Giang Thần Đường Sở Sở

Miễn Phí Duyệt Độc Toàn Văn
<<Đô Thị>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Giang gia hãm vào trong một âm mưu, Giang gia bị một trận lửa lớn đốt đốt, Đường Sở Sở mạo chết đem Giang Thần từ trong lửa lớn kéo đi ra. Mười năm sau, Giang Thần vinh diệu quay về, trả ơn cũng báo thù. Báo ơn cứu mạng Đường Sở Sở. Báo Giang gia diệt tộc thù. Giang Thần xuất hiện ở đằng trước Đường Sở Sở: Từ sau này, có ta ở, ngươi liền có toàn thế giới.
江家陷入一场阴谋中,江家被一场大火焚烧,唐楚楚冒死把江辰从大火中拉出来。十年后,江辰荣耀归来,报恩也报仇。报唐楚楚救命之恩。报江家灭族之仇。江辰出现#在唐楚楚身前:从此后,有我在,你就有全世界。

Chương 1 : Có ta, ngươi liền có toàn thế giới --> orginal Chương 2 : Gả --> orginal Chương 3 : Lật lọng --> orginal Chương 4 : Chuẩn bị một ngụm quan tài --> orginal Chương 5 : Nợ máu trả máu --> orginal Chương 6 : Đi quán rượu nói --> orginal Chương 7 : Quá tốt nói --> orginal Chương 8 : Quỳ xuống đất khẩn cầu --> orginal Chương 9 : Tiêu Thần không ai bì nổi --> orginal Chương 10 : Chấp hành chủ tịch hội đồng quản trị --> orginal Chương 11 : Chia tay tốn --> orginal Chương 12 : Năm Phương thống soái --> orginal Chương 13 : Sự vạch mưu của Tiêu gia --> orginal Chương 14 : Là ta --> orginal Chương 15 : Rồng đen giận --> orginal Chương 16 : Thiếu nợ quá nhiều --> orginal Chương 17 : Đuổi ra gia tộc --> orginal Chương 18 : Thủ tiêu hợp tác --> orginal Chương 19 : Quỳ cầu sở sở về nhà --> orginal Chương 20 : Cổ phần chuyển nhượng sách --> orginal Chương 21 : Ngay trước mặt mọi người làm nhục --> orginal Chương 22 : Ai dám? --> orginal Chương 23 : Ta đặt phòng bao gạch đá --> orginal Chương 24 : Xoay ngược --> orginal Chương 25 : May mắn nhi --> orginal Chương 26 : Y thuật thần kỳ --> orginal Chương 27 : Đại hội gia tộc --> orginal Chương 28 : Sự tôn nghiêm của rồng đen --> orginal Chương 29 : Tặng đưa thiệp mời --> orginal Chương 30 : Mời công --> orginal Chương 31 : Mua lại cho ta trong thành thương mậu trung tâm --> orginal Chương 32 : Gấp trăm lần bồi thường --> orginal Chương 33 : Rồng đen rơi nước mắt --> orginal Chương 34 : Đánh động --> orginal Chương 35 : Đoàn xe to lớn --> orginal Chương 36 : Cuộc đời đỉnh phong --> orginal Chương 37 : Bưng cao, té đau --> orginal Chương 38 : Tuyệt đối cho ngươi mặt dài --> orginal Chương 39 : Ra một ngụm ác khí --> orginal Chương 40 : Thái độ chuyển đổi --> orginal Chương 41 : Bàn được phong quang, bàn thể diện --> orginal Chương 42 : Thần y trong sông --> orginal Chương 43 : Ứng tuyển --> orginal Chương 44 : Theo dõi --> orginal Chương 45 : Tìm chết --> orginal Chương 46 : Giúp ta ép xuống tới --> orginal Chương 47 : Tiêu diêu vương đuổi tới --> orginal Chương 48 : Rồng đen nhất giảng nghĩa khí --> orginal Chương 49 : Cứng rắn một trở về --> orginal Chương 50 : Sự đề nghị của Giang Thần --> orginal Chương 51 : Không trong truyền thuyết đáng sợ như thế --> orginal Chương 52 : Ác mộng của tứ đại gia tộc --> orginal Chương 53 : Chọi cứng --> orginal Chương 54 : Xông họa --> orginal Chương 55 : Ly hôn cùng với Giang Thần --> orginal Chương 56 : Cha ngươi tính nào căn hành lá --> orginal Chương 57 : Chọc ta có thể, đừng chọc lão bà ta tức giận --> orginal Chương 58 : Tiêu diêu vương nổi giận --> orginal Chương 59 : Mới quan nhậm chức ba cái lửa --> orginal Chương 60 : Tiêu diêu vương tìm lên cửa --> orginal Chương 61 : Ta trước kia là tướng quân --> orginal Chương 62 : Ngươi mua lên sao --> orginal Chương 63 : Để cho cháu quá mây tới quỳ xuống đất nhận sai --> orginal Chương 64 : Ngươi cũng nhớ đến lão bà ta? --> orginal Chương 65 : Là mặt quỷ cỗ nam nhân --> orginal Chương 66 : Còn có người tham gia --> orginal Chương 67 : Chuyện mười năm trước không đơn giản --> orginal Chương 68 : Quỷ thấy buồn, quỷ lão đại --> orginal Chương 69 : Nói ra doạ chết ngươi --> orginal Chương 70 : Trong sông muốn loạn --> orginal Chương 71 : Cả đời đều là truyền kỳ --> orginal Chương 72 : Nữ nhân hoàn mỹ --> orginal Chương 73 : Nghe nói phía trên tức giận --> orginal Chương 74 : Ngươi thích, đưa ngươi --> orginal Chương 75 : Mời mọc cộng múa --> orginal Chương 76 : Ai ở đánh rắm --> orginal Chương 77 : Toàn bộ hạ quỳ --> orginal Chương 78 : Lâm Y tròn tràng --> orginal Chương 79 : Ta thật không có phản bội ngươi --> orginal Chương 80 : Truyền ra tin tức --> orginal Chương 81 : Cho mượn ta mười vạn binh --> orginal Chương 82 : Trắng chơi điếm --> orginal Chương 83 : Một lời không hợp liền động thủ --> orginal Chương 84 : Lại bị đoạt công --> orginal Chương 85 : Sùng bái anh hùng --> orginal Chương 86 : Hắn gọi Hoắc Tây --> orginal Chương 87 : Rồng đen sùng bái nhất --> orginal Chương 88 : Vui cực mà khóc --> orginal Chương 89 : Nàng có thể --> orginal Chương 90 : Cổ phần phân phối --> orginal Chương 91 : Hiểu lầm --> orginal Chương 92 : Sự tủi thân/uất ức của Đường Sở Sở --> orginal Chương 93 : Hiểu lầm thêm sâu --> orginal Chương 94 : Xoải bước thay mặt thành mới --> orginal Chương 95 : Đại lãn tài chính --> orginal Chương 96 : Bịt/phong dân chính cục --> orginal Chương 97 : Khiêm tốn, khiêm tốn --> orginal Chương 98 : Đổi trường --> orginal Chương 99 : Liền/ngay cả cửa lớn đều vào không đi --> orginal Chương 100 : Còn là không đi chạm xui xẻo đầu --> orginal Chương 101 : Lên cửa xin lỗi --> orginal Chương 102 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 103 : Đường gia quật khởi --> orginal Chương 104 : Tướng quân đến --> orginal Chương 105 : Quyền lợi mà ai cho ngươi --> orginal Chương 106 : Hãm vào Đường gia của tuyệt cảnh --> orginal Chương 107 : Ngươi theo/cùng Bạch Tố là cái quan hệ gì --> orginal Chương 108 : Quá có thể thổi --> orginal Chương 109 : Một cái cũng đừng muốn sống --> orginal Chương 110 : Không nhận rõ địa hình sao --> orginal Chương 111 : Phán xét --> orginal Chương 112 : Ân oán rõ ràng --> orginal Chương 113 : Lai lịch Giang gia --> orginal Chương 114 : Mãi vui y quán xảy ra chuyện --> orginal Chương 115 : Thật có vấn đề --> orginal Chương 116 : Tự biên tự diễn --> orginal Chương 117 : Thì ra là xào làm --> orginal Chương 118 : Vu cáo giá hoạ --> orginal Chương 119 : Có miệng khó biện --> orginal Chương 120 : Trên lửa tưới dầu --> orginal Chương 121 : Thật không có cốt khí --> orginal Chương 122 : Mãi thái --> orginal Chương 123 : Không phải pháp vay mượn --> orginal Chương 124 : Đòi nợ --> orginal Chương 125 : Quy hoạch tương lai --> orginal Chương 126 : Lại là xe sang, lại là nhà sang --> orginal Chương 127 : Mong đợi tới buổi tối --> orginal Chương 128 : Tiểu hắc ở gần gũi --> orginal Chương 129 : Nước mắt đều cười đi ra --> orginal Chương 130 : Tóm lại | luôn bỏ ra một vài trả giá --> orginal Chương 131 : Sính lễ hào hoa --> orginal Chương 132 : Giang công tử thần bí --> orginal Chương 133 : Cảm xúc mất khống chế Đường Sở Sở --> orginal Chương 134 : Ta báo cảnh --> orginal Chương 135 : Không có làm xong chuẩn bị --> orginal Chương 136 : Bạn học cấp 3 --> orginal Chương 137 : Cuối cùng thấy được --> orginal Chương 138 : Ngươi cư nhiên/thế nhưng/lại theo dõi ta? --> orginal Chương 139 : Tiêu diêu vương có chuyện tương cầu --> orginal Chương 140 : Không có tình yêu --> orginal Chương 141 : Thất vọng --> orginal Chương 142 : Hắn thật sự là rồng đen --> orginal Chương 143 : Ta không xứng sở sở --> orginal Chương 144 : Tịch thu trở về hàng khoản --> orginal Chương 145 : Muốn nợ --> orginal Chương 146 : Bị ép cửa ải xưởng --> orginal Chương 147 : Di vì mặt đất --> orginal Chương 148 : Mất mát bồi thường tốn --> orginal Chương 149 : Cô gái Đường gia quá đáng sợ --> orginal Chương 150 : Thẻ tên thân phận --> orginal Chương 151 : Chế tạo đề tài --> orginal Chương 152 : Mọi mặt phong sát --> orginal Chương 153 : Mất thể diện ném đến ti vi đi lên --> orginal Chương 154 : Đi về Giang Bắc --> orginal Chương 155 : Chuyên hố người bên ngoài --> orginal Chương 156 : Ta còn thật không thả ở trong mắt --> orginal Chương 157 : Cái tà thuật gì? --> orginal Chương 158 : Hà gia --> orginal Chương 159 : Thật sự là một cái đức tính --> orginal Chương 160 : Lão công ta là thần y --> orginal Chương 161 : Ngọn lửa kim --> orginal Chương 162 : Kỳ thực ta là giả bộ --> orginal Chương 163 : Trong thẻ không có tiền --> orginal Chương 164 : Vô cực thuốc ông --> orginal Chương 165 : Tặng đưa --> orginal Chương 166 : Một cốc rượu một cái ức --> orginal Chương 167 : Hai mươi cốc, hai mươi ức --> orginal Chương 168 : Quỳ xuống đất chuyển khoản --> orginal Chương 169 : Trâu sự đáp trả của anh --> orginal Chương 170 : Tín ngưỡng --> orginal Chương 171 : Giả sâm vương --> orginal Chương 172 : Ai nói là giả? --> orginal Chương 173 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 174 : Một sóng chưa bình một sóng lại lên --> orginal Chương 175 : Xoay ngược --> orginal Chương 176 : Cầu buông tha --> orginal Chương 177 : Sự thỉnh cầu của Nhiếp Vân --> orginal Chương 178 : Khiêu chiến --> orginal Chương 179 : Tâm tư của Đường Sở Sở --> orginal Chương 180 : Đổi cái thân phận --> orginal Chương 181 : Gặp mặt --> orginal Chương 182 : Liền đêm vào kinh --> orginal Chương 183 : Ép hỏi thiên tử --> orginal Chương 184 : Rồng đen từ chức --> orginal Chương 185 : Đường buông lỏng âm mưu --> orginal Chương 186 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 187 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 188 : Bốn biển thương hội --> orginal Chương 189 : Cái gì đều không phải là --> orginal Chương 190 : Đánh vào tập đoàn trường sinh --> orginal Chương 191 : Nhắc trước chuẩn bị --> orginal Chương 192 : Thua khuynh gia bại sản --> orginal Chương 193 : Tiểu hắc xảy ra chuyện --> orginal Chương 194 : Xuất quan --> orginal Chương 195 : Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 196 : Hai mươi tám nước cao thủ --> orginal Chương 197 : Đánh giết hai mươi tám nước cường giả --> orginal Chương 198 : Mười vạn đại quân đuổi giết --> orginal Chương 199 : Ý nghĩ to gan --> orginal Chương 200 : Giết trở về tổng chỉ huy buồng --> orginal Chương 201 : Hắc long quân xuất động --> orginal Chương 202 : Danh chấn thiên hạ --> orginal Chương 203 : Nguy cơ của Đường gia --> orginal Chương 204 : Tuyết lên thêm sương --> orginal Chương 205 : Rất nhiều tình ra chủ ý --> orginal Chương 206 : Năm tiết kiệm thương minh chính là núi tựa ngươi --> orginal Chương 207 : Cung kính đưa tiễn chiến thần --> orginal Chương 208 : Chiến bại bồi khoản --> orginal Chương 209 : Đường Sở Sởphải đính hôn --> orginal Chương 210 : Trở về trong sông --> orginal Chương 211 : Ta không đồng ý --> orginal Chương 212 : Sự bá đạo của Giang Thần --> orginal Chương 213 : Ngụy gia cầu xin tha thứ --> orginal Chương 214 : Không răng lão hổ --> orginal Chương 215 : Hành hạ --> orginal Chương 216 : Lửa giận của Giang Thần --> orginal Chương 217 : Tiêu diêu vương khắc phục hậu quả --> orginal Chương 218 : Cùng nhau tắm/giặt/rửa --> orginal Chương 219 : Sự chủ động của Đường Sở Sở --> orginal Chương 220 : Tuyệt cảnh của Đường gia --> orginal Chương 221 : Sự chuyển đổi của thái độ --> orginal Chương 222 : Cảnh cáo --> orginal Chương 223 : Vì cái gì, cưới ta chính là ngươi --> orginal Chương 224 : Một ban hai ban so đo --> orginal Chương 225 : Ác độc vàng tĩnh ân --> orginal Chương 226 : Tài liệu quần áo đặc thù --> orginal Chương 227 : Xuất đầu --> orginal Chương 228 : Xin lỗi --> orginal Chương 229 : Năm đó nhỏ quá em gái --> orginal Chương 230 : Tâm tư của đại minh tinh --> orginal Chương 231 : Thủ đoạn của Hồng tỷ --> orginal Chương 232 : Rất nhiều tình xảy ra chuyện --> orginal Chương 233 : Ác nhân cáo trạng trước --> orginal Chương 234 : Âm mưu --> orginal Chương 235 : Xem ngươi thế nào trở mình --> orginal Chương 236 : Chứng minh trong sạch --> orginal Chương 237 : Sát thủ thần bí --> orginal Chương 238 : Thu áp sát lòng --> orginal Chương 239 : Điện đen --> orginal Chương 240 : Lão tử phế rồi hắn --> orginal Chương 241 : Tế điện rồng đen --> orginal Chương 242 : Rất nhiều tình tâm tư --> orginal Chương 243 : Quỷ thấy buồn hang ổ --> orginal Chương 244 : Hai cái đường --> orginal Chương 245 : Tuyên truyền video --> orginal Chương 246 : Toàn thành phong sát --> orginal Chương 247 : Tầng tầng truyền đạt --> orginal Chương 248 : Đường Thiên rồng quỳ xuống --> orginal Chương 249 : Đường lông bị bắt vào tù --> orginal Chương 250 : Lần nữa đuổi đi người --> orginal Chương 251 : Khách nhân tôn quý --> orginal Chương 252 : Đi về Liễu gia --> orginal Chương 253 : Liễu gia thỏa hiệp --> orginal Chương 254 : Mồi nhử của Giang Thần --> orginal Chương 255 : Phương bắc đan nhà --> orginal Chương 256 : Rất nhiều tình điện thoại --> orginal Chương 257 : Lại đốt một vạn ức --> orginal Chương 258 : Từ chối một trăm ức --> orginal Chương 259 : Tóm lại | luôn có người không có mắt --> orginal Chương 260 : Có cái gì hướng ta tới --> orginal Chương 261 : Giang Thần bị bắt --> orginal Chương 262 : Giữ mạng cuối cùng thủ đoạn --> orginal Chương 263 : Bị ta đánh sợ --> orginal Chương 264 : Bị dồn uống vào thuốc độc --> orginal Chương 265 : Tự cứu --> orginal Chương 266 : Đường Sở Sở rót sách trở thành thầy thuốc --> orginal Chương 267 : Đưa Đường Sở Sở vào trước một trăm --> orginal Chương 268 : Rơi vào trò cười --> orginal Chương 269 : Tàn sát rồng --> orginal Chương 270 : Sự ép hỏi của Đường Sở Sở --> orginal Chương 271 : Rất nhiều tình mời ước chừng --> orginal Chương 272 : Đường Sở Sở bị cướp đi --> orginal Chương 273 : Uy hiếp --> orginal Chương 274 : Hai chọn một, ai mạng sống ngươi nói tính --> orginal Chương 275 : Ngươi lão đại điện đen để làm --> orginal Chương 276 : Tiền đánh bạc cực lớn phong hiểm --> orginal Chương 277 : Không tốn thổi tro lực --> orginal Chương 278 : Ai chơi ai? --> orginal Chương 279 : Lửa đỏ kinh đô quân --> orginal Chương 280 : Kết thúc --> orginal Chương 281 : Rất nhiều tình khiêu gợi --> orginal Chương 282 : Bù đắp sự tiếc nuối của thanh xuân? --> orginal Chương 283 : Thân phận của Văn Tâm --> orginal Chương 284 : Giang Thần bị tính kế --> orginal Chương 285 : Vu cáo hãm hại --> orginal Chương 286 : Kín thấy tiêu diêu vương --> orginal Chương 287 : Sinh không thể yêu --> orginal Chương 288 : Đường Sở Sởphải ly hôn --> orginal Chương 289 : Vào vây cuộc so tài tên thứ nhất --> orginal Chương 290 : Vòng thứ nhất so đấu --> orginal Chương 291 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 292 : Đúng so đấu sự không hài lòng của quy tắc --> orginal Chương 293 : Đối quyết tàn khốc --> orginal Chương 294 : Mục đích của Hàn Kim Minh --> orginal Chương 295 : Chúng giận --> orginal Chương 296 : Toàn bộ chiến bại --> orginal Chương 297 : Để cho ngươi tâm phục khẩu phục --> orginal Chương 298 : Nghiền ép --> orginal Chương 299 : Mở hiểu đồng thỉnh cầu --> orginal Chương 300 : Loại độc này, không có giải --> orginal Chương 301 : Tuyệt học thất truyền tái hiện --> orginal Chương 302 : Tập thể quỳ xuống --> orginal Chương 303 : Ta có thể lên tố hắn sao? --> orginal Chương 304 : Thái độ của Đường gia --> orginal Chương 305 : Diễn kịch --> orginal Chương 306 : Quyến rũ nam nhân như nào --> orginal Chương 307 : Rất nhiều tình bùi ngùi --> orginal Chương 308 : Sự thay đổi của Đường Sở Sở --> orginal Chương 309 : Tặng đưa một nửa gia sản --> orginal Chương 310 : Kéo không dưới mặt --> orginal Chương 311 : Còn có giá trị lợi dụng --> orginal Chương 312 : Ra mưu bày mưu --> orginal Chương 313 : Rừng minh quán lẩu mở nghiệp --> orginal Chương 314 : Ý tứ ý tứ --> orginal Chương 315 : Trước kia đầu bài --> orginal Chương 316 : Ai đưa lễ? --> orginal Chương 317 : Toàn là đại nhân vật --> orginal Chương 318 : Trời sinh một đôi --> orginal Chương 319 : Cưỡng hôn --> orginal Chương 320 : Trở mặt --> orginal Chương 321 : Từ này hai thanh --> orginal Chương 322 : Hy vọng ngươi đừng hối hận --> orginal Chương 323 : Đại Hạ lại không có rồng đen --> orginal Chương 324 : Sóng lớn hiên nhiên --> orginal Chương 325 : Bé gái muốn hiểu được dè dặt --> orginal Chương 326 : Chữ Thiên một số --> orginal Chương 327 : Sự ưa chuộng của Đường Bác --> orginal Chương 328 : Sự ghen tị của Đường Sở Sở --> orginal Chương 329 : Mở ra cổ hộp --> orginal Chương 330 : Giang gia, giang không có đừng --> orginal Chương 331 : Lợi dụng hai càng --> orginal Chương 332 : Hoa Cư Sơn tháng đồ bí mật --> orginal Chương 333 : Anh hùng cứu đẹp --> orginal Chương 334 : Biên quan Nam Hoang xảy ra chuyện --> orginal Chương 335 : Đường Sở Sở muốn phong quang bàn tiệc --> orginal Chương 336 : Mời rồng đen rời núi --> orginal Chương 337 : Vạn dân huyết thư, lại cầu rồng đen rời núi --> orginal Chương 338 : Cung nghênh Long soái --> orginal Chương 339 : Chiến bào rồng đen --> orginal Chương 440 : Sự hối hận của Đường Sở Sở --> orginal Chương 441 : Toạ trấn Nam Hoang --> orginal Chương 342 : Rất nhiều tình từ chức --> orginal Chương 343 : Truy tìm chân tướng --> orginal Chương 344 : Đầu sỏ phía sau màn --> orginal Chương 345 : Ám sát kế hoạch --> orginal Chương 346 : Lẫn vào quân doanh địch quân --> orginal Chương 347 : Buổi tối hành động --> orginal Chương 348 : Vạn chuyện câu chuẩn bị --> orginal Chương 349 : Chế phục đuổi gió --> orginal Chương 350 : Rút lui quân --> orginal Chương 351 : Dáng vẻ bây giờ ngươi thật đẹp trai --> orginal Chương 352 : Điểm yếu của Giang Thần --> orginal Chương 353 : Tám bộ Thiên Long --> orginal Chương 345 : Rất nhiều tình bộc bạch --> orginal Chương 355 : Phong vương, long vương --> orginal Chương 356 : Long thành --> orginal Chương 357 : Lại sắp Thiên Sơn --> orginal Chương 358 : Nuôi dưỡng cổ người --> orginal Chương 359 : Phong toả --> orginal Chương 360 : Ra việc lớn --> orginal Chương 361 : Vương chọn lựa --> orginal Chương 362 : Duy nhất mạng sống cơ hội --> orginal Chương 363 : Giang Thần bị bắt --> orginal Chương 364 : Một phiếu phủ quyết quyền --> orginal Chương 365 : Công thẩm --> orginal Chương 366 : Chấp pháp hình kiếm --> orginal Chương 367 : Anh hùng chân chính --> orginal Chương 368 : Tiếp theo kế hoạch --> orginal Chương 369 : Cổ cửa --> orginal Chương 370 : Cơ hội --> orginal Chương 371 : Kiếp ngục kế hoạch --> orginal Chương 372 : Thăm dò thăm dò đáy của thiên tử --> orginal Chương 373 : Hành động bắt đầu --> orginal Chương 374 : Sát thủ chi vương --> orginal Chương 375 : Buồn nôn thiên tử --> orginal Chương 376 : Trở về trong sông --> orginal Chương 377 : Cổ cửa ba mọi người --> orginal Chương 378 : Sau lưng thiên tử có người --> orginal Chương 379 : Ta quãng đời còn lại bầu bạn ngươi --> orginal Chương 380 : Tốt ngươi cái tâm cơ biểu --> orginal Chương 381 : Chị em trở mặt --> orginal Chương 382 : Ra khỏi thành tìm kiếm dung động --> orginal Chương 383 : Thương thế thêm nặng --> orginal Chương 384 : Không công mà về --> orginal Chương 385 : Phát hiện --> orginal Chương 386 : Đánh úp, toàn quân huỷ diệt --> orginal Chương 387 : Pho tượng đầu rồng --> orginal Chương 388 : Không có đường nhưng chạy trốn --> orginal Chương 389 : Ra sức một vồ --> orginal Chương 390 : Nhạt nhoà rơi nước mắt --> orginal Chương 391 : Dưới y kinh sách --> orginal Chương 392 : Chỉ cầu đã từng có được --> orginal Chương 393 : Điều kiện --> orginal Chương 394 : Đường Sở Sởphải nhảy lầu --> orginal Chương 395 : Rất nhiều tình kiên cường --> orginal Chương 396 : Mới vương người dự tuyển --> orginal Chương 397 : Tám bộ Thiên Long làm phản --> orginal Chương 398 : Giang Thần bắt đầu bố cục --> orginal Chương 399 : Thúc đẩy tiêu thụ con gái --> orginal Chương 400 : Thương thảo --> orginal Chương 401 : Y tươi đẹp tìm lên cửa --> orginal Chương 402 : Thiếu nữ hiểu chuyện --> orginal Chương 403 : Nàng không phải hạ nhân --> orginal Chương 404 : Kỳ thực ta có thể --> orginal Chương 405 : Không chết chiến sĩ --> orginal Chương 406 : Sự nghi ngờ của thiên tử --> orginal Chương 407 : Tươi đẹp xảy ra chuyện --> orginal Chương 408 : Là thời điểm phản kích --> orginal Chương 409 : Tiêu Diêu Quân bị ngăn --> orginal Chương 410 : Tín niệm mạnh mẽ --> orginal Chương 411 : Giết, một cái không giữ lại --> orginal Chương 412 : Nghiên cứu thành quả --> orginal Chương 413 : Kích chiến --> orginal Chương 414 : Không chết điểm yếu của chiến sĩ --> orginal Chương 415 : Sự giả trang của Giang Thần --> orginal Chương 416 : Phá huỷ hết thảy chứng cứ --> orginal Chương 417 : Chọn lựa --> orginal Chương 418 : Cái bóng tái hiện --> orginal Chương 419 : Bí ẩn --> orginal Chương 420 : Quyết rách, ngươi Giang Thần sẽ hối hận --> orginal Chương 421 : Thiên vương điện --> orginal Chương 422 : Vì bản thân giữ lại cái đường lui --> orginal Chương 423 : Gặp người quen --> orginal Chương 424 : Hành động bắt đầu --> orginal Chương 425 : Sự điên dại của thiên tử --> orginal Chương 462 : Lửa đỏ quân xuất động --> orginal Chương 427 : Lấy hình kiếm --> orginal Chương 428 : Hắc long quân vây chín nhà --> orginal Chương 429 : Thiên tử chết --> orginal Chương 430 : Không hy vọng có người phá cục --> orginal Chương 431 : Chín nhà gia tộc sẽ --> orginal Chương 432 : Giang Thần bị bắt --> orginal Chương 433 : Một người kéo theo toàn cục --> orginal Chương 434 : Kiều giả bộ giang không có mơ --> orginal Chương 435 : Trộm đồ --> orginal Chương 436 : Ra tay tương cứu --> orginal Chương 437 : Là cùng không phải --> orginal Chương 438 : Sơn cư đồ Hoa Nguyệt --> orginal Chương 349 : Ba ngày --> orginal Chương 444 : Quỷ dị vẽ --> orginal Chương 441 : Đánh giang không có mơ chú ý --> orginal Chương 442 : Phá giải --> orginal Chương 443 : Nguy cơ của Giang gia --> orginal Chương 444 : Mạng sống cơ hội --> orginal Chương 445 : Có lẽ cởi bỏ --> orginal Chương 446 : Trao đổi điều kiện hai càng --> orginal Chương 447 : Lợi dụng giang --> orginal Chương 448 : Ngụy năm cảnh --> orginal Chương 449 : Khôi phục, trước khi rời đi 5 càng --> orginal Chương 450 : Dán thân bảo vệ 6 càng --> orginal Chương 451 : Vương ý tứ --> orginal Chương 452 : Cái gì đều Đường Sở Sở biết --> orginal Chương 453 : Đền bù --> orginal Chương 454 : Phá hoại chuyện tốt --> orginal Chương 455 : Đen dài thẳng --> orginal Chương 456 : Ngược lại kém quá lớn --> orginal Chương 457 : Tướng quân đích thân tới --> orginal Chương 458 : Đan bệnh của Thiến Thiến --> orginal Chương 459 : Đường Sở Sở nhìn y kinh --> orginal Chương 460 : Tươi đẹp không gặp --> orginal Chương 461 : Giang Thiên tái hiện --> orginal Chương 462 : Giang không có mơ nhắc nhở --> orginal Chương 463 : Đường Sở Sở phủ nhận --> orginal Chương 464 : Giang Thiên cởi bỏ nghi hoặc --> orginal Chương 465 : Đều biến mất --> orginal Chương 466 : Đi về chữ Thiên một số tiệm --> orginal Chương 467 : Kinh đô xảy ra chuyện --> orginal Chương 468 : Thiến Thiến là mấu chốt --> orginal Chương 469 : Trong nháy mắt đốn ngộ --> orginal Chương 470 : Ba mươi năm trước liền cởi bỏ --> orginal Chương 471 : Mê mang --> orginal Chương 472 : Sở sở tin tức --> orginal Chương 473 : Ta muốn sự bí mật của sơn cư đồ Hoa Nguyệt --> orginal Chương 474 : Giang đuổi tới --> orginal Chương 475 : Giang thực lực --> orginal Chương 476 : Chuyện ba mươi năm trước --> orginal Chương 477 : Giang không có mơ nghi ngờ --> orginal Chương 478 : Thiên vương khiến --> orginal Chương 479 : Giang Thiên không có chết --> orginal Chương 480 : Giang không có mơ rời đi --> orginal Chương 481 : Tiềm long ra nước --> orginal Chương 482 : Bên trong y kinh võ công ghi chép --> orginal Chương 483 : Tuyên bố rời khỏi đây --> orginal Chương 484 : Cầu giúp giang không có mơ --> orginal Chương 485 : Nhớ đến độc bước mây của cải --> orginal Chương 486 : Gọi bản --> orginal Chương 487 : Ngươi dám sao --> orginal Chương 488 : Thần tiên đều cứu không được ngươi, ta nói --> orginal Chương 498 : Đường Sở Sở độc phát --> orginal Chương 490 : Sự phán đoán của Cao Mẫn Quân --> orginal Chương 491 : Giàu nhưng địch quốc độc bước mây --> orginal Chương 493 : Rất nhiều tình quay về --> orginal Chương 493 : Tiêu diêu vương bối cảnh --> orginal Chương 494 : Hâm mộ nhanh khóc --> orginal Chương 495 : Giang không có mơ e ngại --> orginal Chương 496 : Giang không có mơ hiện thân --> orginal Chương 497 : Thử xem mới biết --> orginal Chương 498 : Thần công sơ hiển lộ uy thế --> orginal Chương 499 : Thủ đoạn của Cao Mẫn Quân --> orginal Chương 500 : Không phải rất hỏng bét --> orginal Chương 501 : Ba bộ võ học --> orginal Chương 502 : Giang giận --> orginal Chương 503 : (kiêng kị tuyệt học của Tiêu Diêu gia / tuyệt học kiêng kị Tiêu Diêu gia) --> orginal Chương 504 : Tiêu Diêu Phục --> orginal Chương 505 : Dã tâm của Tiêu Diêu gia --> orginal Chương 506 : Hèn mọn giang không có mơ --> orginal Chương 507 : Cứu người kế hoạch --> orginal Chương 508 : Bị đóng ở người chỗ sâu địa lao --> orginal Chương 509 : Bị vây khốn sáu mươi năm --> orginal Chương 510 : Tiêu diêu mười tuyệt chưởng --> orginal Chương 511 : Tề tụ tây lăng --> orginal Chương 512 : Mạnh mẽ --> orginal Chương 513 : Huyết tẩy tây Lăng Sơn --> orginal Chương 514 : Hồ giả hổ uy --> orginal Chương 515 : Kim Cương không xấu thần công --> orginal Chương 516 : Lão tổ, cứu ta --> orginal Chương 517 : Lão tổ Giang gia, giang phó --> orginal Chương 518 : Giang phó tự tin --> orginal Chương 519 : Sự khí phách của Giang Thần --> orginal Chương 520 : Sự ích kỷ của tình yêu --> orginal Chương 521 : Tâm tư nhỏ của Đường Sở Sở --> orginal Chương 522 : Y gia nữ con rể --> orginal Chương 523 : Để cho viện trưởng tới gặp ta --> orginal Chương 524 : Tập thể mắt dại ra --> orginal Chương 525 : Sự thăm dò của cái bóng --> orginal Chương 526 : Hai cái phái hệ --> orginal Chương 527 : Ép hỏi giang --> orginal Chương 528 : Mục đích của Giang Thần --> orginal Chương 529 : Kinh thiên mười bốn kiếm --> orginal Chương 530 : Luyện kiếm --> orginal Chương 531 : Giang không có mơ trộm lấy bí tịch --> orginal Chương 532 : Kẻ yếu mới tuân thủ luật khiến --> orginal Chương 533 : Tươi đẹp mang thai? --> orginal Chương 534 : Hai bên/vừa hành động --> orginal Chương 535 : Phân tích --> orginal Chương 536 : Nhất định không để cho ngươi thất vọng --> orginal Chương 537 : Lửa đỏ quân cản đường --> orginal Chương 538 : Huyền Linh thật công --> orginal Chương 539 : Truyền thụ ngày cương khí công --> orginal Chương 540 : Kế nhiệm thiên soái --> orginal Chương 541 : Cao tiên sinh phải chết --> orginal Chương 542 : Điều tra --> orginal Chương 543 : Trong sông, Đường gia nói tính --> orginal Chương 544 : Cao Nghĩa tự bảo vệ mình --> orginal Chương 546 : Ba tộc liên hợp --> orginal Chương 546 : Ba tộc liên hợp --> orginal Chương 547 : Nổ Thiên Sơn --> orginal Chương 548 : Chân khí thuần dương --> orginal Chương 549 : Giang phó lựa chọn --> orginal Chương 550 : Sợ rằng ngươi không cơ hội --> orginal Chương 551 : Cùng nhau lên --> orginal Chương 552 : Ngươi không dám giết ta --> orginal Chương 553 : Lấy lúc này nói còn lúc này thân --> orginal Chương 554 : Chín nhà lão tổ, chín Vương gia --> orginal Chương 555 : Giang tâm cơ --> orginal Chương 556 : Giang không có mơ diệu kế --> orginal Chương 557 : Sự gợi ý của Giang Thiên --> orginal Chương 558 : Dò hỏi Thạch gia --> orginal Chương 559 : Điện thoại của Cao Mẫn Quân --> orginal Chương 560 : Giải vây --> orginal Chương 561 : Một vài tư liệu --> orginal Chương 562 : Thật là ông nội --> orginal Chương 563 : Giang Thần thẳng thắn --> orginal Chương 564 : Ta nào có cái quyền lợi này --> orginal Chương 565 : Bắt người --> orginal Chương 566 : Thủ đoạn của Đào gia --> orginal Chương 567 : Hắc long quân đến nơi --> orginal Chương 568 : Ta chuẩn bị chạy đường --> orginal Chương 569 : Ngươi nói ta dám không dám --> orginal Chương 570 : Ba nghìn lính đánh thuê --> orginal Chương 571 : Kế hoạch chiến đấu sơ bộ --> orginal Chương 572 : Hành động, mở pháo --> orginal Chương 573 : Cuối cùng thấy Long tiên sinh --> orginal Chương 574 : Trong sông xảy ra chuyện --> orginal Chương 575 : Sắp xếp --> orginal Chương 576 : Đi về Thiên Sơn --> orginal Chương 577 : Sự yêu cầu của địch nhân --> orginal Chương 578 : Cường giả Thiên Sơn --> orginal Chương 579 : Chí bảo Thiên Sơn --> orginal Chương 580 : Lại một tôn tám cảnh --> orginal Chương 581 : Lấy chết lợi dụng --> orginal Chương 582 : Tiêu diêu vương thả đi --> orginal Chương 583 : Kiếm tới --> orginal Chương 584 : Kích chiến --> orginal Chương 585 : Đánh giết Trần Kinh bay --> orginal Chương 586 : Phục độc --> orginal Chương 587 : Đúng sai, là không phải --> orginal Chương 588 : Mỹ nữ song bào thai --> orginal Chương 589 : Phối hợp diễn kịch --> orginal Chương 590 : Lệnh truy sát Võ Minh --> orginal Chương 591 : Giám thị --> orginal Chương 592 : Cung nghênh Long tẩu --> orginal Chương 593 : Dược Vương Cốc, dược tiên --> orginal Chương 594 : Sức lực ở đâu tới --> orginal Chương 595 : Đường Sở Sở hiện thân --> orginal Chương 596 : Chúng giận --> orginal Chương 597 : Liên Minh tru sát --> orginal Chương 598 : Kích chiến giang --> orginal Chương 599 : Đánh giết giang --> orginal Chương 600 : Mười hai sinh tiêu --> orginal Chương 601 : Tặng đưa đan dược --> orginal Chương 602 : Bảy cảnh, ngày tuyệt mười ba kiếm --> orginal Chương 603 : Đường Sở Sở cản đường --> orginal Chương 604 : Giang không có mơ chủ ý --> orginal Chương 605 : Giết đủ trắng --> orginal Chương 606 : Sự nghi ngờ của Âu Dương lang --> orginal Chương 607 : Trị thương --> orginal Chương 608 : Mộ Dung Trùng --> orginal Chương 609 : Báo thù kế hoạch --> orginal Chương 610 : Mục đích chân chính Giang Thiên --> orginal Chương 611 : Trần Thanh Sơn thỏa hiệp --> orginal Chương 612 : Trước lúc đại hội --> orginal Chương 613 : Đại hội --> orginal Chương 614 : Thật tà kiếm --> orginal Chương 615 : Sự đề nghị của Giang Thần --> orginal Chương 616 : Linh quy xuất thế --> orginal Chương 617 : Hỗn loạn --> orginal Chương 618 : Không có cách rời khỏi --> orginal Chương 619 : Kích chiến ngay cả trời --> orginal Chương 620 : Chạy trối chết --> orginal Chương 621 : Giằng co --> orginal Chương 622 : Chỉ là một cái kẻ thất bại --> orginal Chương 623 : Tặng đưa nội đan --> orginal Chương 624 : Ma kiếm --> orginal Chương 625 : Đường Sở Sở nhập ma --> orginal Chương 626 : Tám cảnh lại như nào --> orginal Chương 627 : Kích chiến --> orginal Chương 628 : Lão thất phu --> orginal Chương 629 : Đuổi giết --> orginal Chương 630 : Hội hợp --> orginal Chương 631 : Tiểu hắc đuổi tới --> orginal Chương 632 : Tục mệnh --> orginal Chương 633 : Đường Sở Sở ma hóa --> orginal Chương 634 : Đi về chín nhà --> orginal Chương 635 : Ma hóa sau thực lực --> orginal Chương 636 : Tham lam --> orginal Chương 637 : Giang Thiên ra tay --> orginal Chương 638 : Thực lực của Giang Thiên --> orginal Chương 639 : Tộc trưởng tranh --> orginal Chương 640 : Huyết dịch dung hợp --> orginal Chương 641 : Giang không có mơ khi tộc trưởng --> orginal Chương 642 : Chuẩn bị trở về trong sông --> orginal Chương 643 : Giang không có mơ dã tâm --> orginal Chương 644 : Sự cảm khái của Mộ Dung Trùng --> orginal Chương 645 : Quay về --> orginal Chương 464 : Ba người trôi dạt --> orginal Chương 647 : Bái sư --> orginal Chương 648 : Chứng thực --> orginal Chương 649 : Quấn người --> orginal Chương 650 : Tâm tư của Đường Sở Sở --> orginal Chương 651 : Nhớ đến ma kiếm --> orginal Chương 652 : Đến nơi Thiên Sơn phái --> orginal Chương 653 : Lấy được ma kiếm quyết --> orginal Chương 654 : Cứu người --> orginal Chương 655 : Chỉnh sửa mười tám kinh mạch đồ --> orginal Chương 656 : Quyết tâm trở nên mạnh mẽ --> orginal Chương 657 : Khôi phục thực lực --> orginal Chương 658 : Mộ Dung Trùng khôi phục --> orginal Chương 659 : Dã tâm của Đường Sở Sở --> orginal Chương 660 : Vậy liền biến mất --> orginal Chương 661 : Giết vẫn là không giết --> orginal Chương 662 : Thần phục hoặc chết --> orginal Chương 663 : Giang Lưu rời đi --> orginal Chương 664 : Xoải bước vào tám cảnh --> orginal Chương 665 : Thiên môn --> orginal Chương 666 : Quá mổ khí --> orginal Chương 667 : Chuẩn bị làm/khô lớn --> orginal Chương 668 : Mục tiêu --> orginal Chương 669 : Giang không có mơ bộc bạch --> orginal Chương 670 : Khi Vương Dã rất tốt --> orginal Chương 671 : Khám phá --> orginal Chương 672 : Mất tích --> orginal Chương 673 : Mới xanh nghiên cứu kĩ thuật --> orginal Chương 674 : Khôi lỗi --> orginal Chương 647 : Lớn đông ước nguyện ban đầu thành lập của thương hội --> orginal Chương 676 : Ba người tề tụ --> orginal Chương 677 : Bố cục --> orginal Chương 678 : Nhúc nhích chuẩn bị đằng trước --> orginal Chương 679 : Bên trong ba ngày, tề tụ Thiên Sơn --> orginal Chương 680 : Bái sơn thiếp --> orginal Chương 681 : Một chiêu đánh bại --> orginal Chương 682 : Ngươi là Giang Thiên? --> orginal Chương 682 : Vứt kiếm mà chạy --> orginal Chương 684 : Thiên Sơn phái thần phục --> orginal Chương 685 : Huyền Linh chưởng --> orginal Chương 686 : Đến nơi đại ưng --> orginal Chương 687 : Khiêu khích --> orginal Chương 688 : Có thể hay không hôn phối --> orginal Chương 689 : Đại ưng đều là nhà hắn --> orginal Chương 690 : Hội giao lưu võ thuật Quốc Tế --> orginal Chương 691 : Khiêm tốn --> orginal Chương 692 : Ổ lão đại --> orginal Chương 693 : Không phải dồn ta ra tay --> orginal Chương 694 : Đường Sở Sở làm khó --> orginal Chương 695 : Đi về Dược Vương Cốc --> orginal Chương 696 : Thâm nhập đầm nước lạnh --> orginal Chương 697 : Diệt sạch tám mươi mốt kim --> orginal Chương 698 : Thánh an --> orginal Chương 699 : Tiến vào thánh An thành bảo --> orginal Chương 700 : Dồn ép --> orginal Chương 701 : Thiên Bảng --> orginal Chương 702 : Sát khí --> orginal Chương 703 : Trước lúc đại hội --> orginal Chương 704 : Đường Sở Sở hiện thân --> orginal Chương 705 : Ai là quá một --> orginal Chương 706 : Ngươi rất điên, rất điên a --> orginal Chương 707 : Đại Hạ còn là cái Đại Hạ kia --> orginal Chương 708 : Một chiêu đánh bại --> orginal Chương 709 : Trị liệu --> orginal Chương 710 : Rút ra chúng thần kiếm --> orginal Chương 711 : Mãi không mục nát --> orginal Chương 712 : Cổ cửa ra tay --> orginal Chương 713 : Thứ nhất máu hoàng --> orginal Chương 714 : Chiến một trận hai --> orginal Chương 715 : Giang Thiên hiện thân, doạ lui Âu Dương lang --> orginal Chương 716 : Thuận nước nhân tình --> orginal Chương 717 : Quá một dạy lịch sử --> orginal Chương 718 : Quá một ba lão --> orginal Chương 719 : Tin tức thân phận --> orginal Chương 720 : Chín tuyệt chân kinh --> orginal Chương 721 : Quá một kiếm thuật --> orginal Chương 722 : Trở về trình --> orginal Chương 723 : Mưu kế của Đường Sở Sở --> orginal Chương 724 : Quân hồn --> orginal Chương 725 : Toàn tâm toàn ý giúp ngươi --> orginal Chương 726 : Chiến thư --> orginal Chương 727 : Giang không có mơ --> orginal Chương 728 : Đi về Thiên Sơn phái --> orginal Chương 729 : Bách Khoa Toàn Thư sống --> orginal Chương 730 : Trần Kinh gió tâm tư --> orginal Chương 731 : Ngàn năm thứ nhất, sát khí --> orginal Chương 732 : Ngàn cổ kiếm thứ nhất --> orginal Chương 733 : Luyện kiếm --> orginal Chương 734 : Chính là cái kia một --> orginal Chương 735 : Ngàn cổ một kiếp --> orginal Chương 736 : Chuyện cũ --> orginal Chương 737 : Kích chiến --> orginal Chương 738 : Nhận thua --> orginal Chương 739 : Theo dõi Trần Vân --> orginal Chương 740 : Hồi kinh --> orginal Chương 741 : Giang Thần giận --> orginal Chương 742 : Thiên Sơn phái đứng đội --> orginal Chương 743 : Thiên môn tương trợ --> orginal Chương 744 : Chèo kéo --> orginal Chương 745 : Không đường lui --> orginal Chương 746 : Hành động --> orginal Chương 747 : Trước đem luật dài xuống --> orginal Chương 748 : Đương trường đánh giết --> orginal Chương 749 : Luật dài bị bắt --> orginal Chương 750 : Mở cho ta đèn xanh lá --> orginal Chương 751 : Ôm lòng gây rối --> orginal Chương 752 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 753 : Giang dã tâm --> orginal Chương 754 : Giang Thiên, vừa tiếp xúc hai --> orginal Chương 755 : Rồng thần công --> orginal Chương 756 : Nói bút sinh ý lớn --> orginal Chương 757 : Sự yêu cầu của Long gia --> orginal Chương 758 : Có tin tức --> orginal Chương 759 : Ai tính kế ai --> orginal Chương 760 : Sự huênh hoang của Giang Thiên --> orginal Chương 761 : Tề tụ Thiên Sơn --> orginal Chương 762 : Ngàn cơ trận --> orginal Chương 763 : Tra cứu tình huống --> orginal Chương 764 : Bị vây khốn --> orginal Chương 765 : Kiếm thứ nhất quyết --> orginal Chương 766 : Còn là nghịch thiên tám mươi mốt kim dễ sai bảo --> orginal Chương 767 : Giang Thần trúng kế --> orginal Chương 768 : Nói --> orginal Chương 769 : Giang Thiên hành động --> orginal Chương 770 : Giang Thần chạy trốn --> orginal Chương 771 : Lai lịch của huyết tộc --> orginal Chương 772 : Giang Thần bị phế --> orginal Chương 773 : Đường Sở Sở giận --> orginal Chương 774 : Đường Sở Sở vô địch --> orginal Chương 775 : Chín tuyệt chân kinh --> orginal Chương 776 : Quy ẩn --> orginal Chương 777 : Giang Thiên hiện thân --> orginal Chương 778 : Giúp ngươi một cánh tay lực --> orginal Chương 779 : Chín nguyên quy nhất --> orginal Chương 780 : Mục đích của Giang Thiên --> orginal Chương 781 : Ngày thứ năm thang đỉnh phong --> orginal Chương 782 : Hồi kinh --> orginal Chương 783 : Đường Sở Sở cho giang chiến thư dưới đất --> orginal Chương 784 : Kình địch --> orginal Chương 785 : Tạo nghệ võ học quá kém --> orginal Chương 786 : Giang cảnh giới --> orginal Chương 787 : Sự bí mật của Tiêu Diêu gia --> orginal Chương 788 : Tiêu diêu mật thỏa hiệp --> orginal Chương 789 : Trăm hiểu sinh hiện thân --> orginal Chương 790 : Nào phiền ngươi ra tay --> orginal Chương 791 : Thực lực của Đường Sở Sở --> orginal Chương 792 : Chèn ép giang không có mơ --> orginal Chương 793 : Tình huống thân thể của Đường Sở Sở --> orginal Chương 794 : Giang Thần dò hỏi tình báo --> orginal Chương 795 : Giang Thiên cứu người --> orginal Chương 796 : Tình báo trao đổi --> orginal Chương 797 : Giang không có mơ thương thế --> orginal Chương 780 : Sự chẩn đoán của Mộ Dung Trùng --> orginal Chương 799 : Đi về sơn trang thần kiếm --> orginal Chương 800 : Không bình thường --> orginal Chương 801 : Là thật là giả --> orginal Chương 802 : Tiềm nhập --> orginal Chương 803 : Chân tướng --> orginal Chương 804 : Âu Dương lang chạy trốn --> orginal Chương 805 : Đoạt lại --> orginal Chương 806 : Vô năng vì lực --> orginal Chương 807 : Không có mơ kiến nghị --> orginal Chương 808 : Tin nóng lớn --> orginal Chương 809 : Sự chọn lựa của Đường gia --> orginal Chương 810 : Lục Hợp kiếm --> orginal Chương 811 : Hợp tác --> orginal Chương 812 : Sự thỉnh cầu của Đường Sở Sở --> orginal Chương 813 : Thiệp mời sơn trang thần kiếm --> orginal Chương 814 : Hết sức thoả mãn --> orginal Chương 815 : Cản đường --> orginal Chương 816 : Giao dịch --> orginal Chương 817 : Có lẽ theo/cùng rồng có liên quan --> orginal Chương 818 : Nghĩ đoạt kiếm --> orginal Chương 819 : Thần kiếm đản sinh --> orginal Chương 820 : Sở sở tương trợ --> orginal Chương 821 : Thần kiếm dịch chủ --> orginal Chương 822 : Thứ nhất rồng kiếm --> orginal Chương 823 : Ra bán tình báo --> orginal Chương 824 : Chín chuyển kim đan --> orginal Chương 825 : Ngươi mới không bình thường --> orginal Chương 826 : Lối vào ở đỉnh núi --> orginal Chương 827 : Đoạt đồ --> orginal Chương 828 : Trần Vân ra tay đánh úp --> orginal Chương 829 : Quá mạnh --> orginal Chương 830 : Kích chiến --> orginal Chương 831 : Chín chuyển kim đan --> orginal Chương 832 : Lại là giang không có mơ quấy phá --> orginal Chương 833 : Đường Sở Sở không gặp --> orginal Chương 834 : Mạng sống cơ hội --> orginal Chương 835 : Trăm hiểu sinh thực lực --> orginal Chương 836 : Có khả năng mất đi trí nhớ --> orginal Chương 837 : Một năm sau --> orginal Chương 838 : Quay lại trong sông --> orginal Chương 839 : Sở sở mất trí nhớ --> orginal Chương 840 : Ta thật là lão công ngươi --> orginal Chương 841 : Đường Sở Sở không tin tưởng --> orginal Chương 842 : Biện pháp duy nhất --> orginal Chương 843 : Thế nào mới có thể xoải bước vào chín cảnh --> orginal Chương 844 : Lan đà phụ thân --> orginal Chương 845 : Ra tay thăm dò --> orginal Chương 846 : Dời đi Đường gia --> orginal Chương 847 : Sở sở cho cơ hội --> orginal Chương 848 : Xem xem bọn họ sợ không sợ ngươi --> orginal Chương 849 : Truyền thuyết của huyết tộc --> orginal Chương 850 : Vô địch là có tịch mịch bao nhiêu --> orginal Chương 851 : Trước khi rời đi --> orginal Chương 852 : Mưu kế của huyết tộc --> orginal Chương 853 : Đến nơi --> orginal Chương 854 : Có thể khôi phục trí nhớ --> orginal Chương 855 : Thiên hạ tranh đoạt thứ nhất --> orginal Chương 856 : Đánh bại quá thật --> orginal Chương 857 : Cao thủ đối quyết --> orginal Chương 858 : Cường giả huyết tộc hiện thân --> orginal Chương 859 : Nuốt huyết kiếm --> orginal Chương 860 : Hủy thiên diệt địa mười bốn kiếm --> orginal Chương 861 : Sư phụ ngươi là ai --> orginal Chương 862 : Ngày bị đùa giỡn --> orginal Chương 863 : Quay về --> orginal Chương 864 : Bản đồ chi tiết --> orginal Chương 845 : Trước khi ra biển --> orginal Chương 866 : Tìm kiếm Long Uyên --> orginal Chương 867 : Là người là khỉ đột --> orginal Chương 868 : Chắc chắn là chín cảnh --> orginal Chương 869 : Liền/ngay cả tuyến chuyên gia --> orginal Chương 870 : Thực lực của quái nhân --> orginal Chương 871 : Tin tức tử vong --> orginal Chương 872 : Đường Sở Sở khôi phục --> orginal Chương 873 : Trăm hiểu sinh trường sinh người --> orginal Chương 874 : Lan lăng vương --> orginal Chương 875 : Phương thức giao lưu --> orginal Chương 876 : Càn khôn tịch diệt --> orginal Chương 877 : Võ Minh thiên hạ --> orginal Chương 878 : Người dị năng --> orginal Chương 879 : Pháp vương lôi điện --> orginal Chương 780 : Sở sở giận --> orginal Chương 881 : Nửa thánh Đường Sở Sở --> orginal Chương 882 : Minh chủ sở sở --> orginal Chương 883 : Trăm hiểu sinh đuổi tới --> orginal Chương 884 : Kích chiến --> orginal Chương 885 : Cảnh giới trước nay chưa từng có --> orginal Chương 886 : Ra biển giữa --> orginal Chương 887 : Lan lăng vương rời núi --> orginal Chương 888 : Đến nơi --> orginal Chương 889 : Gặp nhau --> orginal Chương 890 : Tung tích của rồng --> orginal Chương 891 : Rồng hiện --> orginal Chương 892 : Kích chiến rồng xanh --> orginal Chương 893 : Lan lăng vương ra tay --> orginal Chương 894 : Sở sở gặp nguy hiểm --> orginal Chương 895 : Rồng xanh chết --> orginal Chương 896 : Chia cắt chỗ tốt --> orginal Chương 897 : An toàn đến nơi trong sông --> orginal Chương 898 : Đốn ngộ --> orginal Chương 899 : Chuyển đi bay cao --> orginal Chương 900 : Cáo biệt --> orginal Chương 901 : Tự tay hủy hắn --> orginal Chương 902 : Ở ẩn --> orginal Chương 903 : Cỏ nhỏ thần kỳ --> orginal Chương 904 : Cổ võ giới biến hoá --> orginal Chương 905 : Không có mơ ra tay --> orginal Chương 906 : Phá cảnh thất bại --> orginal Chương 907 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 908 : Mộ Dung Trùng rời núi --> orginal Chương 909 : Đi về núi Côn Lôn --> orginal Chương 910 : Hợp tác --> orginal Chương 911 : Giang không có mơ lại khiến cho hư hỏng --> orginal Chương 912 : Chín cảnh đường --> orginal Chương 913 : Trăm hiểu sinh chiến bại --> orginal Chương 914 : Trăm hiểu sinh yêu cầu --> orginal Chương 915 : Kết quả cỏ nhỏ thần bí --> orginal Chương 916 : Trở về trong sông --> orginal Chương 917 : Nam tử thần bí cản đường --> orginal Chương 918 : Không có hư cửa tìm lên cửa --> orginal Chương 919 : Giang không có mơ chủ ý tồi --> orginal Chương 920 : Đường Sở Sở bị mang đi --> orginal Chương 921 : Không có chút nào đánh trả lực --> orginal Chương 922 : Không có hư cửa đại sư huynh --> orginal Chương 923 : Chín cảnh --> orginal 924 chương bí ẩn --> orginal Chương 925 : Đi về không Chu Sơn --> orginal Chương 926 : Trời đất biếu tặng --> orginal Chương 927 : Cuộc chiến sinh tử --> orginal Chương 928 : Chân chính chín cảnh --> orginal 929 chương đánh bại không có côn --> orginal Chương 930 : Thần thông cảnh --> orginal Chương 931 : Lan Tâm --> orginal 932 chương ý nghĩ của Giang Thần --> orginal Chương 933 : Kế hoạch bắt đầu --> orginal Chương 934 : Đứa bé sinh ra, biến dị bắt đầu --> orginal Chương 935 : Ta muốn khi vương --> orginal Chương 936 : Có việc lớn làm --> orginal Chương 937 : Kế hoạch mười năm --> orginal Chương 938 : Trần Vũ bướm đưa cho ngươi khi vợ nhỏ --> orginal Chương 939 : Chỉnh đốn Nam Hoang --> orginal Chương 940 : Long Quốc --> orginal Chương 941 : Không sự biến hoá của Chu Sơn --> orginal Chương 942 : Pho tượng thần bí --> orginal Chương 943 : Huyết tộc chiến bại --> orginal Chương 944 : Phong ấn --> orginal Chương 945 : Chân tướng --> orginal Chương 946 : Công kích không Chu Sơn --> orginal Chương 947 : Không có hư cửa chiến bại --> orginal Chương 948 : Toàn bộ đánh giết --> orginal Chương 949 : Không có hư cửa thánh nữ --> orginal Chương 950 : Nín nhịn --> orginal Chương 951 : Lan lăng vương quay về --> orginal Chương 952 : Lan lăng vương phán đoán --> orginal Chương 953 : Thật sự là thiên tài --> orginal Chương 954 : Đạo gông xiềng thứ nhất --> orginal Chương 955 : Ngoài trời tới khách --> orginal Chương 956 : Đạo gông xiềng thứ hai --> orginal Chương 957 : Không Chu Sơn biến dị --> orginal Chương 958 : Tề tụ không Chu Sơn --> orginal Chương 959 : Huyết chiến không Chu Sơn --> orginal Chương 960 : Sở sở thiên uy --> orginal Chương 961 : Hoà bình giao hảo --> orginal Chương 962 : Phân phối --> orginal Chương 963 : Phân phối xong xuôi --> orginal Chương 964 : Tàng Kinh Các trái đất --> orginal Chương 965 : Người bảo vệ Tàng Kinh Các --> orginal Chương 966 : Lưu lại tịnh hóa ma khí --> orginal Chương 967 : Chín chuyển kim thân quyết --> orginal Chương 968 : Diệt thế thần kiếm --> orginal Chương 969 : Bế quan nửa năm --> orginal Chương 970 : Hắc ưng vương --> orginal Chương 971 : Lực lượng thân thể tăng mạnh --> orginal Chương 972 : Quy thuận --> orginal Chương 937 : Trở về trong sông --> orginal Chương 974 : Giang không có mơ hiện thân trong sông --> orginal Chương 975 : Giang hơi hơi bị bắt đi --> orginal Chương 976 : Ta dồn hắn tới trong sông --> orginal Chương 977 : Giang không có mơ yêu cầu --> orginal Chương 978 : Thấy sở sở --> orginal Chương 979 : Thỏa hiệp --> orginal Chương 980 : Tin tức đánh động --> orginal Chương 981 : Làm ầm hôn lễ --> orginal Chương 982 : Ngày tuyệt cửa giết tới --> orginal Chương 983 : Tuyệt lòng --> orginal Chương 984 : Tuyệt vọng --> orginal Chương 985 : Sự quyết tâm của Giang Thần --> orginal Chương 986 : Càn khôn tịch diệt --> orginal Chương 987 : Người bảo vệ ra tay --> orginal Chương 988 : Ma liên --> orginal Chương 989 : Ba năm biến hoá --> orginal Chương 990 : Đi về Long Quốc --> orginal Chương 991 : Quay về --> orginal Chương 992 : Gặp nhau --> orginal Chương 993 : Tỉnh giấc ma liên --> orginal Chương 994 : Đi về lan lăng nước --> orginal Chương 995 : Chữa trị tốt lan lăng vương --> orginal Chương 996 : Đi về Thần Long núi --> orginal Chương 997 : Thực lực của Giang Thần --> orginal Chương 998 : Ngươi là ma --> orginal Chương 999 : Tặng đưa thần thụ --> orginal Chương 1000 : Đến nơi không Chu Sơn --> orginal Chương 1001 : Hắn phải chết --> orginal Chương 1002 : Đối chiến tuyệt lòng --> orginal Chương 1003 : Có thực lực đàm phán --> orginal Chương 1004 : Đều đến đủ --> orginal Chương 1005 : Đánh bại nào với vui mừng --> orginal Chương 1006 : Chiến một trận năm --> orginal Chương 1007 : Sự mạnh mẽ của thân thể --> orginal Chương 1008 : Sự yêu cầu của Giang Thần --> orginal Chương 1009 : Lan Tâm xuất hiện --> orginal Chương 1010 : Không có mơ nhập ma dấu hiệu --> orginal Chương 1011 : Mạch mạch --> orginal Chương 1012 : Giang không có mơ bị mang đi --> orginal Chương 1013 : Tiên phủ xuất thế --> orginal Chương 1014 : Tiến vào tiên phủ --> orginal Chương 1015 : Tàn khốc --> orginal Chương 1016 : Phá trận --> orginal Chương 1017 : So với tiên phủ mạnh gấp ngàn trăm lần --> orginal Chương 1018 : Mạch mạch chỉ điểm --> orginal Chương 1019 : Thất bại --> orginal Chương 1020 : Khổ tu ba tháng --> orginal Chương 1021 : Một đối một chiến đấu --> orginal Chương 1022 : Nhảy cửa ải tư cách --> orginal Chương 1023 : Liền này? --> orginal Chương 1024 : Sự tính toán của Giang Thần --> orginal Chương 1025 : Tuyệt chiêu --> orginal Chương 1026 : Thẳng thông cửa ải thứ chín --> orginal Chương 1027 : Không có cách đánh bại --> orginal Chương 1028 : Rời khỏi --> orginal Chương 1029 : Đi về Tàng Kinh Các --> orginal Chương 1030 : Tiến vào chiến trường thượng cổ bế quan --> orginal Chương 1031 : Bay vọt mạnh mẽ vào --> orginal Chương 1032 : Tôi luyện chân khí --> orginal Chương 1033 : Buôn bán loài người trái đất --> orginal Chương 1034 : Cường thế đánh giết --> orginal Chương 1034 : Thần con muốn Đồ thành --> orginal Chương 1035 : Khiêu chiến --> orginal Chương 1037 : Tiên phủ dịch chủ --> orginal Chương 1038 : Đi về ngọc đẹp núi --> orginal Chương 1039 : Khiêu chiến thần con --> orginal Chương 1040 : Trở về tiên phủ học tuyệt học --> orginal Chương 1041 : Làm làm kiếm thuật sáng tạo --> orginal Chương 1042 : Tứ tượng trời đất quyết --> orginal Chương 1043 : Chiến đấu giữa --> orginal Chương 1044 : Bốn mùa kiếm thuật --> orginal Chương 1045 : Cưỡng ép phá chiêu --> orginal Chương 1046 : Đánh giết thần con --> orginal Chương 1047 : Hoang ngày ra tay --> orginal Chương 1048 : Sở sở hiện, hoang ngày chết --> orginal Chương 1049 : Rung động --> orginal Chương 1050 : Bồi dưỡng quân đội siêu cấp --> orginal Chương 1051 : Cần 40 vạn người --> orginal Chương 1052 : Ta rất vui vẻ --> orginal Chương 1053 : Muốn đại tạo hóa mở ra --> orginal Chương 1054 : Kiếp thứ nhất --> orginal Chương 1055 : Kiếp hiện --> orginal Chương 1056 : Sắp xếp --> orginal Chương 1057 : Tìm lên cửa --> orginal Chương 1058 : Hạ chiến thư --> orginal Chương 1059 : Cảnh giới --> orginal Chương 1060 : Mạch mạch hiện thân --> orginal Chương 1061 : Tranh thủ thời gian --> orginal Chương 1062 : Siêu phàm --> orginal Chương 1063 : Nghịch thiên đạp --> orginal Chương 1064 : Tu luyện nhọc nhằn --> orginal Chương 1065 : Xuất quan --> orginal Chương 1066 : Ngày chiến đấu --> orginal Chương 1067 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 1068 : Một chiêu miểu sát --> orginal Chương 1069 : Mở chiếm giữ cứu tai họa --> orginal Chương 1070 : Thân con gái --> orginal Chương 1071 : Minh Châu --> orginal Chương 1072 : Đi về vùng đất phong ấn --> orginal Chương 1073 : Bảo vật --> orginal Chương 1074 : Chôn ngọc --> orginal Chương 1075 : Sự bí mật của trời đất --> orginal Chương 1076 : Hồn sinh --> orginal Chương 1077 : Thành chết --> orginal Chương 1078 : Tự do thành --> orginal Chương 1079 : Hạ độc --> orginal Chương 1080 : Nghiền ép --> orginal Chương 1081 : Cứu người --> orginal Chương 1082 : Hồi môn --> orginal Chương 1083 : Đi về tổ địa --> orginal Chương 1084 : Thiên thư --> orginal Chương 1085 : Làm làm hiện thân --> orginal Chương 1086 : Thôn Thiên Thú --> orginal Chương 1087 : Hết thảy đều là mệnh sổ --> orginal Chương 1088 : Tương tự chim --> orginal Chương 1089 : Người đại thần thông --> orginal Chương 1090 : Mạch mạch hiện thân --> orginal Chương 1091 : Lấy được tư cách --> orginal Chương 1092 : Bay vọt mạnh mẽ vào --> orginal Chương 1093 : Tử vong yên tĩnh thành --> orginal Chương 1094 : Tạo hóa xuất hiện --> orginal Chương 1095 : Nhân quả chú định --> orginal Chương 1096 : Ngược dòng --> orginal Chương 1091 : Lý giải ngược dòng --> orginal Chương 1098 : Kẻ thù lên cửa --> orginal Chương 1099 : Hoàn thành khiêu chiến, vô tận thành --> orginal Chương 1100 : Trời đất sơ khai bảo vật --> orginal Chương 1101 : Chủ nhân Thiên Bi --> orginal Chương 1102 : Tiên bia dịch chủ --> orginal Chương 1103 : Mới đi qua ba ngày --> orginal Chương 1104 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 1105 : Nữ vợ bị bắt --> orginal Chương 1106 : Lên Huyền Thiên tông --> orginal Chương 1107 : Công khai thẩm vấn --> orginal Chương 1108 : Lôi điện công kích khổ --> orginal Chương 1109 : Chạy trốn --> orginal Chương 1110 : Dạo chơi mơ --> orginal Chương 1111 : Rời đi --> orginal Chương 1112 : Báo danh --> orginal Chương 1113 : Sát hạch bắt đầu --> orginal Chương 1114 : Gặp nhau --> orginal Chương 1115 : Ngày viện đệ tử cản đường --> orginal Chương 1116 : Ta không phải phải dẫn nàng đi --> orginal Chương 1117 : Đánh bại ta, ngươi liền có thể trước khi tiến vào mười --> orginal Chương 1118 : Đến nơi khu vực trung tâm --> orginal Chương 1119 : Đặc biệt sắp xếp --> orginal Chương 1120 : Mang người vào vây --> orginal Chương 1121 : Gia nhập ngày viện --> orginal Chương 1122 : Bái sư --> orginal Chương 1123 : Tu luyện kế hoạch --> orginal Chương 1124 : Tác muốn sáu dương đan --> orginal Chương 1125 : Luyện thể đường --> orginal Chương 1126 : Thẳng thắn --> orginal Chương 1127 : Đi về Cổ tộc --> orginal Chương 1128 : Người đại thần thông --> orginal Chương 1129 : Đến, đều đến --> orginal Chương 1130 : Kiếm trủng --> orginal Chương 1131 : Run sợ toàn trường --> orginal Chương 1132 : Đối thủ mạnh nhất --> orginal Chương 1133 : Nhận thua --> orginal Chương 1134 : Mạo hiểm một thử --> orginal Chương 1135 : Ra tay tương cứu --> orginal Chương 1136 : Giả chết --> orginal Chương 1137 : Công phá trận pháp --> orginal Chương 1138 : Cổ Phàm hiện thân --> orginal Chương 1139 : Hồ giả hổ uy --> orginal Chương 1140 : Khắc phục hậu quả, mở ra đốt tháp --> orginal Chương 1141 : Nhập thánh --> orginal Chương 1142 : Xuất quan --> orginal Chương 1143 : Tặng đưa cổ máu --> orginal Chương 1144 : Xuất đầu --> orginal Chương 1145 : Ti Đồ lão đại hành --> orginal Chương 1146 : Điên đảo đen trắng --> orginal Chương 1147 : Nhận ta ba chiêu --> orginal Chương 1148 : Sự đánh cuộc của trưởng lão --> orginal Chương 1149 : Thiên tài chói mắt nhất --> orginal Chương 1150 : Tiến vào tiên phủ bế quan --> orginal Chương 1151 : Luyện kiếm --> orginal Chương 1152 : Trần Vũ bướm thực lực --> orginal Chương 1153 : So đấu phương thức --> orginal Chương 1154 : Ba người được --> orginal Chương 1155 : Vô tận oai của Thiên Bi --> orginal Chương 1156 : Âm mưu --> orginal Chương 1157 : Cướp đoạt yêu đan --> orginal Chương 1158 : Muốn một chọn ba --> orginal Chương 1159 : Một kiếm uy --> orginal Chương 1160 : Bắt bớ --> orginal Chương 1161 : Lẫn vào --> orginal Chương 1162 : Chân tướng --> orginal Chương 1163 : Giang Thần ra mặt --> orginal Chương 1164 : Sống trở lại --> orginal Chương 1165 : Thành công cứu ra --> orginal Chương 1166 : Kiếp nạn của Giang Thần --> orginal Chương 1167 : Chấn chấn có từ --> orginal Chương 1168 : Sớm có vạch mưu --> orginal Chương 1169 : Ẩn vào tiên phủ --> orginal Chương 1170 : Chiến bại --> orginal Chương 1171 : Xanh xanh muốn đi trái đất --> orginal Chương 1172 : Vẫn không phải lúc trở về --> orginal Chương 1173 : Về trời viện --> orginal Chương 1174 : Đi về Long Uyên --> orginal Chương 1175 : Trái đất kiếp thứ hai --> orginal Chương 1176 : Linh khí đầu nguồn --> orginal Chương 1177 : Xương rồng --> orginal Chương 1178 : Cấy ghép xương rồng --> orginal Chương 1179 : Trở về trái đất --> orginal Chương 1180 : Vì ma lạc xuất hiện --> orginal Chương 1181 : Đây mới là ngày tàn chân chính --> orginal Chương 1182 : Khiêu khích --> orginal Chương 1183 : Toàn cầu livestream --> orginal Chương 1184 : Thôn Thiên Thú đi ra --> orginal Chương 1185 : Run sợ thế giới --> orginal Chương 1186 : Ta để làm vương --> orginal Chương 1187 : Đại quân yêu thú đánh úp --> orginal Chương 1188 : Đầu hàng --> orginal Chương 1189 : Đánh cuộc --> orginal Chương 1190 : Ma lạc hiện thân --> orginal Chương 1191 : Giống vương khủng bố --> orginal Chương 1192 : Giống vương chết --> orginal Chương 1193 : Biện pháp duy nhất --> orginal Chương 1194 : Lực lượng của phong ấn --> orginal Chương 1195 : Xông phá phong ấn --> orginal Chương 1196 : Hóa thân thiên đạo --> orginal Chương 1197 : Chiến đến tinh mỏi mệt lực tận --> orginal Chương 1198 : Ngày chiến đấu --> orginal Chương 1199 : Làm nóng người kết thúc --> orginal Chương 1200 : Hình thái siêu cấp ma lạc --> orginal Chương 1201 : Mỗi người có ngàn thu --> orginal Chương 1202 : Lá bài tẩy tận hiện --> orginal Chương 1203 : Đế binh đối quyết Thiên Bi vô tận --> orginal Chương 1204 : Cao hơn một bậc --> orginal Chương 1205 : Ai dám nhúc nhích hắn --> orginal Chương 1206 : Tiềm lực vô hạn giang hơi hơi --> orginal Chương 1207 : Thiên đạo người phán xét --> orginal Chương 1208 : Chuông mây hành động --> orginal Chương 1209 : Bốn mươi vạn đại quân --> orginal Chương 1210 : Tiên xuất động --> orginal Chương 1211 : Chín ngày diệt thần trận --> orginal Chương 1212 : Chém tiên --> orginal Chương 1213 : Giết lên Huyền Thiên tông --> orginal Chương 1214 : Chín ngày diệt lai lịch của thần trận --> orginal Chương 1215 : Diệt chuông mây --> orginal Chương 1216 : Sắp tạo hóa xuất hiện --> orginal Chương 1217 : Lịch sử --> orginal Chương 1218 : Tạo hóa xuất hiện --> orginal Chương 1219 : Biến số ngập tràn tương lai --> orginal Chương 1220 : Cửa lớn ẩn giấu --> orginal Chương 1221 : Đến từ Cửu U huyền nữ --> orginal Chương 1222 : Trời đất năm tổ --> orginal Chương 1223 : Chỉ thừa Giang Thần --> orginal Chương 1224 : Lửa bản nguyên hiện thân --> orginal Chương 1225 : Ngũ Hành Bổn Nguyên dịch chủ --> orginal Chương 1226 : Mang mang tinh không --> orginal Chương 1227 : Ba mươi sáu trọng thiên tiên cảnh --> orginal Chương 1228 : Thánh hoàng Huyền Thiên hàng lâm trái đất --> orginal Chương 1229 : Chuẩn bị rời khỏi --> orginal Chương 1230 : Con đường tu luyện dài dòng --> orginal Chương 1231 : Phàm, tiên, thần --> orginal Chương 1232 : Ba nghìn đạo thuật --> orginal Chương 1233 : Thiên tài cái thế vô địch --> orginal Chương 1234 : Ngũ hành nghịch đổi uy --> orginal Chương 1235 : Đạo sĩ thần bí --> orginal Chương 1236 : Ba giới vô địch --> orginal Chương 1237 : Nghịch thiên tám mươi mốt kim lai lịch --> orginal Chương 1238 : Thượng cổ thay mặt đã thấy --> orginal Chương 1239 : Càng lúc càng huyền hồ --> orginal Chương 1240 : Đi gặp lạc băng --> orginal Chương 1241 : Ma giới chi chủ nói hành --> orginal Chương 1242 : Sở sở độ kiếp --> orginal Chương 1243 : Sở sở thành tiên --> orginal Chương 1244 : Đến từ yêu giới --> orginal Chương 1245 : Kết bái --> orginal Chương 1246 : Ma lạc quay về --> orginal Chương 1247 : Vô hình lửa --> orginal Chương 1248 : Lạc băng giận --> orginal Chương 1249 : Đừng tự cho rằng phải rồi --> orginal Chương 1250 : Sự tính toán của Đường Sở Sở --> orginal Chương 1251 : Chiến thư của Đường Sở Sở --> orginal Chương 1252 : Mặt trăng chiến một trận --> orginal Chương 1253 : Chiến thắng, quay về --> orginal Chương 1254 : Sở sở đi ma giới --> orginal Chương 1255 : Lạc thần vương --> orginal Chương 1256 : Cấm địa thần giới --> orginal Chương 1257 : Đi về thần giới --> orginal Chương 1258 : Giấu trời vượt biển --> orginal Chương 1259 : Xảo hợp --> orginal Chương 1260 : Ma lũng chỗ sâu dãy núi --> orginal Chương 1261 : Kiếm thể vô địch --> orginal Chương 1262 : Tỉnh giấc Pháp Tướng --> orginal Chương 1263 : Ma uyên --> orginal Chương 1264 : Liều mạng --> orginal Chương 1265 : Ma đế ma hy gập gềnh --> orginal Chương 1266 : Khô lâu quá hi --> orginal Chương 1267 : Quay về --> orginal Chương 1268 : Thấy bạn bè --> orginal Chương 1269 : Có thể so với kiếp thứ hai cảnh --> orginal Chương 1270 : Đến cùng là cái chủng tộc gì --> orginal Chương 1271 : Trọng thứ hai chiến đấu hình thái --> orginal Chương 1272 : Phu quân, ngươi không có sao chứ --> orginal Chương 1273 : Giả kết hôn --> orginal Chương 1274 : Điều tra --> orginal Chương 1275 : Đường Sở Sở trúng kế --> orginal Chương 1276 : Muốn cưới Đường Sở Sở --> orginal Chương 1277 : Xông phá phong ấn --> orginal Chương 1278 : Tung tích Giang Thần --> orginal Chương 1279 : Một chiêu phá trận --> orginal Chương 1280 : Thành thân --> orginal Chương 1281 : Trộm lấy --> orginal Chương 1282 : Chưa biết --> orginal Chương 1283 : Đến cùng là ai --> orginal Chương 1284 : Đường Sở Sở tìm lên cửa --> orginal Chương 1284 : Hai quân giao chiến --> orginal Chương 1285 : Ngăn cản chiến đấu --> orginal Chương 1278 : Quốc gia bị nguyền rủa --> orginal Chương 1288 : Bảy giết ngày sao --> orginal Chương 1289 : Dưới gả --> orginal Chương 1290 : Theo/cùng thuật nguyền rủa có liên quan --> orginal Chương 1291 : Đại quân đánh úp --> orginal Chương 1292 : Phong ấn thiên đạo biến mất --> orginal Chương 1293 : Bí mật --> orginal Chương 1294 : Lẫn vào kiếm các --> orginal Chương 1295 : Người của túc mệnh --> orginal Chương 1296 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 1297 : Bị phát hiện --> orginal Chương 1298 : Sự nguyền rủa của cái thế giới này --> orginal Chương 1299 : Màu tím vi sự khác thường của kiếm các --> orginal Chương 1300 : Mở ra trận pháp --> orginal Chương 1301 : Tìm kiếm --> orginal
Mục lục cập nhật ngày