Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

Liên quan với Cẩm Tú Lộ: Tề lão gia đem con gái gả cho Tạ gia hai lang lúc ai đều không có nghĩ đến một giới nghèo thư sinh, có hướng một ngày có thể dưới một người trên vạn người vào hố gợi ý ① trai gái chủ đều là bổn thổ, không có xuyên qua ② ngày càng · mỗi sớm mười chút · thời gian còn lại đều là ở bắt tiền đồng sâu đã kết thúc mười hai thiên văn từ chối
关于锦绣路:齐老爷把女儿许配给谢家二郎时谁都没有想到一介穷书生,有朝一日可以一人下万人上入坑提示①男女主都是本土,无穿越②日更·每早十点·#其余#时间都是在捉虫铜钱已完结的十二篇文谢绝

Chương 1 : Bốn tháng duy hè --> orginal Chương 2 : Sáu tháng tồ thử --> orginal Chương 3 : Cơ duyên xảo hợp --> orginal Chương 4 : Thành Hoàng thi cháo --> orginal Chương 5 : Trộm trộm sóng gió --> orginal Chương 6 : Than thở ta lòng người --> orginal Chương 7 : Một ngày không gặp --> orginal Chương 8 : Bọ ngựa bắt ve --> orginal Chương 9 : Hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 10 : Năm trước chuyện cũ --> orginal Chương 11 : Quyền mưu thuật --> orginal Chương 12 : Tinh thành những gì tới --> orginal Chương 13 : Người tới Tề gia --> orginal Chương 14 : Lòng người quấy phá --> orginal Chương 15 : Mẹ con trở về trấn --> orginal Chương 16 : Vui kết liền/ngay cả lý --> orginal Chương 17 : Gà bay chó nhảy --> orginal Chương 18 : Tích năm trúc ngựa --> orginal Chương 19 : Họ hàng xa giàu có --> orginal Chương 20 : Ngang bên ngoài sinh ý --> orginal Chương 21 : Biển thề núi minh --> orginal Chương 22 : Chớ nghịch với lòng --> orginal Chương 23 : Tháng chạp mùa đông --> orginal Chương 24 : Em ruột mất tích --> orginal Chương 25 : Một thân ngạo cốt --> orginal Chương 26 : Lớn năm ba mươi --> orginal Chương 27 : Lòng người không cổ --> orginal Chương 28 : Bàn thạch khó chuyển --> orginal Chương 29 : Liễu ám Hoa Minh --> orginal Chương 30 : Thâm tình cuối cùng thua --> orginal Chương 31 : Ngàn cân gian khổ --> orginal Chương 32 : Chỉ có quân biết --> orginal Chương 33 : Rời rạc vỡ nát --> orginal Chương 34 : Lòng có nghiệp chướng --> orginal Chương 35 : Nghi mây trùng trùng --> orginal Chương 36 : Sơ sinh trẻ nít --> orginal Chương 37 : Hương thử trong cử chỉ --> orginal Chương 38 : Khéo gặp cơ duyên --> orginal Chương 39 : Trần năm ân oán --> orginal Chương 40 : Quân tử giao --> orginal Chương 41 : Cửu biệt gặp lại --> orginal Chương 42 : Trừng trị tiểu nhân --> orginal Chương 43 : Mới quan nhậm chức --> orginal Chương 44 : Thầy trò lại gặp --> orginal Chương 45 : Hào thân ác bá --> orginal Chương 46 : Lòng như gương sáng --> orginal Chương 47 : Quay lại cố --> orginal Chương 48 : Người quen cũ gặp lại --> orginal Chương 49 : Uyên ương khó bạn --> orginal Chương 50 : Không có sợ bụi gai --> orginal Chương 51 : Đào yêu yêu --> orginal Chương 52 : Thanh quan khó đứt --> orginal Chương 53 : Cô nương Cát gia --> orginal Chương 54 : Sáng quắc hoa --> orginal Chương 55 : Goá phụ Tống thị --> orginal Chương 56 : Tháng chạp mùa đông --> orginal Chương 57 : Tích thiện Dư Khánh --> orginal Chương 58 : Khiến cho vào cạm bẫy --> orginal Chương 59 : Chuyện cũ Khoa Cử --> orginal Chương 60 : Vàng sai năm --> orginal Chương 61 : Âm hồn không tiêu tan --> orginal Chương 62 : Cười bên trong giấu đao --> orginal Chương 63 : Rút củi dưới đáy nồi --> orginal Chương 64 : Đã từng thương hải --> orginal Chương 65 : Tình so với vàng kiên --> orginal Chương 66 : Bụi trần rơi định --> orginal Chương 67 : Chạy ngựa hoa đăng --> orginal Chương 68 : Tiết sau dư ba --> orginal Chương 69 : Máu nồng với nước --> orginal Chương 70 : Ám giấu sát cơ --> orginal Chương 71 : Mũi tên ở trên dây --> orginal Chương 72 : Binh dưới Lâm thành --> orginal Chương 73 : Mãn đình phương hoa --> orginal Chương 74 : Đầu chiến chạm trán --> orginal Chương 75 : Bởi vì duyên tế sẽ --> orginal Chương 76 : Nhà nước thiên hạ --> orginal Chương 77 : Vợ chồng đoàn tụ --> orginal Chương 78 : Ân uy cũng thi --> orginal Chương 79 : Văn võ cũng dùng --> orginal Chương 80 : Đại chiến ở tức --> orginal Chương 81 : Ngọc đẹp không có tì vết --> orginal Chương 82 : Giấu trời vượt biển --> orginal Chương 83 : Máu nồng với nước --> orginal Chương 84 : Gối qua đợi sáng --> orginal Chương 85 : Ổ hủy trứng phá --> orginal Chương 86 : Châu liên bích hợp --> orginal Chương 87 : Trai cò tương tranh --> orginal Chương 88 : Khói thuốc súng tràn ngập --> orginal Chương 89 : Canh giữ được mây mở --> orginal Chương 90 : Vung thầy vào kinh --> orginal Chương 91 : Tối hậu thư --> orginal Chương 92 : Tình nghĩa hai khó --> orginal Chương 93 : Đủ lấy võ --> orginal Chương 94 : Dưới một người --> orginal Chương 95 : Khổ tận cam lai --> orginal Chương 96 : Trúc ngựa không lại --> orginal Chương 97 : Kết cục lớn một --> orginal Chương 98 : Kết cục lớn hai --> orginal Chương 99 : Kết cục lớn cuối cùng --> orginal Chương 100 : Lần bên ngoài hợp tập --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-01 21:55:14