Cực Phẩm Kiều Nông Phụ

Lâu Tuyết Nhi
<<Ngôn Tình>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Cực Phẩm Kiều Nông Phụ là tiểu thuyết ngôn tình kinh điển mà Lâu Tuyết Nhi sáng tác loại tác phẩm, Cực Phẩm Kiều Nông Phụ nói lại: Gái nhà giàu hiện đại xuyên qua trở thành cổ đại lười biếng nông phụ A Tú. A Tú có cái tướng công thành thật, nhưng là bị quan phủ bắt đi khi binh đánh trận. Trong nhà còn có một cái thương xót một đôi bà bà của cô nhỏ. Nhà đồ bốn vách, mỗi dừng ăn cỏ xanh
极品娇农妇是楼雪儿创作的经典言情小说类作品,极品娇农妇讲述了:现代白富美穿越#成为#古代懒惰农妇阿绣。阿绣有个老实的相公,可是被官府抓去当兵打仗了。家里还有一个疼爱一双小姑子的婆婆。家徒四壁,每顿吃青草

0 0 1 xuyên qua dị thế --> orginal 0 0 2 đúng lên cô lớn --> orginal 0 0 3 Ninh thị ác nhân --> orginal 0 0 4 nghẹn họng không có nói --> orginal 0 0 5 nghĩ làm vốn làm ăn nhỏ --> orginal 0 0 6 hắn xem thường nàng --> orginal 0 0 7 đất phương thuốc --> orginal 0 0 8 tự mình nấu thuốc --> orginal 0 0 9 giết các nàng --> orginal 0 10 ai giảo hoạt nhất --> orginal 0 11 Vân Chi suy nghĩ xuân --> orginal 0 12 Khương thị mặt đỏ --> orginal 0 13 sau khi muốn tìm cha (hai càng đến! ) --> orginal 0 14 Khúc thị chịu đánh --> orginal 0 15 bạc khóa đến --> orginal 0 16 ngược lại là cái hiếm! --> orginal 0 17 đỏ đốt thịt mê hoặc --> orginal 0 18 hô ta có chuyện sao? --> orginal 0 19 Vân Mai khóc --> orginal 0 20 chuyện nhà --> orginal 0 21 duyên lên trứng gà --> orginal 0 22 tháo xuống quần áo --> orginal 0 23 bắn chó --> orginal 0 24 Chân Linh Lung --> orginal 0 25 nói thân --> orginal 0 26 đường gặp đăng đồ tử --> orginal 0 27 được rồi thỏi bạc --> orginal 0 28 lén lút tra xem --> orginal 0 29 thịt lợn gây chuyện --> orginal 0 30 vận khí thật không? --> orginal 0 31 thỏ rừng tươi nấm canh --> orginal 0 32 họ hàng cực phẩm --> orginal 0 33 bà bà ghi hận --> orginal 0 34 lớn lang giết người --> orginal 0 35 lớn lang chịu đánh --> orginal 0 36 vạch trần hắn --> orginal 0 37 huênh hoang Ninh thị --> orginal 0 38 lại lên tranh chấp --> orginal 0 39 chiến hồn muốn sao --> orginal 0 40 ba mươi sáu văn tiền --> orginal 0 41 tìm được công việc --> orginal 0 42 không nhịn được --> orginal 0 43 xin lỗi --> orginal 0 44 dọa nhảy một cái --> orginal 0 45 vương tám xem hạt đậu xanh --> orginal 0 46 nhặt được ngọc bội --> orginal 0 45 quất A Hạnh --> orginal 0 46 Hồng Tuyết quả kiều hoặc --> orginal 0 47 xiêu lòng có gỗ có? --> orginal 0 50 thím ba cứu ta --> orginal 0 51 dựng chữ vì theo | căn cứ --> orginal 0 52 văn trắng bóng xiêu lòng sao? --> orginal 0 53 lại gặp --> orginal 0 trong tối 54 quan tâm --> orginal 0 55 A Tú nghĩ từ công --> orginal 0 56 muốn xây ngói phòng --> orginal 0 tối muộn 57 suy nghĩ xuân (hai càng đến! ) --> orginal 0 58 là con trai chống lưng cho nàng --> orginal 0 59 nàng chỉ tin tưởng bản thân --> orginal 0 60 thế nào sẽ là hắn nè --> orginal 0 61 kinh ngạc --> orginal 0 62 hai người độc chỗ --> orginal 0 63 che nước khó thu --> orginal 0 64 hắn mặt đỏ --> orginal 0 65 bắp ngô --> orginal 0 66 tỷ đệ ở cùng một phòng --> orginal 0 67 độc lòng Ninh thị --> orginal 0 68 ngươi tin tưởng ta --> orginal 0 69 nam trên nữ dưới, kinh thiên sấm chớp lớn (cao trào) --> orginal 0 70 cùng nhau thúi, đồng ý nàng không quỳ cả một đời --> orginal 0 71 cùng cách thành công, trước Từ thị bà bà hối hận --> orginal 0 72 gió bên gối hay chỗ, đến cùng ai không cần mặt --> orginal 0 73 người trận chó thế, hắn xiêu lòng! --> orginal 0 74 hắn tâm loạn, nàng đi gần gũi --> orginal 0 75 gần gũi nhớ, kế hoạch phát triển kinh tế lá dâu --> orginal 0 76 ấm cúng ở chung, không có thoả mãn ngươi thôi --> orginal 0 77 trừ tịch đêm, chờ đợi hạnh phúc --> orginal 0 78 trừ tịch tố tình, ôn lều kế sách --> orginal 0 79 ta thân qua ngươi, Khương thị cũng chơi tỷ đệ yêu --> orginal 0 80 vì ngươi kì phúc, đi báo quan đi! --> orginal 0 81 đạp xanh dạo chơi vùng ngoại ô, khéo tìm ngó sen cơ hội làm ăn --> orginal 0 82 độc kế Lý thị, A Tú không có lòng --> orginal 0 83 độc kế sơ, thu mua lá dâu --> orginal 0 84 A Hạnh ra đậu, sương nhi tâm kế, vạn càng nga --> orginal 0 85 hủy thi thể diệt tích, vu cáo giá hoạ --> orginal 0 86 lực vãn sóng dữ, trước bà bà tìm lên cửa --> orginal 0 87 Từ thị lão tới khổ, A Hạnh không nhận cha --> orginal 0 88 Chân Linh Lung ra gả, An Tố Tố cùng Trần Tam Lang cãi lộn --> orginal 0 89 An Tố Tố té mèo, Trương A Tú vì Trần Vân Mai ra chủ ý --> orginal 0 90 kế hoạch Trần Vân Mai phản kích, Trương A Tú thiệp nhanh cơm trù bị --> orginal 0 91 Liễu góa phụ rơi thai, lưới Ninh thị ngược, đổ, ngã treo cây Ngô Đồng --> orginal 0 92 đưa Ninh thị cửa ải phòng giam, hộp cơm đường có chút khó --> orginal 0 93 ngu xuẩn lừa tội phạm trọng yếu đần, Liễu góa phụ Ninh thị đoạt con trai --> orginal 0 94 vương hai tê dại con mạng án cáo phá ; thêu thêu, ta nghĩ ngươi --> orginal 0 95 thêu thêu, cho ta ăn thịt ; vào kinh --> orginal 0 96 thân phận chân thật Phong công tử, ta không hiếm --> orginal 0 97 ép với hoàng mạng, tê hà núi khéo gặp --> orginal 0 98 Tạ Minh hoà tan chân tình cáo trắng, oan gia của nàng cùng nàng đường hẹp --> orginal 27 ngày muộn càng thông báo (độc giả tất xem) --> orginal ngày 4 tháng 10 muộn càng thông báo (tất xem) --> orginal 110 cho ta thuốc giải, trí đấu nam cung không có ngạn --> orginal 111 chế tạo dấu hiệu giả tạo, nghĩ mở chi nhánh lâu --> orginal 112 A Tú muốn dọn nhà, Dương ca nhi sinh lòng không buông --> orginal 113 nguyện khi vợ nô, ám đánh úp --> orginal 114 A Hạnh nháo chuyện cười, ngươi nha bệnh cũ lại mắc! --> orginal 115 sắp đại hôn, mật mưu An Tố Tố --> orginal Vân Vũ 116 vu sơn, quận chúa bị cắn --> orginal 117 xử nữ chi thân, quận chúa chủ oán hận --> orginal 118 ta muốn lui thối hôn --> orginal 119 bán ướp mặn Hàm Ngư --> orginal 1 xào 20 Tạ thị trứng xào cơm --> orginal 121 sống chữ ấn ấn quẹt --> orginal 122 Trương A Tú mang thai --> orginal 123 hai tâm tư của nam, giản giới mảnh đoạn --> orginal 124 kết cục lớn (thượng) --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 1 --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 2 cho nhi hôn mê --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 3 hương cỏ diễn kĩ --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 4 xanh lá vu xui xẻo --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 5 mê vụ trùng trùng --> orginal 0 0 6 nước rơi đá ra --> orginal hương cỏ lần bên ngoài 0 0 7 chuyện vui lâm môn (lần bên ngoài xong! ) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày