Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều

Phong Cuồng Đích Đại Mễ
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Phong Cuồng Đích Đại Mễ sáng tác loại tác phẩm, Đô Thị Tu Luyện Cuồng Triều nói lại: Cuộc đời này, ngươi là muốn làm cả một đời kẻ hèn nhát, lẳng lặng không có tiếng tăm ; vẫn là phải làm chúng sinh run lật kiêu hùng! Cho dù là chỉ là hoa quỳnh một hiện. GEN người bình thường la sinh, thỉnh thoảng được nước thuốc GEN võ giả! Lại biết được uống vào nước thuốc, cửu tử nhất sinh. Chọn lựa như nào!
都市修炼狂潮是疯狂的大米创作的经典言情小说类作品,都市修炼狂潮讲述了:此生,你是要做一辈子懦夫,默默无闻;还是#要做众生颤栗的枭雄!哪怕只是昙花一现。普通人基因罗生,偶得武者基因药水!却得知服下药水,九死一生。#如何#抉择!

Chương 1 : Nước thuốc GEN --> orginal Chương 2 : Chờ ta, ta đến! --> orginal Chương 3 : Ta còn có ngươi a --> orginal Chương 4 : Quái vật --> orginal Chương 5 : Cay độc --> orginal Chương 6 : Các người đều là rác rưởi --> orginal Chương 7 : Tiến giai --> orginal Chương 8 : Chuyện khẩn cấp --> orginal Chương 9 : Tâm cơ --> orginal Chương 10 : Gây khó khăn --> orginal Chương 11 : Làm nhục khó khi --> orginal Chương 12 : Bằng cái gì --> orginal Chương 13 : Công đầu --> orginal Chương 14 : Biện pháp --> orginal Chương 15 : Thấy được con tin --> orginal Chương 16 : Quyết sách --> orginal Chương 17 : Đề nghị --> orginal Chương 18 : Khó càng thêm khó --> orginal Chương 19 : Mùi vị kích làm --> orginal Chương 20 : Mắc lừa --> orginal Chương 21 : Toàn là tính kế --> orginal Chương 22 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 23 : Chết đi sống lại --> orginal Chương 24 : Lượm tiện nghi --> orginal Chương 25 : Phân lượng mười phần --> orginal Chương 26 : Về nhà --> orginal Chương 27 : Mua mua mua! --> orginal Chương 28 : Quá nghèo rồi --> orginal Chương 29 : Ta lại không đần --> orginal Chương 30 : Gần gũi? --> orginal Chương 31 : Khổ tu --> orginal Chương 32 : Võ Thần Minh --> orginal Chương 33 : Cành Ô liu --> orginal Chương 34 : Chỉnh trị --> orginal Chương 35 : Xoay ngược! --> orginal Chương 36 : Võ quy cục --> orginal Chương 37 : Đám người lên cửa --> orginal Chương 38 : Trong sự đàm phán --> orginal Chương 39 : Đàm phán thất bại --> orginal Chương 40 : Rơi xuống Màn Màn --> orginal Chương 41 : Tư nguyên phân phối hợp lý --> orginal Chương 42 : Ngưỡng ngừng núi cao --> orginal Chương 43 : Thị uy --> orginal Chương 44 : Cái gì đều không tính --> orginal Chương 45 : Để cho ta mở mở mắt --> orginal Chương 46 : Cầm cái gì đấu --> orginal Chương 47 : Là ai? --> orginal Chương 48 : Cứu ngươi không được! --> orginal Chương 49 : May mắn nữ thần --> orginal Chương 50 : Thực xin lỗi? --> orginal Chương 51 : Mục đích --> orginal Chương 52 : Ổ bên/vừa cỏ --> orginal Chương 53 : Phong lưu Vận Chuyện --> orginal Chương 54 : Trắng chém --> orginal Chương 55 : Mua a mua --> orginal Chương 56 : Xuất phát! --> orginal Chương 57 : Đứng đài --> orginal Chương 58 : Đột tập --> orginal Chương 59 : Kế hoạch có biến --> orginal Chương 60 : Săn giết! --> orginal Chương 61 : Thế nào, không phục? --> orginal Chương 62 : Phách lực --> orginal Chương 63 : Chạy mau! --> orginal Chương 64 : Cơ hội tới rồi --> orginal Chương 65 : Ra tay --> orginal Chương 66 : Tài đại khí thô --> orginal Chương 67 : Mục tiêu! --> orginal Chương 68 : Ám toán --> orginal Chương 69 : Vậy liền tới! --> orginal Chương 70 : Bạo bạo bạo! --> orginal Chương 71 : Ta buộc giết ngươi --> orginal Chương 72 : Khiêu khích --> orginal Chương 73 : Bỗng nhiên bừng tỉnh --> orginal Chương 74 : Không thể tưởng tượng nổi --> orginal Chương 75 : Đánh chủ ý --> orginal Chương 76 : Chiếm tiện nghi --> orginal Chương 77 : Săn giết! --> orginal Chương 78 : Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 79 : Hoa dương thể dục quán --> orginal Chương 80 : Làm thế nào --> orginal Chương 81 : Tự đầu lưới --> orginal Chương 82 : Giằng co --> orginal Chương 83 : Huynh đệ họ Hàn --> orginal Chương 84 : Đại chiến, loạn loạn loạn --> orginal Chương 85 : Ta buộc giết ngươi --> orginal Chương 86 : Ta ở ám địch ở minh --> orginal Chương 87 : Ta buộc giết ngươi! --> orginal Chương 88 : Sinh vật khác thường --> orginal Chương 89 : Xử lý chiến lợi phẩm --> orginal Chương 90 : Vay Nhớ vàng 券 --> orginal Chương 91 : Chiến giáp huyền tinh --> orginal Chương 92 : Kẻ điên --> orginal Chương 93 : Chân chính mạnh mẽ của Hàn Lập Huy --> orginal Chương 94 : Đột phá! ! --> orginal Chương 95 : Nghe ngóng tin tức --> orginal Chương 96 : Tăng lên! ! --> orginal Chương 97 : Ta được ta làm --> orginal Chương 98 : Khổ tu --> orginal Chương 99 : Áp lực tăng gấp bội --> orginal Chương 100 : Vậy không thể nào! --> orginal Chương 101 : Tiền đánh bạc --> orginal Chương 102 : Nhận Chủng Mà tới --> orginal Chương 103 : Tuyệt sát --> orginal Chương 104 : Miễn phí giữa --> orginal Chương 105 : Làm/khô một phiếu lớn --> orginal Chương 106 : Kiếp sau quãng đời còn lại --> orginal Chương 107 : Đuổi giết --> orginal Chương 108 : Cao cấp huấn luyện phòng --> orginal Chương 109 : Cơ địa võ giả --> orginal Chương 110 : Kì sỉ sỉ nhục to lớn a --> orginal Chương 111 : Chém thành nát bét dưa hấu --> orginal Chương 112 : Thiếu ta mười vạn khối --> orginal Chương 113 : Đường thấy bất bình một tiếng rống --> orginal Chương 114 : Nguyên có thể nước thuốc --> orginal Chương 115 : Đánh định chủ ý --> orginal Chương 116 : Giá trị ngàn vàng --> orginal Chương 117 : Hiệp ước ký kết --> orginal Chương 118 : Nguyên có thể nước thuốc tới tay --> orginal Chương 119 : Gặp gỡ người quen --> orginal Chương 120 : Tính kế --> orginal Chương 121 : Sơn môn cổ võ --> orginal Chương 122 : Trên trời hạ xuống dị thải --> orginal Chương 123 : Búa vương một giận --> orginal Chương 124 : Cường giả tập trung --> orginal Chương 125 : Tha nàng một mạng --> orginal Chương 126 : Cuối cùng xuất hiện --> orginal Chương 127 : Ai dám! --> orginal Chương 128 : Thú vương đấu --> orginal Chương 129 : Quá kích thích --> orginal Chương 130 : Đuổi giết --> orginal Chương 131 : Muốn làm gì thì làm --> orginal Chương 132 : Không có chỗ nhưng chạy trốn --> orginal Chương 133 : Đuổi theo đến --> orginal Chương 134 : Thuận tiện một cước --> orginal Chương 135 : Ca 嘣 giòn --> orginal Chương 136 : Đột phá! --> orginal Chương 137 : Ý nghĩ con --> orginal Chương 138 : Lầm vào lãnh địa --> orginal Chương 139 : Goá phụ nhỏ --> orginal Chương 140 : Ám toán --> orginal Chương 141 : Chỉ có một cái có thể sống rời khỏi --> orginal Chương 142 : Trong nháy mắt bạo chết --> orginal Chương 143 : Phản bội --> orginal Chương 144 : Đánh úp --> orginal Chương 145 : Người nhỏ thịt ít --> orginal Chương 146 : Bất tỉnh Quyết --> orginal Chương 147 : Rắn tổ --> orginal Chương 148 : Huấn luyện --> orginal Chương 149 : Quay về --> orginal Chương 150 : Họ hàng dưới quê --> orginal Chương 151 : Kho báu to lớn --> orginal Chương 152 : Thù lao giá trên trời --> orginal Chương 153 : Tạm thời Đặt Đưa --> orginal Chương 154 : Rắn hiệu quả linh châu --> orginal Chương 155 : Tăng lên tăng lên! --> orginal Chương 156 : Thì ra | vốn giết người là phạm pháp --> orginal Chương 157 : Dưới chân người nào --> orginal Chương 158 : Không tự lượng sức --> orginal Chương 159 : Thù hôm nay --> orginal Chương 160 : Làm chủ --> orginal Chương 161 : Khí phách --> orginal Chương 162 : Không cần giải thích --> orginal Chương 163 : Chờ coi --> orginal Chương 164 : Trại huấn luyện cực hạn, cuối cùng kỳ hạn! --> orginal Chương 165 : Không công bằng --> orginal Chương 166 : Mở cục một thanh đao trang bị dựa hoàn toàn vào chém --> orginal Chương 167 : Một đao trí mệnh --> orginal Chương 168 : Vô sỉ a! --> orginal Chương 169 : Phần thưởng khủng bố --> orginal Chương 170 : Mai phục --> orginal Chương 171 : Điên dại giằng co --> orginal Chương 172 : Tên rời cung --> orginal Chương 173 : Lăn ra máy vi tính của ta --> orginal Chương 174 : Điên dại mê luyến --> orginal Chương 175 : Độc vòng tròn chặn người --> orginal Chương 176 : Làm thế nào --> orginal Chương 177 : Thật mập --> orginal Chương 178 : Phục Ma đại chiến giết người vương --> orginal Chương 179 : Không gọt thực tế --> orginal Chương 180 : Mờ mịt --> orginal Chương 181 : Mắc lừa --> orginal Chương 182 : Ai là con mồi --> orginal Chương 183 : Xếp hạng --> orginal Chương 184 : Một phu khi cửa ải --> orginal Chương 185 : Có độc Oa --> orginal Chương 186 : Chở không Tể --> orginal Chương 187 : Cá lọt lưới --> orginal Chương 188 : Âm trong tự có âm trong tay --> orginal Chương 189 : Tự cổ nhân lòng hiểm ác nhất --> orginal Chương 190 : Đá lót chân --> orginal Chương 191 : Lợi hại --> orginal Chương 192 : Đúng phun/phọt/phụt --> orginal Chương 193 : Vẫn là phải bị đào thải --> orginal Chương 194 : Nhân hoạ đắc phúc --> orginal Chương 195 : Lựu đạn lượng tử --> orginal Chương 196 : Nạp ni? --> orginal Chương 197 : Chiến giáp sinh vật --> orginal Chương 198 : Giẫm ở trên mặt --> orginal Chương 199 : BUG --> orginal Chương 200 : Nóng cảm ứng bùng nổ viên đạn --> orginal Chương 201 : Âm hiểm --> orginal Chương 202 : Không phải ngươi chết liền là ta mất --> orginal Chương 203 : Kim nhọn đúng Mạch Mang --> orginal Chương 204 : La chạy chạy --> orginal Chương 205 : Có chút nhỏ thoải mái --> orginal Chương 206 : Máu của võ thần --> orginal Chương 207 : Chọn lựa --> orginal Chương 208 : Độc đến --> orginal Chương 209 : Hắn nếu là dám --> orginal Chương 210 : Khắp người một chặc --> orginal Chương 215 : Ngươi cái này nhào phố --> orginal Chương 216 : Ngàn tay phật đà --> orginal Chương 217 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 218 : (có hệ thống tính khí | hệ thống có tính khí) --> orginal Chương 219 : Kinh thiên một kích --> orginal Chương 220 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn không mở --> orginal Chương 221 : Hóa hiểm vì Di --> orginal Chương 222 : Lui không thể lui --> orginal Chương 223 : So tài kết thúc --> orginal Chương 224 : Tuyết lên thêm sương --> orginal Chương 225 : Con mồi --> orginal Chương 226 : Đây mới là kết thúc! --> orginal Chương 227 : Phần thưởng --> orginal Chương 228 : Ký kết --> orginal Chương 229 : Phần thưởng --> orginal Chương 230 : Thật thoải mái --> orginal Chương 231 : Duyên phận ngày chú định --> orginal Chương 232 : Phá hoại chuyện tốt --> orginal Chương 233 : Được ngày độc dầy --> orginal Chương 234 : Đánh quảng cáo --> orginal Chương 235 : Đón gió tẩy trần --> orginal Chương 236 : Mời mọc --> orginal Chương 237 : Lại không cung --> orginal Chương 238 : Người một nhà --> orginal Chương 239 : Mặt mũi --> orginal Chương 240 : Kẻ thù gặp mặt --> orginal Chương 241 : Đối nghịch --> orginal Chương 242 : Giao hẹn --> orginal Chương 243 : Đúng đánh cuộc --> orginal Chương 244 : Biến dị --> orginal Chương 245 : Có thú vị --> orginal Chương 246 : Leo tường hổ --> orginal Chương 247 : Người 畜 vô hại --> orginal Chương 248 : Chỉ thân mắc hiểm --> orginal Chương 249 : Hương 榭Lệ Bỏ --> orginal Chương 250 : Khó như lên trời --> orginal Chương 251 : Có người đến --> orginal Chương 252 : Nằm vùng --> orginal Chương 253 : Lượm tiện nghi còn là bị thiệt thòi? --> orginal Chương 254 : Giao dịch --> orginal Chương 255 : Bưng đỏ --> orginal Chương 256 : Tổng thanh tra Xét kỹ Khiến cho --> orginal Chương 257 : Sướng run --> orginal Chương 258 : Một chùy định âm --> orginal Chương 259 : Thử một lần --> orginal Chương 260 : Tiềm nhập --> orginal Chương 261 : Xúc động cảnh báo --> orginal Chương 262 : Mất đi liên hệ --> orginal Chương 263 : Thúc thủ vô sách --> orginal Chương 264 : Một quyền đánh nát bét --> orginal Chương 265 : Đột phá vòng vây --> orginal Chương 266 : Chạy ra đường sống --> orginal Chương 267 : Mai phục --> orginal Chương 268 : Một cái chiếu mặt --> orginal Chương 269 : Nguyên Khí chân chính hóa hình --> orginal Chương 270 : 黔 lừa kĩ nghèo --> orginal Chương 271 : Lợn nhỏ Bội Kì --> orginal Chương 272 : Phá hoại vương --> orginal Chương 273 : Phủ bụi đã lâu --> orginal Chương 274 : Chỉ sợ thiên hạ không loạn --> orginal Chương 275 : Không dung thắc mắc --> orginal Chương 276 : Chìm biển xác thấp --> orginal Chương 277 : Truy nã --> orginal Chương 278 : Mua mua mua --> orginal Chương 279 : Cắn nuốt tài liệu --> orginal Chương 280 : Cắn nuốt cắn nuốt --> orginal Chương 281 : Chém gió --> orginal Chương 282 : Cái trứng thối nào --> orginal Chương 283 : Ba chân mũ trăn xanh --> orginal Chương 284 : Xanh lá đầu ruồi nhặng --> orginal Chương 285 : Hố hệ thống của cha --> orginal Chương 286 : Mua phí đi đường --> orginal Chương 287 : Thương thảo --> orginal Chương 288 : Lưu lớn cát --> orginal Chương 289 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 290 : Thay đổi về chất --> orginal Chương 291 : Quá đáng sợ --> orginal Chương 292 : Ngươi tú ni mã nè --> orginal Chương 293 : Sát khí hôi hổi --> orginal Chương 294 : Kiếm lớn --> orginal Chương 295 : Dẫn khỏi --> orginal Chương 296 : Làm cái đứt --> orginal Chương 297 : Có động thiên khác --> orginal Chương 298 : Sinh vật quỷ dị --> orginal Chương 299 : Dồn ép --> orginal Chương 300 : Nguyên Khí hóa hình --> orginal Chương 301 : Liên hợp vũ kĩ --> orginal Chương 302 : Đó là cái gì --> orginal Chương 303 : Thân thể thần thai --> orginal Chương 304 : Nổi điên --> orginal Chương 305 : Liều chết một kích --> orginal Chương 306 : Không thể tưởng tượng nổi --> orginal Chương 307 : Đầu số kẻ thù chung --> orginal Chương 308 : Bất bại --> orginal Chương 309 : Quay về --> orginal Chương 310 : Thân sinh --> orginal Chương 311 : Tâm ý --> orginal Chương 312 : Thực lực chênh lệch --> orginal 61 - 62 xin nghỉ phép --> orginal Chương 313 : Gặp mặt --> orginal Chương 314 : Ngâm muội tử --> orginal Chương 315 : Gặp mặt --> orginal Chương 316 : Giương cung bạt kiếm --> orginal Chương 317 : Cháu trai --> orginal Chương 138 : Nhị thế tổ lấy cùng điểm --> orginal Chương 139 : Tham nhiều nhai không nát bét --> orginal Chương 140 : Anh em thôi --> orginal Chương 141 : Đờ người --> orginal Chương 342 : Xé dồn bắt đầu --> orginal Chương 343 : Kịch bản --> orginal Chương 344 : Mưu kế --> orginal Chương 345 : Bỗng nhiên khai khiếu --> orginal Chương 346 : Vỡ nát --> orginal Chương 347 : Nhắc nhở --> orginal Chương 348 : Sai lầm tin tức --> orginal Chương 349 : Quên? Không tồn tại --> orginal Chương 350 : Một quyết thắng thua --> orginal Chương 351 : Trừng thanh --> orginal Chương 352 : Tham vọng --> orginal Chương 353 : Võ Thần Doanh, La Lập --> orginal Chương 354 : Lên đây chịu chết --> orginal Chương 355 : Khách không mời --> orginal Chương 356 : Chiến! --> orginal Chương 357 : Xác vụn vạn đoạn --> orginal Chương 358 : Đại chiến! --> orginal Chương 359 : Nhận ra đến? --> orginal Chương 360 : Thân phận --> orginal Chương 361 : Võ giả biến dị! --> orginal Chương 362 : Quá sức không lấy lòng --> orginal Chương 363 : Võ vực --> orginal Chương 364 : Nghịch! --> orginal Chương 365 : Ngược sát! --> orginal Chương 366 : Kết thúc! --> orginal Chương 367 : Ngươi đoán đoán --> orginal Chương 368 : Cưỡng chế chấp hành --> orginal Chương 369 : Muốn mạnh mẽ a --> orginal Chương 370 : Lý giải --> orginal Chương 371 : Một đường nghe ngóng --> orginal Chương 372 : Tháp lung linh --> orginal Chương 373 : Xui xẻo thúc giục --> orginal Chương 374 : Ngại da mặt --> orginal Chương 375 : Không khoa học --> orginal Chương 376 : Dạy bảo --> orginal Chương 377 : Cùng ta nào làm/khô --> orginal Chương 377 : Đập chén cơm --> orginal Chương 378 : Đừng nháo --> orginal Chương 379 : Tiến triển trình độ --> orginal Chương 380 : Không có não --> orginal Chương 381 : Không phục --> orginal Chương 382 : Cái ngươi kế tiếp tới --> orginal Chương 383 : Giảng giải --> orginal Chương 384 : Có cái vấn đề --> orginal Chương 385 : Chúy Đánh, mài giũa --> orginal Chương 386 : Ta lần Áo --> orginal Chương 387 : Kiếm tiền --> orginal Chương 388 : Đào bảo --> orginal Chương 389 : Gặp được rắc rối --> orginal Chương 390 : Điều tra đo --> orginal Chương 391 : Ức vạn thi thể Mộ --> orginal Chương 392 : Rườm rà --> orginal Chương 393 : Một núi không Dung Nhị Hổ --> orginal Chương 394 : Một kích trí mệnh --> orginal Chương 395 : Bạo lực --> orginal Chương 396 : Biến dị gồ lên --> orginal Chương 397 : Chạy! --> orginal Chương 398 : Bồi phu nhân lại chiết khấu binh --> orginal Chương 399 : Trải qua --> orginal Chương 400 : Tạm tránh phong đầu --> orginal Chương 401 : Chứng minh thư --> orginal Chương 402 : Thẻ Mạc Cơ thành phố --> orginal Chương 403 : Đi tư mắc --> orginal Chương 404 : Giao dịch --> orginal Chương 405 : Đụng/chạm đầu --> orginal Chương 406 : Câu cá --> orginal Chương 407 : Giao ra --> orginal Chương 408 : Bên trong mương lật thuyền --> orginal Chương 409 : Quấn phiếu --> orginal Chương 410 : Thấy chết không cứu --> orginal Chương 411 : Đàm phán --> orginal Chương 412 : Phân tích --> orginal Chương 413 : Kéo dài --> orginal Chương 414 : Thời gian cấp bách --> orginal Chương 415 : Lén lút huấn luyện --> orginal Chương 416 : Vạch mưu lập kế --> orginal Chương 417 : Nhất định là mệt mỏi --> orginal Chương 418 : Đừng quấy rầy --> orginal Chương 419 : Cắt gọt/học hỏi/cọ xát --> orginal Chương 420 : Chênh lệch chân chính --> orginal Chương 421 : Chẳng trách --> orginal Chương 422 : Không nương tay mặt --> orginal Chương 423 : Hy vọng --> orginal Chương 424 : Nhận thua --> orginal Chương 425 : Chênh lệch --> orginal Chương 426 : Thúc đẩy tiêu thụ --> orginal Chương 427 : Một loại cuối cùng tài liệu --> orginal Chương 428 : 凯 con --> orginal Chương 429 : Chiến giáp sinh vật đột phá --> orginal Chương 430 : Dung hợp Thiết ma vàng --> orginal Chương 431 : Đốt hồn cấm phổ --> orginal Chương 432 : Vậy liền tuỳ tiện mua hai dạng đi --> orginal Chương 433 : 氪 vàng --> orginal Chương 434 : Rắc rối! --> orginal Chương 435 : Ra tay --> orginal Chương 436 : Kết thù --> orginal Chương 437 : Võ thần xếp hạng bảng --> orginal Chương 438 : Nhỏ thử trâu đao --> orginal Chương 439 : Liền ngươi! --> orginal Chương 440 : Các Phương Chấn nhúc nhích --> orginal Chương 441 : Che giấu tên võ giả --> orginal Chương 442 : Nghe ngóng --> orginal Chương 443 : Gây chuyện --> orginal Chương 444 : Ngươi dám sao --> orginal Chương 445 : Một không làm hai không nghỉ --> orginal Chương 446 : Một kế không thành --> orginal Chương 447 : Gây khó khăn --> orginal Chương 448 : Cải tà quy chính --> orginal Chương 449 : Tha thứ --> orginal Chương 450 : Ước chừng thấy --> orginal Chương 451 : Tấm ảnh --> orginal Chương 452 : U kín biển --> orginal Chương 453 : Bạc đuôi 鳉 --> orginal Chương 454 : Cản đường hổ --> orginal Chương 455 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 456 : Niềm vui ngoài ý muốn --> orginal Chương 457 : Đoạn hồ --> orginal Chương 458 : Đáp trả --> orginal Chương 459 : Phun ra --> orginal Chương 460 : Nghiền ép --> orginal Chương 461 : Nghèo ăn gà giàu chuyển phát nhanh --> orginal Chương 462 : Sự rắc rối của Đường Hinh --> orginal Chương 463 : Độc kế --> orginal Chương 464 : Anh hùng cứu đẹp --> orginal Chương 465 : Kiểm tra --> orginal Chương 466 : Xúi giục --> orginal Chương 467 : Bộc bạch --> orginal Chương 468 : Vậy thì lại như nào? --> orginal Chương 469 : Một cái --> orginal Chương 470 : Nghênh ngang mà đi --> orginal Chương 471 : Ăn dấm --> orginal Chương 472 : Nhận gió rượu --> orginal Chương 473 : Giữa nữ nhân bí mật --> orginal Chương 474 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 475 : Đối sách --> orginal Chương 476 : Ngược về Tân Hải --> orginal Chương 477 : Vương Tu Thần một ngày --> orginal Chương 478 : Bắt đầu Chót --> orginal Chương 479 : Tân Hải bảy hùng --> orginal Chương 480 : Sự uy hiếp của Hầu Hổ Thành --> orginal Chương 481 : Xử lý phương thức --> orginal Chương 482 : Hầu gia trừ tên --> orginal Chương 483 : Máy móc Titanium Tinh --> orginal Chương 484 : Một phần lễ vật --> orginal Chương 485 : Cổ quái --> orginal Chương 486 : Điều tra --> orginal Chương 487 : Lẫn nhau lợi dụng --> orginal Chương 488 : Hai cái lựa chọn --> orginal Chương 489 : Người quen --> orginal Chương 490 : Đến muộn --> orginal Chương 491 : Chẳng qua như vậy --> orginal Chương 493 : Hơi thắng một bậc --> orginal Chương 492 : Trở mặt --> orginal Chương 494 : Kinh biến --> orginal Chương 495 : Ăn bên trong lột bên ngoài --> orginal Chương 496 : Nhân quả --> orginal Chương 497 : Bạn trai --> orginal Chương 498 : Giả đùa thật làm --> orginal Chương 499 : Cộng Chỗ một buồng --> orginal Chương 500 : Hy sinh một cái --> orginal Chương 501 : Hợp tác --> orginal Chương 502 : Sự lựa chọn của Vương tên béo --> orginal Chương 503 : Lễ vật --> orginal Chương 504 : Hai khó --> orginal Chương 505 : Kiểm tra lại --> orginal Chương 506 : Phân biệt --> orginal Chương 507 : Nhớ thù --> orginal Chương 508 : Chia kỳ trả khoản --> orginal Chương 509 : Điên dại 氪 vàng --> orginal Chương 510 : Tấn thăng thất bại? --> orginal Chương 511 : Nửa bước vương cấp --> orginal Chương 512 : Phát hiện --> orginal Chương 513 : Nổi giận --> orginal Chương 514 : Khoá chặt mục tiêu --> orginal Chương 515 : Rơi vào cạm bẫy --> orginal Chương 516 : Bởi vì yêu sinh hận --> orginal Chương 517 : Tuyệt vọng --> orginal Chương 518 : Ép hỏi --> orginal Chương 519 : Nhảy cơ --> orginal Chương 520 : Ai đều đừng muốn chạy! --> orginal Chương 521 : Chiến chiến chiến! --> orginal Chương 522 : Hậu thủ --> orginal Chương 523 : Tính kế --> orginal Chương 524 : Con mồi --> orginal Chương 525 : Trấn áp --> orginal Chương 526 : Tuyệt buổi --> orginal Chương 527 : Tàn đồ tái hiện --> orginal Chương 528 : Thú triều --> orginal Chương 529 : Khôi phục thực lực --> orginal Chương 530 : Bạn gái --> orginal Chương 531 : Cầu thuốc --> orginal Chương 532 : Có rợn không có hiểm --> orginal Chương 533 : Ôm đoàn --> orginal Chương 534 : Oai của trận pháp --> orginal Chương 535 : Võ thần khiến --> orginal Chương 536 : Xuất chinh --> orginal Chương 537 : Mục tiêu, Giang Nam Thành --> orginal Chương 538 : Vây thành --> orginal Chương 539 : Mặt trời --> orginal Chương 540 : Phản kích --> orginal Chương 541 : Vào thành --> orginal Chương 542 : Tai họa của hải dương --> orginal Chương 543 : Đặc biệt chiến tiểu đội --> orginal Chương 544 : Mục đích của giám sát sứ --> orginal Chương 545 : Phòng khu phân chia --> orginal Chương 546 : Nhặt mót --> orginal Chương 547 : Cuốn đất nặng tới --> orginal Chương 548 : Phá cục --> orginal Chương 549 : Thảm thắng --> orginal Chương 550 : Một tháng kỳ --> orginal Chương 551 : Ra đường --> orginal Chương 552 : Nhân tuyển --> orginal Chương 553 : Biển trên trời --> orginal Chương 554 : Một Hàn Thập Cửu ánh kiếm châu --> orginal Chương 555 : Đầu trọc gấu vũ khí bí mật --> orginal Chương 556 : Động tĩnh khác thường --> orginal Chương 557 : Khải phát --> orginal Chương 558 : Giàu có trong nguy hiểm cầu --> orginal Chương 559 : Thu hoạch phong phú --> orginal Chương 560 : Không nên tên xuất hiện --> orginal Chương 561 : Chết mà sống lại --> orginal Chương 562 : Thay đổi to lớn --> orginal Chương 563 : Quyết tâm --> orginal Chương 564 : Kèn lệnh --> orginal Chương 565 : Nguy cục --> orginal Chương 566 : Kịp thời mưa --> orginal Chương 567 : Cơ hội, ra tay --> orginal Chương 568 : Chém giết Bạch Tuyến 蚓螈 --> orginal Chương 569 : Vây công --> orginal Chương 570 : Viện thủ --> orginal Chương 571 : Thắng lợi --> orginal Chương 572 : Nổi giận, vực sâu --> orginal Chương 573 : Phá thành --> orginal Chương 574 : Máu thịt Đúc Thành --> orginal Chương 575 : Khẩn cấp mệnh lệnh --> orginal Chương 576 : Quay lại Giang Nam Thành --> orginal Chương 577 : Một người, một thành --> orginal Chương 578 : Bại lui --> orginal Chương 579 : Sinh tử một đường --> orginal Chương 580 : Đột phá! --> orginal Chương 581 : Thực lực của vương cấp? --> orginal Chương 582 : Tôn cấp sự mạnh mẽ của dị thú! --> orginal Chương 583 : Không địch tôn cấp --> orginal Chương 584 : Kìm chế --> orginal Chương 585 : Trận pháp tàn phá --> orginal Chương 586 : Công thành chiến --> orginal Chương 587 : Chúng Chí Thành thành --> orginal Chương 588 : Chống đối chết canh giữ --> orginal Chương 589 : Rắn tổ hiện thân --> orginal Chương 590 : Huyền binh thiên ma --> orginal Chương 591 : Hắn còn sống! --> orginal Chương 592 : Chém! (thượng) --> orginal Chương 593 : Chém! (trung) --> orginal Chương 594 : Chém! (hạ) --> orginal Chương 595 : Huỷ diệt --> orginal Chương 596 : Thần binh --> orginal Chương 597 : Triều lên --> orginal Chương 598 : Triều rơi --> orginal Chương 599 : Lửa dục trùng sinh --> orginal Chương 600 : Đẩy sóng giúp sóng lớn --> orginal Chương 601 : Phân liệt thể --> orginal Chương 602 : Một jio --> orginal Chương 603 : Tư nguyên hồi báo --> orginal Chương 604 : Khải hoàn --> orginal Chương 605 : Annie bị thương --> orginal Chương 606 : Mãng Đi qua (thượng) --> orginal Chương 607 : Mãng Đi qua (trung) --> orginal Chương 608 : Mãng Đi qua (hạ) --> orginal Chương 609 : Phẫn nộ --> orginal Chương 610 : Kiếm chém ba người --> orginal Chương 611 : La Lập phải chết --> orginal Chương 612 : Sụp đổ tan tành --> orginal Chương 613 : Kiếm tới! --> orginal Chương 614 : Trên không kinh đô --> orginal Chương 615 : Tự lấy diệt vong --> orginal Chương 616 : Một kích buộc giết --> orginal Chương 617 : Hầu gia tổn hao nhiều --> orginal Chương 618 : Không tồn tại --> orginal Chương 619 : Hầu gia kinh đô --> orginal Chương 620 : Đại bại! --> orginal Chương 621 : Huỷ diệt --> orginal Chương 622 : Sắp xếp (thượng) --> orginal Chương 623 : Sắp xếp (trung) --> orginal Chương 624 : Sắp xếp (hạ) --> orginal Chương 625 : Có ai không phục? --> orginal Chương 626 : Phong đầu đang thịnh --> orginal Chương 627 : Khiêm tốn xuất phát --> orginal Chương 628 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 629 : Sự cực hạn của lực lượng --> orginal Chương 630 : Ta không muốn mặt a --> orginal Chương 631 : Chiến lợi phẩm --> orginal Chương 632 : Ngàn tơ Lọc Lòng cỏ --> orginal Chương 633 : Dẫn lên bạo động --> orginal Chương 634 : Lực phòng ngự rợn người --> orginal Chương 635 : Đối thủ tốt nhất --> orginal Chương 636 : Nghiền ép tuyệt đối --> orginal Chương 637 : Bạo động --> orginal Chương 638 : Thực lực khủng bố --> orginal Chương 639 : Lòng người không cổ --> orginal Chương 640 : Chết lại như nào --> orginal Chương 641 : Chết không đủ tiếc --> orginal Chương 642 : Một chạm tức phát đại chiến --> orginal Chương 643 : Chết? --> orginal Chương 644 : Tiền đánh bạc (thượng) --> orginal Chương 645 : Tiền đánh bạc (hạ) --> orginal Chương 646 : Chiến tôn cấp --> orginal Chương 647 : Khống chế lực lượng (thượng) --> orginal Chương 648 : Khống chế lực lượng (dưới --> orginal Chương 649 : Đều chết tuyệt sao? --> orginal Chương 650 : Dồn ép --> orginal Chương 651 : Tử chiến --> orginal Chương 652 : Kiếm chém tôn cấp --> orginal Chương 653 : Giao lưu cuộc so tài --> orginal Chương 654 : Vương cấp đọ sức --> orginal Chương 655 : Công kích trận pháp --> orginal Chương 656 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 657 : Thực lực vi tôn --> orginal Chương 658 : Tay đánh căn cứ địa --> orginal Chương 659 : Khiêu chiến (thượng) --> orginal Chương 660 : Khiêu chiến (trung) --> orginal Chương 661 : Khiêu chiến (hạ) --> orginal Chương 662 : Toàn trường đều rợn --> orginal Chương 663 : Chỉ có chết trận, tuyệt không cẩu hơn nữa trộm sinh --> orginal Chương 664 : Vốn liếng huênh hoang --> orginal Chương 665 : Phân liệt khủng bố thể --> orginal Chương 666 : Ranh giới nguy hiểm --> orginal Chương 667 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 668 : Chuẩn bị --> orginal Chương 669 : Rắn tổ xuất quan --> orginal Chương 670 : Rục rịch --> orginal Chương 671 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 672 : La Lập ta đến! --> orginal Chương 673 : Sâu không lường được --> orginal Chương 674 : Tốt mật --> orginal Chương 675 : Ra tay --> orginal Chương 676 : Nghe mệnh trời --> orginal Chương 677 : Chiến tôn cấp --> orginal Chương 678 : Ta không cần mặt a --> orginal Chương 679 : Mắng Trận --> orginal Chương 680 : Thực lực ẩn giấu --> orginal Chương 681 : Võ giả loài người --> orginal Chương 682 : Chiến không nghỉ --> orginal Chương 683 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 684 : Nửa bước tôn cấp --> orginal Chương 685 : Tuyệt địa phản kích --> orginal Chương 686 : Thiên lang chó --> orginal Chương 687 : Kế hoạch mới --> orginal Chương 688 : Phát tiết giận dữ --> orginal Chương 689 : Một đối một --> orginal Chương 690 : Phân liệt thể --> orginal Chương 691 : Tức điên một kích --> orginal Chương 692 : Kèn lệnh (thượng) --> orginal Chương 693 : Kèn lệnh (trung) --> orginal Chương 694 : Kèn lệnh (hạ) --> orginal Chương 695 : Thế cục chặc băng bó --> orginal Chương 696 : Lăng Vi Sơn (thượng) --> orginal Chương 697 : Lăng Vi Sơn (trung) --> orginal 698 Lăng Vi Sơn (hạ) --> orginal Chương 699 : Chạy qua tôn cấp nam nhân --> orginal Chương 700 : Miệt thị tôn cấp --> orginal Chương 701 : Ma --> orginal Chương 702 : Giết tôn cấp --> orginal Chương 703 : Cuốn sạch Lăng Vi Sơn --> orginal Chương 704 : Dẫn bạo Lăng Vi Sơn (thượng) --> orginal Chương 705 : Dẫn bạo Lăng Vi Sơn (trung) --> orginal Chương 706 : Dẫn bạo Lăng Vi Sơn (hạ) --> orginal Chương 707 : Đá cung --> orginal Chương 708 : Phát tài --> orginal Chương 709 : Di tích thượng cổ đang vẫy gọi --> orginal Chương 710 : Thế ngoại đào nguyên --> orginal Chương 711 : Kỳ ngộ --> orginal Chương 712 : Lưỡi đao liếm máu --> orginal Chương 713 : Bọ ngựa Bắt Ve --> orginal Chương 714 : Hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 715 : Mở ra Thạch môn --> orginal Chương 716 : Đánh mặt ngày đồ cung --> orginal Chương 717 : Vào kho báu --> orginal Chương 718 : Sư tử lớn mở miệng --> orginal Chương 719 : Chiến giáp vô địch --> orginal Chương 720 : Kho báu --> orginal Chương 721 : Thần binh thượng cổ --> orginal Chương 722 : Lợi dụng --> orginal Chương 723 : Khuyên ngươi thiện lương --> orginal Chương 724 : Địch nhân vẫn mạnh mẽ --> orginal Chương 725 : Loạn thế --> orginal Chương 726 : Tự tìm đường chết --> orginal Chương 727 : Khéo gặp --> orginal Chương 728 : Ác bá --> orginal Chương 729 : Phút chốc vạn đổi thế cục --> orginal Chương 730 : Miểu sát --> orginal Chương 731 : Một bên/vừa ngược, đổ, ngã đồ sát --> orginal Chương 732 : Vạn toàn chuẩn bị --> orginal Chương 733 : Bức hiếp --> orginal Chương 734 : Ta, đánh tiền --> orginal Chương 735 : Chiến trường tàn khốc --> orginal Chương 736 : Đưa vùng đất chết mà hậu sinh --> orginal Chương 737 : Đột phá --> orginal Chương 738 : Hợp kích trận --> orginal Chương 739 : Hy vọng nhỏ bé --> orginal Chương 740 : Chiến đội vô địch --> orginal Chương 741 : Sống sót --> orginal Chương 742 : Tinh nhuệ --> orginal Chương 743 : Tôn cấp chiến trường --> orginal Chương 744 : Thú vương sắp ra --> orginal Chương 745 : 壕 không có nhân tính --> orginal Chương 746 : Đổi giả bộ --> orginal Chương 747 : Trống trận buổi --> orginal Chương 748 : Sinh tử chọn lựa --> orginal Chương 749 : Đánh úp --> orginal Chương 750 : Ngầm hiểu --> orginal Chương 751 : Nhìn kỹ --> orginal Chương 752 : Mồi nhử --> orginal Chương 753 : Mục tiêu --> orginal Chương 754 : Đánh động --> orginal Chương 755 : Chiến giáp vô địch --> orginal Chương 756 : Kiểm soát không cục diện ở --> orginal Chương 757 : Thực lực siêu phàm --> orginal Chương 758 : Huy động toàn lực mà ra --> orginal Chương 759 : Nước thuốc GEN --> orginal Chương 760 : Lặng yên --> orginal Chương 761 : Hết sức chặn đoạn --> orginal Chương 762 : Đưa vùng đất chết mà hậu sinh --> orginal Chương 763 : Chết sao? --> orginal Chương 764 : Huyết môn mở ra --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-30 17:24:33