Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Họa Mãn Điền Viên giản giới:      Huyền Diệu Nhi từ họa gia đương đại, xuyên qua đến nhà đồ bốn vách Nông gia cổ đại,      chẳng qua không quan hệ, bản thân chỉ cần một khoản ở tay, không sợ kiếm không đến thỏi bạc.
画满田园简介:    玄妙儿从当代画家,穿越到了家徒四壁的古代农家,    不过没关系,自己只要一笔在手,不怕赚不来银子。


     chấp bút:
    执笔:


     vẽ một bức giang sơn vạn dặm,      vẽ một bức gấm thêu ruộng vườn.
    画一幅万里江山,    画一幅锦绣田园。


     vẽ một bức ngọc vàng mãn đường,      vẽ một bức gấm sắt cùng kêu.
    画一幅金玉满堂,    画一幅锦瑟和鸣。


    https://
-------------------------------------

    https://
-------------------------------------

Chương 1 : Xuyên qua đổi nông nữ --> orginal Chương 2 : Sâu cảm nhà ấm áp --> orginal Chương 3 : Đã tới thì an --> orginal Chương 4 : Lý giải vòng lớn cảnh --> orginal Chương 5 : Sinh tài râu có nói --> orginal Chương 6 : Gỗ lim điêu dây đeo --> orginal Chương 7 : Thanh người râu tự thanh --> orginal Chương 8 : Chứng minh ta trong sạch --> orginal Chương 9 : Té xỉu trốn tránh | núp | lẩn trốn trừng phạt --> orginal Chương 10 : Liễu Tiểu Đào bạn thân khuê phòng --> orginal Chương 11 : Mới gặp Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 12 : Có bên trong Tiền Tâm ổn --> orginal Chương 13 : Bảo châu có hôn ước --> orginal Chương 14 : Ổ đầu hiệu ứng --> orginal Chương 15 : Lúc này có chút loạn --> orginal Chương 16 : Bầu bạn ngươi đánh thái cực --> orginal Chương 17 : Đến cùng có nhiều đen --> orginal Chương 18 : Mới gặp Liễu Trụ Tử --> orginal Chương 19 : Chúi xuống sông có ẩn tình --> orginal Chương 20 : Trưởng tỷ chờ ta --> orginal Chương 21 : Huyền lão gia tử thuộc về --> orginal Chương 22 : Hôn sự lui không lui --> orginal Chương 23 : Quyết định không thối hôn --> orginal Chương 24 : Gặp gỡ nương nương khang --> orginal Chương 25 : Chị gái nam của ta --> orginal Chương 26 : Sự kiến giải của hội họa --> orginal Chương 27 : Chiếm lĩnh quỷ ốc con --> orginal Chương 28 : Miếu rách thuộc về ta --> orginal Chương 29 : Như nào tới chu toàn --> orginal Chương 30 : Có thể hay không mặc trở về --> orginal Chương 31 : Dưới Thường Gia sính lễ --> orginal Chương 32 : Đàm Tâm bạn thân khuê phòng chuyện --> orginal Chương 33 : Kiếm tiền mới đường con --> orginal Chương 34 : Lại gặp Hoa đại thiếu --> orginal Chương 35 : Lại muốn thưởng thỏi bạc --> orginal Chương 36 : Trước khi ngẫu ngộ lầu xanh --> orginal Chương 37 : Vì sao, phải giải thích --> orginal Chương 38 : Ta yêu hái đậu góc --> orginal Chương 39 : Các lòng quỷ tâm tư --> orginal Chương 40 : Ta nhưng không ăn thiệt thòi --> orginal Chương 41 : Phân công cần rõ ràng --> orginal Chương 42 : 4 lang muốn đọc sách --> orginal Chương 43 : Đưa cơm đi lúa ruộng --> orginal Chương 44 : Phụ thân bị thương --> orginal Chương 45 : Mẫu thân sinh em trai --> orginal Chương 46 : Tốt bụng nhận sinh bà --> orginal Chương 47 : Trong lòng ân oán nhớ --> orginal Chương 48 : Tuyệt đối không ăn thiệt thòi --> orginal Chương 49 : Ta cũng phải tác lấy --> orginal Chương 50 : Tiểu đệ gọi mập mạp --> orginal Chương 51 : Thịt gà tham chết ngươi --> orginal Chương 52 : Thịt gà dẫn sóng gió --> orginal Chương 53 : Cảm tình của đại tỷ --> orginal Chương 54 : Cổ nhân thật chín sớm --> orginal Chương 55 : Mẹ con sinh ngại khe --> orginal Chương 56 : Từ trước đến nay không tiêu dừng --> orginal Chương 57 : Lại là cũ biết nhau --> orginal Chương 58 : Ta nghĩ lý giải ngươi --> orginal Chương 59 : Sự bẩn thỉu của Hoa phủ --> orginal Chương 60 : Ta cũng có thể làm đồ ăn --> orginal Chương 61 : Vương thị cáo đen trạng cầu đầu đặt 1 càng --> orginal Chương 62 : Dám đánh chủ ý ta 2 càng --> orginal Chương 63 : Mang lợi đòi đi ra 3 càng --> orginal Chương 64 : Hoa đại thiếu xiêu lòng 4 càng --> orginal Chương 65 : Cho bên ngươi góc đoán --> orginal Chương 66 : Ngoại tổ mẫu đến --> orginal Chương 67 : Sự dụng tâm của Ngô thị --> orginal Chương 68 : Củi lửa không đủ --> orginal Chương 69 : Sự ích kỷ của tổ phụ --> orginal Chương 70 : Mới gặp huyền đại cô --> orginal Chương 71 : Chân thành quan tâm --> orginal Chương 72 : Gù con cha đại cô --> orginal Chương 73 : Lên phòng lại lên chuyện --> orginal Chương 74 : Lại muốn bán mập mạp --> orginal Chương 75 : Hoa đại thiếu giúp đỡ --> orginal Chương 76 : Thật muốn phận gia --> orginal Chương 76 : Quyết ý muốn phận gia --> orginal Chương 78 : (thương thảo trong phận gia || trong phận gia thương thảo) --> orginal Chương 79 : Tiếp tục nói phận gia --> orginal Chương 80 : Cuối cùng phận gia --> orginal Chương 81 : Bắt đầu tân sinh sống --> orginal Chương 82 : Vì cái bánh bao --> orginal Chương 83 : Lân bên trong quan tâm --> orginal Chương 84 : Lần nữa lên nồi bếp --> orginal Chương 85 : Đàm Tâm mẹ con chuyện --> orginal Chương 86 : Bi thương của Mã thị --> orginal Chương 87 : Phó ước Tuý Tiên lầu --> orginal Chương 88 : Chính là tiểu nha đầu --> orginal Chương 89 : Hôm nay lớn mua sắm --> orginal Chương 90 : Nhiều chuyện hàng xóm --> orginal Chương 91 : Tâm nhãn của ai nhỏ --> orginal Chương 92 : Cho mặt không cần mặt --> orginal Chương 93 : Có thể hay không tiêu dừng --> orginal Chương 94 : Huyền Thanh Nhi bị thương --> orginal Chương 95 : Miễn không được rơi sẹo --> orginal Chương 96 : Nhỏ mộng tưởng tướng quân --> orginal Chương 97 : Lại gặp Liễu Trụ Tử --> orginal Chương 98 : Khó hiểu ăn dấm --> orginal Chương 99 : Năm trước mò 1 bút --> orginal Chương 100 : Chuẩn bị vẽ năm vẽ --> orginal Chương 101 : Muốn chưng bánh bao lâu --> orginal Chương 102 : Cảm khái những ngày tốt đẹp --> orginal Chương 103 : Bắt đầu vẽ năm vẽ --> orginal Chương 104 : Nhà đại cô xảy ra chuyện --> orginal Chương 105 : Cứu chữa biểu ca nhỏ --> orginal Chương 106 : Hoa Kế Nghiệp ra tay --> orginal Chương 107 : Lại gặp Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 108 : Lần đầu bán năm vẽ --> orginal Chương 109 : Thăm dò thăm Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 110 : Tổ phụ ích kỷ --> orginal Chương 111 : Cha con lời bất hòa --> orginal Chương 112 : Lão 2 miệng đánh lộn --> orginal Chương 113 : Huyền Thanh Nhi hủy vẽ --> orginal Chương 114 : Lên phòng không nhận sổ sách --> orginal Chương 115 : Đi trên trấn cần tiền --> orginal Chương 116 : Đây là nháo dạng nào --> orginal Chương 117 : 3 phòng tâm cơ --> orginal Chương 118 : Dã tâm bại lộ --> orginal Chương 119 : Muốn cùng ngươi hợp tác --> orginal Chương 120 : Thật tức giận --> orginal Chương 121 : 3 ngày sau quyết định --> orginal Chương 122 : Huyền Văn Thành trở về --> orginal Chương 123 : Phản đối kiên quyết --> orginal Chương 124 : Đè ngươi 3 phần lý --> orginal Chương 125 : 2 chú cùng Ngụy Hân --> orginal Chương 126 : 0 say tìm lên cửa --> orginal Chương 127 : Đừng trong lòng mắng ta --> orginal Chương 128 : Hợp tác rất thuận lợi --> orginal Chương 129 : Lý Mộng Tiên đưa giày --> orginal Chương 130 : Chị em làm hoa lụa --> orginal Chương 131 : Như nào chia thu ích --> orginal Chương 132 : Vì sao, như vậy chia --> orginal Chương 133 : Sơ năm ngoái vẽ phường --> orginal Chương 134 : Trong lòng lại mắng ta --> orginal Chương 135 : Hoa lụa kiếm tiền --> orginal Chương 136 : Say hay thư họa phường --> orginal Chương 137 : Chuẩn bị làm năm bánh ngọt --> orginal Chương 138 : Cả nhà tóm lại | luôn động viên --> orginal Chương 139 : Huyền Thanh Nhi tới cầu --> orginal Chương 140 : Mã thị cẩn thận mắt --> orginal Chương 141 : Huyền Tử Nhi gây sự --> orginal Chương 142 : Nhỏ tươi thịt trêu ghẹo --> orginal Chương 143 : Đi trên trấn đưa lễ --> orginal Chương 144 : Tuỳ ý cơm cục --> orginal Chương 145 : Lão gia xưng hô này --> orginal Chương 146 : Có chút không chân thật --> orginal Chương 147 : Bắt nhà tước nhi đi --> orginal Chương 148 : 5 phòng tính kế nhỏ --> orginal Chương 149 : Không được không nghi ngờ --> orginal Chương 150 : Phùng thị lại đến thêm càng lâu ~~~ --> orginal Chương 151 : Điểm kia nhỏ đem đùa --> orginal Chương 152 : Phương thuốc đưa ngươi --> orginal Chương 153 : Đi nhận đại tỷ --> orginal Chương 154 : Như nào nói điều kiện 4 càng ~~~ --> orginal thứ 155 cuối cùng cùng cách --> orginal Chương 156 : Đại tỷ về nhà --> orginal Chương 157 : 1 nhà đoàn tụ --> orginal Chương 158 : Ta không phải goá phụ --> orginal Chương 159 : Mẹ 3 tán ngẫu tâm tư --> orginal Chương 160 : Huyền Linh Nhi dung nhập --> orginal Chương 161 : Còn là xong bích thân --> orginal Chương 162 : Huyền Thanh Nhi làm phản --> orginal Chương 163 : Cuối cùng yên tâm --> orginal Chương 164 : Huyền Thanh Nhi về nhà lại thêm càng lâu ~~~ --> orginal Chương 165 : Mặt để cho chó ăn --> orginal Chương 166 : Cho mặt không cần mặt --> orginal Chương 167 : Cảm tình của đại tỷ cùng thị bích thêm càng --> orginal Chương 168 : Nhà mới trên trấn --> orginal Chương 169 : Bố cục của nhà mới --> orginal Chương 170 : Cùng 0 mực giao lòng --> orginal Chương 171 : Ngày trở nên tốt --> orginal Chương 172 : Bà già cháu hạ nhân --> orginal Chương 173 : Lên phòng quấn Hoa Dung --> orginal Chương 174 : Cùng Đàm Tâm Hoa Dung thêm càng ~~~ --> orginal Chương 175 : Cởi bỏ tâm kết --> orginal thứ 176 đi nhà mới nhỏ ở --> orginal thứ 177 sự vui mừng của nhà mới --> orginal thứ 178 tiệc mời Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 179 : 1 dừng đoàn viên tiệc --> orginal Chương 180 : Thăm dò thăm Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 181 : Còn là đứa bé a --> orginal Chương 182 : Khám phá thân phận ngươi --> orginal Chương 183 : Trừng phạt 0 tuyết --> orginal Chương 184 : Có người trông mà thèm --> orginal Chương 185 : Lên trong phòng nội chiến --> orginal Chương 186 : Phùng thị tới tố khổ --> orginal Chương 187 : Mã thị không bình thường --> orginal Chương 188 : Đi nhà đại cô lâu --> orginal Chương 189 : Nhà đại cô gần huống --> orginal Chương 190 : Đoàn kết 1 nhà --> orginal Chương 191 : Lớn lang lại đưa lễ --> orginal Chương 192 : Đại tỷ bị trêu ghẹo --> orginal Chương 193 : Đần đần đại ca --> orginal Chương 194 : Lại thấy Liễu Trụ Tử --> orginal Chương 195 : Cái năm mới thứ 1 --> orginal Chương 196 : Phúc sủi cảo chọc họa thêm càng --> orginal Chương 197 : Sóng gió sủi cảo tiếp theo --> orginal Chương 198 : Còn là đánh chủ ý --> orginal Chương 199 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 200 : Bên trong này có ẩn tình --> orginal Chương 201 : Thay bên ngoài tổ nhà nghĩ --> orginal Chương 202 : Tham lam đơn chị dâu --> orginal Chương 203 : Phận gia ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 204 : Lên phòng lấy lòng --> orginal Chương 205 : Phận gia chúng ta --> orginal Chương 206 : 2 già đi trên trấn --> orginal Chương 207 : Gì cũng không cho ngươi --> orginal Chương 208 : Huyền Bảo Châu nháo yêu 5 càng đến --> orginal Chương 209 : Vẫn là không từ bỏ ý định --> orginal Chương 210 : 3 phòng tới nhận cửa --> orginal Chương 211 : Trương thị nghèo quăng quật --> orginal Chương 212 : Huyền Bảo Châu trộm trộm --> orginal Chương 213 : Trương thị tái sinh nữ --> orginal Chương 214 : Người nào đó lại đến --> orginal Chương 215 : Ăn bản thân dấm --> orginal Chương 216 : Người không cần mặt --> orginal Chương 217 : 3 phòng lòng nữ nhân --> orginal Chương 218 : 15 lượt nhà cũ --> orginal Chương 219 : Lăn băng cùng lửa trại --> orginal Chương 220 : Này coi như là tình địch --> orginal Chương 221 : Lưu thị thấy Ngụy Hân 4 càng đến --> orginal Chương 222 : Bắt đầu vẽ đồ sách --> orginal Chương 223 : Mua ruộng đưa lâu --> orginal Chương 224 : Đây là làm/giở trò cười sao --> orginal Chương 225 : Các lòng quỷ tâm tư --> orginal Chương 226 : Hiểu chuyện lớn lang 5 càng đến --> orginal Chương 227 : Ồn ào nháo trăng tròn --> orginal Chương 228 : Chị em dâu tới trên trấn --> orginal Chương 229 : Đây không phải là ngẫu ngộ --> orginal Chương 230 : Chuẩn bị nhận đại cô --> orginal Chương 231 : Phùng thị để mật báo 3 càng đến --> orginal Chương 232 : Đại cô tới trên trấn --> orginal Chương 233 : Thế nhưng nếu đổi công --> orginal Chương 234 : Liền dầu muối không vào --> orginal Chương 235 : Say hay ấn nhuộm phường 4 càng đến --> orginal Chương 236 : Vì cô chú nghĩ --> orginal Chương 237 : Cảm động đến khóc --> orginal Chương 238 : Chị em mở cửa hàng --> orginal Chương 239 : Quy hoạch của cửa hàng --> orginal Chương 240 : Sáng trong đi tế tổ --> orginal Chương 241 : Nghĩ Cưu Chiếm Thước Sào --> orginal Chương 242 : Nghĩ tiền trạm hậu tấu --> orginal Chương 243 : Vô sỉ lên phòng --> orginal Chương 244 : Chôn dưới tai hoạ ngầm --> orginal Chương 245 : Quy hoạch nhà mới đồ --> orginal Chương 246 : 0 mực biết bao nhiêu --> orginal Chương 247 : Đúng 0 say lý giải --> orginal Chương 248 : Đây cũng không phải ngươi --> orginal Chương 249 : Cái này cũng siêng ăn dấm --> orginal Chương 250 : Dấm sức thật không nhỏ --> orginal Chương 251 : Ngươi cũng có biểu muội --> orginal Chương 252 : Đúng lên phòng cảnh giác --> orginal Chương 253 : Vẽ quán kế hoạch --> orginal Chương 254 : 2 con gái khác biệt --> orginal Chương 255 : Mở minh thân nhân --> orginal Chương 256 : Lên phòng đều đến --> orginal Chương 257 : Anh em ruột tình sâu --> orginal Chương 258 : Đều là vẹo ruột --> orginal Chương 259 : Khóc tố năm trước chuyện 3 càng --> orginal Chương 260 : Chuẩn bị khoa khảo 4 càng đến --> orginal Chương 261 : Sự dơ bẩn của Thường Gia --> orginal Chương 262 : Tiểu cô đại hôn trước --> orginal Chương 263 : Thân sự Lý Mộng Tiên --> orginal Chương 264 : Lại đến kỳ lạ --> orginal Chương 265 : Kỳ lạ năm năm có 5 càng đến --> orginal Chương 266 : Sự tính toán của lá sen --> orginal Chương 267 : Chịu đánh không đủ đi --> orginal Chương 268 : Huyền Bảo Châu đại hôn --> orginal Chương 269 : Nhà sau sâu tựa như biển --> orginal Chương 270 : Tránh thoát tính kế --> orginal Chương 271 : Mắt cao đừng tay thấp --> orginal Chương 272 : Bảo châu sau khi cưới --> orginal Chương 273 : Huyền Bảo Châu lại mặt 3 càng --> orginal Chương 274 : Huyền Bảo Châu khóc tố 4 càng --> orginal Chương 275 : 5 lang nghe cửa sổ căn --> orginal Chương 276 : Hoa Kế Nghiệp xiêu lòng --> orginal Chương 277 : Con minh anh tỏ thái độ 3 càng --> orginal Chương 278 : Lòng của Ngụy Hân chua --> orginal Chương 279 : Sư phụ Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 280 : Vì ngươi sắp xếp tốt --> orginal (Chương 281 : Phương thuốc nhà ngươi) --> orginal Chương 282 : Giúp bán lạnh da --> orginal Chương 283 : Gia tài đại cô đường --> orginal Chương 284 : Bà bà cùng nàng dâu --> orginal Chương 285 : Tề tụ thủ công phòng --> orginal Chương 286 : Tiểu thư muội tới thăm --> orginal Chương 287 : Trong ca ca phản lão hoàn sinh 3 càng --> orginal Chương 288 : Trở về thôn báo vui 4 càng đến --> orginal Chương 289 : Bắt đầu xuân cày --> orginal Chương 290 : Phùng thị cũng làm yêu --> orginal Chương 291 : Muốn hát lớn đùa sao --> orginal Chương 292 : Lên phòng muốn loạn --> orginal Chương 293 : Ai cũng không bánh bao --> orginal Chương 294 : Ta cũng nghe cửa sổ theo/cùng --> orginal Chương 295 : Vò dấm ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 296 : Này liền cùng được rồi --> orginal Chương 297 : Cửa hàng sách cấu nghĩ --> orginal Chương 298 : Vẽ hà mấu chốt --> orginal Chương 299 : Lại nhắc lên hôn sự 4 càng --> orginal Chương 300 : Lên phòng phân phối chế 5 càng rồi --> orginal Chương 301 : Lại chà đạp lương thực --> orginal Chương 302 : Lên phòng nháo lật --> orginal Chương 303 : Hoa Kế Nghiệp tiểu biệt 3 càng --> orginal Chương 304 : 2 chú mở nghiệp 4 càng đến --> orginal Chương 305 : Lão 2 miệng xem nữ --> orginal Chương 306 : Sự đau khổ của bảo châu --> orginal Chương 307 : Mã thị đần thiếu 3 càng --> orginal Chương 308 : Huyền gia đang ngược lại mặt --> orginal Chương 309 : Lại cùng lên phòng ồn ào --> orginal Chương 310 : Thường hiên không nhận rõ thân 3 càng --> orginal Chương 311 : Khí phách thường hiên --> orginal Chương 312 : Tâm tư của Thường Gia --> orginal Chương 313 : Muốn học hội từ chối --> orginal Chương 314 : Công tức có đầu đuôi --> orginal Chương 315 : Mới gặp 9 Vương gia --> orginal Chương 316 : Căn điêu làm lễ vật 4 càng đến --> orginal Chương 317 : Ta là dựa thực lực --> orginal Chương 318 : Chúng ta hoà giải đi --> orginal Chương 319 : Không tiêu dừng thời điểm --> orginal Chương 320 : 1 sớm tới Đổ môn --> orginal Chương 321 : Kì phúc tịnh từ chùa 3 càng --> orginal Chương 322 : Duyên phận 0 năm 4 càng đến --> orginal Chương 323 : Lại tới bấu víu cành cao --> orginal Chương 324 : Thủ đoạn của Tiêu Cẩn --> orginal Chương 325 : Hưởng đủ người phúc --> orginal Chương 326 : 0 say trong phủ --> orginal Chương 327 : 0 say triển công phu --> orginal Chương 328 : Thủ công phòng mở nghiệp --> orginal Chương 329 : Vò dấm quá chua --> orginal Chương 330 : Minh tranh hoặc ám đấu --> orginal Chương 331 : Dứt khoát 3 càng --> orginal Chương 332 : Sự tiến bộ của đại tỷ --> orginal Chương 333 : Huyền Thanh Nhi dây dưa --> orginal Chương 334 : Đuổi đi Huyền Thanh Nhi --> orginal Chương 335 : Trợ giúp Chu Ngọc Quảng --> orginal Chương 336 : Đều nghĩ chiếm tiện nghi --> orginal Chương 337 : Đều tới giả làm người tốt --> orginal Chương 338 : Huyền Bảo Châu khoe khoang 3 càng --> orginal Chương 339 : Nô tì gọi 0 rơi 4 càng --> orginal Chương 340 : Cuối cùng lên xà 5 càng đến --> orginal Chương 341 : Không có chỗ không huyễn giàu --> orginal Chương 342 : So đo lên phòng --> orginal Chương 343 : Huyền Bảo Châu mất thể diện --> orginal Chương 344 : Nhà ai không làm phiền chuyện --> orginal Chương 345 : Tâm sự của Ngụy Hân 5 càng --> orginal Chương 346 : Dọa 1 lớn nhảy --> orginal Chương 347 : 0 rơi chán ghét ngươi --> orginal Chương 348 : Dời tảng đá đập chân --> orginal Chương 349 : Lại đi bên ngoài tổ nhà --> orginal Chương 350 : Lại đi bên ngoài tổ nhà 5 càng đến ~~~ --> orginal Chương 351 : Chán ghét đơn chị dâu --> orginal Chương 352 : 1 nồi cơm khét --> orginal Chương 353 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 354 : Muốn cho ai dưỡng già --> orginal Chương 355 : Mới gặp phòng mới 5 càng đến --> orginal Chương 356 : Về sau sẽ tốt --> orginal Chương 357 : Huyền Văn Bảo rơi bảng --> orginal Chương 358 : Bên ngoài tổ đi trên trấn --> orginal Chương 359 : Này tư có vấn đề 4 càng đến --> orginal Chương 360 : Bên ngoài tổ phụ vô tình --> orginal Chương 361 : Thương chiến của cổ đại --> orginal Chương 362 : 0 say công tử thuộc về --> orginal Chương 363 : Chuyện giải quyết 4 càng --> orginal Chương 364 : Ấm cúng ở chung --> orginal Chương 365 : Ngươi quá bá đạo --> orginal Chương 366 : Khác 1 sóng lại lên --> orginal Chương 367 : Cộng cắt tây cửa sổ nến --> orginal Chương 368 : Dưới sao băng rất nhiều nguyện 5 càng đến --> orginal Chương 369 : 0 say phòng nghỉ --> orginal Chương 370 : Rời khỏi 0 phủ --> orginal Chương 371 : Huyền Tử Nhi tìm chuyện --> orginal Chương 372 : Cứng rắn tiễn khách --> orginal Chương 373 : Lại phải có chuyện --> orginal Chương 374 : Huyền Bảo Châu tới cầu --> orginal Chương 375 : Huyền Bảo Châu đùa giỡn lười --> orginal Chương 376 : Càng thêm loạn bộ --> orginal Chương 377 : 1 đám hồ đồ trứng --> orginal Chương 378 : Nào còn có thân tình --> orginal Chương 379 : Thường Gia muốn dời đi --> orginal Chương 380 : Diệu nhi đi Mộc phủ --> orginal Chương 381 : Lẫn nhau phán đoán --> orginal Chương 382 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 383 : Không khí rất ái muội --> orginal Chương 384 : 2 người hầu nghi hoặc --> orginal Chương 385 : Phượng Nam quốc nước tình --> orginal Chương 386 : Vẽ quán muốn mở nghiệp --> orginal Chương 387 : Hoa Dung trước đến --> orginal Chương 388 : Mộc Thiên Hữu khổ chỗ --> orginal Chương 389 : Bỉnh nến đến 3 càng --> orginal Chương 390 : Ngươi là nói dối lời tinh --> orginal Chương 391 : 3 phòng quỷ tâm tư --> orginal Chương 392 : Mã thị tới giả bộ x --> orginal Chương 393 : Khi người khác đần sao --> orginal Chương 394 : Huyền Tử Nhi tìm chết --> orginal Chương 395 : Mã thị ức nghĩ --> orginal Chương 396 : Mã thị mơ phá diệt --> orginal Chương 397 : 3 phòng hoàn cảnh --> orginal Chương 398 : Sự thù hận của chị em --> orginal Chương 399 : Cùng Tiêu Cẩn lời đừng --> orginal Chương 400 : Cha lợi dụng con trai --> orginal Chương 401 : Sự giao thủ của cha con --> orginal Chương 402 : Thường Gia dời đi --> orginal Chương 403 : Mời mọc Chu Ngọc Quảng --> orginal Chương 404 : Cảm động 1 người nhà 5 càng --> orginal Chương 405 : Nhớ khổ thêm suy nghĩ ngọt --> orginal Chương 406 : Trời mùa hè nóng bức --> orginal Chương 407 : 4 phòng hỗn loạn --> orginal Chương 408 : 4 thím tương nàng dâu --> orginal Chương 409 : Lên phòng bên trong nội chiến --> orginal Chương 410 : Ngươi có ý trung nhân --> orginal Chương 411 : Tấm vui con tới nháo --> orginal Chương 412 : Trương gia phải đổi ý --> orginal Chương 413 : Tiếp tục trong sự dây dưa --> orginal Chương 414 : Hoa đại thiếu ra tay --> orginal Chương 415 : Sự phản đối của cha mẹ --> orginal Chương 416 : Xưa nay chênh lệch --> orginal Chương 417 : Lời không nói chết --> orginal Chương 418 : Mã thị ghen tị 4000 chữ --> orginal Chương 419 : Mã thị lại xúi giục --> orginal Chương 420 : Lên phòng cãi lộn --> orginal Chương 421 : Huyền lão gia tử nháo --> orginal Chương 422 : Mã thị tới giúp công --> orginal Chương 423 : 1 khắc không an phận --> orginal Chương 424 : Hoa Kế Nghiệp làm khách --> orginal Chương 425 : Hoa Kế Nghiệp yêu chiều --> orginal Chương 426 : Ánh sáng tốt đẹp --> orginal Chương 427 : Đại ca không khai khiếu --> orginal Chương 428 : Chia sẻ chút yêu chiều --> orginal Chương 429 : Khó khăn mới được an nhàn --> orginal Chương 430 : Bổn thiếu gia rất đẹp trai --> orginal Chương 431 : Đi nhà mẹ chồng dì bé --> orginal Chương 432 : Ngâm bầu ba đậu trà --> orginal Chương 433 : Huyền Đại Lang tới cầu --> orginal Chương 434 : Có phổ lớn lang --> orginal Chương 435 : 3 người được rất loạn --> orginal Chương 436 : Ám chiến 2 nam nhân --> orginal Chương 437 : Cùng bản thân tranh chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 438 : Người Ngụy gia tới nháo --> orginal Chương 439 : Vương gia không cần mặt --> orginal Chương 440 : Xé Blúc tiến hành --> orginal Chương 441 : Trong sự tiến hành chiến tranh --> orginal Chương 442 : Trải xong đường lui --> orginal Chương 443 : Đều là trộm cướp sao --> orginal Chương 444 : Chơi di chuyển tài sản --> orginal Chương 445 : Làm đùa làm toàn bộ --> orginal Chương 446 : Ngồi chờ xem kịch hay --> orginal Chương 447 : Có thể hố liền phải hố --> orginal Chương 448 : Ngươi có thể đấu được --> orginal Chương 449 : Lại ra tên hề --> orginal Chương 450 : Lại muốn không thái bình --> orginal Chương 451 : Tiện nhân không cần mặt --> orginal Chương 452 : Bắt đầu nghĩ đối sách --> orginal Chương 453 : Tính toán đoạt hộ lớn --> orginal Chương 454 : Diệu nhi có đối sách --> orginal Chương 455 : Lại 1 tràng cứng rắn trận --> orginal Chương 456 : Chiến tranh không nghỉ ngơi --> orginal Chương 457 : Trong sự tiến hành kế hoạch --> orginal Chương 458 : Lực chiến đấu quá yếu --> orginal Chương 459 : Đồ ăn bà bà xảy ra chuyện --> orginal Chương 460 : Lại là Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 461 : Lên phòng lại bên trong nội chiến --> orginal Chương 462 : Lòng riêng của tổ phụ --> orginal Chương 463 : Đều là ích kỷ --> orginal Chương 464 : Hôn sự 2 chú gần --> orginal Chương 465 : Mã thị muốn xúi giục --> orginal Chương 466 : 2 chú động phòng đêm --> orginal Chương 467 : Dụng tâm trung thu lễ --> orginal Chương 468 : Nhắc nhở Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 469 : Lúng túng lên phòng --> orginal Chương 470 : Lên phòng chuyện cười 5 càng đến --> orginal Chương 471 : Muốn mua lại người --> orginal Chương 472 : Đồng bằng bắt châu chấu --> orginal Chương 473 : Mua hạ nhân --> orginal Chương 474 : Hoa gia cũng nhiều chuyện --> orginal Chương 475 : Hoa lão gia tìm chuyện --> orginal Chương 476 : Thực lực hố cái cha --> orginal Chương 477 : Tiếp tục hố trong cha 5 càng đến --> orginal Chương 478 : Đều cho khí chạy --> orginal Chương 479 : Đại chiến Huyền Tử Nhi --> orginal Chương 480 : Huyền lão gia tử giận --> orginal Chương 481 : Thư mời của Hoa phủ 4 càng đến --> orginal Chương 482 : Hoa phủ xem Khổng Tước --> orginal Chương 483 : Khắc chết qua cây lớn --> orginal Chương 484 : Lữ Tử Minh xảy ra chuyện --> orginal Chương 485 : Tìm kiếm Lữ Tử Minh --> orginal Chương 486 : Chờ đợi nôn nóng --> orginal Chương 487 : Sống trở về --> orginal Chương 488 : Đại tỷ nấu xuất đầu --> orginal Chương 489 : Khó nuôi dưỡng 7 lang --> orginal Chương 490 : 5 thím ném 7 lang --> orginal Chương 491 : Lên phòng lại loạn --> orginal Chương 492 : 7 lang đưa về đi --> orginal Chương 493 : Lên phòng không tiện nghi --> orginal Chương 494 : 1 người 1 cái mạng --> orginal Chương 495 : Lại đi nhà cũ --> orginal Chương 496 : Huyền Tử Nhi khác thường --> orginal Chương 497 : 0 say công tử tới --> orginal Chương 498 : Đi trên núi săn bắt 4 càng --> orginal Chương 499 : Lần nữa đi 0 phủ --> orginal Chương 500 : Muốn làm máy khâu --> orginal Chương 501 : Muốn làm màu bút chì --> orginal Chương 502 : Vẽ truy nã họa tượng --> orginal Chương 503 : 1 đúng cẩn thận mắt --> orginal Chương 504 : Cần về Hà Loan thôn --> orginal Chương 505 : Huyền Tử Nhi xảy ra chuyện --> orginal Chương 506 : Lữ gia đưa sính lễ --> orginal Chương 507 : Tạp chí rất sướng tiêu --> orginal Chương 508 : Vương thị muốn cãi lộn --> orginal Chương 509 : Huyền Tử Nhi có chuyện --> orginal Chương 510 : Huyền Tử Nhi định thân --> orginal Chương 511 : Huyền Tử Nhi chạy --> orginal Chương 512 : Hoa Kế Nghiệp chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 513 : Lên phòng cãi lộn 5 càng đến --> orginal Chương 514 : Lên trong phòng chiến trong --> orginal Chương 515 : Lên phòng sao giải quyết --> orginal Chương 516 : Lên phòng chuyển đổi --> orginal Chương 517 : Năm buổi tối 30 --> orginal Chương 518 : Chiến tranh của nàng dâu --> orginal Chương 519 : Hoa phủ phá chuyện --> orginal Chương 520 : Tàng Bảo Đồ tái hiện --> orginal Chương 521 : Hoa phủ chiêu số mới --> orginal Chương 522 : Này tính mỹ nam kế? --> orginal Chương 523 : Giúp ngươi khí bọn họ --> orginal Chương 524 : Đùa các người chơi nè --> orginal Chương 525 : Là tinh còn là đần --> orginal Chương 526 : Lại là tiết Nguyên Tiêu --> orginal Chương 527 : Ta là phối hợp ngươi --> orginal Chương 528 : Nguyên tiêu đoán đèn mê --> orginal Chương 529 : Cởi bỏ này mê đề 5 càng đến --> orginal Chương 530 : Nhà cũ lại nháo yêu --> orginal Chương 531 : Tin đồn khó nghe --> orginal Chương 532 : Muốn thẳng phía trên phòng --> orginal Chương 533 : 1 người nhà đối mặt --> orginal Chương 534 : Xòe/bày nói chuyện --> orginal Chương 535 : Đánh lên phòng mặt --> orginal Chương 536 : Lấy được lòng người --> orginal Chương 537 : Lên phòng ích kỷ lòng --> orginal Chương 538 : Anh hùng cứu đẹp sao? --> orginal Chương 539 : Hạ nhân mới tới --> orginal Chương 540 : Huyền Linh Nhi đại hôn --> orginal Chương 541 : Vương thị đoạt vui tiền --> orginal Chương 542 : Gả người nào tốt --> orginal Chương 543 : Hoa phủ lại nháo yêu --> orginal Chương 544 : Hoa Kế Nghiệp chạy về --> orginal Chương 545 : Có kịch hay xem lâu --> orginal Chương 540 : 6 muốn chơi chết các người --> orginal Chương 547 : Không làm sẽ không chết --> orginal Chương 548 : Hoa phủ tốt người xấu --> orginal Chương 549 : Người Mạc gia biến mất --> orginal Chương 550 : Phó công tử đến --> orginal Chương 551 : Thật cãi lộn --> orginal Chương 552 : Bàn về thân thể nữ nhân --> orginal Chương 553 : Hoa Kế Nghiệp lo lắng --> orginal Chương 554 : Đi nhà cũ nói chuyện --> orginal Chương 555 : Đặt xuống 俢 mộ chuyện --> orginal Chương 556 : Xưa nay khác nhau --> orginal Chương 557 : Náo nhiệt vẽ quán --> orginal Chương 558 : 0 say phong thư --> orginal Chương 559 : Liễu Tiểu Đào giúp đỡ --> orginal Chương 560 : Lần nữa đi Chu gia --> orginal Chương 561 : Giết gà để chiêu đãi --> orginal Chương 562 : Nhiều 1 cái trợ thủ --> orginal Chương 563 : Hoa Kế Nghiệp tiểu biệt --> orginal Chương 564 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 565 : Vẻ hối hận của tổ phụ --> orginal Chương 566 : Mẹ chồng nàng dâu chửi lộn --> orginal Chương 567 : Mẹ chồng nàng dâu tiếp tục ồn ào --> orginal Chương 568 : Keo ra hoa dạng --> orginal Chương 569 : Mã thị lại chịu đánh --> orginal Chương 570 : Thành phẩm máy khâu --> orginal Chương 571 : Tiêu Cẩn cũng đến --> orginal Chương 572 : Nói tới Huyền Tử Nhi --> orginal Chương 573 : Đến cái quận chúa --> orginal Chương 574 : Đẹp tháng quận chúa thuộc về --> orginal Chương 575 : Hoa Kế Nghiệp quay về --> orginal Chương 576 : Ái muội trong mưa --> orginal Chương 577 : Có chút khai khiếu --> orginal Chương 578 : Trong lòng đại ca lời --> orginal Chương 579 : Làm cái liều đồ chơi --> orginal Chương 580 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 581 : Huyền An Duệ khai khiếu --> orginal Chương 582 : Đi xem Lý Mộng Tiên --> orginal Chương 583 : Có người muốn đoạn hồ --> orginal Chương 584 : Kịch tình lớn quay ngược --> orginal Chương 585 : Hôn sự đại ca định --> orginal Chương 586 : Họa tượng quán mở nghiệp --> orginal Chương 587 : Họa tượng quán lửa bạo --> orginal Chương 588 : Trở về thôn vừa có chuyện --> orginal Chương 589 : Vương thị nháo lật trời --> orginal Chương 590 : Ai có thể đấu qua ai --> orginal Chương 591 : Đưa bát đại bổ canh --> orginal Chương 592 : Tâm tư nhỏ Mã thị --> orginal Chương 593 : Bổ chết tham lam --> orginal Chương 594 : Mã thị lại nháo yêu --> orginal Chương 595 : Lần nữa đi lên phòng --> orginal Chương 596 : Giằng co công bằng --> orginal Chương 597 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 598 : Mã thị đổi tâm tư --> orginal Chương 599 : Dưới đại ca sính lễ --> orginal Chương 600 : Có phải thích --> orginal Chương 601 : Lớn lang chuyện --> orginal Chương 602 : Diệu nhi khứu lớn --> orginal Chương 603 : Tới mời đi lên phòng --> orginal Chương 604 : Lại phải đi lên phòng --> orginal Chương 605 : Điều kiện ở rể --> orginal Chương 606 : Chuyện có nhất định --> orginal Chương 607 : Lúa ruộng bên trong nuôi dưỡng cá --> orginal Chương 608 : Mã thị lại xuất chiêu --> orginal Chương 609 : Lên phòng đi theo học --> orginal Chương 610 : Chính là lại con cóc --> orginal Chương 611 : Lên phòng thả tiền đen --> orginal Chương 612 : Nhà ngoại tổ mẫu tới --> orginal Chương 613 : Cùng đơn chị dâu cãi lộn --> orginal Chương 614 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 615 : Thường xuyên trở về thôn đi --> orginal Chương 616 : Lên phòng bên trong đồng bằng --> orginal Chương 617 : Ăn no cơm chống --> orginal Chương 618 : Lại đi nhà cậu cả --> orginal Chương 619 : Lại ồn ào 1 kệ --> orginal Chương 620 : Dưới lên mưa lớn --> orginal Chương 621 : Mưa qua trời sáng rồi --> orginal Chương 622 : Lên phòng cá chạy --> orginal Chương 623 : Mẹ cậu cả bị thương --> orginal Chương 624 : Ngoại tổ mẫu quyết tâm --> orginal Chương 625 : Huyền Thanh Nhi kiếm tiền --> orginal Chương 626 : Biểu muội Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 627 : Biểu muội nhức đầu --> orginal Chương 628 : 1 chút mặt không giữ lại --> orginal Chương 629 : Thủ đoạn Phương Anh Tuyết --> orginal Chương 630 : Đuổi theo cửa đến --> orginal Chương 631 : Diệu nhi tức giận --> orginal Chương 632 : Mộc Thiên Hữu ly biệt --> orginal Chương 633 : Nhà cậu cả xảy ra chuyện --> orginal Chương 634 : Biểu ca muốn nghỉ vợ --> orginal Chương 635 : 5 chú bị đánh --> orginal Chương 636 : Đây là tự làm nghiệt --> orginal Chương 637 : Hâm mộ ghen tị hận --> orginal Chương 638 : Đi xem Huyền Văn Bảo --> orginal Chương 639 : Sự phản kích của Diệu nhi --> orginal Chương 640 : Cắm đao lại bổ đao --> orginal Chương 641 : Lúa ruộng lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 642 : Liền phải khí Mã thị --> orginal Chương 643 : Mã thị khí nổ --> orginal Chương 644 : Lâm Tiểu Thảo lại tới --> orginal Chương 645 : Lưu Mộc Dương quyết tuyệt --> orginal Chương 646 : Lâm Tiểu Thảo xong bại --> orginal Chương 647 : Hoàn cảnh của nhà cũ --> orginal Chương 648 : Lần đầu thấy thánh chỉ --> orginal Chương 649 : Đưa cái đại lễ đi --> orginal Chương 650 : Sự khác thường của Mã thị --> orginal Chương 651 : Mời ngươi đi họa phảng --> orginal Chương 652 : Có sinh ý mới --> orginal Chương 653 : Mở cái quả tửu phường --> orginal Chương 654 : Kinh nguyệt đến thăm --> orginal Chương 655 : Chuyện này giúp không được --> orginal Chương 656 : Huyền Văn Thành nháo yêu --> orginal Chương 657 : Mưu kế Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 658 : Đi lên phòng lý luận --> orginal Chương 659 : Cơ hội cuối cùng --> orginal Chương 660 : Có thể xem kịch --> orginal Chương 661 : Hù doạ chết các người --> orginal Chương 662 : 3 chú muốn nạp thiếp --> orginal Chương 663 : Này thiếp đều quen biết --> orginal Chương 664 : Thì ra là như vậy --> orginal Chương 665 : Cái kia lục xử miếu --> orginal Chương 666 : Lá sen không cần mặt --> orginal Chương 667 : Liền phải khí các người --> orginal Chương 668 : Động phòng quá vén người --> orginal Chương 669 : Đây là gặp người quen cũ --> orginal Chương 670 : Cuối cùng phải đối mặt --> orginal Chương 671 : Còn là tìm tới --> orginal Chương 672 : Bên ngoài tổ phụ lên cửa --> orginal Chương 673 : Kỳ lạ bên ngoài tổ phụ --> orginal Chương 674 : 2 đứa bé ném --> orginal Chương 675 : Tổ tôn đi Lưu phủ --> orginal Chương 676 : Có vài bản lĩnh thật sự --> orginal Chương 677 : Hoa Kế Nghiệp mất tích --> orginal Chương 678 : Hy vọng ở miếu rách --> orginal Chương 679 : Đến cùng ai lúng túng --> orginal Chương 680 : Chuyện cũ Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 681 : Hiểu lầm to bằng trời --> orginal Chương 682 : Hiểu lầm cởi bỏ --> orginal Chương 683 : Lên phòng lại lên chuyện --> orginal Chương 684 : Cho ta cha đưa thiếp? --> orginal Chương 685 : Đều là lại con cóc --> orginal Chương 686 : Nam nhân tốt cha ta --> orginal Chương 687 : Hâm mộ ghen tị hận --> orginal Chương 688 : Nên phải phản kích --> orginal Chương 689 : Huyền Bảo Châu trở về --> orginal Chương 690 : Nhân vật trọng yếu đến --> orginal Chương 691 : Khéo gặp Huyền Thanh Nhi --> orginal Chương 692 : Trên Huyền Thanh Nhi bộ --> orginal Chương 693 : Cũng muốn lên bộ --> orginal Chương 694 : Đen trắng điên đảo --> orginal Chương 695 : Bản thân đưa lên cửa --> orginal Chương 696 : Tình địch gặp mặt --> orginal Chương 697 : Minh tranh lại ám đấu --> orginal Chương 698 : Ngoài ý muốn tới khách --> orginal Chương 699 : Lần nữa đi Lưu phủ --> orginal Chương 700 : Trong hũ cái bắt con ba ba --> orginal Chương 701 : Các người quán chuyện --> orginal Chương 702 : Lại trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 703 : Mã thị nổi khùng --> orginal Chương 704 : Huyền Bảo Châu bị nghỉ --> orginal Chương 705 : Kịch hay bắt đầu --> orginal Chương 706 : Nội chiến bắt đầu --> orginal Chương 707 : Cuối cùng đánh lên --> orginal Chương 708 : Chuẩn bị thu lưới --> orginal Chương 709 : Mạnh Cẩm Vân rời đi --> orginal Chương 710 : Tình cảnh bi thảm Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 711 : Huyền Bảo Châu hối hận --> orginal Chương 712 : Tiếp tục phóng đại chiêu --> orginal Chương 713 : Lớn đùa mở hát --> orginal Chương 714 : Mã thị thật ác lòng --> orginal Chương 715 : Thế nào giải quyết tốt --> orginal Chương 716 : Lại muốn đánh chủ ý --> orginal Chương 717 : Lại 1 lần tranh cãi --> orginal Chương 718 : Chuyện này không lo được --> orginal Chương 719 : Lên phòng thật loạn --> orginal Chương 720 : Mã thị lại gây rối --> orginal Chương 721 : Huyền Văn Tín đến --> orginal Chương 722 : Chuyện của giấy bùa --> orginal Chương 723 : Hù doạ ngựa chết thị --> orginal Chương 724 : Mã thị dọa nước tiểu --> orginal Chương 725 : Tiếp tục quăng quật ngươi --> orginal Chương 726 : Mã thị sụp đổ --> orginal Chương 727 : Xem ai hiếu thuận nhất --> orginal Chương 728 : Bên ngoài tổ phụ được báo --> orginal Chương 729 : Sự trưởng thành của nội tâm --> orginal Chương 730 : Mẹ bất cam 2 --> orginal Chương 731 : Chuẩn bị vào kinh --> orginal Chương 732 : Chớm đến gặp người quen cũ --> orginal Chương 733 : Nói tới Phó Bân --> orginal Chương 734 : Đương kim địa hình --> orginal Chương 735 : Đều có động tác nhỏ --> orginal Chương 736 : Khó dây đẹp tháng --> orginal Chương 737 : Lại thấy Hoa tỷ tỷ --> orginal Chương 738 : Người quen cũ thật không ít --> orginal Chương 739 : Con ngươi quen thuộc --> orginal Chương 740 : 0 tuyết gây xích mích --> orginal Chương 741 : 0 say quyết định --> orginal Chương 742 : 0 tuyết chạy trốn --> orginal Chương 743 : 0 tuyết phản bội --> orginal Chương 744 : Mới gặp Phó thái sư --> orginal Chương 745 : Thế nào đi cứu viện --> orginal Chương 746 : Cứu viện Chu Ngọc Quảng --> orginal Chương 747 : Tiện nhân kết minh --> orginal Chương 748 : Đẹp tháng quận chúa tới --> orginal Chương 749 : Có tóc mới minh --> orginal Chương 750 : Tiện nhân không tiêu dừng --> orginal Chương 751 : Sự tính kế của tiện nhân --> orginal Chương 752 : Cái tâm tư người --> orginal Chương 753 : Kỳ quái 1 ngày --> orginal Chương 754 : Hà Loan thôn có chuyện --> orginal Chương 755 : Hoa Kế Nghiệp cứu gấp --> orginal Chương 756 : Tự cầu nhiều phúc đi --> orginal Chương 757 : Trương ngự sử cách kinh --> orginal Chương 758 : Ngươi nói chính là ai --> orginal Chương 759 : Cha con Phó thái sư --> orginal Chương 760 : Đi phó Hồng Môn Yến --> orginal Chương 761 : Đến cùng muốn làm gì --> orginal Chương 762 : Vẫn là vu hãm --> orginal Chương 763 : Thật là Huyền Tử Nhi --> orginal Chương 764 : Chứng minh trong sạch --> orginal Chương 765 : Khúc dạo đầu nguy hiểm --> orginal Chương 766 : Lại là cái hố lớn --> orginal Chương 767 : Lại là thúc giục tình tán --> orginal Chương 768 : Lẫn nhau giữa đẩy tội --> orginal Chương 769 : Chuẩn bị về nhà --> orginal Chương 770 : Về nhà đi nhà cũ --> orginal Chương 771 : Tới chọc lồng ngực con --> orginal Chương 772 : 4 chú đưa lên cửa --> orginal Chương 773 : Huynh đệ khai chiến --> orginal Chương 774 : Cuối cùng đánh lên --> orginal Chương 775 : Tìm Mã thị phân xử --> orginal Chương 776 : Mã thị đau lòng --> orginal Chương 777 : Lòng bàn tay cùng mu bàn tay --> orginal Chương 778 : Tổ phụ té xỉu --> orginal Chương 779 : Nổi tiếng hiếu thuận --> orginal Chương 780 : Huyền Thanh Nhi ra gả --> orginal Chương 781 : 4 chú muốn phận gia --> orginal Chương 782 : Lão 2 miệng cãi lộn --> orginal Chương 783 : Lại là Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 784 : Mã thị không nản lòng --> orginal Chương 785 : Chuẩn bị năm --> orginal Chương 786 : Chiếm giữ trong phòng trộm tình --> orginal Chương 787 : Hỗn loạn bắt gian --> orginal Chương 788 : Hôn sự bảo châu định --> orginal Chương 789 : Người Khương gia ý nghĩ --> orginal Chương 790 : Huyền Bảo Châu chịu đánh --> orginal Chương 791 : Tiếp tục trong sự cãi lộn --> orginal Chương 792 : Sự thù hận của nội tâm --> orginal Chương 793 : Huyền Thanh Nhi tư chạy vội --> orginal Chương 794 : Còn là giúp nàng --> orginal Chương 795 : Trên trấn xem xiếc tạp kỹ --> orginal Chương 796 : Nhà cũ lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 797 : Mua cái người đỉnh hố --> orginal Chương 798 : Lá sen lại thả sóng --> orginal Chương 799 : Ăn dấm động thủ --> orginal Chương 800 : Thương nặng Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 801 : Mã thị cùng Trương thị --> orginal Chương 802 : Sự tranh đấu của mẹ chồng nàng dâu --> orginal Chương 803 : Tranh đoạt Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 804 : Huyền Bảo Châu nhiều hơn --> orginal Chương 805 : Quân tử xa nhà bếp bếp? --> orginal Chương 806 : Chỉ kém kia 1 câu --> orginal Chương 807 : Tổ phụ sinh bệnh --> orginal Chương 808 : Lên phòng còn thật loạn --> orginal Chương 809 : Chiến mã lá sen thị --> orginal Chương 810 : Mã thị chua lời --> orginal Chương 811 : Trong phủ Phó thái sư --> orginal Chương 812 : Trợ giúp Hoa Điền Điền --> orginal Chương 813 : Hôn sự Hoa Điền Điền --> orginal Chương 814 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 815 : Tiểu biệt sau gặp nhau --> orginal Chương 816 : Sự biến hoá của 4 chú --> orginal Chương 817 : Huyền An Duệ xảy ra chuyện --> orginal Chương 818 : Không tìm được đáp án --> orginal Chương 819 : Đến cùng sao chuyện --> orginal Chương 820 : Hoa Kế Nghiệp ra oai --> orginal Chương 821 : Di sản Hoa phu nhân --> orginal Chương 822 : Sự phản kích của Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 823 : Kiếp trước kiếp này duyên --> orginal Chương 824 : Mã thị qua ngày sinh tháng đẻ --> orginal Chương 825 : 3 chú cùng 4 chú --> orginal Chương 826 : Lá sen chán ghét --> orginal Chương 827 : Tranh đoạt tây sương phòng --> orginal Chương 828 : Tuyệt đối không thể để cho --> orginal Chương 829 : Lên phòng loạn hỏng bét --> orginal Chương 830 : Hoa Kế Nghiệp khác thường --> orginal Chương 831 : Hoa Kế Nghiệp trúng độc --> orginal Chương 832 : Tìm kiếm Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 833 : Đi cầm U Minh hoa --> orginal Chương 834 : Đây không phải là uy hiếp --> orginal Chương 835 : Củi khô cùng liệt hỏa --> orginal Chương 836 : Hoa Kế Nghiệp phản công --> orginal Chương 837 : Lần thứ 1 hẹn hò --> orginal Chương 838 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 839 : Hoàn cảnh Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 840 : Mã thị chấp mê --> orginal Chương 841 : Sự cứu vãn của tổ phụ --> orginal Chương 842 : Mã thị ích kỷ lòng --> orginal Chương 843 : Lão 2 miệng ý nghĩ --> orginal Chương 844 : Tên ngốc trong thôn --> orginal Chương 845 : Cùng 1 mảnh ánh trăng --> orginal Chương 846 : Tên ngốc lại gây rối --> orginal Chương 847 : Còn là không đầu mối --> orginal Chương 848 : Chỉ có thể nhiều cẩn thận --> orginal Chương 849 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 850 : Ngày như vậy --> orginal Chương 851 : Tâm kết Lý Mộng Tiên --> orginal Chương 852 : Tình yêu cùng con nối dõi --> orginal Chương 853 : Mộc Thiên Hữu trở về --> orginal Chương 854 : Tâm tư của 2 người --> orginal Chương 855 : Mộc Thiên Hữu làm khách --> orginal Chương 856 : Mã thị cùng lá sen --> orginal Chương 857 : Ý nghĩ của Trương thị --> orginal Chương 858 : Tình địch ám đấu --> orginal Chương 859 : 1 cái vò dấm --> orginal Chương 860 : Mộc Thiên Hữu cáo trắng --> orginal Chương 861 : Từ chối rõ ràng --> orginal Chương 862 : Lá sen lại nháo yêu --> orginal Chương 863 : Lý Mộng Tiên tỉnh ngộ --> orginal Chương 864 : Diệu nhi nổi nóng --> orginal Chương 865 : Cùng lá sen giằng co --> orginal Chương 866 : Sự xúi giục của lá sen --> orginal Chương 867 : Sự bất cam của lá sen --> orginal Chương 868 : Khơi lên chuyện bưng --> orginal Chương 869 : 1 đao nhận 1 đao --> orginal Chương 870 : Sao mang chân dọa ngươi --> orginal Chương 871 : Huyền Bảo Châu muốn điên --> orginal Chương 872 : Tiểu biệt sau tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 873 : Khéo gặp Huyền Văn Tín --> orginal Chương 874 : Lên phòng người trong lòng --> orginal Chương 875 : Huyền Đổ TâmVăn Thành --> orginal Chương 876 : Học đường mở học --> orginal Chương 877 : Lan phu nhân tìm chuyện --> orginal Chương 878 : Doạ chạy Lan phu nhân --> orginal Chương 879 : Phong phú thêm trang --> orginal Chương 880 : 0 năm sau gì dạng --> orginal Chương 881 : Hoa Điền Điền ra gả --> orginal Chương 882 : Đây là để cướp bóc --> orginal Chương 883 : Không cần lưu tình mặt --> orginal Chương 884 : Huyền Bảo Châu chém người --> orginal Chương 885 : Khương gia muốn nghỉ vợ --> orginal Chương 886 : Bảo châu bị lăng mạ --> orginal Chương 887 : Năm đó Hoa gia chuyện --> orginal Chương 888 : Hoa gia bại rơi --> orginal Chương 889 : Hoa Kế Nghiệp vào kinh --> orginal Chương 890 : Khương gia bắt lửa --> orginal Chương 891 : Huyền Bảo Châu treo chết --> orginal Chương 892 : Chuẩn bị tang hậu sự --> orginal Chương 893 : Chuyện của quan tài --> orginal Chương 894 : 1 đôi vòng ngọc con --> orginal Chương 895 : Lòng của Mã thị đau --> orginal Chương 896 : Mã thị nghèo quăng quật --> orginal Chương 897 : Chuẩn bị ra tấn --> orginal Chương 898 : Mã thị trúng gió --> orginal Chương 899 : Ý nghĩ của tổ phụ --> orginal Chương 900 : Ai hầu hạ Mã thị --> orginal Chương 901 : 0 rơi phát hiện --> orginal Chương 902 : Lão quốc công thăm dò lời --> orginal Chương 903 : Quốc công đáng yêu gia --> orginal Chương 904 : Hoa gia bên trong nội chiến --> orginal Chương 905 : Khương gia định án --> orginal Chương 906 : Mã thị gần huống --> orginal Chương 907 : Quả thật còn có hận --> orginal Chương 908 : Hoa Kế Nghiệp hiểu lầm --> orginal Chương 909 : Ra mưu lại bày mưu --> orginal Chương 910 : Mang Hoa Dung tán lòng --> orginal Chương 911 : Phóng hoả có bên trong màn --> orginal Chương 912 : Lại nói đứa bé chuyện --> orginal Chương 913 : Lý Mộng Tiên mang thai --> orginal Chương 914 : Trung thu đi lên phòng --> orginal Chương 915 : Sự hèn yếu của Mã thị --> orginal Chương 916 : Gặp gỡ tên ngốc --> orginal Chương 917 : Cơm chiều ầm ĩ --> orginal Chương 918 : Huynh đệ đánh lộn --> orginal Chương 919 : Đứa bé giữ lại không giữ lại --> orginal Chương 920 : Các lòng quỷ tâm tư --> orginal Chương 921 : Khắp nơi có bất bình --> orginal Chương 922 : Trên đường gặp Trương thị --> orginal Chương 923 : Còn là rất khó lòng --> orginal Chương 924 : Vương thị muốn sinh --> orginal Chương 925 : Vương thị muốn ra tay --> orginal Chương 926 : 3 chú xem chuyện cười --> orginal Chương 927 : Huynh đệ ám đấu --> orginal Chương 928 : Vương thị không phục --> orginal Chương 929 : Đứa bé ở chung --> orginal Chương 930 : Hà Loan thôn viết sinh --> orginal Chương 931 : Tình cảm của Hoa Dung --> orginal Chương 932 : Tai họa tình nghiêm trọng hơn --> orginal Chương 933 : Lâu hạn tất có châu chấu --> orginal Chương 934 : Chuẩn bị đi giúp tai họa --> orginal Chương 935 : Trở về thôn lo liệu chuyện --> orginal Chương 936 : Ở lúa ruộng cãi lộn --> orginal Chương 937 : 4 chú có sắc tâm --> orginal Chương 938 : Cốc tràng nói lý --> orginal Chương 939 : Lão 3 không trúng dùng --> orginal Chương 940 : Phó Bân lại đến --> orginal Chương 941 : Rất là đùa kịch tính --> orginal Chương 942 : 1 khang gió lạnh lời --> orginal Chương 943 : Lên phòng muốn loạn bộ --> orginal Chương 944 : Lên phòng muốn phận gia --> orginal Chương 945 : Cái nhà này không phân biệt --> orginal Chương 946 : Lại muốn xảy ra chuyện --> orginal Chương 947 : Thật tìm người sao --> orginal Chương 948 : Trên đường gặp quái sự --> orginal Chương 949 : Không tìm được 3 chú --> orginal Chương 950 : Tiêu Cẩn đuổi tới --> orginal Chương 951 : Có thân phận mới --> orginal Chương 952 : Đi lên lĩnh thôn --> orginal Chương 953 : Huynh muội của Hồ gia --> orginal Chương 954 : Đều làm nền tảng được rồi --> orginal Chương 955 : Trong lòng thôn dân --> orginal Chương 956 : Tiêu Cẩn cho giải vây --> orginal Chương 957 : Tin tức thả ra đi --> orginal Chương 958 : Đi bên trong đang nhà --> orginal Chương 959 : Đùa bỡn lại bộ lời --> orginal Chương 960 : Thăm dò đến tình báo --> orginal Chương 961 : Còn có cái hôn ước --> orginal Chương 962 : Bị biết nguỵ trang --> orginal Chương 963 : Diễn kịch trốn tránh | núp | lẩn trốn đuổi giết --> orginal Chương 964 : Hết thảy an toàn --> orginal Chương 965 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 966 : Đến cái biểu cô --> orginal Chương 967 : Đối thủ của Mã thị --> orginal Chương 968 : Biểu cô lớn như vậy --> orginal Chương 969 : Giảm thiểu lòng phòng bị --> orginal Chương 970 : Có chút đoán không thấu --> orginal Chương 971 : Lòng phòng bị quá nặng --> orginal Chương 972 : Biểu cô không thiếu tiền --> orginal Chương 973 : Tình yêu của Hoa Dung --> orginal Chương 974 : Hắn cần phải lẳng lặng --> orginal Chương 975 : Biểu cô mua cửa hàng --> orginal Chương 976 : Biểu cô cùng Mã thị --> orginal Chương 977 : Biểu muội hiểu chuyện --> orginal Chương 978 : Muốn gả người --> orginal Chương 979 : Bắc cửa ải bên ngoài ôn dịch --> orginal Chương 980 : Chuẩn bị đi cửa ải bên ngoài --> orginal Chương 981 : Tìm hoắc loạn phương thuốc --> orginal Chương 982 : Còn là không yên tâm --> orginal Chương 983 : Người trong nhà tiễn đưa --> orginal Chương 984 : Càng đi càng khó khăn --> orginal Chương 985 : Bảo đồ nói điều kiện --> orginal Chương 986 : Nói được rồi điều kiện --> orginal Chương 987 : Hoắc phu nhân nhiễm bệnh --> orginal Chương 988 : Tạm hơn nữa yên ổn --> orginal Chương 989 : Tha hương gặp người quen --> orginal Chương 990 : Này coi như là tình địch --> orginal Chương 991 : Cửu biệt sau gặp lại --> orginal Chương 992 : Hiểu lầm cởi bỏ --> orginal Chương 993 : Đối thủ không đơn giản --> orginal Chương 994 : Cứu tai họa trước chuẩn bị --> orginal Chương 995 : Thật là không da mặt --> orginal Chương 996 : Còn là ngươi hiểu ta --> orginal Chương 997 : Đến Dương Sơn thôn --> orginal Chương 998 : Hoảng loạn 1 ngày --> orginal Chương 999 : Ầm ĩ ban đêm --> orginal Chương 1000 : Tai họa tình kiểm soát ở --> orginal Chương 1001 : Phó Bân tới dịch trạm --> orginal Chương 1002 : Nội tình của biểu cô --> orginal Chương 1003 : Điều tra biểu cô lớn --> orginal Chương 1004 : Sự ghi chép của tai nạn --> orginal Chương 1005 : Cuối cùng trở về --> orginal Chương 1006 : Thuộc về nhà vui mừng --> orginal Chương 1007 : Đi xem mẹ tổ phụ --> orginal Chương 1008 : Sự hối hận của tổ phụ --> orginal Chương 1009 : Ồn ào nháo 0 phủ --> orginal Chương 1010 : Đi khách sạn biểu cô --> orginal Chương 1011 : Tú hà nhà biểu cô --> orginal Chương 1012 : Phong thư của kinh thành --> orginal Chương 1013 : Đã từng gian khổ --> orginal Chương 1014 : Có phải xiêu lòng --> orginal Chương 1015 : Tiêu Cẩn cũng đến --> orginal Chương 1016 : Tiêu Cẩn yêu bận tâm --> orginal Chương 1017 : Hàn băng 0 năm hang --> orginal Chương 1018 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 1019 : Lan phu nhân tới cầu --> orginal Chương 1020 : Hoa gia loạn chuyện --> orginal Chương 1021 : Hoa lão gia ích kỷ --> orginal Chương 1022 : Có thể hay không đứt thân --> orginal Chương 1023 : Kéo dài sau thân sự --> orginal Chương 1024 : Ấm áp trong nhà --> orginal Chương 1025 : Hoà thuận 1 người nhà --> orginal Chương 1026 : Nhà cũ vừa có chuyện --> orginal Chương 1027 : Không để cho ngươi tiêu dừng --> orginal Chương 1028 : Mã thị rớt trên mặt đất --> orginal Chương 1029 : Nhạc phụ dạy dỗ lời --> orginal Chương 1030 : Sự thỉnh cầu của biểu cô --> orginal Chương 1031 : Đáp ứng thỉnh cầu --> orginal Chương 1032 : Nhà mợ xảy ra chuyện --> orginal Chương 1033 : Tìm được người Lý gia --> orginal Chương 1034 : Gặp lại vui mừng --> orginal Chương 1035 : Người mà Vương thị mua --> orginal Chương 1036 : Đi thăm dò Vương thị --> orginal Chương 1037 : Trường tuyến câu cá lớn --> orginal Chương 1038 : Thủ đoạn của Vương thị --> orginal Chương 1039 : Tốt nhất mua trở về --> orginal Chương 1040 : Sự gian trá của Vương thị --> orginal Chương 1041 : Dạy biểu muội buôn bán --> orginal Chương 1042 : Đều trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 1043 : Mã thị cùng Vương thị --> orginal Chương 1044 : Minh tranh lại ám đấu --> orginal Chương 1045 : Thay đổi không được --> orginal Chương 1046 : Huyền An Bổn trở về --> orginal Chương 1047 : Này đúng lên mắt --> orginal Chương 1048 : Đi trong nhà cậu cả --> orginal Chương 1049 : Chuẩn bị trở về nhà cũ --> orginal Chương 1050 : Biết chơi 2 người --> orginal Chương 1051 : Kỳ cục của Vương thị --> orginal Chương 1052 : Sự triền miên của đêm khuya --> orginal Chương 1053 : Người Lâm gia tới nháo --> orginal Chương 1054 : Lại là tìm chuyện --> orginal Chương 1055 : Nhắc lên năm đó chuyện --> orginal Chương 1056 : 2 nhà chống chọi --> orginal Chương 1057 : Hối không ban đầu a --> orginal Chương 1058 : Cũ người gặp nhau --> orginal Chương 1059 : Nhớ lại lên chuyện cũ --> orginal Chương 1060 : Mã thị lại nháo yêu --> orginal Chương 1061 : Đây là ta thiếu --> orginal Chương 1062 : Mã thị hư hỏng lòng --> orginal Chương 1063 : Đem lòng đưa cho ngươi --> orginal Chương 1064 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 1065 : Đối thủ của Vương thị --> orginal Chương 1066 : Biểu cô cùng Vương thị --> orginal Chương 1067 : Chuyện của Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 1068 : Có thú vị biểu cô --> orginal Chương 1069 : Đông tới trở về trong thôn --> orginal Chương 1070 : Không nặng nam nhẹ nữ --> orginal Chương 1071 : Ồn ào ồn ào nháo nháo trong --> orginal Chương 1072 : Nắm chặt Lý Xảo Liên --> orginal Chương 1073 : Đi xem Huyền An Hạo --> orginal Chương 1074 : Không thể quá được nước --> orginal Chương 1075 : Chuẩn bị đi kinh thành --> orginal Chương 1076 : Mẹ cha tới trên trấn --> orginal Chương 1077 : Nói tới chuyện cũ --> orginal Chương 1078 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 1079 : Lần nữa đi 0 phủ --> orginal Chương 1080 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 1081 : Hù doạ ngựa chết thị --> orginal Chương 1082 : Mã thị dọa khóc --> orginal Chương 1083 : Vẫn là có tính toán --> orginal Chương 1084 : Cả nhà nháo đi tả --> orginal Chương 1085 : Vì gì đều đi tả --> orginal Chương 1086 : Vào kinh trên đường --> orginal Chương 1087 : Trên đường cười vui --> orginal Chương 1088 : Khoan khoái lữ trình đường đi --> orginal Chương 1089 : Hà Loan thôn này --> orginal Chương 1090 : Gia đình thần bí --> orginal Chương 1091 : Chu Tuyết Mị đem đùa --> orginal Chương 1092 : Sự vật mới lạ chuyển ghế dựa --> orginal Chương 1093 : Ngươi hay là người ngoài --> orginal Chương 1094 : Đổi cái nơi tán ngẫu --> orginal Chương 1095 : Đi xem Huyền Linh Nhi --> orginal Chương 1096 : Vui sướng ôn chuyện --> orginal Chương 1097 : Hoa Dung muốn buôn bán --> orginal Chương 1098 : Nói đến Ngụy Võ Phong --> orginal Chương 1099 : Cho các người cơ hội --> orginal Chương 1100 : Kinh thành gặp người quen cũ --> orginal Chương 1101 : Thay đổi chị họ --> orginal Chương 1102 : Đối với Hoa Dung sửa đổi quan sát --> orginal Chương 1103 : Còn là lòng người thiện lương --> orginal Chương 1104 : Hiện trạng Huyền Thanh Nhi --> orginal Chương 1105 : Chu phu nhân nói mai mối --> orginal Chương 1106 : Nhưng tương kế tựu kế --> orginal Chương 1107 : Thu mua lòng người --> orginal Chương 1108 : Sự nội đấu của Chu gia --> orginal Chương 1109 : Có chút dự liệu bên ngoài --> orginal Chương 1110 : Lúng túng tới thăm --> orginal Chương 1111 : Quốc công lão 2 miệng --> orginal Chương 1112 : Thời quang ái muội --> orginal Chương 1113 : Tương lai sướng nghĩ --> orginal Chương 1114 : Đi xem cửa hàng mới --> orginal Chương 1115 : Cô giữa chị dâu đánh cờ --> orginal Chương 1116 : Người Chu gia tới thăm --> orginal Chương 1117 : Chu Tuyết Mị mắt dại ra --> orginal Chương 1118 : Chu phu nhân tín nhiệm --> orginal Chương 1119 : Công chúa Toa Liên tới --> orginal Chương 1120 : Vẽ triển khai bắt đầu --> orginal Chương 1121 : Kẻ đến rất bất thiện --> orginal Chương 1122 : Hoàn mỹ thu quan --> orginal Chương 1123 : Lại là sáng tạo ra cái mới --> orginal Chương 1124 : (vây công trong Tiêu Cẩn || trong Tiêu Cẩn vây công) --> orginal Chương 1125 : Trên đường gặp ngoài ý muốn --> orginal Chương 1126 : Trong cuộc còn có cục --> orginal Chương 1127 : May mà đều không việc gì --> orginal Chương 1128 : 0 mực có tâm sự --> orginal Chương 1129 : Sự ôn chuyện của 3 người --> orginal Chương 1130 : 0 mực lòng thương --> orginal Chương 1131 : Nhớ lại lên chuyện cũ --> orginal Chương 1132 : Giúp 0 mực tìm người --> orginal Chương 1133 : Có ngươi mới tốt thật --> orginal Chương 1134 : Tây chút bên trong cửa hàng --> orginal Chương 1135 : Nào đều không nhà tốt --> orginal Chương 1136 : Chị em đi dạo phố --> orginal Chương 1137 : Tuý Tiên lầu khéo gặp --> orginal Chương 1138 : Phủ quốc công có mời --> orginal Chương 1139 : 1 cái đần công tử --> orginal Chương 1140 : Cô gái thông minh --> orginal Chương 1141 : Độc này nào đi --> orginal Chương 1142 : Trước mưa gió yên tĩnh --> orginal Chương 1143 : Ta còn không đi --> orginal Chương 1144 : Ta có thể làm được --> orginal Chương 1145 : Hoa Kế Nghiệp tự trách --> orginal Chương 1146 : Ta ở bên cạnh ngươi --> orginal Chương 1147 : Nhìn không ra sở dĩ/cho nên --> orginal Chương 1148 : Có mới đột phá --> orginal Chương 1149 : Ước chừng thấy Phương Anh Lộ --> orginal Chương 1150 : Cửa hàng mở nghiệp --> orginal Chương 1151 : Đẹp lòng quận chúa tới --> orginal Chương 1152 : Hà Loan thôn gần huống --> orginal Chương 1153 : Kỳ thực đều hối hận --> orginal Chương 1154 : Lại muốn xảy ra chuyện --> orginal Chương 1155 : Quận chúa rơi giếng --> orginal Chương 1156 : Bắt đầu thẩm án --> orginal Chương 1157 : Đây không phải là đẹp lòng --> orginal Chương 1158 : Cuối cùng thoát hiểm --> orginal Chương 1159 : Chuẩn bị đáp trả --> orginal Chương 1160 : Bắt đầu bố cục --> orginal Chương 1161 : Rơi vào cạm bẫy --> orginal Chương 1162 : Bắt gian ở trên giường --> orginal Chương 1163 : Chu Tuyết Mị sợ rồi --> orginal Chương 1164 : Lần này thật xong --> orginal Chương 1165 : Chuyện kết --> orginal Chương 1166 : Nhanh muốn trở về --> orginal Chương 1167 : Trong phủ 2 Vương gia --> orginal Chương 1168 : Nên có trừng phạt --> orginal Chương 1169 : Sắp đừng trước đạp được --> orginal Chương 1170 : Cảm động cơm cục --> orginal Chương 1171 : Trong lòng những gì nghĩ --> orginal Chương 1172 : Cuối cùng về nhà --> orginal Chương 1173 : Lại muốn đi nhà cũ --> orginal Chương 1174 : Nhà cũ hỏng bét loạn --> orginal Chương 1175 : Tức chết mặt trắng lớn --> orginal Chương 1176 : Mỗi ngày hù doạ ngươi --> orginal Chương 1177 : Thả ở trên lửa nướng --> orginal Chương 1178 : Mã thị thật sợ hãi --> orginal Chương 1179 : Gặp gỡ lúa cỏ đống --> orginal Chương 1180 : Có chút ái muội a --> orginal Chương 1181 : Trên đường gặp 3 lang --> orginal Chương 1182 : 0 mực chuyện --> orginal Chương 1183 : Đi xem biểu cô lớn --> orginal Chương 1184 : Hoà thuận 1 nhà --> orginal Chương 1185 : Nổi hoa chùa chuyện --> orginal Chương 1186 : Mẹ cha tới trên trấn --> orginal Chương 1187 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 1188 : Đêm khuya quỷ chuyện xưa --> orginal Chương 1189 : Nói tới Phó Bân --> orginal Chương 1190 : 4 chú 2 miệng --> orginal Chương 1191 : Không chiếm đến tiện nghi --> orginal Chương 1192 : Khách không mời tới --> orginal Chương 1193 : Tâm tư nhỏ 5 chú --> orginal Chương 1194 : Đi chợ phiên xem xem --> orginal Chương 1195 : Sẽ không qua ngày --> orginal Chương 1196 : Lập nghiệp mới đường --> orginal Chương 1197 : Sự sợ hãi của Mã thị --> orginal Chương 1198 : Không để cho ngươi như ý --> orginal Chương 1199 : Ngươi là yêu tinh nhỏ --> orginal Chương 1200 : Miễn không được lo lắng --> orginal Chương 1201 : Đi thông báo tổ phụ --> orginal Chương 1202 : Này liền sợ sao --> orginal Chương 1203 : 1 đường cười vui --> orginal Chương 1204 : Đến trên trấn --> orginal Chương 1205 : Muốn đi làm váy --> orginal Chương 1206 : Bưng lão gia tử --> orginal Chương 1207 : Lão gia tử cao hứng --> orginal Chương 1208 : Sự lo lắng của Mã thị --> orginal Chương 1209 : Có chút quá kích tình --> orginal Chương 1210 : Phó Bân tới --> orginal Chương 1211 : 1 cái vò dấm --> orginal Chương 1212 : Tú hà biểu cô tới --> orginal Chương 1213 : Thấy mặt liền bấm --> orginal Chương 1214 : Hà Loan thôn xảy ra chuyện --> orginal Chương 1215 : Cũng muốn trở về trong thôn --> orginal Chương 1216 : 4 1 nhà chú tới --> orginal Chương 1217 : Đều trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 1218 : Vương thị không đơn giản --> orginal Chương 1219 : Mã thị xong bại --> orginal Chương 1220 : Lại trở về trên trấn --> orginal Chương 1221 : Cuối cùng ra giọng điệu --> orginal Chương 1222 : Trở về không trở về nè --> orginal Chương 1223 : Tổ phụ muốn trở về --> orginal Chương 1224 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 1225 : Mặt của tổ phụ --> orginal Chương 1226 : Quá có mặt --> orginal Chương 1227 :, lửa giận đè không ở --> orginal Chương 1228 : Quỷ đói nhờ sinh --> orginal Chương 1229 : Gì đều không thuận lòng --> orginal Chương 1230 : Trương thị có động tác --> orginal Chương 1231 : Hoa Dung tới trên trấn --> orginal Chương 1232 : Lại muốn lên chuyện --> orginal Chương 1233 : Kịch bản lão gia tử --> orginal Chương 1234 : Mã thị lòng hoảng loạn --> orginal Chương 1235 : Thấy cơ làm việc đi --> orginal Chương 1236 : Trong thôn tới đưa tin --> orginal Chương 1237 : Muốn dùng lên sách lược --> orginal Chương 1238 : Buổi trưa trở về trong thôn --> orginal Chương 1239 : Túi sủi cảo khoản đãi --> orginal Chương 1240 : Nói đến chính sự --> orginal Chương 1241 : Lại muốn nháo lên --> orginal Chương 1242 : Không đòi vui người --> orginal Chương 1243 : Học vấn của sủi cảo --> orginal Chương 1244 : Bại cho cái bánh bao --> orginal Chương 1245 : Lợi dụng Lý Xảo Liên --> orginal Chương 1246 : Các cái có tâm kế --> orginal Chương 1247 : Bụng đại thiếu hoa màu đen --> orginal Chương 1248 : 5 chú 5 thím đến --> orginal Chương 1249 : Lão 2 miệng ồn ào --> orginal Chương 1250 : Năm vẽ đến nhà --> orginal Chương 1251 : 3 lang đi trên trấn --> orginal Chương 1252 : Vừa có dã tâm --> orginal Chương 1253 : Khéo léo thăm dò --> orginal Chương 1254 : Muốn làm thẻ hội viên --> orginal Chương 1255 : Có người đỏ mắt --> orginal Chương 1256 : Kiếm tiền lớn --> orginal Chương 1257 : Đêm khuya nhỏ ái muội --> orginal Chương 1258 : 4 nhà chú trở về --> orginal Chương 1259 : Hoàn thiện ý nghĩ mới --> orginal Chương 1260 : Làm xanh lá trồng cơ địa --> orginal Chương 1261 : Câu Tâm lại đấu góc --> orginal Chương 1262 : Nghĩ đến Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 1263 : Đi Liễu gia làm khách --> orginal Chương 1264 : Có lòng nhắc nhở --> orginal Chương 1265 : 100 cái phòng bị --> orginal Chương 1266 : Các loại thăm dò --> orginal Chương 1267 : Lại kích thích 1 cái --> orginal Chương 1268 : Cô chị dâu nói thú vị lời --> orginal Chương 1269 : Sự đấu tranh của nhà nông --> orginal Chương 1270 : Người không muốn gặp --> orginal Chương 1271 : Mở rộng nghiệp vụ mới --> orginal Chương 1272 : Lại đi nhà biểu cô --> orginal Chương 1273 : Gió tuyết trông người thuộc về --> orginal Chương 1274 : Nửa đêm trên giường lời --> orginal Chương 1275 : Hoàng hôn đi 0 phủ --> orginal Chương 1276 : Phủ quốc công người tới --> orginal Chương 1277 : Rất là không đơn giản --> orginal Chương 1278 : Dự liệu bên ngoài việc lớn --> orginal Chương 1279 : Huyền San Nhi ở tạm --> orginal Chương 1280 : Lợi dụng quan hệ này --> orginal Chương 1281 : Đi nháo Huyền Văn Tín --> orginal Chương 1282 : Sự cao hứng của nhà cũ --> orginal Chương 1283 : Tiền mua quan tài Mã thị --> orginal Chương 1284 : Ra việc lớn lâu --> orginal Chương 1285 : Không lo lắng về tính mệnh --> orginal Chương 1286 : Lão gia tử khóc tố --> orginal Chương 1287 : Cháu chú 2 lượt thôn --> orginal Chương 1288 : Nói phương pháp giải quyết --> orginal Chương 1289 : Chuyện giải quyết --> orginal Chương 1290 : Nên nói nói --> orginal Chương 1291 : Bắt đầu sinh nghi ngờ --> orginal Chương 1292 : Tình cảm thật giả đùa --> orginal Chương 1293 : Ông già thông minh --> orginal Chương 1294 : Này lại là gì lòng --> orginal Chương 1295 : Mùa đông đi săn bắt --> orginal Chương 1296 : Đây không phải là ngẫu ngộ --> orginal Chương 1297 : Nghĩ đến sẽ thắng --> orginal Chương 1298 : Đi nhà cũ đưa thịt --> orginal Chương 1299 : Mã thị mất thể diện --> orginal Chương 1300 : Ngờ vực không tín nhiệm --> orginal Chương 1301 : Động tác nhỏ Mã thị --> orginal Chương 1302 : Tâm nhãn dài vẹo --> orginal Chương 1303 : Không phải khối kia đoán --> orginal Chương 1304 : Có khách tới --> orginal Chương 1305 : Bạn tốt ở chung --> orginal Chương 1306 : Hảo hữu nói khuê lời --> orginal Chương 1307 : Muốn ăn sóc cá --> orginal Chương 1308 : Tay nghề cuộc so tài đầu bếp lớn --> orginal Chương 1309 : Người không đứng đắn --> orginal Chương 1310 : Sự vui sướng của phòng bếp --> orginal Chương 1311 : Cần về Hà Loan thôn --> orginal Chương 1312 : Đi nhà cũ từ được --> orginal Chương 1313 : Gì ngươi đều dám nghĩ --> orginal Chương 1314 : Lại phải đánh lộn --> orginal Chương 1315 : Không khí hoà hoãn --> orginal Chương 1316 : Người tâm tư nhỏ nhiều --> orginal Chương 1317 : Còn là cái ích kỷ --> orginal Chương 1318 : Người tạo hóa hoàn cảnh --> orginal Chương 1319 : Sự trọng yếu của cha mẹ --> orginal Chương 1320 : Đi nhà biểu cô --> orginal Chương 1321 : Tiễn đưa cho em trai --> orginal Chương 1322 : 0 mực chuyện --> orginal Chương 1323 : Lại năm ngoái vẽ phường --> orginal Chương 1324 : Ra việc lớn --> orginal Chương 1325 : Đan xen chờ đợi --> orginal Chương 1326 : Kinh thành lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 1327 : Ấm lòng thân tình --> orginal Chương 1328 : Mẹ con Mã thị lòng --> orginal Chương 1329 : Tâm lý của tiểu nhân --> orginal Chương 1330 : Lại muốn rút gió --> orginal Chương 1331 : Hoa Kế Nghiệp quay về --> orginal Chương 1332 : Manh mối của nội quỷ --> orginal Chương 1333 : Trở về báo bình an --> orginal Chương 1334 : Sự ấm áp của thân tình --> orginal Chương 1335 : Tức chết ngươi mới tốt --> orginal Chương 1336 : Mã thị nói dối lời --> orginal Chương 1337 : Ai mới thật khó chịu --> orginal Chương 1338 : Hiểu người của ân tình --> orginal Chương 1339 : Duyên phận 0 năm --> orginal Chương 1340 : Vò dấm ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 1341 : Lại năm ngoái vẽ phường --> orginal Chương 1342 : Năm tiến độ của tranh vẽ --> orginal Chương 1343 : 4 thím lại đến --> orginal Chương 1344 : Trở về thôn trên đường --> orginal Chương 1345 : Đây là anh em ruột --> orginal Chương 1346 : Nguyền rủa ác độc --> orginal Chương 1347 : Đi nhận Huyền Văn Tín --> orginal Chương 1348 : Huyền Văn Bảo thay đổi --> orginal Chương 1349 : Đừng quên thùng tắm --> orginal Chương 1350 : Mặt so với đũng quần dài --> orginal Chương 1351 : Nỗi lòng chờ đợi --> orginal Chương 1352 : Sự so đấu của hội họa --> orginal Chương 1353 : Trên đường về nhà --> orginal Chương 1354 : 1 nhà đoàn tụ --> orginal Chương 1355 : Vừa có người ghen tị --> orginal Chương 1356 : Sự phòng bị của Mã thị --> orginal Chương 1357 : Đến cùng là ai tinh --> orginal Chương 1358 : Tin không tin ở ngươi --> orginal Chương 1359 : Còn là cám ơn ngươi --> orginal Chương 1360 : Sự ưa chuộng của biểu ca --> orginal Chương 1361 : 5 hàng 8 quẻ đồ --> orginal Chương 1362 : Nhắc tới chớ họa sư --> orginal Chương 1363 : Lâm Tiểu Thảo chết --> orginal Chương 1364 : Lễ vật phía xa --> orginal Chương 1365 : Đi sách ấm nhà cũ --> orginal Chương 1366 : Huyền An Bổn đầu choáng --> orginal Chương 1367 : Đun thịt còn là gà --> orginal Chương 1368 : Trên bàn cơm buồn vui --> orginal Chương 1369 : Tần Miêu Miêu lại tới --> orginal Chương 1370 : Năm vẽ vận chuyển --> orginal Chương 1371 : Kế sách thành công --> orginal Chương 1372 : Lần khởi nghi thứ 1 --> orginal Chương 1373 : Xấu ác miệng mặt --> orginal Chương 1374 : Ẩn tình sau lưng --> orginal Chương 1375 : Quốc công gia thái độ --> orginal Chương 1376 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 1377 : Mở đạo phương sĩ sơ --> orginal Chương 1378 : Cổ vũ cùng tín nhiệm --> orginal Chương 1379 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 1380 : Vui mừng về nhà --> orginal Chương 1381 : Lại nói tới đơn chị dâu --> orginal Chương 1382 : Cái này cũng có thể tức giận --> orginal Chương 1383 : Huynh đệ ám đấu --> orginal Chương 1384 : Đây là chuyện vui sao --> orginal Chương 1385 : Chuyện vui không thích --> orginal Chương 1386 : Lại sinh lòng thắc mắc --> orginal Chương 1387 : Ai vui sướng ai buồn --> orginal Chương 1388 : Sự ái muội của đêm khuya --> orginal Chương 1389 : Lại đi nhà tổ phụ --> orginal Chương 1390 : Ngươi nói gì đều đúng --> orginal Chương 1391 : Huynh đệ ở chung --> orginal Chương 1392 : Chuẩn bị năm --> orginal Chương 1393 : Lớn năm 30 đến --> orginal Chương 1394 : Đè chặt lửa giận --> orginal Chương 1395 : Còn là không tin tưởng --> orginal Chương 1396 : Tâm tư ác độc --> orginal Chương 1397 : Mã thị nghĩ con gái --> orginal Chương 1398 : Ồn ào nháo năm đêm --> orginal Chương 1399 : Khoan khoái cùng ngột ngạt --> orginal Chương 1400 : Lại ra kẻ gây rối --> orginal Chương 1401 : Đổi lấy kết minh --> orginal Chương 1402 : Hiện trạng của Hoa gia --> orginal Chương 1403 : Sống đều không bằng chết --> orginal Chương 1404 : Nửa đêm quá vén người --> orginal Chương 1405 : Sự đạo đức giả của Mã thị --> orginal Chương 1406 : Lại muốn lên tranh chấp --> orginal Chương 1407 : Đàm Tâm cha con lời --> orginal Chương 1408 : Mã thị cũng đến --> orginal Chương 1409 : Đi bên ngoài tổ nhà --> orginal Chương 1410 : Đi nhà Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 1411 : Khá lúng túng --> orginal Chương 1412 : Phủ Thái Sư ám đấu --> orginal Chương 1413 : Mẹ từ con cũng hiếu --> orginal Chương 1414 : Lớn nhà biểu cô tới --> orginal Chương 1415 : Tần Thu Phong chân tình --> orginal Chương 1416 : Tần Miêu Miêu lo lắng --> orginal Chương 1417 : Sự đáng sợ của lòng người --> orginal Chương 1418 : Lòng người khó đo --> orginal Chương 1419 : Liền/ngay cả anh ruột đều lừa --> orginal Chương 1420 : Khó khăn mới được hoà thuận --> orginal Chương 1421 : So tài vẽ pháo hóa --> orginal Chương 1422 : Đùa quá mức đầu --> orginal Chương 1423 : Vẫn là có vấn đề --> orginal Chương 1424 : Hài hòa khác thường --> orginal Chương 1425 : Mong mỏi tương lai --> orginal Chương 1426 : Tần Miêu Miêu gấp --> orginal Chương 1427 : Theo/cùng Đàm Tâm cha chuyện --> orginal Chương 1428 : Có lòng phòng người --> orginal Chương 1429 : Chúng ta ở chỗ tối --> orginal Chương 1430 : Huyền Văn Đào dạy con --> orginal Chương 1431 : Nhận sai nguyên nhân --> orginal Chương 1432 : Tuỳ tiện ngươi đánh mắng --> orginal Chương 1433 : Quan hệ càng cứng nhắc --> orginal Chương 1434 : Lại cần về thôn --> orginal Chương 1435 : Vừa có biến cố --> orginal Chương 1436 : Ai theo/cùng ai 1 hỏa --> orginal Chương 1437 : Giữa nàng dâu tranh đấu --> orginal Chương 1438 : Không nhìn ra manh mối --> orginal Chương 1439 : Mỗi người có quỷ tâm tư --> orginal Chương 1440 : Đêm khuya không yên tĩnh --> orginal Chương 1441 : Theo/cùng 4 chú đồng hành --> orginal Chương 1442 : Vui sướng về nhà --> orginal Chương 1443 : Sắp nướng chả --> orginal Chương 1444 : 1 cái lợn lớn đầu --> orginal Chương 1445 : Nói tới thân tổ mẫu --> orginal Chương 1446 : Rất phụ từ tử hiếu --> orginal Chương 1447 : Mã thị tủi thân/uất ức --> orginal Chương 1448 : Mã thị không biện pháp --> orginal Chương 1449 : Tổ phụ có biến hoá --> orginal Chương 1450 : Vẽ nhà Trương Toàn phúc --> orginal Chương 1451 : Lão 2 miệng ở riêng --> orginal Chương 1452 : 1 chút không giấu ở --> orginal Chương 1453 : Trên xe ngựa --> orginal Chương 1454 : Hoàng hôn đi 0 phủ --> orginal Chương 1455 : Chiếm giữ phòng kích tình --> orginal Chương 1456 : Tín nhiệm ở nơi nào --> orginal Chương 1457 : Chín sớm đứa bé --> orginal Chương 1458 : Cửa hàng hoa hoa ngữ --> orginal Chương 1459 : Tiệm danh hoa ngữ --> orginal Chương 1460 : 0 quản gia hiểu lầm --> orginal Chương 1461 : Mời mọc biểu cô lớn --> orginal Chương 1462 : Trước khi thăm dò chuẩn bị --> orginal Chương 1463 : Thăm dò biểu cô lớn --> orginal Chương 1464 : Càng thêm ngột ngạt --> orginal Chương 1465 : Lại nhắc Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 1466 : Trong lòng đạp thực --> orginal Chương 1467 : Trên đường gặp 4 chú --> orginal Chương 1468 : Giữa mẹ con đấu pháp --> orginal Chương 1469 : Bản thân bĩu sạch sẽ --> orginal Chương 1470 : Chuẩn bị nhận tổ phụ --> orginal Chương 1471 : Mã thị rất tức giận --> orginal Chương 1472 : Cuối cùng phải đi --> orginal Chương 1473 : Mã thị khóc tố --> orginal Chương 1474 : Tổ phụ xâu cửa con --> orginal Chương 1475 : Tư tưởng có chuyển đổi --> orginal Chương 1476 : Đi cách vách mua chim --> orginal Chương 1477 : Nặng người của tình cảm --> orginal Chương 1478 : Cái gì mới là yêu --> orginal Chương 1479 : Phủ quốc công gần huống --> orginal Chương 1480 : Biểu cô tới làm khách --> orginal Chương 1481 : Thái độ tốt hơn nhiều --> orginal Chương 1482 : Sau mẹ cùng sau cha --> orginal Chương 1483 : Hà Loan thôn chập tối --> orginal Chương 1484 : San nhi không hiểu chuyện --> orginal Chương 1485 : Phượng Nam quốc nước tình --> orginal Chương 1486 : 4 chú 2 miệng tới --> orginal Chương 1487 : Huyền Văn Thành quay về --> orginal Chương 1488 : Quá nhiều ngoài ý muốn --> orginal Chương 1489 : Đi nhận lão gia tử --> orginal Chương 1490 : 1 người nhà đoàn tụ --> orginal Chương 1491 : Ai theo/cùng ai 1 hỏa --> orginal Chương 1492 : Lá sen quá huênh hoang --> orginal Chương 1493 : Chuyện này không đơn giản --> orginal Chương 1494 : Đều trở về thương lượng --> orginal Chương 1495 : Lão 2 miệng đêm lời --> orginal Chương 1496 : Trương thị không dễ chọc --> orginal Chương 1497 : Các phòng ý nghĩ --> orginal Chương 1498 : Các phòng ý nghĩ --> orginal Chương 1499 : Muốn nhỏ máu nghiệm thân --> orginal Chương 1500 : Thật thân cha con --> orginal Chương 1501 : Đứa bé trong sạch --> orginal Chương 1502 : Ai cũng không tin ai --> orginal Chương 1503 : Tâm tư của tiểu nhân --> orginal Chương 1504 : Mã thị lại khóc --> orginal Chương 1505 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 1506 : Mang theo chim về nhà --> orginal Chương 1507 : Khiêu gợi quá mạnh mẽ --> orginal Chương 1508 : Sáng trong trước từ được --> orginal Chương 1509 : Sáng trong muốn đến --> orginal Chương 1510 : Lòng của Mã thị đau --> orginal Chương 1511 : Lại phải có tranh chấp --> orginal Chương 1512 : Mã thị muốn đi --> orginal Chương 1513 : Đầu thôn ngồi xe bò --> orginal Chương 1514 : Huyền lão gia tử hối --> orginal Chương 1515 : Mãnh liệt đúng so với --> orginal Chương 1516 : Sự thảo luận của hội họa --> orginal Chương 1517 : Hù doạ Mã thị đi --> orginal Chương 1518 : Vò dấm đến --> orginal Chương 1519 : Không để cho ngươi an tâm --> orginal Chương 1520 : Đến nào đều chọc khí --> orginal Chương 1521 : Mã thị không biện pháp --> orginal Chương 1522 : Cha con 2 ngầm hiểu --> orginal Chương 1523 : Cậu cả 2 miệng tới --> orginal Chương 1524 : Đùa bỡn Lý Xảo Liên --> orginal Chương 1525 : Xuân quang vô hạn tốt --> orginal Chương 1526 : Khắp nơi có xuân quang --> orginal Chương 1527 : Tới gần xuân vi --> orginal Chương 1528 : Mã thị muốn ra tay --> orginal Chương 1529 : Lại xảy ra việc --> orginal Chương 1530 : Đưa biểu ca khởi hành --> orginal Chương 1531 : Ý nghĩ của biểu ca --> orginal Chương 1532 : Gà bay lại chó nhảy --> orginal Chương 1533 : Còn là không đặt xuống --> orginal Chương 1534 : Đến cùng làm thế nào --> orginal Chương 1535 : Chuyện này phải đợi chờ --> orginal Chương 1536 : 1 lên trở về thôn đi --> orginal Chương 1537 : Thương thảo việc lớn --> orginal Chương 1538 : Huynh đệ dựng chữ theo | căn cứ --> orginal Chương 1539 : Liền không đi chính đạo --> orginal Chương 1540 : Gây xích mích 1 cái dưới --> orginal Chương 1541 : Buồng ngầm kích tình --> orginal Chương 1542 : Không có 1 chút yêu --> orginal Chương 1543 : Không thành tâm kết minh --> orginal Chương 1544 : Lại đi kinh thành --> orginal Chương 1545 : Thấy được bạn tốt --> orginal Chương 1546 : Sự gần gũi của bạn thân khuê phòng --> orginal Chương 1547 : 9 Vương gia đại hôn --> orginal Chương 1548 : Cùng hảo hữu ôn chuyện --> orginal Chương 1549 : 1 nhà đại tỷ tới --> orginal Chương 1550 : Biết quá nhiều --> orginal Chương 1551 : Ôn chuyện cùng với Hoa Dung --> orginal Chương 1552 : Khách không mời tới --> orginal Chương 1553 : Ra việc lớn --> orginal Chương 1554 : Khéo liên nhỏ sinh --> orginal Chương 1555 : Đi nhà ai dưỡng bệnh --> orginal Chương 1556 : Ai vui mừng ai buồn --> orginal Chương 1557 : Ai đeo nồi đen --> orginal Chương 1558 : Ngươi là ta duy 1 --> orginal Chương 1559 : Vương thị xem khéo liên --> orginal Chương 1560 : 1 đôi cẩu nam nữ --> orginal Chương 1558 : Chưa làm chút chuyện tốt --> orginal Chương 1562 : Khoa khảo 3 ngày --> orginal Chương 1563 : Chột dạ 3 lang --> orginal Chương 1564 : 3 lang bảo vệ nàng dâu --> orginal Chương 1565 : Vương thị ăn dấm --> orginal Chương 1566 : Ruộng vườn trong lòng --> orginal Chương 1567 : Khéo liên lo lắng --> orginal Chương 1568 : Nhỏ 2 miệng gần gũi --> orginal Chương 1569 : Tổ phụ rất vừa lòng --> orginal Chương 1570 : Tới cái nam áo trắng --> orginal Chương 1571 : Không có ai biết thiên hạ --> orginal Chương 1572 : Trong lòng chỉ có ngươi --> orginal Chương 1573 : Lại phải có thú vị --> orginal Chương 1574 : Tổ phụ rất cao hứng --> orginal Chương 1575 : Mã thị choáng đồ ăn --> orginal Chương 1576 : Có người lừa gạt vòng tròn --> orginal Chương 1577 : Thật có ý tứ --> orginal Chương 1578 : 3 lang chạy trốn --> orginal Chương 1579 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 1580 : 3 lang ở trên trấn --> orginal Chương 1581 : Để cho ta thân 1 cái --> orginal Chương 1582 : Vương thị cố ý --> orginal Chương 1583 : 9 Vương gia đến --> orginal Chương 1584 : Nỗi khổ tâm của Toa Liên --> orginal Chương 1585 : Diệu nhi mở mổ --> orginal Chương 1586 : Cùng thiện đại thần --> orginal Chương 1587 : 1 lên đi trong thôn --> orginal Chương 1588 : Nhận cái làm/khô thân --> orginal Chương 1589 : Người không muốn gặp --> orginal Chương 1590 : Nô tì gọi phục linh --> orginal Chương 1591 : Vì bạn bè nghĩ --> orginal Chương 1592 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 1593 : Ý nghĩ mẹ cha --> orginal Chương 1594 : Đi lớn nhà biểu cô --> orginal Chương 1595 : Lẫn nhau thăm dò --> orginal Chương 1596 : Khác nhau ở chung --> orginal Chương 1597 : Muốn mở cơm Tây thính --> orginal Chương 1598 : Thân phận nhà biểu cô --> orginal Chương 1599 : Cuối cùng xác định --> orginal Chương 1600 : Sáng tối ngược lại qua đây --> orginal Chương 1601 : Tiểu nhân đắc chí tương --> orginal Chương 1602 : Ý nghĩ Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 1603 : Người nào đó ở dưới giường --> orginal Chương 1604 : Theo/cùng mẹ cha 1 phòng --> orginal Chương 1605 : Đồ lẳng lơ đổi thục nữ --> orginal Chương 1606 : Cuối cùng nghĩ thông --> orginal Chương 1607 : Nữ quyến của Đinh phủ --> orginal Chương 1608 : Mới cháu gái lớn --> orginal Chương 1609 : Đinh phu nhân tương cầu --> orginal Chương 1610 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 1611 : Nguỵ trang lẫn nhau đi --> orginal Chương 1612 : Không cho phép dùng sắc đẹp --> orginal Chương 1613 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 1614 : Làm cơm Tây cho ngươi --> orginal Chương 1615 : Đinh phủ loạn chuyện --> orginal Chương 1616 : Địch nhân khó hiểu --> orginal Chương 1617 : Trong lòng huynh đệ --> orginal Chương 1618 : Không việc gì tìm chuyện --> orginal Chương 1619 : Công bằng đầu phiếu --> orginal Chương 1620 : Mỗi người bất bình --> orginal Chương 1621 : Huynh đệ trở về --> orginal Chương 1622 : Mã thị ức nghĩ --> orginal Chương 1623 : Phó Bân lại đến --> orginal Chương 1624 : Lý Mộng Tiên sinh con --> orginal Chương 1625 : Mời mọc nhà tổ phụ --> orginal Chương 1626 : Sự xúi giục của Mã thị --> orginal Chương 1627 : Mã thị lòng quá đen --> orginal Chương 1628 : Lập tức liền phản kích --> orginal Chương 1629 : Tệp chết lão kiền bà --> orginal Chương 1630 : Hoa Kế Nghiệp đưa lễ --> orginal Chương 1631 : Từ từ hành hạ ngươi --> orginal Chương 1632 : Phản lão hoàn sinh phát bảng --> orginal Chương 1633 : Không nhìn thấy 3 lang --> orginal Chương 1634 : 3 lang không trở về --> orginal Chương 1635 : Đi tìm Huyền An Bổn --> orginal Chương 1636 : Đi lớn lang nhà --> orginal Chương 1637 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 1638 : Trong tự an ủi bản thân --> orginal Chương 1639 : Bên ngoài tổ nhà báo vui --> orginal Chương 1640 : Vĩnh viễn bầu bạn ngươi --> orginal Chương 1641 : Tần Miêu Miêu lại tới --> orginal Chương 1642 : Người nhà náo nhiệt --> orginal Chương 1643 : Vẫn không phục --> orginal Chương 1644 : 5 chú mở nghiệp --> orginal Chương 1645 : Xúi giục chơi thôi --> orginal Chương 1646 : Chuẩn bị mở nghiệp --> orginal Chương 1647 : Cũng coi như là bạn bè --> orginal Chương 1648 : Bạn bè chân chính --> orginal Chương 1649 : Cửa hàng hoa mở nghiệp --> orginal Chương 1650 : Nhiều người miệng rối tung --> orginal Chương 1651 : Nam áo trắng lại tới --> orginal Chương 1652 : Mở nghiệp rất viên mãn --> orginal Chương 1653 : Lại đi xem tổ mẫu --> orginal Chương 1654 : Mã thị muốn điên --> orginal Chương 1655 : 4 chú trở về --> orginal Chương 1656 : Theo/cùng khéo liên Đàm Tâm --> orginal Chương 1657 : Khéo liên biến hoá --> orginal Chương 1658 : Khéo liên hiểu chuyện --> orginal Chương 1659 : Lại muốn đùa giỡn tâm nhãn --> orginal Chương 1660 : Mã thị không thuận lòng --> orginal Chương 1661 : 4 chú rất thông minh --> orginal Chương 1662 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 1663 : Về nhà lại mở ồn ào --> orginal Chương 1664 : Sự sợ hãi của Mã thị --> orginal Chương 1665 : 2 già đi trên trấn --> orginal Chương 1666 : Sự thoả mãn của Mã thị --> orginal Chương 1667 : Đi nhận lão gia tử --> orginal Chương 1668 : Hâm mộ người ta --> orginal Chương 1669 : Tránh khỏi Mã thị --> orginal Chương 1670 : Ngươi thiếu 1 cái mạng --> orginal Chương 1671 : Tuyệt đối là kẻ thù --> orginal Chương 1672 : Ta thật gấp --> orginal Chương 1673 : Đều không phải là người tốt --> orginal Chương 1674 : Thật buông tay --> orginal Chương 1675 : Đinh Lam Kiều đến --> orginal Chương 1676 : Nha hoàn bất phàm --> orginal Chương 1677 : Sự hướng dẫn của Diệu nhi --> orginal Chương 1678 : Tần Miêu Miêu ghen tị --> orginal Chương 1679 : Tần Miêu Miêu mở nghiệp --> orginal Chương 1680 : Theo/cùng 4 chú trở về thôn --> orginal Chương 1681 : Khéo liên tín nhiệm --> orginal Chương 1682 : Còn là quá trẻ tuổi --> orginal Chương 1683 : Lý Xảo Liên khóc tố --> orginal Chương 1684 : Xem thường bọn họ --> orginal Chương 1685 : Khéo liên lựa chọn --> orginal Chương 1686 : Lá sen tìm chuyện --> orginal Chương 1687 : Mã thị nhận sợ --> orginal Chương 1688 : Khéo liên thử 3 lang --> orginal Chương 1689 : Đi mời Trần Tú Hà --> orginal Chương 1690 : Thăm dò Trần Tú Hà --> orginal Chương 1691 : Thủ đoạn của người xấu --> orginal Chương 1692 : Lòng người đáng sợ --> orginal Chương 1693 : Hồi môn ít chút tốt --> orginal Chương 1694 : Đinh Lam Kiều xin lỗi --> orginal Chương 1695 : Tổ phụ tìm mặt --> orginal Chương 1696 : Lão gia tử cao hứng --> orginal Chương 1697 : Khéo liên xung động --> orginal Chương 1698 : Lại đến tìm chuyện --> orginal Chương 1699 : Có đối sách mới --> orginal Chương 1700 : Có đối sách mới --> orginal Chương 1701 : Người này rất lên nói --> orginal Chương 1702 : Diệu nhi rất vô tội --> orginal Chương 1703 : Đều là bạn bè --> orginal Chương 1704 : Lãng mạn bên hồ --> orginal Chương 1705 : Nhìn ra vấn đề --> orginal Chương 1706 : Phát hiện bí mật lớn --> orginal Chương 1707 : Lòng nặng ca ca --> orginal Chương 1708 : Chuyện của hồi môn --> orginal Chương 1709 : Đổ phường gặp người quen --> orginal Chương 1710 : Cao thủ đúng lũy --> orginal Chương 1711 : 1 nhà 2 tú tài --> orginal Chương 1712 : Mã thị tuyệt vọng --> orginal Chương 1713 : Không đi cũng không được --> orginal Chương 1714 : Tiệc gia đình vui sướng --> orginal Chương 1715 : Đại tỷ trở về --> orginal Chương 1716 : Còn muốn đi nhà cũ --> orginal Chương 1717 : Mã thị tâm thái này --> orginal Chương 1718 : Chị em nói đêm lời --> orginal Chương 1719 : Biểu cô muốn dựng/gác/cài/gài xe --> orginal Chương 1720 : Đảm bảo có mục đích --> orginal Chương 1721 : 1 túi thộn hoàn con --> orginal Chương 1722 : Rắm cũng không mò đến --> orginal Chương 1723 : Tần Thu Phong quay về --> orginal Chương 1724 : 1 tràng khổ nhục kế --> orginal Chương 1725 : Phủ quốc công có chuyện --> orginal Chương 1726 : Mời mọc nhà biểu cô --> orginal Chương 1727 : Thì ra là như vậy --> orginal Chương 1728 : Mạc gia 4 giống đồ --> orginal Chương 1729 : Tàng Bảo Đồ giả --> orginal Chương 1730 : Lấy giả nhưng loạn thật --> orginal Chương 1731 : Minh hại lá sen --> orginal Chương 1732 : Không thể buông tha ngươi --> orginal Chương 1733 : Đứa bé của lá sen --> orginal Chương 1734 : Điểm yếu của Mã thị --> orginal Chương 1735 : Thê thiếp trở về vị trí cũ --> orginal Chương 1736 : Không bớt lo người --> orginal Chương 1737 : Đám thúc thúc cãi lộn --> orginal Chương 1738 : 5 chú lạc bánh --> orginal Chương 1739 : Mã thị tức giận --> orginal Chương 1740 : Lão gia tử vào kinh --> orginal Chương 1741 : Phủ quốc công tiến triển --> orginal Chương 1742 : Xác định không biết --> orginal Chương 1743 : Đi gặp bạn tốt --> orginal Chương 1744 : Mã thị đối với lá sen --> orginal Chương 1745 : Tiêu Cẩn rất thông minh --> orginal Chương 1746 : Ngọn nguồn Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 1747 : 0 sách cùng 0 rơi --> orginal Chương 1748 : 0 rơi thật lòng --> orginal Chương 1749 : Cuối cùng cùng được rồi --> orginal Chương 1750 : Bạn thân khuê phòng lặng lẽ lời --> orginal Chương 1751 : Hạnh phúc đơn giản --> orginal Chương 1752 : Mệt mỏi đều đáng để --> orginal Chương 1753 : Nào đều có nữ nhân --> orginal Chương 1754 : Tổ phụ đi 0 phủ --> orginal Chương 1755 : Mở lớn nhãn giới --> orginal Chương 1756 : Xưa nay kém khác --> orginal Chương 1757 : Lão gia tử trở về thôn --> orginal Chương 1758 : Lão gia tử thay đổi --> orginal Chương 1759 : Không cộng đồng ngôn ngữ --> orginal Chương 1760 : Ấm cúng trong nhà --> orginal Chương 1761 : Phương sĩ sơ huynh muội --> orginal Chương 1762 : Người này rất có tài --> orginal Chương 1763 : Nên tới đến --> orginal Chương 1764 : Lương tâm còn chưa tiêu tan --> orginal Chương 1765 : Là tốt còn là hư hỏng --> orginal Chương 1766 : Giấu được không cạn a --> orginal Chương 1767 : Mã thị muốn ra tay --> orginal Chương 1768 : Ngọc trắng thật giả bóng --> orginal Chương 1769 : Tổ phụ yêu hưởng thụ --> orginal Chương 1770 : Cũng phải chia chén canh --> orginal Chương 1771 : Bắt đầu xem lớn đùa --> orginal Chương 1772 : Quả thật rất náo nhiệt --> orginal Chương 1773 : Lại đều có tâm tư --> orginal Chương 1774 : Lại bắt đầu bên trong nội chiến --> orginal Chương 1775 : Bưng Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 1776 : Chỗ ở Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 1777 : 1 cái vò dấm --> orginal Chương 1778 : Sự khác thường của Mã thị --> orginal Chương 1779 : Có biện pháp tốt --> orginal Chương 1780 : 1 cái cạm bẫy lớn --> orginal Chương 1781 : Lẫn nhau có mục đích --> orginal Chương 1782 : Địch nhân cẩn thận hơn --> orginal Chương 1783 : Mỗi người có các tâm tư --> orginal Chương 1784 : Kế lớn thành công --> orginal Chương 1785 : Sự khác thường của lá sen --> orginal Chương 1786 : Thật lòng lên --> orginal Chương 1787 : Lẫn nhau thẻ cược --> orginal Chương 1788 : Đều nghi ngờ đứa bé --> orginal Chương 1789 : Người a phải ngay thẳng --> orginal Chương 1790 : Đỗ Liễu Diệp cô nương --> orginal Chương 1791 : Ta nhưng không lừa ngươi --> orginal Chương 1792 : Hẳn là có thể --> orginal Chương 1793 : Trước giờ chưa có mặt cười --> orginal Chương 1794 : Không hứng thú Chu thị --> orginal Chương 1795 : Phủ quốc công tắm/giặt/rửa bài --> orginal Chương 1796 : Nói Huyền gia tốt --> orginal Chương 1797 : Người nào đó trở về --> orginal Chương 1798 : Vợ chồng 2 làm cục --> orginal Chương 1799 : Lá sen tin tưởng --> orginal Chương 1800 : Vương thị biết --> orginal Chương 1801 : Ai cũng dựa không ở --> orginal Chương 1802 : Thu hoạch ngoài ý muốn --> orginal Chương 1803 : Ruộng giữa sâu đom đóm --> orginal Chương 1804 : Mã thị lại thất vọng --> orginal Chương 1805 : Ý nghĩ Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 1806 : Sự thỉnh cầu của biểu ca --> orginal Chương 1807 : Là cái cô nương ngoan --> orginal Chương 1808 : Thật giống 1 người nhà --> orginal Chương 1809 : Chuyện này rất có đùa --> orginal Chương 1810 : Tần Miêu Miêu lại tới --> orginal Chương 1811 : 2 người đều vào kinh --> orginal Chương 1812 : Ấm áp nhà đại tỷ --> orginal Chương 1813 : Lão phu nhân sửa đổi quan sát --> orginal Chương 1814 : Phương đại phu nhân tới --> orginal Chương 1815 : Địa lao không an toàn --> orginal Chương 1816 : Trên đường gặp nguy hiểm --> orginal Chương 1817 : Thật rất nguy hiểm --> orginal Chương 1818 : Có chút đoán không thấu --> orginal Chương 1819 : Phân tích đêm nay chuyện --> orginal Chương 1820 : 10 vạn phần quan tâm --> orginal Chương 1821 : Sự tưởng tượng của tương lai --> orginal Chương 1822 : Khai tông lập phái cảm --> orginal Chương 1823 : Sự đau đầu của Toa Liên --> orginal Chương 1824 : Người này không đơn giản --> orginal Chương 1825 : Bên hồ đi làm vẽ --> orginal Chương 1826 : Hy vọng cùng hiện thực --> orginal Chương 1827 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 1828 : Đến cùng việc gì --> orginal Chương 1829 : Cũng muốn hạ sát thủ --> orginal Chương 1830 : Biểu ca xiêu lòng --> orginal Chương 1831 : Lại thấy Đỗ cô nương --> orginal Chương 1832 : Hạnh phúc quá nhiều --> orginal Chương 1833 : Còn là không manh mối --> orginal Chương 1834 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 1835 : Đinh phủ loạn chuyện --> orginal Chương 1836 : Đinh Mạnh Lương kỳ lạ --> orginal Chương 1837 : Hoa tỷ tỷ đến --> orginal Chương 1838 : Cảnh đẹp Hà Loan thôn --> orginal Chương 1839 : Độc rắn trong Phó Bân --> orginal Chương 1840 : Chỉ có thể chờ --> orginal Chương 1841 : Ta không ghét bỏ ngươi --> orginal Chương 1842 : Lá liễu thành thật --> orginal Chương 1843 : Biểu ca lúng túng --> orginal Chương 1844 : Phó Bân tới cảm ơn --> orginal Chương 1845 : Trúng độc ngày đó --> orginal Chương 1846 : Tần Miêu Miêu bệnh --> orginal Chương 1847 : Qua đông áo bông --> orginal Chương 1848 : Ban đêm thu cảnh --> orginal Chương 1849 : Lưu Mộc Dương đến --> orginal Chương 1850 : Huynh muội đi Đỗ gia --> orginal Chương 1851 : Cảm động khắc --> orginal Chương 1852 : Nàng dâu nhà lão Hoa --> orginal Chương 1853 : Diễn chị em tình sâu --> orginal Chương 1854 : Đi ngắm hoa ruộng ruộng --> orginal Chương 1855 : Mã thị lại tìm chuyện --> orginal Chương 1856 : Dời tảng đá đập chân --> orginal Chương 1857 : Ánh trăng giống nhau --> orginal Chương 1858 : Lại ra việc lớn --> orginal Chương 1859 : Lá sen nhỏ sinh --> orginal Chương 1860 : Bên trong này còn có chuyện --> orginal Chương 1861 : Vui sướng 1 người nhà --> orginal Chương 1862 : Vợ cả cùng tiểu thiếp --> orginal Chương 1863 : 2 miệng đánh lộn --> orginal Chương 1864 : Lão gia tử dạy con --> orginal Chương 1865 : Đầu Mã thị đau --> orginal Chương 1866 : Lòng của Phùng thị đau --> orginal Chương 1867 : Sự biến hoá của biểu ca --> orginal Chương 1868 : Người nào đó trở về --> orginal Chương 1869 : Đinh Lam Lăng xảy ra chuyện --> orginal Chương 1870 : Đinh phu nhân tín nhiệm --> orginal Chương 1871 : Đinh Lam Kiều ác độc --> orginal Chương 1872 : 1 đám ngu xuẩn --> orginal Chương 1873 : Còn là xem chứng cứ --> orginal Chương 1874 : Liễu di nương rời khỏi --> orginal Chương 1875 : Ngươi dám vu hãm ta --> orginal Chương 1876 : Đinh Lam Lăng trong sạch --> orginal Chương 1877 : Đinh phu nhân té xỉu --> orginal Chương 1878 : Chuyện này có kỳ quặc --> orginal Chương 1879 : Lòng người Đinh gia suy nghĩ --> orginal Chương 1880 : Đần thiếu Trương di nương --> orginal Chương 1881 : Thủ đoạn Liễu di nương --> orginal Chương 1882 : Nữ nhân đáng sợ --> orginal Chương 1883 : Đinh phu nhân đến --> orginal Chương 1884 : Về sau rõ ràng --> orginal Chương 1885 : Đinh thượng thư không hiểu --> orginal Chương 1886 : Thiếu chút lộ nhân bánh --> orginal Chương 1887 : Cô chị dâu nói khuê lời --> orginal Chương 1888 : Phó Bân tới đưa lễ --> orginal Chương 1889 : Sự cổ vũ của thân nhân --> orginal Chương 1890 : Lưu thị đi chợ phiên --> orginal Chương 1891 : Lại gặp thư sinh kia --> orginal Chương 1892 : Theo/cùng biểu muội dạo phố --> orginal Chương 1893 : Nữ nhân đạo đức giả --> orginal Chương 1894 : Đều là lỗi của ta --> orginal Chương 1895 : Vương ngự sử trở về --> orginal Chương 1896 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 1897 : Đinh gia lại cãi lộn --> orginal Chương 1898 : Mặt mũi của Đinh Lam Kiều --> orginal Chương 1899 : Ngoài ý muốn tới khách --> orginal Chương 1900 : 1 thuốc chất xúc tác --> orginal Chương 1901 : Trương di nương tới cầu --> orginal Chương 1902 : Ý nghĩ của Mã thị --> orginal Chương 1903 : Nhất thân con trai nhỏ --> orginal Chương 1904 : Tiện nhân thành thật --> orginal Chương 1905 : Đinh Lam Kiều sợ hãi --> orginal Chương 1906 : Đinh Lam Kiều choáng váng --> orginal Chương 1907 : Nhà cũ không yên ổn --> orginal Chương 1908 : Tâm tư đều loạn --> orginal Chương 1909 : Vết thương nghiêm trọng --> orginal Chương 1910 : Này mặt không cứu --> orginal Chương 1911 : Tâm tĩnh trở về --> orginal Chương 1912 : Không cần tê dại sôi tán --> orginal Chương 1913 : Nhà cũ muốn loạn a --> orginal Chương 1914 : Ngụy Hân tốt nhãn lực --> orginal Chương 1915 : Đánh lộn ngoài ý muốn --> orginal Chương 1916 : Gặp nhau lúng túng --> orginal Chương 1917 : Biểu ca tâm loạn --> orginal Chương 1918 : Nhìn người hẹn hò đi --> orginal Chương 1919 : Cha Đỗ lão lo lắng --> orginal Chương 1920 : Đều tụ họp nhà mình --> orginal Chương 1921 : Chuyện vui quyết định --> orginal Chương 1922 : Nhà cậu cả ăn cơm --> orginal Chương 1923 : Lần nữa đi Đinh phủ --> orginal Chương 1924 : Mẹ cha cũng đến --> orginal Chương 1925 : Người nào đó nghe cửa sổ theo/cùng --> orginal Chương 1926 : Nhà cũ đánh lộn --> orginal Chương 1927 : Bệnh căn còn giữ lại --> orginal Chương 1928 : Tạm thời yên ổn --> orginal Chương 1929 : Trợ giúp Đinh Lam Lăng --> orginal Chương 1930 : Khuyên giải cuối cùng --> orginal Chương 1931 : Thật không hối hận --> orginal Chương 1932 : Đinh phu nhân che giấu --> orginal Chương 1933 : Trần Tú Hà lại tới --> orginal Chương 1934 : Trong lòng không thoải mái --> orginal Chương 1935 : Cha tới trên trấn --> orginal Chương 1936 : Đi nhận mẹ tổ phụ --> orginal Chương 1937 : Lão 2 miệng đi --> orginal Chương 1938 : Xanh lăng tính toán --> orginal Chương 1939 : Âm u 1 cái --> orginal Chương 1940 : Đinh thượng thư biết tình --> orginal Chương 1941 : Người không đơn giản --> orginal Chương 1942 : Nỗi lòng của Mã thị --> orginal Chương 1943 : Thật là làm phiền cáo già --> orginal Chương 1944 : Quốc công gia đến --> orginal Chương 1945 : Mẹ cha không yên tâm --> orginal Chương 1946 : Hoa phủ hiện nay --> orginal Chương 1947 : Hoa gia gần huống --> orginal Chương 1948 : Tâm tư Hoa lão gia --> orginal Chương 1949 : Trên đường Hà Loan thôn --> orginal Chương 1950 : Nói được rất hoà hợp --> orginal Chương 1951 : Việc lớn có nhất định --> orginal Chương 1952 : Đây là một trách nhiệm --> orginal Chương 1953 : Phó Bân lại đến --> orginal Chương 1954 : Lý Xảo Liên khóc tố --> orginal Chương 1955 : Khéo liên đường lui --> orginal Chương 1956 : Bạch Diệc Nam lại tới --> orginal Chương 1957 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 1958 : Bắt đầu tìm người --> orginal Chương 1959 : Trở về Hà Loan thôn đi --> orginal Chương 1960 : Sự biểu diễn của Mã thị --> orginal Chương 1961 : Trên trấn nhận tổ phụ --> orginal Chương 1962 : Thế nào đi tìm người --> orginal Chương 1963 : Trong lòng Mã thị khổ --> orginal Chương 1964 : Thế nào đi tìm người --> orginal Chương 1965 : Ngày mai tiếp tục tìm --> orginal Chương 1966 : Không yên tĩnh đêm --> orginal Chương 1967 : Còn không có tìm được người --> orginal Chương 1968 : Còn phải tiếp tục tìm --> orginal Chương 1969 : Cơm chiều giận dỗi --> orginal Chương 1970 : Sự vui sướng của nhà mình --> orginal Chương 1971 : Mã thị không cam tâm --> orginal Chương 1972 : Vẫn là có ý nghĩ --> orginal Chương 1973 : Đinh Lam Lăng trở về --> orginal Chương 1974 : Hiện trạng Đinh Lam Kiều --> orginal Chương 1975 : Vừa có tình huống mới --> orginal Chương 1976 : Đến cùng là người nào --> orginal Chương 1977 : Mẹ cha tới đưa đồ ăn --> orginal Chương 1978 : Đi trong nhà cậu cả --> orginal Chương 1979 : Đi nhà Trần Tú Hà --> orginal Chương 1980 : Trên Tần Miêu Miêu nói --> orginal Chương 1981 : Tô Phương Thần lại tới --> orginal Chương 1982 : Trong lòng Trần Tú Hà --> orginal Chương 1983 : Dạy em trai làm người --> orginal Chương 1984 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 1985 : Nên phải động thủ --> orginal Chương 1986 : Phó Bân nghĩ như thế nào --> orginal Chương 1987 : Lòng dạ tổ phụ lệch --> orginal Chương 1988 : Bạch Diệc Nam bộc bạch --> orginal Chương 1989 : Nay cái thật lòng loạn --> orginal Chương 1990 : Cầu hôn đến --> orginal Chương 1991 : Nhà cũ tình huống mới --> orginal Chương 1992 : Mã thị lại lên chuyện --> orginal Chương 1993 : Không dám quá nhảy đát --> orginal Chương 1994 : Sự dạy dỗ mẹ cha --> orginal Chương 1995 : Mã thị ức nghĩ --> orginal Chương 1996 : Đứa bé của lá sen --> orginal Chương 1997 : Đinh Lam Lăng đến --> orginal Chương 1998 : Tâm tư Đinh thượng thư --> orginal Chương 1999 : Các loại lễ vật --> orginal Chương 2000 : Ngươi quá thông minh --> orginal Chương 2001 : Hận ý Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2002 : Đi tìm Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2003 : Vừa có tân sinh ý --> orginal Chương 2004 : Trong số mệnh liền thiếu ngươi --> orginal Chương 2005 : Nhà cũ lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 2006 : Quan hệ đến thỏi bạc --> orginal Chương 2007 : Đánh chủ ý của ai --> orginal Chương 2008 : Chua khí quá hướng --> orginal Chương 2009 : Ngoài ý muốn giải quyết --> orginal Chương 2010 : Tiễn khách cùng mời mọc --> orginal Chương 2011 : Lại phải khai chiến --> orginal Chương 2012 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 2013 : Nhận 4 chú giằng co --> orginal Chương 2014 : Lẫn nhau đẩy ủy --> orginal Chương 2015 : Đồ vật thật không có --> orginal Chương 2016 : Lập trường của tổ phụ --> orginal Chương 2017 : Đại cục thay đổi --> orginal Chương 2018 : Mã thị bảo vệ bê con con --> orginal Chương 2019 : Đoàn kết phía trên --> orginal Chương 2020 : Dỗ tổ phụ vui vẻ --> orginal Chương 2021 : Có nơi hài hòa --> orginal Chương 2022 : Có nơi bất an --> orginal Chương 2023 : 4 chú tới dựng/gác/cài/gài xe --> orginal Chương 2024 : 4 chú nghĩ phận gia --> orginal Chương 2025 : Tô Phương Thần lại tới --> orginal Chương 2026 : Hoa Dung tới trên trấn --> orginal Chương 2027 : Đều là người nào --> orginal Chương 2028 : Người này có vấn đề --> orginal Chương 2029 : Đại tỷ trở về --> orginal Chương 2030 : Phó Bân chiếm hữu muốn --> orginal Chương 2031 : Nào đứa bé tới --> orginal Chương 2032 : Đứa bé đi giữ lại --> orginal Chương 2033 : Tâm cơ của Mã thị --> orginal Chương 2034 : Chị 2 đi trên trấn --> orginal Chương 2035 : Đi trên trấn nhận người --> orginal Chương 2036 : Oán khí 4 chú --> orginal Chương 2037 : Huyền Văn Tín lật sổ sách --> orginal Chương 2038 : 4 chú nháo phận gia --> orginal Chương 2039 : Ra cái chủ ý tồi --> orginal Chương 2040 : Thêm cái chủ ý tồi --> orginal Chương 2041 : Kẻ đến đều bất thiện --> orginal Chương 2042 : Đinh Lam Kiều kỳ lạ --> orginal Chương 2043 : Huynh muội thần kỳ --> orginal Chương 2044 : Người này quá đơn thuần --> orginal Chương 2045 : Giúp bằng hữu mới --> orginal Chương 2046 : Thời kỳ đính hôn định --> orginal Chương 2047 : 1 đúng bảo bối lớn --> orginal Chương 2048 : Buồn nôn nữ nhân --> orginal Chương 2049 : 0 rơi tương lai --> orginal Chương 2050 : Nói tới Huyền Thanh Nhi --> orginal Chương 2051 : Lại là thớt ngựa kia --> orginal Chương 2052 : Phó Bân lại đến --> orginal Chương 2053 : Còn là lòng bất ổn --> orginal Chương 2054 : Đến cùng ai đau --> orginal Chương 2055 : Hoa lão gia có mời --> orginal Chương 2056 : Tới chính là thời điểm --> orginal Chương 2057 : Đáng hận không đáng thương --> orginal Chương 2058 : Vẫn là có gian tế --> orginal Chương 2059 : Nay cái náo nhiệt --> orginal Chương 2060 : Này coi như là tình địch --> orginal Chương 2061 : Chiến tranh của nữ nhân --> orginal Chương 2062 : Sự tiếp tục của chiến tranh --> orginal Chương 2063 : Trước như vậy thu tràng --> orginal Chương 2064 : Đều là có mục đích --> orginal Chương 2065 : Còn là muốn đi --> orginal Chương 2066 : Lão 2 miệng lại ồn ào --> orginal Chương 2067 : Trong sự tiến hành kế hoạch --> orginal Chương 2068 : Ý nghĩ của tiểu nhân --> orginal Chương 2069 : Đỗ gia vui vẻ --> orginal Chương 2070 : Tên buôn người bị bắt --> orginal Chương 2071 : Theo/cùng em trai về nhà --> orginal Chương 2072 : 4 chị em nhỏ tụ họp --> orginal Chương 2073 : Người tới nha môn --> orginal Chương 2074 : Lần này chuyện lớn --> orginal Chương 2075 : Muốn bắt đi Mã thị --> orginal Chương 2076 : Muốn lên công đường --> orginal Chương 2077 : Trên công đường giằng co --> orginal Chương 2078 : Cuối cùng định án --> orginal Chương 2079 : Lại bồi 2 --> orginal Chương 2080 : Đến cùng sao chuyện --> orginal Chương 2081 : 4 chú tới hỏi chuyện --> orginal Chương 2082 : Huyền Văn Tín giận --> orginal Chương 2083 : 0 rơi giảng nhà cũ --> orginal Chương 2084 : Loạn thành 1 nồi cháo --> orginal Chương 2085 : Thế nào đều không đúng --> orginal Chương 2086 : 9 Vương gia đến --> orginal Chương 2087 : Sự phản đối của Tiêu Cẩn --> orginal Chương 2088 : Tề tụ ở 0 phủ --> orginal Chương 2089 : Vẫn là có ý kiến --> orginal Chương 2090 : Muốn nhúc nhích thật cách --> orginal Chương 2091 : Trong lòng thật có mấy --> orginal Chương 2092 : Trở về Hà Loan thôn đi --> orginal Chương 2093 : Hồi kinh thuận lợi --> orginal Chương 2094 : Lại đi nhà tổ phụ --> orginal Chương 2095 : Mã thị không thuận lòng --> orginal Chương 2096 : Địa vị của tổ phụ --> orginal Chương 2097 : Đều đi tìm Phó Bân --> orginal Chương 2098 : Tâm tư Liễu di nương --> orginal Chương 2099 : Lòng riêng của Phó Bân --> orginal Chương 2100 : Lòng riêng của Phó Bân --> orginal Chương 2101 : Hướng hành động Liễu di nương --> orginal Chương 2102 : Tần Miêu Miêu tới mời --> orginal Chương 2103 : Đinh thượng thư nổi giận --> orginal Chương 2104 : 3 chú có động tĩnh --> orginal Chương 2105 : Mục đích của mỗi người --> orginal Chương 2106 : Các lòng quỷ tâm tư --> orginal Chương 2107 : Trong lòng tổ phụ --> orginal Chương 2108 : Lại ồn ào lên đến --> orginal Chương 2109 : Vì gì tóm lại | luôn cãi lộn --> orginal Chương 2110 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 2111 : 2 người ngoài tranh cãi --> orginal Chương 2112 : Tranh cãi tiếp tục --> orginal Chương 2113 : Tần Miêu Miêu quan tâm --> orginal Chương 2114 : Biểu cô lớn ủng hộ --> orginal Chương 2115 : Vậy cũng không tính khổ --> orginal Chương 2116 : Mã thị mở hội nhỏ --> orginal Chương 2117 : Trong nhà không có tiền --> orginal Chương 2118 : Trần Tú Hà chống lưng --> orginal Chương 2119 : Huyền Văn Tín giận dữ --> orginal Chương 2120 : 4 phòng bất cam --> orginal Chương 2121 : Cuối cùng lên nói --> orginal Chương 2122 : Chuyện này nhưng khéo --> orginal thứ hai 123 nhắc nhở Đinh thượng thư --> orginal thứ hai 124 vạn chuyện đều cỗ chuẩn bị --> orginal thứ hai 125 diễn rất thành công --> orginal thứ hai 126 tin cho rằng thật --> orginal thứ hai 127 chị 2 đi nhà cũ --> orginal thứ hai 128 Mã thị còn miệng cứng rắn --> orginal thứ hai 129 khí trong lòng đau --> orginal thứ hai 130 vừa có tân sinh ý --> orginal thứ hai 131 sự thê lương của nhà cũ --> orginal thứ hai 132 lá sen lòng thật rộng --> orginal thứ hai 133 nhà cậu cả náo nhiệt --> orginal thứ hai 134 người nhà mẹ Lưu thị --> orginal thứ hai 135 muốn hiểu được cảm ơn --> orginal thứ hai 136 bên ngoài hiện trạng tổ phụ --> orginal thứ hai 137 Huyền lão gia tử tới --> orginal thứ hai 138 Mã thị đau con trai --> orginal thứ hai 139 Mã thị đi trên trấn --> orginal Chương 2140 : Nay cái là xứng góc --> orginal Chương 2141 : Kim nhọn đúng mạch mang --> orginal Chương 2142 : Gì cũng không mò --> orginal Chương 2143 : Sự oán trách của Mã thị --> orginal Chương 2144 : Tần Miêu Miêu bất cam --> orginal Chương 2145 : Ban đêm nhà cũ --> orginal Chương 2146 : Sự nhớ lại của Mã thị --> orginal Chương 2147 : Huyền Văn Tín lại tới --> orginal Chương 2148 : Huyền Văn Tín lại tới --> orginal Chương 2149 : Mã thị lại đuổi người --> orginal Chương 2150 : Càng nói càng loạn bộ --> orginal Chương 2151 : Tự làm thông minh nhỏ --> orginal Chương 2152 : Sự mong mỏi của tương lai --> orginal Chương 2153 : Tin tức tốt Đinh phủ --> orginal Chương 2154 : Thân phận Liễu di nương --> orginal Chương 2155 : Bạch Diệc Nam lại tới --> orginal Chương 2156 : Hoa phủ lại người tới --> orginal Chương 2157 : Nào hôn ước tới --> orginal Chương 2158 : Người không đơn giản --> orginal Chương 2159 : Càng lúc càng mê mang --> orginal Chương 2160 : Sau làm thế nào --> orginal Chương 2161 : Thái độ Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 2162 : Quá khó có đáp án --> orginal Chương 2163 : Bạch Diệc Nam tự giễu --> orginal Chương 2164 : Tần Miêu Miêu lòng hoảng --> orginal Chương 2165 : Không phía trên đơn giản --> orginal Chương 2166 : Ta ngươi 1 cái lòng --> orginal Chương 2167 : Sự thay đổi của Phó Bân --> orginal Chương 2168 : Sự quan tâm của thân nhân --> orginal Chương 2169 : Sự quan hoài của cha mẹ --> orginal Chương 2170 : Nên tới không có tới --> orginal Chương 2171 : Mã thị hư hỏng tâm nhãn --> orginal Chương 2172 : Đặt thân muốn kéo dài sau --> orginal Chương 2173 : Mẹ con Trần Tú Hà --> orginal Chương 2174 : Hoa tỷ tỷ đến --> orginal Chương 2175 : Đối thoại chân thành --> orginal Chương 2176 : Phó Bân lại đến --> orginal Chương 2177 : Hoa phủ lại lên chuyện --> orginal Chương 2178 : Trương Nhu Xu thỏa hiệp --> orginal Chương 2179 : Đi dạo chơi hồ thưởng nguyệt --> orginal Chương 2180 : Phó Bân uống say --> orginal Chương 2181 : Trên đường gặp 4 chú --> orginal Chương 2182 : Rất là biết lễ số --> orginal Chương 2183 : Mã thị nói chẳng qua --> orginal Chương 2184 : Ý muốn của Mã thị --> orginal Chương 2185 : Giữa huynh đệ tranh đấu --> orginal Chương 2186 : Càng ồn ào càng hung --> orginal Chương 2187 : Tìm cái cớ đi --> orginal Chương 2188 : Không tiêu dừng người --> orginal Chương 2189 : Kinh thành phủ quốc công --> orginal Chương 2190 : Kinh thành phủ quốc công --> orginal Chương 2191 : Hoa lão gia vui vẻ --> orginal Chương 2192 : Tương ra biện pháp --> orginal Chương 2193 : 1 cái tốt đối sách --> orginal Chương 2194 : Người nào không xưng khen --> orginal Chương 2195 : Còn là lòng sẽ đau --> orginal Chương 2196 : Đổ Tâm Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2197 : Trở về Hà Loan thôn đi --> orginal Chương 2198 : 4 chú xảy ra chuyện --> orginal Chương 2199 : Mã thị cũng đến --> orginal Chương 2200 : Mã thị muốn về nhà --> orginal Chương 2201 : Lực bất tòng tâm --> orginal Chương 2202 : Nơi nào không quá đúng --> orginal Chương 2203 : Vừa có tân sinh ý --> orginal Chương 2204 : Mã thị lòng lạnh --> orginal Chương 2205 : Trương Nhu Xu đến --> orginal Chương 2206 : Ta cũng ăn dấm --> orginal Chương 2207 : Hoa Kế Nghiệp về nhà --> orginal Chương 2208 : Vẫn là có vấn đề --> orginal Chương 2209 : Ai cũng không thể mang --> orginal Chương 2210 : Chuyện rất thuận lợi --> orginal Chương 2211 : Nhưng dục cầm cố túng --> orginal Chương 2212 : Lại đi kinh thành --> orginal Chương 2213 : Trên đường rất thuận lợi --> orginal Chương 2214 : Chế giễu Ngụy Võ Phong --> orginal Chương 2215 : Tiêu Cẩn làm khó --> orginal Chương 2216 : Đi trước phủ quốc công --> orginal Chương 2217 : Nói tới phương sĩ diệu --> orginal Chương 2218 : Toa Liên đổi dạng --> orginal Chương 2219 : Trải qua cái gì --> orginal Chương 2220 : Sự đau khổ của thời đại --> orginal Chương 2221 : Nhẹ nhõm 1 ngày --> orginal Chương 2222 : Trên Phó Bân bộ --> orginal Chương 2223 : Thu hoạch ngoài ý muốn --> orginal Chương 2224 : Đều ở trong kế hoạch --> orginal Chương 2225 : Huynh muội Phương gia tới --> orginal Chương 2226 : Cuối cùng có tin tức --> orginal Chương 2227 : Manh mối rất rõ ràng --> orginal Chương 2228 : Chuẩn bị trở về --> orginal Chương 2229 : Theo/cùng Toa Liên tạm biệt --> orginal Chương 2230 : Ý tứ lão phu nhân --> orginal Chương 2231 : Thật thật đơn thuần --> orginal Chương 2232 : Cáo biệt cùng với đại tỷ --> orginal Chương 2233 : Khởi hành về nhà --> orginal Chương 2234 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 2235 : Sự oán trách của Mã thị --> orginal Chương 2236 : Thương lượng ngày mai chuyện --> orginal Chương 2237 : Người không cần mặt --> orginal Chương 2238 : Vạch trần giả thân phận --> orginal Chương 2239 : Lan phu nhân xong --> orginal Chương 2240 : Thẩm vấn Trương Nhu Xu --> orginal Chương 2241 : Là 3 phủ Vương gia --> orginal Chương 2242 : Lan phu nhân sợ hãi --> orginal Chương 2243 : Vẫn là nghĩ không ra --> orginal Chương 2244 : Đinh Lam Lăng đến --> orginal Chương 2245 : Đinh phủ loạn chuyện --> orginal Chương 2246 : Kết quả bi thảm --> orginal Chương 2247 : Nữ nhân đáng thương --> orginal Chương 2248 : Nữ nhân không dễ --> orginal Chương 2249 : Nữ nhân của Đinh phủ --> orginal Chương 2250 : Hoàn cảnh của Phó Bân --> orginal Chương 2251 : Thời gian của cha con khe --> orginal Chương 2252 : Muốn đi nhà biểu cô --> orginal Chương 2253 : Hôn sự Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2254 : Đến nhà biểu cô --> orginal Chương 2255 : Ai đang thăm dò ai --> orginal Chương 2256 : Tâm phục miệng không phục --> orginal Chương 2257 : Tổ phụ sinh bệnh --> orginal Chương 2258 : Đưa tổ phụ về nhà --> orginal Chương 2259 : Mã thị lại tìm chuyện --> orginal Chương 2260 : Hảo hữu của tổ phụ --> orginal Chương 2261 : Mã thị không thuận khí --> orginal Chương 2262 : Con trai không chịu thua kém --> orginal Chương 2263 : Mã thị tệp lòng --> orginal Chương 2264 : Đi nhà ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 2265 : Theo/cùng đơn chị dâu nói chuyện --> orginal Chương 2266 : Sự bi thảm của thời đại --> orginal Chương 2267 : Đinh Lam Lăng sinh bệnh --> orginal Chương 2268 : Sự khác thường của Đinh phủ --> orginal Chương 2269 : Cạm bẫy rất lớn --> orginal Chương 2270 : Liễu di nương mất sách --> orginal Chương 2271 : Cuối cùng không việc gì --> orginal Chương 2272 : Ngày đặc biệt --> orginal Chương 2273 : Người này chơi mất tích --> orginal Chương 2274 : Cho sự sướng run của ngươi --> orginal Chương 2275 : Hoàn toàn cùng được rồi --> orginal Chương 2276 : Em trai trở về --> orginal Chương 2277 : Tỷ đệ 2 về nhà --> orginal Chương 2278 : Lão đầu tử phiền lòng --> orginal Chương 2279 : Muốn đi xem tổ phụ --> orginal Chương 2280 : Sự ham muốn của tổ phụ --> orginal Chương 2281 : Nỗi lòng Mã thị tốt --> orginal Chương 2282 : Sự phòng bị của Mã thị --> orginal Chương 2283 : Xét đến cùng dựa ai --> orginal Chương 2284 : Còn là trở về trên trấn --> orginal Chương 2285 : Tìm Tần Miêu Miêu tới --> orginal Chương 2286 : Rất dễ dàng tín nhiệm --> orginal Chương 2287 : Phó Bân bị thương --> orginal Chương 2288 : Thư của Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 2289 : 2 chú trở về nhà cũ --> orginal Chương 2290 : Phan Nhã Dung đến --> orginal Chương 2291 : Manh mối Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 2292 : Làm sao có thể không ghen tị --> orginal Chương 2293 : Có người nói sai lời --> orginal Chương 2294 : Trong lòng không phải ngươi --> orginal Chương 2295 : Tần Miêu Miêu hận --> orginal Chương 2296 : Kỳ quái 4 chú --> orginal Chương 2297 : Trở về thôn đi qua năm --> orginal Chương 2298 : Huyền Văn Tín trộm vẽ --> orginal Chương 2299 : Nội tâm của tổ phụ --> orginal Chương 2300 : Nhỏ năm đoàn tụ --> orginal Chương 2301 : Nhà cũ không thái bình --> orginal Chương 2302 : Sự chuyển đổi của tổ phụ --> orginal Chương 2303 : Khách nhân ngoài ý muốn --> orginal Chương 2304 : Lục xử miếu bí mật --> orginal Chương 2305 : Đốt lên hy vọng mới --> orginal Chương 2306 : Tinh thần Mã thị --> orginal Chương 2307 : Không bình tĩnh đêm --> orginal Chương 2308 : Doạ cho nước tiểu quần --> orginal Chương 2309 : Đại tiên tới làm phép --> orginal Chương 2310 : Nỗi lòng của Mã thị --> orginal Chương 2311 : Lại ra vẹo tâm tư --> orginal Chương 2312 : Tàng Bảo Đồ tiến triển --> orginal Chương 2313 : Khí thế không thể thua --> orginal Chương 2314 : 8 người nhỏ tụ họp --> orginal Chương 2315 : Tàng Bảo Đồ tiến triển --> orginal Chương 2316 : Lại là mùa xuân đến --> orginal Chương 2317 : Lớn năm trừ tịch đêm --> orginal Chương 2318 : Hoa lão gia mới thiếp --> orginal Chương 2319 : Mã thị nghĩ khuê nữ --> orginal Chương 2320 : Sơ 2 lượt nhà mẹ --> orginal Chương 2321 : 1 nhà Trần Tú Hà --> orginal Chương 2322 : Cái giá của tình yêu --> orginal Chương 2323 : Tổ phụ thật thay đổi --> orginal Chương 2324 : Mã thị lừa gạt vòng tròn --> orginal Chương 2325 : Vẫn tự cho rằng là --> orginal Chương 2326 : Thật sự là thay đổi --> orginal Chương 2327 : Vừa có ngoài ý muốn --> orginal Chương 2328 : Không đáng sợ như thế --> orginal Chương 2329 : Để cho mọi người an tâm --> orginal Chương 2330 : 1 bụng hư hỏng nước --> orginal Chương 2331 : Mã thị không nghĩ --> orginal Chương 2332 : Ngươi chỉ là con cờ --> orginal Chương 2333 : Thật không việc gì --> orginal Chương 2334 : Hy vọng rơi vào khoảng không --> orginal Chương 2335 : Sự xúi giục của Mã thị --> orginal Chương 2336 : Trong lòng ta có toan tính --> orginal Chương 2337 : Là địch còn là bạn --> orginal Chương 2338 : Mới tới bếp mẹ --> orginal Chương 2339 : Còn là phải cảnh giác --> orginal Chương 2340 : Thế nào động tình --> orginal Chương 2341 : Đến cùng là người nào --> orginal Chương 2342 : Cháu chú 2 nói chuyện --> orginal Chương 2343 : Đây chính là cái hố --> orginal Chương 2344 : Có phải đối thủ --> orginal Chương 2345 : Manh mối càng loạn --> orginal Chương 2346 : Lão gia tử về nhà --> orginal Chương 2347 : Người bạn già xa lạ --> orginal Chương 2348 : Sự thăm dò của biểu cô --> orginal Chương 2349 : Ghen tị lòng quấy phá --> orginal Chương 2350 : Đi nhà cũ ăn cơm --> orginal Chương 2351 : Cửa hàng mở không mở --> orginal Chương 2352 : Mã thị nháo tự sát --> orginal Chương 2353 : Có chút chuyện khó nói --> orginal Chương 2354 : Hoa đăng náo nhiệt phố --> orginal Chương 2355 : Lại gặp gỡ người quen --> orginal Chương 2356 : Tử Ngọc lương duyên đèn --> orginal Chương 2357 : Tiêu Cẩn tới trên trấn --> orginal Chương 2358 : Công tử ca đơn thuần --> orginal Chương 2359 : Thân phận Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 2360 : Khó khăn tình kiếp --> orginal Chương 2361 : Cháu chú tới tạm biệt --> orginal Chương 2362 : Bạch Diệc Nam gần huống --> orginal Chương 2363 : Cám dỗ Huyền Văn Tín --> orginal Chương 2364 : Lão 2 miệng cãi lộn --> orginal Chương 2365 : Sự thay đổi của Toa Liên --> orginal Chương 2366 : Thật không 1 dạng --> orginal Chương 2367 : Sự khác thường của Phó Bân --> orginal Chương 2368 : Bên trong này có chuyện --> orginal Chương 2369 : Sự cảnh cáo của Phó Bân --> orginal Chương 2370 : Trần Tú Hà sáng suốt --> orginal Chương 2371 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 2372 : Sự sợ hãi của Mã thị --> orginal Chương 2373 : Ta đáp trả cái gì --> orginal Chương 2374 : Đinh thượng thư mới chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 2375 : Người không có lịch sự --> orginal Chương 2376 : Thì ra là như vậy --> orginal Chương 2377 : Chuẩn bị định hôn --> orginal Chương 2378 : Dự bị đặt thân tiệc --> orginal Chương 2379 : Mã thị không an phận --> orginal Chương 2380 : Huyền Văn Tín trở về --> orginal Chương 2381 : Cảm giác đến khác thường --> orginal Chương 2382 : Định thân trước đêm --> orginal Chương 2383 : Định thân ngày --> orginal Chương 2384 : Mã thị muốn gây rối --> orginal Chương 2385 : Thuận lợi định thân --> orginal Chương 2386 : Vừa lòng bếp mẹ --> orginal Chương 2387 : Buồng kín đơn độc --> orginal Chương 2388 : Không ấm ái muội --> orginal Chương 2389 : Tần Miêu Miêu tìm chuyện --> orginal Chương 2390 : Tránh con biện pháp --> orginal Chương 2391 : Ra việc lớn --> orginal Chương 2392 : Huyền Văn Tín mất tích --> orginal Chương 2393 : Tìm được 4 chú --> orginal Chương 2394 : Thật thua không có rồi --> orginal Chương 2395 : Ý nghĩ của tổ phụ --> orginal Chương 2396 : Mã thị còn ức nghĩ --> orginal Chương 2397 : Còn muốn nhảy nhót gì --> orginal Chương 2398 : 1 đường không tiêu dừng --> orginal Chương 2399 : Mã thị giả ăn mềm --> orginal Chương 2400 : Mỗi người có các tâm tư --> orginal Chương 2401 : Trần Tú Hà có chuyện --> orginal Chương 2402 : Sự thiện lương của nội tâm --> orginal Chương 2403 : Thay đổi khác nhau --> orginal Chương 2404 : Vẫn là có chuyện --> orginal Chương 2405 : Liên quan với Tần Thu Phong --> orginal Chương 2406 : Hoa Kế Nghiệp ra tay --> orginal Chương 2407 : Sự phân tích của 2 người --> orginal Chương 2408 : Trần Tú Hà lại tới --> orginal Chương 2409 : Cô gái xa lạ --> orginal Chương 2410 : Đây là người nào --> orginal Chương 2411 : Không giống là người xấu --> orginal Chương 2412 : Lại thăm dò Tần Thu Phong --> orginal Chương 2413 : Sáng trong muốn đến --> orginal Chương 2414 : Mã thị giả tạo --> orginal Chương 2415 : Mã thị ăn mềm --> orginal Chương 2416 : Trò chuyện trong mưa --> orginal Chương 2417 : Phó cánh bị giết --> orginal Chương 2418 : Viên tiểu thư lại tới --> orginal Chương 2419 : 3 chú xảy ra chuyện --> orginal Chương 2420 : Trước xem xem tình huống --> orginal Chương 2421 : Thương đủ thảm --> orginal Chương 2422 : Mã thị sợ hãi --> orginal Chương 2423 : Vô tri gió lạnh lời --> orginal Chương 2424 : Anh 3 tề tụ --> orginal Chương 2425 : Hối hận không đi ra --> orginal Chương 2426 : Chơi trò chơi chữ viết --> orginal Chương 2427 : Sự xảo trá của lời thề --> orginal Chương 2428 : Giả ý tín nhiệm --> orginal Chương 2429 : Tần Miêu Miêu nhận sai --> orginal Chương 2430 : Đường gặp Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 2431 : Chúc phúc thật lòng --> orginal Chương 2432 : Cám dỗ Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2433 : Tiếp tục giả bộ ăn mềm --> orginal Chương 2434 : Cấp bậc của cửa hàng --> orginal Chương 2435 : Tầm mắt khác nhau --> orginal Chương 2436 : Tiêu Thanh Trần tính toán --> orginal Chương 2437 : Đi 9 phủ Vương gia --> orginal Chương 2438 : Hiện trạng của Toa Liên --> orginal Chương 2439 : Tề tụ phủ Vương gia --> orginal Chương 2440 : Hồ đồ quan tâm --> orginal Chương 2441 : Chuyện nghiêm trọng --> orginal Chương 2442 : Vẫn là có nhỏ làm --> orginal Chương 2443 : Không ảnh hưởng mở nghiệp --> orginal Chương 2444 : Vẫn là có lo lắng --> orginal Chương 2445 : Trở lại phủ quốc công --> orginal Chương 2446 : Mang tai con quá mềm --> orginal Chương 2447 : Kinh thành hướng gió --> orginal Chương 2448 : Nam tử si tình --> orginal Chương 2449 : Bóng lưng thần bí --> orginal Chương 2450 : Tiếp tục tra nhỏ làm --> orginal Chương 2451 : Đơn giản kịch bản --> orginal Chương 2452 : Xúi giục ấu trĩ --> orginal Chương 2453 : Bỡn cợt Phương Anh nhàn --> orginal Chương 2454 : Cũng không phải người tốt --> orginal Chương 2455 : Đặc biệt tục đam mê --> orginal Chương 2456 : Không làm được rời khỏi --> orginal Chương 2457 : Trở về Vĩnh An trấn --> orginal Chương 2458 : Nàng không phải gian tế --> orginal Chương 2459 : Sự thành tâm của tổ phụ --> orginal Chương 2460 : Có người tốt qua --> orginal Chương 2461 : Vòng tay có vấn đề --> orginal Chương 2462 : Có lẽ đa nghi --> orginal Chương 2463 : Buồng ngầm kích tình --> orginal Chương 2464 : Tiến triển không quá lớn --> orginal Chương 2465 : Làm sinh ý hải sản --> orginal Chương 2466 : Trở về Hà Loan thôn đi --> orginal Chương 2467 : Nhà cũ lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 2468 : Chuyện của răng vàng --> orginal Chương 2469 : Lập xuống di chúc --> orginal Chương 2470 : Ác ngôn của tổ phụ --> orginal Chương 2471 : Cao hứng 4 chú --> orginal Chương 2472 : Sự vỗ về của Mã thị --> orginal Chương 2473 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 2474 : Phan di nương có thai --> orginal Chương 2475 : Bên trong này có vấn đề --> orginal Chương 2476 : Lại là 1 cái bộ --> orginal Chương 2477 : Can Hải hàng vận trở về --> orginal Chương 2478 : Sự chi tiết của sinh ý --> orginal Chương 2479 : Còn là không yên tâm --> orginal Chương 2480 : Thăm dò về nhà --> orginal Chương 2481 : Vẫn là phải các loại/chờ chờ --> orginal Chương 2482 : Khác nhau mùi cảm giác --> orginal Chương 2483 : Manh mối rắc rối --> orginal Chương 2484 : Gặp mặt cuối cùng --> orginal Chương 2485 : Nghi ngờ Liễu di nương --> orginal Chương 2486 : Phát hiện khác thường --> orginal Chương 2487 : Tâm bệnh của Ngô thị --> orginal Chương 2488 : Người ta hoà thuận --> orginal Chương 2489 : Dọa 1 lớn nhảy --> orginal Chương 2490 : Kế hoạch thành công --> orginal Chương 2491 : Thì ra | vốn chính là hắn --> orginal Chương 2492 : Khuyên nhủ Đinh thượng thư --> orginal Chương 2493 : Hết thảy đều thuận lợi --> orginal Chương 2494 : Tần Miêu Miêu hận --> orginal Chương 2495 : Mẹ cha tới trên trấn --> orginal Chương 2496 : Tìm cái chuyện buông lỏng --> orginal Chương 2497 : Còn là không giữ được --> orginal Chương 2498 : Tổ tôn 2 ở chung --> orginal Chương 2499 : Nhà cũ lại xảy ra chuyện --> orginal Chương 2500 : Tổ phụ ác tuyệt --> orginal Chương 2501 : Chính là không trở về --> orginal Chương 2502 : Phán đoán chính xác --> orginal Chương 2503 : Khéo léo trở về tránh --> orginal Chương 2504 : Chết cho các người xem --> orginal Chương 2505 : Nước mắt của Mã thị --> orginal Chương 2506 : Khó chịu đựng ban đêm --> orginal Chương 2507 : Đều không đi lao động --> orginal Chương 2508 : Mã thị dao động --> orginal Chương 2509 : Mở nghiệp rất bình thường --> orginal Chương 2510 : Đưa tổ phụ về nhà --> orginal Chương 2511 : Thật buông tay --> orginal Chương 2512 : Sự bàn giao của Mã thị --> orginal Chương 2513 : Tần Miêu Miêu không phục --> orginal Chương 2514 : Ai giết phó cánh --> orginal Chương 2515 : Phó Bân là hung thủ --> orginal Chương 2516 : Cha con cục --> orginal Chương 2517 : Sự tiến triển của chuyện --> orginal Chương 2518 : Chờ đợi thời khắc --> orginal Chương 2519 : Tin tức của kinh thành --> orginal Chương 2520 : Không có cách đi lý giải --> orginal Chương 2521 : Sự cảm ngộ của tổ phụ --> orginal Chương 2522 : Phó Bân tới --> orginal Chương 2523 : Còn là đoán không thấu --> orginal Chương 2524 : Án oan của Bạch gia --> orginal Chương 2525 : Nhà cũ vừa có chuyện --> orginal Chương 2526 : Lá sen muốn sinh --> orginal Chương 2527 : Hâm mộ ghen tị hận --> orginal Chương 2528 : Ai cao hứng ai buồn --> orginal Chương 2529 : Hâm mộ phải chết --> orginal Chương 2530 : Người nào đó trở về --> orginal Chương 2531 : Lợi dụng Tần Thu Phong --> orginal Chương 2532 : Nước chảy cũng vô ý --> orginal Chương 2533 : Đến cái thần y --> orginal Chương 2534 : Nguy cơ của người nào đó --> orginal Chương 2535 : Trần Tú Hà cao hứng --> orginal Chương 2536 : Tần Miêu Miêu những gì nghĩ --> orginal Chương 2537 : Sự mâu thuẫn của Tần gia --> orginal Chương 2538 : Sự tranh cãi của huynh muội --> orginal Chương 2539 : Nhà cũ mới rắc rối --> orginal Chương 2540 : Tổ phụ rất trầm ổn --> orginal Chương 2541 : Khí thế của tổ phụ --> orginal Chương 2542 : Thái độ của tổ phụ --> orginal Chương 2543 : Sự phán đoán của 2 người --> orginal Chương 2544 : Sự nhiệt tình của biểu ca --> orginal Chương 2545 : Lá sen mất lòng điên --> orginal Chương 2546 : Lá sen không có điên --> orginal Chương 2547 : Sự khuyên nhủ của Trương thị --> orginal Chương 2548 : Tần Thu Phong lại tới --> orginal Chương 2549 : Sự nhắc nhở của Lưu thị --> orginal Chương 2550 : Lưu thị dặn bảo --> orginal Chương 2551 : Mã thị đau cháu trai --> orginal Chương 2552 : Càng lúc càng mê hoặc --> orginal Chương 2553 : Tần Miêu Miêu mang thai --> orginal Chương 2554 : Sự thỉnh cầu của biểu muội --> orginal Chương 2555 : Tần Miêu Miêu an tâm --> orginal Chương 2556 : Thật muốn hư lòng chút --> orginal Chương 2557 : Đều ở bên trong kế hoạch --> orginal Chương 2558 : Trần Tú Hà nghe ngóng --> orginal Chương 2559 : Việc lớn bắt đầu --> orginal Chương 2560 : Đứa bé không thể giữ lại --> orginal Chương 2561 : Ngây thơ ý nghĩ --> orginal Chương 2562 : Không bằng ngươi toại nguyện --> orginal Chương 2563 : Trần Tú Hà căng thẳng --> orginal Chương 2564 : Ai là chưởng khống giả --> orginal Chương 2565 : Bên trong khu nhà làm vẽ --> orginal Chương 2566 : Đâm lòng hình ảnh --> orginal Chương 2567 : Máu lạnh vô tình người --> orginal Chương 2568 : Tần Miêu Miêu chạy --> orginal Chương 2569 : Chu toàn bên ngoài --> orginal Chương 2570 : Trần Tú Hà hiểu chuyện --> orginal Chương 2571 : Sự giải thích của Phó Bân --> orginal Chương 2572 : Xem quá thấu triệt --> orginal Chương 2573 : 1 chút mưu kế nhỏ --> orginal Chương 2574 : Nháo lòng 1 đêm --> orginal Chương 2575 : Chỉ có thể nhận mạng --> orginal Chương 2576 : Tần Miêu Miêu cảnh giác --> orginal Chương 2577 : Người bị tìm được --> orginal Chương 2578 : Tần Miêu Miêu bị bắt --> orginal Chương 2579 : Đứa bé phải trừ --> orginal Chương 2580 : Đứa bé không có --> orginal Chương 2581 : Trần Tú Hà tới mời --> orginal Chương 2582 : 1 mùi đứt con tán --> orginal Chương 2583 : Hận ý hài lòng --> orginal Chương 2584 : Sửa cầu làm thiện chuyện --> orginal Chương 2585 : Theo/cùng 4 chú tán dóc --> orginal Chương 2586 : Tần Miêu Miêu nhận sai --> orginal Chương 2587 : Đi xem Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2588 : Tần Thu Phong vẻ xin lỗi --> orginal Chương 2589 : Tin đồn của Toa Liên --> orginal Chương 2590 : Chuyện của Toa Liên --> orginal Chương 2591 : Sự phức tạp của nhà sau --> orginal Chương 2592 : Đi 9 phủ Vương gia --> orginal Chương 2593 : Cũng không có sát ý --> orginal Chương 2594 : Tiêu Thanh Trần si tình --> orginal Chương 2595 : Đinh phủ xảy ra chuyện --> orginal Chương 2596 : Chuyện giải quyết --> orginal Chương 2597 : Thời tiết oi nóng --> orginal Chương 2598 : Này băng rất lạnh nhanh --> orginal Chương 2599 : Tự làm nghiệt người --> orginal Chương 2600 : Có chút quá ái muội --> orginal Chương 2601 : Mưa càng rơi xuống càng lớn --> orginal Chương 2602 : Thế nhưng phồng nước --> orginal Chương 2603 : Nghiêm trọng tai họa tình --> orginal Chương 2604 : Người Vương gia nương nhờ --> orginal Chương 2605 : Mã thị không tình nguyện --> orginal Chương 2606 : Thỏi bạc ở đây hay không --> orginal Chương 2607 : Chia được thanh chủ thứ --> orginal Chương 2608 : Mã thị nghĩ khuê nữ --> orginal Chương 2609 : Trở về trên trấn cứu giúp --> orginal Chương 2610 : Trên trấn không bạo loạn --> orginal Chương 2611 : Chuyện của thỏi bạc --> orginal Chương 2612 : Nguy hiểm cũng muốn đi --> orginal Chương 2613 : 4 chú sinh tài lộ --> orginal Chương 2614 : Làm bậy người trong nhà --> orginal Chương 2615 : Phó Bân cũng đến --> orginal Chương 2616 : Vẹo tâm tư không ít --> orginal Chương 2617 : Tần Miêu Miêu đến --> orginal Chương 2618 : Tự cho rằng thông minh --> orginal Chương 2619 : Mưu kế không được đạt được --> orginal Chương 2620 : Lại muốn tìm chuyện --> orginal Chương 2621 : Tần Miêu Miêu ghen tị --> orginal Chương 2622 : Người Hoa Kế Nghiệp nè? --> orginal Chương 2623 : Tiêu Thanh Trần giải vây --> orginal Chương 2624 : Thần y hiểu lòng người --> orginal Chương 2625 : 4 chú không gặp --> orginal Chương 2626 : Mẹ cha tú ân ái --> orginal Chương 2627 : Dời tảng đá đập chân --> orginal Chương 2628 : Trần Tú Hà căng thẳng --> orginal Chương 2629 : 0 say công tử thuộc về --> orginal Chương 2630 : Tung tích 4 chú --> orginal Chương 2631 : Mẹ mới nhất có thể tin --> orginal Chương 2632 : 4 chú có tin tức --> orginal Chương 2633 : Mã thị thật gấp --> orginal Chương 2634 : Mã thị gấp khóc --> orginal Chương 2635 : Nghĩ rất tốt đẹp --> orginal Chương 2636 : Gió nổi mây vần đêm --> orginal Chương 2637 : Bên trong đại lao thăm nom --> orginal Chương 2638 : Quỷ kế của Mã thị --> orginal Chương 2639 : Đều trách bản thân ngươi --> orginal Chương 2640 : Quá phận cưng chiều --> orginal Chương 2641 : Hối hận hài lòng --> orginal Chương 2642 : Sự biến hoá của vợ chồng --> orginal Chương 2643 : Tần Thu Phong chuộc tội --> orginal Chương 2644 : Lo lắng người trong lòng --> orginal Chương 2645 : Không mang lý bếp mẹ --> orginal Chương 2646 : Kinh thành ám trào --> orginal Chương 2647 : Sự mâu thuẫn của Phó gia --> orginal Chương 2648 : Thật sự là ngượng tán ngẫu --> orginal Chương 2649 : Trong nhà lại thêm vui --> orginal Chương 2650 : Lý bếp mẹ đến --> orginal Chương 2651 : 1 tràng nháo kịch lớn --> orginal Chương 2652 : Cần trở về đánh --> orginal Chương 2653 : Là cái hồ li tinh --> orginal Chương 2654 : Sự thuyết giáo của tổ phụ --> orginal Chương 2655 : Tin tức ngoài ý muốn --> orginal Chương 2656 : Là thật còn là giả --> orginal Chương 2657 : Xem không thấu người --> orginal Chương 2658 : Trần Tú Hà thăm dò --> orginal Chương 2659 : Thân thể của Ngô thị --> orginal Chương 2660 : Vừa có manh mối mới --> orginal Chương 2661 : Bụng đen thủ đoạn --> orginal Chương 2662 : Lại là này 1 chiêu --> orginal Chương 2663 : Tần Miêu Miêu hoảng sợ --> orginal Chương 2664 : Tín nhiệm lý bếp mẹ --> orginal Chương 2665 : Không dùng kịch bản --> orginal Chương 2666 : Huyền Mộng Nhi trở về --> orginal Chương 2667 : Huyền Mộng Nhi mê mang --> orginal Chương 2668 : Huyền Mộng Nhi lừa gạt --> orginal Chương 2669 : Trong lòng Huyền Mộng Nhi --> orginal Chương 2670 : Sự thật không tin tưởng --> orginal Chương 2671 : Huyền Mộng Nhi khủng hoảng --> orginal Chương 2672 : Sự tham lam của người nhà --> orginal Chương 2673 : Về sau muốn đánh mặt --> orginal Chương 2674 : Lại nói Huyền Bảo Châu --> orginal Chương 2675 : Tìm không đến phương hướng --> orginal Chương 2676 : Mỗi người có các mục đích --> orginal Chương 2677 : Nam nhân thông minh --> orginal Chương 2678 : Dấm sức quá mạnh mẽ --> orginal Chương 2679 : Ý nghĩ Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2680 : Đến cùng vì cái gì, --> orginal Chương 2681 : Lẫn nhau thăm dò --> orginal Chương 2682 : Huyền Mộng Nhi gấp --> orginal Chương 2683 : Không bình tĩnh đêm --> orginal Chương 2684 : Mỗi người có các những gì cầu --> orginal Chương 2685 : Huyền Mộng Nhi bị đùa giỡn --> orginal Chương 2686 : Sự áp bách của trân châu --> orginal Chương 2687 : Mặt chuyện làm tốt --> orginal Chương 2688 : Huyền Mộng Nhi lại tới --> orginal Chương 2689 : Huyền Mộng Nhi nhận sai --> orginal Chương 2690 : Huyền Mộng Nhi bất cam --> orginal Chương 2691 : Làm rõ ràng tình huống --> orginal Chương 2692 : Từ trước đến nay không nhận sai --> orginal Chương 2693 : Rắn chuột vốn 1 ổ --> orginal Chương 2694 : Vừa có đại chiêu --> orginal Chương 2695 : Tổ mẫu nghĩ ngươi --> orginal Chương 2696 : Thế nào tóm lại | luôn chạy lệch --> orginal Chương 2697 : Đây chính là dồn ép --> orginal Chương 2698 : Kế hoạch xong bại --> orginal Chương 2699 : Nụ cười của người nào đó --> orginal Chương 2700 : Huyền Mộng Nhi chạy --> orginal Chương 2701 : Lão gia tử tra hỏi --> orginal Chương 2702 : Sự sám hối của tổ phụ --> orginal Chương 2703 : Ngươi đùa có chút nhiều --> orginal Chương 2704 : Vén kĩ tinh xảo hơn --> orginal Chương 2705 : Sự ngăn cách của mẹ con --> orginal Chương 2706 : Tới cái liền/ngay cả lão gia --> orginal Chương 2707 : Hoàn toàn không cần mặt --> orginal Chương 2708 : Làm người quá giả dối --> orginal Chương 2709 : Chó lớn da cao dược --> orginal Chương 2710 : Em trai trưởng thành --> orginal Chương 2711 : Đuổi đi lại da chó --> orginal Chương 2712 : Đứt niệm tưởng ngươi --> orginal Chương 2713 : Còn là vào bộ --> orginal Chương 2714 : Lý bếp mẹ lại tới --> orginal Chương 2715 : Tín nhiệm cuối cùng --> orginal Chương 2716 : Nhà cũ rất thần bí --> orginal Chương 2717 : Số 8 kế hoạch --> orginal Chương 2718 : Đều ở bên ngoài kế hoạch --> orginal Chương 2719 : Phát hiện mới nhỏ làm --> orginal Chương 2720 : Lại là lý bếp mẹ --> orginal Chương 2721 : Mãn đầu giường đùa --> orginal Chương 2722 : Còn không biết sống chết --> orginal Chương 2723 : Trần Tú Hà căng thẳng --> orginal Chương 2724 : Phát hiện vấn đề --> orginal Chương 2725 : 9 Vương gia đến --> orginal Chương 2726 : Trần trụi tú ân ái --> orginal Chương 2727 : Tiếp tục tú ân ái --> orginal Chương 2728 : Tần Thu Phong cố chấp --> orginal Chương 2729 : Có chút phải giấu giếm --> orginal Chương 2730 : Sự lo lắng của Phó Bân --> orginal Chương 2731 : Đáp án của Phó Bân --> orginal Chương 2732 : Kết quả là tốt --> orginal Chương 2733 : Không giống cô nương ngoan --> orginal Chương 2734 : Ánh mắt không thuần khiết --> orginal Chương 2735 : Tần Miêu Miêu bệnh --> orginal Chương 2736 : Thật không cam tâm --> orginal Chương 2737 : Ngây thơ em trai --> orginal Chương 2738 : Bố trí ổn thoả Khương tiểu thư --> orginal Chương 2739 : Người nào đó trở về --> orginal Chương 2740 : Thật rất tức giận --> orginal Chương 2741 : Mãn lửa giận bụng --> orginal Chương 2742 : Xét đến cùng ai đạo đức giả --> orginal Chương 2743 : Thật là không cần mặt --> orginal Chương 2744 : Mã thị thê lương hơn --> orginal Chương 2745 : Mong đợi gả cho ngươi --> orginal Chương 2746 : Còn là không thành thật --> orginal Chương 2747 : Ngươi có thể đấu qua ta --> orginal Chương 2748 : Người này không đơn giản --> orginal Chương 2749 : Chiến thư của Phó Bân --> orginal Chương 2750 : Hắn không xứng ngươi --> orginal Chương 2751 : Lẽ nào là trúng độc --> orginal Chương 2752 : Vẫn là có vấn đề --> orginal Chương 2753 : Xương khô hồng nhan máu --> orginal Chương 2754 : 1 chỉ nhỏ sữa mèo --> orginal Chương 2755 : Tiêu Thanh Trần tình --> orginal Chương 2756 : Nghi ngờ đến người --> orginal Chương 2757 : Phát hiện vấn đề --> orginal Chương 2758 : Ngươi xét đến cùng là ai --> orginal Chương 2759 : Thế nhưng là quận chúa --> orginal Chương 2760 : Thăm dò Mộc An Thục --> orginal Chương 2761 : Ngươi thế nhưng ngủ --> orginal Chương 2762 : Cám dỗ ngươi cắn câu --> orginal Chương 2763 : Xác định Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2764 : Tiêu Thanh Trần trở về --> orginal Chương 2765 : Cuối cùng nhẹ nhõm --> orginal Chương 2766 : Sự bận tâm của Lưu thị --> orginal Chương 2767 : Trần Tú Hà lo lắng --> orginal Chương 2768 : Bản thân đào hố --> orginal Chương 2769 : Trong lòng Phó Bân --> orginal Chương 2770 : Ngươi tự cầu nhiều phúc --> orginal Chương 2771 : Quận chúa thật sự là --> orginal Chương 2772 : Bắt bà bà áo đen --> orginal Chương 2773 : Chờ ngươi khiêu chiến --> orginal Chương 2774 : Tần Miêu Miêu bị cấm --> orginal Chương 2775 : Đi gặp Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2776 : Tần Miêu Miêu bất cam --> orginal Chương 2777 : Trần Tú Hà bất lực --> orginal Chương 2778 : Thiếu chút dọa nước tiểu --> orginal Chương 2779 : Lòng bàn tay cùng mu bàn tay --> orginal Chương 2780 : Trần Tú Hà quyết tuyệt --> orginal Chương 2781 : Tần Miêu Miêu ách --> orginal Chương 2782 : Lại gặp Tiêu Thanh Trần --> orginal Chương 2783 : Nhìn ra thân phận hắn --> orginal Chương 2784 : Ý nghĩ Tần Thu Phong --> orginal Chương 2785 : Nam nhân đơn thuần --> orginal Chương 2786 : Người không thể quá tham --> orginal Chương 2787 : Mang tai con quá mềm --> orginal Chương 2788 : Hoa Kế Nghiệp trở về --> orginal Chương 2789 : Hà Loan thôn đợi gả --> orginal Chương 2790 : Lá sen mất lòng điên --> orginal Chương 2791 : Lá sen thật điên rồi --> orginal Chương 2792 : Mất lòng điên --> orginal Chương 2793 : Đều đáng để nghi ngờ --> orginal Chương 2794 : Dạy em trai làm người --> orginal Chương 2795 : Mộc An Thục tới thăm --> orginal Chương 2796 : Ngươi đấu không lại ta --> orginal Chương 2797 : Giáo dục Huyền An Hạo --> orginal Chương 2798 : Huyền An Hạo nhận được dạy bảo --> orginal Chương 2799 : Nói chút mặn đoạn con --> orginal Chương 2800 : Mùa đông đến --> orginal Chương 2801 : Mã thị sinh bệnh --> orginal Chương 2802 : Mã thị cẩn thận nguyện --> orginal Chương 2803 : Hoa Dung đưa hồi môn --> orginal Chương 2804 : Kinh thành có chuyện --> orginal Chương 2805 : Bạch Diệc Nam tạm biệt --> orginal Chương 2806 : Trong lòng tiểu nhân --> orginal Chương 2807 : 1 ổ con người cặn bã --> orginal Chương 2808 : Tai tiếng của nhà cũ --> orginal Chương 2809 : Viên Tố Tố bị thương --> orginal Chương 2810 : Manh mối mới nhất --> orginal Chương 2811 : Hoa Kế Nghiệp quay về --> orginal Chương 2812 : Hoà thuận 1 nhà --> orginal Chương 2813 : Sự thay đổi của đứa bé --> orginal Chương 2814 : Mã thị thay đổi --> orginal Chương 2815 : Nhân tính vốn khó sửa đổi --> orginal Chương 2816 : Dã lửa đốt không tận --> orginal Chương 2817 : Vẫn là phải phòng --> orginal Chương 2818 : Vừa 3 phu nhân tới --> orginal Chương 2819 : Mộc An Thục khiêu khích --> orginal Chương 2820 : Mộc An Thục bại trận --> orginal Chương 2821 : Không tốt bụng người --> orginal Chương 2822 : Sự kết minh của tiện nhân --> orginal Chương 2823 : Còn đều mù nhảy đát --> orginal Chương 2824 : Không đèn cạn dầu --> orginal Chương 2825 : Mang tai con quá mềm --> orginal Chương 2826 : Mộc An Thục được đạt được --> orginal Chương 2827 : Hoa Kế Nghiệp giận dữ --> orginal Chương 2828 : 1 sinh cưới 1 vợ --> orginal Chương 2829 : Nói nhúc nhích ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 2830 : Diệu nhi muốn nổ lông --> orginal Chương 2831 : Liền phải làm như vậy --> orginal Chương 2832 : Đè chặt không an phận --> orginal Chương 2833 : Có người không thành thật --> orginal Chương 2834 : Mộc An Thục giận dữ --> orginal Chương 2835 : Có người đến tìm chết --> orginal Chương 2836 : Quá không tự lượng sức --> orginal Chương 2837 : Tởm lợm 1 mặt --> orginal Chương 2838 : Lòng riêng Mộc Thiên Hữu --> orginal Chương 2839 : Mã thị không biện pháp --> orginal Chương 2840 : Mã thị sụp đổ --> orginal Chương 2841 : Mộc Thiên Hữu đưa lễ --> orginal Chương 2842 : Trần Tú Hà đến --> orginal Chương 2843 : Huyền Văn Đào cảm khái --> orginal Chương 2844 : Ý tốt của Toa Liên --> orginal Chương 2845 : Mộc An Thục nghi ngờ --> orginal Chương 2846 : Bạch Diệc Nam tới gặp --> orginal Chương 2847 : Hiện trạng Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 2848 : Lễ vật ban đêm --> orginal Chương 2849 : Mãn đầu lái xe --> orginal Chương 2850 : Ra gả buổi sáng --> orginal Chương 2851 : Tân nương ra cửa --> orginal Chương 2852 : Người nào đó thật kích động --> orginal Chương 2853 : Bái đường thành thân lâu --> orginal Chương 2854 : Có chút nhỏ kích động --> orginal Chương 2855 : Liền phải động phòng --> orginal Chương 2856 : Động phòng hoa nến đêm --> orginal Chương 2857 : Thật thật ngượng ngùng --> orginal Chương 2858 : Không có chút nào kìm nén a --> orginal Chương 2859 : Nói ra bí mật --> orginal Chương 2860 : 3 ngày sau lại mặt --> orginal Chương 2861 : Còn phải đi nhà cũ --> orginal Chương 2862 : Hoa Kế Nghiệp liều --> orginal Chương 2863 : Nay cái không ở tạm --> orginal Chương 2864 : 1 đám dơ bẩn nữ nhân --> orginal Chương 2865 : Sau khi cưới trở về 0 phủ --> orginal Chương 2866 : Sau khi cưới trở về vẽ quán --> orginal Chương 2867 : Ta bầu bạn ngươi thưởng tiền --> orginal Chương 2868 : Lại gặp Mộc An Thục --> orginal Chương 2869 : Nữ nhân đáng sợ --> orginal Chương 2870 : Hộp thần bí --> orginal Chương 2871 : Tái hiện Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 2872 : Viên Tố Tố thay đổi --> orginal Chương 2873 : Mưu kế Mộc An Thục --> orginal Chương 2874 : Còn không có kết minh --> orginal Chương 2875 : Hoa Kế Nghiệp quay về --> orginal Chương 2876 : Đi xem ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 2877 : Đi nhà Trần Tú Hà --> orginal Chương 2878 : Nhà hắn có buồng kín --> orginal Chương 2879 : Xem không thấu lòng --> orginal Chương 2880 : 0 rơi không thích ứng --> orginal Chương 2881 : Bình Tây quốc tới tin --> orginal Chương 2882 : Lại trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 2883 : Nguy cơ của Mã thị --> orginal Chương 2884 : Hoa Kế Nghiệp say rượu --> orginal Chương 2885 : Động tác của Mã thị --> orginal Chương 2886 : Nhà cũ chuyện phát --> orginal Chương 2887 : Càng làm càng đi đời --> orginal Chương 2888 : Hạ nhân trung thành --> orginal Chương 2889 : Lần thứ hai trúng gió --> orginal Chương 2890 : Hiếu thuận không hiếu thuận --> orginal Chương 2891 : Lần nữa đi kinh thành --> orginal Chương 2892 : Biết nhà cũ chuyện --> orginal Chương 2893 : Cám dỗ trên giường --> orginal Chương 2894 : Người này thiếu dọn dẹp --> orginal Chương 2895 : Ý nghĩ biến thái --> orginal Chương 2896 : Tâm tư bẩn thỉu --> orginal Chương 2897 : Căn bản không thể nào --> orginal Chương 2898 : Ta cũng sẽ xúi giục --> orginal Chương 2899 : Mẹ con phân tâm --> orginal Chương 2900 : 3 mợ lòng hoảng --> orginal Chương 2901 : Này liền bại trận --> orginal Chương 2902 : Qua lại vỗ về --> orginal Chương 2903 : Còn là hồi kinh đi --> orginal Chương 2904 : Đánh rắn đánh 7 tấc --> orginal Chương 2905 : Làm phiền người đi --> orginal Chương 2906 : Thời quang tốt đẹp --> orginal Chương 2907 : Đến cùng người nào --> orginal Chương 2908 : Sự hy vọng của Mã thị --> orginal Chương 2909 : Thất vọng trong lòng --> orginal Chương 2910 : Muốn khí người chết --> orginal Chương 2911 : Sau khi đến kinh thành --> orginal Chương 2912 : Bên ngoài tổ phụ biết được --> orginal Chương 2913 : Có người thành thật --> orginal Chương 2914 : Giữa chị em lái xe --> orginal Chương 2915 : Có chó chắn cửa --> orginal Chương 2916 : Chó ngoan không cản đường --> orginal Chương 2917 : Anh rể dạy dỗ cậu --> orginal Chương 2918 : Sự biến hoá của Toa Liên --> orginal Chương 2919 : Đường gặp Tiêu Uyển Nhi --> orginal Chương 2920 : Đần trắng ngọt huynh muội --> orginal Chương 2921 : Huynh muội lúng túng --> orginal Chương 2922 : Khách quý tới lên cửa --> orginal Chương 2923 : Không muốn quá náo nhiệt --> orginal Chương 2924 : Đây là chợ phiên sao --> orginal Chương 2925 : Tình đậu sơ khai --> orginal Chương 2926 : Có lẽ chín chắn --> orginal Chương 2927 : Khó khăn mới được ngây thơ --> orginal Chương 2928 : Mộc An Thục lại tới --> orginal Chương 2929 : Sắp được trước tụ họp cơm --> orginal Chương 2930 : Cơm chiều vui vẻ --> orginal Chương 2931 : Tụ hội náo nhiệt --> orginal Chương 2932 : Sự thuyết giáo của đại tỷ --> orginal Chương 2933 : Tình huống của nhà cũ --> orginal Chương 2934 : Nhất định chiều chuộng/cưng chiều nàng dâu --> orginal Chương 2935 : Sự phiền muộn của tổ phụ --> orginal Chương 2936 : Thân ảnh kỳ vọng --> orginal Chương 2937 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 2938 : Sự đáng buồn của Mã thị --> orginal Chương 2939 : Trong lòng Mã thị khổ --> orginal Chương 2940 : Biết con mẹ Mạc Nhược --> orginal Chương 2941 : Câu câu chọc lồng ngực --> orginal Chương 2942 : Vẽ quán mất trộm --> orginal Chương 2943 : Trần Tú Hà đến --> orginal Chương 2944 : Kinh thành manh mối mới --> orginal Chương 2945 : Hoa Kế Nghiệp vào kinh --> orginal Chương 2946 : 1 đêm tuyết lớn --> orginal Chương 2947 : Trợ giúp chịu tai họa người --> orginal Chương 2948 : Tín vật là cái gì --> orginal Chương 2949 : Nàng dâu bị nhớ đến --> orginal Chương 2950 : Tự làm tự chịu đi --> orginal Chương 2951 : Sự đáng buồn của Mã thị --> orginal Chương 2952 : Lòng của Mã thị thương --> orginal Chương 2953 : Tổ phụ rất biết đủ --> orginal Chương 2954 : Mộc An Thục bị chặn --> orginal Chương 2955 : Đốt chỉ phá giày --> orginal Chương 2956 : Trong lòng cậu --> orginal Chương 2957 : Ngoại tổ mẫu bệnh nặng --> orginal Chương 2958 : Ngô thị bệnh nguy --> orginal Chương 2959 : Tới quá đột nhiên --> orginal Chương 2960 : Ngô thị qua đời --> orginal Chương 2961 : Đưa đi quận chúa --> orginal Chương 2962 : Ngô thị ra tấn --> orginal Chương 2963 : Tổ phụ trung cáo --> orginal Chương 2964 : 4 chú phải ra tù --> orginal Chương 2965 : Nữ nhân chán ghét --> orginal Chương 2966 : Huyền Văn Tín ra tù --> orginal Chương 2967 : Huyền Văn Tín về nhà --> orginal Chương 2968 : Thương tổn lẫn nhau đi --> orginal Chương 2969 : 1 phu 1 vợ tốt --> orginal Chương 2970 : Lão không đứng đắn --> orginal Chương 2971 : Mã thị khí khóc --> orginal Chương 2972 : Biểu ca là người tốt --> orginal Chương 2973 : Trần Tú Hà tâm loạn --> orginal Chương 2974 : Tổ phụ dạy dỗ con trai --> orginal Chương 2975 : Mã thị không nhận sai --> orginal Chương 2976 : Lần nữa đi kinh thành --> orginal Chương 2977 : Cửa hàng mới thoả đáng --> orginal Chương 2978 : Phủ Vương gia làm khách --> orginal Chương 2979 : Phòng sách Tiêu Nham Thuần --> orginal Chương 2980 : Nhận đầu đồ án --> orginal Chương 2981 : Manh mối của Bạch gia --> orginal Chương 2982 : 6 Vương gia lòng định --> orginal Chương 2983 : 3 Vương gia cảnh giác --> orginal Chương 2984 : Huyền Văn Đào kinh ngạc --> orginal Chương 2985 : Chuẩn bị năm --> orginal Chương 2986 : Phó Bân trở về --> orginal Chương 2987 : Sóng ngầm cuồn cuộn trong --> orginal Chương 2988 : Câu câu chọc lòng giữa --> orginal Chương 2989 : Biên cương động loạn --> orginal Chương 2990 : Vẫn là phải xuất chinh --> orginal Chương 2990 : Bàn giao ly biệt --> orginal Chương 2991 : Ý nghĩ khác nhau --> orginal Chương 2992 : Nhiều người hơn lo lắng --> orginal Chương 2993 : 9 Vương gia đến --> orginal Chương 2994 : 30 trừ tịch đêm --> orginal Chương 2995 : Lại là 1 năm đến --> orginal Chương 2996 : Sơ 1 lớn chúc tết --> orginal Chương 2997 : Đúng chuyện nước phân tích --> orginal Chương 2998 : Phủ quốc công người tới --> orginal Chương 2999 : Sau lưng nhai lưỡi căn --> orginal Chương 3000 : Ngươi đấu không lại ta --> orginal Chương 3001 : Còn muốn xoay chuyển tình thế --> orginal Chương 3002 : Có người sợ hãi --> orginal Chương 3003 : Thật sợ hãi a --> orginal Chương 3004 : Bản chất là tốt --> orginal Chương 3005 : Thương tổn lẫn nhau a --> orginal Chương 3006 : Lại nhúc nhích tâm tư --> orginal Chương 3007 : Mang tai con thật mềm --> orginal Chương 3008 : Cuối cùng muốn đi --> orginal Chương 3009 : Muốn ra việc lớn --> orginal Chương 3010 : Càng lúc càng bất an --> orginal Chương 3011 : 9 Vương gia biết được --> orginal Chương 3012 : Rất nhỏ lòng cẩn thận --> orginal Chương 3013 : Này liền tốt chơi --> orginal Chương 3014 : Nôn chết 3 phu nhân --> orginal Chương 3015 : Khí ngược, đổ, ngã 1 cái --> orginal Chương 3016 : Chuyển đổi chiến lược --> orginal Chương 3017 : Người nào đó tưởng niệm --> orginal Chương 3018 : Thật muốn khí khóc --> orginal Chương 3019 : Khí nghĩ giết người --> orginal Chương 3020 : Tiếp tục lên mắt thuốc --> orginal Chương 3021 : Ôn tồn trên giường --> orginal Chương 3022 : Trở về Vĩnh An trấn --> orginal Chương 3023 : Thật có hối hận sao --> orginal Chương 3024 : Lại bắt đầu tranh đấu --> orginal Chương 3025 : Chiến tranh không nghỉ ngơi --> orginal Chương 3026 : Kết quả 1 tràng không --> orginal Chương 3027 : Đần manh 5 lang --> orginal Chương 3028 : Nên sinh cái đứa bé --> orginal Chương 3029 : Di chuyển Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 3030 : Cuối cùng ngó thăm/thăm/thăm hỏi --> orginal Chương 3031 : Coi như là cáo biệt --> orginal Chương 3032 : Ý nghĩ không 1 dạng --> orginal Chương 3033 : Bạch Diệc Nam ngó thăm/thăm/thăm hỏi --> orginal Chương 3034 : 1 viên tốt con cờ --> orginal Chương 3035 : Huyền Diệu Nhi có thai --> orginal Chương 3036 : Xác định thân có thai --> orginal Chương 3037 : Viên Tố Tố thay đổi --> orginal Chương 3038 : Ngày mang thai --> orginal Chương 3039 : Đều là báo ứng a --> orginal Chương 3040 : Sự kết minh của tiện nhân --> orginal Chương 3041 : Không bớt lo người --> orginal Chương 3042 : Thủ đoạn bẩn thỉu --> orginal Chương 3043 : Rượu thịt Chu môn thúi --> orginal Chương 3044 : Tà niệm của tình yêu --> orginal Chương 3045 : Chuyện này có kỳ quặc --> orginal Chương 3046 : Khó tránh tranh cãi --> orginal Chương 3047 : Lời nói dối vạch trần --> orginal Chương 3048 : Còn là không cam tâm --> orginal Chương 3049 : Điều tra Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 3050 : 3 lang bị phát hiện --> orginal Chương 3051 : Lại phải có rắc rối --> orginal Chương 3052 : Thân có thai không giấu ở --> orginal Chương 3053 : Hy vọng phá diệt --> orginal Chương 3054 : Vẽ gió chuyển đổi --> orginal Chương 3055 : Tiên tri sẽ 1 tiếng --> orginal Chương 3056 : Đều có chuẩn bị --> orginal Chương 3057 : Chim lặng lẽ kết thúc --> orginal Chương 3058 : 4 chú lòng thật mở --> orginal Chương 3059 : Mộc An Thục khởi nghi --> orginal Chương 3060 : Còn là không an phận --> orginal Chương 3061 : Viên Tố Tố lại tới --> orginal Chương 3062 : Ý nghĩ của tiểu nhân --> orginal Chương 3063 : Mồi nhử ném ra --> orginal Chương 3064 : Bạch Diệc Nam tiếp nhận --> orginal Chương 3065 : Thay công tử ăn dấm --> orginal Chương 3066 : Đều có động tác nhỏ --> orginal Chương 3067 : Nơi thần bí --> orginal Chương 3068 : Mới tốt sinh ý --> orginal Chương 3069 : Cái gì là giang tinh --> orginal Chương 3070 : Thiên hạ biết không biết --> orginal Chương 3071 : Vừa có cản đường chó --> orginal Chương 3072 : Làm chút đồ ăn nhỏ --> orginal Chương 3073 : Giao dịch hộc máu --> orginal Chương 3074 : Như vậy 1 bộ sách --> orginal Chương 3075 : Đạo lý của cuộc đời --> orginal Chương 3076 : Phong thư khác nhau --> orginal Chương 3077 : 0 mực vị hôn thê --> orginal Chương 3078 : Tưởng Thúy Nhi căng thẳng --> orginal Chương 3079 : Chính là 1 người nhà --> orginal Chương 3080 : Cười bụng đau --> orginal Chương 3081 : 3 ngày không gặp ngày --> orginal Chương 3082 : Đều là người nhà mình --> orginal Chương 3083 : Còn là nhìn không thấy --> orginal Chương 3084 : Gian kế của tiểu nhân --> orginal Chương 3085 : Thật mắc lừa --> orginal Chương 3086 : Bên trong này có vấn đề --> orginal Chương 3087 : Hoa Kế Nghiệp xảy ra chuyện --> orginal Chương 3088 : Trước tâm thái yên ổn --> orginal Chương 3089 : Trong lòng có tính toán --> orginal Chương 3090 : Còn không có đần đến cùng --> orginal Chương 3091 : Cuộc đời xấu thái --> orginal Chương 3092 : Bạn bè thật lòng --> orginal Chương 3093 : Bỗng nhiên rõ ràng --> orginal Chương 3094 : Nữ nhân đáng sợ hơn --> orginal Chương 3095 : Muốn hạ sát thủ --> orginal Chương 3096 : Người không cần mặt --> orginal Chương 3097 : Cái đồ quỷ quái gì --> orginal Chương 3098 : Không thể nào buông bỏ --> orginal Chương 3099 : Sự bẩn thỉu của nội tâm --> orginal Chương 3100 : Tuyệt vọng triệt để --> orginal Chương 3101 : Lên cho ngươi 1 giờ học --> orginal Chương 3102 : Lương tâm chó ăn --> orginal Chương 3103 : Quan tâm chân chính --> orginal Chương 3104 : Sự sợ hãi của tiểu nhân --> orginal Chương 3105 : Huyện thừa chính nghĩa --> orginal Chương 3106 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 3107 : Xấu hổ rời khỏi --> orginal Chương 3108 : Có người quen cũ tới thăm --> orginal Chương 3109 : Vẫn là có không đúng --> orginal Chương 3110 : Thẩm vấn Triệu Trúc Hinh --> orginal Chương 3111 : Triệu Trúc Hinh sợ hãi --> orginal Chương 3112 : Chân tình quốc công gia --> orginal Chương 3113 : Trở về thôn đi tạm biệt --> orginal Chương 3114 : Phó Bân trúng độc --> orginal Chương 3115 : Nhiều hơn Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 3116 : Triệu Trúc Hinh chiêu cung --> orginal Chương 3117 : Hắn sẽ là ai nè --> orginal Chương 3118 : Sự quyết định của hoàng thượng --> orginal Chương 3119 : Ý nghĩ hoàn thiện --> orginal Chương 3120 : Tình cảm dây dưa --> orginal Chương 3121 : Sự sám hối của nội tâm --> orginal Chương 3122 : Lẽ nào nghĩ sai rồi --> orginal Chương 3123 : Đã quyết định --> orginal Chương 3124 : Là địch còn là bạn --> orginal Chương 3125 : Này coi như là tri âm --> orginal Chương 3126 : Buồn nôn tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 3127 : Phương đại phu nhân tới --> orginal Chương 3128 : Không ngờ khổ --> orginal Chương 3129 : Khác nhau từ được --> orginal Chương 3130 : Viên Tố Tố giao lòng --> orginal Chương 3131 : Đưa tiễn lúng túng --> orginal Chương 3132 : Kỳ lạ người Cao gia --> orginal Chương 3133 : Nói không đường hầm lý --> orginal Chương 3134 : Lòng người kỳ lạ --> orginal Chương 3135 : Quả thật là đối thủ --> orginal Chương 3136 : Kim nhọn đúng mạch mang --> orginal Chương 3137 : Liên hệ Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 3138 : Hiện trạng Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 3139 : Quá nhiều vọng tưởng --> orginal Chương 3140 : Quá nhiều bất cam --> orginal Chương 3141 : Cơ hội cuối cùng --> orginal Chương 3142 : Lúc này mộng cảnh --> orginal Chương 3143 : Sự tính kế của Cao gia --> orginal Chương 3144 : Hoa lão gia nhà ta --> orginal Chương 3145 : Tiếc nuối bỏ qua --> orginal Chương 3146 : Nói tới Huyền Diệu Nhi --> orginal Chương 3147 : Công tử thần bí --> orginal Chương 3148 : Mộc An Thục hoảng thần --> orginal Chương 3149 : 0 dặm gặp tri âm --> orginal Chương 3150 : Trong lòng có bất cam --> orginal Chương 3151 : Có thú vị đứa bé --> orginal Chương 3152 : Không phải người tìm --> orginal Chương 3153 : Trợ giúp thu chí rừng --> orginal Chương 3154 : Bên trong khách sạn làm vẽ --> orginal Chương 3155 : Đàm Âm tri âm luật --> orginal Chương 3156 : Đều tính biết lòng người --> orginal Chương 3157 : Giàu có trong nguy hiểm cầu --> orginal Chương 3158 : Tri âm khó tìm tìm --> orginal Chương 3159 : Tâm Triệt xiêu lòng --> orginal Chương 3160 : Phí Thiếu Khanh tiễn biệt --> orginal Chương 3161 : Viên Tố Tố trở về --> orginal Chương 3162 : Hoa Kế Nghiệp từ được --> orginal Chương 3163 : Duy 1 người tốt --> orginal Chương 3164 : Tới người báo tin --> orginal Chương 3165 : Không phải rất thái bình --> orginal Chương 3166 : Khắp nơi manh mối --> orginal Chương 3167 : Nữ nhân lợi hại --> orginal Chương 3168 : Đến cùng là thật giả --> orginal Chương 3169 : Thật rất khó chịu --> orginal Chương 3170 : Mưa qua trời sáng rồi --> orginal Chương 3171 : Tùy duyên thật bạn bè --> orginal Chương 3172 : Có lòng cô gái --> orginal Chương 3173 : Vẫn là đè --> orginal Chương 3174 : Con cóc trong giếng --> orginal Chương 3175 : Cục này không nhỏ --> orginal Chương 3176 : Chờ xem náo nhiệt --> orginal Chương 3177 : Quyền thế không thân tình --> orginal Chương 3178 : Này gọi là thai giáo --> orginal Chương 3179 : Buồn nôn kỳ vọng --> orginal Chương 3180 : Phát xuân quế hoa --> orginal Chương 3181 : Còn không có tìm được người --> orginal Chương 3182 : Vô lý tra hỏi --> orginal Chương 3183 : Cuối cùng không đắc thủ --> orginal Chương 3184 : Người không có đầu --> orginal Chương 3185 : Hoa Kế Nghiệp ngủ nhờ --> orginal Chương 3186 : Đánh con lợn dại --> orginal Chương 3187 : Cao Quế Hoa căng thẳng --> orginal Chương 3188 : Sự tuyệt vọng của Mã thị --> orginal Chương 3189 : Cuối cùng đến biên cương --> orginal Chương 3190 : Càng nói càng căng thẳng --> orginal Chương 3191 : Đêm dài tràn đầy tràn đầy tốt --> orginal Chương 3192 : Tiện nhân đang bán tao --> orginal Chương 3193 : Quen biết bằng hữu mới --> orginal Chương 3194 : Triệu Đại Phương bỉ nhân --> orginal Chương 3195 : Ghét bỏ nữ nhân này --> orginal Chương 3196 : Có lối suy nghĩ mới --> orginal Chương 3197 : Phía trước chiến báo --> orginal Chương 3198 : Mộc An Thục sắc dụ --> orginal Chương 3199 : Đều có quỷ tâm tư --> orginal Chương 3200 : Đều bắt đầu động thủ --> orginal Chương 3201 : Không phải Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 3202 : Thật sự là nghịch ngầm --> orginal Chương 3203 : Thật giống như rất thoải mái --> orginal Chương 3204 : Nhịn đau hủy ký hiệu --> orginal Chương 3205 : Chết cười cái người --> orginal Chương 3206 : Tiên nữ trong lòng --> orginal Chương 3207 : Mấy lần thất vọng --> orginal Chương 3208 : Càng lúc càng dâm đãng --> orginal Chương 3209 : Phá lon phá té --> orginal Chương 3210 : Thúi không cần mặt --> orginal Chương 3211 : Ngươi là tiên nữ nhỏ --> orginal Chương 3212 : Nam nhân thần bí --> orginal Chương 3213 : Hoài Sơn thôn manh mối --> orginal Chương 3214 : Cuối cùng có tiến triển --> orginal Chương 3215 : Đuổi đi về phía Hoài Sơn thôn --> orginal Chương 3216 : Cách vách lão Vương đầu --> orginal Chương 3217 : Đến nhà lão Cao --> orginal Chương 3218 : Dò hỏi người trong thôn --> orginal Chương 3219 : Lấy được manh mối --> orginal Chương 3220 : Chuẩn bị hồi kinh thành --> orginal Chương 3221 : Huyền Diệu Nhi bị cứu --> orginal Chương 3222 : Tiện nhân gặp báo ứng --> orginal Chương 3223 : Đều bắt đầu quay về --> orginal Chương 3224 : Tin tức mới nhất --> orginal Chương 3225 : Gặp gỡ trộm vặt --> orginal Chương 3226 : Coi trọng người ta --> orginal Chương 3227 : Trộm vặt cầu thuốc giải --> orginal Chương 3228 : Ngươi gọi Tưởng Đông Thăng --> orginal Chương 3229 : Cô gái nhỏ Nông gia --> orginal Chương 3230 : Gặp gỡ Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 3231 : Có chút không an tâm --> orginal Chương 3232 : 2 cái Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 3233 : Như nào phân biệt thật giả --> orginal Chương 3234 : Vô sỉ Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3235 : Thật nghĩ vỗ chết nàng --> orginal Chương 3236 : Cao Quế Hoa nháo yêu --> orginal Chương 3237 : Thật Hoa Kế Nghiệp --> orginal Chương 3238 : Ban đêm ngọt ngào --> orginal Chương 3239 : Tiểu nhân dây dưa --> orginal Chương 3240 : Còn rất có tâm nhãn --> orginal Chương 3241 : Quyết định lưu lại --> orginal Chương 3242 : Căn phòng mua được rồi --> orginal Chương 3243 : Uy dồn thêm lợi dụ --> orginal Chương 3244 : Nhà mới khí tượng mới --> orginal Chương 3245 : Bố trí Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3246 : Tự cho rằng thông minh --> orginal Chương 3247 : Xuân quang vô hạn tốt --> orginal Chương 3248 : Người quần áo đen thần bí --> orginal Chương 3249 : Tin tưởng Hoa lão gia --> orginal Chương 3250 : Người này trước để --> orginal Chương 3251 : Còn phải đánh phối hợp --> orginal Chương 3252 : Tốt tính không việc gì --> orginal Chương 3253 : Thật tức giận --> orginal Chương 3254 : Hù doạ Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3255 : Nữ nhân ác độc --> orginal Chương 3256 : Nhân tính quá khó sửa đổi --> orginal Chương 3257 : Sự bí mật của Tâm Triệt --> orginal Chương 3258 : Ban đêm ngọt ngào --> orginal Chương 3259 : Nói tới chuyện cũ --> orginal Chương 3260 : Ý nghĩ của Hoa Dung --> orginal Chương 3261 : Phố mặt tin tức --> orginal Chương 3262 : Truyền đưa ra tin tức --> orginal Chương 3263 : Lừa Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3264 : Nửa đêm nói binh pháp --> orginal Chương 3265 : Tiêu Thanh Trần cáo biệt --> orginal Chương 3266 : 0 sách trở về --> orginal Chương 3267 : Vô sỉ ly gián kế --> orginal Chương 3268 : Đưa đi Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3269 : Đối phó Mộc An Thục --> orginal Chương 3270 : Tranh chấp thật giả --> orginal Chương 3271 : Còn là thỏa hiệp --> orginal Chương 3272 : Cao Quế Hoa độc ở --> orginal Chương 3273 : Phương hướng về sau --> orginal Chương 3274 : Cao Quế Hoa tự đại --> orginal Chương 3275 : Lại muốn đồ vật --> orginal Chương 3276 : Trong sự dâng trào sóng ngầm --> orginal Chương 3277 : Chân tướng rất gần --> orginal Chương 3278 : Động tác của địch nhân --> orginal Chương 3279 : Đây là 1 cái cục --> orginal Chương 3280 : Giả bại lộ --> orginal Chương 3281 : Cao Quế Hoa sụp đổ --> orginal Chương 3282 : Tâm tĩnh hại thẹn thùng/xấu hổ --> orginal Chương 3283 : Hoa Kế Nghiệp về nhà --> orginal Chương 3284 : Ban đêm mỹ diệu --> orginal Chương 3285 : Cao Quế Hoa trở về --> orginal Chương 3286 : Người thần bí tái hiện --> orginal Chương 3287 : Tiện nhân lại trở về --> orginal Chương 3288 : Người Cao gia cãi lộn --> orginal Chương 3289 : Không an phận lòng --> orginal Chương 3290 : Kế hoạch hoàn thiện --> orginal Chương 3291 : Sự sướng run của Tiêu Cẩn --> orginal Chương 3292 : Chuẩn bị làm sinh ý --> orginal Chương 3293 : Mộc An Thục tìm chuyện --> orginal Chương 3294 : Điều tra Mộc An Thục --> orginal Chương 3295 : Vô sỉ đến nhà --> orginal Chương 3296 : Thượng lòng liễu qua đi về phía --> orginal Chương 3297 : Hoàn toàn không bận tâm --> orginal Chương 3298 : Cao Quế Hoa bị đánh --> orginal Chương 3299 : Tiện nhân đánh lên --> orginal Chương 3300 : Tưởng gia rất tốt --> orginal Chương 3301 : Để cho nàng hiện nguyên hình --> orginal Chương 3302 : Thế nhưng không vấn đề --> orginal Chương 3303 : Vấn đề ở đâu nè --> orginal Chương 3304 : Ý nghĩ vô sỉ --> orginal Chương 3305 : Người Cao gia đến --> orginal Chương 3306 : Không cần mặt nháo --> orginal Chương 3307 : Tính kế hài lòng --> orginal Chương 3308 : Sư tử lớn mở miệng --> orginal Chương 3309 : Cao lão hán giả bộ bệnh --> orginal Chương 3310 : Doạ cho thẳng đánh nấc --> orginal Chương 3311 : Còn là không đi thành --> orginal Chương 3312 : Sự xuất hiện của cao nhân --> orginal Chương 3313 : Lòng dạ đàn bà đáng sợ --> orginal Chương 3314 : Còn phải trước lưu lại --> orginal Chương 3315 : Mộc An Thục phát hèn mọn --> orginal Chương 3316 : Giữa đường phố ồn ào lên --> orginal Chương 3317 : Người khác nhau trong lòng --> orginal Chương 3318 : Tiêu Nham đỉnh hồi kinh --> orginal Chương 3319 : Tiêu Thanh Trần trở về --> orginal Chương 3320 : Chân tướng lớn trắng --> orginal Chương 3321 : Đuổi đi người Cao gia --> orginal Chương 3322 : Tư tưởng đáng sợ --> orginal Chương 3323 : Đáng để ngươi gửi gắm --> orginal Chương 3324 : Đều có vạch mưu --> orginal Chương 3325 : Lợi dụng Cao lão hán --> orginal Chương 3326 : Thù hận trong lòng --> orginal Chương 3327 : Vũ khí những gì chọn chỉ --> orginal Chương 3328 : Mộc An Thục kết giao bạn bè --> orginal Chương 3329 : Người không bình thường --> orginal Chương 3330 : Lý giải gió lốc trại --> orginal Chương 3331 : Nhiều chút lý giải --> orginal Chương 3332 : Cao lão hán lên --> orginal Chương 3333 : Nhúc nhích giết người lòng --> orginal Chương 3334 : Muốn bán Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3335 : Kết quả Cao Quế Hoa --> orginal Chương 3336 : Lầu xanh chào đón ngươi --> orginal Chương 3337 : Gặp gỡ người quen --> orginal Chương 3338 : Cái gì là vịt tiệm --> orginal Chương 3339 : Nữ nhân cũng phong lưu --> orginal Chương 3340 : Hà Loan thôn này --> orginal Chương 3341 : Cảm khái vô tận --> orginal Chương 3342 : Thế nào đều ủng hộ --> orginal Chương 3343 : Đầu lòng lại đưa ôm --> orginal Chương 3344 : Nói cho tiện nhân thân --> orginal Chương 3345 : Diệu nhi lợi hại --> orginal Chương 3346 : Người nhà mẹ quận chúa --> orginal Chương 3347 : Khí hộc máu --> orginal Chương 3348 : Mộc An Thục phải đi --> orginal thứ 3349 bái phỏng gió lốc trại --> orginal Chương 3350 : Đều có vài chuyện xưa --> orginal Chương 3351 : Người trên sơn trại --> orginal Chương 3352 : Đều là nhân phẩm tốt --> orginal Chương 3353 : Đối với người nhiều lý giải --> orginal Chương 3354 : Tức chết Mộc An Thục --> orginal Chương 3355 : Cửa hàng bán sạch --> orginal Chương 3356 : Đi cũng không tiêu dừng --> orginal Chương 3357 : Người tới trong nhà --> orginal Chương 3358 : Phải có đứt --> orginal Chương 3359 : Sự thỉnh cầu của Tất Lỗi --> orginal Chương 3360 : Phong thư Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 3361 : Cho rằng trở nên tốt --> orginal Chương 3362 : Hết sức nhiều phòng bị --> orginal Chương 3363 : Ở lại lâu mấy ngày đi --> orginal Chương 3364 : Giấy diều hâu oán trách --> orginal Chương 3365 : Nhìn không ra cái gì --> orginal Chương 3366 : Ngoài ý muốn tiết nhật --> orginal Chương 3367 : Càng lúc càng căng thẳng --> orginal Chương 3368 : 1 vòng bộ 1 vòng --> orginal Chương 3369 : 2 đương gia tới --> orginal Chương 3370 : Các người làm cái gì --> orginal Chương 3371 : Cảm ơn phim ảnh --> orginal Chương 3372 : Tâm sự Lý Nhụy Nhụy --> orginal Chương 3373 : Chuyện ngoài ý muốn --> orginal Chương 3374 : 3 đương gia tới cầu --> orginal Chương 3375 : Thiếu nữ đau lòng --> orginal Chương 3376 : Ngây thơ nam nhân --> orginal Chương 3377 : Tinh binh khí công phường --> orginal Chương 3378 : Phương hướng nghi ngờ --> orginal Chương 3379 : Nhiệt tình người sơn trại --> orginal Chương 3380 : Thật không có tình --> orginal Chương 3381 : Không phải có ý --> orginal thứ 3382 sơn trại có gian tế --> orginal thứ 3383 thiết cục thành công --> orginal thứ 3384 thu hoạch ngoài ý muốn --> orginal thứ 3385 lấy chết tới minh chí --> orginal thứ 3386 bắt lấy gian tế --> orginal thứ 3387 không có thuốc nhưng cứu --> orginal thứ 3388 rõ ràng hoặc mê mang --> orginal thứ 3389 tình đến tới chỗ sâu --> orginal thứ 3390 mua cô nương tới --> orginal thứ 3391 khoảng cách không xa --> orginal Chương 3392 : Là không phải cùng đen trắng --> orginal Chương 3393 : Chuẩn bị cần về --> orginal Chương 3394 : Tâm tĩnh thân sự --> orginal Chương 3395 : Ngoài ý muốn tương cầu --> orginal Chương 3396 : Ý không ngờ --> orginal Chương 3397 : Liền phải trở về --> orginal Chương 3398 : Tưởng Đông Thăng cầu hôn --> orginal Chương 3399 : Nha hoàn của Huyền gia --> orginal Chương 3400 : Trắc thí người mới --> orginal Chương 3401 : Gặp gỡ người quen --> orginal Chương 3402 : Cái gì là ngụy thiện --> orginal Chương 3403 : Liền phải khởi hành --> orginal Chương 3404 : Phùng Như Y cô gái --> orginal Chương 3405 : Nghi ngờ Phùng Như Y --> orginal Chương 3406 : Xem ra/nhìn tới nghĩ nhiều --> orginal Chương 3407 : Lên trình ngày thứ 1 --> orginal Chương 3408 : Còn là này 1 chiêu --> orginal Chương 3409 : Xem liền không đúng --> orginal Chương 3410 : Giải quyết rớt rắc rối --> orginal Chương 3411 : Nên nhận sai lầm --> orginal Chương 3412 : Viên Tố Tố thoả mãn --> orginal Chương 3413 : Trên đường gặp người quen --> orginal Chương 3414 : Trước kia hiểu lầm --> orginal Chương 3415 : Đi giúp bày chuyện --> orginal Chương 3416 : Chuyện giải quyết --> orginal Chương 3417 : Người này mang theo đi --> orginal Chương 3418 : Đều có chút giác ngộ --> orginal Chương 3419 : Ý nghĩ của tiện nhân --> orginal Chương 3420 : Cuối cùng trở về --> orginal Chương 3421 : Thật đến nhà --> orginal Chương 3422 : Còn là quên không rớt --> orginal Chương 3423 : Đi nhà cũ ngóng nhìn --> orginal Chương 3424 : Hiện trạng nghĩ đến --> orginal Chương 3425 : Càng lúc càng ác độc --> orginal Chương 3426 : Còn thật dự liệu bên ngoài --> orginal Chương 3427 : Nói tới Huyền Thanh Nhi --> orginal Chương 3428 : Nhà của Hà Loan thôn --> orginal Chương 3429 : Ngủ đến lớn giữa trưa --> orginal Chương 3430 : Mấy ngày này sắp xếp --> orginal Chương 3431 : Tần Thu Phong đến --> orginal Chương 3432 : Nói tới chuyện cũ --> orginal Chương 3433 : Viên Tố Tố quá ngốc --> orginal Chương 3434 : Bạn bè thật lòng --> orginal Chương 3435 : Lại gặp Mộc An Thục --> orginal Chương 3436 : Tư duy của tiện nhân --> orginal Chương 3437 : Còn là tin tưởng --> orginal Chương 3438 : Đi xem Trần Tú Hà --> orginal Chương 3439 : Sự sám hối của cuộc đời --> orginal Chương 3440 : Lại bắt đầu không tự trọng --> orginal Chương 3441 : Đạt được đồng minh --> orginal Chương 3442 : Đi xem Tần Miêu Miêu --> orginal Chương 3443 : Nên nói nói --> orginal Chương 3444 : Bái phỏng Bạch Diệc Nam --> orginal Chương 3445 : Như vậy không nản lòng --> orginal Chương 3446 : Lại bắt đầu hoạt động --> orginal Chương 3447 : Còn không biết buồn --> orginal Chương 3448 : Người tới Bình Tây quốc --> orginal Chương 3449 : Khi mặt dạy dỗ con cái --> orginal Chương 3450 : Tiêu Thanh Trần đến --> orginal Chương 3451 : Mộc An Thục hạ độc --> orginal Chương 3452 : Chuyện xấu Mộc An Thục --> orginal Chương 3453 : Tất Lỗi cũng đến --> orginal Chương 3454 : Đi xem Tần Thu Phong --> orginal Chương 3455 : Tần Thu Phong thích lòng --> orginal Chương 3456 : Đứt rớt niệm tưởng --> orginal Chương 3457 : Mộc An Thục điên rồi --> orginal Chương 3458 : Mặt hàng này thay đổi --> orginal Chương 3459 : Cái này là thật --> orginal Chương 3460 : Còn là đoán không được --> orginal Chương 3461 : Ngược lại là đúng rồi mùi --> orginal Chương 3462 : Tiêu Nham Mộc nghi ngờ --> orginal Chương 3463 : Viên Tố Tố lại tới --> orginal Chương 3464 : Thật tin tưởng --> orginal Chương 3465 : Thương lượng nói thế nào --> orginal Chương 3466 : Thân phận Mộc An Thục --> orginal Chương 3467 : Lại 1 lần xác nhận --> orginal Chương 3468 : Còn là tin tưởng --> orginal Chương 3469 : Cốt nhục tương tàn --> orginal Chương 3470 : Không nên là bạn bè --> orginal Chương 3471 : Giả bộ b đến --> orginal Chương 3472 : Còn là chột dạ --> orginal Chương 3473 : Con gái tuyệt tình --> orginal Chương 3474 : Không quen thuộc người quen --> orginal Chương 3475 : Trì vương gia từ được --> orginal Chương 3476 : Làm thế nào mới tốt --> orginal Chương 3477 : Mọi mặt kế hoạch --> orginal Chương 3478 : Hết thảy đang tiến hành --> orginal Chương 3478 : Cải trang thần kỳ --> orginal Chương 3479 : Đều còn rất thuận lợi --> orginal Chương 3480 : Lại 1 lần vào kinh --> orginal Chương 3481 : Còn có cái mấu chốt --> orginal Chương 3482 : Bí mật nhỏ của ta --> orginal Chương 3483 : Khi quan em trai --> orginal Chương 3484 : Gần ngày tính toán --> orginal Chương 3485 : Trong phủ 3 Vương gia --> orginal Chương 3486 : Trong lòng dâm loạn --> orginal Chương 3487 : Trong phủ 9 Vương gia --> orginal Chương 3488 : Chuyện này giao cho ta --> orginal Chương 3489 : Vui vẻ ánh sáng --> orginal Chương 3490 : Chuẩn bị đi yến hội --> orginal Chương 3491 : Ý nghĩ đứa bé nhỏ --> orginal Chương 3492 : Sự chuẩn bị của đối thủ --> orginal Chương 3493 : Dự liệu bên ngoài chuyện --> orginal Chương 3494 : Thật giả chia ra --> orginal Chương 3495 : Nên có lễ tiết --> orginal Chương 3496 : Không trở về được từ trước --> orginal Chương 3497 : Đây là cái tuyệt đường --> orginal Chương 3498 : Thật sợ hãi --> orginal Chương 3499 : Tụ tập cùng nhau vui vẻ --> orginal Chương 3500 : Quyến rũ thành công --> orginal Chương 3501 : Nhưng mà chạy không rớt --> orginal Chương 3502 : 3 vương phủ nhận người --> orginal Chương 3503 : Ngươi cũng nên biết --> orginal Chương 3504 : Cuối cùng lúa cỏ --> orginal Chương 3505 : Làm/giở trò cười ăn mày --> orginal Chương 3506 : Chuẩn bị trở về --> orginal Chương 3507 : Không có cách an tâm --> orginal Chương 3508 : Còn là xảy ra chuyện --> orginal Chương 3509 : Tìm được Phí Thiếu Khanh --> orginal Chương 3510 : Trần Kiến giang bị cứu --> orginal Chương 3511 : Muốn hạ độc thủ --> orginal Chương 3512 : Giải quyết rắc rối --> orginal Chương 3513 : Trần Kiến giang chiêu cung --> orginal Chương 3514 : Chiêu số âm hiểm --> orginal Chương 3515 : Mộc An Nhạc bi thảm --> orginal Chương 3516 : Còn là trong nhà tốt --> orginal Chương 3517 : Hà Loan thôn tốt thật --> orginal Chương 3518 : Hoàng Liên Nhi lại tới --> orginal Chương 3519 : Nói tới nhà cũ --> orginal Chương 3520 : Mã thị úc kết --> orginal Chương 3521 : Đoạn Duyên công tử tới --> orginal Chương 3522 : Sắp chết giãy giụa --> orginal Chương 3523 : Có 1 chút lo âu --> orginal Chương 3524 : Người đem chết --> orginal Chương 3525 : Mã thị cuối cùng --> orginal Chương 3526 : Quá có thể chống --> orginal Chương 3527 : Cuối cùng đi đời --> orginal Chương 3528 : Tới treo nghiễn người --> orginal Chương 3529 : Mỗi người có các tâm tư --> orginal Chương 3530 : Ra ngoài dự liệu --> orginal Chương 3531 : Làm phiền họ hàng người --> orginal Chương 3532 : Chuẩn bị trở về trên trấn --> orginal Chương 3533 : Lại không an phận --> orginal Chương 3534 : Sinh trước u buồn chứng --> orginal Chương 3535 : Không người thích --> orginal Chương 3536 : Người không cần mặt --> orginal Chương 3537 : Hoa Kế Nghiệp tức giận --> orginal Chương 3538 : Phí Thiếu Khanh lại tới --> orginal Chương 3539 : Tình yêu phải tự do --> orginal Chương 3540 : Đề tài của nữ nhân --> orginal Chương 3541 : Bỗng nhiên muốn sinh --> orginal Chương 3542 : Chờ đợi đáng sợ --> orginal Chương 3543 : Đứa bé đáng yêu --> orginal Chương 3544 : Hoa Dật Đãng con trai --> orginal Chương 3545 : Tin tức truyền ra --> orginal Chương 3546 : Không người cam tâm --> orginal Chương 3547 : Chân chính tưởng niệm --> orginal Chương 3548 : Bảo vệ trong bóng tối --> orginal Chương 3549 : Khắp nơi phán đoán --> orginal Chương 3550 : Sự mê mang của Tâm Triệt --> orginal Chương 3551 : Vừa có kế hoạch --> orginal Chương 3552 : Giả 0 say công tử --> orginal Chương 3553 : Thật không cần mặt --> orginal Chương 3554 : Động thái gần nhất --> orginal Chương 3555 : Giả 0 say tỉnh rồi --> orginal Chương 3556 : Giả quá giả --> orginal Chương 3557 : Phải có hành động --> orginal Chương 3558 : Bỏ sót ra cái đuôi --> orginal Chương 3559 : Trăng tròn ngày --> orginal Chương 3560 : Tiệc rượu viên mãn --> orginal Chương 3561 : Viên Tố Tố mật báo --> orginal Chương 3562 : Người tốt cùng người xấu --> orginal Chương 3563 : Thật rất cảm khái --> orginal Chương 3564 : Tiểu nhân lại tới cầu --> orginal Chương 3565 : Cải thiện cảnh giác --> orginal Chương 3566 : Hoa Dung trở về --> orginal Chương 3567 : Trong lòng mẫu thân --> orginal Chương 3568 : Trở về Hà Loan thôn --> orginal Chương 3569 : Huyền Văn Bảo xúi giục --> orginal Chương 3570 : Lão gia tử choáng váng --> orginal Chương 3571 : Bất hiếu con trai --> orginal Chương 3572 : Oán hận chết tiện nhân nhỏ --> orginal Chương 3573 : Hẹp ải tư tưởng --> orginal Chương 3574 : Thầm hạ cuồn cuộn --> orginal Chương 3575 : Khó khăn lớn nhiệm vụ --> orginal Chương 3576 : Cái gì là tuyệt vọng --> orginal Chương 3577 : Sống đi báo thù --> orginal Chương 3578 : Lòng triệt để chết --> orginal Chương 3579 : Thật phản chiến --> orginal Chương 3580 : Hoàng Liên Nhi đầu thành --> orginal Chương 3581 : Không dài mắt người --> orginal Chương 3582 : Nơi nào không đúng nè --> orginal Chương 3583 : Huyền lão gia tử tới --> orginal Chương 3584 : Tâm sự của Tưởng mẫu --> orginal Chương 3585 : Phí Thiếu Khanh tạm biệt --> orginal Chương 3586 : Kế hoạch thất bại --> orginal Chương 3587 : Tin vui của biên cương --> orginal Chương 3588 : Lại là 1 bước cờ --> orginal Chương 3589 : Lẫn nhau thăm dò --> orginal Chương 3590 : Đây là 1 người nhà --> orginal Chương 3591 : Chị dâu tốt bao nhiêu --> orginal Chương 3592 : Dĩ kỳ nhân chi đạo --> orginal Chương 3593 : Lại muốn xúi giục --> orginal Chương 3594 : Không kết quả ồn ào --> orginal Chương 3595 : Tiếp tục dây dưa --> orginal Chương 3596 : Sự đấu tranh của nữ nhân --> orginal Chương 3597 : Nghịch cảnh biến hoá --> orginal Chương 3598 : Hại người cuối cùng hại mình --> orginal Chương 3599 : Đề tài của nữ nhân --> orginal Chương 3600 : Hoàng Liên Nhi trở về --> orginal Chương 3601 : Nhà cũ phá chuyện --> orginal Chương 3602 : Rõ ràng chuyện người --> orginal Chương 3603 : Lão gia tử tức giận --> orginal Chương 3604 : Bạch Diệc Nam những gì nghĩ --> orginal Chương 3605 : Lại đi kinh thành --> orginal Chương 3606 : Định thân chuyện --> orginal Chương 3607 : Tuyệt đối không keo kiệt --> orginal Chương 3608 : Tiêu Cẩn trở về --> orginal Chương 3609 : Người Tưởng gia trở về --> orginal Chương 3610 : Uyển Nhi bị bắt cóc --> orginal Chương 3611 : Chuyện không đơn giản --> orginal Chương 3612 : Không thể nói chuyện --> orginal Chương 3613 : Chuẩn bị cứu viện --> orginal Chương 3614 : Trước khi cứu viện thăm dò --> orginal Chương 3615 : Người cứu về --> orginal Chương 3616 : Xử lý tiếp theo --> orginal Chương 3617 : Sự phân tích của chuyện --> orginal Chương 3618 : Định thân rất thuận lợi --> orginal Chương 3619 : Gặp gỡ người quen --> orginal Chương 3620 : Trong nhà tới khách nhân --> orginal Chương 3621 : Sắp xếp tốt người quen cũ --> orginal Chương 3622 : Không có dùng được nam nhân --> orginal Chương 3623 : Sinh không sinh lão 2 --> orginal Chương 3624 : Thái độ cầu người --> orginal Chương 3625 : Cái tra nam gì người --> orginal Chương 3626 : Công công lại đến --> orginal Chương 3627 : Hối hận cũng không dùng --> orginal Chương 3628 : Tin còn là không tin --> orginal Chương 3629 : Hoa Kế Nghiệp xung động --> orginal Chương 3630 : Lão nhân của Tưởng gia --> orginal Chương 3631 : Tưởng gia hỏng bét tâm sự --> orginal Chương 3632 : Thật rất vô sỉ --> orginal Chương 3633 : Tham niệm quá nặng --> orginal Chương 3634 : Cưới trước lo nghĩ chứng --> orginal Chương 3635 : Cưới kỳ quyết định --> orginal Chương 3636 : Không ngờ người --> orginal Chương 3637 : Chân trời luân lạc người --> orginal Chương 3638 : Thế nào đi sắp xếp --> orginal Chương 3639 : Sự thông cảm của đại tỷ --> orginal Chương 3640 : Nói tới qua đi về phía --> orginal Chương 3641 : Chuyện cũ của bà bà --> orginal Chương 3642 : Nữ nhân phải tự lập --> orginal Chương 3643 : Không có cách nào kiểm soát --> orginal Chương 3644 : Lẫn nhau thẳng thắn --> orginal Chương 3645 : Nhà cũ phá chuyện --> orginal Chương 3646 : Chuyện của lão gia tử --> orginal Chương 3647 : Lão gia tử tuyệt vọng --> orginal Chương 3648 : Huynh đệ đoàn kết --> orginal Chương 3649 : Thế nhưng sau hối --> orginal Chương 3650 : Thật rất tuyệt vọng --> orginal Chương 3651 : Thương tiếc quá trẻ tuổi --> orginal Chương 3652 : Tưởng Đông bảo nguyên nhân chết --> orginal Chương 3653 : Cho bản thân chuộc tội --> orginal Chương 3654 : Đến cùng là ai nè --> orginal Chương 3655 : Bạch Diệc Nam ước chừng --> orginal Chương 3656 : Sự tín nhiệm của bạn bè --> orginal Chương 3657 : Kiên quyết đặc biệt --> orginal Chương 3658 : Chuyện của Tưởng gia --> orginal Chương 3659 : Tưởng Đông bảo nguyên nhân chết --> orginal Chương 3660 : Lý niệm của học viện --> orginal Chương 3661 : Viên Tố Tố xúi giục --> orginal Chương 3662 : Viên Tố Tố thất bại --> orginal Chương 3663 : Nam nhân đáng sợ --> orginal Chương 3664 : Không có đạo lý có thể nói --> orginal Chương 3665 : Thật lòng thoả mãn --> orginal Chương 3666 : Sự hạnh phúc của lão nhân --> orginal Chương 3667 : Cảnh tượng khó mà có được --> orginal Chương 3668 : Nói cái gì không dùng --> orginal Chương 3669 : Tưởng Thanh Thanh lại tới --> orginal Chương 3670 : Đại tỷ lại mềm lòng --> orginal Chương 3671 : Lại là 1 năm đến --> orginal Chương 3672 : Chuyện trong nhà --> orginal Chương 3673 : Đừng trách ta vô tình --> orginal Chương 3674 : Sự tụ tập cùng nhau của hảo hữu --> orginal Chương 3675 : Sự trò chuyện của y thuật --> orginal Chương 3676 : Đứa bé đáng thương --> orginal Chương 3677 : Khoét ra người kia --> orginal Chương 3678 : Kế hoạch mới trong --> orginal Chương 3679 : Sự giao dịch của ác nhân --> orginal Chương 3680 : Tưởng gia 2 lão --> orginal Chương 3681 : Làm phiền nhà cũ người --> orginal Chương 3682 : Học hội ứng đối --> orginal Chương 3683 : Hoàng Liên Nhi trở về --> orginal Chương 3684 : Tấm hạnh hoa thay đổi --> orginal Chương 3685 : Sự cảm nhận của nội tâm --> orginal Chương 3686 : 15 tiết Nguyên Tiêu --> orginal Chương 3687 : Phí Thiếu Khanh trở về --> orginal Chương 3688 : Người vô lý --> orginal Chương 3689 : Nghĩ bấu víu cành cao --> orginal Chương 3690 : Tương 3 chú ích kỷ --> orginal Chương 3691 : Kế hoạch kéo dài --> orginal Chương 3692 : Lại 1 lần kế hoạch --> orginal Chương 3693 : Thế nhưng sẽ là hắn --> orginal Chương 3694 : Quả thật rất đau lòng --> orginal Chương 3695 : Ngó thăm/thăm/thăm hỏi Lý Bội Lan --> orginal Chương 3696 : Tưởng gia phá chuyện --> orginal Chương 3697 : Chuẩn bị vào kinh --> orginal Chương 3698 : Trở về nói tạm biệt --> orginal Chương 3699 : Ngoài ý muốn cửa thành --> orginal Chương 3700 : Tình huống của kinh thành --> orginal Chương 3701 : Chuyện này có khác thường --> orginal Chương 3702 : Đến cùng vì cái gì, --> orginal Chương 3703 : Quả thật là khác thường --> orginal Chương 3704 : Tưởng đại bá đến --> orginal Chương 3705 : Trong phủ 9 Vương gia --> orginal Chương 3706 : Nữ nhân đáng sợ --> orginal Chương 3707 : Cho bạn bè ra mưu --> orginal Chương 3708 : Tạm thời bảo mật trước --> orginal Chương 3709 : Phủ quốc công làm khách --> orginal Chương 3710 : Không lời tìm lời nói --> orginal Chương 3711 : Viên Tố Tố mất tích --> orginal Chương 3712 : Tân nương lại là nàng --> orginal Chương 3713 : Viên Tố Tố làm cục --> orginal Chương 3714 : Tin tưởng không tin tưởng --> orginal Chương 3715 : Tìm được Liễu tiểu thư --> orginal Chương 3716 : Người này có ý tứ --> orginal Chương 3717 : Khám phá hết thảy --> orginal Chương 3718 : Viên Tố Tố bất cam --> orginal Chương 3719 : Lẫn nhau oán trách --> orginal Chương 3720 : Quả thật là thông minh --> orginal Chương 3721 : Thế giới quan mới --> orginal Chương 3722 : Mục tiêu của Toa Liên --> orginal Chương 3723 : Sự kéo dài của tương lai --> orginal Chương 3724 : Nữ nhân hiểu chuyện --> orginal Chương 3725 : Chúc phúc bạn tốt --> orginal Chương 3726 : Cảm giác hạnh phúc --> orginal Chương 3727 : Thương trường mở nghiệp --> orginal Chương 3728 : Lại phải có chuyện --> orginal Chương 3729 : Cái người này là ai --> orginal Chương 3730 : Đến cùng sẽ là ai --> orginal Chương 3731 : Nghĩ đến 1 người --> orginal Chương 3732 : Ngọc thanh dạy manh mối --> orginal Chương 3733 : Càng lúc càng rõ ràng --> orginal Chương 3734 : Chỗ khó của em trai --> orginal Chương 3735 : Chỉ dẫn chính xác --> orginal Chương 3736 : Trừ sạch ngọc thanh dạy --> orginal Chương 3737 : 3 Vương gia nổi giận --> orginal Chương 3738 : Bạch phủ xảy ra chuyện --> orginal Chương 3739 : Viên Tố Tố được đạt được --> orginal Chương 3740 : Hối hận không kịp --> orginal Chương 3741 : Thật tốt nói 1 nói --> orginal Chương 3742 : Viên Tố Tố mất mát --> orginal Chương 3743 : Đi Bạch phủ tạm biệt --> orginal Chương 3744 : Không có dùng được xúi giục --> orginal Chương 3745 : Kim nhọn đúng mạch mang --> orginal Chương 3746 : Vợ chồng xem náo nhiệt --> orginal Chương 3747 : Anh rể lợi hại --> orginal Chương 3748 : Vợ chồng nên chân thành --> orginal Chương 3749 : Ra ngoài dự liệu --> orginal Chương 3750 : Thật để cho đầu người đau --> orginal Chương 3751 : Không phải cái bao cỏ --> orginal Chương 3752 : Không biết sống chết --> orginal Chương 3753 : Còn phải không cần mặt --> orginal Chương 3754 : Đổng đại nhân đến --> orginal Chương 3755 : Tụ hội kết thúc --> orginal Chương 3756 : Chuyện của Liễu gia --> orginal Chương 3757 : Không làm sẽ không chết --> orginal Chương 3758 : Bệnh nặng Viên Tố Tố --> orginal Chương 3759 : Tự làm tự chịu --> orginal Chương 3760 : Còn lừa gạt ở trống bên trong --> orginal Chương 3761 : Phương sĩ diệu trở về --> orginal Chương 3762 : Phương sĩ diệu chạy trốn --> orginal Chương 3763 : Vỗ về ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 3764 : Cẩn thận cùng cẩn thận --> orginal Chương 3765 : Khuyên nhủ ngoại tổ mẫu --> orginal Chương 3766 : Bỗng nhiên giác ngộ --> orginal Chương 3767 : Đại phu nhân chết --> orginal Chương 3768 : Huyền An Hạo giết người --> orginal Chương 3769 : Mau chóng tìm sơ hở --> orginal Chương 3770 : Hoàn toàn không chứng cứ --> orginal Chương 3771 : Tiếp tục tìm chứng cứ --> orginal Chương 3772 : Lui mà cầu tiếp theo --> orginal Chương 3773 : Thật là nhiều người quan tâm --> orginal Chương 3774 : Bất an ban đêm --> orginal Chương 3775 : Chuyện nghĩ không ra --> orginal Chương 3776 : Bỗng nhiên tỉnh giấc --> orginal Chương 3777 : Có thể chứng minh --> orginal Chương 3778 : Có người giác ngộ --> orginal Chương 3779 : Huyền An Hạo trong sạch --> orginal Chương 3780 : Huyền An Hạo về nhà --> orginal Chương 3781 : Liễu phu nhân lừa gạt --> orginal Chương 3782 : Câu câu thấy thật chương --> orginal Chương 3783 : Đánh thức người trong mơ --> orginal Chương 3784 : Đi xem Huyền An Hạo --> orginal Chương 3785 : Thưởng mưa thời khắc --> orginal Chương 3786 : Lại tiết lộ tin tức --> orginal Chương 3787 : Là vấn đề tình cảm --> orginal Chương 3788 : Bối cảnh của công công --> orginal Chương 3789 : Nữ nhân lẳng lơ --> orginal Chương 3790 : Phạm nhân tự sát --> orginal Chương 3791 : Vẫn là phải trở về --> orginal Chương 3792 : Mau chóng trở về đi --> orginal Chương 3793 : Lại phải chậm trễ --> orginal Chương 3794 : Câu ra Tiêu Nham Mộc --> orginal Chương 3795 : Tiêu Nham Mộc không có tới --> orginal Chương 3796 : Đây là ngoài ý muốn sao --> orginal Chương 3797 : Cuối cùng trở về --> orginal Chương 3798 : Nhà cũ âm u --> orginal Chương 3799 : Càng nghèo càng quăng quật --> orginal Chương 3800 : Đám đồng bọn đến --> orginal Chương 3801 : Tiêu Nham đỉnh cẩn thận --> orginal Chương 3802 : Dưới kế hoạch 1 bước --> orginal Chương 3803 : Đều có thay đổi --> orginal Chương 3804 : Hiềm nghi người xác định --> orginal Chương 3805 : Phát hiện ngoài ý muốn --> orginal Chương 3806 : Tìm được đột phá miệng --> orginal Chương 3807 : Lý Xảo Liên trở về --> orginal Chương 3808 : Kẻ hèn mọn cùng tiện nữ --> orginal Chương 3809 : Nữ nhân đáng thương --> orginal Chương 3810 : Mở đạo Lý Xảo Liên --> orginal Chương 3811 : Còn muốn chiếm tiện nghi --> orginal Chương 3812 : Huyền An Bổn muốn chạy --> orginal Chương 3813 : Lại muốn không thái bình --> orginal Chương 3814 : Huyền An Bổn trở về --> orginal Chương 3815 : Cái gì là chân ái --> orginal Chương 3816 : Trở lại Hà Loan thôn --> orginal Chương 3817 : Tổ phụ tức giận --> orginal Chương 3818 : Thật choáng cùng giả choáng --> orginal Chương 3819 : 1 cái kẻ hèn mọn lớn --> orginal Chương 3820 : Còn có thể làm thế nào --> orginal Chương 3821 : Lại bắt đầu loạn --> orginal Chương 3822 : Ai được nợ ai còn --> orginal Chương 3823 : Tiếp nhận không tiếp nhận --> orginal Chương 3824 : Tâm cơ Khương Thúy Nha --> orginal Chương 3825 : Tưởng Đông bảo nguyên nhân chết --> orginal Chương 3826 : Nhìn thấu hết thảy --> orginal Chương 3827 : Phải đi đối mặt --> orginal Chương 3828 : Quỷ mê lòng khiếu --> orginal Chương 3829 : Trên khí thế muốn thắng --> orginal