Cẩm Tú Nông Môn, Bần Gia Nữ Phấn Đấu Kí

Điềm Tĩnh Thư Tâm
<<Lịch Sử>>

Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Xuyên qua đến Nông gia, ruộng không có một khối, không có một mẫu ; vừa vặn gặp phải lớn hạn, núi không Thanh Thủy không tú ; không có cách đêm lương, ăn lên dừng không đợt sau ; lên có mẹ lão tổ, dưới có nhỏ sữa con nít. Mạch Hương tỏ vẻ áp lực núi lớn, ngày này phải thế nào qua?
穿越到农家,田无一块,地无一亩;正好遇上大旱,山不清水不秀;没有隔夜粮,吃了上顿没下顿;上有老祖母,下有小奶娃。麦香表示压力山大,这日子要怎么过?

Chương 1 : Tuyệt cảnh --> orginal Chương 2 : Tiền đặt cuộc mưu --> orginal Chương 3 : Tiến vào núi --> orginal Chương 4 : Bi tráng --> orginal Chương 5 : Suối mắt --> orginal Chương 6 : Sướng run --> orginal Chương 7 : Cạm bẫy --> orginal Chương 8 : Run rẩy --> orginal Chương 9 : Kinh hiểm --> orginal Chương 10 : Thoả mãn --> orginal Chương 11 : Chất đầy mà về --> orginal Chương 12 : Thành giao --> orginal Chương 13 : Gần hương tình khiếp --> orginal Chương 14 : Ấm cúng --> orginal Chương 15 : Khóc cười không được --> orginal Chương 16 : Nói mở --> orginal Chương 17 : Chuyển đổi --> orginal Chương 18 : Sợ đứng hình --> orginal Chương 19 : Nhỏ lộ một tay --> orginal Chương 20 : Đổ mưa rồi --> orginal Chương 21 : Giúp đỡ --> orginal Chương 22 : Đúng lên --> orginal Chương 23 : Thương nghị --> orginal Chương 24 : Che phòng --> orginal Chương 25 : Tiểu đương gia --> orginal Chương 26 : Chế nhạo --> orginal Chương 27 : Phát hiện cỏ linh lăng --> orginal Chương 28 : Ngược lại suy nghĩ --> orginal Chương 29 : Cởi mở --> orginal Chương 30 : Đuổi tập --> orginal Chương 31 : Phản đối --> orginal Chương 32 : Bất lực --> orginal Chương 33 : Thẹn thùng/xấu hổ ngượng --> orginal Chương 34 : Quyết định --> orginal Chương 35 : Trúng tà? --> orginal Chương 36 : Thành giao --> orginal Chương 37 : Thành công --> orginal Chương 38 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 39 : Ánh sáng --> orginal Chương 40 : Đề nghị --> orginal Chương 41 : Tiến vào núi --> orginal Chương 42 : Phận gia --> orginal Chương 43 : Đỏ mắt --> orginal Chương 44 : Lo lắng --> orginal Chương 45 : An tâm --> orginal Chương 46 : Tin tức tốt --> orginal Chương 47 : Đầu gỗ --> orginal Chương 48 : Hoa Dương Phàm --> orginal Chương 49 : Tìm lên cửa đi --> orginal Chương 50 : Qua chiêu --> orginal Chương 51 : Quả quyết --> orginal Chương 52 : Khen ngợi --> orginal Chương 53 : Tính toán --> orginal Chương 54 : An ủi --> orginal Chương 55 : Rơi hoang mà chạy --> orginal Chương 56 : Đưa sinh --> orginal Chương 57 : Tin vui --> orginal Chương 58 : Lan tẩu tử --> orginal Chương 59 : Huyện lệnh --> orginal Chương 60 : Sa thải --> orginal Chương 61 : Ăn xin cầu --> orginal Chương 62 : Mới gặp --> orginal Chương 63 : Địa điểm thi --> orginal Chương 64 : Phanh nhiên xiêu lòng --> orginal Chương 65 : Làm nhục --> orginal Chương 66 : Giận dữ --> orginal Chương 67 : Vui sướng --> orginal Chương 68 : Chế nhạo --> orginal Chương 69 : Phản đối --> orginal Chương 70 : Trách móc --> orginal Chương 71 : Xua đuổi --> orginal Chương 72 : Không sợ --> orginal Chương 73 : Thương nghị --> orginal Chương 74 : Vừa gặp đã quen --> orginal Chương 75 : Sướng run --> orginal Chương 76 : Khó chịu --> orginal Chương 77 : Khóc nháo --> orginal Chương 78 : Cường thế --> orginal Chương 79 : Đáp ứng --> orginal Chương 80 : Rơi bảng --> orginal Chương 81 : Chân tướng --> orginal Chương 82 : Ngươi sợ rồi sao? --> orginal Chương 83 : Mẹ a, ta đây sai rồi --> orginal Chương 84 : Vui mừng ngày vui --> orginal Chương 85 : Quyết tâm --> orginal Chương 86 : Tín nhiệm --> orginal Chương 87 : Bí mật --> orginal Chương 88 : Núi tựa lớn --> orginal Chương 89 : Vào kinh --> orginal Chương 90 : Đỏ lửa --> orginal Chương 91 : Bận rộn --> orginal Chương 92 : Đỏ mắt --> orginal Chương 93 : Tư Đồ Trường Phong --> orginal Chương 94 : Vừa thấy chung tình? (lấy cùng lên kệ công cáo) --> orginal Chương 95 : Chuyển đổi --> orginal Chương 96 : Đối chọi gay gắt --> orginal Chương 97 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 98 : Cầu hôn --> orginal Chương 99 : Từ chối --> orginal Chương 100 : Tài nguyên cuồn cuộn --> orginal Chương 101 : Mắt dại ra --> orginal Chương 102 : Án đầu --> orginal Chương 103 : Bộc bạch --> orginal Chương 104 : Hồng tai họa --> orginal Chương 105 : Run sợ --> orginal Chương 106 : Thân phận chân thật Tư Đồ Trường Phong --> orginal Chương 107 : Hối không ban đầu a --> orginal Chương 108 : Có ta ở, ngươi yên tâm --> orginal Chương 109 : Phạt ác dương thiện --> orginal Chương 110 : Nhân tình lạnh ấm --> orginal Chương 111 : Đến nơi --> orginal Chương 112 : Lô Hoa Loan --> orginal Chương 113 : Săn bắt --> orginal Chương 114 : Triệu ngạn --> orginal Chương 115 : Công lớn --> orginal Chương 116 : Tỷ đệ --> orginal Chương 117 : Bới móc --> orginal Chương 118 : Ngưỡng mộ --> orginal Chương 119 : Khăn quắc không để cho mày râu --> orginal Chương 220 : Gặp nhau --> orginal Chương 221 : Mới sướng run --> orginal Chương 222 : Thăng chức --> orginal Chương 223 : Thân tình --> orginal Chương 224 : Sợ đứng hình --> orginal Chương 225 : Khăn quắc tướng quân --> orginal Chương 226 : Tính toán --> orginal Chương 227 : Tới tin --> orginal Chương 228 : Đẩy rộng --> orginal Chương 229 : Ân tình --> orginal Chương 130 : Quyết định --> orginal Chương 131 : Tới nhận --> orginal Chương 132 : Phủ tướng quân --> orginal Chương 133 : Thêu mẹ --> orginal Chương 134 : Khẩn cầu --> orginal Chương 135 : Sự cảnh cáo của Hoàng Liên --> orginal Chương 136 : Phản đối --> orginal Chương 137 : Đè đánh --> orginal Chương 138 : Ra tay --> orginal Chương 139 : Đề nghị --> orginal Chương 140 : Cùng tốt --> orginal Chương 141 : Nhu tình --> orginal Chương 142 : Giải quyết --> orginal Chương 143 : Tấp nập không tuyệt --> orginal Chương 144 : Trợ giúp --> orginal Chương 145 : Tranh chấp --> orginal Chương 146 : Thương nghị --> orginal Chương 147 : Khuyên nhủ --> orginal Chương 148 : Dưới sính --> orginal Chương 149 : Giải thích --> orginal Chương 150 : Lửa mạo ba trượng --> orginal Chương 151 : Thất vọng --> orginal Chương 152 : Tiền đặt cuộc mưu --> orginal Chương 153 : Hỏi tội --> orginal Chương 154 : Đau lòng --> orginal Chương 155 : Tỉnh ngộ --> orginal Chương 156 : Xuất đầu --> orginal Chương 157 : Hảo hữu --> orginal Chương 158 : Ruộng trang --> orginal Chương 159 : An tâm --> orginal Chương 160 : Quan tâm --> orginal Chương 161 : Không để ý --> orginal Chương 162 : Thành thật --> orginal Chương 163 : Tín nhiệm --> orginal Chương 164 : Đưa sinh --> orginal Chương 165 : Tiêu Du --> orginal Chương 166 : Cởi mở --> orginal Chương 167 : Đỏ lửa --> orginal Chương 168 : Vui mừng --> orginal Chương 169 : Quan tâm --> orginal Chương 170 : Sướng run --> orginal Chương 171 : Chỉ dẫn --> orginal Chương 172 : Yết kiến --> orginal Chương 173 : Quên năm giao --> orginal Chương 174 : Băng thích --> orginal Chương 175 : Đàm Tâm --> orginal Chương 176 : Trưởng công chúa --> orginal Chương 177 : Khen ngợi --> orginal Chương 178 : Nước rơi đá ra --> orginal Chương 179 : Tin tức --> orginal Chương 180 : Quay về --> orginal Chương 181 : Quán bài --> orginal Chương 182 : Kiên quyết --> orginal Chương 183 : Phản kích --> orginal Chương 184 : Thương lượng --> orginal Chương 185 : Không buông --> orginal Chương 186 : Rời khỏi --> orginal Chương 187 : Tìm kiếm --> orginal Chương 188 : Chân trời góc biển --> orginal Chương 189 : Tính kế --> orginal Chương 190 : Phát hiện --> orginal Chương 191 : Vạch trần --> orginal Chương 192 : Tưởng niệm --> orginal Chương 193 : Ngẫu ngộ --> orginal Chương 194 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 195 : Sướng run --> orginal Chương 149 : Chỉ dẫn 1 --> orginal Chương 150 : Chỉ dẫn 2 --> orginal Chương 151 : Yết kiến 1 --> orginal Chương 152 : Yết kiến 2 --> orginal Chương 153 : Quên năm giao 1 --> orginal Chương 154 : Quên năm giao 2 --> orginal Chương 155 : Băng thích --> orginal Chương 156 : Đàm Tâm 1 --> orginal Chương 157 : Đàm Tâm 2 --> orginal Chương 158 : Trưởng công chúa 1 --> orginal Chương 196 : Thật vui vẻ lòng người --> orginal Chương 197 : Hối ngộ --> orginal Chương 198 : Hôn sự --> orginal Chương 199 : Tìm được lối ra --> orginal Chương 200 : Rời núi --> orginal Chương 201 : Hứa Trăn --> orginal Chương 202 : Tướng quân trở về --> orginal Chương 203 : Cảm khái --> orginal Chương 204 : Bộc bạch --> orginal Chương 205 : Tới --> orginal Chương 206 : Yết kiến --> orginal Chương 207 : Bổ nhiệm --> orginal Chương 208 : Chào đón --> orginal Chương 209 : Gặp lại --> orginal Chương 210 : Sơ cách --> orginal Chương 211 : Mất mát --> orginal Chương 212 : Quyết định --> orginal Chương 213 : Quán bài --> orginal Chương 214 : Đề nghị --> orginal Chương 215 : Chuyện vui --> orginal Chương 216 : Lời của Phục Linh --> orginal Chương 217 : Chuyện tốt nhiều nghiền --> orginal Chương 218 : Đạt được lượng thứ --> orginal Chương 219 : Dán lòng --> orginal Chương 220 : Chạm trán --> orginal Chương 221 : Tụ tập cùng nhau --> orginal Chương 222 : Bất lực --> orginal Chương 223 : Thích lòng --> orginal Chương 224 : Mới quan nhậm chức --> orginal Chương 225 : Tìm cách --> orginal Chương 226 : Đánh động --> orginal Chương 227 : Tin tức tốt --> orginal Chương 228 : Tức giận --> orginal Chương 229 : Bảo vệ --> orginal Chương 230 : Chủ động mời anh --> orginal Chương 231 : Xuất phát --> orginal Chương 232 : Quyết định --> orginal Chương 233 : Ra tay --> orginal Chương 234 : Hồi kinh --> orginal Chương 235 : Rợn ngửi --> orginal Chương 236 : Xin cưới --> orginal Chương 237 : Chúc mừng --> orginal Chương 238 : Đề nghị --> orginal Chương 239 : Vui vẻ --> orginal Chương 240 : Gặp nhau --> orginal Chương 241 : Chuyện vui --> orginal Chương 242 : Mở mổ --> orginal Chương 243 : Mới tới --> orginal Chương 244 : Phận gia --> orginal Chương 245 : Triệu kiến --> orginal Chương 246 : Dư Uyển --> orginal Chương 247 : Tương xem --> orginal Chương 248 : Chuyện vui --> orginal Chương 249 : Giữ gìn --> orginal Chương 250 : Ban hôn --> orginal Chương 251 : Giận lây --> orginal Chương 252 : Ra tay --> orginal Chương 253 : Khí choáng --> orginal Chương 254 : Cưới --> orginal Chương 255 : Phạt chỗ --> orginal Chương 256 : Biến hoá --> orginal Chương 257 : Chuyện vui --> orginal Chương 258 : Chúc mừng --> orginal Chương 259 : Xinh đẹp --> orginal Chương 260 : Đại hôn --> orginal Chương 261 : Mời mọc --> orginal Chương 262 : Thích lòng --> orginal Chương 263 : Cảm động --> orginal Chương 264 : Ủng hộ --> orginal Chương 265 : Giật mình --> orginal Chương 266 : Năm năm --> orginal Chương 267 : Cảnh báo --> orginal Chương 268 : Không nghe --> orginal Chương 269 : Lựa chọn --> orginal Chương 270 : Bắt bớ --> orginal Chương 271 : --> orginal Chương 272 : Sắp xếp --> orginal Chương 273 : Sướng run --> orginal Chương 274 : Vui mừng --> orginal Chương 275 : Thành công --> orginal Chương 276 : An ủi --> orginal Chương 277 : Hạnh phúc --> orginal Chương 278 : Thu hoạch tràn đầy --> orginal Chương 279 : Nhìn thấu --> orginal Chương 280 : Tỉnh ngộ --> orginal Chương 281 : Phơi trần --> orginal Chương 282 : Kỳ ngộ --> orginal Chương 283 : Đi ra núi lớn --> orginal Chương 284 : Quyết định --> orginal Chương 285 : Đi ra bước thứ nhất --> orginal Chương 286 : Thành quả --> orginal Chương 287 : Lịch luyện --> orginal Chương 288 : Kết cục lớn (toàn văn xong) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2021-11-04 00:15:05