Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

A cổ chết, bị người độc chết ba năm sau, nàng cùng một bầu chậm rượu, giết tới các người năm đó kinh sư thiếu ta, ta đem gấp trăm lần phụng còn! Vào hố gợi ý ① báo thù văn, không có trùng sinh, không có xuyên qua ② ngày càng · mỗi sớm mười chút · khác giữa đều là ở bắt sâu · bắt đến một chỗ tiền đã kết thúc mười hai thiên văn từ chối lột
阿古死了,被人毒死了三年后,她携一壶鸩酒,杀到京师当年你们欠我的,我将百倍奉还!入坑提示①复仇文,没有重生,没有穿越②日更·每早十点·#另外#间都是在捉虫·捉到一处钱已完结的十二篇文谢绝扒

Chương 1 : Rượu ông --> orginal Chương 2 : A cổ --> orginal Chương 3 : Cạm bẫy --> orginal Chương 4 : Mất vợ --> orginal Chương 5 : Cạm bẫy --> orginal Chương 6 : Liên hoàn chụp (một) --> orginal Chương 7 : Liên hoàn chụp (hai) --> orginal Chương 8 : Liên hoàn chụp (ba) --> orginal Chương 9 : Liên hoàn chụp (bốn) --> orginal Chương 10 : Liên hoàn chụp (năm) --> orginal Chương 11 : Câu cá --> orginal Chương 12 : Kỳ cục --> orginal Chương 13 : Vào cục --> orginal Chương 14 : Con cờ --> orginal Chương 15 : Liên hoàn chụp (một) --> orginal Chương 16 : Liên hoàn chụp (hai) --> orginal Chương 17 : Liên hoàn chụp (ba) --> orginal Chương 18 : Liên hoàn chụp (bốn) --> orginal Chương 19 : Liên hoàn chụp (năm) --> orginal Chương 20 : Liên hoàn chụp (sáu) --> orginal Chương 21 : Liên hoàn chụp (bảy) --> orginal Chương 22 : Liên hoàn chụp (tám) --> orginal Chương 23 : Mới cục --> orginal Chương 24 : Người quen cũ --> orginal Chương 25 : Hiểm cục --> orginal Chương 26 : Nghi mây --> orginal Chương 27 : Ám đấu --> orginal Chương 28 : Liên hoàn chụp (một) --> orginal Chương 29 : Liên hoàn chụp (hai) --> orginal Chương 30 : Liên hoàn chụp (ba) --> orginal Chương 31 : Liên hoàn chụp (bốn) --> orginal Chương 32 : Liên hoàn chụp (năm) --> orginal Chương 33 : Liên hoàn chụp (sáu) --> orginal Chương 34 : Thất tịch --> orginal Chương 35 : Đồng hành --> orginal Chương 36 : Nghi mây --> orginal Chương 37 : Ác mộng --> orginal Chương 38 : Nghiệp chướng --> orginal Chương 39 : Giải Liên khoen (một) --> orginal Chương 40 : Giải Liên khoen (hai) --> orginal Chương 41 : Giải Liên khoen (ba) --> orginal Chương 42 : Giải Liên khoen (bốn) --> orginal Chương 43 : Giải Liên khoen (năm) --> orginal Chương 44 : Giải Liên khoen (sáu) --> orginal Chương 45 : Giải Liên khoen (bảy) --> orginal Chương 46 : Liên thủ --> orginal Chương 47 : Kỹ xảo --> orginal Chương 48 : Kế sách --> orginal Chương 49 : Thời cơ --> orginal Chương 50 : Như ý muốn --> orginal Chương 51 : Tươi đẹp --> orginal Chương 52 : Đỏ trang --> orginal Chương 53 : Chân hung --> orginal Chương 54 : Nghi mây --> orginal Chương 55 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 56 : Tín nhiệm --> orginal Chương 57 : Chuyện đổi --> orginal Chương 58 : Sách vàng --> orginal Chương 59 : Bắt đầu --> orginal Chương 60 : Tiềm phục --> orginal Chương 61 : Lồng giam --> orginal Chương 62 : Giết vợ --> orginal Chương 63 : Thỏ khôn --> orginal Chương 64 : Thật lòng --> orginal Chương 65 : Ngoài ý muốn --> orginal Chương 66 : Mất tích --> orginal Chương 67 : Kết cục (một) --> orginal Chương 68 : Kết cục (hai) --> orginal Chương 69 : Kết cục (ba) --> orginal Chương 70 : Kết cục (bốn) --> orginal Chương 71 : Kết cục (năm) --> orginal Chương 72 : Kết cục (cuối cùng) --> orginal Chương 73 : Lần bên ngoài (một) --> orginal Chương 74 : Lần bên ngoài (hai) --> orginal Chương 75 : Lần bên ngoài (ba) --> orginal Chương 76 : Lần bên ngoài (bốn) --> orginal Chương 77 : Lần bên ngoài (năm) --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-01 22:19:05