Giới thiệu (được convert trực tiếp từ tiếng Trung):

A Nguyệt là do đô thị mà Nhất Mai Đồng Tiền tác giả phát biểu tiểu thuyết hiện đại A Nguyệt txt chương mới nhất,

Nếu như ngài đối với A Nguyệt tiểu thuyết toàn vốn duyệt đọc, bản quyền chờ phương diện có thắc mắc, hoặc đối với bổn trạm có ý kiến kiến nghị mời nói cho chúng ta, nếu như phát hiện tiểu thuyết A Nguyệt chương mới nhất có sai lầm mời click sai lầm tố cáo nói cho chúng ta. Mời (ủng hộ A Nguyệt của tác giả / A Nguyệt ủng hộ tác giả) độc giả nhất định muốn đến cửa hàng sách mua sắm tiểu thuyết bản chính hoặc là đồ sách.

A Nguyệt bảy tuổi sinh hoạt lúc trước một mực rất yên ổn. Tuy rằng Hàn môn xuất thân, nhưng mẹ hiền cha yêu, ngày bình thản hoà thuận. Có một ngày, một cái lão nhân đẩy ra cửa phi, tự xưng là tổ phụ của nàng đương triều Đại Tướng Quân. Vừa có một ngày, mẹ đẻ nói cho nàng: “Xuyên qua đại thần tới tìm, mẹ muốn trở về.” A Nguyệt lớn sương mù, ngày này thật giống như muốn lật trời che đất. A Nguyệt đã ra bản phồn thể, càng tên là hoa tốt tháng duyên tiền đồng khác văn tác giả mới sóng weibo: Nhất Mai Đồng Tiền - 0 -

Thư hữu các vị nếu là cảm thấy A Nguyệt còn không tệ hơn mời đừng quên hướng về phía ngài QQ đám cùng bạn bè bên trong weibo đề cử nga!
阿月是由作者一枚铜钱发表的都市现代小说阿月txt最新章节

如果您对小说阿月全本阅读,版权等方面有质疑的,或对本站有意见建议的请告诉我们,如果发现阿月小说最新章节有错误请点击错误举报告诉我们。请支持作者的阿月读者一定要到书店购买正版小说或者图书。

阿月七岁前的生活一直很安稳。虽然出身寒门,可父慈母爱,日子平淡和睦。有一天,一个老人推开门扉,自称是她的祖父当朝大将军。又有一天,亲娘告诉她:“穿越大神来寻,娘要回去了。”阿月大雾,这日子好像要翻天覆地了。阿月已出版繁体,更名为花好月缘铜钱另外文作者新浪微博:一枚铜钱- 0 -

各位书友要是觉得阿月还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!

Chương 1 : Tổ tông cùng cha hạng --> orginal Chương 2 : Lên kinh đuổi kiểm tra lại đụng người quen cũ --> orginal Chương 3 : Phủ bụi chân tướng ba mươi năm --> orginal Chương 4 : Họa phúc những gì ỷ phúc họa những gì phục --> orginal Chương 5 : Thuộc về nhà đường đường tràn đầy tràn đầy này --> orginal Chương 6 : Bên trong phủ tướng quân một nhà lớn --> orginal Chương 7 : Trở về cố bên trong cuối cùng thành người Mộ gia --> orginal Chương 8 : Trừ tịch đêm tiệc cùng cung đình tiệc --> orginal Chương 9 : Hạt châu cùng phượng họa tượng của mẹ --> orginal Chương 10 : Ứng phó tự như nhà có vợ hiền --> orginal Chương 11 : Môn đình nếu thành phố cửa nhưng la tước --> orginal Chương 12 : Chuyện của học đường cùng đổi răng --> orginal Chương 13 : Bị gạt bỏ cùng mẹ tin cậy --> orginal Chương 14 : Một không cẩn thận trên quán chuyện --> orginal Chương 15 : Cô nương Mộ gia cô nương Ninh gia --> orginal Chương 16 : Cùng tay tiến lui bay tới ngang họa --> orginal Chương 17 : Lòng người đồng loạt không có những gì sợ hãi --> orginal Chương 18 : Vấn đề lão tổ tông Mộ gia --> orginal Chương 19 : Không phải oan gia liền không tụ họp đầu --> orginal Chương 20 : Nhà Công Tử Lục Ninh gia công tử --> orginal Chương 21 : Mua bán vĩ đại kinh --> orginal Chương 22 : Cởi mở biết đủ mới có thể không lo --> orginal Chương 23 : Tránh thử sơn trang cách vách người --> orginal Chương 24 : Mơ hồ vui mừng nhớ --> orginal Chương 25 : Đầu lợn cùng đá trứng ngỗng màu đen --> orginal Chương 26 : Ân thân máu mủ không thể xóa nhòa --> orginal Chương 27 : Lòng có mãnh hổ mượn đao giết người --> orginal Chương 28 : Thuộc về kỳ ở tức lục ninh nhi lang --> orginal Chương 29 : Gà bay chó nhảy ngày sinh tháng đẻ tiệc --> orginal Chương 30 : Lại ở vào đánh hư hỏng chị họ --> orginal Chương 31 : Băm cái đuôi hồ li kia --> orginal Chương 32 : Mộ gia chia cắt cùng phản kích chiến --> orginal Chương 33 : Ngọa Hổ Tàng Long trên thọ yến --> orginal Chương 34 : Vạn vật tranh manh thuộc về đi tới này --> orginal Chương 35 : Khăn tay giao cùng thanh mai trúc mã --> orginal Chương 36 : Tường ngăn có trong lổ tai trạch chỉnh trị --> orginal Chương 37 : Hồng Môn Yến sẽ rắn đánh ba tấc --> orginal Chương 38 : Bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau --> orginal Chương 39 : Độc nhất chẳng qua rắn bò cạp lòng --> orginal Chương 40 : Lang cưỡi trúc Mã Viễn lượn quanh xanh mai --> orginal Chương 41 : Da không tồn lông đem yên bám --> orginal Chương 42 : Ba năm thù thời điểm đã đến --> orginal Chương 43 : Cách vách ở vào cái thiếu niên lang --> orginal Chương 44 : Người nói người thân --> orginal Chương 45 : Nhiều chuyện thu cưới kỳ đem gần --> orginal Chương 46 : Ma chướng lòng không thể dài giữ lại --> orginal Chương 47 : Vàng quế bay tà tà hương tháng ấm lòng người --> orginal Chương 48 : Nước đầm hoa đào sâu như ngàn xích --> orginal Chương 49 : Thiện có thiện báo ác có ác báo --> orginal Chương 50 : Ngọc đẹp minh châu không có tì vết không có tỳ --> orginal Chương 51 : Mộ gia tiên sinh Đông Lâm độc phu --> orginal Chương 52 : Khói bếp oai nghiêm gió rét lượn lờ --> orginal Chương 53 : Hoa sen đã cám ơn hạt sen bay tà tà hương --> orginal Chương 54 : Tháng chạp mùa đông trắng ngần tuyết trắng --> orginal Chương 55 : Mộ gia đến cái tổ cô mẹ --> orginal Chương 56 : Cười bên trong giấu đao sau lưng giết người --> orginal Chương 57 : Thanh lắm mồm thường vui trọc giàu nhiều buồn --> orginal Chương 58 : Họa bởi vì ác tích phúc duyên thiện khánh --> orginal Chương 59 : Bên trong nhà lớn chuyện điệu hổ ly sơn --> orginal Chương 60 : Xích bích không phải bảo tấc âm là cạnh --> orginal Chương 61 : Khải hoàn quay về vui mừng oan gia --> orginal Chương 62 : Đào yêu yêu sáng quắc hoa --> orginal Chương 63 : Vườn đào xuân cảnh huynh đệ Tống gia --> orginal Chương 64 : Bên trong chị em dâu chuyện công chúa hầu đọc --> orginal Chương 65 : Vực sâu hoàng cung đêm chiếu tươi đẹp --> orginal Chương 66 : Cung vi hôn sự Ninh gia cạm bẫy --> orginal Chương 67 : Mộ ninh hai nhà bụi trần rơi định --> orginal Chương 68 : Lòng người khó đo nước biển khó lượng --> orginal Chương 69 : Mưa gió không ngừng bảo vệ ngươi không lo --> orginal Chương 70 : Chưa tổn hại mảy may mượn đao giết người --> orginal Chương 71 : Nhà đế vương ám giấu sát cơ --> orginal Chương 72 : Rắn bò cạp lòng lão thái quy tây --> orginal Chương 73 : Hồ li xê dịch ổ sẽ thử rơi bảng --> orginal Chương 74 : Lấy người vì gương ngựa trắng qua khe --> orginal Chương 75 : Hương tràn hồ li nhân gian quay về --> orginal Chương 76 : Chim nhạn nam bay ba năm ước chừng --> orginal Chương 77 : Bên trong gia trưởng ngắn tín hàm ngàn dặm --> orginal Chương 78 : Thế tử chân tướng sự tích dĩ vãng xin cưới --> orginal Chương 79 : Thuộc về kỳ ở tức chân trời gang tấc --> orginal Chương 80 : Gió rét chết chóc chim nhạn quay về --> orginal Chương 81 : Lang cưỡi trúc ngựa một đời tri kỷ --> orginal Chương 82 : Gió mây thay đổi đột ngột đưa gả địch quốc --> orginal Chương 83 : Đế vương lòng dục cầm cố túng --> orginal Chương 84 : Ám độ Trần Thương hiểm giống khoen sinh --> orginal Chương 85 : Một đường tây chạy trốn dê vào miệng hổ --> orginal Chương 86 : Một chạm tức phát khởi hành hồi kinh --> orginal Chương 87 : Trở lại kinh sư cưới kỳ ở tức --> orginal Chương 88 : Nghi mây trùng trùng kinh tâm động phách --> orginal Chương 89 : Tài sói hổ báo mũi tên ở trên dây --> orginal Chương 90 : Bọ cạp độc lòng báo thù thức thứ nhất --> orginal Chương 91 : Rắn bò cạp lòng báo thù thức thứ hai --> orginal Chương 92 : Bụi trần rơi định tháng chạp trắng bạc --> orginal Chương 93 : Phượng mũ khăn quàng vai chim nhạn thành đôi --> orginal Chương 94 : Giữa chị em dâu khe binh tới đem chắn --> orginal Chương 95 : Nội trạch an cùng chim cá tình sâu --> orginal Chương 96 : Tháng chạp ngày rét buốt ngựa chiến cả đời --> orginal Chương 97 : Một cùng đủ suốt đời không sửa đổi --> orginal Chương 98 : Lần bên ngoài một trong như lúc ban đầu thấy lúc --> orginal Chương 99 : Lần bên ngoài sơ sinh tính vốn thiện --> orginal
Mục lục cập nhật ngày 2022-01-01 21:34:08