Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần

Miễn Phí Duyệt Độc / Lạc Thư
<<Đô Thị>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần miễn phí duyệt đọc, nhân vật chính: Lạc Trần. Đô Thị Tiên Tôn Lạc Trần tiểu thuyết toàn văn hái muốn: Lạc Trần cười nói. Lam Bối Nhi vốn một nửa khuôn mặt liền bởi vì duyên cớ bị bỏ thuốc rất đỏ, thậm chí trên người đều đã rất đỏ, nhưng là lời nói này của Lạc Trần vẫn là để cho nàng cảm giác vành tai từng chút/tiếp liền phát bỏng, dường như đỏ hơn.
都市仙尊洛尘免费阅读,主角:洛尘。小说都市仙尊洛尘全文摘要:洛尘笑道。蓝贝儿本来一张#脸就因为被下了药的缘故很红了,甚至身上都已经很红了,但是洛尘这句话还是#让她感觉耳朵一下#子就发烫,仿佛更红了。

Chương 1 : Tiên tôn quay về --> orginal Chương 2 : Thông châu Diệp gia --> orginal Chương 3 : Kỳ ngộ liên tục --> orginal Chương 4 : Bạn gái kiếp trước --> orginal Chương 5 : Có thù tất báo --> orginal Chương 6 : Trước thu lợi tức --> orginal Chương 7 : Người nhìn không thấy --> orginal Chương 8 : Quy tắc ngầm --> orginal Chương 9 : Tiên tôn không thể mắc --> orginal Chương 10 : Mỹ nữ bò giường --> orginal Chương 11 : Chủ quán công nhân viên --> orginal Chương 12 : Gây khó khăn chủ quán --> orginal Chương 13 : Một đường sao sáng --> orginal Chương 14 : Hổ vằn Anh --> orginal Chương 15 : Huênh hoang --> orginal Chương 16 : Ai huênh hoang hơn --> orginal Chương 17 : Núi tựa của ta --> orginal Chương 18 : Nhưng bội phục --> orginal Chương 19 : Rắc rối lên cửa --> orginal Chương 20 : Lăn cho lão tử --> orginal Chương 21 : Vạch trần gian tế --> orginal Chương 22 : Ta muốn --> orginal Chương 23 : Tiện nghi to bằng trời --> orginal Chương 24 : Hè hoa khôi cảnh sát --> orginal Chương 25 : Cổ thi thể --> orginal Chương 26 : Chia tay --> orginal Chương 27 : Ai ném ai --> orginal Chương 28 : Đoạt nam nhân --> orginal Chương 29 : Răn dạy --> orginal Chương 30 : Lại tới một cái --> orginal Chương 31 : Hai đẹp tranh phong --> orginal Chương 32 : Đôi đẹp cùng giường --> orginal Chương 33 : Ngươi bị khai trừ --> orginal Chương 34 : Thạch Vương khiêu khích --> orginal Chương 35 : Đào hố cho Lạc Trần --> orginal Chương 36 : Kiếm lật --> orginal Chương 37 : Xui xẻo đến nhà --> orginal Chương 38 : Vương Phi chân thật --> orginal Chương 39 : Diệp Chính Thiên xảy ra chuyện --> orginal Chương 40 : Chiến thư --> orginal Chương 41 : Tông sư vạn ngàn núi --> orginal Chương 42 : Ba quyền bạo tông sư --> orginal Chương 43 : Tứ phương thần phục --> orginal Chương 44 : Bạn học tụ hội --> orginal Chương 45 : Xem thường --> orginal Chương 46 : Các người cũng xứng --> orginal Chương 47 : Người hối hận nhất --> orginal Chương 48 : Cứu mỹ nữ --> orginal Chương 49 : Thăm dò Lạc Trần --> orginal Chương 50 : Lão sư điên nhất trong lịch sử --> orginal Chương 51 : Đúng đánh cuộc --> orginal Chương 52 : Nghi thức chào đón đặc biệt --> orginal Chương 53 : An Linh mưa --> orginal Chương 54 : Ném Trần chủ nhiệm người --> orginal Chương 55 : Lão sư vận động sẽ --> orginal Chương 56 : Cao Mãnh thảm bại --> orginal Chương 57 : Chúng ta đều không có tiền --> orginal Chương 58 : Ngươi dám ta liền dám --> orginal Chương 59 : Bắt nắm đằng chuôi --> orginal Chương 60 : Đầu giàu nữ --> orginal Chương 61 : Mặt nạ --> orginal Chương 62 : Chân tướng --> orginal Chương 63 : Ngươi có bạn gái sao --> orginal Chương 64 : Có bản lĩnh tìm cha ta --> orginal Chương 65 : Thông châu tổng thống lĩnh --> orginal Chương 66 : Để cho hắn chờ --> orginal Chương 67 : Chắc chắn --> orginal Chương 68 : Răn dạy tổng thống lĩnh --> orginal Chương 69 : Lưới nghiện Giáo Bá --> orginal Chương 70 : Ông nội ngươi đều đến --> orginal Chương 71 : Giáo Bá ăn mềm --> orginal Chương 72 : Giáo Bá ăn mềm --> orginal Chương 73 : Chỉ vì ban tốn --> orginal Chương 74 : Quảng Khôn lão đại ta --> orginal Chương 75 : Lão sư cứu mạng --> orginal Chương 76 : Lạc gia --> orginal Chương 77 : Chân chính người trên đường --> orginal Chương 78 : Lính đánh thuê đánh úp --> orginal Chương 79 : Lão sư chân chính --> orginal Chương 80 : An toàn cục nhúng tay --> orginal Chương 81 : Đuổi đi Lạc Trần --> orginal Chương 82 : Tạo phản ba ban --> orginal Chương 83 : Bị xem thường --> orginal Chương 84 : Ngươi dám đánh ta --> orginal Chương 85 : Phong sát Lạc Trần --> orginal Chương 86 : Mời đi thôi --> orginal Chương 87 : Úc Hương vàng đại loạn --> orginal Chương 88 : An Linh mưa bị bắt --> orginal Chương 89 : Mời Lạc Trần --> orginal Chương 90 : Đại lãn Yến Kinh --> orginal Chương 91 : Động Thiên Phúc Địa --> orginal Chương 92 : Tập thể mời Lạc Trần --> orginal Chương 93 : Tám cực cửa --> orginal Chương 94 : Một mình ta cũng đủ rồi --> orginal Chương 95 : Ai cũng cứu không được --> orginal Chương 96 : Thanh toán --> orginal Chương 97 : Phong Thiên Lôi --> orginal Chương 98 : Kinh nam tổng giáo quan quân giáo --> orginal Chương 99 : Lạc Trần trở về Giáo --> orginal Chương 100 : Ngươi chỉ là con kiến --> orginal Chương 101 : Trở mặt không nhận người --> orginal Chương 102 : Lạc phụ --> orginal Chương 103 : Chuẩn bị mua nhà --> orginal Chương 104 : Chế nhạo không thôi --> orginal Chương 105 : Hắn là chủ quán ta --> orginal Chương 106 : Diễn kĩ --> orginal Chương 107 : Tứ gia --> orginal Chương 108 : Đền tiền --> orginal Chương 109 : Một giận thiên hạ E ngại --> orginal Chương 110 : Thông châu chấn động --> orginal Chương 111 : To bằng trời họa chuyện --> orginal Chương 112 : Đập lại giả bộ --> orginal Chương 113 : Đồng bọn nhỏ thần kỳ --> orginal Chương 114 : Cơm cục --> orginal Chương 115 : Đánh ngươi thế nào rồi --> orginal Chương 116 : Rời khỏi hắn --> orginal Chương 117 : Dưới bộ --> orginal Chương 118 : Xa xỉ --> orginal Chương 119 : Họ hàng --> orginal Chương 120 : Uy hiếp --> orginal Chương 121 : Kẻ bán mạng --> orginal Chương 122 : Dương Minh Huy xảy ra chuyện --> orginal Chương 123 : Núi lớn quỷ dị --> orginal Chương 124 : Trương đại sư --> orginal Chương 125 : Lực lượng chân chính --> orginal Chương 126 : Mạnh phá dỡ --> orginal Chương 127 : Đánh chết tính ta --> orginal Chương 128 : Có chứng cứ sao --> orginal Chương 129 : Ngươi chờ --> orginal Chương 130 : Nghịch tử --> orginal Chương 131 : Đuổi ra Lạc gia --> orginal Chương 132 : Vì ai mà tới --> orginal Chương 133 : Kém xa như trời với đất --> orginal Chương 134 : Ân đoạn nghĩa tuyệt --> orginal Chương 135 : Sự bí mật của Lạc mẫu --> orginal Chương 136 : Kiếp sau học hội khiêm tốn --> orginal Chương 137 : Ngươi có thể đi chết --> orginal Chương 138 : Chắn thương --> orginal Chương 139 : Sở đại thiếu --> orginal Chương 140 : Hạ trùng không thể ngữ băng --> orginal Chương 141 : Ngươi ở cùng thần đối địch --> orginal Chương 142 : Đem ngươi quên --> orginal Chương 143 : Đám đàn bà --> orginal Chương 144 : Còn kích thích sao --> orginal Chương 145 : Trước lúc Bàn Long Loan --> orginal Chương 146 : Có người gây rối --> orginal Chương 147 : Không muốn xanh liên --> orginal Chương 148 : Lửa bạo cảnh tượng --> orginal Chương 149 : Giây lát mấy trăm trên dưới vạn --> orginal Chương 150 : Kẻ lừa gạt --> orginal Chương 151 : Nữ hoàng thương nghiệp --> orginal Chương 152 : Cổ thuật --> orginal Chương 153 : Vụng vệ lừa thuật --> orginal Chương 154 : Ngươi xứng sao --> orginal Chương 155 : Nam phượng hoàng --> orginal Chương 156 : Cùng mỹ nữ hợp cho mướn --> orginal Chương 157 : Thu phí bảo vệ Lạc Trần --> orginal Chương 158 : Bảo vệ ta --> orginal Chương 159 : Bỗng như lên thức ăn cho chó tới --> orginal Chương 160 : Hạ mã uy --> orginal Chương 161 : Xin lỗi cho Lạc Trần --> orginal Chương 162 : Ta từ không cầu người --> orginal Chương 163 : Đưa lên cửa --> orginal Chương 164 : Tiền công hai nghìn năm --> orginal Chương 165 : Phồng kiến thức --> orginal Chương 166 : Dương thiếu ngày --> orginal ngày thứ 167 sinh một đôi --> orginal Chương 168 : Đổ thần nhỏ --> orginal Chương 169 : Cởi --> orginal Chương 170 : Chọc họa --> orginal Chương 171 : Quỳ xuống xin lỗi --> orginal Chương 172 : Nam phượng hoàng --> orginal Chương 173 : Ta chính là hào môn --> orginal Chương 174 : Nữ nhân của ta --> orginal Chương 175 : Nam nhân làm việc --> orginal Chương 176 : Lại cho ngươi cái cơ hội --> orginal Chương 177 : Phong gia --> orginal Chương 178 : Bao nhiêu tiền --> orginal Chương 179 : Gạo nấu thành cơm --> orginal Chương 180 : Bị đoạn hồ --> orginal Chương 181 : Bắt gian ở giường --> orginal Chương 182 : Tiên nhân nhảy --> orginal Chương 183 : Đáp trả --> orginal Chương 184 : Bạn trai ta --> orginal Chương 185 : So với so sánh --> orginal Chương 186 : Kinh nam tổng giáo quan quân giáo --> orginal Chương 187 : Hương Bánh bột ngô --> orginal Chương 188 : Cơm của tổng thống lĩnh cục --> orginal Chương 189 : Giả bộ --> orginal Chương 190 : Quỷ Án --> orginal Chương 191 : Ta không phục --> orginal Chương 192 : Hung thủ vẫn còn --> orginal Chương 193 : Đừng hối hận --> orginal Chương 194 : Yêu chết hay không --> orginal Chương 195 : Bạo đánh --> orginal Chương 196 : Đại địch đem tới --> orginal Chương 197 : Cưỡi hổ mà tới --> orginal Chương 198 : Vô lượng tiên pháp --> orginal Chương 199 : Trương đại sư thu đồ --> orginal Chương 200 : Trợ uy cho Lạc gia --> orginal Chương 201 : Thái cực tông sư --> orginal Chương 202 : Qua đây dẫn chết --> orginal Chương 203 : Bổ không chưởng --> orginal Chương 204 : Giết ngươi như tàn sát chó --> orginal Chương 205 : Ta báo cảnh sát --> orginal Chương 206 : Quỳ nghênh đón Trương đại sư --> orginal Chương 207 : Hắn chỉ là một cái chó --> orginal Chương 208 : Lăn xuống tới --> orginal Chương 209 : Bộ đội so đấu --> orginal Chương 210 : Xem Lạc Trần bêu xấu --> orginal Chương 211 : Đây là mệnh lệnh --> orginal Chương 212 : Đạp sóng nhờ Thuyền --> orginal Chương 213 : Cùng nhau lên --> orginal Chương 214 : Bên trong này ta nói tính --> orginal Chương 215 : Thanh Đế trường sinh thể --> orginal Chương 216 : Muốn xảy ra chuyện --> orginal Chương 217 : Ta để cho ngươi đi sao --> orginal Chương 218 : Ngươi tin thần sao --> orginal Chương 219 : Dưới tinh không truyền đạo --> orginal Chương 220 : Hưng sư vấn tội --> orginal Chương 221 : Ta tới --> orginal Chương 222 : Ngươi không tư cách --> orginal Chương 223 : Ta sửa đổi chủ ý --> orginal Chương 224 : Thi thể họa --> orginal Chương 225 : Chỉ có thể giúp ngươi đến này --> orginal Chương 226 : Thu phí qua đường --> orginal Chương 227 : Lão đại ta có thương --> orginal Chương 228 : Lão đại Thanh Thủy xui xẻo --> orginal Chương 229 : Tên của tông sư thiếu niên --> orginal Chương 230 : Không phải muốn giả bộ --> orginal Chương 231 : Ta có xe --> orginal Chương 232 : Phàm phu tục tử --> orginal Chương 233 : Các người cũng xứng --> orginal Chương 234 : Ta muốn đập hắn xe --> orginal Chương 235 : Lẫn nhau không quen nhau --> orginal Chương 237 : Không chọc nổi --> orginal Chương 238 : Huyết tẩy --> orginal Chương 239 : Nước đục --> orginal Chương 240 : Thi độc --> orginal Chương 241 : Nói lung tung --> orginal Chương 242 : Lại thấy Lý đại sư --> orginal Chương 243 : Cách cháu gái ta xa chút --> orginal Chương 244 : Bái/lạy/vái đem con --> orginal Chương 245 : Giúp ngươi bán sạch --> orginal Chương 246 : Tràn đầy kịch bản --> orginal Chương 247 : Hai cái tên ngốc lớn --> orginal thứ hai 48 tương tây vu vương --> orginal Chương 249 : Dời núi lấp biển --> orginal Chương 250 : Ngươi không chọc nổi --> orginal Chương 251 : Cái gọi là quy củ --> orginal Chương 252 : Ngươi xong --> orginal Chương 253 : Đan phương --> orginal Chương 254 : Xa nhất khoảng cách --> orginal Chương 255 : Mũ che tập trung --> orginal Chương 256 : Ngươi là võ giả --> orginal Chương 257 : Thương sinh thiên hạ --> orginal Chương 258 : Các người cùng nhau lên đi --> orginal Chương 259 : Đại chiến ngập trời --> orginal Chương 260 : Ta theo/cùng hắn bái/lạy/vái qua đem con --> orginal Chương 261 : Hối hận ban đầu --> orginal Chương 262 : Quên Buồn Thôn --> orginal Chương 263 : Kín tông cao thủ --> orginal Chương 264 : Da người trống --> orginal Chương 265 : Đánh cho thành chó --> orginal Chương 266 : Huyết quang chi tai --> orginal Chương 267 : Lôi đình chi nộ --> orginal Chương 268 : Bến cảng khu đầu giàu --> orginal Chương 269 : Lòng thành thì linh --> orginal Chương 270 : Không phải muốn tìm chết --> orginal Chương 271 : Thủ đoạn đại đế --> orginal Chương 272 : Một kiếm bổ chín cung --> orginal Chương 273 : Ngươi dám giết sao --> orginal Chương 274 : Ngươi xứng nói lôi tới --> orginal Chương 275 : Thần bí giấu khu --> orginal Chương 276 : Lừa bạn --> orginal Chương 277 : Quỷ dị --> orginal Chương 278 : Gặp quỷ --> orginal Chương 279 : Cầm ra máu nóng của ngươi --> orginal Chương 280 : Đi chịu chết --> orginal Chương 281 : Một bên/vừa nghỉ đi --> orginal Chương 282 : Ta tới giết người --> orginal Chương 283 : Ta giết chính là hắn --> orginal Chương 284 : Thông Thần người --> orginal Chương 285 : Vỏn vẹn mà thôi --> orginal Chương 286 : Vạn người triều thánh --> orginal Chương 287 : Hổ giấy --> orginal Chương 288 : Ngươi dám giết ta --> orginal Chương 289 : Thông Thần người sắp --> orginal Chương 290 : Thân bại danh liệt --> orginal Chương 292 : Tiểu nhi khoa --> orginal Chương 293 : Lửa đốt quỷ hồ --> orginal Chương 294 : Nhận hắn về nhà --> orginal Chương 295 : Lại gặp quy tắc ngầm --> orginal Chương 296 : Khai trừ đạo diễn --> orginal Chương 297 : Uy hiếp --> orginal Chương 298 : Tạo người khoa học --> orginal Chương 299 : A cấp sát thủ --> orginal Chương 300 : Hồng Môn Yến --> orginal Chương 301 : Hội nghị Thẩm gia --> orginal Chương 302 : Tốn tiền giết bản thân --> orginal Chương 303 : Ngang trời xuất thế --> orginal Chương 304 : Yến Kinh --> orginal Chương 305 : Cho được nổi sao --> orginal Chương 306 : Tự thực ác quả --> orginal Chương 307 : Ai so với ta có tiền --> orginal Chương 308 : Cái thứ nhất --> orginal Chương 309 : Rượu nhờ --> orginal Chương 310 : Như ước chừng mà tới --> orginal Chương 311 : Cạm bẫy --> orginal Chương 312 : Đến xem chuyện cười --> orginal Chương 313 : Kịch bản --> orginal Chương 314 : Khủng bố trò chơi --> orginal Chương 315 : Huyết tộc --> orginal Chương 316 : Bí cảnh thí luyện --> orginal Chương 317 : Gương giống như người --> orginal Chương 318 : Ngươi 虞 ta Gạt --> orginal Chương 319 : Ta chỉ là tới chơi --> orginal Chương 320 : Bổ ta thử xem --> orginal Chương 321 : Vũ hội --> orginal Chương 322 : Đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh --> orginal Chương 323 : Ta từ chối --> orginal Chương 324 : Bố cục --> orginal Chương 325 : Uy hiếp --> orginal Chương 326 : Âm mưu --> orginal Chương 327 : Thủ đoạn của Lạc Trần --> orginal Chương 328 : Giang gia đại loạn --> orginal Chương 329 : Tông sư có mời --> orginal Chương 330 : Cao thủ thứ nhất --> orginal Chương 331 : Âu Minh Cường giả --> orginal Chương 332 : Bài Vân Chưởng --> orginal Chương 333 : Còn có ai --> orginal Chương 334 : Tôn trọng --> orginal Chương 335 : Ta chính là Lạc Vô Cực --> orginal Chương 336 : Hoa Hạ xưng tôn --> orginal Chương 337 : Đùa giỡn --> orginal Chương 338 : Chút đồ ăn --> orginal Chương 339 : Chuyện cười --> orginal Chương 340 : Ta cũng không đi vào --> orginal Chương 341 : Cầu ngươi --> orginal Chương 342 : Gần gũi --> orginal Chương 343 : Đám bạn gái --> orginal Chương 344 : Năm đẹp tề tụ --> orginal Chương 345 : Vào Giang gia --> orginal Chương 346 : Vốn là cùng căn sinh --> orginal Chương 347 : Lại một cái bộ --> orginal Chương 348 : Lại một mưu kế --> orginal Chương 349 : Đại bỉ bộ đội --> orginal Chương 350 : Bảo vệ Bê con Con --> orginal Chương 351 : Võ thánh --> orginal Chương 352 : Chờ bêu xấu --> orginal Chương 353 : Có chút đầu --> orginal Chương 354 : Đêm nay giết ngươi --> orginal Chương 355 : Nhập môn trắc thí --> orginal Chương 356 : Giúp không giúp --> orginal Chương 357 : Đầu chết ngươi --> orginal Chương 358 : Trấn Thiên bia --> orginal Chương 359 : Nó không dám --> orginal Chương 360 : Kim Cương Lưu Ly Thể --> orginal Chương 361 : Lầm vào --> orginal Chương 362 : Bạo đánh --> orginal Chương 363 : Kiếm phá vòm trời --> orginal Chương 364 : Tàn sát rồng người --> orginal Chương 365 : Thẩm Thiên Quân --> orginal Chương 366 : Chờ miếng ăn --> orginal Chương 367 : Ăn người --> orginal Chương 368 : Xem thường --> orginal Chương 369 : Đại thọ Thẩm gia --> orginal Chương 370 : Dồn ép --> orginal Chương 371 : Khôi phục trí nhớ --> orginal thứ 372 đều là rác rưởi --> orginal Chương 371 : Khôi phục trí nhớ --> orginal thứ 372 đều là rác rưởi --> orginal Chương 373 : Hắn là Lạc Vô Cực --> orginal Chương 374 : Hắn cũng là đầu giàu --> orginal Chương 375 : Lăn --> orginal Chương 376 : Hắn là thiếu tướng --> orginal Chương 377 : Lão quái vật --> orginal Chương 378 : Vũ lực cân nhắc quyết định những gì --> orginal Chương 379 : Côn Lôn --> orginal Chương 380 : Chiến thư Võ thánh --> orginal Chương 381 : Đội ngũ Côn Lôn --> orginal Chương 382 : Giấu khu biến dị --> orginal Chương 383 : Tử vong đến --> orginal Chương 384 : Nghi mây không ngừng --> orginal Chương 385 : Trái phải làm khó --> orginal Chương 386 : Bỉ Ngạn Hoa hiện --> orginal Chương 387 : Tiếng bước chân --> orginal Chương 388 : Chia tay --> orginal Chương 389 : Dựa nữ nhân --> orginal Chương 390 : Tuyết nữ --> orginal Chương 391 : Côn Lôn quái dị --> orginal Chương 392 : Có ta vô địch --> orginal Chương 393 : Nói thi thể --> orginal Chương 394 : Đỡ dâu thần thụ --> orginal Chương 395 : Cách lửa tinh --> orginal Chương 396 : Theo dõi --> orginal Chương 397 : Ta không quen biết ngươi --> orginal Chương 398 : Luyện hóa --> orginal Chương 399 : Vũ lực cân nhắc quyết định những gì sở trưởng --> orginal Chương 400 : Gấm thêu núi sông --> orginal Chương 401 : Đêm nay tới giết ngươi --> orginal Chương 402 : Gặp người liền chém --> orginal Chương 403 : Cay độc --> orginal Chương 404 : Cảnh cáo --> orginal Chương 405 : Thu ngươi làm đồ đệ --> orginal Chương 406 : Lăn --> orginal Chương 407 : Vừa có huyết quang chi tai --> orginal Chương 408 : Điền gia ra tay --> orginal Chương 409 : Lấy tiên tên --> orginal Chương 414 : Ngạc nhiên cùng run sợ --> orginal Chương 415 : Mời tám gia --> orginal Chương 416 : Xà Lão Lão --> orginal Chương 417 : Thần bí đến cực điểm --> orginal Chương 418 : Phương bắc bốn tiên --> orginal Chương 419 : Long khí --> orginal Chương 420 : Hoàn chỉnh tiên pháp --> orginal Chương 421 : Ngươi không xứng --> orginal Chương 422 : Chết ngàn lần vạn lần --> orginal Chương 423 : Tám cánh tay quan âm --> orginal Chương 424 : Pháp Tướng trời đất --> orginal Chương 425 : Tới đánh ta a --> orginal Chương 426 : Hắn là đại gia ngươi --> orginal Chương 427 : Lão công quốc dân --> orginal Chương 428 : Truyền thuyết Võ thánh --> orginal Chương 425 : Tới đánh ta a --> orginal Chương 426 : Hắn là đại gia ngươi --> orginal Chương 427 : Lão công quốc dân --> orginal Chương 428 : Truyền thuyết Võ thánh --> orginal Chương 429 : Quốc Tế Cự Đầu --> orginal Chương 430 : Côn Lôn kiếm cung --> orginal Chương 431 : Sự giao dịch của Võ thánh --> orginal Chương 432 : Một lần cuối cùng cơ hội --> orginal Chương 433 : Oai của Võ thánh --> orginal Chương 434 : Rãnh lớn --> orginal Chương 435 : Chết đi --> orginal Chương 436 : Kiếm tới --> orginal Chương 437 : Bảy sao rồng Uyên Kiếm --> orginal Chương 438 : Quy củ --> orginal Chương 439 : Ngươi mặc dù/cứ việc gọi người --> orginal Chương 440 : Ta không chọc nổi hắn --> orginal Chương 441 : Tử vong nữ thần --> orginal Chương 442 : Còn có sao --> orginal Chương 443 : Không có E ngại Thiên hạ --> orginal Chương 444 : Bỡn cợt --> orginal Chương 445 : Thông báo thiên hạ --> orginal Chương 446 : Tên của Đồ thánh --> orginal Chương 447 : Ngàn cổ bí mật --> orginal Chương 448 : Kẻ thù kiếp trước --> orginal Chương 449 : Con Lang Vương --> orginal Chương 450 : Hắn điên rồi --> orginal Chương 451 : Rợn hiện dị nhân --> orginal Chương 452 : Làm người người thầy --> orginal Chương 453 : Gọi đại ca ta --> orginal Chương 454 : Hạ mã uy --> orginal Chương 455 : Hắc Phượng Hoàng --> orginal Chương 456 : Để cho bọn họ chờ --> orginal Chương 457 : Hiện trường livestream --> orginal Chương 458 : Chặn cơ --> orginal Chương 459 : Thắc mắc ngươi thế nào rồi --> orginal Chương 460 : Nhân dân toàn quốc đang chờ ngươi --> orginal Chương 461 : Chị goá phụ --> orginal Chương 462 : Ngươi thật không xứng --> orginal Chương 463 : Hoa khôi mời khách --> orginal Chương 464 : Chọc tới việc lớn --> orginal Chương 465 : Tiệc đêm Vinh gia --> orginal Chương 466 : Bị đùa giỡn --> orginal Chương 467 : Dứt khoát hống hách --> orginal Chương 468 : Đánh chết ngươi --> orginal Chương 469 : Hiệp hội dị nhân --> orginal Chương 470 : Triệt để nháo lớn --> orginal Chương 471 : Ngang đẩy --> orginal Chương 472 : Hai cái thế giới --> orginal Chương 473 : Mặt của ai --> orginal Chương 474 : Chằm chằm một hôn --> orginal Chương 475 : Ám giấu sát cơ --> orginal Chương 476 : Tuỳ ý đánh giết --> orginal Chương 477 : Quẹt lễ vật --> orginal Chương 478 : Tiếp tục đập --> orginal Chương 479 : Ngươi chính là cái chuyện cười --> orginal Chương 480 : Người ta là chủ quán --> orginal Chương 481 : Không chọc nổi --> orginal Chương 482 : Bay xe lão đại Liên Minh --> orginal Chương 483 : Đại lãn tề tụ --> orginal Chương 484 : Mau chóng quỳ xuống --> orginal Chương 485 : Không có Pháp Thiện --> orginal Chương 486 : Bá đạo --> orginal Chương 487 : Vạn người tàn sát --> orginal Chương 488 : Không biết cất nhắc --> orginal Chương 489 : Gặp ánh xanh --> orginal Chương 490 : Minh đoạt --> orginal thứ 491 càn rỡ --> orginal Chương 492 : Kinh thiên động địa --> orginal Chương 493 : Thượng nhân Nam Thiền --> orginal Chương 494 : Coi rẻ thần linh --> orginal Chương 495 : Cái gọi là thần linh --> orginal Chương 496 : Lạc thần --> orginal Chương 497 : Tiểu vương tử --> orginal Chương 498 : Đón nhận --> orginal Chương 499 : Bắt Lạc Trần --> orginal Chương 500 : Làm khéo thành Vụng về --> orginal Chương 501 : Tuyệt nhiên tương phản --> orginal Chương 502 : Tư nhân ân oán --> orginal Chương 503 : Kế hoạch được đạt được --> orginal Chương 504 : Đưa lên cửa --> orginal Chương 505 : Răn dạy người --> orginal Chương 506 : Chỉ số thông minh nghiền ép --> orginal Chương 507 : Trí tuệ cũng nặng --> orginal Chương 508 : Ngẫu ngộ --> orginal Chương 509 : Nhớ lấy sao --> orginal Chương 510 : Giếng khô --> orginal Chương 511 : Thiếu dọn dẹp --> orginal Chương 512 : Mua lại --> orginal Chương 513 : Gánh vác đem con nói anh --> orginal Chương 514 : Bày đội hình --> orginal Chương 515 : Cho mặt không cần mặt --> orginal Chương 516 : Phủ Sơn chấn động --> orginal Chương 517 : Gợn sóng lại lên --> orginal Chương 518 : Ta muốn giết --> orginal Chương 519 : Có ta không hắn --> orginal Chương 520 : Ai hối hận --> orginal Chương 521 : Cho ngươi mặt --> orginal Chương 522 : Đông á Quyền Thần --> orginal Chương 523 : Bạo đánh --> orginal Chương 524 : Cho ngươi cái trung cáo --> orginal Chương 525 : Ta đã tôn trọng ngươi --> orginal Chương 526 : Trấn rồng quyền pháp --> orginal Chương 527 : Cho ngươi cơ hội lại nào Trở ngại --> orginal Chương 528 : Chờ sư phụ ta tới --> orginal Chương 529 : Hoàn toàn --> orginal Chương 530 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 531 : Bá đạo đến cực điểm --> orginal Chương 532 : Thị uy --> orginal Chương 533 : Trùm tề tụ --> orginal Chương 534 : Chiến ý ngập trời --> orginal Chương 535 : Các người cùng nhau lên --> orginal Chương 536 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 537 : Một kiếm miểu sát --> orginal Chương 538 : Đây là đồ sát --> orginal Chương 539 : Bởi vì ta không thèm để ý tới --> orginal Chương 540 : Ngươi cũng xứng hiểu --> orginal Chương 541 : Chém giết Lạc Trần --> orginal Chương 542 : Hắn không cái mặt này --> orginal Chương 543 : Có gì không dám --> orginal Chương 544 : Bày minh kim đối với ngươi --> orginal Chương 545 : Ngày nam gánh vác đem con --> orginal Chương 546 : Ngày nam chấn động --> orginal Chương 547 : Sóng gió lại lên --> orginal Chương 548 : Đạn chỉ diệt hắn --> orginal Chương 549 : Ngươi chính là Lạc Vô Cực? --> orginal Chương 550 : Bàng môn tả đạo --> orginal Chương 551 : Lại thế nào? --> orginal Chương 552 : Lạc Vô Cực trở về --> orginal Chương 553 : Vô lý --> orginal Chương 554 : Lúc này mới gọi vô lý --> orginal Chương 555 : Giẫm mặt --> orginal Chương 556 : Không đủ tư cách --> orginal Chương 557 : Bấu víu So với --> orginal Chương 558 : Mười lăm ức tiền tiêu vặt --> orginal Chương 559 : Ta mang ngươi đi đánh người --> orginal Chương 560 : Đánh lên cửa --> orginal Chương 561 : Nhưng dám chiến một trận --> orginal Chương 562 : Tới tấp tỏ thái độ --> orginal Chương 563 : Muốn biến thiên --> orginal Chương 564 : Lang Vương đông chinh --> orginal Chương 565 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 566 : Đế vương Thính --> orginal Chương 567 : Muốn ra việc lớn --> orginal Chương 568 : Ai là Hoa Hạ đệ nhất nhân --> orginal Chương 569 : Yếu bạo --> orginal Chương 576 : Tiên cung Bắc Âu --> orginal Chương 577 : Người quen cũ tiên giới hiện --> orginal Chương 572 : Huyết tẩy Long Đô --> orginal Chương 573 : Sói muốn đến --> orginal Chương 574 : Ba đại tiên cung --> orginal Chương 575 : Dưới đèn đen --> orginal Chương 576 : Tiên cung Bắc Âu --> orginal Chương 577 : Người quen cũ tiên giới hiện --> orginal Chương 578 : Bảy tháng nửa --> orginal Chương 579 : Cho chút răn dạy --> orginal Chương 580 : Ta chính là Lạc Vô Cực --> orginal thứ 581 khéo như vậy --> orginal Chương 582 : Cơm cục --> orginal Chương 583 : Lúng túng --> orginal Chương 584 : Trong nhà có quặng mỏ sao --> orginal Chương 585 : Trước lúc niên hội --> orginal Chương 586 : Ngươi dám đánh ta? --> orginal Chương 587 : Toàn trường kinh diễm --> orginal Chương 588 : Cho ngươi khó chịu --> orginal Chương 589 : Độ kiếp thần khúc --> orginal Chương 590 : Nam Lăng nhị thiếu --> orginal Chương 591 : Hắc Phượng Hoàng đến --> orginal Chương 592 : Giết ngươi chỉ cần một thương --> orginal Chương 593 : Nam Lăng thái tử gia --> orginal Chương 594 : Lại thấy cao thủ nội kình --> orginal Chương 595 : Mời tông sư --> orginal Chương 596 : Lạc Vô Cực muốn đến --> orginal Chương 597 : Lại đập tiền --> orginal Chương 598 : Tông sư đến --> orginal Chương 599 : Ngươi có ý kiến? --> orginal Chương 600 : Không dám có --> orginal Chương 601 : Họ Lạc núi tựa của ta --> orginal Chương 602 : Gọi bản Lạc Vô Cực --> orginal Chương 603 : Khủng bố nam Lăng --> orginal Chương 604 : Nam Lăng Chân hung --> orginal Chương 605 : Mặt --> orginal Chương 606 : Không cho mặt --> orginal Chương 607 : Buộc giết ngươi --> orginal Chương 608 : Ngày huyễn bà ngoại --> orginal Chương 609 : Bị Lạc Vô Cực coi trọng --> orginal Chương 610 : Lại là sinh nhật tụ hội --> orginal Chương 611 : Giá cao người được --> orginal Chương 612 : Ai thắng --> orginal Chương 613 : Hiệp hội dị nhân mời mọc --> orginal Chương 614 : Trúng kế --> orginal Chương 615 : Lấy giả loạn thật --> orginal Chương 616 : Cử chỉ nước chấn động --> orginal Chương 617 : Huênh hoang đến cực điểm --> orginal Chương 618 : Thật đặc sắc --> orginal Chương 619 : Ban cho Ngươi vừa chết --> orginal Chương 620 : Bằng các người cũng xứng? --> orginal Chương 621 : Bảo vệ tộc Long Nhất --> orginal Chương 622 : Đến thế mà thôi --> orginal Chương 623 : Tự mình xin lỗi --> orginal Chương 624 : Thảo nguyên chiến một trận --> orginal Chương 625 : Ma khí Cực Đạo --> orginal Chương 626 : Ma khí nhập thể --> orginal Chương 627 : Lạc Vô Cực bị thương --> orginal Chương 628 : Thắng tính quá thấp --> orginal Chương 629 : Lạc Vô Cực ở nơi nào --> orginal Chương 630 : Suy tính xác suất thắng --> orginal Chương 631 : Phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 632 : Không có người có thể giết ta --> orginal Chương 633 : Không có người có thể giết ta --> orginal Chương 634 : Giết ngươi nào phiền sức chiến đấu đỉnh phong --> orginal Chương 635 : Vẻn vẹn ba quyền --> orginal Chương 636 : Một người một kiếm --> orginal Chương 637 : Phép khích tướng --> orginal Chương 638 : Tai tinh --> orginal Chương 639 : Đầu chờ khoang thuyền --> orginal Chương 640 : Rơi xuống đất Đông Doanh --> orginal Chương 641 : Đầu là cái đồ tốt --> orginal Chương 642 : Mời thần dễ dàng --> orginal Chương 643 : Dập đầu bồi tội --> orginal Chương 644 : Địa bàn của ta --> orginal Chương 645 : Muốn mỉm cười --> orginal Chương 646 : Từ Phúc --> orginal Chương 647 : Yêu nói Hoặc Chúng --> orginal Chương 648 : Một lời đã ra --> orginal Chương 649 : Nhân yêu --> orginal Chương 650 : Nên thực hiện chấp thuận --> orginal Chương 651 : Nháo lớn --> orginal Chương 652 : Hơi thở chuyện ninh người --> orginal Chương 653 : Trò chơi vương --> orginal Chương 654 : Xé mở mắng to --> orginal Chương 655 : Thật dám giết người --> orginal Chương 656 : Thế nào thu tràng --> orginal Chương 657 : Ý chỉ của thần --> orginal Chương 658 : Phục vụ tốn --> orginal Chương 659 : Vô lý --> orginal Chương 660 : Cạm bẫy --> orginal Chương 661 : Điên --> orginal Chương 662 : Tính kế --> orginal Chương 663 : Sói ác Màu đỏ da cam Tra --> orginal Chương 664 : Truyền kỳ sống --> orginal Chương 665 : Gan thật lớn --> orginal Chương 666 : Phải chết không thể nghi ngờ --> orginal Chương 667 : Phần thưởng thứ bốn --> orginal Chương 668 : Quá xã hội --> orginal Chương 669 : Trên phi cơ ngẫu ngộ --> orginal Chương 670 : Cơ duyên to bằng trời --> orginal Chương 671 : Không tư cách vào --> orginal Chương 672 : Bảo vệ ngươi --> orginal Chương 673 : Lá bài tẩy của ngươi --> orginal Chương 674 : Cuối cùng một thanh chìa khoá --> orginal Chương 675 : Bại lộ --> orginal Chương 676 : Trùm đánh úp --> orginal Chương 677 : Cắm cánh khó bay --> orginal Chương 678 : Ta không phải kim đối với ngươi --> orginal Chương 679 : Nói muốn giết ngươi --> orginal Chương 680 : Anh hùng vương --> orginal Chương 681 : Thủ đoạn --> orginal Chương 682 : Binh vương ra --> orginal Chương 683 : Hắn như thần linh --> orginal Chương 684 : Đánh trở về chính là --> orginal Chương 685 : Tới đi --> orginal Chương 686 : Người có tên --> orginal Chương 687 : Thần y --> orginal Chương 688 : Lên cửa mà tới --> orginal Chương 689 : Lấy lui làm tiến --> orginal Chương 690 : Ăn cơm sao --> orginal Chương 691 : Liên hoàn kế Hoạch --> orginal Chương 692 : Phải chết --> orginal Chương 693 : Đạo nghĩa --> orginal Chương 694 : Long Hổ sơn --> orginal Chương 695 : Lục Thủy Tiên --> orginal Chương 696 : Gia tộc Hoắc Hoa Đức --> orginal Chương 967 : Lão thiên thầy --> orginal Chương 698 : Trái phải làm khó --> orginal Chương 699 : Phế nhân --> orginal Chương 700 : Ngươi có thể thế nào giọt --> orginal Chương 701 : Sự kiến thức của ngươi --> orginal Chương 702 : Tới thăm --> orginal Chương 703 : Thiên sư quỳ xuống --> orginal Chương 704 : Hắn chí ít còn có tiền --> orginal Chương 705 : Ăn vạ --> orginal Chương 706 : Không cần bồi --> orginal Chương 707 : Một ức một mạng --> orginal Chương 708 : Nhà giàu mới nổi --> orginal Chương 709 : Lục gia ngày cầu --> orginal Chương 710 : Vỏn vẹn ngày cầu mà thôi --> orginal Chương 711 : Có tư cách nào --> orginal Chương 712 : Đường đường chính chính --> orginal Chương 713 : Tục khí --> orginal Chương 714 : Long Hổ đan --> orginal Chương 715 : Dọn dẹp hắn --> orginal Chương 716 : Ăn vạ --> orginal Chương 717 : Ngươi đụng cái thử xem --> orginal Chương 718 : Nhịn --> orginal Chương 719 : Dời lên tảng đá --> orginal Chương 720 : Lục gia --> orginal Chương 721 : Lại thấy Hoàng Gia một số --> orginal Chương 722 : Gây chuyện --> orginal Chương 723 : Qua --> orginal Chương 724 : Quân thần --> orginal Chương 725 : Chọc rách ngày --> orginal Chương 726 : Họa lớn ngập trời --> orginal Chương 727 : Chỉ có hắn --> orginal Chương 728 : Không giúp --> orginal Chương 729 : Một câu nói --> orginal Chương 730 : Mặt --> orginal Chương 731 : Còn là cao xem --> orginal Chương 732 : Không có châu số 99 --> orginal Chương 733 : Để cho hắn không muốn quản --> orginal Chương 734 : Hung trạch --> orginal Chương 735 : Thông thiên 篆 ngọn nguồn --> orginal Chương 736 : Ba hung hiện --> orginal Chương 737 : Oán niệm Lục gia --> orginal Chương 738 : Quan Tuyên --> orginal Chương 739 : Khắp nơi ám trào --> orginal Chương 740 : Kỳ quái không có châu --> orginal Chương 741 : Đưa cho ngươi --> orginal Chương 742 : Có cái gì đáng để hối hận? --> orginal Chương 743 : Hậu quả! --> orginal Chương 744 : Ta không hài lòng ý --> orginal Chương 745 : Muộn rồi --> orginal Chương 746 : Thối hôn --> orginal Chương 747 : Danh sơn chế nhạo --> orginal Chương 748 : Màn mở đầu kéo ra --> orginal Chương 749 : Nói một chữ --> orginal Chương 750 : Không hợp quy củ --> orginal Chương 751 : Cái gọi là chính nghĩa --> orginal Chương 752 : Quen thuộc cái tát --> orginal Chương 753 : Nhánh cây vì kiếm --> orginal Chương 754 : Sỉ cùng vì Ngũ --> orginal Chương 755 : Sát cơ --> orginal Chương 756 : Cứu người a --> orginal Chương 757 : Xương sống gió hầu --> orginal Chương 758 : Cái gọi là công chính --> orginal Chương 759 : Ân oán --> orginal Chương 760 : Ba hung đều tới --> orginal Chương 761 : Liếc nhìn Tứ phương --> orginal Chương 762 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 763 : Thanh toán --> orginal Chương 764 : Lửa giận khó diệt --> orginal Chương 765 : Sửa pháp giới chấn động --> orginal Chương 766 : Gió mây lại lên --> orginal Chương 767 : Khắp nơi tham dự --> orginal Chương 768 : Đáp trả --> orginal Chương 769 : Chảy máu đêm --> orginal Chương 770 : Côn Lôn can thiệp --> orginal Chương 771 : Đáp lại --> orginal Chương 772 : Hắn vẫn là đỉnh Hoa Hạ --> orginal Chương 773 : Mệnh lệnh --> orginal Chương 774 : Là ta muốn giết ngươi --> orginal Chương 775 : Một sóng lại lên --> orginal Chương 776 : Đạo tràng đại thần thượng cổ --> orginal Chương 777 : Kị Sĩ đánh úp --> orginal Chương 778 : Rục rịch --> orginal Chương 779 : Rắc rối để cho để cho --> orginal Chương 780 : Áp chế --> orginal Chương 781 : Nội tình --> orginal Chương 782 : Nhúc nhích thật cách --> orginal Chương 783 : Táng Tiên Tinh ra --> orginal Chương 784 : Nghiền ép --> orginal Chương 785 : Ba hung nhân lớn bại --> orginal Chương 786 : Cử chỉ nước thảo phạt --> orginal Chương 787 : Đàn bà chanh chua trên xe --> orginal Chương 788 : Thi Nhụy --> orginal Chương 789 : Thạch Thôn --> orginal Chương 790 : Trước cửa goá phụ là không phải nhiều --> orginal Chương 791 : Lợn sinh giống --> orginal Chương 792 : Linh đồng --> orginal Chương 793 : Kết quả --> orginal Chương 794 : Cái thế người --> orginal Chương 795 : Hội sở --> orginal Chương 796 : Bị bắt --> orginal Chương 797 : Giúp đỡ --> orginal Chương 798 : Họ Lạc --> orginal Chương 799 : Áp chế --> orginal Chương 800 : Thiên Nhân ra tay --> orginal Chương 801 : Minh ước thượng cổ --> orginal Chương 802 : Không có chút nào đánh trả lực --> orginal Chương 803 : Không thể thớt địch --> orginal Chương 804 : Điêu trùng tiểu kĩ --> orginal Chương 805 : Huyết sát xảy ra chuyện --> orginal Chương 806 : Nữ tổng giám đốc --> orginal Chương 807 : Long Vũ Phàm --> orginal Chương 808 : Nhân vật chính trời đất --> orginal Chương 809 : Nói chung --> orginal Chương 810 : Lá trà trứng --> orginal Chương 811 : Ánh sáng võ các --> orginal Chương 812 : Mặt --> orginal Chương 813 : Hồ giả hổ uy --> orginal Chương 814 : GEN thay đổi đột ngột --> orginal Chương 815 : Tần Trường Sinh quốc sĩ --> orginal Chương 816 : Cao ngạo chân chính --> orginal Chương 817 : Không thèm nhìn --> orginal Chương 818 : Mặt của ta --> orginal Chương 819 : Mạo bài anh hùng --> orginal Chương 820 : Học viện Hoắc Tỳ --> orginal Chương 821 : Thi Tiệc gia đình mời --> orginal Chương 822 : Đi ra --> orginal Chương 823 : Tư cách --> orginal Chương 824 : Dị nhân cấp chín --> orginal Chương 825 : Nghịch hành phạt lên --> orginal Chương 826 : Nước rất sâu --> orginal Chương 827 : Tiên sư --> orginal Chương 828 : Đại chiến tướng lên --> orginal Chương 829 : Chín cấp uy --> orginal Chương 830 : Thắng lợi kiếm --> orginal Chương 831 : Một trăm ức --> orginal Chương 832 : Phiên thiên phúc địa --> orginal Chương 833 : Lúc này mới gọi đoạt --> orginal Chương 834 : Chuẩn vương ra --> orginal Chương 835 : Ác độc --> orginal Chương 836 : Bạo đánh --> orginal Chương 837 : Uy hiếp --> orginal Chương 838 : Một vật đổi một mạng --> orginal Chương 839 : Dạy ngươi đánh người --> orginal thứ 840 tấm trấn quốc bảo --> orginal Chương 841 : Vô song quốc sĩ --> orginal Chương 842 : Tần thiếu --> orginal Chương 843 : Không có ta ai không chọc nổi --> orginal Chương 844 : Đánh chính là ngươi --> orginal Chương 845 : Lão hồ li --> orginal Chương 846 : Sức ảnh hưởng --> orginal Chương 847 : Nói được làm được --> orginal Chương 848 : Màn đen --> orginal Chương 849 : Người là ta đánh --> orginal Chương 850 : Một người uy --> orginal Chương 851 : Bá đạo Tần Trường Sinh --> orginal Chương 852 : Dạo chơi nói --> orginal Chương 853 : Đón nhận --> orginal Chương 854 : Đại lãn tề tụ --> orginal Chương 855 : Bá đạo không có thớt --> orginal Chương 856 : Quảng cáo thiên hạ --> orginal Chương 857 : Cử chỉ nước lại chấn --> orginal Chương 858 : Hình thức sáng tỏ --> orginal Chương 859 : Tự mình ra tay --> orginal Chương 860 : Ngâm Trà --> orginal Chương 861 : Hỏi ngươi nè --> orginal Chương 862 : Lo lắng --> orginal Chương 863 : Tự sát --> orginal Chương 864 : Kinh diễm ngàn cổ --> orginal Chương 865 : Giấu kiếm bảy thức --> orginal Chương 866 : Quyền trấn núi sông --> orginal Chương 867 : Mắc ta một thước, vạn dặm tất còn --> orginal Chương 868 : Không thể giết --> orginal Chương 869 : Ta lệch muốn giết --> orginal Chương 870 : Cấm kị --> orginal Chương 871 : Mặt --> orginal Chương 872 : Châu Âu trẻ tuổi thứ nhất --> orginal Chương 873 : Mười ức Euro --> orginal Chương 874 : Mắc cười sao --> orginal Chương 875 : Chưa xong --> orginal Chương 876 : Anh linh điện --> orginal Chương 877 : Huyết mạch --> orginal Chương 878 : Vẫy gọi anh linh --> orginal Chương 879 : Thần linh --> orginal Chương 880 : Xem không được --> orginal Chương 881 : Hoắc Tì Học Giáo mở học --> orginal Chương 882 : Nhường cho ta --> orginal Chương 883 : Tên trộm nhỏ --> orginal Chương 884 : Dựa hoàn toàn vào ta --> orginal Chương 885 : Không bằng nào --> orginal Chương 886 : Đệ nhất mỹ nữ --> orginal Chương 887 : Cho ngươi trung cáo --> orginal Chương 888 : Mong đợi --> orginal Chương 889 : Gọt chớ hối hận --> orginal Chương 890 : Khai trừ ngươi --> orginal Chương 891 : Khó chịu --> orginal Chương 892 : Cao thủ thứ nhất bạn gái --> orginal Chương 893 : Toàn cầu tranh bá --> orginal Chương 894 : Trường học đâm đầu --> orginal Chương 895 : Đại lễ --> orginal Chương 896 : Chúng Tên --> orginal Chương 897 : Ai sẽ thay ngươi xuất đầu? --> orginal Chương 898 : Không chết không thôi --> orginal Chương 899 : Quý tộc --> orginal Chương 900 : Cận một lần này --> orginal Chương 902 : Năm ít liên thủ --> orginal Chương 902 : Năm ít liên thủ --> orginal Chương 903 : Không có ai so với được qua ta --> orginal Chương 904 : Bình dân --> orginal Chương 905 : Động thủ đi --> orginal Chương 906 : Quỳ tộc --> orginal Chương 907 : Hậu quả --> orginal Chương 908 : Cám ơn ngươi --> orginal Chương 909 : Trong lịch sử mạnh nhất --> orginal Chương 910 : Tốt tự lâm vào --> orginal Chương 911 : Dị Nhân Vương thầy --> orginal Chương 912 : Châu Âu Cộng Tôn --> orginal Chương 913 : Cử chỉ Giáo Đón nhận --> orginal Chương 914 : Thiên tài lên tràng --> orginal Chương 915 : Vị thiên tài kia --> orginal Chương 916 : Hội giao lưu thuật pháp --> orginal Chương 917 : Dựa hoàn toàn vào ngươi --> orginal Chương 918 : Không chịu nổi như vậy --> orginal Chương 919 : Thua --> orginal Chương 920 : Ai nói thua --> orginal Chương 921 : Một niệm trời đất nhúc nhích, lời nói thật đè tứ phương --> orginal Chương 922 : Trước sau khác nhau --> orginal Chương 923 : Kịch hay ở phía sau --> orginal Chương 924 : Ai quen biết ngươi --> orginal Chương 925 : Xúi giục --> orginal Chương 926 : Công khai giờ học --> orginal Chương 927 : Anh linh điện mở --> orginal Chương 928 : Đại lễ --> orginal Chương 929 : Xa xưa kín Tân --> orginal Chương 930 : Hoa Hạ ẩn thế hoàng tộc --> orginal Chương 931 : Ta không hứng thú --> orginal Chương 932 : Biểu dương --> orginal Chương 933 : Thay thế hắn --> orginal Chương 934 : Khiêm tốn mới đáng sợ --> orginal Chương 935 : Vẫy gọi anh linh --> orginal Chương 936 : Tôn nghiêm --> orginal Chương 937 : Liền/ngay cả ra nặng tay --> orginal Chương 938 : Ta đều xem thường --> orginal Chương 939 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 940 : Trách móc --> orginal Chương 941 : Là Lạc Vô Cực --> orginal Chương 942 : Ngươi không nên tới --> orginal Chương 943 : Triệt để nháo lớn --> orginal Chương 945 : Tứ phương đều nhúc nhích --> orginal Chương 945 : Tứ phương đều nhúc nhích --> orginal Chương 946 : Vừa lòng sao --> orginal Chương 947 : Tề tụ Hoắc Tỳ --> orginal Chương 948 : Có liên quan với ngươi hệ sao --> orginal Chương 949 : Đây chính là bàn giao --> orginal Chương 950 : Hóa rồng --> orginal Chương 951 : Tôn trọng --> orginal Chương 952 : Đốt đốt Bức người --> orginal Chương 953 : Trả giá --> orginal Chương 955 : Chọc rách ngày --> orginal Chương 956 : Châu Âu cuồn cuộn --> orginal Chương 957 : Chuẩn vương tề tụ --> orginal Chương 958 : Truyền kỳ tái hiện --> orginal Chương 958 : Truyền kỳ tái hiện --> orginal Chương 959 : Kinh thế đại chiến --> orginal Chương 961 : Nghiền ép --> orginal Chương 961 : Nghiền ép --> orginal Chương 962 : Một người đè Châu Âu --> orginal Chương 963 : Ni nữ thần La Hà --> orginal Chương 965 : Hang hổ đầm rồng --> orginal Chương 965 : Hang hổ đầm rồng --> orginal Chương 966 : Kéo chân sau --> orginal Chương 967 : Hành gia --> orginal Chương 968 : Bờ sông Ni La --> orginal Chương 969 : Không gan --> orginal Chương 971 : Tựa như từng tương tự --> orginal Chương 972 : Cho ngươi mặt --> orginal Chương 973 : Lão sư của ta --> orginal Chương 974 : Khí phách bức người --> orginal Chương 975 : Tuyệt không thôi --> orginal Chương 975 : Tuyệt không thôi --> orginal Chương 976 : Bên trong Kim Tự Tháp --> orginal Chương 978 : Công Dương Tiết --> orginal Chương 979 : Thế cục --> orginal Chương 979 : Thế cục --> orginal Chương 980 : Người tốt --> orginal Chương 982 : Đại nhân vật --> orginal Chương 983 : Sát khí --> orginal Chương 983 : Sát khí --> orginal Chương 984 : Không chết thuốc --> orginal Chương 985 : Vương giả đường --> orginal Chương 987 : Bảy bước tuyệt sát --> orginal Chương 987 : Bảy bước tuyệt sát --> orginal Chương 989 : Hiến tế thần huyết --> orginal Chương 990 : Vương --> orginal Chương 991 : Quảng Hàn cung --> orginal Chương 991 : Quảng Hàn cung --> orginal Chương 993 : Không có người dám chặn --> orginal Chương 994 : Khủng bố chân chính --> orginal Chương 994 : Khủng bố chân chính --> orginal Chương 995 : Thắc mắc --> orginal Chương 996 : Nhận cơ --> orginal Chương 997 : Người quen cũ --> orginal Chương 1001 : Bối cảnh không đơn giản --> orginal Chương 999 : Người tới Quảng Hàn cung --> orginal Chương 1000 : Để cho bọn họ chờ --> orginal Chương 1001 : Bối cảnh không đơn giản --> orginal Chương 1002 : Đại cục quan sát --> orginal Chương 1003 : Cao thủ tề tụ --> orginal Chương 1004 : Dồn chiến --> orginal Chương 1005 : Lá bài tẩy chân chính --> orginal Chương 1006 : Kinh thế hãi tục --> orginal Chương 1007 : Cái này không thể nào --> orginal Chương 1008 : Bình thường --> orginal Chương 1009 : Truyền khắp thiên hạ --> orginal Chương 1010 : Đường phía trước đã đứt --> orginal Chương 1011 : Đạo đức bắt cóc --> orginal Chương 1012 : Tranh Bá Tái đem khải --> orginal Chương 1013 : Không chịu ra sức --> orginal Chương 1014 : Nhưng lớn nhưng nhỏ --> orginal Chương 1015 : Tuyệt không cẩu sống --> orginal Chương 1016 : Không động được --> orginal Chương 1017 : Hạch Võ --> orginal Chương 1018 : Khủng bố trò chơi ra tay --> orginal Chương 1019 : Bát quái trận --> orginal Chương 1020 : Hai vị truyền thuyết --> orginal Chương 1021 : Ám sát --> orginal Chương 1022 : Hoa Hạ phải thua --> orginal Chương 1023 : Anh hùng hàng lâm --> orginal Chương 1024 : Hoàng Đạo Long Khí --> orginal Chương 1025 : Cùng lên tràng --> orginal Chương 1026 : Ý --> orginal Chương 1027 : Liền/ngay cả bại --> orginal Chương 1028 : Nhận thua đi --> orginal Chương 1029 : Tuyệt vọng --> orginal Chương 1030 : Nhớ lấy, ta giết! --> orginal Chương 1031 : Khí thế toàn mở --> orginal Chương 1032 : Cứng rắn rung chúng Anh Hùng --> orginal Chương 1033 : Không có chút đạo lý nào --> orginal Chương 1034 : Thần huyết áp chế --> orginal Chương 1035 : Trả giá --> orginal Chương 1036 : Bão táp --> orginal Chương 1037 : Chỉ là bắt đầu --> orginal Chương 1038 : Màn đêm đánh úp --> orginal Chương 1039 : Loạn bộ --> orginal Chương 1040 : Giả đui giả điếc --> orginal Chương 1041 : Đại chiến tướng khải --> orginal Chương 1042 : La lan ca --> orginal Chương 1043 : Công kích Áo Rừng thớt tư --> orginal Chương 1044 : Danh chấn toàn cầu --> orginal Chương 1045 : Hắn thay mặt --> orginal Chương 1046 : Cường thế đến cùng --> orginal Chương 1047 : Thời đại đáng buồn --> orginal Chương 1048 : Kiếm Thánh lên cửa --> orginal Chương 1049 : Cái gọi là Tiếp theo Thế --> orginal Chương 1050 : Sử trước hồng thủy lớn --> orginal Chương 1051 : Đại chiến trước lúc --> orginal Chương 1052 : Trà đi xung đột --> orginal Chương 1053 : Long tướng quân --> orginal Chương 1054 : Đỉnh phong mở màn --> orginal Chương 1055 : Lực phá núi sông --> orginal Chương 1056 : Truyền đạo thiên hạ --> orginal Chương 1057 : Cửa đều không có --> orginal Chương 1058 : Chuẩn bị chuẩn bị --> orginal Chương 1059 : Chưa từng sợ hãi --> orginal Chương 1060 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 1061 : Cử thế chằm chằm --> orginal Chương 1062 : Quốc Tế Cự Đầu tái hiện --> orginal Chương 1063 : Tập sát --> orginal Chương 1064 : Một quyền xuyên suốt kinh 纬 tuyến --> orginal Chương 1065 : Chân thân anh hùng --> orginal Chương 1066 : Ma khắc chiến linh --> orginal Chương 1067 : Mạnh mẽ nhất địch --> orginal Chương 1068 : Khi thuộc thứ nhất --> orginal Chương 1069 : Một bước giết một người --> orginal Chương 1070 : Thiên hạ quán tuyệt --> orginal Chương 1071 : Không phải hắn thay mặt --> orginal Chương 1072 : Gái nhà giàu --> orginal Chương 1073 : Quán bar bình an --> orginal Chương 1074 : Ác nhân --> orginal Chương 1075 : Vương không thể nhục --> orginal Chương 1076 : Giảng võ hội --> orginal Chương 1077 : Ta không cảm thấy --> orginal Chương 1078 : Nói chuyện phụ trách --> orginal Chương 1079 : Mầm mống kinh thế --> orginal Chương 1080 : Ta không tin --> orginal Chương 1081 : Cao đồ thủ tọa --> orginal Chương 1082 : La Sơn lớn --> orginal Chương 1083 : Huênh hoang danh sơn --> orginal Chương 1084 : Huyền Đô Tử phủ thế nào rồi? --> orginal Chương 1085 : Quay về Táng Tiên Tinh --> orginal Chương 1086 : Đẩy lật --> orginal Chương 1087 : Thường ngày cũ oán --> orginal Chương 1088 : Phổ Công --> orginal Chương 1089 : Đẩy lật --> orginal Chương 1090 : Thánh nhân --> orginal Chương 1091 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1092 : Nhỏ ngọt ngào --> orginal Chương 1093 : Ngày trước người quen cũ --> orginal Chương 1094 : Đáp trả --> orginal Chương 1095 : Xông ra họa lớn --> orginal Chương 1096 : Cửu Châu nghe một mình hắn nói --> orginal Chương 1097 : Internet 杠 tinh --> orginal Chương 1098 : Hắn sẽ trở về --> orginal Chương 1099 : Mịch Rơi Cơ gia --> orginal Chương 1100 : Ai đang tìm chết? --> orginal Chương 1101 : Lá bài tẩy tận ra --> orginal Chương 1102 : Răn đe toàn trường --> orginal Chương 1103 : Sát phạt quyết đoán --> orginal Chương 1104 : Loạn thế muốn tới --> orginal Chương 1105 : Chủ ý tốt --> orginal Chương 1106 : Dẫn hổ vào núi --> orginal Chương 1100 : Ai đang tìm chết? --> orginal Chương 1108 : Công tử thắng tô --> orginal Chương 1109 : Chứng cứ --> orginal Chương 1110 : Chung quanh đến --> orginal Chương 1111 : Biếng nhác --> orginal Chương 1105 : Chủ ý tốt --> orginal Chương 1113 : Giữa đường phố bạo đánh --> orginal Chương 1114 : Cười một tiếng Tiêu tan Ân cừu --> orginal Chương 1115 : Nhân tình --> orginal Chương 1116 : Cường thế nhà thắng --> orginal Chương 1117 : Cử chỉ nước chấn động --> orginal Chương 1118 : Ân oán ngàn năm --> orginal Chương 1119 : Vương đạo khí --> orginal Chương 1120 : Người Lạc gia tộc --> orginal Chương 1121 : Toàn thế giới không chứa nổi hắn --> orginal Chương 1122 : Cái gì mới gọi cường thế --> orginal Chương 1123 : Đại địch đánh úp --> orginal Chương 1124 : Thế không thể chắn --> orginal Chương 1125 : Tằng Lập trẫm thề --> orginal Chương 1126 : Khí nhúc nhích núi sông --> orginal Chương 1127 : Thương sinh buồn --> orginal Chương 1128 : Vỗ con muỗi --> orginal Chương 1129 : Nắm tay nói cùng? --> orginal Chương 1130 : Không tồn tại --> orginal Chương 1131 : Đại nghĩa --> orginal Chương 1125 : Tằng Lập trẫm thề --> orginal Chương 1133 : Chiến thư Chân Tổ --> orginal cảnh giới của Lạc Trần thứ 1134 --> orginal Chương 1135 : Che chở ngươi --> orginal Chương 1136 : Oai của Chân Tổ --> orginal Chương 1137 : Cao thủ tập trung --> orginal Chương 1138 : Tự phụ --> orginal Chương 1139 : Kĩ rợn bốn ngồi --> orginal Chương 1140 : Nhúc nhích thật cách --> orginal Chương 1141 : Truyền thuyết thần thoại --> orginal Chương 1135 : Che chở ngươi --> orginal Chương 1143 : Đánh động thiên hạ --> orginal Chương 1144 : Huyết Hổ --> orginal Chương 1145 : Hôn lễ --> orginal Chương 1146 : Một cái điện thoại --> orginal Chương 1147 : Đụng xe --> orginal Chương 1148 : Mãnh hổ thức tỉnh --> orginal Chương 1149 : Sau khanh --> orginal Chương 1150 : Chỉ thẳng Bàn Long Loan --> orginal Chương 1151 : Nhúc nhích Bàn Long Loan --> orginal Chương 1152 : Tịnh thổ cuối cùng --> orginal Chương 1153 : Không bằng nào! --> orginal Chương 1154 : Ta trở về --> orginal Chương 1155 : Muốn biến thiên --> orginal Chương 1156 : Khủng bố sức ảnh hưởng --> orginal Chương 1157 : Uy danh cái thế --> orginal Chương 1158 : Lực lượng tuyệt đối --> orginal Chương 1159 : Gọi tới thử xem --> orginal Chương 1160 : Chân Tổ kiếm chỉ --> orginal Chương 1161 : Ý nhúc nhích núi sông --> orginal Chương 1162 : Đạp đỉnh mà tới --> orginal Chương 1163 : Há dám nhẹ xem --> orginal Chương 1164 : Rống nát non sông --> orginal Chương 1165 : Khai chiến --> orginal Chương 1166 : Toàn thế giới bất an --> orginal Chương 1167 : Gợn sóng lại lên --> orginal Chương 1168 : Huênh hoang --> orginal Chương 1169 : Hào kiệt ra --> orginal Chương 1170 : Mười tuyệt kiếm --> orginal Chương 1171 : Xa cách đã lâu cảm giác --> orginal Chương 1172 : Rất khó sao? --> orginal Chương 1173 : Ta vẫn vô địch --> orginal Chương 1174 : Kinh động thiên hạ --> orginal Chương 1168 : Huênh hoang --> orginal Chương 1176 : Đứng đội --> orginal Chương 1177 : Nội tình vô tận --> orginal Chương 1178 : Thánh Binh lên tràng --> orginal Chương 1179 : Oai của Thánh Binh --> orginal Chương 1180 : Công phá --> orginal Chương 1181 : Sắt huyết thủ đoạn --> orginal Chương 1182 : Xuất kích --> orginal Chương 1183 : Đồ tay nhận Thánh Binh --> orginal Chương 1184 : Uy thế không thể địch --> orginal Chương 1185 : Một quyền đãng bình --> orginal Chương 1186 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 1187 : Mang tội lập công --> orginal Chương 1188 : Đây là mệnh lệnh --> orginal Chương 1189 : Đại chiến tức mở --> orginal Chương 1190 : Đại trận biển sao --> orginal Chương 1191 : Loạn thế tự chương --> orginal Chương 1192 : Đại đạo --> orginal Chương 1193 : Ta chơi còn lại --> orginal Chương 1194 : Con cờ --> orginal Chương 1195 : Nguyện lực --> orginal Chương 1196 : Thánh thành --> orginal Chương 1197 : Mạch Triết Luân --> orginal Chương 1198 : Chân thành --> orginal Chương 1199 : Sư tử lớn mở miệng --> orginal Chương 1200 : Nhỏ chiến hoàng --> orginal Chương 1201 : Nghiền ép tư thái --> orginal Chương 1202 : Dựa thế bắt nạt ức hiếp người --> orginal Chương 1203 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 1204 : Tìm chuyện --> orginal Chương 1205 : Duy ngã độc tôn --> orginal Chương 1206 : Tô đẹp vương đơn --> orginal Chương 1207 : Thân phận lựa chọn --> orginal Chương 1208 : Diệp Ninh --> orginal Chương 1209 : Cái thứ nhất --> orginal Chương 1210 : Quy tắc của cường giả --> orginal Chương 1211 : Thay đổi quy tắc --> orginal Chương 1212 : Khắp nơi động tĩnh khác thường --> orginal Chương 1213 : Thế cục thánh thành --> orginal Chương 1214 : Không đáng nhắc tới --> orginal Chương 1215 : Hào kiệt hộ vệ --> orginal Chương 1216 : Oai của Quý gia --> orginal Chương 1217 : Đột phá sóng gió --> orginal Chương 1218 : Có thể cho cái gì --> orginal Chương 1219 : Cắt gọt/học hỏi/cọ xát --> orginal Chương 1220 : Một tranh cao thấp --> orginal Chương 1221 : Ngẫu ngộ người quen cũ --> orginal Chương 1222 : Trợ thủ --> orginal Chương 1223 : Không hiểu chuyện --> orginal Chương 1224 : Giết liền là --> orginal Chương 1225 : Đế Sư --> orginal Chương 1226 : Đụng đi lên --> orginal Chương 1227 : Muốn đánh liền đánh --> orginal Chương 1228 : Đối phương quá yếu --> orginal Chương 1229 : Tiên pháp tái hiện --> orginal Chương 1230 : Chèo kéo --> orginal Chương 1231 : Việc gấp --> orginal Chương 1232 : Đổi cục --> orginal Chương 1233 : Bó tay trói chân --> orginal Chương 1234 : Như ngươi toại nguyện --> orginal Chương 1235 : Bị bao vây --> orginal Chương 1236 : Nhẹ xem --> orginal Chương 1237 : Quá đáng sợ --> orginal Chương 1238 : Ai phản đối? --> orginal Chương 1239 : Việc lớn trong nước --> orginal Chương 1240 : Cao kiến --> orginal Chương 1241 : Trong cái búng tay --> orginal Chương 1242 : Lần nữa kinh thế --> orginal Chương 1243 : Thánh thầy tên --> orginal Chương 1244 : Dân Phẫn Khó mà bình tĩnh --> orginal Chương 1245 : Khương gia huy hoàng --> orginal Chương 1246 : Kế hoạch Thái Cổ Minh Ước --> orginal Chương 1247 : Bóng tối --> orginal Chương 1248 : Không nhận --> orginal Chương 1249 : Đại nhân vật yêu thú --> orginal Chương 1250 : Dị Nhân Vương thần bí --> orginal Chương 1251 : Thần giống vương --> orginal Chương 1252 : Không phải muốn đánh sao --> orginal Chương 1253 : Hỏi ngươi nè --> orginal Chương 1254 : Ta bảo vệ --> orginal Chương 1255 : Lên cửa muốn người --> orginal Chương 1256 : Khương Thái Hư --> orginal Chương 1257 : Bắc đẩu bảy con --> orginal Chương 1258 : Đại Hạ đem nghiêng --> orginal Chương 1259 : Thú vương lên tràng --> orginal Chương 1260 : Chóp núi chiến một trận --> orginal Chương 1261 : Ta còn có thể --> orginal Chương 1262 : Thắng --> orginal Chương 1263 : Danh truyền thiên hạ --> orginal Chương 1260 : Chóp núi chiến một trận --> orginal Chương 1265 : Cơm chùa --> orginal Chương 1266 : Sự tiêu tốn của toàn trường --> orginal Chương 1267 : Trúng kế --> orginal Chương 1268 : Đáp trả --> orginal Chương 1269 : Cấm địa --> orginal Chương 1270 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 1271 : Ám chiến --> orginal ý tứ của thú vương thứ 1272 --> orginal Chương 1273 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 1274 : Đế Khâu --> orginal ý tứ của thú vương thứ 1272 --> orginal Chương 1276 : Thánh Binh lại ra --> orginal Chương 1277 : Cho mượn Thánh Binh một dùng --> orginal Chương 1278 : Không cái ý tứ gì --> orginal Chương 1279 : Rồng đen --> orginal Chương 1280 : Cử Trọng Nhược Khinh --> orginal Chương 1281 : Cái này nồi quá lớn --> orginal Chương 1282 : Không cõng cũng được đeo --> orginal Chương 1283 : Thân phận tiết lộ --> orginal Chương 1284 : Mời trợ thủ --> orginal Chương 1285 : Ra việc lớn --> orginal Chương 1286 : Hơi có lai lịch --> orginal Chương 1287 : Cái thế một kích --> orginal Chương 1288 : Sở hướng vô địch --> orginal Chương 1289 : Năm tháng như đao --> orginal Chương 1290 : Dũng Xâu Trời đất --> orginal Chương 1291 : Đánh ngươi vào đánh chó --> orginal Chương 1292 : Ta thằn lằn giết --> orginal Chương 1293 : Ai tính kế ai --> orginal Chương 1294 : Chớ nên tự lầm --> orginal Chương 1295 : Không cho --> orginal Chương 1296 : Tìm được người kia --> orginal Chương 1297 : Loạn thế hàng lâm --> orginal Chương 1298 : Nga hoàng Nhất Mạch --> orginal Chương 1299 : Phụng bồi đến cùng --> orginal Chương 1300 : Khôi phục được rồi? --> orginal Chương 1301 : Thiệp mời --> orginal Chương 1302 : Xã Tắc phủ --> orginal Chương 1303 : Sư đệ ba thái tử --> orginal Chương 1304 : Cái thế kiếp --> orginal Chương 1305 : Cửu U làm nữ --> orginal Chương 1306 : Chính là rác rưởi --> orginal Chương 1307 : Nhỏ lông lừa đều không có --> orginal Chương 1308 : Điều tra --> orginal Chương 1309 : Rơi chọn --> orginal Chương 1310 : Chuyện cũ Châu Âu --> orginal Chương 1311 : Hôn lễ --> orginal Chương 1312 : Đoạt thân --> orginal Chương 1313 : Ta không cho lại như nào --> orginal Chương 1314 : Bá đạo đến cực điểm --> orginal Chương 1315 : Lại thấy khiêu khích --> orginal Chương 1316 : Nghịch 熵 --> orginal Chương 1317 : Ba mươi ba trọng cửa --> orginal Chương 1318 : Ghi chép --> orginal Chương 1319 : Sáng tạo ngày công --> orginal Chương 1320 : Không mời mà tới --> orginal Chương 1321 : Cái thế kiếp --> orginal Chương 1322 : Cao thủ vô thượng --> orginal Chương 1323 : Tới --> orginal Chương 1324 : Cái gọi là thiên tài --> orginal Chương 1325 : Chạy trốn vào Xã Tắc phủ --> orginal Chương 1326 : Thấy tốt liền thu --> orginal Chương 1327 : Chuẩn bị ra tay --> orginal Chương 1328 : Thần tú --> orginal Chương 1329 : Kiềm chế --> orginal thứ 1330 chưởng một trong mười tuyệt học lớn --> orginal Chương 1331 : Hết sức --> orginal Chương 1332 : Chạy trốn --> orginal Chương 1333 : Cung tới --> orginal Chương 1334 : Dồn ép --> orginal Chương 1335 : Chia địa bàn --> orginal Chương 1336 : Một ngụm đáp ứng --> orginal Chương 1337 : Vẫn là không thu --> orginal Chương 1338 : Nhúc nhích nhúc nhích thử xem --> orginal Chương 1339 : Sánh vai --> orginal Chương 1340 : Cốc rượu thích binh quyền --> orginal Chương 1341 : Muốn ra tay --> orginal Chương 1342 : Mặt trời nhỏ thể khủng bố --> orginal Chương 1343 : Thực xin lỗi, quấy rầy --> orginal Chương 1344 : Không lo được --> orginal đầu sư tử thứ 1345 --> orginal Chương 1346 : Thú vương giận --> orginal Chương 1347 : Thực thiết thú vương --> orginal Chương 1348 : Đợi ta nhập thánh --> orginal Chương 1349 : Cùng ta không liên quan --> orginal Chương 1350 : Hoàng hà thanh thánh nhân ra --> orginal Chương 1351 : Hỏa nhãn kim tình --> orginal Chương 1352 : Vây khốn cục --> orginal Chương 1353 : Đánh đủ rồi sao --> orginal Chương 1354 : Trời đất xua gạt --> orginal Chương 1355 : Khó giết --> orginal Chương 1356 : Lần tới lại ném --> orginal Chương 1357 : Sát cục --> orginal Chương 1358 : Thánh nhân hàng lâm --> orginal Chương 1359 : Cấm pháp Long Đô khu --> orginal Chương 1360 : Độc đánh --> orginal Chương 1361 : Lần nữa lợi dụng --> orginal Chương 1362 : Cơn giận của thánh nhân --> orginal Chương 1363 : Thánh nhân kiếp --> orginal Chương 1364 : Siêu phàm nhập thánh --> orginal Chương 1365 : Mông Trần minh châu --> orginal Chương 1366 : Mùi thuốc súng --> orginal Chương 1367 : Có kịch hay nhìn --> orginal Chương 1368 : Tử Khí Đông Lai --> orginal Chương 1369 : Khác thường --> orginal Chương 1370 : Thánh địa đại đạo --> orginal Chương 1371 : Sát cục --> orginal Chương 1372 : Công đạo --> orginal Chương 1373 : Để động thủ đi --> orginal Chương 1374 : Thánh nhân sỉ --> orginal Chương 1375 : Gợn sóng không ngừng --> orginal Chương 1376 : Mật mưu --> orginal Chương 1377 : Dài Chạy Thẳng vào --> orginal Chương 1378 : Người cô độc --> orginal Chương 1379 : Đại chiến lên --> orginal Chương 1380 : Bắt nạt/ức hiếp lừa --> orginal Chương 1381 : Chứng minh bản thân --> orginal Chương 1382 : Cái gì gọi cầm tới --> orginal Chương 1383 : Dương mưu --> orginal Chương 1384 : Nói Xử Hỗn nguyên --> orginal Chương 1385 : Ngươi sẽ cầu ta --> orginal Chương 1386 : Họa thủy --> orginal Chương 1387 : Ta không chào đón? --> orginal Chương 1388 : Không đơn giản như thế --> orginal Chương 1389 : Cái thế một chưởng --> orginal Chương 1390 : Người tới tiên giới --> orginal Chương 1391 : Con Thiên Đế --> orginal Chương 1392 : Xin lỗi --> orginal Chương 1393 : Vật lớn kềnh càng --> orginal Chương 1394 : Thiên Đế ấn --> orginal Chương 1395 : Lớn tiếng chút --> orginal Chương 1396 : Khủng bố sự bí mật của trò chơi --> orginal Chương 1397 : Mười vạn năm trước vô địch --> orginal Chương 1398 : Đánh động thiên hạ --> orginal Chương 1399 : Tiên giới ngạo thị --> orginal Chương 1400 : Sắt xương cốt leng keng --> orginal Chương 1401 : Giết đi --> orginal Chương 1402 : Thượng cổ Hạch Chiến tranh --> orginal Chương 1403 : Quốc túy --> orginal Chương 1404 : Dám không dám --> orginal Chương 1405 : Một quyền --> orginal Chương 1406 : Cực hạn --> orginal Chương 1407 : Thái cực --> orginal Chương 1408 : Chưa hề nhẹ xem --> orginal Chương 1409 : Thái Cổ Chủng tộc --> orginal Chương 1410 : Đánh úp --> orginal Chương 1411 : Danh sơn dịch chủ --> orginal Chương 1412 : Thiên đạo thánh ấn chiến --> orginal Chương 1413 : Thay mặt --> orginal Chương 1414 : Đi ra phương thức --> orginal Chương 1415 : Đừng cỗ một cách --> orginal Chương 1416 : Thế tục ô nhiễm --> orginal Chương 1417 : Xung đột không ngừng --> orginal Chương 1418 : Nhưng vòng tròn nhưng chút --> orginal Chương 1419 : Bại lộ --> orginal Chương 1420 : Thay đổi to lớn --> orginal Chương 1421 : Đại chiến lên --> orginal Chương 1422 : Loạn thế đại kiếp --> orginal Chương 1423 : Trời sập --> orginal Chương 1424 : Tuyệt đại vô địch --> orginal Chương 1425 : Quét ngang thiên hạ --> orginal Chương 1426 : Kế lớn --> orginal Chương 1427 : Chiến loạn lên --> orginal Chương 1428 : Xem không thấu --> orginal Chương 1429 : Một sai/lầm/nhầm lẫn lại sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 1430 : Thế cục Nháy mắt Đổi --> orginal Chương 1431 : Thành việc lớn --> orginal Chương 1432 : Cái thế huyền kiếp --> orginal Chương 1433 : Mục đích chỉ là giết người --> orginal Chương 1434 : Mũ dưới Cái Thiên --> orginal Chương 1435 : Da đầu tê ngứa --> orginal Chương 1436 : Hợp lực --> orginal Chương 1437 : Hồng Mông màu tím phủ --> orginal Chương 1438 : Vẻn vẹn không tệ --> orginal Chương 1439 : Thực xin lỗi, ta vô địch! --> orginal Chương 1440 : Nhập thánh --> orginal Chương 1441 : Chỉ là bắt đầu --> orginal Chương 1442 : Tuyên chiến --> orginal Chương 1443 : Sợ --> orginal Chương 1444 : Khủng bố trò chơi lối vào --> orginal Chương 1445 : Sông bên trong thành phố --> orginal Chương 1446 : Người tốt có báo đáp tốt sao? --> orginal Chương 1447 : Mời người toạ trấn --> orginal Chương 1448 : Nếu như họ Lạc hắn --> orginal Chương 1449 : Đội lốt Lạc Vô Cực --> orginal Chương 1450 : Oai của Lạc Vô Cực --> orginal Chương 1451 : Trung Châu chấn động --> orginal Chương 1452 : Giả --> orginal Chương 1453 : Chỉ là rồng đen --> orginal Chương 1454 : Dược thánh --> orginal Chương 1455 : Vẹo dưa rách Táo --> orginal Chương 1456 : Nào gọi là thiên tài --> orginal Chương 1457 : Bắt nạt người --> orginal Chương 1458 : Sói đến --> orginal Chương 1459 : Ta tới sẽ sẽ ngươi --> orginal Chương 1460 : Bắt sống với ngươi --> orginal Chương 1461 : Khác loại đại chiến --> orginal Chương 1462 : Bình thường là thật --> orginal Chương 1463 : Hoa màu đầy trời --> orginal Chương 1464 : Đoạt trở về --> orginal Chương 1465 : Chuyện cũ --> orginal Chương 1466 : Ngậm đắng --> orginal Chương 1467 : Khởi nguồn loài người --> orginal Chương 1468 : Uy hiếp --> orginal Chương 1469 : Ngạo khí của tiên tôn --> orginal Chương 1470 : Thời gian cấp bách --> orginal Chương 1471 : Hấp nạp linh khí --> orginal Chương 1472 : Tiểu nhân vật --> orginal Chương 1473 : Chuyện thái phóng to --> orginal Chương 1474 : Khó dây --> orginal Chương 1475 : Niệm niệm không quên --> orginal Chương 1476 : Tất có vang vọng --> orginal Chương 1477 : Ai dám muốn --> orginal Chương 1478 : Đừng đi sẽ chết --> orginal Chương 1479 : Nguyện lực rắc rối --> orginal Chương 1480 : Trong mắt đinh --> orginal Chương 1481 : Tu di núi --> orginal Chương 1482 : Có chút không đúng --> orginal Chương 1483 : Không thèm nhìn --> orginal Chương 1484 : Tới làm/giở trò cười --> orginal Chương 1485 : Vạn hóa quyết --> orginal Chương 1486 : Quay về --> orginal Chương 1487 : Bái lạy --> orginal Chương 1488 : Ẩn giấu --> orginal Chương 1489 : Tín ngưỡng chân chính --> orginal Chương 1490 : Ta tới dạy ngươi --> orginal Chương 1491 : Đá lì lợm gật đầu --> orginal Chương 1492 : Vào núi --> orginal Chương 1493 : Lên thiện phạt mưu --> orginal Chương 1494 : Tận Triển sở trưởng --> orginal Chương 1495 : Một Tan vỡ Ngàn dặm --> orginal Chương 1496 : Khí đãng ngàn thu --> orginal Chương 1495 : Một Tan vỡ Ngàn dặm --> orginal Chương 1496 : Khí đãng ngàn thu --> orginal Chương 1499 : Vương tử thăng tiên --> orginal Chương 1500 : Nghịch thiên sửa đổi mạng --> orginal Chương 1501 : Tụ thủ bàng quan --> orginal Chương 1502 : Tuyệt đại phong hoa --> orginal Chương 1503 : Thê lương --> orginal Chương 1504 : Bảo vệ mộ --> orginal Chương 1505 : Ta muốn sống --> orginal Chương 1506 : Ta tới --> orginal Chương 1507 : Đạo nghĩa --> orginal Chương 1508 : Nhập trú --> orginal Chương 1509 : Biết ngày rợn --> orginal Chương 1510 : Chiêu binh mãi mã --> orginal Chương 1511 : Chung quanh chằm chằm --> orginal Chương 1512 : Khó khăn trùng trùng --> orginal Chương 1513 : Mưa gió đem tới --> orginal Chương 1514 : Đại pháp sẽ --> orginal Chương 1515 : Mở trước núi Tịch --> orginal Chương 1516 : Nam tề tụ --> orginal Chương 1517 : Ai nhưng xuất chiến --> orginal Chương 1518 : Hạ lễ nè --> orginal Chương 1519 : Ta chọn quét dọn --> orginal Chương 1520 : Chổi quét đáng sợ --> orginal Chương 1521 : Mưu đồ --> orginal Chương 1522 : Mạch nước ngầm cuồn cuộn --> orginal Chương 1523 : Săn giết --> orginal Chương 1524 : Phạm quy --> orginal Chương 1525 : Còn đi sao --> orginal Chương 1526 : Không thể thớt địch --> orginal Chương 1527 : Tuyệt đối không có khả năng --> orginal Chương 1528 : Gió lớn --> orginal Chương 1529 : Bá chủ --> orginal Chương 1528 : Gió lớn --> orginal Chương 1529 : Bá chủ --> orginal Chương 1532 : Thẩm gia vàng ròng --> orginal Chương 1533 : Chờ đợi vô tận --> orginal Chương 1534 : Chịu đánh --> orginal Chương 1535 : Sự bí mật của Hải Cơ --> orginal Chương 1536 : Đồng tước lầu --> orginal Chương 1537 : Xem tốt Lạc Vô Cực --> orginal Chương 1538 : Căn cơ bất ổn --> orginal Chương 1539 : Âm hồn ra tay --> orginal Chương 1540 : Hội tụ --> orginal Chương 1541 : Không biết tiến lui --> orginal Chương 1542 : Ngụy Đột phá --> orginal Chương 1543 : Căn cơ quá ổn --> orginal Chương 1544 : Có thể so với Lạc Vô Cực --> orginal Chương 1543 : Căn cơ quá ổn --> orginal Chương 1546 : Nam thiên môn --> orginal Chương 1547 : Vào nữ anh điện --> orginal Chương 1548 : Biến cố --> orginal Chương 1549 : Gọi cái gì --> orginal Chương 1550 : Luyện luyện --> orginal Chương 1551 : Cứu người --> orginal Chương 1552 : Một kiếm --> orginal Chương 1553 : Thỉnh giáo --> orginal Chương 1554 : Phái hệ tranh --> orginal Chương 1555 : Khí vận tranh --> orginal Chương 1556 : Đuổi không kịp a --> orginal Chương 1557 : Trong đều --> orginal Chương 1558 : Đánh hắn --> orginal Chương 1559 : Tám cảnh cung thứ nhất --> orginal Chương 1560 : Đánh cuộc loại --> orginal Chương 1559 : Tám cảnh cung thứ nhất --> orginal Chương 1560 : Đánh cuộc loại --> orginal Chương 1561 : Bình khởi bình toạ --> orginal Chương 1562 : Phục Thanh Thiên --> orginal Chương 1563 : Tuý Tiên lầu --> orginal Chương 1564 : Một tay --> orginal Chương 1565 : Cầu ta a --> orginal Chương 1566 : Đao nô --> orginal Chương 1567 : Không dám ngồi --> orginal Chương 1568 : Làm cục --> orginal Chương 1569 : Cái thế bảo thuật --> orginal Chương 1570 : Hưng sư động chúng --> orginal Chương 1571 : Người kế thừa --> orginal Chương 1572 : Phạt đứng bốn người tổ --> orginal Chương 1573 : Hỗn chiến --> orginal Chương 1574 : Cùng một trong chiến --> orginal Chương 1575 : Vô lượng thiên tôn --> orginal Chương 1578 : Dồn ép --> orginal Chương 1579 : Oai của thiên tử --> orginal Chương 1580 : Huyết mạch nhân vương --> orginal Chương 1581 : Đại tài --> orginal Chương 1582 : Nhất Khí Hóa Tam Thanh --> orginal Chương 1583 : Ngốc --> orginal Chương 1584 : Nói Hạ --> orginal Chương 1585 : Liệt Thiên Tê giác cái --> orginal Chương 1586 : Miễn dịch thuật pháp --> orginal Chương 1587 : Công chiếm --> orginal Chương 1588 : Ba hung, túc mệnh --> orginal Chương 1589 : Động tác lớn --> orginal Chương 1590 : Lớn trắng 獒 --> orginal Chương 1589 : Động tác lớn --> orginal Chương 1590 : Lớn trắng 獒 --> orginal Chương 1591 : Truyền pháp --> orginal Chương 1592 : Quá thanh kim đan --> orginal Chương 1595 : Giết liền là --> orginal Chương 1596 : Thịnh hội bàn đào --> orginal Chương 1597 : Minh Cổ khiêu chiến --> orginal Chương 1598 : Vô tận vinh diệu --> orginal Chương 1599 : Sống chết không bàn cãi --> orginal Chương 1600 : Mưa thầy thiếp --> orginal Chương 1601 : Gần người chiến --> orginal Chương 1602 : Đủ rồi --> orginal Chương 1603 : Trâu khí xung thiên --> orginal Chương 1604 : Có thể giết ngươi Hay không --> orginal Chương 1605 : Không nên chọc ta --> orginal Chương 1606 : Thế tục, xin đánh! --> orginal Chương 1607 : Ai gõ trống --> orginal Chương 1608 : Yêu thần con --> orginal Chương 1609 : Ngang đè thiên hạ --> orginal Chương 1610 : Bá chủ liên thủ --> orginal Chương 1611 : Đại chiến tướng khải --> orginal Chương 1612 : Lần nữa mời chào --> orginal Chương 1613 : Kết minh --> orginal Chương 1614 : Điểm mấu chốt --> orginal Chương 1615 : Nhỏ đề lớn làm --> orginal Chương 1616 : Chuyện nhỏ mà thôi --> orginal Chương 1617 : Tuyên chiến --> orginal Chương 1618 : Bốn cực lớn trận --> orginal Chương 1619 : Đạo pháp chiến --> orginal Chương 1620 : Dẫn hổ vào buồng --> orginal Chương 1621 : Chơi còn lại --> orginal Chương 1622 : Hậu đài đại thần --> orginal Chương 1623 : Ai còn không có chút hậu đài --> orginal Chương 1624 : Thái Tử Trường Cầm --> orginal Chương 1625 : Không biết tính toán --> orginal Chương 1626 : Đào hố --> orginal Chương 1627 : Cửu Châu nặng khí --> orginal Chương 1628 : Thật không được --> orginal Chương 1629 : Thăm dò thật giả --> orginal Chương 1630 : Liền/ngay cả ra nặng tay --> orginal Chương 1631 : Nháo lên cửa --> orginal Chương 1632 : Đuổi đi về phía tu di núi --> orginal Chương 1633 : Hồng 鹄 chí --> orginal Chương 1634 : Chân long ổ --> orginal Chương 1635 : Đăng lâm tuyệt Chóp núi --> orginal Chương 1636 : Huyết tẩy --> orginal Chương 1637 : Nóng bỏng đại chiến --> orginal Chương 1638 : Để cho hắn đi a --> orginal Chương 1639 : Thế gian vô địch --> orginal Chương 1640 : Dưới hắc thủ --> orginal Chương 1641 : Trong bóng tối cao hứng --> orginal Chương 1642 : Nồi đen to bằng trời --> orginal Chương 1643 : Đại thần giằng co --> orginal Chương 1644 : Sống được xa xỉ --> orginal Chương 1645 : Quản trong Nhìn trộm Báo --> orginal Chương 1646 : Nhiệm vụ --> orginal Chương 1647 : Bi tráng --> orginal Chương 1648 : Đánh cờ --> orginal Chương 1649 : Sư môn ân trọng --> orginal Chương 1650 : Ta nói độc tôn --> orginal Chương 1651 : Một cái chó --> orginal Chương 1652 : Thông thiên triệt địa --> orginal Chương 1653 : Thiên Hà --> orginal Chương 1654 : Thần cách --> orginal Chương 1655 : Vạch mưu --> orginal Chương 1656 : Dồn đi --> orginal Chương 1657 : Không chiến mà bại --> orginal Chương 1658 : Họa lớn loạn thế --> orginal Chương 1659 : Chung quanh tập trung --> orginal Chương 1660 : Ám sát --> orginal Chương 1661 : Hỗn loạn --> orginal Chương 1662 : Sinh giết cho đoạt --> orginal Chương 1663 : Chịu đánh --> orginal Chương 1664 : Phân tranh --> orginal Chương 1665 : Đen trắng không trọng yếu --> orginal Chương 1666 : Cầm người --> orginal Chương 1667 : Ta thừa nhận --> orginal Chương 1668 : Quay ngoặt --> orginal Chương 1669 : Ta sai rồi lại thế nào --> orginal Chương 1670 : Ta giảng đạo lý --> orginal Chương 1671 : Đáp trả --> orginal Chương 1672 : Không tư cách nói --> orginal Chương 1673 : Nguyên soái Thiên Hà --> orginal Chương 1674 : Vỗ tay giữa --> orginal Chương 1675 : Đàm phán --> orginal Chương 1676 : Kéo xuống nước --> orginal Chương 1676 : Kéo xuống nước --> orginal Chương 1677 : Trái đất phức tạp --> orginal Chương 1678 : Bên trong tiên cung Bắc Âu --> orginal Chương 1680 : Đột phá --> orginal Chương 1681 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 1681 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 1682 : Tóc họa --> orginal Chương 1684 : Cắn nuốt --> orginal Chương 1685 : Đại hôn --> orginal Chương 1686 : Hoa quỳnh một hiện --> orginal Chương 1687 : Một Tan vỡ Ngàn dặm --> orginal Chương 1688 : Dương Thật --> orginal Chương 1688 : Dương Thật --> orginal Chương 1690 : Đẩy 诿 --> orginal Chương 1690 : Đẩy 诿 --> orginal Chương 1691 : Lần nữa kim đúng --> orginal Chương 1693 : Ai là đối thủ --> orginal Chương 1694 : Thế tục xuất chinh --> orginal Chương 1694 : Thế tục xuất chinh --> orginal Chương 1695 : Mặt --> orginal Chương 1697 : Độc dưới Bộ Thiên --> orginal Chương 1698 : Săn giết --> orginal Chương 1699 : Tìm chuyện --> orginal Chương 1700 : Ngược lại đánh --> orginal Chương 1701 : Thật bẩn --> orginal Chương 1702 : Thượng cổ bí mật --> orginal Chương 1703 : Áo Tư Tạp --> orginal Chương 1703 : Áo Tư Tạp --> orginal Chương 1705 : Trời đất kinh diễm --> orginal Chương 1706 : Công bằng cùng bất công --> orginal Chương 1707 : Hỏi được tốt --> orginal Chương 1708 : Không trúng dùng --> orginal Chương 1709 : Ta nói --> orginal Chương 1710 : Tranh đấu --> orginal Chương 1711 : Cho sập Vùi lấp --> orginal Chương 1711 : Cho sập Vùi lấp --> orginal Chương 1713 : Bọc thi thể vải --> orginal Chương 1714 : Hút mặt trời --> orginal Chương 1715 : Thế lực âm gian --> orginal Chương 1716 : Trang chu mơ bướm --> orginal Chương 1717 : Có dụng tâm khác --> orginal Chương 1718 : Sau khi phong thần --> orginal Chương 1719 : Trừng phạt --> orginal Chương 1720 : Đụng ở cùng nhau --> orginal Chương 1721 : Đại quân công phạt --> orginal Chương 1722 : Hắn là cha ta --> orginal Chương 1723 : Đế Khâu --> orginal Chương 1724 : Cha cùng con --> orginal Chương 1725 : Âm Quân đánh úp --> orginal Chương 1726 : Nhân đạo đỉnh phong --> orginal Chương 1727 : Kinh động cao tầng --> orginal Chương 1728 : Bốn biển đều tới --> orginal Chương 1729 : Một cái xuân thu --> orginal Chương 1730 : Bí thuật thiên hạ --> orginal Chương 1731 : Độc dưới Bộ Thiên --> orginal Chương 1732 : Bí thuật vô tận --> orginal Chương 1733 : Một niệm vạn pháp --> orginal Chương 1734 : Danh chấn thiên hạ --> orginal Chương 1735 : Huỳnh hoặc Canh giữ lòng --> orginal Chương 1736 : Cao tầng Táng Tiên Tinh --> orginal Chương 1737 : Cao tầng bí mật --> orginal Chương 1738 : Tạo vật chủ --> orginal Chương 1739 : Tinh không Kị Sĩ thứ nhất --> orginal Chương 1740 : Xem kịch --> orginal Chương 1741 : Mất đi sự bảo vệ --> orginal Chương 1742 : Tấn công tu di núi --> orginal Chương 1743 : Liên thủ --> orginal Chương 1744 : Chiến bại --> orginal Chương 1745 : Cắt cầu hòa --> orginal Chương 1746 : Ba tháng ước chừng --> orginal Chương 1747 : Phản công âm gian --> orginal Chương 1748 : Đuổi đánh --> orginal Chương 1749 : Phá vỡ ba quan sát --> orginal Chương 1750 : Đừng ảnh hưởng ta --> orginal Chương 1751 : Hèn hạ cùng cao thượng --> orginal Chương 1752 : Tranh đấu --> orginal Chương 1753 : Cuộc đời Sao --> orginal Chương 1754 : Ngày Minh --> orginal Chương 1755 : Bưng tốt cằm --> orginal Chương 1756 : Tây Bắc Đỉnh --> orginal Chương 1757 : Kính rượu --> orginal Chương 1758 : Âm gian phức tạp --> orginal Chương 1759 : Một trận chiến kia --> orginal Chương 1760 : Dẫn tới lôi kiếp --> orginal Chương 1761 : Quét trừ họa hại --> orginal Chương 1762 : Chấn động âm gian Hoa Hạ --> orginal Chương 1763 : Ứng chiến --> orginal Chương 1764 : Chóp núi Phú Sĩ --> orginal Chương 1765 : Xem ta hết sức --> orginal Chương 1766 : Quay ngược --> orginal Chương 1767 : Tái chiến --> orginal Chương 1768 : Vương giả tái hiện --> orginal Chương 1769 : Một người địch --> orginal Chương 1770 : Điên rồi --> orginal Chương 1771 : Đánh động âm gian --> orginal Chương 1772 : Đưa tới đại lễ --> orginal Chương 1773 : Ít Hạo --> orginal Chương 1774 : Về với cát bụi manh mối --> orginal Chương 1775 : Ngoại viện --> orginal Chương 1776 : Tu di núi chuyện cũ --> orginal Chương 1777 : Giao dịch --> orginal Chương 1778 : Tắm/giặt/rửa càn khôn mênh mông --> orginal Chương 1779 : Phó ước --> orginal Chương 1780 : Trong mười chiêu --> orginal Chương 1781 : Không xứng --> orginal Chương 1782 : Còn ngươi công bằng --> orginal Chương 1783 : Mời thần --> orginal Chương 1784 : Nhất là nhân gian không giữ được --> orginal Chương 1785 : Tụ họp thế --> orginal Chương 1786 : Cay độc --> orginal Chương 1787 : Thiên tài chân chính --> orginal Chương 1788 : Lớn nhất uy hiếp --> orginal Chương 1789 : Quỷ kế âm mưu --> orginal Chương 1790 : Nguy cơ bốn Phục --> orginal Chương 1791 : Trước sau kẹp đánh --> orginal Chương 1792 : Hai cái cha --> orginal Chương 1793 : Sinh cùng chết --> orginal Chương 1794 : Loạn giết --> orginal Chương 1795 : Kiếp tro --> orginal Chương 1796 : Mặt ngọc --> orginal Chương 1797 : Quét ngang âm gian --> orginal Chương 1798 : Cuối cùng chiến một trận --> orginal Chương 1799 : Dẫn bạo --> orginal Chương 1800 : Thiện ác --> orginal Chương 1801 : Thần lực vô biên --> orginal Chương 1802 : Ta có thể về nhà sao --> orginal Chương 1803 : Tung ngày chiến một trận --> orginal Chương 1804 : Bình định --> orginal Chương 1805 : Trước lúc bão táp --> orginal Chương 1806 : Quang minh lỗi lạc --> orginal Chương 1807 : Nhân gian không đáng để --> orginal Chương 1808 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 1809 : Kỳ tài --> orginal Chương 1810 : Một cái thời không khác --> orginal Chương 1811 : Không thể truy tìm --> orginal Chương 1812 : Tiên pháp --> orginal Chương 1813 : Lão tổ Vương gia --> orginal Chương 1814 : Vương gia đáng sợ --> orginal Chương 1815 : Bình chướng --> orginal Chương 1816 : Cục diện phức tạp --> orginal Chương 1817 : Dương phụng âm Không tuân --> orginal Chương 1818 : Tiên giới hàng lâm --> orginal Chương 1819 : Khôi phục lực lượng --> orginal Chương 1820 : Chỗ tốt tiên khí --> orginal Chương 1821 : Run sợ thiên hạ --> orginal Chương 1822 : Vạn binh đạo môn --> orginal Chương 1823 : Thuật pháp tranh --> orginal Chương 1824 : Dương mưu --> orginal Chương 1825 : Độ người kinh --> orginal Chương 1826 : Trăm chiến không thắng --> orginal Chương 1827 : Pháp thuật cơ sở --> orginal Chương 1828 : Định! --> orginal Chương 1829 : Dẫn phát phản bội --> orginal Chương 1830 : Trường sinh --> orginal Chương 1831 : Chân quân phản chiến --> orginal Chương 1832 : Tấn công --> orginal Chương 1833 : Hơi thở Nhưỡng --> orginal Chương 1834 : Hội tụ --> orginal Chương 1835 : Các thế lực lớn --> orginal Chương 1836 : Sống như vậy --> orginal Chương 1837 : Ngăn chặn --> orginal Chương 1838 : Vương gia năm rồng --> orginal Chương 1839 : Xã hội độc đánh --> orginal Chương 1840 : Không thành hình người --> orginal Chương 1841 : Hố lớn --> orginal Chương 1842 : Quỷ môn quan giằng co --> orginal Chương 1843 : Vây công --> orginal Chương 1844 : Lực lượng cấm kị --> orginal Chương 1845 : Một người --> orginal Chương 1846 : Một cái búng tay --> orginal Chương 1847 : Há sẽ không địch --> orginal Chương 1848 : Nhất Mạch Tiên Hoàng --> orginal Chương 1849 : Cùng tông cùng nguồn --> orginal Chương 1850 : Quỷ tiệc --> orginal Chương 1851 : Không phân biệt bá 仲 --> orginal Chương 1852 : Thật lớn quỷ mật --> orginal Chương 1853 : Giết không chết? --> orginal Chương 1854 : Thái tử gia --> orginal Chương 1855 : Ngày kiêu dương --> orginal Chương 1856 : Mời mọc --> orginal Chương 1857 : Thái độ của thế tục --> orginal Chương 1858 : Giơ tay lên giết chân quân --> orginal Chương 1859 : Chinh phục --> orginal Chương 1860 : Chiếu soi gương --> orginal Chương 1861 : Âm Trường Sinh --> orginal Chương 1862 : Đại Đường thịnh thế --> orginal Chương 1863 : Huênh hoang ngang ngược --> orginal Chương 1864 : Thực lực Địa Phủ --> orginal Chương 1865 : Binh không máu lưỡi dao --> orginal Chương 1866 : Chia cắt thế tục --> orginal Chương 1867 : Đại hội mở ra --> orginal Chương 1868 : Tiếp tục --> orginal Chương 1869 : Ta không muốn nghe --> orginal Chương 1870 : Sự lựa chọn của các người --> orginal Chương 1871 : Ô hợp chúng --> orginal Chương 1872 : Cái gì gọi bao vây --> orginal Chương 1873 : Giết! --> orginal Chương 1874 : Loạn chiến --> orginal Chương 1875 : Đào vong --> orginal Chương 1876 : Nhân đạo --> orginal Chương 1877 : Thay các người chắn --> orginal Chương 1878 : Đi chịu chết --> orginal Chương 1879 : Đại Thánh Linh --> orginal Chương 1880 : Ân Vương --> orginal Chương 1881 : Huyết mạch --> orginal Chương 1882 : Uy áp --> orginal Chương 1883 : Cổ Lộ xung đột --> orginal Chương 1884 : Từng bước sinh tử --> orginal Chương 1885 : Hàng duy đả kích --> orginal Chương 1886 : Tiền tiêu --> orginal Chương 1887 : Tiếp dẫn thành --> orginal Chương 1888 : Khó chịu --> orginal Chương 1889 : Cắt gọt/học hỏi/cọ xát --> orginal Chương 1890 : Cổ Nhấp nháy Nay --> orginal Chương 1891 : Vương Phương Bình --> orginal Chương 1892 : Tinh không chiến khiến --> orginal Chương 1893 : Ngược lại khách làm chủ --> orginal Chương 1894 : Chụp cửa ải --> orginal Chương 1895 : Đoạt --> orginal Chương 1896 : Vượt qua Ngọn --> orginal Chương 1897 : Hạo Thiên --> orginal Chương 1898 : Nguy cơ Táng Tiên Tinh --> orginal Chương 1899 : Đạo hữu xin dừng bước --> orginal Chương 1900 : Từng bước vì doanh --> orginal Chương 1901 : Chân chạy --> orginal Chương 1902 : Nắm giữ mệnh mạch --> orginal Chương 1903 : Canh cốc --> orginal Chương 1904 : Không già thần suối --> orginal Chương 1905 : Chớ nói --> orginal Chương 1906 : Bình chướng đem phá --> orginal Chương 1907 : Chuẩn bị chiến --> orginal Chương 1908 : Thấy cười --> orginal Chương 1909 : Một phu khi cửa ải --> orginal Chương 1910 : Khí vận --> orginal Chương 1911 : Chẳng qua như vậy --> orginal Chương 1912 : Bỏ thân quên chết --> orginal Chương 1913 : Tuyết lên thêm sương --> orginal Chương 1914 : Sớm liền chết --> orginal Chương 1915 : Nhịp tim không có rồi --> orginal Chương 1916 : Lại tới một vị --> orginal Chương 1917 : Hoảng cái gì --> orginal Chương 1918 : Sừng sững nhân đạo --> orginal Chương 1919 : Diệt thế --> orginal Chương 1920 : Tai hoạ hoành hành --> orginal Chương 1921 : Biến dị --> orginal Chương 1922 : Gông xiềng GEN --> orginal Chương 1923 : Tên vào tiên giới --> orginal Chương 1924 : Tiên giới chấn động --> orginal Chương 1925 : Hạo Thị Lên cửa --> orginal Chương 1926 : Không chạy khỏi vận mệnh --> orginal Chương 1927 : Tàn khốc --> orginal Chương 1928 : Tìm Hoa Vấn liễu --> orginal Chương 1929 : Giáo chủ Kì Lân --> orginal Chương 1930 : Cổ tế cửa --> orginal Chương 1931 : Ta không muốn --> orginal Chương 1932 : Gia tộc loạn giống --> orginal Chương 1933 : Chín chú --> orginal Chương 1934 : Lễ vật --> orginal Chương 1935 : Chín chú không nhớ thù --> orginal Chương 1936 : Lại thêm --> orginal Chương 1937 : Thiên biến --> orginal Chương 1938 : Như ý ngày --> orginal Chương 1939 : Dỗ nâng giá tiền --> orginal Chương 1940 : Nâng 杠 --> orginal Chương 1941 : Tộc ấn --> orginal Chương 1942 : Đoạt vị tranh --> orginal Chương 1943 : Mưu lược --> orginal Chương 1944 : Đoạt vị --> orginal Chương 1945 : Sự uy phong của thiếu chủ --> orginal Chương 1946 : Cắn răng rách nuốt xuống đi --> orginal Chương 1947 : Thiếu chủ dịch vị --> orginal Chương 1948 : Lớn bày tiệc tùng --> orginal Chương 1949 : Lên cửa đòi nợ --> orginal Chương 1950 : Hạo Thị Nguy cơ --> orginal Chương 1951 : Hạo Thị Giá trị --> orginal Chương 1952 : Mười tuyệt --> orginal Chương 1953 : Rối rắm phức tạp --> orginal Chương 1954 : Hạo Thị Phân hoá --> orginal Chương 1955 : Bức cung --> orginal Chương 1956 : Cùng nhau còn --> orginal Chương 1957 : Có bản lĩnh --> orginal Chương 1958 : Không có người dám chọc --> orginal Chương 1959 : Này một đến lúc đó người mới --> orginal Chương 1960 : Giải vây --> orginal Chương 1961 : Ném bỏ thân phận --> orginal Chương 1962 : Nhân vật chính nhi --> orginal Chương 1963 : Ngồi xuống --> orginal Chương 1964 : Tiểu nhân --> orginal Chương 1965 : Không cần mặt --> orginal Chương 1966 : Lui viện --> orginal Chương 1967 : Bốn họ lớn --> orginal Chương 1968 : Ám đấu --> orginal Chương 1969 : Bán --> orginal Chương 1970 : Khiêu chiến Hạo Thiên --> orginal Chương 1971 : Đừng dạng chiến đấu --> orginal Chương 1972 : Liền này --> orginal Chương 1973 : Tiên khí sắp ra --> orginal Chương 1974 : Không bấn loạn --> orginal Chương 1975 : Uy hiếp --> orginal Chương 1976 : Khéo gặp --> orginal Chương 1977 : Năm phế không lại --> orginal Chương 1978 : Uống thuốc --> orginal Chương 1979 : Thuận tay đào hố --> orginal Chương 1980 : Não dưa con vo ve --> orginal Chương 1981 : Mệnh trời khó Không tuân --> orginal Chương 1982 : Mười chín đời --> orginal Chương 1983 : Đạn chỉ sinh tử --> orginal Chương 1984 : Nước đất không phục --> orginal Chương 1985 : Người quen cũ đem gặp --> orginal Chương 1986 : Biển máu ma quật --> orginal Chương 1987 : Gặp nhau --> orginal Chương 1988 : Người quen cũ --> orginal Chương 1989 : Thiên kiêu tái hiện --> orginal Chương 1990 : Bí mật bại lộ --> orginal Chương 1991 : Kích thích --> orginal Chương 1992 : Cùng cấp vô địch --> orginal Chương 1993 : Chế địch nói --> orginal Chương 1994 : Thiên hạ trên trời --> orginal Chương 1995 : Uất ức --> orginal Chương 1996 : Phí thành thực nghiệm --> orginal Chương 1997 : Hồng Hà Lão Tổ --> orginal Chương 1998 : Giáo chủ tập kết --> orginal Chương 1999 : Một lờ mờ đến cùng --> orginal Chương 2000 : Lấy lúc này nói --> orginal Chương 2001 : Khoáng thế chiến một trận --> orginal Chương 2002 : Ngày cấm --> orginal Chương 2003 : Trời đất bất công --> orginal Chương 2004 : Sinh tử do ta --> orginal Chương 2005 : Quyền Xâu Xưa nay --> orginal Chương 2006 : Lớn mấy --> orginal Chương 2007 : Việc lớn to bằng trời --> orginal Chương 2008 : Ta không tin --> orginal Chương 2009 : Này liền không phải bình thường --> orginal Chương 2010 : Đứt đoạn --> orginal Chương 2011 : Giết Hạo Thiên --> orginal Chương 2012 : Mệnh trời đại hạn --> orginal Chương 2013 : Sinh ly tử biệt --> orginal Chương 2014 : Người đi trà lạnh --> orginal Chương 2015 : Nghi mây trùng trùng --> orginal Chương 2016 : Ba viện sát cơ --> orginal Chương 2017 : Liền hắn --> orginal Chương 2018 : Kinh biến lên --> orginal Chương 2019 : Phúc địa đỉnh cấp bị công --> orginal Chương 2020 : Ngược về --> orginal Chương 2021 : Lại công --> orginal Chương 2022 : Thủ đoạn --> orginal Chương 2023 : Tập sát --> orginal Chương 2024 : Cái gọi là nói --> orginal Chương 2025 : Nói ba --> orginal Chương 2026 : Thần tông vô thượng --> orginal Chương 2027 : Nam nước mười sáu tông diệt --> orginal Chương 2028 : Gợn sóng lên --> orginal Chương 2029 : Gió mây nhúc nhích --> orginal Chương 2030 : Kim đúng --> orginal Chương 2031 : Nóng vội --> orginal Chương 2032 : Sinh tử không liên quan --> orginal Chương 2033 : Cực hạn nghiền ép --> orginal Chương 2034 : Khiêm tốn --> orginal Chương 2035 : Ta không phải --> orginal Chương 2036 : Người đời chửi rủa --> orginal Chương 2037 : Mười tuyệt trái Từ --> orginal Chương 2038 : Ma quân nhỏ --> orginal Chương 2039 : Vàng thiền nói --> orginal Chương 2040 : 殉 nói --> orginal Chương 2041 : Thợ rèn --> orginal Chương 2042 : Quên lại kiếp này --> orginal Chương 2043 : Ta --> orginal Chương 2044 : Thiên vương điện --> orginal Chương 2045 : Chèo kéo --> orginal Chương 2046 : Chúc mừng --> orginal Chương 2047 : Câu nhúc nhích thiên kiếp --> orginal Chương 2048 : Phong ấn --> orginal Chương 2049 : Nguy cơ bốn Phục --> orginal Chương 2050 : Thiên kiếp lại sắp --> orginal Chương 2051 : Ma khắc uy --> orginal Chương 2052 : Lĩnh vực cấm kị tái hiện --> orginal Chương 2053 : Vị kế tiếp --> orginal Chương 2054 : Bá đạo uy thế --> orginal Chương 2055 : Nghi tựa như thú hung --> orginal Chương 2056 : Trở về cho ta --> orginal Chương 2057 : Đại loạn lại lên --> orginal Chương 2058 : Thứ mười tuyệt --> orginal Chương 2059 : Cao Mày --> orginal Chương 2060 : Thiên vương xuất thế --> orginal Chương 2061 : Quần hùng cũng lên --> orginal Chương 2062 : Cho mượn cơ --> orginal Chương 2063 : Khác biệt --> orginal Chương 2064 : Vương uy danh --> orginal Chương 2065 : Ngàn vạn trước cổ nhân --> orginal Chương 2066 : Hạo Thị Khuất nhục --> orginal Chương 2067 : Thanh thế to lớn --> orginal Chương 2068 : Kim nhọn cùng Mạch Mang --> orginal Chương 2069 : Lẫn nhau tiêu hao --> orginal Chương 2070 : Kẻ gian hô bắt kẻ gian --> orginal Chương 2071 : Đoạn kia bởi vì cùng quả --> orginal Chương 2072 : Không thèm nhìn --> orginal Chương 2073 : Tới đi --> orginal Chương 2074 : Đại nghĩa --> orginal Chương 2075 : Biển máu núi xác --> orginal Chương 2076 : Diệt thế --> orginal Chương 2077 : Đòi một cái công đạo --> orginal Chương 2078 : Hoàng đạo tông --> orginal Chương 2079 : Người mình --> orginal Chương 2080 : Bậc thềm --> orginal Chương 2081 : Giới chiến --> orginal Chương 2082 : Cắt cỏ --> orginal Chương 2083 : Rút củi dưới đáy nồi --> orginal Chương 2084 : Lợi --> orginal Chương 2085 : Cực Chóp núi Chiến --> orginal Chương 2086 : Thời đại bi ai --> orginal Chương 2087 : Sát cơ chợt lên --> orginal Chương 2088 : Ngược lại Mớm --> orginal Chương 2089 : Tổn hại căn cơ --> orginal Chương 2090 : Thợ rèn tuần thị --> orginal Chương 2090 : Thợ rèn tuần thị --> orginal Chương 2091 : Thế cục căng thẳng --> orginal Chương 2092 : Đông Phương thánh vực tai tiếng --> orginal Chương 2093 : Chư Hùng đuổi hươu --> orginal Chương 2094 : Đại cục làm trọng --> orginal Chương 2095 : Không đánh --> orginal Chương 2096 : Đông chuyến đi hoàng thiên --> orginal Chương 2097 : Tự hủy thiên hạ --> orginal Chương 2098 : Thủ đoạn tận ra --> orginal Chương 2099 : Chỉ là một người --> orginal Chương 2100 : Dài hận --> orginal Chương 2101 : Cửa lớn mở ra --> orginal Chương 2102 : Lớn Minh Sẽ --> orginal Chương 2103 : Thuận tay giết --> orginal Chương 2104 : Không được --> orginal Chương 2105 : Uất ức đến cực điểm --> orginal Chương 2106 : Vạn cổ đại chiến --> orginal Chương 2107 : Cô quân phấn chiến --> orginal Chương 2108 : Làm ầm Thiên Cung --> orginal Chương 2109 : Đánh thủng Thiên Cung --> orginal Chương 2110 : Tiến triển nhân vương --> orginal Chương 2111 : Nhân đạo bí mật --> orginal Chương 2113 : Không rơi thiên tiên --> orginal Chương 2114 : Run sợ --> orginal Chương 2114 : Run sợ --> orginal Chương 2115 : Khí không giận --> orginal Chương 2117 : Trăm chiến thiên tiên --> orginal Chương 2118 : Tam giáo cửu lưu --> orginal Chương 2119 : Bản nguyên vạn vật --> orginal Chương 2120 : Thuốc người --> orginal Chương 2121 : Nhã hứng --> orginal Chương 2122 : 姒 vốn liếng ẩn chứa --> orginal Chương 2123 : Diệt --> orginal Chương 2124 : Gợn sóng đem lên --> orginal Chương 2125 : Quyết chiến ở tức --> orginal Chương 2126 : Lửa phu --> orginal Chương 2127 : Mười vạn buổi --> orginal Chương 2128 : Trưởng thành --> orginal Chương 2129 : Không cần nhịn --> orginal Chương 2130 : Học hỏng --> orginal Chương 2131 : Thiếu chút --> orginal Chương 2132 : Chinh chiến không ngừng --> orginal Chương 2133 : Toàn bằng một mình Lạc tiền bối nói --> orginal Chương 2134 : Mặt trắng --> orginal Chương 2135 : Đại la mất --> orginal Chương 2135 : Đại la mất --> orginal Chương 2136 : Vạch mưu --> orginal Chương 2138 : Không dám hành động bừa bãi --> orginal Chương 2139 : Tiên khí nhúc nhích tứ phương --> orginal Chương 2140 : Giúp ta giết cái người --> orginal Chương 2141 : Nửa nhánh hương --> orginal Chương 2142 : Liều đồ một góc --> orginal Chương 2143 : Kinh động tứ phương --> orginal Chương 2144 : Giấu rồng --> orginal Chương 2145 : Vây giết --> orginal Chương 2146 : Giết ai? --> orginal Chương 2147 : Nước sâu --> orginal Chương 2148 : Tập sát --> orginal Chương 2149 : Quá mình --> orginal Chương 2150 : Loạn giết --> orginal Chương 2151 : Thế cục hỗn loạn --> orginal Chương 2152 : Trốn Vào biển người --> orginal Chương 2153 : Lý Thái Bạch --> orginal Chương 2154 : Ám sát --> orginal Chương 2155 : Trăm miệng khó mà biện bạch --> orginal Chương 2156 : Thần huyền --> orginal Chương 2157 : Cầu hòa --> orginal Chương 2158 : Chỉ hươu vì ngựa --> orginal Chương 2159 : Lịch sử dày nặng --> orginal Chương 2160 : Tề tụ năm chỉ núi --> orginal Chương 2161 : Tiên thi thể --> orginal Chương 2162 : Livestream gõ ngộp côn --> orginal Chương 2163 : Quá phận --> orginal Chương 2164 : 窦 nga oan --> orginal Chương 2165 : Một chọn hai --> orginal Chương 2166 : Đoàn diệt ranh giới --> orginal Chương 2167 : Tiên khí nhúc nhích thế gian --> orginal Chương 2168 : Lại không có rồi --> orginal Chương 2169 : Mười hai chiến tiên --> orginal Chương 2170 : Nếu ngày Uyên --> orginal Chương 2171 : Chữ viết ngục --> orginal Chương 2172 : Thế cục quay ngược --> orginal Chương 2173 : Lớn vũ chấn động --> orginal Chương 2174 : Địa chỉ cũ --> orginal Chương 2174 : Địa chỉ cũ --> orginal Chương 2176 : Sợ Túi --> orginal Chương 2177 : Vạn tiên dài --> orginal Chương 2178 : Cưng chiều --> orginal Chương 2179 : Người bảo đảm --> orginal Chương 2180 : Vả miệng --> orginal Chương 2180 : Vả miệng --> orginal Chương 2182 : Một cái cục --> orginal Chương 2183 : Khác loại run sợ --> orginal Chương 2184 : Vạn Cổ Thiên đình hủy --> orginal Chương 2184 : Vạn Cổ Thiên đình hủy --> orginal Chương 2186 : Đầu đuôi tương liên --> orginal Chương 2186 : Đầu đuôi tương liên --> orginal Chương 2188 : Tử chiến --> orginal Chương 2189 : Khổn tiên thằng --> orginal Chương 2190 : Hắn trở về --> orginal Chương 2191 : Bỏ qua --> orginal Chương 2191 : Bỏ qua --> orginal Chương 2193 : Tụ họp thế --> orginal Chương 2193 : Tụ họp thế --> orginal Chương 2195 : Báo ứng --> orginal Chương 2195 : Báo ứng --> orginal Chương 2196 : Không rợn --> orginal Chương 2197 : Chiếm thân xác --> orginal Chương 2198 : Độc đánh --> orginal Chương 2199 : Tiên khí tái hiện --> orginal Chương 2200 : Chí cường --> orginal Chương 2201 : Ba hỏi thương sinh --> orginal Chương 2202 : Thiên vương điện nhúng tay --> orginal Chương 2204 : Bắt gà --> orginal Chương 2204 : Bắt gà --> orginal Chương 2205 : Công bằng chiến một trận --> orginal Chương 2206 : Kim thân --> orginal Chương 2212 : Suốt cả bộ cổ sử --> orginal Chương 2214 : Quyết chiến --> orginal Chương 2209 : Truyền thuyết đáng sợ --> orginal Chương 2218 : Làm kén tự Trói --> orginal Chương 2211 : Quan âm --> orginal Chương 2223 : Người kia đến --> orginal Chương 2213 : Kim thân sáu trượng --> orginal Chương 2227 : Vàng ròng thành --> orginal Chương 2229 : Năm cửa ải --> orginal Chương 2231 : Bảo tàng thiên vương --> orginal Chương 2232 : Phụng mệnh gả người --> orginal Chương 2234 : Ăn dê --> orginal Chương 2205 : Công bằng chiến một trận --> orginal Chương 2207 : Thủ đoạn tận ra --> orginal Chương 2208 : Cùng nhau --> orginal Chương 2210 : Bạch đế loạn pháp khởi nguồn --> orginal Chương 2213 : Kim thân sáu trượng --> orginal Chương 2215 : Kích chiến trời cao --> orginal Chương 2217 : Sau lưng chân tướng --> orginal Chương 2219 : Giết thế tái hiện --> orginal Chương 2220 : Giết người phương thức --> orginal Chương 2222 : Giảng đạo lý --> orginal Chương 2224 : Quét hứng thú --> orginal Chương 2226 : Tân lang quan --> orginal Chương 2228 : Gạch --> orginal Chương 2230 : Sáu đem --> orginal Chương 2233 : Tiên cổ bí cảnh nhỏ --> orginal Chương 2235 : Cái này nồi quá lớn --> orginal Chương 2236 : Binh trên Lâm thành --> orginal Chương 2237 : Tiến quân tiên cổ bí cảnh nhỏ --> orginal Chương 2238 : Sinh ra bất phàm --> orginal Chương 2239 : Tranh đoạt --> orginal Chương 2240 : Đầu giết --> orginal Chương 2241 : Kinh ngạc --> orginal Chương 2242 : Chết giết --> orginal Chương 2243 : Giết cái người quá khó khăn --> orginal Chương 2244 : Để cho ta tới --> orginal Chương 2245 : Sơ ý --> orginal Chương 2246 : Đường Huyền Sách --> orginal Chương 2247 : Cao thủ thứ nhất --> orginal Chương 2248 : Muốn chết muốn sống --> orginal Chương 2249 : Tiên Cổ Thiên bảng --> orginal Chương 2250 : Tấn công duyên do --> orginal Chương 2251 : Nằm vùng --> orginal Chương 2252 : Người phức tạp --> orginal Chương 2253 : Bá thể --> orginal Chương 2254 : Thời gian về lâu về dài nằm vùng --> orginal Chương 2255 : Bá thể Nhất Mạch --> orginal Chương 2256 : Gánh vác đỉnh nhân vật --> orginal Chương 2257 : Chèo kéo --> orginal Chương 2258 : Khảm Quẻ --> orginal Chương 2259 : Hỗn chiến --> orginal Chương 2260 : Miệng hổ đoạt thực --> orginal Chương 2261 : Cái gọi là bảo vệ --> orginal Chương 2262 : Giao ra vàng mạch --> orginal Chương 2263 : Các nhà phản ứng --> orginal Chương 2264 : Cốt khí --> orginal Chương 2265 : Bảy mươi cấp --> orginal Chương 2266 : Tính sổ --> orginal Chương 2267 : Hai Bức Khuôn mặt --> orginal Chương 2268 : Mở thang phá Bụng --> orginal Chương 2269 : Cứng rắn rung --> orginal Chương 2270 : Sắp chết giãy giụa --> orginal Chương 2271 : Thiên Bảng ra --> orginal Chương 2272 : Màn mở đầu lên --> orginal Chương 2273 : Tranh phong --> orginal Chương 2274 : Dị năng đối quyết --> orginal Chương 2275 : Thần linh tiên thiên --> orginal Chương 2276 : Trước để cho ngươi ba chiêu --> orginal Chương 2277 : Danh chấn --> orginal Chương 2278 : Đại loạn đem tới --> orginal Chương 2279 : Đòi phải nói pháp --> orginal Chương 2280 : Chịu chết --> orginal Chương 2281 : Dương mưu --> orginal Chương 2282 : Chặn giết --> orginal Chương 2283 : Nguyện người cắn câu --> orginal Chương 2284 : Giết lợn --> orginal Chương 2285 : Đại đạo tây tới --> orginal Chương 2286 : Khí Xâu Cầu vồng --> orginal Chương 2287 : Đại chiến không dập tắt --> orginal Chương 2288 : Có Bắt đầu Có cuối cùng --> orginal Chương 2289 : Quan sát lễ --> orginal Chương 2290 : Quấy rối --> orginal Chương 2291 : Khổng Tước núi --> orginal Chương 2292 : Ma thai --> orginal Chương 2293 : Bí mật --> orginal Chương 2294 : A dao --> orginal Chương 2295 : Nghịch 溯 --> orginal Chương 2296 : Bóng tối hàng lâm --> orginal Chương 2297 : Bí mật --> orginal Chương 2298 : Ám đấu --> orginal Chương 2299 : Vô danh lửa giận --> orginal Chương 2300 : Xa xưa vô địch người --> orginal Chương 2301 : Lên thuyền --> orginal Chương 2302 : Kế trúng kế --> orginal Chương 2303 : Bốn họ Cổ lớn --> orginal Chương 2304 : Che đè trời đất --> orginal Chương 2305 : Đăng lâm thiên hoàng núi --> orginal Chương 2306 : Chọn lựa --> orginal Chương 2307 : Bị vây khốn --> orginal Chương 2308 : Oán niệm --> orginal Chương 2309 : Âm gian --> orginal Chương 2310 : Chiến loạn lòng người --> orginal Chương 2311 : Kích đấu --> orginal Chương 2312 : Thần thông --> orginal Chương 2313 : Lòng người nếu lệ quỷ --> orginal Chương 2314 : Sống rất khó --> orginal Chương 2315 : Chết đuổi không thả/không buông --> orginal Chương 2316 : Không có chỗ sắp đặt --> orginal Chương 2317 : Loạn thế một góc --> orginal Chương 2318 : Hy vọng xa vời --> orginal Chương 2319 : Bị vứt bỏ --> orginal Chương 2320 : Âm binh cho mượn nói --> orginal Chương 2321 : Hưng sư vấn tội --> orginal Chương 2322 : Địch đánh úp --> orginal Chương 2323 : Ba thanh quy nhất --> orginal Chương 2324 : Tuyệt cảnh chân chính --> orginal Chương 2325 : Thịnh thế thái bình --> orginal Chương 2326 : Quỳ xuống nói chuyện --> orginal Chương 2327 : Phản bội --> orginal Chương 2328 : Một lời chia biển --> orginal Chương 2329 : Lớn Ân --> orginal Chương 2330 : Lịch sử tái hiện --> orginal Chương 2331 : Ngày vận nguồn gốc --> orginal Chương 2332 : Hòm trong người --> orginal Chương 2333 : Tìm kiếm họ Khương --> orginal Chương 2334 : Thần bí áp chế --> orginal Chương 2335 : Chiến sự ăn chặc --> orginal Chương 2336 : Thái sơn áp đính --> orginal Chương 2337 : Đế Tân --> orginal Chương 2338 : Một cái không đủ đánh --> orginal Chương 2339 : Áo trắng vô địch --> orginal Chương 2340 : Tuyệt đối áp chế --> orginal Chương 2341 : Trong ngoài chịu địch --> orginal Chương 2342 : Quay ngược --> orginal Chương 2343 : Thân tâm tan tác --> orginal Chương 2344 : Một kiếm phá ngày --> orginal Chương 2345 : Tiên Hoàng thần bí --> orginal Chương 2346 : Lên cái kỉ nguyên --> orginal Chương 2347 : Hủy Dự --> orginal Chương 2348 : Thăm dò Lạc Vô Cực --> orginal Chương 2349 : Ta gọi Lạc Vô Cực --> orginal Chương 2350 : Cơ hội động thủ --> orginal Chương 2351 : Danh chấn --> orginal Chương 2352 : Kỉ nguyên Táng Tiên Tinh --> orginal Chương 2353 : Xuyên suốt địch nhân của kỉ nguyên --> orginal Chương 2354 : Địch ta chênh lệch --> orginal Chương 2355 : Niết bàn Biển --> orginal Chương 2356 : Trần gia Kênh rạch --> orginal Chương 2357 : Vợ thiên vương --> orginal Chương 2358 : Mê đoàn không ngừng --> orginal Chương 2359 : Niết bàn Tranh --> orginal Chương 2360 : Kinh động --> orginal Chương 2361 : Bổn tôn tâm ma --> orginal Chương 2362 : Nghịch đẩy --> orginal Chương 2363 : Niết bàn Trùng sinh --> orginal Chương 2364 : Tư thái vô địch --> orginal Chương 2365 : Cổ tay --> orginal Chương 2366 : Bày một đạo --> orginal Chương 2367 : Vô song thần thể --> orginal Chương 2368 : Lộng lẫy loá mắt --> orginal Chương 2369 : Chảy ngược thời gian --> orginal Chương 2370 : Đại cục Cố Toàn --> orginal Chương 2371 : Các lòng quỷ thai --> orginal Chương 2372 : Ám sát đánh úp --> orginal Chương 2373 : Thái Hoàng Nhất Mạch --> orginal Chương 2374 : Biệt ly --> orginal Chương 2375 : Đại thế không thể nghịch --> orginal Chương 2376 : Không ngờ đi --> orginal Chương 2377 : Khoáng thế thần chiến --> orginal Chương 2378 : Hồng thủy lớn chiến một trận --> orginal Chương 2379 : Giết vương --> orginal Chương 2380 : Tinh khí --> orginal Chương 2381 : Quay về --> orginal Chương 2382 : Vây khốn cục --> orginal Chương 2383 : Chôn tiên không có ai --> orginal Chương 2384 : Không có thương --> orginal Chương 2385 : Đánh ta a --> orginal Chương 2386 : Hồn thuộc về --> orginal Chương 2387 : Vén cái bàn --> orginal Chương 2388 : Bỡn cợt --> orginal Chương 2389 : Thiên hoàng --> orginal Chương 2390 : Bị dồn bất lực --> orginal Chương 2391 : Ngọn nguồn --> orginal Chương 2392 : Ma chủng vực ngoại --> orginal Chương 2393 : Năm mới --> orginal Chương 2394 : Ba quỳ chín Gõ --> orginal Chương 2395 : Túc mệnh --> orginal Chương 2396 : Hồi sinh --> orginal Chương 2397 : Ta đói --> orginal Chương 2398 : Hàng lâm --> orginal Chương 2399 : Thế lực xa xưa --> orginal Chương 2400 : Bị thiệt thòi --> orginal Chương 2401 : Khủng bố năm người tổ --> orginal Chương 2402 : Kỉ nguyên biến mất --> orginal Chương 2403 : Truyền đạo thiên hạ --> orginal Chương 2404 : Con nối dõi thiên vương --> orginal Chương 2405 : Vạn vật có linh --> orginal Chương 2406 : Núi sông mãi ở --> orginal Chương 2407 : Một giới thất phu --> orginal Chương 2408 : Huyết tính --> orginal Chương 2409 : Quy củ --> orginal Chương 2410 : Cái thế chân chính --> orginal Chương 2411 : Kết giao --> orginal Chương 2412 : Hoành Nguyện --> orginal Chương 2413 : Nhà thế tục --> orginal Chương 2414 : Thần Thanh Thiên --> orginal Chương 2415 : Sai/lầm/nhầm lẫn sinh thời đại --> orginal Chương 2416 : Cục diện hỗn loạn --> orginal Chương 2417 : Nhận cha --> orginal Chương 2418 : Bởi vì cùng quả --> orginal Chương 2419 : Nghiệp Chướng --> orginal Chương 2420 : Mê đoàn trùng trùng --> orginal Chương 2421 : Trộm trứng --> orginal Chương 2422 : Trứng không có rồi --> orginal Chương 2423 : Xông họa không ngừng --> orginal Chương 2424 : Vây săn --> orginal Chương 2425 : Bộ mặt thật --> orginal Chương 2426 : Nói độc --> orginal Chương 2427 : 蜃 thú --> orginal Chương 2428 : Tiên loạn kỉ nguyên --> orginal Chương 2429 : Nam nước --> orginal Chương 2430 : Văn nói võ đạo --> orginal Chương 2431 : Mặc hắn đi --> orginal thứ hai 432 người trong thiên hạ --> orginal Chương 2433 : Giết ma --> orginal Chương 2434 : Dắt tuyến --> orginal Chương 2435 : Cùng hiển hiện --> orginal Chương 2436 : Ma chướng tâm ma --> orginal Chương 2437 : Ngươi uống nhiều --> orginal Chương 2438 : Thu lưới --> orginal Chương 2439 : Nam nước gió mây lên --> orginal Chương 2440 : Quay đầu sự tích dĩ vãng --> orginal Chương 2441 : Trời sập không được --> orginal Chương 2442 : Thức tỉnh --> orginal Chương 2443 : Điên đảo trời đất --> orginal Chương 2444 : Thủ đoạn --> orginal Chương 2445 : Ếch ở đáy giếng --> orginal Chương 2446 : Cảnh giới gông xiềng --> orginal Chương 2447 : Mặt trời câu ngày --> orginal Chương 2448 : Đào nhân tổ mộ --> orginal Chương 2449 : Trên mộ tổ mạo khói xanh --> orginal Chương 2450 : Khó chịu --> orginal Chương 2451 : Hố trứng --> orginal Chương 2452 : Như mang ở Cổ --> orginal Chương 2453 : Đại hội tranh --> orginal Chương 2454 : Tốt không quy củ --> orginal Chương 2455 : Lời chuyện người --> orginal Chương 2456 : Thế cục Biến hóa kỳ lạ --> orginal Chương 2457 : Thiên tài tuyệt đại chạm trán --> orginal Chương 2458 : Trấn tiên mâu --> orginal Chương 2459 : Giật mình không kịp/không bằng --> orginal Chương 2460 : Thân thế --> orginal Chương 2461 : Mặt trời lại ra --> orginal Chương 2462 : Mãn mâm đều thua --> orginal Chương 2463 : Văn Đạo Đăng tràng --> orginal Chương 2464 : Viễn cổ vu linh --> orginal Chương 2465 : Lớn tắm/giặt/rửa bài --> orginal Chương 2466 : Gọt đứt kế hoạch --> orginal Chương 2467 : Làm/khô phiếu lớn --> orginal Chương 2468 : Đâm chọc Họa --> orginal Chương 2469 : Loạn chút uyên ương phổ --> orginal Chương 2470 : Loạn thế ma Phản lão hoàn --> orginal Chương 2471 : Sát tâm --> orginal Chương 2472 : Trang cánh hiện --> orginal Chương 2473 : Đánh cờ --> orginal Chương 2474 : Rêu rao làm việc --> orginal Chương 2475 : Đánh đầu trận --> orginal Chương 2476 : Thủ đoạn thông thiên --> orginal Chương 2477 : Thẻ cược --> orginal Chương 2478 : Dẫn dụ --> orginal Chương 2479 : Tái hiện xã hội thức độc đánh --> orginal Chương 2480 : Dẫn dụ --> orginal Chương 2481 : Từng bước vì cờ --> orginal Chương 2482 : Chiêu độc thủ --> orginal Chương 2483 : Không bảo vệ được --> orginal Chương 2484 : Hèn yếu cha --> orginal Chương 2485 : Lớn âm thần --> orginal Chương 2486 : Hèn yếu đến cực điểm --> orginal Chương 2487 : Chiến thư đánh úp --> orginal Chương 2488 : Sinh tử đừng --> orginal Chương 2489 : Hợp tác không có động đậy --> orginal Chương 2490 : Khí tiết nhúc nhích ngày --> orginal Chương 2491 : Mong chờ muốn thử --> orginal Chương 2492 : Trong bóng tối ra tay --> orginal Chương 2493 : Từng bước ép sát --> orginal Chương 2494 : Lặng yên --> orginal Chương 2495 : Xông họa lớn --> orginal Chương 2496 : Lầm đánh lầm đụng --> orginal Chương 2497 : Một hồi cơm --> orginal Chương 2498 : Nghe lời --> orginal Chương 2499 : Tập sát --> orginal Chương 2500 : Cay độc --> orginal Chương 2501 : Chống lên một mảnh ngày --> orginal Chương 2502 : Liều mạng --> orginal Chương 2503 : Đến từ linh hồn ác --> orginal Chương 2504 : Giải phong --> orginal Chương 2505 : Liều mạng --> orginal Chương 2506 : Thiết hố --> orginal Chương 2507 : Thẳng thắn --> orginal Chương 2508 : Huyết tính chân chính --> orginal Chương 2509 : Đã từng vương giả --> orginal Chương 2510 : Bảng một Vương đại ca --> orginal Chương 2511 : Thích ứng ai --> orginal Chương 2512 : Làm ầm tiên giới --> orginal Chương 2513 : Xung đột --> orginal Chương 2514 : Cạm bẫy --> orginal Chương 2515 : Thiết bộ --> orginal Chương 2516 : Bao vây cùng bị bao vây --> orginal thứ hai 517 câu cá --> orginal Chương 2518 : Càng lăn càng lớn --> orginal Chương 2519 : Đồ phu --> orginal Chương 2520 : Chư thần hàng lâm --> orginal Chương 2521 : Túi 邮 --> orginal Chương 2522 : Gió mây hội tụ --> orginal Chương 2523 : Thế tục cũng đến --> orginal Chương 2524 : Đối với ám hiệu --> orginal Chương 2525 : Lấy tên --> orginal Chương 2526 : Pháp lực mênh mông --> orginal Chương 2527 : Nhận thân --> orginal Chương 2528 : Sự ủng hộ của thế tục --> orginal Chương 2529 : Thanh thế to lớn --> orginal Chương 2530 : Tới đi phơi bày --> orginal Chương 2531 : Hạch Võ tái hiện --> orginal Chương 2532 : Đuổi giết --> orginal Chương 2533 : Tiên giới rung động --> orginal Chương 2534 : Danh truyền thiên hạ --> orginal Chương 2535 : Bổn tôn thiên ma --> orginal Chương 2536 : Kéo đệm lưng --> orginal Chương 2537 : Không có lời có thể nói --> orginal Chương 2538 : Dồn chết --> orginal Chương 2539 : Chân không sinh giây có --> orginal Chương 2540 : Kì tiên mê --> orginal Chương 2541 : Luân hồi cát biển --> orginal Chương 2542 : Chính thống tiên pháp --> orginal Chương 2543 : Quân lâm núi --> orginal Chương 2544 : Không có tương lai --> orginal Chương 2545 : Chiêu đãi thật tốt --> orginal Chương 2546 : Nổ phố --> orginal Chương 2547 : Một cái rồng --> orginal Chương 2548 : Vây giết --> orginal Chương 2549 : Mặt trời ở tức --> orginal Chương 2550 : Quân lâm chân núi ẩn chứa --> orginal Chương 2551 : Thái Hoàng Kinh --> orginal Chương 2552 : Tương lai mê --> orginal Chương 2553 : Dòng sông thời gian --> orginal Chương 2554 : Ba cửa ải --> orginal Chương 2555 : Chấp niệm --> orginal Chương 2556 : Phá vỡ nhận biết --> orginal Chương 2557 : Nhân sinh quan --> orginal Chương 2558 : Kì tiên chiến --> orginal Chương 2559 : Nguy cơ bùng phát --> orginal Chương 2560 : Thế đè vạn cổ --> orginal Chương 2561 : Mặt trời lăng thế tục --> orginal Chương 2562 : Gánh vác hậu quả --> orginal Chương 2563 : Nghịch loạn thời gian --> orginal Chương 2564 : Khép Khoen 悖 bàn về --> orginal Chương 2565 : Đã thấy bóng tối sao --> orginal Chương 2566 : Thê thảm đại chiến --> orginal Chương 2567 : Thần thông trăm ra --> orginal Chương 2568 : Chùy luyện --> orginal Chương 2569 : Đi ra tức đỉnh phong --> orginal Chương 2570 : Ngươi có mộng tưởng sao --> orginal Chương 2571 : Đổ môn miệng --> orginal Chương 2572 : Cánh hóa thánh địa --> orginal Chương 2573 : Thời đại vàng ròng --> orginal Chương 2574 : Không mục nát thánh địa --> orginal Chương 2575 : Dòm ngó thế tục --> orginal Chương 2576 : Mầm mống bí mật --> orginal Chương 2577 : Thụ nghiệp --> orginal Chương 2578 : Kế hoạch --> orginal Chương 2579 : Mỗi người có những gì đồ --> orginal Chương 2580 : Thanh toán thế tục --> orginal Chương 2581 : Tuyệt người đường lui --> orginal Chương 2582 : Tám ngày khi không --> orginal Chương 2583 : Quyết rách lớn đùa --> orginal Chương 2584 : Sự chán chường của thế tục --> orginal Chương 2585 : Mặt trời tiên loại --> orginal Chương 2586 : Ra tay --> orginal Chương 2587 : Kỉ nguyên mê --> orginal Chương 2588 : Ôm cây đợi thỏ --> orginal Chương 2589 : Độc kế --> orginal Chương 2590 : Sơ sinh bê con --> orginal Chương 2591 : Sự đáng sợ của Đồng Chân --> orginal Chương 2592 : Chiến tranh của nữ nhân --> orginal Chương 2593 : Bụng dạ --> orginal Chương 2594 : Hội tụ quá sơ --> orginal Chương 2595 : Trước Triệu --> orginal Chương 2596 : Dạo đầu --> orginal Chương 2597 : Đùa tinh vốn tinh --> orginal Chương 2598 : Nhắc trước ra tay --> orginal Chương 2599 : Chiến thần đương đại --> orginal Chương 2600 : Loạn --> orginal Chương 2601 : Một bại đồ --> orginal Chương 2602 : Quá sơ thánh địa --> orginal Chương 2603 : Da người vì họa --> orginal Chương 2604 : Thần thông thần đạo --> orginal Chương 2605 : Thật thật giả giả --> orginal Chương 2606 : Tạo hóa --> orginal Chương 2607 : Quá sơ tai họa ách --> orginal Chương 2608 : Thiên hạ quán tuyệt --> orginal Chương 2609 : Rút gân --> orginal Chương 2610 : Vương thi thể --> orginal Chương 2611 : Tự thú --> orginal Chương 2612 : Bán cha --> orginal Chương 2613 : Lấy lòng thánh địa --> orginal Chương 2614 : Một lại thăm dò --> orginal Chương 2615 : Bỏ thân lấy nghĩa --> orginal Chương 2616 : Ngày Cương Thể --> orginal Chương 2617 : Không tường Hiện ra --> orginal Chương 2618 : Giấu rồng lĩnh --> orginal Chương 2619 : Một đoạn cánh tay --> orginal Chương 2620 : Lỗ mãng --> orginal Chương 2621 : Kinh diễm trong nháy mắt --> orginal Chương 2622 : Loạn chiến không nghỉ --> orginal Chương 2623 : Đánh phế rồi --> orginal Chương 2624 : Ẩn giấu sát thủ --> orginal Chương 2625 : Lấy văn minh vì chiến trường --> orginal Chương 2626 : Mỗi người có tâm tư --> orginal Chương 2627 : Chết được những gì --> orginal Chương 2628 : Anh hùng thiếu niên cứu đẹp --> orginal Chương 2629 : Tiên tiên --> orginal Chương 2630 : Nghi mây trùng trùng --> orginal Chương 2631 : Bầu trời khóc lóc --> orginal Chương 2632 : Mưa gió toàn thành --> orginal Chương 2633 : Ăn dưa --> orginal Chương 2634 : Không có thiếu tiên khí uy --> orginal Chương 2635 : Mang thần --> orginal Chương 2636 : Chính diện chiến một trận --> orginal Chương 2637 : Thân thể vô song --> orginal Chương 2638 : Truyền thừa vương giả --> orginal Chương 2639 : Nào gọi là mặt trời --> orginal Chương 2640 : Hào khí xung thiên --> orginal Chương 2641 : Thật không phải --> orginal Chương 2642 : Ông già tiện nghi --> orginal Chương 2643 : Đứa bé mang đứa bé --> orginal Chương 2644 : Trước cửa thánh địa xung đột --> orginal Chương 2645 : Dưới đèn một mảnh đen --> orginal Chương 2646 : Giao dịch --> orginal Chương 2647 : Người kia --> orginal Chương 2648 : Minh chí --> orginal Chương 2649 : Không thể có vương --> orginal Chương 2650 : Chiêu hồn --> orginal Chương 2651 : Gạt Một Gạt --> orginal Chương 2652 : Kẻ lừa đảo --> orginal Chương 2653 : Lại xông họa --> orginal Chương 2654 : Dương mưu hiển hiện --> orginal Chương 2655 : Nhỏ kĩ mà thôi --> orginal Chương 2656 : Tiên linh xa xưa --> orginal Chương 2657 : Lá sen Thanh Liên --> orginal Chương 2658 : Uy áp --> orginal Chương 2659 : Buông câu Chư Thiên --> orginal Chương 2660 : Lực lượng xa xưa --> orginal Chương 2661 : Túc mệnh --> orginal Chương 2662 : Mất --> orginal Chương 2663 : Vâng Á --> orginal Chương 2664 : Thê thảm đại chiến --> orginal Chương 2665 : Bảo nhi --> orginal Chương 2666 : Càng chiến càng mạnh --> orginal Chương 2667 : Sĩ khí --> orginal Chương 2668 : Công cửa ải --> orginal Chương 2669 : Thần âm --> orginal Chương 2670 : Thần kĩ --> orginal Chương 2671 : Mê hoặc --> orginal Chương 2672 : Người cùng thần --> orginal Chương 2673 : Hằng cát sông mấy --> orginal Chương 2674 : Đúng đổi --> orginal Chương 2675 : Thuyền hộp vuông thần khí --> orginal Chương 2676 : Bạo lực --> orginal Chương 2677 : Phán đoán --> orginal Chương 2678 : Mệnh trời --> orginal Chương 2679 : Phía sau màn đẩy tay --> orginal Chương 2680 : Kế hoạch --> orginal Chương 2681 : Văn nói người --> orginal Chương 2682 : Mắng người --> orginal Chương 2683 : Sinh ra --> orginal Chương 2684 : Người quen cũ tới --> orginal Chương 2685 : Không chết thuốc --> orginal Chương 2686 : Trường sinh bí mật --> orginal Chương 2687 : Chuẩn bị hái đào --> orginal Chương 2688 : Giới thiệu đối tượng --> orginal Chương 2689 : Dã tâm --> orginal Chương 2690 : Kiếm Ỷ lại --> orginal Chương 2691 : Kiếm chiếu Chư Thiên --> orginal Chương 2692 : Ba hỏi --> orginal Chương 2693 : Ranh giới sinh tử --> orginal Chương 2694 : Mảnh vỡ đạo tắc --> orginal Chương 2695 : Cấm kị --> orginal Chương 2696 : Trận doanh trời đất --> orginal Chương 2697 : Thủ đoạn hạ lưu --> orginal Chương 2698 : Thái sơn áp đính --> orginal Chương 2699 : Thu lưới mò cá lớn --> orginal Chương 2700 : Bộ lạc Man Hoang --> orginal Chương 2701 : Đại hung chi địa --> orginal Chương 2702 : Chân tướng --> orginal Chương 2703 : Người săn giết --> orginal Chương 2704 : Tập Lửa một người --> orginal Chương 2705 : Trở về đương --> orginal Chương 2706 : Hoa trước dưới ánh trăng --> orginal Chương 2707 : Chân tướng sau lưng chân tướng --> orginal Chương 2708 : Sai lầm --> orginal Chương 2709 : Phỏng đoán nguyên do --> orginal Chương 2710 : Tình cùng lý --> orginal Chương 2711 : Chuyển tay liền bán --> orginal Chương 2712 : Sức chiến đấu kì cao --> orginal Chương 2713 : Công phạt Cổ thánh --> orginal Chương 2714 : Bốn mệnh trời --> orginal Chương 2715 : Huyết chiến --> orginal Chương 2716 : Không chết --> orginal Chương 2717 : Hố cha --> orginal Chương 2718 : Đen hóa --> orginal Chương 2719 : Lên tháng --> orginal Chương 2720 : Tìm tòi chôn tiên --> orginal Chương 2721 : Hành hạ --> orginal Chương 2722 : Không đạo lý --> orginal Chương 2723 : Bố thí --> orginal Chương 2724 : Mệnh trời huyền chim --> orginal Chương 2725 : Tưởng tượng là tốt đẹp --> orginal Chương 2726 : Chơi lửa --> orginal Chương 2727 : Pháo hóa tú --> orginal Chương 2728 : Bắn giết --> orginal Chương 2729 : Vô lượng biển động tĩnh khác thường --> orginal Chương 2730 : Xoay chuyển tình thế cơ hội --> orginal Chương 2731 : Bên trong nội chiến --> orginal Chương 2732 : Gió bão mắt --> orginal Chương 2733 : Người thành thật --> orginal Chương 2734 : Mặt trời trấn thủ khiến cho --> orginal Chương 2735 : Biển lớn Thạch Thẩm --> orginal Chương 2736 : Bạo loạn --> orginal Chương 2737 : Buồn cười đến cực điểm --> orginal Chương 2738 : Mặt trời cốc --> orginal Chương 2739 : Thê lương --> orginal Chương 2740 : Mạnh mẽ nhất ngày --> orginal Chương 2741 : Diễn luyện --> orginal Chương 2742 : Truyền ngôn --> orginal Chương 2743 : Bóp méo lịch sử --> orginal Chương 2744 : Mũi tên chấn Chư Thiên --> orginal Chương 2745 : Thủ đoạn mặt trời --> orginal Chương 2746 : Vương của tương lai --> orginal Chương 2747 : Năm các lão --> orginal Chương 2748 : Ngưu quỷ xà thần --> orginal Chương 2749 : Võ trang --> orginal Chương 2750 : Võ điên --> orginal Chương 2751 : Thổi, tiếp tục thổi --> orginal Chương 2752 : Cổ nhân quay về --> orginal Chương 2753 : Sức chiến đấu mấy nào --> orginal Chương 2754 : Đồng ý --> orginal Chương 2755 : Đường lấp kín --> orginal Chương 2756 : Điên --> orginal Chương 2757 : Nuốt lời --> orginal Chương 2758 : Phồng kiến thức --> orginal Chương 2759 : Nghiêm túc --> orginal Chương 2760 : Lãng phí thời gian --> orginal Chương 2761 : Giúp ai --> orginal Chương 2762 : Hồng trần --> orginal Chương 2763 : Mạnh nhất phun/phọt/phụt con --> orginal Chương 2764 : Mới thể --> orginal Chương 2765 : Mang câu nói --> orginal Chương 2766 : Gặp chuyện không quyết lượng tử lực học --> orginal Chương 2767 : Xung kích vương --> orginal Chương 2768 : Thành vương Điểm bắt đầu --> orginal Chương 2769 : Không thể giết --> orginal Chương 2770 : Cái gọi là Vương Lộ --> orginal Chương 2771 : Vương chứa vàng lượng --> orginal Chương 2772 : Bình thường đường --> orginal Chương 2773 : Tiên giới đại loạn đem tới --> orginal Chương 2774 : Cánh hóa chính đổi --> orginal Chương 2775 : Người truyền thừa --> orginal Chương 2776 : Không cho phép --> orginal Chương 2777 : Ám chiến --> orginal Chương 2778 : Giết gà doạ khỉ --> orginal Chương 2779 : Mẹ yêu --> orginal Chương 2780 : Dụ dỗ thủ đoạn --> orginal Chương 2781 : Tự rước lấy nhục --> orginal Chương 2782 : Pháp tắc tra nam --> orginal Chương 2783 : Phòng lừa pháp tắc --> orginal Chương 2784 : Kịch bản không ngừng --> orginal Chương 2785 : Tập thể đột phá --> orginal Chương 2786 : Hắc hắc cười một tiếng --> orginal Chương 2787 : Quay về --> orginal Chương 2788 : Cầm người --> orginal Chương 2789 : Cho phế rồi --> orginal Chương 2790 : Coi thường --> orginal Chương 2791 : Tiến vào kỉ nguyên thứ bốn --> orginal Chương 2792 : Không chọc nổi --> orginal Chương 2793 : Thời không hỗn chiến --> orginal Chương 2794 : Mệnh trời --> orginal Chương 2795 : Đại đế tiên vũ --> orginal Chương 2796 : Mệnh trời không phải mệnh trời --> orginal Chương 2797 : Bụi lửa Liệu Nguyên --> orginal Chương 2798 : Vô tận chiến quốc --> orginal Chương 2799 : Khí vận đế quốc --> orginal Chương 2800 : Mang một sóng giai điệu --> orginal Chương 2801 : Không ăn minh thiệt thòi --> orginal Chương 2802 : Đại đế quay về --> orginal Chương 2803 : Vỗ tay kêu hay --> orginal Chương 2804 : Một người một chó --> orginal Chương 2805 : Kiếm tàn sát --> orginal Chương 2806 : Kích chiến tinh hà --> orginal Chương 2807 : Lý tưởng cùng hiện thực --> orginal Chương 2808 : Phong Đô có liên quan --> orginal Chương 2809 : Thái Hoàng Kinh Điểm bắt đầu --> orginal Chương 2810 : Hậu thủ --> orginal Chương 2811 : Khẳng khái diễn giảng --> orginal Chương 2812 : Viết sách --> orginal Chương 2813 : Vô tri là ác --> orginal Chương 2814 : Hỗn loạn đến --> orginal Chương 2815 : Quyết đề --> orginal Chương 2816 : Thương sinh trăm thái --> orginal Chương 2817 : Hậu thủ --> orginal Chương 2818 : Lão nhân tinh --> orginal Chương 2819 : Không có oán không có thù --> orginal Chương 2820 : Mời nguyện --> orginal Chương 2821 : Mười vạn phong ấn --> orginal Chương 2822 : Mệnh trời hồi sinh --> orginal Chương 2823 : Khủng bố trò chơi --> orginal Chương 2824 : Phương thức thuần tuý --> orginal Chương 2825 : Sơ hở trăm ra --> orginal Chương 2826 : Hiểm giống Khoen Sinh --> orginal Chương 2827 : Một trạng thái --> orginal Chương 2828 : Chiến thể hiển hiện --> orginal Chương 2829 : Sắp 摹 --> orginal Chương 2830 : Nhịp tim --> orginal Chương 2831 : Đạo tâm không lại --> orginal Chương 2832 : Sau lưng chân tướng --> orginal Chương 2833 : Giám thị --> orginal Chương 2834 : Thảm không có nhân đạo --> orginal Chương 2835 : Sai/lầm/nhầm lẫn trả --> orginal Chương 2836 : Mưu kế được đạt được --> orginal Chương 2837 : Chưng cầu bảo hộ --> orginal Chương 2838 : Yêu cầu --> orginal Chương 2839 : Chờ --> orginal Chương 2840 : Khai chiến --> orginal Chương 2841 : Cấm kị viễn cổ --> orginal Chương 2842 : Vương thần vương --> orginal Chương 2843 : Sự tuyệt vọng của tiên giới --> orginal Chương 2844 : Mầm mống hy vọng --> orginal Chương 2845 : Ăn hư hỏng bụng --> orginal Chương 2846 : Tai hoạ hoành hành --> orginal Chương 2847 : Một kích trí mệnh --> orginal Chương 2848 : Chiến thần điện --> orginal Chương 2849 : Trúng chiêu --> orginal Chương 2850 : Vào mơ tới --> orginal Chương 2851 : Sát ý --> orginal Chương 2852 : Quá hoàng kiếm --> orginal Chương 2853 : Thuật ẩn nấp --> orginal Chương 2854 : Kỉ nguyên thứ bốn --> orginal Chương 2855 : Mặt rớt --> orginal Chương 2856 : Họ Khương --> orginal Chương 2857 : Chọc họa --> orginal Chương 2858 : Tin tức lượng bùng nổ --> orginal Chương 2859 : Đại chiến đến --> orginal Chương 2860 : Uất ức --> orginal Chương 2861 : Kiếm tới --> orginal Chương 2862 : Trong tuyệt cảnh --> orginal Chương 2863 : Cường giả lòng --> orginal Chương 2864 : Khai thác mới đường --> orginal Chương 2865 : Kiếm chỉ tiên phủ --> orginal Chương 2866 : Một kiếm mở ngày --> orginal Chương 2867 : Dầu tận đèn khô --> orginal Chương 2868 : Sinh tử --> orginal Chương 2869 : Sống ở khi đó dưới --> orginal Chương 2870 : Khổ chiến --> orginal Chương 2871 : Long Tước đao chuôi --> orginal Chương 2872 : Giấc mơ của ai --> orginal Chương 2873 : 岱 núi Nhất Mạch --> orginal Chương 2874 : Bảy màu hoa yêu --> orginal Chương 2875 : Hai lần tập sát --> orginal Chương 2876 : Sắp xếp --> orginal Chương 2877 : Chợt sáng chợt tối --> orginal Chương 2878 : Ám sát hiên Dật --> orginal Chương 2879 : Bóng tối thay mặt --> orginal Chương 2880 : Sợ chết --> orginal Chương 2881 : Mạnh công --> orginal Chương 2882 : Bị vào mơ --> orginal Chương 2883 : Mũi tên chỉ vòm trời --> orginal Chương 2884 : Vô tình bắn giết --> orginal Chương 2885 : Cấm kị mạnh nhất --> orginal Chương 2886 : Phù triện --> orginal Chương 2887 : Chạm bí mật --> orginal Chương 2888 : Ý chỉ không chết núi --> orginal Chương 2889 : Một bước một giết --> orginal Chương 2890 : Sụp đổ tan tành --> orginal Chương 2891 : Không thể ngăn cản --> orginal Chương 2892 : Uy --> orginal Chương 2893 : Nhân vương --> orginal Chương 2894 : Phong phạm vương giả --> orginal Chương 2895 : Mật mưu --> orginal Chương 2896 : Cơ hội --> orginal Chương 2897 : Thê thảm đồ sát --> orginal Chương 2898 : Cổ đấu --> orginal Chương 2899 : Hoàng tử xa xưa --> orginal Chương 2900 : Kích đấu không nghỉ --> orginal Chương 2901 : Đám nhân vương --> orginal Chương 2902 : Sương máu --> orginal Chương 2903 : Phá rồi lại lập --> orginal Chương 2904 : Thánh nữ --> orginal Chương 2905 : Cổ hoàng tử lại sắp --> orginal Chương 2906 : Một tay áo uy --> orginal Chương 2907 : Thắng thua --> orginal Chương 2908 : Kỉ nguyên bóng tối --> orginal Chương 2909 : Khái niệm thời gian --> orginal Chương 2910 : Cổ địa bóng --> orginal Chương 2911 : Mạnh công cấm địa --> orginal Chương 2912 : Vây săn --> orginal Chương 2913 : Giết --> orginal Chương 2914 : Đại chiến muốn lên --> orginal Chương 2915 : Chiến trước --> orginal Chương 2916 : Tranh cãi --> orginal Chương 2917 : Tới làm/giở trò cười --> orginal Chương 2918 : Dạo chơi nói --> orginal Chương 2919 : Ác độc cay độc --> orginal Chương 2920 : Tự phụ --> orginal Chương 2921 : Không nhận --> orginal Chương 2922 : Từng bước vì doanh --> orginal Chương 2923 : Câu tôm --> orginal Chương 2924 : Không có chút kháng cự nào --> orginal Chương 2925 : Lồng giam --> orginal Chương 2926 : Nát bét Kha Kỳ cục --> orginal Chương 2927 : Phong ấn năm nghìn năm --> orginal Chương 2928 : Năm nghìn năm biến hoá --> orginal Chương 2929 : Trần đất huênh hoang --> orginal Chương 2930 : Hắn hay là hắn --> orginal Chương 2931 : Chúng ta chết, nhưng đang chờ ngươi --> orginal Chương 2932 : Truyền thuyết của hắn --> orginal Chương 2933 : Tham chiếu --> orginal Chương 2934 : Thế giới mất mát --> orginal Chương 2935 : Dũng --> orginal Chương 2936 : Năm Eo núi Thần cốc --> orginal Chương 2937 : Người hạ đẳng --> orginal Chương 2938 : Quá một thiên tôn --> orginal Chương 2939 : Cẩu --> orginal Chương 2940 : Có Gạt --> orginal Chương 2941 : Cố lên --> orginal Chương 2942 : Ưu thế --> orginal Chương 2943 : Lôi điện mưa gió --> orginal Chương 2944 : Giận chiến --> orginal Chương 2945 : Tiên thuật vô tận --> orginal Chương 2946 : Hóa mục nát vì thần kỳ --> orginal Chương 2947 : Chuẩn vương --> orginal Chương 2948 : Lại một trận --> orginal Chương 2949 : Tám trăm vạn đại quân --> orginal Chương 2950 : Giang Lưu nhi --> orginal Chương 2951 : Truyền thừa tông môn --> orginal Chương 2952 : Pháp cùng nói --> orginal Chương 2953 : Thuật tận cùng --> orginal Chương 2954 : Kẻ điên chiến tranh --> orginal Chương 2955 : Tiên pháp ảo diệu --> orginal Chương 2957 : Luyện hóa --> orginal Chương 2956 : Bảy màu thần vàng --> orginal Chương 2959 : Phản đồ --> orginal Chương 2960 : Đản Thần --> orginal Chương 2961 : Phản đồ lòng --> orginal Chương 2957 : Luyện hóa --> orginal Chương 2962 : Ân oán năm đó --> orginal Chương 2963 : Cùng hắn so với --> orginal Chương 2964 : Khí diễm huênh hoang --> orginal Chương 2965 : Động thủ giữa --> orginal Chương 2966 : Tái hiện Nhất Khí Hóa Tam Thanh --> orginal Chương 2967 : Đại chiến bùng phát --> orginal Chương 2968 : Pháp đầu nguồn --> orginal Chương 2969 : Tiên pháp vô địch --> orginal Chương 2970 : Cầu lấy chân kinh --> orginal Chương 2971 : Nhất định là hắn --> orginal Chương 2972 : Dồn ép --> orginal Chương 2973 : Ca ca thôi tay đi --> orginal Chương 2974 : Dưới bộ --> orginal Chương 2975 : Giết côn bằng --> orginal Chương 2976 : Mất ý --> orginal Chương 2977 : Lửa giận --> orginal Chương 2978 : Cổ tên của hoàng tử --> orginal Chương 2979 : Khốn cảnh của thần --> orginal Chương 2980 : Lớn đùa --> orginal Chương 2981 : Oan uổng --> orginal Chương 2982 : Cứu hắn --> orginal Chương 2983 : Xuất chiêu đi --> orginal Chương 2984 : Ác độc --> orginal Chương 2985 : Loạn bộ --> orginal Chương 2986 : Cái bóng --> orginal Chương 2987 : Lá cây giống nhau --> orginal Chương 2988 : Lợi dụng --> orginal Chương 2989 : Hợp tác --> orginal Chương 2990 : 鏖 chiến --> orginal Chương 2991 : Cố thổ --> orginal Chương 2992 : Di mất bí cảnh --> orginal Chương 2993 : Viện quân --> orginal Chương 2994 : Bảy mươi hai tai hoạ --> orginal Chương 2995 : Thứ bốn bí cảnh nhỏ --> orginal Chương 2996 : Tam hoàng tử liên thủ --> orginal Chương 2997 : Ám giấu vực sâu --> orginal Chương 2998 : Đồ thần hành động --> orginal Chương 2999 : Vạn chuyện Câu Chuẩn bị --> orginal Chương 3000 : Trưởng thành --> orginal Chương 3001 : Phán đoán --> orginal Chương 3002 : Lực lượng võ đạo --> orginal Chương 3003 : Chưởng thần --> orginal Chương 3004 : Bị nằm vùng --> orginal Chương 3005 : Mưu đồ quá mức lớn --> orginal Chương 3006 : Bố cục --> orginal Chương 3007 : Sinh mệnh reo hò --> orginal Chương 3008 : Thống soái nhầm lẫn --> orginal Chương 3009 : Chiến thuật biển người --> orginal Chương 3010 : Chiến thuật chế định --> orginal Chương 3011 : Thả đàn tranh --> orginal Chương 3012 : Hạch Bình --> orginal Chương 3013 : Bước thứ ba cờ --> orginal Chương 3014 : Luân hồi vật chất --> orginal Chương 3015 : Quang huy Võ thánh --> orginal Chương 3016 : Toàn quân xuất kích --> orginal Chương 3017 : Quay ngược càn khôn --> orginal Chương 3018 : Ghê rợn --> orginal Chương 3019 : Kiên trì --> orginal Chương 3020 : Bên trong nội chiến --> orginal Chương 3021 : Luân hồi --> orginal Chương 3022 : Chọn lựa --> orginal Chương 3023 : Chặt chẽ --> orginal Chương 3024 : Phượng hoàng --> orginal Chương 3025 : Võ thần --> orginal Chương 3026 : Chiến võ thần --> orginal Chương 3027 : Vũ trụ nhỏ --> orginal Chương 3028 : Vượt qua vận tốc ánh sáng --> orginal Chương 3029 : Hàng hoặc chết --> orginal Chương 3030 : Hướng phượng hoàng đích thân tới --> orginal Chương 3031 : Giao dịch --> orginal Chương 3032 : Thiên Đế rơi rụng --> orginal Chương 3033 : Muốn mạng --> orginal Chương 3034 : Quỳ thoải mái --> orginal Chương 3035 : Chuẩn bị tấn công --> orginal Chương 3036 : Hậu quả rất nghiêm trọng --> orginal Chương 3037 : Đại chiến mở ra --> orginal Chương 3038 : Loạn thế đại chiến --> orginal Chương 3039 : Mời vương --> orginal Chương 3040 : Tráng liệt --> orginal Chương 3041 : Vương của các người --> orginal Chương 3042 : Vương phong thải --> orginal Chương 3043 : Khổ chiến --> orginal Chương 3044 : Thiên vương --> orginal Chương 3045 : Hy sinh --> orginal Chương 3046 : Hình mẫu --> orginal Chương 3047 : Giết ngươi --> orginal Chương 3048 : Lá bài tẩy chân chính --> orginal Chương 3049 : Khép Khoen --> orginal Chương 3050 : 鏖 chiến --> orginal Chương 3051 : Tái hiện khốc hình --> orginal Chương 3052 : Một đao chém --> orginal Chương 3053 : Nhân vương --> orginal Chương 3054 : Mạng tới --> orginal Chương 3055 : Mang hắn đi --> orginal Chương 3056 : Trí mệnh một kích --> orginal Chương 3057 : Mệnh trời muốn đến --> orginal Chương 3058 : Không dậy nổi --> orginal Chương 3059 : Thế giới sau cửa --> orginal Chương 3060 : Lựa chọn cuộc đời --> orginal Chương 3061 : Chống chọi mệnh trời --> orginal Chương 3062 : Cha mẹ luân hồi --> orginal Chương 3063 : Thiện lương --> orginal Chương 3064 : Cách kinh phản bội nói --> orginal Chương 3065 : Tốp loạn ngược lại --> orginal Chương 3066 : Người tu hành --> orginal Chương 3067 : Hố chúng ta --> orginal Chương 3068 : Phong thần bảng --> orginal Chương 3069 : Tề tụ Cao Mày --> orginal Chương 3070 : Chiến --> orginal Chương 3071 : Thiên nhãn --> orginal Chương 3072 : Ôn chuyện --> orginal Chương 3073 : Còn trời đất với người --> orginal Chương 3074 : Ra đường --> orginal Chương 3075 : Vạn pháp do sinh lòng --> orginal Chương 3076 : Chúng Sinh Bình chờ --> orginal Chương 3077 : Một lời chín đỉnh --> orginal Chương 3078 : Lệnh triệu tập --> orginal Chương 3079 : Cảnh tượng nhỏ --> orginal Chương 3080 : Lại một luân hồi --> orginal Chương 3081 : Ta nói xin lỗi --> orginal Chương 3082 : Mục đích thiên vương --> orginal Chương 3083 : Mâu thuẫn túc mệnh --> orginal Chương 3084 : Cuộc đời --> orginal Chương 3085 : Lại xem một cái --> orginal Chương 3086 : Ba năm bảo vệ --> orginal Chương 3087 : Tiếng cha mẹ kia --> orginal Chương 3088 : Thấy lại ngày ngày --> orginal Chương 3089 : Phong ấn buông lỏng --> orginal Chương 3090 : Phá bịt/phong --> orginal Chương 3091 : Cục này --> orginal Chương 3092 : Giết cái thiên hoang địa lão --> orginal Chương 3093 : Mặc niệm --> orginal Chương 3094 : Nhân tộc --> orginal Chương 3095 : Vạn ngàn đạo pháp --> orginal Chương 3096 : Trời cao nguyên --> orginal Chương 3097 : Kết giới --> orginal Chương 3098 : Phá giới --> orginal Chương 3099 : Đồ sát --> orginal Chương 3100 : Giao nhận --> orginal Chương 3101 : Nhân tộc --> orginal Chương 3102 : Phong thần Bắt đầu Chót --> orginal Chương 3103 : Biến mất một người --> orginal Chương 3104 : Đỡ lắc giận --> orginal Chương 3105 : Tiễn đưa --> orginal Chương 3106 : Thủ đoạn --> orginal Chương 3107 : Tin cùng không tin --> orginal Chương 3108 : Điều khiển --> orginal Chương 3109 : Đổi người vì quỷ --> orginal Chương 3110 : Vương lực lượng --> orginal Chương 3111 : Thế tục bay vọt --> orginal Chương 3112 : Gọi trận --> orginal Chương 3113 : Có thần --> orginal Chương 3114 : Sự vây công của thế tục --> orginal Chương 3115 : Phụng bồi đến cùng --> orginal Chương 3116 : Mở cành tán lá --> orginal Chương 3117 : Xây dựng thế lực --> orginal Chương 3118 : Tiếng nhúc nhích đánh tây --> orginal Chương 3119 : Trưởng thành --> orginal Chương 3120 : Săn giết --> orginal Chương 3121 : Càng thắng một bậc --> orginal Chương 3122 : Ý niệm mệnh trời --> orginal Chương 3123 : Trong hai --> orginal Chương 3124 : Tương lai huy hoàng --> orginal Chương 3125 : Khác thời không --> orginal Chương 3126 : Sự giác ngộ của Cái Thiên --> orginal Chương 3127 : Trước giết Lạc Vô Cực --> orginal Chương 3128 : Chuẩn vương tới --> orginal Chương 3129 : Bước vượt thời không --> orginal Chương 3130 : Ngẫu nhiên cùng tất nhiên --> orginal Chương 3131 : Nuốt vũ ngày công --> orginal Chương 3132 : Vạn giới vương --> orginal Chương 3133 : Sống cờ --> orginal Chương 3134 : Ba chôn --> orginal Chương 3135 : Ca hát a --> orginal Chương 3136 : Song trọng nằm vùng --> orginal Chương 3137 : Bộc bạch --> orginal Chương 3138 : Cỡ lớn xã chết --> orginal Chương 3139 : Mưu kế không ngừng --> orginal Chương 3140 : Quỷ dị đánh úp --> orginal Chương 3141 : Nhân quả báo ứng --> orginal Chương 3142 : Đứa bé hai nghìn tuổi --> orginal Chương 3143 : Bố cục giết người --> orginal Chương 3144 : Độc kế --> orginal Chương 3145 : Một tiếng đại ca --> orginal Chương 3146 : Không cần giấu dốt --> orginal Chương 3147 : Sức chiến đấu chân thật --> orginal Chương 3148 : Liên tiếp đột phá --> orginal Chương 3149 : Đùa bỡn --> orginal Chương 3150 : Trúng kế --> orginal Chương 3151 : Tự tay giết --> orginal Chương 3152 : Nhân quả báo ứng --> orginal Chương 3153 : Kỉ nguyên cục --> orginal Chương 3154 : Bản nguyên linh khí --> orginal Chương 3155 : Vọng tưởng --> orginal Chương 3156 : Bọc 挟 tiên giới --> orginal Chương 3157 : Đồng ý --> orginal Chương 3158 : Đại chiến bắt đầu --> orginal Chương 3159 : Nguy cơ thế cục --> orginal Chương 3160 : Nhiều mặt chịu địch --> orginal Chương 3161 : Lẫn nhau vì nhân quả --> orginal Chương 3162 : Bình đẩy tiên giới --> orginal Chương 3163 : Xuất thần vào hóa --> orginal Chương 3164 : Thế cục lại đổi --> orginal Chương 3165 : Mệnh trời sinh tử --> orginal Chương 3166 : Khép Khoen --> orginal Chương 3167 : Thời gian điên đảo tuyến --> orginal Chương 3168 : Gấp --> orginal Chương 3169 : Chiếm cứ --> orginal Chương 3170 : Chiến đi --> orginal Chương 3171 : Khoảnh khắc Phương Hoa --> orginal Chương 3172 : Khoảnh khắc vĩnh hằng --> orginal Chương 3173 : Giơ tay lên vô địch --> orginal Chương 3174 : Trừng phạt --> orginal Chương 3175 : Giữa kỉ nguyên --> orginal Chương 3176 : Thừa Lên khải dưới --> orginal thứ lập trường hai kỉ nguyên --> orginal Chương 3178 : Bậc thềm --> orginal Chương 3179 : Phong thần bảng tác dụng --> orginal thứ bố cục hai kỉ nguyên --> orginal Chương 3181 : Liên quan --> orginal Chương 3182 : Ngang nhiên gọi trận --> orginal Chương 3183 : Làm hắn --> orginal Chương 3184 : Nghi tựa như nước mùa thu --> orginal Chương 3185 : Không chống nổi --> orginal Chương 3186 : Hiện học hiện bán --> orginal Chương 3187 : Vương không gặp vương --> orginal Chương 3188 : Hóa rồng --> orginal Chương 3189 : Thế giới tinh thần --> orginal Chương 3190 : Mệnh trời ngươi sống ta chết --> orginal Chương 3191 : Khóa chết --> orginal Chương 3192 : Bỏ sót tin tức --> orginal Chương 3193 : Mệnh trời khép Khoen --> orginal Chương 3194 : Viên vương hồng --> orginal Chương 3195 : Liều nhận kinh mạch --> orginal Chương 3196 : Va chạm --> orginal Chương 3197 : Cổ vượn Nhất Mạch --> orginal Chương 3198 : Ranh giới sinh tử --> orginal Chương 3199 : Tìm hồn --> orginal Chương 3200 : Mê hoặc --> orginal Chương 3201 : Tiếng lão sư kia --> orginal Chương 3202 : Thiên tôn đường --> orginal Chương 3203 : Sau khi chân tướng --> orginal Chương 3204 : Thân thể mới --> orginal Chương 3205 : Man ngưu --> orginal Chương 3206 : Ngưng luyện --> orginal Chương 3207 : Bay đi --> orginal Chương 3208 : Nhọc nhằn nhất chiến một trận --> orginal Chương 3209 : Chọn lựa --> orginal Chương 3210 : Tuyên ngôn vô địch --> orginal Chương 3211 : Đưa ngươi lên đường --> orginal Chương 3212 : Một môn tám thiên tôn --> orginal Chương 3213 : Phong thải vô địch --> orginal Chương 3214 : Thỏ tổ bạo chết --> orginal Chương 3215 : Sắp chín ngày --> orginal Chương 3216 : Thần ý --> orginal Chương 3217 : Đồ thần --> orginal Chương 3218 : Thiên hoang địa lão --> orginal Chương 3219 : Ngày hoang đến --> orginal Chương 3220 : Cổ tổ hàng lâm --> orginal Chương 3221 : Vào ngày hoang --> orginal Chương 3222 : Hồng nhan --> orginal Chương 3223 : Muốn giấy sao --> orginal Chương 3224 : Quân đoàn Thiết Ngưu --> orginal Chương 3225 : Hạng thiện lương --> orginal Chương 3226 : Giằng co --> orginal Chương 3227 : Nắm hợp --> orginal Chương 3228 : Phương thức thê thảm --> orginal Chương 3229 : Ngược lại hướng về phía thao tác --> orginal Chương 3230 : Khốn cảnh --> orginal Chương 3231 : Dừng tay --> orginal Chương 3232 : Đánh lên đến --> orginal Chương 3233 : Con cờ cùng kỳ thủ --> orginal Chương 3234 : Giả --> orginal Chương 3235 : Thật thật giả giả --> orginal Chương 3236 : Ba lần năm lần --> orginal Chương 3237 : Đánh úp --> orginal Chương 3238 : Dưới thương nặng --> orginal Chương 3239 : Triệt để hỗn loạn --> orginal Chương 3240 : Thế cục mất khống chế --> orginal Chương 3241 : Phân biệt --> orginal Chương 3242 : Trí tuệ --> orginal Chương 3243 : Nơi quỷ dị --> orginal Chương 3244 : Treo chết --> orginal Chương 3245 : Khủng bố tập sát --> orginal Chương 3246 : Rơi nước mắt --> orginal Chương 3247 : Quỷ dị --> orginal Chương 3248 : Không có giải --> orginal Chương 3249 : Nguy hiểm vô tận --> orginal Chương 3250 : Trong hoảng loạn --> orginal Chương 3251 : Ẩn giấu sau lưng --> orginal Chương 3252 : Nhìn không thấy --> orginal Chương 3253 : Đá dò đường --> orginal Chương 3254 : Đẩy ra cửa --> orginal Chương 3255 : Làm chết --> orginal Chương 3256 : Tác muốn --> orginal Chương 3257 : Quỷ dị vô địch --> orginal Chương 3258 : Thuấn sát --> orginal Chương 3259 : Chiếm ngồi --> orginal Chương 3260 : Chuyện vui --> orginal Chương 3261 : Mị lực --> orginal Chương 3262 : Quấn lên --> orginal Chương 3263 : Bên trong nội chiến --> orginal Chương 3264 : Huy hoàng --> orginal Chương 3265 : Lão nhân độc nhãn --> orginal Chương 3266 : Một phu khi cửa ải --> orginal Chương 3267 : Chờ đợi --> orginal Chương 3268 : Bộ lời --> orginal Chương 3269 : Ngày hoang hỗn loạn --> orginal Chương 3270 : Đất nước mệnh trời --> orginal Chương 3271 : Trận doanh --> orginal Chương 3272 : Số luyện phế rồi --> orginal Chương 3273 : Thủy Tinh Khô 髅 --> orginal Chương 3274 : Nhớ ta sao --> orginal Chương 3275 : Muốn lộ Nhân bánh --> orginal Chương 3276 : Mạnh mẽ như hổ --> orginal Chương 3277 : Lừa yêu --> orginal Chương 3278 : Giang sơn như vậy --> orginal Chương 3279 : Chiến tranh trăm giống --> orginal Chương 3280 : Trai cò Tương tranh --> orginal Chương 3281 : Ánh xạ --> orginal Chương 3282 : Đuổi ngựa không bằng loại cỏ --> orginal Chương 3283 : Bố cục --> orginal Chương 3284 : Đại thế những gì xu --> orginal Chương 3285 : Quyền mưu đấu tranh --> orginal Chương 3286 : Học hỏng --> orginal Chương 3287 : Tính kế --> orginal Chương 3288 : Tuyệt sát --> orginal Chương 3289 : Đại lễ --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-05-29 08:05:10