Dị Thế Tà Phượng : Chí Tôn Độc Phi

Băng Tâm Lệ
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Dị Thế Tà Phượng: Chí Tôn Độc Phi là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Băng Tâm Lệ sáng tác loại tác phẩm, Dị Thế Tà Phượng: Chí Tôn Độc Phi nói lại: Đông Hoàng nước nhị tiểu thư Mạc Hầu phủ một trong bốn đại thế gia, vốn là thân phận cao quý, lại bởi vì sự cố ý dung túng của mẹ ruột, dồn khiến cho không có mới không có đức, tính cách huênh hoang ngang ngược ngổ ngáo vô lý, là người người e ngại yếm nữ bao cỏ. Bởi vì si mê Tiêu vương phủ đời
异世邪凤:至尊毒妃是冰心泪创作的经典言情小说类作品,异世邪凤:至尊毒妃讲述了:东皇国四大世家之一的莫侯府二小姐,本是身份高贵,却因为嫡母的刻意纵容,致使其无才无德,#性格#嚣张跋扈刁蛮无理,是人人惧之厌之的草包女。因为痴迷萧王府世

Chương 1 : Thiên Độc Tông, Thiên Độc Nữ (1) --> orginal Chương 2 : Thiên Độc Tông, Thiên Độc Nữ (2) --> orginal Chương 3 : Thiên Độc Tông, Thiên Độc Nữ (3) --> orginal Chương 4 : Năm năm trải qua cùng trưởng thành (1) --> orginal Chương 5 : Năm năm trải qua cùng trưởng thành (2) --> orginal Chương 6 : Năm năm trải qua cùng trưởng thành (3) --> orginal Chương 7 : Năm năm trải qua cùng trưởng thành (4) --> orginal Chương 8 : Lợn dại đùa mỹ nữ (1) --> orginal Chương 9 : Lợn dại đùa mỹ nữ (2) --> orginal Chương 10 : Lợn dại đùa mỹ nữ (3) --> orginal Chương 11 : Đây là lợi tức (1) --> orginal Chương 12 : Đây là lợi tức (2) --> orginal Chương 13 : Tự trách --> orginal Chương 14 : Nổi giận (1) --> orginal Chương 15 : Nổi giận (2) --> orginal Chương 16 : Thân trúng mỹ nam tử của tiên thiên thai độc (1) --> orginal Chương 17 : Thân trúng mỹ nam tử của tiên thiên thai độc (2) --> orginal Chương 18 : Thân trúng mỹ nam tử của tiên thiên thai độc (3) --> orginal Chương 19 : Thân trúng mỹ nam tử của tiên thiên thai độc (4) --> orginal Chương 20 : Thân trúng mỹ nam tử của tiên thiên thai độc (5) --> orginal Chương 21 : Lấy độc công độc (1) --> orginal Chương 22 : Lấy độc công độc (2) --> orginal Chương 23 : Mười vạn hai, mua đầu lưỡi em gái ngươi (1) --> orginal Chương 24 : Mười vạn hai, mua đầu lưỡi em gái ngươi (2) --> orginal Chương 25 : Nhà sách (1) --> orginal Chương 26 : Nhà sách (2) --> orginal Chương 27 : Nhà sách (3) --> orginal Chương 28 : Linh sơn quỷ dị (1) --> orginal Chương 29 : Linh sơn quỷ dị (2) --> orginal Chương 30 : Nam nhân thần bí --> orginal Chương 31 : Ngoài ý muốn thu hoạch (1) --> orginal Chương 32 : Ngoài ý muốn thu hoạch (2) --> orginal Chương 33 : Ngoài ý muốn thu hoạch (3) --> orginal Chương 34 : Ngoài ý muốn thu hoạch (4) --> orginal Chương 35 : Ngoài ý muốn thu hoạch (5) --> orginal Chương 36 : Sơ ý (1) --> orginal Chương 37 : Sơ ý (2) --> orginal Chương 38 : Sơ ý (3) --> orginal Chương 39 : Sơ ý (4) --> orginal Chương 40 : Huỷ dung (1) --> orginal Chương 41 : Huỷ dung (2) --> orginal Chương 42 : Huỷ dung (3) --> orginal Chương 43 : Huỷ dung (4) --> orginal Chương 44 : Huỷ dung (5) --> orginal Chương 45 : Huỷ dung (6) --> orginal Chương 46 : Mổ tiên thiên thai độc (1) --> orginal Chương 47 : Mổ tiên thiên thai độc (2) --> orginal Chương 48 : Mổ tiên thiên thai độc (3) --> orginal Chương 49 : Mổ tiên thiên thai độc (4) --> orginal Chương 50 : Mổ tiên thiên thai độc (5) --> orginal Chương 51 : Mổ tiên thiên thai độc (6) --> orginal Chương 52 : Mổ tiên thiên thai độc (7) --> orginal Chương 53 : Đột phát dị trạng (1) --> orginal Chương 54 : Đột phát dị trạng (2) --> orginal Chương 55 : Đột phát dị trạng (3) --> orginal Chương 56 : Đột phát dị trạng (4) --> orginal Chương 57 : Đột phát dị trạng (5) --> orginal Chương 58 : Hai không tương thiếu (1) --> orginal Chương 59 : Hai không tương thiếu (2) --> orginal Chương 60 : Khởi hành (1) --> orginal Chương 61 : Khởi hành (2) --> orginal Chương 62 : Tính kế (1) --> orginal Chương 63 : Tính kế (2) --> orginal Chương 64 : Tính kế (3) --> orginal Chương 65 : Ghen tị (1) --> orginal Chương 66 : Ghen tị (2) --> orginal Chương 67 : Tiêu Hàn Dật (1) --> orginal Chương 68 : Tiêu Hàn Dật (2) --> orginal Chương 69 : Ngăn trở (1) --> orginal Chương 70 : Ngăn trở (2) --> orginal Chương 71 : Mạc Quỳnh Vân (1) --> orginal Chương 72 : Mạc Quỳnh Vân (2) --> orginal Chương 73 : Thứ 73 một bàn tay (1) --> orginal Chương 74 : Một bàn tay (2) --> orginal Chương 75 : Cha yêu (1) --> orginal Chương 76 : Cha yêu (2) --> orginal Chương 77 : Mùi vị của nhà (1) --> orginal Chương 78 : Mùi vị của nhà (2) --> orginal Chương 79 : Hợp tác? (1) --> orginal Chương 80 : Hợp tác? (2) --> orginal Chương 81 : Hợp tác? (3) --> orginal Chương 82 : Không cảm thấy như thế nào (1) --> orginal Chương 83 : Không cảm thấy như thế nào (2) --> orginal Chương 84 : Không cảm thấy như thế nào (3) --> orginal Chương 85 : Úy Trì Duyên --> orginal Chương 86 : Búp bê thân? (1) --> orginal Chương 87 : Búp bê thân? (2) --> orginal Chương 88 : Có tin đồn --> orginal Chương 89 : Đố kị (1) --> orginal Chương 90 : Đố kị (2) --> orginal Chương 91 : Tình cảm là bồi dưỡng đi ra --> orginal Chương 92 : Hận --> orginal Chương 93 : Mượn đao giết người (1) --> orginal Chương 94 : Mượn đao giết người (2) --> orginal Chương 95 : Chia đầu làm việc (1) --> orginal Chương 96 : Chia đầu làm việc (2) --> orginal Chương 97 : Lăng Thủy Yên --> orginal Chương 98 : Kẻ cản ta chết (1) --> orginal Chương 99 : Kẻ cản ta chết (2) --> orginal Chương 100 : Kẻ cản ta chết (3) --> orginal Chương 101 : Tần Giai Nhi (1) --> orginal Chương 102 : Tần Giai Nhi (2) --> orginal Chương 103 : Nam Cung Triết --> orginal Chương 104 : Bạch Linh Châu ngàn năm (1) --> orginal Chương 105 : Bạch Linh Châu ngàn năm (2) --> orginal Chương 106 : Nghi ngờ (1) --> orginal Chương 107 : Nghi ngờ (2) --> orginal Chương 108 : Nghi ngờ (3) --> orginal Chương 109 : Đoạn Phục Linh (1) --> orginal Chương 110 : Đoạn Phục Linh (2) --> orginal Chương 111 : Trăm hoa tiệc hàm nghĩa chân chính (1) --> orginal Chương 112 : Thứ 113 trăm hoa tiệc hàm nghĩa chân chính (2) --> orginal Chương 113 : Muốn đeo thư tình (1) --> orginal Chương 114 : Muốn đeo thư tình (2) --> orginal Chương 115 : Mạc Thanh Vũ --> orginal Chương 116 : Mang ngươi ra phủ chơi --> orginal Chương 117 : Mua áo sóng gió (1) --> orginal Chương 118 : Mua áo sóng gió (2) --> orginal Chương 119 : Bới móc đến (1) --> orginal Chương 120 : Bới móc đến (1) --> orginal Chương 121 : Hố chết nàng! (1) --> orginal Chương 122 : Hố chết nàng! (2) --> orginal Chương 123 : Không thể so sánh (1) --> orginal Chương 124 : Không thể so sánh (2) --> orginal Chương 125 : 126 chương hợp tác (1) --> orginal Chương 126 : Hợp tác (2) --> orginal Chương 127 : Hợp tác (3) --> orginal Chương 128 : Hợp tác (4) --> orginal Chương 129 : Hợp tác (5) --> orginal Chương 130 : “<em><em>Thường ngày tình phần</em></em>” Hiểu lầm (1) --> orginal Chương 131 : “<em><em>Thường ngày tình phần</em></em>” Hiểu lầm (2) --> orginal Chương 132 : Mỹ nam kế --> orginal Chương 133 : Nuôi dạy ma ma (1) --> orginal Chương 134 : Nuôi dạy ma ma (2) --> orginal Chương 135 : Không chuẩn nói như vậy hai chị gái --> orginal Chương 136 : Đem Bạch Linh Châu ngàn năm đoạt --> orginal Chương 137 : Sự không thèm để ý tới của Úy Trì Duyên --> orginal Chương 138 : Mạc Thiếu Lỗi tam đệ --> orginal Chương 139 : Trăm hoa tiệc bắt đầu (1) --> orginal Chương 140 : Trăm hoa tiệc bắt đầu (2) --> orginal Chương 141 : Trăm hoa tiệc bắt đầu (3) --> orginal Chương 142 : Ngoài ý muốn (1) --> orginal Chương 143 : Ngoài ý muốn (2) --> orginal Chương 144 : Tâm ý của Mạc Thanh Vũ --> orginal Chương 145 : Bị coi như hạ nhân --> orginal Chương 146 : Thứ 147 Đoạn Phục Linh hận --> orginal Chương 147 : Phong Huyền Ảnh có nguy hiểm? (1) --> orginal Chương 148 : Phong Huyền Ảnh có nguy hiểm? (2) --> orginal Chương 149 : Chúng tú đủ đường --> orginal Chương 150 : Muốn che di chương --> orginal Chương 151 : Mỹ nam hoàng thất --> orginal Chương 152 : Tao túi Úy Trì Duyên --> orginal Chương 153 : Dục cầm cố túng? --> orginal Chương 154 : Hận ý thêm sâu (1) --> orginal Chương 155 : Hận ý thêm sâu (2) --> orginal Chương 156 : Các lòng quỷ kế --> orginal Chương 157 : Nữ nhân vô tình --> orginal Chương 158 : Thế ở tất được --> orginal Chương 159 : Mỗi người có tâm tư --> orginal Chương 160 : Các lộ vẻ thần thông (1) --> orginal Chương 161 : Các lộ vẻ thần thông (2) --> orginal Chương 162 : Khoan thai tới muộn (1) --> orginal Chương 163 : Khoan thai tới muộn (2) --> orginal Chương 164 : Khoan thai tới muộn (3) --> orginal Chương 165 : Gây khó khăn (1) --> orginal Chương 166 : Gây khó khăn (2) --> orginal Chương 167 : Gây khó khăn (3) --> orginal Chương 168 : Ánh sáng nứt thả, phong hoa tuyệt đại (1) --> orginal Chương 169 : Ánh sáng nứt thả, phong hoa tuyệt đại (2) --> orginal Chương 170 : Ánh sáng nứt thả, phong hoa tuyệt đại (3) --> orginal Chương 171 : Ánh sáng nứt thả, phong hoa tuyệt đại (4) --> orginal Chương 172 : Ngàn năm máu như ý (1) --> orginal Chương 173 : Ngàn năm máu như ý (2) --> orginal Chương 174 : Ngàn năm máu như ý (2) --> orginal Chương 175 : Ngàn năm máu như ý (3) --> orginal Chương 176 : Ngàn năm máu như ý (4) --> orginal Chương 177 : Sẽ quyến rũ người là bản lĩnh của nàng --> orginal Chương 178 : Nam Cung Diệu, diệu đại ca (1) --> orginal Chương 179 : Nam Cung Diệu, diệu đại ca (2) --> orginal Chương 180 : Ngươi chọc dưới hoa đào nợ ngươi giải quyết --> orginal Chương 181 : Sự si tình của Đoạn Hữu Đào (1) --> orginal Chương 182 : Sự si tình của Đoạn Hữu Đào (2) --> orginal Chương 183 : Cưới Mạc Quỳnh Nhan khi chị dâu ta (1) --> orginal Chương 184 : Cưới Mạc Quỳnh Nhan khi chị dâu ta (2) --> orginal Chương 185 : Khinh bỉ, rớt vào yêu sông nữ nhân --> orginal Chương 186 : Cùng sự gặp nhau của Nam Cung Diệu (1) --> orginal Chương 187 : Không muốn làm trong lồng tơ vàng chim --> orginal Chương 188 : Thái Hậu ôm bệnh --> orginal Chương 189 : Lăng Thịnh hồi kinh (1) --> orginal Chương 190 : Lăng Thịnh hồi kinh (2) --> orginal Chương 191 : Ra phủ học nghệ Mạc Quỳnh Vũ (1) --> orginal Chương 192 : Ra phủ học nghệ Mạc Quỳnh Vũ (2) --> orginal Chương 193 : Hoàng tử phía sau màn đáng sợ --> orginal Chương 194 : Từ chối --> orginal Chương 195 : Bích Y chọn lọc cùng sự kiên trì của Mạc Thiếu Lỗi --> orginal Chương 196 : Vết thương trên người, trong lòng hận (1) --> orginal Chương 197 : Vết thương trên người, trong lòng hận (2) --> orginal Chương 198 : Đối thoại kỳ quái (1) --> orginal Chương 199 : Đối thoại kỳ quái (2) --> orginal Chương 200 : Ta chỉ nguyện gả cho hắn --> orginal Chương 201 : Mười năm khổ chờ, so không được một tháng --> orginal Chương 202 : Biết rõ không thể làm mà làm --> orginal Chương 203 : Run sợ, phản bội đáng sợ (1) --> orginal Chương 204 : Run sợ, phản bội đáng sợ (2) --> orginal Chương 205 : Run sợ, phản bội đáng sợ (3) --> orginal Chương 206 : Sau lưng đáng sợ “<em><em>Chủ tử</em></em>” (1) --> orginal Chương 207 : Sau lưng đáng sợ “<em><em>Chủ tử</em></em>” (2) --> orginal Chương 208 : Sau lưng đáng sợ “<em><em>Chủ tử</em></em>” (2) --> orginal Chương 209 : Mới gặp Lăng Ý Tuyết (1) --> orginal Chương 210 : Mới gặp Lăng Ý Tuyết (2) --> orginal Chương 211 : Nhỏ làm --> orginal Chương 212 : Trúng độc --> orginal Chương 213 : Ngổ ngáo công chúa (1) --> orginal Chương 214 : Ngổ ngáo công chúa (2) --> orginal Chương 215 : Đá đến thiết bản, mắng chết nàng (1) --> orginal Chương 216 : Đá đến thiết bản, mắng chết nàng (2) --> orginal Chương 217 : Tiếp cận sắp chết Thái Hậu (1) --> orginal Chương 218 : Tiếp cận sắp chết Thái Hậu (2) --> orginal Chương 219 : Trong cổ (1) --> orginal Chương 220 : Trong cổ (2) --> orginal Chương 221 : Trong cổ (3) --> orginal Chương 222 : Chỉ thừa sinh mệnh năm năm (1) --> orginal Chương 223 : Chỉ thừa sinh mệnh năm năm (2) --> orginal Chương 224 : Vô sỉ lão màu hoàng đế (1) --> orginal Chương 225 : Vô sỉ lão màu hoàng đế (2) --> orginal Chương 226 : Vô sỉ lão màu hoàng đế (3) --> orginal Chương 227 : Nhu Phi có mời, rắc rối đến? (1) --> orginal Chương 228 : Nhu Phi có mời, rắc rối đến? (2) --> orginal Chương 229 : Nhu Phi kỳ quái, cảm giác kỳ quái (1) --> orginal Chương 230 : Nhu Phi kỳ quái, cảm giác kỳ quái (2) --> orginal Chương 231 : Nhu Phi kỳ quái, cảm giác kỳ quái (3) --> orginal Chương 232 : Tứ công chúa nam cung 颍 gây khó khăn --> orginal Chương 233 : Đắc tội ta, công chúa cũng được quỳ (1) --> orginal Chương 234 : Đắc tội ta, công chúa cũng được quỳ (2) --> orginal Chương 235 : Run sợ, Thiên Huyền các chủ tử chân chính (1) --> orginal Chương 236 : Run sợ, Thiên Huyền các chủ tử chân chính (2) --> orginal Chương 237 : Lăng Tiêu cung, Mạc Quỳnh Vũ (1) --> orginal Chương 238 : Lăng Tiêu cung, Mạc Quỳnh Vũ (2) --> orginal Chương 239 : Lăng Tiêu cung, Mạc Quỳnh Vũ (3) --> orginal Chương 240 : Nguy cơ, tình địch đông đảo! --> orginal Chương 241 : Mạc Thiệu Hoa đại ca (1) --> orginal Chương 242 : Mạc Thiệu Hoa đại ca (2) --> orginal Chương 243 : Thịnh nộ, Mạc Thiệu Hoa khốn nạn (1) --> orginal Chương 244 : Thịnh nộ, Mạc Thiệu Hoa khốn nạn (2) --> orginal Chương 245 : Thịnh nộ, Mạc Thiệu Hoa khốn nạn (3) --> orginal Chương 246 : Nhị ca khốn nạn --> orginal Chương 247 : Đừng chọc Mạc Quỳnh Nhan (1) --> orginal Chương 248 : Đừng chọc Mạc Quỳnh Nhan (2) --> orginal Chương 249 : Đừng chọc Mạc Quỳnh Nhan (3) --> orginal Chương 250 : Tìm chết ngu xuẩn (1) --> orginal Chương 251 : Tìm chết ngu xuẩn (2) --> orginal Chương 252 : Biết ân Mạc Thanh Vũ --> orginal Chương 253 : Tiêu quý phi (1) --> orginal Chương 254 : Tiêu quý phi (2) --> orginal Chương 255 : Đối với Lăng Ý Tuyết thù địch khó hiểu (1) --> orginal Chương 256 : Đối với Lăng Ý Tuyết thù địch khó hiểu (2) --> orginal Chương 257 : Hoàng thượng đến tìm chuyện --> orginal Chương 258 : Nhu Phi giải cứu (1) --> orginal Chương 259 : Nhu Phi giải cứu (2) --> orginal Chương 260 : Nhu Phi giải cứu (3) --> orginal Chương 261 : Nhu Phi được chiều chuộng/cưng chiều nguyên nhân (1) --> orginal Chương 262 : Nhu Phi được chiều chuộng/cưng chiều nguyên nhân (2) --> orginal Chương 263 : Mạc Thiếu Lỗi đáp trả, lên Bích Y khi đó --> orginal Chương 264 : Mạc Thiếu Lỗi đáp trả, lên Bích Y khi đó (2) --> orginal Chương 265 : Mạc Thiếu Lỗi đáp trả, lên Bích Y khi đó (3) --> orginal Chương 266 : Tâm tư khó hiểu (1) --> orginal Chương 267 : Tâm tư khó hiểu (2) --> orginal Chương 268 : Tâm tư khó hiểu (3) --> orginal Chương 269 : Quỷ kế Huyết Sát --> orginal Chương 270 : Quan hệ hỗn loạn (1) --> orginal Chương 271 : Quan hệ hỗn loạn (2) --> orginal Chương 272 : Khuất phục sỉ nhục (1) --> orginal Chương 273 : Khuất phục sỉ nhục (2) --> orginal Chương 274 : Hung hăng răn dạy --> orginal Chương 275 : Dự bị cách kinh (1) --> orginal Chương 276 : Dự bị cách kinh (2) --> orginal Chương 277 : Lơ lửng (1) --> orginal Chương 278 : Lơ lửng (2) --> orginal Chương 279 : Chỉ cần lòng ác (1) --> orginal Chương 280 : Chỉ cần lòng ác (2) --> orginal Chương 281 : Dẫn lên sóng gió (1) --> orginal Chương 282 : Dẫn lên sóng gió (2) --> orginal Chương 283 : Dẫn lên sóng gió (3) --> orginal Chương 284 : Nam tử thần bí tương trợ (1) --> orginal Chương 285 : Nam tử thần bí tương trợ (2) --> orginal Chương 286 : Nam tử thần bí tương trợ (3) --> orginal Chương 287 : Nam tử thần bí tương trợ (4) --> orginal Chương 288 : Hai chị em lần đầu tiên gặp mặt (1) --> orginal Chương 289 : Hai chị em lần đầu tiên gặp mặt (2) --> orginal Chương 290 : Hai chị em lần đầu tiên gặp mặt (3) --> orginal Chương 291 : Hai chị em lần đầu tiên gặp mặt (4) --> orginal Chương 292 : Lời lao nam nhân (1) --> orginal Chương 293 : Lời lao nam nhân (2) --> orginal Chương 294 : Lời lao nam nhân (3) --> orginal Chương 295 : Lời lao nam nhân (4) --> orginal Chương 296 : Đuổi nữ thật khó (1) --> orginal Chương 297 : Đuổi nữ thật khó (2) --> orginal Chương 298 : Đuổi nữ thật khó (3) --> orginal Chương 299 : Nhạy bén trực giác (1) --> orginal Chương 300 : Nhạy bén trực giác (2) --> orginal Chương 301 : Hai cái cá lớn (1) --> orginal Chương 302 : Hai cái cá lớn (2) --> orginal Chương 303 : Hai cái cá lớn (3) --> orginal Chương 304 : Tách rời (1) --> orginal Chương 305 : Tách rời (2) --> orginal Chương 306 : Là mục đích nào (1) --> orginal Chương 307 : Là mục đích nào (2) --> orginal Chương 308 : Là mục đích nào (3) --> orginal Chương 309 : Bích Ngọc người yêu mến (1) --> orginal Chương 310 : Bích Ngọc người yêu mến (2) --> orginal Chương 311 : Quyết chiến sách (1) --> orginal Chương 312 : Quyết chiến sách (2) --> orginal Chương 313 : Sẽ chiến âm phong cốc (1) --> orginal Chương 314 : Sẽ chiến âm phong cốc (2) --> orginal Chương 315 : Ngày độc công vs thiên sát công (1) --> orginal Chương 316 : Ngày độc công vs thiên sát công (2) --> orginal Chương 317 : Ngày độc công vs thiên sát công (3) --> orginal Chương 318 : Phong Huyền Ảnh tái hiện (1) --> orginal Chương 319 : Phong Huyền Ảnh tái hiện (2) --> orginal Chương 320 : Phong Huyền Ảnh nổi giận (1) --> orginal Chương 321 : Phong Huyền Ảnh nổi giận (2) --> orginal Chương 322 : Phong Huyền Ảnh nổi giận (3) --> orginal Chương 323 : Giận hôn (1) --> orginal Chương 324 : Giận hôn (2) --> orginal Chương 325 : Giận hôn (3) --> orginal Chương 326 : Con ngươi lau điểm sáng (1) --> orginal Chương 327 : Con ngươi lau điểm sáng (2) --> orginal Chương 328 : Con ngươi lau điểm sáng (3) --> orginal Chương 329 : Ngày độc chuyện (1) --> orginal Chương 330 : Ngày độc chuyện (2) --> orginal Chương 331 : Ngày độc chuyện (3) --> orginal Chương 332 : Mạc Quỳnh Vũ hồi kinh (1) --> orginal Chương 333 : Mạc Quỳnh Vũ hồi kinh (2) --> orginal Chương 334 : Mạc Quỳnh Vũ hồi kinh (3) --> orginal Chương 335 : Mạc Quỳnh Vũ hồi kinh (4) --> orginal Chương 336 : Hồi kinh (1) --> orginal Chương 337 : Hồi kinh (2) --> orginal Chương 338 : Hồi kinh (3) --> orginal Chương 339 : Hồi kinh (4) --> orginal Chương 340 : Lực lượng của tình yêu (1) --> orginal Chương 341 : Lực lượng của tình yêu (2) --> orginal Chương 342 : Mới gặp Mạc Quỳnh Vũ (1) --> orginal Chương 343 : Thứ 344 mới gặp Mạc Quỳnh Vũ (2) --> orginal Chương 344 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (1) --> orginal Chương 345 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (2) --> orginal Chương 346 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (3) --> orginal Chương 347 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (4) --> orginal Chương 348 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (5) --> orginal Chương 349 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (6) --> orginal Chương 350 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (7) --> orginal Chương 351 : Dạo chơi hồ gặp tra nam (8) --> orginal Chương 352 : Dục Vương phải hồi kinh (1) --> orginal Chương 353 : Dục Vương phải hồi kinh (2) --> orginal Chương 354 : Dục Vương phải hồi kinh (3) --> orginal Chương 355 : Dục Vương phải hồi kinh (4) --> orginal Chương 356 : Dục Vương phải hồi kinh (5) --> orginal Chương 357 : Nam cung liệt ái ý nóng bỏng (1) --> orginal Chương 358 : Nam cung liệt ái ý nóng bỏng (2) --> orginal Chương 359 : Nam cung liệt ái ý nóng bỏng (4) --> orginal Chương 360 : Nam cung liệt ái ý nóng bỏng (4) --> orginal Chương 361 : Cho rằng con gái nuôi (1) --> orginal Chương 362 : Cho rằng con gái nuôi (2) --> orginal Chương 363 : Cho rằng con gái nuôi (3) --> orginal Chương 364 : Bàn về Bích Y vượt qua thấp EQ (1) --> orginal Chương 365 : Bàn về Bích Y vượt qua thấp EQ (2) --> orginal Chương 366 : Bàn về Bích Y vượt qua thấp EQ (3) --> orginal Chương 367 : Bàn về Bích Y vượt qua thấp EQ (4) --> orginal Chương 368 : Thích liền đi cáo trắng đi (1) --> orginal Chương 369 : Thích liền đi cáo trắng đi (2) --> orginal Chương 370 : Thích liền đi cáo trắng đi (3) --> orginal Chương 371 : Dục Vương hồi kinh (1) --> orginal Chương 372 : Dục Vương hồi kinh (2) --> orginal Chương 373 : Dục Vương hồi kinh (3) --> orginal Chương 374 : Dục Vương hồi kinh (4) --> orginal Chương 375 : Dục Vương hồi kinh (5) --> orginal Chương 376 : Tham gia cung tiệc (1) --> orginal Chương 377 : Tham gia cung tiệc (2) --> orginal Chương 378 : Tham gia cung tiệc (3) --> orginal Chương 379 : Tham gia cung tiệc (4) --> orginal Chương 380 : Trang hoàng ra chiếu (1) --> orginal Chương 381 : Trang hoàng ra chiếu (2) --> orginal Chương 382 : Trang hoàng ra chiếu (3) --> orginal Chương 383 : Trang hoàng ra chiếu (4) --> orginal Chương 384 : Lại hiện tao túi (1) --> orginal Chương 385 : Lại hiện tao túi (2) --> orginal Chương 386 : Lại hiện tao túi (3) --> orginal Chương 387 : Lại hiện tao túi (4) --> orginal Chương 388 : Nam Cung Nghị thái tử (1) --> orginal Chương 389 : Nam Cung Nghị thái tử (2) --> orginal Chương 390 : Nam Cung Nghị thái tử (3) --> orginal Chương 391 : Nam Cung Nghị thái tử (4) --> orginal Chương 392 : Kinh diễm đi ra (1) --> orginal Chương 393 : Kinh diễm đi ra (2) --> orginal Chương 394 : Kinh diễm đi ra (3) --> orginal Chương 395 : Kinh diễm đi ra (4) --> orginal Chương 396 : Nghĩ cưới vương phi (1) --> orginal Chương 397 : Nghĩ cưới vương phi (2) --> orginal Chương 398 : Dục Vương đi ra, kinh diễm! (1) --> orginal Chương 399 : Dục Vương đi ra, kinh diễm! (2) --> orginal Chương 400 : Dục Vương đi ra, kinh diễm! (3) --> orginal Chương 401 : To gan tỏ tình (1) --> orginal Chương 402 : To gan tỏ tình (2) --> orginal Chương 403 : To gan tỏ tình (3) --> orginal Chương 404 : To gan tỏ tình (4) --> orginal Chương 405 : Thị uy, gây khó khăn (1) --> orginal Chương 406 : Thị uy, gây khó khăn (2) --> orginal Chương 407 : Thị uy, gây khó khăn (3) --> orginal Chương 408 : Dám bắt nạt tiểu nha đầu, làm nhục! (1) --> orginal Chương 409 : Dám bắt nạt tiểu nha đầu, làm nhục (2) --> orginal Chương 410 : Tâm tư của Dục Vương (1) --> orginal Chương 411 : Tâm tư của Dục Vương (2) --> orginal Chương 412 : Lòng thình thịch nhúc nhích (1) --> orginal Chương 413 : Lòng thình thịch nhúc nhích (2) --> orginal Chương 414 : Lòng thình thịch nhúc nhích (3) --> orginal Chương 415 : Một câu kinh thiên (1) --> orginal Chương 416 : Một câu kinh thiên (2) --> orginal Chương 417 : Một câu kinh thiên (3) --> orginal Chương 418 : Khéo gặp Lăng Thịnh (1) --> orginal Chương 419 : Khéo gặp Lăng Thịnh (2) --> orginal Chương 420 : Khéo gặp Lăng Thịnh (3) --> orginal Chương 421 : Bị biết? (1) --> orginal Chương 422 : Bị biết? (2) --> orginal Chương 423 : Bị biết? (3) --> orginal Chương 424 : Tâm bát quái (1) --> orginal Chương 425 : Tâm bát quái (2) --> orginal Chương 426 : Có thái tử gia lịch sự (1) --> orginal Chương 427 : Có thái tử gia lịch sự (2) --> orginal Chương 428 : Vô lý lấy nháo (1) --> orginal Chương 429 : Vô lý lấy nháo (2) --> orginal Chương 430 : Vai vế lớn (1) --> orginal Chương 431 : Vai vế lớn (2) --> orginal Chương 432 : Tình địch rắc rối (1) --> orginal Chương 433 : Tình địch rắc rối (2) --> orginal Chương 434 : Chế giễu (1) --> orginal Chương 435 : Chế giễu (2) --> orginal Chương 436 : Nam Cung Dục cường thế (1) --> orginal Chương 437 : Nam Cung Dục cường thế (2) --> orginal Chương 438 : Dụng tâm hiểm ác an ủi (1) --> orginal Chương 439 : Dụng tâm hiểm ác an ủi (2) --> orginal Chương 440 : Dụng tâm hiểm ác an ủi (3) --> orginal Chương 441 : Tâm tư của Tiêu vương gia (1) --> orginal Chương 442 : Tâm tư của Tiêu vương gia (2) --> orginal Chương 443 : Tâm tư của Tiêu vương gia (3) --> orginal Chương 444 : Đêm nói (1) --> orginal Chương 445 : Đêm nói (2) --> orginal Chương 446 : Đêm nói (3) --> orginal Chương 447 : Đêm nói (4) --> orginal Chương 448 : Làm/giở trò không rõ ràng lòng (1) --> orginal Chương 449 : Làm/giở trò không rõ ràng lòng (2) --> orginal Chương 450 : Làm/giở trò không rõ ràng lòng (3) --> orginal Chương 451 : Làm/giở trò không rõ ràng lòng (4) --> orginal Chương 452 : Dục Vương tới phủ (1) --> orginal Chương 453 : Dục Vương tới phủ (2) --> orginal Chương 454 : Dục Vương tới phủ (3) --> orginal Chương 455 : Dục Vương tới phủ (4) --> orginal Chương 456 : Dạo chơi (1) --> orginal Chương 457 : Dạo chơi (2) --> orginal Chương 458 : Làm phản (1) --> orginal Chương 459 : Làm phản (2) --> orginal Chương 460 : Làm phản (3) --> orginal Chương 461 : Làm phản (4) --> orginal Chương 462 : Đổ thạch sóng gió (1) --> orginal Chương 463 : Đổ thạch sóng gió (2) --> orginal Chương 464 : Đổ thạch sóng gió (3) --> orginal Chương 465 : Đổ thạch sóng gió (4) --> orginal Chương 466 : Đổ thạch sóng gió (5) --> orginal Chương 467 : Đổ thạch sóng gió (6) --> orginal Chương 468 : Dám đánh cuộc sao? (1) --> orginal Chương 469 : Dám đánh cuộc sao? (2) --> orginal Chương 470 : Dám đánh cuộc sao? (3) --> orginal Chương 471 : Dám đánh cuộc sao? (4) --> orginal Chương 472 : Tiếp tục đánh cuộc (1) --> orginal Chương 473 : Tiếp tục đánh cuộc (2) --> orginal Chương 474 : Tiếp tục đánh cuộc (3) --> orginal Chương 475 : Vì tiểu nha đầu xuất đầu (1) --> orginal Chương 476 : Vì tiểu nha đầu xuất đầu (2) --> orginal Chương 477 : Vì tiểu nha đầu xuất đầu (3) --> orginal Chương 478 : Lấy ngọc tương đánh cuộc (1) --> orginal Chương 479 : Lấy ngọc tương đánh cuộc (2) --> orginal Chương 480 : Lấy ngọc tương đánh cuộc (3) --> orginal Chương 481 : Lấy ngọc tương đánh cuộc (4) --> orginal Chương 482 : Lấy ngọc tương đánh cuộc (5) --> orginal Chương 483 : Lừa trên tiểu nha đầu khi (1) --> orginal Chương 484 : Lừa trên tiểu nha đầu khi (2) --> orginal Chương 485 : Lừa trên tiểu nha đầu khi (3) --> orginal Chương 486 : Lừa trên tiểu nha đầu khi (4) --> orginal Chương 487 : Thật là đổ thạch vương a (1) --> orginal Chương 488 : Thật là đổ thạch vương a (2) --> orginal Chương 489 : Thật là đổ thạch vương a (3) --> orginal Chương 490 : Thật là đổ thạch vương a (4) --> orginal Chương 491 : Mau chóng gọi dục (1) --> orginal Chương 492 : Mau chóng gọi dục (2) --> orginal Chương 493 : Bạch Linh Châu (1) --> orginal Chương 494 : Một viên Bạch Linh Châu (2) --> orginal Chương 495 : Tâm loạn (1) --> orginal Chương 496 : Tâm loạn (2) --> orginal Chương 497 : Tâm loạn (3) --> orginal Chương 498 : Tâm loạn (4) --> orginal Chương 499 : Tâm loạn (5) --> orginal Chương 500 : Cực cỗ xa hoa (1) --> orginal Chương 501 : Cực cỗ xa hoa (2) --> orginal Chương 502 : Thật ái muội (1) --> orginal Chương 503 : Thật ái muội (2) --> orginal Chương 504 : Thật ái muội (3) --> orginal Chương 505 : Lại gặp buồn nôn nam (1) --> orginal Chương 506 : Lại gặp buồn nôn nam (2) --> orginal Chương 507 : Lại gặp buồn nôn nam (3) --> orginal Chương 508 : Lại gặp buồn nôn nam (4) --> orginal Chương 509 : Lại gặp buồn nôn nam (5) --> orginal Chương 510 : Ngại hắn lão? (1) --> orginal Chương 511 : Ngại hắn lão? (2) --> orginal Chương 512 : Ngại hắn lão? (3) --> orginal Chương 513 : Người trẻ tuổi, muốn du chút (1) --> orginal Chương 514 : Người trẻ tuổi, muốn du chút (2) --> orginal Chương 515 : Người trẻ tuổi, muốn du chút (3) --> orginal Chương 516 : Nữ trang bảo thạch (1) --> orginal Chương 517 : Nữ trang bảo thạch (2) --> orginal Chương 518 : Nữ trang bảo thạch (3) --> orginal Chương 519 : Ghen tị lòng (1) --> orginal Chương 520 : Ghen tị lòng (2) --> orginal Chương 521 : Sự tham lam của mưa nhỏ (1) --> orginal Chương 522 : Sự tham lam của mưa nhỏ (2) --> orginal Chương 523 : Sự tham lam của mưa nhỏ (3) --> orginal Chương 524 : Đổi chất em gái (1) --> orginal Chương 525 : Đổi chất em gái (2) --> orginal Chương 526 : Đổi chất em gái (3) --> orginal Chương 527 : Giận trách (1) --> orginal Chương 528 : Giận trách (2) --> orginal Chương 529 : Giận trách (3) --> orginal Chương 530 : Cưới gả (1) --> orginal Chương 531 : Cưới gả (2) --> orginal Chương 532 : Ác độc mưu kế (1) --> orginal Chương 533 : Ác độc mưu kế (2) --> orginal Chương 534 : Ác độc mưu kế (3) --> orginal Chương 535 : Ác độc mưu kế (4) --> orginal Chương 536 : Tần Giai Nhi đáng sợ (1) --> orginal Chương 537 : Tần Giai Nhi đáng sợ (2) --> orginal Chương 538 : Dạy dỗ mưa nhỏ (1) --> orginal Chương 539 : Dạy dỗ mưa nhỏ (2) --> orginal Chương 540 : “<em><em>Rể hiền</em></em>” Nam Cung Dục (1) --> orginal Chương 541 : “<em><em>Rể hiền</em></em>” Nam Cung Dục (2) --> orginal Chương 542 : “<em><em>Rể hiền</em></em>” Nam Cung Dục (3) --> orginal Chương 543 : “<em><em>Rể hiền</em></em>” Nam Cung Dục (4) --> orginal Chương 544 : Đèn tiết người đẹp tài tử (1) --> orginal Chương 545 : Đèn tiết người đẹp tài tử (2) --> orginal Chương 546 : Đèn tiết người đẹp tài tử (3) --> orginal Chương 547 : Đèn tiết người đẹp tài tử (4) --> orginal Chương 548 : Đèn tiết răng nanh mặt xanh (1) --> orginal Chương 549 : Đèn tiết răng nanh mặt xanh (2) --> orginal Chương 550 : Đèn tiết răng nanh mặt xanh (3) --> orginal Chương 551 : Đèn tiết răng nanh mặt xanh (4) --> orginal Chương 552 : Đèn tiết chìm chiều chuộng/cưng chiều vô biên (1) --> orginal Chương 553 : Đèn tiết chìm chiều chuộng/cưng chiều vô biên (2) --> orginal Chương 554 : Đèn tiết chìm chiều chuộng/cưng chiều vô biên (3) --> orginal Chương 555 : Đèn tiết chìm chiều chuộng/cưng chiều vô biên (4) --> orginal Chương 556 : Đèn tiết chìm chiều chuộng/cưng chiều vô biên (5) --> orginal Chương 557 : Đèn tiết ẻo lả làm điệu (1) --> orginal Chương 558 : Đèn tiết ẻo lả làm điệu (2) --> orginal Chương 559 : Đèn tiết ẻo lả làm điệu (3) --> orginal Chương 560 : Đèn tiết ẻo lả làm điệu (4) --> orginal Chương 561 : Đèn tiết vạn tượng đèn tiệc (1) --> orginal Chương 562 : Đèn tiết vạn tượng đèn tiệc (2) --> orginal Chương 563 : Đèn tiết vạn tượng đèn tiệc (3) --> orginal Chương 564 : Đèn tiết vạn tượng đèn tiệc (4) --> orginal Chương 565 : Đèn tiết ánh sáng lớn nứt (1) --> orginal Chương 566 : Đèn tiết ánh sáng lớn nứt (2) --> orginal Chương 567 : Đèn tiết ánh sáng lớn nứt (3) --> orginal Chương 568 : Đèn tiết ánh sáng lớn nứt (4) --> orginal Chương 569 : Đèn tiết vạn chúng chằm chằm (1) --> orginal Chương 570 : Đèn tiết vạn chúng chằm chằm (2) --> orginal Chương 571 : Đèn tiết vạn chúng chằm chằm (3) --> orginal Chương 572 : Đèn tiết vạn chúng chằm chằm (4) --> orginal Chương 573 : Đèn tiết phong mang tuyệt sắc (1) --> orginal Chương 574 : Đèn tiết phong mang tuyệt sắc (2) --> orginal Chương 575 : Đèn tiết phong mang tuyệt sắc (3) --> orginal Chương 576 : Đèn tiết phong mang tuyệt sắc (4) --> orginal Chương 577 : Đèn tiết phong mang tuyệt sắc (5) --> orginal Chương 578 : Đèn tiết phần thưởng phong phú (1) --> orginal Chương 579 : Đèn tiết phần thưởng phong phú (2) --> orginal Chương 580 : Đèn tiết phần thưởng phong phú (3) --> orginal Chương 581 : Đèn tiết phần thưởng phong phú (4) --> orginal Chương 582 : Bắt đầu kế hoạch (1) --> orginal Chương 583 : Bắt đầu kế hoạch (2) --> orginal Chương 584 : Giả trang phối hợp (1) --> orginal Chương 585 : Giả trang phối hợp (2) --> orginal Chương 586 : Kế trúng kế (1) --> orginal Chương 587 : Kế trúng kế (2) --> orginal Chương 588 : Kế trúng kế (3) --> orginal Chương 589 : Cái tát ba ba buổi (1) --> orginal Chương 590 : Cái tát ba ba buổi (2) --> orginal Chương 591 : Cái tát ba ba buổi (3) --> orginal Chương 592 : Giận không thể kiềm chế (1) --> orginal Chương 593 : Giận không thể kiềm chế (2) --> orginal Chương 594 : Giận không thể kiềm chế (3) --> orginal Chương 595 : Tao ngộ ám sát (1) --> orginal Chương 596 : Tao ngộ ám sát (2) --> orginal Chương 597 : Tao ngộ ám sát (3) --> orginal Chương 598 : Chị em hợp tác, toàn giết (1) --> orginal Chương 599 : Chị em hợp tác, toàn giết (2) --> orginal Chương 600 : Chị em hợp tác, toàn giết (3) --> orginal Chương 601 : Chị em hợp tác, toàn giết (4) --> orginal Chương 602 : Nghiêm hình dồn cung (1) --> orginal Chương 603 : Nghiêm hình dồn cung (2) --> orginal Chương 604 : Nghiêm hình dồn cung (3) --> orginal Chương 605 : Ngoài ý muốn, Huyết Đồ tái hiện --> orginal Chương 606 : Nam Cung Dục ra tay (1) --> orginal Chương 607 : Nam Cung Dục ra tay (2) --> orginal Chương 608 : Nam Cung Dục ra tay (3) --> orginal Chương 609 : Tâm sự trùng trùng --> orginal Chương 610 : Giải cứu Nhu Phi (1) --> orginal Chương 611 : Giải cứu Nhu Phi (2) --> orginal Chương 612 : Nghi hoặc trùng trùng (1) --> orginal Chương 613 : Nghi hoặc trùng trùng (2) --> orginal Chương 614 : Nhìn trộm (1) --> orginal Chương 615 : Nhìn trộm (2) --> orginal Chương 616 : Nhìn trộm (3) --> orginal Chương 617 : Nhìn trộm (4) --> orginal Chương 618 : Không có chết (1) --> orginal Chương 619 : Không có chết (2) --> orginal Chương 620 : Trừng phạt (1) --> orginal Chương 621 : Trách phạt (2) --> orginal Chương 622 : Tốt hơn so với nàng (1) --> orginal Chương 623 : Tốt hơn so với nàng (2) --> orginal Chương 624 : Tốt hơn so với nàng (3) --> orginal Chương 625 : Tai nạn của Thiên Độc Tông, kế hoạch nhắc trước (1) --> orginal Chương 626 : Tai nạn của Thiên Độc Tông, kế hoạch nhắc trước (2) --> orginal Chương 627 : Tai nạn của Thiên Độc Tông, kế hoạch nhắc trước (3) --> orginal Chương 628 : Bộc bạch (1) --> orginal Chương 629 : Bộc bạch (2) --> orginal Chương 630 : Bộc bạch (3) --> orginal Chương 631 : Bộc bạch (4) --> orginal Chương 632 : Bộc bạch (5) --> orginal Chương 633 : Nhu Phi triệu kiến, dịu dàng tựa như mẹ (1) --> orginal Chương 634 : Nhu Phi triệu kiến, dịu dàng tựa như mẹ (2) --> orginal Chương 635 : Nhu Phi triệu kiến, dịu dàng tựa như mẹ (3) --> orginal Chương 636 : Nhu Phi triệu kiến, dịu dàng tựa như mẹ (4) --> orginal Chương 637 : Cho rằng nghĩa nữ, bịt/phong huyện chủ (1) --> orginal Chương 638 : Cho rằng nghĩa nữ, bịt/phong huyện chủ (2) --> orginal Chương 639 : Cho rằng nghĩa nữ, bịt/phong huyện chủ (3) --> orginal Chương 640 : Cho rằng nghĩa nữ, bịt/phong huyện chủ (4) --> orginal Chương 641 : Ấm cúng (1) --> orginal Chương 642 : Ấm cúng (2) --> orginal Chương 643 : Ấm cúng (3) --> orginal Chương 644 : Của Nam Cung Dĩnh Nhan tỷ tỷ bày tỏ tốt (1) --> orginal Chương 645 : Của Nam Cung Dĩnh Nhan tỷ tỷ bày tỏ tốt (2) --> orginal Chương 646 : Nhan tỷ tỷ, ta thích biểu ca (1) --> orginal Chương 647 : Nhan tỷ tỷ, ta thích biểu ca (2) --> orginal Chương 648 : Nhan tỷ tỷ, ta thích biểu ca (3) --> orginal Chương 649 : Dục Vương không thích hợp ngươi (1) --> orginal Chương 650 : Dục Vương không thích hợp ngươi (2) --> orginal Chương 651 : Dục Vương không thích hợp ngươi (3) --> orginal Chương 652 : Tình chết non (1) --> orginal Chương 653 : Tình chết non (2) --> orginal Chương 654 : Vai thua sự bất lực của vận mệnh cùng lòng chua (1) --> orginal Chương 655 : Vai thua sự bất lực của vận mệnh cùng lòng chua (2) --> orginal Chương 656 : Vận mệnh làm người (1) --> orginal Chương 657 : Vận mệnh làm người (2) --> orginal Chương 658 : Vận mệnh làm người (3) --> orginal Chương 659 : Phát triển (1) --> orginal Chương 660 : Phát triển (2) --> orginal Chương 661 : Phát triển (3) --> orginal Chương 662 : Cảm tình dần sinh (1) --> orginal Chương 663 : Cảm tình dần sinh (2) --> orginal Chương 664 : Cảm tình dần sinh (3) --> orginal Chương 665 : Cảm tình dần sinh (4) --> orginal Chương 666 : Ngày độc xảy ra chuyện run sợ (1) --> orginal Chương 667 : Ngày độc xảy ra chuyện run sợ (2) --> orginal Chương 668 : Ngày độc xảy ra chuyện run sợ (3) --> orginal Chương 669 : Ngày độc xảy ra chuyện hận lớn (1) --> orginal Chương 670 : Ngày độc xảy ra chuyện hận lớn (2) --> orginal Chương 671 : Ngày độc xảy ra chuyện hận lớn (3) --> orginal Chương 672 : Ngày độc xảy ra chuyện hận lớn (4) --> orginal Chương 673 : Ngày độc xảy ra chuyện hận lớn (5) --> orginal Chương 674 : Ngày độc xảy ra chuyện mưu định (1) --> orginal Chương 675 : Ngày độc xảy ra chuyện mưu định (2) --> orginal Chương 676 : Ngày độc xảy ra chuyện mưu định (3) --> orginal Chương 677 : Ngày độc xảy ra chuyện mưu định (4) --> orginal Chương 678 : Ngày độc xảy ra chuyện sát ý (1) --> orginal Chương 679 : Ngày độc xảy ra chuyện sát ý (2) --> orginal Chương 680 : Ngày độc xảy ra chuyện sát ý (3) --> orginal Chương 681 : Ngày độc xảy ra chuyện sát ý (4) --> orginal Chương 682 : Hầu phủ gặp phải đánh úp, lửa giận ngập trời (1) --> orginal Chương 683 : Hầu phủ gặp phải đánh úp, lửa giận ngập trời (2) --> orginal Chương 684 : Hầu phủ gặp phải đánh úp, lửa giận ngập trời (3) --> orginal Chương 685 : Hầu phủ gặp phải đánh úp, lửa giận ngập trời (4) --> orginal Chương 686 : Hầu phủ gặp phải đánh úp, lửa giận ngập trời (5) --> orginal Chương 687 : Lớn hơn nữa hận cũng không địch được thân tình máu mủ (1) --> orginal Chương 688 : Lớn hơn nữa hận cũng không địch được thân tình máu mủ (2) --> orginal Chương 689 : Lớn hơn nữa hận cũng không địch được thân tình máu mủ (3) --> orginal Chương 690 : Tra hỏi (1) --> orginal Chương 691 : Tra hỏi (2) --> orginal Chương 692 : Tra hỏi (3) --> orginal Chương 693 : Tra hỏi (4) --> orginal Chương 694 : Tra hỏi (5) --> orginal Chương 695 : Hợp tác (1) --> orginal Chương 696 : Hợp tác (2) --> orginal Chương 697 : Hợp tác (3) --> orginal Chương 698 : Hợp tác (4) --> orginal Chương 699 : Tương vương vô ý, thần nữ si tình (1) --> orginal Chương 700 : Tương vương vô ý, thần nữ si tình (2) --> orginal Chương 701 : Tương vương vô ý, thần nữ si tình (3) --> orginal Chương 702 : Tương vương vô ý, thần nữ si tình (4) --> orginal Chương 703 : Tình cảm không liên quan ưu tú (1) --> orginal Chương 704 : Tình cảm không liên quan ưu tú (2) --> orginal Chương 705 : Tình cảm không liên quan ưu tú (3) --> orginal Chương 706 : Tình cảm không liên quan ưu tú (4) --> orginal Chương 707 : Xuất phát khúc dạo đầu (1) --> orginal Chương 708 : Xuất phát khúc dạo đầu (2) --> orginal Chương 709 : Xuất phát khúc dạo đầu (3) --> orginal Chương 710 : Xuất phát khúc dạo đầu (4) --> orginal Chương 711 : Khuyên nhủ (1) --> orginal Chương 712 : Khuyên nhủ (2) --> orginal Chương 713 : Khuyên nhủ (3) --> orginal Chương 714 : Khuyên nhủ (4) --> orginal Chương 715 : Mai phục (1) --> orginal Chương 716 : Mai phục (2) --> orginal Chương 717 : Mai phục (3) --> orginal Chương 718 : Mai phục (4) --> orginal Chương 719 : Đánh giết (1) --> orginal Chương 720 : Đánh giết (2) --> orginal Chương 721 : Phán đoán (1) --> orginal Chương 722 : Phán đoán (2) --> orginal Chương 723 : Lại gặp đêm kình thiên (1) --> orginal Chương 724 : Lại gặp đêm kình thiên (2) --> orginal Chương 725 : Lại gặp đêm kình thiên (3) --> orginal Chương 726 : Lại gặp đêm kình thiên (4) --> orginal Chương 727 : Hận nhất chớ qua thân nhân phản bội (1) --> orginal Chương 728 : Hận nhất chớ qua thân nhân phản bội (2) --> orginal Chương 729 : Hận nhất chớ qua thân nhân phản bội (3) --> orginal Chương 730 : Hận nhất chớ qua thân nhân phản bội (4) --> orginal Chương 731 : Đại ca, đường chủ? (1) --> orginal Chương 732 : Đại ca, đường chủ? (2) --> orginal Chương 733 : Đại ca, đường chủ? (3) --> orginal Chương 734 : Đại ca, đường chủ? (4) --> orginal Chương 735 : Tuyệt độc thứ chín, đốt lòng lệ độc (1) --> orginal Chương 736 : Tuyệt độc thứ chín, đốt lòng lệ độc (2) --> orginal Chương 737 : Tuyệt độc thứ chín, đốt lòng lệ độc (3) --> orginal Chương 738 : Tuyệt độc thứ chín, đốt lòng lệ độc (4) --> orginal Chương 739 : Đàm Tâm chị em (1) --> orginal Chương 740 : Đàm Tâm chị em (2) --> orginal Chương 741 : Đàm Tâm chị em (3) --> orginal Chương 742 : Đàm Tâm chị em (4) --> orginal Chương 743 : Màu nha đầu (1) --> orginal Chương 744 : Màu nha đầu (2) --> orginal Chương 745 : Màu nha đầu (3) --> orginal Chương 746 : Màu nha đầu (4) --> orginal Chương 747 : Quyết chiến (1) --> orginal Chương 748 : Quyết chiến (2) --> orginal Chương 749 : Quyết chiến (3) --> orginal Chương 750 : Quyết chiến (4) --> orginal Chương 751 : Âm phong cốc chiến (1) --> orginal Chương 752 : Âm phong cốc chiến (2) --> orginal Chương 753 : Âm phong cốc chiến (3) --> orginal Chương 754 : Âm phong cốc chiến (4) --> orginal Chương 755 : Ngày độc thủ VS ngày độc thủ (1) --> orginal Chương 756 : Ngày độc thủ VS ngày độc thủ (2) --> orginal Chương 757 : Ngày độc thủ VS ngày độc thủ (3) --> orginal Chương 758 : Ngày độc thủ VS ngày độc thủ (4) --> orginal Chương 759 : Đả kích đến ngươi mất đi lòng tin (1) --> orginal Chương 760 : Đả kích đến ngươi mất đi lòng tin (2) --> orginal Chương 761 : Đả kích đến ngươi mất đi lòng tin (3) --> orginal Chương 762 : Đả kích đến ngươi mất đi lòng tin (4) --> orginal Chương 763 : Kết ân oán (1) --> orginal Chương 764 : Kết ân oán (2) --> orginal Chương 765 : Kết ân oán (3) --> orginal Chương 766 : Kết ân oán (4) --> orginal Chương 767 : Phát sinh biến dị, Ma Lệ! (1) --> orginal Chương 768 : Phát sinh biến dị, Ma Lệ! (2) --> orginal Chương 769 : Phát sinh biến dị, Ma Lệ! (3) --> orginal Chương 770 : Phát sinh biến dị, Ma Lệ! (4) --> orginal Chương 771 : Đứng đầu Ẩn Thế Tông Môn U Minh dạy (1) --> orginal Chương 772 : Đứng đầu Ẩn Thế Tông Môn U Minh dạy (2) --> orginal Chương 773 : Đứng đầu Ẩn Thế Tông Môn U Minh dạy (3) --> orginal Chương 774 : Đứng đầu Ẩn Thế Tông Môn U Minh dạy (4) --> orginal Chương 775 : U tịch (1) --> orginal Chương 776 : U tịch (2) --> orginal Chương 777 : U tịch (3) --> orginal Chương 778 : U tịch (4) --> orginal Chương 779 : Kích chiến, đúng lên u diệt (1) --> orginal Chương 780 : Kích chiến, đúng lên u diệt (2) --> orginal Chương 781 : Kích chiến, đúng lên u diệt (3) --> orginal Chương 782 : Kích chiến, đúng lên u diệt (4) --> orginal Chương 783 : Chị em liên thủ (1) --> orginal Chương 784 : Chị em liên thủ (2) --> orginal Chương 785 : Chị em liên thủ (3) --> orginal Chương 786 : Chị em liên thủ (4) --> orginal Chương 787 : Tình địch đúng trận (1) --> orginal Chương 788 : Tình địch đúng trận (2) --> orginal Chương 789 : Tình địch đúng trận (3) --> orginal Chương 790 : Tình địch đúng trận (4) --> orginal Chương 791 : Phong Huyền Ảnh mạnh mẽ (1) --> orginal Chương 792 : Phong Huyền Ảnh mạnh mẽ (2) --> orginal Chương 793 : Phong Huyền Ảnh mạnh mẽ (3) --> orginal Chương 794 : Phong Huyền Ảnh mạnh mẽ (4) --> orginal Chương 795 : Tái chiến u tịch (1) --> orginal Chương 796 : Tái chiến u tịch (2) --> orginal Chương 797 : Tái chiến u tịch (3) --> orginal Chương 798 : Tái chiến u tịch (4) --> orginal Chương 799 : Lòng kỳ quái (1) --> orginal Chương 800 : Lòng kỳ quái (2) --> orginal Chương 801 : Lòng kỳ quái (3) --> orginal Chương 802 : Lòng kỳ quái (4) --> orginal Chương 803 : Ăn dấm (1) --> orginal Chương 804 : Ăn dấm (2) --> orginal Chương 805 : Ăn dấm (3) --> orginal Chương 806 : Trong sạch cùng gả cưới (1) --> orginal Chương 807 : Trong sạch cùng cưới gả (2) --> orginal Chương 808 : Trong sạch cùng cưới gả (3) --> orginal Chương 809 : Trong sạch cùng cưới gả (4) --> orginal Chương 810 : Trong sạch cùng cưới gả (5) --> orginal Chương 811 : Trị thương (1) --> orginal Chương 812 : Trị thương (2) --> orginal Chương 813 : Trị thương (3) --> orginal Chương 814 : Trị thương (4) --> orginal Chương 815 : Ngày ca ca? Hoàng Nhi? (1) --> orginal Chương 816 : Ngày ca ca? Hoàng Nhi? (2) --> orginal Chương 817 : Ngày ca ca? Hoàng Nhi? (3) --> orginal Chương 818 : Ngày ca ca? Hoàng Nhi? (4) --> orginal Chương 819 : Cho ta lập tức đi (1) --> orginal Chương 820 : Cho ta lập tức đi (2) --> orginal Chương 821 : Cho ta lập tức đi (3) --> orginal Chương 822 : Cho ta lập tức đi (4) --> orginal Chương 823 : Một khối sự nội chiến mà khăn tay dẫn lên (1) --> orginal Chương 824 : Một khối sự nội chiến mà khăn tay dẫn lên (2) --> orginal Chương 825 : Một khối sự nội chiến mà khăn tay dẫn lên (3) --> orginal Chương 826 : Một khối sự nội chiến mà khăn tay dẫn lên (4) --> orginal Chương 827 : Độc Giác khủng bố đỏ huyết mãng (1) --> orginal Chương 828 : Độc Giác khủng bố đỏ huyết mãng (2) --> orginal Chương 829 : Độc Giác khủng bố đỏ huyết mãng (3) --> orginal Chương 830 : Độc Giác khủng bố đỏ huyết mãng (4) --> orginal Chương 831 : Lãnh Sương con (1) --> orginal Chương 832 : Lãnh Sương con (2) --> orginal Chương 833 : Lãnh Sương con (3) --> orginal Chương 834 : Lãnh Sương con (4) --> orginal Chương 835 : Qua loa (1) --> orginal Chương 836 : Qua loa (2) --> orginal Chương 837 : Qua loa (3) --> orginal Chương 838 : Qua loa (4) --> orginal Chương 839 : Nổi nóng (1) --> orginal Chương 840 : Nổi nóng (2) --> orginal Chương 841 : Nổi nóng (3) --> orginal Chương 842 : Nổi nóng (4) --> orginal Chương 843 : Xuất hành, tiềm phục nguy hiểm (1) --> orginal Chương 844 : Xuất hành, tiềm phục nguy hiểm (2) --> orginal Chương 845 : Xuất hành, tiềm phục nguy hiểm (3) --> orginal Chương 846 : Xuất hành, tiềm phục nguy hiểm (4) --> orginal Chương 847 : Tiểu Tử thức tỉnh (1) --> orginal Chương 848 : Tiểu Tử thức tỉnh (2) --> orginal Chương 849 : Tiểu Tử thức tỉnh (3) --> orginal Chương 850 : Tiểu Tử thức tỉnh (4) --> orginal Chương 851 : Kích chiến đâm ngọn núi thú (1) --> orginal Chương 852 : Kích chiến đâm ngọn núi thú (2) --> orginal Chương 853 : Kích chiến đâm ngọn núi thú (3) --> orginal Chương 854 : Kích chiến đâm ngọn núi thú (4) --> orginal Chương 855 : Chín ngày băng tâm quyết, đóng băng! (1) --> orginal Chương 856 : Chín ngày băng tâm quyết, đóng băng! (2) --> orginal Chương 857 : Chín ngày băng tâm quyết, đóng băng! (3) --> orginal Chương 858 : Chín ngày băng tâm quyết, đóng băng! (4) --> orginal Chương 859 : Rừng Mê Vụ lớn đào vong (1) --> orginal Chương 860 : Rừng Mê Vụ lớn đào vong (2) --> orginal Chương 861 : Rừng Mê Vụ lớn đào vong (3) --> orginal Chương 862 : Rừng Mê Vụ lớn đào vong (4) --> orginal Chương 863 : Ba đuôi chồn hồ (1) --> orginal Chương 864 : Ba đuôi chồn hồ (2) --> orginal Chương 865 : Ba đuôi chồn hồ (3) --> orginal Chương 866 : Ba đuôi chồn hồ (4) --> orginal Chương 867 : Thú xác sống Cửu U (1) --> orginal Chương 868 : Thú xác sống Cửu U (2) --> orginal Chương 869 : Thú xác sống Cửu U (3) --> orginal Chương 870 : Thú xác sống Cửu U (4) --> orginal Chương 871 : Huyết tế, ngày độc hiện! (1) --> orginal Chương 872 : Huyết tế, ngày độc hiện! (2) --> orginal Chương 873 : Huyết tế, ngày độc hiện! (3) --> orginal Chương 874 : Huyết tế, ngày độc hiện! (4) --> orginal Chương 875 : Nguy cơ, cạm bẫy của lão độc vật (1) --> orginal Chương 876 : Nguy cơ, cạm bẫy của lão độc vật (2) --> orginal Chương 877 : Nguy cơ, cạm bẫy của lão độc vật (3) --> orginal Chương 878 : Nguy cơ, cạm bẫy của lão độc vật (4) --> orginal Chương 879 : Độc Giác vs màu tím mắt (1) --> orginal Chương 880 : Độc Giác vs màu tím mắt (2) --> orginal Chương 881 : Độc Giác vs màu tím mắt (3) --> orginal Chương 882 : Độc Giác vs màu tím mắt (4) --> orginal Chương 883 : Tiểu Tử tiến hoá, đối chiến Ma Lệ (1) --> orginal Chương 884 : Tiểu Tử tiến hoá, đối chiến Ma Lệ (2) --> orginal Chương 885 : Tiểu Tử tiến hoá, đối chiến Ma Lệ (3) --> orginal Chương 886 : Tiểu Tử tiến hoá, đối chiến Ma Lệ (4) --> orginal Chương 887 : U tịch hiện thân, ngập trời nổi giận (1) --> orginal Chương 888 : U tịch hiện thân, ngập trời nổi giận (2) --> orginal Chương 889 : U tịch hiện thân, ngập trời nổi giận (3) --> orginal Chương 890 : U tịch hiện thân, ngập trời nổi giận (4) --> orginal Chương 891 : Dịu dàng si tình lang (1) --> orginal Chương 892 : Dịu dàng si tình lang (2) --> orginal Chương 893 : Dịu dàng si tình lang (3) --> orginal Chương 894 : Dịu dàng si tình lang (4) --> orginal Chương 895 : Ngàn năm tuyết hồ U Cơ (1) --> orginal Chương 896 : Ngàn năm tuyết hồ U Cơ (2) --> orginal Chương 897 : Ngàn năm tuyết hồ U Cơ (3) --> orginal Chương 898 : Ngàn năm tuyết hồ U Cơ (4) --> orginal Chương 899 : Đọa thần Kích Thiên (1) --> orginal Chương 900 : Đọa thần Kích Thiên (2) --> orginal Chương 901 : Đọa thần Kích Thiên (3) --> orginal Chương 902 : Đọa thần Kích Thiên (4) --> orginal Chương 903 : Di tích (1) --> orginal Chương 904 : Di tích (2) --> orginal Chương 905 : Di tích (3) --> orginal Chương 906 : Di tích (4) --> orginal Chương 907 : Chín Thiên Cầm, phá trận! (1) --> orginal Chương 908 : Chín Thiên Cầm, phá trận! (2) --> orginal Chương 909 : Chín Thiên Cầm, phá trận! (3) --> orginal Chương 910 : Chín Thiên Cầm, phá trận! (4) --> orginal Chương 911 : Hi tháng tiên tử (1) --> orginal Chương 912 : Hi tháng tiên tử (2) --> orginal Chương 913 : Hi tháng tiên tử (3) --> orginal Chương 914 : Hi tháng tiên tử (4) --> orginal Chương 915 : Di rơi đại lục (1) --> orginal Chương 916 : Di rơi đại lục (2) --> orginal Chương 917 : Di rơi đại lục (3) --> orginal Chương 918 : Di rơi đại lục (4) --> orginal Chương 919 : Lực lượng của truyền thừa (1) --> orginal Chương 920 : Lực lượng của truyền thừa (2) --> orginal Chương 921 : Lực lượng của truyền thừa (3) --> orginal Chương 922 : Lực lượng của truyền thừa (4) --> orginal Chương 923 : Nguy hiểm, thành công (1) --> orginal Chương 924 : Nguy hiểm, thành công (2) --> orginal Chương 925 : Nguy hiểm, thành công (3) --> orginal Chương 926 : Nguy hiểm, thành công (4) --> orginal Chương 927 : U tịch tình (1) --> orginal Chương 928 : U tịch tình (2) --> orginal Chương 929 : U tịch tình (3) --> orginal Chương 930 : U tịch tình (4) --> orginal Chương 931 : Chín Thiên Cầm, chín thiên thần kiếm (1) --> orginal Chương 932 : Chín Thiên Cầm, chín thiên thần kiếm (2) --> orginal Chương 933 : Chín Thiên Cầm, chín thiên thần kiếm (3) --> orginal Chương 934 : Chín Thiên Cầm, chín thiên thần kiếm (4) --> orginal Chương 935 : Linh hỏa trời đất (1) --> orginal Chương 936 : Linh hỏa trời đất (2) --> orginal Chương 937 : Linh hỏa trời đất (3) --> orginal Chương 938 : Linh hỏa trời đất (4) --> orginal Chương 939 : Ai cũng không thể thương tổn nàng (1) --> orginal Chương 940 : Ai cũng không thể thương tổn nàng (2) --> orginal Chương 941 : Ai cũng không thể thương tổn nàng (3) --> orginal Chương 942 : Ai cũng không thể thương tổn nàng (4) --> orginal Chương 943 : U Linh công chúa (1) --> orginal Chương 944 : U Linh công chúa (2) --> orginal Chương 945 : U Linh công chúa (3) --> orginal Chương 946 : U Linh công chúa (4) --> orginal Chương 947 : Nhớ ta yêu ngươi (1) --> orginal Chương 948 : Nhớ ta yêu ngươi (2) --> orginal Chương 949 : Nhớ ta yêu ngươi (3) --> orginal Chương 950 : Trên hoàng tuyền lộ cùng quân bạn (1) --> orginal Chương 951 : Trên hoàng tuyền lộ cùng quân bạn (2) --> orginal Chương 952 : Trên hoàng tuyền lộ cùng quân bạn (3) --> orginal Chương 953 : Chim ưng con đã thành chín thiên phượng (1) --> orginal Chương 954 : Chim ưng con đã thành chín thiên phượng (2) --> orginal Chương 955 : Chim ưng con đã thành chín thiên phượng (3) --> orginal Chương 956 : Linh hồn bị nguyền rủa (1) --> orginal Chương 957 : Linh hồn bị nguyền rủa (2) --> orginal Chương 958 : Linh hồn bị nguyền rủa (3) --> orginal Chương 959 : Khởi hành (1) --> orginal Chương 960 : Khởi hành (2) --> orginal Chương 961 : Khởi hành (3) --> orginal Chương 962 : Đường gặp u linh (1) --> orginal Chương 963 : Đường gặp u linh (2) --> orginal Chương 964 : Đường gặp u linh (3) --> orginal Chương 965 : Cướp bóc u linh (1) --> orginal Chương 966 : Cướp bóc u linh (2) --> orginal Chương 967 : Cướp bóc u linh (3) --> orginal Chương 968 : Trở về Vô Ảnh Môn (1) --> orginal Chương 969 : Trở về Vô Ảnh Môn (2) --> orginal Chương 970 : Trở về Vô Ảnh Môn (3) --> orginal Chương 971 : Thương mất (1) --> orginal Chương 972 : Thương thế (2) --> orginal Chương 973 : Thương mất (3) --> orginal Chương 974 : Thích (1) --> orginal Chương 975 : Thích (2) --> orginal Chương 976 : Thích (3) --> orginal Chương 977 : Đánh lên đến (1) --> orginal Chương 978 : Đánh lên đến (2) --> orginal Chương 979 : Lăng Tiêu cung đệ tử (1) --> orginal Chương 980 : Lăng Tiêu cung đệ tử (2) --> orginal Chương 981 : Nói tre nhỏ 郗 (1) --> orginal Chương 982 : Nói tre nhỏ 郗 (2) --> orginal Chương 983 : Cầu cứu (1) --> orginal Chương 984 : Cầu cứu (2) --> orginal Chương 985 : Cầu cứu (3) --> orginal Chương 986 : Ân oán kết thúc (1) --> orginal Chương 987 : Ân oán cuối cùng (2) --> orginal Chương 988 : Phong Huyền Ảnh? Nam Cung Dục? (1) --> orginal Chương 989 : Phong Huyền Ảnh? Nam Cung Dục? (2) --> orginal Chương 990 : Phong Huyền Ảnh? Nam Cung Dục? (3) --> orginal Chương 991 : Lại cũng không muốn lý ngươi (1) --> orginal Chương 992 : Lại cũng không muốn lý ngươi (2) --> orginal Chương 993 : Đoạt (1) --> orginal Chương 994 : Đoạt (2) --> orginal Chương 995 : Nói tre nhỏ 郗 khó (1) --> orginal Chương 996 : Nói tre nhỏ 郗 khó (2) --> orginal Chương 997 : Băng cùng lửa đối quyết (1) --> orginal Chương 998 : Băng cùng lửa đối quyết (2) --> orginal Chương 999 : Băng cùng lửa đối quyết (3) --> orginal Chương 1000 : Không thể gần gũi (1) --> orginal Chương 1001 : Không thể gần gũi (2) --> orginal Chương 1002 : Không thể gần gũi (3) --> orginal Chương 1003 : Biết sai (1) --> orginal Chương 1004 : Biết sai (2) --> orginal Chương 1005 : Đánh úp, nguy hiểm (1) --> orginal Chương 1006 : Đánh úp, nguy hiểm (2) --> orginal Chương 1007 : Đánh úp, nguy hiểm (3) --> orginal Chương 1008 : Đánh úp, nguy hiểm (4) --> orginal Chương 1009 : Ba đại tướng U Minh (1) --> orginal Chương 1010 : Ba đại tướng U Minh (2) --> orginal Chương 1011 : Ba đại tướng U Minh (3) --> orginal Chương 1012 : Dược tôn đỉnh uy lực (1) --> orginal Chương 1013 : Dược tôn đỉnh uy lực (2) --> orginal Chương 1014 : Dược tôn đỉnh uy lực (3) --> orginal Chương 1015 : Tử Mâu Xà phỉ thúy thức tỉnh (1) --> orginal Chương 1016 : Tử Mâu Xà phỉ thúy thức tỉnh (1) --> orginal Chương 1017 : Tử Mâu Xà phỉ thúy thức tỉnh (3) --> orginal Chương 1018 : Chị em VS ba đại tướng (1) --> orginal Chương 1019 : Chị em VS ba đại tướng (2) --> orginal Chương 1020 : Chị em VS ba đại tướng (3) --> orginal Chương 1021 : Đứng đầu đại tướng đá sừng sững (1) --> orginal Chương 1022 : Đứng đầu đại tướng đá sừng sững (2) --> orginal Chương 1023 : Ba đứng đầu đại tướng đá cầu (3) --> orginal Chương 1024 : Cứu viện (1) --> orginal Chương 1025 : Cứu viện (2) --> orginal Chương 1026 : Cứu viện (3) --> orginal Chương 1027 : Cứu viện (4) --> orginal Chương 1028 : Ngàn quân một phát (1) --> orginal Chương 1029 : Ngàn quân một phát (2) --> orginal Chương 1030 : Ngàn quân một phát (3) --> orginal Chương 1031 : Ngàn quân một phát (4) --> orginal Chương 1032 : Thực xin lỗi, ta yêu ngươi (1) --> orginal Chương 1033 : Thực xin lỗi, ta yêu ngươi (2) --> orginal Chương 1034 : Thực xin lỗi, ta yêu ngươi (3) --> orginal Chương 1035 : Thực xin lỗi, ta yêu ngươi (4) --> orginal Chương 1036 : Màu tím u viêm xà vương (1) --> orginal Chương 1037 : Màu tím u viêm xà vương (2) --> orginal Chương 1038 : Màu tím u viêm xà vương (3) --> orginal Chương 1039 : Màu tím u viêm xà vương (4) --> orginal Chương 1040 : Lòng vảy (1) --> orginal Chương 1041 : Lòng vảy (2) --> orginal Chương 1042 : Lòng vảy (3) --> orginal Chương 1043 : Sự trách phạt của U Minh giáo chủ (1) --> orginal Chương 1044 : Sự trách phạt của U Minh giáo chủ (2) --> orginal Chương 1045 : Sự trách phạt của U Minh giáo chủ (3) --> orginal Chương 1046 : Lấy mạng cứu mạng (1) --> orginal Chương 1047 : Lấy mạng tương cứu (2) --> orginal Chương 1048 : Lấy mạng tương cứu (3) --> orginal Chương 1049 : Mười đời nguyền rủa (1) --> orginal Chương 1050 : Mười đời nguyền rủa (2) --> orginal Chương 1051 : Mười đời nguyền rủa (3) --> orginal Chương 1052 : Nguyền rủa bắt đầu (1) --> orginal Chương 1053 : Nguyền rủa bắt đầu (2) --> orginal Chương 1054 : Nguyền rủa bắt đầu (3) --> orginal Chương 1055 : Không tường vận mệnh (1) --> orginal Chương 1056 : Không tường vận mệnh (2) --> orginal Chương 1057 : Không tường vận mệnh (3) --> orginal Chương 1058 : Phán đoán (1) --> orginal Chương 1059 : Phán đoán (2) --> orginal Chương 1060 : Phán đoán (3) --> orginal Chương 1061 : Nguy cơ tiềm ẩn (1) --> orginal Chương 1062 : Nguy cơ tiềm ẩn (2) --> orginal Chương 1063 : Nguy cơ tiềm phục (3) --> orginal Chương 1064 : Lại gặp U Cơ (1) --> orginal Chương 1065 : Lại gặp U Cơ (2) --> orginal Chương 1066 : Lại gặp U Cơ (3) --> orginal Chương 1067 : Không thể mổ (1) --> orginal Chương 1068 : Không thể mổ (2) --> orginal Chương 1069 : Không thể mổ (3) --> orginal Chương 1070 : Tâm sự của bóng râm (1) --> orginal Chương 1071 : Tâm sự của bóng râm (2) --> orginal Chương 1072 : Tâm sự của bóng râm (3) --> orginal Chương 1073 : Lòng chết non (1) --> orginal Chương 1074 : Lòng chết non (2) --> orginal Chương 1075 : Lòng chết non (3) --> orginal Chương 1076 : Ngươi rất dễ coi (1) --> orginal Chương 1077 : Ngươi rất dễ coi (2) --> orginal Chương 1078 : Ngươi rất dễ coi (3) --> orginal Chương 1079 : Tư vị tưởng niệm (1) --> orginal Chương 1080 : Tư vị tưởng niệm (2) --> orginal Chương 1081 : Tư vị tưởng niệm (3) --> orginal Chương 1082 : Ăn dấm (1) --> orginal Chương 1083 : Ăn dấm (2) --> orginal Chương 1084 : Ăn dấm (3) --> orginal Chương 1085 : Khuê phòng ấm áp (1) --> orginal Chương 1086 : Khuê phòng ấm áp (2) --> orginal Chương 1087 : Khuê phòng ấm áp (3) --> orginal Chương 1088 : Bị dồn bất lực (1) --> orginal Chương 1089 : Bị dồn bất lực (2) --> orginal Chương 1090 : Bị dồn bất lực (3) --> orginal Chương 1091 : Lưu lại (1) --> orginal Chương 1092 : Lưu lại (2) --> orginal Chương 1093 : Lưu lại (3) --> orginal Chương 1094 : Tuyệt tình (1) --> orginal Chương 1095 : Tuyệt tình (2) --> orginal Chương 1096 : Tuyệt tình (3) --> orginal Chương 1097 : Dục ca ca, ngươi muốn kỳ nguyệt đi (1) --> orginal Chương 1098 : Dục ca ca, ngươi muốn kỳ nguyệt đi (2) --> orginal Chương 1099 : Dục ca ca, ngươi muốn kỳ nguyệt đi (3) --> orginal Chương 1100 : Nồng tình mật ý (1) --> orginal Chương 1101 : Nồng tình mật ý (2) --> orginal Chương 1102 : Nồng tình mật ý (3) --> orginal Chương 1103 : Đến nơi kinh thành (1) --> orginal Chương 1104 : Đến nơi kinh thành (2) --> orginal Chương 1105 : Đến nơi kinh thành (3) --> orginal Chương 1106 : Sự quở trách của Mạc hầu gia (1) --> orginal Chương 1107 : Sự quở trách của Mạc hầu gia (2) --> orginal Chương 1108 : Thẳng thắn (1) --> orginal Chương 1109 : Thẳng thắn (2) --> orginal Chương 1110 : Thẳng thắn (3) --> orginal Chương 1111 : Thẳng thắn (4) --> orginal Chương 1112 : Sự nghi ngờ của Mạc hầu gia (1) --> orginal Chương 1113 : Sự nghi ngờ của Mạc hầu gia (2) --> orginal Chương 1114 : Sự nghi ngờ của Mạc hầu gia (3) --> orginal Chương 1115 : Là mẹ đẻ sao? (1) --> orginal Chương 1116 : Là mẹ đẻ sao? (2) --> orginal Chương 1117 : Là mẹ đẻ sao? (3) --> orginal Chương 1118 : Sự khát vọng của nội tâm (1) --> orginal Chương 1119 : Sự khát vọng của nội tâm (2) --> orginal Chương 1120 : Mèo bắt chuột (1) --> orginal Chương 1121 : Mèo bắt chuột (2) --> orginal Chương 1122 : Mèo bắt chuột (3) --> orginal Chương 1123 : Cổ máu, chân tướng (1) --> orginal Chương 1124 : Cổ máu, chân tướng (2) --> orginal Chương 1125 : Cổ máu, chân tướng (3) --> orginal Chương 1126 : Tây phát đạt nước thái tử (1) --> orginal Chương 1127 : Tây phát đạt nước thái tử (2) --> orginal Chương 1128 : Tây phát đạt nước thái tử (3) --> orginal Chương 1129 : Cách giải cứu (1) --> orginal Chương 1130 : Cách giải cứu (2) --> orginal Chương 1131 : Cách giải cứu (3) --> orginal Chương 1132 : Hắn là luyện khí sư (1) --> orginal Chương 1133 : Hắn là luyện khí sư (2) --> orginal Chương 1134 : Hắn là luyện khí sư (3) --> orginal Chương 1135 : Cho không được nàng (1) --> orginal Chương 1136 : Cho không được nàng (2) --> orginal Chương 1137 : Cho không được nàng (3) --> orginal Chương 1138 : Màu mưu (1) --> orginal Chương 1139 : Màu mưu (2) --> orginal Chương 1140 : Màu mưu (3) --> orginal Chương 1141 : Giết nàng (1) --> orginal Chương 1142 : Giết nàng (2) --> orginal Chương 1143 : Giết nàng (3) --> orginal Chương 1144 : Càn rỡ (1) --> orginal Chương 1145 : Càn rỡ (2) --> orginal Chương 1146 : Càn rỡ (3) --> orginal Chương 1147 : Điên đảo là không phải (1) --> orginal Chương 1148 : Điên đảo là không phải (2) --> orginal Chương 1149 : Điên đảo là không phải (3) --> orginal Chương 1150 : Tham lam không đủ (1) --> orginal Chương 1151 : Tham lam không đủ (2) --> orginal Chương 1152 : Hố huynh đệ người (1) --> orginal Chương 1153 : Hố huynh đệ người (2) --> orginal Chương 1154 : Hố huynh đệ người (3) --> orginal Chương 1155 : Ấn tượng thứ nhất (1) --> orginal Chương 1156 : Ấn tượng thứ nhất (2) --> orginal Chương 1157 : Ấn tượng thứ nhất (3) --> orginal Chương 1158 : Tâm tư sôi nổi (1) --> orginal Chương 1159 : Tâm tư sôi nổi (2) --> orginal Chương 1160 : Tâm tư sôi nổi (3) --> orginal Chương 1161 : Ghét bỏ (1) --> orginal Chương 1162 : Ghét bỏ (2) --> orginal Chương 1163 : Ghét bỏ (3) --> orginal Chương 1164 : Buồn nôn đến cực điểm (1) --> orginal Chương 1165 : Buồn nôn đến cực điểm (2) --> orginal Chương 1166 : Buồn nôn đến cực điểm (3) --> orginal Chương 1167 : Ngọt ngào tú ân ái (1) --> orginal Chương 1168 : Ngọt ngào tú ân ái (2) --> orginal Chương 1169 : Ngọt ngào tú ân ái (3) --> orginal Chương 1170 : Giật mình (1) --> orginal Chương 1171 : Giật mình (2) --> orginal Chương 1172 : Giật mình (3) --> orginal Chương 1173 : Đồng minh (1) --> orginal Chương 1174 : Đồng minh (2) --> orginal Chương 1175 : Đồng minh (3) --> orginal Chương 1176 : Núi băng hoà tan (1) --> orginal Chương 1177 : Băng tuyết hoà tan (2) --> orginal Chương 1178 : Băng tuyết hoà tan (3) --> orginal Chương 1179 : Thọ yến gió (1) --> orginal Chương 1180 : Thọ yến gió (2) --> orginal Chương 1181 : Thọ yến gió (3) --> orginal Chương 1182 : Tuấn tú tề tụ (1) --> orginal Chương 1183 : Tuấn tú tề tụ (2) --> orginal Chương 1184 : Tuấn tú tề tụ (3) --> orginal Chương 1185 : Nhà ta múa nhi (1) --> orginal Chương 1186 : Nhà ta múa nhi (2) --> orginal Chương 1187 : Ghen tị lòng (1) --> orginal Chương 1188 : Ghen tị lòng (2) --> orginal Chương 1189 : Bích Y ăn dấm (1) --> orginal Chương 1190 : Bích Y ăn dấm (2) --> orginal Chương 1191 : Tranh nhau đấu diễm (1) --> orginal Chương 1192 : Tranh nhau đấu diễm (2) --> orginal Chương 1193 : Cao thủ bụi hoa (1) --> orginal Chương 1194 : Cao thủ bụi hoa (2) --> orginal Chương 1195 : Thái Hậu ban hôn (1) --> orginal Chương 1196 : Thái Hậu ban hôn (2) --> orginal Chương 1197 : Linh hồn ký thác thể (1) --> orginal Chương 1198 : Linh hồn ký thác thể (2) --> orginal Chương 1199 : Đi Thế Tục Giới (1) --> orginal Chương 1200 : Đi Thế Tục Giới (2) --> orginal Chương 1201 : U tịch tình (1) --> orginal Chương 1202 : U tịch tình (2) --> orginal Chương 1203 : Sát ý chợt phát sinh (1) --> orginal Chương 1204 : Sát ý chợt phát sinh (2) --> orginal Chương 1205 : Sát ý chợt phát sinh (3) --> orginal Chương 1206 : Mời ăn cơm (1) --> orginal Chương 1207 : Mời ăn cơm (2) --> orginal Chương 1208 : Tin tưởng ta, ta chỉ yêu ngươi (1) --> orginal Chương 1209 : Tin tưởng ta, ta chỉ yêu ngươi (2) --> orginal Chương 1210 : Hạnh phúc cuối cùng (1) --> orginal Chương 1211 : Hạnh phúc cuối cùng (2) --> orginal Chương 1212 : Tư sẽ tình lang (1) --> orginal Chương 1213 : Tư sẽ tình lang (2) --> orginal Chương 1214 : Vô tình hoàng tỷ (1) --> orginal Chương 1215 : Vô tình hoàng tỷ (2) --> orginal Chương 1216 : Tây phát đạt quốc chính đổi (1) --> orginal Chương 1217 : Tây phát đạt quốc chính đổi (2) --> orginal Chương 1218 : Mất tích xảy ra chuyện (1) --> orginal Chương 1219 : Mất tích xảy ra chuyện (2) --> orginal Chương 1220 : Dưỡng nữ rợn mất (1) --> orginal Chương 1221 : Dưỡng nữ rợn mất (2) --> orginal Chương 1222 : Do yêu chuyển rất (1) --> orginal Chương 1223 : Do yêu chuyển hận (2) --> orginal Chương 1224 : Thân thể giao dịch (1) --> orginal Chương 1225 : Thân thể giao dịch (2) --> orginal Chương 1226 : Sự mời mọc của Nam Cung Triết (1) --> orginal Chương 1227 : Sự mời mọc của Nam Cung Triết (2) --> orginal Chương 1228 : Lợi ích cùng thân tình (1) --> orginal Chương 1229 : Lợi ích cùng thân tình (2) --> orginal Chương 1230 : Hận cùng yêu (1) --> orginal Chương 1231 : Hận cùng yêu (2) --> orginal Chương 1232 : Đi đường cùng đuổi giết (1) --> orginal Chương 1233 : Đi đường cùng đuổi giết (2) --> orginal Chương 1234 : Đến nơi tây phát đạt nước (1) --> orginal Chương 1235 : Đến nơi tây phát đạt nước (2) --> orginal Chương 1236 : Cười mặt hổ trăm dặm lạc (1) --> orginal Chương 1237 : Cười mặt hổ trăm dặm lạc (2) --> orginal Chương 1238 : Con yêu lòng (1) --> orginal Chương 1239 : Con yêu lòng (2) --> orginal Chương 1240 : Thánh ao dịch nước (1) --> orginal Chương 1241 : Thánh ao dịch nước (2) --> orginal Chương 1242 : Thánh ao dịch nước (3) --> orginal Chương 1243 : Thánh ao dịch nước (4) --> orginal Chương 1244 : Khó quên sơ lòng (1) --> orginal Chương 1245 : Khó quên sơ lòng (2) --> orginal Chương 1246 : Khó quên sơ lòng (3) --> orginal Chương 1247 : Khó quên sơ lòng (4) --> orginal Chương 1248 : Tiểu Tử hóa hình (1) --> orginal Chương 1249 : Tiểu Tử hóa hình (2) --> orginal Chương 1250 : Tiểu Tử hóa hình (3) --> orginal Chương 1251 : Tiểu Tử tiến hoá (4) --> orginal Chương 1252 : Rộng rãi màu tím u viêm xà vương (1) --> orginal Chương 1253 : Rộng rãi màu tím u viêm xà vương (2) --> orginal Chương 1254 : Sự tủi thân/uất ức của u linh (1) --> orginal Chương 1255 : Sự tủi thân/uất ức của u linh (2) --> orginal Chương 1256 : Ta nghĩ cưới nàng (1) --> orginal Chương 1257 : Ta nghĩ cưới nàng (2) --> orginal Chương 1258 : Hai năm ước chừng (1) --> orginal Chương 1259 : Hai năm ước chừng (2) --> orginal Chương 1260 : Kinh thành chuyện đổi (1) --> orginal Chương 1261 : Kinh thành chuyện đổi (2) --> orginal Chương 1262 : Kinh thành chuyện đổi (3) --> orginal Chương 1263 : Kinh thành chuyện đổi (4) --> orginal Chương 1264 : Tao ngộ ám sát (1) --> orginal Chương 1265 : Tao ngộ ám sát (2) --> orginal Chương 1266 : Tao ngộ ám sát (3) --> orginal Chương 1267 : Được cứu cùng buồn mất (1) --> orginal Chương 1268 : Được cứu cùng buồn mất (2) --> orginal Chương 1269 : Được cứu cùng buồn mất (3) --> orginal Chương 1270 : Ra ngoài ngoài ý muốn (1) --> orginal Chương 1271 : Ra ngoài ý liệu (2) --> orginal Chương 1272 : Ra ngoài ý liệu (3) --> orginal Chương 1273 : Giận dữ, vì cái gì, (1) --> orginal Chương 1274 : Giận dữ, vì cái gì, (2) --> orginal Chương 1275 : Giận dữ, vì cái gì, (3) --> orginal Chương 1276 : U linh điên dại (1) --> orginal Chương 1277 : U linh điên dại (2) --> orginal Chương 1278 : U linh điên dại (3) --> orginal Chương 1279 : Khe nứt vực sâu (1) --> orginal Chương 1280 : Khe nứt vực sâu (2) --> orginal Chương 1281 : Khe nứt vực sâu (3) --> orginal Chương 1282 : Rơi rụng vực sâu biển (1) --> orginal Chương 1283 : Rơi rụng vực sâu biển (2) --> orginal Chương 1284 : Rơi rụng vực sâu biển (3) --> orginal Chương 1285 : Cám dỗ thần con rùa (1) --> orginal Chương 1286 : Cám dỗ thần con rùa (2) --> orginal Chương 1287 : Cám dỗ thần con rùa (3) --> orginal Chương 1288 : Thủy tinh linh (1) --> orginal Chương 1289 : Thủy tinh linh (2) --> orginal Chương 1290 : Thủy tinh linh (3) --> orginal Chương 1291 : Cá mập người thảm án (1) --> orginal Chương 1292 : Cá mập người thảm án (2) --> orginal Chương 1293 : Cá mập người thảm án (3) --> orginal Chương 1294 : Tin tưởng nàng (1) --> orginal Chương 1295 : Tin tưởng nàng (2) --> orginal Chương 1296 : Tin tưởng nàng (3) --> orginal Chương 1297 : Vội vàng một năm (1) --> orginal Chương 1298 : Vội vàng một năm (2) --> orginal Chương 1299 : Vội vàng một năm (3) --> orginal Chương 1300 : Mang theo nhí nhảnh hoạt bát mạo hiểm (1) --> orginal Chương 1301 : Mang theo nhí nhảnh hoạt bát mạo hiểm (2) --> orginal Chương 1302 : Mang theo nhí nhảnh hoạt bát mạo hiểm (3) --> orginal Chương 1303 : Vùng đất băng tuyết (1) --> orginal Chương 1304 : Vùng đất băng tuyết (2) --> orginal Chương 1305 : Vùng đất băng tuyết (3) --> orginal Chương 1306 : Nền tuyết lực lượng to lớn gấu (1) --> orginal Chương 1307 : Nền tuyết lực lượng to lớn gấu (2) --> orginal Chương 1308 : Nền tuyết lực lượng to lớn gấu (3) --> orginal Chương 1309 : Thế giới tàn khốc (1) --> orginal Chương 1310 : Thế giới tàn khốc (2) --> orginal Chương 1311 : Thế giới tàn khốc (3) --> orginal Chương 1312 : Trướng bồng thật xấu xí (1) --> orginal Chương 1313 : Trướng bồng thật xấu xí (2) --> orginal Chương 1314 : Tuyết yêu chém giết (1) --> orginal Chương 1315 : Tuyết yêu chém giết (2) --> orginal Chương 1316 : Tuyết ưng đau (1) --> orginal Chương 1317 : Tuyết ưng đau (2) --> orginal Chương 1318 : Tuyết ưng đau (3) --> orginal Chương 1319 : Tìm kiếm chân hung (1) --> orginal Chương 1320 : Tìm kiếm chân hung (2) --> orginal Chương 1321 : Tìm kiếm chân hung (3) --> orginal Chương 1322 : (chán ghét Băng Tinh Linh của loài người / Băng Tinh Linh chán ghét loài người) (1) --> orginal Chương 1323 : (chán ghét Băng Tinh Linh của loài người / Băng Tinh Linh chán ghét loài người) (2) --> orginal Chương 1324 : Ta nghĩ đi theo ngươi (1) --> orginal Chương 1325 : Ta nghĩ đi theo ngươi (2) --> orginal Chương 1326 : Tuyết trăn (1) --> orginal Chương 1327 : Tuyết trăn (2) --> orginal Chương 1328 : Năng lực của tiểu Tuyết (1) --> orginal Chương 1329 : Năng lực của tiểu Tuyết (2) --> orginal Chương 1330 : Năng lực của tiểu Tuyết (3) --> orginal Chương 1331 : Bị nhìn chằm chằm (1) --> orginal Chương 1332 : Bị nhìn chằm chằm (2) --> orginal Chương 1333 : Bị nhìn chằm chằm (3) --> orginal Chương 1334 : Kích chiến yêu thú cao giai (1) --> orginal Chương 1335 : Kích chiến yêu thú cao giai (2) --> orginal Chương 1336 : Kích chiến yêu thú cao giai (3) --> orginal Chương 1337 : Mạnh mẽ băng yêu chồn (1) --> orginal Chương 1338 : Mạnh mẽ băng yêu chồn (2) --> orginal Chương 1339 : Mạnh mẽ băng yêu chồn (3) --> orginal Chương 1340 : Tự tương tàn sát (1) --> orginal Chương 1341 : Tự tương tàn sát (2) --> orginal Chương 1342 : Tự tương tàn sát (3) --> orginal Chương 1343 : Tách rời, tiềm nhập (1) --> orginal Chương 1344 : Tách rời, tiềm nhập (2) --> orginal Chương 1345 : Tách rời, tiềm nhập (3) --> orginal Chương 1346 : Động phủ mê cung (1) --> orginal Chương 1347 : Động phủ mê cung (2) --> orginal Chương 1348 : Động phủ mê cung (3) --> orginal Chương 1349 : Vương kỳ quái (1) --> orginal Chương 1350 : Vương kỳ quái (2) --> orginal Chương 1351 : Vương kỳ quái (3) --> orginal Chương 1352 : Vương tâm ý (1) --> orginal Chương 1353 : Vương tâm ý (2) --> orginal Chương 1354 : Vương tâm ý (3) --> orginal Chương 1355 : Vương tâm ý (4) --> orginal Chương 1356 : Vàng góc tuyết trăn vương (1) --> orginal Chương 1357 : Vàng góc tuyết trăn vương (2) --> orginal Chương 1358 : Vàng góc tuyết trăn vương (3) --> orginal Chương 1359 : Vàng góc tuyết trăn vương (4) --> orginal Chương 1360 : Lê Mạch (1) --> orginal Chương 1361 : Lê Mạch (2) --> orginal Chương 1362 : Lê Mạch (3) --> orginal Chương 1363 : Ta gọi, chết non (1) --> orginal Chương 1364 : Ta gọi, chết non (2) --> orginal Chương 1365 : Ta gọi, chết non (3) --> orginal Chương 1366 : Lòng chết non (1) --> orginal Chương 1367 : Lòng chết non (2) --> orginal Chương 1368 : Lòng chết non (3) --> orginal Chương 1369 : Bạn sinh thú (1) --> orginal Chương 1370 : Bạn sinh thú (2) --> orginal Chương 1371 : Bạn sinh thú (3) --> orginal Chương 1372 : Năng lực của tiểu Tuyết (1) --> orginal Chương 1373 : Năng lực của tiểu Tuyết (2) --> orginal Chương 1374 : Năng lực của tiểu Tuyết (3) --> orginal Chương 1375 : Hóa hình (1) --> orginal Chương 1376 : Hóa hình (2) --> orginal Chương 1377 : Hóa hình (3) --> orginal Chương 1378 : Đừng rời khỏi ta (1) --> orginal Chương 1379 : Đừng rời khỏi ta (2) --> orginal Chương 1380 : Đừng rời khỏi ta (3) --> orginal Chương 1381 : Bước qua luân hồi yêu (1) --> orginal Chương 1382 : Bước qua luân hồi yêu (2) --> orginal Chương 1383 : Bước qua luân hồi yêu (3) --> orginal Chương 1384 : Không thể không phòng (1) --> orginal Chương 1385 : Không thể không phòng (2) --> orginal Chương 1386 : Không thể không phòng (3) --> orginal Chương 1387 : Thần cùng ma lựa chọn (1) --> orginal Chương 1388 : Thần cùng ma lựa chọn (2) --> orginal Chương 1389 : Trăng bạc ngày chó (1) --> orginal Chương 1390 : Trăng bạc ngày chó (2) --> orginal Chương 1391 : Trăng bạc ngày chó (3) --> orginal Chương 1392 : Phải phụ trách (1) --> orginal Chương 1393 : Phải phụ trách (2) --> orginal Chương 1394 : Phải phụ trách (3) --> orginal Chương 1395 : Sự quyết định của U Minh giáo chủ (1) --> orginal Chương 1396 : Sự quyết định của U Minh giáo chủ (2) --> orginal Chương 1397 : Sự quyết định của U Minh giáo chủ (3) --> orginal Chương 1398 : Sự quỷ dị của phụ thân (1) --> orginal Chương 1399 : Sự quỷ dị của phụ thân (2) --> orginal Chương 1400 : Sự quỷ dị của phụ thân (3) --> orginal Chương 1401 : Vì yêu hy sinh (1) --> orginal Chương 1402 : Vì yêu hy sinh (2) --> orginal Chương 1403 : Vì yêu hy sinh (3) --> orginal Chương 1404 : Kim Giao Vương tình (1) --> orginal Chương 1405 : Kim Giao Vương mời (2) --> orginal Chương 1406 : Kim Giao Vương tình (3) --> orginal Chương 1407 : Không yêu/không thương/không thích không để ý (1) --> orginal Chương 1408 : Không yêu/không thương/không thích không để ý (2) --> orginal Chương 1409 : Không yêu/không thương/không thích không để ý (3) --> orginal Chương 1410 : Dự ngôn đáng sợ (1) --> orginal Chương 1411 : Dự ngôn đáng sợ (2) --> orginal Chương 1412 : Dự ngôn đáng sợ (3) --> orginal Chương 1413 : Lá bài tẩy không dùng (1) --> orginal Chương 1414 : Lá bài tẩy không dùng (2) --> orginal Chương 1415 : Lá bài tẩy không dùng (3) --> orginal Chương 1416 : Vũ văn diễm ra tay (1) --> orginal Chương 1417 : Vũ văn diễm ra tay (2) --> orginal Chương 1418 : Vũ văn diễm ra tay (3) --> orginal Chương 1419 : Kẻ điên đáng sợ (1) --> orginal Chương 1420 : Kẻ điên đáng sợ (2) --> orginal Chương 1421 : Kẻ điên đáng sợ (3) --> orginal Chương 1422 : Chờ ngươi tới cứu (1) --> orginal Chương 1423 : Chờ ngươi tới cứu (2) --> orginal Chương 1424 : Chờ ngươi tới cứu (3) --> orginal Chương 1425 : Sự thỏa hiệp của nàng (1) --> orginal Chương 1426 : Sự thỏa hiệp của nàng (2) --> orginal Chương 1427 : Sự thỏa hiệp của nàng (3) --> orginal Chương 1428 : Cẩn thận mắt Kim Giao Vương (1) --> orginal Chương 1429 : Cẩn thận mắt Kim Giao Vương (2) --> orginal Chương 1430 : Cẩn thận mắt Kim Giao Vương (3) --> orginal Chương 1431 : Cực rét buốt mùa (1) --> orginal Chương 1432 : Cực rét buốt mùa (2) --> orginal Chương 1433 : Cực rét buốt mùa (3) --> orginal Chương 1434 : Song trọng còn là nhiều nặng (1) --> orginal Chương 1435 : Song trọng còn là nhiều nặng (2) --> orginal Chương 1436 : Quyết định (1) --> orginal Chương 1437 : Quyết định (2) --> orginal Chương 1438 : Quyết định (3) --> orginal Chương 1439 : Ta thích yêu hạch (1) --> orginal Chương 1440 : Ta thích yêu hạch (2) --> orginal Chương 1441 : Ta thích yêu hạch (3) --> orginal Chương 1442 : Rời khỏi trước lúc (1) --> orginal Chương 1443 : Rời khỏi trước lúc (2) --> orginal Chương 1444 : Rời khỏi trước lúc (3) --> orginal Chương 1445 : Nặng lấy được tự do (1) --> orginal Chương 1446 : Nặng lấy được tự do (2) --> orginal Chương 1447 : Nặng lấy được tự do (3) --> orginal Chương 1448 : Trong vây nguy hiểm (1) --> orginal Chương 1449 : Trong vây nguy hiểm (2) --> orginal Chương 1450 : Trong vây nguy hiểm (3) --> orginal Chương 1451 : Ta mang ngươi đi (1) --> orginal Chương 1452 : Ta mang ngươi đi (2) --> orginal Chương 1453 : Ta mang ngươi đi (3) --> orginal Chương 1454 : Địch ý của Băng Tinh Linh (1) --> orginal Chương 1455 : Địch ý của Băng Tinh Linh (2) --> orginal Chương 1456 : Địch ý của Băng Tinh Linh (3) --> orginal Chương 1457 : Lửa giận của hắn (1) --> orginal Chương 1458 : Lửa giận của hắn (2) --> orginal Chương 1459 : Lửa giận của hắn (3) --> orginal Chương 1460 : Ái ý của công chúa (1) --> orginal Chương 1461 : Ái ý của công chúa (2) --> orginal Chương 1462 : Ái ý của công chúa (3) --> orginal Chương 1463 : Chớm đến quần sơn ngọn lửa (1) --> orginal Chương 1464 : Chớm đến quần sơn ngọn lửa (2) --> orginal Chương 1465 : Chớm đến quần sơn ngọn lửa (3) --> orginal Chương 1466 : Linh hỏa cùng hỏa linh (1) --> orginal Chương 1467 : Linh hỏa cùng hỏa linh (2) --> orginal Chương 1468 : Linh hỏa cùng hỏa linh (3) --> orginal Chương 1469 : Sự cảm nhận trên huyết mạch (1) --> orginal Chương 1470 : Sự cảm nhận trên huyết mạch (2) --> orginal Chương 1471 : Sự cảm nhận trên huyết mạch (3) --> orginal Chương 1472 : Gặp phải u linh (1) --> orginal Chương 1473 : Gặp phải u linh (2) --> orginal Chương 1474 : Gặp phải u linh (3) --> orginal Chương 1475 : Lần nữa kích chiến (1) --> orginal Chương 1476 : Lần nữa kích chiến (2) --> orginal Chương 1477 : Lần nữa kích chiến (3) --> orginal Chương 1478 : Quỷ Độc Môn? (1) --> orginal Chương 1479 : Quỷ Độc Môn? (2) --> orginal Chương 1480 : Bại lui, thương nặng (1) --> orginal Chương 1481 : Bại lui, thương nặng (2) --> orginal Chương 1482 : Bại lui, thương nặng (3) --> orginal Chương 1483 : U tịch giận (1) --> orginal Chương 1484 : U tịch giận (2) --> orginal Chương 1485 : U tịch giận (3) --> orginal Chương 1486 : Giết lại như nào (1) --> orginal Chương 1487 : Giết lại như nào (2) --> orginal Chương 1488 : Chém giết (1) --> orginal Chương 1489 : Chém giết (2) --> orginal Chương 1490 : Chém giết (3) --> orginal Chương 1491 : Ngươi thật giết ta (1) --> orginal Chương 1492 : Ngươi thật giết ta (2) --> orginal Chương 1493 : Chết không đủ tiếc (1) --> orginal Chương 1494 : Chết không đủ tiếc (2) --> orginal Chương 1495 : Chết không đủ tiếc (3) --> orginal Chương 1496 : Không khí quỷ dị (1) --> orginal Chương 1497 : Không khí quỷ dị (2) --> orginal Chương 1498 : Không khí quỷ dị (3) --> orginal Chương 1499 : Sinh tử tồn vong (1) --> orginal Chương 1500 : Sinh tử tồn vong (2) --> orginal Chương 1501 : Sinh tử tồn vong (3) --> orginal Chương 1502 : U Minh địa ngục (1) --> orginal Chương 1503 : U Minh địa ngục (2) --> orginal Chương 1504 : U Minh địa ngục (3) --> orginal Chương 1505 : Khoảng cách tuyệt đối (1) --> orginal Chương 1506 : Khoảng cách tuyệt đối (2) --> orginal Chương 1507 : Khoảng cách tuyệt đối (3) --> orginal Chương 1508 : Thương vong thảm trọng (1) --> orginal Chương 1509 : Thương vong thảm trọng (2) --> orginal Chương 1510 : Thương vong thảm trọng (3) --> orginal Chương 1511 : Ao máu thuốc tắm (1) --> orginal Chương 1512 : Ao máu thuốc tắm (2) --> orginal Chương 1513 : Ao máu thuốc tắm (3) --> orginal Chương 1514 : Giết cùng giết ngược (1) --> orginal Chương 1515 : Giết cùng giết ngược (2) --> orginal Chương 1516 : Giết cùng giết ngược (3) --> orginal Chương 1517 : Kinh nộ (1) --> orginal Chương 1518 : Kinh nộ (2) --> orginal Chương 1519 : Kinh nộ (3) --> orginal Chương 1520 : Trong vây biến cố (1) --> orginal Chương 1521 : Trong vây biến cố (2) --> orginal Chương 1522 : Trong vây biến cố (3) --> orginal Chương 1523 : Nổi giận, giết lên U Minh dạy (1) --> orginal Chương 1524 : Nổi giận, giết lên U Minh dạy (2) --> orginal Chương 1525 : Nổi giận, giết lên U Minh dạy (3) --> orginal Chương 1526 : Nổi giận, giết lên U Minh dạy (4) --> orginal Chương 1527 : Nổi giận, giết lên U Minh dạy (5) --> orginal Chương 1528 : Thần hồn tế, mở ra (1) --> orginal Chương 1529 : Thần hồn tế, mở ra (2) --> orginal Chương 1530 : Thần hồn tế, mở ra (3) --> orginal Chương 1531 : Trí nhớ trống không, thần thiếu nữ (1) --> orginal Chương 1532 : Trí nhớ trống không, thần thiếu nữ (2) --> orginal Chương 1533 : Trí nhớ trống không, thần thiếu nữ (3) --> orginal Chương 1534 : Trí nhớ trống không, Đế Diễm ma tôn (1) --> orginal Chương 1535 : Trí nhớ trống không, Đế Diễm ma tôn (2) --> orginal Chương 1536 : Trí nhớ trống không, Đế Diễm ma tôn (3) --> orginal Chương 1537 : Trí nhớ trống không, Đế Diễm ma tôn (4) --> orginal Chương 1538 : Trí nhớ trống không, ăn lớn dấm (1) --> orginal Chương 1539 : Trí nhớ trống không, ăn lớn dấm (2) --> orginal Chương 1540 : Trí nhớ trống không, ăn lớn dấm (3) --> orginal Chương 1541 : Trí nhớ trống không, ăn lớn dấm (4) --> orginal Chương 1542 : Trí nhớ trống không, đánh một bàn tay (1) --> orginal Chương 1543 : Trí nhớ trống không, đánh một bàn tay (2) --> orginal Chương 1544 : Trí nhớ trống không, dụ dỗ chính sách (1) --> orginal Chương 1545 : Trí nhớ trống không, dụ dỗ chính sách (2) --> orginal Chương 1546 : Trí nhớ trống không, dụ dỗ chính sách (3) --> orginal Chương 1547 : Trí nhớ trống không, quay lại Thiên Giới (1) --> orginal Chương 1548 : Trí nhớ trống không, quay lại Thiên Giới (2) --> orginal Chương 1549 : Trí nhớ trống không, quay lại Thiên Giới (3) --> orginal Chương 1550 : Trí nhớ trống không, quay lại Thiên Giới (4) --> orginal Chương 1551 : Đi người giới chơi (1) --> orginal Chương 1552 : Đi người giới chơi (2) --> orginal Chương 1553 : Đi người giới chơi (3) --> orginal Chương 1554 : Đi người giới chơi (4) --> orginal Chương 1555 : Bắt nạt/ức hiếp lừa trả giá (1) --> orginal Chương 1556 : Bắt nạt/ức hiếp lừa trả giá (2) --> orginal Chương 1557 : Bắt nạt/ức hiếp lừa trả giá (3) --> orginal Chương 1558 : Bắt nạt/ức hiếp lừa trả giá (4) --> orginal Chương 1559 : Lại trở về ma giới (1) --> orginal Chương 1560 : Lại trở về ma giới (2) --> orginal Chương 1561 : Lại trở về ma giới (3) --> orginal Chương 1562 : Lại trở về ma giới (4) --> orginal Chương 1563 : Hảo cảm dần sinh (1) --> orginal Chương 1564 : Hảo cảm dần sinh (2) --> orginal Chương 1565 : Hảo cảm dần sinh (3) --> orginal Chương 1566 : Hảo cảm dần sinh (4) --> orginal Chương 1567 : Giữa dần gần (1) --> orginal Chương 1568 : Thời gian dần gần (2) --> orginal Chương 1569 : Thời gian dần gần (3) --> orginal Chương 1570 : Thời gian dần gần (4) --> orginal Chương 1571 : Thần ma đại chiến, sơ chương (1) --> orginal Chương 1572 : Thần ma đại chiến, sơ chương (2) --> orginal Chương 1573 : Thần ma đại chiến, sơ chương (3) --> orginal Chương 1574 : Thần ma đại chiến, sơ chương (4) --> orginal Chương 1575 : Thần ma đại chiến, trong chương (1) --> orginal Chương 1576 : Thần ma đại chiến, trong chương (2) --> orginal Chương 1577 : Thần ma đại chiến, trong chương (3) --> orginal Chương 1578 : Thần ma đại chiến, trong chương (4) --> orginal Chương 1579 : Sự chém giết trên hôn lễ (1) --> orginal Chương 1580 : Sự chém giết trên hôn lễ (2) --> orginal Chương 1581 : Sự chém giết trên hôn lễ (3) --> orginal Chương 1582 : Sự chém giết trên hôn lễ (4) --> orginal Chương 1583 : Niết bàn lửa tiêu diệt, cuối cùng chương (1) --> orginal Chương 1584 : Niết bàn lửa tiêu diệt, cuối cùng chương (2) --> orginal Chương 1585 : Niết bàn lửa tiêu diệt, cuối cùng chương (3) --> orginal Chương 1586 : Niết bàn lửa tiêu diệt, cuối cùng chương (4) --> orginal Chương 1587 : Phượng hoàng niết bàn, giết chóc (1) --> orginal Chương 1588 : Phượng hoàng niết bàn, giết chóc (2) --> orginal Chương 1589 : Phượng hoàng niết bàn, giết chóc (3) --> orginal Chương 1590 : Phượng hoàng niết bàn, giết chóc (4) --> orginal Chương 1591 : Phượng hoàng niết bàn, giết chóc (5) --> orginal Chương 1592 : Giết ra trùng vây (1) --> orginal Chương 1593 : Giết ra trùng vây (2) --> orginal Chương 1594 : Giết ra trùng vây (3) --> orginal Chương 1595 : Giết ra trùng vây (4) --> orginal Chương 1596 : Phụng vì hy sinh (1) --> orginal Chương 1597 : Phụng vì hy sinh (2) --> orginal Chương 1598 : Phụng vì hy sinh (3) --> orginal Chương 1599 : Phụng vì hy sinh (4) --> orginal Chương 1600 : Sinh tử vì chạy trốn (1) --> orginal Chương 1601 : Sinh tử vì chạy trốn (2) --> orginal Chương 1602 : Sinh tử vì chạy trốn (3) --> orginal Chương 1603 : Sinh tử vì chạy trốn (4) --> orginal Chương 1604 : Lấy mạng tục mệnh (1) --> orginal Chương 1605 : Lấy mạng tục mệnh (2) --> orginal Chương 1606 : Lấy mạng tục mệnh (3) --> orginal Chương 1607 : Lấy mạng tục mệnh (4) --> orginal Chương 1608 : Thiếu dưới lớn nợ (1) --> orginal Chương 1609 : Thiếu dưới lớn nợ (2) --> orginal Chương 1610 : Thiếu dưới lớn nợ (3) --> orginal Chương 1611 : Thiếu dưới lớn nợ (4) --> orginal Chương 1612 : Cái chết của Nam Cung Dục (1) --> orginal Chương 1613 : Cái chết của Nam Cung Dục (2) --> orginal Chương 1614 : Cái chết của Nam Cung Dục (3) --> orginal Chương 1615 : Cái chết của Nam Cung Dục (4) --> orginal Chương 1616 : Tìm kiếm cách sống trở lại (1) --> orginal Chương 1617 : Tìm kiếm cách sống trở lại (2) --> orginal Chương 1618 : Tìm kiếm cách sống trở lại (3) --> orginal Chương 1619 : Tìm kiếm cách sống trở lại (4) --> orginal Chương 1620 : Cầu kiến U Cơ (1) --> orginal Chương 1621 : Cầu kiến U Cơ (2) --> orginal Chương 1622 : Cầu kiến U Cơ (3) --> orginal Chương 1623 : Cầu kiến U Cơ (4) --> orginal Chương 1624 : Máu Diễm Châu (1) --> orginal Chương 1625 : Máu Diễm Châu (2) --> orginal Chương 1626 : Máu Diễm Châu (3) --> orginal Chương 1627 : Máu Diễm Châu (4) --> orginal Chương 1628 : Tìm kiếm kiếp trước lữ trình (1) --> orginal Chương 1629 : Tìm kiếm kiếp trước lữ trình (2) --> orginal Chương 1630 : Tìm kiếm kiếp trước lữ trình (3) --> orginal Chương 1631 : Tìm kiếm kiếp trước lữ trình (4) --> orginal Chương 1632 : Quay lại kiếp trước (1) --> orginal Chương 1633 : Quay lại kiếp trước (2) --> orginal Chương 1634 : Quay lại kiếp trước (3) --> orginal Chương 1635 : Quay lại kiếp trước (4) --> orginal Chương 1636 : Chớm đến Thiên Giới (1) --> orginal Chương 1637 : Chớm đến Thiên Giới (2) --> orginal Chương 1638 : Chớm đến Thiên Giới (3) --> orginal Chương 1639 : Chớm đến Thiên Giới (4) --> orginal Chương 1640 : Lửa hoàng ý thức (1) --> orginal Chương 1641 : Lửa hoàng ý thức (2) --> orginal Chương 1642 : Lửa hoàng ý thức (3) --> orginal Chương 1643 : Lửa hoàng ý thức (4) --> orginal Chương 1644 : Phá giải tiên thảo của ma chú (1) --> orginal Chương 1645 : Phá giải tiên thảo của ma chú (2) --> orginal Chương 1646 : Phá giải tiên thảo của ma chú (3) --> orginal Chương 1647 : Phá giải tiên thảo của ma chú (4) --> orginal Chương 1648 : Tiên dược Thiên Giới vườn (1) --> orginal Chương 1649 : Tiên dược Thiên Giới vườn (2) --> orginal Chương 1650 : Tiên dược Thiên Giới vườn (3) --> orginal Chương 1651 : Tiên dược Thiên Giới vườn (4) --> orginal Chương 1652 : Chiến thần cùng đọa thần (1) --> orginal Chương 1653 : Chiến thần cùng đọa thần (2) --> orginal Chương 1654 : Chiến thần cùng đọa thần (3) --> orginal Chương 1655 : Chiến thần cùng đọa thần (4) --> orginal Chương 1656 : Thua lòng nữ (1) --> orginal Chương 1657 : Thua lòng nữ (2) --> orginal Chương 1658 : Thua lòng nữ (3) --> orginal Chương 1659 : Thua lòng nữ (4) --> orginal Chương 1660 : Chớm đến yêu giới (1) --> orginal Chương 1661 : Chớm đến yêu giới (2) --> orginal Chương 1662 : Chớm đến yêu giới (3) --> orginal Chương 1663 : Chớm đến yêu giới (4) --> orginal Chương 1664 : Thái tử yêu tộc chết non (1) --> orginal Chương 1665 : Thái tử yêu tộc chết non (2) --> orginal Chương 1666 : Thái tử yêu tộc chết non (3) --> orginal Chương 1667 : Thái tử yêu tộc chết non (4) --> orginal Chương 1668 : Nhũ danh quỳnh nhan (1) --> orginal Chương 1669 : Nhũ danh quỳnh nhan (2) --> orginal Chương 1670 : Nhũ danh quỳnh nhan (3) --> orginal Chương 1671 : Nhũ danh quỳnh nhan (4) --> orginal Chương 1672 : Đế Diễm đáng sợ (1) --> orginal Chương 1673 : Đế Diễm đáng sợ (2) --> orginal Chương 1674 : Đế Diễm đáng sợ (3) --> orginal Chương 1675 : Đế Diễm đáng sợ (4) --> orginal Chương 1676 : Chờ giá trao đổi (1) --> orginal Chương 1677 : Chờ giá trao đổi (2) --> orginal Chương 1678 : Chờ giá trao đổi (3) --> orginal Chương 1679 : Chờ giá trao đổi (4) --> orginal Chương 1680 : Ngày cùng đế lựa chọn (1) --> orginal Chương 1681 : Ngày cùng đế lựa chọn (2) --> orginal Chương 1682 : Ngày cùng đế lựa chọn (3) --> orginal Chương 1683 : Ngày cùng đế lựa chọn (4) --> orginal Chương 1684 : Hố bản thân (1) --> orginal Chương 1685 : Hố bản thân (2) --> orginal Chương 1686 : Hố bản thân (3) --> orginal Chương 1687 : Hố bản thân (4) --> orginal Chương 1688 : Đế Diễm lợi hại (1) --> orginal Chương 1689 : Đế Diễm lợi hại (2) --> orginal Chương 1690 : Đế Diễm lợi hại (3) --> orginal Chương 1691 : Đế Diễm lợi hại (4) --> orginal Chương 1692 : Hèn hạ vô sỉ (1) --> orginal Chương 1693 : Hèn hạ vô sỉ (2) --> orginal Chương 1694 : Hèn hạ vô sỉ (3) --> orginal Chương 1695 : Hèn hạ vô sỉ (4) --> orginal Chương 1696 : Sự chạm trán chị gái kiếp trước (1) --> orginal Chương 1697 : Sự chạm trán chị gái kiếp trước (2) --> orginal Chương 1698 : Sự chạm trán chị gái kiếp trước (3) --> orginal Chương 1699 : Sự chạm trán chị gái kiếp trước (4) --> orginal Chương 1700 : Ngày độc lĩnh vực VS niết bàn thần hỏa (1) --> orginal Chương 1701 : Ngày độc lĩnh vực VS niết bàn thần hỏa (2) --> orginal Chương 1702 : Ngày độc lĩnh vực VS niết bàn thần hỏa (3) --> orginal Chương 1703 : Ngày độc lĩnh vực VS niết bàn thần hỏa (4) --> orginal Chương 1704 : Kích Thiên đến (1) --> orginal Chương 1705 : Kích Thiên đến (2) --> orginal Chương 1706 : Kích Thiên đến (3) --> orginal Chương 1707 : Kích Thiên đến (4) --> orginal Chương 1708 : Thật là lửa lớn (1) --> orginal Chương 1709 : Thật là lửa lớn (2) --> orginal Chương 1710 : Thật là lửa lớn (3) --> orginal Chương 1711 : Thật là lửa lớn (4) --> orginal Chương 1712 : Khủng bố yêu (1) --> orginal Chương 1713 : Khủng bố yêu (2) --> orginal Chương 1714 : Khủng bố yêu (3) --> orginal Chương 1715 : Khủng bố yêu (4) --> orginal Chương 1716 : Quay lại kiếp này (1) --> orginal Chương 1717 : Quay lại kiếp này (2) --> orginal Chương 1718 : Quay lại kiếp này (3) --> orginal Chương 1719 : Quay lại kiếp này (4) --> orginal Chương 1720 : Nguy cơ vị diện (1) --> orginal Chương 1721 : Nguy cơ vị diện (2) --> orginal Chương 1722 : Nguy cơ vị diện (3) --> orginal Chương 1723 : Nguy cơ vị diện (4) --> orginal Chương 1724 : Một nửa sinh tử (1) --> orginal Chương 1725 : Một nửa sinh tử (2) --> orginal Chương 1726 : Một nửa sinh tử (3) --> orginal Chương 1727 : Một nửa sinh tử (4) --> orginal Chương 1728 : Sống trở lại, lấy mạng đổi mạng (1) --> orginal Chương 1729 : Sống trở lại, lấy mạng đổi mạng (2) --> orginal Chương 1730 : Sống trở lại, lấy mạng đổi mạng (3) --> orginal Chương 1731 : Sống trở lại, lấy mạng đổi mạng (4) --> orginal Chương 1732 : Cuối cùng trở về (1) --> orginal Chương 1733 : Cuối cùng trở về (2) --> orginal Chương 1734 : Cuối cùng trở về (3) --> orginal Chương 1735 : Cuối cùng trở về (4) --> orginal Chương 1736 : Chúng ta thành thân đi (1) --> orginal Chương 1737 : Chúng ta thành thân đi (2) --> orginal Chương 1738 : Chúng ta thành thân đi (3) --> orginal Chương 1739 : Chúng ta thành thân đi (4) --> orginal Chương 1740 : Biến cố tái sinh (1) --> orginal Chương 1741 : Biến cố tái sinh (2) --> orginal Chương 1742 : Biến cố tái sinh (3) --> orginal Chương 1743 : Biến cố tái sinh (4) --> orginal Chương 1744 : Diễn kịch chạy trối chết (1) --> orginal Chương 1745 : Diễn kịch chạy trối chết (2) --> orginal Chương 1746 : Diễn kịch chạy trối chết (3) --> orginal Chương 1747 : Diễn kịch chạy trối chết (4) --> orginal Chương 1748 : Tuyệt không độc chạy trốn (1) --> orginal Chương 1749 : Tuyệt không độc chạy trốn (2) --> orginal Chương 1750 : Tuyệt không độc chạy trốn (3) --> orginal Chương 1751 : Tuyệt không độc chạy trốn (4) --> orginal Chương 1752 : Nổi giận chiến (1) --> orginal Chương 1753 : Nổi giận chiến (2) --> orginal Chương 1754 : Nổi giận chiến (3) --> orginal Chương 1755 : Nổi giận chiến (4) --> orginal Chương 1756 : Sinh tử báo đáp (1) --> orginal Chương 1757 : Sinh tử báo đáp (2) --> orginal Chương 1758 : Sinh tử báo đáp (3) --> orginal Chương 1759 : Sinh tử báo đáp (4) --> orginal Chương 1760 : Sinh mệnh chiến (1) --> orginal Chương 1761 : Cuộc chiến sinh tử (2) --> orginal Chương 1762 : Cuộc chiến sinh tử (3) --> orginal Chương 1763 : Cuộc chiến sinh tử (4) --> orginal Chương 1764 : Dày vò chờ đợi (1) --> orginal Chương 1765 : Dày vò chờ đợi (2) --> orginal Chương 1766 : Dày vò chờ đợi (3) --> orginal Chương 1767 : Dày vò chờ đợi (4) --> orginal Chương 1768 : Mất trí nhớ (1) --> orginal Chương 1769 : Mất trí nhớ (2) --> orginal Chương 1770 : Mất trí nhớ (3) --> orginal Chương 1771 : Mất trí nhớ (4) --> orginal Chương 1772 : Kinh thành chuyện đổi (1) --> orginal Chương 1773 : Kinh thành chuyện đổi (2) --> orginal Chương 1774 : Kinh thành chuyện đổi (3) --> orginal Chương 1775 : Kinh thành chuyện đổi (4) --> orginal Chương 1776 : Cuối cùng đáp ứng (1) --> orginal Chương 1777 : Cuối cùng đáp ứng (2) --> orginal Chương 1778 : Cuối cùng đáp ứng (3) --> orginal Chương 1779 : Cuối cùng đáp ứng (4) --> orginal Chương 1780 : Ngạc nhiên hôn sự (1) --> orginal Chương 1781 : Ngạc nhiên hôn sự (2) --> orginal Chương 1782 : Ngạc nhiên hôn sự (3) --> orginal Chương 1783 : Ngạc nhiên hôn sự (4) --> orginal Chương 1784 : Cưới định ngươi (1) --> orginal Chương 1785 : Cưới định ngươi (2) --> orginal Chương 1786 : Cưới định ngươi (3) --> orginal Chương 1787 : Cưới định ngươi (4) --> orginal Chương 1788 : Thương thế của bóng râm (1) --> orginal Chương 1789 : Thương thế của bóng râm (2) --> orginal Chương 1790 : Thương thế của bóng râm (3) --> orginal Chương 1791 : Thương thế của bóng râm (4) --> orginal Chương 1792 : Chị em của giá rẻ tình (1) --> orginal Chương 1793 : Chị em của giá rẻ tình (2) --> orginal Chương 1794 : Chị em của giá rẻ tình (3) --> orginal Chương 1795 : Chị em của giá rẻ tình (4) --> orginal Chương 1796 : Đần độn vò dấm (1) --> orginal Chương 1797 : Đần độn vò dấm (2) --> orginal Chương 1798 : Đần độn vò dấm (3) --> orginal Chương 1799 : Đần độn vò dấm (4) --> orginal Chương 1800 : Mưa nhỏ đổi (1) --> orginal Chương 1801 : Mưa nhỏ đổi (2) --> orginal Chương 1802 : Mưa nhỏ đổi (3) --> orginal Chương 1803 : Mưa nhỏ đổi (4) --> orginal Chương 1804 : Mềm lòng chí thân (1) --> orginal Chương 1805 : Mềm lòng chí thân (2) --> orginal Chương 1806 : Mềm lòng chí thân (3) --> orginal Chương 1807 : Mềm lòng chí thân (4) --> orginal Chương 1808 : Chó ngoan không chặn đường (1) --> orginal Chương 1809 : Chó ngoan không chặn đường (2) --> orginal Chương 1810 : Chó ngoan không chặn đường (3) --> orginal Chương 1811 : Chó ngoan không chặn đường (4) --> orginal Chương 1812 : U Minh dạy sát thủ (1) --> orginal Chương 1813 : U Minh dạy sát thủ (2) --> orginal Chương 1814 : U Minh dạy sát thủ (3) --> orginal Chương 1815 : U Minh dạy sát thủ (4) --> orginal Chương 1816 : U tịch đuổi tới (1) --> orginal Chương 1817 : U tịch đuổi tới (2) --> orginal Chương 1818 : U Cơ đuổi tới (3) --> orginal Chương 1819 : U tịch đuổi tới (4) --> orginal Chương 1820 : U tịch đuổi tới (5) --> orginal Chương 1821 : Bàn về chó cùng chó (1) --> orginal Chương 1822 : Bàn về chó cùng chó (2) --> orginal Chương 1823 : Bàn về chó cùng chó (3) --> orginal Chương 1824 : Bàn về chó cùng chó (4) --> orginal Chương 1825 : Giận dữ u tịch (1) --> orginal Chương 1826 : Giận dữ u tịch (2) --> orginal Chương 1827 : Giận dữ u tịch (3) --> orginal Chương 1828 : Giận dữ u tịch (4) --> orginal Chương 1829 : Giúp ngươi đuổi nam nhân (1) --> orginal Chương 1830 : Giúp ngươi đuổi nam nhân (2) --> orginal Chương 1831 : Giúp ngươi đuổi nam nhân (3) --> orginal Chương 1832 : Giúp ngươi đuổi nam nhân (4) --> orginal Chương 1833 : Đờ người (1) --> orginal Chương 1834 : Đờ người (2) --> orginal Chương 1835 : Đờ người (3) --> orginal Chương 1836 : Đờ người (4) --> orginal Chương 1837 : Vén cao thủ nam (1) --> orginal Chương 1838 : Vén cao thủ nam (2) --> orginal Chương 1839 : Vén cao thủ nam (3) --> orginal Chương 1840 : Vén cao thủ nam (4) --> orginal Chương 1841 : Kết bái chị em (1) --> orginal Chương 1842 : Kết bái chị em (2) --> orginal Chương 1843 : Kết bái chị em (3) --> orginal Chương 1844 : Kết bái chị em (4) --> orginal Chương 1845 : Lòng của trở nên lạnh (1) --> orginal Chương 1846 : Lòng của trở nên lạnh (2) --> orginal Chương 1847 : Lòng của trở nên lạnh (3) --> orginal Chương 1848 : Lòng của trở nên lạnh (4) --> orginal Chương 1849 : Phi hoàng tử (1) --> orginal Chương 1850 : Phi hoàng tử (2) --> orginal Chương 1851 : Phi hoàng tử (3) --> orginal Chương 1852 : Phi hoàng tử (4) --> orginal Chương 1853 : Bất tường (1) --> orginal Chương 1854 : Bất tường (2) --> orginal Chương 1855 : Bất tường (3) --> orginal Chương 1856 : Bất tường (4) --> orginal Chương 1857 : Sắp điên (1) --> orginal Chương 1858 : Sắp điên (2) --> orginal Chương 1859 : Sắp điên (3) --> orginal Chương 1860 : Sắp điên (4) --> orginal Chương 1861 : Kẻ điên của lý trí (1) --> orginal Chương 1862 : Kẻ điên của lý trí (2) --> orginal Chương 1863 : Kẻ điên của lý trí (3) --> orginal Chương 1864 : Kẻ điên của lý trí (4) --> orginal Chương 1865 : Linh Giới loạn (1) --> orginal Chương 1866 : Linh Giới loạn (2) --> orginal Chương 1867 : Linh Giới loạn (3) --> orginal Chương 1868 : Linh Giới loạn (4) --> orginal Chương 1869 : Thích nam bắp thịt (1) --> orginal Chương 1870 : Thích nam bắp thịt (2) --> orginal Chương 1871 : Thích nam bắp thịt (3) --> orginal Chương 1872 : Thích nam bắp thịt (4) --> orginal Chương 1873 : “<em><em>Mất trinh</em></em>” (1) --> orginal Chương 1874 : “<em><em>Mất trinh</em></em>” (2) --> orginal Chương 1875 : “<em><em>Mất trinh</em></em>” (3) --> orginal Chương 1876 : “<em><em>Mất trinh</em></em>” (4) --> orginal Chương 1877 : Tái sinh xấu kế (1) --> orginal Chương 1878 : Tái sinh xấu kế (2) --> orginal Chương 1879 : Tái sinh xấu kế (3) --> orginal Chương 1880 : Tái sinh xấu kế (4) --> orginal Chương 1881 : Lớn mai phục (1) --> orginal Chương 1882 : Lớn mai phục (2) --> orginal Chương 1883 : Lớn mai phục (3) --> orginal Chương 1884 : Lớn mai phục (4) --> orginal Chương 1885 : Viện binh đuổi tới (1) --> orginal Chương 1886 : Viện binh đuổi tới (2) --> orginal Chương 1887 : Viện binh đuổi tới (3) --> orginal Chương 1888 : Viện binh đuổi tới (4) --> orginal Chương 1889 : Nhuốm máu đao (1) --> orginal Chương 1890 : Nhuốm máu đao (2) --> orginal Chương 1891 : Nhuốm máu đao (3) --> orginal Chương 1892 : Nhuốm máu đao (4) --> orginal Chương 1893 : Trách nhiệm mạnh thêm (1) --> orginal Chương 1894 : Trách nhiệm mạnh thêm (2) --> orginal Chương 1895 : Trách nhiệm mạnh thêm (3) --> orginal Chương 1896 : Trách nhiệm mạnh thêm (4) --> orginal Chương 1897 : Tang sự hôn sự (1) --> orginal Chương 1898 : Tang sự hôn sự (2) --> orginal Chương 1899 : Tang sự hôn sự (3) --> orginal Chương 1900 : Tang sự hôn sự (4) --> orginal Chương 1901 : Mạc Quỳnh Vũ trở về phủ (1) --> orginal Chương 1902 : Mạc Quỳnh Vũ trở về phủ (2) --> orginal Chương 1903 : Mạc Quỳnh Vũ trở về phủ (3) --> orginal Chương 1904 : Mạc Quỳnh Vũ trở về phủ (4) --> orginal Chương 1905 : Kình thiên quay về (1) --> orginal Chương 1906 : Kình thiên quay về (2) --> orginal Chương 1907 : Kình thiên quay về (3) --> orginal Chương 1908 : Kình thiên quay về (4) --> orginal Chương 1909 : Tuyệt vọng đánh tới (1) --> orginal Chương 1910 : Tuyệt vọng đánh tới (2) --> orginal Chương 1911 : Tuyệt vọng đánh tới (3) --> orginal Chương 1912 : Tuyệt vọng đánh tới (4) --> orginal Chương 1913 : Nội gián ẩn giấu (1) --> orginal Chương 1914 : Nội gián ẩn giấu (2) --> orginal Chương 1915 : Nội gián ẩn giấu (3) --> orginal Chương 1916 : Nội gián ẩn giấu (4) --> orginal Chương 1917 : Nguyệt nhi, ta thật là nhớ ngươi (1) --> orginal Chương 1918 : Nguyệt nhi, ta thật là nhớ ngươi (2) --> orginal Chương 1919 : Nguyệt nhi, ta thật là nhớ ngươi (3) --> orginal Chương 1920 : Nguyệt nhi, ta thật là nhớ ngươi (4) --> orginal Chương 1921 : Hối hận sao? (1) --> orginal Chương 1922 : Hối hận sao? (2) --> orginal Chương 1923 : Hối hận sao? (3) --> orginal Chương 1924 : Hối hận sao? (4) --> orginal Chương 1925 : Các lòng tâm tư (1) --> orginal Chương 1926 : Các lòng tâm tư (2) --> orginal Chương 1927 : Các lòng tâm tư (3) --> orginal Chương 1928 : Các lòng tâm tư (4) --> orginal Chương 1929 : Không phải khanh không cưới (1) --> orginal Chương 1930 : Không phải khanh không cưới (2) --> orginal Chương 1931 : Không phải khanh không cưới (3) --> orginal Chương 1932 : Không phải khanh không cưới (4) --> orginal Chương 1933 : Chuyện vụn vặt hôn sự (1) --> orginal Chương 1934 : Chuyện vụn vặt hôn sự (2) --> orginal Chương 1935 : Chuyện vụn vặt hôn sự (3) --> orginal Chương 1936 : Chuyện vụn vặt hôn sự (4) --> orginal Chương 1937 : Rêu rao cầu hôn (1) --> orginal Chương 1938 : Rêu rao cầu hôn (2) --> orginal Chương 1939 : Rêu rao cầu hôn (3) --> orginal Chương 1940 : Rêu rao cầu hôn (4) --> orginal Chương 1941 : Lòng đau dần mất (1) --> orginal Chương 1942 : Lòng đau dần mất (2) --> orginal Chương 1943 : Lòng đau dần mất (3) --> orginal Chương 1944 : Lòng đau dần mất (4) --> orginal Chương 1945 : Đứt dốc núi gặp gỡ (1) --> orginal Chương 1946 : Đứt dốc núi gặp gỡ (2) --> orginal Chương 1947 : Đứt dốc núi gặp gỡ (3) --> orginal Chương 1948 : Đứt dốc núi gặp gỡ (4) --> orginal Chương 1949 : Đứt dốc núi đứt tình (1) --> orginal Chương 1950 : Đứt dốc núi đứt tình (2) --> orginal Chương 1951 : Đứt dốc núi đứt tình (3) --> orginal Chương 1952 : Đứt dốc núi đứt tình (4) --> orginal Chương 1953 : Nhận rõ nội tâm, cuối cùng thành quyến lữ (1) --> orginal Chương 1954 : Nhận rõ nội tâm, cuối cùng thành quyến lữ (2) --> orginal Chương 1955 : Nhận rõ nội tâm, cuối cùng thành quyến lữ (3) --> orginal Chương 1956 : Nhận rõ nội tâm, cuối cùng thành quyến lữ (4) --> orginal Chương 1957 : Yêu trừng phạt (1) --> orginal Chương 1958 : Yêu trừng phạt (2) --> orginal Chương 1959 : Yêu trừng phạt (3) --> orginal Chương 1960 : Yêu trừng phạt (4) --> orginal Chương 1961 : Thanh thanh bạch bạch (1) --> orginal Chương 1962 : Thanh thanh bạch bạch (2) --> orginal Chương 1963 : Thanh thanh bạch bạch (3) --> orginal Chương 1964 : Thanh thanh bạch bạch (4) --> orginal Chương 1965 : Không cứu (1) --> orginal Chương 1966 : Không cứu (2) --> orginal Chương 1967 : Không cứu (3) --> orginal Chương 1968 : Không cứu (4) --> orginal Chương 1969 : Ta chỉ muốn ngươi tốt (1) --> orginal Chương 1970 : Ta chỉ muốn ngươi tốt (2) --> orginal Chương 1971 : Ta chỉ muốn ngươi tốt (3) --> orginal Chương 1972 : Ta chỉ muốn ngươi tốt (4) --> orginal Chương 1973 : Bảo vệ lòng (1) --> orginal Chương 1974 : Bảo vệ lòng (2) --> orginal Chương 1975 : Bảo vệ lòng (3) --> orginal Chương 1976 : Bảo vệ lòng (4) --> orginal Chương 1977 : Hạ lễ nhuốm máu (1) --> orginal Chương 1978 : Hạ lễ nhuốm máu (2) --> orginal Chương 1979 : Hạ lễ nhuốm máu (3) --> orginal Chương 1980 : Hạ lễ nhuốm máu (4) --> orginal Chương 1981 : Không bằng súc sinh (1) --> orginal Chương 1982 : Không bằng súc sinh (2) --> orginal Chương 1983 : Không bằng súc sinh (3) --> orginal Chương 1984 : Không bằng súc sinh (4) --> orginal Chương 1985 : Lúc mà hôn lễ tiến hành (1) --> orginal Chương 1986 : Lúc mà hôn lễ tiến hành (2) --> orginal Chương 1987 : Lúc mà hôn lễ tiến hành (3) --> orginal Chương 1988 : Lúc mà hôn lễ tiến hành (4) --> orginal Chương 1989 : Đẹp trai, thật đẹp trai! (1) --> orginal Chương 1990 : Đẹp trai, thật đẹp trai! (2) --> orginal Chương 1991 : Đẹp trai, thật đẹp trai! (3) --> orginal Chương 1992 : Đẹp trai, thật đẹp trai! (4) --> orginal Chương 1993 : Sát ý hôn lễ (1) --> orginal Chương 1994 : Sát ý hôn lễ (2) --> orginal Chương 1995 : Sát ý hôn lễ (3) --> orginal Chương 1996 : Sát ý hôn lễ (4) --> orginal Chương 1997 : Hôn lễ nhuốm máu (1) --> orginal Chương 1998 : Hôn lễ nhuốm máu (2) --> orginal Chương 1999 : Hôn lễ nhuốm máu (3) --> orginal Chương 2000 : Hôn lễ nhuốm máu (4) --> orginal Chương 2001 : Trôi đi yêu (1) --> orginal Chương 2002 : Trôi đi yêu (2) --> orginal Chương 2003 : Trôi đi yêu (3) --> orginal Chương 2004 : Trôi đi yêu (4) --> orginal Chương 2005 : Hận ý ngập trời, bi phẫn muốn tuyệt! (1) --> orginal Chương 2006 : Hận ý ngập trời, bi phẫn muốn tuyệt! (2) --> orginal Chương 2007 : Hận ý ngập trời, bi phẫn muốn tuyệt! (3) --> orginal Chương 2008 : Hận ý ngập trời, bi phẫn muốn tuyệt! (4) --> orginal Chương 2009 : Kiếp sau không gặp nhau (1) --> orginal Chương 2010 : Kiếp sau không gặp nhau (2) --> orginal Chương 2011 : Kiếp sau không gặp nhau (3) --> orginal Chương 2012 : Kiếp sau không gặp nhau (4) --> orginal Chương 2013 : Xua đuổi ra phủ (1) --> orginal Chương 2014 : Xua đuổi ra phủ (2) --> orginal Chương 2015 : Xua đuổi ra phủ (3) --> orginal Chương 2016 : Xua đuổi ra phủ (4) --> orginal Chương 2017 : Yêu thích nam gió (1) --> orginal Chương 2018 : Thích nam gió (2) --> orginal Chương 2019 : Yêu thích nam gió (3) --> orginal Chương 2020 : Kết quả bi thảm (1) --> orginal Chương 2021 : Kết quả bi thảm (2) --> orginal Chương 2022 : Kết quả bi thảm (3) --> orginal Chương 2023 : Ta sẽ mang ngươi đi (1) --> orginal Chương 2024 : Ta sẽ mang ngươi đi (2) --> orginal Chương 2025 : Ta sẽ mang ngươi đi (3) --> orginal Chương 2026 : Ta sẽ mang ngươi đi (4) --> orginal Chương 2027 : Mất mạng uyên ương (1) --> orginal Chương 2028 : Mất mạng uyên ương (2) --> orginal Chương 2029 : Mất mạng uyên ương (3) --> orginal Chương 2030 : Mất mạng uyên ương (4) --> orginal Chương 2031 : Muộn tới động phòng hoa nến đêm (1) --> orginal Chương 2032 : Muộn tới động phòng hoa nến đêm (2) --> orginal Chương 2033 : Muộn tới động phòng hoa nến đêm (3) --> orginal Chương 2034 : Muộn tới động phòng hoa nến đêm (4) --> orginal Chương 2035 : Dung mạo tương tự (1) --> orginal Chương 2036 : Dung mạo tương tự (2) --> orginal Chương 2037 : Dung mạo tương tự (3) --> orginal Chương 2038 : Dung mạo tương tự (4) --> orginal Chương 2039 : Vận mệnh bất lực (1) --> orginal Chương 2040 : Vận mệnh bất lực (2) --> orginal Chương 2041 : Vận mệnh bất lực (3) --> orginal Chương 2042 : Vận mệnh bất lực (4) --> orginal Chương 2043 : Uy hiếp (1) --> orginal Chương 2044 : Uy hiếp (2) --> orginal Chương 2045 : Uy hiếp (3) --> orginal Chương 2046 : Uy hiếp (4) --> orginal Chương 2047 : Sinh tử cùng nhau (1) --> orginal Chương 2048 : Sinh tử cùng nhau (2) --> orginal Chương 2049 : Sinh tử cùng nhau (3) --> orginal Chương 2050 : Sinh tử cùng nhau (4) --> orginal Chương 2051 : Cực độ làm nhục (1) --> orginal Chương 2052 : Cực độ làm nhục (2) --> orginal Chương 2053 : Cực độ làm nhục (3) --> orginal Chương 2054 : Cực độ làm nhục (4) --> orginal Chương 2055 : Chờ không kịp/không bằng chết (1) --> orginal Chương 2056 : Chờ không kịp/không bằng chết (2) --> orginal Chương 2057 : Chờ không kịp/không bằng chết (3) --> orginal Chương 2058 : Chờ không kịp/không bằng chết (4) --> orginal Chương 2059 : Chết không nhắm con mắt (1) --> orginal Chương 2060 : Chết không nhắm con mắt (2) --> orginal Chương 2061 : Chết không nhắm con mắt (3) --> orginal Chương 2062 : Chết không nhắm con mắt (4) --> orginal Chương 2063 : Mệnh hoàng vị (1) --> orginal Chương 2064 : Mệnh hoàng vị (2) --> orginal Chương 2065 : Mệnh hoàng vị (3) --> orginal Chương 2066 : Mệnh hoàng vị (4) --> orginal Chương 2067 : Đoạt vị bắt đầu (1) --> orginal Chương 2068 : Đoạt vị bắt đầu (2) --> orginal Chương 2069 : Đoạt vị bắt đầu (3) --> orginal Chương 2070 : Đoạt vị bắt đầu (4) --> orginal Chương 2071 : Thắng làm vua thua làm giặc (1) --> orginal Chương 2072 : Thắng làm vua thua làm giặc (2) --> orginal Chương 2073 : Thắng làm vua thua làm giặc (3) --> orginal Chương 2074 : Thắng làm vua thua làm giặc (4) --> orginal Chương 2075 : Vội vàng định thân (1) --> orginal Chương 2076 : Vội vàng định thân (2) --> orginal Chương 2077 : Vội vàng định thân (3) --> orginal Chương 2078 : Vội vàng định thân (4) --> orginal Chương 2079 : Hạnh phúc kết cục? (1) --> orginal Chương 2080 : Hạnh phúc kết cục? (2) --> orginal Chương 2081 : Hạnh phúc kết cục? (3) --> orginal Chương 2082 : Hạnh phúc kết cục? (4) --> orginal Chương 2083 : To gan cầu hôn (1) --> orginal Chương 2084 : To gan cầu hôn (2) --> orginal Chương 2085 : To gan cầu hôn (3) --> orginal Chương 2086 : To gan cầu hôn (4) --> orginal Chương 2087 : Thích yêu buông tay (1) --> orginal Chương 2088 : Thích yêu buông tay (2) --> orginal Chương 2089 : Thích yêu buông tay (3) --> orginal Chương 2090 : Thích yêu buông tay (4) --> orginal Chương 2091 : Thân thể giao dịch (1) --> orginal Chương 2092 : Thân thể giao dịch (2) --> orginal Chương 2093 : Thân thể giao dịch (3) --> orginal Chương 2094 : Thân thể giao dịch (4) --> orginal Chương 2095 : Phủ Dục Vương thấp khí áp (1) --> orginal Chương 2096 : Phủ Dục Vương thấp khí áp (2) --> orginal Chương 2097 : Phủ Dục Vương thấp khí áp (3) --> orginal Chương 2098 : Phủ Dục Vương thấp khí áp (4) --> orginal Chương 2099 : Quả thật xảy ra chuyện (1) --> orginal Chương 2100 : Quả thật xảy ra chuyện (2) --> orginal Chương 2101 : Thứ hai 103 --> orginal Chương 2102 : Quả thật xảy ra chuyện (4) --> orginal Chương 2103 : Lại tiếp theo trước duyên (1) --> orginal Chương 2104 : Lại tiếp theo trước duyên (2) --> orginal Chương 2105 : Lại tiếp theo trước duyên (3) --> orginal Chương 2106 : Lại tiếp theo trước duyên (4) --> orginal Chương 2107 : Thế tục cuối cùng (1) --> orginal Chương 2108 : Thế tục cuối cùng (2) --> orginal Chương 2109 : Thế tục cuối cùng (3) --> orginal Chương 2110 : Thế tục cuối cùng (4) --> orginal Chương 2111 : Nghiêm khắc trừng phạt (1) --> orginal Chương 2112 : Nghiêm khắc trừng phạt (2) --> orginal Chương 2113 : Nghiêm khắc trừng phạt (3) --> orginal Chương 2114 : Nghiêm khắc trừng phạt (4) --> orginal Chương 2115 : Linh Giới khó (1) --> orginal Chương 2116 : Linh Giới khó (2) --> orginal Chương 2117 : Linh Giới khó (3) --> orginal Chương 2118 : Linh Giới khó (4) --> orginal Chương 2119 : Cách đội gặp nguy hiểm (1) --> orginal Chương 2120 : Cách đội gặp nguy hiểm (2) --> orginal Chương 2121 : Cách đội gặp nguy hiểm (3) --> orginal Chương 2122 : Cách đội gặp nguy hiểm (4) --> orginal Chương 2123 : Thương nặng muốn chết (1) --> orginal Chương 2124 : Thương nặng muốn chết (2) --> orginal Chương 2125 : Thương nặng muốn chết (3) --> orginal Chương 2126 : Thương nặng muốn chết (4) --> orginal Chương 2127 : Miễn phí nhọc động lực (1) --> orginal Chương 2128 : Miễn phí nhọc động lực (2) --> orginal Chương 2129 : Miễn phí nhọc động lực (3) --> orginal Chương 2130 : Miễn phí nhọc động lực (4) --> orginal Chương 2131 : Chướng khí độc thú (1) --> orginal Chương 2132 : Chướng khí độc thú (2) --> orginal Chương 2133 : Chướng khí độc thú (3) --> orginal Chương 2134 : Chướng khí độc thú (4) --> orginal Chương 2135 : Quỷ dị ăn người hoa (1) --> orginal Chương 2136 : Quỷ dị ăn người hoa (2) --> orginal Chương 2137 : Quỷ dị ăn người hoa (3) --> orginal Chương 2138 : Quỷ dị ăn người hoa (4) --> orginal Chương 2139 : Thu hoạch khá phong (1) --> orginal Chương 2140 : Thu hoạch khá phong (2) --> orginal Chương 2141 : Thu hoạch khá phong (3) --> orginal Chương 2142 : Thu hoạch khá phong (4) --> orginal Chương 2143 : Hố người giao hẹn (1) --> orginal Chương 2144 : Hố người giao hẹn (2) --> orginal Chương 2145 : Hố người giao hẹn (3) --> orginal Chương 2146 : Hố người giao hẹn (4) --> orginal Chương 2147 : Trao đổi điều kiện (1) --> orginal Chương 2148 : Trao đổi điều kiện (2) --> orginal Chương 2149 : Trao đổi điều kiện (3) --> orginal Chương 2150 : Trao đổi điều kiện (4) --> orginal Chương 2151 : Thảm không nhịn | không nỡ nhìn (1) --> orginal Chương 2152 : Bẩn không nhịn | không nỡ nhìn (2) --> orginal Chương 2153 : Bẩn không nhịn | không nỡ nhìn (3) --> orginal Chương 2154 : Bẩn không nhịn | không nỡ nhìn (4) --> orginal Chương 2155 : Cường giả cấp mười hai (1) --> orginal Chương 2156 : Cường giả cấp mười hai (2) --> orginal Chương 2157 : Cường giả cấp mười hai (3) --> orginal Chương 2158 : Cường giả cấp mười hai (4) --> orginal Chương 2159 : Cô độc phong (1) --> orginal Chương 2160 : Cô độc phong (2) --> orginal Chương 2161 : Cô độc phong (3) --> orginal Chương 2162 : Cô độc phong (4) --> orginal Chương 2163 : Bất tử chi thân (1) --> orginal Chương 2164 : Bất tử chi thân (2) --> orginal Chương 2165 : Bất tử chi thân (3) --> orginal Chương 2166 : Bất tử chi thân (4) --> orginal Chương 2167 : Ma sát loại (1) --> orginal Chương 2168 : Ma sát loại (2) --> orginal Chương 2169 : Ma sát loại (1) --> orginal Chương 2170 : Ma sát loại (4) --> orginal Chương 2171 : Hóa hình đan (1) --> orginal Chương 2172 : Hóa hình đan (2) --> orginal Chương 2173 : Hóa hình đan (3) --> orginal Chương 2174 : Hóa hình đan (4) --> orginal Chương 2175 : Đa tình cô gái (1) --> orginal Chương 2176 : Đa tình cô gái (2) --> orginal Chương 2177 : Đa tình cô gái (3) --> orginal Chương 2178 : Đa tình cô gái (4) --> orginal Chương 2179 : Thân ảnh xinh đẹp màu xanh da trời (1) --> orginal Chương 2180 : Thân ảnh xinh đẹp màu xanh da trời (2) --> orginal Chương 2181 : Thân ảnh xinh đẹp màu xanh da trời (3) --> orginal Chương 2182 : Thân ảnh xinh đẹp màu xanh da trời (4) --> orginal Chương 2183 : Phượng chủ đại nhân (1) --> orginal Chương 2184 : Phượng chủ đại nhân (2) --> orginal Chương 2185 : Phượng chủ đại nhân (3) --> orginal Chương 2186 : Phượng chủ đại nhân (4) --> orginal Chương 2180 : Truyền tống trận (1) --> orginal Chương 2181 : Truyền tống trận (2) --> orginal Chương 2182 : Truyền tống trận (3) --> orginal Chương 2183 : Truyền tống trận (4) --> orginal Chương 2184 : Thần phạt (1) --> orginal Chương 2185 : Thần phạt (2) --> orginal Chương 2186 : Thần phạt (3) --> orginal Chương 2187 : Thần phạt (4) --> orginal Chương 2188 : Mạnh từ giảo biện (1) --> orginal Chương 2189 : Mạnh từ giảo biện (2) --> orginal Chương 2190 : Mạnh từ giảo biện (3) --> orginal Chương 2191 : Mạnh từ giảo biện (4) --> orginal Chương 2192 : Quỷ dị thần phạt (1) --> orginal Chương 2193 : Quỷ dị thần phạt (2) --> orginal Chương 2194 : Quỷ dị thần phạt (3) --> orginal Chương 2195 : Quỷ dị thần phạt (4) --> orginal Chương 2196 : Linh hồn sợ hãi chỗ sâu (1) --> orginal Chương 2197 : Linh hồn sợ hãi chỗ sâu (2) --> orginal Chương 2198 : Linh hồn sợ hãi chỗ sâu (3) --> orginal Chương 2199 : Linh hồn sợ hãi chỗ sâu (4) --> orginal Chương 2200 : Cổ thụ chiến (1) --> orginal Chương 2201 : Cổ thụ chiến (2) --> orginal Chương 2202 : Cổ thụ chiến (3) --> orginal Chương 2203 : Cổ thụ chiến (4) --> orginal Chương 2204 : Ngàn quân một phát (1) --> orginal Chương 2205 : Ngàn quân một phát (2) --> orginal Chương 2206 : Ngàn quân một phát (3) --> orginal Chương 2207 : Ngàn quân một phát (4) --> orginal Chương 2208 : Tái hiện thần hỏa (1) --> orginal Chương 2209 : Tái hiện thần hỏa (2) --> orginal Chương 2210 : Tái hiện thần hỏa (3) --> orginal Chương 2211 : Tái hiện thần hỏa (4) --> orginal Chương 2212 : Nguy ở sớm chiều (1) --> orginal Chương 2213 : Nguy ở sớm chiều (1) --> orginal Chương 2214 : Nguy ở sớm chiều (3) --> orginal Chương 2215 : Nguy ở sớm chiều (4) --> orginal Chương 2216 : Thần hồn thức tỉnh (1) --> orginal Chương 2217 : Thần hồn thức tỉnh (2) --> orginal Chương 2218 : Thần hồn thức tỉnh (3) --> orginal Chương 2219 : Thần hồn thức tỉnh (4) --> orginal Chương 2220 : Mạnh mẽ phượng múa (1) --> orginal Chương 2221 : Mạnh mẽ phượng múa (2) --> orginal Chương 2222 : Mạnh mẽ phượng múa (3) --> orginal Chương 2223 : Mạnh mẽ phượng múa (4) --> orginal Chương 2224 : Lực chiến đấu đáng tiếc (1) --> orginal Chương 2225 : Lực chiến đấu đáng tiếc (2) --> orginal Chương 2226 : Lực chiến đấu đáng tiếc (3) --> orginal Chương 2227 : Lực chiến đấu đáng tiếc (4) --> orginal Chương 2228 : Cản đường ăn cướp? (1) --> orginal Chương 2229 : Cản đường ăn cướp? (2) --> orginal Chương 2230 : Cản đường ăn cướp? (3) --> orginal Chương 2231 : Cản đường ăn cướp? (4) --> orginal Chương 2232 : Phượng múa lửa giận (1) --> orginal Chương 2233 : Phượng múa lửa giận (2) --> orginal Chương 2234 : Phượng múa lửa giận (3) --> orginal Chương 2235 : Phượng múa lửa giận (4) --> orginal Chương 2236 : Oai của phượng hoàng (1) --> orginal Chương 2237 : Oai của phượng hoàng (2) --> orginal Chương 2238 : Oai của phượng hoàng (3) --> orginal Chương 2239 : Oai của phượng hoàng (4) --> orginal Chương 2240 : Kinh động vượt qua thần thú (1) --> orginal Chương 2241 : Kinh động vượt qua thần thú (2) --> orginal Chương 2242 : Kinh động vượt qua thần thú (3) --> orginal Chương 2243 : Kinh động vượt qua thần thú (4) --> orginal Chương 2244 : Giữ mạng, bắt chẹt (1) --> orginal Chương 2245 : Giữ mạng, bắt chẹt (2) --> orginal Chương 2246 : Giữ mạng, bắt chẹt (3) --> orginal Chương 2247 : Giữ mạng, bắt chẹt (4) --> orginal Chương 2248 : Vùng đất bí cảnh (1) --> orginal Chương 2249 : Vùng đất bí cảnh (2) --> orginal Chương 2250 : Vùng đất bí cảnh (3) --> orginal Chương 2251 : Vùng đất bí cảnh (4) --> orginal Chương 2252 : Vùng đất bí cảnh (5) --> orginal Chương 2253 : Kiếp trước kiếp này (1) --> orginal Chương 2254 : Kiếp trước kiếp này (2) --> orginal Chương 2255 : Kiếp trước kiếp này (3) --> orginal Chương 2256 : Kiếp trước kiếp này (4) --> orginal Chương 2257 : Phục thần pháp (1) --> orginal Chương 2258 : Phục thần pháp (2) --> orginal Chương 2259 : Phục thần pháp (3) --> orginal Chương 2260 : Phục thần pháp (4) --> orginal Chương 2261 : Phượng múa hoa đào (1) --> orginal Chương 2262 : Phượng múa hoa đào (2) --> orginal Chương 2263 : Phượng múa hoa đào (3) --> orginal Chương 2264 : Phượng múa hoa đào (4) --> orginal Chương 2265 : Rời khỏi (1) --> orginal Chương 2266 : Rời khỏi (2) --> orginal Chương 2267 : Rời khỏi (3) --> orginal Chương 2268 : Rời khỏi (4) --> orginal Chương 2269 : Sự đuổi đánh của kẻ điên (1) --> orginal Chương 2270 : Sự đuổi đánh của kẻ điên (2) --> orginal Chương 2271 : Sự đuổi đánh của kẻ điên (3) --> orginal Chương 2272 : Sự đuổi đánh của kẻ điên (4) --> orginal Chương 2273 : Không thời gian (1) --> orginal Chương 2274 : Không thời gian (2) --> orginal Chương 2275 : Không thời gian (3) --> orginal Chương 2276 : Không thời gian (4) --> orginal Chương 2277 : Trí nhớ tang thất (1) --> orginal Chương 2278 : Trí nhớ tang thất (2) --> orginal Chương 2279 : Trí nhớ tang thất (3) --> orginal Chương 2280 : Trí nhớ tang thất (4) --> orginal Chương 2281 : Rừng rậm đầm lầy (1) --> orginal Chương 2282 : Rừng rậm đầm lầy (2) --> orginal Chương 2283 : Rừng rậm đầm lầy (3) --> orginal Chương 2284 : Rừng rậm đầm lầy (4) --> orginal Chương 2285 : Sau lưng đánh úp (1) --> orginal Chương 2286 : Sau lưng đánh úp (2) --> orginal Chương 2287 : Sau lưng đánh úp (3) --> orginal Chương 2288 : Sau lưng đánh úp (4) --> orginal Chương 2289 : Tiểu Tử quay về (1) --> orginal Chương 2290 : Tiểu Tử quay về (2) --> orginal Chương 2291 : Tiểu Tử quay về (3) --> orginal Chương 2292 : Tiểu Tử quay về (4) --> orginal Chương 2299 : Đuôi phượng đàn chủ (1) --> orginal Chương 2300 : Đuôi phượng đàn chủ (2) --> orginal Chương 2301 : Đuôi phượng đàn chủ (3) --> orginal Chương 2302 : Đuôi phượng đàn chủ (4) --> orginal Chương 2303 : Thượng cổ ba đàn (1) --> orginal Chương 2304 : Thượng cổ ba đàn (2) --> orginal Chương 2305 : Thượng cổ ba đàn (3) --> orginal Chương 2306 : Thượng cổ ba đàn (4) --> orginal Chương 2307 : Ngoài ý muốn phát sinh (1) --> orginal Chương 2308 : Ngoài ý muốn phát sinh (2) --> orginal Chương 2309 : Ngoài ý muốn phát sinh (3) --> orginal Chương 2310 : Ngoài ý muốn phát sinh (4) --> orginal Chương 2311 : Dưới đầm lầy (1) --> orginal Chương 2312 : Dưới đầm lầy (2) --> orginal Chương 2313 : Dưới đầm lầy (3) --> orginal Chương 2314 : Dưới đầm lầy (4) --> orginal Chương 2315 : Ngươi xác định? (1) --> orginal Chương 2316 : Ngươi xác định? (2) --> orginal Chương 2317 : Ngươi xác định? (3) --> orginal Chương 2318 : Ngươi xác định? (4) --> orginal Chương 2319 : Bé gái loài người, ta thích ngươi (1) --> orginal Chương 2320 : Bé gái loài người, ta thích ngươi (2) --> orginal Chương 2321 : Bé gái loài người, ta thích ngươi (3) --> orginal Chương 2322 : Bé gái loài người, ta thích ngươi (4) --> orginal Chương 2323 : A thật, a nhan (1) --> orginal Chương 2324 : A thật, a nhan (2) --> orginal Chương 2325 : A thật, a nhan (3) --> orginal Chương 2326 : A thật, a nhan (4) --> orginal Chương 2327 : Thủy tinh linh (1) --> orginal Chương 2328 : Thủy tinh linh (2) --> orginal Chương 2329 : Thủy tinh linh (3) --> orginal Chương 2330 : Thủy tinh linh (4) --> orginal Chương 2331 : Ta nhớ hơi thở này (1) --> orginal Chương 2332 : Ta nhớ hơi thở này (2) --> orginal Chương 2333 : Ta nhớ hơi thở này (3) --> orginal Chương 2334 : Ta nhớ hơi thở này (4) --> orginal Chương 2335 : Năng lực của tiểu Tuyết (1) --> orginal Chương 2336 : Năng lực của tiểu Tuyết (2) --> orginal Chương 2337 : Năng lực của tiểu Tuyết (3) --> orginal Chương 2338 : Năng lực của tiểu Tuyết (4) --> orginal Chương 2339 : Nàng đi (1) --> orginal Chương 2340 : Nàng đi (2) --> orginal Chương 2341 : Nàng đi (3) --> orginal Chương 2342 : Nàng đi (4) --> orginal Chương 2343 : Phượng mùi vị của máu (1) --> orginal Chương 2344 : Phượng mùi vị của máu (2) --> orginal Chương 2345 : Phượng mùi vị của máu (3) --> orginal Chương 2346 : Phượng mùi vị của máu (4) --> orginal Chương 2347 : Máu thánh khiết (1) --> orginal Chương 2348 : Máu thánh khiết (2) --> orginal Chương 2349 : Máu thánh khiết (3) --> orginal Chương 2350 : Máu thánh khiết (4) --> orginal Chương 2351 : Thuần tuý linh (1) --> orginal Chương 2352 : Thuần tuý linh (2) --> orginal Chương 2353 : Thuần tuý linh (3) --> orginal Chương 2354 : Thuần tuý linh (4) --> orginal Chương 2355 : Tạo vật bất công (1) --> orginal Chương 2356 : Tạo vật bất công (2) --> orginal Chương 2357 : Tạo vật bất công (3) --> orginal Chương 2358 : Tạo vật bất công (4) --> orginal Chương 2359 : Khủng bố cách chơi (1) --> orginal Chương 2360 : Khủng bố cách chơi (2) --> orginal Chương 2361 : Khủng bố cách chơi (3) --> orginal Chương 2362 : Khủng bố cách chơi (4) --> orginal Chương 2363 : Không thể ngăn cản (1) --> orginal Chương 2364 : Không thể ngăn cản (2) --> orginal Chương 2365 : Không thể ngăn cản (3) --> orginal Chương 2366 : Không thể ngăn cản (4) --> orginal Chương 2367 : Cường giả siêu cấp (1) --> orginal Chương 2368 : Cường giả siêu cấp (2) --> orginal Chương 2369 : Cường giả siêu cấp (3) --> orginal Chương 2370 : Cường giả siêu cấp (4) --> orginal Chương 2371 : Toàn quân đắm chìm (1) --> orginal Chương 2372 : Toàn quân đắm chìm (2) --> orginal Chương 2373 : Toàn quân đắm chìm (3) --> orginal Chương 2374 : Toàn quân đắm chìm (4) --> orginal Chương 2375 : Quy tắc trò chơi (1) --> orginal Chương 2376 : Quy tắc trò chơi (2) --> orginal Chương 2377 : Quy tắc trò chơi (3) --> orginal Chương 2378 : Quy tắc trò chơi (4) --> orginal Chương 2379 : Miết chết hết thảy (1) --> orginal Chương 2380 : Miết chết hết thảy (2) --> orginal Chương 2381 : Miết chết hết thảy (3) --> orginal Chương 2382 : Miết chết hết thảy (4) --> orginal Chương 2383 : Không thể thớt địch (1) --> orginal Chương 2384 : Không thể thớt địch (2) --> orginal Chương 2385 : Không thể thớt địch (3) --> orginal Chương 2386 : Không thể thớt địch (4) --> orginal Chương 2387 : Tiên cùng đất khác biệt (1) --> orginal Chương 2388 : Tiên cùng đất khác biệt (2) --> orginal Chương 2389 : Tiên cùng đất khác biệt (3) --> orginal Chương 2390 : Tiên cùng đất khác biệt (4) --> orginal Chương 2391 : Đáng không đáng để (1) --> orginal Chương 2392 : Đáng không đáng để (2) --> orginal Chương 2393 : Đáng không đáng để (3) --> orginal Chương 2394 : Đáng không đáng để (4) --> orginal Chương 2395 : Phản tổ người (1) --> orginal Chương 2396 : Phản tổ người (2) --> orginal Chương 2397 : Phản tổ người (3) --> orginal Chương 2398 : Phản tổ người (4) --> orginal Chương 2399 : Lại là lựa chọn (1) --> orginal Chương 2400 : Lại là lựa chọn (2) --> orginal Chương 2401 : Lại là lựa chọn (3) --> orginal Chương 2402 : Lại là lựa chọn (4) --> orginal Chương 2403 : Xé rách chiến (1) --> orginal Chương 2404 : Xé rách chiến (2) --> orginal Chương 2405 : Xé rách chiến (3) --> orginal Chương 2406 : Xé rách chiến (4) --> orginal Chương 2407 : Tịnh hóa thần huyết (1) --> orginal Chương 2408 : Tịnh hóa thần huyết (2) --> orginal Chương 2409 : Tịnh hóa thần huyết (3) --> orginal Chương 2410 : Tịnh hóa thần huyết (4) --> orginal Chương 2411 : Thông thiên quỷ viêm hoàng (1) --> orginal Chương 2412 : Thông thiên quỷ viêm hoàng (2) --> orginal Chương 2413 : Thông thiên quỷ viêm hoàng (3) --> orginal Chương 2414 : Thông thiên quỷ viêm hoàng (4) --> orginal Chương 2415 : Thú hung tuyệt thế (1) --> orginal Chương 2416 : Thú hung tuyệt thế (2) --> orginal Chương 2417 : Thú hung tuyệt thế (3) --> orginal Chương 2418 : Thú hung tuyệt thế (4) --> orginal Chương 2419 : Màu máu tế điện (1) --> orginal Chương 2420 : Màu máu tế điện (2) --> orginal Chương 2421 : Màu máu tế điện (3) --> orginal Chương 2422 : Màu máu tế điện (4) --> orginal Chương 2423 : Hàn băng nhạt nhoà (1) --> orginal Chương 2424 : Hàn băng nhạt nhoà (2) --> orginal Chương 2425 : Hàn băng nhạt nhoà (3) --> orginal Chương 2426 : Hàn băng nhạt nhoà (4) --> orginal Chương 2427 : Mới vào huỷ diệt (1) --> orginal Chương 2428 : Mới vào huỷ diệt (2) --> orginal Chương 2429 : Mới vào huỷ diệt (3) --> orginal Chương 2430 : Mới vào huỷ diệt (4) --> orginal Chương 2431 : Huỷ diệt rừng (1) --> orginal Chương 2432 : Huỷ diệt rừng (2) --> orginal Chương 2433 : Huỷ diệt rừng (3) --> orginal Chương 2434 : Huỷ diệt rừng (4) --> orginal Chương 2435 : Không oán trách không hối hận (1) --> orginal Chương 2436 : Không oán trách không hối hận (2) --> orginal Chương 2437 : Không oán trách không hối hận (3) --> orginal Chương 2438 : Không oán trách không hối hận (4) --> orginal Chương 2439 : Uổng phí vì cha đẻ (1) --> orginal Chương 2440 : Uổng phí vì cha đẻ (2) --> orginal Chương 2441 : Uổng phí vì cha đẻ (3) --> orginal Chương 2442 : Uổng phí vì cha đẻ (4) --> orginal Chương 2443 : Mở cục thứ nhất chiến (1) --> orginal Chương 2444 : Mở cục thứ nhất chiến (2) --> orginal Chương 2445 : Mở cục thứ nhất chiến (3) --> orginal Chương 2446 : Mở cục thứ nhất chiến (4) --> orginal Chương 2447 : Nhạc phụ bức hôn (1) --> orginal Chương 2448 : Nhạc phụ bức hôn (2) --> orginal Chương 2449 : Nhạc phụ bức hôn (3) --> orginal Chương 2450 : Nhạc phụ bức hôn (4) --> orginal Chương 2451 : Huyết mạch di chuyển (1) --> orginal Chương 2452 : Huyết mạch di chuyển (2) --> orginal Chương 2453 : Huyết mạch di chuyển (3) --> orginal Chương 2454 : Huyết mạch di chuyển (4) --> orginal Chương 2455 : Giải cứu trăng bạc (1) --> orginal Chương 2456 : Giải cứu trăng bạc (2) --> orginal Chương 2457 : Giải cứu trăng bạc (3) --> orginal Chương 2458 : Giải cứu trăng bạc (4) --> orginal Chương 2459 : Đuôi phượng đàn lực (1) --> orginal Chương 2460 : Đuôi phượng đàn lực (2) --> orginal Chương 2461 : Đuôi phượng đàn lực (3) --> orginal Chương 2462 : Đuôi phượng đàn lực (4) --> orginal Chương 2463 : Điên vung thức ăn cho chó (1) --> orginal Chương 2464 : Điên vung thức ăn cho chó (2) --> orginal Chương 2465 : Điên vung thức ăn cho chó (3) --> orginal Chương 2466 : Điên vung thức ăn cho chó (4) --> orginal Chương 2467 : Tốt tân phúc (1) --> orginal Chương 2468 : Thật hạnh phúc (2) --> orginal Chương 2469 : Thật hạnh phúc (3) --> orginal Chương 2470 : Thật hạnh phúc (4) --> orginal Chương 2471 : Vội vàng một năm (1) --> orginal Chương 2472 : Vội vàng một năm (2) --> orginal Chương 2473 : Vội vàng một năm (3) --> orginal Chương 2474 : Vội vàng một năm (4) --> orginal Chương 2475 : Xua đuổi gia tộc (1) --> orginal Chương 2476 : Xua đuổi gia tộc (2) --> orginal Chương 2477 : Xua đuổi gia tộc (3) --> orginal Chương 2478 : Xua đuổi gia tộc (4) --> orginal Chương 2479 : Chết mà sống lại (1) --> orginal Chương 2480 : Chết mà sống lại (2) --> orginal Chương 2481 : Chết mà sống lại (3) --> orginal Chương 2482 : Chết mà sống lại (4) --> orginal Chương 2483 : Thân thể cướp đoạt? (1) --> orginal Chương 2484 : Thân thể cướp đoạt? (2) --> orginal Chương 2485 : Thân thể cướp đoạt? (3) --> orginal Chương 2486 : Thân thể cướp đoạt? (4) --> orginal Chương 2487 : Đoạt nam nhân công chúa (1) --> orginal Chương 2488 : Đoạt nam nhân công chúa (2) --> orginal Chương 2489 : Đoạt nam nhân công chúa (3) --> orginal Chương 2490 : Đoạt nam nhân công chúa (4) --> orginal Chương 2491 : Nhan sắc trọng yếu nhất (1) --> orginal Chương 2492 : Nhan sắc trọng yếu nhất (2) --> orginal Chương 2493 : Nhan sắc trọng yếu nhất (3) --> orginal Chương 2494 : Nhan sắc trọng yếu nhất (4) --> orginal Chương 2495 : Gần gũi khó hiểu (1) --> orginal Chương 2496 : Gần gũi khó hiểu (2) --> orginal Chương 2497 : Gần gũi khó hiểu (3) --> orginal Chương 2498 : Gần gũi khó hiểu (4) --> orginal Chương 2499 : Ma huyễn đàn lực (1) --> orginal Chương 2500 : Ma huyễn đàn lực (2) --> orginal Chương 2501 : Ma huyễn đàn lực (3) --> orginal Chương 2502 : Ma huyễn đàn lực (4) --> orginal Chương 2503 : Đều giết đi (1) --> orginal Chương 2504 : Đều giết đi (2) --> orginal Chương 2505 : Đều giết đi (3) --> orginal Chương 2506 : Đều giết đi (4) --> orginal Chương 2507 : Phượng hoàng niết bàn máu (1) --> orginal Chương 2508 : Phượng hoàng niết bàn lửa (2) --> orginal Chương 2509 : Phượng hoàng niết bàn lửa (3) --> orginal Chương 2510 : Phượng hoàng niết bàn lửa (4) --> orginal Chương 2511 : U Minh giáo chủ mạnh (1) --> orginal Chương 2512 : U Minh giáo chủ mạnh (2) --> orginal Chương 2513 : U Minh giáo chủ mạnh (3) --> orginal Chương 2514 : U Minh giáo chủ mạnh (4) --> orginal Chương 2515 : Không có cách chịu đựng (1) --> orginal Chương 2516 : Không có cách chịu đựng (2) --> orginal Chương 2517 : Không có cách chịu đựng (3) --> orginal Chương 2518 : Không có cách chịu đựng (4) --> orginal Chương 2519 : Hai bại câu thương (1) --> orginal Chương 2520 : Hai bại câu thương (2) --> orginal Chương 2521 : Hai bại câu thương (3) --> orginal Chương 2522 : Hai bại câu thương (4) --> orginal Chương 2523 : Luân hồi nói (1) --> orginal Chương 2524 : Luân hồi nói (2) --> orginal Chương 2525 : Luân hồi nói (3) --> orginal Chương 2526 : Luân hồi nói (4) --> orginal Chương 2527 : Kết cục lớn (1) --> orginal Chương 2528 : Kết cục lớn (2) --> orginal Chương 2529 : Kết cục lớn (3) --> orginal Chương 2530 : Kết cục lớn (4) --> orginal Chương 2531 : Lần bên ngoài sự buồn rầu của Bích Y (1) --> orginal Chương 2532 : Lần bên ngoài sự buồn rầu của Bích Y (2) --> orginal Chương 2533 : Lần bên ngoài (có nữ nhân phúc khí | nữ nhân có phúc khí) (1) --> orginal Chương 2534 : Lần bên ngoài (có nữ nhân phúc khí | nữ nhân có phúc khí) (2) --> orginal Chương 2535 : Lần bên ngoài Nam Cung Diệu --> orginal Chương 2536 : Lần bên ngoài ám nguyệt hợp --> orginal Chương 2537 : Lần bên ngoài dật vân tình duyên (1) --> orginal Chương 2538 : Lần bên ngoài dật vân tình duyên (2) --> orginal Chương 2539 : Lần bên ngoài rắn cùng chồn yêu mến (1) --> orginal Chương 2540 : Lần bên ngoài rắn cùng chồn yêu mến (2) --> orginal Chương 2542 : Lần bên ngoài, niết bàn trùng sinh (1) --> orginal Chương 2543 : Lần bên ngoài, niết bàn trùng sinh (2) --> orginal Chương 2544 : Lần bên ngoài, quay lại Thiên Giới (1) --> orginal Chương 2545 : Lần bên ngoài, quay lại Thiên Giới (2) --> orginal Chương 2546 : Thần ma thiên (1) --> orginal Chương 2547 : Thần ma thiên (2) --> orginal Chương 2548 : Thần ma thiên (3) --> orginal Chương 2549 : Thần ma thiên (4) --> orginal Chương 2550 : Thần ma thiên (5) --> orginal Chương 2551 : Thần ma thiên (6) --> orginal Chương 2552 : Thần ma thiên (7) --> orginal Chương 2553 : Thần ma thiên (8) --> orginal Chương 2554 : Thần ma thiên (9) --> orginal Chương 2555 : Thần ma thiên (10) --> orginal xong kết cảm ngôn --> orginal
Mục lục cập nhật ngày