Hắc Hoàng Hậu

Tống Tượng Bạch
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):


HắcHoàngHậulàtiểuthuyếtngôntìnhkinhđiểnmàTốngTượngBạchsángtácloạit ác phẩm,HắcHoàngHậunóilại:Điconđườngcủabảnthân,đểchongườikh ác khôngcóđườngcóthểđiKhinguy ê nbản(thuộcvềconđườngngươi|conđườngthuộcvềngươi),đãđứngl ê nngườikh ác,ngươin ê nlàmthếnào?LýThầnHữu:Đểchonàngđi,tabiếtbay╮(╯▽╰)╭! !
HắcHoàngHậulàtiểuthuyếtngôntìnhkinhđiểnmàTốngTượngBạchsángtácloạitácphẩm,HắcHoàngHậunóilại:Điconđườngcủabảnthân,đểchongườikháckhôngcóđườngcóthểđiKhinguyênbản(thuộcvềconđườngngươi|conđườngthuộcvềngươi),đãđứnglênngườikhác,ngươinênlàmthếnào?LýThầnHữu:Đểchonàngđi,tabiếtbay╮(╯▽╰)╭!!


Hắc Hoàng Hậu là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Tống Tượng Bạch sáng tác loại tác phẩm, Hắc Hoàng Hậu nói lại: Đi con đường của bản thân, để cho người khác không có đường có thể đi. Khi nguyên bản (thuộc về con đường ngươi | con đường thuộc về ngươi), đã đứng lên người khác, ngươi nên làm thế nào? Lý Thần Hữu: Để cho nàng đi, ta biết bay ╮(╯▽╰)╭! !


黑凰后是宋象白创作的经典言情小说类作品,黑凰后讲述了:走自己的路,让别人无路可走。当原本属于你的道路,已经站上了别人,你该怎么办?李神佑:让她走,我会飞╮(╯▽╰)╭!!

Chương 1 : Thần Hữu --> orginal Chương 2 : Đoạt vận --> orginal Chương 3 : Thánh hà --> orginal Chương 4 : Ngẩng đầu --> orginal Chương 5 : Trộm cướp --> orginal Chương 6 : Khối xương --> orginal Chương 7 : Lão Ba --> orginal Chương 8 : Hắc mã --> orginal Chương 9 : Trộm con nít --> orginal Chương 10 : Mã vương --> orginal Chương 11 : Có sữa --> orginal Chương 12 : Vòng tròn vòng tròn --> orginal Chương 13 : Tân hậu --> orginal Chương 14 : Thuần dưỡng --> orginal Chương 15 : Ngựa bệnh --> orginal Chương 16 : Thu dưỡng --> orginal Chương 17 : Ca ca --> orginal Chương 18 : Chữa bệnh --> orginal Chương 19 : Ngủ --> orginal Chương 20 : Nhìn xuyên bóng tối --> orginal Chương 21 : Giết người --> orginal Chương 22 : Trồng rau --> orginal Chương 23 : Cưỡi ngựa --> orginal Chương 24 : Đại đương gia --> orginal Chương 25 : Đỉnh thay --> orginal Chương 26 : Tách rời --> orginal Chương 27 : Người mới --> orginal Chương 28 : Bị thương --> orginal Chương 29 : Sống --> orginal Chương 30 : Thu hoạch --> orginal Chương 31 : 吡 ưng --> orginal Chương 32 : Phi lễ --> orginal Chương 33 : Cướp đoạt đồ ăn --> orginal Chương 34 : Quy củ của sơn trại --> orginal Chương 35 : Gia nhập tiếu đội --> orginal Chương 36 : Tiểu tặc --> orginal Chương 37 : Trao đổi --> orginal Chương 38 : Lăng ngược --> orginal Chương 39 : Ánh nắng --> orginal Chương 40 : Cứu người --> orginal Chương 41 : Qua mạng --> orginal Chương 42 : Bồ Tát --> orginal Chương 43 : Đại trạch --> orginal Chương 44 : Xem bệnh --> orginal Chương 45 : May mắn --> orginal Chương 46 : Không tin mạng --> orginal Chương 47 : Năm năm --> orginal Chương 48 : Tiểu đương gia --> orginal Chương 49 : Nữ đồng đọc sách --> orginal Chương 50 : Thôn Bạch Cốt mở hội --> orginal Chương 51 : Thôn dân hung tàn --> orginal Chương 52 : Chạy trốn thầy --> orginal Chương 53 : Tới --> orginal Chương 54 : Yêu tiên sinh nói dối --> orginal Chương 55 : Đời trước thiếu ngươi --> orginal Chương 56 : Quốc sư tủi thân/uất ức --> orginal Chương 57 : Bốn cái học sinh --> orginal Chương 58 : Lớp học --> orginal Chương 59 : Tính học --> orginal Chương 60 : Mộc Hưu ngày --> orginal Chương 61 : Chút --> orginal Chương 62 : Rất nhiều bí mật --> orginal Chương 63 : Đất đen thần bí --> orginal Chương 64 : Lần núi của cải --> orginal Chương 65 : Nữ nhân thầm mến --> orginal Chương 66 : Vào thành --> orginal Chương 67 : Nương tử cùng hồng bao --> orginal Chương 68 : Dựng hộ --> orginal Chương 69 : Vu hãm, thêm càng --> orginal Chương 70 : Thân học danh ngạch, ba nghìn chia sẻ thêm càng --> orginal Chương 71 : Hòa thượng đến, thứ hai càng --> orginal Chương 72 : Sơ gặp, thứ ba càng --> orginal Chương 73 : Phổ độ chúng sinh, canh thứ nhất --> orginal Chương 74 : Thần vứt, thứ hai càng --> orginal Chương 75 : Thôn Bạch Cốt thành lập --> orginal Chương 76 : Đao, thứ hai càng --> orginal Chương 77 : Thân thế mê, canh thứ nhất --> orginal Chương 78 : Đời này thiếu ngươi, thứ hai càng --> orginal Chương 79 : Đốn ngộ, canh thứ nhất --> orginal Chương 80 : Tổ tiên ta có bộ sách, thứ hai càng --> orginal Chương 81 : Tổ tiên còn có một quyển sách, canh thứ nhất --> orginal Chương 82 : Dệt nghiệp, thứ hai càng --> orginal Chương 83 : Thiếu niên thuần phác, canh thứ nhất --> orginal Chương 84 : Tiểu công chúa một ngày, chia sẻ bốn nghìn thêm càng --> orginal Chương 85 : Ngỗng ngỗng ngỗng, thứ ba càng --> orginal Chương 86 : Nhũ băng, canh thứ nhất --> orginal Chương 87 : Huyện lệnh đến, thứ hai càng --> orginal Chương 88 : Thưởng tuyết nấu trà --> orginal Chương 89 : Cứu mạng ân nhân nhỏ --> orginal Chương 90 : Sơn trại một ngày dạo chơi --> orginal Chương 91 : Phưởng chức nữ công --> orginal Chương 92 : Chuộc tù --> orginal Chương 93 : Đưa người --> orginal Chương 94 : Thiên đường có chăn --> orginal Chương 95 : Ta nghĩ cưỡi ngựa --> orginal Chương 96 : Nhân gian bốn tháng ngày --> orginal Chương 97 : Dưới Man Hoang --> orginal Chương 98 : Chợ phiên xương trắng --> orginal Chương 99 : Thiếu niên lịch hiểm nhớ --> orginal Chương 100 : Dưới tàng cây đánh cờ --> orginal Chương 101 : Thiếu dưới tiền đánh bạc --> orginal Chương 102 : Kinh Quân đến, thêm càng --> orginal Chương 103 : Thần Hữu làm chủ --> orginal Chương 104 : Biên quan cáo gấp --> orginal Chương 105 : Chúng ta là giặc cướp, thêm càng --> orginal Chương 106 : Phó chết --> orginal Chương 107 : Nương tử quân --> orginal Chương 108 : Vì cái gì,? --> orginal Chương 109 : Thân Hoàng 瑥 chấp thuận --> orginal Chương 110 : Hôm nay mất một thành, ngày mai mất một nước --> orginal Chương 111 : Lửa dục phượng hoàng --> orginal Chương 112 : Triều đình gió mây --> orginal Chương 113 : Chiến --> orginal Chương 114 : Thắng --> orginal Chương 115 : Kinh sau có thai --> orginal Chương 116 : Thảo nguyên Man Hoang kỉ nguyên mới --> orginal Chương 117 : Phổ ngày cùng khánh --> orginal Chương 118 : Ngươi còn không hiểu thích --> orginal Chương 119 : Thân phận của tiểu hòa thượng --> orginal Chương 120 : Minh Hà tri phủ --> orginal Chương 121 : Mang trên cha mặc --> orginal Chương 122 : Lãnh đạo mới tới --> orginal Chương 123 : Đưa tin --> orginal Chương 124 : Tha hương gặp lão tổ --> orginal Chương 125 : Thiên cơ không thể tiết lộ --> orginal Chương 126 : Quyết định --> orginal Chương 127 : Rời khỏi Man Hoang --> orginal Chương 128 : Chỉ cầu một lòng người --> orginal Chương 129 : Kỳ ngộ sa mạc --> orginal Chương 130 : Gặp được giặc cướp đồng hành --> orginal Chương 131 : Truyền thuyết Tàng Bảo Đồ --> orginal Chương 132 : Truyền thuyết thiếu hiệp áo trắng --> orginal Chương 133 : Bạch tên béo --> orginal Chương 134 : Gặp gỡ thiếu hiệp áo trắng --> orginal Chương 135 : Nghiêng nước nghiêng thành --> orginal Chương 136 : Dự bị ban --> orginal Chương 137 : Tựa như từng biết nhau én quay về --> orginal Chương 138 : Tiểu hòa thượng trộm học --> orginal Chương 139 : Bò thiếu niên của tường thành --> orginal Chương 140 : Kia hoa có độc --> orginal Chương 141 : Không thích --> orginal Chương 142 : Nhà có ngoan đồng --> orginal Chương 143 : Lạc gia lên cửa --> orginal Chương 144 : Quốc sư là tiên sinh nhà ta --> orginal Chương 145 : Ai là tên ngốc --> orginal Chương 146 : Hoàng tử hàng lâm --> orginal Chương 147 : Thành toàn --> orginal Chương 148 : Ta chị gái thật đau --> orginal Chương 149 : Trẫm không phải hoàng thượng --> orginal Chương 150 : Lạc phu nhân --> orginal Chương 151 : Tin đồn nhảm --> orginal Chương 152 : Ta muốn khi quan --> orginal Chương 153 : Long Uyên --> orginal Chương 154 : A di đà phật --> orginal Chương 155 : Tiến vào trăn núi --> orginal Chương 156 : Bạch nương tử --> orginal Chương 157 : Nhà mới --> orginal Chương 158 : Sự cảnh cáo của đám ca ca --> orginal Chương 159 : Sai/lầm/nhầm lẫn đừng chữ rất nhiều tin --> orginal Chương 160 : Đám hoàng tử ngày thường --> orginal Chương 161 : Điều ban --> orginal Chương 162 : Ân Hùng quay về --> orginal Chương 163 : Biến hoá nhỏ --> orginal Chương 164 : Mở học ngày --> orginal Chương 165 : Chia ký túc xá --> orginal Chương 166 : Tương ước chừng --> orginal Chương 167 : Ta có ba cái ca ca --> orginal Chương 168 : Ta bỏ bạn là hùng hài tử --> orginal Chương 169 : Ăn cơm không muốn tiền Thân Học Cung --> orginal Chương 170 : Lên cửa bái phỏng --> orginal Chương 171 : Bi thương lại gặp --> orginal Chương 172 : Hoàng thượng giá đáo --> orginal Chương 173 : Thầy trò chống chọi --> orginal Chương 174 : Thân Hoàng 瑥 yêu đương --> orginal Chương 175 : Cửu ca --> orginal Chương 176 : Hận không hận --> orginal Chương 177 : Trong ngoài không một A Lộc --> orginal Chương 178 : Mở học hạ mã uy --> orginal Chương 179 : Kỳ ngộ mộng huyễn Tào Cửu nhớ --> orginal Chương 180 : Rút ra cỏ --> orginal Chương 181 : Quân tử động thủ --> orginal Chương 182 : Tự mình giới thiệu --> orginal Chương 183 : Quốc sư về cung --> orginal Chương 184 : Phá dỡ lễ vật --> orginal Chương 185 : Quốc sư điện hai cái quốc sư --> orginal Chương 186 : Vương đại quan nhân --> orginal Chương 187 : Quân tử không nhúc nhích miệng --> orginal Chương 188 : Lớp học dập dờn của xuân tâm --> orginal Chương 189 : Hốc cây của Ân Hùng --> orginal Chương 190 : Đáng thương a thiếu niên --> orginal Chương 191 : Bí sử trong cung?? --> orginal Chương 192 : Kì phúc đại điển --> orginal Chương 193 : A Sửu --> orginal Chương 194 : Ta gọi Thần Hữu --> orginal Chương 195 : Nát bét đầu gỗ --> orginal Chương 196 : Nhiều người đi ra --> orginal Chương 197 : Phong nguyệt lầu lý giải một cái --> orginal Chương 198 : Hoàng cung hỏa thực --> orginal Chương 199 : Lời thề của Trọng Yên --> orginal Chương 200 : Chải tóc --> orginal Chương 201 : Mộ nhan lầu --> orginal Chương 202 : Ngửi mùi mà tới --> orginal Chương 203 : Nhất là phong lưu thiếu niên --> orginal Chương 204 : Hiệp kỹ gặp gỡ hiệu trưởng --> orginal Chương 205 : Vén em gái đạt người --> orginal Chương 206 : Không phải hát cho ngươi nghe ca --> orginal Chương 207 : Ca ca đến --> orginal Chương 208 : Không phải người của mệnh trời --> orginal Chương 209 : Trừng phạt --> orginal Chương 210 : Đọc sách --> orginal Chương 211 : Nữ mũ --> orginal Chương 212 : Đưa hoa --> orginal Chương 213 : Chân tướng sau lưng chân tướng --> orginal Chương 214 : Sự chuẩn bị của khoa khảo --> orginal Chương 215 : Tương ước chừng miếu Thiên Nhân --> orginal Chương 216 : Mê luyến --> orginal Chương 217 : Rừng mai --> orginal Chương 218 : Ta không hối hận --> orginal Chương 219 : Vỗ choáng một cái Bồ Tát --> orginal Chương 220 : Không phật châu tồn tại, không người tồn tại --> orginal Chương 221 : Hòa thượng ghê tởm --> orginal Chương 222 : Ân khoa kiểm tra --> orginal Chương 223 : Nữ đặt xuống mũ --> orginal Chương 224 : Tháng đỏ --> orginal Chương 225 : Năm ấy bảng vàng ngươi đề tên --> orginal Chương 226 : Đẹp nhất lúc, sát vai mà qua --> orginal Chương 227 : Thấy vô lượng --> orginal Chương 228 : Cha con khúc mắc --> orginal Chương 229 : Ra cửa vợ chồng trung niên du ngoạn --> orginal Chương 230 : Thân Học Cung lại gặp --> orginal Chương 231 : Hòa thượng nuôi dưỡng phật --> orginal Chương 232 : Vào thành --> orginal Chương 233 : Lả tả công chúa --> orginal Chương 234 : Nhà sách --> orginal Chương 235 : Hoa, váy đỏ, đao --> orginal Chương 236 : Sắc nước hương trời --> orginal Chương 237 : Công chúa thấy Thần Hữu --> orginal Chương 238 : Bên hoa Hải Đường cái bóng --> orginal Chương 239 : Thiên hạ mỹ nhân thứ nhất --> orginal Chương 240 : Ta muốn giết hắn, hắn giống như ta --> orginal Chương 241 : Vấn đề cửa Thân Học Cung --> orginal Chương 242 : Thích hợp giết người ngày xuân --> orginal Chương 243 : Lấy xuống hạt châu --> orginal Chương 244 : Ngươi hoa, rơi xuống --> orginal Chương 245 : Thực tập học trò nhỏ quan trường ba năm --> orginal Chương 246 : Cửa ải ta chuyện gì --> orginal Chương 247 : Lạc Phi --> orginal Chương 248 : Cung đồ --> orginal Chương 249 : Một cái béo kỹ người --> orginal Chương 250 : Mạng tướng mặt tốt --> orginal Chương 251 : Chúng ta về nhà --> orginal Chương 252 : Yêu liên --> orginal Chương 253 : Thân Hoàng tự ti của nội tâm --> orginal Chương 254 : Phò mã --> orginal Chương 255 : Biến cố của Kinh Quốc --> orginal Chương 256 : Thiên hạ mưa --> orginal Chương 257 : Địa đạo bên trong hoàng cung --> orginal Chương 258 : Đêm mưa bầu bạn --> orginal Chương 259 : Tiểu hoàng tử rất xấu xí --> orginal Chương 260 : Quốc sư điện sau giờ ngọ --> orginal Chương 261 : Sự sinh hoạt của hoàng cung --> orginal Chương 262 : Luân hồi nhân quả --> orginal Chương 263 : Lý Bình An thuộc về thuộc --> orginal Chương 264 : Tiểu hoàng tử mới nuôi nấng người --> orginal Chương 265 : Ngự Lâm Quân --> orginal Chương 266 : Hạ mã uy --> orginal Chương 267 : Cùng Hữu ca giống nhau --> orginal Chương 268 : Đế hậu hỏi đáp --> orginal Chương 269 : Tiểu hoàng tử khải Mông tiên sinh --> orginal Chương 270 : Sự tranh cãi của Chiêu Hòa Cung --> orginal Chương 271 : Học có được hay không không có cái gọi là --> orginal Chương 272 : Thư của hy Quốc --> orginal Chương 273 : Dạ hội --> orginal Chương 274 : Không tính chuyện chuyện nhỏ --> orginal Chương 275 : Cáo biệt --> orginal Chương 276 : Tiểu hoàng tử thứ nhất giờ học --> orginal Chương 277 : Nhận đứa bé thả học Lạc Phi --> orginal Chương 278 : Không bằng giết --> orginal Chương 279 : Thánh miếu hương khói --> orginal Chương 280 : Còn sách --> orginal Chương 281 : Gặp lại --> orginal Chương 282 : Sự sầu lo của Hạ quý nhân --> orginal Chương 283 : Ra học tử của cổng trường --> orginal Chương 284 : Công chúa muốn cùng trâm cài --> orginal Chương 285 : Man Hoang tới cỏ khí thiếu niên --> orginal Chương 286 : Ca ca không ở ngày của nhà --> orginal Chương 287 : Ngược lại chính là ăn cơm --> orginal Chương 288 : Bàn đát không lợi hại, không hiểu tiểu Ngũ của phong tình --> orginal Chương 289 : Ta tới cứu lũ --> orginal Chương 290 : Tên thiếu niên dưới Dương Thiên --> orginal Chương 291 : Ta muốn đi ngủ --> orginal Chương 292 : Ngươi thế nào đến --> orginal Chương 293 : Sự triệu kiến của Tiểu Chiêu Hậu --> orginal Chương 294 : Thay thế bọn họ bầu bạn ngươi --> orginal Chương 295 : Chuyện xấu bên trong hoàng cung --> orginal Chương 296 : Cùng công chúa đánh lộn --> orginal Chương 297 : Sự sinh hoạt hoàng tử Kinh Quốc --> orginal Chương 298 : Ngươi là cô gái --> orginal Chương 299 : Cùng trâm cài lễ --> orginal Chương 300 : Dưới đáy cái bàn giấu cái rương --> orginal Chương 301 : Trọng lượng --> orginal Chương 302 : Mùi vị của máu, mùi vị của nhà --> orginal Chương 303 : Thu sau --> orginal Chương 304 : Đêm nửa mà người quần áo đen tới --> orginal Chương 305 : Bánh ngọt, nữ sắc, hoàng tử --> orginal Chương 306 : Dưới tường Hy Hòa Cung --> orginal Chương 307 : Trộm người --> orginal Chương 308 : Vào triều --> orginal Chương 309 : Ngươi là một cái chó --> orginal Chương 310 : Mười vạn đại quân, tĩnh đợi tốt âm --> orginal Chương 311 : Ngươi thích ta thử xem --> orginal Chương 312 : Tiếng vang của Triều Đường --> orginal Chương 313 : Đánh cờ --> orginal Chương 314 : Không thể nào thích --> orginal Chương 315 : Nàng vì nàng chải tóc --> orginal Chương 316 : Một đêm kia lửa lớn --> orginal Chương 317 : Hoàng hậu là cái tham ăn --> orginal Chương 318 : Gió núi trên Phượng Hoàng sơn dã dương --> orginal Chương 319 : Từ gia có phi --> orginal Chương 320 : Lả tả công chúa cùng Ân phu nhân --> orginal Chương 321 : Dân phong của hy Quốc --> orginal Chương 322 : Thì ra | vốn như vậy --> orginal Chương 323 : Giảng đạo lý chết cần tiền --> orginal Chương 324 : Tập quán làm một cái hoàng tử --> orginal Chương 325 : Không phải thành của chúng ta --> orginal Chương 326 : Một viên trâu ép đường --> orginal Chương 327 : Một lần cãi lộn --> orginal Chương 328 : Một trận tai nạn --> orginal Chương 329 : Tàng Bảo Đồ hy Quốc --> orginal Chương 330 : Thuốc cùng kiếm --> orginal Chương 331 : Sông ngầm dưới hoàng cung --> orginal Chương 332 : Hoàng hậu côi --> orginal Chương 333 : Ngươi có bệnh --> orginal Chương 334 : Ta nói cho ngươi một cái bí mật --> orginal Chương 335 : Ta có thuốc --> orginal Chương 336 : Hôm nay đưa tìm, ngày mai đưa hoàng --> orginal Chương 337 : Chỉ có một viên thuốc --> orginal Chương 338 : Đại đạo dương mưu --> orginal Chương 339 : Cả nhà đều là tên ngốc --> orginal Chương 340 : Bức cung --> orginal Chương 341 : Ta muốn khi hoàng đế làm thế nào --> orginal Chương 342 : Bọ ngựa khi xe thiếu niên Kinh Quốc --> orginal Chương 343 : Cưới con gái ta sao? Không cưới --> orginal Chương 344 : Ta thăm dò ra bên ngoài cửa sổ liền nhìn thấy ngươi --> orginal Chương 345 : Trước muốn cưới thân --> orginal Chương 346 : Có binh liền có hết thảy --> orginal Chương 347 : Trong lầu ngôi sao hái ngôi sao --> orginal Chương 348 : Giữ lại qua học hoàng tử hy Quốc --> orginal Chương 349 : Cùng nhau trị quốc --> orginal Chương 350 : Ăn xong lại đi --> orginal Chương 351 : Hoàng hậu cùng hoàng hậu uống trà --> orginal Chương 352 : Một hồi lớn rượu --> orginal Chương 353 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 354 : Sông lớn tây đi --> orginal Chương 355 : Thuộc về đi tới này --> orginal Chương 356 : Một khúc giao buổi vui --> orginal Chương 357 : Cứu người lòng --> orginal Chương 358 : Đại quân của Thân Quốc --> orginal Chương 359 : Cắm chốt --> orginal Chương 360 : Man Hoang có mảnh rừng --> orginal Chương 361 : Nhân gian rất lớn, không ngừng trước mắt --> orginal Chương 362 : Bên trong Man Hoang có cái hồ --> orginal Chương 363 : Nam nước đỏ đậu --> orginal Chương 364 : Đừng cưới bé gái thích khóc --> orginal Chương 365 : Hàm Ngư hạnh phúc --> orginal Chương 366 : Không muốn ly biệt cáo biệt --> orginal Chương 367 : Dưới thành khóc lớn thiếu niên --> orginal Chương 368 : Đưa quân ngàn dặm --> orginal Chương 369 : Trước đại quân gặp lại --> orginal Chương 370 : Đưa tay ra --> orginal Chương 371 : Một cái sự tuyệt vọng của cô gái cùng dã ngó --> orginal Chương 372 : Cứu lũ Lộc tiên sinh đại phu --> orginal Chương 373 : Kinh Quốc ngay thẳng người --> orginal Chương 374 : Bóng đêm thật đẹp, người cũng thật đẹp --> orginal Chương 375 : Không ái nữ màu Hoàng Tử Vân --> orginal Chương 376 : Cầu thân --> orginal Chương 377 : Từ trước có một cái nhà gỗ nhỏ --> orginal Chương 378 : Vì ngươi mà quay về --> orginal Chương 379 : Thay công chúa ra gả --> orginal Chương 380 : Họ Lý --> orginal Chương 381 : Thiên hạ không nghe tên công chúa --> orginal Chương 382 : Vì bản thân cầu hôn --> orginal Chương 383 : Không có trưởng thành liền già rồi Thân Hoàng --> orginal Chương 384 : Hắn là một cái mỹ nhân --> orginal Chương 385 : Trời tuyết thích hợp ăn nồi thịt dê --> orginal Chương 386 : Cái điên của kẻ điên ngữ --> orginal Chương 387 : Sự thỉnh cầu của Ân Hùng --> orginal Chương 388 : Sau lưng có đem kiếm công chúa --> orginal Chương 389 : Đứng đầu bá quan cùng thánh hiền --> orginal Chương 390 : Của Thần Hữu công chúa lần đầu tiên sáng tương --> orginal Chương 391 : Gặp lại cùng cửa sổ --> orginal Chương 392 : Màn đêm rơi --> orginal Chương 393 : Một cây côn --> orginal Chương 394 : Nghe đồn cùng thực tế --> orginal Chương 395 : Tu dưỡng của một cái gian thần --> orginal Chương 396 : Hôn lễ của Khô Mộc Xuân --> orginal Chương 397 : Ngươi làm thơ, ta nuôi dưỡng nhà --> orginal Chương 398 : Trở thành sự sinh hoạt vụn vặt của công chúa --> orginal Chương 399 : Trở thành sự sinh hoạt đặc sắc của công chúa --> orginal Chương 400 : Trở thành sự sinh hoạt của Hi Hoàng --> orginal Chương 401 : Thân Hoàng ma giật mình --> orginal Chương 402 : Bình Thuỷ thành tin dữ --> orginal Chương 403 : Thân Học Cung chết non --> orginal Chương 404 : Không thể phó chết, muốn sống --> orginal Chương 405 : Chúng ta hẳn chết trước --> orginal Chương 406 : Lộ ra công chúa của dấu vết --> orginal Chương 407 : Tu dưỡng của một cái công chúa --> orginal Chương 408 : Tự tay giết chết ta --> orginal Chương 409 : Người quần áo đen bố thí, tam tiểu thư của mặt dài --> orginal Chương 410 : Đau --> orginal Chương 411 : Ở lại Thân Học Cung --> orginal Chương 412 : Hòa thượng lần đầu tiên uống rượu --> orginal Chương 413 : Nam tử Kinh Quốc thích khóc --> orginal Chương 414 : Sống, tiếp tục đọc sách --> orginal Chương 415 : Đưa ngươi ra gả --> orginal Chương 416 : Thượng thư gả cháu gái --> orginal Chương 417 : Chờ ngươi quay về --> orginal Chương 418 : Chị gái --> orginal Chương 419 : Để cho ta gả người đi --> orginal Chương 420 : Một viên đứt cây --> orginal Chương 421 : Phật chủ đáp án --> orginal Chương 422 : Con gái ta vì sao, không thể vì hoàng --> orginal Chương 423 : Cái chết của Hạ quý nhân --> orginal Chương 424 : Coi bói quốc vận --> orginal Chương 425 : Hạo kiếp của tất cả mọi người --> orginal Chương 426 : Không kịp thích một người --> orginal Chương 427 : Thuyền đội --> orginal Chương 428 : Sự quyết định của thái thượng hoàng --> orginal Chương 429 : Ngự điều khiển thân chinh --> orginal Chương 430 : Được thuyền --> orginal Chương 431 : Man Hoang của đám thư sinh --> orginal Chương 432 : Hậu cung gió mây --> orginal Chương 433 : Mở thành công bố --> orginal Chương 434 : Lý Bình An cùng hai cái nhỏ làm --> orginal Chương 435 : Môi hở răng lạnh --> orginal Chương 436 : Cố chấp --> orginal Chương 437 : Đêm khuya đi lại --> orginal Chương 438 : Tro nguyên trấn đêm --> orginal Chương 439 : Tiểu Chiêu Hậu bị thương --> orginal Chương 440 : Dựng thái tử --> orginal Chương 441 : Cùng nhau ăn cơm --> orginal Chương 442 : Hoàng Tử Vân lữ trình đường đi --> orginal Chương 443 : Thân Hoàng 瑥 cáo biệt --> orginal Chương 444 : Cách cung --> orginal Chương 445 : Ám sát --> orginal Chương 446 : Ai là hung thủ --> orginal Chương 447 : Giết người lòng --> orginal Chương 448 : Lầm thương --> orginal Chương 449 : Lý Thần Hữu đáng sợ --> orginal Chương 450 : Không có lớn thiện, chỉ có trước mắt --> orginal Chương 451 : Nàng chỉ là một cái bé gái nhỏ --> orginal Chương 452 : Sự buồn rầu của tân hoàng hy Quốc --> orginal Chương 453 : Dòng người --> orginal Chương 454 : Luân hồi --> orginal Chương 455 : Niên thiếu sùng bái Lý Y Nhân, năm dài vừa biết Lý Thần Hữu --> orginal Chương 456 : Hoàng Tử Vân gặp gỡ tân hoàng hy --> orginal Chương 457 : Man Hoang mới --> orginal Chương 458 : Người quen cũ trên núi xương trắng --> orginal Chương 459 : Chuẩn bị gả --> orginal Chương 460 : Nghe nói ngươi muốn ra gả --> orginal Chương 461 : Tắm rửa --> orginal Chương 462 : Mặc bé gái của áo cưới --> orginal Chương 463 : Bầu bạn gả lão già --> orginal Chương 464 : Sau khi lớn lên, ngươi liền thành hắn --> orginal Chương 465 : Mèo cùng mặt --> orginal Chương 466 : Chờ đợi --> orginal Chương 467 : Đại địch khi trước --> orginal Chương 468 : Ba nước sơ sẽ --> orginal Chương 469 : Một chạm tức phát --> orginal Chương 470 : Đại quân rời đi --> orginal Chương 471 : Đón dâu --> orginal Chương 472 : Ngươi Hữu ca khát không khát --> orginal Chương 473 : Nam hạ --> orginal Chương 474 : Tân hậu hy Quốc --> orginal Chương 475 : Nhà thường bên trong ngắn tỏi cánh --> orginal Chương 476 : Nhân tính ác thiện --> orginal Chương 477 : A vinh chết --> orginal Chương 478 : Đêm dài --> orginal Chương 479 : Sự tươi mới dưới đáy ánh nắng chuyện --> orginal Chương 480 : Thái tử bình an --> orginal Chương 481 : Đường dấm cầu vồng điêu --> orginal Chương 482 : Thuộc về rừng chim ấu --> orginal Chương 483 : Sóng lớn đào cát --> orginal Chương 484 : Tai nạn hàng lâm --> orginal Chương 485 : Hai cái công chúa --> orginal Chương 486 : Nghi ngờ a mưu sát hết thảy --> orginal Chương 487 : Cái chết của Lô Sinh Hạo --> orginal Chương 488 : Cùng nhau tắm rửa --> orginal Chương 489 : Một vào Cung môn --> orginal Chương 490 : Bên trong tường thành thật sâu --> orginal Chương 491 : Sau khi đại điển --> orginal Chương 492 : Trưởng thành về sau --> orginal Chương 493 : Ta không yêu/không thương/không thích ngươi --> orginal Chương 494 : Người một nhà --> orginal Chương 495 : Dồn chết Thái Hậu --> orginal Chương 496 : Nhị thúc an tốt --> orginal Chương 497 : Nửa đêm tư sẽ --> orginal Chương 498 : Phượng tới điện --> orginal Chương 499 : Dài tin, tình đường --> orginal Chương 500 : Nghĩ cố gắng một chút --> orginal Chương 501 : Đế hậu cùng hướng --> orginal Chương 502 : Phu nhân thứ nhất --> orginal Chương 503 : Vườn hoa bí mật của Hi Hoàng --> orginal Chương 504 : Kinh Quốc té ngã đại tái --> orginal Chương 505 : Hôn lễ của Y Nhân --> orginal Chương 506 : Ta nghĩ ăn no --> orginal Chương 507 : Hận không được --> orginal Chương 508 : Cam như mật --> orginal Chương 509 : Chân phật --> orginal Chương 510 : Thiên hạ thứ ba --> orginal Chương 511 : Lạc Nữ tóc trắng mũ --> orginal Chương 512 : Trăm hoa tiệc --> orginal Chương 513 : Ta hoa mở tới trăm hoa giết --> orginal Chương 514 : Thái tử phi --> orginal Chương 515 : Không nhấn kịch bản ra bài --> orginal Chương 516 : Vương Như Ý quyền thần --> orginal Chương 517 : Can thiệp hậu cung --> orginal Chương 518 : Đánh cuộc --> orginal Chương 519 : Ngày không có tình, người cũng vô tình --> orginal Chương 520 : Hoàng cung cũng không có lương thực dư thừa --> orginal Chương 521 : Tên ngốc cùng chiến tranh --> orginal Chương 522 : Phải cẩn thận --> orginal Chương 523 : Ngày rất chậm --> orginal Chương 524 : Binh dưới Lâm thành --> orginal Chương 525 : Sự tranh cãi của ngự thư phòng --> orginal Chương 526 : Sự dự đoán của Ân Khắc Châu --> orginal Chương 527 : Một ngày công phá hai thành --> orginal Chương 528 : Ngự Hoa Viên đuổi hoàng đồ --> orginal Chương 529 : Liễu nhi thành --> orginal Chương 530 : Lão tử yêu yêu con --> orginal Chương 531 : Mạnh bướm vũ đạo --> orginal Chương 532 : Gặp nguy hiểm --> orginal Chương 533 : Nội loạn --> orginal Chương 534 : Chúng Sinh Bình chờ --> orginal Chương 535 : Bên trong rừng rậm bí mật --> orginal Chương 536 : Xanh viện --> orginal Chương 537 : Giết hết người trong thiên hạ --> orginal Chương 538 : Mất nước quân --> orginal Chương 539 : Thêu nữ đi ra thì --> orginal Chương 540 : Gà chó không yên --> orginal Chương 541 : Ngươi có thể chết đi, ta không thể --> orginal Chương 542 : Dơi bộ lạc --> orginal Chương 543 : Thân Hoàng thân chết --> orginal Chương 544 : Khô Mộc hổ, chiêu phúc --> orginal Chương 545 : Đào vong đêm --> orginal Chương 546 : Phá nước --> orginal Chương 547 : Huynh đệ lại gặp --> orginal Chương 548 : Tang quyền nhục nước --> orginal Chương 549 : Cái kia quỷ cô gái giống như vậy --> orginal Chương 550 : Hai phần thiên hạ --> orginal Chương 551 : Ca ca tới nhận ta --> orginal Chương 552 : Hi Hoàng nổi nóng --> orginal Chương 553 : Hôn lễ của Lý Bình An --> orginal Chương 554 : Lạc Phi tới --> orginal Chương 555 : Đại hôn đêm --> orginal Chương 556 : Bên trong hoàng cung có một mảnh trúc xanh rừng --> orginal Chương 557 : Thần Hữu ra oai --> orginal Chương 558 : Dựng thu một trận tuyết --> orginal Chương 559 : Kinh Quốc lớn tai họa --> orginal Chương 560 : Cùng nhau qua ngày --> orginal Chương 561 : Tìm kiếm chân tướng --> orginal Chương 562 : Chân tướng mà ngươi muốn biết --> orginal Chương 563 : Chuyện xấu hậu cung --> orginal Chương 564 : Thuộc về nhà --> orginal Chương 565 : Cùng giường cộng gối --> orginal Chương 566 : Đoạn tuyệt sách --> orginal Chương 567 : Lên múa làm thanh ảnh --> orginal Chương 568 : Tướng quân quay về --> orginal Chương 569 : Một nhà đoàn tụ --> orginal Chương 570 : Ai đang xuống cờ, ai là con cờ --> orginal Chương 571 : Kinh Quân chết non --> orginal Chương 572 : Cái chết của Khô Mộc Trường Cư --> orginal Chương 573 : Trẫm nếu sống --> orginal Chương 574 : Bị thương sói --> orginal Chương 575 : Một trận hôn lễ thông thường --> orginal Chương 576 : Đi không đến ốc đảo --> orginal Chương 577 : Ta sắp chết --> orginal Chương 578 : Nhất giống như a mỏng cô gái --> orginal Chương 579 : Sự đàm phán trên núi xương trắng --> orginal Chương 580 : Ân Khắc Châu ngư ông --> orginal Chương 581 : Mất mát thảm trọng --> orginal Chương 582 : Chờ trời sáng --> orginal Chương 583 : Nhận ngươi về nhà --> orginal Chương 584 : Đơn hàng hồi môn --> orginal Chương 585 : Thiên tướng đại loạn, nhi nữ tình đứt --> orginal Chương 586 : Các thiếu niên nam hạ --> orginal Chương 587 : Ta cưỡi ngựa trắng tới --> orginal Chương 588 : Mỹ nhân thịnh thế --> orginal Chương 589 : Lên núi --> orginal Chương 590 : Trên núi --> orginal Chương 591 : Tin vỉa hè --> orginal Chương 592 : Phỉ ngữ --> orginal Chương 593 : Nên ra tay liền ra tay --> orginal Chương 594 : Hữu ca, ta ngươi rất thích --> orginal Chương 595 : Rộng nạp hậu cung --> orginal Chương 596 : Tảo triều sóng gió --> orginal Chương 597 : Xem sai rồi --> orginal Chương 598 : Mặt trời chiều giết người --> orginal Chương 599 : Kẻ giết người --> orginal Chương 600 : Trở lại hoàng lăng --> orginal Chương 601 : Kinh Hoàng chết non --> orginal Chương 602 : Lưu lại --> orginal Chương 603 : Kỳ quặc --> orginal Chương 604 : Cuối cùng gặp lại --> orginal Chương 605 : Có cần ăn đường --> orginal Chương 606 : Lả tả cái chết của công chúa --> orginal Chương 607 : Khó sinh --> orginal Chương 608 : Hướng về phía yêu mà sinh --> orginal Chương 609 : Chúng ta sinh một cái đứa bé đi --> orginal Chương 610 : Bình thản mà ban đêm ấm áp --> orginal Chương 611 : Ta chờ ngươi sẵn lòng --> orginal Chương 612 : Lần nữa ngự điều khiển thân chinh --> orginal Chương 613 : Chờ ta trở về --> orginal Chương 614 : Ngự điều khiển thân chinh sau --> orginal Chương 615 : Thế nào rồi --> orginal Chương 616 : Trăng tròn rượu cùng cái chết của nhị gia tin --> orginal Chương 617 : Có hậu không có sau --> orginal Chương 618 : Tin tức --> orginal Chương 619 : Hoàng hậu cùng Thái Hậu --> orginal Chương 620 : Yêu sau --> orginal Chương 621 : Giết cửu tộc --> orginal Chương 622 : Chiến tới --> orginal Chương 623 : Lên binh --> orginal Chương 624 : Lóc từng miếng thịt, có thể thành phật hay không --> orginal Chương 625 : Núi sông --> orginal Chương 626 : Hắn trở về --> orginal Chương 627 : Hoàng hậu quay về --> orginal Chương 628 : Cầu kiến --> orginal Chương 629 : Trà lạnh --> orginal Chương 630 : Cùng nói --> orginal Chương 631 : Không có phòng tròn --> orginal Chương 632 : Lần nữa yêu một người cần bao lâu --> orginal Chương 633 : Lộc Ca quay về --> orginal Chương 634 : Trôi đi --> orginal Chương 635 : Triều hội cùng tang lễ --> orginal Chương 636 : Mời cách --> orginal Chương 637 : Chiến bại --> orginal Chương 638 : Từng giọt núi --> orginal Chương 639 : Hoảng --> orginal Chương 640 : Nghị sau --> orginal Chương 641 : Cáo biệt đi đi qua --> orginal Chương 642 : Không có nhà có thể về tăng nhân --> orginal Chương 643 : Đứa bé may mắn --> orginal Chương 644 : Chiến hỏa đến --> orginal Chương 645 : Rút lui rèm mà chữa trị --> orginal Chương 646 : Vừa chiến bên/vừa trưởng thành --> orginal Chương 647 : Chạy trốn khó đến Man Hoang --> orginal Chương 648 : Cuối cùng một đường giờ học --> orginal Chương 649 : Ai là hậu cung chi chủ --> orginal Chương 650 : Cô gái thiên hạ chia hai loại --> orginal Chương 651 : Không cho phép cùng ta đoạt --> orginal Chương 652 : Sự náo nhiệt của hậu cung --> orginal Chương 653 : Mộ nhan lầu lại được --> orginal Chương 654 : Từng bước xâm chiếm --> orginal Chương 655 : Thái độ của hoàng hậu --> orginal Chương 656 : Lần đầu chạm trán --> orginal Chương 657 : Đi hay không --> orginal Chương 658 : Đêm xông hoàng cung --> orginal Chương 659 : Bắt sống --> orginal Chương 660 : Đêm nói --> orginal Chương 661 : Nhà trời đất nước --> orginal Chương 662 : Giáo trường duyệt binh --> orginal Chương 663 : Lửa đốt Kinh Quốc --> orginal Chương 664 : Biến mất cùng trở về --> orginal Chương 665 : Huynh trưởng của Uyển Quý Phi --> orginal Chương 666 : Ôn dịch --> orginal Chương 667 : Thiên hạ là một bức đồ --> orginal Chương 668 : Thế cục --> orginal Chương 669 : Hắn sẽ ở đây chờ --> orginal Chương 670 : Khinh nhờn --> orginal Chương 671 : Ai là vò --> orginal Chương 672 : Vây thành --> orginal Chương 673 : Giết chết ngươi công bằng sao --> orginal Chương 674 : Dẫn đường lá đầu phụ --> orginal Chương 675 : Hậu cung bị vứt bỏ --> orginal Chương 676 : Nước nấu Thái Hậu --> orginal Chương 677 : Ai phải đầu hàng --> orginal Chương 678 : Chết tin truyền tới --> orginal Chương 679 : Lần nữa tỉnh lại --> orginal Chương 680 : Huynh trưởng --> orginal Chương 681 : Đêm tối đến --> orginal Chương 682 : Hắn tỉnh rồi --> orginal Chương 683 : Một nửa binh phù --> orginal Chương 684 : Vì nước mà chiến, một đem nồi xẻng --> orginal Chương 685 : Nước mắt là vũ khí của ngươi, là máu của ta --> orginal Chương 686 : Đi theo --> orginal Chương 687 : Đứa bé của ta ném --> orginal Chương 688 : Năm chiếc thuyền --> orginal Chương 689 : Đại nạn lâm đầu --> orginal Chương 690 : Hoàng đế thay phiên làm --> orginal Chương 691 : Dưới đáy ánh nắng không có tươi mới chuyện --> orginal Chương 692 : Ngươi ra nắm đấm, ta ra vải --> orginal Chương 693 : Chiêu chiêu --> orginal Chương 694 : Đàm phán --> orginal Chương 695 : Tinh thần Man Hoang --> orginal Chương 696 : Ta là tới cầm binh phù --> orginal Chương 697 : Thật dài mơ --> orginal Chương 698 : Đây chính là hiện thực --> orginal Chương 699 : Mặt trời lặn tận cùng --> orginal Chương 700 : Không có ai sáng sớm biết --> orginal Chương 701 : Thân Quốc không có hoàng đế --> orginal Chương 702 : Kinh Hoàng biết làm cơm --> orginal Chương 703 : Hi Hoàng biến mất --> orginal Chương 704 : Chỉ là ảo giác --> orginal Chương 705 : Thiên hạ không có hoàng --> orginal Chương 706 : Bởi vì ở trong đám người nhìn thêm ngươi một cái --> orginal Chương 707 : Xuất chinh trước --> orginal Chương 708 : Bảo tàng --> orginal Chương 709 : Ánh sáng --> orginal Chương 710 : Nước lớn thiên hạ --> orginal Chương 711 : Thân Thành liền ở trước mắt --> orginal Chương 712 : Nước phá nhà ở nơi nào --> orginal Chương 713 : Một chuôi đao nhỏ --> orginal Chương 714 : Dễ dàng chết đi lá đầu phụ --> orginal Chương 715 : Trăm không có một dùng --> orginal Chương 716 : Thần Hữu --> orginal Chương 717 : Tăng áo choàng cùng long bào --> orginal Chương 718 : Một đoạn xương trắng --> orginal Chương 719 : Cùng đi chết --> orginal Chương 720 : Ngươi chết ta sống --> orginal Chương 721 : Khúc cuối cùng người không tiêu tan --> orginal Chương 722 : Đại Đường - cuối cùng --> orginal thứ bảy trăm hai ba chương: Lần bên ngoài một Lộc Ca --> orginal Chương 724 : Lần bên ngoài hai kinh Thập Thất --> orginal Chương 725 : Lần bên ngoài hậu cung ba nữ hoàng - không thích chớ xem --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-21 00:09:22