Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Đấu Phá Thương Khung giản giới:
斗破苍穹简介:


Nơi này là (thuộc về thế giới đấu khí | thế giới thuộc về đấu khí), không có hoa Tiếu Diễm lệ ma pháp, có, chỉ là sinh sản đến đấu khí đỉnh phong!
这里是属于斗气的世界,没有花俏艳丽的魔法,有的,仅仅是繁衍到巅峰的斗气!


    chế độ đẳng cấp sách mới: Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế.
   新书等级制度:斗者,斗师,大斗师,斗灵,斗王,斗皇,斗宗,斗尊,斗圣,斗帝。


    khẩn mời đề cử phiếu ủng hộ, sau khi huynh đệ các vị xem xong, mời thuận tay ném lên mấy tấm đề cử phiếu đi, củ khoai tây cám ơn! !

Https://
-------------------------------------
   恳请推荐票支持,各位兄弟看完后,请顺手丢上几张推荐票吧,土豆#谢谢#!!

https://
-------------------------------------

Chương 1 : Thiên tài rơi rụng --> orginal Chương 2 : Đại lục đấu khí --> orginal Chương 3 : Khách nhân --> orginal Chương 4 : Vân Lam Tông --> orginal Chương 5 : Tụ Khí Tán --> orginal Chương 6 : Luyện Dược sư --> orginal Chương 7 : Nghỉ! --> orginal Chương 8 : Lão giả thần bí --> orginal Chương 9 : Dược Lão! --> orginal Chương 10 : Cho mượn tiền --> orginal Chương 11 : Phường thị --> orginal Chương 12 : Cách hắn xa chút --> orginal Chương 13 : Hắc thiết mảnh --> orginal Chương 14 : Hút chưởng --> orginal Chương 15 : Tu luyện --> orginal Chương 16 : Tiêu Ninh --> orginal Chương 17 : Xung đột --> orginal Chương 18 : Huyền giai đấu kĩ cao cấp: 8 cực hủy --> orginal Chương 19 : Tàn khốc huấn luyện --> orginal Chương 20 : Đấu giá --> orginal Chương 21 : Luyện Dược sư 2 phẩm cốc ni --> orginal Chương 22 : Gió cuốn quyết --> orginal Chương 23 : Tranh đoạt --> orginal Chương 24 : Hết thảy còn tiếp --> orginal Chương 25 : Tiền do ta ra --> orginal Chương 26 : Khổ tu --> orginal Chương 27 : Xung kích đoạn thứ 7 --> orginal Chương 28 : Cường hoá “<em><em>Hút chưởng</em></em>” --> orginal Chương 29 : Ngày trọng yếu --> orginal Chương 30 : Nhục người người, người hằng nhục --> orginal Chương 31 : 1 sao đấu giả --> orginal Chương 32 : Khiêu chiến --> orginal Chương 33 : Chứng thực --> orginal Chương 34 : Trở mình --> orginal Chương 35 : Tội ác cảm --> orginal Chương 36 : Đột phá khôi hài --> orginal Chương 37 : Tiêu Ngọc --> orginal Chương 38 : Tiểu gia hỏa này, không đơn giảnSao --> orginal Chương 39 : Nghi thức phục đo --> orginal Chương 40 : Rung động --> orginal Chương 41 : Tăng khí tán --> orginal Chương 42 : Ngươi thua --> orginal Chương 43 : Tiêu Viêm ngang ngược --> orginal Chương 44 : Bầu bạn ngươi thử xem --> orginal Chương 45 : Rơi màn --> orginal Chương 46 : Tiêu Viêm nổi giận --> orginal Chương 47 : Khinh nhờn --> orginal Chương 48 : Đấu khí các --> orginal Chương 49 : Lựa chọn công pháp --> orginal Chương 50 : Giúp? --> orginal Chương 51 : An tâm --> orginal Chương 52 : Đột phá --> orginal Chương 53 : Đoạn thứ 9 --> orginal Chương 54 : Tiền đặt cuộc Tiền --> orginal Chương 55 : Không nhỏ lòng --> orginal Chương 56 : 迦 nam học viện --> orginal Chương 57 : Quảng cáo --> orginal Chương 58 : Giá cao --> orginal Chương 59 : Đấu giá kết thúc --> orginal Chương 60 : Dược tài tới tay --> orginal Chương 61 : Giả bộ --> orginal Chương 62 : Đánh --> orginal Chương 63 : Dị hỏa bảng --> orginal Chương 64 : Luyện chế Tụ Khí Tán --> orginal Chương 65 : Tấn cấp đấu giả --> orginal Chương 66 : Đốt quyết --> orginal Chương 67 : Lựa chọn --> orginal Chương 68 : Rơi rụng lòng viêm --> orginal Chương 69 : Huân Nhi giận dữ --> orginal Chương 70 : Dò xét --> orginal 71 chương địa hình Tiêu gia --> orginal Chương 72 : Sơ học luyện thuốc --> orginal Chương 73 : Lần thứ 1 luyện thuốc --> orginal Chương 74 : Không mời mà tới --> orginal Chương 75 : Đại thủ bút --> orginal Chương 76 : Hợp tác --> orginal Chương 77 : Đứt thuốc đường --> orginal Chương 78 : Luyện a luyện liền đột phá --> orginal Chương 79 : Sự phản kích của Tiêu gia --> orginal Chương 80 : Luyện Dược sư liễu chiếu --> orginal Chương 81 : Phát hiện --> orginal Chương 82 : Thẳng thắn --> orginal Chương 83 : Phường chủ nhỏ --> orginal Chương 84 : Phế rớt --> orginal Chương 85 : Tiếp nhận --> orginal Chương 86 : Khiêu chiến --> orginal thứ 87 hạ sát thủ --> orginal Chương 88 : Rơi màn --> orginal Chương 89 : Nguyệt hắc phong cao --> orginal Chương 90 : Chuẩn bị (?) hậu sự --> orginal Chương 91 : Trong đêm gặp nhau --> orginal Chương 92 : Đoạt --> orginal Chương 93 : Nửa đường hủy thuốc --> orginal Chương 95 : Ánh mắt rất kém --> orginal Chương 96 : Hoàn cảnh của Gia Liệt gia tộc (bên trong bám 1 chút đúng gần nhất lửa bạo sách Bình Cảm … --> orginal Chương 97 : Thừa nhận --> orginal Chương 98 : Tuyết Ny --> orginal Chương 99 : Gây khó khăn --> orginal Chương 100 : Uy hiếp --> orginal Chương 101 : Tiềm lực đáng chia cấp --> orginal Chương 102 : Khủng bố nhất 1 cái --> orginal Chương 103 : Kỳ nghỉ --> orginal Chương 104 : Sơ chiến đại đấu sư --> orginal Chương 105 : Trước khi rời đi --> orginal Chương 106 : Rời khỏi --> orginal Chương 107 : Vân Lam Tông --> orginal Chương 108 : 8 cực hủy ám kình --> orginal Chương 109 : Huyết Liên tinh --> orginal Chương 110 : Tiểu y tiên --> orginal Chương 111 : Gia nhập đội ngũ --> orginal Chương 112 : Tiến vào dãy núi ma thú --> orginal Chương 113 : Hang núi --> orginal Chương 114 : Thăm dò bảo --> orginal Chương 115 : Miệng hang gặp nguy hiểm --> orginal Chương 116 : Băng linh Ngọn lửa Cỏ --> orginal Chương 117 : Phi hành đấu kĩ: Ưng cánh --> orginal Chương 118 : Sinh tử đào vong --> orginal Chương 119 : Tử vân cánh --> orginal Chương 120 : Tịnh Liên yêu lửa --> orginal Chương 121 : Tấn cấp 6 sao! --> orginal Chương 122 : Đấu kĩ địa giai: Ngọn lửa Chia cắn sóng xích! --> orginal Chương 123 : Đáp trả bắt đầu --> orginal Chương 124 : Giết chóc --> orginal Chương 125 : 8 sao đấu giả Hách Lừa gạt --> orginal Chương 126 : Đánh giết --> orginal Chương 127 : Lớn vây tiễu --> orginal Chương 128 : Đuổi giết --> orginal Chương 129 : Một mình đấu đấu sư --> orginal Chương 130 : Đột phá 7 sao --> orginal Chương 131 : Nữ nhân thần bí cùng 6 giai sư vương Tử Tinh Dực ma thú --> orginal Chương 132 : Sự chiến đấu cấp bậc đấu hoàng --> orginal Chương 133 : Kiều diễm trị thương --> orginal Chương 134 : Hang núi cùng cư --> orginal Chương 135 : Xuân dược chọc được họa --> orginal Chương 136 : Xuân quang mãn hang --> orginal Chương 137 : Phá giải phong ấn --> orginal Chương 138 : Liên thủ hành động --> orginal Chương 139 : Bạn sinh tử tinh nguồn --> orginal Chương 140 : Màu tím linh tinh tới tay --> orginal Chương 141 : Sinh tử lúc tốc --> orginal Chương 142 : Hấp thu năng lượng màu tím --> orginal Chương 143 : 9 sao đấu giả --> orginal Chương 144 : Cam Mộ --> orginal Chương 145 : Đánh giết 9 sao đấu giả --> orginal Chương 146 : Gặp lại tiểu y tiên --> orginal Chương 147 : Xông đầu sói --> orginal Chương 148 : Đá tràng --> orginal Chương 149 : Đánh giết 2 sao đấu sư --> orginal Chương 150 : Sơn cốc nhỏ --> orginal Chương 151 : Ngọn lửa màu tím --> orginal Chương 152 : Luyện hóa hỏa chủng --> orginal Chương 153 : Kỳ quái nói việc làm --> orginal Chương 154 : Ách khó độc thể --> orginal Chương 155 : Thể chất đáng sợ --> orginal Chương 156 : Trước khi cắn nuốt lửa tím chuẩn bị --> orginal Chương 157 : Ma hạch tới tay --> orginal Chương 158 : Luyện đan! Công pháp tiến hoá! --> orginal Chương 159 : Tấn giai đấu sư! --> orginal Chương 160 : Đấu sư cùng sự chênh lệch của đấu giả --> orginal Chương 161 : Ly biệt --> orginal Chương 162 : Luyện hóa dị hỏa 3 loại cần thiết vật --> orginal Chương 163 : Áo Nhờ đại sư --> orginal Chương 164 : Công hội Luyện Dược sư --> orginal Chương 165 : 1 phẩmsự sát hạch của Luyện Dược sư --> orginal Chương 166 : Thông qua sát hạch --> orginal Chương 167 : Trẻ tuổi nhất Luyện Dược sư 2 phẩm --> orginal Chương 168 : Cực phẩm của Luyện Dược sư đãi ngộ --> orginal Chương 169 : Cổ đặc biệt --> orginal Chương 170 : Trao đổi --> orginal Chương 171 : Băng linh Hàn Tuyền tới tay --> orginal Chương 172 : Đại hội Luyện Dược sư --> orginal Chương 173 : Phi hành trên đường --> orginal Chương 174 : Đan dược 5 phẩm những gì dẫn phát huyết án không trung --> orginal Chương 175 : Đến nơi --> orginal Chương 176 : Tàn phá thần bí đồ mảnh? --> orginal Chương 177 : Lão nhân thần bí --> orginal Chương 178 : Giao thủ --> orginal Chương 179 : Dược Lão ra tay --> orginal Chương 180 : Đã từng 10 cường giả lớn, băng hoàng! --> orginal Chương 181 : Chuyến đi sa mạc --> orginal Chương 182 : Sa mạc khổ tu --> orginal Chương 183 : Khéo gặp --> orginal Chương 184 : Sơ gặp rắn người, đấu sư sơ hiển lộ uy thế --> orginal Chương 185 : Huynh đệ --> orginal Chương 186 : Xanh vảy --> orginal Chương 187 : Đo nghiệm --> orginal Chương 188 : Giữa huynh đệ so đấu --> orginal Chương 189 : Xanh vảy phát hiện --> orginal Chương 190 : Thăm dò địa hình --> orginal Chương 191 : Giải quyết rắc rối --> orginal Chương 192 : Đường hầm --> orginal Chương 193 : Thăm dò --> orginal Chương 194 : Sinh vật thần bí trong nham tương --> orginal Chương 195 : Gặp phải đánh úp --> orginal Chương 196 : Hỏa linh hai đầu rắn --> orginal Chương 197 : Dược Lão ra tay --> orginal Chương 198 : Xanh rắn 3 hoa Đồng --> orginal Chương 199 : Đáy địa huyệt --> orginal Chương 200 : Địa tâm hỏa Thanh Liên --> orginal Chương 201 : Hơi có thu hoạch --> orginal Chương 202 : Tấn cấp! Khởi hành! --> orginal Chương 203 : Chỗ sâu sa mạc --> orginal Chương 204 : Xà nữ tháng Mị --> orginal Chương 205 : Trận dung khủng bố! --> orginal Chương 206 : Giữa cường giả chiến đấu --> orginal Chương 207 : Người áo choàng đen thần bí --> orginal Chương 208 : Đêm xông bộ lạc --> orginal Chương 209 : Thành thị trung tâm sa mạc --> orginal Chương 210 : Đẹp đỗ 莎 nữ vương --> orginal Chương 211 : Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà! --> orginal Chương 212 : Đàm phán thất bại --> orginal Chương 210 : Tranh đoạt từng giây từng phút --> orginal Chương 214 : Gặp lại địa tâm hỏa Thanh Liên! --> orginal Chương 215 : Tiến hoá bắt đầu --> orginal Chương 216 : Tiến hoá thành công? --> orginal Chương 217 : Thôn Thiên Mãng 7 màu --> orginal Chương 218 : Thu phục địa tâm hỏa Thanh Liên! --> orginal Chương 219 : Cục diện hỗn loạn --> orginal Chương 220 : Cùng bảo mà chạy --> orginal Chương 221 : 0 dặm đào vong --> orginal Chương 222 : Mây chi? --> orginal Chương 223 : Ngắn xúc gặp nhau --> orginal Chương 224 : 5 độc rắn Sát Ấn --> orginal Chương 225 : Khả năng --> orginal Chương 226 : Nở hoa kết quả lúc --> orginal Chương 227 : Sự cắn nuốt của dị hỏa, khởi động! --> orginal Chương 228 : Rút cách hỏa chủng --> orginal Chương 229 : Dị hỏa tôi luyện thân thể --> orginal Chương 230 : Thành công --> orginal Chương 231 : Tu bổ cùng cường hoá --> orginal Chương 232 : Tiêu Viêm loại bản nguyên thứ 1 dị hỏa: Địa tâm hỏa Thanh Liên! --> orginal Chương 233 : Tiến hoá công pháp! --> orginal Chương 234 : Dày vò đau --> orginal Chương 235 : Đốt quyết tiến hoá! --> orginal Chương 236 : Gặp lại băng hoàng --> orginal Chương 237 : Nói chuyện --> orginal Chương 238 : Ngày đỉnh bảng --> orginal Chương 239 : Thâm tàng bất lộ --> orginal Chương 240 : Phá giải phong ấn --> orginal Chương 241 : Tàn đồ tới tay, mời mọc vệ sĩ --> orginal 242 chương đá Mạc Thành biến cố --> orginal 243 chương đánh giết đại đấu sư! --> orginal Chương 244 : Thẳng xông --> orginal Chương 245 : Răn đe --> orginal Chương 246 : Mặc gia --> orginal Chương 247 : Nuốt chửng --> orginal Chương 248 : Muối thành --> orginal Chương 249 : Nạp lan! --> orginal Chương 250 : Nghỉ cả --> orginal Chương 251 : Tay đấm lâu dài --> orginal Chương 252 : Nạp Lan Yên Nhiên --> orginal Chương 253 : Rà soát lấy cùng dã tâm của Mặc gia --> orginal Chương 254 : Mực Minh --> orginal Chương 255 : Đập bãi --> orginal Chương 256 : Thủ đoạn cay độc --> orginal Chương 257 : Chém giết Mặc Thừa --> orginal Chương 258 : Nữ nhân áo xanh thần bí --> orginal Chương 259 : 3 tên sự chiến đấu cường giả đấu hoàng! --> orginal Chương 260 : 8 cánh rắn đen hoàng --> orginal Chương 261 : Bầu trời đại chiến --> orginal Chương 262 : Dị hỏa dung nhập vào nhau, phật lửa giận liên! --> orginal Chương 263 : Sức phá hoại khủng bố --> orginal Chương 264 : Dược Lão ngủ say --> orginal Chương 265 : Dựa bản thân --> orginal Chương 266 : Nghỉ dưỡng cùng khống hỏa năng lực --> orginal Chương 267 : Đẹp đỗ 莎 nữ vương tái hiện? --> orginal Chương 268 : Đọ sức --> orginal Chương 269 : Bạo trướng độ hòa hợp --> orginal Chương 270 : Lửa tím đan --> orginal Chương 271 : Sơn trại bản phật lửa giận liên --> orginal Chương 272 : Giải quyết tai hoạ ngầm, trước khi rời khỏi --> orginal Chương 273 : Đến nơi Đế Đô --> orginal thứ hai 74 chương gạo đặc biệt Ngươi Trường đấu giá, người quen cũ 2 hợp 1! --> orginal Chương 275 : Ác độc --> orginal Chương 276 : Tìm thuốc --> orginal Chương 277 : Ngăn trở --> orginal Chương 278 : Hèn mọn khối xương --> orginal Chương 279 : 7 huyễn xanh linh Nước bọt --> orginal Chương 280 : Huân Nhi --> orginal Chương 281 : Ẩn giấu ở bảo vệ trong bóng tối --> orginal Chương 282 : Ta thử xem --> orginal Chương 283 : Ngang ngược Xương cốt, cắn răng, nhịn nhục --> orginal Chương 284 : Khu độc --> orginal Chương 285 : Niềm vui ngoài ý muốn, đen chỉ --> orginal Chương 286 : Đào bảo --> orginal Chương 287 : Phúc lợi của quán quân --> orginal Chương 288 : Tham gia --> orginal Chương 289 : Liễu Linh --> orginal Chương 290 : Tiềm ẩn đối thủ --> orginal Chương 291 : Tấn cấp 7 sao, cuối cùng đo nghiệm --> orginal Chương 292 : Tinh luyện --> orginal Chương 293 : Đo nghiệm --> orginal Chương 294 : Kết thúc --> orginal Chương 296 : Hắc mã --> orginal Chương 297 : Tụ hội, gỗ chiến --> orginal Chương 298 : Đối quyết ngắn ngủi --> orginal Chương 299 : Nạp Lan Yên Nhiên ra tay --> orginal Chương 300 : Thu tràng --> orginal Chương 301 : Đột như đấu hoàng tới khí thế --> orginal Chương 302 : Tê dại áo choàng thêm lão --> orginal Chương 303 : Thêm lão thực lực --> orginal Chương 304 : Pháp Voi mammoth , Yêu Đêm, đại hội bắt đầu! --> orginal Chương 305 : Vòng thứ 1, bắt đầu! --> orginal Chương 306 : Kinh tâm động phách 5000, hôm nay 9000 chữ đến! --> orginal Chương 307 : Đo nghiệm, người áo tro thần bí! --> orginal Chương 308 : Qua với đơn giản vòng thứ hai --> orginal Chương 309 : Chỗ vấn đề --> orginal Chương 310 : Lực Vãn Sóng dữ, đại hội tạm nghỉ 2 hợp 1! --> orginal Chương 311 : Người áo choàng đen quỷ bí --> orginal Chương 312 : Chân tướng --> orginal Chương 313 : Viêm lợi --> orginal Chương 314 : Trên trời hạ xuống ngang tài --> orginal Chương 315 : 3 vân xanh linh đan --> orginal Chương 316 : Cuối cùng 1 vòng: Bắt đầu! --> orginal Chương 317 : Các lộ vẻ thần thông --> orginal Chương 318 : Thất bại --> orginal Chương 319 : Quán quân, ta muốn! --> orginal Chương 320 : Lại độ quật khởi --> orginal Chương 321 : Màu tím lòng Phá Chướng đan --> orginal Chương 322 : Nổ bếp lò --> orginal Chương 323 : Người thắng lợi cuối cùng! --> orginal Chương 324 : Đánh giá --> orginal Chương 325 : Đại hội kết thúc! --> orginal Chương 326 : Thu nhận phần thưởng --> orginal Chương 327 : 7 huyễn xanh linh Nước bọt Tới tay --> orginal Chương 328 : Dược Lão thức tỉnh? --> orginal Chương 329 : Đêm nói --> orginal Chương 330 : Ăn vào 3 vân xanh linh đan --> orginal Chương 331 : Tấn giai đại đấu sư! --> orginal Chương 332 : Gửi gắm --> orginal Chương 333 : Tiêu gia, Tiêu Viêm! --> orginal Chương 334 : 3 năm ước chừng! --> orginal Chương 335 : Nạp Lan Yên Nhiên, bại? --> orginal Chương 336 : Thực lực chân thật song phương --> orginal Chương 337 : Trắng nóng hóa chiến đấu! --> orginal Chương 338 : Phong Chi Cực: Mặt trời lặn diệu --> orginal Chương 339 : Bại lộ --> orginal Chương 340 : Mô hình nhỏ phật lửa giận liên! --> orginal Chương 341 : Kết thúc! --> orginal Chương 342 : Sóng gió lại lên --> orginal Chương 343 : Trốn không thoát rắc rối --> orginal Chương 344 : 1 chạm tức phát --> orginal Chương 345 : 3 tên cường giả đấu vương --> orginal Chương 346 : Đại chiến! --> orginal Chương 347 : Thôn Thiên Mãng 7 màu đi ra! --> orginal Chương 348 : Bi kịch mây Cạnh --> orginal Chương 349 : Mây khói che ngày trận --> orginal Chương 350 : Đấu hoàng thần bí đi ra! --> orginal Chương 351 : Đấu hoàng, Lăng Ảnh --> orginal Chương 352 : Lá bài tẩy của Vân Lam Tông! --> orginal Chương 353 : Nhậm tông chủ trên Vân Lam Tông, đấu tông Vân Sơn! --> orginal Chương 354 : Xuống núi --> orginal Chương 355 : Phân biệt cùng giao dịch --> orginal Chương 356 : Về nhà đường đi --> orginal Chương 357 : Biến cố Tiêu gia --> orginal Chương 358 : 1 cái không giữ lại --> orginal Chương 359 : Hắn phải chết! --> orginal Chương 360 : Bố trí ổn thoả Tiêu gia --> orginal Chương 361 : Lại lên Vân Lam Tông! --> orginal Chương 362 : Thuốc nham, mây chi --> orginal Chương 363 : Đánh giết mây Cạnh ! --> orginal Chương 364 : Sinh tử cục! --> orginal Chương 365 : Sinh tử môn --> orginal Chương 336 : Đấu tông giữa cường giả đại chiến! --> orginal Chương 337 : Lớn đào vong bắt đầu --> orginal Chương 338 : Dưỡng thương --> orginal Chương 339 : Tiết tiết bốc lên! Tấn cấp! --> orginal Chương 340 : Thiên hỏa 3 huyền đổi! --> orginal Chương 341 : Chỗ kỳ diệu của bí pháp --> orginal Chương 342 : Máu tanh đáp trả! --> orginal Chương 343 : Sự vây giết trong dãy núi ma thú --> orginal Chương 344 : Đột như viện binh tới --> orginal Chương 345 : Trốn thoát --> orginal Chương 346 : Lớn lĩnh thành --> orginal Chương 347 : Rời khỏi chuẩn bị lúc trước --> orginal Chương 348 : Sừng đen vực --> orginal Chương 349 : Bại lộ --> orginal Chương 350 : Rời khỏi thêm mã đế quốc! --> orginal Chương 351 : Thế lực thần bí, Hồn điện? --> orginal Chương 352 : 迦 nam học viện, Tiêu gia có nữ sơ trưởng thành --> orginal Chương 353 : Đen vực bình nguyên lớn --> orginal Chương 354 : Không cần địa vực hỗn loạn từ bi --> orginal Chương 355 : Đen bảng, gió đen bạo --> orginal Chương 356 : Đen Ấn thành --> orginal Chương 357 : Tiêu Viêm quẫn bách của kinh tế --> orginal Chương 358 : Luyện đan cởi lắm mồm --> orginal Chương 359 : Đen ấn trường đấu giá --> orginal Chương 360 : Đấu giá hội bắt đầu --> orginal Chương 361 : Phi hành đấu kĩ: Lôi dơi ngày cánh --> orginal Chương 362 : Lôi dơi ngày cánh tranh đoạt lấy cùng tàn phá --> orginal Chương 363 : Lan tràn biến cố --> orginal Chương 364 : Đấu kĩ thân pháp địa giai: 3000 lôi nhúc nhích --> orginal Chương 365 : Trọng Đầu Hí! --> orginal Chương 366 : Đan dược 7 phẩm: Âm dương huyền Long Đan! --> orginal Chương 367 : Đuôi theo --> orginal Chương 368 : Mai phục chặn giết --> orginal Chương 369 : Con đường lớn kích chiến --> orginal Chương 370 : Trai cò Tương tranh, Tiêu Viêm được lợi! --> orginal Chương 371 : Thiên hỏa 3 huyền đổi trọng thứ 1 : Thanh Liên đổi! --> orginal Chương 372 : Thu hoạch! --> orginal Chương 373 : Nuốt vào âm dương huyền Long Đan! --> orginal Chương 374 : Hoà bình trấn --> orginal Chương 375 : 迦 nam chấp pháp đội học viện --> orginal Chương 376 : Lúc mấu chốt! --> orginal Chương 337 : 1 chiêu --> orginal Chương 338 : Giết gà doạ khỉ --> orginal Chương 339 : Đụng chạm trong đêm tối --> orginal Chương 340 : Lần đầu chạm trán --> orginal Chương 338 : Nhào Mồng một Mê ly --> orginal Chương 339 : Kình địch --> orginal Chương 383 : Đối chiến lục mục --> orginal Chương 384 : Chơi lửa --> orginal Chương 386 : Đan hỏa kĩ --> orginal Chương 387 : Chấp pháp đội: Ngô Hạo --> orginal Chương 388 : Khiêu chiến --> orginal Chương 389 : Gia truyền ngọc mảnh --> orginal Chương 390 : Tuyển bạt cuối cùng cuộc so tài --> orginal Chương 391 :  lớn hỗn chiến --> orginal Chương 392 :  rung lôi Hình cung Bạo --> orginal Chương 393 : Trong sự chiến đấu tấn cấp! --> orginal Chương 394 : Thực lực của Huân Nhi --> orginal Chương 395 :  lấy 1 địch 3 --> orginal Chương 397 : Không chút lưu tình --> orginal Chương 398 : So tài rơi màn --> orginal Chương 399 : Sau khi đại tái yên ổn --> orginal Chương 400 : Tàng thư các thần bí --> orginal Chương 401 : Thần bí canh giữ các người --> orginal Chương 402 : Tranh đoạt --> orginal Chương 403 : Tiếng sóng đấu kĩ --> orginal Chương 404 : Sư tử hổ báo nát vàng ngâm --> orginal Chương 405 : Tu luyện --> orginal Chương 406 : Hổ khiếu chấn rừng núi --> orginal Chương 407 : Vị trí của nội viện --> orginal Chương 408 : Lửa có thể Săn bắt Cuộc so tài --> orginal Chương 409 : Đội trưởng --> orginal Chương 410 : Ngược lại đoạt --> orginal Chương 411 : Lửa có thể tác dụng --> orginal Chương 412 : (thợ săn cùng vị trí của con mồi / vị trí của thợ săn cùng con mồi)Điều Đổi --> orginal Chương 413 : Nhanh chóng trưởng thành phối hợp --> orginal Chương 414 : Hình thành chỉnh thể sau lực chiến đấu --> orginal Chương 415 : Lớn phản kích --> orginal Chương 416 : Cường giả đối chiến --> orginal Chương 417 : Đại chiến lên --> orginal Chương 418 : Thắng cục tạm hiện --> orginal Chương 419 : Trai cò Tương tranh, sau khi ngư ông theo --> orginal Chương 420 : Biến cố --> orginal Chương 421 : Đấu đen Sát Đội --> orginal Chương 422 : Tranh đoạt từng giây từng phút --> orginal Chương 423 : Xoay chuyển cục diện --> orginal Chương 424 :  bi phẫn cát sắt --> orginal Chương 425 : Chia tang vật, dưỡng thương --> orginal Chương 426 : Trắng Sát Đội --> orginal Chương 427 : Đại chiến cuối cùng! --> orginal Chương 428 : Thắng! --> orginal Chương 429 : Phần thưởng --> orginal Chương 430 : Bố trí ổn thoả --> orginal Chương 431 : Tân sinh nạp 贡 tốn --> orginal Chương 432 : Răn đe cùng khách khí --> orginal Chương 433 : Bàn Cửa! --> orginal Chương 434 : Tháp đen thần bí? --> orginal Chương 435 : Tu luyện tăng tốc khí --> orginal Chương 436 : Chấn động --> orginal Chương 437 :  mới gặp --> orginal Chương 438 : Hắc động --> orginal Chương 439 : Hỏa mãng vô hình thần bí --> orginal Chương 440 : Rắc rối chuyện --> orginal Chương 441 : Tiền đánh bạc --> orginal Chương 442 : Chiến trả ngao --> orginal Chương 443 : Trắng giúp thực lực --> orginal Chương 444 : Gặp nhau --> orginal Chương 445 : Trong bóng tối chạm trán --> orginal Chương 446 : Phòng tu luyện trung cấp --> orginal Chương 447 : Tôi luyện --> orginal Chương 448 : Tầng thứ hai --> orginal Chương 449 : Dò xét cùng sẽ nói --> orginal Chương 450 : 7 sao đại đấu sư --> orginal Chương 451 : Bàn Cửa biến hoá --> orginal Chương 452 : Đà Bỏ Cổ đế ngọc? --> orginal Chương 453 : Đà Bỏ Cổ đế --> orginal Chương 454 :  Tiên Đằng thanh mộc --> orginal Chương 455 : Gia hỏa cổ quái --> orginal Chương 456 : Giao dịch --> orginal Chương 457 : Xanh chi hỏa linh cao, tốc linh gió đan --> orginal Chương 458 : Bế quan --> orginal Chương 459 : Tìm rắc rối lên cửa --> orginal Chương 460 : Liễu Phỉ --> orginal Chương 461 : Hách Trưởng lão --> orginal Chương 462 : Tu luyện tiến triển --> orginal Chương 463 : Lần nữa đột phá! --> orginal Chương 464 : Bá thương Liễu Kình --> orginal Chương 465 : Kiếm lấy lửa có thể --> orginal Chương 466 : Nhóm lớn luyện chế --> orginal Chương 467 : Phong to lớn thu hoạch! --> orginal Chương 468 : Xung đột --> orginal Chương 469 : Thuốc giúp hàn nhàn --> orginal 470 chương so đấu --> orginal Chương 471 : so đấu đề mục : Long lực đan --> orginal Chương 472 : Huyễn vàng lửa --> orginal Chương 473 : Bán thành phẩm --> orginal Chương 474 : May mắn không nhục mạng --> orginal Chương 475 : Thắng lợi --> orginal Chương 476 : Chiêu nạp --> orginal Chương 477 : Tu luyện, 3000 lôi nhúc nhích --> orginal Chương 478 : Lực lượng của Phong Lôi --> orginal Chương 479 : Luyện hóa thành công --> orginal Chương 480 : Lôi chớp lóe --> orginal Chương 481 :  lĩnh ngộ, xích pháp chúc phúc mọi người hổ năm cát Tường ! --> orginal Chương 482 : Địa tâm thối thể nhũ --> orginal Chương 483 : Mạnh bảng cao thủ --> orginal Chương 484 : Cuồng bạo huyết mạch --> orginal Chương 485 : Mời mọc --> orginal Chương 486 : Trăn vượn đánh nhau --> orginal Chương 487 : Tìm bảo --> orginal Chương 488 : Địa tâm thật giả nhũ --> orginal Chương 489 : Đẹp đỗ 莎 nữ vương tái hiện --> orginal Chương 490 : Giao hẹn --> orginal Chương 491 : Điều phối nước thuốc --> orginal Chương 492 : 9 sao đại đấu sư --> orginal Chương 493 : Tấn giai đấu linh --> orginal Chương 494 : Trở về viện --> orginal Chương 495 : Đi ra --> orginal Chương 496 :  kích chiến --> orginal Chương 497 : Đối chiến 6 sao đấu linh --> orginal Chương 498 :  liều thuốc --> orginal Chương 499 : Lực lượng mạnh mẽ 1 đánh --> orginal Chương 500 : Bại địch --> orginal Chương 501 : 1 cái tát --> orginal Chương 502 : Mạnh bảng xếp hạng --> orginal Chương 503 : Thần bí mạnh bảng thứ 1 --> orginal Chương 504 : Râu rồng băng hỏa quả --> orginal Chương 505 : Bé gái nhỏ áo trắng thần bí --> orginal Chương 506 : Không phải người --> orginal Chương 507 : 1 loại tài liệu cuối cùng --> orginal Chương 508 : Trao đổi --> orginal Chương 509 : Tới tay --> orginal Chương 510 : Luyện chế địa linh đan --> orginal Chương 511 : Động tĩnh --> orginal Chương 512 : Thuốc hoàng, Hàn Phong! --> orginal Chương 513 : Đan thành --> orginal Chương 514 : Thăm dò bảo thiên phú --> orginal Chương 515 : Việc gấp? --> orginal Chương 516 : Trở về ngoại viện --> orginal Chương 517 : Biến cố trong tộc --> orginal Chương 518 : Hồn điện tham dự --> orginal Chương 519 : Tiêu lệ tính toán --> orginal Chương 520 : Bày Lôi Nhận chiến --> orginal Chương 521 : Diêu Thịnh --> orginal Chương 522 : Sơ bộ chạm trán --> orginal Chương 523 : Phòng tu luyện số 1 --> orginal Chương 524 : Trong tháp bạo động --> orginal Chương 525 : Rơi rụng lòng viêm nhắc bạo động lúc trước --> orginal Chương 526 : Đại trưởng lão tô 0 --> orginal Chương 527 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 528 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 529 : Định đối thủ --> orginal Chương 530 : Đại tái bắt đầu --> orginal Chương 531 : Bối 崌 --> orginal Chương 532 : Xích pháp --> orginal Chương 533 : Máu 8 rách --> orginal Chương 534 : Xanh lửa khôi giáp --> orginal Chương 535 : Liễu Kình đi ra --> orginal Chương 536 : Lớn rách bổ hòm móng --> orginal Chương 537 : Vòng thứ hai --> orginal Chương 538 :  đối chiến Diêu Thịnh --> orginal Chương 539 : Phá giải “<em><em>Nước đen giới</em></em>” --> orginal Chương 540 : Thắng! --> orginal Chương 541 : Chói mắt --> orginal Chương 542 : 1 quấn 1 Cương --> orginal Chương 543 : Quyển trục --> orginal Chương 544 : Trước khi tranh đoạt 10 --> orginal Chương 545 : Hắc mã người mới cùng sự chạm trán của cường giả nhãn hiệu lâu đời! --> orginal Chương 546 : Sôi trào --> orginal Chương 547 : 8 cực hủy cùng lớn rách bổ hòm móng va chạm! --> orginal Chương 548 : Bạo! --> orginal Chương 549 : 1 chiêu --> orginal Chương 550 : Lớn rách nham cùng Ngọn lửa Chia cắn sóng xích đụng chạm! --> orginal Chương 551 : Còn có giọng điệu --> orginal Chương 552 : Rơi màn --> orginal Chương 553 : Dưỡng thương --> orginal Chương 554 : Thực lực tấn thăng --> orginal Chương 555 : Đen Nhân Quân Phó thống lĩnh, 翎 suối --> orginal Chương 556 : Tách rời --> orginal Chương 557 : Tiến vào ngày đốt luyện khí tầng chót tháp --> orginal Chương 558 : Bản nguyên lòng viêm --> orginal Chương 559 : Tôi luyện thân thể đau --> orginal Chương 560 : Rơi rụng lòng viêm, bùng phát! --> orginal Chương 561 : Xông phá phong ấn! --> orginal Chương 562 : Phá tháp! --> orginal Chương 563 : 0 tầng bịt/phong trận! --> orginal Chương 564 : Hô bằng Gọi Bạn --> orginal Chương 565 : Liên thủ phong ấn! --> orginal Chương 556 : Tàn quyển đốt quyết --> orginal Chương 567 : Hỗn loạn đại chiến --> orginal Chương 568 : Đối chiến Phạm 痨 --> orginal Chương 569 : Viện thủ --> orginal Chương 570 : Xanh lửa ngập trời! --> orginal Chương 571 : Biển lòng Ngọn lửa --> orginal Chương 572 : Kinh thiên lớn bùng nổ --> orginal Chương 573 : Tâm tư giống nhau --> orginal Chương 574 : Đuổi tận giết tuyệt --> orginal Chương 575 : Phong ấn không có hiệu quả --> orginal Chương 576 : Rơi rụng lòng viêm: Tu luyện vũ khí gian lận! --> orginal Chương 577 : Đấu lửa! --> orginal Chương 578 : Hiện hình --> orginal Chương 579 : Bổn thể --> orginal Chương 580 : Chạm trán --> orginal Chương 581 : Sợ hãi --> orginal Chương 582 : Cỡ lớn phật lửa giận liên --> orginal Chương 583 : Cắn nuốt, phong ấn! --> orginal Chương 584 : Tuyệt cảnh --> orginal Chương 585 : Rắn hiện --> orginal Chương 586 : Sinh tử đoạn --> orginal Chương 587 : Lột xác thong thả --> orginal Chương 588 : Tấn giai đấu vương! --> orginal Chương 589 : Cục diện xoay ngược, bắt bớ rơi rụng lòng viêm! --> orginal Chương 590 : Ăn mòn, luyện hóa, dung hợp! --> orginal Chương 591 : Dung hợp thành công! --> orginal Chương 592 : Dị hỏa dung nhập vào nhau di chứng --> orginal Chương 593 : Phá bịt/phong! --> orginal Chương 594 : Phá tháp mà ra! --> orginal Chương 595 : Thử tay --> orginal Chương 596 : Tai tinh --> orginal Chương 597 : Giải quyết rắc rối --> orginal Chương 598 : Triệu tập nhân thủ --> orginal Chương 599 :  sinh tử khắc --> orginal Chương 600 : Quát lui --> orginal Chương 601 : Viện binh --> orginal Chương 602 : Đánh giết Phạm 痨 --> orginal Chương 603 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 604 : Cắn sinh đan --> orginal Chương 605 : Phương thuốc --> orginal Chương 606 : Đại chiến đến --> orginal Chương 607 : Mạnh mạnh đụng chạm --> orginal Chương 608 : Chạm trán --> orginal Chương 609 : Hỏa liên bình --> orginal Chương 610 : Đồng môn chiến --> orginal Chương 611 : Nửa chỉ chân bước vào đấu tông Hàn Phong --> orginal Chương 612 : Hỏa liên phỉ thúy --> orginal Chương 613 : Mạng của ngươi, là ta! --> orginal Chương 614 : Hồn điện tái hiện --> orginal Chương 615 : U Hải nạp cai --> orginal Chương 616 : Bế quan trị thương --> orginal Chương 617 : Đế ấn quyết --> orginal Chương 618 : Tính toán --> orginal Chương 619 : Giao dịch --> orginal Chương 620 : Tu luyện mở núi ấn! --> orginal Chương 621 : Tiêu môn --> orginal Chương 622 : 3 thế lực lớn --> orginal Chương 623 : Răn đe --> orginal Chương 624 : Kéo lấy trợ thủ --> orginal Chương 625 : Thu la dược tài --> orginal Chương 626 : Luyện chế phục màu tím linh đan --> orginal Chương 627 : Đấu giá hội đan dược --> orginal Chương 628 : Răn đe --> orginal Chương 629 : Đấu giá kết thúc --> orginal Chương 630 : Tu phục nước thuốc --> orginal Chương 631 : Dược Lão thức tỉnh! --> orginal Chương 632 : Thầy trò gặp nhau --> orginal Chương 633 : Luyện chế tài liệu của thân thể --> orginal Chương 634 : Tìm mổ pháp --> orginal Chương 635 : Khôi phục --> orginal Chương 636 : 3 huynh đệ Diêu thị --> orginal Chương 637 : Chiếu xem --> orginal Chương 638 : Bố trí Bàn Cửa --> orginal Chương 639 : 10 chiêu --> orginal Chương 640 : Yên ổn --> orginal Chương 641 : Vạn chuyện đều chuẩn bị --> orginal Chương 642 : Rời khỏi nội viện --> orginal Chương 643 : Khởi hành: Quay về thêm mã! --> orginal Chương 644 : Động tĩnh của Vân Lam Tông --> orginal Chương 645 : Xa xôi vạn dặm --> orginal Chương 646 : Trấn quỷ cửa ải! Người quen cũ! --> orginal Chương 647 : Gỗ sắt --> orginal Chương 648 : Chém giết --> orginal Chương 649 : Thêm mã tình thế --> orginal Chương 650 : Trong tông nghị sự --> orginal Chương 651 : Gạo đặc biệt Ngươi Khó --> orginal Chương 652 : Huyết tẩy --> orginal Chương 653 : Huyết chiến --> orginal Chương 654 : Đuổi tới Đế Đô! --> orginal Chương 655 : Đòi nợ! --> orginal Chương 656 :  người nói còn chữa trị người thân --> orginal Chương 657 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 658 : Quét ngang --> orginal Chương 659 : Sự run sợ của Vân Lam Tông --> orginal Chương 660 : Thế cục --> orginal Chương 661 : Thế --> orginal Chương 662 : Thương thảo --> orginal Chương 663 : Bố trí ổn thoả Tiêu gia --> orginal Chương 664 : Giữa nữ nhân đối chọi gay gắt --> orginal Chương 665 : Tuyết Mị --> orginal Chương 666 : Phó Nham --> orginal Chương 667 : Gặp mặt --> orginal Chương 668 : Hiện thân --> orginal Chương 669 : Hôn lễ --> orginal Chương 670 : hỗn nguyên Nặn Xương cốt đan --> orginal Chương 671 : Tiêu gia phủ đệ mới --> orginal Chương 672 : Đêm nói --> orginal Chương 673 : U Hải Giao Thú --> orginal Chương 674 : Trị liệu --> orginal Chương 675 : Đại chiến đến! --> orginal Chương 676 : Đại hôn ngày --> orginal Chương 677 : 10 chiêu chiến --> orginal Chương 678 : Chiến Cổ Hà --> orginal Chương 679 : Bại! --> orginal Chương 680 : Giết không tha! --> orginal Chương 681 : Quyết chiến, Vân Lam Tông! --> orginal Chương 682 : quyết chiến Vân Sơn! --> orginal Chương 683 : Đau buồn xé gió tay! --> orginal Chương 684 : Vịt trời Hộ pháp --> orginal Chương 685 : Gió Sát Nhân Cương --> orginal Chương 686 : Lá bài tẩy, hỏa liên 3 màu! --> orginal Chương 687 : Hỏa liên bùng phát --> orginal Chương 688 : Giết? --> orginal Chương 689 : đánh giết Vân Sơn! ! --> orginal Chương 690 : Biến cố --> orginal Chương 691 : Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện --> orginal Chương 692 : Dược Lão chiến Vịt trời Hộ pháp --> orginal Chương 693 : Đấu tông đại chiến --> orginal Chương 694 : Bị Bắt --> orginal Chương 695 : Đau khổ --> orginal Chương 696 : Xử lý Vân Lam Tông --> orginal Chương 697 : Kết cục Vân Lam Tông --> orginal Chương 698 : Rơi màn --> orginal Chương 699 : Địa hình --> orginal Chương 700 : Đại hội tông môn --> orginal Chương 701 : Độc tông --> orginal Chương 702 : Dược Lão lưu lại --> orginal Chương 703 : Thế lực hình thức ban đầu --> orginal Chương 704 : Ly biệt --> orginal Chương 705 : Khỏi hẳn --> orginal Chương 706 : Liên Minh --> orginal Chương 707 : viêm Minh --> orginal Chương 708 : Chuyện thành --> orginal Chương 709 : Luyện chế --> orginal Chương 710 : Bế quan niệm --> orginal Chương 711 : Thanh Sơn --> orginal Chương 712 : Gặp Cố --> orginal Chương 713 : Sơn cốc cổ quái --> orginal Chương 714 : Bóng đen thần bí --> orginal Chương 715 : tiểu y tiên? --> orginal Chương 716 : Màu tím Mài Tấn giai --> orginal Chương 717 : Đan thành --> orginal Chương 718 : Hách Nhà --> orginal Chương 719 : Viện thủ --> orginal Chương 720 : Hách Càn --> orginal Chương 721 : bế tử quan --> orginal Chương 722 : Biến động --> orginal Chương 723 : Linh hồn Nhìn trộm Đo --> orginal Chương 724 : Tấn giai đấu hoàng! --> orginal Chương 725 : Xuất cốc --> orginal Chương 726 : Đại loạn --> orginal Chương 727 : Độc tông, vàng nhạn tông, Mộ Lan cốc --> orginal Chương 728 : Cứu viện --> orginal Chương 729 : Rắn người tháng Mị --> orginal Chương 730 : Tình thế --> orginal Chương 731 : đại chiến! --> orginal Chương 732 : 3 thú Man Hoang quyết --> orginal Chương 733 : Nghênh chiến Mộ Lan 3 lão thứ 4 càng! Cầu bảo vệ thấp vé tháng! --> orginal Chương 734 : Kích chiến! --> orginal Chương 735 : 3000 lôi --> orginal Chương 736 : Lừa cục --> orginal Chương 737 : Ưng Đề --> orginal Chương 738 : Độc tông tông chủ! --> orginal Chương 739 : Thân pháp khá kĩ --> orginal Chương 744 : Bạo! --> orginal Chương 745 : Uy vọng! --> orginal Chương 746 : Vật là người không phải --> orginal Chương 747 : Đại chiến nghỉ ngừng --> orginal Chương 748 : Đêm thấy --> orginal Chương 749 : Phương pháp của độc đan --> orginal Chương 750 : Rắn cường giả nhân tộc --> orginal Chương 751 : 4 đại trưởng lão --> orginal Chương 752 : Bí pháp 3 cấp --> orginal Chương 753 : Khiêu khích --> orginal Chương 754 : Điều dưỡng --> orginal Chương 755 : Hành động --> orginal Chương 756 : Ám sát! --> orginal Chương 757 : Lấy Quả Địch chúng --> orginal Chương 758 : Thu hoạch khá phong --> orginal Chương 759 : Ngày nhạn 9 hàng cánh --> orginal Chương 760 : Trên Vân Sơn, Huân Nhi! --> orginal Chương 761 : Đan tháp --> orginal Chương 762 : Mời chào Cổ Hà --> orginal Chương 763 : Đại thống lĩnh --> orginal Chương 764 : Mời mọc trợ thủ --> orginal Chương 765 : Đuổi đi về phía ra mây! --> orginal Chương 766 : Vạn bò cạp cửa --> orginal Chương 767 : Con rết Dốc núi --> orginal Chương 768 : Hung hiểm --> orginal Chương 769 : Bò cạp tất nham --> orginal Chương 770 : Môn phái đại chiến --> orginal Chương 771 : Chém giết --> orginal Chương 772 : 4 cánh thiên ma bò cạp --> orginal Chương 773 : Hiện thân --> orginal Chương 774 : Thiết hộ pháp --> orginal Chương 775 : Đấu tông lớn bùng phát --> orginal Chương 776 : Đánh úp --> orginal Chương 777 : Bò cạp núi chết --> orginal Chương 778 : Hồn túi --> orginal Chương 779 : Lật biển ấn! --> orginal Chương 780 : Thiết hộ pháp chật vật --> orginal Chương 781 : Bắt giữ! --> orginal Chương 782 : Liều chết 1 đánh --> orginal Chương 783 : Ma độc ban --> orginal Chương 784 : Thạch trì --> orginal Chương 785 : Phong ấn ma độc ban --> orginal Chương 786 : 2 sao đấu hoàng --> orginal Chương 787 : Trên bảng thứ 3! --> orginal Chương 788 : Tính toán --> orginal Chương 789 : Tình báo Hồn điện --> orginal Chương 790 : Đuổi đi về phía sừng đen vực --> orginal Chương 791 : Đường gặp --> orginal Chương 792 : Ma viêm cốc --> orginal Chương 793 : Ngô Hạo huyết kiếm --> orginal Chương 794 : Lão nhân ưng trảo --> orginal Chương 795 : Tiêu môn, Tiêu Viêm --> orginal Chương 796 : 1 cái không giữ lại --> orginal Chương 797 : Gió nổi mây vần --> orginal Chương 798 : Vào thành --> orginal Chương 799 : 0 dược phường --> orginal Chương 800 : Đổi đan tập hội --> orginal Chương 801 : Lão giả mặt đỏ --> orginal Chương 802 : Cạnh Giá --> orginal Chương 803 : Đắc thủ --> orginal Chương 804 : Bồ đề lòng --> orginal Chương 805 : Đen hoàng các --> orginal Chương 806 : Tìm rắc rối lên cửa --> orginal Chương 807 : Người áo trắng --> orginal Chương 808 : Chớ Dốc núi --> orginal Chương 809 : Cường giả tập trung --> orginal Chương 810 : 2 nữ ám tay --> orginal Chương 811 : Phá tông đan --> orginal Chương 812 : Động tĩnh --> orginal Chương 813 : Mạc Thiên được --> orginal Chương 814 : Đấu giá bắt đầu --> orginal Chương 815 : Kịch hay mở La --> orginal Chương 816 : Đấu giá! --> orginal Chương 817 : 6 hợp dạo chơi thân xích --> orginal Chương 818 : thây khô ma thú --> orginal Chương 819 : Đấu giá thây khô --> orginal Chương 820 : Lấy vật đổi vật --> orginal Chương 821 : Bồ đề hóa thể Nước bọt --> orginal Chương 822 : Các lộ vẻ tiền vốn --> orginal Chương 823 : Người thắng cuối cùng --> orginal Chương 824 : Ưng núi lão nhân --> orginal Chương 825 : Gặp mặt --> orginal Chương 826 : Tương nói --> orginal Chương 827 : Thương nghị định kế --> orginal Chương 828 : Phân xác --> orginal Chương 829 : Xanh đỏ huyết dịch --> orginal Chương 830 : Ma hạch cấp 7 --> orginal Chương 831 : Mầm mống tâm hỏa --> orginal Chương 832 : Đuôi theo --> orginal Chương 833 : Thăm dò --> orginal Chương 834 : Phân thân linh hồn --> orginal Chương 835 : Quả nhiên là ngươi --> orginal Chương 836 : Đồng môn gặp lại --> orginal Chương 837 : 5 lớn đấu tông --> orginal Chương 838 : Thế cục chuyển đổi --> orginal Chương 839 : Đại chiến lên --> orginal Chương 840 : Hóa đốt lửa --> orginal Chương 841 : Thu phục --> orginal Chương 842 : Đánh giết --> orginal Chương 843 : Bạo tẩu màu tím Mài --> orginal Chương 844 : Quát lui --> orginal Chương 845 : Rời đi --> orginal Chương 846 : Biến cố --> orginal Chương 847 : Tiêu trừ tai hoạ ngầm --> orginal Chương 848 : Đến nơi hoà bình trấn --> orginal Chương 849 : Hân xanh --> orginal Chương 850 : Gặp mặt --> orginal Chương 851 : Biện pháp --> orginal Chương 852 : Tin tức dị hỏa --> orginal Chương 853 : 9 Long Thiên Cương lửa --> orginal Chương 854 : 3000 diễm viêm hỏa --> orginal Chương 855 : Luyện chế --> orginal Chương 856 : Ngoài ý muốn thu hoạch --> orginal Chương 857 : Bá đạo xương cốt cánh --> orginal Chương 858 : 1 nhọc mãi Dật --> orginal Chương 859 : tới --> orginal Chương 860 : Ma lão quỷ --> orginal Chương 861 : Động thủ --> orginal Chương 862 : Đối chiến ma lão quỷ --> orginal Chương 863 : Kinh tâm động phách --> orginal Chương 864 : Điên dại --> orginal Chương 865 : Huỷ diệt hỏa liên --> orginal Chương 866 : đại phá hư hỏng! --> orginal Chương 867 : 2 lão --> orginal Chương 868 : Mong mỏi --> orginal Chương 869 : Thất bại --> orginal Chương 870 : 5 sao đấu hoàng --> orginal Chương 871 : Tu luyện những gì --> orginal Chương 872 : Lại vào tháp thấp --> orginal Chương 873 : Vẫy gọi --> orginal Chương 874 : Xích pháp tiểu thành --> orginal Chương 875 : Hài cốt thần bí --> orginal Chương 876 : Sinh vật nham tương --> orginal Chương 877 : Tộc thằn lằn ngọn lửa --> orginal Chương 878 : Tôn giả thiên hỏa --> orginal Chương 879 : 5 vòng cách lửa pháp --> orginal Chương 880 : Thần bí tồn tại --> orginal Chương 881 : Đà Bỏ Cổ đế ngọc động tĩnh --> orginal Chương 882 : Lần nữa tấn cấp --> orginal Chương 883 : Tình báo --> orginal Chương 884 : Thương nghị --> orginal Chương 885 : Chiêu Tập --> orginal Chương 886 : Liên Minh --> orginal Chương 887 : Tốc độ những gì uy hiếp tạo thành --> orginal Chương 888 : Hiên hộ pháp --> orginal Chương 889 : Hỏa linh hiển lộ uy thế --> orginal Chương 890 : Hung hồn ngưng tụ --> orginal Chương 891 : Nghênh chiến --> orginal Chương 892 : Thu lấy hung hồn --> orginal Chương 893 : Đánh giết --> orginal Chương 894 : Lại độ giao thủ --> orginal Chương 895 : Hỏa liên, giết! --> orginal Chương 896 : Người thắng cuối cùng --> orginal Chương 897 : Tìm bảo --> orginal Chương 898 : Nhà kho hang đá --> orginal Chương 899 : Thiên yêu Kỳ quái --> orginal Chương 900 : Nuôi dưỡng hồn Nước bọt --> orginal Chương 901 : Ách khó độc thể nhắc trước bùng phát --> orginal Chương 902 : Phong ấn --> orginal Chương 903 : Luyện hóa hung hồn --> orginal Chương 904 : Luyện chế thiên yêu Kỳ quái --> orginal Chương 905 : Tôi luyện --> orginal Chương 906 : Luyện chế thành công! --> orginal Chương 907 : Động tĩnh lớn --> orginal Chương 908 : Luyện chế thiên hồn hoà tan huyết đan --> orginal Chương 909 : Uy áp trong huyết mạch --> orginal Chương 910 : Đan thành --> orginal Chương 911 : Đan lôi --> orginal Chương 912 : Yêu Kỳ quái Hiển lộ uy thế --> orginal Chương 913 : Lại độ đột phá! --> orginal Chương 914 : Rời khỏi --> orginal Chương 915 : 1 điện 1 tháp, 2 tông 3 cốc, 4 phe các --> orginal Chương 916 : Đóng kín --> orginal Chương 917 : Thiếu nữ áo đỏ --> orginal Chương 918 : 6 giai --> orginal Chương 919 : Tu phục --> orginal Chương 920 : Gió bão không gian --> orginal Chương 921 : Đường hầm kinh hồn --> orginal Chương 922 : Hàn Trùng --> orginal Chương 923 : Hàn gia, Hàn Tuyết --> orginal Chương 924 : yêu xà hè Mãng --> orginal Chương 925 : Vạn rắn Eo núi --> orginal Chương 926 : Cường giả thần bí --> orginal Chương 927 : Lực lượng của không gian --> orginal Chương 928 : Hồng gia --> orginal Chương 929 : Ra tay --> orginal Chương 930 : Ngày thành Bắc --> orginal Chương 931 : Người quen --> orginal Chương 932 : Thăm dò --> orginal Chương 933 : 9 chuyển gió dạo chơi bước --> orginal Chương 934 : Chư Càn --> orginal Chương 935 : chỗ giam giữ của Dược Lão --> orginal Chương 936 : Ngày bệ đá --> orginal Chương 937 : Giao thủ --> orginal Chương 938 : Lôi Thần hàng lâm --> orginal Chương 939 : Diệt lôi chùy! --> orginal Chương 940 : Biến cố --> orginal Chương 941 : Không đủ tư cách --> orginal Chương 942 : Yêu Kỳ quái Hiện thân --> orginal Chương 943 : Hồng gia vây tiễu --> orginal Chương 944 : Sát phạt quyết đoán --> orginal Chương 945 : Cử động điên dại --> orginal Chương 946 : 3000 lôi huyễn thân --> orginal Chương 947 : Tàn quyển --> orginal Chương 948 : Khí thế ngập trời --> orginal Chương 949 : Đánh giết Thẩm Vân --> orginal Chương 950 : Đấu tông sự tự bạo của cường giả --> orginal Chương 951 : Tê Phượng sơn --> orginal Chương 952 : 9 sao đấu hoàng --> orginal Chương 953 : Hang hổ đầm rồng --> orginal Chương 954 : 9 thiên lôi ngục trận --> orginal Chương 955 : Cơn giận của Lôi Thần --> orginal Chương 956 : Oai của hỏa liên --> orginal Chương 957 : Chém giết Hồng Thiên Khiếu --> orginal Chương 958 : Linh hồn tàn ấn --> orginal Chương 959 : Đầm máu Thiên Sơn --> orginal Chương 960 : Thiên lôi con --> orginal Chương 961 : Đuổi giết --> orginal Chương 962 : Phá giải --> orginal Chương 963 : Rừng rậm khổ tu --> orginal Chương 964 : Thương lang cấp 7 vương --> orginal Chương 965 : Ma thú giới 3 đám đại tộc --> orginal Chương 966 : Chùy luyện phân thân --> orginal Chương 967 : Đến nơi ngày con mắt dãy núi --> orginal Chương 968 : Phượng tiểu thư --> orginal Chương 969 : Sơ bộ giao thủ --> orginal Chương 970 : Nam tử áo đen bình --> orginal Chương 971 : Người quen cũ --> orginal Chương 972 : Gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên --> orginal Chương 973 : Vương Trần --> orginal Chương 974 : Mê trận --> orginal Chương 975 : Huyết án mà bạch hồ dẫn lên --> orginal Chương 976 : Thiên Sơn đài --> orginal Chương 977 : Chuột triều sóng âm trận --> orginal Chương 978 : Xông quan --> orginal Chương 979 : Mộ Thanh鸾 --> orginal Chương 980 : Tiếng sóng đụng chạm! --> orginal Chương 981 : Phong tôn giả hướng đi --> orginal Chương 982 : Giao dịch --> orginal Chương 983 : Đáy đầm máu --> orginal Chương 984 : Tiến vào đầm máu --> orginal Chương 985 : Đầm máu tiềm tu! --> orginal Chương 986 : Công hiệu tôi luyện linh hồn --> orginal Chương 987 : Đột phá! Đấu tông! --> orginal Chương 988 : Gặp lại Dược Lão! --> orginal Chương 989 : 1 sao đấu tông --> orginal Chương 990 : Cổ giới --> orginal Chương 991 : Luyện --> orginal Chương 992 : Dãy núi Phong Lôi --> orginal Chương 993 : Lôi Sơn --> orginal Chương 994 : 4 đại tôn người --> orginal Chương 995 : Đại hội bắt đầu --> orginal Chương 996 : Hỗn loạn sàng lọc --> orginal Chương 997 : Tới đi --> orginal Chương 998 : Chiến Vương Trần --> orginal Chương 999 : 6 hợp lửa --> orginal Chương 1000 : Biết thân phận --> orginal Chương 1001 : Phụng bồi liền là --> orginal Chương 1002 : Trẻ tuổi 1 hạng đỉnh phong 1 chiến --> orginal Chương 1003 : Gió giết chỉ --> orginal Chương 1004 : Yêu hoàng thánh giống như --> orginal Chương 1005 : Thánh giống như lực --> orginal Chương 1006 : Yêu hoàng chuông --> orginal Chương 1007 : Thắng thua --> orginal Chương 1008 : Cổ hoàng máu tinh --> orginal Chương 1009 : Đại hội rơi màn --> orginal Chương 1001 : Hấp thu --> orginal Chương 1012 : Xương cốt cánh biến dị --> orginal Chương 1013 : Chuyện cũ năm đó --> orginal Chương 1014 : Đi về đan vực --> orginal Chương 1015 : Tu luyện làm Ngọn lửa Quyết --> orginal Chương 1016 : Chùy luyện thú lửa --> orginal Chương 1017 : Hỏa chủng --> orginal Chương 1018 : Trung vực, ngày Hoàng thành --> orginal Chương 1019 : Hang sâu bọ tranh đoạt --> orginal Chương 1020 : Bạn cũ gặp nhau --> orginal Chương 1021 : 1 chiêu --> orginal Chương 1022 : Đi về đốt viêm cốc --> orginal Chương 1023 : Nướng Núi lửa mạch --> orginal Chương 1024 : Đường Chấn, 9 rồng lôi Cương Lửa! --> orginal Chương 1025 : Dị hỏa trắc thí --> orginal Chương 1026 : Thù lao --> orginal Chương 1027 : Tranh thủ --> orginal Chương 1028 : Lửa 菩 đan --> orginal Chương 1029 : Dung hợp --> orginal Chương 1030 : Biến cố --> orginal Chương 1031 : Lực Vãn Sóng dữ --> orginal Chương 1032 : Gặp lại đan lôi --> orginal Chương 1033 : Luyện đan thành công --> orginal Chương 1034 : Mệnh hồn âm dương đan --> orginal Chương 1035 : Chịu ngăn --> orginal Chương 1036 : Khảo nghiệm --> orginal Chương 1037 : Đối chiến Ngô Thần --> orginal Chương 1038 : Ám giấu 1 tay --> orginal Chương 1039 : Tới tay --> orginal Chương 1040 : Bí pháp truyền thừa --> orginal Chương 1041 : Tiêu huyền --> orginal Chương 1042 : Tin tức tiểu y tiên --> orginal Chương 1043 : Đuổi tới trung vực --> orginal Chương 1044 : Diệp thành --> orginal Chương 1045 : Diệp gia --> orginal Chương 1046 : Hướng đi --> orginal Chương 1047 : Rơi thần Khe suối --> orginal Chương 1048 : Sông băng cốc tiêu diệt --> orginal Chương 1049 : Quay ngược cục diện --> orginal Chương 1050 : Không chịu nổi 1 đánh --> orginal Chương 1051 : 1 cái không giữ lại --> orginal Chương 1052 : Trị thương --> orginal Chương 1053 : Ngày tung tích long thú bọ cạp độc --> orginal Chương 1054 : Tấn cấp --> orginal Chương 1055 : Ngày long thú bọ cạp độc --> orginal Chương 1056 : Bò cạp Long tộc --> orginal Chương 1057 : Tiêu diệt ngày long thú bọ cạp độc --> orginal Chương 1058 : Đánh giết! --> orginal Chương 1059 : Tới tay --> orginal Chương 1060 : Luyện chế mệnh hồn âm dương đan --> orginal Chương 1061 : Luyện chế thân thể --> orginal Chương 1062 : Đấu tông đỉnh phong --> orginal Chương 1063 : Lấy trứng chọi đá --> orginal Chương 1064 : Dương hỏa --> orginal Chương 1065 : Hắc hỏa tông --> orginal Chương 1066 : Dương hỏa cổ vò --> orginal Chương 1067 : Phương pháp của độc đan, mở ra! --> orginal Chương 1068 : Ai nhúc nhích ngươi, ta liền giết ai! --> orginal Chương 1069 : Địa tâm châu --> orginal Chương 1070 : Cướp lấy --> orginal Chương 1071 : Đại chiến tướng tới --> orginal Chương 1072 : 3 đổi! --> orginal Chương 1073 : Khủng bố biên độ tăng trưởng --> orginal Chương 1074 : Sụp đổ tan tành --> orginal Chương 1075 : Cách lửa đốt trời --> orginal Chương 1076 : Khủng bố đối chạm --> orginal Chương 1077 : Rung động chiến --> orginal Chương 1078 : Xanh biển --> orginal Chương 1079 : Vương tọa hàn băng --> orginal Chương 1080 : Băng tôn giả --> orginal Chương 1081 : Gặp lại Huân Nhi! --> orginal Chương 1082 : Ngọn lửa màu vàng --> orginal Chương 1083 : Đánh vỡ --> orginal Chương 1084 : Lui địch --> orginal Chương 1085 : Phong ấn --> orginal Chương 1086 : Tính toán --> orginal Chương 1087 : Cổ ngọc mê --> orginal Chương 1088 : Tình mê --> orginal Chương 1089 : Giải quyết ma độc ban --> orginal Chương 1090 : Đột phá --> orginal Chương 1091 : 翎 suối thống lĩnh --> orginal Chương 1092 : Huyết ngọc khiến --> orginal Chương 1093 : Không chịu nổi 1 đánh! --> orginal Chương 1094 : Còn nợ --> orginal Chương 1095 : Rời khỏi --> orginal Chương 1096 : Trưởng lão chiếu --> orginal Chương 1097 : Khổ tu luyện đan --> orginal Chương 1098 : Tào gia --> orginal Chương 1099 : Đánh cuộc --> orginal Chương 1100 : Chơi lửa --> orginal Chương 1101 : Yêu nữ Tào gia --> orginal Chương 1102 : Áp lực --> orginal Chương 1103 : Cảnh giới linh hồn --> orginal Chương 1104 : Đuổi đi về phía thánh đan thành! --> orginal Chương 1105 : Đan nhà --> orginal Chương 1106 : Tinh không đêm gặp --> orginal Chương 1107 : Chia tháp --> orginal Chương 1108 : Trắc thí --> orginal Chương 1109 : Trung cấp 7 phẩm Luyện Dược sư --> orginal Chương 1110 : Răn dạy --> orginal Chương 1111 : Giao dịch hội Luyện Dược sư --> orginal Chương 1112 : Máu tinh yêu quả --> orginal Chương 1113 : Đồng mảnh --> orginal Chương 1114 : Trao đổi --> orginal Chương 1115 : Huyền Minh Tông --> orginal Chương 1116 : Có thai linh bụi phấn --> orginal Chương 1117 : Vô danh khẩu quyết --> orginal Chương 1118 : Hấp nạp --> orginal Chương 1119 : 5 đại gia tộc tề tụ --> orginal Chương 1120 : Sát hạch bắt đầu! --> orginal Chương 1121 : Linh hồn trắc thí --> orginal Chương 1122 : Diễm Rợn 4 ngồi --> orginal Chương 1123 : Linh hồn điều khiển --> orginal Chương 1124 : Linh hồn giao thủ --> orginal Chương 1125 : Trộm học --> orginal Chương 1126 : Gặt hái thắng lợi --> orginal Chương 1127 : Khách không mời --> orginal Chương 1128 : Người áo choàng đen thần bí --> orginal Chương 1129 : Mộ Xương cốt lão nhân --> orginal Chương 1130 : Huyền không con --> orginal Chương 1131 : Tống Thanh --> orginal Chương 1132 : Hồn thủ ấn --> orginal Chương 1133 : Đan hội bắt đầu! --> orginal Chương 1134 : 2 trạm kiểm soát lớn --> orginal Chương 1135 : Qua cửa ải --> orginal Chương 1136 : Đan giới lối vào --> orginal Chương 1137 : Địa hoàng 0 năm tinh --> orginal Chương 1138 : Địa tâm hồn Tủy --> orginal Chương 1139 : Lão giả áo vàng --> orginal Chương 1140 : Vạn núi thuốc mạch --> orginal Chương 1141 : Lại gặp --> orginal Chương 1142 : Động thủ --> orginal Chương 1143 : Hạ sát thủ --> orginal Chương 1144 : Rời đi --> orginal Chương 1145 : Đan linh Tương --> orginal Chương 1146 : Bỏ thuốc --> orginal Chương 1147 : Giết chóc --> orginal Chương 1148 : Liên thủ --> orginal Chương 1149 : Chạy trối chết --> orginal Chương 1150 : Màu tím Mài , gấu chiến --> orginal Chương 1151 : Chấn lui --> orginal Chương 1152 : Quảng trường dược tài --> orginal Chương 1153 : Điều hoà địa tâm hồn Tủy --> orginal Chương 1154 : Tiến vào 8 phẩm! --> orginal Chương 1155 : Đuổi đi về phía lối ra --> orginal Chương 1156 : Rời khỏi đan giới --> orginal Chương 1157 : Trọng Đầu Hí --> orginal Chương 1158 : Máu yêu Ngọn lửa Lửa --> orginal Chương 1159 : Luyện đan bắt đầu --> orginal Chương 1160 : Đan lôi Nhiều lần Hiện --> orginal Chương 1161 : Cường giả 迭 ra --> orginal Chương 1162 : Đan dược 8 phẩm! --> orginal Chương 1163 : 3 màu đan lôi --> orginal Chương 1164 : Buông tay 1 vồ --> orginal Chương 1165 : Thăng linh --> orginal Chương 1166 : 5 màu đan lôi! --> orginal Chương 1167 : Đón nhận đan lôi --> orginal Chương 1168 : Tiến hoá, thiên yêu Kỳ quái ! --> orginal Chương 1169 : Đan hội rơi màn --> orginal Chương 1170 : Áo đen, thiên lôi con --> orginal Chương 1171 : 2 nữ đúng Ỷ lại --> orginal Chương 1172 : Rồng ấn --> orginal Chương 1173 : Tinh Vực, 3000 diễm viêm hỏa! --> orginal Chương 1174 : Hung hãn 3000 diễm viêm hỏa --> orginal Chương 1175 : Phá bịt/phong --> orginal Chương 1176 : Viện thủ Hồn điện --> orginal Chương 1177 : Kích chiến --> orginal Chương 1178 : Động thủ --> orginal Chương 1179 : Phù ấn --> orginal Chương 1180 : Linh hồn giao chiến --> orginal Chương 1181 : Bùng phát --> orginal Chương 1182 : Giằng co --> orginal Chương 1183 : Hàng phục --> orginal Chương 1184 : Cắn nuốt dị hỏa, 9 sao đấu tông! --> orginal Chương 1185 : Lửa lôi con --> orginal Chương 1186 : Tình báo --> orginal Chương 1187 : Phục linh Xanh đan --> orginal Chương 1188 : Dịch Trần --> orginal Chương 1189 : Giao thủ --> orginal Chương 1190 : Nhường nhịn --> orginal Chương 1191 : Tình báo tới tay --> orginal Chương 1192 : Dãy núi vong hồn --> orginal Chương 1193 : Vạn chuyện cỗ chuẩn bị --> orginal Chương 1194 : Cứu viện hành động --> orginal Chương 1195 : Cắn Thạch ma kiến --> orginal Chương 1196 : Cự điện --> orginal Chương 1197 : Đại chiến --> orginal Chương 1198 : Giết chóc --> orginal Chương 1199 : Hái sao lão quỷ --> orginal Chương 1200 : Bỡn cợt --> orginal Chương 1201 : Thế cục --> orginal Chương 1202 : Kéo dài --> orginal Chương 1203 : 2 bại Câu Thương --> orginal Chương 1204 : Người thần bí --> orginal Chương 1205 : Thương nặng --> orginal Chương 1206 : Sao Vẫn Các --> orginal Chương 1207 : Giữa bay mất --> orginal Chương 1208 : Tấn giai, đấu tôn! --> orginal Chương 1209 : Thức tỉnh --> orginal Chương 1210 : Di tích viễn cổ --> orginal Chương 1211 : Thú vực --> orginal Chương 1212 : Dãy núi hài cốt --> orginal Chương 1213 : Tìm sân bãi --> orginal Chương 1214 : Lăn xuống --> orginal Chương 1215 : Phong ấn không gian --> orginal Chương 1216 : Người bóng đen --> orginal Chương 1217 : Di tích mở ra --> orginal Chương 1218 : Đối đầu cùng hiện --> orginal Chương 1219 : Tiến vào di tích --> orginal Chương 1220 : Khác (có hỏa đạo huyền cơ | hỏa đạo có huyền cơ) --> orginal Chương 1221 : Thu phục --> orginal Chương 1222 : Rừng rậm viễn cổ --> orginal Chương 1223 : Hồn anh yêu thụ --> orginal Chương 1224 : Rồng hoàng bản nguyên quả --> orginal Chương 1225 : Hoàng hiên --> orginal Chương 1226 : Ngày hoàng tổ hồn --> orginal Chương 1227 : Tổ hồn so găng --> orginal Chương 1228 : đan dược viễn cổ --> orginal Chương 1229 : Quyến rũ đan thú --> orginal Chương 1230 : Xanh vảy? --> orginal Chương 1231 : Người quen cũ gặp nhau --> orginal Chương 1232 : Khủng bố xanh rắn 3 hoa Đồng --> orginal Chương 1233 : Chủ điện --> orginal Chương 1234 : Phong ấn biến mất --> orginal Chương 1235 : Hỗn loạn --> orginal Chương 1236 : tranh đoạt quyển trục viễn cổ --> orginal Chương 1237 : Chém giết --> orginal Chương 1238 : Hài cốt đấu thánh --> orginal Chương 1239 : Liên thủ --> orginal Chương 1240 : Lớn ngày tạo hóa chưởng --> orginal Chương 1241 : Tranh đoạt hài cốt --> orginal Chương 1242 : Thu gom hài cốt --> orginal Chương 1243 : Khắp nơi nhúng tay --> orginal Chương 1244 : 4 ấn chồng thêm --> orginal Chương 1245 : Huyết chiến --> orginal Chương 1246 : Viện thủ --> orginal Chương 1247 : Đen Kình --> orginal Chương 1248 : Phân biệt --> orginal Chương 1249 : Hình xăm thần bí --> orginal Chương 1250 : Viễn cổ ngày rắn --> orginal Chương 1251 : Đấu kĩ Thiên Giai --> orginal Chương 1252 : Thánh giả tạo hóa --> orginal Chương 1253 : Thân thể hoàn mỹ --> orginal Chương 1254 : Cốt tủy đấu thánh --> orginal Chương 1255 : Đại địch đến --> orginal Chương 1256 : Hỗn chiến --> orginal Chương 1257 : Thi triển --> orginal Chương 1258 : Thê thảm kết quả --> orginal Chương 1259 : Đại triển thần uy --> orginal Chương 1260 : Nửa thánh --> orginal Chương 1261 : Dược thánh, Dược Trần! --> orginal Chương 1262 : Người quen gặp lại --> orginal Chương 1263 : Gặp gỡ --> orginal Chương 1264 : Đuổi đi về phía Hoa Tông --> orginal Chương 1265 : Gặp lại Vân Vận --> orginal Chương 1266 : Yêu hoa tà quân --> orginal Chương 1267 : Khí hóa trời đất --> orginal Chương 1268 : Vị trí tông chủ --> orginal Chương 1269 : Luyện hóa --> orginal Chương 1270 : Dị tượng trời đất --> orginal Chương 1271 : Chuẩn công pháp Thiên Giai --> orginal Chương 1272 : Xé rách phong ấn --> orginal Chương 1273 : Chặn đoạn --> orginal Chương 1274 : Kích chiến --> orginal Chương 1275 : Công pháp hiển lộ uy thế --> orginal Chương 1276 : Lấy 1 địch 3 --> orginal Chương 1277 : Đánh bay --> orginal Chương 1278 : Cổ rồng đảo --> orginal Chương 1279 : Phân liệt thái hư cổ rồng 1 tộc --> orginal Chương 1280 : Động thủ --> orginal Chương 1281 : Luyện hóa rồng hoàng Tinh Tầng --> orginal Chương 1282 : Hỗn loạn --> orginal Chương 1283 : Thức tỉnh --> orginal Chương 1285 : Long Hoàng, màu tím Mài --> orginal Chương 1285 : Rồng hoàng Cổ Giáp --> orginal Chương 1286 : Lôi trì hư không --> orginal Chương 1287 : Tấn cấp 5 sao --> orginal Chương 1288 : 邙 họ lão giả --> orginal Chương 1289 : Rời khỏi rồng đảo --> orginal Chương 1290 : 8 tộc viễn cổ --> orginal Chương 1291 : Ngọc dán --> orginal Chương 1292 : Quá 1 hồn quyết --> orginal Chương 1293 : Đuổi đi về phía Đông Vực --> orginal Chương 1294 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1295 : Thích --> orginal Chương 1296 : 8 đại thống lĩnh mà, 4 đô thống lớn --> orginal Chương 1297 : 3 thống lĩnh dương trắng bóng --> orginal Chương 1298 : Viêm tộc --> orginal Chương 1299 : Hồn Dốc núi --> orginal Chương 1300 : Cổ giới mở ra --> orginal Chương 1301 : Ngày mộ --> orginal Chương 1302 : Cổ Chân --> orginal Chương 1303 : Hạ mã uy --> orginal Chương 1304 : Đô thống Tu La --> orginal Chương 1305 : 邙 ngày xích --> orginal Chương 1306 : Nghi thức bắt đầu --> orginal Chương 1307 : Huyết mạch đẳng cấp, tộc vân! --> orginal Chương 1308 : Khiêu chiến --> orginal Chương 1309 : Kình địch! --> orginal Chương 1310 : Đỉnh phong giao thủ --> orginal Chương 1311 : Lớn tịch diệt chỉ --> orginal Chương 1312 : Rơi màn! --> orginal Chương 1313 : Thắng! --> orginal Chương 1314 : Thần phẩm huyết mạch --> orginal Chương 1315 : Tộc 7 màu vân --> orginal Chương 1316 : Gặp nhau --> orginal Chương 1317 : Trò chuyện --> orginal Chương 1318 : Ngày mộ mở ra --> orginal Chương 1319 : Tiến vào ngày mộ --> orginal Chương 1320 : Tu hành khô khan --> orginal Chương 1321 : Hồn Dốc núi , hồn lệ --> orginal Chương 1322 : Tấn cấp 6 sao --> orginal Chương 1323 : Đuổi chạy trốn --> orginal Chương 1324 : 9 sao năng lượng thể --> orginal Chương 1325 : Thiên yêu màu tím Kỳ quái --> orginal Chương 1326 : Gió bão --> orginal Chương 1327 : Tụ tập --> orginal Chương 1328 : Viễn cổ cắn sâu --> orginal Chương 1329 : Thu lấy thù lao --> orginal Chương 1330 : Mở mang Tinh bích --> orginal Chương 1331 : Tầng thứ 3 --> orginal Chương 1332 : Nửa thánh năng lượng thể --> orginal Chương 1333 : Thánh giả huyết đao --> orginal Chương 1334 : 2 tên đấu thánh --> orginal Chương 1334 : Hiện thân --> orginal Chương 1336 : Tiêu huyền! --> orginal Chương 1337 : Truyền thừa huyết mạch --> orginal Chương 1338 : Đổi máu --> orginal Chương 1339 : Huyết mạch dung hợp --> orginal Chương 1340 : 1 năm rưỡi --> orginal Chương 1341 : 8 sao đấu tôn đỉnh phong! --> orginal Chương 1342 : Kích hoạt tộc vân --> orginal Chương 1343 : Lịch luyện cuối cùng --> orginal đấu phá click phá ức, cúi mình cám ơn tất cả ủng hộ đấu phá huynh đệ tỷ muội! --> orginal Chương 1345 : Chém giết --> orginal thứ 1345 rời khỏi ngày mộ --> orginal Chương 1346 : Hồn rừng --> orginal Chương 1347 : Quán bài --> orginal Chương 1348 : Rời khỏi cổ giới --> orginal Chương 1349 : Rực rỡ 1 mới sao Vẫn Các --> orginal Chương 1350 : Sự rung chuyển của đại lục Tây Bắc --> orginal Chương 1351 : Thu đồ u suối --> orginal Chương 1352 : Mời Tập Trợ thủ --> orginal Chương 1353 : Huyền hoàng pháo đài --> orginal Chương 1354 : Nhỏ tiêu Tiêu --> orginal Chương 1355 : Đại chiến Bắt đầu --> orginal Chương 1356 : Thê thảm --> orginal Chương 1357 : 1 chưởng đánh giết! --> orginal Chương 1358 : Nay không phải Tích So với --> orginal Chương 1359 : 4 thiên tôn, sông máu! --> orginal Chương 1360 : Cắn máu thuật --> orginal Chương 1361 : 9 chuyển thành thánh --> orginal Chương 1362 : Rơi màn --> orginal Chương 1363 : U nhọt --> orginal Chương 1364 : Luyện đan --> orginal Chương 1365 : Nghiêm phạt --> orginal Chương 1366 : Giải quyết --> orginal Chương 1367 : Nhúc nhích đằng trước --> orginal Chương 1368 : trở về sao Vẫn Các --> orginal Chương 1369 : Giao dịch hội không gian --> orginal Chương 1370 : Nguyên thạch 8 màu --> orginal Chương 1371 : Cổ điện --> orginal Chương 1372 : Cuối cùng 1 tấm tàn đồ --> orginal Chương 1373 : Tình báo --> orginal Chương 1374 : Mãng Hoang cổ vực --> orginal Chương 1375 : Bò cạp ma 3 quỷ --> orginal Chương 1376 : 4 màu nửa phật lửa giận liên! --> orginal Chương 1377 : Cổ đồ tới tay --> orginal Chương 1378 : Cổ đồ mê --> orginal Chương 1379 : Tịnh Liên yêu thánh --> orginal Chương 1380 : Tu luyện lưu ly Kim Cương thân --> orginal Chương 1381 : Mãng Hoang trấn --> orginal Chương 1382 : Tiến vào Mãng Hoang cổ vực --> orginal Chương 1383 :  thâm nhập --> orginal Chương 1384 : Lại gặp Vân Vận --> orginal Chương 1385 : Chém giết ngày Minh Tông --> orginal Chương 1386 : Thiên ma viễn cổ trăn --> orginal Chương 1387 : Vây tiễu thiên ma trăn --> orginal Chương 1388 : Ao máu thiên ma --> orginal Chương 1389 : 9 sao đấu tôn! --> orginal Chương 1390 : Cổ vực đài --> orginal Chương 1391 : Hạ mã uy --> orginal Chương 1392 : 2 nữ gặp nhau --> orginal Chương 1393 : Hồn ngọc, thú triều --> orginal Chương 1394 : Xung kích thú triều --> orginal Chương 1395 : Đột phá! --> orginal Chương 1396 : 5 vị nửa thánh! --> orginal Chương 1397 : Đánh giết nửa thánh khôi lỗi --> orginal Chương 1398 : Tiến vào cổ thụ --> orginal Chương 1399 : Huyễn cảnh --> orginal Chương 1400 : Đấu đế mặt trái cảm xúc --> orginal Chương 1401 : Bồ đề 3 bảo --> orginal Chương 1402 : Thức tỉnh --> orginal Chương 1403 : 0 đời luân hồi, 9 chuyển đỉnh phong! --> orginal Chương 1404 : Tuyệt đối áp chế --> orginal Chương 1405 : Không gian vỡ nát --> orginal Chương 1406 : 2 thiên tôn, xương cốt u thánh giả --> orginal Chương 1407 : Vàng đế đốt trời viêm --> orginal Chương 1408 : Đối chiến nửa thánh --> orginal Chương 1409 : Dồn lui xương cốt u --> orginal Chương 1410 : Bế quan --> orginal Chương 1411 : Linh tộc đổi --> orginal Chương 1412 : Chiến thiếp --> orginal Chương 1413 : Đại chiến đến --> orginal Chương 1414 : Sao giới đại chiến --> orginal Chương 1415 : Phá quan mà ra, đấu thánh! --> orginal Chương 1416 : Phật giận luân hồi --> orginal Chương 1417 : Đại sát 4 phe --> orginal Chương 1418 : Hồn đấu thánh tộc --> orginal Chương 1419 : Các tông bí ẩn --> orginal Chương 1420 : Giết gà doạ khỉ --> orginal Chương 1421 : Chưng cầu minh hữu --> orginal Chương 1422 : Lại tới đan tháp --> orginal Chương 1423 : Nhỏ đan tháp --> orginal Chương 1424 : Cạnh Chọn trưởng lão --> orginal Chương 1425 : Nhỏ đan đại trưởng lão tháp --> orginal Chương 1426 : Vậy nhưng chưa hẳn --> orginal Chương 1427 : Đen ma lôi --> orginal Chương 1428 : Bảo đan 9 phẩm --> orginal Chương 1429 : Liên Minh --> orginal Chương 1430 : Liên Minh thiên phủ --> orginal Chương 1431 : Phó điện chủ Hồn điện --> orginal Chương 1432 : 9 u suối vàng --> orginal Chương 1433 : 9 âm suối vàng đan --> orginal Chương 1034 : Cổ rồng tình thế 1 tộc --> orginal Chương 1435 : Minh rắn địa mạch --> orginal Chương 1436 : Bị khóa người --> orginal Chương 1437 : Yêu 暝 --> orginal Chương 1438 : Yêu Khiếu Thiên --> orginal Chương 1439 : Bạo đánh --> orginal Chương 1440 : 9 U Minh trượng --> orginal Chương 1441 : Đại thế đã đi --> orginal Chương 1442 : suối vàng yêu thánh --> orginal Chương 1443 : Suối vàng trời nổi giận --> orginal Chương 1444 : Linh hồn tranh đấu --> orginal Chương 1145 : Yêu thánh tinh huyết --> orginal Chương 1446 : Tìm kiếm trợ thủ --> orginal Chương 1447 : Hấp thu yêu thánh tinh huyết --> orginal Chương 1448 : Thiên yêu 3 hoàng --> orginal Chương 1449 : Phục kích --> orginal Chương 1450 : Độc đấu đôi thánh --> orginal Chương 1451 : Tuyệt đối áp chế --> orginal Chương 1452 : Con tin uy hiếp --> orginal Chương 1453 : Đường gặp --> orginal Chương 1454 : Giải quyết --> orginal Chương 1455 : Gặp lại màu tím Mài --> orginal Chương 1456 : Đại chiến bùng phát --> orginal Chương 1457 : 3 rồng lớn vương --> orginal Chương 1458 : Liều mạng --> orginal Chương 1459 : Tàn sát rồng kiếm --> orginal cố gắng đến bây giờ. --> orginal Chương 1460 : Đại chiến rơi màn --> orginal Chương 1461 : 2 sao đấu thánh! --> orginal Chương 1462 : Động tĩnh Hồn điện --> orginal Chương 1463 : Ngày Cương Điện --> orginal Chương 1464 : Huyết tẩy người điện --> orginal Chương 1465 : Đại Thiên Tôn --> orginal Chương 1466 : Đánh vỡ --> orginal Chương 1467 : Huyết tẩy --> orginal Chương 1468 : Chùm sáng linh hồn --> orginal Chương 1469 : Hấp thu bản nguyên linh hồn --> orginal Chương 1470 : Thiên cảnh đại viên mãn --> orginal Chương 1471 : Điện chủ Hồn điện! --> orginal Chương 1472 : Yêu lửa giáng thế! --> orginal Chương 1473 : 4 Phương Vân nhúc nhích --> orginal Chương 1474 : 8 hoang phá diệt diễm --> orginal Chương 1475 : Gặp lại Huân Nhi --> orginal Chương 1476 :  thuốc vạn thuộc về --> orginal Chương 1477 : Không biết tốt xấu --> orginal Chương 1478 : Không gian vỡ nát --> orginal Chương 1479 : Yêu lửa không gian --> orginal Chương 1480 : Xông quan --> orginal Chương 1481 : Búa lớn màu máu --> orginal Chương 1482 : Hư huyễn cùng chân thật --> orginal Chương 1483 : Đột phá huyễn cảnh --> orginal Chương 1484 : Hợp tác --> orginal Chương 1485 : 7 thánh đấu yêu lửa --> orginal Chương 1486 : Ngược lại Khống --> orginal Chương 1487 : Ngày La Phong ma trận --> orginal Chương 1488 : Đoạt yêu lửa bản nguyên! --> orginal Chương 1489 : Kinh thiên đụng độ --> orginal Chương 1490 : Tiêu Thần ra tay --> orginal Chương 1491 : Hồn ma lão nhân --> orginal Chương 1492 : Mục đồng trâu xanh --> orginal Chương 1493 : Luyện ngày cổ trận --> orginal Chương 1494 : Tịnh Liên yêu thánh? --> orginal Chương 1495 : yêu thánh VS yêu lửa --> orginal Chương 1496 : Lột cách --> orginal Chương 1497 : Cuối cùng Lấy được Lợi --> orginal Chương 1498 : Luyện hóa yêu lửa! --> orginal Chương 1499 : Trung châu chuyện đổi --> orginal Chương 1500 : Phá kén mà ra --> orginal Chương 1501 : Lửa anh --> orginal Chương 1502 : Yêu lửa bình nguyên --> orginal Chương 1503 : Lật tay diệt điện --> orginal Chương 1504 : Mưa gió muốn tới --> orginal Chương 1505 : Về nhà --> orginal Chương 1506 : Chiến thiếp! --> orginal Chương 1507 : Rơi rụng Đỉnh --> orginal Chương 1508 : Hồn 0 Mạch --> orginal Chương 1509 : Chạm trán --> orginal Chương 1510 : Bình 1 cục --> orginal Chương 1511 : Cuối cùng 1 cục --> orginal Chương 1512 : Tiêu Viêm VS điện chủ Hồn điện --> orginal Chương 1513 : Hư vô nuốt viêm --> orginal Chương 1514 : Nhỏ y hiển lộ uy thế --> orginal Chương 1515 : Chia ra thắng thua --> orginal Chương 1516 : hạ sát thủ --> orginal Chương 1517 : Hạt châu màu đen --> orginal Chương 1518 : Truyền tin --> orginal Chương 1519 : Hoàng ngày --> orginal Chương 1520 : 2 tộc đúng Ỷ lại --> orginal Chương 1521 : Giao thủ --> orginal Chương 1522 : Cột sáng 9 màu --> orginal Chương 1523 : Màu vảy xuất quan --> orginal Chương 1524 : Biến cố --> orginal Chương 1525 : Hóa Long ma trận --> orginal Chương 1526 : Huỷ diệt lửa thể --> orginal Chương 1527 : Điên dại bắc long vương --> orginal Chương 1528 : Đánh giết --> orginal Chương 1529 : Luyện chế khôi lỗi --> orginal Chương 1530 : Bắc vương --> orginal Chương 1531 : Cắn nuốt đen ma lôi --> orginal Chương 1532 : 9 huyền kim lôi --> orginal Chương 1533 : Tụ họp linh --> orginal Chương 1534 : 9 huyền kim lôi lực lượng --> orginal Chương 1535 : Biến hoá --> orginal Chương 1536 : Bình tĩnh --> orginal Chương 1537 : Thuốc tộc thuốc điển --> orginal Chương 1538 : Ra tay --> orginal Chương 1539 : Hung hãn --> orginal Chương 1540 : Vạn lửa trưởng lão --> orginal Chương 1541 : Hồn hư con --> orginal Chương 1542 : Thuốc điển bắt đầu --> orginal Chương 1543 : Chỉ dạy --> orginal Chương 1544 : Sinh linh diễm --> orginal Chương 1545 : luyện đan đọ sức --> orginal Chương 1546 : Cướp đoạt năng lượng --> orginal Chương 1547 : Đan mưa --> orginal Chương 1548 : Cho mượn ngọc --> orginal Chương 1549 : Kinh biến --> orginal Chương 1550 : Bổn thể --> orginal Chương 1551 : Thuốc đế tàn hồn --> orginal Chương 1552 : Nuốt linh --> orginal Chương 1553 : diệt tộc chiến --> orginal Chương 1554 : Cho mượn lửa --> orginal Chương 1555 : Hỏa liên 8 màu --> orginal Chương 1556 : Đào sinh --> orginal Chương 1557 : Nuốt vào --> orginal Chương 1558 : Chạy trốn --> orginal Chương 1559 : Đánh lui --> orginal Chương 1560 : Lại vào cổ giới --> orginal Chương 1561 : Hồn tộc bí --> orginal Chương 1562 : 6 sao trung kỳ --> orginal Chương 1563 : Lôi nhúc nhích --> orginal Chương 1564 : Ra tay --> orginal Chương 1565 : Bảo ban --> orginal Chương 1566 : Dòm ngó --> orginal Chương 1567 : Cổ quái --> orginal Chương 1568 : Rà soát --> orginal Chương 1569 : Đoạt ngọc --> orginal Chương 1570 : Mất ngọc --> orginal Chương 1571 : Thương nghị --> orginal Chương 1572 : Lại vào ngày mộ --> orginal Chương 1573 : Bản nguyên đế khí --> orginal Chương 1574 : Ngày mộ hồn --> orginal Chương 1575 : Rút lấy bản nguyên linh hồn --> orginal Chương 1576 : Linh hồn Đế Cảnh --> orginal Chương 1577 : Ra ngày mộ --> orginal Chương 1578 : Đại chiến trước lúc --> orginal Chương 1579 : Đại quân xuất động --> orginal Chương 1580 : Chôn Thiên Sơn mạch --> orginal Chương 1581 : Cha con gặp nhau (ngày mai mời 1 ngày giả) --> orginal Chương 1582 : Đại chiến --> orginal Chương 1583 : Hồn nguyên ngày --> orginal Chương 1584 : Chết chóc cửa --> orginal Chương 1585 : Theo | căn cứ vì mình có --> orginal Chương 1586 : Phá giới --> orginal Chương 1587 : Lui đi --> orginal Chương 1588 : Định kế --> orginal Chương 1589 : Yên tĩnh --> orginal Chương 1590 : Lôi kiếp đan --> orginal Chương 1591 : 7 sao đấu thánh --> orginal Chương 1592 : Thăm dò động phủ Cổ đế --> orginal Chương 1593 : Chỗ động phủ Cổ đế --> orginal Chương 1594 : Sừng đen vực khó --> orginal Chương 1595 : Đuổi tới --> orginal Chương 1596 : Người quen cũ gặp lại --> orginal Chương 1597 : Lại vào thế giới nham tương --> orginal Chương 1598 : Đáy nham tương không gian --> orginal Chương 1599 : Sinh vật thần bí --> orginal Chương 1600 : Đối thoại --> orginal Chương 1601 : Đại chiến đến! --> orginal Chương 1602 : Động phủ chiến! --> orginal Chương 1603 : Lấy 1 địch 2 --> orginal Chương 1604 : Động phủ xuất hiện --> orginal Chương 1605 : Nguy cơ thời điểm --> orginal Chương 1606 : Lão Long hoàng --> orginal Chương 1607 : Động phủ Cổ đế mở ra --> orginal Chương 1608 : Quảng trường dị hỏa --> orginal Chương 1609 : Khủng bố đế phẩm Sồ Đan --> orginal Chương 1610 : Cướp đoạt đế phẩm Sồ Đan --> orginal Chương 1611 : Lỡ tay --> orginal Chương 1612 : Hồn dã tâm của Thiên Đế --> orginal Chương 1613 : Trung châu khó --> orginal Chương 1614 : Dị hỏa bảng thứ 1! --> orginal Chương 1615 : Đế bản nguyên --> orginal Chương 1616 : Truyền thừa Cổ đế --> orginal Chương 1617 : Nguồn khí --> orginal Chương 1618 : Hạo kiếp --> orginal Chương 1619 : Hồn đế, hồn Thiên Đế! --> orginal Chương 1620 : Lực lượng cường giả đấu đế! --> orginal sách mới đã phát ~~~ --> orginal Chương 1621 : Xuất quan! --> orginal Chương 1622 : Đôi đế chiến! (thượng) --> orginal Chương 1623 : Đôi đế chiến! (hạ) --> orginal Chương 1623 : Kết thúc, cũng là bắt đầu. --> orginal cảm ngôn. --> orginal Chương 1 : 5 đế phá không --> orginal sách mới đại chúa tể đã phát. --> orginal tiêu huyền hồn Thiên Đế thiên --> orginal Vân Vận Tiêu Viêm thiên --> orginal Đấu Phá Thương Khung: Đấu đế đường tay dạo chơi · vai diễn truyền kí (thượng) --> orginal Đấu Phá Thương Khung: Đấu đế đường tay dạo chơi · vai diễn truyền kí (hạ) --> orginal nguyên tôn sách mới đã ở trên Khởi Điểm truyền, chào đón mọi người duyệt đọc. --> orginal Đấu Phá Thương Khung: Đấu đế đường tay dạo chơi · vai diễn truyền kí (hạ) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-08-13 14:00:11