Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác

Ly Đa Ô
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Ly Đa Ô sáng tác loại tác phẩm, Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác nói lại: 21 thế kỉ, nàng là kiểm tra cổ giới hiển hách con cưng có danh tiếng. Một hướng xuyên qua, thành Kỷ gia Cẩm Giang quyển kia nên sống sống đói chết tam tiểu thư. Cha không đau, gặp ghét bỏ, thân thể nho nhỏ xương cốt trời sinh dinh dưỡng không lương! Thế là, nàng nặng làm cũ nghiệp, vì kiếm thỏi bạc ăn
画骨女仵作是厘多乌创作的经典言情小说类作品,画骨女仵作讲述了: 21 世纪,她是考古界赫赫有名的宠儿。一朝穿越,成了锦江纪家那本该活活饿死的三小姐。爹不疼,遭嫌弃,小小身子骨#天生#营养不良!于是,她重操旧业,为赚银子吃

Chương 1 : Mở hòm vẽ xương cốt --> orginal Chương 2 : Thân thế xui xẻo --> orginal Chương 3 : Vô danh thi thể --> orginal Chương 4 : Chết ở không phải mạng? --> orginal Chương 5 : Một người một đèn một đàn hộp --> orginal Chương 6 : Sài lang bức hôn --> orginal Chương 7 : Linh trưởng của thượng đẳng loại động vật --> orginal Chương 8 : Nháo kịch không có chút dinh dưỡng nào --> orginal Chương 9 : Dọa bể mật --> orginal Chương 10 : Một tách trà --> orginal Chương 11 : Hai cọc mạng án tra nào món? --> orginal Chương 12 : Mở quán --> orginal Chương 13 : Tử vong thời gian? --> orginal Chương 14 : Mi độc --> orginal Chương 15 : Tiên sinh thích khuê phòng cô gái? --> orginal Chương 16 : Nhọn chua Vương gia cay nghiệt --> orginal Chương 17 : Chịu? Thú? --> orginal Chương 18 : Bổn vương không chọn thực --> orginal Chương 19 : Hung thủ có thể không phải một người --> orginal Chương 20 : Đây là bệnh --> orginal Chương 21 : Hai đóa dâu sợ hoa --> orginal Chương 22 : Lão quản gia tướng mặt tởm lợm --> orginal Chương 23 : Mặt thối da --> orginal Chương 24 : Phá án (một) --> orginal Chương 25 : Phá án (hai) --> orginal Chương 26 : Phá án (ba) --> orginal Chương 27 : Nghĩa trang không gặp không về --> orginal Chương 28 : Vệ phủ cầu hôn --> orginal Chương 29 : Ném vào ao cá đút cá --> orginal Chương 30 : Mèo nhỏ ngoan khéo --> orginal Chương 31 : Ngươi tới muộn --> orginal Chương 32 : Tương hương nhục hoàn --> orginal Chương 33 : Nấu hàng canh xương hầm --> orginal Chương 34 : Bảy mươi hai cỗ thi thể --> orginal Chương 35 : Bổn vương không việc gì --> orginal Chương 36 : Nô tính quậy phá --> orginal Chương 37 : Không lại có liên lụy --> orginal Chương 38 : Ngươi muốn hay không muốn cứu bản thân --> orginal Chương 39 : Hai hai --> orginal Chương 40 : Đưa tên ngốc của khăn tay --> orginal Chương 41 : Đậu hủ não --> orginal Chương 42 : Lăn ngươi bóng --> orginal Chương 43 : Cáo trạng Kỷ Vân Thư --> orginal Chương 44 : Vì sao, không bản thân đoán hơi đoán? --> orginal Chương 45 : Nổi lên chân tướng của mặt nước --> orginal Chương 46 : Con gái của ai? --> orginal Chương 47 : Bổn vương bị thương --> orginal Chương 48 : Lâm Kinh Án --> orginal Chương 49 : Đầy đất lộn xộn --> orginal Chương 50 : Gia pháp? --> orginal Chương 51 : Có phải làm đau ngươi? --> orginal Chương 52 : Bạn bè? --> orginal Chương 53 : Âm dương thi thể --> orginal Chương 54 : Nghiệm xương cốt --> orginal Chương 55 : Đeo nàng về nhà --> orginal Chương 56 : Kỷ Bùi --> orginal Chương 57 : Đốt đi --> orginal Chương 58 : Ai mời tới này tôn phật? --> orginal Chương 59 : Coi như niệm tưởng --> orginal Chương 60 : Bên trong này gọi nghiệm thi thể phòng --> orginal Chương 61 : Vệ Dịch thông minh sao? --> orginal Chương 62 : Hung thủ là ai? --> orginal Chương 63 : Giang phu nhân --> orginal Chương 64 : Hài cốt tương tranh --> orginal Chương 65 : Bổn vương chỉ tin Kỷ tiên sinh --> orginal Chương 66 : Đốt đốt --> orginal Chương 67 : Bạo xào cá nhỏ --> orginal Chương 68 : Lấy hai người thủ cấp phục mạng --> orginal Chương 69 : Chỉ tổn thương người không giết người --> orginal Chương 70 : Nấu rượu tách rời pháp --> orginal Chương 71 : Hung thủ chính là ngươi --> orginal Chương 72 : Ba miệng cúc áo --> orginal Chương 73 : Hậu đài? --> orginal Chương 74 : Thư nhi --> orginal Chương 75 : Roi thương xé toạc? --> orginal Chương 76 : Cá cắn câu --> orginal Chương 77 : Ai đẩy được ai? --> orginal Chương 78 : Mặt mũi mất hết --> orginal Chương 79 : Bởi vì ngươi rất tốt --> orginal Chương 80 : Đi Triệu gia thôn --> orginal Chương 81 : Bên trong thuyền nhỏ --> orginal Chương 82 : Ngọc tẩu --> orginal Chương 83 : A ngữ --> orginal Chương 84 : Cùng ô mà che --> orginal Chương 85 : Chim Hoàng Yến nho nhỏ --> orginal Chương 86 : Đáp án --> orginal Chương 87 : A ngữ chết --> orginal Chương 88 : Phá án --> orginal Chương 89 : Gọi Vân Thư nàng --> orginal Chương 90 : Vì bác mỹ nhân cười một tiếng --> orginal Chương 91 : Trái bĩu con? --> orginal Chương 92 : Nữ nhân không có chút nhân tính nào --> orginal Chương 93 : Cũng không phải vật trong ao --> orginal Chương 94 : Vàng tước lồng giam, không phải chết tức thương --> orginal Chương 95 : Vách thùng? --> orginal Chương 96 : Tâm loạn như tê dại hôn --> orginal Chương 97 : Vụ án (bắt đầu) --> orginal Chương 98 : Có ta ở, đừng sợ --> orginal Chương 99 : Cần nghiệm thi thể --> orginal Chương 100 : Trộm thi thể? --> orginal Chương 101 : Nho nhỏ gỗ tiết --> orginal Chương 102 : Đút lót --> orginal Chương 103 : Đây là ngươi một lần cuối cùng đánh ta --> orginal Chương 104 : Thiếu mất dấu tay --> orginal Chương 105 : Một hồ đồ? --> orginal Chương 106 : Người chân thân, máu không nồng --> orginal Chương 107 : Nghiệm độc --> orginal Chương 108 : Sẽ không rời khỏi ngươi --> orginal Chương 109 : Đũa này không phải trong phủ chúng ta --> orginal Chương 110 : Đáng chết, vốn hẳn là ta --> orginal Chương 111 : Mưu phản? --> orginal Chương 112 : Vụ án (cuối cùng) một --> orginal Chương 113 : Vụ án (cuối cùng) hai --> orginal Chương 114 : Người chết --> orginal Chương 115 : Huỷ dung --> orginal Chương 116 : Mạo đẹp dưới da, lòng dạ rắn rết --> orginal Chương 117 : Ngài là vương, ta là thứ --> orginal Chương 118 : Đường hồi kinh --> orginal Chương 119 : Người Hồ Ấp --> orginal Chương 120 : Mổ bụng lấy con --> orginal Chương 121 : Lấy tên a chót --> orginal Chương 122 : Kỉ - mây - thư --> orginal Chương 123 : Quân là quân thần là thần --> orginal Chương 124 : Đây là Đại Lâm không phải Khúc Khương --> orginal Chương 125 : Giảo hoạt sói bà ngoại --> orginal Chương 126 : Chọn son phấn phấn nước? --> orginal Chương 127 : Khách sạn mạng án (một) --> orginal Chương 128 : Khách sạn mạng án (hai)) --> orginal Chương 129 : Cửa thùng --> orginal Chương 130 : Để cho ngươi cùng hệ Ngân Hà vai sóng vai --> orginal Chương 131 : Ba tháng kinh thành còn lạnh --> orginal Chương 132 : Vào thành --> orginal Chương 133 : Tiêu Phi --> orginal Chương 134 : Trắng con hắc tử --> orginal Chương 135 : Cảnh Hoa bao cỏ --> orginal Chương 136 : Tần Sĩ Dư --> orginal Chương 137 : Lý gia mất tích án --> orginal Chương 138 : Cảnh Huyên? --> orginal Chương 139 : Đàm phán điều kiện --> orginal Chương 140 : Treo quyền người --> orginal Chương 141 : Lột xác chết của da mặt --> orginal Chương 142 : Đi nghĩa trang --> orginal Chương 143 : Khó dây công chúa --> orginal Chương 144 : Nghiệm thi thể (một) --> orginal Chương 145 : Nghiệm thi thể (hai) --> orginal Chương 146 : Bổn vương thay ngươi chắn --> orginal Chương 147 : Bạc tai canh --> orginal Chương 148 : Tiền vàng cùng quan chức? --> orginal Chương 149 : Mộ Nhược thần y --> orginal Chương 150 : Hai tay hàng --> orginal Chương 151 : Tức khắc vào cung --> orginal Chương 152 : Đắc tội tội danh của người trong thiên hạ --> orginal Chương 153 : Hai chọn một? --> orginal Chương 154 : Bọ cạp độc con --> orginal Chương 155 : Một cái đợi ở chép vàng trong nước cá --> orginal Chương 156 : Lên lạnh núi --> orginal Chương 157 : Một khối vải trắng --> orginal Chương 158 : Ngươi bị thương? --> orginal Chương 159 : Liền muốn ngươi --> orginal Chương 160 : Nam nhân đều là thú dại --> orginal Chương 161 : Ngươi là thuộc chó sao? --> orginal Chương 162 : Dầu (một) --> orginal Chương 163 : Dầu (hai) --> orginal Chương 164 : Quỷ chết thay --> orginal Chương 165 : Cái này treo tuệ, ta đã thấy --> orginal Chương 166 : Đánh chó còn phải xem chủ nhân --> orginal Chương 167 : Chân tướng (một) --> orginal Chương 168 : Chân tướng (hai) --> orginal Chương 169 : Nửa đường giết ra một cái Cảnh Diệc --> orginal Chương 170 : Ngươi vung nói dối --> orginal Chương 171 : Vụ án có lầm --> orginal Chương 172 : Linh đang --> orginal Chương 173 : Quân sư --> orginal Chương 174 : Tay của Kỷ gia duỗi được thật dài --> orginal Chương 175 : Một con nhuộm nhanh tay --> orginal Chương 176 : Ta theo/cùng ngươi không giống --> orginal Chương 177 : Một mảnh biển lửa --> orginal Chương 178 : Tổ truyền phối phương, không loạn truyền --> orginal Chương 179 : Khổng Ngu? --> orginal Chương 180 : Nhân gian trên trời --> orginal Chương 181 : Năm trước, ngươi đều gọi ta ngu nhi --> orginal Chương 182 : Khổng Ngu tình --> orginal Chương 183 : Cảnh Hiền --> orginal Chương 184 : Lá rụng thuộc về căn --> orginal Chương 185 : Hung thủ khác có người --> orginal Chương 186 : Một tấm không có mặt mũi của da mặt --> orginal Chương 187 : Thanh châu --> orginal Chương 188 : Chọc họa tinh --> orginal Chương 189 : Hồng Môn Yến --> orginal Chương 190 : Cảnh Huyên tốp bàn tính --> orginal Chương 191 : Bớt --> orginal Chương 192 : Cầu thân --> orginal Chương 193 : Người xe lăn thần bí --> orginal Chương 194 : Tô Tử Lạc --> orginal Chương 195 : Dịu dàng hương, anh hùng mộ --> orginal Chương 196 : Xảo trá tiểu hồ li --> orginal Chương 197 : Tiêu Phi kế --> orginal Chương 198 : Đã những gì không muốn chớ thi với người --> orginal Chương 199 : Bán trâm cài tóc đưa người --> orginal Chương 200 : Gai góc bệnh lệ --> orginal Chương 201 : Ba cái sẵn lòng --> orginal Chương 202 : Một cái đã người quen cũ đi xa --> orginal Chương 203 : Không mặc quần áo lại con cóc --> orginal Chương 204 : Thời Tử Câm --> orginal Chương 205 : Vệ Dịch nhỏ a Vệ Dịch nhỏ --> orginal Chương 206 : Chỗ sâu hoa đào có hoa đào --> orginal Chương 207 : Khổ khổ tương cầu --> orginal Chương 208 : Mài dao hoắc hoắc hướng về phía lợn dê --> orginal Chương 209 : Thật là đáng tiếc một bộ tốt vẽ --> orginal Chương 210 : Dẫn kiến --> orginal Chương 211 : Hoàng đế không vội, gấp chết thái giám --> orginal Chương 212 : Nhị ca, ta không muốn là địch cùng ngươi --> orginal Chương 213 : Dịch trạm chết người --> orginal Chương 214 : Không có đầu án (bắt đầu) --> orginal Chương 215 : Không có đầu án nghiệm thi thể --> orginal Chương 216 : Đánh cuộc --> orginal Chương 217 : Khác mưu ra đường --> orginal Chương 218 : Cảnh Vân Thư --> orginal Chương 219 : Dấu chân --> orginal Chương 220 : Xem đế giày --> orginal Chương 221 : Đây là Kỷ Bùi --> orginal Chương 222 : Sói cùng hồ li --> orginal Chương 223 : Ngươi là bổn vương người trọng yếu nhất --> orginal Chương 224 : Chỉ nói chuyện riêng, không nói công sự --> orginal Chương 225 : Cố chấp, là một loại đáng thương --> orginal Chương 226 : Bởi vì ngươi --> orginal Chương 227 : Hai chọn một, rất dễ dàng chọn --> orginal Chương 228 : Dù sao, lương tâm bị chó ăn --> orginal Chương 229 : Mặc cho làm thịt cắt --> orginal Chương 230 : Đại ca không phải hung thủ --> orginal Chương 231 : Cô gái, gầy chút liền khó coi --> orginal Chương 232 : Vì cái gì,? --> orginal Chương 233 : Thực xin lỗi --> orginal Chương 234 : Kỷ Bùi, gặp lại --> orginal Chương 235 : Trừ hại --> orginal Chương 236 : Giống nhau như đúc giấy đàn tranh --> orginal Chương 237 : Lâm Sơn mở hòm --> orginal Chương 238 : Da trâu đường cáo biệt --> orginal Chương 239 : Xương đen --> orginal Chương 240 : Thái tử phi khác chọn? --> orginal Chương 241 : Khổng Ngu cách cung? --> orginal Chương 242 : Chị em vào kinh --> orginal Chương 243 : Lý lão tướng quân là con lão Cổ trách --> orginal Chương 244 : Nàng còn thiếu ta một cái điều kiện --> orginal Chương 245 : Ôn hoa đào tốt cất --> orginal Chương 246 : Ngày mai mang một bầu rượu qua đây --> orginal Chương 247 : Nữ nhân! Ngươi thực sự nhẹ không giống lời --> orginal Chương 248 : Người chết --> orginal Chương 249 : Tự báo gia môn --> orginal Chương 250 : Lương Tông Chính khiêm tốn --> orginal Chương 251 : Công nói công có lý bà nói bà có lý --> orginal Chương 252 : Đuổi! Đương nhiên muốn đuổi! --> orginal Chương 253 : Ngươi sẽ đeo ta mà đi sao? --> orginal Chương 254 : Động phòng hoa nến đêm --> orginal Chương 255 : Lời thề này đời đời kiếp kiếp không thay đổi --> orginal Chương 256 : Chỉ là nhắc nhở --> orginal Chương 257 : Cái lời gì có thể nói, cái lời gì không thể nói --> orginal Chương 258 : Giữ lại không giữ lại, chỉ ở trong một ý niệm ngươi --> orginal Chương 259 : Nhất hèn mọn nam nhân, không có cái thứ hai --> orginal thứ hai 60 nhắc nhở hình ngục ti --> orginal Chương 261 : Nóng vội ăn không được nóng đậu hủ --> orginal Chương 262 : Một cái nơi trong giấc mơ --> orginal Chương 263 : Bổn vương sợ là phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 264 : Chuyện rồng đen --> orginal Chương 265 : Ngọc trâm --> orginal Chương 266 : Giang lên! Giang lên! --> orginal Chương 267 : Lưu huỳnh, giấy khét, sắt gỉ/gỉ --> orginal Chương 268 : Vận chuyển vào kinh lồng đèn --> orginal Chương 269 : Vì sao, không mở cửa thấy núi --> orginal Chương 270 : Vương triều Đại Lâm, từ trước đến nay thiên tử không thiếu --> orginal Chương 271 : Riêng như vậy, riêng như vậy --> orginal Chương 272 : Trước lúc bão táp --> orginal Chương 273 : Diệc Vương phi --> orginal Chương 274 : Thụt lùi Khổng gia --> orginal Chương 275 : Hiến lễ --> orginal Chương 276 : Lịch sử, tóm lại là/luôn là phải lặp lại --> orginal Chương 277 : Ngươi gánh vác được nổi sao? --> orginal Chương 278 : Tra! --> orginal Chương 279 : Thông minh ngược lại bị thông minh lầm --> orginal Chương 280 : Đi về lớn bên trong tù giam --> orginal Chương 281 : Ngươi nếu nhúc nhích nàng mảy may, ta liền giết ngươi --> orginal Chương 282 : Đáng tiếc! Đáng tiếc! --> orginal Chương 283 : Rời khỏi Cảnh Dung, đi theo bổn vương --> orginal Chương 284 : Thái tử hoảng sợ --> orginal Chương 285 : Cách kinh là duy nhất đường --> orginal Chương 286 : Tiểu thế tử mất tích --> orginal Chương 287 : Đây là điều kiện, không phải thỉnh cầu --> orginal Chương 288 : Thái tử đăng cơ --> orginal Chương 289 : Rồng sinh chín con, từng cái không giống --> orginal Chương 290 : Giang sơn gấm thêu đồ --> orginal Chương 291 : Thái tử đại hôn --> orginal Chương 292 : Kỷ Vân Thư, ta tình nguyện chết --> orginal Chương 293 : Dê non đợi làm thịt --> orginal Chương 294 : Vu hãm! Vu hãm! --> orginal Chương 295 : Sai lầm lớn đặc biệt sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 296 : Nắp đỏ đầu --> orginal Chương 297 : Chim khôn chọn gỗ mà tê --> orginal Chương 298 : Nhưng là có oán hận? --> orginal Chương 299 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn hơn hai mươi năm, không muốn trốn tránh | núp | lẩn trốn --> orginal Chương 300 : Cái chết của Khổng Ngu --> orginal Chương 301 : Lên tố trạng --> orginal Chương 302 : Phật --> orginal Chương 303 : Chỉ có thể làm cái Vương gia --> orginal Chương 304 : Cái Cảnh Diệc kế tiếp --> orginal Chương 305 : Ngươi kia ở sợ cái gì? --> orginal Chương 306 : Không có nắm chắc, không đi vồ --> orginal Chương 307 : Không răng lão hổ, giống như thế sẽ cắn người --> orginal Chương 308 : Tám nâng lớn kiệu, cưới ngươi qua cửa --> orginal Chương 309 : Thư nhi rất xinh đẹp --> orginal Chương 310 : Ta muốn thư nhi --> orginal Chương 311 : Khổng phu nhân cách kinh --> orginal Chương 312 : Giữa ngươi cùng Cảnh Diệc, phải đi một cái --> orginal Chương 313 : Không hài cốt giống như vậy --> orginal Chương 314 : Thi thể kỳ quái --> orginal Chương 315 : Đánh cuộc một đánh cuộc --> orginal Chương 316 : Vật trọng yếu --> orginal Chương 317 : Sáng trong tiết --> orginal Chương 318 : Mở cành tán lá giao cho ngươi --> orginal Chương 319 : Trong thơ ngươi ngày sao? --> orginal Chương 320 : Vụ án tường thuật --> orginal Chương 321 : Đây là biện pháp duy nhất --> orginal Chương 322 : Bổn vương vì sao, phải giúp? --> orginal Chương 323 : Tiểu thư Kiều gia --> orginal Chương 324 : Gõ ngự trống (một) --> orginal Chương 325 : Gõ ngự trống (hai) --> orginal Chương 326 : Đây là mạng --> orginal Chương 327 : Ai không có mắc lỗi lầm? --> orginal Chương 328 : Vốn liếng --> orginal Chương 329 : Du Sơn chơi nước --> orginal Chương 330 : Tiết bên ngoài sinh cành --> orginal Chương 331 : Chết --> orginal Chương 332 : Không phải nàng không cưới --> orginal Chương 333 : Không phải tranh không thể? --> orginal Chương 334 : Một con sẽ cắn ngược chó của chủ nhân --> orginal Chương 335 : Nào bầu không mở nhắc nào bầu! --> orginal Chương 336 : Cầu mà không được --> orginal Chương 337 : Thật lớn một bát canh gà --> orginal Chương 338 : Vệ Dịch bị chèn ép --> orginal Chương 339 : Ngươi một mực tỉnh táo --> orginal Chương 340 : Xa xem ba người thành chiếu --> orginal Chương 341 : Khách sạn vắng lặng(?) --> orginal Chương 342 : Triệu Thanh nhị đương gia --> orginal Chương 343 : Thật là một cái chó săn --> orginal Chương 344 : Cái Đại Lâm gì, cái vương pháp gì --> orginal Chương 345 : Để cho hắn mở sát giới sao? --> orginal Chương 346 : Ta làm/khô, ngươi tuỳ ý --> orginal Chương 347 : Hai cái bánh bao lớn --> orginal Chương 348 : Mưa tên --> orginal Chương 349 : Ta không phải tên ngốc --> orginal Chương 350 : Cần tiền lại muốn mạng --> orginal Chương 351 : Nhị đương gia đến --> orginal Chương 352 : Chín nhi? --> orginal Chương 353 : Xương tay người --> orginal Chương 354 : Đầu trạng xương cốt --> orginal Chương 355 : Không có đầu thi thể --> orginal Chương 356 : Thư nhi đừng sợ --> orginal Chương 357 : Bảng? --> orginal Chương 358 : Là đại thánh, không phải con khỉ --> orginal Chương 359 : Hung thủ khác có người --> orginal Chương 360 : Một nửa một nửa --> orginal Chương 361 : Một dài một ngắn --> orginal Chương 362 : Cơ quan --> orginal Chương 363 : Cho mượn binh --> orginal Chương 364 : Vàng sợi giáp --> orginal Chương 365 : Thật hồ đồ, còn là giả bộ hồ đồ? --> orginal Chương 366 : Liều hài cốt --> orginal Chương 367 : Tề Thiên Đại Thánh của ta chết? --> orginal Chương 368 : Bán lái buôn của Hàm Ngư --> orginal Chương 369 : An tâm tán --> orginal Chương 370 : Liền/ngay cả nô đều so không được --> orginal Chương 371 : Hài cốt bị hủy --> orginal Chương 372 : Rêu xanh --> orginal Chương 373 : Tuyên chiến --> orginal Chương 374 : Tử Nhiên --> orginal Chương 375 : Vàng ròng vạn hai --> orginal Chương 376 : Án cuối cùng (trước lúc) --> orginal Chương 377 : Không có đầu thi thể án cuối cùng (một) --> orginal Chương 378 : Không có đầu thi thể án cuối cùng (hai) --> orginal Chương 379 : Mạc Hoa là cha ta --> orginal Chương 380 : Không phải có lẽ, là nhất định --> orginal Chương 381 : Chân tướng lớn trắng (án cuối cùng) --> orginal Chương 382 : Cánh tay đứt --> orginal Chương 383 : Xé mở mặt nạ --> orginal Chương 384 : “<em><em>Tuất</em></em>” --> orginal Chương 385 : Dung Vương sẽ có mưu phản lòng --> orginal Chương 386 : Kỷ Vân Thư, ngươi có bệnh đi --> orginal Chương 387 : Tiên thạch --> orginal Chương 388 : Cùng đường --> orginal Chương 389 : Xanh mai, nước mưa, thuyền dẹt, quân tử --> orginal Chương 390 : Hồng Môn Yến --> orginal Chương 391 : Năm ngày thời gian --> orginal Chương 392 : Văn Lệnh Dương --> orginal Chương 393 : Tiểu thư Thường Gia --> orginal Chương 394 : Nghiệm thi thể --> orginal Chương 395 : Sâu nước mũi --> orginal Chương 396 : Đi Trường An Sở --> orginal Chương 397 : Kỷ tiên sinh cũng muốn nếm thử xem dịu dàng hương? --> orginal Chương 398 : Giá cao người được --> orginal Chương 399 : Vĩnh viễn nhiều ra một hai --> orginal Chương 400 : Công tử, nô gia nhưng đẹp? --> orginal Chương 401 : Mặt nạ da người --> orginal Chương 402 : Sự bí mật của hình xăm --> orginal Chương 403 : Ngựa có mất móng, huống chi là người --> orginal Chương 404 : Nguyệt Quang Văn? Lưu Bang phái? --> orginal Chương 405 : Một hướng bị rắn cắn mười năm sợ giếng dây thừng --> orginal Chương 406 : Điểm yếu --> orginal Chương 407 : Ngọc ban chỉ --> orginal Chương 408 : Đau xót đế chiều chuộng/cưng chiều hiền, Cảnh Dung vì thư --> orginal Chương 409 : Vệ Dịch, chúng ta là thân nhân --> orginal Chương 410 : Long Dương tiêu cục --> orginal Chương 411 : Đần một chút, dài mạng trăm tuổi --> orginal Chương 412 : Hàng hóa xảy ra chuyện --> orginal Chương 413 : Quỷ hồn tác mạng đến --> orginal Chương 414 : Ngươi khi nào có loại này trách nghiện --> orginal Chương 415 : Thỉnh thoảng bình thường, thỉnh thoảng điên dại --> orginal Chương 416 : Xanh loan đá --> orginal Chương 417 : Càng phu, ăn mày --> orginal Chương 418 : Buổi tối bổn vương cho ngươi giữ lại cửa --> orginal Chương 419 : Hòa thượng niệm kinh, ít hừ hừ --> orginal Chương 420 : Tắm rửa? Cường thân kiện thể? --> orginal Chương 421 : Mắt chó xem người thấp --> orginal Chương 422 : Sẹo --> orginal Chương 423 : Lý Viễn chết --> orginal Chương 424 : Tiền, đều là tiền đang quấy phá --> orginal Chương 425 : Vân Đồng Dương, Lý Minh Châu bị bắt --> orginal Chương 426 : Tại hạ chỉ theo/cùng xác chết cùng hung thủ có duyên --> orginal Chương 427 : Khí hung, tiêm duy --> orginal Chương 428 : Đứa bé kia không có chết --> orginal Chương 429 : Không biết không cảm giác, ngày đều sáng --> orginal Chương 430 : Làm một cái quân tử --> orginal Chương 431 : Rời khỏi Du Châu thành --> orginal Chương 432 : Một nghìn hai đổi năm mươi hai --> orginal Chương 433 : Đoán --> orginal Chương 434 : Phất sâm --> orginal Chương 435 : Tam nương --> orginal Chương 436 : Thật giả không được, giả thật không được --> orginal Chương 437 : Tang vật vật? --> orginal Chương 438 : Cái rương không gặp --> orginal Chương 439 : Hắc điếm? Báo quan? --> orginal Chương 440 : An Phủ, lập tức muốn nghênh đón một vị Vương gia --> orginal Chương 441 : Có ngươi như vậy lừa người sao? --> orginal Chương 442 : Mông ngựa tinh --> orginal Chương 443 : Thành nam đùa trang --> orginal Chương 444 : Án này, nhận --> orginal Chương 445 : Trúng độc chết --> orginal Chương 446 : Mèo --> orginal Chương 447 : Cái Dung Vương này, có cái nhím gai bệnh! --> orginal Chương 448 : Quan âm tỉ --> orginal Chương 449 : Khổ rét buốt chuyện xưa người --> orginal Chương 450 : Quỷ dị tường mặt --> orginal Chương 451 : Đùa mèo --> orginal Chương 452 : Vụ án (cuối cùng một) --> orginal Chương 453 : Vụ án (cuối cùng hai) --> orginal Chương 454 : Vụ án (Chung Tam) --> orginal Chương 455 : Không gặp quan tài không rớt nước mắt --> orginal Chương 456 : Án cuối cùng (tóm lại | luôn) --> orginal Chương 457 : Nam dưa đèn --> orginal Chương 458 : Gỗ cận làm thơ --> orginal Chương 459 : Đôi “<em><em>Hèn mọn</em></em>” Hợp bích --> orginal Chương 460 : Xứng âm hôn --> orginal Chương 461 : Người Hầu Liêu --> orginal Chương 462 : Đồ án này, ta đã thấy --> orginal Chương 463 : Ngươi thiếu ta một mạng --> orginal Chương 464 : Chuyện này, ngươi không đạo lý nuốt xuống đi đi! --> orginal Chương 465 : Thân lớn, lâm vào lý? --> orginal Chương 466 : Gỗ cận đưa thuốc --> orginal Chương 467 : Nhanh, thật nhanh! --> orginal Chương 468 : Cung vi mưa lớn bên trong --> orginal Chương 469 : Ngươi ta ta ta --> orginal Chương 470 : Này liệu sẽ là một lần cuối cùng --> orginal Chương 471 : Sói đói nhào thực --> orginal Chương 472 : Vệ Dịch thằng nhỏ kia phúc lớn mạng lớn --> orginal Chương 473 : Nên buồn? Vẫn là nên buồn? --> orginal Chương 474 : Sắp đến Cẩm Giang --> orginal Chương 475 : Phúc bá --> orginal Chương 476 : Chôn thi thể giết người tội --> orginal Chương 477 : Trở về Cẩm Giang --> orginal Chương 478 : Quan chức bị rút lui --> orginal Chương 479 : Thịt cá gà vịt --> orginal Chương 480 : Lão sài lang cùng sài lang nhỏ --> orginal Chương 481 : Đêm vào nha môn --> orginal Chương 482 : Công thẩm án --> orginal Chương 483 : Hoang đường --> orginal Chương 484 : Phá án { một } --> orginal Chương 485 : Phá án { hai } --> orginal Chương 486 : Không phải điều khiển, là rút lui chức --> orginal Chương 487 : Ngự Quốc Công ngọc --> orginal Chương 488 : Áo cưới --> orginal Chương 489 : Kỷ Uyển Hân xấu xa độc địa --> orginal Chương 490 : Dã chủng, súc sinh --> orginal Chương 491 : Chết, toàn bộ chết --> orginal Chương 492 : Quan phục nguyên chức --> orginal Chương 493 : Vì sao --> orginal Chương 494 : Lưu lại --> orginal Chương 495 : Giấy không bọc được lửa --> orginal Chương 496 : Nước giấy --> orginal Chương 497 : Noi theo tiên hoàng --> orginal Chương 498 : Thân thế Vệ Dịch --> orginal Chương 499 : Rời khỏi Cẩm Giang --> orginal Chương 500 : Trước có sài lang, sau có truy binh --> orginal Chương 501 : Nho áo học tử --> orginal Chương 502 : Tại thế nho lỗ --> orginal Chương 503 : Kêu núi thư viện cho mượn ở --> orginal Chương 504 : Chiêu triều có tịch --> orginal Chương 505 : Sắp mô --> orginal Chương 506 : Khiêu khích --> orginal Chương 507 : Với phu tử bàn về thái tử --> orginal Chương 508 : Cô gái như nam --> orginal Chương 509 : Lâm Thù đánh mặt --> orginal Chương 510 : Thắng dễ dàng, thua lại khó --> orginal Chương 511 : Gà chó không yên --> orginal Chương 512 : Đường Tư chịu trừng phạt --> orginal Chương 513 : Nào bi ai --> orginal Chương 514 : Trời vừa sáng, lại là một cái hảo hán --> orginal Chương 515 : Thả rắn --> orginal Chương 516 : Sao hoả đụng xác suất của trái đất --> orginal Chương 517 : Xương người! --> orginal Chương 518 : Đánh mò hài cốt --> orginal Chương 519 : Nghiệm thi thể --> orginal Chương 520 : Người chết là ai? --> orginal Chương 521 : Người, quả thật không phải hắn giết --> orginal Chương 522 : Đáy biển mò kim --> orginal Chương 523 : Gừng còn là lão cay --> orginal Chương 524 : Giả thiết cầu chứng --> orginal Chương 525 : Lấy máu --> orginal Chương 526 : Nữ giống như sinh lòng, không có đức có mất --> orginal Chương 527 : Hung thủ là ngươi! --> orginal Chương 528 : 13 ngày, hắn không ở thư viện --> orginal Chương 529 : Trên thời gian sai/lầm/nhầm lẫn bỏ sót --> orginal Chương 530 : Thư của Vệ Dịch --> orginal Chương 531 : Vui mừng oan gia --> orginal Chương 532 : Tay trái? Tay phải? --> orginal Chương 533 : Là ngươi giết người? --> orginal Chương 534 : Tử vong thời gian --> orginal Chương 535 : Cũng kinh quan sai Diêm La của nha môn --> orginal Chương 536 : Chứng cứ tuy có, lại là chết --> orginal Chương 537 : Vết thương trên đầu lâu --> orginal Chương 538 : Người chết chính là bản thân ngã chết --> orginal Chương 539 : Đây là một vị Vương gia --> orginal Chương 540 : Không truy cứu? --> orginal Chương 541 : Ta tình nguyện hơn cùng ngươi cùng ngồi --> orginal Chương 542 : Dung Vương đạo này gió, còn không có ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 543 : Lại bộ, thông chính ti --> orginal Chương 544 : Kỳ quặc --> orginal Chương 545 : Ba chặn lớn lý chùa khanh --> orginal Chương 546 : Sau lưng đẩy tay? --> orginal thứ 547 trên công chúa treo --> orginal Chương 548 : Lúc này hôm nay, hắn xét đến cùng ở sợ cái gì? --> orginal Chương 549 : Cởi quần áo mổ thử --> orginal Chương 550 : Mỹ nam ra tắm đồ --> orginal Chương 551 : Liền theo/cùng sắt đánh thân thể tựa như --> orginal Chương 552 : Uống rượu lầm chuyện --> orginal Chương 553 : Cười bên trong giấu đao --> orginal Chương 554 : Một hồi sinh hai lượt quen thuộc --> orginal Chương 555 : Nhà ta tướng công nhỏ chỉ ăn chay --> orginal Chương 556 : Nhát gan như chuột --> orginal Chương 557 : Bắt gà phân đội --> orginal Chương 558 : Vừa lòng không thoả mãn --> orginal Chương 559 : Chỉ có địch nhân chung --> orginal Chương 560 : Công đường hiện mãnh hổ --> orginal Chương 561 : Mở hòm nghiệm thi thể --> orginal Chương 562 : Khi nàng là lợn nái nè --> orginal Chương 563 : Thì ra | vốn còn có hàng xóm --> orginal Chương 564 : Nhỏ tịch tháng --> orginal Chương 565 : Nhan sắc hài cốt sâu tro lệch đen --> orginal Chương 566 : Đường dấm hàng xương cốt --> orginal Chương 567 : Xâu cửa --> orginal Chương 568 : Văn gia thêu phường --> orginal Chương 569 : Mười vạn đại quân --> orginal Chương 570 : Lòng phòng người, vẫn là phải có --> orginal Chương 571 : Bế môn canh --> orginal Chương 572 : Cứu tinh --> orginal Chương 573 : Nhớ lại chuyện --> orginal Chương 574 : Cá lớn cắn câu --> orginal Chương 575 : Nhưng đây không phải là Hầu Liêu, là Đại Lâm --> orginal Chương 576 : Kiều đại nhân, ngươi là cái người thông minh --> orginal Chương 577 : Vải bên trong búp bê đầu đồ vật --> orginal Chương 578 : Ngọc trụy con --> orginal Chương 579 : Dò xét hiện trường --> orginal Chương 580 : Đó kêu là thân thể --> orginal Chương 581 : Chịu đòn nhận tội --> orginal Chương 582 : Lại chết một con mèo --> orginal Chương 583 : Hẻm nhỏ hung án --> orginal Chương 584 : Phá án (một) --> orginal Chương 585 : Phá án (hai) --> orginal Chương 586 : Vải búp bê --> orginal Chương 587 : Ti nhà vải lụa trang --> orginal Chương 588 : Đoán --> orginal Chương 589 : Ám sát --> orginal Chương 590 : Năm ngựa phân xác --> orginal Chương 591 : Chết chính là chết sống chính là sống --> orginal Chương 592 : Không phải thẩm một thẩm, mà là nói một nói --> orginal Chương 593 : Câm điếc? --> orginal Chương 594 : Loạn chôn đồi --> orginal Chương 595 : Văn nhàn? --> orginal Chương 596 : Mãng nữ --> orginal Chương 597 : Đổ thạch! --> orginal Chương 598 : Theo dõi --> orginal Chương 599 : Phá dỡ chiếm giữ buồng --> orginal Chương 600 : Ám sát --> orginal Chương 601 : Triệu lòng? --> orginal Chương 602 : Tự đầu lưới? --> orginal Chương 603 : Giang sơn Đại Lâm! --> orginal Chương 604 : Núi giữa mãnh hổ --> orginal Chương 605 : Giết! --> orginal Chương 606 : Âm hiểm xảo trá --> orginal Chương 607 : Không muốn lại giết người --> orginal Chương 608 : Cố vị chém cây gai --> orginal Chương 609 : Chia binh đầu tán --> orginal Chương 610 : Ngục giam --> orginal Chương 611 : Theo/cùng ta về nhà --> orginal Chương 612 : Chờ! --> orginal Chương 613 : Bỏ nhỏ vì lớn --> orginal Chương 614 : Ngươi ở dồn bổn vương? --> orginal Chương 615 : Đây là một cái giấu được cực sâu người --> orginal Chương 616 : Bồ tát sống --> orginal Chương 617 : Con dâu hoa --> orginal Chương 618 : Vong hồn dưới kiếm --> orginal Chương 619 : Thiếu nàng cả một đời --> orginal Chương 620 : Chút đèn --> orginal Chương 621 : Nóng yêu Vương gia làm đồ ăn --> orginal Chương 622 : Son phấn cơm --> orginal Chương 623 : Nuôi gà --> orginal Chương 624 : Nhưng ở người bên cạnh ta là ngươi --> orginal Chương 625 : Gừng trà triết học --> orginal Chương 626 : Bổn vương muốn ngươi --> orginal Chương 627 : Kinh chuyện --> orginal Chương 628 : Thiên hạ mẫu nghi --> orginal Chương 629 : Huynh muội giằng co --> orginal Chương 630 : Ngươi là bại não, không phải Diệc Vương phi --> orginal Chương 631 : Lấy phòng nhỡ may --> orginal Chương 632 : Thắng bại --> orginal Chương 633 : Tham lam, không thể tham quá nhiều --> orginal Chương 634 : Khôi lỗi --> orginal Chương 635 : Đáng tiếc một bộ túi da --> orginal Chương 636 : Quốc mẫu thiên hạ Đại Lâm --> orginal Chương 637 : Kỷ Mộ Thanh ra gả --> orginal Chương 638 : Cảnh Diệc a Cảnh Diệc! Ngươi quá gấp --> orginal Chương 639 : Độc canh giữ phòng không --> orginal Chương 640 : Ngươi, còn không xứng làm con cờ của bổn vương --> orginal Chương 641 : Ủng dựng Diệc Vương --> orginal Chương 642 : Cành Ô liu --> orginal Chương 643 : Cùng cửa sổ khác nhau nói --> orginal Chương 644 : Triều đường gió mây --> orginal Chương 645 : Dựng ủng Diệc Vương vì thái tử --> orginal Chương 646 : Vượt quyền, tội danh lớn bao nhiêu a! --> orginal Chương 647 : Vệ Dịch tìm sách --> orginal Chương 648 : Bị bắt --> orginal Chương 649 : Hồi kinh trước lúc --> orginal Chương 650 : Cô từ hái lục --> orginal Chương 651 : Một, hai, ba --> orginal Chương 652 : Kiều Chính viên cỏ đầu tường kia --> orginal Chương 653 : Trai cò tương tranh, ngư ông được lợi --> orginal Chương 654 : Gặp đâm --> orginal Chương 655 : Kiên trì được rồi, sống! --> orginal Chương 656 : Sống không bằng chết --> orginal Chương 657 : Thư của Phó thúc --> orginal Chương 658 : Thân bổn vương một cái, bổn vương liền cho ngươi --> orginal Chương 659 : Lên vị trên đường bán chân đá --> orginal Chương 660 : Một hướng bị rắn cắn mười năm sợ giếng dây thừng --> orginal Chương 661 : Vệ Dịch? Thật sự là ngươi? --> orginal Chương 662 : Ruộng quả --> orginal Chương 663 : Hoàng cung đi nước --> orginal Chương 664 : Ngươi thiếu nàng, cả một đời đều còn không thanh --> orginal Chương 665 : Bên vương phi --> orginal Chương 666 : Cáo trạng --> orginal Chương 667 : Nữ nhân chính là một viên con cờ --> orginal Chương 668 : Thuyền của Diệc Vương --> orginal Chương 669 : Thương Vệ Dịch người, muốn hắn mạng --> orginal Chương 670 : Chỉ có sống, mới có cơ hội --> orginal Chương 671 : Vợ, thiếp --> orginal Chương 672 : Trần Hương có vui --> orginal Chương 673 : Vương phi? Ngươi xứng với cái này đầu hàm sao? --> orginal Chương 674 : Vương phi? --> orginal Chương 675 : Trong rừng tệp doanh --> orginal Chương 676 : Đánh cuộc --> orginal Chương 677 : Lột da sói tuyết --> orginal Chương 678 : Cứu viện --> orginal Chương 679 : Phụng mệnh --> orginal Chương 680 : Tán ngẫu tán ngẫu --> orginal Chương 681 : Không có cha không có mẹ, trời sinh ngày nuôi dưỡng --> orginal Chương 682 : Hầu vương phủ --> orginal Chương 683 : Hầu phủ kỳ quái --> orginal Chương 684 : Một đôi giày --> orginal Chương 685 : Quỷ hồn quấy phá --> orginal Chương 686 : Bệnh nặng --> orginal Chương 687 : Nhất Ngôn chín đỉnh --> orginal Chương 688 : Kỳ thực, căn bản kia chính là cái cục --> orginal Chương 689 : Một khác thường thái Kỷ Mộ Thanh --> orginal Chương 690 : Rừng cái chết của bà bà --> orginal Chương 691 : Tra án --> orginal Chương 692 : Tra án (hai) --> orginal Chương 693 : Sợ Đường Tư của quỷ --> orginal Chương 694 : Có lời nói thẳng --> orginal Chương 695 : Hung thủ là ai? --> orginal Chương 696 : Thanh âm của đứa bé --> orginal Chương 697 : Quỷ mờ ám người --> orginal Chương 698 : Cắn lưỡi tự sát --> orginal Chương 699 : Quạ đen --> orginal Chương 700 : Lỗ cù --> orginal Chương 701 : Trân bảo của Khang hầu gia bị trộm --> orginal Chương 702 : Đường cùng một bàn tay --> orginal Chương 703 : Pháp sư quạ đen --> orginal Chương 704 : Tróc quỷ --> orginal Chương 705 : Tự đầu lưới --> orginal Chương 706 : Phá án (một) --> orginal Chương 707 : Phá án (hai) --> orginal Chương 708 : Phá án (ba) --> orginal Chương 709 : Thánh chỉ tiên hoàng --> orginal Chương 710 : Bùa đòi mạng --> orginal Chương 711 : Rộng an chùa tránh mưa --> orginal Chương 712 : Tăng nhân kỳ quái --> orginal Chương 713 : Mười mấy năm trước cũ thương --> orginal Chương 714 : Kỷ Lê ngăn cản hồi kinh --> orginal Chương 715 : Thánh chỉ thật giả? --> orginal Chương 716 : Giết một cái là một cái, giết một đôi là một đôi --> orginal Chương 717 : Bắt nạt/ức hiếp Đại Lâm ta người, liền đáng chết! --> orginal Chương 718 : Thánh chỉ tới --> orginal Chương 719 : Tốt tự lâm vào --> orginal Chương 720 : Hoàng huynh, ngươi cuối cùng hồi kinh --> orginal Chương 721 : Di chiếu ở tay, thiên hạ vô địch! --> orginal Chương 722 : Tám nâng lớn kiệu, nghênh đón ngươi qua cửa --> orginal Chương 723 : Vạn chuyện không chắc --> orginal Chương 724 : Sư mẫu --> orginal Chương 725 : Ngươi lúc nào cưới ta? --> orginal Chương 726 : Kéo ngựa chắn xe --> orginal Chương 727 : Nằm mơ! --> orginal Chương 728 : Đánh vỡ thời cục --> orginal Chương 729 : Kỷ Hoàn bị điểm danh --> orginal Chương 730 : Vạch tội Cảnh Dung --> orginal Chương 731 : Mười sáu cái chữ lớn, ai dám ngược lại? --> orginal Chương 732 : Dồn hắn tạo phản --> orginal Chương 733 : Đưa bánh bà lão --> orginal Chương 334 : Thương khách --> orginal Chương 735 : Vận hành tiểu thư tỷ, ta chương không sai, là lên cái chương sai rồi, sao sao --> orginal Chương 736 : Ác mộng --> orginal Chương 737 : Một thước còn mười xích --> orginal Chương 738 : Giếng khô án --> orginal Chương 739 : Án này, ngươi muốn nhận? --> orginal Chương 740 : Giếng khô án --> orginal Chương 741 : Ôn Thập Tam --> orginal Chương 742 : Canh một tìm người, hai càng tìm hồn, ba càng tìm thi thể --> orginal Chương 743 : Theo/cùng ta đấu, ngươi còn không xứng --> orginal Chương 744 : Ngải cỏ xông xương cốt --> orginal Chương 745 : Nghiệm xác chết --> orginal Chương 746 : Khăn --> orginal Chương 747 : Chớ cùng là tranh, bá vương bất lợi --> orginal Chương 748 : Bảo Lan Thụ --> orginal Chương 749 : Giết người biến thái thủ pháp --> orginal Chương 750 : Miếu rách dưới mưa lớn --> orginal Chương 751 : Cho dù có, cũng là người trong lòng quỷ --> orginal Chương 752 : Chúng ta chú định là vì Diêm La Vương làm việc w --> orginal Chương 753 : Ngưu quỷ xà thần --> orginal Chương 754 : Cứu mạng thuốc hay --> orginal Chương 755 : Đần bốn? --> orginal Chương 756 : Người chết! --> orginal Chương 757 : Phán đoán hung thủ --> orginal Chương 758 : Vàng tảng đá màu nâu --> orginal Chương 759 : Trạng nguyên thuộc, vốn nên là ngươi mới đúng --> orginal Chương 760 : Âm năm Âm Nguyệt âm lúc âm ngày --> orginal Chương 761 : Ai chạy ở phía trước, ai chính là người thắng! --> orginal Chương 762 : Manh mối của chủy thủ --> orginal Chương 763 : Người có lúc muốn học hội đổi thông --> orginal Chương 764 : Thông gió báo tin --> orginal Chương 765 : Kỳ Trinh Đế ngóng nhìn Tiêu Phi --> orginal Chương 766 : Gió rét buốt nhập thể? --> orginal Chương 767 : Hộ huyện đá --> orginal Chương 768 : Hung thủ là há lớn đủ? --> orginal Chương 769 : Một phần hoàn mỹ được án --> orginal Chương 770 : Người có phải ngươi giết? --> orginal Chương 771 : Nhưng chúng ta không có chứng cứ --> orginal Chương 772 : Phố người người chuột hô đánh --> orginal Chương 773 : Dưới đao giữ lại người --> orginal Chương 774 : Xạ cỏ --> orginal Chương 775 : Phương thức Tế Ti --> orginal Chương 776 : Vụ án cáo phá --> orginal Chương 777 : Gấp công gần lợi --> orginal Chương 778 : Tiểu thế tử không có rồi --> orginal Chương 779 : Nhân quả báo ứng --> orginal Chương 780 : Rượu say --> orginal Chương 781 : Tràn đầy dài dòng đêm, thiếu ngươi không thể --> orginal Chương 782 : Ngược lại! --> orginal Chương 783 : Kỷ Tư Doãn câu cá --> orginal Chương 784 : Một trận âm mưu to lớn đang bắt đầu --> orginal Chương 785 : Diệc Vương muốn ngược lại --> orginal Chương 786 : Bắt nạt/ức hiếp quân phạm thượng --> orginal Chương 787 : Ngươi cho rằng bổn cung không nhẫn tâm sao? --> orginal Chương 788 : Chỗ chém hình ngục ti Kỉ đại nhân --> orginal Chương 789 : Phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 790 : Thắng, chưa hẳn thật chính là thắng! --> orginal Chương 791 : Di thư --> orginal Chương 792 : Kỷ Vân Thư bị chém --> orginal Chương 793 : Vây cung trước lúc --> orginal Chương 794 : Vây cung (một) --> orginal Chương 795 : Vây cung (hai) --> orginal Chương 796 : Không phải ngươi chết, liền là ta vong --> orginal Chương 797 : Trên hoàng tuyền lộ chúng ta thấy --> orginal Chương 798 : Kỷ Mộ Thanh đáp trả --> orginal Chương 799 : Cái chết của Tiêu Phi --> orginal Chương 800 : Kỷ Lê bị chém --> orginal Chương 801 : Ngươi là con trai của trẫm, không phải địch nhân của trẫm --> orginal Chương 802 : Yêu ma quỷ quái --> orginal Chương 803 : Ác mộng --> orginal Chương 804 : Đưa tang --> orginal Chương 805 : Nhà chúng ta Vệ Dịch nhỏ trưởng thành --> orginal Chương 806 : Tiểu thế tử --> orginal Chương 807 : Mười dặm đỏ trang, tiễn đưa --> orginal Chương 808 : Cưới ngươi vì vợ --> orginal Chương 809 : Bí mật to bằng trời --> orginal Chương 810 : Binh pháp Tôn Tử --> orginal Chương 811 : Thực hiện chấp thuận --> orginal Chương 812 : Trước xe giám --> orginal Chương 813 : Bạn bè cùng nữ nhân --> orginal Chương 814 : Hiền vương phủ --> orginal Chương 815 : Thượng triều --> orginal Chương 816 : Ra dê đầu đàn của chủ ý --> orginal Chương 817 : Nhanh --> orginal Chương 818 : Ba mươi sáu kế, đi là hơn sách --> orginal Chương 819 : Cha? --> orginal Chương 820 : Đã thấy bố vợ --> orginal Chương 821 : Tập nhi, kia thật là con gái của ngươi sao? --> orginal Chương 822 : Người đã chết --> orginal Chương 823 : Một Vâng ngàn vàng! --> orginal Chương 824 : Bái đường thành thân --> orginal Chương 825 : Thực xin lỗi, ta không thể yêu ngươi --> orginal Chương 826 : Ngươi uống say, lão nương cũng phải ăn ngươi --> orginal Chương 827 : Lâm Kinh Án bắt đầu --> orginal Chương 828 : Tuyết, là lạnh --> orginal Chương 829 : Nhổ cỏ tận gốc --> orginal Chương 830 : Một con cá nhỏ màu xanh --> orginal Chương 831 : Án này đến cái này là ngừng, không chuẩn lại tra --> orginal Chương 832 : Một câu bừng tỉnh người trong mơ --> orginal Chương 833 : Mở hòm nghiệm thi thể --> orginal Chương 834 : Hoang đường --> orginal Chương 835 : Chúng ta trở về đi --> orginal Chương 836 : Tai tiếng hoàng thất Đại Lâm --> orginal Chương 837 : Năm tế --> orginal Chương 838 : Tăng nhân vào kinh --> orginal Chương 839 : Một tông mưu phản tội --> orginal Chương 840 : Quá xảo hợp! --> orginal thứ 841 chương người này chính là Ngự Quốc Công! --> orginal Chương 842 : Địa vị hoàng quyền --> orginal Chương 843 : Đào hòm --> orginal Chương 844 : Đi hiền vương phủ muốn người --> orginal Chương 845 : Một ngày một đêm --> orginal Chương 846 : Không phải cầu tiền tài, mà là muốn mạng! --> orginal Chương 847 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn không rớt --> orginal Chương 848 : Cầm trở về (thuộc về đồ vật chúng ta | đồ vật thuộc về chúng ta) --> orginal Chương 849 : Ta lại nói một lần, họ Vệ ta! --> orginal Chương 850 : Sồ chim thuộc về rừng, từ trước đến nay đều là định số --> orginal Chương 851 : Cảnh Dung không có yêu sai/lầm/nhầm lẫn người --> orginal Chương 852 : Tắc núi ắt sẽ có một trận lớn đồ sát! --> orginal Chương 853 : Đến lúc đó, thả hắn một mạng! --> orginal Chương 854 : Cảnh Dung chết! --> orginal Chương 855 : Cảnh lịch? --> orginal Chương 856 : Giấu không ở, giấu không ở --> orginal Chương 857 : Vì hoàng vị cùng một cái nữ nhân --> orginal Chương 858 : Trung hiếu hai khó toàn --> orginal Chương 859 : Tro hỉ thước --> orginal Chương 860 : Trừ tịch --> orginal Chương 861 : Hoàng đế di chiếu --> orginal Chương 862 : Kết cục (khối bản đồ thứ nhất) --> orginal Chương 863 : Thương hội kinh đô --> orginal Chương 864 : Mặt nạ đáng sợ --> orginal Chương 865 : Giúp ngươi, cũng là giúp thiên hạ! --> orginal Chương 866 : Không bằng dùng thân thể để cảm nhận --> orginal Chương 867 : Bị lột da mặt --> orginal Chương 868 : Sát thủ biến thái --> orginal Chương 869 : Một đôi tay --> orginal Chương 870 : Hình tây dương --> orginal Chương 871 : Giao tình không sâu --> orginal Chương 872 : Đút lót --> orginal Chương 873 : Cát mưa --> orginal Chương 874 : Tử vong thời gian --> orginal Chương 875 : Vụ án điều tra phá --> orginal Chương 876 : Hung thủ thông minh nhất --> orginal Chương 877 : Nào cố muốn sợ quỷ gõ cửa? --> orginal Chương 878 : Nhân yêu --> orginal Chương 879 : Một trận lấy giết người trò chơi bắt đầu --> orginal Chương 880 : Vua tôi có đừng --> orginal Chương 881 : Thư nhi, lưu lại đi --> orginal Chương 882 : Ta không tập quán có người hầu hạ --> orginal Chương 883 : Nữ nhân của lão tử, bản thân đi nhận! --> orginal Chương 884 : Đế thuộc về cai --> orginal Chương 885 : Cái mục tiêu thứ ba của hung thủ --> orginal Chương 886 : Ba càng vẫn còn nước bồi hồi --> orginal Chương 887 : Son phấn phấn nước một cái sọt --> orginal Chương 888 : Cái bóng --> orginal Chương 889 : Thương hội tiết --> orginal Chương 890 : Thẩm Trường Khâm cầu ban hôn --> orginal Chương 891 : Múa rồng múa sư --> orginal Chương 892 : Hung thủ lộ diện/ló mặt --> orginal Chương 893 : Kỉ đại nhân chết --> orginal Chương 894 : Nếu như --> orginal Chương 895 : Này chớ râu có ta tội danh không nhận! --> orginal Chương 896 : Cái chết của Triệu Chí Văn hơi có vấn đề --> orginal Chương 897 : Lợn chết không sợ mở nước bỏng --> orginal Chương 898 : Phá án (một) --> orginal Chương 899 : Phá án (hai) --> orginal Chương 900 : Một cái hoàng đế, lại không bằng một cái Vương gia --> orginal Chương 901 : Giữ lại không được! --> orginal Chương 902 : Thiên hạ --> orginal Chương 903 : Sắp đến nơi Hầu Liêu --> orginal Chương 904 : Suối nước nóng tắm --> orginal Chương 905 : Bạch Âm? --> orginal Chương 906 : Ngươi đến cùng là người nào? --> orginal Chương 907 : Càng đan người --> orginal Chương 908 : Cười một người hà tây, cười một người hà đông --> orginal Chương 909 : Dã tâm bừng bừng --> orginal Chương 910 : Con mồi --> orginal Chương 911 : Tam gia của Hầu Liêu? --> orginal Chương 912 : Cái thứ nhất uy hiếp người của ngươi --> orginal Chương 913 : Họa tượng --> orginal Chương 914 : Giết! --> orginal Chương 915 : Hắn lại cũng sẽ không buông tay --> orginal Chương 916 : Liều giết --> orginal Chương 917 : Liền đánh cuộc đầu người trên cổ ngươi! --> orginal Chương 918 : Mũi chó --> orginal Chương 919 : Nơi có người, chính là dã tâm --> orginal Chương 920 : Ngươi này du gỗ đầu --> orginal Chương 921 : Họa tượng --> orginal Chương 922 : Mỹ nhân ở đeo --> orginal Chương 923 : Hắn muốn làm cái gì? --> orginal Chương 924 : Người nè? Người nè? Ngươi ăn? --> orginal Chương 925 : A kỉ --> orginal Chương 926 : Gặp thần sát thần, gặp phật giết phật! --> orginal Chương 927 : Ngày đánh lôi bổ --> orginal Chương 928 : Cuộc so tài cùng, Ô Lực hiếm --> orginal Chương 929 : Mẫu thân của Kỷ Vân Thư? --> orginal Chương 930 : Thân thế của Bạch Âm mê? --> orginal Chương 931 : Mộc bài giống nhau như đúc --> orginal Chương 932 : Khám phá không nói phá --> orginal Chương 933 : Tâm bệnh khó chữa trị --> orginal Chương 934 : Tâm bệnh cần lòng thuốc y --> orginal Chương 935 : Mẹ ngươi? --> orginal Chương 936 : Xuất chiến trước lúc --> orginal Chương 937 : Rượu tráng sợ người mật --> orginal Chương 938 : Cầu kiến tam gia --> orginal Chương 939 : Nàng chính là mẹ của các người --> orginal Chương 940 : Bạch Âm, ta không muốn là địch cùng ngươi --> orginal Chương 941 : Không thể giữ lại --> orginal Chương 942 : Chó cắn Lữ Động Tân --> orginal Chương 943 : Nội ứng? --> orginal Chương 944 : Nội quỷ không trừ, chắc chắn binh bại --> orginal Chương 945 : Đường Tư cười --> orginal Chương 946 : Nghèo khấu chớ đuổi, mới là tác phong của người thắng --> orginal Chương 947 : Ham muốn, quyền lợi, địa vị --> orginal Chương 948 : Bại người nếu khấu, định cục đã thành --> orginal Chương 949 : Hoàng đế có lòng, triều thần phải chết --> orginal Chương 950 : Một người --> orginal Chương 951 : Tự Cổ đế vương đều như vậy --> orginal Chương 952 : Chớ ngựa đường về --> orginal Chương 953 : Chúng ta thành thân đi --> orginal Chương 954 : Rơi bại Kỷ gia --> orginal Chương 955 : Quý trọng, quý trọng, quý trọng hơn! --> orginal Chương 956 : Tần Công thị linh vị --> orginal Chương 957 : Tần đại nhân, một đường tốt đi --> orginal Chương 958 : Trong đó chắc có càn khôn --> orginal Chương 959 : Năm ngày thời gian --> orginal Chương 960 : Nào vì quân? Nào vì thần? --> orginal Chương 961 : Muốn thêm tội nào hoạn không có từ? --> orginal Chương 962 : Rời xa triều đường, rời xa kinh thành --> orginal Chương 963 : Lần nữa vào triều, chỉnh trị hướng cương --> orginal Chương 964 : Kết quả còn nhiều hơn ra giống nhau --> orginal Chương 965 : Lúc còn sống người chết lòng có thân có thai --> orginal Chương 966 : Rất quái lạ! --> orginal Chương 967 : Tra nghiệm xong xuôi --> orginal Chương 968 : Mộng cảnh quái dị --> orginal Chương 969 : Một trận đùa --> orginal Chương 970 : Mềm không được, tới cứng rắn --> orginal Chương 971 : Hiềm nghi người hơn quên --> orginal Chương 972 : Lân giáp trong lồng ngực --> orginal Chương 973 : Chữ --> orginal Chương 974 : Hắn sai rồi! --> orginal Chương 975 : Vệ Dịch như vậy, là đáng thương! --> orginal Chương 976 : Nhảy một cái Long môn --> orginal Chương 977 : Là đi? Còn là giữ lại? --> orginal Chương 978 : Sớm nên nghĩ đến --> orginal Chương 979 : Vương diệp? --> orginal Chương 980 : Hung thủ xét đến cùng đang suy nghĩ cái gì? --> orginal Chương 981 : Lung linh thêu trang --> orginal Chương 982 : Tội nhân của Kỷ gia! --> orginal Chương 983 : Nên là ta, giống nhau cũng không chạy nổi --> orginal Chương 984 : Chỉ là Đăng Vân thê nàng || Đăng Vân thê chỉ là nàng! --> orginal Chương 985 : Rắn bò cạp mỹ nhân --> orginal Chương 986 : Phường gấm ti --> orginal Chương 987 : Lão Thiết, ngươi thật chọc lòng! --> orginal Chương 988 : Một nửa? Kia một nửa khác nè? --> orginal Chương 989 : Nhiệm vụ hoàn thành --> orginal Chương 990 : Nữ nhân thật đáng sợ --> orginal Chương 991 : Chân tướng sắp công bố --> orginal Chương 992 : Phá án trước lúc --> orginal Chương 993 : Phá án --> orginal Chương 994 : Bắt người --> orginal Chương 995 : Thần muốn từ quan --> orginal Chương 996 : Chúng ta đã trở về không đi --> orginal Chương 997 : Rõ ràng tự biết lấy mình --> orginal Chương 998 : Tang Lan? --> orginal Chương 999 : Lại là giấc mơ kia! --> orginal Chương 1000 : Địch nhân! --> orginal Chương 1001 : Thu hồi thành mạng --> orginal Chương 1002 : Phật đường --> orginal Chương 1003 : Tiên hoàng, lão nô tới bầu bạn ngươi --> orginal Chương 1004 : Khôi lỗi --> orginal Chương 1005 : Bị thương --> orginal Chương 1006 : Vệ Dịch nổi giận --> orginal Chương 1007 : Ta cho ngươi một cái giết sự cơ hội của ta --> orginal Chương 1008 : Ngươi mới là cái cơ quan kia tính tận người! --> orginal Chương 1009 : Thư nhi, thực xin lỗi --> orginal Chương 1010 : Ba đạo thánh chỉ --> orginal Chương 1011 : Một sợi khói xanh --> orginal Chương 1012 : Cảnh Dung, ta còn không có thua nè! --> orginal Chương 1013 : Đạo thánh chỉ thứ bốn --> orginal Chương 1014 : Điều kiện --> orginal Chương 1015 : Tám vương phủ --> orginal Chương 1016 : Mũ châu --> orginal Chương 1017 : Kỷ Hoàn --> orginal Chương 1018 : Không sai, là một người! --> orginal Chương 1019 : Ngươi nghĩ về nhà hương sao? --> orginal Chương 1020 : Hai chọn một? --> orginal Chương 100 : Lấy tên --> orginal Chương 1022 : Thịnh yến khoản đãi --> orginal Chương 1023 : Mười ngày thời gian suy xét --> orginal Chương 1024 : Bản đồ --> orginal Chương 1025 : Nhảy xuống vách núi --> orginal Chương 1026 : Xuất binh Hầu Liêu --> orginal Chương 1027 : Này trận nhất định muốn đánh --> orginal Chương 1028 : Kỷ Vân Thư thỏa hiệp --> orginal Chương 1029 : Thời Tử Nhiên chết! --> orginal Chương 1030 : Ta vẫn kính ngươi là cái hảo hán! --> orginal Chương 1031 : Nếu có kiếp sau --> orginal Chương 1032 : Ta hồi kinh cùng với ngươi thành chính là --> orginal Chương 1033 : Ta không chuẩn ngươi chết --> orginal Chương 1034 : Nửa đời kế tiếp, ngươi tốt nhất đừng họ Kỉ --> orginal Chương 1035 : Dung Vương hồi kinh --> orginal Chương 1036 : Cảnh Dung, ta không phải thua cho ngươi --> orginal Chương 1037 : Một ngày này, đến --> orginal Chương 1038 : Tân đế đăng cơ --> orginal Chương 1039 : Hoàng đế nhỏ --> orginal Chương 1040 : Đi Hồ Ấp? --> orginal Chương 1041 : Ngàn năm đèn ngâm --> orginal Chương 1042 : Chân trời góc biển, dù cho nơi nào --> orginal Chương 1043 : Gặp mặt --> orginal Chương 1044 : Thư nhi, giữ gìn sức khoẻ --> orginal Chương 1045 : Chuyện xưa của mỗi người chỉ có một không có hai --> orginal Chương 1046 : Tống ngừng án --> orginal Chương 1047 : Xem phu quân ở dưới tàng cây cởi xương cốt hoá thành khói --> orginal Chương 1048 : Quỷ mẹ chôn phu --> orginal Chương 1049 : Tống ngừng bán đồ ăn --> orginal Chương 1050 : Lão bằng hữu --> orginal Chương 1051 : Gặp nhau --> orginal Chương 1052 : Chỉ cần ngươi sẵn lòng --> orginal Chương 1053 : Vương Quân đưa lễ --> orginal Chương 1054 : Đùa phiếu --> orginal Chương 1055 : Vụ án (bắt đầu) --> orginal Chương 1056 : Máu tươi giội giội xương trắng --> orginal Chương 1057 : Người chết là? --> orginal Chương 1058 : Đống xương trắng kia có vấn đề! --> orginal Chương 1059 : Trác đại nhân như ngạnh ở cổ --> orginal Chương 1060 : Người chết có hai cái? --> orginal Chương 1061 : Một nam một nữ --> orginal Chương 1062 : Vẽ xương cốt --> orginal Chương 1063 : Lý văn xu --> orginal Chương 1064 : Một cái khoe khoang ngoan liệt, một cái yên tĩnh trầm ổn --> orginal Chương 1065 : Ngươi ngược lại là cái hành gia a! --> orginal Chương 1066 : Tống ngừng vung nói dối? --> orginal Chương 1067 : Nước khói chính là quỷ nương tử! --> orginal Chương 1068 : Phân tích án tình --> orginal Chương 1069 : Người vốn có vừa chết --> orginal Chương 1070 : Thẳng nam nham --> orginal Chương 1071 : Trương Tiểu Bạch --> orginal Chương 1072 : Vết cào trên người --> orginal Chương 1073 : Quan lão gia, ta oan uổng a! --> orginal Chương 1074 : Lột sạch quần áo --> orginal Chương 1075 : Ngươi cũng giết người? --> orginal Chương 1076 : Nhất Ngôn khó tận --> orginal Chương 1077 : Nước lạnh? --> orginal Chương 1078 : Điểm đỏ --> orginal Chương 1079 : Không có giết người a! --> orginal Chương 1080 : Không phải giết người tội liền tốt --> orginal Chương 1081 : Mộ địa --> orginal Chương 1082 : Tống ngừng có bệnh --> orginal Chương 1083 : Không hiểu được thương hương tiếc ngọc --> orginal Chương 1084 : Biết ai là hung thủ --> orginal Chương 1085 : Lý văn xu hôn sự --> orginal Chương 1086 : Thêu chữ --> orginal Chương 1087 : Cảnh Huyên loại hoa --> orginal Chương 1088 : Ít đi ba vương phủ --> orginal Chương 1089 : Ngươi đi giúp ta bàn món chuyện --> orginal Chương 1090 : Khuyên bảo tống ngừng --> orginal Chương 1091 : Nước khói trực tiếp tử vong nguyên nhân! --> orginal Chương 1092 : Xem kịch? --> orginal Chương 1093 : Quỷ mẹ chôn phu! --> orginal Chương 1094 : Xem khanh sẽ ở lòng đất hóa xương cốt thành khói --> orginal Chương 1095 : Hung thủ không thể nghi ngờ --> orginal Chương 1096 : Phá án (một) --> orginal Chương 1097 : Phá án (hai) --> orginal Chương 1098 : Thì ra bản thân bị đùa giỡn! --> orginal Chương 1099 : Đây là ta mới viết đùa vốn! --> orginal Chương 1100 : Người tốt cuối cùng sẽ có báo đáp tốt --> orginal Chương 1101 : Cảnh tượng như vậy, liền giống như một bức vẽ --> orginal Chương 1102 : Miếu rách tránh mưa --> orginal Chương 1103 : Vậy chúng ta liền có thể đồng hành --> orginal Chương 1104 : Rút lui! --> orginal Chương 1105 : Sau khi sóng gió miếu rách --> orginal Chương 1106 : Liền/ngay cả tước --> orginal Chương 1107 : Nín nhịn nhất thời, nhưng giữ lại Thanh Sơn! --> orginal Chương 1108 : Không phải người người đều theo/cùng ngươi giống nhau --> orginal Chương 1109 : Lão Thiết, ngươi bành trướng! --> orginal Chương 1110 : Dài cốc bát quái trong nhân khẩu --> orginal Chương 1111 : Nghe lén --> orginal Chương 1112 : Ta không thể ném xuống một mình hắn --> orginal Chương 1113 : Chạy trốn --> orginal Chương 1114 : Vương gia nhất định sẽ không có chuyện --> orginal Chương 1115 : Cao định tất có việc lớn! --> orginal Chương 1116 : Lý Thành làm quan --> orginal Chương 1117 : Ta a chị há có thể bị ngươi chà đạp? --> orginal Chương 1118 : Nhổ cỏ tận gốc! Lấy tuyệt hậu hoạn! --> orginal Chương 1119 : Ngươi chờ đó cho ta! --> orginal Chương 1120 : Cái gì gọi bặt vô âm tín? --> orginal Chương 1121 : A chót --> orginal Chương 1122 : Ân nhân? --> orginal Chương 1123 : Lý Thành tuần thành --> orginal Chương 1124 : Bản tính của tiểu bá vương --> orginal Chương 1125 : Khối tảng đá này thật giống như không bình thường --> orginal Chương 1126 : Khô lâu tảng đá án --> orginal Chương 1127 : Tìm được bọn họ, liền có thể phá án --> orginal Chương 1128 : Ngươi kia có thể giết ta a! --> orginal Chương 1129 : Đi theo ta --> orginal Chương 1130 : Thích khách --> orginal Chương 1131 : Thật là càng lúc càng có thú vị! --> orginal Chương 1132 : Nạp cho mình dùng --> orginal Chương 1133 : Lý Thành tương cầu --> orginal Chương 1134 : Lão ngỗ làm không tin có cao nhân --> orginal Chương 1135 : Một là tìm người, hai là tìm đồ vật --> orginal Chương 1136 : Cứu người --> orginal Chương 1137 : Ngươi có thể tin ta --> orginal Chương 1138 : Bươm bướm --> orginal Chương 1139 : Văn bỏ nháo quỷ --> orginal Chương 1140 : Giao dịch --> orginal Chương 1141 : Nghiệm thi thể --> orginal Chương 1142 : Mua bút --> orginal Chương 1143 : Ngẫu ngộ a chót --> orginal Chương 1144 : Gặp mặt --> orginal Chương 1145 : Thực sự là quá giống như --> orginal Chương 1146 : Hâm mộ --> orginal Chương 1147 : Nhịp tim tăng tốc --> orginal Chương 1148 : Ngươi cẩn thận cho ta chút --> orginal Chương 1149 : Cùng một loại người --> orginal Chương 1150 : Họa tượng đã ra --> orginal Chương 1151 : Cung sĩ rừng bị thiết bộ --> orginal Chương 1152 : Biện pháp đều là người nghĩ đi ra --> orginal Chương 1153 : Không thể lý dụ --> orginal Chương 1154 : Tay dụ --> orginal Chương 1155 : Tống ngừng dạo sách cục --> orginal Chương 1156 : Thông du các thi hội --> orginal Chương 1157 : Đúng thơ --> orginal Chương 1158 : Vào tai như bụi thừa dịp biết nhau --> orginal Chương 1159 : Môn sinh? --> orginal Chương 1160 : Canh giữ giang sơn --> orginal Chương 1161 : Giang sơn thuộc về chủ --> orginal Chương 1162 : Thân phận người chết --> orginal Chương 1163 : Đây chính là trêu chọc kết quả của bổn vương --> orginal Chương 1164 : Cái quạt? --> orginal Chương 1165 : Phân tích án tình --> orginal Chương 1166 : Lang tài nữ mạo? --> orginal Chương 1167 : Giống răng --> orginal Chương 1168 : Cô đơn --> orginal Chương 1169 : Lý Thành lấy hồ sơ --> orginal Chương 1170 : Ta không giết người --> orginal Chương 1171 : Thẩm vấn --> orginal Chương 1172 : Manh mối --> orginal Chương 1173 : Vừa cùng? Gừng văn? Bỉnh đang? --> orginal Chương 1174 : Mang sai/lầm/nhầm lẫn người! --> orginal Chương 1175 : Mời khách ăn cơm --> orginal Chương 1176 : Dây thừng có chút cao, chúng ta đủ không --> orginal Chương 1177 : Sơ hở --> orginal Chương 1178 : Vạch trần lời nói dối --> orginal Chương 1179 : Hai cọc án, sát nhập thành một cọc --> orginal Chương 1180 : Kéo dài chính sách --> orginal Chương 1181 : Chờ đợi --> orginal Chương 1182 : Hết thảy hậu quả, ta để gánh vác --> orginal Chương 1183 : Trắc thí lên treo dây thừng --> orginal Chương 1184 : Lật án --> orginal Chương 1185 : Nàng rất để ý Đỗ Mộ Bạch! --> orginal Chương 1186 : Bổn vương đương nhiên là tới giúp ngươi --> orginal Chương 1187 : Lần nữa mở cuốn --> orginal Chương 1188 : Kia kéo dài chiết khấu cánh --> orginal Chương 1189 : Sĩ con nhóm phán đoán --> orginal Chương 1190 : Vòng xoáy to lớn --> orginal Chương 1191 : Án này có thể theo/cùng tiết cùng có liên quan --> orginal Chương 1192 : Chỉ là một ảo giác thôi! --> orginal Chương 1193 : Khổng Tước trên thân kiếm --> orginal Chương 1194 : Hai không tương thiếu --> orginal Chương 1195 : Một đầu mãnh thú --> orginal Chương 1196 : Có tâm trí này người, khó thành khí lớn --> orginal Chương 1197 : Ta có thể biết một người --> orginal Chương 1198 : Ray rứt áy náy --> orginal Chương 1199 : Chúc mừng --> orginal Chương 1200 : Phát hiện bình thuốc con --> orginal Chương 1201 : Lúc cách một năm, trước sau chưa quên --> orginal Chương 1202 : Thẩm lý án --> orginal Chương 1203 : Mở hòm --> orginal Chương 1204 : Nghiệm xương cốt (một) --> orginal Chương 1205 : Nghiệm thi thể (hai) --> orginal Chương 1206 : Nghiệm thi thể (ba) --> orginal Chương 1207 : Ta nói tin, chính là tin --> orginal Chương 1208 : Ba Vương gia thịnh mời --> orginal Chương 1209 : Đem răng cửa ngươi rút ra xuống dưới đút lợn --> orginal Chương 1210 : Chỉ là đi ra vung ngâm nước tiểu --> orginal Chương 1211 : Hồng Môn Yến --> orginal Chương 1212 : Giang hồ thù giết thôi --> orginal Chương 1213 : Mạo hiểm vào phủ --> orginal Chương 1214 : Vương phi ở bên trong, vì sao, không chút đèn? --> orginal Chương 1215 : Lang Bạc đi ra --> orginal Chương 1216 : Vương phủ có thích khách, cùng ta nào làm/khô? --> orginal Chương 1217 : Ta không phải rút ra da của ngươi không thể --> orginal Chương 1218 : A di đà phật --> orginal Chương 1219 : Té ngã? --> orginal Chương 1220 : Cái nơi thứ nhất --> orginal Chương 1221 : Ngươi bắt sai rồi người! --> orginal Chương 1222 : Cái nơi thứ hai --> orginal Chương 1223 : Cái nơi thứ ba --> orginal Chương 1224 : Nói điều kiện --> orginal Chương 1225 : Chân tướng! --> orginal Chương 1226 : Lòng người --> orginal Chương 1227 : Bánh bao thịt làm điều kiện --> orginal Chương 1228 : Hung thủ là hành hung như nào? --> orginal Chương 1229 : Người kia không phải Đỗ Mộ Bạch --> orginal Chương 1230 : Cần gỗ bè --> orginal Chương 1231 : Hành hung thủ pháp (một) --> orginal Chương 1232 : Hành hung thủ pháp (hai) --> orginal Chương 1233 : Kiều nương nam? --> orginal Chương 1234 : Kiếm của ngươi rất xinh đẹp --> orginal Chương 1235 : Không phải địch là bạn --> orginal Chương 1236 : Trí nhớ? --> orginal Chương 1237 : Trà lâu uống trà --> orginal Chương 1238 : Kẻ phụ lòng! --> orginal Chương 1239 : Cảnh Dung bị lầm thương --> orginal Chương 1240 : Long Dương nghiện --> orginal Chương 1241 : Tay dụ --> orginal Chương 1242 : Nghi ngờ --> orginal Chương 1243 : Oan uổng a! --> orginal Chương 1244 : Một ly kỳ hiệu của nước --> orginal Chương 1245 : Thạch cao! --> orginal Chương 1246 : Đi say tháng các --> orginal Chương 1247 : Đỗ Hạnh Nhi? --> orginal Chương 1248 : Tướng mạo tiểu nữ tử tởm lợm --> orginal Chương 1249 : Một tấm mặt tởm lợm --> orginal Chương 1250 : Nói ra thực tình! --> orginal Chương 1251 : Manh mối lần nữa đứt --> orginal Chương 1252 : Muối theo/cùng nước? --> orginal Chương 1253 : Trộm trộm chân tướng sau lưng (một) --> orginal Chương 1254 : Trộm trộm chân tướng sau lưng (hai) --> orginal Chương 1255 : Trước mặt quyền thế --> orginal Chương 1256 : Ai hiện nay là khắc tinh hai Vương gia --> orginal Chương 1257 : Vào cung! --> orginal Chương 1258 : Súc sinh --> orginal Chương 1259 : Ngươi phải chết! --> orginal Chương 1260 : Dấu vết --> orginal Chương 1261 : Ta, cùng vương vị của ngươi --> orginal Chương 1262 : Con trai bất hiếu --> orginal Chương 1263 : Đại cục Cố Toàn --> orginal Chương 1264 : Bắt người --> orginal Chương 1265 : Mở án (một) --> orginal Chương 1266 : Mở án (hai) --> orginal Chương 1267 : Thẩm vấn --> orginal Chương 1268 : Kiếp ngục? --> orginal Chương 1269 : Dồn ta làm cái bất nghĩa người! --> orginal Chương 1270 : Vứt xe bảo vệ đẹp trai! --> orginal Chương 1271 : Thật đáng để sao? --> orginal Chương 1272 : Chạy trốn --> orginal Chương 1273 : Chính là chết, ta cũng phải thấy hắn một mặt --> orginal Chương 1274 : Nếu có kiếp sau --> orginal Chương 1275 : Ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch --> orginal Chương 1276 : Có thể nói đến cùng hắn còn là giết người --> orginal Chương 1277 : Dài thơ --> orginal Chương 1278 : Tân nương --> orginal Chương 1279 : Dâng hương --> orginal Chương 1280 : Lên hộ bộ --> orginal Chương 1281 : Phong lưu nợ? --> orginal Chương 1282 : Nam Quốc Hậu cứu tràng --> orginal Chương 1283 : Chỉ sợ trong đó, còn có một cái sự bí mật lớn hơn --> orginal Chương 1284 : A Cẩn có phải cũng sống --> orginal Chương 1285 : Ta không muốn mạng của ngươi --> orginal Chương 1286 : Ác mộng bừng tỉnh --> orginal Chương 1287 : Bạch Âm chết cóng --> orginal Chương 1288 : Sĩ rừng, ngươi một đường tốt đi --> orginal Chương 1289 : Triệu nhi khóc cầu --> orginal Chương 1290 : Ngươi gọi triệu nhi, đúng sao? --> orginal Chương 1291 : Ba bàn tay --> orginal Chương 1292 : Cái gì gọi không có được tư vị? --> orginal Chương 1293 : Ân tình này, ta không răng khó quên --> orginal Chương 1294 : Một đường bình an --> orginal Chương 1295 : Đèn sẽ trước --> orginal Chương 1296 : Hắn phải lựa chọn “<em><em>Người mới</em></em>”, phải là thông minh --> orginal Chương 1297 : Thằng nhỏ này, ngược lại là khéo đưa đẩy khá nhiều --> orginal Chương 1298 : Ám sát --> orginal Chương 1299 : Loạn --> orginal Chương 1230 : Gia chủ ta con đang chờ ngươi --> orginal Chương 1231 : Tam gia Hầu Liêu? --> orginal Chương 1232 : Hình ảnh không thể miêu tả --> orginal Chương 1233 : Gặp lại (một) --> orginal Chương 1234 : Gặp lại (hai) --> orginal Chương 1235 : Ta sẽ nghĩ ra --> orginal Chương 1236 : Về lại thành --> orginal Chương 1237 : Tống ngừng mạng ở sớm chiều --> orginal Chương 1238 : Vào cung --> orginal Chương 1239 : Ngự y? Rõ ràng là một đám lang băm! --> orginal Chương 1240 : Đuổi đi đi ra --> orginal Chương 1241 : Đưa cứu mạng thuốc --> orginal Chương 1242 : Thuốc độc? --> orginal Chương 1243 : Bị bắt --> orginal Chương 1244 : Đại quái thú? --> orginal Chương 1245 : Giết ta giết ta! --> orginal Chương 1246 : Sách đồ ngốc, ngươi lớn hơn giàu lớn đắt! --> orginal Chương 1247 : Ra khỏi thành gặp phong hiểm --> orginal Chương 1248 : Là vương của tương lai! --> orginal Chương 1249 : Không có ai trời sinh chính là vương! --> orginal Chương 1250 : Mục đích của chúng ta là nhất trí! --> orginal thứ ngươi 1251 chương xét đến cùng đưa mạng người là ngươi? Còn là ta? --> orginal Chương 1252 : Rà xoát hai vương phủ --> orginal Chương 1253 : Tường mới --> orginal Chương 1254 : Ngươi âm ta! --> orginal Chương 1255 : Liền/ngay cả tước được cứu --> orginal Chương 1256 : Năm tế --> orginal Chương 1257 : Cảnh Huyên điều hương --> orginal Chương 1258 : Sở dĩ/cho nên sự cơ hội của chúng ta đến --> orginal Chương 1259 : Long bào! --> orginal Chương 1260 : Ra tay trước vì mạnh --> orginal Chương 1261 : Xe ngựa lật nghiêng --> orginal Chương 1262 : Không việc gì, ta mang theo ngươi! --> orginal Chương 1263 : Nhất Ngôn thành thật --> orginal Chương 1264 : Không có ai cam tâm cả một đời vì thần --> orginal Chương 1265 : Một giới thư sinh, Hà Đức nào có thể --> orginal Chương 1266 : Tràn đầy tràn đầy mùa đông, tổng hội đi qua --> orginal Chương 1267 : Ác mộng? --> orginal Chương 1268 : Ngươi tin cái này trên đời có hồn sao? --> orginal Chương 1269 : Chỉ thiếu gió đông! --> orginal Chương 1270 : Có thưởng có phạt --> orginal Chương 1271 : Năm tế trước lúc --> orginal Chương 1272 : Giấu một tấm mặt thú dữ tợn --> orginal Chương 1273 : Tống ngừng bị đuổi --> orginal Chương 1274 : Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu! --> orginal Chương 1275 : Đài tế tự lửa lớn --> orginal Chương 1276 : Ninh chết có xương cốt, cũng không muốn chết ở tay --> orginal Chương 1277 : Hắn không phải là tâm bệnh của ta || tâm bệnh là hắn không phải ta, mà là tâm bệnh của ngươi --> orginal Chương 1278 : Chờ sau khi ta chết, mang ta trở về Đại Lâm! --> orginal Chương 1279 : Vây cung (một) --> orginal Chương 1280 : Vây cung (hai) --> orginal Chương 1281 : Vây cung (ba) --> orginal Chương 1282 : Vân Thư, thực xin lỗi --> orginal Chương 1283 : Chính cái gọi là, loại nào được nào! --> orginal Chương 1284 : Ngươi nhớ lên đến? --> orginal Chương 1285 : Uống rượu --> orginal Chương 1286 : Lý gia ta thiếu ngươi --> orginal Chương 1287 : Chân trời góc biển, ngàn núi vạn nước --> orginal Chương 1288 : Cảnh Dung, chúng ta là đôi sinh hồ! --> orginal Chương 1289 : Chu thành mới --> orginal Chương 1290 : Đêm khuya vào thành --> orginal Chương 1291 : Anh, ngươi sao lượm cái người trở về? --> orginal Chương 1292 : Lạc Dương cùng nhỏ tám --> orginal Chương 1293 : Nàng sẽ tìm đến hắn, tìm được hắn --> orginal Chương 1294 : Mũ châu --> orginal Chương 1295 : Thừa dịp loạn trốn thoát --> orginal Chương 1296 : Ta muốn ngươi đi cùng ta Khúc Khương --> orginal Chương 1297 : Giao dịch --> orginal Chương 1298 : Đào hố đem bản thân chôn --> orginal Chương 1299 : Tiến vào nam nhét sa mạc --> orginal Chương 1300 : Ngươi khi độc là cơm a? --> orginal Chương 1301 : Vì tìm hắn --> orginal Chương 1302 : Nàng sinh xấu --> orginal Chương 1303 : Giao dịch thất bại --> orginal Chương 1304 : Mang theo nam nhân của mặt nạ --> orginal Chương 1305 : Chân trời góc biển, ngàn núi vạn nước ở tìm ngươi! --> orginal Chương 1306 : Yêu mẹ thích mỹ nam --> orginal Chương 1307 : Ngươi là nghĩ cầm hắn khi mồi nhử? --> orginal Chương 1308 : Có vào không có ra --> orginal Chương 1309 : Thật là mạng lớn! --> orginal Chương 1310 : Là ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào --> orginal Chương 1311 : Ba nghìn hai! --> orginal Chương 1312 : Ngươi đừng hòng muốn lại rời khỏi ta! --> orginal Chương 1313 : Tên của ta, gọi cách xuyên --> orginal Chương 1314 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 1315 : Ngưu quỷ xà thần --> orginal Chương 1316 : Thật là hai đóa bên trong sa mạc nở rộ kỳ lạ! --> orginal Chương 1317 : Chưa hề gặp đã thấy, nói nào tương nhận? --> orginal Chương 1318 : Đột gặp --> orginal Chương 1319 : Thây khô --> orginal Chương 1320 : Gọi ta cách xuyên! --> orginal Chương 1321 : Hẳn là một cái gia nô! --> orginal Chương 1322 : Ngươi đã đáp ứng ta, liền không thể đổi ý --> orginal Chương 1323 : Bị oan giết người! --> orginal Chương 1324 : Sợ rằng ngươi này mạng đều không đủ bồi --> orginal Chương 1325 : Kết án --> orginal Chương 1326 : Nàng là ai? --> orginal Chương 1327 : Giữ lại --> orginal Chương 1328 : Ôn Triệt --> orginal Chương 1329 : Tô gia --> orginal Chương 1330 : Giải quyết ngọc ấm như nào? --> orginal Chương 1331 : Bị giẫm dưới xe ngựa --> orginal Chương 1332 : Ngọc ấm bị bán --> orginal Chương 1333 : Có thể co có thể duỗi, mạng lớn với ngày! --> orginal Chương 1334 : Cứu mạng lúa cỏ --> orginal Chương 1335 : Thuốc giải --> orginal Chương 1336 : Đi Yến Kinh --> orginal Chương 1337 : Di duy an như ý bàn tính --> orginal Chương 1338 : Lo chuyện mà đi! --> orginal Chương 1339 : Lòng nữ nhân, đáy biển kim --> orginal Chương 1340 : Có thể cả ra cái tên hề gì tới? --> orginal Chương 1341 : Tiểu đồ xó chợ --> orginal Chương 1342 : Một vẹo một xoay cho thuận đến chân tướng --> orginal Chương 1343 : Mười năm --> orginal Chương 1344 : Độc rắn! --> orginal Chương 1345 : Đoán sẽ đoán được chuẩn như vậy? --> orginal Chương 1346 : Ta không phải biết, mà là đoán! --> orginal Chương 1347 : Thiết tiệc --> orginal Chương 1348 : Ta ngược, đổ, ngã tình nguyện là bản thân nghĩ nhiều --> orginal Chương 1349 : Gặp đâm --> orginal Chương 1350 : Dạ minh châu? --> orginal Chương 1351 : Bảo vệ cỗ thi thể này --> orginal Chương 1352 : Quý nhân --> orginal Chương 1353 : Nếu không tín nhiệm, ta cũng vô năng vì lực --> orginal Chương 1354 : Mục đích --> orginal Chương 1355 : Chúng ta sẽ có hoa không xong tiền --> orginal Chương 1356 : Kỷ Vân Thư té xỉu --> orginal Chương 1357 : Không cam tâm --> orginal Chương 1358 : Tô Tử Lạc --> orginal Chương 1359 : Tổ yến --> orginal Chương 1360 : Mặt nạ con khỉ --> orginal Chương 1361 : Lý Ngôn --> orginal Chương 1362 : Tô phủ --> orginal Chương 1363 : Lý Thời Ngôn chơi xấu --> orginal Chương 1364 : Khang Định Hầu liền sắp xếp lên! --> orginal Chương 1365 : Chu Dao --> orginal Chương 1366 : Với nàng mà nói, bao lâu đều sẵn lòng chờ --> orginal Chương 1367 : Tò mò sớm muộn sẽ hại chết ngươi --> orginal Chương 1368 : Không có độc thắng có độc --> orginal Chương 1369 : Sự cơ hội này nhất đẳng chính là hai năm! --> orginal Chương 1370 : Ngược lại cũng chính là một cái tên mà thôi --> orginal Chương 1371 : Chính là cái nhìn kia, ta liền nhận định ngươi --> orginal Chương 1372 : Ngươi không có sai! --> orginal Chương 1373 : Tìm một người, nói nào dễ dàng! --> orginal Chương 1374 : Coi trọng Kỷ Vân Thư? --> orginal Chương 1375 : Uống cái gì uống, không phải chính là nước sao! --> orginal Chương 1376 : Về lại thành --> orginal Chương 1377 : Con thỏ --> orginal Chương 1378 : Người Ôn gia thương nghị --> orginal Chương 1379 : Đi ninh An Sơn trang chúc thọ --> orginal Chương 1380 : Treo tuệ --> orginal Chương 1381 : Đi ninh An Sơn trang --> orginal Chương 1382 : Triệu Quyền tới --> orginal Chương 1383 : Nếu là không đến thúc giục, liền là sợ --> orginal Chương 1384 : Gây rối (một) --> orginal Chương 1385 : Gây rối (hai) --> orginal Chương 1386 : Chính giữa làm nhục --> orginal Chương 1387 : Cứu người --> orginal Chương 1388 : Ôn tô hai nhà --> orginal Chương 1389 : Kết giao tốt --> orginal Chương 1390 : Rượu say gây rối --> orginal Chương 1391 : --> orginal Chương 1392 : Lễ thượng qua lại --> orginal Chương 1393 : Nửa đêm giết gà? --> orginal Chương 1394 : Cao nhân nhất đẳng --> orginal Chương 1395 : Cảnh Dung, ta không thể lại mất đi ngươi! --> orginal Chương 1396 : Rơi xuống nước --> orginal Chương 1397 : Cách xuyên chính là Cảnh Dung! --> orginal Chương 1398 : Không phải thịt của động vật a! --> orginal Chương 1399 : Máu giội giội xương trắng --> orginal Chương 1400 : Lý Ngôn mất tích --> orginal Chương 1401 : Giết ta! --> orginal Chương 1402 : Dò hỏi --> orginal Chương 1403 : Kỉ cô nương, thực xin lỗi --> orginal Chương 1404 : Đụng phải Tô Tử Lạc --> orginal Chương 1405 : Ngươi tin mạng sao? --> orginal Chương 1406 : Phân tích án tình --> orginal Chương 1407 : Ta đến cùng là ai? --> orginal Chương 1408 : Ai dám động thủ bắt người --> orginal Chương 1409 : Hai ngày thời gian --> orginal Chương 1410 : Chiết khấu mạng --> orginal Chương 1411 : Đi gặp thế tử --> orginal Chương 1412 : Tiềm nhập Thủy Nguyệt các --> orginal Chương 1413 : Có ngươi ở, ta cái gì cũng không sợ --> orginal Chương 1414 : Chứng minh hung thủ là khác có người! --> orginal Chương 1415 : Ngươi lại không phải ngỗ làm, ngươi nghiệm cái gì thi thể? --> orginal Chương 1416 : Nghiệm thi thể --> orginal Chương 1417 : Chẳng qua một tấm túi da thôi! --> orginal Chương 1418 : Nào cố để ý những thứ kia hư hư mê mê? --> orginal Chương 1419 : Thiếu chút lộ nhân bánh --> orginal Chương 1420 : Đưa rượu --> orginal Chương 1421 : Một con súc sinh --> orginal Chương 1422 : Đánh cờ --> orginal Chương 1423 : Thánh thủ thần y --> orginal Chương 1424 : Núi con cỏ --> orginal Chương 1425 : Chân tướng --> orginal Chương 1426 : Ta lại hỏi ngươi một lần, ta đến cùng là ai? --> orginal Chương 1427 : Ồn ào nháo --> orginal Chương 1428 : Ngươi đang uy hiếp ta? --> orginal Chương 1429 : Trời sập xuống dưới, ta gánh vác --> orginal Chương 1430 : Ngươi chết, ta liền bầu bạn ngươi đi chết! --> orginal Chương 1431 : Vốn là đáng để, liền không có đúng sai --> orginal Chương 1432 : Triệu Quyền tới gặp làm nhục --> orginal Chương 1433 : Ngươi có phải thích ta? --> orginal Chương 1434 : Liền/ngay cả chó đều không bằng --> orginal Chương 1435 : Mèo đen --> orginal Chương 1436 : Hạ độc? --> orginal Chương 1437 : Trong sạch --> orginal Chương 1438 : Thiết kế --> orginal Chương 1439 : Phá án --> orginal Chương 1440 : Phá án (hai) --> orginal Chương 1441 : Phá án (ba) --> orginal Chương 1442 : Chân tướng --> orginal Chương 1443 : Rời khỏi --> orginal Chương 1444 : So với mạng của ngươi còn trọng yếu hơn sao? --> orginal Chương 1445 : So với vực sâu còn sâu kênh rạch! --> orginal Chương 1446 : Ngươi không muốn quạ đen miệng! --> orginal Chương 1447 : Lý Thời Ngôn tìm người --> orginal Chương 1448 : Bỏ qua năm năm, không muốn lại bỏ qua! --> orginal Chương 1449 : Bàn tán --> orginal Chương 1450 : Là, ta muốn gạt ngươi! --> orginal Chương 1451 : Đi đêm áo --> orginal Chương 1452 : Ta liền là ngươi, ngươi liền là ta --> orginal Chương 1453 : Diêm Vương gia cũng chưa hẳn chịu thu! --> orginal Chương 1454 : Bên trong lồng chim --> orginal Chương 1455 : Nói cho ngươi một tiếng --> orginal Chương 1456 : Đừng trách chúng ta không khách khí --> orginal Chương 1457 : Có phải Kỉ cô nương --> orginal Chương 1458 : Thuận tự nhiên --> orginal Chương 1459 : Nhỏ trúc vườn --> orginal Chương 1460 : Vào ở nhỏ trúc vườn --> orginal Chương 1461 : Bắt nạt đến trên đầu --> orginal Chương 1462 : Chuyện có kỳ quặc --> orginal Chương 1463 : Nước đục như vậy, chúng ta nhưng không chảy! --> orginal Chương 1464 : Thế tử kia nhất muốn cái gì? --> orginal Chương 1465 : Hoa khôi --> orginal Chương 1466 : Là ta lớn lên xấu? --> orginal Chương 1467 : Đổi thành ta tới đuổi ngươi --> orginal Chương 1468 : Ta muốn đi nào, ngươi chặn không nổi --> orginal Chương 1469 : Tránh mưa --> orginal Chương 1470 : Mỹ nhân bánh --> orginal Chương 1471 : Bệnh nặng --> orginal Chương 1472 : Kỷ Vân Thư đột phát ngoài ý muốn --> orginal Chương 1473 : Nói cho --> orginal Chương 1474 : Có duyên thôi --> orginal Chương 1475 : Hồ li chúc tết --> orginal Chương 1476 : Thật là một cái linh hồn tính vấn đề --> orginal Chương 1477 : Bà cô --> orginal Chương 1478 : Rơi xuống nước --> orginal Chương 1479 : Lấy bạo chế bạo --> orginal Chương 1480 : Khâu khúc nhi --> orginal Chương 1481 : Ngày giống --> orginal Chương 1482 : Khâm ngày giam cũng không phải thần --> orginal Chương 1483 : Quá giống như --> orginal Chương 1484 : Yến Kinh thành mỹ nhân thứ nhất --> orginal Chương 1485 : Hai cái một khối biến mất! --> orginal Chương 1486 : Không chuẩn tham gia --> orginal Chương 1487 : Mỹ nhân --> orginal Chương 1488 : Cách xuyên không gặp! --> orginal Chương 1489 : Quá thường chùa quan nhỏ --> orginal Chương 1490 : Cái kia, ta nhận sai người --> orginal Chương 1491 : Không phải quan hai đời, chính là con nhà giàu --> orginal Chương 1492 : Lòng thiện --> orginal Chương 1493 : Là giữ lại? Vẫn là không giữ lại? --> orginal Chương 1494 : Liễu Vân Châu --> orginal Chương 1495 : Hàng nhi? --> orginal Chương 1496 : Đi tìm ôn từ --> orginal Chương 1497 : Nhất hiểu ta, quả nhiên còn là ngươi --> orginal Chương 1498 : Một mực đi đến tóc trắng ta ngươi thương thương lúc --> orginal Chương 1499 : Trong lòng hắn vẫn có nàng --> orginal Chương 1500 : Cứu chữa --> orginal Chương 1501 : Tạo hóa --> orginal Chương 1502 : Quyết định --> orginal Chương 1503 : Vô số lần đầu tiên --> orginal Chương 1504 : Sở dĩ/cho nên chân tướng cùng ta có liên quan? --> orginal Chương 1505 : Này quan, không làm! --> orginal Chương 1506 : Có thể so sánh anh em ruột còn thân --> orginal Chương 1507 : Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi! --> orginal Chương 1508 : Hoa khôi lớn chọn ngày đó --> orginal Chương 1509 : Là ta nhớ lầm --> orginal Chương 1510 : Hội tụ cuộc so tài tiên lâu --> orginal Chương 1511 : Hoàng thử lang cho gà chúc tết --> orginal Chương 1512 : Quân tử báo thù một ngày không muộn --> orginal Chương 1513 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1514 : So với lên trời còn khó hơn --> orginal Chương 1515 : Hoa tranh xuất hiện? --> orginal Chương 1516 : Người chết! --> orginal Chương 1517 : Rượu độc --> orginal Chương 1518 : Đến cùng ai nói dối? --> orginal Chương 1519 : Hy vọng trọng tu với tốt --> orginal Chương 1520 : Chúng ta muốn đi theo/cùng lớn lý chùa đoạt người sao? --> orginal Chương 1521 : Là ai muốn cho mượn tay của bản thân giết người? --> orginal Chương 1522 : Đám người thứ ba --> orginal Chương 1523 : Từ Hầu phủ này không thế tử --> orginal Chương 1524 : Quả nhiên là rượu tráng sợ người mật a! --> orginal Chương 1525 : Thư nhi? --> orginal Chương 1526 : Chém chín ti --> orginal Chương 1527 : Sống muốn gặp người, chết muốn gặp thi thể --> orginal Chương 1528 : Có ngươi ở, ta không sợ --> orginal Chương 1529 : Ôn tô hai nhà sinh tử tồn vong --> orginal Chương 1530 : Tạo phản? --> orginal Chương 1531 : Hoàng thượng có lòng muốn giết ta, ai cũng cứu không được! --> orginal Chương 1532 : Thỏ khôn chết, chó săn nấu --> orginal Chương 1533 : Một bước sai/lầm/nhầm lẫn, mãn mâm đều thua --> orginal Chương 1534 : Kết cục lớn (thượng) --> orginal Chương 1535 : Kết cục lớn (hạ) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày