Diệu Thủ Cuồng Y

Đại Đỗ Ngư
<<Huyền Huyễn Kỳ Ảo>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Diệu Thủ Cuồng Y giản giới: Muốn trở thành nghiêng thành tuyệt sắc sao? Hắn có thể giúp ngươi! Nghĩ thân thể mạnh khoẻ sao? Hắn có thể giúp ngươi! Nghĩ hùng phong lại chấn sao? Hắn có thể giúp ngươi! Nghĩ sinh nữ nam sinh? Hắn có thể giúp ngươi! Có thuốc ở tay, ta thiên hạ có! Đám thiết cán: 2465 9163 6 https://

妙手狂医简介:想#成为#倾城绝色吗?他可以帮你!想身体健康吗?他可以帮你!想雄风再振吗?他可以帮你!想生男生女?他可以帮你!有药在手,天下我有!铁杆群: 2465 9163 6 https://

Chương 1 :: Đừng đụng/chạm mông cháu gái ta --> orginal Chương 2 :: Cưỡng bức tiện nghi --> orginal Chương 3 :: Kéo kéo cơ thích dùng sao --> orginal Chương 4 :: Giả trang lợn ăn lão hổ --> orginal Chương 5 :: Giả trang lợn ăn lão hổ (hạ) --> orginal Chương 6 :: Nhỏ lộ 1 tay --> orginal Chương 7 :: Lấy thân thử hiểm --> orginal Chương 8 :: Siêu nhân là rất lợi hại --> orginal Chương 9 :: Ngươi dùng tay giúp ta --> orginal Chương 10 :: Tục mệnh canh --> orginal Chương 11 :: Đánh người muốn đánh mặt --> orginal Chương 12 :: Tà y --> orginal Chương 13 :: Điều tra thân thế --> orginal Chương 14 :: Họa nước ương dân --> orginal Chương 15 :: Ngươi là ma thuật thầy --> orginal Chương 16 :: Các người tự tìm --> orginal Chương 17 :: 1 chữ 0 vàng --> orginal Chương 18 :: Ta không để ý cùng cư --> orginal Chương 19 :: Chết đáng đời --> orginal Chương 20 :: Bại loại quần là áo lượt --> orginal Chương 21 :: Là ta báo cảnh --> orginal Chương 22 :: Tiết bên ngoài sinh cành --> orginal Chương 23 :: Mẹ! Ta nghe ngươi --> orginal Chương 24 :: Đổi chỉ chân tiếp tục giẫm --> orginal Chương 25 :: Mỉm cười 7 bước ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 26 :: Cho gia cười 1 cái --> orginal Chương 27 :: 1 khúc dán thân múa --> orginal Chương 28 :: Bảo vệ nàng 2 năm không chết --> orginal Chương 29 :: Tổ truyền bí phương --> orginal Chương 30 :: Vô sỉ là không có cảnh giới --> orginal Chương 31 :: Không nên chọc nữ nhân của ta (thượng) --> orginal Chương 32 :: Không nên chọc nữ nhân của ta (hạ) --> orginal Chương 33 :: Ác nhất lòng múa --> orginal Chương 34 :: Nghi ngờ --> orginal Chương 35 :: Ta có xe --> orginal Chương 36 :: Nghi hoặc --> orginal Chương 37 :: Ra tay trước vì mạnh --> orginal Chương 38 :: Đáy biển lòng nữ nhân kim --> orginal Chương 39 :: 1 cốc 500 vạn --> orginal Chương 40 :: Tửu thần phụ thể --> orginal Chương 41 :: Lần đầu chạm trán (thượng) --> orginal Chương 42 :: Lần đầu chạm trán (hạ) --> orginal Chương 43 :: Thần y đầu phố --> orginal Chương 44 :: Cười nhạo --> orginal thứ bốn mươi lăm chương giá trên trời thu phí --> orginal Chương 46 : Âm mưu --> orginal Chương 47 : Ta muốn --> orginal Chương 48 : Trị liệu phương án --> orginal Chương 49 : Trở mình đem ca hát (thượng) --> orginal Chương 50 : Trở mình đem ca hát (hạ) --> orginal Chương 51 : Đối diện có yêu tinh --> orginal Chương 52 : Tiếp tế --> orginal Chương 53 : Phòng sói chuyên dùng --> orginal Chương 54 : Chen đè pháp --> orginal Chương 55 : Mới gặp phi kiều --> orginal Chương 56 : Quần là áo lượt đỉnh phong đối quyết (thượng) --> orginal Chương 57 : Quần là áo lượt đỉnh phong đối quyết (hạ) --> orginal Chương 58 : 3 cái điều kiện --> orginal Chương 59 : Chuột con mắt tấc ánh sáng --> orginal Chương 60 : Không tư cách nói điều kiện --> orginal Chương 61 : Giận --> orginal Chương 62 : Nghe nói nhà ngươi rất có tiền --> orginal Chương 63 : Hắn kiếm --> orginal Chương 64 : Cùng cư --> orginal Chương 65 : Mạng treo 1 tuyến (thượng) --> orginal Chương 66 : Mạng treo 1 tuyến (hạ) --> orginal Chương 67 : Trúng tà --> orginal Chương 68 : Dán thân bảo vệ --> orginal Chương 69 : Mang súng nữ nhân đi ngủ --> orginal Chương 70 : Mở giữa công ty chơi chơi --> orginal Chương 71 : Ta theo/cùng nam nhân khác không 1 dạng --> orginal Chương 72 : Họ hàng xa không bằng gần lân --> orginal Chương 73 : Mua chàng lớn cho ngươi --> orginal Chương 74 : Khác loại phản kích --> orginal Chương 75 : Đừng nàng họa hại --> orginal Chương 76 : Làm mặt trắng rất thoải mái --> orginal Chương 77 : Đều là lang băm mẹ hắn --> orginal Chương 78 : Nhà ta tiền ngươi cũng dám lừa --> orginal Chương 79 : 3 không cứu --> orginal Chương 80 : Kỳ tích y học --> orginal Chương 81 : Ta lại thành treo tơ nam --> orginal Chương 82 : Biến tướng gây áp lực --> orginal Chương 83 : Sự quyết định của Trình Khả Hân --> orginal Chương 84 : Đối đãi nữ nhân liền phải vô tình 1 chút --> orginal Chương 85 : Ngược lại đều bị ngươi nhìn sạch --> orginal Chương 86 : Thoát thai hoán cốt --> orginal Chương 87 : Không có trời, ngươi thấy thế nào --> orginal Chương 88 : Ngươi xem qua nàng sao --> orginal Chương 89 : Bỏ rơi --> orginal Chương 90 : Âu Dương Hạnh tháng --> orginal Chương 91 : Chỉ có ta mới có thể bắt nạt nàng (thượng) --> orginal Chương 92 : Chỉ có ta mới có thể bắt nạt nàng (hạ) --> orginal Chương 93 : Là bản thân các người bỏ qua cơ hội --> orginal Chương 94 : Cá thôn phú hào thứ 1 --> orginal Chương 95 : Lấy thuốc nuôi dưỡng tôm --> orginal Chương 96 : Đau cũng vui vẻ --> orginal Chương 97 : Lòng dạ sắt đá điên y --> orginal Chương 98 : Các người không xứng --> orginal Chương 99 : Có tiền cũng không mua được (thượng) --> orginal Chương 100 : Có tiền cũng không mua được (hạ) --> orginal Chương 101 : Vật lấy hiếm vì đắt --> orginal Chương 102 : Quỳ Hoa Bảo điển --> orginal Chương 103 : Nghịch thiên y thuật (thượng) --> orginal Chương 104 : Nghịch thiên y thuật (hạ) --> orginal Chương 105 : Biết rõ --> orginal Chương 106 : Run sợ thiên hạ --> orginal Chương 107 : Hợp tác phương thức --> orginal Chương 108 : Cầu tình --> orginal Chương 109 : Có thể hay không đổi 1 chiêu --> orginal Chương 110 : Hiên Viên khí thuật (thượng) --> orginal Chương 111 : Hiên Viên khí thuật (hạ) --> orginal Chương 112 : Chiến quả huy hoàng --> orginal Chương 113 : Công phu không phụ người có lòng --> orginal Chương 114 : Ta đặt trước ngươi --> orginal Chương 115 : Báo thù (1) --> orginal Chương 116 : Báo thù (2) --> orginal Chương 117 : Báo thù (3) --> orginal Chương 118 : Báo thù (4) --> orginal Chương 119 : Cứng rắn trị liệu (lên) --> orginal Chương 120 : Cứng rắn trị liệu (hạ) --> orginal Chương 121 : Khi sắc lang nam gặp phải nữ yêu tinh --> orginal Chương 122 : Trấn tràng --> orginal Chương 123 : Ưu dầy điều kiện --> orginal Chương 124 : Yến hội khéo gặp --> orginal Chương 125 : Dựa! --> orginal Chương 126 : Hắn thoả mãn --> orginal Chương 127 : Ta còn phải --> orginal Chương 128 : Ta mới là ngươi cái thứ 1 --> orginal Chương 129 : Rợn người phát hiện --> orginal Chương 130 : Ta mạng cứng rắn --> orginal Chương 131 : Tiếp viên hàng không vấn đề --> orginal Chương 132 : Cùng mạng uyên ương (thượng) --> orginal Chương 133 : Cùng mạng uyên ương (hạ) --> orginal Chương 134 : Tiền đánh bạc (thượng) --> orginal Chương 135 : Tiền đánh bạc (hạ) --> orginal Chương 136 : Nhỏ thắng 1 cục --> orginal Chương 137 : Say --> orginal Chương 138 : Trong bực bội huênh hoang --> orginal Chương 139 : Thực lực bày ở này --> orginal Chương 140 : 1 chiến thành danh (thượng) --> orginal Chương 141 : 1 chiến thành danh (trung) --> orginal Chương 142 : 1 chiến thành danh (hạ) --> orginal Chương 143 : Cảnh giới cao nhất vô sỉ --> orginal Chương 144 : Tập đoàn Thiên Hân Hồng Nhan (thượng) --> orginal Chương 145 : Tập đoàn Thiên Hân Hồng Nhan (hạ) --> orginal Chương 146 : Bản thân ta có thể giúp nàng --> orginal Chương 147 : Chuyện thái mất khống chế --> orginal Chương 148 : Duy 1 điều kiện --> orginal Chương 149 : Chuyện của ta, ta làm chủ --> orginal Chương 150 : Đói bụng tiêu thụ (thượng) --> orginal Chương 151 : Đói bụng tiêu thụ (hạ) --> orginal Chương 152 : Khuynh Thành Hoàn (thượng) --> orginal Chương 153 : Khuynh Thành Hoàn (hạ) --> orginal Chương 154 : Triệt để trở mặt --> orginal Chương 155 : Người đời chằm chằm --> orginal Chương 156 : Nghiêng thành cha --> orginal Chương 157 : Công khai đè đánh --> orginal Chương 158 : Tán gái muốn dựa da mặt dầy --> orginal Chương 159 : Mùi rượu không sợ hẻm sâu --> orginal Chương 160 : Hướng gió chuyển đổi --> orginal Chương 161 : Trên lửa cố lên --> orginal Chương 162 : Không chịu nổi áp lực --> orginal Chương 163 : Lần nữa đột phá --> orginal Chương 164 : Đưa đem cái kéo mới cho ngươi --> orginal Chương 165 : Khéo gặp --> orginal Chương 166 : Thí nghiệm --> orginal Chương 167 : Trừng phạt phương thức (thượng) --> orginal Chương 168 : Trừng phạt phương thức (hạ) --> orginal Chương 169 : Ta rất chân thành --> orginal Chương 170 : Lãng mạn nhất chuyện (thượng) --> orginal Chương 171 : Lãng mạn nhất chuyện (hạ) --> orginal Chương 172 : Mua hung giết người (thượng) --> orginal Chương 173 : Mua hung giết người (hạ) --> orginal Chương 174 : Nữ nhân hung mãnh --> orginal Chương 175 : Tự tương tàn sát --> orginal Chương 176 : Tình nguyện lựa chọn chết --> orginal Chương 177 : Cảnh sát không thả/không buông qua ngươi --> orginal Chương 178 : Ra tay cứu chữa --> orginal Chương 179 : Ai đều nghĩ cắn 1 miệng --> orginal Chương 180 : Ta có thể ôm ôm ngươi sao --> orginal Chương 181 : Dì xinh đẹp --> orginal Chương 182 : Mò mẫm mò mẫm mạnh khoẻ hơn --> orginal Chương 183 : Thư kí thị ủy --> orginal Chương 184 : Tự làm nghiệt không thể sống --> orginal Chương 185 : Hung thủ giết người --> orginal Chương 186 : Chuyển cơ --> orginal Chương 187 : 1 bầy lớn lưu manh --> orginal Chương 188 : Giữ gìn trung lập --> orginal Chương 189 : Anh là có hậu đài --> orginal Chương 190 : Lại gây chuyện --> orginal Chương 191 : Tâm thái chuyển đổi --> orginal Chương 192 : Bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi --> orginal Chương 193 : Trước bão táp yên tĩnh --> orginal Chương 194 : Đương trường bạo chết --> orginal Chương 195 : Ngươi nghĩ báo thù sao --> orginal Chương 196 : Bại gia tử siêu cấp --> orginal Chương 197 : 1 phần đại lễ --> orginal Chương 198 : Diệp gia quân --> orginal Chương 199 : Tiền không đủ dùng --> orginal Chương 200 : 1 cục này chị gái thua --> orginal Chương 201 : Giận dữ --> orginal Chương 202 : Dời cứu binh --> orginal Chương 203 : Tác dụng cứu binh của ngươi không lớn --> orginal Chương 204 : Ta cũng là ác bá --> orginal Chương 205 : So với thương càng hữu dụng (thượng) --> orginal Chương 206 : So với thương càng hữu dụng (hạ) --> orginal Chương 207 : Lại thấy âm mưu --> orginal Chương 208 : Cường thế --> orginal Chương 209 : Mắng người mẹ Chân Tha thoải mái --> orginal Chương 210 : Kháng nghị không công bằng đối đãi --> orginal Chương 211 : Như gặp đại địch --> orginal Chương 212 : Lửa bạo cảnh tượng --> orginal Chương 213 : Sáng tạo thần thoại --> orginal Chương 214 : Muộn rồi 1 bước --> orginal Chương 215 : Dưới không vì lệ --> orginal Chương 216 : Đền bù ngươi --> orginal Chương 217 : Cho ngươi 1 quyền --> orginal Chương 218 : Bạn hàng lớn --> orginal Chương 219 : Lại tới 1 nhóm vô sỉ hơn --> orginal Chương 220 : Không phải đuổi, là ném --> orginal Chương 221 : Các người có cái ý kiến gì --> orginal Chương 222 : Đóng vai thật yếu người vai diễn --> orginal Chương 223 : Vây công --> orginal Chương 224 : Nóng tiêu thúi trứng gà --> orginal Chương 225 : Vội bên trong trộm nhàn --> orginal Chương 226 : Có khi cảm giác lãnh đạo --> orginal Chương 227 : Hàng giả hoành hành --> orginal Chương 228 : Công ty vỏ rỗng --> orginal Chương 229 : Càng ít càng tốt --> orginal Chương 230 : Ngươi dám đụng/chạm sao --> orginal Chương 231 : Ai lên trước --> orginal Chương 232 : Âm mưu chân chính --> orginal Chương 233 : Lại là 1 cái kỳ tích --> orginal Chương 234 : Lửa lớn Mạc Minh kỳ diệu --> orginal Chương 235 : Tối hôm qua theo/cùng ta ở 1 lên --> orginal Chương 236 : Hắn rất mạnh mẽ --> orginal Chương 237 : Ngươi đem ta chọc lửa --> orginal Chương 238 : Lên cửa lấy lòng --> orginal Chương 239 : Hơi thở nguy hiểm --> orginal Chương 240 : Mạng treo 1 tuyến --> orginal Chương 241 : Vui cực sinh buồn --> orginal Chương 242 : Trở mình đem ca hát --> orginal Chương 243 : Huyết Anh --> orginal Chương 244 : Coi trọng sự an toàn của Diệp Vô Thiên --> orginal Chương 245 : Tuyệt cảnh --> orginal Chương 246 : Anh cũng có hậu chiêu --> orginal Chương 247 : Phòng vàng giấu kiều --> orginal Chương 248 : Gây rối --> orginal Chương 249 : Càng nháo càng liệt --> orginal Chương 250 : 1 sóng chưa bình 1 sóng lại lên --> orginal Chương 251 : Các người là 1 hỏa --> orginal Chương 252 : Tranh đoạt đối tượng --> orginal Chương 253 : Để cho các người hâm mộ --> orginal Chương 254 : Các loại nhan sắc đều thử 1 cái --> orginal Chương 255 : Chuyên dùng khuôn đặc biệt --> orginal Chương 256 : Huyệt vị bùng nổ --> orginal Chương 257 : Mật chiến rùng mình --> orginal Chương 258 : Không bình thường --> orginal Chương 259 : Anh rể, ngươi thật lợi hại --> orginal Chương 260 : Bức hôn --> orginal Chương 261 : Tà môn --> orginal Chương 262 : Tìm không đến giải thích hợp lý --> orginal Chương 263 : Trở mặt --> orginal Chương 264 : Trợ lực thần bí --> orginal Chương 265 : Đòi lại 1 giờ lợi tức --> orginal Chương 266 : Các người điên dại của ta không hiểu --> orginal Chương 267 : Khí thuật diệu dụng --> orginal Chương 268 : Trong nổi giận thăng cấp --> orginal Chương 269 : 1 năm ước chừng --> orginal Chương 270 : Tác dụng của bạn trai --> orginal Chương 271 : Tính đàn hồi không đủ --> orginal Chương 272 : Tử sĩ --> orginal Chương 273 : Thành công bước thứ 1 --> orginal Chương 274 : Ôn lại cũ mơ --> orginal Chương 275 : Chơi ra lửa --> orginal Chương 276 : Chiến lợi phẩm --> orginal Chương 277 : Thăng chức --> orginal Chương 278 : Ngươi nhưng thật sẽ dụ dỗ --> orginal Chương 279 : Đá quán thị uy --> orginal Chương 280 : Tửu thần cứu đẹp --> orginal Chương 281 : Ngươi cho rằng ngươi là ai --> orginal Chương 282 : Trái ôm phải ấp --> orginal Chương 283 : Ngươi còn có lực sao --> orginal Chương 284 : Thật sự là xảo hợp sao --> orginal Chương 285 : Thuật phòng thân --> orginal Chương 286 : Cảm ơn điên dại phương thức --> orginal Chương 287 : Nghĩ ta ra tuyệt chiêu sao --> orginal Chương 288 : Thay ta xem tốt nàng --> orginal Chương 289 : Ngươi còn muốn sao --> orginal Chương 290 : 1 tôm khó cầu --> orginal Chương 291 : Kiếm tiền muốn ác --> orginal Chương 292 : Ta muốn ngươi hát chinh phục --> orginal Chương 293 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 294 : Tùy cơ ứng biến --> orginal Chương 295 : Ai càng túm --> orginal Chương 296 : Túm không dậy nổi tới --> orginal Chương 297 : Điều kiện --> orginal Chương 298 : Sinh ra cơ địa --> orginal Chương 299 : Tiết bên ngoài sinh cành --> orginal Chương 300 : Ác ma --> orginal Chương 301 : Bò rời khỏi --> orginal Chương 302 : Ta thiên sứ thích hơn --> orginal Chương 303 : Ta có thể cho ngươi --> orginal Chương 304 : Sức ảnh hưởng --> orginal Chương 305 : Treo thưởng khiến --> orginal Chương 306 : Nghèo được chỉ còn lại tiền --> orginal Chương 307 : Chị gái yêu chết ngươi --> orginal Chương 308 : Sự biến hoá của Huyết Anh --> orginal Chương 309 : Phong ngực hoàn --> orginal Chương 310 : Tuyệt đối run sợ --> orginal Chương 311 : Thái độ cứng rắn --> orginal Chương 312 : 1 phần lễ vật đặc biệt --> orginal Chương 315 : Hứa Ảnh bày tỏ tốt --> orginal Chương 316 : 3 đẹp tề tụ --> orginal Chương 317 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 318 : Đau không đau --> orginal Chương 319 : Ta không đau --> orginal Chương 320 : Hắn chính là người mà nàng thích --> orginal Chương 321 : Tự tìm ngược --> orginal Chương 322 : Nào có đưa lễ như vậy --> orginal Chương 323 : Cho mượn hoa hiến phật --> orginal Chương 324 : Không muốn theo/cùng nàng đắn đo --> orginal Chương 325 : 1 chùy 100 vạn --> orginal Chương 326 : Chỉ cần nàng dâu vừa lòng --> orginal Chương 327 : Rất không mặt --> orginal Chương 328 : Quần là áo lượt VS lão quần là áo lượt --> orginal Chương 329 : Đằng Long giúp --> orginal Chương 330 : Cao thủ --> orginal Chương 331 : Phẫn nộ --> orginal Chương 332 : Lấy bạo chế bạo --> orginal Chương 333 : Quân tử báo thù 10 năm, tiểu nhân không cần --> orginal Chương 334 : Người khác chúa tể tập quán ta --> orginal Chương 335 : Thứ 1 chiến --> orginal Chương 336 : Kẻ điên --> orginal Chương 337 : Hậu chiêu --> orginal Chương 338 : Ta động thủ là bị dồn ép bất lực --> orginal Chương 339 : Rất cao hứng quen biết ngươi --> orginal Chương 340 : Thăm dò --> orginal Chương 341 : Diệu dụng của điện thoại di động --> orginal Chương 342 : Kinh tâm động phách --> orginal Chương 343 : Lầm đánh lầm đụng --> orginal Chương 344 : Trâu nhỏ thử đao --> orginal Chương 345 : Thích chơi mất tích --> orginal Chương 346 : Hồi báo điều kiện --> orginal Chương 347 : Ta là chính nhân quân tử --> orginal Chương 348 : Ai dám đánh chủ ý của nàng --> orginal Chương 349 : Hỏi nàng 1 cái vấn đề --> orginal Chương 350 : Từ trước đến nay không cần giảng đạo lý --> orginal Chương 351 : Lại 1 lần chạm trán --> orginal Chương 352 : Xem ai sẽ cười đến cuối cùng --> orginal Chương 353 : Vô ý mạo phạm --> orginal Chương 354 : Bùng nổ --> orginal Chương 355 : Cái mạng nhỏ thật lớn --> orginal Chương 356 : Khi Hummer gặp phải Hummer --> orginal Chương 357 : Ngươi không bằng ta --> orginal Chương 358 : Chuột đùa mèo --> orginal Chương 359 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 360 : Ý nghĩ cực đoan --> orginal Chương 361 : Ta phải thối hôn --> orginal Chương 362 : Hãm vào khốn cảnh --> orginal Chương 363 : Giết địch 1000! Tự tổn hại 800! --> orginal Chương 364 : Còn có hậu chiêu --> orginal Chương 365 : Thần kỳ --> orginal Chương 366 : Lại bạo --> orginal Chương 367 : Khoan thai tới muộn --> orginal Chương 368 : Đã nói ngươi sẽ không thích ta --> orginal Chương 369 : Mâu thuẫn thăng cấp --> orginal Chương 370 : 1 phần 3 cơ hội --> orginal Chương 371 : Ngươi lại không phải nàng dâu ta --> orginal Chương 372 : Thu hoạch khá phong --> orginal Chương 373 : Sự ngột ngạt của Dương Lãng Tử --> orginal Chương 374 : Huênh hoang trả giá --> orginal Chương 375 : Vậy hãy để cho hắn tiếp tục nghi ngờ --> orginal Chương 376 : Thiết chứng như núi --> orginal Chương 377 : Cầu lên cửa tới --> orginal Chương 378 : Ta là cái có thông cảm lòng người --> orginal Chương 378 : Ngươi tâm tư của nữ nhân đừng đoán --> orginal Chương 380 : Trách vấn --> orginal Chương 381 : Mềm không được tới cứng rắn --> orginal Chương 382 : Xem nhà bản lĩnh --> orginal Chương 383 : Kéo không dài --> orginal Chương 384 : Hóa hiểm vì di --> orginal Chương 385 : Cao thủ thần bí --> orginal Chương 386 : Đổi khí --> orginal Chương 387 : Thế kỉ hôn --> orginal Chương 388 : Trên ngươi lửa --> orginal Chương 389 : Từ chối --> orginal Chương 390 : Ngươi so với trứng thối hắn --> orginal Chương 391 : Cao thủ thần bí tái hiện --> orginal Chương 392 : Đoán em gái ngươi --> orginal Chương 393 : Có thể hay không đổi thành gói ghém dây thừng --> orginal Chương 394 : Loạn --> orginal Chương 395 : Ngươi chạy trốn được rồi sao --> orginal Chương 396 : Thay đổi to lớn --> orginal Chương 397 : Lại nhiều 1 cái --> orginal Chương 398 : Để cho hắn thiếu ta --> orginal Chương 399 : Tuyệt miệng không nhắc tới --> orginal Chương 400 : Phương thức của ta có chút đặc biệt --> orginal Chương 401 : Ngươi là cái trứng thối vô sỉ --> orginal Chương 403 : Không vụ đang nghiệp --> orginal Chương 404 : Y đấu --> orginal Chương 405 : Lại 1 cái kỳ tích --> orginal Chương 406 : Thế cục vi diệu --> orginal Chương 407 : Sóng gió sân bay --> orginal Chương 408 : Đẹp ni tổng hợp chứng --> orginal Chương 409 : Muốn giảng liệu hiệu --> orginal Chương 410 : Sự mong đợi của chị gái thần tiên --> orginal Chương 411 : Chưa đánh cuộc đã thua --> orginal Chương 412 : Hiên vượn khí thuật manh mối --> orginal Chương 413 : Ngươi không có dọa ta đi --> orginal Chương 414 : Mục tiêu của ta là các người --> orginal Chương 415 : Đánh mặt cảnh giới cao nhất --> orginal Chương 416 : Cái thế giới này có thiên tài --> orginal Chương 417 : Đột phát chuyện --> orginal Chương 418 : Người chúng ta nhiều --> orginal Chương 419 : Trong ổ ngược lại --> orginal Chương 420 : Lại gặp Huyết Anh --> orginal Chương 421 : Cứu 1 cái lựu đạn --> orginal Chương 422 : Tin tức đi bỏ sót --> orginal Chương 423 : Bao che khuyết điểm --> orginal Chương 424 : Tham lam --> orginal Chương 425 : Sự chấp thuận đối với huynh đệ --> orginal Chương 425 : Lấy lui làm tiến --> orginal Chương 427 : Ai có thể chứng minh ta là hung thủ --> orginal Chương 428 : Cho ngươi cũng không dùng --> orginal Chương 429 : Cầm các người làm chuột bạch --> orginal Chương 430 : Lần nữa hợp tác --> orginal Chương 431 : Hứa gia bày tỏ tốt --> orginal Chương 432 : Khốc hình --> orginal Chương 433 : Cấm khu quân sự --> orginal Chương 434 : Vòng vo --> orginal Chương 435 : Bồi phu nhân lại chiết khấu binh --> orginal Chương 436 : 1 thân mồ hôi lạnh --> orginal Chương 437 : Điện thoại thần bí --> orginal Chương 438 : Tung tích --> orginal Chương 439 : Gặp lại Huyết Anh --> orginal Chương 440 : Liền cầm các người mở đao --> orginal Chương 441 : Bị đâm chọc 1 đao --> orginal Chương 442 : Khí phách --> orginal Chương 443 : Chính thức tuyên chiến --> orginal Chương 444 : Cứu mạng lúa cỏ --> orginal Chương 445 : Mẹ ta đáp ứng --> orginal Chương 446 : Cao hứng được quá sớm --> orginal Chương 447 : Phải có điều kiện --> orginal Chương 448 : Các người ước chừng tốt sao --> orginal Chương 449 : Mặt không đáng tiền --> orginal Chương 450 : Có thể thành toàn chị gái sao --> orginal Chương 451 : Ngươi đừng đoán --> orginal Chương 452 : Lực lượng to lớn hoàn --> orginal Chương 453 : Ngươi dồn ta --> orginal Chương 454 : Thật lớn 1 đỉnh mũ --> orginal Chương 455 : Ngươi nguyện làm (1 cái kẻ điên nữ / kẻ điên của 1 cái nữ) sao --> orginal Chương 456 : 2 cái kẻ điên --> orginal Chương 457 : Phải để cho các người hóa đá --> orginal Chương 458 : Trước mưa gió yên tĩnh --> orginal Chương 459 : Chân tướng --> orginal Chương 460 : Đặt đến trên lửa nướng --> orginal Chương 461 : Qua núi xe --> orginal Chương 462 : Cái thế giới này không có thiên sứ --> orginal Chương 463 : Tin tức đường nhỏ --> orginal Chương 464 : Các nước điên đoạt --> orginal Chương 465 : 1 giận vì hồng nhan --> orginal Chương 466 : Đổi 1 loại phương thức cũng có thể --> orginal Chương 467 : Đem má phải dời qua đây --> orginal Chương 468 : Nguyên nhân chết đáng nghi --> orginal Chương 469 : Còn ngươi 2 thương --> orginal Chương 470 : Đây mới là áp lực --> orginal Chương 471 : Kế hoạch lớn --> orginal Chương 472 : Muốn mạng em gái --> orginal Chương 473 : Thật lớn 1 cái sâu --> orginal Chương 474 : Ta coi như là nữ nhân của ngươi sao --> orginal Chương 475 : Bản thân ta sẽ đập --> orginal Chương 476 : Toàn là cớ --> orginal Chương 477 : Dụng ý --> orginal Chương 478 : Có thất thân phần --> orginal Chương 479 : 3 ức tiền chữa bệnh --> orginal Chương 480 : Giả bộ bệnh --> orginal Chương 481 : Lúc này không phải diễn kịch --> orginal Chương 482 : Là cái nhân vật --> orginal Chương 483 : Hung hăng đánh --> orginal Chương 484 : Còn phải lớn hơn nữa lực --> orginal Chương 485 : Ta không nói đánh 1 lần liền sẽ tốt --> orginal Chương 486 : Bị đụng phá --> orginal Chương 487 : Kịch hay ở phía sau --> orginal Chương 488 : Bị thương --> orginal Chương 489 : Đột phát ngoài ý muốn --> orginal Chương 490 : 2 chọn 1 --> orginal Chương 491 : Không chống nổi --> orginal Chương 492 : Gặp lại Phượng tiên tử --> orginal Chương 493 : Phương pháp đặc thù --> orginal Chương 494 : Thái tử --> orginal Chương 495 : Lại gặp tai nạn xe cộ --> orginal Chương 496 : Ta muốn vì hắn đánh 1 mảnh thiên hạ --> orginal Chương 497 : 2 cái hồ li --> orginal Chương 498 : Giả bộ điên bán đần --> orginal Chương 499 : Chết không thừa nhận --> orginal Chương 500 : Mang thêm điều kiện --> orginal Chương 501 : Ngươi xác định bọn họ là người xấu --> orginal Chương 502 : Xui xẻo lăn lộn lăn lộn --> orginal Chương 503 : Đánh không chết con gián --> orginal Chương 504 : 1 chiến thành danh --> orginal Chương 505 : Bằng cái sự tin tưởng gì ngươi --> orginal Chương 506 : Sự từ chối của Diệp Vô Thiên --> orginal Chương 507 : Trở lại điểm ban đầu --> orginal Chương 508 : Thần công cứu người --> orginal Chương 509 : Rất nhớ hắn chết --> orginal Chương 510 : Tay chân tương tàn --> orginal Chương 511 : Vu gia xuất chiêu --> orginal Chương 512 : 0 dặm cứu viện --> orginal Chương 513 : 1 cái thỉnh cầu cuối cùng --> orginal Chương 514 : Vấn đề nhỏ --> orginal Chương 515 : Lôi người trị liệu phương án --> orginal Chương 516 : Lực bất tòng tâm --> orginal Chương 517 : Còn là không tin tưởng --> orginal Chương 518 : Sính lễ --> orginal Chương 519 : Cửa ải thứ hai --> orginal Chương 520 : Đo em gái ngươi --> orginal Chương 521 : Lấy độc công độc --> orginal Chương 522 : Tả sứ người --> orginal Chương 523 : Đẹp trai không thể khi cơm ăn --> orginal Chương 524 : 4 đại sứ người --> orginal Chương 525 : Lấy 1 địch 4 --> orginal Chương 526 : Âm chết ngươi --> orginal Chương 527 : 4 lớn tráng nam --> orginal Chương 528 : Run sợ --> orginal Chương 529 : Ngươi giống như cái đám đàn bà --> orginal Chương 530 : Thiếu đức chiêu số (1) --> orginal Chương 531 : Thiếu đức chiêu số (2) --> orginal Chương 532 : Thiếu đức chiêu số (3) --> orginal Chương 533 : Nhất có ác hơn không có ác nhất --> orginal Chương 534 : Xú danh lan xa --> orginal Chương 535 : Mắt dại ra --> orginal Chương 536 : Giải trừ hôn ước --> orginal Chương 537 : Lại âm ngươi 1 cái --> orginal Chương 538 : Vừa tấc đại loạn --> orginal Chương 539 : Địch nhân thần bí --> orginal Chương 540 : Huyết Anh phương tung --> orginal Chương 541 : Quân đoàn ma quỷ --> orginal Chương 542 : Mạnh mẽ người a --> orginal Chương 543 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 544 : Đồ sát --> orginal Chương 545 : Thổi máy bay xuống dưới --> orginal Chương 546 : Uy lực của Diệp đại gia --> orginal Chương 557 : Đưa bọn họ 1 phần đại lễ --> orginal Chương 558 : Để cho bọn họ bái/lạy/vái cái chim --> orginal Chương 559 : Ta vô năng vì lực a --> orginal Chương 560 : Nhân viên bên ngoài --> orginal Chương 561 : Để cho hắn gấp --> orginal Chương 562 : Hứa gia rất nôn nóng --> orginal Chương 563 : Lớn ngạch lợi tức --> orginal Chương 564 : Quá tà môn --> orginal Chương 565 : Mua tới 1 tấm giấy vụn --> orginal Chương 566 : Dưới đao giữ lại người --> orginal Chương 567 : Manh mối ngoài ý muốn --> orginal Chương 568 : 3 cốc rượu, 1 món chuyện --> orginal Chương 569 : 1 cái thẻ cược cuối cùng --> orginal Chương 570 : Báo --> orginal Chương 571 : Còn là báo --> orginal Chương 572 : 6 gia --> orginal Chương 573 : Đâm chọc ngươi 1 thương --> orginal Chương 574 : Thì ra | vốn ngươi cũng là cao thủ --> orginal Chương 575 : Ngươi hư hỏng ngươi hư hỏng, các người đều hư hỏng --> orginal Chương 576 : Đến tìm 碴 --> orginal Chương 577 : Đổ vương --> orginal Chương 578 : 1 cục định thắng thua --> orginal Chương 579 : Còn phải đánh cuộc --> orginal Chương 580 : Tiểu tử ngươi rất có tiền --> orginal Chương 581 : Chiến --> orginal Chương 582 : Nhỏ dương, ta chuẩn bị mấy chiếc xe tải --> orginal Chương 583 : Thủ đoạn của Dương lão già --> orginal Chương 54 : 2 cái điện thoại --> orginal Chương 585 : Đơn hàng kinh thiên --> orginal Chương 586 : Ta tới thay nàng sắp xếp --> orginal Chương 587 : Từ thiện cơ vàng --> orginal Chương 588 : Núi tựa --> orginal Chương 589 : Ý kiến phần kỳ --> orginal Chương 590 : Là địch là bạn --> orginal Chương 591 : Phương thức đánh lộn của nữ nhân --> orginal Chương 592 : Lại bị đánh choáng váng --> orginal Chương 593 : Hơi có lai lịch --> orginal Chương 594 : Dồn độc --> orginal Chương 595 : Đè đánh --> orginal Chương 596 : Vạch trần --> orginal Chương 597 : Tiền đánh bạc --> orginal Chương 598 : Mong đợi --> orginal Chương 599 : 4 liền/ngay cả bạo --> orginal Chương 600 : Nhấn thân phận hàng vị --> orginal Chương 601 : Có vài người trời sinh thiếu dọn dẹp --> orginal Chương 602 : Xác pháo --> orginal Chương 603 : Hư chiêu --> orginal Chương 604 : Phản kích --> orginal Chương 605 : Nguyên nhân --> orginal Chương 606 : Buông tay 1 vồ --> orginal Chương 607 : Xa cách đã lâu người --> orginal Chương 608 : Ngươi cũng là đặc công --> orginal Chương 609 : Liên thủ tác chiến --> orginal Chương 610 : Quen thuộc thức thân ảnh --> orginal Chương 611 : Tàn sát quỷ hành động --> orginal Chương 612 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 613 : Đây là trừng thanh sao --> orginal Chương 614 : Quái dị --> orginal Chương 615 : Công tử ca --> orginal Chương 616 : Khác loại đấu giá hội --> orginal Chương 617 : Kẻ điên --> orginal Chương 618 : Không ngày phần người pha chế --> orginal Chương 619 : Đấu giá hội --> orginal Chương 620 : Chảy vỗ --> orginal Chương 621 : Trợ thủ đến --> orginal Chương 622 : Liên hoàn kế --> orginal Chương 623 : Bái sư --> orginal Chương 624 : Võ thần --> orginal Chương 625 : Qua đoạn giữa lại nói --> orginal Chương 626 : Hết thảy dựa bản thân --> orginal Chương 627 : Ngươi hẳn trốn tránh | núp | lẩn trốn lên --> orginal Chương 628 : Muốn xảy ra chuyện --> orginal Chương 629 : Giả kẻ điên, thật kẻ điên! --> orginal Chương 630 : Thật kẻ điên --> orginal Chương 631 : Nên làm thế nào --> orginal Chương 632 : Dã phương thuốc --> orginal Chương 633 : Khắp người là thương --> orginal Chương 634 : Còn phải nhảy múa sao --> orginal Chương 635 : Toàn thắng --> orginal Chương 636 : Dồn ta ra tay --> orginal Chương 637 : Mẹ Chân Tha ngươi có thể nhịn --> orginal Chương 638 : Hợp pháp lưu manh --> orginal Chương 639 : Ta là lang băm --> orginal Chương 640 : Sự thần bí của đầu sư tử --> orginal Chương 641 : Thần y trách tính khí --> orginal Chương 642 : Ngăn trở --> orginal Chương 643 : Cảnh cáo --> orginal Chương 644 : Huênh hoang --> orginal Chương 645 : Hiện trường livestream --> orginal Chương 646 : Ai có chứng cứ --> orginal Chương 647 : Ngươi cắn lão tử --> orginal Chương 648 : Ngựa chết coi thành ngựa sống y --> orginal Chương 649 : Tác dụng phụ --> orginal Chương 650 : Rời xa là không phải --> orginal Chương 651 : Lão thái bà cương liệt --> orginal Chương 652 : Ôm ôm ngươi --> orginal Chương 653 : Điên mắng --> orginal Chương 654 : Diệp đại ca, trở nên nhỏ --> orginal Chương 655 :   để cho ngươi đừng qua đây --> orginal Chương 656 : Có nội tình khác --> orginal Chương 657 : Trúng độc --> orginal Chương 658 : Ngươi trúng kế --> orginal Chương 659 : Đáp trả phương thức --> orginal Chương 660 : Đây là chứng cứ --> orginal Chương 661 : Tội chứng vô cùng xác thực --> orginal Chương 662 : Ý không ngờ trợ thủ --> orginal Chương 663 : Tạm không thể dùng --> orginal Chương 664 : Sinh tử lúc tốc --> orginal Chương 665 : Lấy lớn bắt nạt/ức hiếp nhỏ --> orginal Chương 666 :   liền đảm lượng này còn học người bắn súng --> orginal Chương 667 : Hung thủ tóm được --> orginal Chương 668 : Manh mối --> orginal Chương 669 : Xem không thấu nữ nhân --> orginal Chương 670 : Nhiều người có rắm dùng --> orginal Chương 671 : Hãm hại --> orginal Chương 672 : Thương nặng --> orginal Chương 673 : Các người có thể cho rằng là ta --> orginal Chương 674 :   ngươi có thể chịu mấy đao --> orginal Chương 675 : Ngươi nghĩ khuất đánh cho thành chiêu sao --> orginal Chương 676 : Cơ mật cấp 3 --> orginal Chương 677 : Sổ sách muốn 1 bút 1 bút tính --> orginal Chương 678 : Chỉ chữ không nhắc tới --> orginal Chương 679 : Như vậy đánh không người chết --> orginal Chương 680 : Ngươi có thể đã chịu mấy lần doạ dẫm --> orginal Chương 681 : Hiên Viên Chân khí khác 1 tác dụng --> orginal Chương 682 : Ta chỉ nhận lợi ích --> orginal Chương 683 : Buông tay 1 liều --> orginal Chương 684 : Diệu dụng chân khí --> orginal Chương 685 : Thần công hiển lộ uy thế --> orginal Chương 686 : Ngươi chọc phải việc lớn --> orginal Chương 687 : Còn có rất nhiều ta --> orginal Chương 688 : Ai có thể đảm bảo sự an toàn của ta --> orginal Chương 689 : Cảnh tượng có chút lớn --> orginal Chương 690 : Quá nổi tiếng cũng không phải chuyện tốt --> orginal Chương 691 : Ta không phải chúa cứu thế --> orginal Chương 692 : Mồi cá --> orginal Chương 693 : Chân thành không đủ --> orginal Chương 694 : Cầu hòa --> orginal Chương 695 : Giết trở về --> orginal Chương 696 :: Đánh không chết xấu nam --> orginal Chương 697 : Lấy độc công độc --> orginal Chương 698 : Các người chơi không dậy nổi --> orginal Chương 699 : Nghĩ so với ta phá sản thực lực --> orginal Chương 700 : Không tiếc trả giá --> orginal Chương 701 : Thật giống như rất vô sỉ --> orginal Chương 702 : Thủ tịch cố vấn --> orginal Chương 703 : Phó viện trưởng --> orginal Chương 704 : Lấy lòng --> orginal Chương 705 : Đôi hèn mọn hợp vách --> orginal Chương 706 : Ngươi không thể tức giận --> orginal Chương 707 : Đều trúng tà sao --> orginal Chương 708 : Ngươi có thể mua ta --> orginal Chương 709 : Đào hố để cho ngươi nhảy --> orginal Chương 710 : Mục đích cuối cùng --> orginal Chương 711 :   cường thế quay về --> orginal Chương 712 : Đi lập tức mặc --> orginal Chương 713 : Thế giới chằm chằm --> orginal Chương 714 : Đau đầu chuyện --> orginal Chương 715 : Toàn trình theo dõi --> orginal Chương 716 : Không thể mở tiền lệ --> orginal Chương 717 : Cái thư kí này không dễ làm --> orginal Chương 718 : Chưa từng gặp không cần mặt như vậy --> orginal Chương 719 : Bọn họ thế nào không bản thân tới --> orginal Chương 720 : Trừng phạt --> orginal Chương 721 : Đều mất khống chế --> orginal Chương 722 : Lăn ra --> orginal Chương 723 : Không phải được dồn ta đùa giỡn lưu manh --> orginal Chương 724 : Hồng nhan số --> orginal Chương 725 : Trói gô tiêu thụ --> orginal Chương 726 : Thầy thuốc huênh hoang --> orginal Chương 727 : Ngày không có tuyệt người đường --> orginal Chương 728 : Bá vương cái khoản --> orginal Chương 729 : Dừng chức điều tra --> orginal Chương 730 : Ngươi không chào đón --> orginal Chương 731 : Bây giờ mới biết là đánh mặt --> orginal Chương 732 : 1 đống giấy nát --> orginal Chương 733 : Động tác lớn --> orginal Chương 734 : Tới đánh ngươi mặt --> orginal Chương 735 : Thì ra | vốn ngươi không phải bình hoa --> orginal Chương 736 : Tiền đánh bạc thăng cấp --> orginal Chương 737 : Không bình thường trúng độc --> orginal Chương 738 : Chủ động --> orginal Chương 739 : Bị chặn ở cửa --> orginal Chương 740 : Lớn án --> orginal Chương 741 : Nghiêm phạt --> orginal Chương 742 : Người thô lỗ --> orginal Chương 743 : Ngươi vẫn là lấy trước cái hắn kia sao --> orginal Chương 744 : Trở mặt --> orginal Chương 745 : Ngươi quên đồ vật như vậy sao --> orginal Chương 746 : An toàn thứ 1 --> orginal Chương 747 : Ép hỏi phương thức --> orginal Chương 748 : Thần thông rộng lớn --> orginal Chương 749 : Điện thoại của thái tử --> orginal Chương 750 : Thị uy --> orginal Chương 751 : Tuyệt địa phản kích (1) --> orginal Chương 752 : Tuyệt địa phản kích (2) --> orginal Chương 753 : Tuyệt địa phản kích (3) --> orginal Chương 754 : Ai đánh mặt mũi của ai --> orginal Chương 755 : Hâm mộ đố kị hận --> orginal Chương 756 : Minh tranh ám đấu --> orginal Chương 757 : Có bản lĩnh, ngươi lại nhịn --> orginal Chương 758 : Dùng bản thân ngươi chống đối nợ sao --> orginal Chương 759 : Ta thay ngươi đánh --> orginal Chương 760 : Thần tiên đều không dùng --> orginal Chương 761 : Nướng tay nhưng nóng --> orginal Chương 762 :   thái tử lại 1 cái điện thoại --> orginal Chương 763 : Càng lúc càng loạn --> orginal Chương 764 : Đem ta cũng gác lên --> orginal Chương 765 : Mổ chuông còn cần hệ chuông người --> orginal Chương 766 : Ngươi rút ra thương ta cũng rút ra (thượng) --> orginal Chương 767 : Ngươi rút ra thương ta cũng rút ra (hạ) --> orginal Chương 768 : Tiết bên ngoài sinh cành --> orginal Chương 769 : Nữ nhân giận dữ --> orginal Chương 770 : Giặc cướp (thượng) --> orginal Chương 771 : Giặc cướp (hạ) --> orginal Chương 772 : Ngươi có thể hay không dè dặt 1 chút --> orginal Chương 773 : Liền nghĩ buồn nôn hắn --> orginal Chương 774 : Chối khéo --> orginal Chương 775 : Nhìn không ra sự chân thành của ngươi --> orginal Chương 776 :   thì ra là các người làm/giở trò quỷ --> orginal Chương 777 : Trao đổi điều kiện --> orginal Chương 778 : Mạnh mẽ trai gái thần --> orginal Chương 779 : Hiểu lầm không có cách nào giải thích --> orginal Chương 780 : Tóm lại | luôn có không cam tâm --> orginal Chương 781 : Hiên Viên Chân khí manh mối (thượng) --> orginal Chương 782 : Hiên Viên Chân khí manh mối (hạ) --> orginal Chương 783 : Biết cái gì gọi khí phách sao --> orginal Chương 784 : 1 vỗ tức hợp --> orginal Chương 785 : Yêu cầu kỳ quái --> orginal Chương 786 : Hãm hại --> orginal Chương 787 : Há có thể như các người toại nguyện --> orginal Chương 788 : Đều thả ngựa qua đây --> orginal Chương 789 : Ta kỳ thực không ngừng 10 viên viên đạn --> orginal Chương 790 : Vu cáo giá hoạ --> orginal Chương 791 : Liền không cho phép ta hãm hại ngươi sao --> orginal Chương 792 : Đây là ngươi tự tìm --> orginal Chương 793 : Trong cuộc cục --> orginal Chương 794 : Ai có thể hiểu sự huênh hoang của ta (thượng) --> orginal Chương 795 : Ai có thể hiểu sự huênh hoang của ta (hạ) --> orginal Chương 796 : Bản thân động thủ phong áo chân thực --> orginal Chương 797 : Còn nàng 1 cái tâm nguyện --> orginal Chương 798 : Đây là điều kiện --> orginal Chương 799 : Báo thù --> orginal Chương 800 : Sự phản kích của Dương Lãng Tử --> orginal Chương 801 : Thứ hai sóng phản kích --> orginal Chương 802 : Vô tình đánh giết --> orginal Chương 803 : Bằng cái gì giúp ngươi --> orginal Chương 804 : Này nhưng là ngươi chủ động (thượng) --> orginal Chương 805 : Này nhưng là ngươi chủ động (hạ) --> orginal Chương 806 : Đùa giỡn chút đao hoa cho hắn xem --> orginal Chương 807 : Dọa cũng phải doạ ngã ngươi --> orginal Chương 808 : Dày vò (thượng) --> orginal Chương 809 : Dày vò (hạ) --> orginal Chương 810 : Ngươi nhấn 1 nhấn thử xem --> orginal Chương 811 : Có muốn không có vì, không có muốn có triển vọng --> orginal Chương 812 : Các người thế nào mở --> orginal Chương 813 : Đều bụng đau --> orginal Chương 814 : Thấy chết không cứu --> orginal Chương 815 : Trước thấy minh --> orginal Chương 816 : Ngươi nghĩ giảm béo sao --> orginal Chương 817 : Có chút giật mình --> orginal Chương 818 : Chiến thư phía xa --> orginal Chương 819 : Thủy Nguyên bảo hộ quá --> orginal Chương 820 : Đánh cuộc lớn 1 chút đi --> orginal Chương 821 : Sư phụ của đổ thần --> orginal Chương 822 : Ngươi không phải người --> orginal Chương 823 : Khác có người --> orginal Chương 824 : Ngươi không đến cái cảnh giới kia --> orginal Chương 825 : Nam thần hoàn --> orginal Chương 826 : Ngươi chiêu này thật độc --> orginal Chương 827 : Đoạt vị --> orginal Chương 828 : Đều rất thức thời vụ --> orginal Chương 829 : Phát sinh chuyện bưng --> orginal Chương 830 : Đều nghĩ hái quả đào --> orginal Chương 831 : Lại gặp nữ sát thủ --> orginal Chương 832 : Mới gặp thái tử --> orginal Chương 833 : Ta cũng có chuyện phải cảnh cáo ngươi --> orginal Chương 834 : Thu 1 chút lợi tức --> orginal Chương 835 : Khẳng định là thái tử --> orginal Chương 836 : Chuyện phóng to --> orginal Chương 837 : Chiêu này rất có dùng --> orginal Chương 838 : Trước lễ sau binh --> orginal Chương 839 : Lệch kích thủ đoạn --> orginal Chương 840 : Tập thể từ chức --> orginal Chương 841 : Chuẩn bị nói điều kiện --> orginal Chương 842 : Đây chính là điều kiện --> orginal Chương 843 : Hắn nghiêm trọng hơn --> orginal Chương 844 : Ngoan cố tính nôn phun --> orginal Chương 845 : Ngươi có thể cầm ra cái gì --> orginal Chương 846 : Không có rảnh so với ngươi --> orginal Chương 847 : Điều kiện mặc ngươi mở --> orginal Chương 848 : Mắc lừa chịu lừa --> orginal Chương 849 : Vảy ngược (thượng) --> orginal Chương 850 : Vảy ngược (hạ) --> orginal Chương 851 : Này nhưng là ngươi đánh --> orginal Chương 852 : Xem ở trên phần ngươi --> orginal Chương 853 : Trọng đại phát hiện --> orginal Chương 854 : Sắt huyết thủ đoạn --> orginal Chương 855 : Xem xem có ai có thể bảo vệ ngươi --> orginal Chương 856 : Ngươi có thể nại ta nào --> orginal Chương 857 : Chó gấp nhảy tường --> orginal Chương 858 : Huyết tẩy (thượng) --> orginal Chương 859 : Huyết tẩy (trung) --> orginal Chương 860 : Huyết tẩy (hạ) --> orginal Chương 861 : Ai các người dám chặn ta --> orginal Chương 862 : Hướng bên trong này đánh --> orginal Chương 863 : Trước bão táp yên tĩnh --> orginal Chương 864 : Ý liệu bên ngoài kết cục --> orginal Chương 865 : Lửa giận lại lên --> orginal Chương 866 : Diệt giúp (thượng) --> orginal Chương 867 : Diệt giúp (trung) --> orginal Chương 868 : Diệt giúp (hạ) --> orginal Chương 869 : Khó hiểu khó qua --> orginal Chương 870 : Xông họa lớn --> orginal Chương 871 : Không vui mừng mà tán --> orginal Chương 872 : Tên tồn thực mất --> orginal Chương 873 : Sự giận dữ của Diệp đại gia --> orginal Chương 874 : Bạn quân như bạn hổ --> orginal Chương 875 : Lực lượng của đầu sư tử --> orginal Chương 876 : Cưỡng ép xông vào --> orginal Chương 877 : Sắt mật --> orginal Chương 878 : Giao hẹn --> orginal Chương 879 : Ai có thể dồn ta --> orginal Chương 880 : Chiến --> orginal Chương 881 : Lấy tiền đè người (thượng) --> orginal Chương 882 : Lấy tiền đè người (hạ) --> orginal Chương 883 : Ta vui vẻ chơi trò chơi này --> orginal Chương 884 : Ngang đi ra --> orginal Chương 885 : Ta liền biết các người là người thông minh --> orginal Chương 886 : Diệt khẩu --> orginal Chương 887 : Hơi thi tiểu kế --> orginal Chương 888 : Lần này không phải diễn kịch --> orginal Chương 889 : Treo tới đánh --> orginal Chương 890 : Sự hối hận của Diệp đại gia --> orginal Chương 891 : Khác tích lối đi --> orginal Chương 892 : Liễm tài thủ đoạn (thượng) --> orginal Chương 893 : Liễm tài thủ đoạn (trung) --> orginal Chương 894 : Liễm tài thủ đoạn (hạ) --> orginal Chương 895 : Ta được ta làm --> orginal Chương 896 : Địa hình vi diệu --> orginal Chương 897 : Rất không cho mặt --> orginal Chương 898 : Thân thế mê (thượng) --> orginal Chương 899 : Thân thế mê (hạ) --> orginal Chương 900 : Cần ta nói cho ngươi sao --> orginal Chương 901 : Giúp ngươi 1 cái --> orginal Chương 902 : Quan hệ có chút loạn --> orginal Chương 903 : Các người nghĩ tranh chiều chuộng/cưng chiều sao --> orginal Chương 904 : Cái này có thể kéo --> orginal Chương 905 : Nguyên giá tiêu thụ --> orginal Chương 906 : Đều không phải là đèn cạn dầu --> orginal Chương 907 : Bọ ngựa chắn xe --> orginal Chương 908 : Hộ hoa sử giả --> orginal Chương 909 : Ngầm hiểu không đủ --> orginal Chương 910 : Phải quấy rối sao --> orginal Chương 911 : Bọn họ căng thẳng cái gì --> orginal Chương 912 : Thiếu 1 cái xin lỗi --> orginal Chương 913 : Nước đất không phục --> orginal Chương 914 : Từ chối trị liệu --> orginal Chương 915 : Cho tầng 1 ta lầu --> orginal Chương 916 : Hiền nội trợ --> orginal Chương 917 : Khéo gặp người quen --> orginal Chương 918 : Sự đấu tranh giữa nam nhân --> orginal Chương 919 : Nữ cảnh sát cũng điên dại --> orginal Chương 920 : Ai thua ai thắng --> orginal Chương 921 : Tương dồn --> orginal Chương 922 : Ngươi tin tưởng thầy thuốc Đông Y sao --> orginal Chương 923 : Bọn họ là người của ta --> orginal Chương 924 : Cho các người đảm lượng --> orginal Chương 925 : Lại 1 phần lễ vật --> orginal Chương 926 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 927 : 1 đời kiêu hùng --> orginal Chương 928 : Cấp bậc càng lúc càng cao --> orginal Chương 929 : Không muốn chọc rắc rối --> orginal Chương 930 : Ta cũng sẽ Phách Trác con --> orginal Chương 931 : Xuất chiêu --> orginal Chương 932 : Tư kim thần bí --> orginal Chương 933 : 1 cái phương thuốc --> orginal Chương 934 : Từ chối nhập cổ --> orginal Chương 935 : Cải thiện tiêu chuẩn --> orginal Chương 936 : Thu mua lòng người --> orginal Chương 937 : Thuốc không đối chứng --> orginal Chương 938 : Hướng về phía toàn thế giới cho mượn tiền (thượng) --> orginal Chương 939 : Hướng về phía toàn thế giới cho mượn tiền (hạ) --> orginal Chương 940 : Cường thế thêm minh --> orginal Chương 941 : Chật vật cứu đẹp --> orginal Chương 942 : Lần này đổi ta chủ động --> orginal Chương 943 : Đầu số nghi ngờ đối tượng --> orginal Chương 944 : Chết sao --> orginal Chương 945 : Đánh không chết con gián --> orginal Chương 946 : Người rừng --> orginal Chương 947 : Tới muộn rồi --> orginal Chương 948 : 1 tơ sinh cơ --> orginal Chương 949 : Sức ảnh hưởng --> orginal Chương 950 : Càng lúc càng xem không thấu ngươi --> orginal Chương 951 : Trắng đưa cho ngươi --> orginal Chương 952 : Cuối cùng 1 lần --> orginal Chương 953 : Các người hận ta sao --> orginal Chương 954 : 1 đám bại gia tử --> orginal Chương 955 : Ta xem không được ngươi --> orginal Chương 956 : Không tận trách tội --> orginal Chương 957 : Giả chết --> orginal Chương 958 : Tạo sao kế hoạch (thượng) --> orginal Chương 959 : Tạo sao kế hoạch (hạ) --> orginal Chương 960 : Mời 1 người lên đài --> orginal Chương 961 : Đối tượng sai rồi --> orginal Chương 962 : Các người muốn ngược lại mặt sao --> orginal Chương 963 : Sát cơ --> orginal Chương 964 : Tử sĩ --> orginal Chương 965 : Chuyện tiếp theo có chút điên dại --> orginal Chương 966 : Lâm đạt thân thế --> orginal Chương 967 : Gây áp lực --> orginal Chương 968 : Ta giúp ngươi răn dạy hắn (thượng) --> orginal Chương 969 : Ta giúp ngươi răn dạy hắn (hạ) --> orginal Chương 970 : Sự kiến nghị của Diệp đại gia --> orginal Chương 971 : Hình tượng của nhà giàu mới nổi --> orginal Chương 972 : Ngược lại đem 1 quân --> orginal Chương 973 : Liền/ngay cả chỉ mang dọa --> orginal Chương 974 : Tiền không kinh hoa --> orginal Chương 975 : Chân khí gột rửa (thượng) --> orginal Chương 976 : Chân khí gột rửa (hạ) --> orginal Chương 977 : Nên điên đủ rồi đi --> orginal Chương 978 : Chuyện nghiêm trọng --> orginal Chương 979 : Phải khảo nghiệm năng lực kiếm tiền của ta sao --> orginal Chương 980 : Hiệu quả rợn người --> orginal Chương 981 : Hỏi trách đoàn --> orginal Chương 982 : Việc lớn món (thượng) --> orginal Chương 983 : Việc lớn món (hạ) --> orginal Chương 984 : Điểm mấu chốt --> orginal Chương 985 : Khiêm tốn --> orginal Chương 986 : Rợn người bên trong màn --> orginal Chương 987 : Vương gia --> orginal Chương 988 : Kiếm đi lệch phong --> orginal Chương 989 : Ta là tới kiếm tiền --> orginal Chương 990 : Đánh cuộc đậu con --> orginal Chương 991 : Vương Nhu Ti --> orginal Chương 992 : Quét ngang --> orginal Chương 993 : Liền xem ai mạnh hơn --> orginal Chương 994 : Địa ngục nhân gian --> orginal Chương 995 : Nghiệm thu --> orginal Chương 996 : Không cần nghe bọn họ --> orginal Chương 997 : Để cho ngươi đừng tới cầu ta --> orginal Chương 998 : Ngươi thế nào không dài mắt --> orginal Chương 999 : Tay trái Đảng --> orginal Chương 1000 : Lại gặp Vương Nhu Ti --> orginal Chương 1001 : Chính diện đọ sức --> orginal Chương 1002 : Đều đang gây áp lực --> orginal Chương 1003 : Thái độ cứng rắn --> orginal Chương 1004 : Đều xuất hiện --> orginal Chương 1005 : Có dự mưu --> orginal Chương 1006 : Tập đoàn lợi ích --> orginal Chương 1007 : Vấn đề an toàn --> orginal Chương 1008 : Ngươi muốn làm cái gì --> orginal Chương 1009 : Ta không phải đứa bé nghe lời --> orginal Chương 1010 : Không có cách thu nạp --> orginal Chương 1011 : Điên đập --> orginal Chương 1012 : Chuyện nháo lớn --> orginal Chương 1013 : Chuyện thăng cấp --> orginal Chương 1014 : Da mặt ngươi nhưng thật dầy --> orginal Chương 1015 : Nghĩ đập ngươi thật lâu --> orginal Chương 1016 : Ngươi không phải thái tử --> orginal Chương 1017 : Không có đường lui --> orginal Chương 1018 : Mở xe lớn liền không dậy nổi sao --> orginal Chương 1019 : Cầm những thứ này tới uy hiếp ta --> orginal Chương 1020 : Ta cũng có thực lực --> orginal Chương 1021 : Tự nam nhà cũ ra nhân tài --> orginal Chương 1022 : Bàn cãi cực lớn --> orginal Chương 1023 : Không tiếc hết thảy --> orginal Chương 1024 : 0 dặm cầu cứu --> orginal Chương 1025 : Không phải chính là muốn nhìn ta bêu xấu sao --> orginal Chương 1026 : Thuận ta người phát đạt (thượng) --> orginal Chương 1027 : Thuận ta người phát đạt (hạ) --> orginal Chương 1028 : Các người bên trong này không an toàn --> orginal Chương 1029 : Bùng phát ôn dịch --> orginal Chương 1030 : Bán phối phương --> orginal Chương 1031 : Tổn hại chiêu --> orginal Chương 1032 : Bệnh lạ --> orginal Chương 1033 : Hải tặc xâm nhập --> orginal Chương 1034 : Khí phách --> orginal Chương 1035 : Huênh hoang --> orginal Chương 1036 : Chân hung phía sau màn --> orginal Chương 1037 : Động tác lớn --> orginal Chương 1038 : Đối phó thủ đoạn của người xấu (thượng) --> orginal Chương 1039 : Đối phó thủ đoạn của người xấu (hạ) --> orginal Chương 1040 : Các người không nên chọc ta --> orginal Chương 1041 : Thái tử chân chính --> orginal Chương 1042 : Tiền này ta muốn định --> orginal Chương 1043 : Địch nhân hay là bạn bè --> orginal Chương 1044 : Đây cũng là cảnh cáo --> orginal Chương 1045 : Có chỗ tốt các người --> orginal Chương 1046 : Thật cho rằng ta trắng sống sao --> orginal Chương 1047 : Tạo phúc loài người --> orginal Chương 1048 : Cứng rắn liều --> orginal Chương 1049 : Các người huênh hoang của anh không hiểu (thượng) --> orginal Chương 1050 : Các người huênh hoang của anh không hiểu (hạ) --> orginal Chương 1051 : 1 đem cuối cùng thành vạn xương cốt khô --> orginal Chương 1052 : Lòng người kinh hoàng --> orginal Chương 1053 : Thấy chết không cứu --> orginal Chương 1054 : Mới rắc rối --> orginal Chương 1055 : Tăng giá --> orginal Chương 1056 : Đôi thắng cục diện --> orginal Chương 1057 : Sự quyết định của Ngô Di --> orginal Chương 1058 : Ta quyết định giúp ngươi --> orginal Chương 1059 : Không bình thường bệnh --> orginal Chương 1060 : Quát con mắt tương xem --> orginal Chương 1061 : Ngươi cầm cái gì đàm phán cùng với ta --> orginal Chương 1062 : Công ty đấu giá --> orginal Chương 1063 : Chỉ có lợi ích vĩnh hằng --> orginal Chương 1064 : Quá phận điều kiện --> orginal Chương 1065 : Quan hệ không bình thường --> orginal Chương 1066 : Như núi ngược, đổ, ngã --> orginal Chương 1067 : Hư rợn 1 tràng --> orginal Chương 1068 : Vật hy sinh --> orginal Chương 1069 : Cung mạnh chót --> orginal Chương 1070 : Nói không áp sát (thượng) --> orginal Chương 1071 : Nói không áp sát (hạ) --> orginal Chương 1072 : Ngươi nghĩ đơn đấu sao --> orginal Chương 1073 : Chính thức ứng chiến --> orginal Chương 1074 : Gửi trở về cho nàng --> orginal Chương 1075 : Chia cắt --> orginal Chương 1076 : Lão quái vật --> orginal Chương 1077 : Mạng treo 1 tuyến --> orginal Chương 1078 : Thị uy --> orginal Chương 1079 : Chiến --> orginal Chương 1080 : Biến tướng bảo vệ --> orginal Chương 1081 : Ra tay quá ác --> orginal Chương 1082 : Lại gặp Bạch trưởng lão --> orginal Chương 1083 : 1 tấm 1 tấm vỗ --> orginal Chương 1084 : Đổi ý --> orginal Chương 1085 : Trợ thủ thần bí --> orginal Chương 1086 : Kết quả đùa bỡn --> orginal Chương 1087 : Biểu ca --> orginal Chương 1088 : Ra tay răn dạy --> orginal Chương 1089 : Phản đồ --> orginal Chương 1090 : Cầu hôn --> orginal Chương 1091 : Nhượng bộ --> orginal Chương 1092 : Trao đổi điều kiện --> orginal Chương 1093 : Không hứng thú --> orginal Chương 1094 : Kì chiêu 0 ra --> orginal Chương 1095 : Trai cò tương tranh --> orginal Chương 1096 : Ngươi thật ác --> orginal Chương 1097 : Được rồi sẹo quên đau --> orginal Chương 1098 : Cường thế --> orginal Chương 1099 : Ngươi đem ta chọc lửa --> orginal Chương 1100 : Quá khứ của đầu sư tử --> orginal Chương 1101 : Đáp ứng ra chiếu --> orginal Chương 1102 : Nghĩ âm ta sao --> orginal Chương 1103 : Còn lấy nhan sắc --> orginal Chương 1104 : Đau đánh chó rơi xuống nước --> orginal Chương 1105 : Ta thường xuyên đổi ý --> orginal Chương 1106 : Rắn chuột 1 ổ --> orginal Chương 1107 : Tự tìm đường chết --> orginal Chương 1108 : Thế lực sau lưng --> orginal Chương 1109 : Thủ đoạn cay độc --> orginal Chương 1110 : Rêu rao --> orginal Chương 1111 : Tăng thọ hoàn --> orginal Chương 1112 : Không cho mặt --> orginal Chương 1112 : Nhỏ tục mệnh canh --> orginal Chương 1114 : Dương mưu --> orginal Chương 1115 : Đánh động --> orginal Chương 1116 : Tiêu điểm --> orginal Chương 1117 : Ngươi này còn đi được --> orginal Chương 1118 : Gặp lại Khương Ngọc --> orginal Chương 1119 : Xung đột (thượng) --> orginal Chương 1120 : Xung đột (hạ) --> orginal Chương 1121 : Mù chẩn (thượng) --> orginal Chương 1122 : Mù chẩn (hạ) --> orginal Chương 1123 : Ước chừng nói --> orginal Chương 1124 : Không học lấy nhà --> orginal Chương 1125 : Vô lực về trời --> orginal Chương 1126 : Thuốc giả --> orginal Chương 1127 : Khiêm tốn --> orginal Chương 1128 : Doạ dẫm --> orginal Chương 1129 : Đánh sụp --> orginal Chương 1130 : Thiên nhãn --> orginal Chương 1131 : Trắc thí --> orginal Chương 1132 : Khủng hoảng --> orginal Chương 1133 : Chính đáng cạnh tranh --> orginal Chương 1134 : Người mình --> orginal Chương 1135 : Vạch trần ngươi --> orginal Chương 1136 : Nội loạn --> orginal Chương 1137 : Bị dồn giúp đỡ --> orginal Chương 1138 : Gửi gắm --> orginal Chương 1139 : Có ai không phục --> orginal Chương 1140 : Khắp nơi căng thẳng --> orginal Chương 1141 : Vây ổ (thượng) --> orginal Chương 1142 : Vây tiễu (hạ) --> orginal Chương 1143 : Thực lực của tiên sinh --> orginal Chương 1144 : Lực lượng của nắm đấm --> orginal Chương 1145 : Khí phách --> orginal Chương 1146 : Mê đoàn --> orginal Chương 1147 : Uy vọng --> orginal Chương 1148 : Tóm lại | luôn có mấy cái như vậy không nghe lời --> orginal Chương 1149 : Ngươi để cho ta không có cách lại nhịn --> orginal Chương 1150 : Nên tin tưởng sao --> orginal Chương 1151 : Quán bài --> orginal Chương 1152 : Khuyên nhủ Vương Nhu Ti --> orginal Chương 1153 : Sát cơ 4 phục --> orginal Chương 1154 : Vũ khí bí mật --> orginal Chương 1155 : Tung tích Mã Phong --> orginal Chương 1156 : Chứng thực --> orginal Chương 1157 : Tử vong uy hiếp --> orginal Chương 1158 : 4 lần chuyển phát nhanh --> orginal Chương 1159 : Đắc tội rất nhiều người --> orginal Chương 1160 : Nói tình --> orginal Chương 1161 : Gặp nguy hiểm --> orginal Chương 1162 : Thù mới hận cũ --> orginal Chương 1163 : Đều không nhìn thấy --> orginal Chương 1164 : Theo dõi --> orginal Chương 1165 : Tà môn --> orginal Chương 1166 : Ta cái gì đều không có làm --> orginal Chương 1167 : Giá hoạ --> orginal Chương 1168 : Lệnh truy sát --> orginal Chương 1169 : Kèm thêm điều kiện --> orginal Chương 1170 : Thì ra | vốn các người quen biết --> orginal Chương 1171 : Đại nghĩa diệt thân (thượng) --> orginal Chương 1172 : Đại nghĩa diệt thân (hạ) --> orginal Chương 1173 : Lẫn nhau lợi dụng --> orginal Chương 1174 : Hận 1 đời --> orginal Chương 1175 : Gấp 10 lần phụng còn (thượng) --> orginal Chương 1176 : Gấp 10 lần phụng còn (hạ) --> orginal Chương 1177 : Sóng gió --> orginal Chương 1178 : Tự rước lấy nhục --> orginal Chương 1179 : Thế giới siêu cấp liên khóa tiệm --> orginal Chương 1180 : 1 thương --> orginal Chương 1181 : Điên dại --> orginal Chương 1182 : Thâm nhập sau lưng địch --> orginal Chương 1183 : Giá con ngựa --> orginal Chương 1184 : Cạm bẫy --> orginal Chương 1185 : Hậu thủ --> orginal Chương 1186 : Người đều là có dã tâm --> orginal Chương 1187 : Giận dữ --> orginal Chương 1188 : Đều nhảy ra --> orginal Chương 1189 : Tuyệt địa phản kích --> orginal Chương 1190 : 1 chiêu tuyệt sát --> orginal Chương 1191 : Trọng thương tập đoàn lợi ích --> orginal Chương 1192 : Tiếp tục hồ nháo --> orginal Chương 1193 : Qua lửa --> orginal Chương 1194 : Không chịu bộ kia --> orginal Chương 1195 : Mạng treo 1 tuyến --> orginal Chương 1196 : Liên thủ đối phó --> orginal Chương 1197 : Đột phá --> orginal Chương 1198 : Răn dạy --> orginal Chương 1199 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1200 : Đồng ruộng sẽ --> orginal Chương 1201 : Ta đại gia dùng tiền đập (thượng) --> orginal Chương 1202 : Ta đại gia dùng tiền đập (hạ) --> orginal Chương 1203 : Đánh úp --> orginal Chương 1204 : Thả hổ về rừng --> orginal Chương 1205 : Trở thành mồi nhử --> orginal Chương 1206 : Ý nghĩ của Trần gia --> orginal Chương 1207 : Ngươi không phải chúa cứu thế --> orginal Chương 1208 : Lại nhào 1 không --> orginal Chương 1209 : Đánh đập --> orginal Chương 1210 : Sự mâu thuẫn của Vương Nhu Ti --> orginal Chương 1211 : Ngữ không rợn người thề không nghỉ --> orginal Chương 1212 : Gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1213 : Đại nạn không chết --> orginal Chương 1214 : Sự quyết định của Trần Dương --> orginal Chương 1215 : Lại tới 1 tràng biểu diễn --> orginal Chương 1216 : Sắt huyết thủ đoạn --> orginal Chương 1217 : Phóng viên đặc thù sẽ --> orginal Chương 1218 : Tàn nhẫn cảnh tượng --> orginal Chương 1219 : Lão sư các người không phải như vậy dạy --> orginal Chương 1220 : Xú danh sáng rọi --> orginal Chương 1221 : Chiến thư --> orginal Chương 1222 : Thợ săn --> orginal Chương 1223 : Kĩ thuật ta không tệ đi --> orginal Chương 1224 : Nước ngoài không ở chỗ này hàng --> orginal Chương 1225 : Giết lên cửa đến --> orginal Chương 1226 : Đáp trả (thượng) --> orginal Chương 1227 : Đáp trả (hạ) --> orginal Chương 1228 : Vây bắt --> orginal Chương 1229 : Người thắng mới có quyền phát ngôn --> orginal Chương 1230 : Bệnh lạ --> orginal Chương 1231 : Chuyện thái mất khống chế --> orginal Chương 1232 : Không phải được dồn ta làm ta không muốn làm chuyện --> orginal Chương 1233 : Đơn phương mặt hủy ước chừng --> orginal Chương 1234 : Lại đánh ta 2 quyền (thượng) --> orginal Chương 1235 : Lại đánh ta 2 quyền (hạ) --> orginal Chương 1236 : Lại thăng --> orginal Chương 1237 : Thỏ khôn 3 hang --> orginal Chương 1238 : Mượn đao giết người (thượng) --> orginal Chương 1239 : Mượn đao giết người (hạ) --> orginal Chương 1240 : Cảnh Tư Ti Đồ --> orginal Chương 1241 : Hạ mã uy --> orginal Chương 1242 : Trấn áp --> orginal Chương 1243 : Tàn nhẫn thủ đoạn --> orginal Chương 1244 : Trang Tố Tố --> orginal Chương 1245 : Điều kiện của Trang Tố Tố --> orginal Chương 1246 : Tuyệt địa lớn phản kích --> orginal Chương 1247 : Sự bá đạo của Hồng Nhan tập đoàn --> orginal Chương 1248 : Cái chết của Vu Khải Thành --> orginal Chương 1249 : Sư nương --> orginal Chương 1250 : Lâm đạt lễ gặp mặt --> orginal Chương 1251 : Ta cũng có pháp bảo --> orginal Chương 1252 : Thay mặt nói người --> orginal Chương 1253 : Cầu hòa --> orginal Chương 1254 : Khống cỗ Hồng Nhan tập đoàn --> orginal Chương 1255 : Rêu rao tuyên bố --> orginal Chương 1256 : Trước cầm ngươi động thủ --> orginal Chương 1257 : Người tốt hay là người xấu --> orginal Chương 1258 : Lại chết 1 cái --> orginal Chương 1259 : Chiến đấu đánh vang --> orginal Chương 1260 : Phản kích điên dại (thượng) --> orginal Chương 1261 : Phản kích điên dại (hạ) --> orginal Chương 1262 : Các nước điên đoạt --> orginal Chương 1263 : Đau không đau --> orginal Chương 1264 : Kéo thù hận --> orginal Chương 1265 : Ngươi giúp ta ngừng đau --> orginal Chương 1266 : 1 cái U mâm --> orginal Chương 1267 : Nặng bàng tư liệu --> orginal Chương 1268 : Mang cái mỹ nữ mãn phố chạy --> orginal Chương 1269 : Sự từ chối của Diệp Vô Thiên --> orginal Chương 1271 : Điên dại cử động --> orginal Chương 1272 : Nửa viên thuốc giải --> orginal Chương 1273 : Lại 1 cái không phải phần yêu cầu --> orginal Chương 1274 : Không chống nổi --> orginal Chương 1275 : Tin tức đi bỏ sót --> orginal Chương 1277 : Dưới giá gốc dọn dẹp hắn (thượng) --> orginal Chương 1278 : Dưới giá gốc dọn dẹp hắn (hạ) --> orginal Chương 1279 : Lần này rắc rối --> orginal Chương 1280 : Thiếu chút bị âm (thượng) --> orginal Chương 1281 : Thiếu chút bị âm (hạ) --> orginal Chương 1282 : Đạo cao 1 xích --> orginal Chương 1283 : Sự kiên trì của Lý Tuấn --> orginal Chương 1284 : Ai sỉ nhục ai --> orginal Chương 1285 : Ngươi bây giờ cam tâm sao --> orginal Chương 1286 : Đại thủ bút --> orginal Chương 1287 : Đánh lộn như vậy thật thoải mái --> orginal Chương 1288 : Thân phận đặc thù --> orginal Chương 1289 : Phơi đài sáng --> orginal Chương 1290 : Đều sợ hãi --> orginal Chương 1291 : 1 chạm tức phát --> orginal Chương 1292 : Hy vọng Thượng Đế có thể bảo vệ các người --> orginal Chương 1293 : Đụng đi lên --> orginal Chương 1294 : Trên biển vồ giết --> orginal Chương 1295 : Nguy cơ lớn hơn --> orginal Chương 1296 : Uy hiếp ngược, đổ, ngã kế --> orginal Chương 1297 : 1 tuyến sinh cơ --> orginal Chương 1298 : Lớn quay ngược --> orginal Chương 1299 : Quán bài --> orginal Chương 1300 : Nói cho nội tình các người --> orginal Chương 1301 : Nửa đường phục kích --> orginal Chương 1302 : Bắt đầu biểu diễn --> orginal Chương 1303 : Ngươi đủ mạnh mẽ sao --> orginal Chương 1304 : Sự khác thường của Vương Nhu Ti --> orginal Chương 1305 : Giết lên cửa tới --> orginal Chương 1306 : Hung hăng đập --> orginal Chương 1307 : Bỏ đá xuống giếng là sở trường của các người --> orginal Chương 1308 : Ra tay thật ác a --> orginal Chương 1309 : Áp lực của Hứa gia --> orginal Chương 1310 : Cá lớn nuốt cá bé --> orginal Chương 1310 : Cá lớn nuốt cá bé --> orginal Chương 1311 : Lâm thời chưng dụng --> orginal Chương 1312 : Đừng nói ta bắt nạt ngươi (thượng) --> orginal Chương 1313 : Đừng nói ta bắt nạt ngươi (trung) --> orginal Chương 1314 : Đừng nói ta bắt nạt ngươi (hạ) --> orginal Chương 1315 : Lý Tuấn bi thảm --> orginal Chương 1316 : Ra tay răn dạy --> orginal Chương 1317 : Tự làm nghiệt --> orginal Chương 1318 : Manh mối kinh thiên (thượng) --> orginal Chương 1319 : Manh mối kinh thiên (hạ) --> orginal Chương 1320 : Quỳ xuống --> orginal Chương 1321 : Người khác cười ta quá điên điên --> orginal Chương 1322 : Đánh cuộc 1 cái --> orginal Chương 1323 : Mất khống chế --> orginal Chương 1324 : Cứu cùng không cứu --> orginal Chương 1325 : Ta sợ hãi --> orginal Chương 1326 : Ta chán ghét hắn --> orginal Chương 1327 : Để cho ngươi động thủ trước --> orginal Chương 1328 : Không quấy rầy các người đi --> orginal Chương 1329 : Mã Phong kiếm chỉ --> orginal Chương 1330 : Trước lễ sau binh --> orginal Chương 1331 : Lẫn nhau ám toán --> orginal Chương 1332 : Cưỡng ép tiếp quản --> orginal Chương 1333 : Lớn ngạch bồi thường --> orginal Chương 1334 : Tử vong uy hiếp --> orginal Chương 1335 : Nội tình phức tạp --> orginal Chương 1336 : Dần nổi mặt nước --> orginal Chương 1337 : Thần bí mà mạnh mẽ --> orginal Chương 1338 : Chỉ số thông minh có hạn --> orginal Chương 1339 : Cô thân thử hiểm --> orginal Chương 1340 : Đồ uống đặc thù (thượng) --> orginal Chương 1041 : Đồ uống đặc thù (hạ) --> orginal Chương 1342 : Cửa chuyện --> orginal Chương 1343 : Trong lịch sử người thứ 1 --> orginal Chương 1344 : Nhà giàu mới nổi thức xử lý phương thức (thượng) --> orginal Chương 1345 : Nhà giàu mới nổi thức xử lý phương thức (trung) --> orginal Chương 1346 : Phương thức xử lý của nhà giàu mới nổi (hạ) --> orginal Chương 1347 : Ta được ta làm --> orginal Chương 1348 : Tìm kiếm manh mối (thượng) --> orginal Chương 1349 : Tìm kiếm manh mối (hạ) --> orginal Chương 1350 : Ngang đao đoạt yêu --> orginal Chương 1351 : Trúng độc (thượng) --> orginal Chương 1352 : Trúng độc (trung) --> orginal Chương 1353 : Trúng độc (hạ) --> orginal Chương 1354 : Quay ngược (thượng) --> orginal Chương 1355 : Quay ngược (hạ) --> orginal Chương 1356 : Điều kiện của An Vạn Vũ --> orginal Chương 1357 : An tâm --> orginal Chương 1358 : Người tài 2 được --> orginal Chương 1359 : Duy 1 biện pháp --> orginal Chương 1360 : Cục diện vi diệu --> orginal Chương 1361 : An tâm gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1362 : Trong thịt lạt --> orginal Chương 1363 : Cơn giận của Diệp Vô Thiên --> orginal Chương 1364 : Giao tế hoa --> orginal Chương 1365 : Tung tích của Huyết Anh --> orginal Chương 1366 : Khu độc --> orginal Chương 1367 : Ngược ngươi không thương lượng --> orginal Chương 1368 : 1 mạng đổi 1 mạng --> orginal Chương 1369 : Hậu đài của ngươi không đủ cứng rắn (thượng) --> orginal Chương 1370 : Hậu đài của ngươi không đủ cứng rắn (hạ) --> orginal Chương 1371 : Tái sinh chuyện bưng --> orginal Chương 1372 : Chạm trán (thượng) --> orginal Chương 1373 : Chạm trán (hạ) --> orginal Chương 1374 : Gia tộc di truyền --> orginal Chương 1375 : Quyền lợi của thiếu chủ (thượng) --> orginal Chương 1376 : Quyền lực của thiếu chủ (hạ) --> orginal Chương 1377 : Nên tính tính khác 1 bút sổ sách --> orginal Chương 1378 : Thân bại danh liệt --> orginal Chương 1379 : Kẻ thức thời vụ vì tuấn kiệt --> orginal Chương 1380 : Cạm bẫy (thượng) --> orginal Chương 1381 : Cạm bẫy (hạ) --> orginal Chương 1382 : Thâm nhập hang hổ (thượng) --> orginal Chương 1383 : Thâm nhập hang hổ (hạ) --> orginal Chương 1384 : Vương Hiểu Lâm --> orginal Chương 1385 : Thiết kế hãm hại (thượng) --> orginal Chương 1386 : Thiết kế hãm hại (hạ) --> orginal Chương 1387 : Chị em quái dị --> orginal Chương 1388 : Sự nhắc nhở của Trương Tĩnh --> orginal Chương 1389 : Sự uy hiếp của các người không dùng --> orginal Chương 1390 : Ra tay răn dạy --> orginal Chương 1391 : Sự khác thường của Huyết Anh --> orginal Chương 1392 : Bỏ mạng tương cứu (thượng) --> orginal Chương 1393 : Bỏ mạng tương cứu (hạ) --> orginal Chương 1394 : Ngược sát --> orginal Chương 1396 : Chọc giận hắn --> orginal Chương 1396 : Ăn vụng không bôi miệng --> orginal Chương 1397 : Ai đều đừng nghĩ bắt nạt người của ta || người bắt nạt ta --> orginal Chương 1398 : Thật nghĩ cho ngươi cơ hội (thượng) --> orginal Chương 1399 : Thật nghĩ cho ngươi cơ hội (hạ) --> orginal Chương 1400 : Đối thủ siêu cấp --> orginal Chương 1401 : Nổi giận thăng cấp --> orginal Chương 1402 : Thủ đoạn ma quỷ --> orginal Chương 1403 : Có thể là chính hắn té --> orginal Chương 1404 : Lửa giận của Vương Hiểu Lâm --> orginal Chương 1405 : Từ chối đàm phán --> orginal Chương 1406 : Xuất chiêu --> orginal Chương 1407 : Chơi mạng giai điệu --> orginal Chương 1408 : Nhắc nhở --> orginal Chương 1409 : Thay đổi kế hoạch --> orginal Chương 1410 : An Trinh Hiền giết tới --> orginal Chương 1411 : Kỳ ngộ --> orginal Chương 1412 : Kèm thêm điều kiện --> orginal Chương 1413 : Khiêu khích --> orginal Chương 1414 : Thổi con mắt tương xem --> orginal Chương 1415 : Tăng thêm màu đầu --> orginal Chương 1416 : 1 thẳng đạp ga --> orginal Chương 1417 : Không thể tưởng tượng nổi --> orginal Chương 1418 : Thắng ngươi 1 chút chút --> orginal Chương 1419 : Không tiếc cây địch --> orginal Chương 1420 : Nặng bàng tin tức --> orginal Chương 1421 : Hiềm nghi --> orginal Chương 1422 : Bắt chẹt ngươi không thương lượng --> orginal Chương 1423 : Ta chính là không thừa nhận --> orginal Chương 1424 : Huyết Anh ra tay --> orginal Chương 1425 : Âm mưu của Mã Phong --> orginal Chương 1426 : Mạng treo 1 tuyến --> orginal Chương 1247 : Đột phát chuyện --> orginal Chương 1428 : Không cho mặt --> orginal Chương 1429 : Vết rách --> orginal Chương 1430 : Gừng còn là lão cay --> orginal Chương 1431 : Đem ngày chọc rách --> orginal Chương 1432 : Cứng nhắc cục --> orginal Chương 1433 : Quyền cùng quyền đọ sức --> orginal Chương 1434 : 4 cái điều kiện --> orginal Chương 1435 : Chờ 1 cấp --> orginal Chương 1436 : Không thể đánh chết --> orginal Chương 1437 : Trị liệu phương án --> orginal Chương 1438 : Đột phát tình huống (thượng) --> orginal Chương 1439 : Đột phát tình huống (hạ) --> orginal Chương 1440 : Bừng tỉnh người trong mơ --> orginal Chương 1441 : Kết quả (thượng) --> orginal Chương 1442 : Kết quả (hạ) --> orginal Chương 1443 : Đều là sâu đáng thương --> orginal Chương 1444 : Tâm cơ quá nặng --> orginal Chương 1445 : Thiết kế hãm hại --> orginal Chương 1446 : Sự nghi ngờ của Vương Nhu Ti (thượng) --> orginal Chương 1447 : Sự nghi ngờ của Vương Nhu Ti (hạ) --> orginal Chương 1448 : Cầu giúp --> orginal Chương 1449 : Lòng dạ ác độc --> orginal Chương 1450 : Sự khác thường của 2 lão già --> orginal Chương 1451 : Hắc thủ phía sau màn --> orginal Chương 1452 : Trên cao gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1453 : Đóng lại con ngươi nhảy --> orginal Chương 1454 : Không có lựa chọn khác --> orginal Chương 1455 : Mất tích --> orginal Chương 1456 : Tác dụng phụ --> orginal Chương 1457 : Quyết không buông bỏ --> orginal Chương 1458 : Cao thủ thần bí --> orginal Chương 1458 : Sáng tạo kỳ tích --> orginal Chương 1459 : Thiết cục --> orginal Chương 1460 : Khác loại báo thù --> orginal Chương 1461 : Sự dồn ép của Âu Dương gia --> orginal Chương 1462 : Mã Phong bị vứt dùng --> orginal Chương 1463 : Phong toả (thượng) --> orginal Chương 1464 : Phong toả (hạ) --> orginal Chương 1465 : Giúp đỡ còn là hãm hại --> orginal Chương 1466 : Cùng bệnh tương thương --> orginal Chương 1467 : Là kiệt tác của ta (thượng) --> orginal Chương 1468 : Là kiệt tác của ta (hạ) --> orginal Chương 1469 : Đưa 1 phần đại lễ --> orginal Chương 1470 : Trong mây trong sương mù --> orginal Chương 1471 : Độc chiêu (thượng) --> orginal Chương 1472 : Độc chiêu (trung) --> orginal Chương 1473 : Độc chiêu (hạ) --> orginal Chương 1474 : Sư tử kêu gào (thượng) --> orginal Chương 1475 : Sư tử kêu gào (hạ) --> orginal Chương 1476 : Ta chính là huênh hoang như vậy (thượng) --> orginal Chương 1477 : Ta chính là huênh hoang như vậy (trung) --> orginal Chương 1478 : Ta chính là huênh hoang như vậy (hạ) --> orginal Chương 1479 : Ngươi chọc được nổi sao --> orginal Chương 1480 : Kiệt Khắc khác thân phận 1 tầng --> orginal Chương 1481 : Trừ bỏ tai hoạ ngầm (thượng) --> orginal Chương 1482 : Trừ bỏ tai hoạ ngầm (hạ) --> orginal Chương 1483 : Đơn đấu còn là quần ẩu --> orginal Chương 1484 : Cắt để cho khu vực (thượng) --> orginal Chương 1485 : Cắt để cho khu vực (trung) --> orginal Chương 1486 : Cắt để cho khu vực (hạ) --> orginal Chương 1487 : Đừng ra lòng tài cảnh cáo (thượng) --> orginal Chương 1488 : Đừng ra lòng tài cảnh cáo (hạ) --> orginal Chương 1489 : Sự nghi ngờ của Hứa Ảnh --> orginal Chương 1490 : Sắt cổ tay thủ đoạn --> orginal Chương 1491 : Mặt dầy nóng bỏng cay --> orginal Chương 1492 : Thực lực của đầu sư tử --> orginal Chương 1493 : Trước đừng đắc ý --> orginal Chương 1494 : Sự giãy giụa lão già Ti Đồ --> orginal Chương 1495 : Sát cơ dồn gần (thượng) --> orginal Chương 1496 : Sát cơ dồn gần (trung) --> orginal Chương 1497 : Sát cơ dồn gần (hạ) --> orginal Chương 1498 : Cơn giận của Thiên ca (thượng) --> orginal Chương 1499 : Cơn giận của Thiên ca (trung) --> orginal Chương 1500 : Cơn giận của Thiên ca (hạ) --> orginal Chương 1501 : Hưng sư vấn tội (thượng) --> orginal Chương 1502 : Hưng sư vấn tội (hạ) --> orginal Chương 1503 : Âu Dương Hạnh tháng cường thế --> orginal Chương 1504 : Báo thù hành động (thượng) --> orginal Chương 1505 : Báo thù hành động (hạ) --> orginal Chương 1506 : Tự vệ (thượng) --> orginal Chương 1507 : Tự vệ (hạ) --> orginal Chương 1508 : Kinh thiên bí mật --> orginal Chương 1509 : Manh mối người thần bí --> orginal Chương 1510 : Hư rợn 1 tràng (thượng) --> orginal Chương 1511 : Hư rợn 1 tràng (hạ) --> orginal Chương 1512 : Thật giả khó biện --> orginal Chương 1513 : Cầu giúp --> orginal Chương 1514 : Bé gái thần bí --> orginal Chương 1515 : Kì rét buốt khu --> orginal Chương 1516 : Ngươi sẽ không đồng ý --> orginal Chương 1517 : Uy dồn --> orginal Chương 1518 : Điều kiện của Sở Phương --> orginal Chương 1519 : Chân khí khác thường --> orginal Chương 1520 : Chân khí bảo vệ chủ --> orginal Chương 1521 : Tựa như từng biết nhau --> orginal Chương 1522 : Thân phận chân chính Sở Phương --> orginal Chương 1523 : Chân tướng của người thần bí --> orginal Chương 1524 : Hóa địch làm bạn --> orginal Chương 1525 : Sở Sát --> orginal Chương 1526 : Mở dạ dày đồ ăn --> orginal Chương 1528 : Ai thua ai thắng (thượng) --> orginal Chương 1529 : Ai thua ai thắng (trung) --> orginal Chương 1530 : Ai thua ai thắng (hạ) --> orginal Chương 1531 : Không gì để nói chân khí --> orginal Chương 1532 : Chuyện cười to bằng trời (thượng) --> orginal Chương 1533 : Chuyện cười to bằng trời (hạ) --> orginal Chương 1534 : Mới gặp Sở Sát --> orginal Chương 1536 : Điều kiện của Sở Sát (hạ) --> orginal Chương 1537 : Đều không thừa nhận --> orginal Chương 1538 : Nặng hơn bàng chứng cứ --> orginal Chương 1539 : Vẹo lý --> orginal Chương 1540 : Liên thủ (thượng) --> orginal Chương 1541 : Liên thủ (hạ) --> orginal Chương 1542 : Tăng cao trà (thượng) --> orginal Chương 1543 : Tăng cao trà (hạ) --> orginal Chương 1544 : Khiêu khích đến (thượng) --> orginal Chương 1545 : Khiêu khích đến (trung) --> orginal Chương 1546 : Khiêu khích đến (hạ) --> orginal Chương 1547 : Uy hiếp --> orginal Chương 1548 : Ai nói cô gái không bằng nam (thượng) --> orginal Chương 1549 : Ai nói cô gái không bằng nam (hạ) --> orginal Chương 1550 : Vai diễn chuyển đổi --> orginal Chương 1551 : Đưa giữa công ty cho ngươi chơi chơi --> orginal Chương 1552 : Dã tâm --> orginal Chương 1553 : Nghịch thiên bất động sản --> orginal Chương 1554 : Khói chị --> orginal Chương 1555 : Khói bối cảnh của chị --> orginal Chương 1556 : Sự lo lắng của Ninh lão già (thượng) --> orginal Chương 1557 : Sự lo lắng của Ninh lão già (hạ) --> orginal Chương 1558 : Lão mưu sâu tính --> orginal Chương 1559 : Điều kiện không có cách nào từ chối --> orginal Chương 1560 : Chân hung --> orginal Chương 1561 : Cưỡng ép mang đi (thượng) --> orginal Chương 1562 : Cưỡng ép mang đi (hạ) --> orginal Chương 1563 : Diễn qua --> orginal Chương 1564 : Tâm nhưng giết --> orginal Chương 1565 : Thương nặng --> orginal Chương 1566 : Phối phương tiết lộ --> orginal Chương 1567 : Kim đúng --> orginal Chương 1568 : Sở Phương ác độc --> orginal Chương 1569 : Ngươi được đổi 1 cái xưng hô --> orginal Chương 1570 : Vì ngươi mà xây --> orginal Chương 1571 : Đều nghĩ gây sự --> orginal Chương 1572 : Sâu đào manh mối --> orginal Chương 1573 : Thái độ của Hồng Nhan tập đoàn --> orginal Chương 1574 : Bị âm --> orginal Chương 1575 : Sự từ chối của Diệp Vô Thiên --> orginal Chương 1576 : Lưu manh siêu cấp (1) --> orginal Chương 1577 : Lưu manh siêu cấp (2) --> orginal Chương 1578 : Lưu manh siêu cấp (3) --> orginal Chương 1579 : Lưu manh siêu cấp (4) --> orginal Chương 1580 : Chật vật vì gian --> orginal Chương 1581 : Run sợ --> orginal Chương 1582 : Âm mưu tái hiện --> orginal Chương 1583 : Trong lòng người người có ác ma --> orginal Chương 1584 : Ngay trước mặt mọi người đánh giết --> orginal Chương 1585 : Nhảy ra nhỏ xấu --> orginal Chương 1586 : Tránh mà không gặp --> orginal Chương 1587 : Các người dùng sức đập (thượng) --> orginal Chương 1588 : Các người dùng sức đập (hạ) --> orginal Chương 1589 : Ngươi chút tiền kia không đủ --> orginal Chương 1590 : Phong hồi lộ chuyển --> orginal Chương 1591 : Kẻ lừa đảo bám thân --> orginal Chương 1592 : Trâu bò Sở Sát (thượng) --> orginal Chương 1593 : Trâu bò Sở Sát (trung) --> orginal Chương 1594 : Trâu bò Sở Sát (hạ) --> orginal Chương 1595 : Dùng nào chỉ tay để đối phó ngươi (thượng) --> orginal Chương 1596 : Dùng nào chỉ tay để đối phó ngươi (hạ) --> orginal Chương 1597 : Cầu tình --> orginal Chương 1598 : Chó gấp nhảy tường (thượng) --> orginal Chương 1599 : Chó gấp nhảy tường (trung) --> orginal Chương 1600 : Chó gấp nhảy tường (hạ) --> orginal Chương 1601 : Vì cái gì, không bắn súng --> orginal Chương 1602 : Tra hỏi --> orginal Chương 1603 : Ra tay muốn ác --> orginal Chương 1604 : Quỷ dị --> orginal Chương 1605 : Làm như vậy ngươi có ý kiến sao --> orginal Chương 1606 : Ta là nghiêm túc --> orginal Chương 1607 : Cưỡng từ đoạt lý --> orginal Chương 1608 : Chân tướng --> orginal Chương 1609 : Ngươi muốn chơi liền bầu bạn ngươi chơi (thượng) --> orginal Chương 1610 : Ngươi muốn chơi liền bầu bạn ngươi chơi (trung) --> orginal Chương 1611 : Ngươi muốn chơi liền bầu bạn ngươi chơi (hạ) --> orginal Chương 1614 : Tập thể đổi ý --> orginal Chương 1615 : Rụt không có rồi --> orginal Chương 1616 : Làm thịt ngươi không thương lượng --> orginal Chương 1617 : Đem công ty của các người cho ta --> orginal Chương 1618 : Kinh hiểm trong nháy mắt (thượng) --> orginal Chương 1619 : Kinh hiểm trong nháy mắt (hạ) --> orginal Chương 1620 : Nổi lên chân hung của mặt nước --> orginal Chương 1621 : Hèn yếu nhất quần là áo lượt --> orginal Chương 1622 : Làm 1 lượt người tốt --> orginal Chương 1623 : Cầu chứng --> orginal Chương 1624 : Tương kế tựu kế --> orginal Chương 1625 : Âm mưu chân chính --> orginal Chương 1626 : Diệp Vô Thiên khí phách --> orginal Chương 1627 : Ăn chắc ngươi --> orginal Chương 1628 : Thiết cạm bẫy (thượng) --> orginal Chương 1629 : Thiết cạm bẫy (hạ) --> orginal Chương 1630 : Virus phát tác --> orginal Chương 1631 : Cưỡng đoạt minh đoạt --> orginal Chương 1632 : Âu Dương Hạnh tháng gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1633 : Tự hủy mô thức --> orginal Chương 1634 : Cái chết của khôi lỗi --> orginal Chương 1635 : Điều kiện giống nhau --> orginal Chương 1636 : Đánh ra --> orginal Chương 1637 : Một mình một ngựa giết lại --> orginal Chương 1638 : Đập xong Lâm gia mới tính công bằng --> orginal Chương 1639 : Tức giận --> orginal Chương 1640 : Mã Phong cầu cứu --> orginal Chương 1641 : Mơ đà la hoa --> orginal Chương 1642 : Sự giác ngộ của Vệ Quần --> orginal Chương 1643 : Nhóm lớn cao thủ --> orginal Chương 1644 : Thức tỉnh --> orginal Chương 1645 : Lại gặp đánh đập --> orginal Chương 1647 : Thủ đoạn --> orginal Chương 1648 : Theo/cùng các người chơi âm --> orginal Chương 1649 : Lên cửa gây rối --> orginal Chương 1650 : Được lý không tha người --> orginal Chương 1651 : Trí não --> orginal Chương 1652 : Khống chế --> orginal Chương 1653 : Kế trúng kế --> orginal Chương 1654 : Huyết Anh ra tay --> orginal Chương 1655 : 1 phần đại lễ --> orginal Chương 1656 : Bắt bớ (1) --> orginal Chương 1657 : Bắt bớ (2) --> orginal Chương 1658 : Vương Nhu Ti xuất hiện --> orginal Chương 1659 : An gia nội loạn --> orginal Chương 1660 : Nghi ngờ --> orginal Chương 1661 : Tiềm phục trong bóng tối --> orginal Chương 1662 : Bị cha con An gia kiểm soát --> orginal Chương 1663 : Âm mưu được đạt được (thượng) --> orginal Chương 1664 : Âm mưu được đạt được (trung) --> orginal Chương 1665 : Âm mưu được đạt được (hạ) --> orginal Chương 1666 : An Cơ phạm nổi điên --> orginal Chương 1667 : Cứu người --> orginal Chương 1668 : Ra việc lớn (thượng) --> orginal Chương 1669 : Ra việc lớn (hạ) --> orginal Chương 1670 : Sát chiêu cuối cùng --> orginal Chương 1671 : Thiên nhãn thăng cấp --> orginal Chương 1672 : Đối thủ nguy hiểm (thượng) --> orginal Chương 1673 : Đối thủ nguy hiểm (hạ) --> orginal Chương 1674 : Vạch tội --> orginal Chương 1675 : Liên hoàn âm mưu (thượng) --> orginal Chương 1676 : Liên hoàn âm mưu (hạ) --> orginal Chương 1677 : Trí não uy lực --> orginal Chương 1678 : Tìm ra chân hung --> orginal Chương 1679 : Bị bắt cái đang --> orginal Chương 1680 : Tô đại công tử --> orginal Chương 1681 : Cùng Tô gia kết minh --> orginal Chương 1682 : Trúng kế (thượng) --> orginal Chương 1683 : Trúng kế (hạ) --> orginal Chương 1684 : Âu Dương cống căn chết (thượng) --> orginal Chương 1685 : Âu Dương cống căn chết (hạ) --> orginal Chương 1686 : Hung thủ chân chính --> orginal Chương 1687 : Bị bắt --> orginal Chương 1688 : Môn chủ Độc Ảnh Môn (thượng) --> orginal Chương 1689 : Môn chủ Độc Ảnh Môn (trung) --> orginal Chương 1690 : Môn chủ Độc Ảnh Môn (hạ) --> orginal Chương 1691 : Xẻng cỏ trừ tận gốc (thượng) --> orginal Chương 1692 : Xẻng cỏ trừ tận gốc (hạ) --> orginal Chương 1693 : Sở thiên xuất hiện --> orginal Chương 1694 : Đánh giết --> orginal Chương 1695 : Đối sách --> orginal Chương 1696 : Tung tích của Tư Đồ Vi --> orginal Chương 1697 : Khắp nơi cuồn cuộn --> orginal Chương 1698 : Ám độ Trần Thương --> orginal Chương 1699 : Bắt giết --> orginal Chương 1700 : Sở Phương lấy lòng --> orginal Chương 1701 : Tìm kiếm Sở Sát --> orginal Chương 1702 : Tìm kiếm Sở Sát --> orginal Chương 1703 : Sở Sát khác 1 mặt --> orginal Chương 1704 : Trúng kế --> orginal Chương 1705 : Trốn thoát --> orginal Chương 1706 : Hốt sạch thế lực bên ngoài (thượng) --> orginal Chương 1707 : Hốt sạch thế lực bên ngoài (hạ) --> orginal Chương 1708 : Giải cứu (thượng) --> orginal Chương 1709 : Giải cứu (trung) --> orginal Chương 1710 : Giải cứu (hạ) --> orginal Chương 1711 : Độc Ảnh Môn trở về đánh --> orginal Chương 1712 : Đối sách --> orginal Chương 1713 : Khắp nơi cuồn cuộn --> orginal Chương 1714 : Cách núi đánh trâu (thượng) --> orginal Chương 1715 : Cách núi đánh trâu (hạ) --> orginal Chương 1716 : Vây tiễu Sở Hùng (1) --> orginal Chương 1717 : Vây tiễu Sở Hùng (2) --> orginal Chương 1718 : Vây tiễu Sở Hùng (3) --> orginal Chương 1719 : Sự thăm dò của Chu Kiếm --> orginal Chương 1720 : Sự diễn kịch của Mã Phong --> orginal Chương 1721 : Cạm bẫy (1) --> orginal Chương 1722 : Cạm bẫy (2) --> orginal Chương 1723 : Cạm bẫy (3) --> orginal Chương 1724 : Uy hiếp --> orginal Chương 1725 : Tư Đồ Vi xuất hiện --> orginal Chương 1726 : Bắt cóc --> orginal Chương 1727 : Cứu người --> orginal Chương 1728 : Tù nhân --> orginal Chương 1729 : Mượn lực --> orginal Chương 1730 : Sở Phương trúng kế --> orginal Chương 1731 : Hiếp cầm 2 nữ --> orginal Chương 1732 : Cạm bẫy (thượng) --> orginal Chương 1733 : Cạm bẫy (trung) --> orginal Chương 1734 : Cạm bẫy (hạ) --> orginal Chương 1735 : Ra tay đánh trả (1) --> orginal Chương 1736 : Ra tay đánh trả (2) --> orginal Chương 1737 : Ra tay đánh trả (kết cục lớn) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-06-23 22:54:52