang thôn có Quỷ --> orginal Chương 252 : Nhà cũ vỗ cửa --> orginal Chương 253 : Sâm Vườn cứu mạng --> orginal Chương 254 : Sợ Tinh --> orginal Chương 255 : Củ ấu gương cổ --> orginal Chương 256 : Không tốc các chiếu --> orginal Chương 257 : Nổi gương Khiếp sợ Ảnh --> orginal Chương 258 : Ngủ áo choàng trách được --> orginal Chương 259 : U đêm đỡ thi thể --> orginal Chương 260 : Nhớ chôn vực sâu --> orginal Chương 261 : Huyết thủ --> orginal Chương 262 : Mê Chướng Chọc quỷ --> orginal Chương 263 : Sư tỷ man rợ --> orginal Chương 264 : Kéo màn thăm dò linh --> orginal Chương 265 : Thọ Cứu Hương 殤 --> orginal Chương 266 : Nổ lôi Quỷ Tin --> orginal Chương 267 : Cực Khống --> orginal Chương 268 : Bóng đè Đêm trở về ảnh mật rét buốt --> orginal Chương 269 : Cơ quan tính tận quá thông minh --> orginal Chương 270 : Ném chuột sợ vỡ bình --> orginal Chương 271 : Cho mượn thi thể hoàn hồn --> orginal Chương 272 : Cùng gương 髅 ngữ --> orginal Chương 273 : Lớn tự tại cởi 樊 lồng --> orginal Chương 274 : Đường bia thôn trách nói --> orginal Chương 275 : Ấn xuống hồ lô nổi lên Muôi --> orginal Chương 276 : Mời thần hàng --> orginal Chương 277 : Thịnh yến Thao Thiết đen mưa --> orginal Chương 278 : Yêu quỷ Bụi lau sậy --> orginal Chương 279 : Mạo mưa thăng hòm --> orginal Chương 280 : Cấm thi thể diệt hồn tà hòm --> orginal Chương 281 : Giọt thứ ba máu --> orginal Chương 282 : Âm nữ còn dương --> orginal Chương 283 : Một Lau sậy Độ sông --> orginal Chương 284 : Hình chiếu thiên vương --> orginal Chương 285 : Thí ma chiến nhớ --> orginal Chương 286 : Máu dẫn bám hàng 〔 lên 〕 --> orginal Chương 287 : Máu dẫn bám hàng 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 288 : Lão thôn cô quân --> orginal Chương 289 : Mũi tên điên tà loạn --> orginal Chương 290 : Hung vườn sôi trào --> orginal Chương 291 : Nửa đường Tam Thập Lục Sát --> orginal Chương 292 : Dị đồng --> orginal Chương 293 : Ngàn đầu vạn Tự Mê ly --> orginal Chương 294 : Trò chơi đầu người --> orginal Chương 295 : Tự làm nghiệt không thể sống --> orginal Chương 296 : Cuộc đời quỷ đường đi lớn đùa đài --> orginal Chương 297 : Điên đảo vòng xoáy càn khôn --> orginal Chương 298 : Quỷ Mùi sơn thôn --> orginal Chương 299 : Tiệc mò miếu đất đai --> orginal Chương 300 : Tinh quân xanh quỷ đúng 垒 --> orginal Chương 301 : Trời ban xương cốt châu --> orginal Chương 302 : Tà chữa trị kỉ --> orginal Chương 303 : Nốt ruồi khác --> orginal Chương 304 : Trộm anh ân cừu Lục --> orginal Chương 305 : Con quỷ --> orginal Chương 306 : Gai xương ánh đỏ mưa --> orginal Chương 307 : Màu tím nữ Khiếp sợ Đổi --> orginal Chương 308 : Nghịch Phong Hành --> orginal Chương 309 : Phong Chỉ giấu Răng nanh --> orginal Chương 310 : Nói chuyện doạ dẫm --> orginal Chương 311 : Giết Sỉ nhục Tinh mơ --> orginal Chương 312 : Xa lộ vong linh --> orginal Chương 314 : U khác quỷ Yêu --> orginal Chương 315 : Trong cuộc âm dương cục --> orginal Chương 316 : Cái thế 骷 --> orginal Chương 317 : Xuất khiếu âm hồn áo choàng tím --> orginal Chương 318 : Cử thế không có song phương nói hoa --> orginal Chương 319 : Quét đi sương mù --> orginal Chương 320 : Nô gia muốn minh hôn --> orginal Chương 321 : Bỏng tay củ khoai môn cùng mô tơ lớn --> orginal Chương 322 : Sở NiệmTin đồn --> orginal Chương 323 : Hiện trường Quỷ Bá --> orginal Chương 324 : Bay rớt nước Kênh rạch Mô tơ --> orginal Chương 325 : Mở đi về phía Lân Thành sắt --> orginal Chương 326 : Tử vong sắt hơi rụt thùng mặt --> orginal Chương 327 : Tử vong sắt không có thường Phong Đô --> orginal Chương 328 : Tử vong sắt đám quỷ hung loạn --> orginal Chương 329 : Tử vong sắt phụng thành Lâm Lỗi --> orginal Chương 330 : Quỷ thành người tiếp dẫn âm mưu --> orginal Chương 331 : Quỷ thành âm hồn cư chỗ có giang hồ --> orginal Chương 332 : Tà nói Phiền Vô Tương --> orginal Chương 333 : Long Dược phủ nhà đá --> orginal Chương 334 : Hướng về phía sinh quên xuyên nhánh chảy --> orginal Chương 335 : Khiếp sợ Hình quành góc Rét Gió --> orginal Chương 336 : Lệ hồn quấn thân khổ mưa --> orginal Chương 337 : Đỏ quầy họa --> orginal Chương 338 : Vượt qua Sợ Kẽ hở đầu --> orginal Chương 339 : Lăn lộn ở thành chết --> orginal Chương 340 : Cắn hồn ranh giới --> orginal Chương 341 : Trách cây gặp quỷ --> orginal Chương 342 : Cấm khu vật sống --> orginal Chương 343 : Sâm Đầm Vật lớn kềnh càng --> orginal Chương 344 : 噩妆 --> orginal Chương 346 : Hướng về phía chết mà sinh chảy ngược 〔 lên 〕 --> orginal Chương 347 : Hướng về phía chết mà sinh chảy ngược 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 348 : Xanh tháng màu tím Uyên 〔 lên 〕 --> orginal Chương 349 : Xanh tháng màu tím Uyên 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 350 : Ma sương mù yêu lĩnh --> orginal Chương 351 : Cởi kén Niết bàn --> orginal Chương 352 : U hồn số mười một khách sạn --> orginal Chương 353 : Oán thực đại sảnh --> orginal Chương 354 : Áo trắng dữ dằn --> orginal Chương 355 : Quỷ Sạn Hung --> orginal Chương 356 : Mạo Bóng đè Ba tà --> orginal Chương 357 : Âm lửa nhộn nhạo --> orginal Chương 358 : U chuông --> orginal Chương 359 : Trận Kiếm đãng tà --> orginal Chương 360 : Thông điệp cuối cùng --> orginal Chương 361 : Cách cửa sổ có mắt --> orginal Chương 362 : Trí mệnh bỏ sót --> orginal Chương 363 : Nát phá ma quái bão táp --> orginal Chương 364 : Lớn run sợ suy đoán --> orginal Chương 365 : Dị yêu nhỏ gió mây --> orginal Chương 366 : Nửa tháng Giáp --> orginal Chương 367 : Bay tà tà được yêu ổ cấm khu --> orginal Chương 368 : Nằm rạp lưới lớn bùn Trạch --> orginal Chương 369 : Ba đuôi hồ vương --> orginal Chương 370 : Lặn Da --> orginal Chương 371 : Sâu ổ --> orginal Chương 372 : Kẻ cản ta chết --> orginal Chương 373 : Quỷ quái đánh úp --> orginal Chương 374 : Nửa vương Xích Da La --> orginal Chương 375 : Dải đất chưa biết quỷ tháp --> orginal Chương 376 : Tháp đen kinh hồn cúi mặt --> orginal Chương 377 : Tháp đen kinh hồn ba mươi ba tầng --> orginal Chương 378 : Lên thay thế Diêm La khóa ma --> orginal Chương 379 : Lên thay thế độc oán năm trăm năm --> orginal Chương 380 : Lên thay thế áo dài đỏ thẫm âm nữ --> orginal Chương 381 : Lên thay thế Quỷ Sương mù hung linh --> orginal Chương 382 : Ba thiêu đốt đỏ hoa --> orginal Chương 383 : Trở về dương gian --> orginal Chương 384 : Cùng quỷ sắp sơn hải --> orginal Chương 385 : Rợn Khiếp sợ Vượt sông cầu --> orginal Chương 386 : Dọc Xâu Đồng Chết hàng --> orginal Chương 387 : Máu Hiên Giày cao gót --> orginal Chương 388 : Niệm thiếu Quỷ Bay đá --> orginal Chương 389 : Vân Thuộc về ngự hàng trận --> orginal Chương 390 : Thi thể quỷ tà hàng --> orginal Chương 391 : Âm quấn Lệ Lượn quanh --> orginal Chương 392 : Không chút làm tà --> orginal Chương 393 : Vượt qua khủng bố tràng --> orginal Chương 394 : Mai mối giới ác nguồn --> orginal Chương 395 : Nơi này không có bạc ba trăm hai --> orginal Chương 396 : Âm tay trộm ngày đổi ngày --> orginal Chương 397 : Thương lửa đống hoang tàn --> orginal Chương 398 : Đạo diễn lớn nhanh món --> orginal Chương 399 : Mã Nhược Noãn --> orginal Chương 400 : Hòm nữ không có thường --> orginal Chương 401 : Pháp thi thể không ngoài --> orginal Chương 402 : Vào 殓 thầy chức Lục --> orginal Chương 403 : Thi thể bếp lò thu quỷ --> orginal Chương 404 : Đôi tầm mắt phó hội --> orginal Chương 405 : 瞭 ngó ngôi sao phái đúng --> orginal Chương 406 : Yêu mắt Thức Bài âm --> orginal Chương 407 : Thuyền lớn tụ họp kiêu hùng --> orginal Chương 408 : Chợt gặp Mao Sơn đang ba cửa --> orginal Chương 409 : Lớn tà loạn mở ra --> orginal Chương 410 : Người giấy bịt/phong âm --> orginal Chương 411 : Siêu cấp tà môn --> orginal Chương 412 : 喋 máu vô hạn huy hoàng --> orginal Chương 413 : Hoạt tử nhân Chết non Sóng lớn --> orginal Chương 414 : Khiếp sợ Thuyền cầu sinh nhớ --> orginal Chương 415 : Tự tạo khu vực an toàn --> orginal Chương 416 : Mở ánh sáng đào gỗ dao phay lớn --> orginal Chương 417 : Dám cách chết đội xuất kích --> orginal Chương 418 : Sâm Hiên --> orginal Chương 419 : Vận Tiền đặt cuộc --> orginal Chương 420 : Đen kiệu cùng trăm mắt --> orginal Chương 421 : Sát Cảnh --> orginal Chương 422 : Lượng lòng 谲 --> orginal Chương 423 : Quỷ dị vạn đổi --> orginal Chương 424 : Khác độ thấp khoang thuyền --> orginal Chương 425 : Lớn run sợ đồ thư quán --> orginal Chương 426 : Quỷ Cứ Thi thể mâm tìm nguồn --> orginal Chương 427 : Một mũi tên bịt/phong cổ Con nai Hươu --> orginal Chương 428 : Đi thi thể quảng trường --> orginal Chương 429 : Đường hẹp Hãn 玺 --> orginal Chương 430 : Âm dương mắt phải tiến hoá --> orginal Chương 431 : Mạnh pháp đối quyết --> orginal Chương 432 : Một niệm ma quỷ --> orginal Chương 433 : Chọc ta Sát Vô biên --> orginal Chương 434 : Cô mật sát tinh lớn --> orginal Chương 435 : Rét buốt Đồng Thần chết --> orginal Chương 436 : Dẫn tà qua giới --> orginal Chương 437 : Cú máu ca kịch viện --> orginal Chương 438 : Quỷ khoang thuyền Tinh Mang --> orginal Chương 439 : Hắc ám rợn gặp --> orginal Chương 440 : Âm vực chín khu bố cục --> orginal Chương 441 : Cho mượn người giết quỷ liên hoàn 〔 lên 〕 --> orginal Chương 442 : Cho mượn người giết quỷ liên hoàn 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 443 : Biển sâu tám nghìn gạo --> orginal Chương 444 : Lại sắp vượt qua Khiếp sợ Tất Đóa nước --> orginal Chương 445 : Nhỏ suy nghĩ Chỉ Cực tà cục 〔 lên 〕 --> orginal Chương 446 : Nhỏ suy nghĩ Chỉ Cực tà cục 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 447 : 庵 thiền --> orginal Chương 448 : Bóng đè 噩 đêm tối Lôi Vũ〔 lên 〕 --> orginal Chương 449 : Bóng đè 噩 đêm tối Lôi Vũ〔 dưới 〕 --> orginal Chương 450 : Đêm trắng mãnh quỷ được --> orginal Chương 451 : Tự treo cây hoè cành --> orginal Chương 452 : Họa lớn vô hạn nước --> orginal Chương 453 : Cấm kị sống lại --> orginal Chương 454 : Khác vị hung cùng --> orginal Chương 455 : Hoang Trạch Ám độ --> orginal Chương 456 : Âm trạch tìm linh --> orginal Chương 457 : Thi thể Chiếm giữ Quỷ con nít --> orginal Chương 458 : Đoạt cửa --> orginal Chương 459 : Quỷ Eo núi Mộ --> orginal Chương 460 : Oán linh bia âm --> orginal Chương 461 : Chết đạo hữu không chết bần đạo --> orginal Chương 462 : Làm chết kế hoạch --> orginal Chương 463 : Di động quỷ ổ --> orginal Chương 464 : Dạ tập lầu --> orginal Chương 465 : Thấu Khung Tay --> orginal Chương 466 : Kim nhọn đúng Mạch Mang --> orginal Chương 467 : Cực thuật tranh phong --> orginal Chương 468 : Vểnh mặt có lúc --> orginal Chương 469 : U núi cùng đường đi lời âm hồn --> orginal Chương 470 : Minh hữu mạnh lòng thuốc --> orginal Chương 471 : Xoay ngược Quỷ Mưu --> orginal Chương 472 : Cú bá trấn sẽ --> orginal Chương 473 : Nhiều Quỷ Hung đêm --> orginal Chương 474 : Khí người chết không đền mạng --> orginal Chương 475 : Quỷ trấn thiếu nữ của sáng sớm --> orginal Chương 476 : Âm sương mù sơn khẩu --> orginal Chương 477 : Người gỗ yếm thắng tà pháp --> orginal Chương 478 : Huênh hoang Hách Liền/ngay cả --> orginal Chương 479 : Ngươi 虞 --> orginal Chương 480 : 箍 hồn --> orginal Chương 481 : Ta Gạt --> orginal Chương 482 : Da người tà họa --> orginal Chương 483 : Dương Bông vải Hùng --> orginal Chương 484 : Danh môn hắc ám --> orginal Chương 485 : Nhân tài kiệt xuất mâu thuẫn --> orginal Chương 486 : Ranh giới sinh tử thần, sáng sớm được --> orginal Chương 487 : Lại sắp quỷ mộ --> orginal Chương 488 : Lên hòm phi thiên --> orginal Chương 489 : Chết non Mất đổi tấu khúc --> orginal Chương 490 : Kiếp sau an hồn --> orginal Chương 491 : Mạng đường khó chọn --> orginal Chương 492 : Điện ảnh yêu quỷ viện --> orginal Chương 493 : Ma tương nhân gian --> orginal Chương 494 : Choàng Từ Da ma quỷ --> orginal Chương 495 : Giấy thú --> orginal Chương 496 : Quỷ Chết --> orginal Chương 497 : Nghi hung chớp lóe ảnh --> orginal Chương 498 : Toàn lạnh 庵 hiện hình nhớ 〔 lên 〕 --> orginal Chương 499 : Toàn lạnh 庵 hiện hình nhớ 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 500 : Mổ Quỷ cục 〔 lên 〕 --> orginal Chương 501 : Mổ Quỷ cục 〔 trong 〕 --> orginal Chương 502 : Mổ Quỷ cục 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 503 : Âm Hải loạn chôn sau màn〔 lên 〕 --> orginal Chương 504 : Âm Hải loạn chôn sau màn〔 dưới 〕 --> orginal Chương 505 : Nhúc nhích tất sập ngày mạch nước ngầm --> orginal Chương 506 : Liễu tới --> orginal Chương 507 : Lạc phật phố cũ lầu --> orginal Chương 508 : Tiểu Quất Cổ Văn Võ --> orginal Chương 509 : Mở âm mắt thăm dò linh --> orginal Chương 510 : Quỷ con rể --> orginal Chương 511 : Âm duyên khó dây --> orginal Chương 512 : Rợn 邙Quỷ Ngửi --> orginal Chương 513 : Cốt Mã đạp phố --> orginal Chương 514 : Quân đoàn âm binh qua cảnh --> orginal Chương 515 : Mưa nửa đêm thông không có thường --> orginal Chương 516 : Sống thấy Diêm Vương --> orginal Chương 517 : Trước mặt Diêm Quân đùa giỡn đao --> orginal Chương 518 : Cùng Hắc Bạch Vô Thường có hẹn --> orginal Chương 519 : Tổ sư khai phái Phong Táng Môn --> orginal Chương 520 : Lại sắp lạc phật phố --> orginal Chương 521 : Mộng du hàng mạng --> orginal Chương 522 : Nửa đêm soi gương --> orginal Chương 523 : Chín 噩 ban công --> orginal Chương 524 : Quỷ điều khiển chạy --> orginal Chương 525 : Quá hàng thử đao đá --> orginal Chương 526 : Giấy tiên đen sâu --> orginal Chương 527 : Nổ cự quỷ bài âm --> orginal Chương 528 : Đỉnh phong võ pháp --> orginal Chương 529 : Huyên náo liền tiếp tục quạt --> orginal Chương 530 : Trăm tà không xâm thiếu nữ đẹp --> orginal Chương 531 : Quỷ đồ cúng --> orginal Chương 532 : Bão Sóng lớn đem sắp --> orginal Chương 533 : Đại Quan viên cửa hàng quan tài --> orginal Chương 534 : Thép nhu --> orginal Chương 535 : Lâm thành xuất kích --> orginal Chương 536 : Nữ quỷ thăm dò từ Trạch --> orginal Chương 537 : Tà bổ cứu --> orginal Chương 538 : Vô hạn dữ tợn 〔 lên 〕 --> orginal Chương 539 : Vô hạn dữ tợn 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 540 : Chuỗi Liên ra quần ma 〔 lên 〕 --> orginal Chương 541 : Chuỗi Liên ra quần ma 〔 trong 〕 --> orginal Chương 542 : Chuỗi Liên ra quần ma 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 543 : Lạnh 庵 Vân Hương --> orginal Chương 544 : Đêm tin gió nổi mây vần 〔 lên 〕 --> orginal Chương 545 : Đêm tin gió nổi mây vần 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 546 : Phù đen Chi diễm --> orginal Chương 547 : Vung lưới Bắt Cá lớn --> orginal Chương 548 : Kiêu hùng lớn tú tràng 〔 lên 〕 --> orginal Chương 549 : Kiêu hùng lớn tú tràng 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 550 : Lớn tranh Điểm bắt đầu 〔 lên 〕 --> orginal Chương 551 : Lớn tranh Điểm bắt đầu 〔 trong 〕 --> orginal Chương 552 : Lớn tranh Điểm bắt đầu 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 553 : Chân nhân âm dương cự phách --> orginal Chương 554 : Oai của hình chiếu sao lớn --> orginal Chương 555 : Mao Sơn Quỷ Môn thủ tịch đại cung phụng --> orginal Chương 556 : Nữ Tương Như Lai --> orginal Chương 557 : Ngồi núi khó quan sát hổ đấu --> orginal Chương 558 : Bay hồn đột tập quỷ vương --> orginal Chương 559 : Nguy như mệt mỏi trứng lửa gấp --> orginal Chương 560 : Lại dưới âm tào Địa Phủ --> orginal Chương 561 : Đám thành chết quỷ tập kết số (thượng) --> orginal Chương 562 : Đám thành chết quỷ tập kết số (hạ) --> orginal Chương 563 : Trước điện âm hồn (thượng) --> orginal Chương 564 : Trước điện âm hồn (hạ) --> orginal Chương 565 : Nửa bước quỷ vương đấu pháp tranh phong (thượng) --> orginal Chương 566 : Nửa bước quỷ vương đấu pháp tranh phong (hạ) --> orginal Chương 567 : Mông Thải --> orginal Chương 568 : Nước văn Quỷ Tin --> orginal Chương 569 : Khác Tích Lối đi Đề nghị --> orginal Chương 570 : Hợp tung liền/ngay cả ngang giữa --> orginal Chương 571 : Quỷ đạo đôi hùng --> orginal Chương 572 : Quen thuộc quỷ gặp nhau xác suất --> orginal Chương 573 : Bên trong Địa Phủ tin cùng minh nước --> orginal Chương 574 : Vào cấm nước đen vực sâu --> orginal Chương 575 : Quỷ nước u Lặn --> orginal Chương 576 : Búa lớn miệng rắn --> orginal Chương 577 : Địa Tàng --> orginal Chương 578 : Miêu lão --> orginal Chương 579 : Hắc phượng dưới chân Mang Sơn thôn --> orginal Chương 580 : Lam Ảnh đầu người hung sát --> orginal Chương 581 : Sau cửa sổ có quỷ --> orginal Chương 582 : Gần người đụng tà --> orginal Chương 583 : Sâm Quỷ Đêm lạnh --> orginal Chương 584 : Đánh chết cái hồ mị này con --> orginal Chương 585 : Cướp đi một viên đầu lâu --> orginal Chương 586 : Pháp đến tà trừ Tả tiên sinh --> orginal Chương 587 : Âm người xâm --> orginal Chương 588 : Khói đen thất khiếu --> orginal Chương 589 : Chôn âm đào 〔 lên 〕 --> orginal Chương 590 : Chôn âm đào 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 591 : Lại kẽ hở thi thể --> orginal Chương 592 : Thần Du Hồng Kỳ áo choàng --> orginal Chương 593 : 崔 chết --> orginal Chương 594 : Mèo ngồi hòm đầu --> orginal Chương 595 : Mê đôi mặt --> orginal Chương 596 : Giấu thi thể cây âm giếng nữ --> orginal Chương 597 : Liên hoàn quỷ nhảy --> orginal Chương 598 : Tà giếng tà chuyện --> orginal Chương 599 : Lam Bố che mạng --> orginal Chương 600 : Vây hòm choàng tê dại thi thể --> orginal Chương 601 : Quỷ thi máu kiếp --> orginal Chương 602 : Đá nhớ nát --> orginal Chương 603 : Đại tạo hóa Nhìn trộm --> orginal Chương 604 : Đường tắt thần tiên lục địa --> orginal Chương 605 : Đỏ tay áo hang máu --> orginal Chương 606 : Lam Liên --> orginal Chương 607 : Dây thừng treo --> orginal Chương 608 : Phù khải cửa --> orginal Chương 609 : Chứng hồn --> orginal Chương 610 : Hòm truyền --> orginal Chương 611 : Xanh Núi Đạo trưởng --> orginal Chương 612 : Chưởng Tâm Lôi --> orginal Chương 613 : Mạc Quảng cùng khối xương nhỏ --> orginal Chương 614 : Tà phủ Âm Sơn --> orginal Chương 615 : Đế Sư --> orginal Chương 616 : Đêm vào lầu hung --> orginal Chương 617 : Linh hàng Khiếp sợ Quỷ thông điệp --> orginal Chương 618 : Đêm nửa Âm Trúc Lâm --> orginal Chương 619 : Sương mù hiện màu tím quỷ hung linh --> orginal Chương 620 : Âm người không chắn dũng --> orginal Chương 621 : Khô lâu màu đỏ tía dữ dằn --> orginal Chương 622 : Quỷ quan đời đầu thần bí --> orginal Chương 623 : Nước đục lòng lượng --> orginal Chương 624 : Người nào chiêu hồn --> orginal Chương 625 : Lạp Nón theo dõi --> orginal Chương 626 : Loạn chôn đồi --> orginal Chương 627 : Nói khác nhau lại tương mưu --> orginal Chương 628 : Dự Tay trùng trùng --> orginal Chương 629 : Kiếm móng sáng sớm --> orginal Chương 630 : Khủng bố lão thất phu --> orginal Chương 631 : Ác nhân 〔 lên 〕 --> orginal Chương 632 : Ác nhân 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 633 : Tổ sư 〔 lên 〕 --> orginal Chương 634 : Tổ sư 〔 trong 〕 --> orginal Chương 635 : Tổ sư 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 636 : Nửa bước phi tiên --> orginal Chương 637 : Đại ma đầu nhiều nặng thân phận 〔 lên 〕 --> orginal Chương 638 : Đại ma đầu nhiều nặng thân phận 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 639 : Điên dại cuộc đời --> orginal Chương 640 : Chết sinh cấm 〔 lên 〕 --> orginal Chương 641 : Chết sinh cấm 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 642 : Thần, sáng sớm hương sơ --> orginal Chương 643 : Quỷ cơm cùng Cộng --> orginal Chương 644 : Tác mạng móng --> orginal Chương 645 : Diêm La Vương ghé đến --> orginal Chương 646 : Họa lớn lão quỷ vạn năm --> orginal Chương 647 : Dương gian Tiêu diệt Quỷ người đại diện --> orginal Chương 648 : Sư tử mở miệng lăn đao thịt --> orginal Chương 649 : Không có thường em gái giấy Nhóm Mở tiêu --> orginal Chương 650 : Thi thể họa không có dấu vết --> orginal Chương 651 : Đêm vào chinh dương thôn --> orginal Chương 652 : Treo thi thể điện thoại u linh --> orginal Chương 653 : Môn đồ tương lai --> orginal Chương 654 : Âm miếu --> orginal Chương 655 : Núi trách ra không --> orginal Chương 656 : Đa nghi quỷ cầu --> orginal Chương 657 : Bàn về phương thức mất tích ly kỳ --> orginal Chương 658 : Đắc ý môn sinh --> orginal Chương 659 : Khiếp sợ Hồng cự trảo --> orginal Chương 660 : Dưới bàn tay sắt bánh --> orginal Chương 661 : Người quỷ ba bút bịt/phong dương --> orginal Chương 662 : Mưa lộ ma trách --> orginal Chương 663 : Người trách làm lớn chết --> orginal Chương 664 : Quỷ thuật Huyết Liên hoa --> orginal Chương 665 : Lớn quân --> orginal Chương 666 : Với tạo nghiệt nhận biết sai lệch --> orginal Chương 667 : Họa lớn hại thật giả --> orginal Chương 668 : Thăm dò linh tà khi vào hang hổ --> orginal Chương 669 : Động tĩnh khác thường Hoang Lão Lĩnh --> orginal Chương 670 : Nước đen phu nhân trắng điêu vương --> orginal Chương 671 : Tam tài trận quỷ đạo --> orginal Chương 672 : Hươu rắn --> orginal Chương 673 : Lực tràng đám tà phó hội --> orginal Chương 674 : Điện đen Quỷ Tiệc --> orginal Chương 675 : Thế thân Lặn Ảnh kiếm mật --> orginal Chương 676 : Vợ chồng Tằng Tú Khuynh --> orginal Chương 677 : Thứ kế hoạch hai Mang Sơn --> orginal Chương 678 : Quỷ vương mỹ nữ ba bước 〔 lên 〕 --> orginal Chương 679 : Quỷ vương mỹ nữ ba bước 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 680 : Nguyền rủa pháp sóng dữ thứ nhất giây --> orginal Chương 681 : Mười giây sinh tử 〔 lên 〕 --> orginal Chương 682 : Mười giây sinh tử 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 683 : Bắt Lão quỷ nhớ --> orginal Chương 684 : Bên ao cá nhỏ suy nghĩ Chỉ Cực 〔 lên 〕 --> orginal Chương 685 : Bên ao cá nhỏ suy nghĩ Chỉ Cực 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 686 : Sáo Phản lão hoàn Nằm bò quỷ --> orginal Chương 687 : Vương Chỉ Mai hoa khôi xóm --> orginal Chương 688 : Nồi nồi đẹp trai bầu bạn ta chơi nhi --> orginal Chương 689 : Làm khách Muôi Loan --> orginal Chương 690 : Âm canh --> orginal Chương 691 : Trùng trùng mê cục vận Tiền đặt cuộc Người 〔 lên 〕 --> orginal Chương 692 : Trùng trùng mê cục vận Tiền đặt cuộc Người 〔 trong 〕 --> orginal Chương 693 : Trùng trùng mê cục vận Tiền đặt cuộc Người 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 694 : Quỷ Ngọn lửa Ngập trời khó rung --> orginal Chương 695 : Ngược lại hướng về phía ô cửa sổ khóa tà --> orginal Chương 696 : Tà đoạt tạo hóa âm dương --> orginal Chương 697 : Đêm sương mù quỷ được --> orginal Chương 698 : Âm Từ Dắt trâu hoa --> orginal Chương 699 : Rắn bò cạp Giang Tâm đảo --> orginal Chương 700 : Hình người đại bổ đan --> orginal Chương 701 : Giận hướng trăm quỷ quan --> orginal Chương 702 : Sau khi mặt lạ trắng áo choàng xanh --> orginal Chương 703 : Khống Quỷ đôi Kiêu --> orginal Chương 704 : Chém quỷ bá hồn vô song 〔 lên 〕 --> orginal Chương 705 : Chém quỷ bá hồn vô song 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 706 : Câu hồn không có thường quay về 〔 lên 〕 --> orginal Chương 707 : Câu hồn không có thường quay về 〔 dưới 〕 --> orginal Chương 708 : Ngưng màu tĩnh ngày thường --> orginal Chương 709 : Lại Phó Rồng liễu --> orginal Chương 710 : Liễu Bồ 航 Đạo Hoa trong mắt --> orginal Chương 711 : Đường bên nữ tương --> orginal Chương 712 : Ngươi có sư tỷ ta đẹp sao --> orginal Chương 713 : Trong suốt hòm trong người đẹp đang ngủ --> orginal Chương 714 : Nửa mẹ thiếu hồn --> orginal Chương 715 : Mưa phấn --> orginal Chương 716 : Đường sắt cao tốc kinh hồn (lên) --> orginal Chương 717 : Đường sắt cao tốc kinh hồn (dưới) --> orginal Chương 718 : Hôm qua của hôm qua (lên) --> orginal Chương 719 : Hôm qua của hôm qua (trong) --> orginal Chương 720 : Hôm qua của hôm qua (dưới) --> orginal Chương 721 : Tử vong nhật kí mỏng --> orginal Chương 722 : Sơn hải đêm 航 --> orginal Chương 723 : Quần là áo lượt dâu châu --> orginal Chương 724 : Loạn cơ biến màu rồng --> orginal Chương 725 : Thất khiếu máu --> orginal Chương 726 : Cự quỷ thiền (lên) --> orginal Chương 727 : Cự quỷ thiền (dưới) --> orginal Chương 728 : Móng lòng bảo vệ tể nhi (lên) --> orginal Chương 729 : Móng lòng bảo vệ tể nhi (dưới) --> orginal Chương 730 : Hung chuyện luân hãm --> orginal Chương 731 : Lớn phản kích bắt đầu --> orginal Chương 732 : Mười hai thức đại quỷ lực tràng --> orginal Chương 733 : Dạo chơi cạn vũng nghiệt gương địa ngục --> orginal Chương 734 : Quỷ nhiều thế chúng --> orginal Chương 735 : Phá Quỹ --> orginal Chương 736 : Bắt đầu Chút cùng thiêu đốt hoa --> orginal Chương 737 : Đạp mưa đỏ âm nữ --> orginal Chương 738 : Chín trăm chín mươi chín lần quăng quật · --> orginal Chương 739 : Diễn 绎 động tĩnh lớn --> orginal Chương 740 : Quỷ khí trâu sư thành phố --> orginal Chương 741 : Cổ Đạo lão tây --> orginal Chương 742 : Đụng tà ngọc Tịnh Bình --> orginal Chương 743 : Lăng Chôn lục --> orginal Chương 744 : Răng trắng lớn --> orginal Chương 745 : Trốn Chớp lóe quỷ núi --> orginal Chương 746 : Cổ bình tinh quái --> orginal Chương 747 : Đỏ thi thể vật ngữ --> orginal Chương 748 : Chướng Lá --> orginal Chương 749 : 墟 bảo --> orginal Chương 750 : Lỗ tường --> orginal Chương 751 : Quỷ vương tranh bá --> orginal Chương 752 : Tà sức bạo --> orginal Chương 753 : Âm phu xướng âm vợ theo --> orginal Chương 754 : Hoa khác cai --> orginal Chương 755 : Cô vương đoạn --> orginal Chương 756 : Quỷ đùa vương trong vương --> orginal Chương 757 : Mắt quỷ mi tâm --> orginal Chương 758 : Trên cao 玻Sạn Kinh hồn --> orginal Chương 759 : Mê hồn giới --> orginal Chương 760 : Thi thể máu cầu --> orginal Chương 761 : Trăm đầu trách --> orginal Chương 762 : Hồng Hà cây kiếm --> orginal Chương 763 : Sắc bén nhất --> orginal Chương 764 : Ác nghiêng bảo vệ --> orginal Chương 765 : Bạo bình rách --> orginal Chương 766 : Đôi cá tâm lý --> orginal Chương 767 : Mưu quỷ bầu không khí --> orginal Chương 768 : Kiếm điên quỷ đao --> orginal Chương 769 : Thời gian tuần hoàn mổ --> orginal Chương 770 : Quỷ núi phiêu miểu thân tiếng --> orginal Chương 771 : Vân Mạc Yên Hải Xuyên --> orginal Chương 772 : Không có giữa nói mê ảnh --> orginal Chương 773 : Đang Đang chết cóng quỷ --> orginal Chương 774 : Trâu sư nhạc viên quỷ quái --> orginal Chương 775 : Giả trang quỷ đại sư --> orginal Chương 776 : 媛杉 quỷ ốc --> orginal Chương 777 : Hắc ám rợn tấu --> orginal Chương 778 : Quỷ Đường dọa hồn rơi phách --> orginal Chương 779 : Vượt qua run sợ thị giác --> orginal Chương 780 : Âm sương mù thật thi thể --> orginal Chương 781 : Vòng sáng thần tượng người quen cũ --> orginal Chương 782 : Từng bước có quỷ --> orginal Chương 783 : Vảy ngược đốt trời giận --> orginal Chương 784 : Trò chơi bệnh hoạn linh dị --> orginal Chương 785 : Dơi Viên môn --> orginal Chương 786 : Quỷ Điêu Điện --> orginal Chương 787 : Chân hang không tốc liên hoàn --> orginal Chương 788 : Hôm nay bạo tẩu Ma Vương --> orginal Chương 789 : Thần công hổ giấy cái thế --> orginal Chương 790 : Tổ ong tà ma --> orginal Chương 791 : Dung nham ngăn đánh --> orginal Chương 792 : Sợ hãi thu gom --> orginal Chương 793 : Lạc đường buồng kín trách nói --> orginal Chương 794 : Rạp chiếu phim sao lớn đôi phiếu ngồi --> orginal Chương 795 : Rạp chiếu phim sao lớn quảng cáo bài --> orginal Chương 796 : Điện thoại của rạp chiếu phim sao lớn đình --> orginal Chương 797 : Trong truyền thuyết khí 皿 --> orginal Chương 798 : Tội ác giếng --> orginal Chương 799 : Âm tay lão hồ li --> orginal Chương 800 : Pháp nhãn cũng có mất linh lúc --> orginal Chương 801 : Ma Bạn --> orginal Chương 802 : Thông thiên hình chiếu --> orginal Chương 803 : Gần người gai điên --> orginal Chương 804 : Dưới hắc hỏa nguy giây --> orginal Chương 805 : Ngược, đổ, ngã treo thành (lên) --> orginal Chương 806 : Ngược, đổ, ngã treo thành (dưới) --> orginal Chương 807 : Băng liên lưỡi dao biển --> orginal Chương 808 : Ma Bóp 挟 --> orginal Chương 809 : Không tốn thổi tro lực --> orginal Chương 810 : Oán hồn nghịch tập Lục --> orginal Chương 811 : Nhập ma ranh giới --> orginal Chương 812 : Đêm xe cha con --> orginal Chương 813 : Trùm vào Mang Sơn --> orginal Chương 814 : Tà phong thủy --> orginal Chương 815 : Chạy Rắn hang --> orginal Chương 816 : Yêu quỷ sơn dã --> orginal Chương 817 : Vẽ Pháp đồ --> orginal Chương 818 : Thiết MộChu Hòm --> orginal Chương 819 : Thi thể thiêu đốt hồn tới --> orginal Chương 820 : Đưa hồn quỷ môn quan --> orginal Chương 821 : Cô mật gánh vác vực --> orginal Chương 822 : Âm binh thuỷ quái đáy hồ --> orginal Chương 823 : Thay Trốn Lúc tốc --> orginal Chương 824 : Lớn mạo hiểm chọn lựa --> orginal Chương 825 : Âm Lôi đuổi quỷ --> orginal Chương 826 : Âm khí cung hình người mũi tên --> orginal Chương 827 : Mẹ bá thủ đoạn (lên) --> orginal Chương 828 : Mẹ bá thủ đoạn (dưới) --> orginal Chương 829 : Phong Tàng Đại Thủ Ấn --> orginal Chương 830 : Quỷ quỷ tình chưa --> orginal Chương 831 : Từ đường Quỷ Nói (lên) --> orginal Chương 832 : Từ đường Quỷ Nói (dưới) --> orginal Chương 833 : Hư hỏng bạc định nghĩa --> orginal Chương 834 : Trôi Dời đại thiếu --> orginal Chương 835 : Cao gặm nhấm huênh hoang --> orginal Chương 836 : Cổ Quất muốn bắt nuôi dưỡng mắt quỷ --> orginal Chương 837 : Quỷ môn thu đồ thụ cá --> orginal Chương 838 : Quỷ môn thu đồ chuyên chữa trị kiệt ngạo --> orginal Chương 839 : Đung đưa thật hào môn --> orginal Chương 840 : Bay sắp hội hoà nhạc --> orginal Chương 841 : Lâm cô nương khoe khoang --> orginal Chương 842 : Được nước Huyễn Kĩ thầy --> orginal Chương 843 : Đêm tiệc 凯Tư Tuyền --> orginal Chương 844 : Hung quỷ thật huyễn đêm lầu --> orginal Chương 845 : Bạn gái siêu cấp quỷ dị --> orginal Chương 846 : Vô hạn bấn loạn y theo ngưng --> orginal Chương 847 : Bí mật ghi chép --> orginal Chương 848 : Thành lớn bóng tối --> orginal Chương 849 : Lời âm dương mây cửa đen --> orginal Chương 850 : Vây thành mười ba cửa --> orginal Chương 851 : Khủng bố sao chép --> orginal Chương 852 : Chọc tà đường về âm dương --> orginal Chương 853 : Ác loạn --> orginal Chương 854 : Sở phòng --> orginal Chương 855 : Vàng chữ biển hiệu --> orginal Chương 856 : Pháp chuẩn bị hành động tổ --> orginal Chương 857 : Ách không hung giữa --> orginal Chương 858 : Khí đen bốn móng âm hồn --> orginal Chương 859 : Nhện Lôi Lộ --> orginal Chương 860 : Mưa không ngự yêu --> orginal Chương 861 : Quỷ Cảnh an thân --> orginal Chương 862 : Bạch môn qua đường --> orginal Chương 863 : Lên lầu phá cửa sổ giết quỷ --> orginal Chương 864 : Cam Văn Đoàn xe --> orginal Chương 865 : Không thấy bóng dáng hai vệ sĩ lớn --> orginal Chương 866 : Bão tố Hướng thi thể tai họa --> orginal Chương 867 : Ngân giáp trí mệnh --> orginal Chương 868 : Năm viên móng tay --> orginal Chương 869 : Nghỉ khách lầu đen --> orginal Chương 870 : Nhà thù lớn đường hẹp --> orginal Chương 871 : Thuật không có tà nhân sinh ác --> orginal Chương 872 : Tranh đầu lớn 咖 --> orginal Chương 873 : Đỉnh phong quyết vị năm phút --> orginal Chương 874 : Tà tiên máu hỗn hợp hàng --> orginal Chương 875 : Khủng bố lấy thân Cho ăn Sâu --> orginal Chương 876 : Linh Trớ Hung cấm --> orginal Chương 877 : Nguy thề thời hạn --> orginal Chương 878 : Đạo hữu thiết cán --> orginal Chương 879 : Tà loạn Âm thành --> orginal Chương 880 : Cay xương trắng --> orginal Chương 881 : Khử tà thí nghiệm --> orginal Chương 882 : Quỷ Hàng vật --> orginal Chương 883 : Đao thuộc về đại loạn thời không --> orginal Chương 884 : Tai hoạ ngầm đại ma đầu --> orginal Chương 885 : Cửa đấu trách nói --> orginal Chương 886 : Ngạo nữ đâm đầu --> orginal Chương 887 : Vượt qua chấn hãi hình ảnh --> orginal Chương 888 : Ly kỳ nhất cứu vãn --> orginal Chương 889 : Cực hạn quỷ thuật đại tông sư --> orginal Chương 890 : Diệt đỉnh ngược, đổ, ngã rót --> orginal Chương 891 : Uyên Hồn lên được --> orginal Chương 892 : Âm Hải rắn Cá mập --> orginal Chương 893 : Yêu quỷ điên chiến sâu nước --> orginal Chương 894 : Lấy cùng vì quý HảiCá mập Cá mập --> orginal Chương 895 : Cùng yêu đạp biển --> orginal Chương 896 : Trân Tỉnh biển đêm --> orginal Chương 897 : Dốc núi Nhảy hồn --> orginal Chương 898 : Bản lĩnh đại nam nhân --> orginal Chương 899 : Nữ yêu vô lại --> orginal Chương 900 : Chớ mò qua giới --> orginal Chương 901 : Tiên sinh Cuồng Tửu --> orginal Chương 902 : Bất chấp tất cả --> orginal Chương 903 : Dời hào --> orginal Chương 904 : Âm điên đâm --> orginal Chương 905 : Cử thế đều rợn --> orginal Chương 906 : Vượt sông xanh Núi Ba tông --> orginal Chương 907 : Phật chuông trống --> orginal Chương 908 : Sa mạc lạnh lẽo --> orginal Chương 909 : Huyễn tràng khách sạn --> orginal Chương 910 : Đại Hắc áo choàng nắp trắng đầu --> orginal Chương 911 : Âm phong đỏ 鸾 hoa hồng --> orginal Chương 912 : Đen hòm vương --> orginal Chương 913 : Thi thể đóa vật ngữ --> orginal Chương 914 : Quỷ chị em tranh phu nhớ --> orginal Chương 915 : Đỏ Đồng Nhiếp hồn --> orginal Chương 916 : Ba chân đỉnh dựng ép quỷ --> orginal Chương 917 : Hung quỷ lộ vẻ ảnh --> orginal Chương 918 : Đồ Mai Quân địch --> orginal Chương 919 : Bạc tác lưỡi dao đuôi --> orginal Chương 920 : Kim trắng nuốt lôi --> orginal Chương 921 : Rợn Khiếp sợ Chiến đội cự quái --> orginal Chương 922 : Tà thông rộng lớn --> orginal Chương 923 : Quỷ pháp vô biên --> orginal Chương 924 : Rợn hiện thìa đen --> orginal Chương 925 : Luật sư huống --> orginal Chương 926 : Tân sinh nhớ --> orginal Chương 927 : Lòng bàn tay 锢 quỷ --> orginal Chương 928 : Đạo nhân này sống tốt kỳ quái --> orginal Chương 929 : Đêm sắp hoàng phòng nội địa --> orginal Chương 930 : Núi băng cùng con kiến --> orginal Chương 931 : Chữ số mười bảy --> orginal Chương 932 : Cầm bài quỷ yêu đi đêm --> orginal Chương 933 : Sâm La Kiếm Đạo --> orginal Chương 934 : Dọa phá quỷ mật bảy tôn --> orginal Chương 935 : Gió tuyết lớn đào vong --> orginal Chương 936 : Vô hạn pháp kinh thế hãi tục --> orginal Chương 937 : Kiếm phong Cực Đạo --> orginal Chương 938 : Đế ảnh bắt nạt/ức hiếp yêu quá quá mức --> orginal Chương 939 : Dưới chưởng mạnh hồn bất khuất --> orginal Chương 940 : Quỷ vương thiêu đốt máu --> orginal Chương 941 : Phật tay cùng nghịch tập cuộc đời --> orginal Chương 942 : 溯 chảy mặt nạ thần giữ cửa --> orginal Chương 943 : Hồn thuộc về sao chép thành --> orginal Chương 944 : Máu nồng với nước --> orginal Chương 945 : Nguy cảnh sáu cửa --> orginal Chương 946 : Bàn dài cơm nghị --> orginal Chương 947 : Âm truyền thành đen --> orginal Chương 948 : Nhuộm ác thế thái --> orginal Chương 949 : Giang hồ Hồng lão --> orginal Chương 950 : Tà máu tràng --> orginal Chương 951 : Xảo trá ba âm linh --> orginal Chương 952 : 疫 bệnh ép Lông mi --> orginal Chương 953 : Phong cảnh nóc nhà độc tà --> orginal Chương 954 : Tập Pháp nhóm thứ nhất --> orginal Chương 955 : Một câu kinh hồn --> orginal Chương 956 : Bắt Quỷ Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 957 : Mười cánh tay ác quỷ --> orginal Chương 958 : Trượng cao hoà tan trách --> orginal Chương 959 : Bị dọa lớn --> orginal Chương 960 : Vương chiến hỏa bạo --> orginal Chương 961 : Tịnh hóa diệt sạch --> orginal Chương 962 : Thuật lớn thu hoạch --> orginal Chương 963 : Khác nghĩ ngày mở --> orginal Chương 964 : Truyền thuyết Miên Châm --> orginal Chương 965 : Rồng rắn lẫn lộn nhóm thứ hai --> orginal Chương 966 : Nổi khùng tiểu tiên --> orginal Chương 967 : Ba áo choàng âm nữ --> orginal Chương 968 : Thần, sáng sớm tìm chỉ tú --> orginal Chương 969 : Rồng đen nhớ --> orginal Chương 970 : Khác không thi thể quỷ binh sắp --> orginal Chương 971 : Quỷ quân đè cảnh --> orginal Chương 972 : Cầm đầu người thân trước sĩ tốt --> orginal Chương 973 : Thánh huy thi vương --> orginal Chương 974 : Lời nói đao binh --> orginal Chương 975 : Nhọn Phong Thời khắc --> orginal Chương 976 : Máu chiến quỷ mũi tên thi thể mâu --> orginal Chương 977 : Thần tiên lục địa bùng phát --> orginal Chương 978 : Đúng 垒 vương bài --> orginal Chương 979 : Hung hãn thi thể đao --> orginal Chương 980 : Đáy hố bá kiếm --> orginal Chương 981 : Thi thể ma pháp tương --> orginal Chương 982 : Lớn Thảm thiết Vẫn --> orginal Chương 983 : Tan vỡ Binh giả bộ túi xác --> orginal Chương 984 : Buồn rượu lửa chôn --> orginal Chương 985 : Nhiều chuyện thu --> orginal Chương 986 : Nhà âm dương chuyện --> orginal Chương 987 : Hung cảnh loạn như tê dại --> orginal Chương 988 : Bên trong Buồn Quỷ Cốc --> orginal Chương 989 : Khác độ khách cơ --> orginal Chương 990 : Chân Ngột Lau --> orginal Chương 991 : Ám thế tranh --> orginal Chương 992 : Bụng dạ trùng trùng --> orginal Chương 993 : Nhoè mắt yêu vương --> orginal Chương 994 : Quá mức Hiêu Bụi lên mỹ nam tử --> orginal Chương 995 : Trước Ngông láo Sau cung mê sương mù --> orginal Chương 996 : Mời quân vào vò níu quỷ --> orginal Chương 997 : Thật lâu không gặp quá mức tưởng niệm --> orginal Chương 998 : Khủng bố chấp niệm --> orginal Chương 999 : Bao che khuyết điểm bạo tẩu ranh giới --> orginal Chương 1000 : Trấn lòng duy cai --> orginal Chương 1001 : Mười chín phạt đâm --> orginal Chương 1002 : Họa khoang thuyền --> orginal Chương 1003 : Hạch Bạo kinh hồn --> orginal Chương 1004 : Khác khách tác mạng --> orginal Chương 1005 : Ma ngày luyện hồn --> orginal Chương 1006 : Tốc chớp mắt đuổi --> orginal Chương 1007 : Kinh Hồng một liếc nửa mặt --> orginal Chương 1008 : Vùng đất đống hoang tàn Sỉ nhục Ma --> orginal Chương 1009 : Người hung không quỷ --> orginal Chương 1010 : Nghiên Vi mưa phùn --> orginal Chương 1011 : Nằm bếp giấu rắn --> orginal Chương 1012 : Lấy thực vì ngày --> orginal Chương 1013 : Âm hỏa xà mắt --> orginal Chương 1014 : Đường sống hồn --> orginal Chương 1015 : Đuổi linh hành động --> orginal Chương 1016 : Theo ghi chép mộ --> orginal Chương 1017 : Đen Khâu Lão mộ --> orginal Chương 1018 : Ngược lại Khống Chôn Xu --> orginal Chương 1019 : Buồng đen chồng chất xương trắng --> orginal Chương 1020 : Trớ Vò --> orginal Chương 1021 : Không gặp hòm liền không rớt nước mắt --> orginal Chương 1022 : Tâm niệm tuyến Khống Quỷ Trói Hồn --> orginal Chương 1023 : Rách vò rợn phách --> orginal Chương 1024 : Cổ vu nguyền rủa --> orginal Chương 1025 : Nửa đêm sinh tử tuyến --> orginal Chương 1026 : Vàng mâm tuyến 役 --> orginal Chương 1027 : Chọn hồn hủy thành --> orginal Chương 1028 : Mặt trời chiếu cũ sẽ dâng lên --> orginal Chương 1029 : Lớn nghịch hỏi tội --> orginal Chương 1030 : Nhân quả lượn quanh thần bí nhất --> orginal Chương 1031 : Thi thể quỷ danh sách đi quay về --> orginal Chương 1032 : Liên trấn thi vương --> orginal Chương 1033 : Ngươi chính là Nữ Tương Như Lai --> orginal Chương 1034 : Truyền kỳ rực rỡ --> orginal Chương 1035 : Người tang thương si lòng không sửa đổi --> orginal Chương 1036 : Vô hạn hung cơ --> orginal Chương 1037 : Mã Khiếu tuyết lớn kêu --> orginal Chương 1038 : Rét buốt xằng bậy quỷ Tung --> orginal Chương 1039 : Lạnh phố thăm dò linh --> orginal Chương 1040 : Băng quán Quỷ Mất chuyện --> orginal Chương 1041 : Ngọn Tà kiện tướng buồm nam --> orginal Chương 1042 : Ô đen âm người tới --> orginal Chương 1043 : Ma chủ minh Khế --> orginal Chương 1044 : Mật Khiếp Nửa căn khói --> orginal Chương 1045 : Đôi hồn một nhánh trúc --> orginal Chương 1046 : Lửa bạo tốc trượt tràng --> orginal Chương 1047 : Xưng vương lúc bá đạo --> orginal Chương 1048 : Yêu ma Vui Tràng --> orginal Chương 1049 : Ngụy Chủ biên thuỳ --> orginal Chương 1050 : Khủng bố đứt niệm --> orginal Chương 1051 : Lão núi Di Trại --> orginal Chương 1052 : Vượt qua Chỉ Tà E ngại Giữa phòng đen --> orginal Chương 1053 : Chưa biết run sợ lớn tập kích --> orginal Chương 1054 : Âm lửa đèn trắng lồng --> orginal Chương 1055 : Đại đế huyết cốt --> orginal Chương 1056 : Nguyền rủa lòng địa vực --> orginal Chương 1057 : Long quyển âm phong --> orginal Chương 1058 : Ngưng gió thăm dò u --> orginal Chương 1059 : Sáu tầng Khiếp sợ Lầu --> orginal Chương 1060 : Tháng loan khôi lỗi sống tế --> orginal Chương 1061 : Trong hũ vò trò chơi --> orginal Chương 1062 : Nguyệt hoa tế kiếp --> orginal Chương 1063 : Bốn linh dời hồn Lục --> orginal Chương 1064 : Núi cao nước dài mới xác được --> orginal Chương 1065 : Trường thọ sơn trại tới khách --> orginal Chương 1066 : Tàn tà Quỷ Quyết --> orginal Chương 1067 : Tê dại Áo khoác Vẽ Phù --> orginal Chương 1068 : Bà đại vu --> orginal Chương 1069 : Quỷ đoạt thể --> orginal Chương 1070 : Tội không tới chết --> orginal Chương 1071 : Hủ Vu linh nguyền rủa --> orginal Chương 1072 : Dựng xương cốt âm tiếng --> orginal Chương 1073 : Đào hôn cô nương --> orginal Chương 1074 : Sâu phòng hung giữa --> orginal Chương 1075 : Xá Quỷ còn sinh --> orginal Chương 1076 : Vu khí hang được --> orginal Chương 1077 : Quỷ Đường đinh thi thể Vách --> orginal Chương 1078 : Ma quật đằng sau xanh thi thể --> orginal Chương 1079 : Phía trước ma quật Khiếp sợ Quỷ --> orginal Chương 1080 : Ma quật dây chuyền xương thú --> orginal Chương 1081 : Một trong ma quật niệm ba nghìn --> orginal Chương 1082 : Quỷ thiêu đốt tràng --> orginal Chương 1083 : Ma sau Ma Vương --> orginal Chương 1084 : Sống đồ cúng đào vong nhớ --> orginal Chương 1085 : Quỷ Đêm trăng không kỳ mà gặp --> orginal Chương 1086 : Nhạn Thập Lục --> orginal Chương 1087 : Võ bá --> orginal Chương 1088 : Thấu xương phong hoa --> orginal Chương 1089 : Đại thần miếu nhỏ --> orginal Chương 1090 : Đại loạn đời binh họa Vấn vương --> orginal Chương 1091 : Cao ngó khí âm hồn vây Trạch --> orginal Chương 1092 : Vu độc kiêng kị --> orginal Chương 1093 : Quỷ họa y bát --> orginal Chương 1094 : Quá vàng ban hiệu --> orginal Chương 1095 : Nguyên theo Bắt đầu Tới Khoen Ba sinh --> orginal Chương 1096 : Âm thi thể nhà lớn --> orginal Chương 1097 : Bò quỷ rèm phòng --> orginal Chương 1098 : Hung linh phỉ thúy --> orginal Chương 1099 : Xanh mắt mười nhỏ máu --> orginal Chương 1100 : Hơn trượng Hàng rào --> orginal Chương 1101 : Ba khiến giấy cư quỷ --> orginal Chương 1102 : Tự Ỷ Một đời --> orginal Chương 1103 : Quỷ Công tử hung đêm có hẹn --> orginal Chương 1104 : Tà đường cành Ô liu --> orginal Chương 1105 : Thiết Giáp Thi bàn rách --> orginal Chương 1106 : Đôi Phong Thuật pháp --> orginal Chương 1107 : Âm Lôi điên quyền --> orginal Chương 1108 : Ác lệnh Diệt hồn --> orginal Chương 1109 : Ngoài trời bay Dốc núi --> orginal Chương 1110 : Lão quỷ ngục bạn --> orginal Chương 1111 : Chỉ dấu máu vò --> orginal Chương 1112 : Ngưỡng mộ đã lâu Hoàn Nguyên --> orginal Chương 1113 : Sấm rền chưởng giáo --> orginal Chương 1114 : Tai thông vạn chuyện --> orginal Chương 1115 : Đám Cổ Sơn bảo xuất thế --> orginal Chương 1116 : Rồng chiến quần hùng kiếm lôi --> orginal Chương 1117 : Rồng chiến quần hùng yêu Sát --> orginal Chương 1118 : Rồng chiến quần hùng bá vương --> orginal Chương 1119 : Rồng chiến quần hùng Liếc nhìn --> orginal Chương 1120 : Ác ma vận mệnh Gặp gỡ bất ngờ --> orginal Chương 1121 : Long Hành siêu cấp vải Khống --> orginal Chương 1122 : Âm người nại Hà Kiều --> orginal Chương 1123 : Thiếu soái kiêu hùng --> orginal Chương 1124 : Chạm thì vực ngoại đại thiên ma --> orginal Chương 1125 : Quỷ Đường đi y lầu mê ảnh --> orginal Chương 1126 : Dẫn lửa ma đường đi --> orginal Chương 1127 : Trong lịch sử mạnh nhất họa tổ --> orginal Chương 1128 : Quỷ tràng thật giả kì mê --> orginal Chương 1129 : Trọng phạm Âm phủ quỷ chị --> orginal Chương 1130 : Khoen Chụp Khoen Huyễn thật kì đổi --> orginal Chương 1131 : Chuyển lại chuyển mạng đường đi tuần trở về --> orginal Chương 1132 : Khiếp sợ Chỉ Huyết cốt nghiệt nguồn --> orginal Chương 1133 : Hoang Tôn Ngạo thủ trưởng 筠 --> orginal Chương 1134 : Âm vương tà sẽ --> orginal Chương 1135 : Lệ Cật vấn Diêm La --> orginal Chương 1136 : Huênh hoang âm vương --> orginal Chương 1137 : Ba tháng quỷ khiến cho --> orginal Chương 1138 : Binh giải nghi mây --> orginal Chương 1139 : Đạo Hoa trí mệnh đại địch --> orginal Chương 1140 : Quỹ tích vô hạn --> orginal Chương 1141 : Cốt yêu gai góc gần huống --> orginal Chương 1142 : Dao em gái quỷ bạn tiểu tiên --> orginal Chương 1143 : Lạnh Ngày Sâm Nhan Phó Âm Sơn --> orginal Chương 1144 : Sắt Hàng rào Cách âm dương --> orginal Chương 1145 : Ngàn quỷ phường --> orginal Chương 1146 : Âm miếu Sâm Hang --> orginal Chương 1147 : Linh quỷ tế trời bái/lạy/vái --> orginal Chương 1148 : Thăng đèn âm mạn châu cát hoa --> orginal Chương 1149 : Khô lâu Thanh Sơn máu lạnh --> orginal Chương 1150 : Vu hộ pháp mới --> orginal Chương 1151 : Huyết tuyến lột hồn --> orginal Chương 1152 : Tiểu sư muội quay về --> orginal Chương 1153 : Trước linh bài quỷ cô nương --> orginal Chương 1154 : Gọi Múa đỏ quỷ hoa --> orginal Chương 1155 : Gấp hai lần kinh hồn nhớ --> orginal Chương 1156 : Quỷ hoảng ồn ào --> orginal Chương 1157 : Lớn u Quỷ Giữa --> orginal Chương 1158 : Ba kiếm trấn tà Lục --> orginal Chương 1159 : Pháp bảo lưu ly chuyện ma quỷ --> orginal Chương 1160 : Xương trắng chết thôn --> orginal Chương 1161 : Tro tường hung yêu --> orginal Chương 1162 : Lưu ly Cốt yêu trường săn --> orginal Chương 1163 : Đào kiếm quét đám yêu --> orginal Chương 1164 : Ma trảo trắng xám --> orginal Chương 1165 : Âm cục mai mê --> orginal Chương 1166 : Lão đồ tìm đường đi --> orginal Chương 1167 : Trò chơi đỉnh phong tịch mịch --> orginal Chương 1168 : Xoải bước Giới âm dương đuổi hung --> orginal Chương 1169 : Âm người ký hiệu --> orginal Chương 1170 : Siêu cấp người nguỵ trang --> orginal Chương 1171 : Lớn Sợ Khiếp sợ Đưa vào --> orginal Chương 1172 : Phòng hoạn cùng hậu thủ --> orginal Chương 1173 : Vượt qua hồn hàng đội --> orginal Chương 1174 : Thái Ất ám tháng --> orginal Chương 1175 : Đen vu triều --> orginal Chương 1176 : Đỏ trắng gương bình --> orginal Chương 1177 : Ngự kiếm tế Thân thể --> orginal Chương 1178 : Sỉ nhục Vương dắt dê --> orginal Chương 1179 : Sau khi sóng dữ qua --> orginal Chương 1180 : Quỷ chỉ bảo lũy --> orginal Chương 1181 : (nữ nhân mà yêu thú vây công | nữ nhân vây công của yêu thú) --> orginal Chương 1182 : Minh luyện khí ba hình thái --> orginal Chương 1183 : Thần kinh kì nữ --> orginal Chương 1184 : Bảo vệ em gái điên thiền --> orginal Chương 1185 : Máu trách Linh Tê --> orginal Chương 1186 : Tường đen tà môn --> orginal Chương 1187 : Thực Vu hoà tan thi thể --> orginal Chương 1188 : Cày Thi thể đường --> orginal Chương 1189 : Quỷ Ý sau ngược lại sức lực --> orginal Chương 1190 : Rợn Buồn Không có giữa ám quỷ --> orginal Chương 1191 : Thấu xằng bậy vu quạ công mộ --> orginal Chương 1192 : Sâm Mộ Quỷ ảnh --> orginal Chương 1193 : Giấy Giáo Thủ cấp --> orginal Chương 1194 : Áo liệm treo cây --> orginal Chương 1195 : Giả mặt quỷ hồn --> orginal Chương 1196 : Đỏ kiệu quỷ đón dâu --> orginal Chương 1197 : Nháo Quỷ Đường --> orginal Chương 1198 : Gương rọi thi thể Hủ --> orginal Chương 1199 : Xương cốt tộc gió mây --> orginal Chương 1200 : Tà cải trang --> orginal Chương 1201 : Nước lớn xông xáo miếu Long Vương --> orginal Chương 1202 : Đen trắng lớn điên đảo --> orginal Chương 1203 : Tầng thứ ba mở ra --> orginal Chương 1204 : Định vị số ba mươi bảy --> orginal Chương 1205 : Cầu thang của nữ vương --> orginal Chương 1206 : Xuyên thấu mắt sương lạnh --> orginal Chương 1207 : Cùng bước hai mươi giây --> orginal Chương 1208 : Ba gai lớn khách --> orginal Chương 1209 : Vạn gạo 瞰 --> orginal Chương 1210 : Khiếp sợ Choàng da --> orginal Chương 1211 : Ma thủ mặt mày --> orginal Chương 1212 : Thí tông Sách --> orginal Chương 1213 : Mẹ bảo mạnh nhất --> orginal Chương 1214 : Tộc hồn xương cốt --> orginal Chương 1215 : Chìa khóa Khóa --> orginal Chương 1216 : Tử cảnh Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 1217 : Đường cùng cầu sống chống tranh --> orginal Chương 1218 : Mãi không sụp sập khăn 帼 --> orginal Chương 1219 : Con mắt Đuôi mắt Tận rách liều mạng --> orginal Chương 1220 : Tán tu lớn 咖 hội tụ --> orginal Chương 1221 : Chém củ ấu vọng tưởng --> orginal Chương 1222 : Yêu da máu giả bộ --> orginal Chương 1223 : Trách áo đoàn --> orginal Chương 1224 : Xanh lục tro quạt --> orginal Chương 1225 : Mạnh như ma thần --> orginal Chương 1226 : Mời thần nổ phù đen --> orginal Chương 1227 : Ác xương cốt hình chiếu --> orginal Chương 1228 : Một kiếm chợt tới --> orginal Chương 1229 : Sinh tử vượt qua phòng --> orginal Chương 1230 : Ma đầu đổi giả bộ trò chơi --> orginal Chương 1231 : Thiền lòng sâu phủ --> orginal Chương 1232 : Đôi mâm ở tay --> orginal Chương 1233 : Ta sư muội có --> orginal Chương 1234 : Khiếp sợ Đường đi tìm ổ --> orginal Chương 1235 : Hạo Bàn nhớ --> orginal Chương 1236 : Dưới đènTồn Đen --> orginal Chương 1237 : 厦 nghiêng tà bạo --> orginal Chương 1238 : Lạc mất chỉ đường --> orginal Chương 1239 : Biển xác rắn được --> orginal Chương 1240 : Bay yêu rêu rao --> orginal Chương 1241 : Đường cùng sóng vai vinh hạnh --> orginal Chương 1242 : Gấm Mông Quỷ khuyên --> orginal Chương 1243 : Giãy giụa đầm lầy --> orginal Chương 1244 : Huỷ diệt linh tràng --> orginal Chương 1245 : Hạo Cùng --> orginal Chương 1246 : Siêu cấp cắn trả --> orginal Chương 1247 : Quành loan Sâm La --> orginal Chương 1248 : Lớn Sỉ nhục Lúc tiến triển --> orginal Chương 1249 : Xích thăng ma Trốn --> orginal Chương 1250 : Mới hồn cũ cư --> orginal Chương 1251 : Oan gia lên cửa --> orginal Chương 1252 : Từ trước đến nay ma nữ --> orginal Chương 1253 : Nháo phố đùa vương --> orginal Chương 1254 : Quỷ 庵 bá phòng --> orginal Chương 1255 : Tộc trưởng mới cơ hội --> orginal Chương 1256 : Chôn châu Niết bàn --> orginal Chương 1257 : Không có điềm báo hung thiêu đốt --> orginal Chương 1258 : Bàng hoàng Ách chuyện --> orginal Chương 1259 : Di chỉ vùng đất chết --> orginal Chương 1260 : Biến số khó lường --> orginal Chương 1261 : Linh Mạc Gần 墟 --> orginal Chương 1262 : Lủi con ngựa tin nhắn --> orginal Chương 1263 : Quang Hỏa Quái lơ lửng thuyền --> orginal Chương 1264 : Vong linh Quản hạt --> orginal Chương 1265 : Âm Tê 缉 trách --> orginal Chương 1266 : Mộ u tế 溟 --> orginal Chương 1267 : Sâm nghiêm khác đều --> orginal Chương 1268 : Phản ứng thần tốc --> orginal Chương 1269 : Khống Âm phố --> orginal Chương 1270 : Áo tơi đen hồn giả bộ --> orginal Chương 1271 : Dương máu ba mới --> orginal Chương 1272 : Vượt qua niệm truy hồn kịch biến --> orginal Chương 1273 : Không có kiếp nửa bước thành mê --> orginal Chương 1274 : Lớn Bóng đè Trớ --> orginal Chương 1275 : Chuỗi ngọc Bát quái --> orginal Chương 1276 : Khí vận Sở ma --> orginal Chương 1277 : Tiểu tiên vượt qua mạnh mẽ suy diễn --> orginal Chương 1278 : Long văn thẩm quỷ --> orginal Chương 1279 : Hoàng tộc Âm Tâm --> orginal Chương 1280 : Sương mù giang cũ --> orginal Chương 1281 : Đen Toại Quỷ Chảy --> orginal Chương 1282 : Thôi diễn sơ hở cùng chia binh --> orginal Chương 1283 : Vô đạo nghiên cứu cùng tù phòng --> orginal Chương 1284 : Giận kiếm phá ngục --> orginal Chương 1285 : Lớn bạo tẩu đám Sát --> orginal Chương 1286 : Hoang dã Liệu Xương cốt --> orginal Chương 1287 : Không để ý trách niệm --> orginal Chương 1288 : Đãi ngộ danh sách --> orginal Chương 1289 : Tàn khốc nhất khủng bố thế giới --> orginal Chương 1290 : Lớn Quỷ Thôi diễn --> orginal Chương 1291 : Quyền hạn bóng tối --> orginal Chương 1292 : Người sống rợn kế --> orginal Chương 1293 : Khắp nơi tà Răng nanh --> orginal Chương 1294 : Bấu víu Điêu Thăm dò linh --> orginal Chương 1295 : 濒 sắp lớn hiểm --> orginal Chương 1296 : Khác khí ma giả bộ --> orginal Chương 1297 : Lớn có thể điên nổ --> orginal Chương 1298 : Trang bị hệ lớn uy hiếp --> orginal Chương 1299 : Oán khí hối Bóng đè --> orginal Chương 1300 : Thử gương nhảy thi thể --> orginal Chương 1301 : Nam một chưa rọi --> orginal Chương 1302 : Sâm Xa Hồng Môn Yến --> orginal Chương 1303 : Trang phục nháo quỷ xưởng --> orginal Chương 1304 : Tiếng kêu thét xoay tròn cửa --> orginal Chương 1305 : Chết 妪 ra không --> orginal Chương 1306 : Trách mặt dọa hồn --> orginal Chương 1307 : Tà trượng --> orginal Chương 1308 : Thực đầu --> orginal Chương 1309 : Nguyền rủa quỷ sơ hiện --> orginal Chương 1310 : Ám xưởng âm người --> orginal Chương 1311 : Bò thang lớn khói 囱 --> orginal Chương 1312 : Cử chỉ đầu mãnh quỷ --> orginal Chương 1313 : Nữ nguyền rủa hóa thân --> orginal Chương 1314 : Không phải quỷ không phải người --> orginal Chương 1315 : Quỷ Ý nhiều nặng --> orginal Chương 1316 : Chết hủy nguyền rủa --> orginal Chương 1317 : Âm Bóng đè Từ điển --> orginal Chương 1318 : Cửa ải Thiết môn --> orginal Chương 1319 : Rồng nước đầu --> orginal Chương 1320 : Một cái sức lực chém --> orginal Chương 1321 : Thu phách hồn nguyền rủa --> orginal Chương 1322 : Trách nói mây mù --> orginal Chương 1323 : Ngược lại xông oán ổ --> orginal Chương 1324 : Niết Tịch Thật như --> orginal Chương 1325 : Vạn gương thả đuổi --> orginal Chương 1326 : Hòm thuyền dùi đạn --> orginal Chương 1327 : Kiếm ý xưng hùng --> orginal Chương 1328 : Âm hồn thưởng thì đổi --> orginal Chương 1329 : Giấu hoạn cùng phần thưởng ngoài định mức --> orginal Chương 1330 : Vùi lấp Rơi mộ u --> orginal Chương 1331 : Hoa văn lập phương --> orginal Chương 1332 : Bia Lăng Lầu âm --> orginal Chương 1333 : Quỷ Đồng Vượt qua khác tiến hoá --> orginal Chương 1334 : Đầu Mồi Cạm bẫy lớn --> orginal Chương 1335 : Trấn quốc cự vô phách --> orginal Chương 1336 : Người sống bản niệm tuyến --> orginal Chương 1337 : Điều khiển từ xa liên hoàn Giáp --> orginal Chương 1338 : Ai dị thế giới không biết quân --> orginal Chương 1339 : Giáp ma --> orginal Chương 1340 : Ngưỡng mộ đã lâu tú chỉ số thông minh --> orginal Chương 1341 : Đỉnh tiêm nhất nhi bản lĩnh --> orginal Chương 1342 : Trung giai lục địa --> orginal Chương 1343 : Quyền như núi lửa --> orginal Chương 1344 : Dần dần thần chết tiếp cận --> orginal Chương 1345 : Di rơi Gốm sứ Bát --> orginal Chương 1346 : Hố con nít --> orginal Chương 1347 : Tuần đường đi ức chớ --> orginal Chương 1348 : Nắm quyền ám tranh --> orginal Chương 1349 : Dịch tuyến trăm phần một --> orginal Chương 1350 : Đạp Mạc Âm dương khó đo --> orginal Chương 1351 : Đưa hồn đầu trâu ngựa mặt --> orginal Chương 1352 : Quy tâm tựa như mũi tên --> orginal Chương 1353 : Lờ mờ khi cha cùng rợn chạy trốn thi thể --> orginal Chương 1354 : Người hôn mê bảo hộ những gì --> orginal Chương 1355 : Sấm chớp bầu trời trong xanh một tiếng hô --> orginal Chương 1356 : Nếu ấm trăm chuyển ngàn lượt(lên) --> orginal Chương 1357 : Nếu ấm trăm chuyển ngàn lượt(trong) --> orginal Chương 1358 : Nếu ấm trăm chuyển ngàn lượt(dưới) --> orginal Chương 1359 : Rực rỡ ngày thường --> orginal Chương 1360 : Giận hương quỷ oán --> orginal Chương 1361 : 贡Vòng tay Hội trợ --> orginal Chương 1362 : Vượt qua hung âm 厦 --> orginal Chương 1363 : Nữ Hồn Tinh --> orginal Chương 1364 : Nhã Manh Sụp đổ --> orginal Chương 1365 : Quỷ âm câu hồn --> orginal Chương 1366 : Quỷ ảnh tóc đen --> orginal Chương 1367 : Hồn phấn sao sáng sẽ --> orginal Chương 1368 : Xanh mắt người gỗ --> orginal Chương 1369 : Tử vong diễn xuất --> orginal Chương 1370 : Ngơ ngẩn đầu xanh --> orginal Chương 1371 : Chấp niệm rõ ràng quỷ --> orginal Chương 1372 : Người gỗ Thính --> orginal Chương 1373 : Mạng sống tín vật --> orginal Chương 1374 : Thiếu hiệp xin dừng bước --> orginal Chương 1375 : Phố đi bộ tà linh --> orginal Chương 1376 : Thu hồn Vui Con mắt --> orginal Chương 1377 : Tóc hung lưỡi dao --> orginal Chương 1378 : Sương mù âm chỗ sâu --> orginal Chương 1379 : Bốn chỉ sư huynh --> orginal Chương 1380 : Sáu tầng dưới đất Quỷ Ảnh --> orginal Chương 1381 : Quỷ Tân Mãn đường --> orginal Chương 1382 : Âm người hát đài --> orginal Chương 1383 : Xương sống điên dại --> orginal Chương 1384 : Đạp tường Quỷ Được --> orginal Chương 1385 : Ngồi thang run sợ hồn --> orginal Chương 1386 : Nằm bò thi thể tràng --> orginal Chương 1387 : Rợn Nháy mắt Đổi --> orginal Chương 1388 : Lại Lấy được U hồn --> orginal Chương 1389 : Lớn hiểm hẹp thang --> orginal Chương 1390 : Ma quỷ hai mươi chín tầng đường --> orginal Chương 1391 : Tà tuyệt thần giữ cửa --> orginal Chương 1392 : Quỷ giáp đao Tua --> orginal Chương 1393 : Vàng Đà Ngàn cánh tay --> orginal Chương 1394 : Sát Sương mù mê đường đi --> orginal Chương 1395 : Quỷ Giữa chết rừng --> orginal Chương 1396 : Ám khu sổ sinh tử --> orginal Chương 1397 : Bí văn Địa Phủ --> orginal Chương 1398 : Suối Hoa Kiều --> orginal Chương 1399 : Đá ngồi tăng --> orginal Chương 1400 : Bồ Tát cất nhắc --> orginal Chương 1401 : Ám núi vương thế --> orginal Chương 1402 : Địa ngục khó không --> orginal Chương 1403 : Con kiến Pháp Tướng --> orginal Chương 1404 : Hằng tinh thiên tai --> orginal Chương 1405 : Đãng ma hình chiếu --> orginal Chương 1406 : Bạo chưởng quạt bay --> orginal Chương 1407 : Suối bên/vừa hội hợp --> orginal Chương 1408 : Hài Linh trách trứng --> orginal Chương 1409 : Gạt Dọa huyền trách --> orginal Chương 1410 : Tám pháp sư giấy dầu --> orginal Chương 1411 : Đố kị Ruột ác nữ --> orginal Chương 1412 : Săn Mắt --> orginal Chương 1413 : Ám âm --> orginal Chương 1414 : Mưu tính thầy --> orginal Chương 1415 : Lớn nuốt Đầu --> orginal Chương 1416 : Ý đồ lão quỷ --> orginal Chương 1417 : Đại lễ hai phần nửa --> orginal Chương 1418 : Siêu cấp cổ quái --> orginal Chương 1419 : Lại trấn thi vương --> orginal Chương 1420 : Họa lớn bóng --> orginal Chương 1421 : Lỗ hổng cao nhân --> orginal Chương 1422 : Diệt dưới Lâm thành --> orginal Chương 1423 : Nhanh chóng Điện tập kết --> orginal Chương 1424 : Nhân gian tai họa vực --> orginal Chương 1425 : Nửa năm sai/lầm/nhầm lẫn vị --> orginal Chương 1426 : Long Hổ sơn môn --> orginal Chương 1427 : Đang 咖 đỉnh lực --> orginal Chương 1428 : Chạy trốn thành kinh thiên dưới --> orginal Chương 1429 : Độc tôn Thống Chính tà --> orginal Chương 1430 : Người quỷ thịnh hội (lên) --> orginal Chương 1431 : Người quỷ thịnh hội (dưới) --> orginal Chương 1432 : Không gian ngày tàn --> orginal Chương 1433 : Chúng 巩 tràng --> orginal Chương 1434 : Thang ngục ma môn --> orginal Chương 1435 : Minh tà ra lồng --> orginal Chương 1436 : Âm thế rào rạt --> orginal Chương 1437 : Lớn đám hành gia --> orginal Chương 1438 : Âm người ám khí móng tay --> orginal Chương 1439 : Xoải bước Tộc nửa bước kết nối --> orginal Chương 1440 : Sâu có quỷ --> orginal Chương 1441 : Cổ trận ngàn ma --> orginal Chương 1442 : Bổn đế từ bi --> orginal Chương 1443 : Âm ma châu kiếp --> orginal Chương 1444 : Pháp thọ núi --> orginal Chương 1445 : Hình người lôi --> orginal Chương 1446 : Quỷ vương người hầu --> orginal Chương 1447 : Hại lấy bỏ --> orginal Chương 1448 : Càng luật Bắt Bắt --> orginal Chương 1449 : Trăm vương hàng --> orginal Chương 1450 : Đại quái vương --> orginal Chương 1451 : Diệt nói phu --> orginal Chương 1452 : Quỷ Lời cách nhàn --> orginal Chương 1453 : Đại năng Mất Màn --> orginal Chương 1454 : Âm gian tốc xâm --> orginal Chương 1455 : Đồ đệ chạy loạn --> orginal Chương 1456 : Tai họa ương lão lĩnh --> orginal Chương 1457 : Phòng trống rỗng tìm đồ --> orginal Chương 1458 : Lớn bạo đánh mất hồn --> orginal Chương 1459 : Hàng mai mối giới ám đổi --> orginal Chương 1460 : Ám thuật đọ sức --> orginal Chương 1461 : Ác ma lợi dụng --> orginal Chương 1462 : Lặn Lớn xoay ngược --> orginal Chương 1463 : Cho mượn đời lớn thuật --> orginal Chương 1464 : Âm mạng điên dại --> orginal Chương 1465 : Xoải bước Không giáng thế --> orginal Chương 1466 : Khác rừng lột xác --> orginal Chương 1467 : Kinh thế đan xen --> orginal Chương 1468 : Vượt qua Sát Đem sắp --> orginal Chương 1469 : Xuất thế áo choàng đỏ --> orginal Chương 1470 : Khác Tung Mẹ con --> orginal Chương 1471 : Đôi đời đuổi vu --> orginal Chương 1472 : Ma quỷ khó lường --> orginal Chương 1473 : Âm Phi vội tìm --> orginal Chương 1474 : Tin giám không có sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 1475 : Ma niệm vô biên --> orginal Chương 1476 : Thay mặt nguồn lòng diễn (lên) --> orginal Chương 1477 : Thay mặt nguồn lòng diễn (dưới) --> orginal Chương 1478 : Lớn săn hồn chín Sát (lên) --> orginal Chương 1479 : Lớn săn hồn chín Sát (dưới) --> orginal Chương 1480 : Đoạt quả Già Lam Yết Đế (lên) --> orginal Chương 1481 : Đoạt quả Già Lam Yết Đế (dưới) --> orginal Chương 1482 : Trấn quỷ 役 --> orginal Chương 1483 : Kiếp hồn Lục --> orginal Chương 1484 : Sâu nước âm hình --> orginal Chương 1485 : Chí dương ầm --> orginal Chương 1486 : Hòm âm hoàng --> orginal Chương 1487 : Chín đánh ma --> orginal Chương 1488 : Ăn đất ma quỷ --> orginal Chương 1489 : Địa ngục lớn thu hồi --> orginal Chương 1490 : Không kỳ quỷ gặp --> orginal Chương 1491 : Giấu gỗ mạo hiểm --> orginal Chương 1492 : Hung vực đống hoang tàn --> orginal Chương 1493 : Trộm Nghe bạo tin --> orginal Chương 1494 : Thuận nước đẩy thuyền mưu 邙 --> orginal Chương 1495 : Đỏ 坞Tay lái Điển Dốc núi Cung --> orginal Chương 1496 : Điện đường cao nhân --> orginal Chương 1497 : Quấy rầy ba Ngày Đêm --> orginal Chương 1498 : Nhặt 掇 oán hồn --> orginal Chương 1499 : Bóng bàn kiếm gỗ --> orginal Chương 1500 : Tên quỷ ngự Sâm La --> orginal Chương 1501 : Xuất quan Đồ Mai Quân --> orginal Chương 1502 : Thề độc thụ pháp --> orginal Chương 1503 : Quyết tổ không có dắt --> orginal Chương 1504 : Nhẹ giả bộ thoải mái --> orginal Chương 1505 : Đại đế tông cuốn sạch --> orginal Chương 1506 : Quang diễm vạn trượng (một) --> orginal Chương 1507 : Quang diễm vạn trượng (hai) --> orginal Chương 1508 : Quang diễm vạn trượng (ba) --> orginal Chương 1509 : Quang diễm vạn trượng (bốn) --> orginal Chương 1510 : Thầy bởi vì lớn phản bội --> orginal Chương 1511 : Ma xông quỷ trận --> orginal Chương 1512 : Ám nói Lừa dối Nghiệt --> orginal Chương 1513 : Cho đòi đầu hình uy --> orginal Chương 1514 : Thúy máu Khiếp sợ Cười --> orginal Chương 1515 : Nanh vuốt trúc 椤 --> orginal Chương 1516 : Lấy đầu thanh cửa --> orginal Chương 1517 : Cho mượn vương kiếm khí --> orginal Chương 1518 : Cực đế nhận --> orginal Chương 1519 : Khủng bố tâm tư --> orginal Chương 1520 : Quỷ dị lớn bùn đầm --> orginal Chương 1521 : Manh mối thí nghiệm --> orginal Chương 1522 : Quỷ Nghi vây khốn cục --> orginal Chương 1523 : Hậu thủ giấu dốt --> orginal Chương 1524 : Mạng nguyền rủa hồn thi thể ổ --> orginal Chương 1525 : Lớn ngự ba Thạch tổ --> orginal Chương 1526 : Thông thần trấn tà lệnh bài --> orginal Chương 1527 : Tập Hồn lớn bạo tẩu --> orginal Chương 1528 : Đến quỷ đỉnh phong --> orginal Chương 1529 : Lớn gỗ chống trời --> orginal Chương 1530 : Đỏ Ngọn lửa Chém lôi Xá Khiến --> orginal Chương 1531 : Tối đen như quỷ --> orginal Chương 1532 : Đế đao quỷ kiếm --> orginal Chương 1533 : Người giấy dưới kiếp vân --> orginal Chương 1534 : Chỉ mai ranh giới sinh tử --> orginal Chương 1535 : Tia chớp trong quỷ hùng --> orginal Chương 1536 : Vàng tay đồng thau --> orginal Chương 1537 : Âm linh cảm ứng --> orginal Chương 1538 : Âm nặng sắp --> orginal Chương 1539 : Cú tụ họp vực --> orginal Chương 1540 : Tôn điện xanh Tồn Thân --> orginal Chương 1541 : Quỷ vực thứ nhất lớn khiến --> orginal Chương 1542 : Trạm kiểm soát đại đạo --> orginal Chương 1543 : Lớn lên lớn ngồi xuống Khống --> orginal Chương 1544 : Tiên thiên quẻ vương số --> orginal Chương 1545 : Xa vung khắc phục hậu quả --> orginal Chương 1546 : Phục Phái lớn chấn động --> orginal Chương 1547 : Xương cốt tộc tai hoạ --> orginal Chương 1548 : Kỳ vật nửa tay --> orginal Chương 1549 : Đêm Phó 噩 hộ --> orginal Chương 1550 : Thi thể huống tà ngủ --> orginal Chương 1551 : Đồng Tích Ba hồn Lục --> orginal Chương 1552 : Sương mù đầm hồn ảnh --> orginal Chương 1553 : Mặt quỷ Rét Máu --> orginal Chương 1554 : Khai đàn vượt qua hạn thăm dò linh --> orginal Chương 1555 : Âm HànhThạch Lộ --> orginal Chương 1556 : Vui cực nửa viên đầu --> orginal Chương 1557 : Âm người đợi gả lẩm bẩm --> orginal Chương 1558 : Oán chỉ quản sự 崔 --> orginal Chương 1559 : Hành cung gió Rét Dốc núi --> orginal Chương 1560 : Vẹo Cổ Mũ nuốt quỷ --> orginal Chương 1561 : Nghiêng | liếc xéo 缆 qua Mờ mịt Mù mịt --> orginal Chương 1562 : Tạp ngư kiêng kị --> orginal Chương 1563 : Mới phủ mũi đao nhi --> orginal Chương 1564 : Ám trận truy hồn --> orginal Chương 1565 : Người sống ác gần --> orginal Chương 1566 : Bắt nạt/ức hiếp quỷ quá quá mức --> orginal Chương 1567 : Dưới vuốt điên hồn --> orginal Chương 1568 : Sương mù Tuyền --> orginal Chương 1569 : Rồng đen Cứ --> orginal Chương 1570 : Mặc giới tháp --> orginal Chương 1571 : Sợ Nặng dạo chơi --> orginal Chương 1572 : Yên dùng trâu đao --> orginal Chương 1573 : Tà đổi thuật Khoen --> orginal Chương 1574 : Máu khải Máng --> orginal Chương 1575 : Một niệm gấm vóc chiến tranh --> orginal Chương 1576 : Bươm bướm trắng bệch kết --> orginal Chương 1577 : Lạnh giày phòng trẻ nít --> orginal Chương 1578 : Quỷ Nói dối Âm mưu --> orginal Chương 1579 : Đỏ miệng răng trắng Chỉ Cực --> orginal Chương 1580 : Cú bá tuyệt đường --> orginal Chương 1581 : Tiền đồ sứ giả --> orginal Chương 1582 : Diệt xương cốt chấn đời --> orginal Chương 1583 : Diêm La khóa ma sau lưng --> orginal Chương 1584 : Ngày bôi ranh giới --> orginal Chương 1585 : Điên loạn gió mây Lục --> orginal Chương 1586 : Phương Nhu cho mượn thi thể nhớ --> orginal Chương 1587 : Phù cửa lớn lấp lánh mở --> orginal Chương 1588 : Dị giới đại năng (lên) --> orginal Chương 1589 : Dị giới đại năng (dưới) --> orginal Chương 1590 : Tay Cái Thiên --> orginal Chương 1591 : Đại quyết chiến Mao Sơn (một) --> orginal Chương 1592 : Đại quyết chiến Mao Sơn (hai) --> orginal Chương 1593 : Đại quyết chiến Mao Sơn (ba) --> orginal Chương 1594 : Đại quyết chiến Mao Sơn (bốn) --> orginal Chương 1595 : Đại quyết chiến Mao Sơn (năm) --> orginal Chương 1596 : Đại quyết chiến Mao Sơn (sáu) --> orginal Chương 1597 : Đại quyết chiến Mao Sơn (bảy) --> orginal Chương 1598 : Đại quyết chiến Mao Sơn (tám) --> orginal Chương 1599 : Đại quyết chiến Mao Sơn (chín) --> orginal Chương 1600 : Đại quyết chiến Mao Sơn (mười) --> orginal Chương 1601 : Cuối cùng giải mã (lên) --> orginal Chương 1602 : Cuối cùng giải mã (trong) --> orginal Chương 1603 : Cuối cùng giải mã (dưới) --> orginal Chương 1604 : Đại viên mãn (cuối cùng chương) --> orginal Dồn Độc giả tôn kính --> orginal Địa Phủ sách mới tuần linh 倌 đã ở nghiền sắt tiếng Trung lưới tuyên bố --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-03 19:30:11