Chí Tôn Võ Hồn Tô Mạc

Miễn Phí Duyệt Độc Toàn Văn
<<Huyền Huyễn>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Hết sức trời đất, chí tôn võ hồn, gió mây biến sắc, xoay chuyển càn khôn. Trong truyền thuyết vạn năm chưa từng vừa thấy võ hồn chí tôn, xuất hiện ở một cái thụt lùi đệ tử gia tộc rồng võ trên người. Từ này ngang dọc vạn giới, quét ngang tám hoang, chí tôn vừa xuất hiện, vạn hồn thần phục
天地之极,武魂至尊,风云变色,扭转乾坤。传说中万年不曾一见的至尊武魂,出现#在一个没落家族弟子龙武身上。从此纵横万界,横扫八荒,至尊一出,万魂臣服

Chương 1 : Võ đạo đài --> orginal Chương 2 : Võ hồn con muỗi --> orginal Chương 3 : Người của hai cái thế giới --> orginal Chương 4 : Khủng bố hình ảnh --> orginal Chương 5 : Long Thiên khí phách --> orginal Chương 6 : Hổ yêu núi tu luyện --> orginal Chương 7 : Khổ tu --> orginal Chương 8 : Cùng hổ liên thủ --> orginal Chương 9 : Xông vào trời mây thần quyền --> orginal Chương 10 : Trừ ta bên ngoài, lại không có thiên tài --> orginal Chương 11 : Hắn không xứng --> orginal Chương 12 : Một lời thành thật --> orginal Chương 13 : Mười bước --> orginal Chương 14 : Lôi điên thực lực --> orginal Chương 15 : Thứ nhất --> orginal Chương 16 : Đệ tử Lý gia chỉ dạy --> orginal Chương 17 : Võ hồn dung hợp --> orginal Chương 18 : Rời khỏi --> orginal Chương 19 : Tập sát đệ tử Lý gia --> orginal Chương 20 : Khí lạnh của Tử Ngọc --> orginal Chương 21 : Khai chiến --> orginal Chương 22 : Diệt tộc, tuyệt hậu --> orginal Chương 23 : Hậu quả rất nghiêm trọng --> orginal Chương 24 : Bốn sư huynh --> orginal Chương 25 : Nhắc trước mở ra võ hồn --> orginal Chương 26 : Chiến ý --> orginal Chương 27 : Cha con đấu khẩu --> orginal Chương 28 : Tìm sống --> orginal Chương 29 : Cám ơn chị gái --> orginal Chương 30 : Chị gái tiền bối --> orginal Chương 31 : Đánh cuộc mạng tràng --> orginal Chương 32 : Cho mượn tiền --> orginal Chương 33 : Một kích buộc giết --> orginal Chương 34 : Không có tiền không đánh --> orginal Chương 35 : Tử Ngọc bị bắt --> orginal Chương 36 : Là người là yêu --> orginal Chương 37 : Thần thông võ hồn con muỗi --> orginal Chương 38 : Tràng thứ ba --> orginal Chương 39 : Thủ đoạn của Lý gia --> orginal Chương 40 : Chung quanh cư --> orginal Chương 41 : Đều là thổ dân sao --> orginal Chương 42 : Về gia tộc --> orginal Chương 43 : Ta tới muộn --> orginal Chương 44 : Ta để cho các người đi --> orginal Chương 45 : Không khai khiếu a --> orginal Chương 46 : Lên cửa khiêu chiến --> orginal Chương 47 : Chào đón để đáp trả --> orginal Chương 48 : Võ hồn của Tử Ngọc --> orginal Chương 49 : Bị khen ngợi --> orginal Chương 50 : Vào viện sát hạch --> orginal Chương 51 : Thứ ba hạng --> orginal Chương 52 : Vây giết --> orginal Chương 53 : Thủ tiêu tư cách --> orginal Chương 54 : Bị ép giả bộ --> orginal Chương 55 : Võ giả viện quyết định --> orginal Chương 56 : Cảm ngộ --> orginal Chương 57 : Sức chiến đấu bay vọt --> orginal Chương 58 : Người ta mang đi --> orginal Chương 59 : Nam nhân coi như như vậy --> orginal Chương 60 : Kế tiếp --> orginal Chương 61 : Lâm Thanh đáng sợ y theo --> orginal Chương 62 : Xông ra --> orginal Chương 63 : Bây giờ tiếp tục --> orginal Chương 64 : Sẽ không có đứa bé đi --> orginal Chương 65 : Chém chết ngươi --> orginal Chương 66 : Lửa giận của Yến Phi Phi --> orginal Chương 67 : Ngươi là ai --> orginal Chương 68 : Giết lên rắn âm núi --> orginal Chương 69 : Diệt Lý gia --> orginal Chương 70 : Ta từng cho cơ hội --> orginal Chương 71 : Ngươi không nên hỏi ta --> orginal Chương 72 : Đổi cái người tới nói --> orginal Chương 73 : Chơi không dậy nổi đừng chơi --> orginal Chương 74 : Thiên đạo tông --> orginal Chương 75 : Ta sẽ chạy --> orginal Chương 76 : Rắc rối tránh ra một chút --> orginal Chương 77 : Kéo người --> orginal Chương 78 : Đại đạo đá --> orginal Chương 79 : Vứt bỏ --> orginal Chương 80 : Quân sư đầu chó --> orginal Chương 81 : Hãm hại --> orginal Chương 82 : Ta nghĩ giết người --> orginal Chương 83 : Giá hoạ --> orginal Chương 84 : Mất chân --> orginal Chương 85 : Nhị sư huynh --> orginal Chương 86 : Xông ngọc bút ngọn núi --> orginal Chương 87 : Khủng bố ngọc bút ngọn núi --> orginal Chương 88 : Ngăn cản --> orginal Chương 89 : Thiên đạo tông tuyên chiến --> orginal Chương 90 : Sấm rền tia chớp --> orginal Chương 91 : Thề chết chiến một trận --> orginal Chương 92 : Tăng lên --> orginal Chương 93 : Gọi người đi --> orginal Chương 94 : Ta có tiền --> orginal Chương 95 : Ngươi nại ta nào --> orginal Chương 96 : Cắn nuốt lôi điện --> orginal Chương 97 : Ta là đại gia ngươi --> orginal Chương 98 : Ta là tới giết người --> orginal Chương 99 : Từng hỏi ta sao --> orginal Chương 100 : Súng vàng ngựa trắng --> orginal Chương 101 : Đơn đấu phá đan cảnh --> orginal Chương 102 : Sống lóc thịt --> orginal Chương 103 : Thế giới của nữ nhân quá khó hiểu --> orginal Chương 104 : Liên thủ ngăn đoạn --> orginal Chương 105 : Huyết mạch của bốn người lực --> orginal Chương 106 : Ba công chúa giải vây --> orginal Chương 107 : Cái gọi là thiên tài --> orginal Chương 108 : Giúp ta chắn chắn --> orginal Chương 109 : Vòng thứ nhất --> orginal Chương 110 : Huyết tẩy --> orginal Chương 111 : Ngươi còn muốn như thế nào --> orginal Chương 112 : Ngươi gọi cái gì --> orginal Chương 113 : Với ngàn khiêu chiến --> orginal Chương 114 : Lại nói một lần --> orginal Chương 115 : Kiếp sau cúi đầu làm người --> orginal Chương 116 : Chiến võ bảng thứ nhất --> orginal Chương 117 : Cùng hung cực ác --> orginal Chương 118 : Trước đem vị trí chiếm --> orginal Chương 119 : Có bảo xuất hiện --> orginal Chương 120 : Đoạt bảo --> orginal Chương 121 : Nhặt mót --> orginal Chương 122 : Ra thứ hai búa tính ta thua --> orginal Chương 123 : Chém giết dương xu --> orginal Chương 124 : Trèo cao không dậy nổi --> orginal Chương 125 : Tu luyện chính là đốt tiền --> orginal Chương 126 : Ác quỷ cốc --> orginal Chương 127 : Âm linh --> orginal Chương 128 : Tà tính âm linh --> orginal Chương 129 : Diệt môn --> orginal Chương 130 : Võ hồn cấm kị --> orginal Chương 131 : Chịu đựng lửa giận --> orginal Chương 132 : Lực kháng cự cơ hồ vì không --> orginal Chương 133 : Độc xông thành chủ phủ --> orginal Chương 134 : Ta đi bình võ giả viện --> orginal Chương 135 : Hãm vào trùng vây --> orginal Chương 136 : Hóa khí cảnh --> orginal Chương 137 : Đổi mạng --> orginal Chương 138 : Cử động khắp nơi --> orginal Chương 139 : Mặt của tiểu công chúa --> orginal Chương 140 : Để cho rồng võ nói cùng ta --> orginal Chương 141 : Không bắt nạt ngươi bắt nạt ai --> orginal Chương 142 : Chỉ điểm --> orginal Chương 143 : Bướm mơ --> orginal Chương 144 : Lâm Thanh y theo thân phận --> orginal Chương 145 : Xây dựng một cái vương quốc --> orginal Chương 146 : Lớn năm đêm --> orginal Chương 147 : Xây Võ quốc --> orginal Chương 148 : Thuấn sát --> orginal Chương 149 : Toàn thắng --> orginal Chương 150 : Vây giết --> orginal Chương 151 : Lên chân võ tông --> orginal Chương 152 : Phủ bụi tự bạo --> orginal Chương 153 : Lên võ tông không được a --> orginal Chương 154 : Có thể nói nói --> orginal Chương 155 : Thủ đoạn thường ra --> orginal Chương 156 : Ta có thể chống được ở --> orginal Chương 157 : Tới vừa vặn --> orginal Chương 158 : Tiền bối cơ trí --> orginal Chương 159 : Nghĩ xem cũng không được --> orginal Chương 160 : Từ từ chơi --> orginal Chương 161 : Đuổi giết --> orginal Chương 162 : Có chút quá phận a --> orginal Chương 163 : Làm ầm Vương thành --> orginal Chương 164 : Gà chó không yên --> orginal Chương 165 : Tam tỷ --> orginal Chương 166 : Kình thiên tháp --> orginal Chương 167 : Một đầu lớn phân --> orginal Chương 168 : Lên tháp --> orginal Chương 169 : Ngươi xem ta giống như là mắt mù sao --> orginal Chương 170 : Nữ nhân liền không thể làm huynh đệ --> orginal Chương 171 : Vượt qua --> orginal Chương 172 : Nguyên anh --> orginal Chương 173 : Hóa khí cảnh năm cấp --> orginal Chương 174 : Chín mươi tám tầng --> orginal Chương 175 : Lên đỉnh --> orginal Chương 176 : Đi đi liền đến đỉnh --> orginal Chương 177 : Kình thiên công --> orginal Chương 178 : Ta không muốn nhìn --> orginal Chương 179 : Thu ngưng gây rối --> orginal Chương 180 : Ta thích bị bắt nạt --> orginal Chương 181 : Cưới an tâm nhất --> orginal Chương 182 : Liền/ngay cả mẹ --> orginal Chương 183 : Tiếp tục gọi người --> orginal Chương 184 : Ta thật đi --> orginal Chương 185 : Lại là tiểu thành --> orginal Chương 186 : Có cần thiết dựng quy củ --> orginal Chương 187 : Không cần lãng phí thời gian --> orginal Chương 188 : Lửa cây vàng quả --> orginal Chương 189 : Hỏa linh --> orginal Chương 190 : Hải Yêu --> orginal Chương 191 : Vào biển --> orginal Chương 192 : Lượm rác rưởi --> orginal Chương 193 : Một kiếm thành tiên --> orginal Chương 194 : Liên hợp uy hiếp --> orginal Chương 195 : Chiến một trận bốn --> orginal Chương 196 : Không phục đứng ra --> orginal Chương 197 : Không thèm nhìn linh hồn công kích --> orginal Chương 198 : Tuyệt không thể sợ --> orginal Chương 199 : Đùa nghịch chết ai --> orginal Chương 200 : Nếu như trời cao có thể --> orginal Chương 201 : Thiên phú dị bẩm --> orginal Chương 202 : Trấn hồn Chung Phát bão tố --> orginal Chương 203 : Cái nào mạnh hơn --> orginal Chương 204 : Khóc nghèo --> orginal Chương 205 : Vô hình kiếm --> orginal Chương 206 : Một chiêu đem ngươi đùa nghịch chết --> orginal Chương 207 : Chỉ chia sinh tử --> orginal Chương 208 : Tới cầm a --> orginal Chương 209 : Nói chạy liền chạy --> orginal Chương 210 : Hắc giáp nặng cưỡi --> orginal Chương 211 : Sở hướng tan tác --> orginal Chương 212 : Tham kiến võ vương --> orginal Chương 213 : Thực lực của Dương Tinh --> orginal Chương 214 : Không phải ngươi thứ ba phòng --> orginal Chương 215 : Ngày mây các bí mật --> orginal Chương 216 : Lòng đến cùng có nhiều loạn --> orginal Chương 217 : Sự dung hợp của linh hồn cùng võ hồn --> orginal Chương 218 : Khai chiến --> orginal Chương 219 : Cao thủ tịch mịch --> orginal Chương 220 : Chiến vinh sinh --> orginal Chương 221 : Không thể lừa người --> orginal Chương 222 : Một chiêu --> orginal Chương 223 : Ngăn cản không có đan cảnh --> orginal Chương 224 : Hóa đan cảnh hai cấp --> orginal Chương 225 : Chị là bị thả nuôi dưỡng --> orginal Chương 226 : Quốc khố đế quốc --> orginal Chương 227 : Muộn rồi --> orginal Chương 228 : Như trong mặt trời ngày --> orginal Chương 229 : Tiên sinh một cái lại nói --> orginal Chương 230 : Ngàn cơ lầu tin tức --> orginal Chương 231 : Đội ngũ lính đánh thuê --> orginal Chương 232 : Nhàn không việc gì tán ngẫu tán ngẫu --> orginal Chương 233 : Thiếu một cái chân chạy --> orginal Chương 234 : Đêm ưng đêm mị --> orginal Chương 235 : Trời cao hỏi xem --> orginal Chương 236 : Chuyện của đại lãn, ta không hiểu --> orginal Chương 237 : Đại gia ngươi --> orginal Chương 238 : Bản thân chọn --> orginal Chương 239 : Này không khó a --> orginal Chương 240 : Thuận tay lượm một vài --> orginal Chương 241 : Bên trong này quá nguy hiểm --> orginal Chương 242 : Trực tiếp đi vào không được sao --> orginal Chương 243 : U Minh phách --> orginal Chương 244 : Ngươi tính đồ vật --> orginal Chương 245 : Lộc Phi mặc một --> orginal Chương 246 : Cao hứng mới khóc --> orginal Chương 247 : Rắn xanh quái dị --> orginal Chương 248 : Sinh mệnh lộ --> orginal Chương 249 : Không muốn --> orginal Chương 250 : Phân thân --> orginal Chương 251 : Phân thân đáng sợ --> orginal Chương 252 : Chuyện xưa của Cô Yên --> orginal Chương 253 : Phá không che mưa cung --> orginal Chương 254 : Thần phục phân thân --> orginal Chương 255 : Địa linh --> orginal Chương 256 : Chín chuyển rừng u đạo tiêu mất --> orginal Chương 257 : Kiểm tra --> orginal Chương 258 : Dùng mạng tới cầm --> orginal Chương 259 : Bắt nạt ta không có núi tựa --> orginal Chương 260 : Treo tên đệ tử --> orginal Chương 261 : Cầm trở về đồ vật của ta --> orginal Chương 262 : Lên tiêu tông --> orginal Chương 263 : Chuyên chữa trị không phục --> orginal Chương 264 : Không thèm nhìn --> orginal Chương 265 : Ngũ nhà người tới --> orginal Chương 266 : Đột phá phá đan cảnh --> orginal Chương 267 : Ngươi cầu ta a --> orginal Chương 268 : Cường thế đánh giết --> orginal Chương 269 : Vị hôn thê --> orginal Chương 270 : Dùng mạnh --> orginal Chương 271 : Tầng mây lầu --> orginal Chương 272 : Run sợ nói thơ --> orginal Chương 273 : Đi lên --> orginal Chương 274 : Ta không phải có ý --> orginal Chương 275 : Không thể có ý nghĩ khác --> orginal Chương 276 : Trước làm thịt một cái --> orginal Chương 277 : Ta vừa mới đuổi tới --> orginal Chương 278 : Tranh ngọn núi --> orginal Chương 279 : Lần tới lại tới đi --> orginal Chương 280 : Liền một quyền --> orginal Chương 281 : Liên tục khiêu chiến --> orginal Chương 282 : Gặp lại tầng mây lầu --> orginal Chương 283 : Quá không bình thường --> orginal Chương 284 : Tầng thứ bảy --> orginal Chương 285 : Đánh xì dầu --> orginal Chương 286 : Hai tông chủ --> orginal Chương 287 : Âm dương hoa sẽ --> orginal Chương 288 : Người quen cũ --> orginal Chương 289 : Âm dương đường --> orginal Chương 290 : Trợ giúp đột phá --> orginal Chương 291 : Giết đi ra --> orginal Chương 292 : Khi mặt khiêu chiến --> orginal Chương 293 : Rút ra hoa --> orginal Chương 294 : Đại chiến --> orginal Chương 295 : Chín trọng thí luyện --> orginal Chương 296 : Thứ nhất trọng khảo nghiệm --> orginal Chương 297 : Mở treo --> orginal Chương 298 : Chúng ta đến từ cùng một nơi --> orginal Chương 299 : Chín trọng tháp --> orginal Chương 300 : Cường giả tập trung --> orginal Chương 301 : Đồ chơi rác rưởi --> orginal Chương 302 : Ngươi trâu cái gì trâu --> orginal Chương 303 : Còn đánh sao --> orginal Chương 304 : Rò rĩ lửa --> orginal Chương 305 : Phát tài --> orginal Chương 306 : Khóc nghèo --> orginal Chương 307 : Tông chủ không cần mặt nhất --> orginal Chương 308 : Rồng võ sắp xếp --> orginal Chương 309 : Đội ngũ lính đánh thuê Long Hành --> orginal Chương 310 : Đùa bỡn --> orginal Chương 311 : Không có đùa bỡn thành công --> orginal Chương 312 : Dương núi âm mưu của Âm Sơn --> orginal Chương 313 : Gặp đánh úp --> orginal Chương 314 : Thu phục --> orginal Chương 315 : Rồng võ quy củ --> orginal Chương 316 : Tách rời --> orginal Chương 317 : Theo/cùng ta lăn lộn --> orginal Chương 318 : Bảo vật xuất hiện --> orginal Chương 319 : Trấn hồn chuông sợ hãi --> orginal Chương 320 : Mạnh mẽ nhu nếu --> orginal Chương 321 : Chiến âm vui --> orginal Chương 322 : Lại đi chuyển chuyển --> orginal Chương 323 : Các cái đánh phá --> orginal Chương 324 : Lại đi vào --> orginal Chương 325 : Ngàn vàng một Vâng --> orginal Chương 326 : Giữ lại cái toàn thây --> orginal Chương 327 : Xây tông đại điển --> orginal Chương 328 : Giữ lại chút mặt --> orginal Chương 329 : Chiến chính là --> orginal Chương 330 : Ta là đứng đắn người --> orginal Chương 331 : Trước chiến --> orginal Chương 332 : Ta là để trợ uy --> orginal Chương 333 : Không cần nhớ lấy tên của ta --> orginal Chương 334 : Sau chiến nhân tuyển --> orginal Chương 335 : Có thể quần ẩu --> orginal Chương 336 : Ngạo thị quần hùng --> orginal Chương 337 : Ngũ nhà tính kế --> orginal Chương 338 : Nào trở ngại lại đánh cuộc một lần --> orginal Chương 339 : Cường thế chảy Hoa Tông --> orginal Chương 340 : Cho ta cười một cái --> orginal Chương 341 : Mười chiêu --> orginal Chương 342 : Quá bi ai --> orginal Chương 343 : Liên thủ --> orginal Chương 344 : Thủ tiêu tư cách --> orginal Chương 345 : Đổi người --> orginal Chương 346 : Đệ nhất nhân --> orginal Chương 347 : Chấn động tứ phương --> orginal Chương 348 : Đánh chó cũng phải xem chủ nhân --> orginal Chương 349 : Ta lại sẽ không bay --> orginal Chương 350 : Mà ngươi, rất ngu xuẩn --> orginal Chương 351 : Chiêu thân --> orginal Chương 352 : Bị ép lên đài --> orginal Chương 353 : Đủ rồi sao --> orginal Chương 354 : Hàn khanh cường thế --> orginal Chương 355 : So với tốc độ, ngươi càng không được --> orginal Chương 356 : Ta nhặt xác cho hắn --> orginal Chương 357 : Hai cường giả lớn --> orginal Chương 358 : Có loại/có giỏi đơn đấu --> orginal Chương 359 : Cùng thuộc tính áp chế --> orginal Chương 360 : Nghĩ ta tử khí --> orginal Chương 361 : Ngươi có bản lĩnh gọi người --> orginal Chương 362 : Xuân thành phố núi mời chào --> orginal Chương 363 : Huyết tẩy hè cây thành --> orginal Chương 364 : Các người đều đáng chết --> orginal Chương 365 : Đồ thành --> orginal Chương 366 : Mẹ ngươi còn sống --> orginal Chương 367 : Sắp xếp --> orginal Chương 368 : Cùng ngươi có so sánh --> orginal Chương 369 : Nửa người nửa yêu --> orginal Chương 370 : Đòi tiền rượu --> orginal Chương 371 : Say mơ hiên --> orginal Chương 372 : Say mơ hiên đại tỷ --> orginal Chương 373 : Người thật vô lại --> orginal Chương 374 : Cùng giường cộng gối --> orginal Chương 375 : Ngưng hồn châu liên lụy bí mật --> orginal Chương 376 : (nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi / chỉ số thông minh nghi ngờ ngươi) --> orginal Chương 377 : Vậy liền đoạt đi --> orginal Chương 378 : Nơi đến đều là hố --> orginal Chương 379 : Ngươi đáng chết --> orginal Chương 380 : Chém gió thật sẽ người chết --> orginal Chương 381 : Thân thể biến thái --> orginal Chương 382 : Hố vương --> orginal Chương 383 : Có thể hay không đổi cái nơi --> orginal Chương 384 : Thịnh yến rượu mạnh --> orginal Chương 385 : Thay thế --> orginal Chương 386 : Gặt hái thắng lợi --> orginal Chương 387 : Làm/khô chết bọn họ --> orginal Chương 388 : Mẹ con tương nhận --> orginal Chương 389 : Yêu khí ngưng hồn --> orginal Chương 390 : Tìm bảo bối --> orginal Chương 391 : Trấn hồn chuông cũng vô sỉ --> orginal Chương 392 : Tới một cái thu một cái --> orginal Chương 393 : Thần phục cũng giết --> orginal Chương 394 : Gấu bá --> orginal Chương 395 : Võ ý tinh thạch --> orginal Chương 396 : Ý của võ đạo, bất khuất --> orginal Chương 397 : Ta báo thù, chẳng qua đêm --> orginal Chương 398 : Ta là tới diệt môn --> orginal Chương 399 : Bố cục --> orginal Chương 400 : Cường thế mang đi --> orginal Chương 401 : Quá nhân từ --> orginal Chương 402 : Trận dung mạnh mẽ --> orginal Chương 403 : Không lui nửa bước --> orginal Chương 404 : Xong bại --> orginal Chương 405 : Ai dám giết em trai ta --> orginal Chương 406 : Hai anh rể nè --> orginal Chương 407 : Luyện chiêu --> orginal Chương 408 : Cái ta tọa kị này muốn --> orginal Chương 409 : Chơi đủ sao --> orginal Chương 410 : Bị ngươi làm/giở trò tỉnh rồi --> orginal Chương 411 : Cuối cùng một hồi cơm --> orginal Chương 412 : Bố trận, Đồ thành --> orginal Chương 413 : Ta không cần --> orginal Chương 414 : Bắt người --> orginal Chương 415 : Còn là một đôi ba --> orginal Chương 416 : Trong sự chiến đấu cứu người --> orginal Chương 417 : Đánh giết ngũ tuyệt --> orginal Chương 418 : Dừng tay --> orginal Chương 419 : Mời chào gấu bá --> orginal Chương 420 : Không có nếu như --> orginal Chương 421 : Bí cảnh yêu thú mở ra --> orginal Chương 422 : Bí cảnh quỷ dị --> orginal Chương 423 : Không muốn nói --> orginal Chương 424 : Gốc cây kia ta muốn --> orginal Chương 425 : Một đôi mười --> orginal Chương 426 : Bướm mơ đột phá --> orginal Chương 427 : Thông qua khảo nghiệm --> orginal Chương 428 : Âm mưu --> orginal Chương 429 : Độc xông hang hổ --> orginal Chương 430 : Liền/ngay cả cái cá đều không bằng --> orginal Chương 431 : Kết thúc --> orginal Chương 432 : Lừa các người là trứng thối --> orginal Chương 433 : Ai huênh hoang --> orginal Chương 434 : Một chỉ --> orginal Chương 435 : Vô song phủ người tới --> orginal Chương 436 : Giết --> orginal Chương 437 : Thu nhận đệ tử --> orginal Chương 438 : Thu đồ --> orginal Chương 439 : Về gia tộc --> orginal Chương 440 : Ngươi gầy --> orginal Chương 441 : Bái phỏng người quen cũ --> orginal Chương 442 : Răn đe --> orginal Chương 443 : Sự thỉnh cầu của Du Hạm --> orginal Chương 444 : Lăn một bên/vừa đi --> orginal Chương 445 : Để cho bọn họ cùng nhau khiêu chiến ta --> orginal Chương 446 : Ta lăn --> orginal Chương 447 : Con cóc đáy giếng --> orginal Chương 448 : Huyền đệ nhất mỹ nữ Minh Đại Lục --> orginal Chương 449 : Xiêu lòng --> orginal Chương 450 : Đúng ngày thề thốt --> orginal Chương 451 : Liền sợ ngươi vội không qua đây --> orginal Chương 452 : Tông môn không tin cậy --> orginal Chương 453 : Lại là ngươi --> orginal Chương 454 : Chết ở trong tay ngươi ta nhận --> orginal Chương 455 : Ăn chơi chơi --> orginal Chương 456 : Mỗi người chuẩn bị --> orginal Chương 457 : Ý nghĩ kỳ lạ --> orginal Chương 458 : Gió mây tụ hội --> orginal Chương 459 : Cường thế xông vào trời mây tông đệ tử --> orginal Chương 460 : Long thiếu --> orginal Chương 461 : Tông chủ có nói --> orginal Chương 462 : Ta bây giờ cũng biết bay --> orginal Chương 463 : Ta có lời nói --> orginal Chương 464 : An tâm chết --> orginal Chương 465 : Toàn thu --> orginal Chương 466 : Tán nuôi dưỡng --> orginal Chương 467 : Đặt cược --> orginal Chương 468 : Nhìn tiếp chính là --> orginal Chương 469 : Mạng của ta so sánh/khá cứng rắn --> orginal Chương 470 : Ta rất thích quy củ như vậy --> orginal Chương 471 : Một mực đều ở giả bộ --> orginal Chương 472 : Liền thích kém --> orginal Chương 473 : Thiên sát thí luyện --> orginal Chương 474 : Có chút đau --> orginal Chương 475 : Lời này bản thân ngươi tin sao --> orginal Chương 476 : Xử phạt --> orginal Chương 477 : Quỷ sát khe suối cường giả bên trong --> orginal Chương 478 : Đừng khách khí --> orginal Chương 479 : Cá chết lưới rách --> orginal Chương 480 : Hiểu lầm hương diễm --> orginal Chương 481 : Thiên âm tông rung động --> orginal Chương 482 : Thân bại danh liệt --> orginal Chương 483 : Tiêu trở về --> orginal Chương 484 : Tiêu trở về đánh giá --> orginal Chương 485 : Chiến u giấu --> orginal Chương 486 : Thu hồ biệt uyển --> orginal Chương 487 : Bốn chị --> orginal Chương 488 : Ngươi chuẩn bị tốt sao --> orginal Chương 489 : Ngươi chết ta sống --> orginal Chương 490 : Người cặn bã --> orginal Chương 491 : Giả bộ chết --> orginal Chương 492 : Không có gọi là giãy giụa --> orginal Chương 493 : Nam nhân bị thiệt thòi --> orginal Chương 494 : Lôi gương sát hạch --> orginal Chương 495 : Có thể ngăn cản sao --> orginal Chương 496 : Lôi công pháp thuộc tính cùng vũ kĩ --> orginal Chương 497 : Không phải ta điên --> orginal Chương 498 : Không muốn đi khiêu chiến --> orginal Chương 499 : Chỉ điểm --> orginal Chương 500 : Ba tông muốn người --> orginal Chương 501 : Đại tỷ --> orginal Chương 502 : Ta liền điên --> orginal Chương 503 : Thông báo một tiếng --> orginal Chương 504 : Thí luyện trường --> orginal Chương 505 : Xếp hạng thứ chín --> orginal Chương 506 : Cái gọi là thiên tài --> orginal Chương 507 : Đều là lợn đầu sao --> orginal Chương 508 : Thứ nhất là ai --> orginal Chương 509 : Rồng võ nhiệm vụ tuyên bố --> orginal Chương 510 : Uất ức ngàn tìm --> orginal Chương 511 : Ta là tới báo thù --> orginal Chương 512 : Thấy thế nào đều giống như là giặc cướp --> orginal Chương 513 : Dung hợp thiên tài địa bảo --> orginal Chương 514 : Linh thần chuyển thế --> orginal Chương 515 : Ngươi còn muốn làm cái gì --> orginal Chương 516 : Lòng đang thì quyền đang --> orginal Chương 517 : Cuối cùng một chiêu --> orginal Chương 518 : Mỗi người có đối sách --> orginal Chương 519 : Nháo đủ rồi không có --> orginal Chương 520 : Nàng là nữ nhân của ta --> orginal Chương 521 : Liên tay áo mà tới --> orginal Chương 522 : Một người diệt tông --> orginal Chương 523 : Bỏ vốn đuổi chót --> orginal Chương 524 : Từng cái yêu nghiệt --> orginal Chương 525 : Thay tội dê --> orginal Chương 526 : Cổ Huyền Tông huỷ diệt --> orginal Chương 527 : Phân liệt --> orginal Chương 528 : Quá ồn ào --> orginal Chương 529 : Ta không muốn giết người --> orginal Chương 530 : Lựa chọn còn là khảo nghiệm --> orginal Chương 531 : Trời đất thể --> orginal Chương 532 : Ta chính là đồ vô sỉ mà ngươi nói --> orginal Chương 533 : Bởi vì hắn là rồng võ --> orginal Chương 534 : Đừng quấy rầy ta tu luyện --> orginal Chương 535 : Nướng tôm --> orginal Chương 536 : Ngươi cũng qua không đi sao --> orginal Chương 537 : Đi lên --> orginal Chương 538 : Tám hoang thiên tài --> orginal Chương 539 : Hắn đoạt được nhiều nhất --> orginal Chương 540 : Thiên tài uất ức --> orginal Chương 541 : Tiền bối đây là muốn trời cao --> orginal Chương 542 : Đi ra lăn lộn tóm lại là/luôn là muốn còn --> orginal Chương 543 : Động tác tê dại lợi một chút --> orginal Chương 544 : Khen ngợi hai câu --> orginal Chương 545 : Bảo vật không gặp --> orginal Chương 546 : Trăm miệng khó mà biện bạch --> orginal Chương 547 : Ngươi liền không sợ các nàng ăn dấm --> orginal Chương 548 : Ta thật không có --> orginal Chương 549 : Còn không tỉnh lại --> orginal Chương 550 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 551 : Ba tầng khảo nghiệm --> orginal Chương 552 : Toàn bộ thông qua --> orginal Chương 553 : Nhân phẩm bạo lều --> orginal Chương 554 : Chọn bảo --> orginal Chương 555 : Trời đất âm --> orginal Chương 556 : Lòng dạ không đang --> orginal Chương 557 : Vũ kĩ viên mãn --> orginal Chương 558 : Nhắc trước --> orginal Chương 559 : Đáng chết vương tám --> orginal Chương 560 : Ngươi liệu sẽ tức giận --> orginal Chương 561 : Bàn về chiến bắt đầu --> orginal Chương 562 : Liền/ngay cả bại --> orginal Chương 563 : Một chữ một cấp --> orginal Chương 564 : Ai nữ nhân của ta đụng/chạm ai chết --> orginal Chương 565 : Cho ta giữ lại sáu cái --> orginal Chương 566 : Thật giả khó phân biệt --> orginal Chương 567 : Lửa miễn --> orginal Chương 568 : Thôi --> orginal Chương 569 : Tám hoang khai chiến --> orginal Chương 570 : Ta phải chinh phục ngươi --> orginal Chương 571 : Long gia --> orginal Chương 572 : To gan phỏng đoán --> orginal Chương 573 : Sinh tử một đường --> orginal Chương 574 : Nhu nếu tự bạo --> orginal Chương 575 : Ngươi còn không xứng đi theo ta --> orginal Chương 576 : Ăn một hào thành dài một trí --> orginal Chương 577 : Đột phá hóa thân cảnh --> orginal Chương 578 : Bình xanh triều đảo --> orginal Chương 579 : Bây giờ còn buồn cười sao --> orginal Chương 580 : Rung động canh giữ mộ người --> orginal Chương 581 : Giết cho bọn họ --> orginal Chương 582 : Điên dại ngàn kiều --> orginal Chương 583 : Run sợ hè lam --> orginal Chương 584 : Thằng nhỏ này muốn điên a --> orginal Chương 585 : Phản bội --> orginal Chương 586 : Trên ngươi không được ta quản được sao --> orginal Chương 587 : Thật là một cái rắc rối lớn --> orginal Chương 588 : Vũ kĩ biển hiệu --> orginal Chương 589 : Trước sau mà chiến --> orginal Chương 590 : Người quen cũ cầu giúp --> orginal Chương 591 : Còn có thể gọi người sao --> orginal Chương 592 : Võ hồn biến hoá --> orginal Chương 593 : Cho mượn tên cầu hôn --> orginal Chương 594 : Vì sao, quay về --> orginal Chương 595 : Buộc giết --> orginal Chương 596 : Rồng võ nhập ma --> orginal Chương 597 : Sách dao rời đi --> orginal Chương 598 : Đều lăn cho ta --> orginal Chương 599 : Thần Long phá --> orginal Chương 600 : Đánh đi lên --> orginal Chương 601 : Hai cái đều là kẻ điên --> orginal Chương 602 : Sự lựa chọn của Tử Ngọc --> orginal Chương 603 : Trợ giúp --> orginal Chương 604 : Trong số mệnh chú định --> orginal Chương 605 : Thiên tài Minh tộc --> orginal Chương 606 : Ta không cười ngươi --> orginal Chương 607 : Kim thân cảnh uy lực cấp bốn --> orginal Chương 608 : Nợ máu trả máu --> orginal Chương 609 : Ngươi biết cái rắm --> orginal Chương 610 : Bịt chết lối vào không gian --> orginal Chương 611 : Hấp thu đất khí --> orginal Chương 612 : Phản kháng --> orginal Chương 613 : Ảnh hưởng chiến cục --> orginal Chương 614 : Ước chiến trước lúc --> orginal Chương 615 : Vương giả quay về --> orginal Chương 616 : Một người một mình đấu --> orginal Chương 617 : Không hổ là hố vương --> orginal Chương 618 : Ta cùng ngươi chiến một trận --> orginal Chương 619 : Lên trời thang, cách huyền minh --> orginal Chương 620 : Chờ chúng ta --> orginal Chương 621 : Võ hồn bị phế --> orginal Chương 622 : Đại tiểu thư Đường gia --> orginal Chương 623 : Vứt bỏ --> orginal Chương 624 : Nếu không ít gia đi đuổi --> orginal Chương 625 : Tỉnh hồn cột --> orginal Chương 626 : Ta không thiếu sư phụ --> orginal Chương 627 : Run sợ --> orginal Chương 628 : Người kiếm --> orginal Chương 629 : Võ hồn thần nữ --> orginal Chương 630 : Ta chỉ ra một kiếm --> orginal Chương 631 : Linh Võ Đại Lục --> orginal Chương 632 : Nữ nhân xinh đẹp --> orginal Chương 633 : Tuyết Ninh Khiết --> orginal Chương 634 : Tàng thư lầu --> orginal Chương 635 : Ta muốn chết ở nơi này --> orginal Chương 636 : Lão già, ngươi có bệnh --> orginal Chương 637 : Mời đạo sư thành toàn --> orginal Chương 638 : Ăn không dậy nổi liền chớ ăn --> orginal Chương 639 : Siêu phẩm võ hồn, Tân Nguyệt --> orginal Chương 640 : Ngươi có tiền sao --> orginal Chương 641 : Luyện đan còn là đốt lửa --> orginal Chương 642 : Nổ bếp lò thiên tài --> orginal Chương 643 : So với thổ phỉ còn thổ phỉ --> orginal Chương 644 : Mê núi đồ --> orginal Chương 645 : Chơi chơi --> orginal Chương 646 : Kéo dài --> orginal Chương 647 : Hàm Tiếu mà đi --> orginal Chương 648 : Ngươi âm ta --> orginal Chương 649 : Khoáng cổ nhấp nháy nay --> orginal Chương 650 : Ta không muốn --> orginal Chương 651 : Linh tuyền hiện --> orginal Chương 652 : Run sợ khương thượng --> orginal Chương 653 : Ta là luyện đan sư --> orginal Chương 654 : Rơi Hoa Lưu Thủy --> orginal Chương 655 : Ta là có võ hồn --> orginal Chương 656 : Rồng võ giết người --> orginal Chương 657 : Không hứng thú --> orginal Chương 658 : Run sợ vàng thao thao --> orginal Chương 659 : Mời tiền bối chỉ điểm --> orginal Chương 660 : Cuối năm sát hạch --> orginal Chương 661 : Ngươi không thông minh --> orginal Chương 662 : Ngươi ăn chắc ta --> orginal Chương 663 : Cắn nuốt linh khí --> orginal Chương 664 : Ta này không liên quan --> orginal Chương 665 : Ai thắng ai giết ta --> orginal Chương 666 : Lại qua đây ta liền kêu --> orginal Chương 667 : Võ hồn thần nữ đáng sợ --> orginal Chương 668 : Chín trọng tháp nhận chủ --> orginal Chương 669 : Còn có sao --> orginal Chương 670 : Lê gia Cao gia --> orginal Chương 671 : Gian thương --> orginal Chương 672 : Không hợp cách --> orginal Chương 673 : Trị liệu biện pháp --> orginal Chương 674 : Cưỡng ép bái sư --> orginal Chương 675 : Bên trong viện công khai cuộc so tài --> orginal Chương 676 : Chơi xấu --> orginal Chương 677 : Võ giả kính ngày --> orginal Chương 678 : Ánh sáng đánh lôi không đổ mưa --> orginal Chương 679 : Mắng lão sư ta --> orginal Chương 680 : Ta không quen biết các người --> orginal Chương 681 : Vụ tất tham gia --> orginal Chương 682 : Tuyết Ninh Khiết không gặp --> orginal Chương 683 : Tĩnh tháng hồ --> orginal Chương 684 : Thuộc về yêu thú Linh Cảnh --> orginal Chương 685 : Nhanh báo lên --> orginal Chương 686 : Đại nhân --> orginal Chương 687 : Diêm gia --> orginal Chương 688 : Bọn họ hai cái ta muốn --> orginal Chương 689 : Dừng tay --> orginal Chương 690 : Ta sẽ hiếm sao --> orginal Chương 691 : Gả cho ta được không --> orginal Chương 692 : Ngươi tự sát đi --> orginal Chương 693 : Tìm cớ diệt lão tử a --> orginal Chương 694 : Viện trưởng danh dự --> orginal Chương 695 : Quá phận lắm --> orginal Chương 696 : Vì ta chủ trì công đạo --> orginal Chương 697 : Ngươi thế nào không ngăn cản --> orginal Chương 698 : Lại là một kiếm --> orginal Chương 699 : Trạng nguyên lang --> orginal Chương 700 : Ta nói tính --> orginal Chương 701 : Thế nào liền không tin nè --> orginal Chương 702 : Một bàn tay vỗ chết --> orginal Chương 703 : Yêu linh đan --> orginal Chương 704 : Lão tử vỗ chết ngươi --> orginal Chương 705 : Xông Tống phủ --> orginal Chương 706 : Quân hầu đám người rung động --> orginal Chương 707 : Bạn bè yêu thú --> orginal Chương 708 : Tây châu đại tái luyện đan sư --> orginal Chương 709 : Đừng kỳ vọng quá cao --> orginal Chương 710 : Rắc rối tránh ra một chút --> orginal Chương 711 : Không cần trắng không cần --> orginal Chương 712 : Ai có tư cách chèo kéo ta --> orginal Chương 713 : Tên thứ nhất --> orginal Chương 714 : Ta thiếu linh thạch --> orginal Chương 715 : Ngậm miệng --> orginal Chương 716 : Bái kiến lão sư --> orginal Chương 717 : Cha --> orginal Chương 718 : Chủ nghiệp phó nghiệp --> orginal Chương 719 : Cầu chết --> orginal Chương 720 : Không đáng tiền --> orginal Chương 721 : Làm sự hộ vệ của ta --> orginal Chương 722 : Ta vai vế cao --> orginal Chương 723 : Kiếm vương run sợ --> orginal Chương 724 : Ngươi nói tính --> orginal Chương 725 : Có thể giết người sao --> orginal Chương 726 : Không có loại khả năng này --> orginal Chương 727 : Ta có nữ nhân bảo vệ --> orginal Chương 728 : Cảnh buông lỏng --> orginal Chương 729 : Cao cấp ban so đấu --> orginal Chương 730 : Đừng chơi được hay không --> orginal Chương 731 : Đối thủ của ngươi không phải ta --> orginal Chương 732 : Mạnh mạnh đối quyết --> orginal Chương 733 : Một kiếm bại --> orginal Chương 734 : Khiêu chiến ngày được học viện --> orginal Chương 735 : Chiến thuộc về Linh Cảnh --> orginal Chương 736 : Cuối cùng một trận --> orginal Chương 737 : Như vậy đều không chết --> orginal Chương 738 : Trời cao ngọn núi --> orginal Chương 739 : Đạp ngày chín bước --> orginal Chương 740 : Bổ một nửa liền chạy --> orginal Chương 741 : Nghĩ ta chết tới đi --> orginal Chương 742 : Liên tiếp ra tay --> orginal Chương 743 : Rời đi --> orginal Chương 744 : Hợp tác --> orginal Chương 745 : Ngươi có thể hay không đừng đến --> orginal Chương 746 : Ai trêu chọc hắn --> orginal Chương 747 : Ta bồi ngươi đánh cuộc một trận --> orginal Chương 748 : Sinh ý này quá thiệt thòi --> orginal Chương 749 : Giết vào linh ngày học viện --> orginal Chương 750 : Linh ngày nhỏ xây --> orginal Chương 751 : Lăng Vân ngày hang --> orginal Chương 752 : Đe doạ dụ dỗ --> orginal Chương 753 : Trận pháp --> orginal Chương 754 : Ta sẽ vì sự cố gắng này --> orginal Chương 755 : Ta thích ngươi --> orginal Chương 756 : Thế nào lăn đều được --> orginal Chương 757 : Truyền thuyết biến mất --> orginal Chương 758 : Rồng võ tới báo thù --> orginal Chương 759 : Đến cùng ai rút ai --> orginal Chương 760 : Con ba ba trong hũ --> orginal Chương 761 : Không thể mất thể diện cho lão sư --> orginal Chương 762 : Liều thầy --> orginal Chương 763 : Người vô sỉ quá nhiều --> orginal Chương 764 : Võ hồn ngược lại mớm --> orginal Chương 765 : Huênh hoang lão sói --> orginal Chương 766 : Tây thiên khiến --> orginal Chương 767 : Mở đao lập uy --> orginal Chương 768 : Tiền viện đạo sư tái hiện --> orginal Chương 769 : Thích ta có dùng cái rắm --> orginal Chương 770 : Căng thẳng sao --> orginal Chương 771 : Nước tiểu quần --> orginal Chương 772 : Vàng Võ học viện --> orginal Chương 773 : Sống không tốt sao --> orginal Chương 774 : Mạnh mẽ vàng minh --> orginal Chương 775 : Cho mượn trường --> orginal Chương 776 : Chiến một trận trăm --> orginal Chương 777 : Ta đồng ý sao --> orginal Chương 778 : Muốn thêm tội --> orginal Chương 779 : Còn lại ba cái --> orginal Chương 780 : Một đối một --> orginal Chương 781 : Đông châu người tới --> orginal Chương 782 : Cụ rùa kinh thiên dưới --> orginal Chương 783 : Lăn chơi không được sao --> orginal Chương 784 : Tiền viện viện trưởng --> orginal Chương 785 : Mãi không có ngày yên ổn --> orginal Chương 786 : Đan phương quen thuộc --> orginal Chương 787 : Bất nhập lưu hàng màu --> orginal Chương 788 : Chiến Chân Linh cảnh --> orginal Chương 789 : Ôm đầu chuột lủi --> orginal Chương 790 : Ngày đánh lôi bổ --> orginal Chương 791 : Trộm cướp --> orginal Chương 792 : Sự bí mật của biển mây --> orginal Chương 793 : Võ hồn liên hợp công kích --> orginal Chương 794 : Ngươi cảm thấy ngươi rất thông minh --> orginal Chương 795 : Lại cho hắn ăn a --> orginal Chương 796 : Thành trì trong mê vụ --> orginal Chương 797 : Giết chóc bên trong bóng đêm --> orginal Chương 798 : Báo đáp phương thức --> orginal Chương 799 : Thuần thuộc ngoài ý muốn --> orginal Chương 800 : Chỉ xem một chỗ --> orginal Chương 801 : Dám học lão tử nói chuyện --> orginal Chương 802 : Bên trong đầu toàn là nước --> orginal Chương 803 : Sự bí mật chỗ sâu biển mây --> orginal Chương 804 : Còn muốn vào thành --> orginal Chương 805 : Muốn giúp đỡ hay không --> orginal Chương 806 : Mê huyễn linh --> orginal Chương 807 : Nhỏ quá em gái --> orginal Chương 808 : Không phục đơn đấu --> orginal Chương 809 : Một kiếm uy --> orginal Chương 810 : Ta là sư nương ngươi --> orginal Chương 811 : Chị gái ôm ôm --> orginal Chương 812 : Lửa yêu thể --> orginal Chương 813 : Độ thuyền --> orginal Chương 814 : Sóng gió trên thuyền --> orginal Chương 815 : Người chịu hại --> orginal Chương 816 : Ta sẽ bơi lội --> orginal Chương 817 : Bạn bè giá --> orginal Chương 818 : Rồng đen lớn --> orginal Chương 819 : Tránh ra một chút --> orginal Chương 820 : Tiếp tục thông báo --> orginal Chương 821 : Liệu sẽ có cái thứ hai --> orginal Chương 822 : Thu phí --> orginal Chương 823 : Mua mạng --> orginal Chương 824 : Phong Lăng --> orginal Chương 825 : Hai đi đâu --> orginal Chương 826 : Là nam nhân sao --> orginal Chương 827 : Hàn ngọc quả --> orginal Chương 828 : Cầu cầu ngươi còn không được sao --> orginal Chương 829 : Âm dương chia cắt --> orginal Chương 830 : Hai đầu âm dương sói --> orginal Chương 831 : Đem ta cũng thu đi --> orginal Chương 832 : Xanh lá diễm lão sư --> orginal Chương 833 : Thế nào không còn sớm nói --> orginal Chương 834 : Giữ lại --> orginal Chương 835 : Thu nhận học viên --> orginal Chương 836 : Các người đoán --> orginal Chương 837 : Rêu rao --> orginal Chương 838 : Ta không thích bắt nạt kẻ yếu --> orginal Chương 839 : Bày lôi ba ngày --> orginal Chương 840 : Bảo vệ cỏ sứ giả --> orginal Chương 841 : Sinh tử trạng --> orginal Chương 842 : Nếu là ngươi chết nè --> orginal Chương 843 : Một chiêu giết không được ngươi tính ta thua --> orginal Chương 844 : Ngươi không đi ai đi --> orginal Chương 845 : Không làm/giở trò chuyện sẽ chết a --> orginal Chương 846 : Này không đủ chơi a --> orginal Chương 847 : Đừng quấy rầy ta --> orginal Chương 848 : Ba linh ba kiếm --> orginal Chương 849 : Còn phải quần ẩu sao --> orginal Chương 850 : Võ hồn tăng lên --> orginal Chương 851 : Ta thật không dám thu --> orginal Chương 852 : Quả thật không dám --> orginal Chương 853 : Ai dám nói là đệ nhất nhân --> orginal Chương 854 : Nói nàng không được --> orginal Chương 855 : Một gian phòng --> orginal Chương 856 : Ngươi nói ta muốn tham gia hay không --> orginal Chương 857 : Ngươi nói đều đúng --> orginal Chương 858 : Cái ý tứ gì --> orginal Chương 859 : Rồng võ lửa giận --> orginal Chương 860 : Chiến tám hung --> orginal Chương 861 : Làm/khô chết cái trứng thối này --> orginal Chương 862 : Thế nào nhiều một cái quả bóng thịt --> orginal Chương 863 : Một người năm dặm --> orginal Chương 864 : Ai đều không cho phép nhìn lén --> orginal Chương 865 : Tay kéo tay chơi đột phá --> orginal Chương 866 : Phong Quân đáng sợ khiêm --> orginal Chương 867 : Mua đường --> orginal Chương 868 : Gặp lại Minh tộc --> orginal Chương 869 : Chín đem --> orginal Chương 870 : Nghe ta chỉ huy --> orginal Chương 871 : Mê vụ đêm --> orginal Chương 872 : Dạ tập --> orginal Chương 873 : Bắt lại tán thành --> orginal Chương 874 : Người vô sỉ --> orginal Chương 875 : Nói ngu ngốc ai --> orginal Chương 876 : Ai phải tính kế ta --> orginal Chương 877 : Chơi quỵt --> orginal Chương 878 : Trứng thối --> orginal Chương 879 : Vây chút đánh viên --> orginal Chương 880 : Ai đều đừng cùng ta đoạt --> orginal Chương 881 : Thông minh ngược lại bị thông minh lầm --> orginal Chương 882 : Lãng phí linh khí --> orginal Chương 883 : Muốn làm liền làm huynh đệ --> orginal Chương 884 : Bắc chiến trường đệ nhất nhân --> orginal Chương 885 : Một kiếm giết ngươi --> orginal Chương 886 : Rời khỏi --> orginal Chương 887 : Bị ép mà về --> orginal Chương 888 : Ngươi ở nơi nào --> orginal Chương 889 : Lợn đội hữu --> orginal Chương 890 : Đại trận Dung Linh --> orginal Chương 891 : Liễu tích cầu kiến --> orginal Chương 892 : Nặng hàng chín đem --> orginal Chương 893 : Ngu xuẩn ra tay --> orginal Chương 894 : Đem lòng so với lòng --> orginal Chương 895 : Một kiếm thừa lại bốn cái --> orginal Chương 896 : Một người chuyện --> orginal Chương 897 : Ngươi còn có người sao --> orginal Chương 898 : Ta không chống nổi --> orginal Chương 899 : Người của ngươi nè --> orginal Chương 900 : Hắn là nam nhân ngươi --> orginal Chương 901 : Đều là lừa người --> orginal Chương 902 : Ta thật là qua đường --> orginal Chương 903 : Ai cùng ngươi là người mình --> orginal Chương 904 : Không muốn --> orginal Chương 905 : Ta là đào binh --> orginal Chương 906 : Vùng đất huyệt --> orginal Chương 907 : Ta chờ ngươi --> orginal Chương 908 : Ba mươi trượng --> orginal Chương 909 : Chúng ta có mạng --> orginal Chương 910 : Bốn mươi trượng --> orginal Chương 911 : Dầy đất quyết tầng thứ chín --> orginal Chương 912 : Người nè --> orginal Chương 913 : Cạm bẫy --> orginal Chương 914 : Lão đầu tử truyền lời --> orginal Chương 915 : Nhặt mót --> orginal Chương 916 : Ngươi muốn tự bạo hay không --> orginal Chương 917 : Bắc chuyện linh sơn --> orginal Chương 918 : Che thủy đồ --> orginal Chương 919 : Không có vừa gặt hái thắng lợi --> orginal Chương 920 : Khiêu chiến mạnh nhất --> orginal Chương 921 : Ngươi có thể tiếp tục khiêu chiến --> orginal Chương 922 : Chúng ta cũng muốn bái sư --> orginal Chương 923 : Ra tay --> orginal Chương 924 : Con rùa cháu --> orginal Chương 925 : Tuyết Ninh Khiết xảy ra chuyện --> orginal Chương 926 : Hoàn gia muốn người --> orginal Chương 927 : Vậy liền điên đi --> orginal Chương 928 : Vì đại cục --> orginal Chương 929 : Ném mất liên thành --> orginal Chương 930 : Diệt linh Phong học viện --> orginal Chương 931 : Minh tộc vào Bắc Châu --> orginal Chương 932 : Lực cắn nuốt tăng lên --> orginal Chương 933 : Các người không thể, hắn có thể --> orginal Chương 934 : Không tự chủ --> orginal Chương 935 : Tiêu Thiên Bá --> orginal Chương 936 : Các người không phải muốn giết hắn sao --> orginal Chương 937 : Vận khí không tốt --> orginal Chương 938 : Cảm giác thật rất thoải mái sao --> orginal Chương 939 : Câu kết Minh tộc --> orginal Chương 940 : Vì cái gì, lưu lại --> orginal Chương 941 : Bắc Linh Thành chiến --> orginal Chương 942 : Từ trên trời giáng xuống --> orginal Chương 943 : Sắp được --> orginal Chương 944 : Trong gió cát linh --> orginal Chương 945 : Cái nam nhân kia --> orginal Chương 946 : Nam châu --> orginal Chương 947 : Bên ngoài họ đệ tử --> orginal Chương 948 : Trước ba --> orginal Chương 949 : Chạy đường thứ nhất --> orginal Chương 950 : Nam mộ rừng sâu --> orginal Chương 951 : Không dụ dỗ nam nhân ta liền được --> orginal Chương 952 : Chuyện xưa nữ nhân sẹo --> orginal Chương 953 : Ngươi không ngăn được ta --> orginal Chương 954 : Tây châu kẻ thù --> orginal Chương 955 : Ta nhớ lấy ngươi --> orginal Chương 956 : Vì cái gì, không đoạt --> orginal Chương 957 : Quá mạnh cũng rắc rối --> orginal Chương 958 : Gặp lại trấn hồn chuông --> orginal Chương 959 : Rồng võ đứng đội --> orginal Chương 960 : Thừa cơ mò tiền --> orginal Chương 961 : Nắm đấm của ngươi không đủ cứng rắn --> orginal Chương 962 : Ai để cho tiền thiếu ta nè --> orginal Chương 963 : Một phu khi cửa ải vạn phu chớ mở --> orginal Chương 964 : Sắp chết còn khen người khác tốt --> orginal Chương 965 : Tổ huấn Ninh gia --> orginal Chương 966 : Lấy được lại mất đi --> orginal Chương 967 : Với nhà người tới --> orginal Chương 968 : Liên tục người tới --> orginal Chương 969 : Chiến trước chuẩn bị --> orginal Chương 970 : Giết cái thoải mái --> orginal Chương 971 : Đánh lộn ta không được --> orginal Chương 972 : Ta để cho các người nửa chỉ chân --> orginal Chương 973 : Ta hối a --> orginal Chương 974 : Tiểu thư trở về --> orginal Chương 975 : Không cần sợ --> orginal Chương 976 : Chuyện điên dại hơn --> orginal Chương 977 : Tuyết Ninh Khiết khí đi --> orginal Chương 978 : Ba chuyển lốc xoáy đan --> orginal Chương 979 : Bán đan dược --> orginal Chương 980 : Sát nhân ma đầu --> orginal Chương 981 : Chiến khí đan cảnh --> orginal Chương 982 : Tu luyện chín tầng lửa ngục --> orginal Chương 983 : Lui ra chín đại gia tộc --> orginal Chương 984 : Rồng võ bị chặn --> orginal Chương 985 : Đứt Long Sơn chiến --> orginal Chương 986 : Thứ bảy ngục --> orginal Chương 987 : Hè nướng rung động --> orginal Chương 988 : Một đám con kiến --> orginal Chương 989 : Mặt dùng xong --> orginal Chương 990 : Mở cái đùa giỡn --> orginal Chương 991 : Ngươi đi theo ta đi --> orginal Chương 992 : Không sáng suốt --> orginal Chương 993 : Còn có thể nhanh hơn chút sao --> orginal Chương 994 : Không đâu bình thường --> orginal Chương 995 : Đừng dừng a --> orginal Chương 996 : Ta không đi --> orginal Chương 997 : Thú phẩm --> orginal Chương 998 : Quản đốc đường máu --> orginal Chương 999 : Ngươi được nước cái rắm a --> orginal Chương 1000 : Sống sót thật không dễ dàng --> orginal Chương 1001 : Lăn --> orginal Chương 1002 : Một trăm trở xuống đều được --> orginal Chương 1003 : Giả bộ có phải nên có cái điểm mấu chốt --> orginal Chương 1004 : Hạ Cửu Nhật hưng phấn --> orginal Chương 1005 : Ra bán --> orginal Chương 1006 : Chơi một lần lớn --> orginal Chương 1007 : Ai trúng kế --> orginal Chương 1008 : Khủng bố lực sát thương --> orginal Chương 1009 : Nhất ngu xuẩn chiến đấu phương thức --> orginal Chương 1010 : Có thể không mệt sao --> orginal Chương 1011 : Kê tặc hè nướng --> orginal Chương 1012 : Ta ở ven đường lượm --> orginal Chương 1013 : Dương mưu --> orginal Chương 1014 : Ánh mắt của ngươi không tệ --> orginal Chương 1015 : Thật là một cái ác nhân --> orginal Chương 1016 : Ngươi chính là một cái ngu xuẩn --> orginal Chương 1017 : Ngươi nghĩ tức chết ta --> orginal Chương 1018 : Linh Võ Đại Lục cường giả thứ nhất --> orginal Chương 1019 : Sự đốn ngộ đột nhiên mà tới --> orginal Chương 1020 : Võ hồn thần nữ lộ vẻ hình --> orginal Chương 1021 : Oan gia đường hẹp --> orginal Chương 1022 : Bọn họ sẽ đồng ý sao --> orginal Chương 1023 : Một mình đấu thế hệ trước --> orginal Chương 1024 : Chết một nửa --> orginal Chương 1025 : Khổ chiến --> orginal Chương 1026 : Ngươi này còn không chết --> orginal Chương 1027 : Ai dám hại khỉ gia đại ca --> orginal Chương 1028 : Mừng rỡ đau buồn --> orginal Chương 1029 : Một hồi ngươi liền biết --> orginal Chương 1030 : Ta thích nhất xem phún máu --> orginal Chương 1031 : Ngươi vội ngươi --> orginal Chương 1032 : Cha ngươi đến --> orginal Chương 1033 : Hố cha --> orginal Chương 1034 : Nam Thiên thận lầu --> orginal Chương 1035 : Có người muốn giết ngươi --> orginal Chương 1036 : Cực hạn tu luyện --> orginal Chương 1037 : Ba thương --> orginal Chương 1038 : Cái thứ gì --> orginal Chương 1039 : Trắc thí cực hạn --> orginal Chương 1040 : Tây châu võ giả --> orginal Chương 1041 : Ba chị em gái Duẫn gia --> orginal Chương 1042 : Ngươi rất huênh hoang --> orginal Chương 1043 : Nặng tới một lần --> orginal Chương 1044 : Ngươi muốn giết cha ngươi sao --> orginal Chương 1045 : Đánh giết rồng võ --> orginal Chương 1046 : Ta nuôi dưỡng ngươi a --> orginal Chương 1047 : Rồng hoa biến hoá --> orginal Chương 1048 : Hậu đài không muốn quá mạnh a --> orginal Chương 1049 : Rồng võ trở về --> orginal Chương 1050 : Một người quyết chiến dẫn lên --> orginal Chương 1051 : Trước một bước --> orginal Chương 1052 : Dùng mạng chơi một lần --> orginal Chương 1053 : Làm/khô được xinh đẹp --> orginal Chương 1054 : Mãi không nói bại --> orginal Chương 1055 : Đột phá khí đan cảnh --> orginal Chương 1056 : Ba kiếm giết ngươi --> orginal Chương 1057 : Bảo mật --> orginal Chương 1058 : Ngươi là tới làm/giở trò cười --> orginal Chương 1059 : Kiếp sau làm người khiêm tốn chút --> orginal Chương 1060 : Ở nơi này nói không thích hợp đi --> orginal Chương 1061 : Thanh mộc quyết tin tức --> orginal Chương 1062 : Bắt nạt/ức hiếp người quá quá mức --> orginal Chương 1063 : Một quyền ôn hoà --> orginal Chương 1064 : Một quyền tiếp đó một quyền --> orginal Chương 1065 : Này nhưng là ngươi nói --> orginal Chương 1066 : Thua ở mật khí lên --> orginal Chương 1067 : Sống rất đau khổ sao --> orginal Chương 1068 : Không chém gió sẽ chết a --> orginal Chương 1069 : Trận dung to lớn --> orginal Chương 1070 : Lên bậc đá --> orginal Chương 1071 : Giết người đi --> orginal Chương 1072 : Mặc cả --> orginal Chương 1073 : Hướng đạo --> orginal Chương 1074 : Nằm xuống --> orginal Chương 1075 : Ngươi lại nói một lần --> orginal Chương 1076 : Lại đập một cái ta xem xem --> orginal Chương 1077 : Ta quấy rối sao --> orginal Chương 1078 : Đối với ta không dùng --> orginal Chương 1079 : Đừng hỏi vì cái gì, --> orginal Chương 1080 : Cùng đạo sư làm/khô lên đến --> orginal Chương 1081 : Có thể hay không không sát hạch --> orginal Chương 1082 : Thật sai rồi --> orginal Chương 1083 : Tu luyện thanh mộc quyết --> orginal Chương 1084 : Thiên cấp bốn phẩm --> orginal Chương 1085 : Diễn được mệt mỏi không mệt --> orginal Chương 1086 : Kích chiến --> orginal Chương 1087 : Tỉnh táo một chút --> orginal Chương 1088 : Không có rảnh phản ứng ngươi --> orginal Chương 1089 : Đông nhạc quyết định --> orginal Chương 1090 : Lòng đau --> orginal Chương 1091 : Ngươi cũng xứng giết ta --> orginal Chương 1092 : Ta tới đi --> orginal Chương 1093 : Rồng võ tính toán --> orginal Chương 1094 : Đánh còn là chạy trốn --> orginal Chương 1095 : Đổi cái nơi --> orginal Chương 1096 : Liệt Diễm đốt thành --> orginal Chương 1097 : Ngươi cái con rùa cháu --> orginal Chương 1098 : Nữ thiên tài Minh tộc --> orginal Chương 1099 : Nam Cung môn đáng sợ --> orginal Chương 1100 : Đông Nhạc huynh muội --> orginal Chương 1101 : Ta còn sống --> orginal Chương 1102 : Huyết mạch cự viên viễn cổ --> orginal Chương 1103 : Mời mọc tổ đội --> orginal Chương 1104 : Còn không mang người thích --> orginal Chương 1105 : Ta không phải trộm cướp --> orginal Chương 1106 : Không có đã thấy ngươi --> orginal Chương 1107 : Thanh Sương cốc cường giả --> orginal Chương 1108 : Ta thật đi không nhúc nhích --> orginal Chương 1109 : Sắp chết giả bộ --> orginal Chương 1110 : Lăn ra Ngọc Băng núi --> orginal Chương 1111 : Cầm cả cái chóp núi --> orginal Chương 1112 : Cái thế giới này vốn nên như vậy --> orginal Chương 1113 : Lợn đầu --> orginal Chương 1114 : Cướp đoạt võ hồn --> orginal Chương 1115 : Ta nhưng là tiểu bối --> orginal Chương 1116 : Sự khiêu chiến của Nam Cung môn --> orginal Chương 1117 : Muốn không muốn ta cho ngươi --> orginal Chương 1118 : Một chiêu cũng đủ rồi --> orginal Chương 1119 : Ta mời các người đến sao --> orginal Chương 1120 : Ta hối a --> orginal Chương 1121 : Ta trở về --> orginal Chương 1122 : Ngươi mới là đồ vật --> orginal Chương 1123 : Đông lờ mờ lửa giận --> orginal Chương 1124 : Giống như một người --> orginal Chương 1125 : Nhiệt tình cô gái --> orginal Chương 1126 : Đám yêu thú --> orginal Chương 1127 : Các người là một bọn --> orginal Chương 1128 : Vu Mã gia tộc --> orginal Chương 1129 : Bắt nạt/ức hiếp yêu quá quá mức --> orginal Chương 1130 : Con hàng --> orginal Chương 1131 : Chiến thuộc về đan cảnh yêu thú --> orginal Chương 1132 : Quá khó khăn --> orginal Chương 1133 : Cụ rùa ra tay --> orginal Chương 1134 : Thực lực tuyệt đối --> orginal Chương 1135 : Bào căn hủy --> orginal Chương 1136 : Nửa viên đều không đáng --> orginal Chương 1137 : Không lại có bất kỳ thiếu nợ --> orginal Chương 1138 : Này có thể trách ta sao --> orginal Chương 1139 : Không xứng ngươi --> orginal Chương 1140 : Đó là ngươi cho rằng --> orginal Chương 1141 : Đây là ngươi dạy sao --> orginal Chương 1142 : Luyện chế thật giả đan --> orginal Chương 1143 : Có coi như vậy sổ sách sao --> orginal Chương 1144 : Thuộc tính tuỳ ý chuyển đổi --> orginal Chương 1145 : Mở lớn nhãn giới --> orginal Chương 1146 : Lão sư --> orginal Chương 1147 : Khi ta là bài trí sao --> orginal Chương 1148 : Đông Ninh học viện mời mọc --> orginal Chương 1149 : Minh tộc chặn giết --> orginal Chương 1150 : Trứng thối này không phải người --> orginal Chương 1151 : Thiên tài tập trung --> orginal Chương 1152 : Thành lập đại quân --> orginal Chương 1153 : Chọn người chỉ huy --> orginal Chương 1154 : Cường thế 亓 quan hùng --> orginal Chương 1155 : Miệng quá thối --> orginal Chương 1156 : Loài người quá rắc rối --> orginal Chương 1157 : Ba chân đỉnh dựng --> orginal Chương 1158 : Rồng võ đại nghĩa --> orginal Chương 1159 : Gia tộc lánh đời phản kích --> orginal Chương 1160 : Không có áp chế ở --> orginal Chương 1161 : Ngươi chính là một cái tiểu nhân --> orginal Chương 1162 : Gả mẹ --> orginal Chương 1163 : Ngươi là cái thứ hai --> orginal Chương 1164 : Ca ca quá lười --> orginal Chương 1165 : Cắm cánh khó chạy --> orginal Chương 1166 : Thiên La Địa Võng --> orginal Chương 1167 : Lăng ngửi nói --> orginal Chương 1168 : Tổ địa --> orginal Chương 1169 : Thủ đoạn khắp nơi --> orginal Chương 1170 : Dồn ta nổi khùng --> orginal Chương 1171 : Ngươi so với ta mạnh --> orginal Chương 1172 : Lão tổ không đợi thấy ta --> orginal Chương 1173 : Lăng không hỏi --> orginal Chương 1174 : Trăm long cốc --> orginal Chương 1175 : Không có chút nào đánh trả lực --> orginal Chương 1176 : Choàng yêu thú của da người --> orginal Chương 1177 : Thêm giá --> orginal Chương 1178 : Yêu cặn bã --> orginal Chương 1179 : Lam đại nhân --> orginal Chương 1180 : Không muốn tinh huyết chỉ cần mạng --> orginal Chương 1181 : Đỉnh phong chiến --> orginal Chương 1182 : Ngày cấm --> orginal Chương 1183 : Mỗi người có tính kế --> orginal Chương 1184 : Đến cùng ai mới là yêu thú --> orginal Chương 1185 : Khỉ ba tìm ngược --> orginal Chương 1186 : Mười tám khiến bí mật --> orginal Chương 1187 : Đột phá thật đan cảnh phương pháp --> orginal Chương 1188 : Rồng võ sắp xếp --> orginal Chương 1189 : Một lực gánh vác --> orginal Chương 1190 : Thật đan cảnh đối quyết --> orginal Chương 1191 : Dưới kiếm giữ lại người --> orginal Chương 1192 : Ta loạn tới thế nào rồi --> orginal Chương 1193 : Mặc kệ sao --> orginal Chương 1194 : Nhị tiểu thư --> orginal Chương 1195 : Một ngày đủ không đủ --> orginal Chương 1196 : Tự thực quả --> orginal Chương 1197 : Ngưng luyện võ hồn --> orginal Chương 1198 : Thổ phỉ hành kính --> orginal Chương 1199 : Quyết chiến --> orginal Chương 1200 : Chơi còn lại --> orginal Chương 1201 : Ngựa qua loa hổ --> orginal Chương 1202 : Quét rác rưởi --> orginal Chương 1203 : Thủ đoạn cực đoan --> orginal Chương 1204 : Tế đao --> orginal Chương 1205 : Ta đặc biệt sao chịu đủ rồi --> orginal Chương 1206 : Ta quen biết ý chí thiên đạo sao --> orginal Chương 1207 : Cấm võ thôn --> orginal Chương 1208 : Bên ngoài thôn nhân --> orginal Chương 1209 : Quỷ tinh bé gái --> orginal Chương 1210 : Đoạt ca ca --> orginal Chương 1211 : Thác nước chảy suối đồ --> orginal Chương 1212 : Nó là của ngươi --> orginal Chương 1213 : Thiên phạt --> orginal Chương 1214 : Không có chết --> orginal Chương 1215 : Luyện khí sư --> orginal Chương 1216 : Mục đích lịch luyện --> orginal Chương 1217 : Đánh chúng ta đi --> orginal Chương 1218 : Thạch Thanh chảy run sợ --> orginal Chương 1219 : Vàng ròng thành --> orginal Chương 1220 : Giữa đường phố giết người --> orginal Chương 1221 : Buông tay đi làm --> orginal Chương 1222 : Mang theo chơi --> orginal Chương 1223 : Một tháng a --> orginal Chương 1224 : Ta đến từ cấm võ thôn --> orginal Chương 1225 : Một đường quét ngang --> orginal Chương 1226 : Năm chiêu --> orginal Chương 1227 : Bây giờ là sự chiến đấu của ta --> orginal Chương 1228 : Ai dám chặn --> orginal Chương 1229 : Tiểu nữ đưa cho ngươi --> orginal Chương 1230 : Tán gái --> orginal Chương 1231 : Bạn bè chính là dùng để hố --> orginal Chương 1232 : Táo bạo --> orginal Chương 1233 : Kiếm sắt ma y --> orginal Chương 1234 : Khai chiến --> orginal Chương 1235 : Trịnh trọng giới thiệu một cái --> orginal Chương 1236 : Ba hoang cảnh tu luyện --> orginal Chương 1237 : Bổ phá ngày --> orginal Chương 1238 : Làm cái bạn đi --> orginal Chương 1239 : Đám hài tử gửi gắm cho ngươi --> orginal Chương 1240 : Đủ điên --> orginal Chương 1241 : Trải đường --> orginal Chương 1242 : Lời lao sát thủ --> orginal Chương 1243 : Chị em kỳ lạ --> orginal Chương 1244 : Muốn người của ngươi --> orginal Chương 1245 : Đôi cá bội --> orginal Chương 1246 : Ngươi rất đắc ý --> orginal Chương 1247 : Cho các người một lần sống cơ hội --> orginal Chương 1248 : Người của ta nhiều --> orginal Chương 1249 : Sắp xếp cuối cùng --> orginal Chương 1250 : Phó thành chủ mời mọc --> orginal Chương 1251 : Hạ nhân trâu bò --> orginal Chương 1252 : Hưng sư vấn tội --> orginal Chương 1253 : Cường thế đêm trắng --> orginal Chương 1254 : Vào vây đại bỉ --> orginal Chương 1255 : Ta quá khó khăn --> orginal Chương 1256 : Ta nhận thua --> orginal Chương 1257 : Tràng thứ ba --> orginal Chương 1258 : Thù lao quá thấp --> orginal Chương 1259 : Có tính không ta thắng --> orginal Chương 1260 : Cám dỗ ta a --> orginal Chương 1261 : Một đám gà yếu --> orginal Chương 1262 : Chỉ điểm --> orginal Chương 1263 : Long thành --> orginal Chương 1264 : Xin lỗi --> orginal Chương 1265 : Thành trì khiêu chiến bắt đầu --> orginal Chương 1266 : Tràng thứ hai --> orginal Chương 1267 : Mẹ cha ngươi biết sao --> orginal Chương 1268 : Chạy --> orginal Chương 1269 : Lão sư --> orginal Chương 1270 : Tốt chơi sao --> orginal Chương 1271 : Xanh phong thành thành chủ --> orginal Chương 1272 : Nhiều người hữu dụng sao --> orginal Chương 1273 : Quá tốn sức --> orginal Chương 1274 : Tìm được hạnh phúc --> orginal Chương 1275 : Long vệ --> orginal Chương 1276 : Thần bí hư hỏng lão già --> orginal Chương 1277 : Để cho ta lại cười một hồi --> orginal Chương 1278 : Bảo vật --> orginal Chương 1279 : Khát máu ma long --> orginal Chương 1280 : Thiên lại tịnh đời đàn --> orginal Chương 1281 : Người tốt cùng người xấu --> orginal Chương 1282 : Người hữu duyên --> orginal Chương 1283 : Nguy cơ Long thành --> orginal Chương 1284 : Ma long đi ra --> orginal Chương 1285 : Chúng tên --> orginal Chương 1286 : Người lại tiếng sơ lộ phong mang --> orginal Chương 1287 : Lão tử xem tốt ngươi --> orginal Chương 1288 : Kiếm tiên vô địch --> orginal Chương 1289 : Hai dồn gia chủ --> orginal Chương 1290 : Ngươi sẽ chết --> orginal Chương 1291 : Băng tù --> orginal Chương 1292 : Hoạt tử nhân --> orginal Chương 1293 : Vậy còn chờ cái gì --> orginal Chương 1294 : Bị vây khốn --> orginal Chương 1295 : Thật giống như là một cái hố --> orginal Chương 1296 : Gã hề --> orginal Chương 1297 : Đổi ta thử xem --> orginal Chương 1298 : Mây xanh đường --> orginal Chương 1299 : Các sự mời mọc của thành trì --> orginal Chương 1300 : Lựa chọn cùng từ chối --> orginal Chương 1301 : Ta hỏi lòng không có xấu hổ --> orginal Chương 1302 : Đoạt đồ vật ta nhưng là hành gia --> orginal Chương 1303 : Chớ làm bị thương người --> orginal Chương 1304 : Là hắn không kinh đánh --> orginal Chương 1305 : Đem cửa --> orginal Chương 1306 : Tăng giá --> orginal Chương 1307 : Ta đều muốn --> orginal Chương 1308 : Đánh mặt còn có thể truyền nhiễm --> orginal Chương 1309 : Ta cũng muốn tu luyện --> orginal Chương 1310 : Sự bí mật của lão trưởng thôn --> orginal Chương 1311 : Ăn cướp còn làm/giở trò được phức tạp như vậy --> orginal Chương 1312 : Trở thành người của ta --> orginal Chương 1313 : Cùng yêu thú nói nói --> orginal Chương 1314 : Nước giếng không mắc nước sông --> orginal Chương 1315 : Ngươi cái loài người này không tệ --> orginal Chương 1316 : Ngươi luyện chế a --> orginal Chương 1317 : Thêm vào đều không đủ --> orginal Chương 1318 : Tuỳ tiện cầm chút đồ đổi --> orginal Chương 1319 : Ốc lan bái sư --> orginal Chương 1320 : Đầu có chút loạn --> orginal Chương 1321 : Chiến giáp ma thần --> orginal Chương 1322 : Chênh lệch thực sự quá lớn --> orginal Chương 1323 : Ta đi nói cùng bọn họ lý --> orginal Chương 1324 : Ta chính là đang nói lý a --> orginal Chương 1325 : Ta rất thảm --> orginal Chương 1326 : Lão tử quá oan --> orginal Chương 1327 : Nhượng vị --> orginal Chương 1328 : Hư gương ảnh bắn --> orginal Chương 1329 : Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao --> orginal Chương 1330 : Ta có phải quá dễ nói chuyện --> orginal Chương 1331 : Ngươi quá tự tin --> orginal Chương 1332 : Thế giới đẳng cấp --> orginal Chương 1333 : Tranh đoạt danh ngạch --> orginal Chương 1334 : Tuyệt đại song kiêu --> orginal Chương 1335 : Ngươi để cho hắn thân a --> orginal Chương 1336 : Không gặp vì tốt --> orginal Chương 1337 : Đồ vô sỉ --> orginal Chương 1338 : Lại chạy --> orginal Chương 1339 : Hà Vấn --> orginal Chương 1340 : Hồ thổi mà thôi --> orginal Chương 1341 : Lão tử vô địch --> orginal Chương 1342 : Quỷ thân trên --> orginal Chương 1343 : Ngươi quá non nớt --> orginal Chương 1344 : Hư bên ngoài chiến trường --> orginal Chương 1345 : Đem huênh hoang tiến hành đến cùng --> orginal Chương 1346 : Triệt để điên rồi --> orginal Chương 1347 : Các người không muốn --> orginal Chương 1348 : Chọc giận lão tử --> orginal Chương 1349 : Bây giờ xứng sao --> orginal Chương 1350 : Một kiếm giết ngươi --> orginal Chương 1351 : Minh tộc đến --> orginal Chương 1352 : Ta lồng --> orginal Chương 1353 : Đại ca, đừng mắng --> orginal Chương 1354 : Lộ một tay --> orginal Chương 1355 : Huynh đệ càng trâu --> orginal Chương 1356 : Hơi phục tư thăm --> orginal Chương 1357 : Thằng nhỏ quá âm hiểm --> orginal Chương 1358 : Sao chép gần nói --> orginal Chương 1359 : Quy củ Chúc gia bảo --> orginal Chương 1360 : Ngươi xông họa lớn --> orginal Chương 1361 : Chúc gia bảo --> orginal Chương 1362 : Tiến vào chín chết đường --> orginal Chương 1363 : Khó khăn nhất đẳng cấp --> orginal Chương 1364 : Thế nào liền bạo --> orginal Chương 1365 : Tiết kiệm chút lương thực --> orginal Chương 1366 : Ngươi là cái người tốt --> orginal Chương 1367 : Làm/giở trò được gia chủ lui vị --> orginal Chương 1368 : Lên cửa bái phỏng --> orginal Chương 1369 : Quá yếu --> orginal Chương 1370 : Lần này thật giống như chơi lớn --> orginal Chương 1371 : Trộn cục --> orginal Chương 1372 : Ngươi tiếp tục nói --> orginal Chương 1373 : Bỏ mạng không buông tài --> orginal Chương 1374 : Nhân vật truyền kỳ --> orginal Chương 1375 : Ngươi đánh ta a --> orginal Chương 1376 : Không có hứng thú --> orginal Chương 1377 : Nhiều hơn --> orginal Chương 1378 : Tận tin sách, thì không bằng không có sách --> orginal Chương 1379 : Ta không muốn muốn --> orginal Chương 1380 : Ta cùng nó nói nói --> orginal Chương 1381 : Viện trưởng điên dại --> orginal Chương 1382 : Để cho ta thế nào sống a --> orginal Chương 1383 : Đây là sự chiến đấu của ta --> orginal Chương 1384 : Thoát lực --> orginal Chương 1385 : Tán ngẫu được quá hải --> orginal Chương 1386 : Bên ngoài nam chủ bên trong nữ chính --> orginal Chương 1387 : Tiểu tử ngươi cũng biết căng thẳng --> orginal Chương 1388 : Lá bài tẩy thư viện mây trắng --> orginal Chương 1389 : Mây chóp núi --> orginal Chương 1390 : Đường hẹp tranh hùng --> orginal Chương 1391 : Gặp phải đánh úp --> orginal Chương 1392 : Yêu thú bảo vệ --> orginal Chương 1393 : Là nàng, chính là nàng --> orginal Chương 1394 : Chị mạnh mẽ --> orginal Chương 1395 : Không có con đường của bản thân --> orginal Chương 1396 : Một chút đều không tốt cười --> orginal Chương 1397 : Vạn kiếp xung kích --> orginal Chương 1398 : Đi ra hoa tới --> orginal Chương 1399 : Đáng buồn --> orginal Chương 1400 : Sự rung động của chúng nhân --> orginal Chương 1401 : Tượng đá được lưu lại --> orginal Chương 1402 : Chút đeo --> orginal Chương 1403 : Ngươi cái con hàng này --> orginal Chương 1404 : Ngươi không cần nhìn hắn --> orginal Chương 1405 : Giữ lại chút mặt mũi tốt hơn --> orginal Chương 1406 : Ta là đứng đắn người --> orginal Chương 1407 : Trên ngươi --> orginal Chương 1408 : Các người có chút non nớt --> orginal Chương 1409 : Lạc Thanh thành --> orginal Chương 1410 : Phá cực --> orginal Chương 1411 : Ta coi trọng ngươi --> orginal Chương 1412 : Run sợ đôi tử huệ --> orginal Chương 1413 : Nghĩ thế nào làm/giở trò liền thế nào làm/giở trò --> orginal Chương 1414 : Đây là sự thật sao --> orginal Chương 1415 : Mười khối cùng sáng --> orginal Chương 1416 : Khiêu chiến cái lông a --> orginal Chương 1417 : Đổi chính là --> orginal Chương 1418 : Cấm địa --> orginal Chương 1419 : Võ tông bí mật --> orginal Chương 1420 : Ai dám không nghe ngươi --> orginal Chương 1421 : Khách khí một cái --> orginal Chương 1422 : Bắc võ tông huỷ diệt --> orginal Chương 1423 : Thiết Tam vô địch góc --> orginal Chương 1424 : Đầu ai vào nước --> orginal Chương 1425 : Một quyền một cái --> orginal Chương 1426 : Ôm cỏ đánh con thỏ --> orginal Chương 1427 : Một kiếm bịt/phong cổ --> orginal Chương 1428 : Ngươi chuẩn bị tốt chết sao --> orginal Chương 1429 : Kim Cương giận vượn --> orginal Chương 1430 : Cổ chiến di rừng bí mật --> orginal Chương 1431 : Đông người tới võ tông --> orginal Chương 1432 : Đệ tử ra tay --> orginal Chương 1433 : Tin đồn hại người --> orginal Chương 1434 : Đôi tử huệ đột phá --> orginal Chương 1435 : Thiện người không đến --> orginal Chương 1436 : Không có lựa chọn khác --> orginal Chương 1437 : Ngươi chính là cứt chó --> orginal Chương 1438 : Các người là một đôi --> orginal Chương 1439 : Lần nữa tuyên chiến --> orginal Chương 1440 : Mua thuyền --> orginal Chương 1441 : Nam cấm địa võ tông --> orginal Chương 1442 : Bành Hương xảy ra chuyện --> orginal Chương 1443 : Gọi người đi --> orginal Chương 1444 : Nam người tới võ tông --> orginal Chương 1445 : Xinh đẹp liền được --> orginal Chương 1446 : Huyên náo --> orginal Chương 1447 : Chiến hỏa lên --> orginal Chương 1448 : Cao hứng được điên rồi --> orginal Chương 1449 : Ngược lại phục --> orginal Chương 1450 : Đông thực lực của võ tông --> orginal Chương 1451 : Ta mệt mỏi --> orginal Chương 1452 : Thế công Minh tộc --> orginal Chương 1453 : Thế giới cấp tám võ giả --> orginal Chương 1454 : Chỉ chích --> orginal Chương 1455 : Sự chiến đấu đột nhiên mà tới --> orginal Chương 1456 : Ngươi hết sức, ta tuỳ ý --> orginal Chương 1457 : Tông chủ quá đáng thương --> orginal Chương 1458 : Đệ tử hiển lộ uy thế --> orginal Chương 1459 : Bởi vì các người không xứng --> orginal Chương 1460 : Độc cánh tay thanh niên ra tay --> orginal Chương 1461 : Chị không giết, ta giết --> orginal Chương 1462 : Lấy chết tạ tội đi --> orginal Chương 1463 : Ta chờ ngươi tới --> orginal Chương 1464 : Thật lâu không gặp --> orginal Chương 1465 : Đập người có nghiện --> orginal Chương 1466 : Bộ mặt thật --> orginal Chương 1467 : Chạy đường --> orginal Chương 1468 : Làm/giở trò việc lớn --> orginal Chương 1469 : Thiếu chút đùa nghịch chết một cái --> orginal Chương 1470 : Cho đuổi đi đi ra --> orginal Chương 1471 : Hết thảy đều là ảo giác --> orginal Chương 1472 : Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi --> orginal Chương 1473 : Quần ẩu --> orginal Chương 1474 : Bảo hộ --> orginal Chương 1475 : Thứ chín viện --> orginal Chương 1476 : Bốn cái võ hồn --> orginal Chương 1477 : Ngươi quá yếu --> orginal Chương 1478 : Loan phượng cùng kêu --> orginal Chương 1479 : Không có sư phụ ta dễ coi --> orginal Chương 1480 : Thật coi chúng ta dễ bắt nạt --> orginal Chương 1481 : Biến cố --> orginal Chương 1482 : Một chút bệnh đều không có --> orginal Chương 1483 : Liên thủ --> orginal Chương 1484 : Nuốt linh năm độc màu trăn --> orginal Chương 1485 : Sinh nuốt --> orginal Chương 1486 : Ngươi có thể có --> orginal Chương 1487 : Thái tử --> orginal Chương 1488 : Cao ngạo đều nơi nào đi --> orginal Chương 1489 : Chuột thành tinh --> orginal Chương 1490 : Ai là kẻ gian --> orginal Chương 1491 : Bọn họ là huynh đệ ngươi --> orginal Chương 1492 : Thu --> orginal Chương 1493 : Người quen cũ tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 1494 : Lại người tới --> orginal Chương 1495 : Hắn thật muốn chết --> orginal Chương 1496 : Loại bỏ võ hồn áp chế --> orginal Chương 1497 : Lại muốn đeo nồi --> orginal Chương 1498 : Không phải tốt chim --> orginal Chương 1499 : Đến từ phương nào --> orginal Chương 1500 : Rồng võ tình yêu --> orginal Chương 1501 : Chỉ có ngươi một cái --> orginal Chương 1502 : Đây chính là hắn --> orginal Chương 1503 : Tiến vào chiến trường --> orginal Chương 1504 : Tiến vào sao băng nổi đá --> orginal Chương 1505 : Nhường nhau --> orginal Chương 1506 : Ép hỏi truyền thừa --> orginal Chương 1507 : Gây xích mích ly gián --> orginal Chương 1508 : Ngày chìm sao rơi quyền --> orginal Chương 1509 : Không gian đổ sập --> orginal Chương 1510 : Yêu nguyệt mạnh mẽ --> orginal Chương 1511 : Dựa nắm đấm đuổi nữ nhân --> orginal Chương 1512 : Một đôi oan gia --> orginal Chương 1513 : Đốt linh tà hỏa --> orginal Chương 1514 : Hắn thật đáng thương --> orginal Chương 1515 : Ta cảm thấy có thể --> orginal Chương 1516 : Bổn mạng kiếm linh --> orginal Chương 1517 : Sắp xếp --> orginal Chương 1518 : Đang hảo thủ ngứa --> orginal Chương 1519 : Doạ cho tự sát --> orginal Chương 1520 : Chủ nhân quá khiêm tốn --> orginal Chương 1521 : Giết giữa --> orginal Chương 1522 : Rồng võ người --> orginal Chương 1523 : Chúng ta tới diệt tông --> orginal Chương 1524 : Chịu đập đột phá --> orginal Chương 1525 : Thề độc --> orginal Chương 1526 : Quần ẩu bọn họ --> orginal Chương 1527 : Rồng võ bạo tẩu --> orginal Chương 1528 : Bụi hương rời đi --> orginal Chương 1529 : Ta chủ quá trâu bò --> orginal Chương 1530 : Thế nào ngu ngốc như vậy --> orginal Chương 1531 : Thầy trò tranh đấu --> orginal Chương 1532 : Làm ngươi nên làm chuyện --> orginal Chương 1533 : Võ minh giới lực lượng --> orginal Chương 1534 : Muốn đi sao --> orginal Chương 1535 : Sơ ý --> orginal Chương 1536 : Nói tới thuần thì không có rảnh --> orginal Chương 1537 : Múa may một cái --> orginal Chương 1538 : Đây là người tu luyện sao --> orginal Chương 1539 : Ta sợ ta sẽ giết hắn --> orginal Chương 1540 : Cầu hôn --> orginal Chương 1541 : Hoa cô nương --> orginal Chương 1542 : Treo thưởng lầu --> orginal Chương 1543 : (lãng phí khí lực của ta / khí lực lãng phí ta) --> orginal Chương 1544 : Tiếp nhận vụ --> orginal Chương 1545 : Còn là chạy đi --> orginal Chương 1546 : Thằng ngốc --> orginal Chương 1547 : Ta sống ngao ngán --> orginal Chương 1548 : Thần thao tác --> orginal Chương 1549 : Phá đồ chơi --> orginal Chương 1550 : Giết chính là --> orginal Chương 1551 : Như vậy giả bộ thật được không --> orginal Chương 1552 : Không giống rồng võ --> orginal Chương 1553 : Hèn mọn cho ngươi xem --> orginal Chương 1554 : Bốn cái kia nè --> orginal Chương 1555 : Đem nữ nhân ngươi nướng --> orginal Chương 1556 : Vô tận vương của rừng hoang --> orginal Chương 1557 : Kiếm nói, không có rảnh cảnh --> orginal Chương 1558 : Sinh con trai cũng không có nhanh như vậy --> orginal Chương 1559 : Tội phạm trọng yếu ta hèn mọn --> orginal Chương 1560 : Quan sát cảnh bí cảnh --> orginal Chương 1561 : Thu quan sát cảnh bí cảnh --> orginal Chương 1562 : Chịu bổ đi --> orginal Chương 1563 : Ai trêu chọc sư phụ --> orginal Chương 1564 : Đều cho ta quỳ --> orginal Chương 1565 : Mỗi ngày gặp quỷ --> orginal Chương 1566 : Không tiễn --> orginal Chương 1567 : Phượng tê núi so đấu --> orginal Chương 1568 : Ta nhận thua --> orginal Chương 1569 : Say ông ý không ở rượu --> orginal Chương 1570 : Đơn đấu hai cái gia tộc --> orginal Chương 1571 : Ngươi dạy tốt --> orginal Chương 1572 : Ta liền ở nơi này --> orginal Chương 1573 : Kẻ lừa gạt --> orginal Chương 1574 : Không làm/giở trò chuyện có thể chết a --> orginal Chương 1575 : Ta nhớ lấy --> orginal Chương 1576 : Vây giết --> orginal Chương 1577 : Chủ nhân quá điên dại --> orginal Chương 1578 : Liền biết gọi --> orginal Chương 1579 : Rồng võ thành tinh sao --> orginal Chương 1580 : Chủ nhân tức giận --> orginal Chương 1581 : Tập tụ họp Long gia --> orginal Chương 1582 : Ngươi tính cái thứ gì --> orginal Chương 1583 : Ta xem ai dám --> orginal Chương 1584 : Tuyệt không thể trêu chọc rồng võ --> orginal Chương 1585 : Truyền thuyết võ hồn chí tôn --> orginal Chương 1586 : Ba kiều bốn kiệt --> orginal Chương 1587 : Lại tới làm/giở trò chuyện --> orginal Chương 1588 : Hai cái cũng muốn đoạt --> orginal Chương 1589 : Là cảnh giới ta không đủ --> orginal Chương 1590 : Chúng ta không quen thuộc --> orginal Chương 1591 : Tìm cái cớ gì --> orginal Chương 1592 : Người tình nụ hôn đầu --> orginal Chương 1593 : Kẻ thù liên tục tiến vào --> orginal Chương 1594 : Ngươi lui vị đi --> orginal Chương 1595 : Quá khỉ gấp đi --> orginal Chương 1596 : Ngươi răn dạy ai --> orginal Chương 1597 : Chiến Độc Cô tuyệt đỉnh --> orginal Chương 1598 : Rác rưởi --> orginal Chương 1599 : Chúng ta cầu ngươi --> orginal Chương 1600 : Là ngươi --> orginal Chương 1601 : Nhiều sống một tháng --> orginal Chương 1602 : Thế giới cấp bảy người tới --> orginal Chương 1603 : Bắt chẹt --> orginal Chương 1604 : Cấm chế khủng bố --> orginal Chương 1605 : Bị sách đập --> orginal Chương 1606 : Tiên lực lột xác --> orginal Chương 1607 : Chiến giản một --> orginal Chương 1608 : Dồn được tự bạo --> orginal Chương 1609 : Ba phe liên thủ --> orginal Chương 1610 : Một người kết thúc chiến đấu --> orginal Chương 1611 : Tu phục thương cánh giới --> orginal Chương 1612 : Một nhà lớn kỳ lạ --> orginal Chương 1613 : Rời đi --> orginal Chương 1614 : Lại tới lần nữa --> orginal Chương 1615 : (có nữ nhân dã tâm | nữ nhân có dã tâm) --> orginal Chương 1616 : Nón xanh --> orginal Chương 1617 : Hết thảy tùy duyên --> orginal Chương 1618 : Một đôi hai --> orginal Chương 1619 : Ai đụng/chạm ai chết --> orginal Chương 1620 : Ngươi kia muốn làm cái gì --> orginal Chương 1621 : Há là phàm nhân --> orginal Chương 1622 : Là hắn làm --> orginal Chương 1623 : Hắn sẽ tới sao --> orginal Chương 1624 : Đỡ phải nhiều chạy một chuyến --> orginal Chương 1625 : Phu quân uy vũ --> orginal Chương 1626 : Chém gió --> orginal Chương 1627 : Gần gũi --> orginal Chương 1628 : Mạnh mẽ chiến chung quanh --> orginal Chương 1629 : Rồng võ một kiếm --> orginal Chương 1630 : Cũng muốn tĩnh một tĩnh --> orginal Chương 1631 : Thì ra là hắn --> orginal Chương 1632 : Ta muốn đi --> orginal Chương 1633 : Cho mượn bụng sinh con --> orginal Chương 1634 : Duy lợi là đồ --> orginal Chương 1635 : Đựng ý tứ sao --> orginal Chương 1636 : Đến thế mà thôi --> orginal Chương 1637 : Coi như là yêu thú cũng là anh rể ta --> orginal Chương 1638 : Tưởng tượng nữ nhân của tình yêu --> orginal Chương 1639 : Yêu nguyệt truyền tin --> orginal Chương 1640 : Huyết chiến đến cùng --> orginal Chương 1641 : Há miệng đoàn diệt --> orginal Chương 1642 : Ngươi là con trai của Long Thiên --> orginal Chương 1643 : Tiên vũ điện --> orginal Chương 1644 : Suy nghĩ oanh lựa chọn --> orginal Chương 1645 : Nhạt nhoà rời đi --> orginal Chương 1646 : Cầu tháng --> orginal Chương 1647 : Vàng diễm thành --> orginal Chương 1648 : Cầu tháng nhiệm vụ --> orginal Chương 1649 : Lồng ngực đau --> orginal Chương 1650 : Ngày rừng đôi trách --> orginal Chương 1651 : Liền này --> orginal Chương 1652 : Bảy sao vườn --> orginal Chương 1653 : Ai là đao --> orginal Chương 1654 : Hắn sẽ muốn sao --> orginal Chương 1655 : Tiếp tục đắc ý --> orginal Chương 1656 : Chuẩn bị quan tài --> orginal Chương 1657 : Cái gì gọi cuồng ngạo --> orginal Chương 1658 : Cưỡi trên ta nghiện --> orginal Chương 1659 : Đòi lại đồ vật của ta --> orginal Chương 1660 : Ai nói si người không thể nói mơ --> orginal Chương 1661 : Quên xuyên bên sông --> orginal Chương 1662 : Quên xuyên sông đầu nguồn --> orginal Chương 1663 : Bóng râm một tộc --> orginal Chương 1664 : Gió bão hư không --> orginal Chương 1665 : Hư không thể --> orginal Chương 1666 : Vì nhỏ màu màu hạnh phúc --> orginal Chương 1667 : Sợ hàng không ném yêu --> orginal Chương 1668 : Cần thiết lưu lại --> orginal Chương 1669 : Sương bạc đảo đảo chủ --> orginal Chương 1670 : Này không thích hợp --> orginal Chương 1671 : Sự vạch mưu của một tộc bóng râm --> orginal Chương 1672 : Một mình đấu song phương --> orginal Chương 1673 : Phía trên có người nghĩ ngươi chết --> orginal Chương 1674 : Ngươi để cho ta thế nào đánh --> orginal Chương 1675 : Mặt trắng --> orginal Chương 1676 : Dựa mặt ăn cơm --> orginal Chương 1677 : Ngươi không thành thật --> orginal Chương 1678 : Ngột ngạt một chín tám chín --> orginal Chương 1679 : Tiểu tử ngươi mạng thật khổ --> orginal Chương 1680 : Như vậy đáng tiền --> orginal Chương 1681 : Mỹ nữ rắn --> orginal Chương 1682 : Nghe không hiểu ngươi nói cái gì --> orginal Chương 1683 : Bay khói thành thành chủ --> orginal Chương 1684 : Thăm dò túi lấy vật --> orginal Chương 1685 : Bản nguyên thế giới --> orginal Chương 1686 : Người này tuyệt không đơn giản --> orginal Chương 1687 : Ngày võ cảnh cường giả đuổi giết --> orginal Chương 1688 : Rượu tướng quân --> orginal Chương 1689 : Ngươi biết ngươi có nhiều yếu sao --> orginal Chương 1690 : Ánh sáng ý --> orginal Chương 1691 : Ma thần mới chiến giáp --> orginal Chương 1692 : Gặp lại kình thiên công --> orginal Chương 1693 : Muốn người --> orginal Chương 1694 : Không quá đáng --> orginal Chương 1695 : Bây giờ nghe hiểu --> orginal Chương 1696 : Đáp trả --> orginal Chương 1697 : Ngươi đi bên ngoài chơi đi --> orginal Chương 1698 : Ngày ngày thành thành chủ --> orginal Chương 1699 : Thành chủ tập tụ họp --> orginal Chương 1700 : Tình cảm chị em --> orginal Chương 1701 : Một kiếm sát thần --> orginal Chương 1702 : Dã tâm của ma giới --> orginal Chương 1703 : Xiêu lòng --> orginal Chương 1704 : Một người thay đổi một cái thế giới --> orginal Chương 1705 : Đưa cho ta cũng không nên --> orginal Chương 1706 : Một kiếm giết ngươi --> orginal Chương 1707 : Ma giới xuất binh --> orginal Chương 1708 : Đại quân vây thành --> orginal Chương 1709 : Ma hoàng gần vệ --> orginal Chương 1710 : Thái độ tốt chút --> orginal Chương 1711 : Tiến vào tinh Linh Giới --> orginal Chương 1712 : Gió cùng thôn --> orginal Chương 1713 : Xung đột --> orginal Chương 1714 : Chế tạo linh khí --> orginal Chương 1715 : Động thủ --> orginal Chương 1716 : Vậy liền hao tổn --> orginal Chương 1717 : Giết người tiện hơn --> orginal Chương 1718 : Ta không cần --> orginal Chương 1719 : Lẽ nào thật sai rồi --> orginal Chương 1720 : Toàn bộ tăng lên --> orginal Chương 1721 : Hắn là của ta --> orginal Chương 1722 : Quả thật là hắn --> orginal Chương 1723 : Trẻ tuổi một hạng đệ nhất nhân --> orginal Chương 1724 : Hỏi lòng không có xấu hổ --> orginal Chương 1725 : Giữ lại buồn nôn người sao --> orginal Chương 1726 : Quá nguy hiểm --> orginal Chương 1727 : Hộ pháp đồ bỏ đi --> orginal Chương 1728 : Ta xem ngươi không tệ --> orginal Chương 1729 : Yêu cầu này không quá đáng đi --> orginal Chương 1730 : Lạnh Mai cách cách --> orginal Chương 1731 : Ta muốn tìm cũng tìm công chúa --> orginal Chương 1732 : Lão tử từ không sợ ai --> orginal Chương 1733 : Không còn sớm nói --> orginal Chương 1734 : Ta không muốn nghe --> orginal Chương 1735 : Huyết tẩy thành thứ ba mươi sáu --> orginal Chương 1736 : Một lời không hợp liền không chết không nghỉ --> orginal Chương 1737 : Ta sẵn lòng đi theo ngươi --> orginal Chương 1738 : Lão tử đạn chính là tịch mịch --> orginal Chương 1739 : Tính kế --> orginal Chương 1740 : Lễ gặp mặt --> orginal Chương 1741 : Đại hoàng tử --> orginal Chương 1742 : Sạch liên bối cảnh --> orginal Chương 1743 : Chết tính không sửa đổi --> orginal Chương 1744 : Mặt của công chúa cũng không được --> orginal Chương 1745 : Lấy thân báo đáp --> orginal Chương 1746 : Thật giả chiến trời đất --> orginal Chương 1747 : Hai hoàng tử vu cáo --> orginal Chương 1748 : Rồng hoa tin tức --> orginal Chương 1749 : Huyết tẩy phủ hoàng tử --> orginal Chương 1750 : Một người răn đe toàn thành --> orginal Chương 1751 : Vây giết --> orginal Chương 1752 : Nhiều nhất giết ba người --> orginal Chương 1753 : Một đao độc bá --> orginal Chương 1754 : Đại gia chính là đại gia --> orginal Chương 1755 : Lại vào tinh Linh Giới --> orginal Chương 1756 : Phá linh bí thuật --> orginal Chương 1757 : Chiến chung quanh nơi chốn --> orginal Chương 1758 : Đánh cuộc --> orginal Chương 1759 : Run sợ hư vực --> orginal Chương 1760 : Không đánh ta liền đi --> orginal Chương 1761 : Thiên đạo thù cần --> orginal Chương 1762 : Run sợ có thể hạo --> orginal Chương 1763 : Ma hoàng xuất quan --> orginal Chương 1764 : Lão tử thực sự chịu không được --> orginal Chương 1765 : Một cái so với một cái mạnh --> orginal Chương 1766 : Nhí nhảnh hoạt bát vương xử phạt --> orginal Chương 1767 : Cúi thấp ngươi cao quý đầu --> orginal Chương 1768 : Dễ dàng như vậy --> orginal Chương 1769 : Rục rịch --> orginal Chương 1770 : Ta bây giờ là cha ngươi --> orginal Chương 1771 : Ma hoàng quyết định --> orginal Chương 1772 : Đập nàng --> orginal Chương 1773 : Ngươi giết --> orginal Chương 1774 : Ước chiến tới --> orginal Chương 1775 : Thôn Thiên ma công --> orginal Chương 1776 : Sau khi đột phá miểu sát --> orginal Chương 1777 : Như vậy sợ --> orginal Chương 1778 : Ta nhận thua --> orginal Chương 1779 : Đuổi giết tiên vũ cảnh --> orginal Chương 1780 : Bị nhìn chằm chằm --> orginal Chương 1781 : Mê hoặc yêu lòng --> orginal Chương 1782 : Viêm Thanh cổ sư --> orginal Chương 1783 : Đều biểu diễn cho ta --> orginal Chương 1784 : Ngươi có chứng cứ sao --> orginal Chương 1785 : Đầu không đủ dùng --> orginal Chương 1786 : Hoa đào huyễn cốc --> orginal Chương 1787 : Khá dễ dàng gọt vào --> orginal Chương 1788 : Yêu mị linh --> orginal Chương 1789 : Đám yêu điên cuồng --> orginal Chương 1790 : Chấn con rùa giống --> orginal Chương 1791 : Tinh huyết yêu vương --> orginal Chương 1792 : Thiên tài bảy cái thế lực --> orginal Chương 1793 : Ngươi không muốn xem sao --> orginal Chương 1794 : Bán chuông --> orginal Chương 1795 : Một hôn định thắng thua --> orginal Chương 1796 : Thiên phú nói chung --> orginal Chương 1797 : Thiên lôi tiên biển --> orginal Chương 1798 : Âm lôi --> orginal Chương 1799 : Rồng võ ở chỗ này --> orginal Chương 1800 : Ta không nhập ma ai nhập ma --> orginal Chương 1801 : Giết ra một cái đường máu --> orginal Chương 1802 : Kẻ cản ta chết --> orginal Chương 1803 : Chiến đấu minh cảnh --> orginal Chương 1804 : Ngực lớn không có não --> orginal Chương 1805 : Nam nhân rất thuần khiết --> orginal Chương 1806 : Tiên vũ cảnh chín cấp --> orginal Chương 1807 : Lửa giận của Đồ Quang --> orginal Chương 1808 : Đồ Quang bi thống --> orginal Chương 1809 : Không phục liền đánh --> orginal Chương 1810 : Yêu nguyệt cường thế --> orginal Chương 1811 : Vô lượng phủ --> orginal Chương 1812 : Gắng gượng --> orginal Chương 1813 : Không ra được --> orginal Chương 1814 : Tốt chơi sao --> orginal Chương 1815 : Đẹp trai không đẹp trai --> orginal Chương 1816 : Không thể nói ra --> orginal Chương 1817 : Dời đi hang ổ --> orginal Chương 1818 : Một kiếm phá hồn --> orginal Chương 1819 : Một bàn tay vỗ chết --> orginal Chương 1820 : Sự điên dại của đám người yêu nguyệt --> orginal Chương 1821 : Mở lớn sát giới --> orginal Chương 1822 : Cường giả liền/ngay cả ra --> orginal Chương 1823 : Linh hồn thể xuất chiến --> orginal Chương 1824 : Không muốn lên liền nói --> orginal Chương 1825 : Trốn tránh | núp | lẩn trốn là bản lĩnh --> orginal Chương 1826 : Không có định ma điện --> orginal Chương 1827 : Ngươi thật là đáng thương --> orginal Chương 1828 : Mong đợi --> orginal Chương 1829 : Đại trượng phu nói làm liền làm --> orginal Chương 1830 : Các loại/chờ chờ --> orginal Chương 1831 : Không ngoài như là --> orginal Chương 1832 : Yêu vương vỗ mông ngựa --> orginal Chương 1833 : Đại ca mắng đúng --> orginal Chương 1834 : Hai một công pháp --> orginal Chương 1835 : Vì hắn, ta sẵn lòng --> orginal Chương 1836 : Quá nhiều tình --> orginal Chương 1837 : Lão tử muốn nhận chủ --> orginal Chương 1838 : Đột phá muốn nhắc trước xin xỏ --> orginal Chương 1839 : Phòng đều chuẩn bị tốt --> orginal Chương 1840 : Thật lâu không gặp --> orginal Chương 1841 : Ngươi cái ác tặc này --> orginal Chương 1842 : Dồn ép --> orginal Chương 1843 : Còn có thể như vậy --> orginal Chương 1844 : Này không hợp lý --> orginal Chương 1845 : Chuẩn trượng phu --> orginal Chương 1846 : Bây giờ lão tử không có rảnh cùng ngươi chơi --> orginal Chương 1847 : Chị tốt ngộp nè --> orginal Chương 1848 : Vì cái gì, không đi chết --> orginal Chương 1849 : Quá ích kỷ --> orginal Chương 1850 : Lòng phức tạp --> orginal Chương 1851 : Làm/khô chết bản thân --> orginal Chương 1852 : Bản thân đâm chọc bản thân chơi --> orginal Chương 1853 : Ngươi thật không xứng --> orginal Chương 1854 : Siêu cấp biến thái --> orginal Chương 1855 : Cứu người --> orginal Chương 1856 : Vì cái gì, không động thủ --> orginal Chương 1857 : Chơi bạo đi --> orginal Chương 1858 : Mẹ vợ --> orginal Chương 1859 : Chủ nhân trầm luân --> orginal Chương 1860 : Giảo hoạt mây múa --> orginal Chương 1861 : Mây múa rung động --> orginal Chương 1862 : Ước chiến đến --> orginal Chương 1863 : Ai là phu quân ngươi --> orginal Chương 1864 : Khổ chiến --> orginal Chương 1865 : Một lòng cầu chết --> orginal Chương 1866 : Trẻ tuổi một hạng ta vô địch --> orginal Chương 1867 : Gia môn một chút --> orginal Chương 1868 : Sự sắp xếp của Long tướng quân --> orginal Chương 1869 : Không có chơi như vậy --> orginal Chương 1870 : Ngươi sẽ còn nói khác sao --> orginal Chương 1871 : Đường con quá dại --> orginal Chương 1872 : Cha ngươi vô sỉ --> orginal Chương 1873 : Lờ mờ hai bùng phát --> orginal Chương 1874 : Dám giết con ta --> orginal Chương 1875 : Chị cầu ngươi sống --> orginal Chương 1876 : Yến Phi Phi ngột ngạt --> orginal Chương 1877 : Sự đánh cờ đại lãn tiên giới --> orginal Chương 1878 : Đỏ trang chuyển đổi --> orginal Chương 1879 : Du lịch --> orginal Chương 1880 : Tàn sát rồng đại hội --> orginal Chương 1881 : Run sợ đào diễm --> orginal Chương 1882 : Sống không bằng chết --> orginal Chương 1883 : Bạch Mã Vương Tử --> orginal Chương 1884 : Có loại/có giỏi đều lên --> orginal Chương 1885 : Lên cửa đáp trả --> orginal Chương 1886 : Ngươi có phải đần a --> orginal Chương 1887 : Hố sư huynh --> orginal Chương 1888 : Trịnh đẹp --> orginal Chương 1889 : Ta không phải thúc thúc ngươi --> orginal Chương 1890 : Hiệu quả giang giang --> orginal Chương 1891 : Ngươi phải đánh cướp ta --> orginal Chương 1892 : Giết người kỳ thực rất dễ dàng --> orginal Chương 1893 : Truyền kỳ --> orginal Chương 1894 : Ai đi giết ai --> orginal Chương 1895 : Đại lãn tiên giới --> orginal Chương 1896 : Phu quân thật là ngoan --> orginal Chương 1897 : Mạnh mẽ đến để cho người tuyệt vọng --> orginal Chương 1898 : Hiến tế --> orginal Chương 1899 : Thiên cơ không thể tiết lộ --> orginal Chương 1900 : Nhổ sạch --> orginal Chương 1901 : Một tháng --> orginal Chương 1902 : Minh tộc xâm nhập --> orginal Chương 1903 : Một trăm đúng một trăm --> orginal Chương 1904 : Rồng võ tham chiến --> orginal Chương 1905 : Đại lãn phản bội --> orginal Chương 1906 : Cái này còn không đủ --> orginal Chương 1907 : Uy dồn --> orginal Chương 1908 : Đánh mặt mũi của Long gia --> orginal Chương 1909 : Vương phu quân --> orginal Chương 1910 : Sớm bị võ vương làm/giở trò không có rồi --> orginal Chương 1911 : Ngưng tháp --> orginal Chương 1912 : Mẹ đẻ của ta a --> orginal Chương 1913 : Rồng cung --> orginal Chương 1914 : Thực lực của đại tỷ --> orginal Chương 1915 : Các hạ xem thường ta sao --> orginal Chương 1916 : Ta là sợ hắn giết ngươi --> orginal Chương 1917 : Viện trưởng nương tay --> orginal Chương 1918 : Không giống sát hạch --> orginal Chương 1919 : Còn không lên --> orginal Chương 1920 : Hắn vừa vặn trở về --> orginal Chương 1921 : Nhìn thấy chân nhân --> orginal Chương 1922 : Có duyên gặp lại --> orginal Chương 1923 : Phong vận lầu --> orginal Chương 1924 : Mời hiện thân vừa thấy --> orginal Chương 1925 : Nghe lén --> orginal Chương 1926 : Thả không dưới --> orginal Chương 1927 : Đàn bà hư hỏng --> orginal Chương 1928 : Ngươi mang qua đây sao --> orginal Chương 1929 : Tiên đế cảnh cường giả --> orginal Chương 1930 : Chiến tiên đế cảnh --> orginal Chương 1931 : Ăn mảnh --> orginal Chương 1932 : Suy nghĩ oanh kích động --> orginal Chương 1933 : Chúng ta là bạn bè --> orginal Chương 1934 : Hiểm thắng --> orginal Chương 1935 : Rời đi --> orginal Chương 1936 : Khổ được khách --> orginal Chương 1937 : Ngươi đã thấy --> orginal Chương 1938 : Bị hố --> orginal Chương 1939 : Một đạo cấm chế cuối cùng --> orginal Chương 1940 : Không biết thế nào đi ra --> orginal Chương 1941 : Thông qua --> orginal Chương 1942 : Sụp đổ khổ được khách --> orginal Chương 1943 : Sợ bị nữ nhân ăn --> orginal Chương 1944 : Tìm nữ nhân --> orginal Chương 1945 : Ta giống như người như thế sao --> orginal Chương 1946 : Sát cơ ngoài thành --> orginal Chương 1947 : Liên thủ --> orginal Chương 1948 : Ta vũ kĩ cũng sẽ --> orginal Chương 1949 : Khủng bố một kiếm --> orginal Chương 1950 : Đàm phán --> orginal Chương 1951 : Tụ họp tài tiên tử --> orginal Chương 1952 : Đáp ứng --> orginal Chương 1953 : Ngươi vui không thích ta --> orginal Chương 1954 : Hắn là huynh đệ ta --> orginal Chương 1955 : Dắt không đi đánh ngã lui --> orginal Chương 1956 : Đại ca, ta đi đánh lộn --> orginal Chương 1957 : Ta sợ đánh chết hắn --> orginal Chương 1958 : Năm lớn khủng bố yêu thú --> orginal Chương 1959 : Không tiện nói chuyện --> orginal Chương 1960 : Chớ nói, ta hiểu --> orginal Chương 1961 : Em tức --> orginal Chương 1962 : Cửa kích chiến --> orginal Chương 1963 : Ngươi tính cái rắm --> orginal Chương 1964 : Không có thực lực liền đừng giả bộ --> orginal Chương 1965 : Bán con gái --> orginal Chương 1966 : Ta hết sức --> orginal Chương 1967 : Kéo dài --> orginal Chương 1968 : Con ta lợi hại như vậy --> orginal Chương 1969 : Thay nhau thượng nhân --> orginal Chương 1970 : Đây là thế giới của ta --> orginal Chương 1971 : Cảm nhận đến sao --> orginal Chương 1972 : Minh giới --> orginal Chương 1973 : Người thế giới ăn người --> orginal Chương 1974 : Tiểu đội huỷ diệt --> orginal Chương 1975 : Ngươi làm đội trưởng --> orginal Chương 1976 : Mười có tám chín là giả bộ --> orginal Chương 1977 : Ngươi nói chính là thật --> orginal Chương 1978 : Đừng để cho ta gấp --> orginal Chương 1979 : Tác dụng của một người --> orginal Chương 1980 : Ác nhân --> orginal Chương 1981 : Không có nghỉ ngơi ngày --> orginal Chương 1982 : Lão tử không thiếu yêu --> orginal Chương 1983 : Ngươi bỏ được --> orginal Chương 1984 : Đội trưởng hiểu được thật nhiều --> orginal Chương 1985 : Không tiếp nhận đầu hàng --> orginal Chương 1986 : Ngươi sẽ không tới thật đi --> orginal Chương 1987 : Ta không cùng ngươi đánh --> orginal Chương 1988 : Xong --> orginal Chương 1989 : Ta tin ngươi cái quỷ --> orginal Chương 1990 : Còn có ai không đồng ý --> orginal Chương 1991 : Lực lượng của tình yêu --> orginal Chương 1992 : Ghê rợn nam sóng --> orginal Chương 1993 : Liền lần này --> orginal Chương 1994 : Lão tử muốn làm thổ phỉ --> orginal Chương 1995 : Thổ phỉ vàng sam --> orginal Chương 1996 : Anh, đừng nháo --> orginal Chương 1997 : Nhiều một cái xui xẻo trứng --> orginal Chương 1998 : Mạng là bảo trụ --> orginal Chương 1999 : Ta là tới ăn cướp --> orginal Chương 2000 : Cướp của không cướp sắc --> orginal Chương 2001 : Cái này còn được --> orginal Chương 2002 : Lôi Xán xán --> orginal Chương 2003 : Vàng sam săn giết đội --> orginal Chương 2004 : Phản bội --> orginal Chương 2005 : Lợn đội hữu giống như vậy --> orginal Chương 2006 : Lại đi vào --> orginal Chương 2007 : Vô tình nói --> orginal Chương 2008 : Võ hồn mới --> orginal Chương 2009 : Thăm dò --> orginal Chương 2010 : Bố cục --> orginal Chương 2011 : Ngọc bài Minh đế --> orginal Chương 2012 : Không ăn cướp, chỉ giết người --> orginal Chương 2013 : Nhân tài --> orginal Chương 2014 : Tiên đế kiếp --> orginal Chương 2015 : Minh giới con --> orginal Chương 2016 : Chuyện trọng yếu nói ba lần --> orginal Chương 2017 : Vui vẻ thành --> orginal Chương 2018 : Đồ thành --> orginal Chương 2019 : Đều ngậm miệng cho lão tử --> orginal Chương 2020 : Lão tử nhận --> orginal Chương 2021 : Ngươi sẽ hối hận --> orginal Chương 2022 : Minh giới ý chí thiên đạo --> orginal Chương 2023 : Biểu diễn --> orginal Chương 2024 : Làm/khô được xinh đẹp --> orginal Chương 2025 : Người khác chán ghét nhất chơi âm --> orginal Chương 2026 : Cần ngươi đồng ý sao --> orginal Chương 2027 : Nam nhân ta chính là lợi hại --> orginal Chương 2028 : Minh giới giận --> orginal Chương 2029 : Mất chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 2030 : Bây giờ thoải mái đi --> orginal Chương 2031 : Đùa giỡn ngươi --> orginal Chương 2032 : Quan người điên rồi --> orginal Chương 2033 : Phá cực kiếm ý --> orginal Chương 2034 : Truyền kỳ chiến một trận --> orginal Chương 2035 : Tây thống lĩnh bị giết --> orginal Chương 2036 : Điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 2037 : Bùng phát minh chôn --> orginal Chương 2038 : Một đôi bốn --> orginal Chương 2039 : Đừng chơi tự bạo --> orginal Chương 2040 : Ba ánh sáng ác ma --> orginal Chương 2041 : Tuyên chiến --> orginal Chương 2042 : Thống lĩnh ra tay --> orginal Chương 2043 : Luyện ngục bóng tối --> orginal Chương 2044 : Vừa hỏi liền tự bạo --> orginal Chương 2045 : Bóng tối linh --> orginal Chương 2046 : Duy kiếm mà thôi --> orginal Chương 2047 : Chịu kích thích yêu mị linh --> orginal Chương 2048 : Ngục đế truyền thừa --> orginal Chương 2049 : Chọn người --> orginal Chương 2050 : Nàng nói đúng --> orginal Chương 2051 : Tà linh phụ thể --> orginal Chương 2052 : Bóng tối linh thực lực --> orginal Chương 2053 : Đánh nhanh thắng nhanh --> orginal Chương 2054 : Cử chỉ kinh thiên --> orginal Chương 2055 : Tà linh --> orginal Chương 2056 : Hai một kiếm ý --> orginal Chương 2057 : Chấn động --> orginal Chương 2058 : Linh hồn công kích --> orginal Chương 2059 : Ngươi muốn tự bạo hay không --> orginal Chương 2060 : Luyện luyện --> orginal Chương 2061 : Minh đế --> orginal Chương 2062 : Nói được làm được --> orginal Chương 2063 : Suối vàng Cửu U --> orginal Chương 2064 : Gặp lại sách dao --> orginal Chương 2065 : Khai chiến --> orginal Chương 2066 : Sống đi ra --> orginal Chương 2067 : Ta xem ngươi mệt mỏi --> orginal Chương 2068 : Trâm cài tóc của nữ nhân --> orginal Chương 2069 : Quấy rối --> orginal Chương 2070 : Đế thành --> orginal Chương 2071 : Tâm loạn --> orginal Chương 2072 : Động thủ --> orginal Chương 2073 : Trọng thương --> orginal Chương 2074 : Đế thành cho phép giết chóc --> orginal Chương 2075 : Thiên tài chiến --> orginal Chương 2076 : Cùng lúc đột phá --> orginal Chương 2077 : Sự mưu đồ của Minh đế --> orginal Chương 2078 : Chiến Minh đế --> orginal Chương 2079 : Dẫn lực lượng của tiên tổ --> orginal Chương 2080 : Hai cái hai dồn --> orginal Chương 2081 : Làm cái kỷ niệm --> orginal Chương 2082 : Huynh muội thổ phỉ --> orginal Chương 2083 : Trong thức ăn bàn --> orginal Chương 2084 : Tên buôn người --> orginal Chương 2085 : Lão nô sai rồi --> orginal Chương 2086 : Minh chủ Liên Minh hư không --> orginal Chương 2087 : Ngày con --> orginal Chương 2088 : Lão thiên không chơi --> orginal Chương 2089 : Phòng vàng giấu kiều --> orginal Chương 2090 : Đi về --> orginal Chương 2091 : Ngó thần vực --> orginal Chương 2092 : Ra tay --> orginal Chương 2093 : Gặp lại ngàn dặm máu --> orginal Chương 2094 : Trở về thôn --> orginal Chương 2095 : Khảo nghiệm --> orginal Chương 2096 : Còn tiên thạch ta --> orginal Chương 2097 : Nơi nào đều có ngu ngốc --> orginal Chương 2098 : Cáo già xảo quyệt --> orginal Chương 2099 : Ta liền thích hắn giả bộ --> orginal Chương 2100 : Cáo biệt --> orginal Chương 2101 : Làm cái gì lại đoạt ta --> orginal Chương 2102 : Bá đạo khí thế --> orginal Chương 2103 : Nổi danh --> orginal Chương 2104 : Gặp lại Minh đế --> orginal Chương 2105 : Trừ ác vụ tận --> orginal Chương 2106 : Nói nhiều --> orginal Chương 2107 : Khai hoang --> orginal Chương 2108 : Ta không phải thiên tài --> orginal Chương 2109 : Giao đá không giết --> orginal Chương 2110 : Huênh hoang --> orginal Chương 2111 : Võ hồn không gian thăng cấp --> orginal Chương 2112 : Bà lão khủng bố --> orginal Chương 2113 : Chênh lệch --> orginal Chương 2114 : Một kiếm phá không --> orginal Chương 2115 : Đưa lễ --> orginal Chương 2116 : Chèn ép --> orginal Chương 2117 : Bố cục --> orginal Chương 2118 : Thiên tuyển người --> orginal Chương 2119 : Chiến Thạch Khuyết --> orginal Chương 2120 : Bây giờ ta rất yếu --> orginal Chương 2121 : Lau con mắt chờ --> orginal Chương 2122 : Ngươi xuống dưới a --> orginal Chương 2123 : Một đêm --> orginal Chương 2124 : Đạo tâm --> orginal Chương 2125 : Cực hạn thể --> orginal Chương 2126 : Nhưng ta có ngươi --> orginal Chương 2127 : Tập trung mây đỏ ngọn núi --> orginal Chương 2128 : Thực lực của bán thần --> orginal Chương 2129 : Không thảm sao --> orginal Chương 2130 : Không cần --> orginal Chương 2131 : Ăn ta một kiếm --> orginal Chương 2132 : Ngươi có bệnh --> orginal Chương 2133 : Thiên lộ Thần Cảnh --> orginal Chương 2134 : Một người một nửa --> orginal Chương 2135 : Lựa chọn khác nhau --> orginal Chương 2136 : Tên của Minh Thiên Tinh --> orginal Chương 2137 : Hắn là xinh đẹp nhất --> orginal Chương 2138 : Đánh tốt --> orginal Chương 2139 : Cháu gái ruột --> orginal Chương 2140 : Tiểu thư bị chèn ép --> orginal Chương 2141 : Chỉ điểm --> orginal Chương 2142 : Mất chiều chuộng/cưng chiều --> orginal Chương 2143 : Thần lực --> orginal Chương 2144 : Phá sản đần nam nhân --> orginal Chương 2145 : Con hàng --> orginal Chương 2146 : Thần khí thầy --> orginal Chương 2147 : Danh hiệu lớn võ --> orginal Chương 2148 : Tang vật vật --> orginal Chương 2149 : Lão sư nổi điên --> orginal Chương 2150 : Tán gái thiên tài --> orginal Chương 2151 : Anh chỉ là cái truyền thuyết --> orginal Chương 2152 : Hoa không có nổi khùng --> orginal Chương 2153 : Cha đại sư --> orginal Chương 2154 : Rồng võ chiến đấu phương thức --> orginal Chương 2155 : Nhân vật linh hồn --> orginal Chương 2156 : Ngươi không điên đi --> orginal Chương 2157 : Ta muốn giết hắn --> orginal Chương 2158 : Sắt cổ tay thủ đoạn --> orginal Chương 2159 : Thật không phải hắn --> orginal Chương 2160 : Chịu người nhờ --> orginal Chương 2161 : Cùng nhau lên --> orginal Chương 2162 : Cắn linh tộc --> orginal Chương 2163 : Ta chính là nữ nhân --> orginal Chương 2164 : Lại nuôi dưỡng một cái --> orginal Chương 2165 : Chỗ tốt lớn lớn --> orginal Chương 2166 : Hắn cũng xứng làm con rùa cháu --> orginal Chương 2167 : Có cha đại sư tốt thật --> orginal Chương 2168 : Lịch luyện lớn chọn --> orginal Chương 2169 : Không thèm nhìn --> orginal Chương 2170 : Bản thân khó giữ --> orginal Chương 2171 : Hy vọng ngươi đừng hối hận --> orginal Chương 2172 : Kịp thời đuổi tới --> orginal Chương 2173 : Trăm hư chết --> orginal Chương 2174 : Đối với ta không có hiệu quả --> orginal Chương 2175 : Thừa dịp nóng đánh sắt --> orginal Chương 2176 : Cái sự yêu cầu này không quá đáng đi --> orginal Chương 2177 : Lão tử chỉ là một thanh kiếm --> orginal Chương 2178 : Vạn Cổ Sơn --> orginal Chương 2179 : Trời cao chú định --> orginal Chương 2180 : Trời đất linh lòng --> orginal Chương 2181 : Ba ngày --> orginal Chương 2182 : Bốn đại yêu thú lựa chọn --> orginal Chương 2183 : Ngươi sẽ nghĩ chị không --> orginal Chương 2184 : Nhân tạo --> orginal Chương 2185 : Chọn nhầm --> orginal Chương 2186 : An tâm đi đi --> orginal Chương 2187 : Ta bảo vật muốn định --> orginal Chương 2188 : Qua loa --> orginal Chương 2189 : Thiên đạo thù cần --> orginal Chương 2190 : Ta đã chờ không kịp/không bằng --> orginal Chương 2191 : Ai để cho các người không tin tưởng --> orginal Chương 2192 : Coi bói --> orginal Chương 2193 : Tụ họp trăm linh, hiện linh mộ --> orginal Chương 2194 : Bay La Tông tới --> orginal Chương 2195 : Mặt trơ trán bóng --> orginal Chương 2196 : Nước giếng không mắc nước sông --> orginal Chương 2197 : Giao tình --> orginal Chương 2198 : Hắn không phải người bình thường --> orginal Chương 2199 : Chúng ta có thể là bạn bè --> orginal Chương 2200 : Tổ sư gia --> orginal Chương 2201 : Vô tướng cảnh --> orginal Chương 2202 : Ta thật là qua đường --> orginal Chương 2203 : Cảm giác thành tựu --> orginal Chương 2204 : Ngươi cũng không phải cái đồ tốt gì --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-08-09 13:50:57