Hầu Môn Đích Nữ

Nhất Mai Đồng Tiền
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Liên quan với Hầu Môn Đích Nữ: Mặc thành Hầu phủ dòng chính nữ, mẹ hiền cha yêu, huynh bạn em cung. Cùng đám tỷ muội ở chung cũng tính hoà hợp. Yên ả cảm thấy, sinh hoạt như vậy thật coi như là phải thế nào thuận lòng liền thế nào thuận lòng. Cho dù là thật có cái gì không thuận lòng, cũng chiếu dạng cho nó tách thuận lòng! ① từ chối lột bảng ② cám ơn cơ bạn một mơ quân chu cấp văn án
关于侯门嫡女:穿成侯府嫡女,父慈母爱,兄友弟恭。和姐妹们的相处也算融洽。安然觉得,这么生活真算是要怎么顺心就怎么顺心。哪怕真有什么不顺心的,也照样给它掰顺心了!①谢绝扒榜②#谢谢#基友一梦君提供的文案

Chương 1 : Hai tháng gió xuân --> orginal Chương 2 : Lý gia dòng chính nữ --> orginal Chương 3 : Lòng có mãnh hổ --> orginal Chương 4 : Nhỏ ngửi hoa tường vi --> orginal Chương 5 : Cái gọi là Y Nhân --> orginal Chương 6 : Bảy tháng chảy lửa --> orginal Chương 7 : Bên trong gia trưởng ngắn --> orginal Chương 8 : Tháng chạp trung thu --> orginal Chương 9 : Đoàn năm bắt cưu --> orginal Chương 10 : Nặng dương tế tổ --> orginal Chương 11 : Gợn sóng không rợn --> orginal Chương 12 : Gương hoa Thủy Nguyệt --> orginal Chương 13 : Một đời trống vắng --> orginal Chương 14 : Ngang ngược nữ đồng --> orginal Chương 15 : Chủ mẫu đương gia --> orginal Chương 16 : Buồn vui mừng cách hợp --> orginal Chương 17 : Nhiều chuyện thu --> orginal Chương 18 : Đông đi xuân tới --> orginal Chương 19 : Vây bếp lò đêm lời --> orginal Chương 20 : Sáu tháng tồ thử --> orginal Chương 21 : Giữa chị em dâu khe --> orginal Chương 22 : Giấy diều hâu họa --> orginal Chương 23 : Sơ thiết nữ quan --> orginal Chương 24 : Tước làm chim hạc kêu --> orginal Chương 25 : Tam muội Lý gia --> orginal Chương 26 : Đông cá diếc hè cá chép --> orginal Chương 27 : Gà chó không yên --> orginal Chương 28 : Nhiều lưỡi họa --> orginal Chương 29 : Nghỉ thích cùng cộng --> orginal Chương 30 : Én tước hai bay --> orginal Chương 31 : Vương phủ hoa sẽ --> orginal Chương 32 : Nhà ta có nữ --> orginal Chương 33 : Tháng chạp trắng bạc rắn đánh bảy tấc --> orginal Chương 34 : Tuổi mộ gặp lại liếm bê con tình sâu --> orginal Chương 35 : Thiên tử lòng tri phủ bái hội --> orginal Chương 36 : Sẽ thử đem gần lại lên sóng gió --> orginal Chương 37 : Dùng người không nghi ngờ nghi người không cần --> orginal Chương 38 : Nghe danh không gặp không gặp nghe danh --> orginal Chương 39 : Truân vây săn tràng một duyên một hồi --> orginal Chương 40 : Thăng thiên vui một đời mẹ con --> orginal Chương 41 : Kiều Thiên mới cư hiểm cảnh trung thu --> orginal Chương 42 : Tám tháng giấy diều hâu tiệc rượu hoàng cung --> orginal Chương 43 : Một bước khiếp sợ hai tấc trái tim --> orginal Chương 44 : Sự đời khó liệu con cũng không phải con --> orginal Chương 45 : Thân mật không có giữa hồ đồ xong việc --> orginal Chương 46 : Dưới tàng cây hoa đào thanh mai trúc mã --> orginal Chương 47 : Hữu tình vô tình tơ hồng khó dắt --> orginal Chương 48 : Một sóng ba chiết khấu hoa sen hà hương --> orginal Chương 49 : Duyên thâm tình sâu đẩy lòng đưa bụng --> orginal Chương 50 : Sóng sau thọ yến lão thái hung hiểm --> orginal Chương 51 : Tình nghĩa ba nghìn cưu muốn chiếm ổ --> orginal Chương 52 : Quân như ta bàn thạch như bồ cỏ --> orginal Chương 53 : Giỏ trúc múc nước bảng vàng đề tên --> orginal Chương 54 : Chùa miếu gặp nhau gió thu cua lên --> orginal Chương 55 : Lòng ấn không có đoán Đảng Vũ chia --> orginal Chương 56 : Lại lên gợn sóng trăm dặm cửa khách --> orginal Chương 57 : Mừng rỡ ngày hoa rơi nhà ai --> orginal Chương 58 : Cưới vợ cưới hiền ly biệt trước lúc --> orginal Chương 59 : Quận chúa tình buồn đợi quân quay về --> orginal Chương 60 : Lần đầu lên tràng Lý gia bốn lang --> orginal Chương 61 : Mạnh xoay dưa rắn bò cạp mỹ nhân --> orginal Chương 62 : Cố tri tha hương cuối cùng đợi quân thuộc về --> orginal Chương 63 : Ninh Tĩnh Mỹ tốt trâm cài lễ đã qua --> orginal Chương 64 : Binh bại núi ngược, đổ, ngã nguy cơ trùng trùng --> orginal Chương 65 : Năm tháng tĩnh thật yên ả nếu làm --> orginal Chương 66 : Chuyện cũ như khói hồng trần khiển uể oải --> orginal Chương 67 : Hổ rơi bình dương mạng có quý nhân --> orginal Chương 68 : Ngàn dặm xa xăm cố tri tha hương --> orginal Chương 69 : Hàn môn nữ mưu sinh nói --> orginal Chương 70 : Thiếp mua thiếp bán lang hữu tình tới --> orginal Chương 71 : Trước khi trọng tu duyên năm tháng tĩnh tốt --> orginal Chương 72 : Nhân duyên ngàn dặm tuần hoàn dần vào --> orginal Chương 73 : Hoàng thành nghi mây chưa cưới chưa gả --> orginal Chương 74 : Giai ngẫu thiên thành hỉ thước dựng/gác/cài/gài cầu --> orginal Chương 75 : Cuối cùng thành sát cơ họ hàng bốn phục --> orginal Chương 76 : Âm kém dương sai/lầm/nhầm lẫn mưa gió cùng thuyền --> orginal Chương 77 : Lại khó quay đầu tình duyên tận đứt --> orginal Chương 78 : Một năm đoàn viên băng thích trước ngại --> orginal Chương 79 : Đạn chỉ năm tháng tình chữ nào mổ --> orginal Chương 80 : Tơ hồng hỗn loạn trần thế ước chừng --> orginal Chương 81 : Chuyện tốt cuối cùng thành vui kết liền/ngay cả lý --> orginal Chương 82 : Hoa mở cũng đế tràn đầy tràn đầy đuổi vợ --> orginal Chương 83 : Phân hỗn loạn nhiễu tình vẻ sâu xa nhúc nhích --> orginal Chương 84 : Tình biết những gì lên một đi về phía mà sâu --> orginal Chương 85 : Vui con quân tử phúc lý tuy --> orginal Chương 86 : Cạn xanh lá la váy tấm lòng cha mẹ --> orginal Chương 87 : Lại về sự tích dĩ vãng kinh thành như giấc mơ --> orginal Chương 88 : Về kinh khi trước tay chân ân cừu --> orginal Chương 89 : Tình đầu ý hợp biết người biết bên trong --> orginal Chương 90 : Tình đầu ý hợp biết người biết bên trong --> orginal Chương 91 : Thế gia hào môn nàng dâu Tống gia --> orginal Chương 92 : Nước tới đất che đậy binh tới đem chắn --> orginal Chương 93 : Chợt ấm còn rét buốt hoàng cung dự tiệc --> orginal Chương 94 : Chợt ấm còn rét buốt hoàng cung dự tiệc --> orginal Chương 95 : Người quen cũ gặp lại chuyện vui lại tới --> orginal Chương 96 : Chuyện vui thành đống chị em gặp nhau --> orginal Chương 97 : Chuyện vui thành đống chị em gặp nhau --> orginal Chương 98 : Xin cưới cũng đế rất nhiều gả nhân duyên --> orginal Chương 99 : Xin cưới cũng đế rất nhiều gả nhân duyên --> orginal Chương 100 : Mạnh xoay dưa nhỏ năm vào cung --> orginal Chương 101 : Sát cơ bốn phục hiểu lầm khó giải --> orginal Chương 102 : Sát cơ bốn phục hiểu lầm khó giải --> orginal Chương 103 : Lại không có ngờ vực con nối dõi Lý gia --> orginal Chương 104 : Sóng lớn tươi đẹp xuân quang dâng trào --> orginal Chương 105 : Sóng lớn tươi đẹp xuân quang dâng trào --> orginal Chương 106 : Quyền thế càng đổi đợi thuộc về ngày --> orginal Chương 107 : Quyền thế càng đổi đợi thuộc về ngày --> orginal Chương 108 : Hồi kinh tế bụi trần đợi định --> orginal Chương 109 : Hồi kinh tế bụi trần đợi định --> orginal Chương 110 : Ác có ác báo tự thực quả --> orginal Chương 111 : Hạ Dạ tình trường mềm mại sáu tháng --> orginal Chương 112 : Hạ Dạ tình trường mềm mại sáu tháng --> orginal Chương 113 : Tình không biết sâu duy nguyện yên ổn --> orginal Chương 114 : Năm ấy cây đa tự do nở rộ --> orginal Chương 115 : Tận sở hữu của ta bảo vệ ngươi một đời --> orginal Chương 116 : Đại cục đã định tháng chạp ấm thu --> orginal Chương 117 : Đem rượu đông li khoái ý cuộc đời --> orginal Chương 118 : Nhỏ lờ mờ với dã lớn lờ mờ với thành phố --> orginal Chương 119 : Đỏ anh đào xanh lá chuối tây --> orginal Chương 120 : An bình chuyện vui uể oải chim thuộc về rừng --> orginal Chương 121 : Nổi hoa rơi định yên ả một đời --> orginal Chương 122 : Lần bên ngoài `Lý Tâm cho --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-01 22:07:00