Diệp Thiên Tô Khinh Ngữ

Miễn Phí Duyệt Độc Toàn Văn
<<Đô Thị>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Hắn là con rể ở nhờ của Tô gia, không có tiền không quyền, rơi vào y quán tạp vụ, mẹ vợ trăm vậy gây khó khăn. Nhưng mà, hôm nay đại lãn khắp nơi đồng loạt tới bái, đoạt muốn cho cái này lên cửa đồ bỏ đi khi tiểu đệ
他是苏家的上门女婿,没钱没权,沦为医馆打杂,丈母娘百般刁难。然而,今天各方大佬#齐齐#来拜,抢着要给这个上门废物当小弟

Chương 1 : Chịu hết ức hiếp --> orginal Chương 2 : Sai khiến --> orginal Chương 3 : Thần y rắm chó --> orginal Chương 4 : Cứu người --> orginal Chương 5 : Quét dọn ra cửa --> orginal Chương 6 : Ta là anh rể ngươi --> orginal Chương 7 : Nuôi dưỡng em gái ngươi --> orginal Chương 8 : Đầu là đồ tốt --> orginal Chương 9 : Giao cho ta --> orginal Chương 10 : Ta cùng nàng không quen thuộc --> orginal Chương 11 : Lấy thân báo đáp --> orginal Chương 12 : Hơi hiểu một hai --> orginal Chương 13 : Gả không tốt --> orginal Chương 14 : Bùn nhão đỡ không được tường --> orginal Chương 15 : Chủ quán? --> orginal Chương 16 : Tập quán hắn --> orginal Chương 17 : Mặc cả --> orginal Chương 18 : Ma quỷ --> orginal Chương 19 : Ta không cứu --> orginal Chương 20 : Xanh mai chân ngựa --> orginal Chương 21 : Ly hôn --> orginal Chương 22 : Xếp hàng --> orginal Chương 23 : Phó Ly, lăn ra --> orginal Chương 24 : Cho mượn lão công ngươi một dùng --> orginal Chương 25 : Lớn nói không ngượng --> orginal Chương 26 : Sư huynh --> orginal Chương 27 : Ta tìm chính là hắn --> orginal Chương 28 : Không xứng --> orginal Chương 29 : Quỳ xuống --> orginal Chương 30 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 31 : Quẹt thẻ đi --> orginal Chương 32 : Ngay trước mặt mọi người cầu hôn --> orginal Chương 33 : Đánh cho tàn phế liền được --> orginal Chương 34 : Chuyển nhượng hợp đồng --> orginal Chương 35 : Ta xem ai dám chặn ngươi --> orginal Chương 36 : Người của ta, ngươi cũng dám ném? --> orginal Chương 37 : Đắc tội không dậy nổi --> orginal Chương 38 : Bạn trai --> orginal Chương 39 : Hết sức chèo kéo --> orginal Chương 40 : Tiểu nữ tử --> orginal Chương 41 : Người mà ngươi không chọc nổi --> orginal Chương 42 : Bằng cái gì --> orginal Chương 43 : Để cho hắn đập --> orginal Chương 44 : Mưa lê xảy ra chuyện --> orginal Chương 45 : Ngươi nói, ta chết chắc? --> orginal Chương 46 : Ta nhưng là dì bé ngươi --> orginal Chương 47 : Để cho ngươi đổi tàn sói --> orginal Chương 48 : Ngươi cõng ta --> orginal Chương 49 : Muốn quý nhất rượu --> orginal Chương 50 : Ngươi bị khai trừ --> orginal Chương 51 : Thầy thuốc Đông Y có thể cấp cứu? --> orginal Chương 52 : Ngậm miệng --> orginal Chương 53 : Cam tâm tình nguyện --> orginal Chương 54 : Ngươi có bệnh --> orginal Chương 55 : Trên giường có đâm sao --> orginal Chương 56 : Kẻ lừa gạt --> orginal Chương 57 : Không cho phép đánh ta --> orginal Chương 58 : Thăm dò --> orginal Chương 59 : Ai để cho ngươi đi --> orginal Chương 60 : Sư tử lớn há miệng --> orginal Chương 61 : Hẳn --> orginal Chương 62 : Gấm cờ --> orginal Chương 63 : Ngày mừng thọ --> orginal Chương 64 : Chứng minh cho ngươi xem --> orginal Chương 65 : Hợp đồng mà ngươi muốn --> orginal Chương 66 : Tề phi nhi đến --> orginal Chương 67 : Gấm thêu núi sông --> orginal Chương 68 : Không cần rắc rối --> orginal Chương 69 : Cứng rắn xông --> orginal Chương 70 : Khẽ nói xảy ra chuyện --> orginal Chương 71 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 72 : Hiểu lầm? --> orginal Chương 73 : Xin lỗi --> orginal Chương 74 : Một chiêu --> orginal Chương 75 : Đầu tư --> orginal Chương 76 : Phát tác --> orginal Chương 77 : Chỉ có ta có thể chữa trị --> orginal Chương 78 : Cầu giúp --> orginal Chương 79 : Cùng nhau lên đi --> orginal Chương 80 : Duyên phận không cạn --> orginal Chương 81 : Phòng ngừa chu đáo --> orginal Chương 82 : Hiểu lầm --> orginal Chương 83 : Cực Đạo vũ quán --> orginal Chương 84 : Xin lỗi --> orginal Chương 85 : Đồ đệ tiện nghi --> orginal Chương 86 : Không giảng đạo lý --> orginal Chương 87 : Đêm gió đen cao --> orginal Chương 88 : Lời thừa quá nhiều --> orginal Chương 89 : Hiểu lầm lớn --> orginal Chương 90 : Cơm chùa --> orginal Chương 91 : Đây là chủ quán ta --> orginal Chương 92 : Không giảng đạo lý --> orginal Chương 93 : Ác --> orginal Chương 94 : Đây là nhà ta --> orginal Chương 95 : Không gian tư nhân --> orginal Chương 96 : Từng bước ép sát --> orginal Chương 97 : Đuổi tới --> orginal Chương 98 : Không chọc nổi? --> orginal Chương 99 : Dán thân vệ sĩ --> orginal Chương 100 : Đưa cuối cùng --> orginal Chương 101 : Giết người của ngươi --> orginal Chương 102 : Đốt cho ngươi --> orginal Chương 103 : Ác ma --> orginal Chương 104 : Bảo vệ xưởng --> orginal Chương 105 : Răn đe --> orginal Chương 106 : Đá quán --> orginal Chương 107 : Quá bắt nạt người --> orginal Chương 108 : Diệp thần y cứu ta --> orginal Chương 109 : Làm yêu --> orginal Chương 110 : Ly hôn --> orginal Chương 111 : Đoạt nam nhân --> orginal Chương 112 : Đây có khó gì --> orginal Chương 113 : Người thường tình --> orginal Chương 114 : Da mặt mỏng --> orginal Chương 115 : Quả thật đáng chết --> orginal Chương 116 : Cầu cứu --> orginal Chương 117 : Đối với ta không dùng --> orginal Chương 118 : Hôn --> orginal Chương 119 : Bàn giao --> orginal Chương 120 : Không làm được --> orginal Chương 121 : Đùa thật nhiều --> orginal Chương 122 : Chuẩn bị tốt? --> orginal Chương 123 : Ngươi không phục? --> orginal Chương 124 : Quyết tuyệt --> orginal Chương 125 : Giết người giết lòng --> orginal Chương 126 : Mở vui vẻ phi --> orginal Chương 127 : Bá đạo --> orginal Chương 128 : Ngươi có cái mặt gì? --> orginal Chương 129 : Ta không lo được --> orginal Chương 130 : Người tình --> orginal Chương 131 : Phần thưởng --> orginal Chương 132 : Sao thăm dò --> orginal Chương 133 : Quản không dậy nổi ngươi? --> orginal Chương 134 : Đền tiền --> orginal Chương 135 : Không dám quản --> orginal Chương 136 : Bái thiếp --> orginal Chương 137 : Tự mình xin lỗi --> orginal Chương 138 : Ngậm miệng --> orginal Chương 139 : Ở trên cao --> orginal Chương 140 : Ai nói ta không sẵn lòng --> orginal Chương 141 : Đánh tình mắng tiếu --> orginal Chương 142 : Kẻ phụ lòng --> orginal Chương 143 : Chắn mũi tên bài --> orginal Chương 144 : Tự rước lấy nhục --> orginal Chương 145 : Lên nghiện --> orginal Chương 146 : Tự mình dạy dỗ --> orginal Chương 147 : Ngươi ăn dấm? --> orginal Chương 148 : Giả bộ dĩa lên nghiện --> orginal Chương 149 : Dũng khí mà ai cho ngươi? --> orginal Chương 150 : Người mặt thú lòng --> orginal Chương 151 : Nằm mơ --> orginal Chương 152 : Bàn tính --> orginal Chương 153 : Lăn ra y quán --> orginal Chương 154 : Ngươi thật ác lòng --> orginal Chương 155 : Không ra làm sao --> orginal Chương 156 : Không cần giải thích --> orginal Chương 157 : Phong hồi lộ chuyển --> orginal Chương 158 : Không tự chủ --> orginal Chương 159 : Phong Bình sóng tĩnh --> orginal Chương 160 : Không có phúc tiêu khiển --> orginal Chương 161 : Binh tới đem chắn --> orginal Chương 162 : Chuyên chức tài xế --> orginal Chương 163 : Ôm bắp đùi --> orginal Chương 164 : Ngươi thuộc chó? --> orginal Chương 165 : Cung đợi nhiều --> orginal Chương 166 : Ngươi thật ác --> orginal Chương 167 : Cách hắn xa chút --> orginal Chương 168 : Là ngươi? --> orginal Chương 169 : Xin lỗi --> orginal Chương 170 : Trắng lượm hai nghìn vạn --> orginal Chương 171 : Hai không tương thiếu --> orginal Chương 172 : Ngang ngược --> orginal Chương 173 : Không cần mặt --> orginal Chương 174 : Hắn là nam nhân ta --> orginal Chương 175 : Lật bảng của ngươi --> orginal Chương 176 : Ấn đường đen đi --> orginal Chương 177 : Lớn đánh cuộc thương thân --> orginal Chương 178 : Đây là chiến thuật --> orginal Chương 179 : Ngươi cầu ta a --> orginal Chương 180 : Sẽ không thua --> orginal Chương 181 : Thiếu sót --> orginal Chương 182 : Ta đuổi thời gian --> orginal Chương 183 : Xuất sư chưa tiệp thân chết trước --> orginal Chương 184 : Sát phạt quyết đoán --> orginal Chương 185 : Phu xướng phụ tuỳ --> orginal Chương 186 : Khổ cực ngươi --> orginal Chương 187 : Như ra một biện pháp --> orginal Chương 188 : Chủ quán muốn tới --> orginal Chương 189 : Để cho hắn lăn đi --> orginal Chương 190 : Tiếp nhận quy tắc ngầm sao --> orginal Chương 191 : Triệt để xong --> orginal Chương 192 : Y quán mở nghiệp --> orginal Chương 193 : Tể an đường thủ tịch --> orginal Chương 194 : Sợ --> orginal Chương 195 : Thật bịt/phong không dậy nổi --> orginal Chương 196 : Ai dám nhúc nhích Diệp huynh đệ một cái --> orginal Chương 197 : Tín vật Phó gia --> orginal Chương 198 : Đại lãn tề tụ --> orginal Chương 199 : Lễ vật tốt nhất --> orginal Chương 200 : Rút củi dưới đáy nồi --> orginal Chương 201 : Có thù báo thù --> orginal Chương 202 : Chịu đánh muốn dựng đang --> orginal Chương 203 : Mời chào --> orginal Chương 204 : Ta hối hận --> orginal Chương 205 : Bản thân chuyện của bản thân làm --> orginal Chương 206 : Ta kia đi --> orginal Chương 207 : Khúc tiếng động lòng người --> orginal Chương 208 : Thuần khiết bao nuôi quan hệ --> orginal Chương 209 : Ra cửa phải quành --> orginal Chương 210 : Nói xong? --> orginal Chương 211 : Tuyên chiến --> orginal Chương 212 : Ngươi cũng trúng độc --> orginal Chương 213 : Dọa hỏng --> orginal Chương 214 : Cố ý --> orginal Chương 215 : Thiếu cái nam nhân --> orginal Chương 216 : Giẫm bay --> orginal Chương 217 : Doạ lui --> orginal Chương 218 : Ta có thể đuổi ngươi sao --> orginal Chương 219 : Một cái ức --> orginal Chương 220 : Vênh váo hống hách --> orginal Chương 221 : Quỳ xuống xin lỗi --> orginal Chương 222 : Thấy cha mẹ --> orginal Chương 223 : Ta có bạn trai --> orginal Chương 224 : Công bằng cạnh tranh? --> orginal Chương 225 : Ăn vạ --> orginal Chương 226 : Ra mạng người --> orginal Chương 227 : Loli --> orginal Chương 228 : Biến thiên --> orginal Chương 229 : Liên Minh thương giới Bắc Hải --> orginal Chương 230 : Khẩu vị ta không tốt --> orginal Chương 231 : Không nương tay mặt --> orginal Chương 232 : Hội trưởng Liên Minh --> orginal Chương 233 : Hiểu lầm --> orginal Chương 234 : Chân thành --> orginal Chương 235 : Nghĩ đẹp --> orginal Chương 236 : Mạo bài hàng? --> orginal Chương 237 : Ta chơi lên --> orginal Chương 238 : Ngựa sau pháo --> orginal Chương 239 : Chỉ là minh hữu sao --> orginal Chương 240 : Chối cửa --> orginal Chương 241 : Mổ ước chừng? --> orginal Chương 242 : Hiểu lầm --> orginal Chương 243 : Ngươi không nàng dịu dàng --> orginal Chương 244 : Thoả mãn ngươi --> orginal Chương 245 : Rắc rối --> orginal Chương 246 : Biểu diễn cho ngươi một cái? --> orginal Chương 247 : Cửa ải ta rắm chuyện --> orginal Chương 248 : Quy tắc ngầm? --> orginal Chương 249 : Tai nạn xe cộ --> orginal Chương 250 : Vênh mặt hất hàm --> orginal Chương 251 : Lại da ngứa? --> orginal Chương 252 : Cũng không phải không thể --> orginal Chương 253 : Hối hận chính là ta --> orginal Chương 254 : Các người quen biết? --> orginal Chương 255 : Uy hiếp --> orginal Chương 256 : Không có quyền ngăn trở --> orginal Chương 257 : Đã thấy --> orginal Chương 258 : Quá bắt nạt người --> orginal Chương 259 : Lấy thế đè người --> orginal Chương 260 : Một cước giẫm bay --> orginal Chương 261 : Quỳ một ngày --> orginal Chương 262 : Ta ngủ ghế sa lông --> orginal Chương 263 : Tiễn biệt --> orginal Chương 264 : Cùng nhau lăn --> orginal Chương 265 : Phó gia nhận --> orginal Chương 266 : Vẹo cửa tà đạo --> orginal Chương 267 : Không có tư cách --> orginal Chương 268 : Không sống qua nửa tháng --> orginal Chương 269 : Ngươi nghĩ mệt chết ta? --> orginal Chương 270 : Sinh ý lớn --> orginal Chương 271 : Đánh chính là cao thủ Thiên Giai --> orginal Chương 272 : Rắm lời --> orginal Chương 273 : Âm hồn không tiêu tan --> orginal Chương 274 : Thu hồi thụ quyền --> orginal Chương 275 : Hắn là hội trưởng Liên Minh --> orginal Chương 276 : Tra phong --> orginal Chương 277 : Quản không dậy nổi --> orginal Chương 278 : Thời cơ chưa tới --> orginal Chương 279 : Lừa ta một cái đều sẽ không? --> orginal Chương 280 : Xảy ra chuyện --> orginal Chương 281 : Con không dạy, lỗi của cha --> orginal Chương 282 : Sát ý đã quyết --> orginal Chương 283 : Ngươi không ra, ta như nào giết ngươi? --> orginal Chương 284 : Giết người của ngươi --> orginal Chương 285 : Sư phụ, ta thay ngươi canh cửa --> orginal Chương 286 : Dễ coi sao? --> orginal Chương 287 : Chúc ngươi may mắn --> orginal Chương 288 : Không có lựa chọn khác --> orginal Chương 289 : Từ chối --> orginal Chương 290 : Hiệp hội thầy thuốc Đông Y --> orginal Chương 291 : Đánh cuộc mạng --> orginal Chương 292 : Đối với ta không dùng --> orginal Chương 293 : Chết đi sống lại --> orginal Chương 294 : Thật cái gì đều có thể? --> orginal Chương 295 : Cưỡng từ đoạt lý --> orginal Chương 296 : Đi ra chịu đánh --> orginal Chương 297 : Đầu vào nước --> orginal Chương 298 : Cá chết lưới rách? --> orginal Chương 299 : Bồi đi --> orginal Chương 300 : Ngươi sẽ chết rất thảm --> orginal Chương 301 : Sấm chớp bầu trời trong xanh --> orginal Chương 302 : Lấy răng còn răng --> orginal Chương 303 : Lễ vật --> orginal Chương 304 : Cáo biệt --> orginal Chương 305 : Xin lỗi --> orginal Chương 306 : Một phần nhân tình --> orginal Chương 307 : Ta mời khách, ngươi chi trả --> orginal Chương 308 : Dã tâm quá lớn --> orginal Chương 309 : Ai nói là đồ giả --> orginal Chương 310 : Người ngưỡng mộ --> orginal Chương 311 : Gì cũng không phải --> orginal Chương 312 : Huề nhau --> orginal Chương 313 : Một cái đức hạnh --> orginal Chương 314 : Không cần mời, ta liền ở nơi này --> orginal Chương 315 : Quỳ xuống cầu ta --> orginal Chương 316 : Thật để cho người đau lòng --> orginal Chương 317 : Chút nhãn lực này đều không có? --> orginal Chương 318 : Ai dám bất kính --> orginal Chương 319 : Biết người biết ta --> orginal Chương 320 : Ta tin ngươi cái quỷ --> orginal Chương 321 : Cái này cũng không được? --> orginal Chương 322 : Quỳ đến buổi tối --> orginal Chương 323 : Xem không thấu --> orginal Chương 324 : Nếu là giả cho đổi ngay --> orginal Chương 325 : Thần tiên đánh lộn --> orginal Chương 326 : Thật lâu không gặp --> orginal Chương 327 : Ta thiếu ngươi a --> orginal Chương 328 : Nam nhân của ta, ngươi cũng xứng nhúc nhích? --> orginal Chương 329 : Có ta ở --> orginal Chương 330 : Ngươi hỏi hắn dám sao? --> orginal Chương 331 : Một cũng bắt --> orginal Chương 332 : Ai cũng mang không đi --> orginal Chương 333 : Còn dám giết nàng --> orginal Chương 334 : Đưa một ngụm quan tài --> orginal Chương 335 : Miễn miễn cưỡng mạnh --> orginal Chương 336 : Lại tới lần nữa? --> orginal Chương 337 : Không nương tay mặt --> orginal Chương 338 : Thăm dò --> orginal Chương 339 : Tự tin --> orginal Chương 340 : Để cho hắn lăn --> orginal Chương 341 : Còn không có quỳ mệt mỏi? --> orginal Chương 342 : Sợ hãi --> orginal Chương 343 : Long điện --> orginal Chương 344 : Thật tốt cung --> orginal Chương 345 : Thẩm gia run sợ --> orginal Chương 346 : Vô hình giả bộ --> orginal Chương 347 : Nghe hắn đi --> orginal Chương 348 : Tranh quyền lớn đùa --> orginal Chương 349 : Dã tâm con sói --> orginal Chương 350 : Lăn --> orginal Chương 351 : Tần gia cũng xứng? --> orginal Chương 352 : Để cho ngươi xem cái đủ --> orginal Chương 353 : Sợ hãi --> orginal Chương 354 : Nhiều được không nghĩa tất tự chết --> orginal Chương 355 : Không tư cách --> orginal Chương 356 : Ngươi mở sai/lầm/nhầm lẫn thuốc --> orginal Chương 357 : Anh hùng ra thiếu niên --> orginal Chương 358 : Đập bãi con đi --> orginal Chương 359 : Ta đập định --> orginal Chương 360 : Ai sợ cháu trai ai --> orginal Chương 361 : Long điện làm việc, không có cần giải thích --> orginal Chương 362 : Khoe khoang --> orginal Chương 363 : Ngươi răng đau? --> orginal Chương 364 : Lỡ tay --> orginal Chương 365 : Cảnh cáo --> orginal Chương 366 : Chó của Tần gia? --> orginal Chương 367 : Đáng chết liền giết --> orginal Chương 368 : Đánh lên đánh lên --> orginal Chương 369 : Tiệc mừng công --> orginal Chương 370 : Không việc gì tìm chuyện --> orginal Chương 371 : Nga, ta không sẵn lòng --> orginal Chương 372 : Đã trễ --> orginal Chương 373 : Cả nhà tới mời --> orginal Chương 374 : Da mặt thật dầy --> orginal Chương 375 : Có thể lăn --> orginal Chương 376 : Hung hăng đánh --> orginal Chương 377 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 378 : Đâm răng tiểu đội --> orginal Chương 379 : Xin lỗi --> orginal Chương 380 : Ngươi không phục? --> orginal Chương 381 : Quỳ mời --> orginal Chương 282 : Lấy oán báo ân --> orginal Chương 383 : Tự mình lên cửa --> orginal Chương 384 : Thoải mái nhiều --> orginal Chương 385 : Đi một gặp --> orginal Chương 386 : Tề gia còn không xứng --> orginal Chương 387 : Khi mặt đánh mặt --> orginal Chương 388 : Giao cho ta đi --> orginal Chương 389 : Vậy liền kết thúc hợp tác đi --> orginal Chương 390 : Đây chính là thực lực --> orginal Chương 391 : Long điện thật không lo được --> orginal Chương 392 : Sính lễ --> orginal Chương 393 : Chọn nhầm đường --> orginal Chương 394 : Không, là ngươi không xứng --> orginal Chương 395 : Cùng nhau lên đi --> orginal Chương 396 : Bò đi ra --> orginal Chương 397 : Nuôi dưỡng được nổi --> orginal Chương 398 : Vung hắt --> orginal Chương 399 : Kẻ thù gặp mặt --> orginal Chương 400 : Còn vừa lòng sao --> orginal Chương 401 : Tính ngươi ác --> orginal Chương 402 : Ngươi thắng --> orginal Chương 403 : Hắn sẽ vừa lòng --> orginal Chương 404 : Đây là hiểu lầm --> orginal Chương 405 : Cầu nhân duyên --> orginal Chương 406 : Tin không tin do ngươi --> orginal Chương 407 : Đưa các người lên đường --> orginal Chương 408 : Ngươi suy nghĩ nhiều --> orginal Chương 409 : Run sợ --> orginal Chương 410 : Dì bé? --> orginal Chương 411 : Tìm trở về mặt mũi --> orginal Chương 412 : Gây áp lực --> orginal Chương 413 : Khí phách --> orginal Chương 414 : Nếu không, ngươi cũng thử xem? --> orginal Chương 415 : Các người có phải có thù? --> orginal Chương 416 : Quỳ xuống --> orginal Chương 417 : Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu --> orginal Chương 418 : Đều là ngươi --> orginal Chương 419 : Thích sao? --> orginal Chương 420 : Học hỏng --> orginal Chương 421 : Chờ một chút --> orginal Chương 422 : Rắm lời thật nhiều --> orginal Chương 423 : Ngươi thật là người tốt --> orginal Chương 424 : Lẽ nào ngươi không muốn? --> orginal Chương 425 : Ngươi hẳn xin lỗi --> orginal Chương 426 : Không nhịn ở --> orginal Chương 427 : Chọc tới ta --> orginal Chương 427 : Đồ bỏ đi một cái --> orginal Chương 429 : Không nên quản --> orginal Chương 430 : Không có chết, đã đi vận --> orginal Chương 431 : Sương nhi rời đi --> orginal Chương 432 : Cùng ta không quan hệ --> orginal Chương 433 : Ta tin tưởng ngươi --> orginal Chương 434 : Ta nói chuyện một mực tính số --> orginal Chương 435 : Không bằng lấy thân báo đáp --> orginal Chương 436 : Lữ Nhất Đao --> orginal Chương 437 : Tông sư, giống nhau có thể giết --> orginal Chương 438 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 439 : Ngươi sắp chết --> orginal Chương 440 : Lại quỳ hai ngày? --> orginal Chương 441 : Phục hay không --> orginal Chương 442 : Cầu hòa --> orginal Chương 443 : Xứng sao? --> orginal Chương 444 : Binh bất yếm trá? --> orginal Chương 445 : Ta cầm đao tới --> orginal Chương 446 : Nói được làm được --> orginal Chương 447 : Long hồn khiến --> orginal Chương 448 : Hạ mã uy --> orginal Chương 449 : Ta để cho ngươi nói chuyện? --> orginal Chương 450 : Còn dám giết ngươi --> orginal Chương 451 : Chiếu đánh không lầm --> orginal Chương 452 : Mở cờ gióng trống --> orginal Chương 453 : Ngươi làm chủ liền tốt --> orginal Chương 454 : Đi đường không có mắt --> orginal Chương 455 : Ta không bắt nạt nữ nhân --> orginal Chương 456 : Giữa ngươi không nhiều lắm --> orginal Chương 457 : Muốn tới liền tới --> orginal Chương 458 : Thế cục Tiêu môn --> orginal Chương 459 : Nghe lời --> orginal Chương 460 : Tiệc gia đình Tiêu môn --> orginal Chương 461 : Bây giờ, ta nhưng là có tư cách? --> orginal Chương 462 : Cho ngươi mặt? --> orginal Chương 463 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 464 : Lam Tử Yên lên cửa --> orginal Chương 465 : Nghĩ chữa bệnh, trước xin lỗi --> orginal Chương 466 : Chủ nhân --> orginal Chương 467 : Người tới Chấp Pháp Điện --> orginal Chương 468 : Ngươi nại ta nào? --> orginal Chương 469 : Không sợ gặp lôi bổ? --> orginal Chương 470 : Không giảng võ đức --> orginal Chương 471 : Ta muốn đánh người --> orginal Chương 472 : Đoạt người --> orginal Chương 473 : Tới ôm bắp đùi --> orginal Chương 474 : Vây Ngụy cứu Triệu --> orginal Chương 475 : Ngươi có chút hố cha a --> orginal Chương 476 : Người tới Yến Kinh --> orginal Chương 477 : Kẻ đến bất thiện --> orginal Chương 478 : Bọn họ bàn chuyện vui, ngươi làm tân lang --> orginal Chương 479 : Ngươi tính cái thứ gì? --> orginal Chương 480 : Tùy thời cung đợi --> orginal Chương 481 : Ta càng không dễ chọc --> orginal Chương 482 : Sát ý lẫm liệt --> orginal Chương 483 : Sự uy hiếp của Tần Khinh My --> orginal Chương 484 : Ác --> orginal Chương 485 : Đến lượt ngươi --> orginal Chương 486 : Một ngày vợ chồng trăm ngày ân --> orginal Chương 487 : Đao pháp không tinh --> orginal Chương 488 : Thái tử có mời --> orginal Chương 489 : Thái tử không tự mình tới nhận? --> orginal Chương 490 : Có cần cùng nhau lên? --> orginal Chương 491 : Cùng chuyện lão --> orginal Chương 492 : Vừa xuất hiện kịch hay --> orginal Chương 493 : Đánh chính là ngươi --> orginal Chương 494 : Ngươi sống ta chết đến cùng --> orginal Chương 495 : Ngươi cao hứng liền tốt --> orginal Chương 496 : Ta biết sai rồi --> orginal Chương 497 : Một căn gân --> orginal Chương 498 : Không cho phép lộn xộn --> orginal Chương 499 : Ngươi để ý cũng không dùng --> orginal Chương 500 : Ta đã mài dao --> orginal Chương 501 : Cực tận xa hoa --> orginal Chương 502 : Phần lễ vật này, nhưng còn vừa lòng? --> orginal Chương 503 : Cướp dâu --> orginal Chương 504 : Mạng của ta, ngươi thu được nổi? --> orginal Chương 505 : Biển máu thù sâu --> orginal Chương 506 : Không có người có thể chắn --> orginal Chương 507 : Lẽ trời ở nơi nào --> orginal Chương 508 : Ai nói ta muốn chạy trốn? --> orginal Chương 509 : Cậy già lên mặt --> orginal Chương 510 : Ta không tư cách, ai có? --> orginal Chương 511 : Chỉ giết hai người --> orginal Chương 512 : Ai còn có ý kiến --> orginal Chương 513 : Thời gian không có nhiều --> orginal Chương 514 : Tông sư nghe lời --> orginal Chương 515 : Đừng nói ta ăn mảnh --> orginal Chương 516 : Đều không thả ở trong mắt --> orginal Chương 517 : Quỳ xuống nói chuyện --> orginal Chương 518 : Chôn đi --> orginal Chương 519 : Ta dạ dày không tốt --> orginal Chương 520 : Ngươi có thể biết tội --> orginal Chương 521 : Oan uổng người tốt --> orginal Chương 522 : Hỏi tội --> orginal Chương 523 : Thánh minh minh chủ --> orginal Chương 524 : Khí hồ đồ? --> orginal Chương 525 : Giả bộ dĩa lợi khí --> orginal Chương 526 : Đại hội võ đạo --> orginal Chương 527 : Liên Minh --> orginal Chương 528 : Ta thay ngươi giáo dục --> orginal Chương 529 : Đánh mặt làm sao có thể cách ngày --> orginal Chương 530 : Dập đầu xong đầu lại đi --> orginal Chương 531 : Không sợ chết? --> orginal Chương 532 : Bằng cái gì? --> orginal Chương 533 : Ngươi đang dạy ta làm việc? --> orginal Chương 534 : Nhúc nhích ngươi không được? --> orginal Chương 535 : Không câu lệ một cách --> orginal Chương 536 : Ta sẽ trước giết ngươi --> orginal Chương 537 : Tu La lưỡi dao --> orginal Chương 538 : Ngày minh --> orginal Chương 539 : Đệ tử thỉnh giáo --> orginal Chương 540 : Này nhưng là nụ hôn đầu của ta --> orginal Chương 541 : Thái tử Đảng cầu giúp --> orginal Chương 542 : Còn không từ bỏ ý định? --> orginal Chương 543 : Ai tới cũng không bảo vệ được --> orginal Chương 544 : Ngươi có thể chết --> orginal Chương 545 : Tự làm nghiệt không thể sống --> orginal Chương 546 : Thẩm gia cũng xứng? --> orginal Chương 547 : Chuẩn bị dây thừng --> orginal Chương 548 : Ngươi không hiểu --> orginal Chương 549 : Liền bằng Trử gia? --> orginal Chương 550 : Phát tiết --> orginal Chương 551 : Trên trời hạ xuống chính nghĩa --> orginal Chương 552 : Trử gia nhận vùi --> orginal Chương 553 : Một đao này chỉ là lợi tức --> orginal Chương 554 : Nói nói lý tưởng --> orginal Chương 555 : Xuất sư chưa tiệp --> orginal Chương 556 : Phục hay không? --> orginal Chương 557 : Ngươi có thể lăn --> orginal Chương 558 : Thuộc chó điên? --> orginal Chương 559 : Mua mạng tiền --> orginal Chương 560 : Giơ tay nhọc --> orginal Chương 561 : Ngươi không nên tới --> orginal Chương 562 : Ba ngày thời gian, rời khỏi Yến Kinh --> orginal Chương 563 : Có thể đây chính là duyên phận --> orginal Chương 564 : Để cho ngươi đi? --> orginal Chương 565 : Không cái tư cách này --> orginal Chương 566 : Tâm phục khẩu phục --> orginal Chương 567 : Theo/cùng ta trở về Khổng gia --> orginal Chương 568 : Thế nào là ngươi? --> orginal Chương 569 : Yêu tin không tin --> orginal Chương 570 : Hắn đã đã tới --> orginal Chương 571 : Ta muốn mười ức --> orginal Chương 572 : Ta đồng ý --> orginal Chương 573 : Mạnh xoay dưa không ngọt --> orginal Chương 574 : Có Cư Tâm nào --> orginal Chương 575 : Anh bạn nhỏ đại tài --> orginal Chương 576 : Ta đang đuổi hắn --> orginal Chương 577 : Sướng run --> orginal Chương 578 : Ngươi được đền tiền --> orginal Chương 579 : Nhúc nhích ngươi, không được sao --> orginal Chương 580 : Thấy nghĩa dũng vì --> orginal Chương 581 : Sơn trang tử vân --> orginal Chương 582 : Thực lực không cho phép a --> orginal Chương 583 : Mổ ngữ hoa --> orginal Chương 584 : Hướng mũ một giận --> orginal Chương 585 : Một đao này, cạn chút --> orginal Chương 586 : Cô cô --> orginal Chương 587 : Buông tay đi làm --> orginal Chương 587 : Tự tin nguồn gốc với thực lực --> orginal Chương 589 : Duy tiểu nhân cùng cô gái khó nuôi dưỡng cũng --> orginal Chương 590 : Ngươi đi đâu, ta đi đâu --> orginal Chương 591 : Cầm thú không bằng --> orginal Chương 592 : Đừng hối hận --> orginal Chương 593 : Cho ta đằng vị trí --> orginal Chương 594 : Mặt không đau? --> orginal Chương 595 : Ta phụ trách --> orginal Chương 596 : Người ta sẽ cứu --> orginal Chương 597 : Đương trường đánh mặt --> orginal Chương 598 : Khổng gia không bảo vệ được ngươi --> orginal Chương 599 : Thôi, các người đi thôi --> orginal Chương 600 : Ai cũng đừng nhúc nhích hắn --> orginal Chương 601 : Bái sư --> orginal Chương 602 : Cửa ải chúng ta rắm chuyện --> orginal Chương 603 : Ta muốn ăn ngươi --> orginal Chương 604 : Còn có cơ hội --> orginal Chương 605 : Lại gặp mặt --> orginal Chương 605 : Ngươi là ai? --> orginal Chương 606 : Dọa bể mật --> orginal Chương 607 : Ngươi dám giết ta? --> orginal Chương 608 : Muốn chạy trốn? --> orginal Chương 609 : Không có chuyện gì không lên điện Tam Bảo --> orginal Chương 610 : Không việc gì, ta chờ ngươi --> orginal Chương 611 : Cho mượn qua một cái --> orginal Chương 612 : Trú nhan cổ phương --> orginal Chương 613 : Ngươi đùa giỡn ta? --> orginal Chương 614 : Một câu thành sấm --> orginal Chương 616 : Long hồn nhúng tay --> orginal Chương 617 : Cho ta một cái mặt --> orginal Chương 618 : Thân thế --> orginal Chương 619 : Một lời vì định --> orginal Chương 620 : Linh phi trú nhan --> orginal Chương 621 : Người gần chết --> orginal Chương 622 : Ngọa hổ tàng long --> orginal Chương 623 : Ở lòng không ở hình --> orginal Chương 624 : Bị khinh rẻ --> orginal Chương 625 : Mũ mang tốt --> orginal Chương 626 : Đánh một sóng quảng cáo --> orginal Chương 627 : Không chữa trị --> orginal Chương 628 : Lửa bạo --> orginal Chương 629 : Ta nghĩ bầu bạn ngươi xem pháo hóa --> orginal Chương 630 : Vậy còn là thôi --> orginal Chương 631 : Ta muốn đuổi ngươi --> orginal Chương 632 : Không hiểu phong tình a --> orginal Chương 633 : Một sóng chưa bình một sóng lại lên --> orginal Chương 634 : Da lại ngứa? --> orginal Chương 635 : Gây khó dễ --> orginal Chương 636 : Ta ý đã quyết --> orginal Chương 637 : Trước bụi chuyện cũ --> orginal Chương 638 : Gia từ cháu hiếu --> orginal Chương 639 : Muốn chứng cứ, ta cho ngươi --> orginal Chương 640 : Này nhưng chưa hẳn --> orginal Chương 641 : Rắc rối lớn --> orginal Chương 642 : Dã tâm bừng bừng --> orginal Chương 643 : Ân oán rõ ràng --> orginal Chương 644 : Tương suy nghĩ thành tật --> orginal Chương 645 : Vạn chuyện câu chuẩn bị --> orginal Chương 646 : Của ngươi phần thưởng --> orginal Chương 647 : Ngươi xứng để cho ta cùng ngươi đối nghịch? --> orginal Chương 648 : Quá mạnh mẽ --> orginal Chương 649 : Yển cờ hơi thở trống --> orginal Chương 650 : Ngươi có ý kiến? --> orginal Chương 651 : Theo phụng bồi --> orginal Chương 652 : Hàng mới phát bán --> orginal Chương 653 : Thủ đoạn thường ra --> orginal Chương 654 : Này đều là hiểu lầm --> orginal Chương 655 : Long hồn muốn người --> orginal Chương 656 : Không đơn giản a --> orginal Chương 657 : Không dài trí nhớ --> orginal Chương 658 : Đập đi --> orginal Chương 659 : Một cái không thả/không buông qua --> orginal Chương 660 : Mặt như tro tàn --> orginal Chương 661 : Uông gia, muốn mất --> orginal Chương 662 : Ngươi có cái bản lĩnh này? --> orginal Chương 663 : Chủ trì đại cục --> orginal Chương 664 : Vận tốc ánh sáng đổi mặt --> orginal Chương 665 : Huyên náo --> orginal Chương 666 : Long hồn cầu giúp --> orginal Chương 667 : Mời liền --> orginal Chương 668 : Lúc săn giết khắc --> orginal Chương 669 : Một chiêu chế địch --> orginal Chương 670 : Đường thấy bất bình --> orginal Chương 671 : Cướp sạch một không --> orginal Chương 672 : Chủ động xuất kích --> orginal Chương 673 : Vì cái gì, muốn chạy? --> orginal Chương 674 : Hai người liên thủ, song song thương nặng --> orginal Chương 675 : Con đường của các người, ta lấp kín --> orginal Chương 676 : Muốn chết, ta đồng ý sao --> orginal Chương 677 : Thú hung cấp sáu --> orginal Chương 678 : Lăn --> orginal Chương 679 : Cùng nhau cứu --> orginal Chương 680 : Đánh lên đến --> orginal Chương 681 : Ta phải bao che, ngươi khi như nào? --> orginal Chương 682 : Chém --> orginal Chương 683 : Lên cửa giết chó --> orginal Chương 684 : Không có đường có thể lui --> orginal Chương 685 : Lòng rét buốt --> orginal Chương 686 : Mềm khối xương --> orginal Chương 687 : Mặt, ngươi muốn lên? --> orginal Chương 688 : Chấn ở --> orginal Chương 689 : Tự làm tự chịu --> orginal Chương 690 : Hồng nhan họa thủy a --> orginal Chương 691 : Đoạn trưởng lão, đi ra chịu đánh --> orginal Chương 692 : Sỉ nhục tính cực mạnh --> orginal Chương 693 : Ta nhúc nhích định ngươi --> orginal Chương 694 : Thủ tịch trưởng lão --> orginal Chương 695 : Vừa lòng cái rắm --> orginal Chương 696 : Thế ở tất được --> orginal Chương 697 : Giết --> orginal Chương 698 : Đòi nợ --> orginal Chương 699 : Tay không nhận nhận trắng --> orginal Chương 700 : Chờ chính là ngươi --> orginal Chương 701 : Đủ không đủ tư cách? --> orginal Chương 702 : Không sợ --> orginal Chương 703 : Ai dám nhúc nhích ngươi, ta nhúc nhích bọn họ --> orginal Chương 704 : Không say không về --> orginal Chương 705 : Đánh tốt --> orginal Chương 706 : Vậy liền không để cho --> orginal Chương 707 : Gây rối --> orginal Chương 708 : Ta xem ai dám --> orginal Chương 709 : Nói xong liền lăn --> orginal Chương 710 : Bùi gia xảy ra chuyện --> orginal Chương 711 : Đuổi ra Bùi gia --> orginal Chương 712 : Đánh cuộc --> orginal Chương 713 : Cười đến cuối cùng --> orginal Chương 714 : Hữu tình có nghĩa --> orginal Chương 715 : Ngươi thật là lão hồ li --> orginal Chương 716 : Hạ lão thiết tiệc --> orginal Chương 717 : Ta để cho ngươi đi? --> orginal Chương 718 : Một đao --> orginal Chương 719 : Cười bên trong giấu đao --> orginal Chương 720 : Ai cùng ngươi là người một nhà? --> orginal Chương 721 : Có kịch hay nhìn? --> orginal Chương 722 : Y lòng cũng được đi --> orginal Chương 723 : Ta nhưng hô --> orginal Chương 724 : Ngươi tính cái thứ gì --> orginal Chương 725 : Dạy tôn ti trên dưới ngươi --> orginal Chương 726 : Không dung thắc mắc --> orginal Chương 727 : Ngươi muốn tạo phản? --> orginal Chương 728 : Lời thừa ngươi quá nhiều --> orginal Chương 729 : Giết hắn --> orginal Chương 730 : Lên giết đường --> orginal Chương 731 : Xuất sư chưa tiệp --> orginal Chương 732 : Phá --> orginal Chương 733 : Nhất định điên rồi --> orginal Chương 734 : Cao su --> orginal Chương 735 : Mắt thấy không nhất định vì thực --> orginal Chương 736 : Thanh lý môn hộ --> orginal Chương 737 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 738 : Ngươi có thể xanh lá hắn --> orginal Chương 739 : Còn nói không phải lấy oán báo ân --> orginal Chương 740 : Tra hỏi --> orginal Chương 741 : Có thể coi thành là uy hiếp --> orginal Chương 742 : Y quán xảy ra chuyện --> orginal Chương 743 : Rắc rối nhận chủng mà tới --> orginal Chương 744 : Ngươi chỉ là một cái chó --> orginal Chương 745 : Lá lăng khiêu khích --> orginal Chương 746 : Thê thảm --> orginal Chương 747 : Cục diện Diệp gia --> orginal Chương 748 : Bắc Hải tương trợ --> orginal Chương 749 : Không tình mời --> orginal Chương 750 : Những thứ này, đủ không đủ --> orginal Chương 751 : Ta nhưng không dồn ngươi --> orginal Chương 752 : Ngươi nghĩ mệt chết ta sao --> orginal Chương 753 : Ngươi có thể đi chết --> orginal Chương 754 : Khó khăn nhất tiêu chịu mỹ nhân ân --> orginal Chương 755 : Luyện ngục nhân gian --> orginal Chương 756 : Đại chiến lên --> orginal Chương 757 : Này gọi Linh Trận --> orginal Chương 758 : Giết sợ --> orginal Chương 759 : Đưa hàng sách, dọc Bạch Kỳ --> orginal Chương 760 : Chiến một trận phong vương --> orginal Chương 761 : Ngày minh cục diện --> orginal Chương 762 : Muốn thêm tội --> orginal Chương 763 : Khí hộc máu --> orginal Chương 764 : Cường thế, ngược lại đem một quân --> orginal Chương 765 : Vứt xe bảo vệ đẹp trai --> orginal Chương 766 : Nữ lớn không giữ được --> orginal Chương 767 : Độc đoán độc tài --> orginal Chương 768 : Này nơi nào là tiệc mừng công --> orginal Chương 769 : Chim hạc Lam Thiên bán ta --> orginal Chương 770 : Công báo tư thù --> orginal Chương 771 : Được rồi tiện nghi còn bán ngoan --> orginal Chương 772 : Vậy liền đi đoạt --> orginal Chương 773 : Ra việc lớn --> orginal Chương 774 : Ngoan ngoãn chờ --> orginal Chương 775 : Tâm phục khẩu phục --> orginal Chương 776 : Ổn ở cục diện --> orginal Chương 777 : Mổ ngữ sớm xảy ra chuyện --> orginal Chương 778 : Đáng tiếc, ngươi đụng/chạm lên ta --> orginal Chương 779 : Cho ngươi dài cái trí nhớ --> orginal Chương 780 : Ai làm? --> orginal Chương 781 : Tốt nhất đừng động hắn --> orginal Chương 782 : Không phải không báo đợi chưa tới --> orginal Chương 783 : Như kỳ mà tới --> orginal Chương 784 : Tề tụ một đường --> orginal Chương 785 : Ngày minh minh chủ đến --> orginal Chương 786 : Công tử vô song --> orginal Chương 787 : Ta, chính là quy củ --> orginal Chương 788 : Sát tâm đã định --> orginal Chương 789 : Thần tiên đánh lộn --> orginal Chương 790 : Đường máu --> orginal Chương 791 : Chiến ý ngập trời --> orginal Chương 792 : Lại tới --> orginal Chương 793 : Diệp gia ta, chính là lẽ trời --> orginal Chương 794 : Phán xét --> orginal Chương 795 : Mãn mâm đều thua --> orginal Chương 796 : Cuối cùng kết thúc --> orginal Chương 797 : Ngươi là ai --> orginal Chương 798 : Bọn họ không đủ tư cách --> orginal Chương 799 : Nghi mây trùng trùng --> orginal Chương 800 : Nhận tổ quy tông --> orginal Chương 801 : Đánh liền đánh --> orginal Chương 802 : Diệp gia yên ổn, cửa ải ta rắm chuyện --> orginal Chương 803 : Ngươi muốn doạ chết bọn họ? --> orginal Chương 804 : Cắt thịt cầu sinh --> orginal Chương 805 : Phiên thiên phúc địa --> orginal Chương 806 : Bí ẩn Diệp gia --> orginal Chương 807 : Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi --> orginal Chương 808 : Nơi chốn --> orginal Chương 809 : Lần tới chú ý --> orginal Chương 810 : Giải gia, thiếu nàng một cái xin lỗi --> orginal Chương 811 : Ngươi thật ác --> orginal Chương 812 : Lại một cái lão yêu quái --> orginal Chương 813 : Bù đắp như nào? --> orginal Chương 814 : Cái vị trí này, ta ngồi --> orginal Chương 815 : Vinh diệu to bằng trời --> orginal Chương 816 : Còn là thôi --> orginal Chương 817 : Ngươi còn là chờ chết đi --> orginal Chương 818 : Không giữ lại chỗ trống --> orginal Chương 819 : Giải thích cái gì? --> orginal Chương 820 : Không sợ chúng ta đánh lên? --> orginal Chương 821 : Mệt mỏi không chết ngươi --> orginal Chương 822 : Ta nói được làm được --> orginal Chương 823 : Các người vội các người --> orginal Chương 824 : Sở dĩ/cho nên, ngươi có thể chết --> orginal Chương 825 : Tiền bối trước mời --> orginal Chương 826 : Hết sức bảo vệ tiền bối chu toàn --> orginal Chương 827 : Trở mặt so với lật sách còn nhanh --> orginal Chương 828 : Lấy chết tương dồn --> orginal Chương 829 : Điểm mấu chốt cuối cùng --> orginal Chương 830 : Ngươi điên lên giống như cái chó --> orginal Chương 831 : 铩 cánh mà về --> orginal Chương 832 : Nữ nhân này, giở trò lưu manh? --> orginal Chương 833 : Địch đánh úp --> orginal Chương 834 : Vậy liền, khai chiến đi --> orginal Chương 835 : Tâm mạch đã đứt, thần tiên khó cứu --> orginal Chương 836 : Tiết tiết bại lui --> orginal Chương 837 : Cái lý do này, nhưng còn vừa lòng? --> orginal Chương 838 : Sắp chết giãy giụa --> orginal Chương 839 : Một bại đồ --> orginal Chương 840 : Quỳ xuống đất cầu tình --> orginal Chương 841 : Âm kém dương sai/lầm/nhầm lẫn --> orginal Chương 842 : Canh giữ ngó tương trợ --> orginal Chương 843 : Ta đang chờ ngươi --> orginal Chương 844 : Tô khẽ nói quyết định --> orginal Chương 845 : Cần ta đằng chút thời gian? --> orginal Chương 846 : Ba khiến cùng ra, gió mây biến sắc --> orginal Chương 847 : Đây là một kẻ điên --> orginal Chương 848 : Đau không muốn sống --> orginal Chương 849 : Đều đáng chết --> orginal Chương 850 : Bị ngươi đoán đến --> orginal Chương 851 : Kéo dài thời gian --> orginal Chương 852 : Giết --> orginal Chương 853 : Tháng suy nghĩ nghiên thân thế --> orginal Chương 854 : So đo kỳ quái --> orginal Chương 855 : Âm dương quái khí --> orginal Chương 856 : Cầm hắn mài dao --> orginal Chương 857 : Đuổi tận giết tuyệt --> orginal Chương 858 : Đưa ngươi lên đường --> orginal Chương 859 : Lúc này mới đúng thôi --> orginal Chương 860 : Thực lực vi tôn --> orginal Chương 861 : Thì ra là như vậy --> orginal Chương 862 : Tấc Bộ Bất Ly --> orginal Chương 863 : Vạn chuyện câu chuẩn bị --> orginal Chương 864 : Xuất phát --> orginal Chương 865 : Giết chó mà thôi --> orginal Chương 866 : Kinh biến --> orginal Chương 867 : Giết đỏ mắt --> orginal Chương 868 : Đừng đụng/chạm hắn --> orginal Chương 869 : Răn đe --> orginal Chương 870 : Mang ngươi về nhà --> orginal Chương 871 : Miêu Cương cốc, nên diệt --> orginal Chương 872 : Đòi cái công đạo --> orginal Chương 873 : Hướng hắn tới? --> orginal Chương 874 : Miêu Cương cốc, muốn tuyệt --> orginal Chương 875 : Kết thúc --> orginal Chương 876 : Trị thương --> orginal Chương 877 : Tình nặng như núi --> orginal Chương 878 : Cục diện --> orginal Chương 879 : Sắp xếp --> orginal Chương 880 : Lồng ngực không một --> orginal Chương 881 : Mặc nặng mà nói xa --> orginal Chương 882 : Đồ vật trọng yếu nhất --> orginal Chương 883 : Tình những gì lên, một đi về phía mà sâu --> orginal Chương 884 : Thực lực tinh tiến --> orginal Chương 885 : Xuất phát Đông Nam --> orginal Chương 886 : Ta có thể cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi --> orginal Chương 887 : Võ tông ngươi, nói không tính --> orginal Chương 888 : Ta lồng --> orginal Chương 889 : Vẫn là không gánh vác một kích --> orginal Chương 890 : Giết lòng --> orginal Chương 891 : Nhổ cỏ tận gốc --> orginal Chương 892 : Diệt môn --> orginal Chương 893 : Tìm lên cửa đi --> orginal Chương 894 : Ba cái điều kiện --> orginal Chương 895 : Đã thành định cục --> orginal Chương 896 : Giết gà doạ khỉ --> orginal Chương 897 : Di tích --> orginal Chương 898 : Khiêu khích --> orginal Chương 899 : Bảo bối? Cầm tới đi ngươi --> orginal Chương 900 : Thăng Long Vực --> orginal Chương 901 : Mở ra --> orginal Chương 902 : Chạy uổng một chuyến? --> orginal Chương 903 : Quá phá sản --> orginal Chương 904 : Nửa đường đoạn hồ? --> orginal Chương 905 : Trộm gà không thành thực nắm gạo --> orginal Chương 906 : Trận điện bảo tàng --> orginal Chương 907 : Chưa xong không có rồi --> orginal Chương 908 : Ngôn xuất pháp tùy --> orginal Chương 909 : Gánh vác lên cờ lớn --> orginal Chương 910 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 911 : Phủ tử vân --> orginal Chương 912 : Tranh đoạt --> orginal Chương 913 : Cửa ải ta rắm chuyện --> orginal Chương 914 : Ngược lại đoạt --> orginal Chương 915 : Một khoản thủ tiêu? --> orginal Chương 916 : Ngược lại qua đây --> orginal Chương 917 : Địch nhân của địch nhân là bạn bè --> orginal Chương 918 : Hẳn tin tưởng hắn --> orginal Chương 919 : Chinh phục --> orginal Chương 920 : Thực lực bạo trướng --> orginal Chương 921 : Minh đoạt --> orginal Chương 922 : Nhận chủ --> orginal Chương 923 : Chỉ thừa tây nam --> orginal Chương 924 : ói mửa --> orginal Chương 925 : Quá bá đạo --> orginal Chương 926 : Tới tấp lên cửa --> orginal Chương 927 : Dồn ngươi lại như nào --> orginal Chương 927 : Càn khôn đã định --> orginal Chương 928 : Hắn không phải nhận mạng người --> orginal
Mục lục cập nhật ngày